mapa stránek || vyhledávání

Elchasaité a rané křesťanství

Kolik zajímavého asi obsahuje historie raného křesťanství v prvních staletích po Kristu, kdy ještě církev nebyla ustálená jako v pozdějších dobách!

Římská mince ze 4. století

Římská mince ze 4. století s monogramem Krista (symbol Chí-Ró).

Jedním z malých střípků vypovídajícím o oné zvláštní době, je svědectví o malé sektě nazývané Elchasaité, podle proroka a knihy podle něj nazvané Elchasai. Nevíme o nich naprosto nic, kromě několika málo stručných zmínek zachovaných v textech katolických církevních autorů, kteří navíc přejali informace o nich z druhé nebo i z třetí ruky a tedy často pozměněné – jinak je vzpomínka na ně zcela vymazána z lidské paměti.

Dozvídáme se, že křtili vodou a vyznávali ezoterické učení o Kristu, jehož nazývali „králem“. Měli jednu knihu, která prý „spadla z nebe“. Elchasai byl prorok, kterého uznávali. Jeho jméno může znamenat „skrytá moc“, „skrytý bůh“, nebo snad „laskavý (milující) bůh“.

Tento Elchasai učil, že „Kristus je mocný král“, a že je něco jako „neviditelný obraz člověka“, a udával jeho výšku a šířku na dvacet čtyři krát šest měr. Spolu s ním existuje stejně velký duch v ženské podobě, který stojí mezi dvěma stejně vysokými horami. Také prý učil, že Kristus je stvořený člověk, že se už mnohokrát narodil, a že se opakovaně zjevuje, přičemž obléká a svléká Adamovo tělo podle libosti jako šaty.

Sekta se údajně také zabývala matematikou, astrologií a magií. Elchasai je prý učil uctívat „nebe, vodu, svaté duchy, anděly modlitby, olej, sůl a zemi“. Kázal odpuštění všech hříchů a byl proti asketismu a zdrženlivosti. Nabádal k očišťování a omývání vodou. Říkal, že je důležitější, co člověk vyznává v srdci než ústy. Zakazoval jíst maso a provádět oběti. Říkal, aby dávali přednost vodě před ohněm. Zanechal prý po sobě dvě sestry – Marthu a Marthanu, které byly společenstvím uctívány jako bohyně. Elchasaité žili u Mrtvého moře.

Církevní autority je označují za kacíře a podvodníky. Kdo ví ale, jak to skutečně bylo…
 

Zdroj: http://thovtovamoudrost.webgarden.cz/rubriky/krestanstvi/elchasaite-a-rane-krestanstvi
 

hodnocení: 5
hlasů: 1
Print Friendly, PDF & Email

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2022

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Tento web používá jen nezbytně nutná cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení.

Odkazy:

Slunovrat Agentura BYTÍ Záhady-Zdraví.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference