mapa stránek || vyhledávání

Co je Pravda?

/EDITOVÁNO 23.2.2020 - PŘEPRACOVANÁ VERZE ČLÁNKU/

Známá otázka Piláta Pontského. Dodnes hledání odpovědi na tuto otázku vzrušuje všechny, kteří ji zatím nenašli. Pokusím se popisem analogií dovést hledající k nastolení samostatného myšlení, neboť jedině ono vede k bezeslovnímu nalezení odpovědi.

James Tissot (1836-1902) – Ježíš před Pilátem

Slovy Pravdu vyjádřit nelze. Abdrushin tuto realitu vysvětloval takto: „Pravda je tak jemná struktura, že slova jako stavební kameny jsou k jejímu vytvoření příliš hrubými balvany.“ Já bych to řekl trochu jinak. V každém kousku Pravdy je obsaženo vždy více rovin reality, než znají smysly a rozum. (Úhlů pohledu.) A Pravdu celou je možné vidět až za souborem mnoha faktů. Dokonce podezírám, že Pravda se skládá z nekonečného množství rovin pohledu. A může ji vidět jen Věčný.

Jako příklad přístupu tisku současné civilizace k pravdě uvedu líčení o zásobovacích poměrech v socialistickém Československu před rokem 89. V předním americkém časopise bylo popisováno, a doloženo fotografiemi, jak v ČSSR stojí v konkrétní vesnici lidé před konzumem ve frontě na chleba. A byla to pravda!

Nebylo tam ale uvedeno, že to bylo proto, že auto pekařství mělo poruchu a lidé čekali na čerstvý chléb a pečivo. Aby nemuseli jít do konzumu nakupovat dvakrát. A také tam tehdy nemohlo být řečeno, že nyní, po „osvobození“ sametovou revolucí, už se to v oné obci stát nemůže! (Protože místní prodejnu pro nerentabilitu zrušili a lidé z vesnice si mohou dojet autem do supermarketu. Tam je stále čerstvé pečivo, ale většinou z mraženého polotovaru.)

Popsaný způsob poskytování pravdivých zpráv se stal vzorem pro současnou TV a média. Není divu. Americká svoboda informací je údajně české TV a médiím vzorem. Příklad jsem uvedl právě proto, aby si čtenáři uvědomili, že dokonce pravdivá fakta mohou mít s Pravdou velmi málo společného. Že často zakrývají lež, manipulující myšlením čtenáře. Neboť skutečná Pravda většinou stojí nenápadně; až za celým souborem různorodých pravd. Je možné ji za nimi jen vytušit. Tedy Pravdu nelze hotovou přečíst, „nastudovat“, jak by si pohodlní přáli. K Pravdě se dopracovává jen skrze intuici a duchovní úsilí!

V důsledku výše napsaného a rozporovaného by si méně důvtipní mohli domyslet, a přát si, že Pravda tedy vůbec neexistuje. Mnozí takoví se dokonce domnívají, že je „mnoho pravd“. Tím také mnoho spravedlností! Pokusím se i tuto nedomyšlenost vyvrátit. Podle mé zkušenosti je vše odehrané, včetně myšlenek, zapsané v tzv. akašické kronice. Jinými slovy v Mysli boží. (Novou kosmologickou terminologií také v „zrcadlovém vesmíru“. Ten podle nové fyzikální teorie Velkého třesku vznikl jako „negativ“ námi vnímaného vesmíru v důsledku tvořící boží myšlenky. Takže současně vznikl „náš“ vesmír a jeho zrcadlový protiobraz. Obě „poloviny“ spolu kooperují. Zrcadlový vesmír je vlastně akašickou kronikou. Tam nemůže to, co je na člověku hmotné, ale mohou tam čas od času vkročit ojedinělí odpoutaní lidští duchové. A vidět a žasnout. Je tam zapsáno i to, co nikde na zemi nebylo zapsáno, ale třeba jen myšleno! A jak víme z praxe, právě to nezapsané je v mezilidských vztazích, v náboženství a politice zejména, to nejdůležitější!!! Zejména nezapsané dohody mezi dvěma státy zplnomocněnými lidmi. Po těchto slovech už vidím ten dav pochybujících. A myslících si: kecá! Abych tyto jednotlivce ještě více znejistěl v jejich „vědecko-historických pravdách“, a tím pohnul k přemýšlení, uvedu dva, pro naše dějiny klíčové monology. Ty byly vedeny jen mezi čtyřma očima. Nebyly nikde historiky zapsány! A žádný z čtenářů je nikde nemohl čísti, přestože byly pro dějiny klíčové!

První takový klíčový rozhovor našich dějin byl veden v roce 1918 mezi T. G. Masarykem a britským premiérem Lloydem Georgem v jeho pracovně. Šlo o to, že Velká Británie byla do tohoto setkání proti rozbití Rakouského mocnářství a vzniku množství následných států. Zničení habsburské monarchie prosazovaly zednářské lóže Francie, Itálie a USA. Masaryk byl jako předseda české národní rady v Paříži pozván k britskému premiérovi za jediným účelem. Chtěl, aby mu vysvětlil, proč by se k úsilí o státní přeskupení ve střední Evropě měla připojit i Anglie. Měl na to 10 minut. Masaryk začal dějinami, ale George jej hned zastavil. „Dějiny a národy nechte historikům! Já jsem politik, a chci vědět, proč by vláda jejího Veličenstva měla podporovat vznik nějakého nikdy neexistujícího Československa?“ Masaryk se zamyslel a řekl: „Protože bude potřebovat spojence v příští válce s Německem!“ George se zarazil, zapřemýšlel a řekl: „To je argument! Vláda jejího Veličenstvo bude odteď podporovat vznik ČSR!“ Historici a tisk ovšem na základě psaných dokumentů zjistili, že se George rozhodl po „zaujetí“ myšlenkou na zabezpečení „práva národů na sebeurčení!“ Tato „pravda“ se dodnes vyučuje historiky jako „vědecky“, tj. zápisy ověřená.

Druhý takový rozhovor mezi 4 očima, nikde nezaznamenaný, se odehrál v roce 1942 mezi Edvardem Benešem a britským premiérem Winstonem Churchillem poté, co byl říšským zastupujícím protektorem v Protektorátu jmenován R. Heydrich. W. Churchilla právě opustil šéf britské rozvědky v Evropě a stěžoval si mu, že jestli se rychle nezbaví mimořádně výkonného a „jasnovidného“ šéfa říšského úřadu bezpečnosti R. Heydricha, pozbudou Britové na kontinentě všechny agenty. A tím prohrají válku! Churchill se zamyslel a pak pozval „emigranta Edvarda Beneše“. Řekl mu: Jestli nás atentátem zbavíte Heydricha, který je teď u vás v Protektorátě, já jako předseda vlády jejího Veličenstva vám zaručuji, že nejen oduznáme Mnichovskou dohodu a uznáme vás za prezidenta ČSR v předválečných hranicích. A ČSR bude jako stát sedět u stolu vítězů při uspořádávání poměrů v poválečné Evropě!“

Proto E. Beneš, jakmile se vrátil z audience, ihned povolal plukovníka Moravce a pověřil jej „operací Antropoid“, atentátem na Heydricha. A to za každou cenu! Po zdařilém atentátu byla Velkou Británií oduznána Mnichovská dohoda a Edvard Beneš uznán za hlavu státu v exilu. V tisku a našich oficiálních „vědeckých“ dějinách je ovšem psáno, že to bylo v důsledku reakce rozhořčené britské vlády na vyhlazení Lidic. (Takových Lidic po Ukrajině až po Stalingrad bylo!)

Výše uvedené rozhovory nejsou nikde zapsány, ani nesměly být!!! Vše důležité a tajné je vždy to nezapsané a jen mezi 4 očima domluvené. (První a základní všeobecně platné pravidlo utajení!) Ale ono je přesto v š e zapsáno!!! V akašické kronice neboli „paměti Boha“. Píši to proto, aby nikdo nespoléhal, že to, co „nelze dokázat, protože není zápis a svědci“, neexistuje! Nyní do „paměti boží“ mohou tu a tam nahlédnout „diletanti civilizace“. (Tj. nepodléhající hypnóze materializmu.) Na konci existence země budou moci nahlížet všichni, současně a naráz! A to vyjde najevo ta Pravda s velkým „P“! Duše v tom okamžiku nahlédnutí poznají, co to skutečně znamená Vševědoucnost, Prozřetelnost, a kdo mezi nimi byl Cesta (v Právě) a Život věčný v Pravdě.

Možná bych dokázal napsat i současnější rozhovory mezi 4 očima různých státníků. Ale zatím to nedokážu. Možná mě „kdosi“ chrání, abych nedopadl jako Dubček při autonehodě.

Pro legraci: Teď zrovna vedle mne stojí nějaký stín a „hučí“ do mě: Napiš něco veselejšího, třeba jako analogii vtipu o farářovi a autobusákovi před branou do nebe. „Svatý Petr se podívá do knihy a říká: Autobusák dále do nebe. Ty faráři dolů. Jak to, to je nějaká Spravedlnost? Petr: Když ty jsi kázal, v kostele všichni spali. Ale když ten autobusák jezdil jako blázen, tak se v autobuse modlili i komunisti!“

Analogie vtipu: „Stalin a Hitler vejdou možná dříve do království božího, než ti, co šíří tu pravou demokracii a svobodu. Např. bombardováním. A hlavně ti, kteří se živí zdůvodňováním toho.“ Kdesi je totiž napsáno: „Buď jsi studený nebo horký. Co je vlažné, vyvrhnu z úst svých!“ (Studený a horký /opravdový/ může poznat rychle následky svých činů, ale vlažný ne. Neví totiž, který „špatný plod“ byl z nedotažení dělaného nebo který naopak z přetažení žitého. Proto se nemůže se opravit, neboli polepšit! A to i v dalších inkarnacích.)

Přestože tedy Pravdu není možné na tomto světě přečíst, je smyslem života ji hledat. Člověk ji nahlédne při smrti těla a až ji na konci svých inkarnací celou nalezne. Pak už jen září v blaženosti, v záři Boha Pravdy.
 

Josef Staněk
 

Poslední články autora:


hodnocení: 3.8
hlasů: 15
Tisk Tisk
Všechny komentáře jsou schvalovány administrátorem. Z tohoto důvodu mohou být zveřejněny se zpožděním od několika minut do několika hodin. Odstraňovány jsou komentáře obsahující vulgarismy, spam, invektivy, apod.

223 komentářů

Přidat komentář
 1. První zmíněný rozhovor vedený v roce 1918 mezi T. G. Masarykem a britským premiérem Lloydem Georgem byl principiálně tak, jak jej popisuje pan Staněk, ztvárněn v dokumentárním hraném historickém seriálu České století. Konkrétně v dílu Veliké bourání (1918). Pan Staněk se možná napojil na Akášu, ale v tomto případě je obsah rozhovoru historikům znám. Co se týká druhého rozhovoru, je známo, že cíle parašutistů v protektorátu byly od začátku dva. Kromě R. Heydrycha to byl K. H. Frank.Parašutisté se měli až na místě rozhodnout podle situace, který cíl zvolí. Z toho vyplývá, že Heydrych nebyl jednoznačně dopředu vybraný cíl. Zpochybňovat vliv vyhlazení Lidic po atentátu na oduznání Mnichova, poukazem na množství vesnic s podobným osudem v Sovětském Svazu, je zavádějící. Nejde o stejnou situaci.

  1. Ano, autor Českého století se nevědomky také dostal do kroniky, protože jinak není nic podobného oficiálně popsané a zapsané.Ostatně pravým umělcům se to stává často a tím se dotyčný stane pravým umělcem!!!Proto ti současní pseudoumělci jsou takoví ubožáci, protože staví na ateizmu a myslí si, že umění je vymýšlet! Nikoliv, umění je schopnost duchem alespoň prstíčkem vniknout do oblasti mimo rozum! V antice se to učilo v tzv. mysteriích.
   Od toho např. je možné pochopit: „Kdo z Boha je, slyší můj hlas.“ Neboli kdo citem je schopen vniknou na moment do akaši, pozná ihned, že Ježíš v ní stále je a čte z ní.

   1. Pokud to dostatečně nevyplynulo z mého textu, dodávám, že autoři seriálu České století při psaní scénářů jednotlivých dílů vycházeli z prací českých historiků. Ti vycházeli ze známých historických materiálů. Zbytek nechávám na logickém myšlení čtenářů.

   2. ad. Anonym24.2.2020 (8:22)
    uvidíme, co s tím Schengenským prostorem udělá coronavirus. Jestli jsme takoví sebevrazi, že to bude i nadále volný prostor pro všechny a tím i pro coronavirus. A pokud to chytnou nelegální imigranti, tak co to udělá v no-go zónách,…

   3. „kolik je tu pravdy?“ To video je lživé. Tvrdí, že v Německu je povoleno právo šaría, že jsou tam povoleny dětské sňatky. Ve skutečnost jsou však zakázány: https://www.irozhlas.cz/zpravy-svet/nemecko-svatba-manzelstvi-nezletili-deti_1909260808_dok

    Jiří Černohorský říká, že veřejnosti jsou zatajovány informace o tom, jak se Západ s právem šaría vypořádává. Výše uvedený článek Českého rozhlasu je důkazem, že lže. Adam Benjamin Bartoš v březnu 2015 spolu s dalšími představiteli své strany umístil na místě vraždy Anežky Hrůzové v Polné vývěsku poukazující na „nutnost vyřešení židovské otázky, která nebyla dosud uspokojivě vyřešena“. Bartoš je soudem uznaný antisemita. Černohorský se zúčastňuje demonstrací Bartošem pořádaných. https://manipulatori.cz/troll-mesice-jiri-cernohorsky/

    Lidé typu Bartoše a Černohorského vyvolávají nenávist a mají podíl na zločinech teroristů Jaromíra Baldy u nás nebo střelce z německého Hanau https://ct24.ceskatelevize.cz/svet/3051422-podezrely-z-hanau-nenavidel-zeny-siril-bludy-a-vyzyval-k-vyhlazeni-nekterych-etnickych

 2. Co je pravda? Je to opravdu jakási jemná struktura? Já bych měl poněkud srozumitelnější definici: Pravda je opak lži. Lež je způsob, jak skrýt zlý skutek nebo metoda ovládání lidí. My, starší lidé, kteří jsme prožili aktivní část svého života ve lži, víme přesně, o co se jedná.

  Jednou ze lží je tvrzení, že někteří lidé jsou pro společnost užitečnější a proto mají mít výsadní práva. Ba dokonce jsou někteří lidé postaveni na úroveň bohů. To byli faraóni či římští císařové. Novodobou variantou téhož byl (v Severní Koreji dosud je) kult osobnosti. Je záhadou, že se lidé dosud klanějí nabalzamovanému masovému vrahovi.

  Jinou lží je popření Boží existence. Důsledkem je popření spravedlnosti. Není-li Boha, jsou etická pravidla dílem člověka. Pokud etická pravidla stanovil člověk, může je člověk také zrušit či změnit. To vede k morálnímu relativismu jehož zásadou je: Každý má svou pravdu. Jinými slovy: Žádná absolutní pravda neexistuje, to co jednomu jeví jako správné se oprávnně druhému jeví jako špatné. Důsledkem je sociální darvinismus – právo silnějšího.

  Jak se vyhnout životu ve lži? Někdo myslí, že řešením je přizpůsobit se. Je-li lež všudypřítomná, stává se normou. Když tedy lžu, chovám se normálně a není důvod si něco vyčítat.

  Jinou možností tvářit se, že lež a s ní spojená křivda neexistuje. To znamená stáhnout se do svého nitra a o utrpení jiných se nestarat. Nejlépe odstěhovat se do pouště a trávit čas mystickým vzýváním svého Tvůrce. Vzorem by mohl být otec Školastikus.

  Jinou možností je cesta Ježíše, který řekl Pilátovi: “ Já jsem se proto narodil a proto jsem přišel na svět, abych vydal svědectví pravdě.“ Každý, kdo bude jako On mluvit pravdu, musí počítat s tím, že lháři mu to spočítají. Že se svými názory narazí. Právě tato věc je určitým etalonem pravdy. Kdo chce mluvit pravdu, měl by počítat s tím, že bude nenáviděn zfanatizovaným nemyslícím davem, že ho to bude stát i život.

  Díky vyspělé technologii byli dokonce vyvinuti roboti na lež. Studie vědců z americké Brown University zjistila, že čtvrtina příspěvků o změně klimatu na Twitteru byla vytvořena softwarem, internetovými roboty. Není to jediné téma, kde se využívá software tvářící se jako diskutující lidé k ovlivnění veřejného mínění. Boti, jak se zkráceně těmto internetovým robotům říká, jsou počítačové programy, které se mohou maskovat jako lidé, aby mohli zveřejňovat nebo odesílat zprávy na sociálních médiích. Tweety zveřejněné roboty se snažily vyvolat dojem, že lidí, kteří popírají podíl člověka na změnách klimatu, je mnoho.
  https://www.forum24.cz/vyzkum-roboti-na-internetu-popiraji-zmeny-klimatu-pisi-o-krymu-a-pridaji-i-basne/

 3. Pane Staňku,
  hledáte a používáte mnohé pro hodnotové rozlišení Pravdy a pravdy.

  Např. píšete: „Dokonce podezírám, že Pravda se skládá z nekonečného množství rovin pohledu.“

  Tady jen dodám, že Pravda je absolutní a je jen jedna. Na planetě Zemi, mezi lidmi je tisíce tzv. pravd relativních. A ani statisíce těch pravd – rovin pohledu, nevytvoří jedinou Pravdu absolutní.

  V protikladu se nevyskytuje absolutní Lež. Lži jsou také jen relativní. Bůh nepotřebuje a nedal lidem Lež. Dává jim ale Pravdu. Lidé si lež vymysleli jako protiklad k třeba nepříjemným pravdám.

  / v noci potkala policejní hlídka opilého cyklistu. Policajti se zeptali, kam tak v noci jede? A on odpověděl – jedu na školení, kde se bude probírat škodlivost alkoholu na lidské zdraví, škodlivost ponocování a dopady na celý životní styl. Policisté se ptali, kde je takové školení v jednu hodinu v noci? Cyklista odvětil – u nás doma a má ho manželka/

  Jednou, až všichni lidé zemřou a svět zmizí, ztratí se a zmizí, ztratí se i ten druh pravdy /relativní/. Zůstane jen Pravda, která byla na Počátku a je ve Věčnosti. Námitka – a pro koho je tato pravda, když nejsou lidé? Nejsou těla, to ano, ale život pokračuje ve sférách mimo hmotu. A tam, od nižších regionů stvoření je zcela jiná Pravda než tady, před smrtí a odchodem lidí z hmotného života.

  Pan Staněk píše:“…… A vidět a žasnout. Je tam zapsáno i to, co nikde na zemi nebylo zapsáno, ale třeba jen myšleno! A jak víme z praxe, právě to nezapsané je v mezilidských vztazích, v náboženství a politice zejména, to nejdůležitější!!! “

  Ale to je zase jen ten úhel pohledu, ta relativnost. Vždyť v Pravdě nejde přece o mezilidské vztahy, politiku a náboženství.

  Pravda je z Počátku, je tím Duchem svatým, Slovem, Logosem, Šabdem…..má mnohé pojmenování. Pravda absolutní? Odpověď – to co neumírá, nikdy nemizí, existuje navždy, je to věčnost a trvalost, mimo všechny věky a časy; je nezničitelná a vždy existující, je Pravdou, která vždy byla a vždy bude.

  Uvádět jako příklad rozhovor mezi státníky a označovat to jako Pravdu? Ne, to je nesmysl ze samého základu. Je to relativní právě proto, že se stal k nějakému souboru událostí a okolností, které pominuly a již nejsou. To je ta relativita pohledu.

  Jeden starší člověk zde napsal – „My, starší lidé, kteří jsme prožili aktivní část svého života ve lži, víme přesně, o co se jedná.“ Ale to je jeho pojmenování, jeho pocit a jeho EGO!! Jeho vymyšlená pravda, že kdysi byl život ve lži. Jako kdyby lež dnes vymizela. Ne a ne, ta bují a někdy se ji dokonce říká i pravda. Vždy však jen s malým písmenem „p“.

  1. @ Nejsou těla, to ano, ale život pokračuje ve sférách mimo hmotu. A tam, od nižších regionů stvoření je zcela jiná Pravda než tady, před smrtí a odchodem lidí z hmotného života.

   Pokud rozumím fyzice správně, tak informace je VŽDY navázána na hmotný nosič. „Nehmotná informace“ je jenom „filosofický konstrukt“.

   1. Nevím, jestli rozumíte fyzice správně, to posuďte sám nebo to posoudí jiní. Já jsem tu jen přinesl trochu k námětu o diskuzi o Pravdě a pravdě.

    S dovolením jeden dotaz – autor MUDr.Staněk píše…..Pravdu není možné na tomto světě přečíst, /přesto/ je smyslem života ji hledat a tak; na tomto světě hmotných nosičů jsou tedy jen hmotné informace a nehmotné informace zde nemohou existovat?

   2. Já mám potíže se zrcadlovým vesmírem, hledal jsem, věda se k němu moc nezná.
    Článek píše:
    „Podle mé zkušenosti je vše odehrané, včetně myšlenek, zapsané v tzv. akašické kronice. Jinými slovy Mysli boží. (Novou kosmologickou terminologií také v „zrcadlovém vesmíru“. Ten vznikl jako „negativ“ velkým třeskem ničeho účinkem tvořivé boží myšlenky. Neboli současně vznikl „náš“ vesmír a jeho zrcadlový protiobraz.)“
    Zdá se, že článek navazuje na předchozí článek pana Staňka.
    https://hledani.gnosis.cz/viditelne-neviditelne-a-duchovni-rozmery-sveta/
    Hledal jsem ty zdrcadlové světy a akášu
    https://allatra-science.org/docs/PRAPUVODNI_FYZIKA_ALLATRA.pdf
    102 stran, to je panečku nářez vědě a fyzice zvláště. To si zase někdo zařádil ve fyzice.
    Článek pana Staňka je o Pravdě. Prapůvodní fyzika Alltra pravda není, soudný člověk při hledání pravdy alespoň ví, co pravda není.Text je takové internetové fyzikální šamanství ve stylu: nač atomové elektrárny, když máme na elektřinu skleněnou tyč a liščí ohon.
    Něco, co se podle Google zrcadlí, ale zrcadlový vesmír tam není.
    https://www.psychologiechaosu.cz/tag/akasa/
    https://www.psychologiechaosu.cz/pripraveni-dozvedet-se-vice-zivote/
    „Trojrozměrná realita je (zrcadlovou) projekcí NEVIDITELNÉHO světa morfických polí – vícerozměrných nad-realitních souborů informací. Jedná se o skryté, NEHMOTNÉ dimenze, známé pod souhrnným názvem „knihovna Akáša“. Každý bod v prostoru je jakousi ENERGETICKOU úschovnou pro různé balíčky informací. Na duchovní vyspělosti jednotlivce i celkové společnosti záleží, jaké složky informací budou jedinci i lidstvu jako celku postupně, v době transformace zpřístupněny. Zároveň je ZRCADLOVĚ PROPOJENÝ SVĚT HMOTY v různých proměnách nesen napříč paralelními realitami. Od narození nás nikdo neučí vnímat vícerozměrný svět, který nás obklopuje, smysly člověka jsou nastavené na vnímání tří prostorových rozměrů a přímo pozorovatelných skutečností. Trojrozměrná realita ale neexistuje pouze v jediné verzi, neustále KOPÍRUJE sebe sama a to v různých proměnách. Tak vznikají paralelní světy, paralelní dějství lidských příběhů v přírodním běhu času, ale nikoliv o své vlastní vůli, vznikají vlivem pozorovatele. Není jednoduché, bez jakékoliv zaujatosti, představit si toto zrcadlové paralelní bludiště, natož nekonečné dimenze srozumitelně popsat.“

    Komentář: Takže hmotný svět se kopíruje a máme z něj nehmotný a neviditelný svět, který má energetickou úschovnu. Einstein sice tvrdí, že E= mc^2, hmota odpovídá energii a naopak. Asi zrcadlový svět se nakopíroval s nějakou chybou, je nehmotný, ale má energii… To už není skoro co dodat.
    Takže jsem to všechno zavrhl a mám u akáši nesmazatelné mínus.
    Hledal jsem zrcadlový vesmír a odkazy vedou na seriál Star track, takže vědy tam moc nebude.
    Dá se nají zrcadlová hmota, jde tam o symetrii elementárních částic hmoty.
    https://en.wikipedia.org/wiki/Mirror_matter
    Hledal jsem Morfické pole
    https://duchovno.doktorka.cz/morficke-pole
    „morfické pole, pole forem, které organizuje hmotu. Musíme si představit, že hmota se organizuje prostřednictvím polí, analogických vzorci, který vytvoří magnetické pole ze železných pilin. Každá organizace koresponduje s nějakým polem, od úrovně atomu až k úrovni Mléčné dráhy.“
    Takže každá organizace, třeba EU, koresponduje s nějakým polem až do úrovně Mléčné dráhy. Podle toho to pak v organizacích vypadá.

   3. Fyziku se „převzatý“ učil od Sisyfos prof. Heřta. Ten říkal, láska a přátelství neexistují. Jsou to lidské konstrukty. Uvěřím, až mi ukážete jeden atom lásky, přátelství, duše atd.

   4. Pane Pardale, jste neuvěřitelně trpělivý člověk – kolik času jste obětoval studiu akašického pole …

   5. Láska je chemie, ne fyzika???
    Ještě je třeba zvážit, co je původní. Duchovní vliv, který dá vzniknout chemickým následkům v těle? Anebo naopak?
    Znalí lidé vědí, že se setkávají lidé, co se znali v minulých životech. Můžou být nachystaní k zamilování, pak se jim to snadno stane. Chemické změny jsou pak následkem.

    Z jiného oboru – žaludeční vředy, snad nějaká podobnost. Dřív lékaři příčinu snad ani neznali. Pak Australan prokázal, že jde o vliv mikrobů, co v žaludku, v kyselině solné, skoro vždy přežívají. Ale až duševní rozpoložení člověka – stres – umožní mikrobům účinně hryzat do stěny žaludku.

  2. Vendo, připomněl jste mi svou replikou Platónovo podobenství o jeskyni. Obyvatelé jeskyně jsou přikovaní, na stěně vidí stíny věcí a myslí si, že tam vidí skutečný svět. Vidí však pouze virtuální realitu. Když se jeden z nich nějak osvobodí, vyjde ven a je překvapen, o kolik je skutečnost nádhernější. Musí-li se do jeskyně vrátit, už nikdy se nedokáže nadchnout pro stíny na stěně a když líčí nádheru skutečného světa, ostatní ho považují za pomatence.

   Toto podobenství (princip, který má osvětlit) je falešné. Stíny na stěně se pohybují nezávisle na vůli obyvatel jeskyně. O tom, co se tam odehrává, rozhoduje někdo jiný (osud?). Pokud ty události obyvatelé jeskyně nemohou ovlivnit, nenesou za ně žádnou odpovědnost. Navíc, na stěně jeskyně není reálný svět. Je to tedy svět, na němž nezáleží. Pokud na tomto světě nezáleží – jsou to pouhé iluze – neexistuje v něm ani dobro a zlo.

   Běh našeho světa ovlivňuje každý člověk. A je paradoxní, že více ho ovlivní lidé často ubozí a na okraji společnosti, než politici (panovníci), před nimiž se všichni třesou. Každý člověk nese odpovědnost za celý svět a nemůže se tomuto břemeni vyhnout.

   1. Všechna různost je iluzí. Pouze jediná jedna realita – absolutní Jediný – dostačuje. Absolutní Pravda sídlí v jednotě; všechna mnohost je jen falešné zdání. Jednota odhaluje pravé poznaní. Nic není nad ní, pod ní, vlevo či vpravo. Zatímco mnohost vede k slepému tápání a dohadům. Jednota je dokonalá a absolutní, všezahrnující a transcendentní. Mnohost je nedokonalá, relativní, úzká a povrchní. Jednota je celá a jediná; mnohost je útržkovitá a mnohá. Nejzašší Pravdu a absolutní Realitu pochopíme pouze díky milosti, kdy můžeme být zasvěceni do transcendentního tajemství. A je nám otevřeno k cestě, dnes populární označení – jak na to!

    Jazyk vznikl pro potřebu tohoto světa jevů a není prostředkem – odpovídajícím nástrojem – k vyjádření mystické pravdy a transcendentní reality. Důvodem lidského nepochopení tady, v tomto světě je naše neznalost skutečné podstaty věcí, chceme-li, Pravdu. My jsme duchovně slepí a slepá je tak i naše pravda.

    Zbavte se té jeskyně, vystoupejte do světa, kde otevřený vnitřní zrak dosáhne „věci“ nejprve jen jemných astrálních oblastí. Zbavení se fyzického příkrovu hmoty, pozemského těla, otevírá nové regiony počátku poznávání pravdy, která postupně přerůstá v Pravdu úplnou. Popis té cesty by byl ale dlouhý. Každý, zdůrazňuji každý, ji může prožít ve svém nitru. Existuje jistá úroveň vědomí /psal jsem o tom nedávno/, při kterém duše, jenž poznala svou vlastní podstatu čili identitu, je snadno snadno a přirozeně přitahována k prvotnímu pohroužení se do Boha. A tím získá Pravdu, Harmonii a Jednotu již bez přívlastků !

 4. Co je Pravda?
  Absolutní Pravdou je vše, co je nadčasové – protože to vyvěrá z absolutní lásky (z Boha).
  Relativní pravdou je vše, co je dočasné – protože to vyvěrá z relativní lásky (z Tvorby).

  Příkladem absolutní Pravdy jsou všechny geometrické, matematické a fyzikální zákony, včetně zákonů života.
  Příkladem relativní pravdy jsou všechny lidské názory a soudy.

  1. Pochválit by Vás měl MVDr.Staněk. Jestli to udělá, tak se připojuji, jestli ne, tak budu asi sám.

   1. Bílý potok, kousek od Vrbna pod Pradědem. Ještě tam žijete?
    V našem městě teď chodím k masérovi. Pochází z Vrbna. Nějaký Jiří Fabián.
    Rád na Vrbno vzpomínám, bylo to mé mládí.
    Již jste se tu dlouho „neukázal“.
    Přeji mnoho zdravíčka!
    Václav Žáček

 5. Po dlhšej prestávke si Vás dovolím pozdraviť pane „wiessbachu“! Som rád, že ste ešte aktívny a sledujete všetko to dianie vo svete. Rád by som poznal Váš názor na to všetko, ale chápem, že to v súčasnosti nie je možné.
  Želám Vám pevné zdravie a jasnú myseľ!

 6. Pane Staňku, domnívám se, že ona tematika „osvetimi“ je nevhodná k objasnění původu zla na zemi. Spíš bych doporučil hledat nikoliv následky, ale příčiny toho zla, které zažíváme každodenně v přítomnosti a případně ukázat cestu nápravy.

 7. Pravda a lež astrologa
  https://denikn.cz/301207/koronavirus-vypustili-americane-kvuli-penezum-tvrdi-astrologovo-video-ktere-zhledly-statisice-cechu/
  „Českými e-mailovými schránkami koluje odkaz na video astrologa Antonína Baudyše. Ten svým divákům říká, že epidemie virového onemocnění Covid-19 je vlastně byznysovým plánem vzniklým ve Spojených státech. Baudyšovo video dosáhlo úctyhodných 300 tisíc zhlédnutí.“
  Nevím,jestli Deník N je přístupný bez placení. Cituji některé odstavce.
  Video už není dostupné.
  „Tento jeho výklad je ovšem zcela nesmyslný. Celá akce totiž nijak nepracovala s tím, že možnou budoucí šířící se nemocí bude právě virus Covid-19. „Pro náš scénář jsme modelovali fiktivní koronavirovou pandemii, explicitně jsme ale uvedli, že nejde o žádnou predikci,“ stojí v prohlášení univerzity, která tak reagovala na četně rozšířené hoaxu ohledně 65 milionech mrtvých.“
  „Deník N oslovil s touto připomínkou i samotného Baudyše. Ten ji uznal. „To máte pravdu, ale důvod je ten, že teď po víc než měsíci už jsme všichni chytřejší. Na začátku, kolem 20. ledna, informace na toto téma chyběly, žádný Covid-19 stanovený nebyl, já jsem ty věci čerpal z Wikipedie, abych neblbnul, abych nebyl napadnutelný. Od té doby se na Wikipedii informace značně rozrostly, protože se z toho na planetě stalo téma číslo jedna,“ vysvětluje astrolog.“
  „Nastává zde tradiční problém – směšování označení „koronavirus“ s Covid-19, který se šíří světem. Laboratoř se sice zabývá i koronaviry, nepracuje ovšem s tímto konkrétním typem. Baudyš nebyl prvním, který podobnou konstrukci přinesl. Už proti dříve šířeným fámám se laboratoř ohradila. „Pirbright Institute provádí výzkum koronaviru, který infikuje drůbež, a prasečího deltakoronaviru, který infikuje prasata. Nepracuje s lidskými koronaviry,“ píše laboratoř ve svém prohlášení.
  Baudyš Deníku N přiznal, že vlastně neví, jak se ve skutečnosti věci mají. „Já vůbec nevím, jak to je, jen jsem vyslovil obavu, jestli tam nemůže být komerční souvislost,“ říká autor videa se statisíci zhlédnutími.“

  1. → Pravda a lež astrologa / Baudyš Deníku N přiznal, že vlastně neví, jak se ve skutečnosti věci mají. „Já vůbec nevím, jak to je, jen jsem vyslovil obavu, jestli tam nemůže být komerční souvislost,“ říká autor videa se statisíci zhlédnutími.“

   Hmm, a fčem je potom problém? Vyslovení obavy z „komerční souvislosti“, je ve ve světě s&h, který stojí na penězích, lžích a manipulaci, zcela na místě a v pořádku. Prevence, víme?, říká Vám to něco?

   Válka je mír
   Svoboda je otroctví
   Nevědomost je síla

   1. Problém je, že neví a vydává to za pravdu a hlavně nepřímo obviňuje ty, kdo proti tomu koronaviru bojují a mají na to. Kecat do internetu je o něco snadnější.
    Až na příspěvek k panice a konspiracím vcelku slušně, nelže aspoň opakovaně a video zablokoval. Skoro vzor pro politiky.
    Honzo těším se, že uberete ze septikismu. Septik je buď vyčerpaný nebo nas**ný.

  2. Díky za pravdu. Je těžko pochopitelné, jak snadno lidé uvěří zprávám založeným na pouhých podezřeních.

   Někde jsem četl, jak konspirační teorie vznikají. Jsou za tím jako obvykle prachy. Jde o sledovanost a s ní spojenou reklamu. Čím více konspirační teorie šokuje, tím větší pozornost přitahuje. Ve spojení s mentálně zastuzeným publikem je zaděláno například na 2. světovou válku. Hitler vyslovil podezření, že velkou hospodářskou depresi 30. let způsobili židé tím, že půjčovali peníze na lichvářské úroky. Měli tím odčerpat peníze z kapes „obyčejných“ lidí do svých bank, takže ti obyčejní lidé pak neměli peníze na zboží, které se začalo hromadit na skladech a vznikla tím krize z nadvýroby. Na základě historických zkušeností bych chtěl varovat před vyslovováním ničím nepodložených podezření.

   1. pavel v 4 Pardal28.2.2020 (8:58)

    „….bych chtěl varovat před vyslovováním ničím nepodložených podezření…“

    Varuji sama před sebou.

 8. → Až na příspěvek k panice a konspiracím

  Hmm, no vida a „komerční souvislosti“ jsou tady.

  https://ct24.ceskatelevize.cz/ekonomika/3055112-svetove-akcie-prozivaji-rozsahly-propad-srazeji-je-obavy-z-koronaviru

  https://www.kurzy.cz/zpravy/532488-burzy-kolabuji-wall-street-je-v-chaosu-svetove-trhy-zazivaji-kvuli-koronaviru-nejhorsi-hodiny-od/

  https://www.idnes.cz/ekonomika/zahranicni/koronavirus-akcie-burza-vyprodej-ropa-zlato-trh-epidemie.A200224_102358_eko-zahranicni_mato

  Docela se bavím…:-) Apropó, nic takového jako „konspirační teorie“ neexistuje. Buď něco pravda je, nebo není. Až tak je to jednoduchý. Tečka.

  _______________________________________________________

  Konspirační pravda

  Pořád slyšíme jenom: „konspirační teorie, konspirační teorie“. Co vlastně tento výraz znamená, co znamenal dřív a co znamená dnes? Má smysl přemýšlet o tom, jestli jsou některé konspirační teorie pravdivé a jiné nikoli, dělit je na různé druhy, spekulovat o tom, jakým způsobem vznikají, jací lidé je šíří, a tak podobně? …Nemá!

  Tak, jak používají tento výraz média a establishment vůbec, jde čistě a pouze o synonymum slova pravda. …Čímž je prostě dáno, že buď je konspirační teorie pravdivá, nebo to konspirační teorie není.
  Také na konspirační teorie a na pravdu – a na ty, kteří jim věří nebo dokonce šíří – pohlížejí s úplně stejným despektem.

  Pokud chceme těm, co výraz konspirační teorie používají, rozumět, musíme tento výraz v jejich řeči nebo textu důsledně nahradit slovem pravda – přeložit jejich řeč do logického jazyka. Teprve pak může jejich řeč dát nějaký smysl. A pokud chceme, aby rozuměli oni nám, musíme ve své řeči nebo textu důsledně používat výraz konspirační teorie místo slova pravda. Prostě přeložit to zase do jejich jazyka. A tyto výrazy je nutno nahradit a text sjednotit opravdu velice důsledně: pokud někdo používá výraz konspirační teorie, a zároveň tvrdí, že ruské noviny se jmenují Pravda, zasloužil by pořádný kopanec do jednoho z konců zažívací trubice.
  Rozhodně není dobré přistupovat na slovník protivníka, přejímat z něj nějaké výrazy, a pak tápat, a snažit se jim přisuzovat nějaký význam podle toho, jak bychom je chápali my nebo jak si myslíme, že by se snad daly chápat. Takovým způsobem se prostě domluvit nelze. Nehledě na to, že si tím člověk udělá zmatek i ve své vlastní hlavě.

  Otázka, proč v novořeči slovo pravda tímto výrazem nahrazují, není až tak těžká. Prostě si myslí, že říkat, že Jana Husa upálili za konspirační teorii, zní líp, než že ho upálili za pravdu. Tehdy tomu ještě říkali kacířské bludy, což je sice úplně to samé, ale tento výraz už přece jen poněkud zastaral.
  A řeči o tom, že „konspirační teorie šíří psychopati“? To je jen ukázka jejich výrazové chudosti a nedostatku nápaditosti při překladu něčeho tak známého, jako že blázni říkali pravdu už ve středověku…

  16. září 2011
  Jan Kristek

  1. Protokoly sionských mudrců

   jsou obecně považovány za počátek soudobé literatury konspiračních teorií. Text je jakýmsi instruktážním manuálem pro nového člena „starších“, popisuje, jak Židé ovládnou svět prostřednictvím kontroly médií a financí, nahrazení tradičního společenského pořádku sociálním pořádkem založeným na masové manipulaci.

   V západním světě bylo dílo široce rozšiřováno především ve 20. a 30. letech 20. století jejich tisk byl financován Henry Fordem a Protokoly tvořily významnou roli v nacistickém ospravedlnění genocidy Židů během holocaustu, a přestože, po porážce nacismu ve druhé světové válce, jejich používání coby nástroje propagandy postupně odeznělo, jsou současnými antisemity i nadále používány.

   Protokoly byly sestaveny ruskou tajnou policií Ochranka, aby obvinily Židy z tehdejších politických i společenských problémů Ruska. Napsat je měl Matvej Golovinskij, ruský spolupracovník policie cara Mikuláše II., a byly založeny na několika dřívějších publikacích, např. na satiře Dialogue aux enfers entre Machiavel et Montesquieu od Mauriceho Joly z roku 1864, spojující Napoleona III. s Niccolem Machiavellim, nebo na románu Biarritz z roku 1868 od Hermanna Ottomara Friedricha Goedscheho, v němž je v kapitole Na židovském hřbitově v Praze popsáno tajemné setkání na starém Židovském hřbitově v Praze, kde vysocí rabíni plánují spiknutí na ovládnutí světa.

   Anything else?

   1. → Protokoly byly sestaveny ruskou tajnou policií Ochranka

    Tys u toho byl?…-))))))) Tvl., PROBUĎ SE!, odpoj se konečně od Matrixu, nesmíš všemu věřit, a propagandě zleva či zprava, pak už tuplem a vůbec.

    → Anything else?

    Yes, https://www.youtube.com/watch?v=b2pD0B9Rfps

   2. → V západním světě bylo dílo široce rozšiřováno především ve 20. a 30. letech 20. století jejich tisk byl financován Henry Fordem

    Fakt jo? Čoveče, to by jeden neřek. Západ, modla všech model, míra všech hodnot, etalon demokracie a svobody pro všechny blby co jich jen tahle planeta unese, a teď takovýhle svinstvo. Tvl., co to tady šíříš za konspirace? Henry? Ford? průkopník automobilismu a současně antisemita jak prase, a ty teď na něj nahrneš takový pomluvy? Styď se!

 9. → Septik je buď vyčerpaný nebo nas**ný.

  Pardale, navzdory vaším názorům, věřte nebo nevěřte, ale septik je více než (vele)důležitý. Marná sláva, exkrementy – neboli s&h (©Honza) – mají tisíce podob a jsou všude. Doslova rakovina! Že je nevidíte nebo nechcete vidět, nevnímáte, Honza neřeší.

   1. → Ano, teď ještě pochopit, že u septika všechen ten negativismus končí právě v tom septiku.

    Omyl, Pardale, omyl! Zdání klame a nikdy nic nekončí. Ani v septiku, ani nikde jinde. Vše se jenom „transformuje“. Vaše slova, moje slova, nevyjímaje. Co svět světem stojí, platí: smrtí začíná nový život. Za smrt(í) si dosaďte co je libo. Fantazií (neplést si s fantasmagorií) se meze nekladou. Jako věřícímu, – jak jste tu nedávno proklamoval – byste měl mít v těchle „otázkách“ přinejmenším jasno, Vy náš zdejší pozitívisto…:-)))

    ps: co to je mor, rakovinu v myšlení, s&h, škatulkovat a zaškatulkovávat ty druhý?..:-)))

   2. Honzo, pozitivní přístup ke světu je dobrá životní filosofie. Moje máma říkala, když nám zmoklo seno: Zase uschne, zapršet bylo třeba.
    Ano souhlasím, život je neustálá přeměna zrození a smrti i u těch nejjednodušších forem, třeba bakterií a virů. Samovolně bez dodání energie vše směřuje k chaosu (růst entropie). Uspořádat chování a myšlenky tak, aby přinášely lidem v okolí hodnoty, které se dají přenést i na další generace, to je těžké.
    Nechci Vás nijak hodnotit, ani podle toho, co píšete. Člověk by měl být oceňován i podle toho, jaké překážky překonal a překonává. A o tom u Vás nic nevím, ani vědět nechci.
    Ještě jednou :“
    „Jdi klidně uprostřed rozruchu a spěchu a vzpomeň, jaký mír může být v tichu. Dokud je to možné bez ztráty tváře, vycházej dobře se všemi lidmi. Říkej svou pravdu tiše a jasně, také oni mají svůj příběh. Naslouchej ostatním, třeba i omezeným a nevědomým, vyhýbej se hlučným a svárlivým osobám, otravují ducha. Jestliže se
    budeš srovnávat s jinými, můžeš se stát domýšlivým nebo malomyslným, neboť vždy se najdou lidé větší i menší než ty. Raduj se stejně z toho, čeho jsi dosáhl, jako ze skromnou, je to opravdové bohatství v proměnlivém duchu.
    Buď opatrný ve svých záležitostech, protože svět je plný podvodů, ale nenech se tím zaslepit. Mnoho lidí zápasí o velké ideály a všude je život plný hrdinství.
    Buď sám sebou! Zvláště nepředstírej city a nestav se cynicky k lásce, neboť tváří v tvář vší vyprahlosti a rozčarování, je věčně svěží jako tráva.
    Přijímej klidně, co ti radí léta. Až přijde čas, s půvabem odlož vše, co náleží mládí. Rozvíjej sílu ducha, aby tě mohla ochránit v nenadálém neštěstí. A netrap se představami, mnoho obav se rodí z únavy, samoty. Buď k sobě přísný, ale ne tvrdý.
    Jsi dítětem vesmíru, ne méně než stromy a hvězdy, máš právo být zde. Ať je ti to jasné či ne, vesmír se nepochybně rozvíjí tak, jak má.
    Žij přesto v pohodě s Bohem, jakkoli si to představuješ. Ať jsou tvé úkoly a usilování v hlučném zmatku života jakékoliv, udržuj pokoj ve své duši. Přes všechny nedokonalosti je to krásný svět. Neumdlévej, jdi za štěstím.“
    Nalezeno r. 1696 v chrámu sv. Pavla v Římě

 10. → Protokoly sionských mudrců jsou obecně považovány za počátek soudobé literatury konspiračních teorií.

  No a co? Co dál?..:-))) Co to je to OBECNĚ? S&H, nic víc.

  ps: není nic horšího a zhoubnějšího než vzorce myšlení.

  Každý, kdo chodí po dvou nohách, je nepřítel.
  Každý, kdo chodí po čtyřech nohách nebo má křídla, je přítel.
  Žádné zvíře nebude chodit oblečené.
  Žádné zvíře nebude spát v posteli.
  Žádné zvíře nebude pít alkohol.
  Žádné zvíře nezabije jiné zvíře.
  Všechna zvířata jsou si rovna.

  Neočekávám, že to pochopíš, že pochopíš kontext a evidentní souvislosti, že ti vůbec docvakne.

 11. → Protokoly sionských mudrců jsou obecně považovány za počátek soudobé literatury konspiračních teorií.

  Hmm, no tak jó, když si myslíš, že myslíš. Ku.va, čím to bude, že to těm „klukům“ po sto letech tak klaplo?

  Naším heslem je – Síla a pokrytectví. Jedině síla přináší úspěch v politice, zvláště tehdy, když je ukryta ve schopnostech důležitých pro státníka. Základní zásadou musí být násilí; prohnanost a pokrytectví musí být pravidlem pro vlády, které nechtějí, aby jejich koruny padly k nohám nějaké nové moci. Toto zlo je jediným prostředkem k dosažení dobra. Proto se nesmíme zastavit před uplácením, podvodem a zradou, když tyto mají sloužit k dosažení našeho cíle. V politice člověk musí vědět, jak se bez váhání zmocnit majetku druhých, když si tím zajistíme jejich podrobení a nadvládu nad nimi.

  Politická svoboda je idea, ale ne skutečnost. Musíte vědět, jak tuto ideu použít, kdykoli je to nutné, jako vnadidlo pro přilákání lidí do něčí strany za účelem rozdrcení jiné strany, která je právě u moci. Tohoto úkolu se dosáhne snáze, pokud je oponent sám infikován myšlenkou svobody, takzvaného LIBERALISMU, a kvůli této myšlence je ochoten vzdát se části své moci. A přesně zde se objevuje triumf naší teorie; povolené otěže vlády jsou, podle zákona života, okamžitě uchopeny a přitaženy novou rukou, protože slepá moc národa nemůže být ani jeden den bez vedení, a nová moc pouze zaujme místo staré, která byla oslabena liberalismem.

  Ještě v dávných dobách jsme mezi masy lidí vrhli slova „Volnost, Rovnost, Bratrství“, slova, která byla od té doby mnohokrát opakována hloupými papoušky, kteří se ze všech stran seběhli k tomuto vnadidlu a zničili blahobyt světa, pravou svobodu jednotlivce, která předtím byla dobře střežená před tlakem lůzy. Ani domněle rozumní a vzdělaní gojímové v abstraktnosti těchto slov nerozeznali rozpornost; nevšimli si, že v přírodě neexistuje rovnost, ani zde neexistuje svoboda: sama Příroda vytvořila nerovnosti rozumových schopnostech, charakterech a dovednostech stejně nezměnitelně, jako zařídila, že se každý musí podřídit jejím zákonům: vždy mějte na paměti, že dav je slepý, že zbohatlíci, kteří povstali z davu, deroucí se k moci, jsou ve vztahu k politice stejně slepí jako samotný dav, že adept, i kdyby byl hlupák, přesto může vládnout, kdežto člověk z davu, byť by to byl génius, nepochopí z politiky nic – žádné z těchto věcí gojím nevěnuje pozornost. Přesto v dávných dobách na těchto věcech spočívala vláda dynastií: otec předával synovi vědomosti o politických záležitostech, které se nikdo, kromě příslušníků dynastie, nesměl dozvědět. S postupem času se od tradice předávání umění vládnout v dynastiích upustilo, což posloužilo úspěchu naší věci.

  https://www.odaha.com/tomas-odaha/komentare/dokumenty/protokoly-sionskych-mudrcu

  Konspirace, kecy, lež? Ani ho.no. Realita a SKUTEČNOST! Stačí otevřÍt oči…

  ps: Jedna z definic pravdy zní: pravda je shoda slov se skutčností.

  1. Honzo,

   nevím, zda to nazvat odvahou nebo hloupostí, když se otevřeně hlásíte k pravosti Protokolů sionských mudrců. Už bych se ani nedivil, kdybyste se přihlásil také k nacismu. Protokoly byly pro nacisty významným argumentem pro „trvalé řešení židovské otázky“.

   Pro Vendu by asi byl zajímavý jeden z paragrafů v Protokolech obsažený – cituji: „24,xiv. Král Židů se nesmí poddávat svým vášním, zejména pak smyslnosti: v žádné stránce jeho povahy nesmí převládnout zvířecí instinkt nad rozumem. Smyslnost, více než všechny ostatní slabosti rozkládá duševní schopnosti a jasnost úsudku a odvrací myšlenky k nejzvířečtější stránce lidského konání.“

  2. Z textu protokolů lze velmi snadno rozlišit,že jej napsal tzv,farizej,který,ač si toho sám nebyl vědom,byl tzv. gojimem.
   Farizej znamená,že „loví dveře mimo bojiště své“.Dveře/vchod.portál/,které má
   v sobě samém.Název Goj/goy/ má dvojsmyslný význam,znamená „sexualitou rozdvojenou
   mysl,duch“,ale též naopak „láskou sjednocená mysl,duch“.Proto je snadné rozlišit
   tzv.pronárod/zatím nesjednoceného ducha/ od národa ducha sjednoceného.Týká se to
   však vnitřních národů uvnitř člověka,nikoliv vnějších,světských.

   Pisatel byl vzdělaný,avšak sám rozdvojeného ducha,tedy bez soucitu a bez vědomého spojení se Zdrojem.Sám sebe považoval za součást „vyvoleného“ národa,protože
   zrovna tak,jako celý svět neznal skutečný obsah Písma.A to je tragedie a svým způsobem i komedie současného světa tady na Zemi.

   Zůstala jsem šokována v němém úžasu,když jsem uviděla všechny ty důsledky
   nepochopení textů Bible.Kam se podívám,tam je vidím.A ty důsledky snáší
   každičká bytost na této planetě!

   Kdysi mi Otec řekl důležitou věc.Je faktem,že žraloci zotročují ovce.Ale záleží
   na ovcích,jak dlouho si to nechají líbit.To však neznamená,že ovce použijí násilí.

   Tedy jak se mohu ubránit všem těm bludům,polopravdám a lžím?Jak porozumět
   důsledkům?U mne je to již jednoznačná cesta: Každou přeloženou větou Bible,rozumím tomu co se děje ve mně a kolem mne více a více.

   Svět již není rozdělený na spící a probuzené,na rozděleného ducha a ducha sjednoceného, na pravici a levici,či sběrače a lovce.Lidé zešíleli,protože jsou
   rozdvojeného ducha,mysli.Proto oslepli a ohluchli.Jsou jen nemocní.A tou svou
   nemocí vždy nakazí každé malé dítě z pokolení na pokolení již tisíce let.

   A to je mnohem horší epidemie,než nějaký chřipkový virus,na kterém se jedni
   slepí obohacují a další slepí trnou strachem.Strach vždy zablokuje proudění
   léčivé energie v těle,oslabí imunitu a tím spíše člověk podlehne nemocem těla.
   A když strach zablokuje energii milosrdenství,přeruší se i spojení rozumu a citu,
   nastává chaos mysli,neschopnost použít rozum a začnou o konání rozhodovat
   zvířecí pudy a pudové emoce.Člověk již není člověkem rozumným,ale slepým a
   hluchým zvířetem,útočícím na všechno a na všechny.A je zcela jedno jakou masku
   si nasadí.

   Všechno,co zobrazuje Otec vně,je to,co je uloženo v našem podvědomí/nevědomí/ a nic s tím
   neděláme.Otec zobrazuje obsah podvědomí nejen jednotlivcům,ale i rodinám,národům i celé civilizaci.A nejen to.Vně se zobrazuje to,co je skryto uvnitř.

   1. → Z textu protokolů lze velmi snadno rozlišit,že jej napsal tzv,farizej,který,ač si toho sám nebyl vědom,byl tzv. gojimem.

    Teda *, řeknu ti, že by až takhle turbulentní téze, tak ta mě fakt nanapadla.:-)) Ale že i farizej může bejt blbej jak pučtok, jak gojím, to připouštím.

   2. Farizej = „loví dveře mimo bojiště své“,což znamená,že sice aktivně přistupuje
    ke zničení pudových personifikací,ale ne u sebe samého.Což je známo, nejen u
    tzv.duchovních kněží,ale i u politiků,úředníků,atd., v podobném rčení: vodu káže,
    víno pije.V životě se s farizeji potkáváme běžně.Viníky hledají vně,nikoliv
    sami v sobě.Bojištěm má být každému jeho vlastní nitro,jen tam mohu
    nalézt dveře „domů“,nikoliv venku,či přes někoho jiného.Farizejové rozdělují
    společnost,protože sami považují za něco nadřazeného,ať již pro své postavení,
    iluzní tituly nebo kusy papírů,kterým říkají diplom.Rozdělili a stále rozdělují
    i Boha samotného,čímž zabouchli uvnitř sebe samých dveře „domů“ a možnost
    sjednocení.Neváhají pro vlastní nevědomost ve jménu Boha zabíjet, vést války,či
    ožebračovat a zotročovat.Proto,aby ovládali davy,ukryli klíče k poznání,které tu nabízím.Ukryli je tak dávno,že v současnosti o tom už ani oni sami neví.A pokud
    tu a tam nějaké střípky najdou,zakládají tajné spolky.

    Saduceové=“ústa rozumu,sexuální náplň mysli“,to jsou rozumáři,ovládaní sexuální
    náplní podvědomí.Jsou schopni vést dlouhé rozumářské monology i dialogy.Všeobecně se mnozí rádi nazývají filosofy a vědci,ale ve skutečnosti se plácají ve vlastní nevědomosti a rozumují rozumem,vnitřně rozdělení.Vytváří teorie z představ a domněnek.Neví/nemají odkud/,že přeborníkem v rozumování rozumem je Otec.A že jim dává kapky.:))

    V obou případech platí: buď milují strom a nenávidí jeho plody,nebo milují plody
    a nenávidí strom.Rozdělují Jednotu,protože jsou sami uvnitř rozdělení,zlomení.

    *gojim,tzv.nevěřící,pohan= „nemá vír“,nemá spojení s Bohem,nemá spojení se Zdrojem,
    tzv.věřící = má přímé spojení s Bohem,Slovem uvnitř v něm samotném,ale určitě ne přes všechny ty duchovní kněží nebo církevní organizace,tam najde všechno,jen Boha ne

    Hrátky farizejů:
    31Oni však šli a rozhlásili ho po celé té krajině.
    31 Αλλά εκείνοι, αφού βγήκαν έξω, γνωστοποίησαν δημόσια τα σχετικά με αυτόν σε ολόκληρη εκείνη την περιοχή.

    překlad:
    31 Za ostatními oni pak vyšli ven,oznámili veřejně to rozhodující/důležité/,
    že uvnitř je Jednoty Boha dosah/rozsah.

  3. Honzo, máte pravdu, že je to politická i historická REALITA, co popisují ty PROTOKOLY, ale co s tím? Jenom vědomí téhle reality není cestou nápravy! Hviezdička se tváří moudře, když píše: „Je faktem,že žraloci zotročují ovce. Ale záleží na ovcích, jak dlouho si to nechají líbit. To však neznamená, že ovce použijí násilí“. -To je velice chytristické vysvětlení!
   Je fakt, že tenhle svět je peklem i když nám mnozí tvrdí, že je rájem. Vládne nám tady Satan a ne Bůh. Otázkou ale je, proč nás Bůh sem do tohoto pekla posílá??? – Co tady s tím máme dělat? Máme snad tohle peklo přeměnit v ráj? Kdyby tomu tak bylo, proč Bůh vůbec tenhle svět tak stvořil, jako je? Je zřejmé, že nám Bible o těchto otázkách lže, když nám říká, že Bůh stvořil jiný dobrý svět a ne tenhle Satanský a člověk je tady za trest, že chtěl znát víc, jako mu bylo souzeno? Ještě štěstí, že tady nejsme natrvalo, ale jenom dočasně!

   1. ad.Návštevník-29.2.2020 (14:46)

    ad.Je fakt, že tenhle svět je peklem i když nám mnozí tvrdí, že je rájem. Vládne nám tady Satan a ne Bůh.

    Rozdělil sis Boha Otce na dvě poloviny,na dobrého a zlého?Proč,když je Jeden?!

    ad.Otázkou ale je, proč nás Bůh sem do tohoto pekla posílá???

    Neznáš svou podstatu.Jsi zde „hostem“,ale pohrdáš tím,co je ti nabízeno k poznání,
    tedy pohrdáš Bohem,pohrdáš jeho bohatstvím.
    Máš poznat sám sebe vpravdě ,být kolemjdoucím a hlavně v sobě nalézt Bod spojení,
    přes který se můžeš sjednotit,tedy svou duši,na kterou sis zjevně zapomněl.
    „host“ :
    -> určuje míru tolerance vůči svému okolí->tedy své mysli
    ->symbolizuje změnu myšlení,kdy vymění nízké pudové za nadsvětský pohled;
    ->dává možnost poznat nešvary současného světa,které se přehlíží a
    -> má jedinečnou příležitost ozřejmit si správné vzorce myšlení a tím i konání,které během života zde opustil

    ad.Co tady s tím máme dělat?

    Otázka je,co máš dělat sám se sebou.Rozdvojený uvnitř dělá vně jen zlo.

    ad.Máme snad tohle peklo přeměnit v ráj?

    Začni u sebe.Najdi ho prvně v sobě.

    ad. Kdyby tomu tak bylo, proč Bůh vůbec tenhle svět tak stvořil, jako je?

    Aby ti předal své zkušenosti.

    ad. Je zřejmé, že nám Bible o těchto otázkách lže,

    Bible nelže,ale ty ji neumíš číst,což si odmítáš přiznat.

    ad.že Bůh stvořil jiný dobrý svět a ne tenhle Satanský a člověk je tady za trest, že chtěl znát víc, jako mu bylo souzeno?

    Takové lži naletělo již spousta šílenců.Proč?Protože neumí číst Písma.

    ad.Ještě štěstí, že tady nejsme natrvalo, ale jenom dočasně!

    A cestu „domů“ znáš? Jak se chceš vrátit? Jako dva?Znáš sám sebe vpravdě?

    No a pak máš ještě možnost poprosit s pokorou v srdci samotného Otce
    o milost rozumu a milost smrti.
    A že to jde,a že je Otec Živý ,tak o tom tady píšu již několik let !

    Protože :
    27 Vám pouštím vlákno,vám nabízím spojení se mnou.Vám nedávám,co nabízejí slepí.

   2. Pane Návštěvníku,

    nevím, zda jste přicestoval časem z budoucnosti nebo z minulosti. Asi to druhé bude blíže pravdě, poněvadž jste poněkud bezradný …:-)

    Ptáte se, proč nás Bůh posílá do tohoto pekla (na zemi). To peklo si lidé vytvářejí vlastními silami. Proč tedy dáváte vinu Bohu? Ledaže byste vinil Boha, že dal člověku svobodnou vůli a umožnil mu tak, aby tuto svobodnou vůli zneužil. Bůh měl na výběr, že buďto člověku svobodnou vůli dá nebo nedá. Mezi tím není žádná třetí možnost. Řekněme, že budete uvězněn na základě falešného obvinění a budete se modlit k Bohu, aby udělal zázrak a vysvobodil vás. Řekněme, že Bůh to udělá. Musel by pak vysvobodit každého, kdo by byl v podobné situaci jako vy. V posledku by musel pečovat o komfort každého jedince.

    Za utrpení si člověk většinou může sám. Například, když je utiskován nějakým tyranem. Tyran obvykle začíná utiskováním outsiderů. Jak na to reaguje většina? Vůbec nijak, ba ještě mu fandí. Tyran svůj útisk rozšíří na další vrstvy společnosti. Co udělají ostatní? Řeknou: „Mě se to netýká. Já tu nejsem od toho, abych soudil, kdo je v právu.“ Stejní lidé se pak diví, když pak tyran začne utlačovat také je.

    Když přišli nacisté pro komunisty, mlčel jsem; nebyl jsem přece komunista.
    Když zavírali sociální demokraty, mlčel jsem; nebyl jsem přece sociální demokrat.
    Když přišli pro odboráře, mlčel jsem; nebyl jsem přece odborář.
    Když přišli pro Židy, mlčel jsem, nebyl jsem přece Žid.
    Když přišli pro mě, nebyl už nikdo, kdo by se mohl ozvat.

    Martin Niemöller

    Příběh o vyhnání Adama z ráje není historickou událostí. Je to podobenství o vzpouře člověka vůči Bohu. Tím Adamem je každý z nás a každý se musíme rozhodnout, zda se budeme chovat, jak nám nabízí Bůh nebo zda se zařídíme podle sebe. Co nám Bůh nabízí? Abychom byli jako On, abychom byli trpěliví, velkorysí a abychom s Ním spolupracovali na evoluci světa k lepšímu. Příkladem je Ježíš. Nicméně není nikdo, kdo by dokázal změnit svět v ráj. Lidé mají svobodnou vůli a je prakticky jisté, že přeměně světa v ráj úspěšně zabrání.

    Jean-Jacques Rousseau (28. června 1712, Ženeva – 2. července 1778 Ermenonville, Francie) byl francouzský filozof a preromantický spisovatel švýcarského původu. Jeho dílo ovlivnilo francouzskou revoluci i následující vývoj kolektivistických teorií. Podstatou jeho učení bylo, že lidé se rodí dobří a kazí se teprve vinou společnosti. Volal po návratu k přírodě a k lidské přirozenosti, kterou spatřoval v absenci novodobých dějin, jež člověka uvrhly do okovů konvencí a nesmyslných řádů. Jean-Jacques Rousseau byl sice významným autorem a vzorem pro tisíce následovníků a budoucích příznivců, kteří mu přezdívali filozof s velkým „F“ (poprvé od dob Aristotelových), jeho osobní život byl však značně kontroverzní, zejména z dnešního hlediska (jak je ztělesňuje např. kniha Paula Johnsona Intelektuálové). Ačkoliv volal po návratu k přírodě, sám se v ní zdržoval jen krátkodobě (nanejvýš několik dní). A přestože kritizoval dědičnost stavů a šlechtické konvence, rád přijímal pozvání bohatých šlechtických hostitelů a nezdráhal se přijímat finanční dary (odtud pochází notoricky známá příhoda, kdy se Rousseau nedostavil na banket, kde mu měl samotný Ludvík XV. udělit doživotní důchod, nikoli z filozofických důvodů, ale pro útrapy spojené s nemocí močových cest). Psal o ideální výchově k přirozenosti a nezkaženosti, avšak svých pět dětí umístil brzy po narození do hrůzných podmínek tehdejších sirotčinců (v ústavu, kam je umístil, se dospělosti dožívalo jen asi 5 % chovanců, 2/3 umíraly již v 1. roce věku). Ačkoliv se k většině svých neduhů a filozofických nedokonalostí přiznal ve svém díle Vyznání (Les Confessions), dodnes zůstává rozporuplnou a mnoha způsoby interpretovanou i dezinterpretovanou postavou.
    Zdroj: Wikipedie

 12. → Honzo, nevím,

  Tak to je tak jediný co tě omlouvá. Zbytek tvýho „příspěvku“ jsou, jak už je u tebe ustálenou normou, opět a zas s&h. Ano, nevíš. Pro mě žádná novina.

  1. Já jsem klidný, pane Staňku,
   Vy přece víte, jak z tohoto světa odstranit zlo. Takže zatočit s koronavirem bude pro Vás hračka. Děkuji, že jste tu s námi.

   1. Jako že koronavirus je zlo?
    Ale prosím Vás, to je jen a jen koronavirus. A že nám ho zde klidně po Praze a Brně šíří ona Američanka, universitní profesor, člověk, který si byl zalyžovat?
    To je jen a jen jejich osobní nezodpovědnost a hloupost, naivita. Nikoliv tedy koronavirus, nesvádějte na něj cizí skutky.
    Další ve jménu tu máme. Ve jménu koronaviru?

   2. Lojzo, když je možné, aby se „kašpárek“ stal „králem“, jak se to teď děje na Slovensku, tak je docela možné, že i Staněk obdrží od Boha milost a schopnost odstranit zlo koronavirusu (Trampoviru) ze světa. Co je lidem nemožné, to je možné u Boha!

 13. → Pardal 29.2.2020 (9:52)

  Pardale, proti gustu žádnej dišputát. Měl jsem možná jen tu kliku, že mě žádný formy ochočování* nepoznamenaly.

  → Honzo, pozitivní přístup ke světu je dobrá životní filosofie.

  Schopnost vnímat CELEK v každé jeho jednotlivosti, aneb areté, jak už jsem zde xkrát zmínil, je dar nad dary. Dávám přednost kritickému myšlení. Nerozumím zredukovanému myšlení, nerozumím slovům jako je „pozitivní“, „negativní“. Filosofie je jen jedna.

  → Nalezeno r. 1696 v chrámu sv. Pavla v Římě

  Ano, pod to se lze podepsat, souhlasím.

  „Nevěřte ničemu jen proto, že jste to slyšeli. Nevěřte ničemu jen proto, že to říká mnoho lidí. Nevěřte ničemu jen proto, že jste to četli ve svatých knihách. Nevěřte ničemu jen proto, že to řekli vaši učitelé. Nevěřte tradicím jen proto, že jsou drženy po mnoho generací. Po důkladném pozorování a analýze, poté, co jste zjistili, že něco odpovídá důvodu a vede k dobru a prospěchu jedlotlivce a všech, poté to přijměte a žijte dle toho.“ (Buddha)

  1. → Honzo, pozitivní přístup ke světu je dobrá životní filosofie.

   Pardale, rád bych Vám to i možná (u)věřil, jsouc však nepolíben nekritickým myšlením, upřímně řečeno, nevím co to je ten „pozitivní přístup ke světu“. Možná mi to vysvětlíte, ale zatím mi z toho kapou jen iluze, sebeklamy a šidítka všeho druhu, zkrátka s&h. Neznám pozitivní, nebo negativní Pravdu.

   1. Honzo, je to vidět, že pozitivní přístup ke světu nemáte. Citoval jste nahoře Buddhu :“Po důkladném pozorování a analýze, poté, co jste zjistili, že něco odpovídá důvodu a vede k dobru a prospěchu jednotlivce a všech“
    Slovo analýze mě v té větě tahá za uši, snad rozboru.
    Jinak to ale pozitivní je, držet se toho, co vede k dobru a prospěchu.
    Pozitivní chápu jako dobré, kladné, přínosné. A mám to bez Buddhy.
    Píšete : Neznám pozitivní, nebo negativní Pravdu.
    Já jsem o Pravdě nepsal.
    Čekám, že Knedlíky se budou na jídelním lístku psát uprostřed věty s velkým K, protože si jejich autor myslí, že jsou nejlepší.

 14. → Za utrpení si člověk většinou může sám. Například, když je utiskován nějakým tyranem.

  Za protektorát, za Heydricha, za Lidice, jsme si mohli sami, co? Tak jó, hlavo. Ale vlastně máš možná pravdu. Tehdy, stejně jako dnes, mnohý ovce jen skočili na lep tzv. „demogratickým spojencům“, stejném kecům a lžím.

  „Kdo se nepoučil z dějin, musí je znova prožívat.“ — Jean Paul Sartre

  1. Ano, za heydrichiádu jsme si vpodstatě mohli sami. Za prvé nás nikdo nenutil zakládat Československo. Pokud jsme je již založili, měli jsme se starat o jeho bezpečnost. To znamená hledat ve svém okolí spojence a žít s nimi v míru. Obětovat tomu třeba kus vlastního území. Sjednocovat obyvatelstvo, jak jsme slíbili na mírové konferenci v roce 1919 – že stát bude budován na stejném principu jako Švýcarsko. Nesplnili jsme slib, že němčina a slovenština budou úřední jazyky. Nepřiznali jsme Slovensku a Sudetám autonomii. Československo se nemohlo bránit, protože nebylo jednotné. Mohli jsme na svém území vydržovat francouzskou armádu, jako si Poláci dnes platí Američany. Neměli jsme v roce 1925 dělat spojeneckou smlouvu se Sovětským svazem – byl to totalitní stát stejně zvrácený a nebezpečný jako nacistické Německo. SSSR permanentně ohrožoval Polsko. Spojenectví s ním znamenalo vyhlášení nepřátelství Polsku. Daladier měl před Mnichovem od Beneše svolení k obětování části Sudet. Beneš k tomu účelu poslal do Francie na tajnou misi svého ministra Nečase. Více o tom zde http://docplayer.cz/1740347-Mnichovska-zrada-nebo-prazsky-krach-necasova-mise-a-rozpad-ceskoslovenska-v-roce-1938.html

 15. → Já jsem o Pravdě nepsal.

  No jo, ale v tom je právě ten zakopanej pes a kámen úrazu zároveň.:-) Mám-li k něčemu – vyjádřeno tím přiblblým jazykem a abyste tomu rozuměl – „pozitivní přístup“, pak je to jen a jen k Pravdě.

  1. Moje pravda je, že to není přiblblý jazyk. Klidně si to analyzujte s Buddhou a k  tomu Vám dopomáhej všechny citáty světa.

   1. → Moje pravda je, že to není přiblblý jazyk.

    To máte z toho „pozitivního přístupu“?..:-))

   2. Pane Pardale, spor s tímto pánem nemůžete vyhrát. On má v záloze tolik citátů, že si to ani nedokážete představit :-)

 16. Slovenské volby 2020 – to je šok, že pane Staňku! Co si o tom myslíte? Je to krok k té nové vysněné a budoucí lidské společnosti, nebo krok do neznáma? Mnozí se z toho ještě nestihli vzpamatovat…

  1. Návštěvníku, opět jsem se radoval, že je to výsledek v zahraničí a „dal na modleni“, že nás Klaus těch voličů OLAHO, Za lid a pod. zbavil. Jinak by ty následky byly zase následek řádění Čehůnů na Slovensku.

   1. Staněk píše:“Jinak by ty následky byly zase následek řádění Čehůnů na Slovensku“. – To je ze strany čechů nepochopení mentality slováků. Na Slovensku si totiž mnozí myslí, že slováci by to s tou politikou dokázali na Slovensku dělat lépe, jako češi. No a teď se to ukazuje i v těch jejich parlamentních volbách. Je to stejné svinstvo…

 17. K některým opraveným myšlenkám autora:

  ad/ „Dokonce podezírám, že Pravda se skládá z nekonečného množství rovin pohledu. A může ji vidět jen Věčný.“

  Autorovo nepochopení! To nekonečné množství rovin pohledu je jen z pohledu člověka, z té nejnižší úrovně stvoření. Věčný = Bůh je sám Pravdou, jedinou !!

  ad/“Popsaný způsob poskytování pravdivých zpráv se stal vzorem pro současnou TV a média. Není divu. Americká svoboda informací je údajně české TV a médiím vzorem.“

  Autor podléhá manipulaci a sám manipuluje. Opět – chceme-li znát Pravdu, nebudeme ji hledat a číst v tzv. poskytování pravdivých zpráv o dění zde ve světě. Ty jsou opět jen v té nejnižší úrovni člověka a slouží kdoví jakým zájmům. Často to jsou právě ty manipulace, spekulace, lež.

  Více jak slova pomůže k pochopení relativity o pravdě a o lži tato píseň Jarka Nohavici. Ta hranice mezi nimi /pravdou a lží/ je velmi blízká; tak to tady je. Zatímco u Boha je jen Pravda /bez duality, protikladu/, a to je ten rozdíl/:

  https://www.youtube.com/watch?v=BQsxfXAkQOw

  ad/ „Na konci existence země budou moci nahlížet všichni, současně a naráz! A to vyjde najevo ta Pravda s velkým „P“! Duše v tom okamžiku nahlédnutí poznají, co to skutečně znamená Vševědoucnost, Prozřetelnost, a kdo mezi nimi byl Cesta (v Právě) a Život věčný v Pravdě.“

  Autor je optimista a nabízí něco, co nelze dokázat. A navíc, ta oblast „akašické kroniky“ umístěné v nejnižší části duchovního světa / spolu s astrální oblastí/ je oblastí pod přímým vlivem tzv. velkého zničení. Kdo zná Bhagavadgítu ví, o čem píšu. Ta Pravda s velkým P není uložena v této kronice. Touto kronikou disponuje Negativní síla, chcete-li někdo, má pojmenování Satan. Čerpá z ní všechny ty omyly, lži, sobecké jednání, kradení, neupřimnost, nenávist, skutky proti Stvořiteli…..a vychází z ní v tzv. karmickém účtu pro daný život každého jedince.

  „Pravda je protilátkou na všechny nemoci,
  a odnímá všechny hříchy.
  Ten, kdo v sobě má poklad Pravdy,
  pozná to sám………./Guru Nának /

  Tato absolutní věčná Pravda ani nezestárne, ani nezreziví. Pravidlo “ starý řád se mění a je nahrazen novým“, v tomto případě neplatí. Pravda je vždy stejná, posilující, povznášející, život dávající, čistá transcendentní. Je totožná s nejzazší realitou, proto se k ní nemůže žádná nečistota ani přiblížit.

  Slovo, Logos, Duch svatý, Šabd….., je konečná absolutní transcendentní Pravda, nemůže být nikdy falešná, stará či nečistá a je vždy stejnou – konečnou Pravdou veškeré reality.

  ad/ „Přestože tedy Pravdu není možné na tomto světě přečíst, je smyslem života ji hledat. Člověk ji nahlédne při smrti těla a až ji na konci svých inkarnací celou nalezne. Pak už jen září v blaženosti, v záři Boha Pravdy.“

  Souhlas, Pravdu je třeba hledat, ale jedině za života a ve svém nitru. Kdo nehledá just now, ztrácí smysl života. Nesouhlasím tedy s tím, že ji nalezne až na konci svých všech inkarnací. Pak by to bylo tomu nalézajícímu již k ničemu.

  Syn, Ježíš Kristus byl sám v Pravdě a Pravdou zrozen, v Duchu svatém.

  V evangeliu Jana říká:
  63 Duch je ten, kdo dává život; tělo nedokáže nic. Slova, která vám mluvím, jsou Duch a jsou život. …… 65 Potom dodal: „Proto jsem vám řekl, že ke mně nikdo nemůže přijít, není-li mu to dáno od Otce.“

  Otec připravené a vybrané duše na cestu Pravdy vede / je jim to dáno od Otce/prostřednictvím Syna. Pro plné poznání života a Pravdy jsou tedy potřeba Slova. Učení a moudrost Syna objevitelná v nás s pomocí Syna. Poznat je a ho uvnitř v procesu hledání.

  Na závěr – přínos článku od pana Staňka? Některý čtenář si může uvědomit relativitu tohoto světa a v něm i relativitu všeho. Pravda absolutní není to, co se vztahuje k člověku.

  Václav Žáček

  1. → Slovo, Logos, Duch svatý, Šabd….., je konečná absolutní transcendentní Pravda, nemůže být nikdy falešná, stará či nečistá a je vždy stejnou – konečnou Pravdou veškeré reality.

   Co je to realita? (Morpheus)

   1. Aloisi, kamaráde, dnes tu nejsi a nebudeš. A já přemýšlel nad tvou jednou větou. A najednou Matka píše jinde také něco o červené pilulce. I ona asi neví? Tys asi reagoval na Honzu??

    Wikipedie, pomůže? Anglická verze = https://en.wikipedia.org/wiki/Morpheus

    Nic, pilulka tam není.

    A tak jsem přidal „Matrix“. A již to vím, to o té červené pilulce:

    https://en.wikipedia.org/wiki/Morpheus_(The_Matrix)

    Nemusel jsem si až tak lámat hlavu. Vždyť to mohl vědět zdejší člověk s nickem Matrix, kterého ten film zřejmě okouzlil. Již tu dlouho nebyl a já jen doufám, že se těší dobrému zdraví.

    Zdraví i všem ostatním.

   2. Venda4.3.2020 (15:24)

    Nebojte, o vymazání Vašich komentářů, ať již jsou invektivami, nebo nikoliv, jsem nepožádala.
    Dokonce si ani nelepím terč na čelíčko. To mi za to nějaká nešikovně vržená pilulka nestojí. A židli nemáte.

  2. Mezi lidmi dochází k nedorozumění, protože k vyjadřování používají pojmy a ty mohou mít pro každého jiný význam. Typickým příkladem je slovo láska. Kdybychom udělali anketu, zjistili bychom, že každý člověk si pod tímto termínem představuje něco jiného.

   Zde se diskutuje o pojmu pravda. Ta také může mít různé významy. Pro vás je to pravděpodobně poznání jiného světa, než je ten náš – svět hmoty. Smrtelník do takového světa může jen nakouknout. Pokud se mu to povede, nedokáže popsat, co viděl, protože mu chybí pojmy. Může použít snad jen příměr, ale ten se vždy jeví ubohý ve srovnání se skutečností. Je-li tedy „jiný“ svět nesrovnatelně dokonalejší a nádhernější, neznamená to ještě, že náš „ošklivý“ svět je falešný – iluzorní, že žijeme ve vituální realitě, že je všechno jen „jako“. Abychom byli srozumitelní, měli bychom pojem pravda používat tak, jak ho chápe většina lidí, jako shodu nějakého výroku se skutečností. Historie vývoje vědy ukazuje, že poznání světa je vždy nedokonalé, že to, co dnes považujeme za uzavřenou věc, může být zítra novým poznáním otřeseno. To však neznamená, že by všechna lidská tvrzení měla být označena jako lež. Snad se shodneme, že nedokonalé poznání by mělo být odděleno od úmyslné lži. Označit všechno za lež znamená postavit úmyslného lháře na roveň ostatním – skrýt ho.

   Jako pravda se také označuje to, co bychom jinak nazvali správnost nebo dokonce spravedlnost. Věřím, že hledání pravdy je totéž co hledání spravedlnosti. Nalézat spravedlnost je nesmírně obtížné. Životní situace mohou být velmi rozporuplné. Je-li však problém obtížně řešitelný, není tato obtížnost omluvou na jeho řešení předem rezignovat.

   1. → Mezi lidmi dochází k nedorozumění, protože k vyjadřování používají pojmy a ty mohou mít pro každého jiný význam.

    Milý pévé, ještě než začneš pitvat pojmy, a nechceš-li vypadat jako učebnicový příklad id.ota, nevytvářej si žádný domněnky, nepaušalizuj, a hlavně a především mluv jen a jen za sebe. Vše ostatní je totiž nebetyčná drzost*.

    * – blbost, to kdybys na první dobrou nerozuměl, ty náš místní „význame“.:-))

   2. Reagoval jsem na článek pana Staňka, který používá ve vícero případech slovo Pravda s velkým P. Ale takové jeho označení ukazuje na jistou, možná až jedinečnou výjimečnost. A ta zde, v lidském konání, neexistuje.

    Popsat – definovat Pravdu v její úplnosti je nemožné. Lze popsat nějakou pravdu /relativní/, ale stále tu bude balancování „na hraně“, kdy přijde jiný popis a nabídne jinou pravdou na stejnou věc či událost. Existuje souvislost s realitou člověka, realitou světa, času a prostoru. Určitě je důležité vědět o tom, co je cíl lidského života. Vědět o tom, co je dobro, mít jasno v otázce svobodné vůle, spravedlnosti…….. a mnoho dalšího. Poznání je ale důležité. Ale proč poznávat tento svět, číst kupy knih, překládat je, diskutovat…..,a myslet si, že to vše je jediná cesta. Vždyť stačí „jen“ poznat pravdu ve svém nitru, umět prožít vyšší vědomí a jeho spojení s Duchem svatým – se Slovem – se Šabdem…… a získat tak „vstupenku“ až k nejvyššímu poznání. Ježíš mluví o hřivnách, o vyčištění poháru….., naznačuje tím jistou práci, kterou musí hledající člověk vykonat. Zadarmo nic není. A dává jistý soubor rad pro žití života v morálních a etických principech. A také říká, že je „blaze těm, kteří slyší Boží slovo a zachovávají je.“ /Lukáš/ Ti, kteří slyší, jsou již na počátku Pravdy.

    Pan Staněk nazval svůj článek „Co je Pravda“. Ale pak dává příklady, které jsou pravdou jen relativní. A tak ji vlastně nevysvětluje. Dodám, nejde to, protože Pravda se musí prožít.

    Souhlasím s ním, když k závěru napsal – „Přestože tedy Pravdu není možné na tomto světě přečíst, je smyslem života ji hledat. “

    Žijeme ve světe jevů a zdání a to, co zakoušíme, je mnohost. V tomto světě mnohosti musíme žít s relativní pravdou tohoto světa.

    Václav Žáček

   3. Nevím, co se myslí pojmem „relativní pravda“. Já si myslím, že něco pravdivé buď je, nebo není. Jako příklad relativní pravdy se uvádí pozorování jehlanu. Jeden pozorovatel řekne: Je to trojúhelník. Druhý řekne: Je to čtverec. Oba mají zdánlivě (svou) pravdu, ale ve skutečnosti ji nemá ani jeden. To, co jim chybí k poznání pravdy, je životní postoj, kdy pochybujeme o věcech, kterým jsme již uvěřili a nevyhýbáme se žádnému ohrožení toho, co jsme již přijali za vlastní. Jedině tak můžeme proniknout pod povrch (do hlubšího poznání) a i když naše poznání nikdy nebude úplné, má smysl se o ně snažit.

    Bylo by omylem si myslet, že poznání světa lze nahradit mystickým poznáním. Byl by to podobný případ, jako když čtete detektivku, přestane vás to bavit, ale přesto toužíte zjistit, kdo je vrah. Nalistujete poslední stránku, přečtete ji a nejste z toho chytří. Přečtete ještě tu předchozí stránku, ale zase nevíte, jak se věci mají … Mystické zážitky popsal v knize Návrat ze zítřka americký voják a posléze psychiatr George Ritchie, který v mládí prožil klinickou smrt: „Stále jsem se držel představy, že kdo umře, spí až do soudného dne, kdy bude souzen a následně poslán do nebe či do pekla. O zkušenosti, kterou jsem právě prožíval, se tam nikdy nemluvilo. Náhle se začaly dít podivuhodné věci. Světlo na kraji postele začalo narůstat na intenzitě. Nejprve jsem si myslel, že je to ta malá noční lampička, než jsem si všiml, že to světlo přichází zpoza nočního stolku v čele postele. Soustavně zvyšovalo svou intenzitu, až se zdálo, jako by společně zářilo milion svářeček. Vím, že kdybych se do něj díval svýma lidskýma očima namísto těch duchovních, zcela jistě bych oslepl. Pak se v jednom okamžiku udály tři věci. Něco hluboko uvnitř mě coby duchovní bytosti řeklo: „POSTAV SE. NACHÁZÍŠ SE V PŘÍTOMNOSTI BOŽÍHO SYNA.“ Náhle jsem vyskočil z postele. Ze zářivého světla v čele postele vystoupila ta nejnádhernější bytost, jakou jsem kdy poznal. Nemocniční zdi zmizely a namísto nich jsem viděl živoucí panoráma celého mého života, v němž byly do detailů zaznamenány všechny mé prožitky od císařského řezu při narození až po nedávnou smrt. Byl jsem v přítomnosti Jediného, který prohlásil: „Jsem alfa i omega, počátek i konec, kterýž jest a kterýž byl a kterýž přijíti má, Pán všemohoucí.“ George Ritchie se během přípravného studia na University of Richnond ve Virginii rozhodl přerušit studia a po vzoru svého otce v době 2. světové války vstoupit do armády. Jeho cílem bylo bojovat proti německému fašismu v této válce a být nápomocen jeho porážce. V průběhu vojenské přípravy však onemocněl těžkým zápalem plic, na který nakonec zemřel. Jeho „smrt“ trvala pouhých devět minut, poté ho lékaři zachránili přímou injekcí do srdce. Co se v průběhu oněch devíti minut odehrálo, situace a dimenze, v nichž se v té krátké době ocitl, navždy změnily jeho pohled na život, a jelikož se stal lékařem (specializoval se na psychaiatrii) – pak také na jeho lékařskou profesi a na přístup k uzdravování svých pacientů.

    Knihu jsem četl. Autor popisuje reakce svého okolí – chtěl všem sdělit, co nádherného viděl, ale nikdo se s ním o tom nechtěl bavit. To hlavní, proč o tom zde píši, bylo zjištění, že mystický zážitek mu nijak neulehčil jeho další cestu. Musel se dál protloukat životem, který mu uštědřoval výchovné rány. Byl vybrán, aby studoval na vojenského lékaře – americká armáda jich měla nedostatek. Studium se mu nedařilo – byl od něj vyhozen s výčitkou, že zbytečně zabíral místo schopnějším a zkoušející mu řekl, že se osobně postará, aby už nikdy nebyl na studia přijat. Posléze byl poslán na frontu do Evropy, kde na vlastní oči poznal hrůzy války. Teprve vlastní životní zkušenosti (setkávání se skvělými lidmi) z něj udělaly jiného člověka – získal nový pohled na svět, takže po válce se ke studiu lékařství vrátil a hladce je dokončil.

    Pavel Vybíhal

   4. Václav šel nakupovat. A já si přečetl vaši diskuzi. Předně pan Staněk, jako autor, by si měl uvědomit, proč hledá Pravdu. A jak špatně ji hledá, viz. jeho příklady.
    Dovolím si Vás citovat a sdělit k Vaší myšlence svůj stručný názor – cit. „Bylo by omylem si myslet, že poznání světa lze nahradit mystickým poznáním.“
    V mystickém poznání nejde o to poznat svět. Chápete?

   5. Pane Pavle V., hezký příběh.
    Něco Vám k tomu napíšu mailem. Tady bych sklidil spíše výsměch a nepochopení. Což by mi samozřejmě nevadilo, ale ti lidé by zaseli špatné semínko.

    Jinak, ten můj druh Alois napsal stručně své vysvětlení a myslím že i pravdivé.

    Mějte se hezky.
    Václav Žáček

   6. O co tedy jde v mystickém poznání? Má smysl „světské“ poznání, když je podle Vendy jen „relativní“? Má mystické a světské poznání nějakou souvislost?

   7. Alois se u mě, resp. u počítače objeví asi až v neděli. Někam odjíždí. Určitě Vám na Váš přímý dotaz odpoví.

   8. Tak konec od našich děvčat v dnešním biatlonu?! Otazník a vykřičník značí, teda nic moc. Máme moc hezký holky, ale střelba jim moc nejde. Omlouvám se, že to tady píšu. Střelba je něco, co v duchovním nazírání, z knih Véd má silný význam. Jde tam o symboliku, a to ve střelbě lukem! Střelec má možnosti – mířit. Natáhne šípem tětivu a pořád je šance něco změnit. Jakmile však šíp vystřelí a ten se dá do letu, nejde již jeho dráhu měnit. To jen tak na úvod.

    Pavle Vybíhale, budu jen stručný. Čerpám z bohaté literatury, mnoha knih učení Sant Matu a i jiných směrů v mystice, v náboženských a filosofických knihách. Mystiku považuji za stěžejní, ale pro toho, kdo je plně „zapleten“ ve světě, není k ničemu.

    Pro každou práci jako zdroj obživy, pro všechny profese, je potřeba nějaké vzdělání a pak i zkušenosti. Tedy za tím a k tomu je to světské poznání.

    Napsal jsem Vám, že v mystickém poznání nejde o to poznat svět.

    Optal jste se – O co tedy jde v mystickém poznání? No, kam nás mystika, mystický transport má vést? Asi jste se tady již setkal s termínem „mystický transport“. Tímto způsobem lze v našem nitru vstoupit do vyšších regionů Stvoření. A o to jde v prvé řadě.

    Dále se ptáte – Má smysl „světské“ poznání, když je podle Vendy jen „relativní“? No, tady jsem již odpověděl o pár řádků nahoře – účel nějakého poznání ve světě je důležitý, pečení holubi tu nelétají do huby zadarmo. Lidské tělo se musí něčím živit. A také musíte poznat základní přírodní zákony.

    Poslední Váš dotaz – Má mystické a světské poznání nějakou souvislost? Má. Ve světě lidské tělo žije, rozhoduje se tu mysl, působí ego a tělo je nástrojem. Bůh sem lidstvo umístil pro nějaký účel. Já ho vidím v tom, že tady je možnost začít cestu duše pro její návrat k Bohu. (není to v čase u lidí stejný okamžik – někdo prožije více zrození, než je mu cesta „otevřena“) Nelze ji nijak jinak nastoupit než v těle. A tak v jistém stádiu jde pak o stažení pozornosti do třetího oka, stáhnout vědomí ze světa, z jeho lákadel a nastane čas vydat se mystickým úsilím na tu etapu vnitřního mystického poznání. A v tom je ta souvislost.

    Mějte se dobře.

    Jestli máte rád sport, tak ještě v Novém Městě pojedou štafety mužů. Snad se na mě nebude nikdo hněvat, že tuto zábavu sleduji.

    Alois

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2019

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Odkazy:

Slunovrat Záhady-Zdraví.cz slunecnikvet-anna.blog.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference