mapa stránek || vyhledávání

Prána (2.)

Motto: „Co ještě nevíme, to si neuvědomujeme.“

Známý pojem evoluce, tedy proces postupného vyvíjení se všeho od nižšího k vyššímu, se tu, v pozemských podmínkách děl, děje a dít bude. S tím se dá možná bez výhrad souhlasit. Vývoj se děje u lidské bytosti od narození, od prvního nádechu. Končí pak posledním výdechem. Pak na nějakou dobu, která se dá měřit pozemským časem, ale nikdy nevíme u konkrétního člověka na jak dlouho, se vývoj zastaví, protože subjekt tu přestal existovat. Naštěstí existuje něco vyššího, co má existenci věčnou, nezávislou na našich smyslech, mysli či inteligenci. Vidíme to, cítíme a prožíváme to, jinak řečeno, jsme si toho vědomi. Má to jeden ze základů v přispění již zmíněné ákáši a za působení prány. Možná je to ale nepřesné, lze to namítnout? Ne v tom přispění, ale uvědomění si, že vývoj se děje především a právě v těchto dvou fenoménech. Tyto jsou tou základní živnou půdou, jako jedné části, a bez spolupůsobení síly prány, jako té druhé, by nebyla žádná existence vědomého života a tím ani žádný postupný vývoj. Na úvod však dodám, že v celém Stvoření měl, má a bude mít evoluční vývoj vždy svůj patřičný čas. Záhy po tzv. „Velkém třesku“ byly tyto fenomény ještě nečinné a v počátcích tvoření Stvoření byly neprojevené. Jejich čas nastal tehdy, až nastat měl.

V dosud známém astronomickém vesmíru, který již někoho až tak moc nepřekvapuje, v naší sluneční soustavě, jsou prostory, kde neexistují nám známé projevy života. Žádná flora, žádná fauna. Logická otázka by mohla být – působí tam tedy ákáša a prána? Vědec by možná nic nenamítal, když bych na tuto otázku odpověděl touto srovnávací myšlenkou – ano, působí, ale velmi omezeně. A doložil bych jeden argument, jímž je naše hvězda, SLUNCE, a její působení. Vzdálené planety naší soustavy a jejich satelity přijímají velmi málo od Slunce. Určitě je rozdíl mezi tím, co dává energie Slunce naší planetě Zemi a tím, co dostává třeba planeta Uran. Zda-li pak by nějaká lidmi zkonstruovaná meziplanetární sonda mohla u planety Uran mít „rozbalené“ sluneční panely a vyrábět si tak pro svoji potřebu energii?

K té mé zvýrazněné nepřesnosti dodám ještě toto. Evoluční vývoj života tam, kde nastaly podmínky pro jeho vznik, se udál za přispění mnoha dalších fenoménů…, zmíněné Slunce, esence jako voda, vzduch, země, oheň. Ale také třeba chemický prvek uhlík C. Jak by ten organický život tady mohl, bez těchto a ještě mnoha i dalších podmínek, vůbec existovat…?

Zmínil jsem vodu, zemi, vzduch a oheň. Opět musím na chvíli přejít do učení Véd tak, jako v úvodu prvního článku. Je to učení starobylé a těžko někdo může říci, kdy přesně vznikal jeho počátek. Je jasné, že když se zde, na území současných Čech a Moravy, vyskytovala naprosto neosídlená místa, kdy tu končil neolitický vývoj, tak existovaly v příhodnějších pozemských životních podmínkách již civilizace, kde se lidé zajímali o vznik vesmíru, o jeho základní strukturu směřovanou právě k podstatě života. A v ruce drželi kámen a již tehdy věděli, že je v něm pohyb.

Zmíněné Védy mají pro základní stavy hmoty či esence pojmenování tattvy. Je jich pět; mimo vodu, zemi, vzduch a oheň je tu ákáš, jinak éter. Každá má své pojmenování v sanskrtu, ale to není důležité uvádět. Mnohem důležitější je to, že tyto stavy hmoty či esence jsou, mimo jiné, stavebním materiálem životních forem. Ta nejjednodušší forma vyššího života, rostlina, zelenina, květina…., má ve svém základě aktivní vodu, které reprezentuje tekutý stav jakékoliv substance. Veškerý hmyz obsahuje dvě aktivní tattvy, oheň a vzduch. Oheň představuje rozklad a teplo a znamená přechodný stav hmoty; také by se na něj hodilo pojmenování záření či vyzařování. Vzduch představuje plynný stav hmoty. Ptáci a ryby mají aktivní tři tattvy dosud uvedené; vodu, oheň a vzduch. Ve vyšších zvířatech jsou aktivní čtyři tattvy, země, ta prezentuje pevné hmoty, minerály a k tomu ty již tři zmíněné. Jedině v člověku je aktivních pět tattev, kde pátou je ákáša neboli éter. Těchto pět tattev je ve skutečnosti obsaženo ve všem, co na světě existuje a co se projevuje jako život. Všechny však nejsou podle předchozího řazení aktivní. Lidská bytost dokáže právě působením prány tvořit a využívat ákášický princip daného stavu hmoty. Proto, i když má člověk třeba horší kvalitu smyslů než mnohá zvířata, například zrak nebo sluch, jedině on dokáže užívat intelekt, mysl, rozum, intuici, svědomí, paměť, představivost… A tak ještě jednou připomenu definici; v materiálním vesmíru, existuje-li pouze jediná základní substance jako esence života, tak zde také logicky existuje pouze jediná prvotní síla, od níž jsou odvozeny všechny ostatní. Nazývá se pránou. Prána je tedy primární silou hýbající vším, co bylo stvořeno v hmotných oblastech. Již dlouho je dokázáno, že všechna hmota se skládá z elektricky nabitých částic. Skládání elektronů s jádry je jednoduše metodou, kterou příroda používá, aby nám poskytla mnohotvárnost hmoty a materiálních věcí tak, jak je vidíme. Tento poznatek je i jedním z kroků k lepšímu pochopení všezahrnující jednoty přírody. Někoho možná právě napadla otázka – a co Duch svatý, Slovo, Logos, Šabd? Ano, to je „něco nad úrovní astrálního světa“. Je to proud či vlna stále vznikající a obsahuje souhrn veškeré Boží moudrosti – je to On sám, vyjadřující se sebou samým.

Pro pozorného čtenáře jen uvedu, že píši o hmotném stvoření. V jeho hierarchickém uspořádání je pak „nad“ ním svět astrální, kde je zdroj této pránické síly (v prvním díle uvedený pod názvem Sahansdal Kanval). Mystiky je popisován jako obrovský hrozen světel všech barev a intenzity, známý jako tisíciplátkový lotos. To bych však již zacházel i do energetických center známých u člověka jako čakry. Bude-li zájem, dostanu se k tomu ve třetí části.

Významný autorem, který se prezentuje na těchto stránkách a který objasňuje působení prány v mnoha souvztažnostech, je pan J.J.J. Miška. V jeho zde prvním článku napsal k ní toto:

„Vládnoucí klan vědátorů nedokáže vysvětlit bezpočet přírodních jevů. A to jenom proto, že neznají zapomenutou prasílu, energii prostupující jak Galaxií, Sluneční soustavou, tak také naší planetou. Prasílu zabudovanou do všeho, co se na Zemi nachází; jako např. do kamenů, rostlin, živočichů a člověka.“

Tedy, nazývají ji prasilou. Poznámka – „zapomenutou prasílu“ – přesnější by možná bylo, dosud touto civilizací neobjevenou pro vědecké zkoumání.

A pak ještě v úvodu dodává, že:

„Neboť prasíla byla našimi prapředky nejenom daleko více vnímána, a proto také poznána, ale dokonce už před desítkami tisíc lety též účelně využívána. I když mnohé zmizelo, tak přesto dodnes zůstává na jejich „energetickou“ činnost bezpočet odkazů, z nichž jsou mnohé, protože je odborníci nedokáží vysvětlit, považovány za magické.“

Více je v tomto odkazu:

https://hledani.gnosis.cz/prasila-energeticke-lecebny-a-oresak-kralovsky/

Přidám tak jako minule pro závěr citaci jiného autora, tentokráte to je z významného díla ruského mystika D. Andrejeva, které má název „Růže světa“. Tato síla je v něm pojmenovaná jako „ARUNGVILTA-PRÁNA“.

(Z kapitoly „Vztah k náboženství knihy I. – str. 60)

„Prozřetelnost je právě proto Prozřetelností, že nikdy neponechala národy a rasy jako hračku v rukou fantazií a iluzí bez jakékoliv možnosti dotknout se vyšší skutečnosti. Nikoli Bůh, ale temná, zlá síla by se musela uznat za pravého vůdce lidstva, pokud bychom připustili, že pravěké lidstvo desítky tisíc let nemělo možnost prožít cokoli duchovního nebo alespoň jinomateriálního, dotknout se čehosi jiného kromě fyzického světa a vlastních fantazií.

Dejme tomu, ale čím může duchovní zkušenost „divocha“ obohatit nás, kteří přece ve srovnání s ním stojíme na o tolik vyšším stupni duchovního poznání? Přece právě tím, čeho tenkrát dosáhla v oněch podmínkách ta neopakovatelná psychika, co však nebylo předáno, ztratilo se, nebylo vstřebáno dalšími formami duchovního poznání do jejich pokladnice. Speciální výzkum magických představ a zkušeností pralogického myšlení by z tohoto hlediska pomohl nejen „rehabilitovat“ tuto prastarou víru v jejích podstatných rysech, ale našel by jí i místo v nyní se utvářejícím syntetickém náboženském světovém názoru. Pak by se například zjistilo, že představy australského kmene Arunta o jednotné vitální substanci, nepřetržitě a všude se přelévající v materii z bytosti do bytosti, z předmětu na předmět (na takových představách spočívá v podstatě celé náboženství tohoto kmene) – představují prastaré poznání lidstva o transfyzickém kosmu. To je živé, silné vnímání jednotné vitální síly, jednoznačnější než kdykoliv potom. Australané ji nazývají arungvilta, vysoce rozvinutý brahmanismus ji nazývá prána, a jak ji pojmenuje za dvacet nebo třicet let světová věda, to se teprve dozvíme.

Tento rozpor, jenž vzniká mezi prastarými kulty věřícími tezi arungvilty-prány, a většinou pozdějších náboženských učení, které ji odmítají, je možné považovat za rozpor stadiální, rozpor „vertikální“, rozpor mezi různými stupni náboženského poznání. I zde se však setkáváme se stejnou chybou, se stejným nesprávným přístupem k cizí zkušenosti, se kterým jsme se seznámili při rozboru otázky odmítání kultu svatých či ideje Trojjedinosti islámem. Za všemi důvody, uváděnými proti prastarému zjevení, se skrývá tatáž naivní úvaha: pokud o arungviltě-práně nic neříkají mnou uznávané kanonické texty, znamená to, že neexistuje. Úvaha přinejmenším nebezpečná, protože v takovém případě se musí odmítat skutečnost nejen arungvilty-prány, ale také radiových vln, elementárních částic a množství chemických elementů a galaxií, dokonce například planety Uran, neboť o tom všem kanonické texty zachovávají naprosté mlčení.“

Ještě dodám, že praktikuji cestu jógy a v ní je ovládání prány jednoznačnou možností pro jistý postup, tedy doslova pro jógu jako cestu spojení se s Podstatou.

Tento aspekt je velmi důležitý a i současná lékařská věda již i s něčím z této oblasti pracuje – viz. například akupunktura či akupresura.

(pokračování)
 

Václav Žáček
/Venda/

Použité materiály z Jógy slyšitelného životního proudu učení Sant Mat.
 

Poslední články autora:


hodnocení: 5
hlasů: 2
Print Friendly, PDF & Email

55 komentářů

 1. No jsem hodně v rozpacích, o čem to vlastně je. Píšete :
  „vývoj se děje především a právě v těchto dvou fenoménech“, z předchozí věty plyne, že ty fenomény jsou akáša a prána, které mají „existenci věčnou, nezávislou na našich smyslech“.
  Prána a akáša nebyla to po velkém třesku, ale až „jejich čas nastal tehdy, až nastat měl.“
  Takže akáša a prána nejsou věčné, ale polověčné až od doby, kdy nastal čas, co nastat měl.
  Píšete o Uranu daleko od Slunce :“Logická otázka by mohla být – působí tam tedy ákáša a prána? Vědec by možná nic nenamítal, když bych na tuto otázku odpověděl touto srovnávací myšlenkou – ano, působí, ale velmi omezeně.“
  Takže akáša a prána je spojená se životem, je věčná až od určité doby. Kromě Země, kde jsou podmínky pro život, působí velmi omezeně( uvádíte slabě pro Uran) Takže až lidé vybudují stanici na Marsu, pak bude tam akáši a prány poskrovnu.

  „Jedině v člověku je aktivních pět tattev, kde pátou je ákáša neboli éter. Těchto pět tattev je ve skutečnosti obsaženo ve všem, co na světě existuje a co se projevuje jako život.“
  Hodně zmatečné – jenom v člověku je pět tattev. Jak to pak může být obsaženo ve všem živém, když se to projevuje jen u člověka?

  https://cs.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A1na píše .“Podle hinduistické mytologie představuje prána všechny proudy vitálních životních energií dohromady“
  Vy píšete:
  „Prána je tedy primární silou hýbající vším, co bylo stvořeno v hmotných oblastech.“
  Hezky. Až na to, že když ty Vámi uvedené dávné civilizace objevily pránu, tak o stavbě hmoty (Vámi uvedené elektrony a jádro) neměly ani tuchu.
  https://www.aldebaran.cz/bulletin/2019_13_ele.php
  píše :“Elektron – první objevená elementární částice. Je stabilní. Hmotnost má 9,1×10E−31 kg a elektrický náboj 1,6×10E−19 C. Elektron objevil sir Joseph John Thomson v roce 1897.
  Píšete
  „Již dlouho je dokázáno, že všechna hmota se skládá z elektricky nabitých částic.“
  Komentář: Elementárních částic je asi 200 a mezi nimi je neutron, kteý nemá žádný náboj a existují neutronové hvězdy. Skládají se hlavně z neutronů, které vznikají právě z těch nabitých částic protonů+ elektronů.
  Píšete :
  “ píši o hmotném stvoření. V jeho hierarchickém uspořádání je pak „nad“ ním svět astrální, kde je zdroj této pránické síly“
  https://cs.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A1na
  „Podle hinduistické mytologie představuje prána všechny proudy vitálních životních energií dohromady“
  Vy píšete, že prána je astrální nad hmotným světem.
  Komentář : Hmotný svět je v drtívé většině neživý a přitom prána má představovat všechny ŽIVOTNÍ energie.
  Citujete pana J.J.J. Mišku :“Vládnoucí klan vědátorů nedokáže vysvětlit bezpočet přírodních jevů. A to jenom proto, že neznají zapomenutou prasílu, energii prostupující jak Galaxií, Sluneční soustavou, tak také naší planetou. Prasílu zabudovanou do všeho, co se na Zemi nachází; jako např. do kamenů, rostlin, živočichů a člověka.“
  Komentář: Tam prána prostupuje Galaxiií..i do neživých kamenů.
  Takže snad na třetí pokus ( Prána -3) se něco užitečného dozvím. Tohle je zatím zmatek odporujících si tvrzení ničím nepodložených.

  1. Pardale, Vaše rozpaky plně chápu. Proto jsem dal na začátek to motto – „Co ještě nevíme, to si neuvědomujeme.“

   A jen ještě drobně tam, kde jste formuloval jakoby otázku:

   ad/ Hodně zmatečné – jenom v člověku je pět tattev. Jak to pak může být obsaženo ve všem živém, když se to projevuje jen u člověka?

   Pardale, citoval jste mě, ale ne zase kompletně – „Jedině v člověku je aktivních pět tattev, kde pátou je ákáša neboli éter. Těchto pět tattev je ve skutečnosti obsaženo ve všem, co na světě existuje a co se projevuje jako život.“

   Ale proč jste tam nedal moji další následující větu, to opravdu nechápu. Zní a ty dvě předchozí to doplňuje, vysvětluje – :“Všechny však nejsou podle předchozího řazení aktivní.“

   Že by Vaše oblíbená manipulace.

   Kdybych Vám mohl poradit, tak Vám vřele doporučím, abyste si např. v Bhagavadgítě našel pojmy zničení. Vše v tomto hmotném světě a také v prvních dvou vyšších úrovních dochází k procesu zničení. Také byste mohl najít stěžejní myšlenku, že vše, co existuje, je dílem hmoty a duchovní složky. Duchovní složka je základem stvoření a hmota je její výtvor.

   Ákáša i prána podléhá zničení. Je periodické a věda si s tím hlavu neláme /já také ne/.

   ad/https://cs.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A1na píše .“Podle hinduistické mytologie představuje prána všechny proudy vitálních životních energií dohromady“

   Protože zapomínáte, připomenu Vám Prána (1.), kde jsem poskytl toto: „Magnetismus je projevem Prány stejně tak jako elektrická energie a gravitace. Všechno, co se v našem vesmíru pohybuje, je projevem Prány: díky práně vane vítr, vzniká zemětřesení, dopadá sekyra, vzlétá letadlo, exploduje hvězda a filozof uvažuje. Prána je univerzální. Žijeme v oceánu prány, v němž každá živá bytost je vír. Jógini tvrdí, že charakteristickou vlastností života je přitahovat k sobě pránu, uchovávat ji a proměňovat, aby působila na vnitřní prostředí i ve vnějším světě.“

   ad/Hezky. Až na to, že když ty Vámi uvedené dávné civilizace objevily pránu, tak o stavbě hmoty (Vámi uvedené elektrony a jádro) neměly ani tuchu.

   Proč by měly mít, k čemu by jim to bylo. Přečtěte si ještě jednou, co napsal citovaný D.Andrejev o tom primitivním kmeni v Austrálii…..“představují prastaré poznání lidstva o transfyzickém kosmu. To je živé, silné vnímání jednotné vitální síly, jednoznačnější než kdykoliv potom.“
   Ony civilizace nezkoumaly mikrokosmos /čím taky?/ a ani makrokosmos /čím taky?/ a k čemu by jim to bylo? Pomohla by jim „tucha“ o stavbě hmotyv jejich primitivním životě? A Pardale, ony civilizace pránu neobjevily, oni v ní žily, tak jako my dnes. A jak píšu dál, již dnes trošku koketujeme s touto silou – viz. akupunktura a akupresura.

   ad/Vy píšete, že prána je astrální nad hmotným světem.

   Vymýšlíte si. Prána má zdroj v astrálním světě, který jsem tu i pojmenoval. V prvním i druhém díle.

   ad/ Komentář : Hmotný svět je v drtívé většině neživý a přitom prána má představovat všechny ŽIVOTNÍ energie.

   Pardale, z učení Véd uvádím jen důležité informace k ákaši a práně. Vysvětlení. Nejde mi o to tu popisovat vznik vyšší a nižší přírody prakrti, základní prvky jako guny …. . Zmínil, jsem však to, co je nad pránou, Ducha svatého či Slovo či Logos či Šabd …, je mnoho pojmenování v lidských jazycích.

   Životní energie, jak jsem Vás pochopil, se nepromítají v neživém hmotném světě. Je to tak?

   Pane Pardale, pojednání o práně nepíši v rozsahu nějaké učebnice. Uvádím naprosté minimum a pokud to někoho zaujme, může hledat v jiných zdrojích. Třeba ta učebnice jogína André Van Lysebetha má téměř 300 stran a všímá si „jen“ využití vědomého působení prány na lidský organismus. Můžete jít k jiným autorům, Ervín László, Josef Zezulka, také Bruno Groning- o něm bylo napsáno, že pránu charakterizoval – „„Léčivým proudem“ nebo „božskou sílou“ nazývá Gröning sílu, která může lidem pomáhat a léčit je. Tato síla je každému člověku k dispozici v hojné míře. Je třeba se jen učit ji znovu otevřít. Nedá se vidět ani chytit – dá se však vycítit.“

   Vrátím se ještě jednou k vědě. Ta, tedy z wikipedie ukázka, definuje, a teď pozor – hypotetickou temnou hmotu – takto: „Temná hmota či skrytá hmota nebo též skrytá látka[2] je označení hypotetické formy hmoty, jejíž existence by vysvětlovala nesrovnalosti mezi některými skutečně pozorovanými a vypočítanými hodnotami z modelů. O povaze chybějící hmoty existuje množství teorií, většina z nich se shoduje na faktu, že ji lze ve vesmíru pozorovat jen díky jejímu gravitačnímu vlivu na okolní objekty tvořené běžnou „svítící“ hmotou, ale neemituje elektromagnetické záření. Odtud její označení jako temná hmota.

   No není to bezva? Hypotetická, a kdyby existovala, tak by vysvětlovala…….

   Mějte se hezky a pěknou neděli. A díky za Váš diskuzní příspěvek.
   Václav Žáček

   1. ad.: Duchovní složka je základem stvoření a hmota je její výtvor.

    Toto přesně říkají idealisté. V jejich protipólu jsou materialisté: Hmota je základem stvoření a duchovní složka je její výtvor.
    Když se dva hádají, pravda je vždy uprostřed. Tak tedy: Oboje vzniklo současně. Hmota i duchovní složka jsou dvě strany téže mince.
    Ale, Vendo, když to nechápete, dobře Vám tak.

   2. Vendo, je to marné, nedáte si logicky dohromady ani tři řádky.
    Píšete :
    “ píši o hmotném stvoření. V jeho hierarchickém uspořádání je pak „nad“ ním svět astrální, kde je zdroj této pránické síly“
    Odpovídáte: „ad/Vy píšete, že prána je astrální nad hmotným světem.
    Vymýšlíte si. Prána má zdroj v astrálním světě, který jsem tu i pojmenoval. V prvním i druhém díle.“
    Tak jěště jednou : z prvních řádků plyne, že v hierachickém uspořádání je nad ním (hmotným světem) svět astrální jako zdroj prány. Takže prána je astrálního původu nad hmotným světem.
    Nezapomeňte, že jste napsal :“Ákáša i prána podléhá zničení. Je periodické a věda si s tím hlavu neláme /já také ne/.“
    V prvním díle jste psal lehce jinak :“Vše, od kusu kamene po lidský intelekt, je produktem jediné spolu působící substance zvané ákáš (éter). Všechny rozdíly tkví pouze ve větší nebo menší míře, v níž se ákáš v tom nebo onom stvoření projevuje. V materiálním vesmíru, existuje-li pouze jediná základní substance, tak zde také logicky existuje pouze jediná prvotní síla, od níž jsou odvozeny všechny ostatní. Nazývá se pránou. Tato síla působí na ákáš a vytvářela tak a stále vytváří a bude vytvářet všechny formy.“
    Takže vše je produktem jediné substance akáši, včetně neživé hmoty ( od kusu ). Prána vytvářela, vytváří a bude vytvářet všechny formy. Prostě prána je věčně živá jako kdysi Lenin : žil, žije a bude žít. A najednou BUM, „Ákáša i prána podléhá zničení.“
    Další nelogické věty :“„Jedině v člověku je aktivních pět tattev, kde pátou je ákáša neboli éter. Těchto pět tattev je ve skutečnosti obsaženo ve všem, co na světě existuje a co se projevuje jako život. Všechny však nejsou podle předchozího řazení aktivní.“
    To je řeč jako rozprávka: Pět tattev je obsaženo ve všem živém, ale ve všem živém jich není (aktivních) pět. Prostě jako v žárovce je obsažen proud, který není zapnutý.

    Nevím proč motáte pránu starých civilizací (duchovní podstaty) a svět nabitých částic. „Nazývá se pránou. Prána je tedy primární silou hýbající vším, co bylo stvořeno v hmotných oblastech. Již dlouho je dokázáno, že všechna hmota se skládá z elektricky nabitých částic. Skládání elektronů s jádry je jednoduše metodou, kterou příroda používá, aby nám poskytla mnohotvárnost hmoty a materiálních věcí tak, jak je vidíme.“

    Vendo, s temnou hmotou a energií si hlavu nelámejte. Použijte svůj objev na svoji pránu : Hypotetická, a kdyby existovala, tak by vysvětlovala…

    Vyřešte to jako obvykle, necitoval jsem celý článek a dokonce si nevzal ponaučení předchozího, prostě jsem věty vytrhl ze souvislostí, což je slušný výkon, když tyto souvislosti jsou jedna nelogičnost za druhou. Jako v té staré hádance. Kolik plavalo kachen, když plavala jedna za druhou?

   3. Proč se ten pán pardal stále míchá do věcí, které nezhná?

   4. Anonyme, míchám se do toho, že články o práně odporují nejen vědě, ale z hlediska logiky i jejich části samy sobě. Obsah pojmů se mění jak dubnové počasí. Používají se nesmyslně vědecké pojmy od kvantové fyziky, přes atomy, záření, astronomii (temná hmota a energie) a kosmologii. A to bez pochopení pojmů, se kterými manipuluje.
    Jinak máte pravdu, nebudu se motat. Venda se do toho zamotá sám.
    Já píšu podle Wikipedie, „představuje prána všechny proudy vitálních životních energií dohromady“.
    Tedy česky řečeno energie prány není obsažena v neživé hmotě, tedy ani v tom kameni, co Venda uvádí. A jak mu ta prána, či co, klesá od oblasti Země k Uranu? Když jsem se dotazoval, jestli ta jeho prána je kosmická (ve vesmíru), tak prý ne. Pochází z astrálního světa.
    Venda na to :“Životní energie, jak jsem Vás pochopil, se nepromítají v neživém hmotném světě. Je to tak?“.
    To nemohl vymyslet člověk, který žije v tomto světě. Zrovna jsem si popostrčil židli ( hmotný to svět) pomocí životní energie, kterou jsem uvolnil, jak jsem posnídal jogurt.
    Astrální svět, co je? Když není astrální svět, není ani Vendova prána z astrálního světa.
    https://cs.wikipedia.org/wiki/Astr%C3%A1ln%C3%AD_cestov%C3%A1n%C3%AD
    Předpokládá existenci takových „dimenzí“ v prostoru vesmíru, ve kterých může vědomí člověka nebo část jeho vědomí pobývat a volně se pohybovat a to bez ohledu na přírodní zákony. Někteří zastánci takové víry spojují své představy s virtuálními matematickými dimenzemi známými z fyziky, které popisují složité projevy nebodových hmotných částic v prostoru. Fyzika ani astronomie však nepřipouštějí možnost nehmotného „astrálního“ cestování. Například z důvodu omezení, které jsou určeny teorií relativity, pak pro nemožnost lokalizace a pohybu v prostoru něčeho nehmotného bez působení hmotných sil (gravitace, setrvačnost, hybnost) a pro nemožnost vnímání světa pro orientaci a komunikaci, bez hmotných orgánů.
    https://www.psychologiechaosu.cz/astralni-svety/
    Tato stránka se snaží napasovat astrální svět do jiných dimenzí vesmíru a otírá se o myšlenku možného multivesmíru v jiných dimenzích, což vychází z teorie suporstrun. Teorie superstrun je hypotéza (najednou tady hypotézy nevadí), která ve vědeckém světě ztrácí pozici.
    https://cs.wikipedia.org/wiki/Teorie_superstrun
    „Experimentální ověření
    Zatím neexistuje, určitým pokrokem by mohlo být uvedení do provozu LHC. Fyzikové doufají, že by mohly být s jeho pomocí objeveny alespoň některé z mnoha supersymetrických částic, které teorie superstrun umožňuje. Protože však současné teorie superstrun připouštějí supersymetrických částic v podstatě neomezené množství, významnější verifikace teorie touto cestou je obtížná.“

   5. Anonym 3.5.

    Díky za Vaši jedinou větu, která nasměrovala pana Pardala k dalšímu vyjádření a uvedení mnoha souvislostí ze světa vědy. Je to fascinující / pro mě /, jak velké znalosti i umění hledat má tento člověk. Již jsem mu tady můj obdiv několikráte vyjádřil. Kdybyste chtěl, dám Vám odkazy na články, kde se rozvinula diskuze přímo vědecká mezi ním, panem Muladim, panem Kozohorským a panem Tichánkem.

    Nicméně, moje dva malé články jsou zařazeny v rubrice „Hledání světla“, tedy tam, kde se prolíná duchovní hledání s filosofií či náboženstvím a kde ale může kdokoliv přinést i vědecká pojednání. Kdybych měl ambice, jako že nemám, psát o práně jako o fenoménu vědy, asi bych ten článek dal do části třeba „Na pomezí vědy“ nebo „Lidé a příroda“ či „Vesmír a jeho záhady“. Ale není tomu tak. Člověk ateistického přístupu by se měl nejprve podívat, kam vstupuje.

    Souhlasím s Vámi a jen dodám – pan Pardal zná mnohé, pohybuje se elegantně v oblastech vědeckých bádání a moc dobře umí i vyhledávat na různých webech, zná i jazyky a mnohé si přeloží ze zahraničních publikací; vystudoval přírodní vědy….. .
    Ale, mnohé z „Hledání světla“ nezná. Nedokáži odhadnout, jak by se cítil v diskuzích třeba pod články na webu osel.cz. Tady je často mezi jednookými, v mém případě z pohledu znalostí vědy spíše jako slepci, vědeckým králem.

    Tak ještě jednou díky.
    Václav Žáček

   6. Pro Vendu:

    “ Jedině v člověku je aktivních pět tattev, kde pátou je ákáša neboli éter. Těchto pět tattev je ve skutečnosti obsaženo ve všem, co na světě existuje a co se projevuje jako život. Všechny však nejsou podle předchozího řazení aktivní.“
    _______________

    Jaký je rozdíl mezi aktivní a neaktivní tattvou?

   7. Vendo, na oslu diskutuji a nejsem tam za blba.Jsem v kontaktu se správcem tohoto serveru.
    Psal jsem už mnohokrát, že ve svých příspěvcích používáte snad pro jakoby větší věrohodnost vědecké pojmy. A hodně špatně, takže mě to často nastartuje. Jinak takové nastrkování vědeckých pojmů do článků o mystice a duchovní záležitostech, zvláště dědictví po starých civilizacích – to je těžce kontraproduktivní i pro samotné Vaše články. Takže děláte asi dobře, že na to přímo nereagujete a necháváte na to časem zapomenout. Což je určitě lepší,m jak se do toho čím dál víc zamotávat.
    Někdo v diskuzi psal ve smyslu- prána patří do živých organismů a její chápání jako cosi z astrálního světa samotnému přebírání dědictví starých civilizací spíše škodí.
    Můj názor: nejde o výklady a filosofování kolem víry ( zde v pránu a akášu), ale o to
    Posílá (ÚDAJNÝ) příspěvek papeže Františka do diskuze o směřování katolické víry. Více otevřenosti, méně nadřazenosti a filosofických kázání. Omluvit se za chyby a přečiny duchovních, za účast církve ve válkách a škodách, které nesmiřitelné prosazování víry způsobilo.
    Více SKUTKŮ v duchu křesťanství v rodině a pomoci chudým a nejohroženějším.

    Hlava katolické církve papež František šokoval sněm Vatikánských ortodoxních kardinálů mj. i těmito interními diskusními výroky:
    Co si myslíte kdo jsem já, že jsem nějaký zástupce Boha na zemi, nějaký polobůh? Jsem jen obyčejný člověk jako i Vy všichni! Nač jsou Vám obrovské majetky? Nač Vám byla Vatikánská banka? Do Božího království si je i tak neodnesete. Zde na zemi pomáhejte chudým tohoto světa alespoň se najíst a obléknout. Proč kněži převážně hypnotizují lidí náboženstvím a nepochopitelnými kázáními? Naučme raději lidi žít s Bohem tak, aby nemuseli chodit do kostela jako náměsíční, bez rozmýšlení o tomto světě. To mi připadá jako když nemocný musí chodit na dialýzu. Věřící nejsou nemocní! Neučte věřící nazpaměť písmo svaté , naučte je raději opravdově a šťastně žít! svaté se udělala jakási zvláštní škola a v ní je nenaučíte opravdově žít. Jménem církve se omluvte, tak jako já, všem nevinným lidem za všechny války světa, neboť pod všemi byla a je podepsána církev a náboženství! A to od nespravedlivých náboženských výprav křižáků do Svaté země, až po dnešní projevy náboženské nesnášenlivosti. Jménem církve se také ospravedlňujte všem obětem sexuálního zvěrstva kněží spáchaných na dětech a ženách. S celibátem budeme muset něco udělat, protože všem normálním kněžím je jasné, že tyto ostudné činy jsou důsledkem potlačování přirozených hormonálních a pudových potřeb člověka, tak jak byl stvořen. Sestupte s piedestalu, i my kněží jsme jen lidé i když si někdy nasazujeme masku čistých a neposkvrněných hříchem. Příroda s člověkem, tak jak byl stvořen, své vždy udělá. Byli jsme stvořeni i s pohlavními orgány a ty jsou nedílnou součástí našich těl a jsou řízeny mozkem a hormony. To, co Vám říkám, není sebechvála. Pochopte prosím to, co jsem pochopil už dřív. To ne Bůh stvořil člověka k obrazu svému, ale člověk si od pradávna vytvářel Bohy na svůj obraz!
    ILEGÁLNÍ PŘEKROČENÍ HRANIC: Když ILEGÁLNĚ překročíš Severokorejské hranice, dostaneš 12 let nucených prací. Íránské hranice – skončíš bez časového omezení ve vězení. Afghánské hranice- budeš zastřelen. Saúdské Arábie, budeš vězněn několik let. Čínské hranice, pravděpodobně skončíš ve vězení, možná o tobě už nikdo neuslyší. Venezuelské hranice, budeš považován za špiona a tvůj osud bude sporný. Kubánské hranice, skončíš také ve vězení. Australské hranice, budeš okamžitě vykázán. Ruské hranice, skončíš v některém ze stálých „kempů“ na Sibiři. Když však zavítáš ilegálně do Evropy – Anglie, Francie, Itálie, Řecka, Německa, Rakouska, Švýcarska a ostatních států EU, dostaneš: Kartu sociální pojišťovny! Mobilní telefon bez smlouvy! Placený nájem! Bezplatnou zdravotní péči! Peníze bez potřeby důkazů na jaký účel! Bezplatné jazykové kurzy! Volné lístky na autobusovou nebo železniční přepravu! Dětské příplatky! Bezplatné právní zástupce na obranu proti vykázání ze země. Žádné povinnosti, ale zato více práv, než mají domácí! Nezbláznili jsme se? Někdo se zbláznil určitě. Ale kdo.

    Přeji pohodu se sluncem a pránou v duši.

   8. Na téma „ILEGÁLNÍ PŘEKROČENÍ HRANIC: …“

    Pane Pardale, vaše informace jsou jen z poloviny pravdivé a vy jistě víte, že poloviční pravda je celá lež. Chtěl byste žít v „komfortu“ uprchlického tábora Moria na ostrově Lesbos? https://www.youtube.com/watch?v=KEnmMFptlEc

    Máte důvěrné informace o postojích papeže Františka. Tak jistě znáte jeho postoj vůči uprchlíkům:

    Migranti jsou v prvé řadě lidské bytosti, které jsou symbolem všech lidí vyloučených z globalizované společnosti. Řekl to dnes papež František během mše za migranty ve Vatikánu. Papež zdůraznil, že nejde jen o sociální či migrační problém, ale hlavně o lidi. Informovala o tom agentura ANSA. Papež opět vyzval všechny bez výjimky k pomoci migrantům.

    „Bývají podvedeni a ponecháni smrti v poušti, jsou mučeni, zneužíváni a podrobováni násilí v detenčních zařízeních, čelí vlnám neúprosného moře a v uprchlických táborech jsou ponecháváni příliš dlouho na to, aby se tyto tábory mohly nazývat dočasnými,“ řekl dnes mimo jiné papež za účasti asi 250 migrantů a zástupců církevních a humanitárních organizací, které pomáhají uprchlíkům. Byly mezi nimi i africké ženy s nemluvňaty, uvedla AP.

    Zdroj: https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/papez-behem-mse-za-migranty-vyzval-svet-k-vetsi-zodpovednost/r~54e0d632a17b11e9b6a9ac1f6b220ee8/

    Přeji pěknou domácí pohodu bez starostí o napadení naší krásné země nějakými lůzry

    Pavel Vybíhal

   9. Pavle, lidem v nouzi se má dostat pomoci v zemi, kde konflikt probíhá. To představuje materiální pomoc, zastavení převaděčů, kteří podvádějí lidi, zdravotní pomoc. Dluh vůči těmto zemím by měly splatit země, které tam měly kolonie, zájmy vlivu a vedou války kvůli vyzkoušení zbraňových systémů.
    My máme taky problémy- za 30 let se zlikvidovalo zemědělství (není schopné konkurence proti jiným evropským zemím mnohem víc dotujícím zemědělství), průmysl je vytunelovaný a v rukou cizího kapitálu.
    Jestliže jste přesvědčen, že je třeba pomáhat na hranici uzavřených uprchlických táborů, nic Vám nebude časem bránit, abyste tam odjel a pomáhal.
    Naše zem je vstřícná k těm, kdo chtějí pracovat, žít podle našich zákonů a respektovat zvyklosti v této zemi (Slováci, Vietnamci, Ukrajinci).

   10. Položila jste mi otázku – Jaký je rozdíl mezi aktivní a neaktivní tattvou?

    Paní Věro, vysvětlovat rozdíl mezi přídavným jménem aktivní a neaktivní není jistě třeba. V případě jeho spojení s tattvami jde pak v důsledku o činnost či nečinnost. Toto již si zaslouží pár slov navíc. Možná to ještě nevyplynulo z mých dvou článků, ale jde mi především o souvztažnost prány k člověku. Jak jsem popsal v článku 2. je člověk nejvýše vyvinutou bytostí a s největším počtem schopností (ve srovnání s jinými zdejšími formami života). Jeho organismus má v činnosti / jsou aktivní / všech pět tattev. Cítím velký rozdíl mezi námi lidmi a třeba rostlinami, kupř. lánem obilí, kde je v činnosti pouze tattva voda a nebo úžasnou stavbou, kterou vytvořili mravenci /viz.brouci v článku/. Primární pro život je vždy duše, kolem ní se soustřeďují veškeré činorodé síly přírody a také tattvy. Pro ten nižší svět forem života je přírodou /ve Védách je pro ni označení prakrti/ do nich zakódována pudová stránka, jako projev přírodních sil spolu s příslušnou tattvou. Nechci zacházet do učení Véd nějak detailně, ale v součinnosti s tattvami jsou v procesu tvoření ještě i tzv. guny (níže vysvětlivka). Jsou velmi důležité. Jejich vzájemný poměr v působení, spolu s tattvami, vytváří a formuje pak postupně lidský zárodek. Tady si uvědomuji tu jedinečnost člověka, který má schopnost využívat ákášické substance ve stvoření a spolu s myslí a za působení prány ovlivňovat tzv. rozumem. To, že u člověka je aktivní tattva ákáše /éteru/, to mu dává rozum – intelekt, to jej jednoznačně odlišuje od ostatních forem života. Při vzniku rostlinných a živočišných forem působí na ten či onen druh jen některé tattvy, a to zřejmě i různou intenzitou. A jsou pak, u toho či onoho druhu života, i ty esence neprojevené viz. článek 2.. Proč tomu tak je nevím. Kdo to ví je bezesporu Stvořitel.

    Takže odpověď na Vaši otázku, aktivní tattva je činná v procesu stvoření a nebo nečinná v tomtéž.

    Slíbené guny: jsou vlastnostmi a kvalitami – svět a jeho nejvyšší stvoření je nimi spoluvytvářen různými poměry jejich smíšením. Jsou tři – satóguna, guna harmonie /také vědění, světlo, čistota/; radžóguna – guna činnosti /také tedy jako aktiva, vášeň, pohyb / a tamóguna jako guna temnoty /nevědomost, strnulost, lenost/.

    Pěkný den.
    Václav Žáček

   11. Pro Vendu:

    ad – Jak jsem popsal v článku 2. je člověk nejvýše vyvinutou bytostí a s největším počtem schopností (ve srovnání s jinými zdejšími formami života). Jeho organismus má v činnosti / jsou aktivní / všech pět tattev. Cítím velký rozdíl mezi námi lidmi a třeba rostlinami, kupř. lánem obilí, kde je v činnosti pouze tattva voda a nebo úžasnou stavbou, kterou vytvořili mravenci /viz.brouci v článku/.
    _____________

    Co vás vede k přesvědčení, že člověk je nejvýše vyvinutou bytostí? To je nějaký náboženský axiom? Podle mého názoru je člověk slepá vývojová větev směřující k vyhynutí, stejně jako většina organismů na zemi.

    Ale zpět k tattwám. Snad budete souhlasit, že není potřeba za každou cenu používat sanskrt, když máme k dispozici starou dobrou češtinu. Takže nebudu používat slovo „tattwa“, ale slovo „živel“. Je to to samé. Jsou to živly země, voda, oheň, vzduch a pátý éter neboli duch. Podle starověkého učení jsou tyto živly základní stavební složkou celého makrokosmu i mikrokosmu.

    A já se vás ptám, co vás vede k přesvědčení a jistotě, že Kosmos (Svět) existuje s narušenou harmonií živlů neboli elementů? To totiž plyne z vašeho výroku cit:
    „Všechny však nejsou podle předchozího řazení aktivní.“

   12. ad/ „A já se vás ptám, co vás vede k přesvědčení a jistotě, že Kosmos (Svět) existuje s narušenou harmonií živlů neboli elementů? To totiž plyne z vašeho výroku cit: „Všechny však nejsou podle předchozího řazení aktivní.“

    V předchozí odpovědi jsem Vám napsal, že nevím – doslova : „A jsou pak, u toho či onoho druhu života, i ty esence neprojevené viz. článek 2.. Proč tomu tak je nevím. Kdo to ví je bezesporu Stvořitel.“

    Dodám moji domněnku – některé ty tattvy /živly / pro ten který druh živočichů nejsou potřebné ??? /možná ještě potřebné – kdo ví, jaký bude další vývoj?/

    Ano, v článku 2. jsem napsal: Těchto pět tattev je ve skutečnosti obsaženo ve všem, co na světě existuje a co se projevuje jako život. Všechny však nejsou podle předchozího řazení aktivní.“

    Ano, jde je pojmenovat i jako živly. (i jako základní stav hmoty, esence i elementy)

    Ano, podle řazení od nižších forem, od rostlin až k člověku.

    A ano, to si neodporuje. Někde jsou tattvy latentní, neprojevené.

    Co si o tom, paní Věro, myslíte Vy?

    Napsala jste: Podle mého názoru je člověk slepá vývojová větev směřující k vyhynutí, stejně jako většina organismů na zemi.

    Ano, to je správný názor. Ať dříve či později k tomu dojde, tady je vše pomíjející v této úrovni. Bůh a slepé vývojové větve mi nejdou moc dohromady, ale může se to udát? Samozřejmě, že si to může někdo myslet, zvláště když vezmeme v úvahu chování člověka k přírodě a k sobě samému.

    ad/ Co vás vede k přesvědčení, že člověk je nejvýše vyvinutou bytostí? To je nějaký náboženský axiom?

    Nevím jak Vy, ale nepoznal jsem v současnosti, ani při studiu různých děl mystiků, učenců, proroků, že by tu byla, že by tu žila či žije nad člověkem jiná stvořená bytost. Pokud ano, možná by si ji lidstvo povšimlo. Možná ale máte na mysli nějakou bytost z jiné galaxie, která tu třeba v dávné historii působila a znala třeba genetické inženýrství a nás si, tenkráte ve fázi nějaké primitivnější bytosti, nějak upravila /je o tom mnoho děl – viz.Anu, Anunakiové…..-důkazy však chybí/ A nebo, trochu se to obávám napsat, máte na mysli anděla?

    Někde jsem v těch dvou článcích k práně napsal, že zvířata mají vyvinutější smysly. Ale to neznamená, že by skládala hudební díla, vytvářela sochy, chodila do práce či vědecky bádala nad částicovou fyzikou.

    Mějte hezký večer.
    Václav Žáček

   13. Vendo,

    ad – Někde jsem v těch dvou článcích k práně napsal, že zvířata mají vyvinutější smysly. Ale to neznamená, že by skládala hudební díla, vytvářela sochy, chodila do práce či vědecky bádala nad částicovou fyzikou.

    _________________

    Vesmír přece nic z toho, co jste vyjmenoval, nepotřebuje. Proč stavíte člověka kamsi „výš“? Vždyť je jen součást potravinového řetězce.

   14. Paní Věro,
    již jen drobnost.

    Napsala jste :

    Vesmír přece nic z toho, co jste vyjmenoval, nepotřebuje. Proč stavíte člověka kamsi „výš“? Vždyť je jen součást potravinového řetězce.

    V učení Véd je jednoznačně dána jistá nadřazenost vyšší úrovně nad nižší. A člověk, alespoň já to tak cítím, je něco vyššího.

    Chápete to v souvislosti k potravinovému řetězci. Jen napovím – ryby žerou malé ryby, nebo brouky nebo plankton nebo rostliny.

    Rostliny nežerou z těch vyšších nic.

    Zvířata žerou maso, lev třeba antilopu, vlk ovci; a nebo jim jsou potravou rostliny, např.slonovi, zebře, krávě, koze, ovci, žirafě, králíkovi….. .

    Člověk se živí vším a jí rostliny, i brouky, baští ryby a ptáky, i zvířata.

    Člověk není přirozenou potravou pro nikoho z nižšího stvoření.

    A tak v celém světě každé stvoření žije na úkor stvoření ostatních.

    A tak bych si dovolil opravit Vaši větu – Člověk je jen součást potravinového řetězce.

    Člověk je vrchol…..dosaďte si podle svého poznání.

    Ve svém článku jste napsala:
    S tichým užasnutím zjišťuji, že existují i jiné zajímavé skutečnosti, například – opravdu existují andělé!

    Poslední dobou se s nimi setkávám často. Rafinovaně na sebe berou podobu úplně obyčejných lidí, aby nenápadně splynuli s davem. Ve skutečnosti to jsou poslové lásky. Přicházejí naprosto nečekaně, v okamžiku tísně a nouze, předají štafetu láskyplného poselství (pomohou, poradí, hodí záchrannou síť….) a zase tiše mizí. Zůstává po nich stopa sladké vůně v srdci a hřejivá chuť vděčnosti.

    Ten Váš úžas chápu. Už jste potkala zvíře, jehož vyjadřovací možnosti Vám sdělily, že prožil tento úžas?

    Já ne. Proto stavím člověka nejvýš, i když se tak někdy nechová.

    Mějte se hezky.

    Václav Žáček

   15. Pane Pardale,

    píšete,že „lidem v nouzi se má dostat pomoci v zemi, kde konflikt probíhá“. Neziskovka Člověk v tísni v Sýrii zrekonstruovala školu mezi provincií Idlib a Aleppo, kterou navštěvovalo více než 330 dětí. Budova se stala cílem leteckého útoku. Ty podnikají v oblasti obvykle ruské a syrské vzdušné síly. Zdroj: https://www.irozhlas.cz/zpravy-svet/v-syrii-vybombardovali-skolu-kterou-zrekonstruovala-ceska-organizace-clovek-v_1710032200_pj Také Babiš tvrdil, že se má pomáhat v místě konfliktu a řekl, že v Sýrii vybuduje školku pro děti. Asad neměl zájem a z tohoto plánu sešlo.

    Dále jste napsal: “ Dluh vůči těmto zemím by měly splatit země, které tam měly kolonie .. „. Sýrie a Libanon byly mezi světovými válkami mandátním územím Francie. Ta na mandátu spíše prodělala. Když Sýrie získala samostatnost, proběhla tam série vojenských pučů, až Sýrii ovládla (také pučem) rodina Asadů a udělala z ní policejní stát. Vládla za podmínek nepřetržitého výjimečného stavu (48 let). Domorodí Asadové byli tedy horší než Francouzi.

    Dále jste uvedl: „My máme taky problémy-…“ Pravdou však je, že pokud u nás manželé pobírají mediánovou mzdu (31 000) Kč a mají 2 děti, patří mezi 10% nejbohatších obyvatel světa. Můžete si to přepočítat: https://www.czso.cz/csu/czso/cri/prumerne-mzdy-4-ctvrtleti-2019 https://www.vypocet.cz/cista-mzda https://www.givingwhatwecan.org/get-involved/how-rich-am-i/

    Napsal jste také:“… průmysl je vytunelovaný a v rukou cizího kapitálu.“
    Podle mé zkušenosti nebylo co tunelovat. Pracoval jsem ve strojírenské továrně. Naše výrobky byly tak zastaralé, že je před rokem 1989 přestali kupovat i Rusové. Po roce 89 se prohlubovaly dluhy a blížil se bankrot. Byli jsme moc rádi, že se nás ujal kapitalista z Německa a převedl k nám část své výroby. Jinak bychom skončili na dlažbě. Na naší firmě nebylo co vytunelovat, protože její hodnota se rovnala nule (nebo byla dokonce záporná). Neplatilo to pro všechny podniky, ale drtivá většina z nich na tom byla stejně jako my – zaostalý výrobek a neproduktivní výrobní zařízení.

    „Naše zem je vstřícná k těm, kdo chtějí pracovat, žít podle našich zákonů a respektovat zvyklosti v této zemi …“ Co patří mezi tyto zvyklosti? Pornografie, s níž se většina dětí seznámí na internetu již na základním stupni školní docházky? https://magazin.aktualne.cz/velky-rozhovor-o-dokumentu-v-siti/r~d96858d452ed11ea9ec9ac1f6b220ee8/ Víte, že Češi utratí ročně 200 miliard za alkohol a tabák? https://www.seznamzpravy.cz/clanek/ceske-domacnosti-utrati-rocne-200-miliard-za-alkohol-a-tabak-89227 Patří mezi naše zvyklosti, že dvě z pěti českých žen zažily domácí násilí https://www.rosa-os.cz/event/domaci-nasili-v-cislech/

    Dnes jsem v rozhlase slyšel, že čeští výrobci zeleniny postrádají kvůli covid-19 zahraniční dělníky. Nemohli by tuto práci dělat Syřané? Naučili by se ji i bez znalosti češtiny.

   16. Venda:

    ad – Člověk se živí vším a jí rostliny, i brouky, baští ryby a ptáky, i zvířata.
    Člověk není přirozenou potravou pro nikoho z nižšího stvoření.
    A tak v celém světě každé stvoření žije na úkor stvoření ostatních.
    ________________

    Protože člověk je všežravec (to je i vepř domácí)a žije na úkor ostatních, tak je něco vyššího?
    Mimochodem – dokážete si představit, komu všemu jste hostitelem a potravou?
    https://www.czechsight.cz/content/images/size/w2000/2019/11/75435859_1228193727367776_3051237074515525632_n.jpg

    ad – A tak bych si dovolil opravit Vaši větu – Člověk je jen součást potravinového řetězce.
    Člověk je vrchol…..dosaďte si podle svého poznání
    _______________

    Člověk je vrchol destrukce ekosystému Země.

   17. Pavle, přispíváme s manželkou i naše děti na Lékaři bez hranic.
    Imigrační krize – dobré řešení neexistuje.
    Muslimští souvěrci v Saudské Arábii nebo Kuvajtu počet přijatým migrantů vpodstatě nulový. Každý ví, že nikoho nepřijmou. Šejkové řeší zbrojení (válčí Saudská Arábie proti Iránu), lyžařské sjezdovky, výškové budovy, tenisové velkoturnaje. Počet obyvatel Jemenu zeměpisně hned vedle se zasi za 30 let zvětšil 4x. Humanitární pomoc potřebuje 75% obyvatel.

    Navrhovat můžete cokoliv, diskutovat jak pomáhat a kde. Nic nefunguje, kromě omezení prodnosti. Válku místní lidé nemají šanci zastavit. Když mladí muži utečou do Evropy a zevlují na náměstích, tak určitě ne.
    Když má nějaký stát 10 milionů obyvatel, kde na jednu ženu připadají sotva 2 děti, tak za 180 let bude mít ten stát stále 10 milionů lidí. Pokud tam existuje skupina lidí, kde jedna žena má 5 dětí, tak za 180 let (to bude rok 2200), jich bude každých 30 let 2,5 x víc, tedy za 180 let 48,8 milionu, za 210 let bude 122 milionů, za 240 let bude 305 milionů.
    Ano, je to matematický model, nikdo neví, co se stane, ale časovaná bomba to je. Jako ten koronavirus. Každé pozdní řešení = katastrofa.
    Vytunelování průmyslu. Ano, měli jsme zastaralou výrobu některých podniků. Všechno přežít nemohlo. Měli jsme nezadlužený stát, vlastní banky, technologie se dají koupit a zadlužit se. Do zahraničí se nyní odvádí 300 miliard ročně. Investice zahraniční zpět do našeho průmyslu by měly být 4x větší, říkají ekonomové. Peníze tečou do cizích bank a k pár lidem z kuponové rozkrádačky. Jsme zadlužený stát a montovna.
    Ad: Syrská pomoc našemu zelinářství. Máte ještě nějaké dobré nápady?
    Otec i matka Steva Jobse byli syrští studenti v USA. Nikdy jsem neslyšel, že by Steve Jobs pomáhal finančně Sýrii.

   18. Někde jsem ztratil, že počáteční stav skupiny, co má 5 dětí na ženu, je 200 000 lidí. Za 200 let bude asi 100 milionů narozených, většina během jedné té poslední generace.
    Původně jsem s citátem papeže Františka chtěl naznačit Vendovi, že i údajně zkostnatělá katolická církev má snahu se přizpůsobit dnešku. Z čehož mi vyplynulo, že držet se pevně véd (s pránou až na věky věků) starých tisíce let nebo překonané myšlenky pěti živlů, toho moc nepřináší.

    Takže mám pránu vypranou a končím.

   19. Pane Pardale,

    Je pravdou, že Saúdská Arábie a Kuvajt uprchlíky ze Sýrie nepřijali. Přijalo je Jordánsko, kde dnes uprchlíci ze Sýrie v počtu cca 3/4 milionu činí více než 10% obyvatel. Libanon přijal 1,1 milonu a činí 25% jeho obyvatel. Turecko přijalo cca 4 miliony a činí 5% obyvatel. Do EU přišly cca 2 miliony, což činí 0,4% jejích obyvatel.

    Proč utíkají mladí muži? Jsem toho názoru, že je tam směs příčin jako u každého člověka. Chtějí uprchnout z nebezpečného, válkou zasaženého místa, ale také se vymanit z nepředstavitelné bídy. Nemají dost peněz na převaděče, tak se skládají na ty nejschopnější, že až něco v Evropě vydělají, zaplatí cestu ostatním. Proto jdou napřed mladí muži – mají největší šanci se v EU adaptovat. Stále se lhalo, že kvůli jazykové bariéře pro tyto lidi není v EU práce. Koronavirus ukázal, že i v Česku je spousta gastarbeiterů. Byli by Afghánci a Syřané ochotni vykonávat těžkou práci v zemědělství? Když čeští emigranti v roce 1968 prchali na Západ, byli to vesměs vzdělaní lidé a přesto považovali za samozřejmé, že se zpočátku živili rukama.

    Pokud jsou ženy vzdělané, získají sebedůvěru, chtějí se zbavit naprosté závislosti na muži, najdou si zaměsnání a porodnost klesne. Jak tuto myšlenku aplikovat v Sýrii či v Jemenu? Rešením je obnovení koloniálního systému a zcivilizování obyvatel.

    Především je nutné v Evropě demontovat pečovatelský stát. Pokud mladí muži – například potomci tureckých gastarbeiterů neseženou (dobře placenou) práci a zvyknou si žít z podpory, již nikdy nezačnou pracovat – viz. knihu Thilo Sarrazin: Německo páchá sebevraždu. Kdyby stát nebyl tak štědrý, pracovat by museli. Sociální dávky zdravým lidem jsou obrovské zlo. Podobný problém máme i v našem státě.

    Jsme zadlužený stát a montovna? Ukázal jsem vám, že v průměru patříme mezi 10% nejbohatších obyvatel planety. To je snad málo? Tak dobře, jako dnes, v Česku nikdy nebylo.

    Za totáče nám tvrdili, že socialistický ekonomický plánovací systém povede k tomu, že předeženeme Západ. Vykládal se vtip, že už nejde o to ho předehnat, ale vyrovnat se mu. A posléze už nešlo ani o to vyrovnat se, ale neztratit stopu. Tu jsme nepochybně ztratili – v elektronice, která znamenala cosi jako další průmyslovou revoluci. Po skončení studené války nám Západ dal toto své know-how zadarmo. Tím asi vznikl dojem, že technolgie elektronických čipů a počítačů je samozřejmostí. Nebyla samozřejmostí – Západ na její výzkum vynaložil obrovské finanční prostředky. Lze říci, že v této oblasti Západu pořád ještě hodně dlužíme.

    Hodnota firmy primárně není v jejím vybavení. Když továrnu vybavíte nejmodernějším zařízením, ona nezačne automaticky produkovat špičkový výrobek. To, co je v každé firmě nejcennější, je její know-how. Lze to pochopit na historii úporného utajování technologie výroby přírodního hedvábí Čínou. Česko v roce 1989 prakticky žádné know-how nemělo. Všechny výrobky byly beznadějně zaostalé. Když se stal Miloš Zeman premiérem, lákal do země na daňové prázdniny zahraniční firmy, aby zde postavily „montovny“. Dnes se jim jeho příznivci vysmívají. Jak příznačné … Vždyť, cituji, „jen blbec nemění názory“.

    Pavel

   20. Pavle,
    https://zpravy.aktualne.cz/finance/nakupovani/na-zebricku-zemi-v-evrope-dle-prijmu-si-cr-polepsila-na-23-m/r~931138c8ec1511e8a1900cc47ab5f122/
    Kupní síla ČR 23.místo
    https://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_st%C3%A1t%C5%AF_sv%C4%9Bta_podle_HDP_na_obyvatele
    HDP – 39.místo na světě.
    Píšete :“v průměru patříme mezi 10% nejbohatších obyvatel planety“
    Máme se dobře jak nikdy. Ano v Evropě se (až na bývalou Jugoslávii) 75 let neválčí a Evropa se má dobře. Po válce byl hlad v zemích zničených válkou, a to my jsme nebyli. Hospodářství jsme si zničili sami pod dohledem soudruhů, včetně drobných živnostníků, což jinde nebylo.
    Naše zemědělství nepotřebuje pěstitele ze Sýrie, ale dotace sod státu srovnatelné s EU, jinak nemůže konkurovat. Pak můžeme mít své obchody s potravinami a ne půlku dovážet. Postavit bednu bez oken jako jsou Kauflandy a spol. to bychom snad zvládli.
    Píšete :“ Po skončení studené války nám Západ dal toto své know-how zadarmo.“
    No to je novinka. Počítače PC IBM kompatibilní byly dány k volné licenci celému světu kvůli masovému rozšíření, k čemuž došlo. A tím zisku těch, co tu technologii měli, my tehdy ne a nyní montujeme počítače (firma Foxconn).
    Daňové prázdniny 10 let znamenají, že po skončení pobídek se firma sbalí a převede na východ, kde je pracovní síla levnější. Chystá se k tomu prosperující firma Bosh. To je firma, co se chodí na WC s čipovou kartou. Prodali jsme všechno včetně kvalitních ložisek kaolínu a výroby piva. Jezdím na kole skoro denně kolem opuštěných zemědělských objektů, i těch které se stavěly a modernizovaly počátkem 90. let.
    Ve své zemi jsme mohli hospodařit líp. Měli jsme a snad ještě máme tvořivé lidi, ale špatné politiky, kteří nastavili špatné zákony.
    Rád bych tuto diskuzi ukončil, mám jiné názory, než Vy. Nu a co?

   21. Pane Pardale,

    máte jiné názory a já jsem ten poslední, kdo by vám v tom chtěl bránit. Mně tento luxus nebyl dopřán. Lidé z vašeho názorového okruhu mi mnohokrát vyhrožovali, že pokud své názory nezměním, doplatím na to.

    Chcete ukončit diskuzi a přitom uvádíte nové argumenty. To je poněkud nefér. Nicméně podřídím se.

    Vybíhal

   22. Pavle, píšete :“Lidé z vašeho názorového okruhu Já užvůbec

 2. Když některé vědecké objevy ukázaly, že to, co je uvedeno v Bibli, neplatí doslovně, mnoho lidí přestalo věřit v její pravdivost a odpadlo od víry ve Stvořitele. K tomuto neblahému vývoji vrchovatě přispěli ti církevní představitelé, kteří se s vědeckými poznatky odmítali smířit a zarputile trvali na neudržitelných „pravdách“. A tak paradoxně ti, kdo chtěli církev chránit, jí nejvíce ublížili. Tato zkušenost se týká všech duchovních systémů.

  Lídr ateistů, Richard Dawkins v rozhovoru s Danielem Stachem v pořadu Hyde park civilizace řekl, že jeho spojencem proti náboženství jsou i křesťané. I oni popírají boha, tedy řecké bohy. Tito bohové kdysi sloužili jako vysvětlení veskrze přírodních jevů. Podle Dawkinse s rozvojem vědy čeká stejný osud všechny duchovní nauky. Já si to nemyslím, ale jsem přesvědčen, že je velikou chybou, když příslušní duchovní činitelé bezvýhradně trvají na „pravdách“ svatých knih. Jejich pisatelé žili v úplně jiném světě, než my. A tak je samozřejmé, že tyto knihy obsahují odrážejí „vědecký“ pohled na svět. I tehdejší vědci, kteří si říkali učenci, si mysleli, že světu rozumí a lidé jim pro jejich učenost věřili.
  Nelze se divit, že se jejich „vědecké poznatky“ dostaly do svatých knih – byly pro jejich pisatele samozřejmostí – nic jiného neznali.

  Pro křesťanské církve bylo dlouho nestravitelná myšlenka evoluce, zvláště pak představa, že člověk se vyvinul ze zvířete. Vždyť v knize Genesis o něčem takovém není zmínky. Evangelikální církve se dodnes drží myšlenky, že země vznikla před šesti až desíti tisíci lety. Dawkins je za ně vděčný – ony jsou pro něj vynikajícím důkazem duševní zaostalosti věřících lidí. Katolická církev naštěstí měla myslitele(a jezuitského kněze), který se jmenoval Pierre Teilhard de Chardin. Byl vědcem, paleontologem. Ve svém hlavním díle Le Phénomène humain (česky Vesmír a lidstvo), jež mohlo vyjít až po jeho smrti, předkládá originální syntézu biblické představy Stvoření a konce světa s tím, co o evoluci víme dík moderní vědě. Je tedy zřejmé, že příběhy o stvoření světa a o Adamovi a Evě nejsou popisem konkrétních událostí, ale že jde o pouhá podobenství. V tomto smyslu je oním Adamem jeden každý člověk, který stojí před rozhodnutím, zda se bude držet přání svého Tvůrce, nebo zda se proti němu vzbouří tak, jak se bouří adolescenti proti svým otcům, když jim (zcela nepochopiteně) zakazují něco příjemného.

  Kladu si otázku, zda pojem prána nepatří k překonaným představám starověkých učenců. Podle hinduistické mytologie představuje prána všechny proudy vitálních životních energií dohromady a staví se na stejnou úroveň s Vájuem, hinduistickým božstvem větrů. Podle ájurvédy proudí tyto energie tělem člověka, ovládají všechny vitální psychologické a fyziologické procesy, jsou odpovědné za neustálý oběh krve a mízy v organismu, dostávají se do těla kontrakcemi srdce a dýchací soustavou a jsou dopravovány do všech buněk, kde vzniká tzv. buněčné dýchání. Prána tedy představuje životní energii, kterou potřebuje každý živý organismus, aby byl schopen fungovat na fyzické úrovni. Tyto životní proudy se setkávají v sedmi čakrách, které jsou mezi sebou propojeny soustavou energetických kanálů, tzv. nádi. Jogínské techniky, které podporují tyto tělesné a duchovní proudy životních energií, se nazývají pránajáma. Zdroj: Wikipedie. Prána je také spojovacím článkem mezi hmotou, vědomím a myslí, a proto umožňuje existenci života na hmotné úrovni. Řídí všechny tělesné funkce, např. dýchání, příjem kyslíku i potravy, vyměšování atd. Tělo přitom pracuje jako transformátor, který přebírá z pránického proudu potřebnou energii, rozděluje ji a opět ji vyzařuje do vnějšího prostoru. Zdroj: https://joga.cz/system/duchovn%C3%AD-z%C3%A1zem%C3%AD/pr%C3%A1na Podle mého soudu lékařská věda má pro uvedené pochody v lidském těle jiné, vědeckým pozorováním potvrzené, vysvětlení. Z jakého důvodu prána, nádi a čakry fungují paralelně k dýchací, oběhové, nervové a zažívací soustavě?

  Dávám ke zvážení, zda východoasijské spirituální systémy stojí a padají s pránou. Zda by nebylo rozumnější na pránu rezignovat, aby se nestala kamenem úrazu, podobně jako kdysi pro křesťanstvo geocentrismus.https://cs.wikipedia.org/wiki/Geocentrismus

  1. Pane Pavle v., díky za přínosný diskuzní příspěvek. V jeho závěru píšete :“Dávám ke zvážení, zda východoasijské spirituální systémy stojí a padají s pránou. Zda by nebylo rozumnější na pránu rezignovat, aby se nestala kamenem úrazu, podobně jako kdysi pro křesťanstvo geocentrismus.“

   Jistě, svět se mění, vývoj jde /?/ kupředu. Přesto však jsem si dovolil dát do druhého článku motto: „Co ještě nevíme, to si neuvědomujeme.“ Nikdo neví, co a kolik je toho, co ještě jako lidstvo nevíme. Pořád se něco mění. Nazval jsem to jako evoluční vývoj, což není žádná novinka. Tento vývoj jde stále směrem v jednosměrném čase. Vědec se může mnoha mých myšlenek v těch dvou článcích okamžitě chytit a při znalosti vědy, fyziky, matematiky, astronomie, chemie…..aj., dokázat, že uvádím nesmysly. Duchovní postup však není odvislý od toho, jestli já něco nazvu kmitočet, vibrace, frekvence,….atd.. Ten se děje. A třeba i starobylé učení Véd stojí zato studovat. Zrovna jako učení Tao, Upanišády i např. židovskou kabalu či R.Steinera …. aj..

   Vědy stále vycházejí z minulých zkoumání, ve kterých se uskutečnily různé významné objevy. A i když jsou dnes již historií, věda z nich vychází. Věda ale stojí v úžasu a nic jednoznačného neříká k tomu, jak probíhalo stěhování kvádrů z nějakých neznámých lomů pro stavbu pyramid. Jejich přesné opracování a umístění při stavbě? Co o takové pozemské prkotině ví věda?

   Věda je vynikající, slouží potřebám lidí, i jejich možnému vyhubení. K tomu druhému je teď možná dost blízko.

   Pavle V., byl jsem jednou u lékaře, který se vrátil z Kambodže, kde se naučil používat akupunkturu. Vyprávěl mi, to mi bylo asi 38 let, na jakém základě toto léčení probíhá a….? Pomohl mi. Tenkrát šla prána naprosto mimo mě.

   Moje články /bude ještě jeden / podávají takový minimální obrázek o ní, o jejím působení. Sám praktikuji pránajama jógu. Byl bych opravdu velmi rád. když by mi nějaký vědec řekl, že vlastně v mém hmotném těle pracuji s nějakými proudy nějakých částic, že je zhušťuji či naopak, že je někde rozptyluji, někde urychluji jejich práci a tím i přínos pro lidský organismus. Ví to někdo?

   A tak i proto, že se zabývám praxí /něco naznačím ve třetím pokračování/, nemohu nikdy přistoupit na to, že bych na pránu rezignoval.

   Díky za Váš kvalitní příspěvek.

   Václav Žáček

   1. Pro Vendu:

    Vědec se může mnoha mých myšlenek v těch dvou článcích okamžitě chytit a při znalosti vědy, fyziky, matematiky, astronomie, chemie…..aj., dokázat, že uvádím nesmysly. Duchovní postup však není odvislý od toho, jestli já něco nazvu kmitočet, vibrace, frekvence,….atd.. Ten se děje.
    ___________________

    Vendo, když už se rozhodnete používat pojmy, které jsou popisné (je to učivo fyziky, matematiky a chemie základní školy), pak byste s nimi neměl libovolně a zmateně šermovat a vyrábět pomocí nesmyslů jakousi pochybnou kvazispiritualitu.
    Nevím, čemu říkáte „duchovní postup“ jestli máte na mysli duchovní cestu, tak po té samozřejmě kráčíme různou rychlostí všichni, věřící i nevěřící, ale ty zmatené pseudoduchovní pojmy, to jsou doslova bludné balvany, které se na té cestě válí. Ale budiž, i to má asi svůj účel, vědomé duše si to přeberou a nenechají se oblbnout. A pokud jim v tom oddělování zrna od plev pomůžou lidé, jako je Pardal nebo Honza, pak mají tu cestu trochu snazší.

   2. Paní Věro,
    již jsem Vám dnes psal, ale když jsem „u Vás“, tak ještě jedna moje reakce. Píšete – „ale ty zmatené pseudoduchovní pojmy, to jsou doslova bludné balvany, které se na té cestě válí.“

    Dovolím si některé „bludné balvany“ trochu specifikovat – viz.https://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_nositel%C5%AF_Bludn%C3%A9ho_balvanu

    V seznamu jsou lidé, některé osobně znám a vím o jejich práci. Nemyslím si, že dělají pseudoduchovní práci. Naopak. Ale vědci, kteří ten udělující spolek zakládali a posuzují ty ostatní, jim prostě a jednoduše nerozumí. (možná zatím)

    Co dělá Honza a Pardal pro lidi, jak moc dobře oddělují zrno od plev, to je jejich věc a jejich jistě záslužná práce. Mají to ze svého poznání. Duchovní postup, tedy duchovní cesta má své vlastní zákonitosti. I věda má své postupy, směřuje svým vývojem k novým a novým objevům. Jak moc dokázala objasnit všem lidem proč jsme například tu, proč jsme se tu zrodili, jaký má život účel, jaký má účel vesmír, co je po smrti….. ? To ať každý posoudí.

    Pro mě osobně je jediný fakt, že hledám odpovědi, a to za sebe. A ti lidé a kolektivy – majitelé balvanů, které Vy vidíte jako že se válí na cestě – mi vůbec nevadí. Sama víte, kolik autorů tu na gnosis je, jak se někdo i třeba jen věnuje v diskuzi té či oné filosofii, nauce…. . Není to proto, že se nechávají oblbnout, ale že k tomu svým vývojem dospěli. Některá jména ze seznamu nositelů balvanů jen namátkou:

    Stanislav Grof, ten má výsadu i diamantovým balvanem, Antonín Baudyš st. i ml., zdejší autor Josef Staněk, Anna Strunecká, Karel Gott, Emil Páleš, Josef Jonáš, Jan Hnízdil, Jaromír Kozák, Jaroslav Dušek, Viliam Poltikovič, Igor Chaun…….,a další a další. Víte co je zajímavé? Ti všichni vystupují, publikují, zkoumají pod svým jménem. A tady jsou někteří, kteří přijdou s radami, pomáhají ale i zpochybňují jiné, ale ke svému jménu se nepřihlásí a skrývají se anonymitou.

    V jednom svém článku jste vyjádřila svůj úžas – „S tichým užasnutím zjišťuji, že existují i jiné zajímavé skutečnosti, například – opravdu existují andělé!“

    Jak moc jste studovala dílo majitele bludného balvanu Dr. Emila Páleše – viz. z přehledu: bronzový balvan Emil Páleš Objev andělů, nad nímž „odborní oponenti ztratili dech a církev je v rozpacích“
    Více zde:
    https://sophia.sk/sk
    https://sophia.sk/sk/kniha/angelologia-dejin

    Každý člověk má svůj osud a každý si v nějaké míře uvědomí svoje možné poslání, svůj cíl v životě a nějakým způsobem může i hledat odpovědi na otázky, které jsem nastínil. Důležité je, že každý hledá vždy jen za sebe.

    Většinou sem píši v sekci „Hledání světla“, ne „Na pomezí vědy“ ne v sekci „Lidé a příroda“. To hledání je moji interní záležitostí a někdy se chci s něčím s ostatními podělit. To se může. Ti vyspělejší zdejší autoři článků píší knihy a nejsou to žádní anonymové; Josef Staněk, J.J.J.Miška, Antonín Mareš, Milan Kučera, a jistě i další. Přispívají do časopisů, vystupují na konferencích…… . Nevím, jak se se mnou ztotožníte, ale většinou sem přispívají jako „hledači světla“. Vy máte to štěstí potkávat či vidět anděly, oni zase něco jiného.

    Na závěr – jsem rád, že připouštíte, „že vědomé duše si to přeberou a nenechají se oblbnout.“

    Nikdy jsem se nesnažil nikoho oblbnout, nikoho získat pro své poznávání směru duchovní cesty, kterou tu veřejně uvádím. Jsem rád za Vaši myšlenku, že lidé jako Honza či Pardal / a určitě i ostatní/ tu lidem pomáhají.

    Václav Žáček

   3. Pro Vendu:

    ad – A ti lidé a kolektivy – majitelé balvanů, které Vy vidíte jako že se válí na cestě – mi vůbec nevadí
    _______________

    Vendo, nepřekrucujte, špiníte si karmu.

    Psala jsem: „Vendo, když už se rozhodnete používat pojmy, ………………………, ale ty zmatené pseudoduchovní pojmy, to jsou doslova bludné balvany, které se na té cestě válí.“

    Mluvím o POJMECH (které používáte za účelem zdůvěryhodnění textu, který má působit vědecky, ale bohužel působí spíš malinko pitomoučce), nikoliv o LIDECH. Jsou to ty (nejen) vaše známé kmitočty, frekvence, vibrace, rezonance, jemnohmoty atd atd.

    Jinak – z těch lidí, které jste jmenoval, zareaguji na jméno pana Jaroslava Duška. Mívala jsem ho v oblibě, tak jsem zašla na jednu jeho „přednášku“, resp. na jednu jeho šou. Bohužel musím konstatovat, že větší nářez arogance, trapnosti a koncentrace ega jsem nezažila.

   4. Paní Věro, asi vycházíte z tohoto, co jsem napsal panu Pavlovi V. :

    „Nikdo neví, co a kolik je toho, co ještě jako lidstvo nevíme. Pořád se něco mění. Nazval jsem to jako evoluční vývoj, což není žádná novinka. Tento vývoj jde stále směrem v jednosměrném čase. Vědec se může mnoha mých myšlenek v těch dvou článcích okamžitě chytit a při znalosti vědy, fyziky, matematiky, astronomie, chemie…..aj., dokázat, že uvádím nesmysly. Duchovní postup však není odvislý od toho, jestli já něco nazvu kmitočet, vibrace, frekvence,….atd.. Ten se děje. A třeba i starobylé učení Véd stojí zato studovat. Zrovna jako učení Tao, Upanišády i např. židovskou kabalu či R.Steinera …. aj..

    Vidíte, a já se omylem chytil těch bludných balvanů. Btw, ten pan Dušek by mě mohl mrzet. Kamarádí se s mým synem, někdy se tu v našem městě staví a já si ho rád poslechnu a jeho pohledu na svět si vážím.

    A Vy jste teď čerstvě napsala, upřesnila :

    „Mluvím o POJMECH (které používáte za účelem zdůvěryhodnění textu, který má působit vědecky, ale bohužel působí spíš malinko pitomoučce), nikoliv o LIDECH. Jsou to ty (nejen) vaše známé kmitočty, frekvence, vibrace, rezonance, jemnohmoty atd atd.“

    Jen tak mimochodem, mohla byste použít konkrétně, kde Vám v nějakém mém článku vadilo mé použití třeba rezonance či jemnohmoty?

    Pavel z Tarsu v Korintským 1, kap. 2:9 říká – čeho oko nevídalo, ani ucho neslýchalo…. to je v parametrech, kdy lidské oko nemohlo vidět – zkuste se zamyslet, proč to nemohlo vidět ? Totéž u zvuku, který ucho neslýchalo – nějaké vlnění, které nezpůsobilo sluchový vjem?

    Někde opravdu špatně použiji třeba pojem jako je vibrace, kmitočet, frekvence – není to proto, abych tím ukázal moji vědeckost. Kdybyste si četla třeba v Bhagávadgítě tak zjistíte ve výkladech mnohé již rádoby vědecké pojmy. Že to vyjadřování na Vás působí pitomoučce může být tím, že jsem ve vědách dost pitomoučký; nazvu to přesněji – hloupý či nevzdělaný.

    Mohu Vám říci, že mým zájmem je mystika a pojmy jako je vibrace, frekvence, kmitočet a mnoho dalších se v ní běžně používá. Jsem pak vděčný, když ji použiji a vím proč, a někdo, s poznáním příslušných vědních oborů mě opraví či doplní.

    Víc zatím nenapíši. Ale poprosím Vás, můžete mi odpovědět na moji otázku – Mohla byste použít konkrétně, kde Vám v nějakém mém článku vadilo ode mě použití třeba rezonance nebo jemnohmoty?

    Mějte se hezky.
    Václav Žáček

    ….a děkuji za Vaše zajímavé vstupy do diskuze.

  2. pro Pavla:

   cit:
   “ Pro křesťanské církve bylo dlouho nestravitelná myšlenka evoluce, zvláště pak představa, že člověk se vyvinul ze zvířete. Vždyť v knize Genesis o něčem takovém není zmínky..“

   Pavle, všiml jste si někdy při studiu Bible, že v Genesis není nic psáno o stvoření hotových forem, jak někdy s oblibou podsouvají věřícím rádoby kritikové? Naopak, popis spíš navozuje obraz tvůrčí evoluce:-)Schválně se přesvědčte. Je to ta kapitola hned na začátku.

   cit.:
   „Dawkins je za ně vděčný – ony jsou pro něj vynikajícím důkazem duševní zaostalosti věřících lidí.“

   Opravdu si myslíte, když už se odvoláváte na Dowkinse, že věřící lidé jsou duševně zaostalí? Pak bych vám ráda připomněla, že takřka celý objem poznání světa o které se opírá empirická věda, pochází z hlav hluboce věřících učenců starověku a středověku.

   ps – na Dawkinse se raději snad ani neodvolávejte, měl chudák smutné dětství a hodilo ho to do protisměru militantního antiteismu.

   1. Ano, všiml jsem si, že popis stvoření světa v knize Genesis navozuje obraz jakési revoluce. Lépe řečeno, byl jsem na to upozorněn na přednášce evolučního biologa Marka Váchy, že Bůh, když něco stvořil, vždy tomu dal nějaký úkol. Máte pravdu.

    Nemyslím si, že věřící lidé jsou duševně zaostalí a vím, že v jejich řadách byla řada vynikajících přírodovědců (namátkou Mendel, Lemaître). Na druhé straně byli mezi věřícími také vyslovení hlupáci. Mám na mysli oněch sedm kardinálů, kteří podepsali rozsudek doživotního vězení nad Galileo Galileim, kvůli jeho obhajobě heliocentrického modelu. Díky Janu Pavlovi II. se katolická církev do víceméně zbavila pověsti tmářské organizace. Štafetu převzaly některé evangelikální církve s jejich kreacionisty. Kreacionisté trvají na doslovném výkladu Písma. Země je podle nich stará 6 až 10 tisíc let. To je ve zjevném rozporu s paleontologií (stáří země činí cca 4,5 mld let). Stejným nesmyslem je pseudovědecká teorie Inteligentního plánu. Tyto teorie jsou pro Dawkinse nahrávkou na smeč – snadno je rozmetá. Utrpí při tom všichni křesťané, protože ateisté mezi nimi nedělají rozdíl. Takže bigotnost některých křesťanů je pro víru větší pohromou, než všichni „Dawkinsové“.

   2. Pro Pavla:

    ad – Ano, všiml jsem si, že popis stvoření světa v knize Genesis navozuje obraz jakési revoluce. Lépe řečeno, byl jsem na to upozorněn na přednášce evolučního biologa Marka Váchy, že Bůh, když něco stvořil, vždy tomu dal nějaký úkol. Máte pravdu.
    _______________

    Akt stvoření je tvůrčí proces („revoluce“ prosím pěkně určitě ne..)
    https://www.bible21.cz/online#genesis/1

    ad – Na druhé straně byli mezi věřícími také vyslovení hlupáci. Mám na mysli oněch sedm kardinálů

    a na první straně jsou mezi věřícími vědci, učenci, mistři, umělci….například Galileo.
    „Kapka vědy způsobuje nevíru. Celý pohár přivádí ke zbožnosti“
    /F.Bacon/

    ps – Hlupáky najdete všude, kupodivu i mezi ateisty.

    ad – Utrpí při tom všichni křesťané, protože ateisté mezi nimi nedělají rozdíl.

    Ano, bohužel je mezi ateisty mnoho hlupáků. Možná by pro vás bylo dobré, kdybyste tolik nezevšeobecňoval, což činíte ve většině příspěvků opakovaně a tím se dopouštíte argumentačních klamů. Jak zde kdosi napsal (možná vy?) – poloviční pravda je celá lež, a zevšeobecňování opravdu nic dobrého nepřináší, utvrzujete se ve falešném vidění reality.
    A Dawkins ? Ten bojuje především sám se sebou. Mladozemský kreacionismus je tak marginální záležitost, že nestojí vůbec za povšimnutí. Donedávna jsem neměla ponětí, že něco takového existuje. Mnohem nebezpečnější je toto:
    https://cs.wikipedia.org/wiki/Geneticky_modifikovan%C3%BD_organismus

    Toto je realita:
    Současný pohled na vědu z hlediska katolické církve ilustruje dokument Druhého vatikánského koncilu Gaudium et spes, kde se píše: „Když se provádí metodické bádání ve všech vědních oborech skutečně vědecky a podle mravních zásad, nebude nikdy ve skutečném rozporu s vírou, protože věci světské i věci víry pocházejí od jednoho a téhož Boha.“

    Krásný den přeji.

   3. To r ve slově revoluce tam dodal tzv. tiskařský šotek. Myslel jsem evoluci. Sorry …

    Mezi ateisty je opravdu také hodně hlupáků. Jim to nevadí – nikdo na ně neupozorňuje, takže „lid“ o nich neví. Stejně jako církve, udělali i vědci řadu faux pas, kdy bigotně trvali na platnosti neudržitelných teorií. Například dlouho odmítali přijmout teorii relativity. Kdo by také snadno uvěřil, že existuje dilatace času zcela odporující „zdravému vidláckému rozumu“.

    Tomáš Akvinský podal něklik „vědeckých důkazů“ existence Boha. Moudře je nazval nikoliv důkazy, ale cestami. S rozvojem vědy jednotlivé „důkazy“ postupně ztrácely platnost. Dnes už zbývá jen jeden „důkaz Boha skrývajícího se za kulisami dějin“ a to otázka, zda život vznikl samovolně. Bylo chybou, že se církev tak dlouho nedokázala poučit a nevzdala se už dávno představ, že Boha lze vědecky – rozumem dokázat.

    Ve věci GMO se neorientuji, ale řekl bych, že nejsou větším nebezpečím, než užívání chemie v zemědělství a následný úbytek všeho živého – hlavně hmyzu.

    Přeji vše dobré

    Pavel

  1. Tož dobré to je, ten odkaz.
   Fasádníci, k těm jihočeským mám velkou úctu, se dokáží zajímat o cokoliv, zrovna jako dámy z hlavního města. A když se k tomu dá propletenec příběhu scénáristy p.Blažka a režie p.Podskalského, co více si přát.

   Budu rád, když obzvláště východoasijské spirituální systémy by to mohly být rozvinuty.

   1. Zastal se vás Honza, který, pokud se nemýlím, vás také několikrát ponížil. Zdá se, že vám to přesto bylo milé. Na tomto pánovi je možné ukázat, jak daleko od Boha jsou ti, kdo místo věcné diskuze používají argumentační fauly https://cs.wikipedia.org/wiki/Argumenta%C4%8Dn%C3%AD_klam A to hlavně argumentum ad hominem. Kolikrát v životě jsem musel takovým argumentům čelit – za našeho mládí představovaly běžný způsob vyjadřování – jistě si vzpomínáte jak vypadaly zprávy v Rudém právu. Jedna z věcí, která mi na nich byla zvláště odporná, byla jejich kluzkost. Totiž, že jejich pisatel se vyjadřoval tak nekonkrétně, aby ho nikdo nemohl vzít za slovo. Místo stanoviska jen samé náznaky. Stejným způsobem se vyjadřuje Honza. A sázím se, že bude reagovat buď citátem, či odkazem na řeč někoho jiného. Nebo s&h – to je jediné, co dokáže říci vlastními slovy.

 3. Od sobotního odpoledne do nedělního podvečera jsem tu nebyl. K některým odpovědím se dostanu se zpožděním.

  Díky za některé inspirativní příspěvky a i konkrétní dotazy.

  Václav Žáček

 4. → Ano, to je správný názor.

  :-)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) To je neuvjetiřiťelná a řiť atakující vjeta..:-)))))))

 5. pane Pardale, ještě cítím dluh k Vašim dvěma příspěvkům z 2.5. a ze 4.5. určených mně.

  Postupně se k něčemu vyjádřím, ale nechci sklouznout do diskuze, kde je omezení u Vás a protichůdné omezení i u mě. Pod tímto článkem se také nezapojím do diskuze o papeži Františkovi, o ilegálním překročení hranic či „kempů“ na Sibiři. To je mimo mé téma.

  Pěkný večer.
  Václav Žáček

  1. Vendo, už se s tím netrapte. Paní Věra mě postrčila k osvěžení pojmu živel(=tattva). 4-5 živlů měli nejen budhisté, ale i starořečtí filosofové a nijak moc se neshodli, na jednom základním živlu určitě ne.
   Teorie živlů měli i v Číně a Japonsku. Také alchymie ve středověké Evropě.
   Védy se od spisů řeckých filosofů liší nejednoznačností pojmů. Vy vycházíte z véd, když máte nejasný pojem – jedna tattva není aktivní, tak vysypete pytel podřazených pojmů, které nejsou jasné taky, ale vypadá to víc prozkoumaně.
   Neaktivní geny má i člověk a nejspíš je to vlastnost veškerého života založeného na DNA a RNA. Tyto jevy zkoumá epigenetika. A není to záležitost starých véd, ale vědecké zkoumání epigenetiky je záležitostí posledních desetiletí.
   https://www.wikiskripta.eu/w/Epigenetika
   https://www.wikiskripta.eu/w/Historie_epigenetiky
   https://www.tyden.cz/rubriky/veda-a-technika/veda/probuzenim-spicich-genu-vedci-ziskali-nova-antibiotika_177216.html
   Hlavně mi nepište, že to védští mudrcové dávno věděli. Stačí se nadýchnout prány a pobrat vědomosti ukryté kdesi.

   1. Již se ničím netrápím.

    Čínská medicína uznává – dřevo, oheň, zemi, kov a vodu.

    Dost se to liší s učením Véd, že? – tattvy jsou voda, vzduch, oheň, země a éter /ákáša/

    Nelamte si s tím hlavu. Stejně Vám to na nic není.

    Václav Žáček

 6. → A člověk, alespoň já to tak cítím, je něco vyššího.

  Hmm, tak to je mi tě fakt líto Vendelíne…

 7. → Ve věci GMO se neorientuji

  Ale to bys měl. Co (se)žereš, to jseš, no ne? Potrava má tisíce podob.

 8. Myslel jsem si, že se do diskuze přidá pan Miška, který sleduje nejméně ve střední Evropě, jak prasíla na lidi působila, jak ji vnímali a co pro ně znamenala. Oni ti lidé dříve, třeba Keltové u nás, měli k té přírodě blíž. Jinak to ani nešlo. Vezměte si třeba, že chodili neobuti. Dnes máme betony, asfalty, izolace a na nohou obuv a jsme od styku se zemí chráněni tak, aby jsme nic nevyciťovali. No jsme spíše „chráněni“. Vzpomínám si, jak se u Vendy stavil Luboš, taky sem někdy píše, a vyprávěl, jak byl v Atlantě v USA a jak se z klimatizovaného hotelu dostal výtahem až do podzemního parkoviště, potom klimatizovaným autem do správní budovy firmy a opět výtahem až do kanceláře. Všude bylo 19-20 stupňů, „umělý“ vzduch, venku ale přes letní třicítku. A k večeru opět přes všechny ty klimatizace zpět až do klimatizovaného hotelu. Ještě že mohl večeřet na terase hotelu, na tzv. čerstvém vzduchu.

  Pak ta prána má špatný přístup, že jo? Po týdnu ho vzal obchodní partner na nějakou chatičku / prý tak 12 + 4 / u jezera někde na sever, byly tam kopce kolem tisícovky, příroda a vzduch. Koupání v jezeře. Prostě, jako v lázních….slunce, prána, ptáci, tráva……. !

  Jsem rád, že Venda se odhodlal tuto sílu popsat, i když ne všichni to mohou pochopit.

  Pěkný víkend všem a oslavte vzpomínkou naše osvobození. Bez něj bychom asi tady někteří nebyli.

  Alois

  1. Aloisi, jsem rád, že prána je o zdravém vzduchu v přírodě. K čemuž má jogování na koberečku doma nebo v tělocvičně hodně daleko. Stejně jako čerstvý vzduch k dávné prasíle.
   Čich má přímý vstup do mozku, sedím na pergole a vedle se suší velké síto s mátou.
   Čihové vjemy jsou součástí duševní pohody, takže hurá do přírody, lesy, louky, zahrádky.

 9. Pani Věro z Vysočiny, máte mé uznání! Tolik vychytralých chlapů se Vás snaží „nachytat na hruškách“ a dokázat Vám, že jsou chytřejší od každé ženské na světě a Vy je dokážete zválcovat svým logickým ženským rozumem! To je dost nevídané…
  Držím Vám palce – vydržet a nenechat se od nich otrávit!

  1. Paní Věro, připojuji se k návštěvníkovi. Vidím to také tak :-) Pavel

 10. Vážení, celá diskúsia sa tu odvíja od toho, že jeden vyzdvihuje jednu stránku veci a iný opäť tú druhú. Je to zaujatosť pre niečo, alebo niekoho. Pravda je v nestrannosti a tým aj v objektívnosti. Pani Věra sa snaží poukázať práve na tú zaujatosť diskutérov pre ich vlastné a osobné vnímanie, ktoré je dané ich egoizmom. Dokážeme sa zmeniť na nestranných a objektívnych ľudí, bez akejkoľvek zaujatosti???

  1. → Pravda je v nestrannosti a tým aj v objektívnosti.

   Hmm, a kde je v těhle „prostorách“ Bůh? Nestrannost, objektivnost, kde to je?

 11. → Lidé z vašeho názorového okruhu mi mnohokrát vyhrožovali, že pokud své názory nezměním, doplatím na to. Chcete ukončit diskuzi a přitom uvádíte nové argumenty. To je poněkud nefér.
  ___________ Hmm… Tvl. tebe bych fakt chtěl mít doma… A nejradši vycpanýho…

 12. → To je firma, co se chodí na WC s čipovou kartou.

  Pardale, jestli jsem byl na Vás někdy vošklivej, omlouvám se a beru všechno zpět. Člověk, kterej si všimne takovýhle – WC s čipovou kartou – zrůdnosti, to má v palici setsakra srovnaný a vidí. Pardale, děkuju!

Diskuse byla ukončena.

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2022

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Tento web používá jen nezbytně nutná cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení.

Odkazy:

Slunovrat Agentura BYTÍ Záhady-Zdraví.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference