mapa stránek || vyhledávání

Elchasaité a rané křesťanství

Kolik zajímavého asi obsahuje historie raného křesťanství v prvních staletích po Kristu, kdy ještě církev nebyla ustálená jako v pozdějších dobách!

Římská mince ze 4. století

Římská mince ze 4. století s monogramem Krista (symbol Chí-Ró).

Jedním z malých střípků vypovídajícím o oné zvláštní době, je svědectví o malé sektě nazývané Elchasaité, podle proroka a knihy podle něj nazvané Elchasai. Nevíme o nich naprosto nic, kromě několika málo stručných zmínek zachovaných v textech katolických církevních autorů, kteří navíc přejali informace o nich z druhé nebo i z třetí ruky a tedy často pozměněné – jinak je vzpomínka na ně zcela vymazána z lidské paměti.

Dozvídáme se, že křtili vodou a vyznávali ezoterické učení o Kristu, jehož nazývali „králem“. Měli jednu knihu, která prý „spadla z nebe“. Elchasai byl prorok, kterého uznávali. Jeho jméno může znamenat „skrytá moc“, „skrytý bůh“, nebo snad „laskavý (milující) bůh“.

Tento Elchasai učil, že „Kristus je mocný král“, a že je něco jako „neviditelný obraz člověka“, a udával jeho výšku a šířku na dvacet čtyři krát šest měr. Spolu s ním existuje stejně velký duch v ženské podobě, který stojí mezi dvěma stejně vysokými horami. Také prý učil, že Kristus je stvořený člověk, že se už mnohokrát narodil, a že se opakovaně zjevuje, přičemž obléká a svléká Adamovo tělo podle libosti jako šaty.

Sekta se údajně také zabývala matematikou, astrologií a magií. Elchasai je prý učil uctívat „nebe, vodu, svaté duchy, anděly modlitby, olej, sůl a zemi“. Kázal odpuštění všech hříchů a byl proti asketismu a zdrženlivosti. Nabádal k očišťování a omývání vodou. Říkal, že je důležitější, co člověk vyznává v srdci než ústy. Zakazoval jíst maso a provádět oběti. Říkal, aby dávali přednost vodě před ohněm. Zanechal prý po sobě dvě sestry – Marthu a Marthanu, které byly společenstvím uctívány jako bohyně. Elchasaité žili u Mrtvého moře.

Církevní autority je označují za kacíře a podvodníky. Kdo ví ale, jak to skutečně bylo…
 

Zdroj: http://thovtovamoudrost.webgarden.cz/rubriky/krestanstvi/elchasaite-a-rane-krestanstvi
 

hodnocení: 5
hlasů: 1
Print Friendly, PDF & Email

6 komentářů

 1. V mých zdrojích informací raného křesťanství, tedy informací z apokryfních a gnostických textů, mám několik zmínek o Alkibiadesovi, což byl gnostik z kmene Elchasai. Týkají se jeho svědectví k narození Ježíše – potvrzuje narození Ježíše jako člověka, tedy tím samým způsobem jako se rodí kterýkoliv jiný člověk. Svědectví muže z tohoto kmene se snažil vyvrátit Hippolytus, který potlačoval gnostiky a označoval je jako pytagorejce. Těch několik řádků prezentuje tehdejší / i dřívější / univerzální mystickou cestu, ve které měly významné místo principy, jako jsou Nejvyšší Bůh, Dobro či Pramen / Monáda /, Logos či Nús, mystická hudba či zvuk, meditace, reinkarnace….., ale také Negativní energie jako původ všech růzností na tomto světě.

  Díky za informaci o této těžké době rodícího se křesťanství, které, a to bohužel, prodělalo v prvních stoletích úpravy různého charakteru.

  Mělo být k ovládnutí světa, přijaté nové náboženství, které pak ve svém vývoji často kázalo vodu a samo pilo víno. Ježíš Kristus by se možná velmi divil.

  Václav Žáček /Venda/

 2. Neviem, prečo sa zabíja čas, sledovaním ,,udalostí“ , ktoré sa vraj stali pred 2000 rokmi. Vtedy boli ludia obmedzení svojimi znalosťami, mnohí ludia, ani nevedeli, čo je za najbližším udolím, nieto aby riešli globálne celosvetové problémy ludstva.
  Takže ranné obdobie kresťanstva a ludstva je obmedzené na názory pár scestovaných ludí v tej dobe, pretože písmo nebolo ešte dostupné každému, k nemu mali prístup len ,,vyvolení“.
  Takže spoliehať sa na názory z tohoto obdobia je prinajmenšom ,,návrat“ späť.
  Samotné hladanie koreňov náboženstva v dnešnej dobe, je snahou o ovplyvňovanie ludstva ,,starými“ obmedzenými názormy.
  Je to minimálne choré,hladať v náboženstve , či v rodových povestiach niečo reálne , ked jedine veda vie dať odpovede na správne položené otázky…
  Aj Kniha kníh je v prvých častiach len odpisom báji Sumerov, ktoré si Židia prisvojili a prví kresťania to prevzali ako ,,istú“ pravdu. Hnus, hnoj a týmto dristamy po stáročia oblbovali ludí, a dokonca tých nespratných aj upalovali. Smrad zo spáleného mäsa, asi nedospel až k tomu namyslenému, spupnému , rasistickému Jehovovi, alias dobrotivému Bohovi súčastnosti.Škoda…

  1. Pro Anonymního.
   Nepodceňoval bych lidstvo dávnějšího času – ostatně, z něho jsme se vyvíjeli a vyvinuli do dnešní podoby, a to především i se zkušenostmi a stále „rostoucím“ poznáním.

   Z minulosti se lze jednoznačně poučit / dávné i té dnešní, osobní, třeba i u Vás samotného /.

   Že někteří lidé nevytáhli paty od své rodné hroudy neznamená, že neuměli žít v souladu s přírodou více, než kde který dnešní člověk. A třeba věda staré Číny, Egypta, Indie a dalších zemí ve spojení s kulturou, nebyla na špatné úrovni a zase, tomu dnešnímu poznání předcházela.

   Kdyby nebyl internet, tak i Vy, pane Anonymní, jste někde kolem svého domu a svá poznání sdělujete sousedům třeba při posezení na lavičce, pokud tedy nejste vysokoškolský profesor a nevyučujete naši mládež.

   V náboženstvích, filosofiích je třeba oddělit zrno od plev, to je fakt. Ten hnus či hnůj byl, je a bude. Nedávný Hitler, před ním třeba Alexandr Veliký, a kolik takových s chutí ovládnout svět, ať již mečem, lukem či atomovými zbraněmi ještě bude.

   Bůh je skutečně láska. Je otázkou a v některém svém článku té myšlence dám více prostoru, zda Jehova (např.) byl Bohem nebo jen vládcem, Bohu podřízenému vládci nižšího duchovního regionu. Ale tím teď, v čase prázdnin nebudu rozrušovat mysl zdejších kolegů a kolegyň.

   A s tou vědou bych to také nepřeceňoval. Kdo jistě ví, jakým směrem se ubírá a zda její některé výdobytky nakonec nepřinesou lidem zkázu.

   Pěkný den.
   Venda

 3. p. Venda píše:

  A s tou vědou bych to také nepřeceňoval. Kdo jistě ví, jakým směrem se ubírá a zda její některé výdobytky nakonec nepřinesou lidem zkázu.

  Mám obavy ,že aj veda je zneužitelná, ano s týmto sa dá súhlasiť, pretože aj veda je v rukách ludí. A tí sú nevyspytatelní, aj v tom je žial pravda. Ale, mám taký pocit, že naša civilizácia dospieva k svojmu vrcholu, to znamená, že niekto posledný musí ,,zhasnúť“ svetlo, ktoré ,,rozsvietil“ Stvoritel. Ale ,,nevidím „až tak ďaleko, aby som vedel povedať KTO to bude…
  Ak vychádzame z predpokladu, že ludstvo je umelo vytvorená existencia, ktorá má dokázať, že je samozničitelná, tak je to len otázka času. Nemusí prísť síra ani oheň, ktorá zničila Sodomu a Gomoru od Stvoriteľa, môže to byť hocikto, kto má ,,prst na spúšti“ a bude ,,presvedčený“ , že koniec civilizácie je pre samotnú civilizáciu to najlepšie, čo môže prísť..
  Takých ničitelov Zeme , ako sme my sami, história ani nepozná. Dinosauri požierali svoje obete len preto, že boli ,,len“ hladní. My ludia zabíjame pre ,,potešenie“ a to už je v rozpore so zákonmi prírody. Škodná musí zákonite ,,vyhynúť“. a s vyliatou špinavou vodou vo vaničke, sa vyleje aj ,,dieťatko“, to už raz bolo vypovedané…

 4. Nostradamus 2014:

  Urna telete – když přijdou roky rad, které se samy vzdávají.
  Říká stádo plašit – z obavy před vítězným princem.
  Budou hojně provázeny sestrami hnisavých vřídků.
  Částečně se nestaly samotářkami.

  *“Urna telete“:
  Vyřešení(řešení) rodinných konfliktů a odložených psychických břemen(odstranění,spálení a uzavření ve vědomí=spálit břemeno,neboli zkušenost ve vědomí,ať je jakákoliv,se dá jen
  s láskou a pochopením,porozuměním dané zkušenosti tím,že ji proměním na moudrost svého srdce)

  *“- když přijdou roky rad,které se samy vzdávají „:
  rozpoznání moudrých rad nevědomí,kdy člověk dokáže rozlišovat pravdu od lží díky poznání „jazyka“ vědomí s nevědomím,a tak dokáže rozlišovat lživé rady,které vyvolávají
  pocity k posílení nadřazenosti nebo naopak ubohosti mysli falešného ega od moudrých rad nevědomí.

  (rodinné konflikty neznamenají jen konflikty mezilidské-rodinné,městské,národní,celé civilizace,ale týkají se především členů=citů a pocitů člověka,
  jenž je schránou (formou)třech vědomí,třech srdcí).

  *“Říká stádo plašit – z obavy před vítězným princem.“
  Svědčí strašením „rodiny“(i civilizace),kterou tak udržuje v nejistotě a nevědomosti-ze strachu(jenž vyplývá z rozporu mezi prožívanou realitou a představami touhy nevědomí
  po ideálním životě) z demobilizace(tj.přechod „hospodářství“ do mírového stavu) vnitřního mužského duchovního principu.“

  *“Budou hojně provázeny sestrami hnisavých vřídků.“
  Rady Vyššího Vědomí jsou řízeny schopností rozumět obrazům přicházejícím z nitra(i okolo nás),otevíráním svého duchovního srdce láskou bezpodmínečnou(soucit a milosrdenství),
  pomocí nichž začíná léčba nemocných citů a ozdravný proces v mysli.

  *“Částečně se nestaly samotářkami.“
  Obrazy Vyššího Vědomí přináší pocit svobody vědomí v přítomnosti zatím částečně,aby ještě mohlo projít temnotou svého nevědomí a následně tak mohlo realizovat Vyšší Vědomí
  ve svém nitru(srdci duchovním).
  —————–
  Nostradamovo proroctví pro rok 2015
  2015 – Dvě války, provázené žízní, povede starý vůdce ve čtyřech letech.
  Mimořádného dne – syn zapře hlídače.
  Uprostřed moci života – přijde smrt – drsná a dlouhá v jedenáctém.
  Senát na ostrově umírá – dlouze a lehce.

  Také zajímavé.
  Jednoduše:“Sedí to jak riť na šerbel.“:)

 5. dička píše :

  Nostradamovo proroctví pro rok 2015
  2015 – Dvě války, provázené žízní, povede starý vůdce ve čtyřech letech.

  Ako v jednom kreslenom vtipe z SR. Pýta sa redaktor náhodnej dôchodkyni: Ste veriaca?. Ona odpovie ano, lebo verím všetkému, čo mi politici naslubujú.
  Takže podla tohoto, som neveriaci, lebo starý Nostro , vraj zavreý v nejakej veži hradného kompexu, si ,,fukol“ nejakô stredovekú marišku a ,,išiel“. Zaujímavé na tom je, že písal počas pôsobenia účinkov maryšky a takto to dopadlo, samé nezmysli a bláboly sa potom sa nájdu ,,čítačo“, ktorý to po ňom akože upratujú“. Nostro neser ma.. Lebo jediný nečlovek dokáže vidieť budúcnosť a to je Ten, čo stvoril MINULOSŤ.Takže Nostro,Ty si jeden obyčajný
  ,,ozembuch“…

  Ak by si náhodou ,,niečim“ videl a počul, tak nič osobné, starký…

  Ja len tak z nudy, však to musíš poznať, aké to je naprd…

Diskuse byla ukončena.

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2022

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Tento web používá jen nezbytně nutná cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení.

Odkazy:

Slunovrat Agentura BYTÍ Záhady-Zdraví.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference