mapa stránek || vyhledávání

Odpadkový koš

„Vyhýbat se utrpení, ať už se projeví jakkoliv a kdekoliv, ukazuje vždy, že ten, kdo tak činí je v zásadě nezasvěcenec.“ Herbert Fritsche

Každý z nás pod pojmem „já“ vnímá spoustu svých osobních identifikací: Já jsem muž, heterosexuál, vzorný otec rodiny, vědecký pracovník. Jsem pracovitý, sportovec, věřící v Boha, příznivec dobrého vína, zahrádkář, atd. Pokud jsem se takto identifikoval, musel jsem se předtím rozhodnout mezi dvěma možnostmi. Jestliže jsem muž, vyloučil jsem to, že jsem žena. Jestliže jsem heterosexuál, musel jsem vyloučit, že nejsem homosexuál, či jiný „sexuál“. Z našeho úhlu pohledu pak vznikne vždycky nějaké hodnocení: Já jako muž vnímám, že je správné být heterosexuál a není správné být homosexuál, transsexuál, bisexuál, metrosexuál nebo zkrátka nějaký jiný „úchyl“. Jestliže jsem pracovitý, odmítám lenost, jestliže jsem sportovec, nesnáším „gaučové povaleče“, jestliže věřím v Boha, bojuji proti ateistům, jestliže mám rád dobré víno, provokují mě abstinenti, atd. Dodatečně pak hledám pro toto své subjektivní vidění světa ty správné argumenty a teorie, proč je můj názor správný.

Tady bych chtěl vyzdvihnout již zmíněnou čínskou filosofii a východní náboženství za to, že pochopili polaritu tohoto světa a vyjádřili to principy JANG a JIN. Dalším obrovským přínosem v oblasti psychiky byli pánové Sigmund Freud a jeho „žák“ Carl Gustav Jung. Slovo „žák“ píši schválně do uvozovek, protože Jung byl správný žák. A správný žák předčí svého učitele. Nicméně tito dva pánové se shodli na tom, že principy JANG a JIN fungují i v lidské psychice. Jak už jsem psal v tabulce JANG – JIN v článku Polarita, v lidské psychice tyto póly představují vědomí a nevědomí.

Jestliže se tedy identifikujeme vždy s jen jedním pólem, musíme ten druhý pól odmítnout, potlačit, popřít. A tady přišel Sigmund Freud s termínem „odpadkový koš“. Všechno to, co nechceme prožít, co nechceme objevit, čím nechceme být – toto všechno házíme do tohoto odpadkového koše. Polovinu všech možností musíme už z principu odmítnout, vypudit je ze svého vědomí a tím pádem nasunout do našeho nevědomí (odpadkového koše).

Pokud jsme jeden pól odstranili z našeho zorného pole, nezrušili jsme tím ale jeho přítomnost. Odmítnutý pól přežívá v našem nevědomí, odpadkovém koši. A tady je ten kámen úrazu. My nemáme v našem nevědomí (odpadkovém koši) jako na našem počítači tlačítko „Vysypat koš“. A tak všechny tyto věci, které odmítáme, dále v tomto odpadkovém koši žijí a domáhají se projevu. Chtějí nás učinit celým, protože jedině prožití obou pólů JANG a JIN nás učiní celými, plnými.

Pro pojem odpadkový koš zavedl C. G. Jung svůj pojem „stín“. Je to poněkud mírnější vyjádření téhož a odpovídá více Jungově naturelu. V odpadkovém koši máme tedy všechny skutečnosti, které nevidíme, nechceme vidět nebo odmítáme vidět. Tím pádem si je ani neuvědomujeme. A tady spočívá právě to největší nebezpečí, protože obyčejnému člověku není znám tento princip odpadkového koše (stínu).

Odpadkový koš v našem nevědomí pak způsobí, že všechny naše sebeušlechtilejší záměry skončí pravým opakem. I lidová rčení to vystihla různými pořekadly:

„Cesta do pekla bývá dlážděna dobrými úmysly.“

„Každý dobrý skutek musí být po zásluze potrestán.“

(Ve fyzice je to známo pod pojmem „Zákon akce a reakce“. Pokud působím silou na nějaký předmět, dotyčný předmět působí stejnou silou na mě. Zákon akce a reakce je tedy také jenom polaritní zákon s principy JANG a JIN).

Odmítnuté věci v odpadkovém koši začínají žít svým vlastním životem a začínají nás čím dál více nutit, abychom se jimi zabývali. Začínají bobtnat a domáhají se projevu. Pokud tyto signály nepochopíme, nepřijmeme je, tak máme jistotu, že se ve svém životě budeme zabývat právě těmi skutečnostmi, které ve svém životě nejvíce odmítáme.

Tady jsme dospěli k určité zákonitosti, jíž nemůže nikdo z nás uniknout. Člověk se nejvíc zabývá tím, co odmítá. Přitom se musí odmítaným principem zabývat tak, že jej nakonec prožívá. Odmítáme-li něco, můžeme si být jisti, že se tím budeme celý život zabývat. Podle tohoto zákona hybatel technického pokroku začne techniku nenávidět, milovník přírody skončí v paneláku, z ateisty se stane fanatický věřící a z propagátora zdravé výživy těžce nemocný.

Abychom došli k poznání, musíme žít v polaritě. Druhý pól nám tvoří vnější svět, který se chová jako zrcadlo, v němž vidíme pořád jen sami sebe. V tomto zrcadle vidíme jen náš stín – resp. obsah odpadkového koše. Potkáme třeba nějakého člověka nebo se bavíme s nějakým člověkem a na tom člověku nám vadí nějaká jeho chyba. Můžeme si být jisti, že je to naše chyba. Pokud o někom řekneme, že je třeba lakomec, tak jsme to jistě my, kdo nemá k penězům správný vztah.

Obsah našeho odpadkového koše nám nahání hrůzu. Samozřejmě, vždyť ony odpadky jsou vše, co jsme od sebe odsunuli co nejdál, co nechceme prožívat, co nechceme v sobě vůbec hledat. V odpadkovém koši máme všechno to, o čem jsme přesvědčeni, že je třeba sprovodit ze světa, abychom byli dobří, šťastní a zdraví. Jenže je to právě naopak: Náš odpadkový koš obsahuje všechno to, co nám chybí k dosažení rovnováhy a zdraví.

Obsah odpadkového koše nám způsobuje všechny naše nemoci, dokonce i úrazy. Vyléčení naší nemoci je možné tak, že obsah odpadkového koše vyneseme na světlo, prohlédneme si jej a prožijeme. Tím se obsah odpadkového koše dostává do vědomí, člověk dosáhne rovnováhy a uzdravení. Více o tomto tématu pojednává vynikající kniha Nemoc jako cesta od autorů Dethlefsena a Dahlkeho.
 

Milan

Červenec 2017
 

Poslední články autora:


hodnocení: 5
hlasů: 1
Print Friendly, PDF & Email

103 komentářů

 1. Zmíněný a zdůrazněný „Zákon akce a reakce“ – je již několik roků tady diskutován jako zákon karmy. Neměnný, nepodléhající přáním lidí, nezávislý na jejich přijímání či odmítání, spravedlivě přidělující reakce na prvotní akce.
  Dal by se i v kontextu Vámi napsaného objasnit takto?
  Správná akce je ta, která vytváří správnou reakci a špatná akce je ta, která vytváří špatnou reakci.

  ad/ Podle tohoto zákona hybatel technického pokroku začne techniku nenávidět, milovník přírody skončí v paneláku, z ateisty se stane fanatický věřící a z propagátora zdravé výživy těžce nemocný.

  Proč by měl začít hybatel techniku nenávidět? Kdo posoudí, jakou akcí je ta, která je ještě hybatelem technického pokroku? Co vyvolá to, že se pak objeví zákonitá reakce a hybatel začne techniku nenávidět? (mimochodem, zákony vznikají z nějakých nutných a opakujících se pravidel a dějů) Co hodil hybatel do koše, aby začal techniku nenávidět?

  Proč by nemohl milovník přírody, který svou nákloností k přírodě, zřejmě tím vytváří nějakou dobrou akci, žít v paneláku třeba až do smrti? To žití v paneláku má být reakcí ? Co když ten milovník přírody žil v tom paneláku již před tím, než se začal k přírodě z lásky věnovat? To je nějaký „koš“ a trest z něj?

  Proč by se měl stát ateista fanatickým věřícím? A proč by ostatně nemohl? Zákon akce a reakce snad platí tak, že ten, kdo činí akci – je ateistou, že se v reakci na to stane fanatickým věřícím? Co je špatné na tom být ateistou a nebo fanatickým věřícím? Co „hodil“ ateista do odpadkového koše?

  Proč by nemohl ten, kdo propaguje zdravou výživu, jako bohulibou akci, těžce onemocnět? To je snad pravidlo, nějaká zákonitá reakce těžce onemocnět z toho důvodu, že někdo před tím propagoval zdravou výživu? Co odmítnul propagátor zdravé výživy a co dal do odpadkového koše, co pak bobtnalo, až z toho těžce onemocněl?

  ad/“Obsah odpadkového koše nám způsobuje všechny naše nemoci, dokonce i úrazy.“

  Ano, naše karma /reakce, plody předchozí setby/ nás bude dohánět a nelze ji nikdy uniknout. A následek nezlehčí ani to, jestli si to či ono /akci/ uvědomujeme a nebo ji zahazujeme do nevědomí, do „Vašeho“ odpadkového koše. Pánové Freud a Jung to ve své době také pochopili.

  Autor M.Naimy napsal: „Z nevědomé celistvosti se zrodila dualita, která má sloužit k tomu, aby celistvost skrze zakoušení rozdílnosti uchopila vlastní jednotu. Také v dualitě je člověk stále věrným obrazem a podobou Boha. Bůh, toto prvotní uvědomění, se promítá do Slova a Vědomí, které jsou sjednoceny ve svatém pochopení. Dualita není trest, je to přirozený proces, jenž je nezbytný pro poznání božské celistvosti……“

  Pěkný den.

  1. Zdravím Vás, Vendo.
   Jsem rád, že jste se po čase opět ozval. S p. Naimou bych souhlasil. Nesouhlasím ovšem opět s Vaším vnímáním karmy.

   ad.: Ano, naše karma /reakce, plody předchozí setby/ nás bude dohánět a nelze ji nikdy uniknout.

   Kdybyste se namáhal přečíst celou knihu, tak byste zjistil, co je tam napsáno o karmě a co tady již mnohokrát zaznělo:

   Cituji:
   Ve východních náboženstvích (např. hinduismu) je znám pojem karma. V podstatě to znamená stejný pojem jako v křesťanství dědičný hřích. Pojem karma je odvozeno od sanskrtského slovního kořenu „kr“ a znamená činit, dělat, udělat, konat, uskutečnit, dosáhnout, provést, připravit, podniknout apod. Tady vidíme shodu v tom, že jakékoli činění či konání je karma. Žel v našich křesťanských končinách tento pojem byl opět zkomolen a je chápán spíše jen jako hřích. Jestliže např. něco ukradnu nebo někoho zabiji, tak mám karmu a musím ji odčinit. Přibližovat se k Bohu mohu jen očišťováním karmy, až budu mít karmu nekonečně čistou, pak se přiblížím k nekonečně čistému Bohu. Je to nepochopení slova karma, které si křesťané naroubovali na svůj výklad nekonečně dobrého a milujícího Boha.
   Konec citace i mého diskusního příspěvku.
   Hezký den i Vám.

   1. Milane,

    přít se o karmu nemá žádný smysl. Kdo ji chápe, ten ví, že v tomto životě pro něho nemá žádný význam. A kdo ji nechápe, pro toho karma také nemá žádný význam.

    Je to něco jako stavba domu. Když jsi na této stavbě elektrikářem (protože právě pro toto řemeslo máš největší vlohy), odváděj poctivou práci elektrikáře. A to, že tvá práce bude vyúčtována v rámci celé stavby (která je tvá, aniž o tom víš), to tvou nynější práci nijak neovlivňuje.
    Že jsi byl v minulém životě zedníkem či tesařem, (anebo kdysi dávno nevyučeným helfrem) tomu můžeš a nemusíš věřit – ale na tvou práci elektrikáře to nyní nemá žádný vliv.

    Vysvětlovat reinkarnaci by mohlo mít význam nanejvýš někomu, kdo je něčím tvrdě postižen a ptá se: proč zrovna já? Jenže kdo se takhle ptá, obvykle reinkarnaci stejně nechápe, takže je lepší to s ním nerozebírat. On sice může skončit u zpupnosti vůči Bohu, ale i vtom je záměr Boha, přičemž se rozvíjejí další příběhy. (To je mimo jiné taky důvod, proč téměř všechny zmínky o reinkarnaci nechal Bůh z Bible vyřadit a proč ji církve popírají.)

    Diskuse o reinkarnaci prostě nemají smysl a ve svém důsledku tvoří akorát zlou krev.

    1. ad. „….přít se o karmu nemá žádný smysl. Kdo ji chápe, ten ví, že v tomto životě pro něho nemá žádný význam. A kdo ji nechápe, pro toho karma také nemá žádný význam…..“

     No jistě, ale pouze pokud si ale člověk nevzpomene na své činy z minulých životů.
     Pak si pište, že pořádný smysl má i v tomto životě, pokud není vyrovnána.

    2. ad.: Milane, přít se o karmu nemá žádný smysl.

     Když se řekne leasing, tak to zní tak moderně. Kdyby se řeklo splátky, tak už to tak vznešeně nezní.
     Tak si místo slova karma dejte české „konání“. Pak ta věta bude znít:
     „Přít se o konání nemá žádný smysl.“ Karma není žádný dluh, to je KONÁNÍ.

     ad.: proč téměř všechny zmínky o reinkarnaci nechal Bůh z Bible vyřadit

     To mi prozraďte jak to ten Bůh udělal. Že by to na tom HDD trochu promazal? Bibli si napsali a zkomolili lidé.

    3. Milane,

     jestli věříte, že karma je aktuální konání, tak už vůbec není o co se přít, protože evidentně každým okamžikem každý živočich něco koná.

     Ovšem jestli věříte, že Tvůrce nemá prostředky k tomu, aby ovládal svou tvorbu, je vaše víra bludná. S takovou vírou pak samozřejmě můžete tvrdit, že lidé si napsali a zkomolili Bibli sami (přestože je v Bibli řada odkazů na sdělení přímo od Boha).

     Ale ani o vaši víru se s vámi nehodlám přít, protože nic dobrého by to nepřineslo. Sám jste si ji vybudoval, sám se s ní srovnávejte.

    4. ad.: jestli věříte, že karma je aktuální konání, tak už vůbec není o co se přít, protože evidentně každým okamžikem každý živočich něco koná.

     A „vo tom to celý je“. Jedině Nicota nekoná, tak nemá karmu.

    5. Milane,

     …A „vo tom to celý je“. Jedině Nicota nekoná, tak nemá karmu…

     Jestli je Nicota vaším vzorem, neměl byste přestat dýchat?
     A jestli není vaším vzorem, k čemu vám je?

    6. ad.: neměl byste přestat dýchat?

     Nebojte, na všechno přijde. I já časem přestanu dýchat. (A přiblížím se Nicotě.)

    7. JK, máš v tom příspěvku totální hokej… prý Bůh nechal z Bible VYŘADIT reinkarnaci, tož to je maxihovadina nejvyššího stupně Nevědomosti!

  2. Správná akce je ta, která nevyvolává žádnou reakci. Ať už správná či špatná akce zde duši poutá a musí si odžít reakce. Jedině činnosti konané ve službě Bohu nevytvářejí žádné reakce a duši nepoutají.

   1. ad.: Jedině činnosti konané ve službě Bohu nevytvářejí žádné reakce a duši nepoutají.

    Jaromíre, prosím, mohl byste uvést příklady takových činností?

   2. Jaromíre,

    …Jedině činnosti konané ve službě Bohu nevytvářejí žádné reakce a duši nepoutají…
    Tak to byste neměl jíst ani kadit. (Myslete na vaše protibožské reakce při každé návštěvě WC tak dlouho, mež vás to vyléčí.)

    1. Zde je odpověď na Váš příspěvek :
     Bg 3.13 — “Oddaní Pána jsou osvobozeni od veškerých hříchů, neboť jedí jídlo, které je nejprve obětováno. Osoby, které však připravují jídlo pro svůj smyslový požitek, jedí bezesporu jen hřích.”

    2. Jaromíre,

     mile jste mě překvapil.
     Ve fyzikálním smyslu samozřejmě každá akce vyvolává reakci (je to zákon), ale v duchovním smyslu máte Pravdu.
     Souvisí s ní ještě vysvětlení, že: Oddaní Nejvyššího Pána Viṣṇua neboli ti, kdo mají vědomí Kṛṣṇy, jsou nazýváni santové a neustále Pána milují.

     Analogii v Bibli k vámi uvedenému citátu pak dávají slova Pavlova: Čistým je vše čisté; nečistým a nevěřícím však není čisté nic.

    3. JK,
     nemile jste mě překvapil. On ten Bůh stvořil dva světy? Jeden fyzikální a jeden duchovní a pro každý platí jiné zákony? No to snad ne!!!

    4. Nám na táboře říkali, že počítače bývají propojeny přes nějaké USB konektory. To ty dva světy musí být propojeny také nějakým konektorem?
     Bůh by si mohl vzít na pomoc Chucka Norise. Ten dokázal zapojit USA do USB.

    5. Milane, Bůh nestvořil dva světy fyzikální a duchovní, ale stvořil nám jen jednu hlavu. Fyzikální zákony ( třeba ta akce a reakce) se dají ověřit často přístroji nebo teoreticky odvodit od známých jevů a zákonů.
     Duchovní svět přesně definované zákony nemá, musíme tomu věřit, představit si to, nalézat obdobné jevy duchovní oblasti, které ale mají chatrný podklad a odraz ve světě fyzikálních zákonů. Třeba ta neustále rozmazávaná karma, jejichž hranice a dopad nejsou určeny a každý si může myslet, co se mu zdá to pravé ořechové duchovní.

    6. Milane,

     logika a fyzikální zákony samozřejmě pronikají všemi světy, ale zatímco v duchovním světě vládne Pravda, v tomto světě vládne Lež. Je to záměrné, neboť v případě, že by zde vládla Pravda, bylo by zbytečné chodit sem skládat zkoušky z lidskosti.

     Takže logika a fyzikální zákony sice platí, ale v Pravdě jsou používány jinak, než ve Lži.
     Například přímo u vás je typickým příkladem víra, že existuje Nicota, což je lež, odporující jak logice, tak i fyzikálním zákonům – a přesto u vás existuje.

    7. O Pravdě s velkým P diskutuji s p.Staňkem od roku 2012. Žádná Pravda ani Lež neexistuje. Vždy je jen pravda a její protipól lež.

    8. Uvízl jste v dogmatech křesťanství. My sem nechodíme skládat zkoušky z lidskosti, ale jsme zde proto, aby si Bůh uvědomoval své bytí. My jsme nástrojem, který slouží pro poznání jeho Stvoření.

    9. ad/
     …..ale jsme zde proto, aby si Bůh uvědomoval své bytí. My jsme nástrojem, který slouží pro poznání jeho Stvoření.

     To je tedy troufalost, to Vám povím!!! Z pohledu člověka Milana takto hodnotit Boha??!! Čiré nepochopení Stvoření.

     Ale každý má svoji cestu, i cesta nepochopení je cestou.

 2. Šlo mi o vysvětlení těchto Vašich myšlenek“: „Tady jsme dospěli k určité zákonitosti, jíž nemůže nikdo z nás uniknout. Člověk se nejvíc zabývá tím, co odmítá. Přitom se musí odmítaným principem zabývat tak, že jej nakonec prožívá. Odmítáme-li něco, můžeme si být jisti, že se tím budeme celý život zabývat. Podle tohoto zákona hybatel technického pokroku začne techniku nenávidět, milovník přírody skončí v paneláku, z ateisty se stane fanatický věřící a z propagátora zdravé výživy těžce nemocný.“

  Ještě k mému předchozímu prvnímu ad/“Podle tohoto zákona hybatel technického pokroku začne techniku nenávidět, milovník přírody ……“ jsem si myslel, že vysvětlíte Vaše předchozí: „Odmítáme-li něco, můžeme si být jisti, že se tím budeme celý život zabývat.“

  Co odmítal hybatel? Proč milovník přírody skončil v paneláku? …..atd.

  Jinak se omlouvám, ale Vaši knihu číst nebudu. Zareagoval jsem jen na něco, co je ve Vašem článku „Odpadkový koš“ pro mne nejasné.

  1. Hybatel technického pokroku prosazoval všude jenom techniku a odmítl např. přírodu.
   Milovník přírody odmítl technický pokrok a civilizaci, život ve městě, a proto skončil v paneláku, aby si mohl prožít to, co celý život odmítal.
   To je oba činí celým, úplným.

   1. Ale co když hybatel technického pokroku zůstal u svého řemesla až do smrti a hybatelem tedy zůstal a nenávist se nekonala. Milovník přírody mohl žít v paneláku již tehdy, když přírodu začal milovat a technický pokrok a civilizaci užíval velmi umírněně?

    Já v tom zákonitost „akce a reakce“ nevidím.

    Vy píšete „Odmítáme-li něco, můžeme si být jisti, že se tím budeme celý život zabývat.“

    Já například odmítám alkohol a nezabývám se jím.
    Odmítám kouření a nezabývám se ním. Proč bych si měl být jist, že se tím budu zabývat celý život?

    1. ad.: Já například odmítám alkohol a nezabývám se jím.

     Vsadil bych svůj klobouk na to, že někde ve svém blízkém okolí máte alkoholika.

    2. Ono je to podle mně trochu jinak. Věc se stane stínem, jenom když ji vědomě nebo nevědomě odmítáme, tedy angažujeme se na ní nějakou energií odporu.

     Pokud je nám třeba alkohol a alkoholici opravdu z hloubi duše lhostejní, nevytváříme stín. Pokud se ovšem vědomě nebo nevědomě proti alkoholu a alkoholikům nějak vyhrazujeme, bojujeme proti nim a nějak se jimi zabýváme, tak právě tím vytváříme ten stín.

     Takže proto Venda nemusí mít žádný problém s alkoholem a alkoholiky :-)))

 3. Milane,

  …Žádná Pravda ani Lež neexistuje…
  Velká písmena jsem použil symbolicky, aby bylo zřetelnější, že existují velké pravdy a velké lži a že mají vlastní světy.

  …Vždy je jen pravda a její protipól lež…
  Tak jasnou hru už dnes téměř žádná lež nehraje – obvykle se snaží převlékat za pravdu a schovávat se v ní. Nejnebezpečnější lži jsou pak ty, kterým říkám: kapka lži v sudu pravdy.

  Navíc je zásadní, z jaké úrovně pravdu či lež vnímáte.
  Pro vás je například pravda: „Uvízl jste v dogmatech křesťanství…“
  Já o tom mám mnohem více informací, než vy (ve zkratce: všechna náboženství mají pravdivé jádro a znamenají právě a jenom nauky) a proto vím, že vaše tvrzení je lež.
  A vidíte, ve svých rozdílných úrovních máme oba pravdu.

  …ale jsme zde proto, aby si Bůh uvědomoval své bytí…
  Opravdu si myslíte, že si Tvůrce neuvědomoval své bytí dřív, než začal tvořit?
  Rodí snad matka dítě, aniž by si to uvědomovala?
  (Jiná věc je, že tvůrčí činnost a zpětná vazba dělá Bohu radost – jako každému tvůrci, nebo rodičům dítěte.)

  1. ad.: Opravdu si myslíte, že si Tvůrce neuvědomoval své bytí dřív, než začal tvořit?

   Ano, opravdu si to myslím. Kdybych si to nemyslel, tak bych to nepsal. Já totiž na rozdíl od jiných napřed myslím, potom píšu.

   1. Milane,

    …Opravdu si myslíte, že si Tvůrce neuvědomoval své bytí dřív, než začal tvořit? Ano, opravdu si to myslím…

    Zřejmě si to myslíte na základě vlastních zkušeností (ostatně, leccos naznačuje i vaše tvorba zde), ale zkuste vypátrat ještě jiného tvůrce, jenž by tvořil, aniž by si uvědomoval, že existuje (a proto ani neví, co chce tvořit a proč).

    A vyznání matky, že je trojnásobně neuvědomělou matkou, nechci ani komentovat.

    1. Na tom také není co ke komentování.
     Záhal vědomí při příchodu na Zem, víme…..
     Někdo si třeba vůbec nevzpomene na Bytí,
     někdo si vzpomene brzy a zapomene,
     další si vzpomene v zralejším věku
     a nezapomene,….

   2. Milane,
    už Giordano Bruno říkal, že vesmír je nekonečný a Bůh je všude. A upálili ho.

    Nekonečnost a všude přesahují možnosti našich představ. A zavání to tím, že vesmír a Bůh se objevili současně, hmota i duch. A teď ještě, jak to všechno vzniklo, proč a co bylo prvotní. Lidské vědomí je primárně nastaveno na řešení jiných věcí, třeba jestli je ještě v chladničce jogurt.

    1. Taky mám strach, jestli mě za tu knihu nebudou chtít upálit. Vždyť věřícím beru jejich milujícího taťuldu.

     ad.: A teď ještě, jak to všechno vzniklo

     Každá zodpovězená otázka položí deset dalších k zodpovězení. Takže toto přenechám jiným.

    2. Ále, snad se v blízké době upalovat nebude.
     To mi sliboval můj syn, že ve středověku by mne upálili na hranici. Brrrr.
     :-)

    3. Milane,

     …Taky mám strach, jestli mě za tu knihu nebudou chtít upálit. Vždyť věřícím beru jejich milujícího taťuldu…
     Strašně se přeceňujete. Brát můžete akorát těm, kteří si nechají vzít a ještě jsou pod vaší úrovní.

     A co je to za úroveň?
     Tvrdíte, že Bůh je bez inteligence, ale jeho tvorba inteligenci má.
     Přitom je jasné, že žádná tvorba nemůže mít něco, co jí nedá její tvůrce.
     Tvrdíte, že Bůh je nevědomý, ale své tvorbě dal vědomí Já.
     Další vaše oxymorony je zbytečné rozebírat.

     Zkrátka jste stvořil nového boha – čili jste víc, než on (a údajně inteligentnější).
     Jestli je to pravda, nebo pitomost, to jednoduše poznáte podle toho, zda vládnete bohu a jeho tvorbě, nebo zda jenom plácáte.

     Jestli vládnete, tak si vše zařídíte výhradně po svém. Jestli plácáte, lidé se na vás vykašlou. Radostná zpráva: V obou případech to znamená, že upálení vám nehrozí.
     Tak do toho, nadbohu – nebo troubo – Milane.

    4. ad. JK …troubo Milane…
     opatrně JK. Nezapomeňte, že „troubami“, jejich zvukem bylo pobořeno Jericho (tuším), takže by nebyl problém, poničit Vás.

    5. Hmmmm. Vy jste nečetl Bibli? „Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi. Země pak byla nesličná a pustá, a tma byla nad propastí, a Duch Boží vznášel se nad vodami….“
     Pokud ano, zřejmě nevěříte.
     Lidské vědomí je nastaveno tak, aby bylo schopné zodpovědět si otázky typu co je cílem člověka jako druhu, odkud pochází a kam směřuje. Otázky typu zda-li je jogurt v chladničce jsou rozumové a jsou jen pomocí pro život ve hmotě. Horší je, když se člověk nezajímá o ty základní – nejen že na ně neumí stále ještě odpovědět, ale ani si je neklade, nebo je nepovažuje za klíčové.
     Pane, nejste Vy oficiální vědecký pracovník? Ti dávají přednost rozumu před duchem.

    6. Petře, četl jsem Bibli, přemýšlel o ní, nevěřím všemu, co se tam píše. A kdo věří všemu. I oficiální náboženské vnímání souvislostí křesťanství se mění
     https://cs.wikipedia.org/wiki/Neposkvrn%C4%9Bn%C3%A9_po%C4%8Det%C3%AD_Panny_Marie
     „Neposkvrněné početí Panny Marie (latinsky Immaculata conceptio) je početí Marie, budoucí matky Ježíše Krista, jejími rodiči, Annou a Jáchymem bez poskvrnění dědičným prvotním hříchem. Římskokatolická církev uznává a oslavuje (8. prosince) Neposkvrněné početí od středověku, v roce 1854 toto učení papež Pius IX. vyhlásil za dogma. Většina ostatních církví toto učení neuznává. Týká se pouze početí Panny Marie, jejího otěhotnění se týká učení o panenském početí Ježíše Krista.“
     Nejsem vědecký pracovník, mezi vědeckými pracovníky je dost věřících, ale po svém, např. Václav Hořejší imunolog.
     https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1clav_Ho%C5%99ej%C5%A1%C3%AD
     http://blog.aktualne.cz/blogy/vaclav-horejsi.php?itemid=1072
     http://www.osel.cz/autor/187/vaclav-horejsi/
     Vy jste tím ,jak jste dal přednost duchu před rozumem, moc rozletu nezískal.

    7. Pardale, hlavně že jste mě z mých dvou krátkých vstupů dobře poznal, abyste mohl soudit, co jsem získal nebo nezískal. Já nejsem v žádném případě zastánce církví a jejích dogmat, tedy „oficiálního náboženského vnímání“ – to jde zcela mimo mě. Rovněž Bibli nechápu jako nějakou přímou řeč Boží, i když je v ní spousta mouder. Vnímal jsem však potřebu připomenout tu zásadní otázky smyslu života člověka bez ohledu na to, jak na ně odpovídá církev a zda na ně vůbec odpovídá. K těm odpovědím a realizaci se má každý dobrat sám. Toť vše.

    8. Petře.
     No hlavně, že jste Vy začal jasnovidět :“ Pane, nejste Vy oficiální vědecký pracovník? Ti dávají přednost rozumu před duchem. “ Nebo :“Vy jste nečetl Bibli? „Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi..“
     Prostě jste si vytvořil představu, že jsem ignorant postižený vědou a podělil se o to v diskuzi.
     Jak píšete :“Lidské vědomí je nastaveno tak, aby bylo schopné zodpovědět si otázky typu co je cílem člověka jako druhu, odkud pochází a kam směřuje. “
     Takže samozřejmě očekávám, že se o výsledky Vašeho bádání v této oblasti podělíte, když to máte nastavené ve vědomí. Prostě bych rád viděl nějaký výsledek toho, že máte takto vědomí nastaveno a že neplácáte do vody.

    9. Pardale, já se ptal na Vaše „reálie“, nic jsem o Vás konkrétně nekonstatoval. Ale potrefená husa se ozve sama od sebe. Vy neprojevujete skutečně pokorný zájem, proto Vám nic sdělovat nebudu. Vynuceně sdělené nemůže pomoci, každý se k odpovědím na klíčové otázky bytí musí dobrat sám, jinak stejně druhému nevěří. Bavit se o tom, jak si na ty klíčové otázky kdo odpovídá, to musí korespondovat s vážností tématu a to zde na těchto stránkách prakticky není možné. Proto tu někteří raději nastíní možnost, ale nikoliv konkrétní výstup. Na základě reakcí se pak každý jednotlivec sám zatřídí.

    10. Navíc pokud se zde průběžně „vyskytujete“, tak víte, že já nikoliv. Prostě jsem sem jen „zabrousil“ a náhodně si přečetl pár příspěvků v diskusi. Dle mého je to zde ztráta času a vždy po pár letech kdy sem nakouknu je zde vyjádřeno jakési zacyklení stále stejných jedinců. Nějaké větší zapojení se mé osoby zde rozhodně nečekejte. Mým cílem je spíše náhodně rozčeřit stojaté vody, nic více. (a pro sebe udělat si úsudek o reakcích diskuktujících)

    11. A do třetice – byl jsem vědeckým pracovníkem, proto jsem si na základě znalosti toho prostředí dovolil sdělit o něm vlastní názor. Výjimky samozřejmě jsou – např. doc. Král.

    12. Pardale,

     v linku od vás – Václav Hořejší: Je třeba zdůraznit, že většina dnešních teologů, ba ani papež, nemá s darwinismem žádný problém…

     Srovnejte s citátem:
     Tehdy Bůh řekl: „Učiňme člověka k našemu obrazu, podle naší podoby!…

     Takže buď má pravdu Bůh, nebo darwinismus. Obojí být pravda nemůže.
     K tomu je ještě nutno dodat, že evoluce vlastně nehlásá evoluci (vývoj) od horšího k lepšímu, ale hlásá bujení náhod – nikdy se neví, co nového vznikne a nemá to žádný cíl. Takže neodarwinismus nemá ani nějaký systém stromu (od nižšího k vyššímu), nýbrž jakési rozlezení v ploše. Kterákoli bakterie je z pohledu neodarwinisty na stejné úrovni, jako člověk – ba dokonce je evolučně zdatnější, neboť přežívá v prostředích, ve kterých by člověk nepřežil…
     Zabíjení lidí je tedy z pohledu neodarwinisty na stejné úrovni, jako zabíjení bakterií, čímž antihumánní zlo dostává „vědeckou“ podporu.

     Mimochodem, víte, že papež František nemá problém ani s tím, že ateisté mohou do nebe?
     Skutečnost je ovšem taková, že ateista se do nebe nikdy nedostane – především proto, že tam sám nechce, že vůbec nevěří, že nebe existuje…

     Vydávat lež za pravdu, to v tomto světě dělá spousta „chytráků“. Ale vydávat protimluvy za pravdu, to už fakt vyžaduje psychickou úchylku.

    13. …Tehdy Bůh řekl: „Učiňme člověka k našemu obrazu, podle naší podoby!…

     Kdy to bylo? Kdy to řekl? Já jsem se ptal vedoucího, jestli je to v Bibli a on to tam nenašel a ani neví od koho ten citát je a taky říkal, že to bude asi z kostela v Mariazell, kde je Bůh vyobrazen jako stařeček s vousy na obláčku a tak asi vzniklo to, že jsme podle jeho podoby a že víc o tom neví.

    14. Pane JK, díky za rozbor, že papež František říká, že se atheista dostane do nebe a Vy říkáte, že ne, protože atheista sám nechce. Takže František to nezvládá.
     Vývoj organismů je zakódován v DNA, takže od bakterie počínaje k savcům a člověku je delší a navazuje na předchozí vývoj za řekněme 3 miliardy let.
     Píšete :“Takže neodarwinismus nemá ani nějaký systém stromu (od nižšího k vyššímu), nýbrž jakési rozlezení v ploše..Kterákoli bakterie je z pohledu neodarwinisty na stejné úrovni, jako člověk – ba dokonce je evolučně zdatnější, neboť přežívá v prostředích, ve kterých by člověk nepřežil“
     Bakterie byla z hlediska vývoje na začátku a trvalo 1-2 miliardy let, než se život z úrovně bakterie dostal k mnohobuněčným a pohlavnímu rozmnožování. Bakterie na tom nejsou tak dobře, že by by vytvořili průmyslovou, elektrotechnickou a biochemickou revoluci jako člověk na vrcholu evoluce.
     Evoluce se ovšem podstatně zrychluje vlivem špatných podmínek, kdy většina vyhyne a zůstanou jen ty organismy, které se adaptovaly.
     Ale vám nemá cenu něco psát, Vy to jistě znáte. Jen předpokládáte, že já nevím nic.
     https://cs.wikipedia.org/wiki/Neodarwinismus
     https://cs.wikipedia.org/wiki/Sobeck%C3%BD_gen

    15. Pardale,

     …člověk na vrcholu evoluce…
     Darwinova evoluce nemá vrchol, doslova vše je podle ní na stejné úrovni.

     … Jen předpokládáte, že já nevím nic…
     To není pravda. Ale to podstatné jsem se z vašeho příspěvku nedozvěděl.

     1) Je neodarwinismus v symbióze s teologií protimluvem, čili pitomostí?
     2) Zabíjení lidí je z pohledu neodarwinisty na stejné úrovni, jako zabíjení bakterií, čímž antihumánní zlo dostává „vědeckou“ podporu – je to pravda?

    16. Pane JK, bude asi nejjednodušší, když Bůh stvořil člověka a teologie dle Vás uznává evoluci, tak řekněte JAKÉHO člověka a KDY Bůh stvořil. Stačí, když začneme od 4,5 milionu let od Ardi, Lucy, australopithéka, Heidelbergského člověka, neandrtálce, s námi geneticky shodného kromaňonce před 200 000 roky? Vývoj je doložen kosterními nálezy a ještě starší než Ardi je nález v Bulharsku.
     http://pardalnet.wz.cz/PDF/39-Mamuti-neandrtalci-doba-ledova-1-dil.pdf
     str.5-10
     http://pardalnet.wz.cz/PDF/40-Mamuti-lovci-nebo-klima-2-dil.pdf
     str.1

  2. ad. „Rodí snad matka dítě, aniž by si to uvědomovala?“
   To si pište, že většina matek přesně tak rodí.
   Jen málokterá si uvědomuje své Bytí a Bytí dítěte, které se narodí.
   Troufalost toto napsat? Ne. Já tak rodila 3 x. Po čtvrté bych rodila naprosto, ale naprosto jinak.

  3. ad. …mám mnohem více informací….
   Když myslíte, že máte, jste tedy vlastníkem, možná vlastníkem konstruktu.
   Je to jen jedna stránka věci, tedy neúplnost.
   Velmi snadno obviňujete ze lži. nejlépe začít pálit knihy,….

   1. Matko,

    …Když myslíte, že máte (informace), jste tedy vlastníkem, možná vlastníkem konstruktu…
    Nemyslím, že mám informace, já je mám. A jestli si zakládáte na tom, že vy nemáte informace, pak rozumím tomu, že právě to vám umožňuje bláznit.

    …Velmi snadno obviňujete ze lži…
    Nikoli, akorát definuji lež – a to jen v některých případech.

    …nejlépe začít pálit knihy,….
    Takové bláznovství mne fakt nenapadlo.

    …To mi sliboval můj syn, že ve středověku by mne upálili na hranici…
    Co s tím upalováním máte? Proč si ho v psychice pěstujete? Zdravé to není.

    …Jen málokterá (matka) si uvědomuje své Bytí a Bytí dítěte, které se narodí…
    Každá matka si to uvědomuje, snad kromě vás. Když se normální matky zeptáte: „Kdo rodí to dítě?“ odpoví: „Já“. Akorát vy byste patrně řekla: „(Já) Nevím.“
    A kdo má vědomí „Já“, samozřejmě není neuvědomělý.
    Jak s tímto vědomím kdo zachází, to už je druhá věc (ale bez tohoto vědomí by neměl s čím zacházet).

    Je fakt lepší ověřovat a osvojovat si informace, a podrobovat je logice, namísto bláznění.

    1. JK
     * Nejste jediný, kdo má informace. Tedy se slůvkem „má“ bych jednala velmi, velmi opatrně. Co Vám bylo dáno, může býti i odebráno.
     Nejste ale jediný, ke komu se dostávají informace. Jen se tím každý necamrá.
     * ad. …bláznit… Jsem ráda, že mne takto „vidíte“. Mnohé to o Vás vypovídá. A já jsem na takové posuzování zvyklá.
     * definice lži – Vaše definice. Nemusí být obecně v pravdě platná.
     * pálení knih Vás nenapadlo – jenže dle toho, jak píšete, to může tento dojem Vašeho bláznovství vyvolat.
     * Co s tím upalováním mám? Nepěstuji si ho, i když mi bylo vícekrát různými lidmi „mé čarodějnictví“, bláznovství,… předhazováno. Ostatně dodnes občas hoří ohýnky, polévání kyselinou, atp.
     * Ale no tož tak – rodila jsem a věděla jsem že rodím já, a že nikdo za mne neodrodí.
     * Proč tedy píši o nevědomém rození? Protože mé „Já“ nestačí, je třeba i „Jsem“ a také vnímat, cítit „Já jsem dítěte“. A to je o něčem trochu jiném. Nazvěte si to třeba tím bláznovstvím, když je libo.
     * Jistě, jen hlupák nepodrobuje informace logice. Ale nechte bláznům jejich bláznovství. Jsou totiž schopni toho, co logik nikdy nemůže dosáhnout. Mnohdy se totiž blázen neptá, jestli něco dle logiky a rozumu lze, či nikoliv, a tak jde a nemožné uvede ve skutečnost.
     * P.S. kontrolním mechanismem informací nemusí být jen rozum a logika.
     A věřte nebo ne, dávám si velmi dobrý pozor na své „bláznění“.
     Jde o to, když mi toho bývá tolik vytýkáno, i to mé bláznění – proč to pisatele tolik dráždí, že je schopen a ochoten pomyslně mne zadupat do země svým hodnocením?
     A tak si říkám – převezmu takováto „rozumná“ hodnocení, změní mne? Ale kdepak. Lépe se mi přijalo Honzovo „hovno“, protože bylo též velmi „bláznivé“.

    2. A v konečné fázi jsem naprosto vděčna za „své bláznění“. Protože bez toho bych nyní nebyla schopna vnímat „Já Jsem“ dítěte i jeho matky, dítě ještě před porodem i dříve.
     A Váš rozum Vám logicky řekne – „bláznění“. Tož dovolte, abych se mírně pousmála :-) a sobě popřála více „bláznění“.

    3. Matko,

     tento váš rozčertěný výplod není jen příspěvek. To už je diagnóza.
     Tady diskuse končí a přeji vám pokoj.

    4. ad. JK
     Vezměte si brejličky a čtěte to, co píši a nikoliv chybný výplod Vašeho rozumu a logiky. Pak budete mít třeba na duši klid.

 4. ad. „…Milan pro JK dodatek 13.7.2017 (5:53)
  Uvízl jste v dogmatech křesťanství. My sem nechodíme skládat zkoušky z lidskosti, ale jsme zde proto, aby si Bůh uvědomoval své bytí. My jsme nástrojem, který slouží pro poznání jeho Stvoření….“
  Ale stejně, když se tak na to své Stvoření kouká a poznává ho – je mu do smíchu, či spíše do pláče? Jsme to ale povedený, dokonce prý i troufalý, nechápající,… vzorek Stvoření.

  1. ad.:je mu do smíchu, či spíše do pláče?

   Proč by mu mělo být do smíchu či pláče? Dívá se na to, co stvořil. Vše je, tak jak má být. Vše probíhá podle jeho zákonů. (I naše diskuse.)

   1. JJ. Jen se zřejmě usmívá, či vzlyká velmi jemně a opatrně, aby se celý vesmír nadměrnou energií jeho emocí, nezhroutil :-))))

 5. „Pionýre“ Péťo,

  …pionýr Péťa pro JK…
  Hrozně se pleteš, pro mne nemáš nic.

  …Já jsem se ptal vedoucího…
  To není vedoucí, to je ošetřovatel.

  …byl na mě strašně hodný za to, že jsem nerušil o polední pauze…
  Dej si pozor, ať nezjistí, žes byl na internetu.

  1. Mnoho keců a urážek, ale odpovědi jsem se nedočkal:

   …Tehdy Bůh řekl: „Učiňme člověka k našemu obrazu, podle naší podoby!…Kdy to bylo? Kdy to řekl?..

   1. poznámečka – odpovědět asi nelze.
    * Anóbrž by bylo potřeba vysvětlit, co vlastně Bůh řekl dle onoho citátku: „Učiňme člověka k našemu obrazu, podle naší podoby!“
    * tedy zaráží mne v oné větičce množné číslo. Nebo bylo více Bohů s velkým „B“?
    Tedy zaráží, nikoliv uráží.
    Uráží jiná vyjádření. Tedy popřejme klid duši urážejících.

    1. Matko,

     …tedy zaráží mne v oné větičce množné číslo. Nebo bylo více Bohů s velkým „B“?…

     Už jsem tady o tom psal: množné číslo je (jenom zde) proto, že Bůh učinil člověka ve spolupráci se Satanem. Jinak by člověk nemohl mít v sobě Ducha z Boha a ego ze Satana.
     Úkolem každého člověka pak samozřejmě není ponížit Ducha z Boha na úroveň ega, nýbrž vytáhnout ego na úroveň Ducha z Boha.
     Jedině tak se v něm zrodí Kristus, doslova osobní Kristus.

    2. Z hlediska mého bláznění bych Vám na 2. odstavec mohla odpovědět jediné –
     * roztočte věčnost, nebo se na ni dívejte z dostatečné vzdálenosti a neuvidíte nic, jen podstatu, na které se toto divadlo odehrává.
     * zrození osobního Krista? lze i jinak, než popisujete.

    3. JK, Satana ale stvořil také Bůh, neboť Bůh je stvořitelem všeho. Pokud tedy tvořil (spolutvořil) i někdo v nižší úrovni než Bůh sám (a to tvořil a nebyl to jen Satan), tak je použití množného čísla jasné.
     Pro JK: nicméně se mi velmi líbí konstatování, že úroveň ega je nutno vytáhnout na úroveň Ducha z Boha

   2. @ – Kdy to bylo? Kdy to řekl?..

    Matouš 7:7-11
    Lukáš 11: 9-10

    1. @ – Tedy popřejme klid duši urážejících

     Ano. Aneb: „ať mrtví pohřbívají své mrtvé“ (Mt 8:22; Lk 9:60)

    2. Matouš 7:7-11
     7Proste, a bude vám dáno; hledejte, a naleznete; tlučte, a bude vám otevřeno.
     8Neboť každý, kdo prosí, dostává, a kdo hledá, nalézá, a kdo tluče, tomu bude otevřeno.
     9Což by někdo z vás dal svému synu kámen, když ho prosí o chléb?
     10Nebo by mu dal hada, když ho poprosí o rybu?
     11Jestliže tedy vy, ač jste zlí, umíte svým dětem dávat dobré dary, čím spíše váš Otec v nebesích dá dobré těm, kdo ho prosí!

     Asi jsem blbej, ale o obrazu člověka a Boha tam nic není, zkusím se zeptat vedoucího, jak jste to myslel, ale to bude až zítra, vedoucí zalezl do stanu s nějakou jinou soudružkou vedoucí a prý ho nemáme až do rána rušit.

    3. @ – Asi jsem blbej

     Asi, asi. Aneb: komu není shůry dáno, v apatyce nekoupí.

   3. „pionýre“ Péťo,

    Kdy to bylo?
    15. března roku 87 000 000 000 000 000 000, ovšem BC. (Nebo někdy jindy.)

    Kdy to řekl?
    Přesně ve 12.00 SEČ. (Nebo někdy jindy.)

    Je to stejně hodnověrný a pro tebe životně důležitý údaj, jako je datum Velkého třesku, datum vzniku Země prostřednictvím boha „Samo“, či další „vědecká“ data.

    1. Mě je celkem jedno, kdy to bylo, já se jen divím, že Vy jste u toho byl:-))

    2. Pane JK, měl jsem dotaz kdy a jakého člověka Bůh stvořil, v jaké evoluční fázi to bylo. Pionýr hezky glosuje, že jste u toho byl. A v jaké evoluční fázi?
     Velký třesk a další vědecká data ponechte těm, kteří o tom něco ví.

     Pardal 16.7.2017 (14:41)
     „Pane JK, bude asi nejjednodušší, když Bůh stvořil člověka a teologie dle Vás uznává evoluci, tak řekněte JAKÉHO člověka a KDY Bůh stvořil. Stačí, když začneme od 4,5 milionu let od Ardi, Lucy, australopithéka, Heidelbergského člověka, neandrtálce, s námi geneticky shodného kromaňonce před 200 000 roky? Vývoj je doložen kosterními nálezy a ještě starší než Ardi je nález v Bulharsku.
     http://pardalnet.wz.cz/PDF/39-Mamuti-neandrtalci-doba-ledova-1-dil.pdf
     str.5-10
     http://pardalnet.wz.cz/PDF/40-Mamuti-lovci-nebo-klima-2-dil.pdf
     str.1″

    3. Pardale,

     vaše dosavadní mysl vám znemožnila pochopit a poznat Boha a jeho tvorbu. To znamená, že chcete-li poznat něco o Bohu a jeho tvorbě, musíte ze všeho nejdříve změnit svou mysl. Dokud to neuděláte, nemá sebemenší smysl vám cokoli z toho vysvětlovat. Ode mne by to byla naprosto zbytečná námaha a po vás by to sjelo jako po teflonu.

     Ale snad byste aspoň mohl pochopit fakt, který vás samotného provází celý život: jakýkoli váš závažný skutek v hmotě jste musel nejdříve uskutečnit v mysli, tedy pro lidské oko v neviditelné sféře.

     …Velký třesk a další vědecká data ponechte těm, kteří o tom něco ví…
     To je od vás neseriózní. Seriózní vědci vědí, že o tom nic nevědí, pouze se domnívají a čas od času „upřesňují“. S tím, že milión let sem, milión let tam, nic se neděje.

     …když Bůh stvořil člověka a teologie dle Vás uznává evoluci…
     Čtete velmi nepozorně. Teologie uznává evoluci podle vámi zmíněného prof. Hořejšího a já to považuji za pitomost.
     V příspěvku 16.07.2017 14:40 jsem vám k tomu zaslal dva dotazy:
     1) Je neodarwinismus v symbióze s teologií protimluvem, čili pitomostí? 2) Zabíjení lidí je z pohledu neodarwinisty na stejné úrovni, jako zabíjení bakterií, čímž antihumánní zlo dostává „vědeckou“ podporu – je to pravda?

    4. Pane JK, kdybyste článek prof. Hořejšího četl a rozuměl mu, tak podstatné je, že Boha považuje za princip, který ustanovil přírodní zákony, které od Velkého třesku, přes vznik vesmíru, planet a života na Zemi vedou k vývoji člověka, který je umožněn podmínkami, které na Zemi jsou. Planet je zhruba stejně jako hvězd a tedy obyvatelných planet může existovat mnoho. Takže myšlenka Boha jako universálního vesmírného principu vedoucího až k možnému životu, je rozumná.
     http://blog.aktualne.cz/blogy/vaclav-horejsi.php?itemid=1072
     http://blog.aktualne.cz/blogy/vaclav-horejsi.php?itemid=1072
     „v souvislosti s mediálními aktivitami amerických kreacionistů, tedy lidí (někdy i s akademickými tituly), kteří popírají správnost evoluční biologie a domnívají se, že život vznikl buď doslova tak, jak je popsáno na prvních stránkách Bible, nebo nějak jinak zásahem, resp. opakovanými zásahy nějaké nadpřirozené inteligence (tzv. „inteligent design“, ID). Je dobře známo, že mezi tyto lidi patří např. také G.W.Bush.
     ..Jsem přesvědčen, že daleko důstojnější je představa, že Bůh je prostě to, co způsobilo existenci a co permanentně podmiňuje trvání přírodních zákonů, které jsou tak úžasné a rafinované, že m.j. prostřednictvím zdánlivě náhodných „darwinistických“ procesů nakonec vedou k těm „inteligentním výtvorům“. Takový Bůh je cosi jako permanentní všudypřítomná prapodstata našeho světa, která mu dává smysluplný směr (ten ovšem jen nanejvýš tušíme…)..
     V tomto pojetí není mezi vědou náboženstvím vůbec žádný rozpor, ba právě naopak. Dnes je vcelku všeobecně přijímaný kosmologický model, podle něhož vesmír počal „Velkým třeskem“ a poté se postupně vytvářely různé stále složitější struktury. Nakonec spontánně vznikl i život, který se dále vyvíjel směrem ke stále složitějším formám obdařeným nakonec i vědomím schopným svět kolem sebe reflektovat. Přímo bije do očí, že základní přírodní konstanty a zákony jsou takové, že tento vývoj od počátečního chaosu ke stále složitějším strukturám nejen umožňují, ale jakoby přímo vynucují.
     Představa Boha jako „inteligentního designéra“, který potřebuje pořád něco opravovat, je podle mého nedůstojná..
     ..Je třeba zdůraznit, že většina dnešních teologů, ba ani papež, nemá s darwinismem žádný problém – pouze trvají na tom, že ten zcela přirozený vývoj má jakýsi směr a že tedy evoluce je jakousi metodou stvoření. Řada prominentních kosmologů a evolučních biologů byli věřící ..á se považuji za věřícího člověka (formálně jsem katolík) a trochu (dost) mi vadí, že náboženství je lidmi běžně vnímáno jako pošetilá víra v zázraky, nadpřirozené bytosti a podobné hlouposti, která je v zásadním rozporu s vědou. Bohužel k tomu přispívají i vzdělaní lidé, jako kreacionisté resp. zastánci ID. Tihle lidé, asi v dobré víře, opravdové náboženství velice poškozují.“
     „v souvislosti s mediálními aktivitami amerických kreacionistů, tedy lidí (někdy i s akademickými tituly), kteří popírají správnost evoluční biologie a domnívají se, že život vznikl buď doslova tak, jak je popsáno na prvních stránkách Bible, nebo nějak jinak zásahem, resp. opakovanými zásahy nějaké nadpřirozené inteligence (tzv. „inteligent design“, ID). Je dobře známo, že mezi tyto lidi patří např. také G.W.Bush.
     ..Jsem přesvědčen, že daleko důstojnější je představa, že Bůh je prostě to, co způsobilo existenci a co permanentně podmiňuje trvání přírodních zákonů, které jsou tak úžasné a rafinované, že m.j. prostřednictvím zdánlivě náhodných „darwinistických“ procesů nakonec vedou k těm „inteligentním výtvorům“. Takový Bůh je cosi jako permanentní všudypřítomná prapodstata našeho světa, která mu dává smysluplný směr (ten ovšem jen nanejvýš tušíme…)..
     V tomto pojetí není mezi vědou náboženstvím vůbec žádný rozpor, ba právě naopak. Dnes je vcelku všeobecně přijímaný kosmologický model, podle něhož vesmír počal „Velkým třeskem“ a poté se postupně vytvářely různé stále složitější struktury. Nakonec spontánně vznikl i život, který se dále vyvíjel směrem ke stále složitějším formám obdařeným nakonec i vědomím schopným svět kolem sebe reflektovat. Přímo bije do očí, že základní přírodní konstanty a zákony jsou takové, že tento vývoj od počátečního chaosu ke stále složitějším strukturám nejen umožňují, ale jakoby přímo vynucují.
     Představa Boha jako „inteligentního designéra“, který potřebuje pořád něco opravovat, je podle mého nedůstojná..
     ..Je třeba zdůraznit, že většina dnešních teologů, ba ani papež, nemá s darwinismem žádný problém – pouze trvají na tom, že ten zcela přirozený vývoj má jakýsi směr a že tedy evoluce je jakousi metodou stvoření. Řada prominentních kosmologů a evolučních biologů byli věřící ..á se považuji za věřícího člověka (formálně jsem katolík) a trochu (dost) mi vadí, že náboženství je lidmi běžně vnímáno jako pošetilá víra v zázraky, nadpřirozené bytosti a podobné hlouposti, která je v zásadním rozporu s vědou. Bohužel k tomu přispívají i vzdělaní lidé, jako kreacionisté resp. zastánci ID. Tihle lidé, asi v dobré víře, opravdové náboženství velice poškozují.“
     Takže tohle píše prof. Hořejší a já se s tím ztotožňuji. Vy si můžete mi přišít názor jaký Vám vyhovuje, je mi to jedno.

    5. Příspěvek perfektní až na tuhle větu:

     ad.: Nakonec spontánně vznikl i život

    6. Milane, píšte :
     „Příspěvek perfektní až na tuhle větu:
     ad.: Nakonec spontánně vznikl i život“
     Jenže právě o vzniku života se bavíme. Purinové báze blízké bázím v DNA jsou k nalezení ve vesmíru ( asi ve spektrech).
     https://is.muni.cz/el/1441/podzim2013/Bi2BP_AEKP/um/Vznik_a_vyv_ziv.pdf?lang=cs
     http://www.svobodnymonitor.cz/zpravy/svycarsti-vedci-objevili-ze-dna-dokaze-prezit-pobyt-ve-vesmiru/
     „I přes to, že během návratu do atmosféry se plazmidy DNA zahřály na více než tisíc stupňů Celsia, dokázala Thielová obnovit značnou část kruhových molekul. Nejvyšší míru přežití plazmidů evidoval její tým v drážkách šroubů na těle rakety, kde přežilo až 53 procent plazmidů.
     Když vědci vložili „vesmírnou DNA“ do bakterií E. coli a do buněk laboratorních myší, zjistili, že 35 procent buněk získalo vlastnosti jednotlivých plazmidů. To naznačuje, že DNA poznamenaná pobytem ve vesmíru byla plně funkční.
     Objev švýcarských výzkumníků tak nahrává obhájcům panspermické teorie. Podle té byla Země původně osídlena mimozemskými mikroorganismy, které se v zemských podmínkách uchytily.
     Paradoxně však může odolnost DNA znamenat překážku při hledání mimozemského života. Stopové prvky DNA na výzkumných vozidlech, která vědci vysílají na cizí planety, totiž kontaminují její povrch a znesnadňují tak odhalení skutečných mimozemských forem života.
     „Je to zajímavá a provokativní studie,“ tvrdí pro NewScientis profesor Massachusetts Institute of Technology Christopher Carr. „Nechráněnou DNA by ale pravděpodobně zničila UV radiace. Takový objev však rozhodně stojí za revizi metod sterilizace našich vesmírných lodí.“
     Milane, logiku to má. Život se motal na úrovni bakterií možná 2 miliardy let, takže čas samovolně se vylepšit měl.

    7. ad.Je třeba zdůraznit, že většina dnešních teologů, ba ani papež, nemá s darwinismem žádný problém…

     Ano,je třeba zdůraznit, že většina dnešních teologů, ba ani papež,natož
     nějaký Hořejší,jestli vůbec alespoň jeden z nich, vlastně nemají ani potuchy
     o čem je ve skutečnosti v Bibli psáno.
     O to hůř pro mrtvolu,která si hraje na vědce,imunologa,ředitele molekulární
     genetiky,kdyby zjistil,že se tam píše o tom,jak živá genetika funguje a jak
     se napojit přímo na Zdroj genetických informací a čím jsou přenosy ovlivňovány.

     Věřit slepě převzatým představám,domněnkám,lžím,demagogii,rituálům,atd.,
     neznamená VĚDĚT.

     Matouš 7 : 21

     21 »Δεν θα μπει στη βασιλεία των ουρανών ο καθένας που μου λέει “Κύριε, Κύριε”, αλλά εκείνος που κάνει+ το θέλημα του Πατέρα μου που είναι στους ουρανούς.

     překlad:

     „Den Zvuku v každého obrazu poznání /vědění/,
     kde můj královský tón nebes, jež praví:
     Paní,Chléb,vše co bíle barví
     + dvojitou klenbu /ochranný štít/Bohyně prahu Otcova Květina má,
     kde jsou nebesa rozhněvaná.“

     Stačí již jen přečíst jazykem symbolů,neboli mateřským jazykem.
     Pravda je ukryta v symbolech.

     cit.:
     „81 Ten, kdo vlastní poznání Pravdy, je svobodný. Svobodný nehřeší. Kdo hřeší, je otrokem hříchu. Pravda je Matkou, poznání je Otcem. Ty, kteří se domnívají, že nehřeší, označuje svět za ‚svobodné‘. Slova, že jsou ‚svobodnými‘, znamenají, že poznání Pravdy činí z takových lidí domýšlivé a poskytuje jim pocit nadřazenosti nad celým světem. Láska však buduje. Ten, kdo se osvobodil skrze poznání, je z lásky služebníkem těm, kteří svobodu poznání dosud nemohli přijmout. Ale poznání je uschopňuje, aby se dokázali stát svobodnými. Láska nebere nic. Neboť jak by mohla něco brát, když jí všechno patří? Ona neříká: „tamto je moje“ nebo „toto je moje“, nýbrž „patří to tobě“. Láska nemůže (…) je vínem a vůní. Zakoušejí ji všichni, kteří jí jsou zasvěceni. Ale zakoušejí ji také ti, kteří se nacházejí v blízkosti těchto zasvěcených. Pokud se zasvěcení přestanou mazat olejem a odejdou, zůstávají nezasvěcení, kteří stojí opodál, opět ve svém zápachu. Samaritán nedal zraněnému nic jiného než víno a olej. A vyléčil rány. Neboť láska přikryje mnoho hříchů.“/FE/

    8. Příspěvek perfektní až na tuhle větu:
     …takže čas samovolně se vylepšit měl.

 6. Tak jsem se po ranní rozcvičce ptal vedoucího, jestli je možné, aby vševědoucí a všemohoucí Bůh potřeboval ke stvoření světa nějakého podržtašku satana a on mi říkal, že se mu to nezdá a taky jsem mu ukazoval některé Vaše další termíny jako:

  „vytáhnout ego na úroveň Ducha z Boha.
  Jedině tak se v něm zrodí Kristus, doslova osobní Kristus.“

  a to už říkal, že mu to vůbec nedává smysl, nějaký ego na úroveň Ducha z Boha si prý vůbec nedokáže představit a ani neví, co je to osobní Kristus. Taky říkal, že Vám nemám moc věřit, že v tom máte nějaký chaos.

 7. pionýr Péťa pro JK 16.7.2017 (14:45)
  Mnoho keců a urážek, ale odpovědi jsem se nedočkal:
  …Tehdy Bůh řekl: „Učiňme člověka k našemu obrazu, podle naší podoby!…Kdy to bylo? Kdy to řekl?..

  Se do mě všichni navážíte, ale nikdo mi na to neodpověděl.

  1. No dobrá, odpovím slovy pohádek asi takto: „Bylo nebylo, za časů kdy po zemi chodil ….“
   Jinak odpovědět asi nelze, leda by bylo něco zachyceno v psaných archívech z té doby. Ale proč by je jejich pisatel dával k dispozici s přesnými daty lidem? Tedy pokud vůbec něco takového existovalo, existuje, bude existovat.

   1. Aj, správně doplním :
    …. po zemi chodili s pionýrskými šátky….

  2. Je nesprávné vytrhávat dílčí události z kontextu. Doporučuji Vám, abyste si to sestudoval. Informace jsou zcela volně přístupné. Většinou se však dostanou jen k těm, kteří už jsou na ně dost zralí.
   V minulosti zasvěcenci nikdy nesdělovali své poznatky nezasvěcencům.

   Účinněji to podle mě zde sdělit nelze. Naložte s tím, jak Vám náleží. Budete-li pokorně tlouci, informace Vás neminou.

   1. Proč by se měl „svými“ informacemi pionýr Péťa chlubit, či dokonce camrat? Má je pěkně bezpečně uložený v uzlíku pionýrskýho šátečku a nezasvěcencům je nesděluje.

    Tlouci? Eh, vždyť by bránu z nebe hlukem a silou rozbili. Lze i jinak, nejen tlouci.

    1. škoda slov, takže jediné – matko, Vy dobře víte, že nefalšovanou touhou (po Světle) a pokorou, tím se spolehlivě brána poznání otevře sama, čeká na možnost takového otevírání

    2. Anonyme – ano, i tak může být.
     S tím, že i pionýr Péťa může mít svou touhu a pokoru, a to třeba i velmi dobře skrytou v suku na pionýrském šátku, případně ve vánku jemně vlají v cípech šátku :-)

     A je jasný, že ona „brána“ prohlédne dokonale každého.

     Jestli odmítne někomu vstup? Nevím, osobně mám trošku jinou zkušenost – zkušenost absolutní podpory, mimo jiné.

    3. pro matku – kdyby poznání („z otevřené brány“) měli všichni přístupné, tak by se tu nikdo na nic neptal (nebo že by to někdo dělal schválně, dublovaně?), na dotaz dotyčného tedy můžete odpovědět sama, pokud to považujete za daných okolností za správné

    4. ad. Anonym 17.7.2017 (16:53)

     * proč se neptat znova, vícekrát? Může jít o ověření si, či určité sdílení, případně může jít o nepozornost v učení se a znovu-nabývání, či vzpomenutí si na vědomosti i tímto způsobem. I diskusí se lze opětovně učit, vzpomínat si….
     * Co se týká otevřené brány – do vínku života dostal každý stejně a je na každém, jestli vůbec chce bránu opět otevřít, jestli má správný klíč a jestli získané vědění přijme a bude podle něj žít,…..
     * na dotaz jsem odpověděla 17.07.2017 7:50

    5. vlastně – Bytí a touha – tak bych nazvala jeden ze svých obrazů…..

    6. Ano, je na každém, zda chce bránu poznání vůbec otevřít – proto ji každý musí otevřít sám a nemůže ji za druhého otevřít někdo jiný. I když si něco člověk sestuduje, stále ještě má na výběr – přijmu to, nepřijmu to, věřím, nevěřím.

    7. A tak vám říkám: Proste a bude vám dáno, hledejte a naleznete, tlučte a bude vám otevřeno. Každý, kdo prosí, dostává, kdo hledá, nalézá a tomu, kdo tluče, bude otevřeno. (Lukáš 11:9–10)

 8. ad.
  „Anonym 18.7.2017 (7:16)
  Ano, je na každém, zda chce bránu poznání vůbec otevřít – proto ji každý musí otevřít sám a nemůže ji za druhého otevřít někdo jiný. I když si něco člověk sestuduje, stále ještě má na výběr – přijmu to, nepřijmu to, věřím, nevěřím.“

  Může být.

  Ale – i zde je zvláštní skupina, která určitým způsobem spolupracuje – někteří druhé hojdají, jiní poučují, další i nadávají, část píše v symbolech, nebo i útržkovitě, nesrozumitelně pro ostatní, jsou i tací, co jsou určitým klíčem, který otevírá mnohé,….
  Tím chci říci – spolupracující skupina se může rozvíjet daleko rychleji, než jedinec. Ale také může rychleji trefit na rozcestí a jít špatnou cestičkou,….

  1. Někdo spolupracující skupinu (někdo dokonce i kriticky nespolupracující řevnivou skupinu) potřebuje, někdo jen nějaký čas a někdo vůbec. Proto i vstupy jednotlivých „účastníků“ jsou naprosto různorodé. Pokud nezafunguje zákon stejnorodosti (může být jen v dílčím faktoru), jedinec zdejšími „poměry“ přitahován nebude.

   1. …zákon stejnorodosti…? Pokud by s tím jednotlivci byli srozuměni, proč ne.
    Jenže absolutní stejnorodost lze na tomto světě uchovat jen na chvíli. Pak se většinou takové skupiny dříve, či později rozdělí v různorodost a ano, až řevnivost. A každý jde po svém, svou cestou. Zůstane vzpomínka, zkušenost, která pomáhá v době, kdy může mít člověk tzv. křídla zlomená…

    1. Matko, vše je v trvale v pohybu. Vrána k vráně sedá, rovný rovného si hledá – na základě věčného pohybu nelze předpokládat, že dvě dnes stejnorodé vrány budou stejnorodé i zítra, nicméně každá se na základě stejnorodosti přidruží k tomu, co nově je s ní právě stejnorodé.

     Každý zůstává za všech okolností zodpovědný jen sám za sebe, cesty s druhými se však mohou po určitou část cesty spojovat.

     Toto je zde můj poslední příspěvek, neboť Vám píši obecná prohlášení, která jistě nejsou neznámá. Ale je zbytečné to stále opakovat. Skupina Vám může dost podstatně křídla zlomit. Jejich zlomení však nelze házet na onu skupinu, neboť na základě svobodné vůle ji mohl člověk kdykoli opustit, takže zavedení do temnot skupinou nebylo provedeno skupinou, ale člověk takovou cestu volil sám a je za tu volbu také sám zodpovědný. Pokud pobyt zde potřebujete, něčím Vám prospívá nebo Vás snad těší, je to Vaše volba, já s ní nekonvenuji. Přeju hodně zdaru na cestě k Vámi vytyčenému cíli.

    2. Proč jsem zde? To bych si nechala pro sebe.
     (Nejsem jen zde)
     Vám přeji též hodně zdaru na Vaší cestě, Anonyme.

     *************************************************************************
     A přátelé se na své cestě setkávají a vyprávějí si o svém příteli největším, o lásce.
     *************************************************************************

     Ráda jsem i Vás potkala.

   2. ad. „… jedinec zdejšími „poměry“ přitahován nebude….“
    * může být, že ne.
    Protože kdo nic nehledá, nic neztratí.
    Ale znamená to, že tedy může jen najít, nechá-li se přitáhnout.

    * Každý člověk má trochu jinak nastavené vnímání. Někdo vůbec nevnímá a jako by zahodí celý vesmír, další nezahodí jedinou myšlenku.

    * hmmm, cesta ke stejnorodosti….

 9. Nebýt heterosexuál, neznamená být úchyl. Úchyl je autor a dobře ti tak. Suffer well…

Diskuse byla ukončena.

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2022

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Tento web používá jen nezbytně nutná cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení.

Odkazy:

Slunovrat Agentura BYTÍ Záhady-Zdraví.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference