mapa stránek || vyhledávání

Mojžíšova deska druhá (3.)

VIII. princip: Nepromluvíš křivého svědectví proti bližnímu svému!

Obvykle je zúženě chápáno jako nepravdivé svědectví před soudem nebo jako šíření nepravdivé pomluvy mezi lidmi. Také často jako princip: nebudeš lhát! Uvedené principy používání řeči jsou celkem snadno pochopitelné a bývají jako správné hladce přijímány i lidmi přirozené spravedlnosti. Tj. v rovině chápání spravedlnosti v současné úrovni lidstva. Jenže Mojžíšova pravidla jsou nepochybně pilíře duchovních vztahů mezi lidmi ve společnosti vyššího typu, než se nacházíme. Ve „vyvoleném národě“, neboli civilizaci vyšší úrovně. Tzn., že v nich musí být ukryto další tajemství, které skrývá energii ke konstituování jiného ducha („atmosféru“) společnosti. Musí uvolňovat takovou organizující sílu, která živočišné lidi přetváří v plnohodnotné nezraněné osobnosti. Učiní tak tím, že uvolní jejich ducha ze zajetí zákonů obdobných ve hmotě, vyzařujících z ducha hmoty Ahrimana. A nastaví je na chování podle zákonů „rajských“. Protože jen ze souboru takto se chovajících duší se dá vyšší kvalita civilizace na zemi zavést. Z naznačeného vyplývá, že uvedený osmý princip musí být hlubší, tedy přísnější povahy, než byl dosud obvykle chápán. Podle mne zní:

VIII. Nepoškodíš duši jiného člověka slovem!!!

Došel jsem k tomuto závěru pozorováním. Největší množství poškozených duchů (v podvědomí) kolem sebe vidím coby důsledek poškozovaných duší slovem! Od malička u dítěte až do smrti člověka je každý současník této civilizace kdekým a jakkoliv zraňován slovy! Od rodin, přátel, nadřízených, vlád a násilníků u moci zejména. A takto konající slovní násilníci ani nemusí vědět, jak moc duši jiného vyřčenými slovy vlastně zraňují! Materialisticky myslící lidé o tom vlastně ani neuvažují! Člen takového pseudovědeckého spolku „Sisyfos“, stále propagovaného v médiích, totiž řekne: „Ukažte mi atom slova nebo zranění neexistující duše a já uznám, že se jedná o existující objektivní jev! Jinak jsou to nevědecké bláboly!“

Situace se škodami na duši od neuvážených slov může být dokonce i taková, že je možné člověka zranit i pravdou! Boží rada v takovém případě napovídá, že za těchto okolností nesmí duchovní člověk ani pravdu vyslovit! Proto, že dotyčný není na její dopad připraven. Vždyť právě takto koná přece sám Stvořitel ve směru k nám! Tím, že nechává časový odstup dopadu karmy od činu ji vyvolávající. Právě proto nechává plynout čas, abychom my mohli v tomto časovém odstupu vyspět a učinit pokání. Právě na tomto výkladu uvedené boží rady je přece založena i podstata Ježíšova milosrdenství, odpuštění, nesouzení! Ježíš neneguje boží spravedlnost!!! On činí jen to, co vidí u Otce, neboli odkládá „vyúčtování Spravedlnosti“. S dodatkem: „a nehřeš více!“ To je použití Pravdy jen tehdy, kdy tato stojí ve vibraci lásky. I k prohřešivšímu se člověku.

Jestliže je tedy za normální v současné civilizaci masové zraňování duší slovem (typicky na vojně, často ve školách, zaměstnáních a sportech), dochází pak k tomu, že takové duše se nenápadně anomálně vyvíjí. Následně se nesprávně zapojují do dělby práce a moci v rodině a společnosti. Řádění současných teroristů není nic jiného, než vybíjení jejich komplexů méněcennosti a souboru duševních zranění, které jejich duše utrpěly od mala. Jednoho dne se u takového člověka míra jeho odolnosti naplní, „nervy prasknou“ a poškozená duše se zvrhne ve zločince nebo teroristu. A všichni se diví, kde se to v něm vzalo.

Výše uvedené příčiny pozorovaných dějů by měly otevřít vnitřní vidění (duchovní oko) mnohým. Jakmile společnost převezme do svého způsobu myšlení osmou boží radu a začne ji fakticky žít, bude kohokoliv od malička za jeho činnost bez zlého úmyslu a za snahu jen chválit a chválit! Tak to přece moudří už dělají u dětí a partneři v kvalitním manželství! Dítěti: ty jsi se krásně vykakal! Partnerovi: tys to pěkně udělal, udělala! Takto formulované vyjádření upevňuje duši a sebevědomí dítěte, partnera. Při nedokonalém je možná formulace, že by to bylo možná lepší tak a tak, ale kdo ví? A ten, jehož se výtka týká, se příště určitě snaží o lepší. Všichni lidé jsme vlastně stvořením putující v duchovní úrovni dětí! Mají-li všechny duše putovat k dokonalosti, neboli do věčnosti, nesmí být masově ve společnosti zraňováni. Neboli pilířem takového „slunečního státu“, neboli království božího na zemi, se stane skutečné žití boží rady: Nezraníš duši bližního slovem! Jen v důsledku toho se život lidí ve hmotnosti „švihnutím proutku“ posune o stupeň směrem k ráji. Přitom biologické a fyzikální okolnosti se nemění.

IX a X. princip.

Nepožádáš manželky bližního svého aniž požádáš statku jeho! (katolické vyjádření)
Nebudeš dychtit po manželce ani statku bližního svého! (evangelické vyjádření)

Obě dvě vyjádření jsou v tomto světě myšlení dobrým směrem usměrňující, ale podle mne nevystihují podstatu usměrňování toků myšlenkových energií duchem žijícího člověka a tím pravého smyslu boží rady. I jejich spojení oddělení současně.

Jejich spojení je podle mne dáno jim vlastní stejnou negativní vlastností člověka, kterou je závist. Závist je destruktor duše největšího kalibru a přímou otevírající se branou k satanovým působením. Ve smyslu tohoto společného jmenovatele obou božích rad je tedy nemožno na jednu stranu velmi přesně říci:

Nebudeš závidět nikomu ani manželku ani majetek!

Duchovně je to jasné, proč. Protože obé dal bližnímu Bůh a obojí je spojeno nejen s klady, ale i se starostmi a nároky. Navíc i Boha. To On dárce se po opouštění těla při smrti každého bude obdarovaných ptát: Jak jsi hospodařil se svěřeným a jak si svěřené využil ke svému duchovnímu vzestupu a k duchovnímu vzestupu jiných? A to jsou velmi náročné otázky! Ježíš o tom výstižně říká, že kdo mnoho dostal, mnoho od něj (Bohem na druhé straně života) bude požadováno! A mnoho krátkozrakých lidí závidí bohatým statkem i láskou jen proto, že vidí kladné stránky jejich života zde na zemi, pomíjí záporné zde na zemi. A o otázce Spravedlnosti samé po smrti bohatých se ani nepídí! Jsou i tak vyspělí z kmene z „údolí tupých hlav“, že bohatým závidí i bohatě nastrojené hroby.

Závist, ilustrační fotofrafie, autor - Craig Loftus, licence - CC BY-SA 2.0

Craig Loftus, lic.: CC BY-SA 2.0

Jenže ono nebudeš závidět nevystihuje ono, proč je toto varování zahrnuto do dvou „přikázání“. Tím se dostáváme k hlubšímu smyslu obou božích rad. Ono dychtění po manželce bližního je totiž vždy doprovázeno erotickými myšlenkami, které, jak víme, nesou jistou energii. Ta působí na rozvrácení myšlení zejména ženy v tom smyslu, že je oslabován její vztah a oddanost manželovi a rodině. Když manželky vidí, jak „dychtivě“ po nich jiní zevně pohlední a bohatí muži hledí, otevírá se jejich duše působení satana. Ten našeptává, jak by to bylo mnohem lepší soužití s jiným! Ač to není pravda! Tato myšlenka vkládá dané ženě nespokojenost s osudem, jehož základy (místo a okolnosti) vkládá sám Bůh. Nadšení z lásky ochabuje a tím i pozitivní přijetí života a karmy. V duši takové je nasměrován negativistický neboli duchovně destruktivní směr! Z působení myšlenek v rovině energií astrální dimenze světa pochází právě ta nebezpečnost pouhých myšlenek dychtění po ženě druhého. Jejich energie narušují již svou existencí existující harmonický vztah. Není tedy tak „od věci“ zahalování vdaných žen u islámců.

U onoho nebudeš závidět majetek nebývá viděna druhá stránka věci. Tou je povinnost jeho rozmnožení ve prospěch rodiny i všech. Tím se myslí i národa, státu a civilizace. A k moudrému využití je třeba velkého duchovního nadhledu bohatého. Nemoudrý je ten, kdo majetek rozdává chudým z vlastní viny, lenochům, opilcům atd. Moudřejší je ten, kdo majetkové přispívá na nemohoucí, postižené. Jako sponzoři nemocnic, ale i typové jako Tomáš Baťa, neboť jsou dárci jiné živící práce. Nejmoudřejší je však ten, kdo majetek použije k duchovnímu vzestupu národa a civilizace obecně. Jako příklad za mnohé, aby bylo jasné, co mám na mysli, bych uvedl císaře Karla IV. nebo architekta Josefa Hlávku. Tento aspekt bohatosti nevidí nedostatečně vyspělí duchové a proto jim Bůh důrazně radí nežádat si něčeho, jehož náročnost si dotyčný není ani schopen uvědomit, natož zvládnout. Inteligenčně ani duchovně.

Svým způsobem je dychtění po majetku či schopnostech jiných projevem nedůvěry v boží Prozřetelnost, která každému dává podle jeho základny možnost vývoje v pozemských parametrech od-do. Bohem obdařená duše putující k dokonalosti má tedy předpoklad, že správně uchopí možnosti, které jsou jí touto karmou dávány. Ty má rozvíjet jak nejlépe dovede. Po vyjití duše z těla se doví celkové hodnocení. Třeba: nad malým jsi byl dobrým správcem, nad velkým tě učiním správcem v příštím životě!

Z výše uvedeného vyplývá, až do jakých úrovní vibrací paralelního světa a důsledků pro příští život jednotlivé duše směřují boží rady, dané při vytržení ducha Mojžíšovy. Církví a lidmi jsou obvykle pojmenovávána jako „Desatero přikázání“ a chápána v úrovni doby jejich konstituování. Já se ovšem při sledování současnosti a jejích vyhlídkách do budoucnosti domnívám, že „Desatero“ nejsou jen přikázání, ale přímo sloupy nové vyšší duchovní civilizace. Té, do které v důsledku technického vývoje musíme organizačně vstoupit, nebo se civilizačně vrátit do stavu „lovců mamutů“.
 

Josef Staněk
 

Poslední články autora:


hodnocení: 3.9
hlasů: 14
Tisk Tisk
Všechny komentáře jsou schvalovány administrátorem. Z tohoto důvodu mohou být zveřejněny se zpožděním od několika minut do několika hodin. Odstraňovány jsou komentáře obsahující vulgarismy, spam, invektivy, apod.

49 komentářů

Přidat komentář
 1. :Není tedy tak „od věci“ zahalování vdaných žen u islámců.:

  Pak nechápu, proč jsi volil Okamuru?

  1. Voliči,
   žena doma v teplákách, s natáčkami ve vlasech – pak jde ven, oblečená a učesaná krásně – takhle se rozdíl (jak k manželovi a jak k cizím lidem na ulici) popisoval proti arabským zemím. Tam opačně. Nad tím lze přemýšlet.

  2. Voličovi. Ano, volil. Protože Babiš a Okamura jsou v houfu těch copánkovců jediní muži činu. A potřebujeme čas k přeměně záp. civilizace na vyšší úroveň, nebo nás, vedené houfem impotentů EU a našich, zavalí divoši a vrhnou do chaosu a války. A uvedení všeho v E na úroveň v oblastech, než tam přišli kolonizátoři. Koho jste volil vy voliči? Máte odvahu to alespoň v anonymu napsat?

   1. Já jsem volil taky Okamuru, ale nepíšu tady:

    :Není tedy tak „od věci“ zahalování vdaných žen u islámců.:

    To bych taky mohl napsat, že ženská obřízka taky není „od věci“, protože ženy by pak u jiných mužů nevyhledávaly orgasmus, muž má v islámu větší práva než v EU, což taky není „od věci“, atd.

   2. Od věci to není proto, že jim přiznávám část pravdy. Totiž tu, způsob odívání žen, propagovaný médii, je přehnaně provokující. Místo decentního, elegantního. Média tlačí i slučné k oblíkání jako k….

   3. …že jim přiznávám část pravdy…

    Už jsme zase u toho, že Staněk má vždycky pravdu. Volíte Okamuru, který odmítá islám, ale zahalování žen neodmítáte. Takže uděláme kočkopsa křesťanoislám a Staněk pomocí třetího oka určí, která pravidla se z kterého náboženství převezmou.

   4. Ty ženy si médií, které je někam chtějí manipulovat, přece nemusejí vůbec všímat a zastávat vyšší hodnoty, které se obecně projevují cudností a tedy i způsobem oblékání. A pokud by muži rovněž byli méně pudoví, tedy na vyšší duchovní úrovni, tak je pohledy na ženy nebudou pudově vybuzovat, ale naopak např. vést ke galantnímu chování. Je to o úrovni duchovní vyspělosti jedince. V islámu tedy řeší problém vnějšně, ale nesnaží se ho řešit uvnitř, od podstaty, na západě žel neřeší problém ani vnějšně, ani vnitřně (ale výjimky existují).

   5. Volič právě hlubokým zamyšlením zjistil, že neodmítám zahalování žen. Čtenáři mají možnost si v mnoha mých článcích přečíst, jestli jsem to někde napsal. Pak poznají, kdo má v hlavě kočkopsa a v důsledku toho ho vidí na druhých.

   6. :Není tedy tak „od věci“ zahalování vdaných žen u islámců.:

    Pane Staněk,
    Pardal Vám před nedávnem psal, že nerozumíte psanému textu a měl pravdu. Volič nezjistil nic hlubokým zamyšlením, volič si to přečetl v tomto článku Staňka.

 2. Pane Staněk,
  můžeme předpokládat následující výsledky:
  u statku v hmotném světě – jednoho dne o něj smrtí přijdeš.
  u statku duševního – bude nám k něčemu, avšak v souběhu karmy je pomíjivý.
  u statku duchovního – konáme, činíme, žijeme, výsledek si však necháme na jindy.

  Život je vcelku špičkový.

 3. Pane Staněk,
  můžeme předpokládat následující výsledky:
  u statku v hmotném světě – jednoho dne o majetek smrtí přijdeš.
  u statku duševního – schopnosti jsou k něčemu v souběhu karmy jsou pomíjivé
  u statku duchovního – konáme, činíme, žijeme, výsledek si však necháme na jindy.

  Život je vcelku špičkový.

 4. DESATERO
  EXODUS 20

  20:13-> „9 a 10 přikázání“

  יג לֹא תַחְמֹד, בֵּית רֵעֶךָ; {ס} לֹא-תַחְמֹד אֵשֶׁת רֵעֶךָ, וְעַבְדּוֹ וַאֲמָתוֹ וְשׁוֹרוֹ וַחֲמֹרוֹ, וְכֹל, אֲשֶׁר לְרֵעֶךָ. {פ}

  9.Neodporujte jít domů nepomazaným./Nebraňte jít domů,vrátit se bližním/.
  10.Není Zvukem Matky tvůj „kamarád“/=tvůj průvodce nevědomím,Stín/,
  ani jeho persona/osoba,osobnost,falešné ego a jeho mysl/,
  ani jeho Zdroj /Rodič/,
  ani jeho „vlasy a tělo“/= sexualita a pudy,včetně pudových emocí/,
  ani všechno,co tě ruší,mate,mýlí,znepokojuje,vzrušuje,rozčiluje;není ani rébusem,skládačkou nebo hádankou.

  1. Hvězdičce. Mně jde o prohlédnutí duchovních principů neboli duchovních sloupů, ne o slovíčkaření. Slovíčkaří ti, kteří si myslí, že bible je slovo boží! Toto pojmenování je neuváženou urážkou Boha, srovnám-li dokonalost stvoření a bible. Bible jsou knihy inspirované Duchem božím, neboli sdělení „pasírované“ přes velmi nedokonalé lidi, v jejich době. Proto bible pohnula lidstvo kupředu, ale novou vyšší civilizaci nepřinesla. A nepřivede! A my jako lidé stojíme v situaci buď a nebo! Napište, jak vy to vidíte konkrétně a teď! A co s tím, když se podíváte okolo a na lidi, o kterých média a školy píší, že jsou elitou národů? Co jako „vzor“ Václav Havel a lidé z jeho skupiny, které se říká pravdoláskaři? Co o jejich kvalitách a jejich výkladu Desatera jste našla v bibli? Napište o tom článek, velmi rád si jej a mnozí přečtou!

   1. Hvězdička neslovíčkaří, pane Staňku. Kdybyste uměl číst smysl za jejími slovy, viděl byste, že už má zmáknuto, na rozdíl od vás. Ta už nepřivolává středověk s nesmyslným zahalováním, protože zvládá odhalené. Třeba k tomu taky časem dojdete.

   2. poznámečka
    V kostele jsem slýchala po čtení z bible: „Slyšeli jste slovo boží“ a následovalo kázání – tedy vysvětlování slova božího.
    Ale v energiích to bylo mnohdy bez přítomnosti Boží, případně rušeno lidmi, kteří v duchu vařili nedělní oběd.
    V bibli lze zajisté najít mnohé, ale k duchovním principům se lze dobrat i vlastním prožitkem s boží přítomností, případně kombinací slova s prožitkem.

   3. Pro pana Staňka:
    ad.Mně jde o prohlédnutí duchovních principů neboli duchovních sloupů

    Ono je pro Vás důležitější uvědomit si,o jaký princip,sloup se opíral Váš duch,
    když jste psal svůj příspěvek.

    Princip (z lat. principium, počátek) je základní a obecně uznávané myšlenkové východisko, zásada, pravidlo, zákon, které se nedokazuje, ale z něhož lze chápat nebo odvozovat další důsledky pro jednání nebo poznání.

    ad….ne o slovíčkaření

    Slova jsou důležitá.Každé slovo je nositelem informace,nakolik má tón/zvuk-vibrace/,
    tím pádem i obraz a v neposlední řadě ohromnou hloubkou informací souvisejících.
    Matka s námi „promlouvá -komunikuje“ v Tichu obrazů.V živých obrazech.Tyto živé
    obrazy přímo prožíváme dnem i nocí.Otec s námi komunikuje prostřednictvím našeho
    ducha,tedy mysli.Sám jste jejich svědkem Matčiny komunikace.Přes vaše „vidění“,
    kdy Vám něco sděluje.Vy však nevěnujete pozornost obsahu sdělovaného,ale svým
    emocím z prožitku,protože jste „zapomněl“,tak jako mnozí,rozumět tomuto jazyku.
    Je pak zcela samozřejmé,že si každý tyto prožitky živých obrazů vysvětluje podle
    svého naučeného rozpoložení mysli/ducha/,většinou rozděleného.
    Nakolik byl „dům“ Silného převrácen těmi,kteří se doň chtěli dostat násilím a je zde
    vše vzhůru nohama a mnohokrát překrouceno,tak i slova dostala jiný význam.Jsou bez
    hudby,plytká a bez obsahu a hloubky.
    Logos = Logo + Ós

    ad.Slovíčkaří ti, kteří si myslí, že bible je slovo boží!

    Nejen svitky Bible,ale i další Písma jsou „slova“ = loga = symboly = znaky Boží řeči.

    ad.Toto pojmenování je neuváženou urážkou Boha, ..

    Bůh se neuráží,ale ví a vidí.Urazit se může nanejvýš spící duch.

    ad.srovnám-li dokonalost stvoření a bible.

    Zeptám se Vás,jak můžete srovnávat stvoření a Bibli,když neznáte a nerozumíte logům,tedy
    živým obrazům,symbolům v Bibli.Obrazy skryté za symboly jsou nám každodenním „chlebem“
    od Počátku.Ať již Písma jsou nebo nejsou.Jsou zde i další příběhy „mytologie“,které obsahují
    základ stejný:tzv.Kosmova kronika,Nostradámus,keltský příběh o Blanických rytířích,
    kulatý Artušův stůl,Slovanské védy,Romulus a Rémus,Illias a Odysea,atd.
    Mnohé z nich byly mocnáři použity jako historická fakta.O Bibli ani nemluvě.
    Nejstručnější,který obsahuje základní podstatu a je ještě vcelku je o Ódinovi a Ragnaröku.

    ad.Bible jsou knihy inspirované Duchem božím,

    Vidění není ani z ducha ani z duše,ale z ducha Bodu jejich spojení,
    tedy Ducha Svatého,Matky.
    Svitky nejen Bible vypráví o zkušenostech proměněných na bohatství Moudrosti.
    Vypráví o tom,jak se dá změnit myšlení.Jak se rozložit a opět poskládat.To ovšem
    neznamená,že různé tzv.mytologie a náboženství nevypráví o tom samém.

    ad.neboli sdělení „pasírované“ přes velmi nedokonalé lidi, v jejich době.

    Velmi se mýlí každý,kdo je naučen vnímat minulost jako dobu opic,které slezly
    ze stromů a okolo ohniště v jeskyni tančily svůj hu-hu tanec.
    Ti,co psali Písma,byli „Doma“ a použili mateřský jazyk.Otec to zařídil tak,
    aby Písma nemohla být zneužita.A ona Písma byla nejednou „převzata“ nebo
    ukradena,ale také zneužita proti člověku.A tak se i v Písmech najdou lži,
    které jsou však snadno viditelné,pokud již umíte Písma číst.
    Nejen mé poznatky a důkazy usvědčují lidské pseudotvůrní trubce z falšování
    historie a skutečností.Tyto důkazy však usvědčují ze lží i slepé církve.

    Neříkal Otec,že všechny lži vyjdou najevo?!Že vše skryté bude vyjeveno?!
    A tím se odhalí další lháři,podvodníci,přetvářky a masky všech,kteří si hrají
    na někoho,kým nejsou.

    Hmotné honby za sv.grálem,longiovým kopím,úlomky kříže nebo turínské plátno jako artefakt,nalezení Tróji,Šalamounovy doly,kostisvatých,odpustky,křty,obřízky,
    kastrace,kamenování, atd.,to všechno jsou bludy rozumářů,kteří berou duchovní
    texty doslovně,a ze kterých se staly nesmyslné tradice,zvyky a rituály.

    ad. Proto bible pohnula lidstvo kupředu,

    Naopak,farizejům a zákoníkům mnoha generací,kteří sami neví a vstoupit se neodvážili,
    se podařilo udělat z lidí duchovní trosky a hrají si na to,kým nejsou až po dnes.
    Příklad:tzv.Abdrushin-rozdvojený,sexuálně závislý duch,který k sobě přitáhl stejně
    nemocné duchy,kteří si z něj udělali modlu.

    ad…ale novou vyšší civilizaci nepřinesla. A nepřivede!

    Nepřinese,nýbrž pozvedne!
    Bible=Biblia = „ŽIVĚ ČÍST“
    βιβλίο= „ŽIVĚ ČETL JSEM“->Otec

    ad.A my jako lidé stojíme v situaci buď a nebo!

    Ano.Můžete si začít,tak jako kdokoliv jiný,své získané „informace“ ověřovat na základě
    vlastních zkušeností,což však vyžaduje vzdát se „světa“,tedy současného vědomí.Můžete
    k této práci použít i Písma,až se naučíte rozumět symbolům a můžete tak podstoupit
    cestu mou:
    S pokorou v srdci poprosit Otce o Milost Rozumu a Milost Smrti.
    To je Otcův vzkaz pro všechny.

    Zkušenost proměněná na moudrost je jako ta mince.Mince dvě strany má,ale jen celou platit se dá.Komu?No přece „převozníkovi“,abyste se mohl dostat do podvědomí.

    ad. Napište, jak vy to vidíte konkrétně a teď! A co s tím, když se podíváte okolo a na lidi,.Co o jejich kvalitách a jejich výkladu Desatera jste našla v bibli?

    Jen spí a s nimi celé podsvětí.Neví,co mluví,neví,co konají.

    rozdělení :sedm=sat + tři = an ->satan= deset
    spojení :sedm + tři = v devět->to je tajemství Kříže
    Syn = získáno při zkouškách = Zkušenost
    Syn= zrak,oko,schopnost vidět srdcem
    ———————————————
    Každý si sem přišel s Otcem zabojovat o svou samostatnost,o svou Jistotu.
    Jen jaksi zapomněli,že jsme Jednotou a myslí jen na sebe,nikoliv na Jednotu.

    JAN 3:36
    „Na zádi Ós kdo pracuje na svém sebepoznání se vpravdě
    s Tónem/Hudbou/otevřeným „oknem“,
    vědomě pije/ Písti/ z Bodu Moudrosti-má Jistotu.
    Ten,kdo přeruší Hudby „okno“/zamezí tónu/,doupěte vůle spojení,
    tam hněv,zlost,vztek,rozčílení,nepokoj.
    „Boží Dar“/drahokam/ zůstane v jeskyni dole.“

    Otcův vzkaz:
    „Jistotu zde mají jen ti,co si se Mnou srdcem uvědomili,
    že si tu se Mnou o svou samostatnost zabojovat přišli
    a důsledky svých činů se snášet naučili.
    Důsledkem toho,že se Mi na odpor postavili,
    tak dlouho si tu zůstali,pokud se sami se Mnou,
    jejich Matce nepoklonili,
    svá srdce vzájemně Rozumem a Láskou nespojili.“

    Jistota se nachází v Bodě,kde se spojují ramena kříže.
    To je onen pevný bod,grál,který má člověk v sobě nalézt.

    DESATERO 20:11
    יא כַּבֵּד אֶת-אָבִיךָ, וְאֶת-אִמֶּךָ–לְמַעַן, יַאֲרִכוּן יָמֶיךָ, עַל הָאֲדָמָה, אֲשֶׁר-יְהוָה אֱלֹהֶיךָ נֹתֵן לָךְ. {ס}

    „Těžké je spojit-v Jednotě Otce tvého a Matku tvou-pro pravou ruku,na zemi,kde chléb tvůj Bůh vám dává.“
    *země= vědomí
    *půda,nora=nevědomí->orat půdu= orat nevědomí
    *pravá ruka=sexuální myšlení, závislost ducha =mysli na sexu,řeka Styx->“mince“=
    =Syn=zkušenost->symbol chíró

    „Spokojená je sexuální energie(Síla),kterou vědomě zpracuje pravá podstata člověka,takže se sexuální síla asimiluje v čistý Cit,ale zotročena je mysl,
    falešného ega,které je pod vlivem sexuální náruživosti ,takže se takové falešné ego stává zvířetem,které své sexuální závislosti podřizuje veškerou svou mysl a činnost(moc).“

    „Nikdo nemůže vniknout do mysli Dobra,jestliže nejdříve nespoutá sexuální závislost své mysli falešné osobnosti(ega) spásnou askezí.Až tehdy bude zlikvidováno vše ukryté i v jeho nevědomí.“

    PS:
    Vše důležité jsem již dávno napsala,
    nyní Otec živě čte,
    když dětem knihu života otevře
    a plní jejich přání zapsaná,
    by odešla odtud bohatá.
    No a v jednom živém příběhu v Nicotě
    se právě spolu setkáváme a nalézáme.

   4. Žasnu, jakou zuřivost vyvolávají moje názory u jiných. A přitom o knihy a přednášky je stále po létech zájem. Některé mají pět dotisků. A proč je výše jmenovaní a nepodepsaní zuřivci čtou? Vždyť LITERATURY a článků JE TOLIK NA TRHU. A naproti tomu je i tady vidět žádanost článků od jiných. Musím se nad tím zamyslit, co vlastně tu zuřivost vyvolává. Stačí se podívat do místního webu na počet diskuzí a srovnat s ostatními, kde skoro nikdo nečte a nereaguje? Pod mými články stále stejní zuřivci. Tentokrát to spustila opět ta „výnosnost“ článků a CD. Přitom všechny nahrávky mých besed, které dělám zadarmo, najdete také zadarmo pod 2012 Ruda a poslechnete.

  1. Pane Lojza, to znám. Je to bádání materialistů, kteří ještě nepřišli na to, že to platí ve zvířecí říši, nikoliv v duchovní. Článek bude během pár dnů, jak k této „dle vašeho názoru utopii“ dojde na zemi.

   1. To už tady bylo mockrát. Cca v roce 2000 jste doporučoval nákup jódových tablet, které pomohou při výbuchu a záření supernovy. Jenže zakoupené tablety už mají prošlou dobu spotřeby.

    Tak jsem napnutý, co to bude tentokrát!

   2. To slyším poprvé. Asi jste si to spletl s tehdejším německým doporučením jod. tabl. proti radioaktivnímu spadu z Černobylu. Můžete mi říci, kde jsem to doporučoval? Mám své články i celé Phoenixy založené. Pokud mě paměť neklame, doporučoval a doporučuji kapky KJ nebo tbl. do koupele ke vstřebání jodu kůží pro sanaci jeho nedostatku. Vaše námitka je typu jednoho zuřivce na zdejším webu, který tu hlásal, jak jsem někomu prodával nějaká předražená cédéčka nebo nahrávky! A já jsem nikdy žádná CD neprodával.

   3. ad.: Můžete mi říci, kde jsem to doporučoval?

    Nevím, možná to bylo na nějaké Vaší přednášce. Ale asi je to i v jedné z Vašich knih, které jste v tom období napsal. Hledat to nebudu, najděte si to sám.

    A k těm předraženým CD, ty prodáváte dodnes:
    Deštná 4/2017
    Autor: J. Staněk
    Délka nahrávky: 9:42:49
    Formát: mp3
    Datum vydání: duben 2017
    Cena: 350,00 Kč
    Vložit do košíku
    Popis nahrávky
    A. Červený – Tradiční čínská medicína
    Postupující krize lidstva a civilizace
    Příčiny civilizačních chorob
    Otázky a témata z publika
    Zdroj: http://www.agapebrno.cz

   4. Pane, jste Lojza. Už jsem vám tady jednou řekl, že prodává Agape Brno. Jako každá firma,to nahrává a prodává. Ani jednu jsem nikdy nedržel v ruce, ne tak prodával. Firma má své náklady a účetnictví. Nejsem člen firmy, Vy je zřejmě znáte a „bystře“ jste usoudil, že jsou předražené. S tabletami jódu si na nahrávkách pletete pojem a průjem. Nikdy jsem nepožil žádnou tbl. jódu, takže jsem ji nemohl doporučovat. Mám zásadu, že zásadně jako své doporučení uvádím to, co jsem odzkoušel na sobě nebo viděl na vlastní oči. Nejvýš jsem mohl odkazovat na doporučení z přečteného. Místo na nepravdivé výpady byste měl uvést skutečný důvod vašich nenávistných výpadů zde. Vám vadí názory, tak útočte na ně! Dříve to tu byl přeborník Gilgamešova bolavá noha, nyní vy.

   5. Pane Staněk,
    máte pravdu, mám „nenávistné výpady“ vůči Vám. A je to proto, že celou dobu blbnete lidem hlavu. Až budu mít někdy čas, já Vám to proroctví o tom výbuchu supernovy v té Vaší knížce najdu, abyste neřekl, že Lojza lže.

    Někdy v roce 2011 jsem si zaplatil, abych mohl diskutovat na stránkách Agape Brno. Lidi tam byli v podstatě zděšeni z Vašich proroctví. Na Vánoce 26.12.! (snad roku 2010??) jste publikoval článek o katastrofách, které nás potkají. Maminky zděšeně plakaly, co bude s jejich dětmi a jak jste jim zkazil Vánoce.

    Jiná žena Vám položila dotaz, zda má mít děti, protože Vy jste doporučoval, „v době transformace neotěhotnět“. A v roce 2011 jste prohlásil, že transformace již probíhá, takže v žádném případě neotěhotnět! Ta maminka mohla mít děti, které již chodí do školy. Takových bludů jste kázal mnoho, samozřejmě, že některé ovlivnily i mě a z toho možná pramení moje „nenávistné výpady“.

    Nechci tady vypisovat, kolik osudů jste svými nesplněnými proroctvími ovlivnil. Bylo jich velmi mnoho! A to Vám mám za zlé! To mi vadí.

   6. Pro Lojzu:

    Když se ti podaří proměnit svou zkušenost na moudrost nalezením příčiny
    a spatřením důsledků,pak budeš schopen odpuštění a ještě za ní poděkuješ.

    Nejistota,nedůslednost,nezodpovědnost k sobě samému v tápání ve tmě vede
    často k modlářství.Člověk se zbavuje vlastní zodpovědnosti házením viny
    na své idoly,modly a pak odmítá snášet důsledky,živí se zlobou až nenávistí.
    Proto Otec stále opakuje:“Důvěřuj,ale prověřuj.“
    To proto je dobré nalézt nejprve v sobě samém Bod,místo,které nic nezničí.

   7. ad. „Lojza 21.11.2017 (7:40)

    Autor: J. Staněk
    Délka nahrávky: 9:42:49
    Formát: mp3 “

    Neznám současnou cenu prodávaných nahrávek na mp3. Pokud znamená 9:42:49 9hodin 42 minut,…je to dost velký časový rozsah.
    I když, kdysi jsem kupovala CD a DVD jiných autorů za cca 100,- případně 200,- Kč. To ale neprodávala firma, takže to bylo spíš za režijní cenu. A věděla jsem přesně, co kupuji, protože jsem byla natáčení osobně přítomna a osobně jsem účastníky znala.

   8. Slíbil jsem, že uvedu zdroj, že Lojza není lhář. Pokud si p. Staněk už nepamatujete, co jste napsal ve svých knihách, máte trochu problém – asi s tím Němcem Alzheimrem.

    Kniha: Češi na prahu třetího tisíciletí
    Autoři Staněk, Brzobohatá
    vydání duben 2000
    str.84 + 85
    Co říkají Zjevení – zjednodušeně (ani já to nebudu opisovat celé)
    – hvězdy budou padat z nebe
    -atd..
    – …

    Staněk:
    stačí změnit jediné písmeno: hvězda bude padat z nebe
    Stačí hvězdu padající z nebe pochopit jako vzplanutí blízké supernovy
    bla bla

    Záření takové supernovy ve „správné“ vzdálenosti od sluneční soustavy přinese dva následky:
    1/ neplodnost kromě mimořádně geneticky disponovaných jedinců
    2/ záření probudí všechny bloky a temná místa na zářivých obalech duše, které se manifestují explosivním propuknutím nemocí. Tyto nemoci nebudou léčitelné vědeckými přístupy!

    A s těmi jódovými tabletami jste to asi říkal na přednášce k uvedení knihy. Sám jste to sice nezkoumal, ale viděl jste to třetím okem.

    Tolik k Vašim proroctvím.

    Za 17 let sa hukázalo velký kulový a čtenáři tohoto proroctví jsou už asi po smrti. Takže strašil jste zbytečně!

   9. Začetl jsem se do i str.86:

    Praktický souhrn toho, jak se chovat, až Nostradamův běs z nebe (supernova) začne působit:
    – vegetariánství
    – bla bla bla
    – NEOTĚHOTNĚT!!! v té době (asi dva roky)
    – bla bla bla

   10. Myslím, že Staněk neotěhotněl. Jeho hluboké meditace přinášejí ale často psí kusy. Někdy se možná i probudí s rukou v nočníku. Délka nahrávky z Deštné – Délka nahrávky: 9:42:49. 350,-Kč. Možná je to myšleno tak, že ten, kdo to poslechne celé, dostane tuto finanční odměnu, ne ?

   11. Lojzo, nerad bych útočil na pana Stańka, věří tomu, co říká a je to jeho věc.
    Podle mě je to šíření bludů, které duchovně založeným lidem s trochou vlastního rozumu snad otevře oči ( včetně toho jmenovaného kuřího oka), že takové duchovno opravdu ne.
    http://hledani.gnosis.cz/zpusob-prichodu-vyssi-civilizace-na-zemi/
    datováno 28.2.2016, čili 4 roky po tzv. Transformaci 2012, kdy se nic nedělo.
    Možná je to myšleno dobře, duševní a fyzická kondice a pohoda matky je pro vývoj dítěte důležitá.
    Lékaři vcelku svorně říkají, že je důležité těhotnou ženu a rodičku nestrašit. Souhlasím s Lojzou, že články pana Staňka zasévají zneklidnění místo pohody. Čeká nás údajně katastrofa civilizace. Teď zase nějaká přeměna na vyšší typ kosmických civilizací. K tomu nám dopomáhej kosmická prána.
    „Přes svoje nedostatky je moderní civilizace ještě schopna změnit směrování k postupné přeměně ve vyšší typ kosmických civilizací…národům najít z duchovní a zdravotní krize účinná východiska. Skrze rozvinutější účinky prány (zdroje energie života) a psychosomatické léčebné možnosti…
    Všechna zranění duše matky se do určité míry obtiskují do duše (podvědomí) dítěte!..
    Tato situace kolem okolností těhotenství není jen záležitostí nějakých osvícení. O tom, že podvědomí dětí ví, co se dělo kolem těhotné matky, je možné se přesvědčit. Vždyť v hypnotickém spánku každý řekne, co se kolem něj dělo, když on sám byl ještě plodem v děloze!..
    když mluvil z Ducha, přibližně řekl: „Běda těm, skrze něž k těm nejmenším přichází poškození duše! Těm by bylo lépe, kdyby se nenarodili!““
    Nebo
    http://hledani.gnosis.cz/predatori-regulujici-pocetni-stavy-cloveka/
    datováno 28.2.2012, Tvůrce světa bude výběrově působit.
    „Pro tyto vražedné možnosti moderních technologií hrozí podle výše uvedeného kritéria redukce lidstva na stopové množství přeživších. Já ale osobně pozoruji, že Tvůrce tohoto světa má v záloze jiný regulační mechanizmus k odstranění přemnožených těl. Na rozdíl od vražedného řádění temných duchů by měl být výběrové působící. (Viz: Dva budou spolu na poli a jeden bude vzat a druhý ponechán.)“
    http://orgo-net.blogspot.cz/2012/01/josef-stanek-jak-spolupracovat-s.html
    hrozný web orgo-net.blokspot.cz cituje pana Staňka z roku 2012, myslím, že tio kdysi bylo i na gnosis9.net :
    MVDr. Josef Staněk:
    Přijde transformace tak, jak ji dosud nikdo nepopsal?
    “ Po ní lidstvo nastolí „tisícileté království boží“, neboli vejde na vyšší duchovní úroveň. Při zachování těchto charakteristik mi vycházelo, že změna tak může přijít jedině prostřednictvím pozvolného zásahu životadárných sil do metabolizmu člověka. Tedy skrze ovlivnění zdraví, plodnosti a životaschopnosti člověka. A právě takové pozvolna se zesilující poruchy metabolizmu a plodnosti jsem v poslední době zaznamenal…
    Není vyloučen i náhlý zářivý atak z kosmu. Vychází mi, že pro překonání nastoupivších škodlivých vlivů bude jednotlivci potřeba získat schopnost využít nejméně 25% prány z potravy a 25 % prány z okolí. Ti, kteří těchto minim živení „božím chlebem“ nedosáhnou, půjdou duševní rovnováhou a tělesným zdravím stále dolů! Henri Monfort říkal, že z potravy získávají nyní lidé tak 15 %. Nemohu to potvrdit, zjistil jsem nejvýše 5%.“
    Atd. Prostě texty hodné Bludného balvanu, který panu Staňkovi udělen byl v roce 2006 za jasnovidectví v historii.
    http://www.sysifos.cz/index.php?id=vypis&sec=1173691677
    Heslo Ruda 2012
    https://www.youtube.com/watch?v=Zgh-A_eiFKM
    https://www.youtube.com/watch?v=hBRwzicfhGY
    https://www.youtube.com/watch?v=5JMGkae6vvQ
    “ Když mám pravdu, tak zobrazení Krista nebo Turinské plátno, se na mě usmívá.. “ když se dívá na obraz.
    čas 37 minut: Něco jako duše v astroprostoru ( Velký třesk nebo Velký Křach). Duše ze záhrobí ( ve smyslu pekla) se vrací jako chudáci a znetvoření do života. Zlí lidé budou od dalšího vývoje odstřiženi….

  2. Takže konečně je venku ta příčina té zuřivosti-hledání „utopické“ společnosti. Ta dnešní Lojzovi sedí, ale já mu ji neberu. Nemám žádnou funkci a moc už vůbec ne. Takže je jen jediné vysvětlení, proč místní zuřivci nemávnou rukou nad tím hlupákem Staňkem. Začínají se bát o svůj způsob života a myšlení. Proč, jestliže mají pravdu. A v novém dvojčísle Nového Fénixu je zrovna o takové psáno. A zásady jako z planety Omega. Pane Lojza, odtajněte svůj majetek, způsob rodiny a obživy. A každý i kuřím okem uvidí, proč ta série útoků pod mými články.

   1. K nesplněným proroctvím je třeba se vůbec nevyjadřovat, zamést to pod koberec a ono to tady v těch příspěvcích časem zapadne.

    Je s podivem, že vůbec necítíte ani kousek viny za to, jak jste lidi mátl a matete. Jak jste mylně ovlivnil a ovlivňujete osudy lidí a vůbec Vám to nevadí. Ani jedno z Vašich proroctví se nesplnilo, ani jednou jste třetím okem neviděl nic správně. Ale hlavně, že budete 27 let tvrdit, že Vy máte Pravdu s velkým P!
    Komu Bůh nadělil hloupost, tak mu musel dát i spoustu energie k jejímu prosazování, protože jinak by ta hloupost dávno zanikla. Takže to je důvod Vašich 11 knih a 250 článků pořád o tom samém.

    P.S.
    Do mého majetku Vám nic není. Ale přesto prozradím, že mám malý domeček na vesnici, který jsem si vlastníma rukama postavil. Jsem v pracovním poměru na zkrácený úvazek, ve zbylém čase se starám o nemocnou matku.

   2. Pane Lojzo, píšete, jak cítíte. Můj kamarád Venda také tak psal a dočkal se od pana Staňka zákazu diskuze pod svými články. On to sice někdy, sporadicky, poruší, ale Staňka již nijak nevnímá.

    Cítím s Vámi a ne náhodou si musím vzpomenout na upozornění Ježíše Krista na falešné proroky, jejichž cílem je negativní silou plést lidi, svádět je z cesty. Povšiml jsem si, jak pan Staněk píše chvíli o duchovnosti, Ježíši, Bohu, hledání jeho tváře, o zázracích Ježíše a hned zase skočí do problémů světa, do EU, do konfliktu Němců s Čechy, do povolební kocoviny, do politiky, kde vidí nešvary a svými popisy lidi směruje, možná mate, možná i zavádí. Tak pracuje Satan. Satan lidi přímo nezaškrtí, ale přinutí člověka svými nástroji, aby jiného zaškrtil a nebo upadal třeba v morálce. V Satanově moci tak funguje i falešný prorok. Jestli je pan Staněk falešný prorok, to ale nemohu posoudit.

    Vrátím se do současnosti a k příjemnějšímu dění; za chvíli jdeme s Vendou na podzimní houbovou procházku. Prý rostou nějaké čirůvky a penízovky ??

   3. Třeba najdete i hřib Satan. Bu Bu BU je jedovatej, stejně jako onen vymyšlenej biblickej. Přitom stačí onu houbičku povařit a je po jedovatosti.
    A co by bylo bez Satana? Kdo by byl Světlonošem, strážcem hmoty?
    Že pan Staněk někomu zblbl hlavu? Nelze. Pokud to ten druhý nedovolí a nemá v sobě stanoven – jak to bylo kdesi tu napsáno? Bod pevný, neměnný, přes který se nelze dostat z brány věčnosti a naopak.
    Ostatně každý, kdo se zajímá o duchovno, ezoteriku, magii, či co všechno ještě, by měl vědět, že tento pevný bod může býti jeho jedinou pavézou (záštitou) proti všemu, co není v pořádku a díky tomu může rozeznat faleš, přetvářku,… mnohdy to však trvá desítky let, než je člověk schopen rozeznat….

   4. Pane Lojza, tak to PS vám konečně slouží ke cti. Doporučuji nečíst to, čeho nejste schopen pochopit kontext a vytrhujete z úvah a článků věty. Kdybyste ty kazety opravdu poslouchal, tak na začátku každé říkám: neříkám pravdu, protože od ní jsme my jako lidstvo zatím velmi vzdálení. Říkám své názory a životní zkušenosti 78 let, aby si každý mohl porovnat se svými a ostatním slyšeným. A udělat si vlastní. Vše bylo vždy podepsané, na rozdíl od místních Gnosiszuřivců. Takže takzvané matení hlav, které pozorujete ode mne, který stále zdůrazňuje mimoorganizovanost a „samorůst“, nepozorujete jej však třeba od tisku a duchovních organizací, je mimo Pravdu. Je to úmyslné anonymní nařčení na veřejnosti a odvolávám se v tomto vašem tvrzení k Bohu o Spravedlnost!

   5. Dovolím si poznámku:
    ad. „…. neříkám pravdu, protože od ní jsme my jako lidstvo zatím velmi vzdálení. Říkám své názory a životní zkušenosti 78 let, aby si každý mohl porovnat se svými a ostatním slyšeným. A udělat si vlastní…..“

    Velmi správně.
    Jinými slovy řečeno (jak jsem slýchala jinde od jiného přednášejícího): „Nevěřte mě, věřte sobě.“
    Je to otázka možného vlastního hledání. Kdo nehledá, ale závisí nebo až pohodlně visí na druhého názorech, nemusí ve vlastním labyrintu najít. Promarňuje možnost vlastního samostatného hledání, i když byl varován.

   6. ad.: Je to úmyslné anonymní nařčení na veřejnosti a odvolávám se v tomto vašem tvrzení k Bohu o Spravedlnost!

    Tak dobře, hin sa hukáže! Do roka a do dna!

  3. ad.: Tak dobře, hin sa hukáže! Do roka a do dna!

   Tož co, pane Staněk? Hukázalo sa neco? Já myslím, že ani ne. Vypadá to, že Nicota na naše žabomyší války z vysoka kašle.

   1. Jenže na Agape je kvalifikovaná diskuze, tady výlevy anonymů všeho druhu. pouze přemýšlím, proč jen pod mými články? Včetně námitek a vlastních názorů, kterých si vážím. je to společenství lidí, usilujících o pravdu, nikoliv ji „mající“ a druhé za hlupáky označující. Také to pozoruhodné označení členů Agape za hlupáky je vypovídající.

   2. V sektě Agape je diskuse Vašich příznivců a pochlebovačů. Kdo má jiné názory, tak je odstřižen od diskuse a peníze za předplatné mu nejsou vráceny. Na to už si i na zdejších stránkách stěžovalo více lidí.

   3. Opakujete se, toto video jste sem již dával a já jsem Vám ho dokonce okomentoval:

    23.9.2017 (16:42)
    Pane Staněk,
    já se divím, že Vás ty exhibice pořád baví. Vždyť je to snůška blábolů:
    Z videa:
    – dokonalý Bůh stvořil nedokonalé duchy a aby se měli kde očišťovat, tak jim k tomu stvořil vesmír?
    – až se z toho převtělování vymaním, tak budu mít na věčnosti věčnou šichtu jako anděl a budu dohlížet na jiné lidi?
    – ten Kristus v tom nebi musí mít pěknou šichtu. Když je podle Vás jen v Mléčné dráze 10 000 planet, na kterých je život a na každé několik miliard lidí.
    – Kristus je mužský princip Boha, panna Maria je ženský princip Boha. Bůh je muž i žena?
    – víno se v horku nekazí?
    – to nebe, když tam ti andělé různě poletují, to věčnost? To je přece normální pohyb!

    Po ovoci poznáte je. Za 27 let Vašeho působení žádné ovoce nevidím.
    Přestaňte už lidem blbnout hlavu! Bezdomovectví v moskevském metru v příštím životě máte již jisté (za to matení lidí).

    Dneska bych Vám k tomu mohl ještě vyložit ten pohár a konvalinky: Konvalinky jsou, pokud vím, jedovaté. Takže jste na český národ vylil pohár jedu a otrávil jej.
    A kosmický sex nebudu ani komentovat. To už Vám dostatečně okomentovaly některé ženy, jejichž manžel odešel (na Vaši radu) za mladší přítelkyní hledat Vámi tolik propagovaný kosmický sex.

  1. Pane jo. Nakoukla jsem na ty stránky do r. 2017 a zjistila jsem něco naprosto úžasnýho. Jeden z autorů tam použil …. „Prvotní Stvoření – intuice a rozum“….
   Senzace. Tedy pro mne, protože „Prvotní Stvoření“ jsem začala používat daleko dříve a nezávisle na tom autorovi. Což znamená, že …. no, co vlastně to znamená? Dumej, dumej hlavičko makovičko….. pro mne ohromná úleva. Nejen.

   1. Pro Lojzu. Sláva, já jsem pořád hloubal, odkud vzniká ta vaše zuřivost ve výpadech za každou cenu. Na oponenty jsem zvyklý a dokonce je vítám. A ona příčinou je postoj k homosexualitě!!! Agape je silně prorodinný web a zaměřený na prohlubování kvality lásky muže a ženy. Chápu, proč jste tam narazil a proč ve vás vyvolal tu zuřivost. A ten výklad, jak anděl roznáší jedovaté rostliny konvalinky, to je síla!!! Konvalinka je totiž léčivá rostlina na srdce, jedna z nejznámějších. Odtud přeléčení mého srdce nalezením a žitím lásky k ženě. Jedovatá je označována proto, že předávkování je škodlivé. To platí ostatně pro všechny léčivky.

   2. ad.: A ona příčinou je postoj k homosexualitě!!!

    BINGO! Lojza je konečně odhalen!!!

   3. Principy nové vyšší civilizace – Brno 9.12.2017

    V sobotu 9.12.2017 se bude od 13 do 16 hod. konat v Brně předvánoční přednáška dr. Staňka.
    Místo: Sál B. Bakaly, Žerotínovo nám. 6, Brno

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2019

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Odkazy:

Slunovrat Záhady-Zdraví.cz slunecnikvet-anna.blog.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference