mapa stránek || vyhledávání

Jak a proč se na zeměkouli objevil život a člověk?

Tyto otázky napadnou od nepaměti každého myslícího člověka. Vyslovených a napsaných typů odpovědí najdeme nejméně sto. Můžeme je rozdělit do tři skupin:

 1. Materialistické, tj. jen z hmotného rozumu odvozené. Jejich podstatou je víra, že věčná hmota sama má schopnost se sama od sebe vyvíjet ve složitější strukturu, tzn. i v život.

  Tedy hmota je Bůh a život jednotlivého člověka nemá z hlediska nadčasovosti smysl. Člověk v tomto pojetí je vlastně chemickou sloučeninou, neboli součástí věčně se přetvářející hmoty. (Materialistické světonázory.) Život se na naši zeměkouli dostal náhodně meteority, člověk mezihvězdným cestováním jako ufoun s cílem osidlovat obyvatelné.

 2. S poznáním existence začátku a konce hmotného světa byla logicky domyšlena nutnost existence původce tohoto začátku a konce. Tento původce byl rozpoznán a označen jako vyšší věčná bytost, neboli Bůh Stvořitel nebe a země. To platilo, dokud nebyla odhalena podstata „světel na obloze“, hvězd. Země byla do té doby vnímána jako „Stvořitelova zahrada“ a střed všeho kromě nehmotného, kromě nebe. Hvězdy na obloze byly považovány za „dirky“ do tušeného jiného rozměru reality, nazývaného obvykle sídlo bohů nebo nebe. Později bylo „to nahoře“ označováno za nepředstavitelně krásné a dokonalé sídlo Stvořitele. Pro bohumilého člověka se tam vždy najde místo, aby tam užíval bytí s Bohem životem zaslouženou věčnou blaženost. Takto pojatý viděný svět je dodnes předkládán mnoha dobrým, leč jednoduchým lidem různými náboženstvími.
 3. Jakmile byl však objeven vesmír a nepochybný (zatím) počátek jeho vzniku před asi 13,8 miliardami let, bylo stvoření rozšířeno na vesmír celý. Země se stala náhle maličkou a byl objeven ještě myslí člověka neobsáhnutelnější Bůh Stvořitel, než do té doby. Byl tvůrcem nejen země, ale mnoha světů! Další šok potkal poznání dychtivou mysl člověka, když se jeho mysl ponořila pomocí mikroskopů a dějů organické chemie do roviny dějů mikrosvěta. Objevila v mikrosvětě a ve způsobu pohybu částic atomů možná ještě větší úžasnost, než dosud viděl v makrovesmíru. A začala jej fascinovat ta neuchýlitelná zákonitost čehokoliv! Tím se předchozí představy staly představami nevědoucích lidí a vyvstala otázka, ale i nutnost, vysvětlení teorie všeho.

  V moderní době dychtivě čekáme na „teorii všeho“, vlastně na náboženství vyššího vědomého typu. Založeného nejen na intuici a zjevení, ale přímém vodění boží vůle. To nepopře předchozí tušené představy, ale naplní je! Spojí vědu a víru v náboženství vyšší kvality. Tím vytvoří i vyšší civilizaci. Vlastně do třírozměrného vědeckého poznání vtělí i znalosti z dějů dalších rozměrů celkové reality stvoření. Tím učiní hmotný svět člověu pochopitelným i rozumem. Učiní život, trápení a existenci člověka jako bytosti smysluplným skrze plnohodnotnou službu nekonečné Dokonalosti. Neboli toto vyšší náboženství uvede lidstvo do království božího, jak je předpověděno.

Výše napsané je známo přemýšlivému člověku a mnozí mají své i velmi fundované výklady. Já se nyní pokusím popsat vlastní vidění vzniku vesmíru, života a člověka. Nikoliv jako agitaci, ale jako pohnutku k přemýšlení:

Na počátku ve věčnosti byl pouze Bůh Stvořitel. Ten byl stacionární dokonalostí, která však postrádá pohyb. (Antropomorficky neuctivě bych řekl, nudil se dokonalostí.) Tato bytost učinila ze své vůle rozštěpením „ničeno“ na plus něco a mínus něco. Stvořitel tedy učinil „Velký třesk“ tak, že nic svojí energii rozštěpil na plus vesmír a mínus vesmír!!! (Také zrcadlový vesmír.) Tedy vlastně ze Sebe. Neboli stvořil fyzikální podklad vesmíru se všemi jeho fyzikálními divy. Pak odštěpil ze sebe větší částečky, kterým my lidé říkáme andělé (elohim). S tím, že tito si budou se stvořeným fyzikálním světem dále „hrát“(tvořit)! Andělé si tedy podle Stvořitelova záměru začali chemicky „hrát“, až dospěli k organické a biologické chemii. V důsledku této tvořivé „hry“, vlastně práce, sestavili na všech vhodných místech vesmíru živou hmotu a to v nejroztodivnějších podobách. Zkoušeli vše a v jakýchkoliv podmínkách. Takové živé bytosti a v takových podmínkách, že bychom se divili. Nejen na zemi, ale v celém vesmíru a na všech planetách. Ale pro Boha to byla stále monotónní nealternativní „hra“. Rozhodl se vytěsnit ze sebe jen atomy božského, které vykonavatelé Jeho vůle, andělé, vložili do duší různých zvířat. Ale tyto produchovnělí živočichové se neosvědčili. (Viz v antice znázornění kříženci člověka a zvířat.) Zdařilé se vdechnutí ducha do zvířete (podle výsledků) zdálo pouze u opice. (Bible: Bůh vdechl do hmoty svůj dech/duch/.) Tak se před miliardami let objevil kdesi na vhodné planetě ve vesmíru člověk. Bytost, jejíž chování i komunita i úcta ke Stvořitelovi se zásadně lišila od předchozích produchovněných zvířat. Vytvořením člověka tak začala nová éra vesmíru, éra s třetí tvořivou bytostí, schopnou vnímat věčnost. (Bůh, andělé, člověk.)
 

(Pokračování v článku „Vývoj vesmíru s člověkem“.)
 

Josef Staněk
 

Poslední články autora:


hodnocení: 2.9
hlasů: 11
Print Friendly, PDF & Email

198 komentářů

 1. Kdo používá velké srdce bez mozku, skončí stejně:-)

  1. → Kdo používá velké srdce bez mozku, skončí stejně:-)

   Jseš si jistá, že řešíme naše poslední dny?..:-)

   ps: já jen jak se zařídit, na co nezapomenout, komu napsat, etc..:-)

 2. → ad matka Jen konstatování: s tímto Věřiným komentářem Aloisova příspěvku nesouzním.

  Matičko, asi nebudete sama, taky s tím (v sobě samým) tak trochu bojuju..:-)

  ad: Je třeba zapojit vše, co má člověk k dispozici, nejen jednu složku, zvanou až pyšně rozum. Pak se mu možná dostane daru od Boha

  Matičko, „prožil“ jsem mnoho chvil a momentů, kdy jsem nedělal lautr nic. Nic jsenezapojoval, žádný složky, zkrátka nic… A bylo TO TAM!..:-)

  1. Vánek mi říkával: „Je to tam“. A já neměla ani šajn, co mi vlastně říká, oč jde. Až pak jednou ten boží dar opět přišel a já již naprosto přesně věděla, oč jde. :-) Ano, je to i jako by spadnout na Boha.

   1. ad.: Vánek mi říkával: „Je to tam“.

    A byl to opravdu Vánek? Nebyl to Fánek?

   2. ad.
    „Lojza19.5.2020 (7:55)
    ad.: Vánek mi říkával: „Je to tam“.

    A byl to opravdu Vánek? Nebyl to Fánek? “

    Hádej hádej hadači, stejně neuhodneš, rozum nerozum.

 3. Z názvu článku vyloučím člověka – proč jít hned tak daleko? Nejprve se musely vytvořit, stvořit, vzniknout, objevit se……atd., jiné základní stavební kameny a až pak……,že?

  Tady je informace pro laiky jako dělaná:
  https://cz.sputniknews.com/svet/2020052311983031-vedci-navrhli-rozlusteni-zahady-vzniku-zivota-na-zemi/

  (I když někdo může sputniknews.com jednoznačně zavrhnout)

  Když jsem si to pozorně pročetl a přiřadil si k tomu kosmickému záření /miony/ tu duchovní část učení o Počátku, kdy existoval /existuje a bude existovat/ ten duchovní tvůrčí tvořivý proud, zvaný Slovo, Logos, Šabd, Nám….., uznal jsem pro sebe, že je to k pochopení mnohem jednodušší. A také si uvědomuji, že není jen tvořivý, ale i udržující. Život v jakékoliv formě je v něm a protože je to sám Bůh v akci, je tedy život všeho i v Něm.

  Přeji pěknou neděli všem.
  Alois

  1. Aloisi, sputniknews.com to trochu moc zjednodušil. Tím, že jste rozhodl to zjednodušit ještě víc, že to všechno zařídil Bůh, je věc názoru a hlavně víry. Věda nemá vysvětlení přičiny, PROČ existuje chiralita molekul a sloučenin. Říká, u jakých molekul a sloučenin ta chiralita nastává.
   https://cz.sputniknews.com/svet/2020052311983031-vedci-navrhli-rozlusteni-zahady-vzniku-zivota-na-zemi/
   „Chiralita je schopnost molekuly mít dva tvary, které jsou zrcadlovými obrazy jeden druhého. Aby se tato vlastnost projevila, je nutný chirální střed molekuly – atom s několika substituenty. Takový střed mají molekuly DNA, RNA a aminokyselin. U živých organismů jsou sloučeniny homochirální, existují tedy pouze v jedné chirální formě, přičemž při zavedení do organismu zrcadlového izomeru této sloučeniny nebude plnit jeho funkci..“
   https://cs.wikipedia.org/wiki/Chiralita
   Chiralita biologiky aktivních látek, složek života jako jsou sacharidy a aminové kyseliny ( složky bílkovin) mají velmi často více atomů tzv. opticky aktivních, to je atomů uhlíku jedině se ČTYŘMI různými substituenty. V projekci vzorců jsou sacharidy organismů rady D-(jako dextrus, pravý) a aminokyseliny řady L-(jako levus, levý).
   Logické je, že náhodný vznik (snad i působením těch mionů z kosmického záření) D- a L- řady podmínil návaznost sloučenin stejné řady. Souvisí to zjevně s prostorovým uspořádáním typu levá a pravá rukavice nejsou pro použití stejné. Motorem reakcí v organismu jsou enzymy, které zapadají do katalyzované molekuly jako klíč do zámku, kde na prostorové orientaci zásadně záleží. D-aminokyseliny mohou bý součástí přírodních jedů.

  2. Pardale, věda za 10, 20, 100 či více roků bude muset si vždy přiznat, kde se to či ono záření, katalyzované molekuly, atom s několika substituenty, opticky aktivní atomy……a mnoho dalšího vzalo, kde byla prvotní příčina, proč se tak či onak dělo. Kde to má například ten počátek a proč zrovna z toho vznikl život s vědomím, se smysly, s láskou, dobrem či nenávistí…….?
   Dokáže to věda a co tím asi dokáže?

   Najde v tom náhodu nebo záměr?

   1. Vendo, ono to tak složité není. Věda neví proč vznikl vesmír jaký je. Když si položím otázku PROČ Bůh stvořil vesmír jaký je, Zemi, život na ní a člověka s jeho výjimečnými schopnostmi, tak se na to dá odpovědět leda tak, že Bohu se nekladou otázky, čili nemáme ani odpovědi.
    No, Vy už něco vymyslíte, ve staré Indii a s jejich zvukem šabd, tam věděli už dávno všechno.

   2. ad – Najde v tom náhodu nebo záměr?

    Vendo, ani věda, ale ani spiritualita neodpovídá na otázku „PROČ“. První věta Genesis jasně říká:
    „1Na počátku Bůh stvořil nebe a zemi. 2Země pak byla pustá a prázdná, nad propastí byla tma a nad vodami se vznášel Boží Duch. “

    Bůh stvořil, protože stvořil. Tečka. Nechápu tu urputnost, se kterou se někteří „hledači“ mermomocí snačí prolomit Boží tajemství. To ale není vaše věc a starost. Vaší/naší věcí je najít svoji víru v srdci, uvědomit si smysl své existence a žít v souladu s božím řádem. Nic víc není potřeba, a je úplně jedno, jaké duchovní cesty k tomu vedou. Jen je potřeba vnímat, co ta cesta v nás probouzí, jestli aroganci a spor nebo klid a mír. Pokud je to arogance, je dobré se vydat jinudy.
    Klid a mír….to ráj:-)

   3. Bohu ale klást otázky jde. Vy jste někde zjistil, že je to zakázáno?

   4. Vendo, položte Bohu otázku a pak, prosím sdělte, jaká je jeho odpověď.

   5. ad. „Venda24.5.2020 (12:13)
    Bohu ale klást otázky jde. Vy jste někde zjistil, že je to zakázáno?“

    Nevyžádaná poznámečka – podle toho, co se na zemi děje, není zakázáno absolutně nic, veškerým experimentům je zde od Stvořitele dána zelená.
    Osobně se ptám spíše formou kresby, prosby, přání, afirmace, (nejúčinnější je kontakt jiný),… ale s tím opatrně, protože Vesmír, či Stvořitel plní dle svého, tedy toho, co je z jeho hlediska nejlepší a člověk pak může být zmaten, co se děje. :-)

   6. Pardale, evidentně neznáte mechanismus, jak to funguje tak, jak to naznačujete.

    Pěkný večer.

   7. Matko, je zakázáno leccos. Za porušení zákazu jsou pak tresty.

    Jinak ale chápete jak se tázat, a to je dobře ?

    Pěkný večer

   8. ad. „Venda24.5.2020 (20:24)
    Matko, je zakázáno leccos. Za porušení zákazu jsou pak tresty.
    Jinak ale chápete jak se tázat, a to je dobře ? “

    Nejen chápu ale i ten nevyřčený „zbytek“. A že bylo potřeba projít mnoha nánosy, výkaly, a dostávat se do hlubších a hlubších vrstev a vyčistit a projít,…

    Ale zvědavost není nyní mým hnacím motorem. Spíš prosím o pomoc. Jak Pierot prosí o pomoc.

    Pierot

    kopanec či úder obdrží.

    hop a skok, otočka,

    úsměv publiku.

    Když je nejhůře,

    v divém tanci

    s Kolombínou

    tancuje.

    Pierot lidem úsměv dá,

    bol svůj ukrývá,

    jen někdy větru žaluje.

    Vždyť jarní vánek

    bol zas odvane.

 4. Věra z Vysočiny

  ad – Bůh stvořil, protože stvořil. Tečka. Nechápu tu urputnost, se kterou se někteří „hledači“ mermomocí snaží prolomit Boží tajemství. To ale není vaše věc a starost.

  No já mám úplně jiné starosti. Chápu, že Bůh stvořil tento svět. Asi musel mít k tomu důvod(neřeším, není moje starost). No ale pak vyvstává otázka, kdo stvořil Boha. Jaký byl důvod aby vůbec existoval nějaký důvod proč by měl vzniknout/existovat Bůh? Myslím, že to je teprv ta správná otázka do pranice :-)))) Nemyslíte?

  1. ad.: Myslím, že to je teprv ta správná otázka do pranice :-)))) Nemyslíte?

   Marku,
   to mám dávno zmáknutý. Jestliže před Stvořením bylo Nic, Nicota – tak je otázka zodpovězena:-))

   1. Lojzo,

    čím dál je člověk od pravdy, tím dřív má všechno „zmáknutý“.

    Zkuste prozkoumat co JE nic.
    (A zjistíte, že skutečné NIC NIKDY NEBYLO.)

  2. ad – Myslím, že to je teprv ta správná otázka do pranice :-)))) Nemyslíte?
   _____________
   Do pranice možná ano, ale proč se prát, když je to tak jednoduché? Nejdřív si sám sobě definujte, co/kdo je Bůh a pak se ptejte.
   Bůh (Logos) přece nemusel mít vůbec žádný důvod, proč stvořit svět. Stacionární dokonalost nic takového jako „důvod“ nezná :-), věci se prostě dějí podle zákonů logiky, příčiny a následku a neptají se „proč“. Bůh je věčný (stejně jako Vesmír) – tedy nemá žádnou příčinnou podstatu. Je sám podstatou všeho. To je teologická premisa.

   Vesmír evidentně existuje. Proč existuje NĚCO, když mnohem logičtější by bylo, aby existovalo NIC? Nebo to logické NIC je právě to NĚCO?

   Pěkný den přeji.

  3. Otázky proč vznikl svět, kdo stvořil Boha další nejsou nikým, ani Bohem zakázány. Je lépe přiznat, že na ně neznáme odpověď, než o tom vytvářet „učené“ teorie.

   Jinou otázkou je, zda Bůh vůbec existuje. Mnohým lidem se zdá, že k vysvětlení všech jevů, které ve světě existují, už Boha nepotřebujeme. Velkou ránou pro víru v Boha byla evoluční teorie postulující, že živé organismy vznikaly náhodným procesem (mutacemi) a takto vznikl i člověk – ze zvířete. Přesto si myslím, že Boha lze ve světě vnímat, byť pouze nepřímo. Bůh se projevuje v dějinách světa. Člověk je od přirozenosti sobecký, mstivý a nevděčný tvor a Boha potřebuje k tomu, aby mu ukazoval cestu k ušlechtilosti. V okamžiku, kdy lidé zavrhli Boha s tím, že i bez něj si sami dokáží udělat nebe na zemi, https://www.youtube.com/watch?v=hLMhjCGL-8I skončilo to desítkami milionů umučených lidí (nacismus, komunismus).

   Jean Jacques Rousseau věřil, že člověk je od přírody dobrý, že ho kazí nespravedlivý společenský systém. Není většího omylu. Například to, že sobectví je člověku přirozené, dokazuje skutečnost, že Češi nejsou ochotni pomoci ani 40 klukům, aby ulevili uprchlíky přeplněnému Řecku.

  4. Marek – 24.05.2020 19:59

   Na první otázku máš odpověď v ve svitku Genesis.Na druhou se zeptej Otce.
   Také jsem mu ji před roky položila a odpověď by tě překvapila, jak až jednoduché to je, neboť každý z nás tu odpověď již máme prožitou.

   Je úžasné objevovat duchovní svět,duchovní oblasti.

 5. ad – Vendo, položte Bohu otázku a pak, prosím sdělte, jaká je jeho odpověď.
  ____________

  Pane Pardale, ono to asi možné je, ale většinou v obráceném pořadí, odpověď je daná dřív, než je položená otázka. Něco ve smyslu jako „panebože, už je to tady zase?“
  https://hledani.gnosis.cz/informace-k-zamysleni-1/

  :-)

  1. Věro, chápu, že člověk si položí otázku a sám sobě si na ní odpoví. V lepším případě posuzuje, zda jednal správně se zákony božími i společenskými a se svým svědomím. Což není jednoduché, protože často se musí volit ne mezi možností dobrou a špatnou, ale vybírat tu možnost, která je méně špatná.

   Venda řeší, proč a z čeho vznikl prvotně vesmír, v Indii prý si k tomu vysvětlení stvořili pojem prána.
   Tak jsem zvědav, co mu Bůh odpoví na otázku : Proč vznikl vesmír a proč vyvíjel se život.
   Věda na to odpovědět neumí.
   Jak se vyvíjel vesmír a život na Zemi věda zkoumá a má i výsledky.

   1. Proč vznikl vesmír a proč se vyvíjel život odpovědět nedokážu. Když se dívám do zahrady na nádheru slunečného jarního rána, řekl bych, že svět je Božím uměleckým dílem. Vědec za tím vidí fyzikální a biochemické jevy a táže se, kde je prvopříčina (důvod) toho všeho. Básník se na věc dívá z úplně jiného úhlu. Je pohled básníka méně relevantní než pohled vědce? Lze vědecky zdůvodnit účel uměleckého díla?

    Při zkoumání vykopávek si vědci kladli otázku, kdy se ze zvířete stal člověk. Prvotní domněnka byla, že člověka charakterizuje používání nástrojů. Ale i některá zvířata to dovedou. Zvítězil názor, že člověk se od zvířat liší tvorbou uměleckých děl. Tedy něčeho, co není k jídlu, co zdánlivě nemá žádný účel, co má transcendentní charakter.

   2. ad – Když se dívám do zahrady na nádheru slunečného jarního rána, řekl bych, že svět je Božím uměleckým dílem.
    ____________________

    Stačí se jen dívat a vnímat tu klidnou krásu, viďte…nad ničím nepřemýšlet, jen nechat srdcem protékat obraz zelené třpytivé božské krásy a poslouchat ptačí zpěv. Když už máme to štěstí, dopřejme a užijme si ho co nejvíc. (+ šálek dobré kávy, prosím…)

 6. Pane Staňku:
  – Svět je jedna velká a překrásna divočina, kde si přijdou na své všichni – bakterie, drobná zvířátka, ale i velké monstra a dravci všeho druhu. Každý si zde najde své místečko a svůj životní prostor. Proč zde teda hledat, nebo sem zavádět nějaký řád?

  1. Návštevníku, Váš postreh o divočine je zaujímavý, ale je treba zozlišovať medzi „divočinou zvierat“ od „divočinou ľudskou“. Tá prvá je zrejme od Boha, ale tá druhá je zrejme od Satana. V tej prvej sa zabíja bez nenávisti pre potravu, ale v tej druhej sa zabíja a vraždí z iných pohnútok. Tá prvá „zvieracia divočina“ je dokonalá a nemôže byť nijakým poriadkom „řádem“ vylepšená, ale ten ľudský poriadok nie je poriadkom „řádem“, ale účelovou doktrínou vytvorenou Satanom na ničenie ľudského pokolenia, presne podľa Johna Miltona v jeho diele Stratený raj. Tento „Satanský zlořád“ nemožno žiadnym spôsobom reštaurovať, ani napraviť, ale iba celý – ako je – odmietnúť a opustiť! Ako? – No, to je už iná otázka!

   1. „V tej prvej sa zabíja bez nenávisti pre potravu, ale v tej druhej sa zabíja a vraždí z iných pohnútok.“

    Lidé vraždí a vedou války ze dvou důvodů: pud sebezáchovy a pud sexuální. To je prapříčina, která je zabalena do různých „kudrlinek“.

 7. Degone, Vy jste jediný, kdo na mou připomínku zde reagoval a proto dík! Kladete otázku, zda je možné „odmietnúť a opustit“ zdejší lidský, neboli Satanský zlořád a když ano, tak jak? Ve středověku se o to pokoušeli lidé, kteří odcházeli ze světa do řeholí, kde žili modlitbou a prací a tak prakticky neměli s venkovním světem nic společného. Ale není možné udělat celý svět jedním velikým kláštorem, třeba podobným, jaký existuje v Tibetě, kde si žijí podle svého a jsou spokojeni. Ale zdá se, že po oné zkušenosti s koronavirusem už nebude svět takový, jaký byl dosavad, ale co nás čeká, se lze zatím jenom dohadovat…

  1. Návštěvníku, píšete Degonovi:

   “ Kladete otázku, zda je možné „odmietnúť a opustit“ zdejší lidský, neboli Satanský zlořád a když ano, tak jak?“
   ______________________

   Kladete rovnítko mezi „lidský = Satanský“. Je tomu ale opravdu tak? Opravdu co je lidské to je satanské? Proč se tedy Bůh stal člověkem? Proč se v různých mytologických příbězích chtějí stát bohové lidmi, aby mohli prožít skutečnou lásku i za cenu smrtelnosti? :-)

   Mimochodem – sám před sebou nikdo neuteče, ani do kláštera. V klášterech se neděje jen dobro, bohužel i zlo tam kvete a možná si ty tibetské kláštery příliš idealizujete… Jediný chrám pravdy je srdce v duchovním slova smyslu. Tam se odehrává pravdivý dialog se sebou samým a jen tam najdeme klid a mír.
   Únik/útěk/izolace znamená otočit se zády a to znamená nevidět svému nepříteli do tváře. Existuje ale taky pravidlo, že nepřítel je nejlepší učitel, nic nevede k lepšímu sebepoznání jako setkání s nepřítelem tváří v tvář. Možná by se hodilo dát slovo nepřítel do uvozovek, ale nechci je nadužívat.

   1. Pro Věru z Vysočiny z 29.5.2020 o 9,23:
    Věro, radíte podívat se nepříteli přímo do tváře a ne – před ním utéci? – To zní jako vyskoušet na sobě, jestli je jed opravdu jedem a tak ho užít, abych jeho účinek na sobě poznal? Nebo se střelit do hlavy, abych na sobě poznal, jestli po tom výstřelu opravdu umřu? – To bych opravdu nikomu nedoporučoval!!! S nepřítelem rozumný člověk nekoketuje, ale se mu obloukem vyhýbá!!!
    A taky pochybuji, že by v těch klášteřech „kvetlo zlo“, jak píšete… Nijaký důkaz o tom není po ruce. Je to jen a jen Váš názor.

  2. Není umění žít v klidu v řeholi modlitbou a prací, ale mezi lidmi a jejich tvorbou. Přiznávám, kdybych měla kam, tak odejdu jestli i do té řehole ? Kdo ví, třeba by to byla cesta.

 8. Věro, proč se někdy tvářáte jako naivní husička, když každý dnes už ví, že kauza Tibet není o klášterech a životní úrovni tamějších obyvatelech, ale je to čistě vojensko-stratetická záležitost mezi USA a Čínou! Čína přece logicky nemohla dovolit, aby si tam USA zřídila svojí vojenskou raketovou a atomovou základnu proti Číně a tak ji mocensky ovládala, jako je tomu i v případě Japonska. Proto Čína zvolila anexi Tibetu, i když se jí do toho vůbec nechtělo.

  1. Návštevníku, tu sa nám ponúka zaujímavá otázka, alebo problematika, čo všetko je zlo? Často sa používa slogan, najmä zo strany USA: „Obrana vlastných záujmov“ ako legitímny a opodstatnený dôvod k napádaniu, alebo vedeniu vojny proti tomu, kto prekáža, alebo ohrozuje jeho záujmy, nech sú už tie „záujmy“ akékoľvek. Je takéto konanie v súlade s Božou vôľou, teda Božím princípom, alebo vôľou Stvoriteľa? Na to by nám mal dať odpoveď dajaký fundovaný teológ, alebo filozof…

 9. Návštěvníku, proč se někdy tváříte jako když neumíte číst?

  N: Ale není možné udělat celý svět jedním velikým kláštorem, třeba podobným, jaký existuje v Tibetě, kde si žijí podle svého a jsou spokojeni.

  V: V klášterech se neděje jen dobro, bohužel i zlo tam kvete a možná si ty tibetské kláštery příliš idealizujete…

  N: A taky pochybuji, že by v těch klášteřech „kvetlo zlo“, jak píšete… Nijaký důkaz o tom není po ruce. Je to jen a jen Váš názor.

  V: https://aeronet.cz/news/dalajlama-otrokar-a-tyran-aneb-pravda-o-tibetu/

  N: Věro, proč se někdy tvářáte jako naivní husička, když každý dnes už ví, že kauza Tibet není o klášterech a životní úrovni tamějších obyvatelech, ale je to čistě vojensko-stratetická záležitost mezi USA a Čínou!

  ????????????

  1. Věro, musím souhlasit s 
   Tibet – propaganda versus fakta29.5.2020 (21:15)
   https://manipulatori.cz/o-tradicnim-tibetu-propaganda-versus-fakta/.
   Váš článek z aeronetu se odkazuje na matrix-2001.cz a ten na rusky psaný text v zakonvremeni.ru, který byl přeložen, takže závěr – je to dílo ruské propagandy.
   https://aeronet.cz/news/dalajlama-otrokar-a-tyran-aneb-pravda-o-tibetu/
   https://www.matrix-2001.cz/clanek/pravda-o-tibetu-1-8473
   https://zakonvremeni.ru/analytics/7-3-/24098-pravda-o-tibete.html
   Tibeťané se bránili proti mnohonásobné čínské převaze statečně, ale slabě, neměli ani čím- zastaralé ruční zbraně na úrovni první světové a žádné vojenské zkušenosti.
   Aeronet píše, jak prý americké rakety středního doletu by ze střechy světa Tibetu z nadmořské výšky 4 km se staly raketami středního doletu. Možná BY SE STALY. Je prakticky nemožné vybudovat raketová sila při nedostatečných komunikacích (silnice, železnice), průmyslu včetně zdrojů cementu a elektřiny.
   Ruská raketová a kosmická základna Pleseck u Amuru (až -35°C v zimě) Během této první fáze výstavby bylo nutno přemístit kolem miliónu krychlových metrů zeminy a spotřebovat na 30 000 m3 betonu.
   Zdroj: https://www.idnes.cz/technet/vesmir/objevte-tajny-kosmodrom-odkud-chtel-sovetsky-svaz-strilet-na-usa.A101022_134805_tec_vesmir_mbo

   1. Pro Pardal:

    Tím odkazem na aeronet.cz jsem oponovala poněkud iluzornímu názoru o neexistenci zla v Tibetu. Politické vztahy mezi Tibetem a Čínou zde vůbec neřeším. Jde jen o to, že zlé věci se dějí všude, i v klášterech, a jestli to ruská propaganda přikreslí, je celkem jedno.

    Z Vašeho odkazu:

    …Áno, v tradičnom Tibete existovali nehumánne tresty, usiloval sa to riešiť napríklad aj 13. dalajlama v rokoch 1913–1933, ktorý niektoré z nich zakázal.

    … Kruté telesné tresty v tradičnom Tibete existovali – odseknutie ruky, výnimočne vylúpnutie očí; amulety z odrezaných rúk sú výmyslom autora.

    Komentující sinolog a tibetolog Martin Slobodník připouští, že v Tibetu rozhodně nebyl ráj na zemi a od ostatních kultur se tedy podle mého názoru nijak neliší.

    „…Rovnako krvavé a neľútostné náboženské konflikty ako v Európe, napríklad. Tibet raj na zemi nebol, to netvrdí nijaký tibetológ a ani väčšina Tibeťanov, vrátane dalajlamu. Nebolo to však ani peklo na zemi, ako tvrdí čínska propaganda od konca 50. rokov“

 10. Pani Věro, Vy skutečně věříte tomu internetovému plátku aeronet.cz jako Písmu svatému? Nemáte žádné pochybnosti o jeho důvěryhodnosti, když až dvakrát na něj odkazujete? Nechápete, že každý takovíto plátek šíří jen a jen propagandu svého majitele? A proč dáváte tolik otazníku za tvrzením Návštěvníka o důvodech anexe Tibetu Čínou, když je to nad slunce jasná pravda?
  Otázka Pravdy a mezinárodního práva je citlivá záležitost a tak byla při OSN založena v roku 1946 členskými státy Rada Bezpečnosti, která definuje mezinárodní právo deklarativně. Je zajímavé, že nejvíce porušení je právě od USA, které uznává jen to, co se mu hodí do kšeftu.

  1. Kolemjdoucí, píšete:

   Pani Věro, Vy skutečně věříte tomu internetovému plátku aeronet.cz jako Písmu svatému?………… A proč dáváte tolik otazníku za tvrzením Návštěvníka o důvodech anexe Tibetu Čínou, když je to nad slunce jasná pravda?
   ___________________

   Protože původní téma nebylo „anexe Tibetu Čínou, ale “ Ale není možné udělat celý svět jedním velikým kláštorem, třeba podobným, jaký existuje v Tibetě, kde si žijí podle svého a jsou spokojeni.“

 11. Pro Věru z Vysočiny:
  Máte pravdu v tom, že nebyl můj záměr řešit politickou a společenskou situaci v Tibetě, to jste sem zavlekla Vy. Mne šlo o podstatu dobra a zla ve světě, případně, jak se zlu vyhnout, nebo ho co nejvíce eliminovat. O to šlo taky i panu Staněkovi v jeho pojednáních o nápravě společnosti. Nakonec všechno to úsilí skončilo v „žumpě a bahně“! Vyhovuje mi diskuse s Degonem, protože jemu jde taky o podstatu a ne o „špínu světa“. Materiální špínu jde oprat v pračce, ale ta duchovní se vleče s člověkem celý pozemský život. Jen smrt je takovou čistírnou naší duše – bohužel…

  1. ad/Materiální špínu jde oprat v pračce, ale ta duchovní se vleče s člověkem celý pozemský život.

   Duchovní špína neexistuje.
   Alois

 12. Pro Kolemjdoucího:

  píšete:

  Máte pravdu v tom, že nebyl můj záměr řešit politickou a společenskou situaci v Tibetě, to jste sem zavlekla Vy.
  __________________

  Nikoliv. „Návštěvník“ psal : „Ale není možné udělat celý svět jedním velikým kláštorem, třeba podobným, jaký existuje v Tibetě, kde si žijí podle svého a jsou spokojeni.“

  Já jsem jen poukázala na to, že ani Tibet není rájem na zemi, že i tam se děly a jistě i dějí zlé věci, a tím jsem vůbec neměla na mysli anexi.

  Zlu se jistě vyhnout jde, a napravit společnost je přece tak prosté, stačí začít u sebe. Základním předpokladem je sebekontrola, sebeovládání, což jsou duševní disciplíny, které naučit a natrénovat jdou. Většinou se do lidí hustí sluníčková moudra o lásce bezpodmínečné a soucitu a tak podobně, jenže to jsou kategorie duchovní a to naučit nejde, pokud to v sobě člověk nemá. Proto to nefunguje,protože to popírá ego.

  ad – O to šlo taky i panu Staněkovi v jeho pojednáních o nápravě společnosti.

  Myslím, že panu Staňkovi nikdo v nápravě nebrání.

  1. ad/Základním předpokladem je sebekontrola, sebeovládání, což jsou duševní disciplíny, které naučit a natrénovat jdou.

   Jak Vám ta kategorie duševní disciplíny šla naučit a natrénovat u Vás? Jste se svoji sebekontrolou a sebeovládáním spokojená?

   Pěkný den.
   Alois

 13. Kolemjdoucí, pokud jsem Vás správně pochopil, chcete říct, že člověk na tomhle světě nemůže být spasený (řečeno podle KC)? Neodporuje to učení Ježíše?

  1. Návštevníku, to v žádném případě! Ježiš spásu člověka podmiňoval křtem vodou a Duchem svatým. Ten křest vodou je zřeknutí se pozemského ducha, což je určitým způsobem smrt pro pozemské hodnoty a ten druhý křest Duchem svatým je osvojení si Božího principu lásky a obětavosti pro Boha a bližního, což jsou atributy svatosti.
   Katolíci z tohoto křtu dospělosti udělali obřad pro kojence a malé děti, což je nesprávné.

  2. Pokud je Ježíš Ježíšem a tedy Kristem, spasí si mne bez podmínek a kdy bude chtít. To není žádné sluníčkářské moudro, či dogma :-)

   1. Ad: To není žádné sluníčkářské moudro, či dogma :-) To teda ne, to je pouhá spekulace. Není spásy bez zásluhovosti…

   2. ad. Kolemjdoucí1.6.2020 (17:32)
    “ Ad: To není žádné sluníčkářské moudro, či dogma :-) To teda ne, to je pouhá spekulace. Není spásy bez zásluhovosti… “

    Zásluhovost? Inu, co když to je pouhá pozemská spekulace? Faktem je, že o uskutečněném procesu spásy žádná fakta nejsou známa.
    A tak doba post-faktická dovoluje vše, že ano.

    Takže opakuji: „Ježíš si mne spasí, kdy On uzná za vhodné.“

 14. Kolemjdoucí, to všechno je pěkné, ale stále jsem ještě neslyšel jasnou odpověď – v čem spočívá ta zásluhovost – neboli naše spása, když to není náhoda (Bůh nehraje kostky)? Je to v počtě odříkaných Otčenášů a Zdrávasů, podle hesla klášterníků „modli se a pracuj“?

 15. Jak a proč,………. ptá se velmi zjednodušeně pan Staněk ?? Odpověď hledá lidstvo již dlouho. Jedna z variant je zde:

  Ačkoliv se vše na tomto světě zdá být skutečné, není to v pravém slova smyslu skutečné. Žijeme ve světě iluzorní reality, ve světě stínů. Náš svět je součástí mnohem širšího spektra realit a jeví se pevně, hmotně a skutečně pouze pro nás, kteří jsme v něm inkarnovaní. Na vyšších úrovních bytí je to jen jedna z mnoha realit a pro bytosti které zde nejsou inkarnované, se tento svět ani nejeví jako hmotný. Je to taková naše lokální bublina, subjektivní realita, kterou vnímáme jen my.
  Kdybychom byli schopni změnit rezonanci svého těla, mohli bychom do jiných realit přestupovat a z této zmizet, protože rozdíl mezi tím jestli je pro nás tento svět hmotný nebo ne, dělá právě rezonance našeho bytí, našich tělesných buněk, naší mysli.

  Všichni jsme se sem narodili z nějakého důvodu. A ano, ačkoliv je tento svět plný iluzí, musíme respektovat jeho pravidla. Například jsme se narodili ve světě, kde je gravitace zákon. Takže se ho určitě nebudeme snažit obejít tím, že skočíme z výšky abychom se pokusili létat, protože pravidla hmotného světa jsou stálá a dokud máme rezonanci odpovídající hmotnému světu, jsou pro nás neměnná.
  Je však potřeba umět chápat tento svět v širším kontextu, protože z něj pramení naše speciální síly, a způsoby, jakými může měnit realitu (ve více či méně omezené míře).

  Jak obnovit své spirituální síly

  Prozkoumejte svou historii
  Skoro každý z nás si pamatuje alespoň na několik situací, kdy zažil něco nadpřirozeného. Upřímně věřím tomu, že jsme něco zvláštního zažili všichni, ale někteří lidé to zapomenou, nebo se toho bojí, tak to vytěsní. Hlavně pokud to byly zážitky velmi staré, když jsme byli ještě malé děti.

  Takže prozkoumejte svoji paměť. Uvědomte si, že ČAS existuje pouze v této hmotné dimenzi a pro vaše skutečné já, které nepochází z tohoto světa a sídlí ve vyšších dimenzích, čas ani vzdálenost neexistují.

  Tím, že zaměříte svou mysl a své vědomí na skutečné spirituální zážitky které máte, i kdyby byly velice převelice staré, se napojujete na energie, které chcete u sebe probudit, stimulovat, nebo posílit.

  Na co se zaměříte, to u sebe zesilujete. Tento zákon platí jak pro dobré, tak i pro špatné věci. Využijte ho tedy ve svůj prospěch!

  Vezměte si nový zápisník a začněte psát své speciální zážitky. Začněte od útlého dětství, od toho nejstaršího co si pamatujete. I kdyby jenom mlhavě, i kdybyste tomu moc nerozuměli. Všechno napište.
  Nesuďte moc kriticky to, co píšete a nezpochybňujte sami sebe. Nesnažte se soudit, zda se jedná o pravý kouzelný paranormální zážitek, nebo jestli to spíš bylo štěstí, nebo náhoda. Tím byste blokovali svoje napojení na tok energie, kterou chcete zesílit.
  Je to jenom pro vás, nikdo to po vás nebude číst a nikdo vám to nebude kritizovat, nebudete muset dělat před nikým obhajobu svého zápisku. Takže se uvolněte a pište zcela libovolně. Dovolte si být spontánní a subjektivní.
  Napište si, jaké to pro vás bylo, jak jste se u toho cítili. Zkuste si vzpomenout na všechny okamžiky a vybavit si je do nejmenších detailů.
  Měli jste lucidní sen? Léčitelské zážitky? … Všechno sepište.

  Váš úkol bude mnohem snazší, pokud jste si už dříve podobný deník vedli. Deník, do kterého si zapisujete své sny, zvláštní zážitky, nebo hezké nápomocné rituály, které si chcete vyzkoušet, nebo uschovat pro pozdější potřebu. V tom případě projděte svůj deník a pečlivě si (ideálně nahlas) přečtěte, jaké zážitky jste tam zapsali. Pak deník doplňte. Prostě pokračujte, kde jste skončili, zápisem svých nejstarších zážitků a pokračujte pak i novějšími, které jste si doposud nezapsali.

  Když toho bude hodně, může vám to zabrat i pár dnů. Tím se vůbec netrapte, naopak to bude vaše výhoda. Pište když máte myšlenku a chuť. Pokud už budete unavení, přetažení a nebude se vám chtít dál, deník odložte a pokračujte zítra.
  Když budete takto pracovat každý den po omezenou dobu více dnů za sebou, bude to mít mnohem lepší efekt, než jednorázové mnohahodinové vyčerpávající psaní. Nepřetěžujte se a netlačte na sebe, psaní by pro vás mělo být uvolňující a inspirativní, příjemné. Měli byste se do svých příběhů během psaní vžít.

  Spojte se s přírodou
  Země je jako všudypřítomný živý rodič, který nás vyživuje a je zdrojem neomezené síly. Abyste obnovili své spirituální schopnosti, musíte obnovit své spojení s přírodou a trávit zde více času.
  Velmi jednoduché, funkční a bezpečné je, začít se uzemňovat a nabíjet u stromu. Ideálně najít si na to každý den alespoň 30 minut čas a setrvat bosky v přírodě.
  Využijte k tomu tento postup: Jak správně nasávat energii ze stromů . . . . . .

  (no není to hezké ?? ) . . . .pokračování pro toho, kdo má zájem je na aluska.org

  Zdravím – Alois Vrobel

  1. Aloisi, bál jsem se o Vás, že jste to napsal sám. Psala to aluska.org, takže snad to bude dobrý.
   Píšete:“musíte obnovit své spojení s přírodou a trávit zde více času.
   Velmi jednoduché, funkční a bezpečné je, začít se uzemňovat a nabíjet u stromu. Ideálně najít si na to každý den alespoň 30 minut čas a setrvat bosky v přírodě.“
   Byl jsem v přírodě víc jak 8 hodin, ujel na kole asi 130 km, vylezl na rozhledu 30 m vysokou, zaplatil 50 Kč, neviděl nic kromě nenápadného věnce kopců Českomoravské vrchoviny a údajný lesopark kolem rozhledny sežraný kůrovcem.
   Jsem zvyklý jezdil v podhůří, kde z každého kopce za vesnicí jsou vidět pořádné modré (nebo tmavé) hory v dáli.
   Dodržoval jsem pitný režim, takže jsem několikrát se u stromu ne nabíjel, ale vybíjel. Každé vylučování je tělu prospěšné, pravil Aristoteles.
   Viděl jsem nějakého muže pozdně středních let v dobré kondici (fyzické, duševní jsem nebyl schopen posoudit) jak běžel bosky po louce.
   Mám dotaz, kdy jste naposledy běhal bos po louce?

   1. Pardale, nepřesnost.
    Napsal jste mi – „Píšete:“musíte obnovit své spojení s přírodou a trávit zde více času.“

    Přesnější by bylo např., že ze zdroje aluska org. jste překopíroval…. .

    Jinak dobrý, užíváte působení prány v míře velké. My starší to potřebujeme. Samozřejmě, že všichni. I děti. Pamatujete, jak jsme v přírodě jako děti trávili mnoho a mnoho hodin denně? A rodiče se o nás nebály. „Banda“, třeba deset dětí různého věku si šla hrát do lesa, sbírat borůvky, na houby, na maliny. Dnes by se především rodiče o děti báli. To jsme to dopracovali, co? Proto i to čipování asi přijde u dětí na řadu, děti by tak byly pod kontrolou – v osmnácti letech věku by se čip odstranil.

    Váš dotaz – ano, chodil jsem bosky v pondělí. Máme tu kopec, kde je velký hřbitov, ale i křížová cesta a louky a stromy. Užíval jsem si to. Pak ovšem velká prohlídka, zda po mně neputuje klíště.

    Mějte se fajn a užívejte prány.
    Alois Vrobel

   2. ad – Proto i to čipování asi přijde u dětí na řadu, děti by tak byly pod kontrolou – v osmnácti letech věku by se čip odstranil.
    _________________

    Pod kontrolou koho, Aloisi?
    (Řeč je obrazem ducha.)

   3. No právě, pokud se louky sekly 3x do roka, tak nepamatuji, že by při sekání ( kosou) a sušení sena bylo nějaké klíště. Když se louka neseče, tak zvlhne. Snad je to dobré alespoň pro zadržování vláhy.
    Vykopíroval jsem, co jet napsal, není to v uvozovkách jako citát a až na konci je řeč o zdroji aluska.org. Ten jsem preventivně nečetl, nehledě na to, že jste nedal odkaz, odkud jste to na jejích stránkách sebral. Takže pár nepřesností je i na Vaší straně

 16. Vážení, aj mňa zaujíma moja spása a tak som sa pozrel do Katechizmu katolíckej cirkvi, čo je to tá spása, alebo čo sa pod tým pojmom skrýva. Ale, hoci je tam ona „spása“ mnohokrát spomínaná, predsa som tam nenašiel žiadnu definíciu, čo to vlastne je. Podľa mojich detských predstáv je to niečo, ako rozsudok Boha, kam pôjde moja duša po smrti tela – či do pekla, alebo do neba. Ale, je tomu skutočne tak?
  V KKC sa v odstavci 851 píše: „Boh chce, aby všetci dosiahli spásu poznaním pravdy. Spása je v pravde“. Tak, prečo nám nikto jasne nepovie, čo to ta „spása“ vlastne je???

  1. Pro Degona:

   píšete:

   V KKC sa v odstavci 851 píše: „Boh chce, aby všetci dosiahli spásu poznaním pravdy. Spása je v pravde“. Tak, prečo nám nikto jasne nepovie, čo to ta „spása“ vlastne je???
   _________________

   Degone, vy jste přece vždy o poznání a život v pravdě usiloval. Proč tedy ta akademická otázka?
   Spása = vysvobození, záchrana
   Spása je v pravdě = vysvobození je v pravdě. A kdybyste třeba chtěl položit další akademickou otázku „co je pravda?“ – na to odpověděl Ježíš dvojím způsobem. Jednou řekl svým učedníkům „Já jsem cesta, pravda a život“. Ovšem v jiné situaci – po Pilátově otázce „co je pravda?“ – Ježíš mlčel. Obojí je ale odpověď.

   1. Pani Věro, a Vám to, čo píšete stačí? Aj Venda sa nad takýmto vysvetlením pozastavuje. Ani sa mu nečudujem…
    To samotné slovo „spása“ je myslím každému dostatočne jasné, ale ako to súvisí s naším pozemským a duševným životom je myslím veľmi nejasné!

   2. Degone, píšete:

    „Pani Věro, a Vám to, čo píšete stačí?
    ________________

    Moje odpověď: ano, stačí.

 17. Věro, to já takú odpoveď považujem za nedovarený guláš a dávam známku – nedostatočná…

  1. Degone, jak POTŘEBUJETE, tak i učiňte.
   :-)

  2. Nevyžádaná poznámečka:
   – Měla jsem kdysi kantora, který mi dal z těsnopisu za 4. Ale komentoval to takto: „Nic se dívko neboj, všechno zlé se v dobré obrátí“ A tak se také stalo, na vysvědčení jsem měla za 2, to je chvalitebně. Jaksi se mu podařilo mne onou 4, nebo spíš jeho doprovodným slovem, vzbudit.

 18. Pre obe naše jemnejšie stvorenia:
  – Zdravím obe naše spolutrpiteľky. Práve sa ku mne dostalo iné vysvetlenie slova spása. Vraj to pochádza zo slova „spásať“, lebo židia, ako je známe, majú svoj pôvod ako pastiersky národ a tak, kde sa nemôže dostať dobytok, tam posielajú ovce a kozy na „spásanie“ trávy. Takže tu máme ďalšie vysvetlenie onoho záhadného pojmu „spása“.
  Pekný a slnečný deň – bez onoho kovidu.

  1. Milý Degone,

   vy jste trpitel? Já určitě ne, a už vůbec ne váš:-)
   Promluvilo (vaše) podvědomí – množinu „diskutující“ jste rozdělil na podmnožiny „My“ a „Ony“ ( viz. Zdravím obe naše spolutrpiteľky.).

   Kozy a ovce rovněž spadají do množiny „dobytek“. Pojem spása je přijatelně vysvětlený v etymologickém slovníku. Výrazy z pastýřského života použili při překladu z řečtiny (sozein – vysvobodit, zachránit, spasit, soter – zachránce, spasitel) první věrozvěstové.

   Koronaviry jsou běžnou součástí našeho života, nic, co by překvapilo.

  2. Prasnice se prasí, kočka se kotí, žralok se žere a Degon?

   1. pavle v: To je od Vás opravdu veľmi duchaplné, prirovnávať Degona k prasnici, kočce a žralokovi. A k čomu asi tak prirovnávate seba??? – To som naozaj zvedavý…

   2. ad. Degon3.6.2020 (22:28)
    udělám s dovolením menší slovní rozbor jména Degon:
    De
    gon

    to je tuším z francouzštiny
    (země z báje mých dávných předků, kteří museli z Francie jakožto Hugenoti utéci, aby zachránili život a víru),
    kdy de značí titul urozeného člověka.

    gon – kdo ví, co značí, snad klid srdce i ducha.
    ¨
    Nebo také jinak :-)

    Hezký den přeji na Slovensko.

   3. ad. pavel v4.6.2020 (8:03)

    Jako sorry, žert je žert, invektiva je invektiva, jakkoliv do slov zahalená.
    Časem pochopíte drsnost své invektivy, až ji někdo tvrdě, jak je zde zvykem, použije na Vás.

   4. Věro, moje poslední „invektiva“ byla určena matce. Tak sorry jako.

  3. Věro, myslíte, že slovo spása je od „spásania“ trávy? Já to pochopil jako fór.:-)

   1. Milý Pavle, on to taky fór je, takový blboučký, občas se to někde objeví, většinou to dá k dobru nějaký poťouchlý vtipálek. Potíž je v tom, že někteří lidé nerozliší kategorie „Já“ a „TY“. V praxi to znamená, že co sami od sebe považují za fór, od druhých vnímají jako invektivu. To je ta relativita:-)

Diskuse byla ukončena.

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2022

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Tento web používá jen nezbytně nutná cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení.

Odkazy:

Slunovrat Agentura BYTÍ Záhady-Zdraví.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference