mapa stránek || vyhledávání

Prečo pravdepodobne zahynú aj mnohí dobrí?

Vývoj univerza sa blíži k osudovej hranici, na ktorej bude oddelené všetko správne od nesprávneho a pravé od nepravého. A žiaľ, mnohí dobrí ľudia budú musieť na tejto hranici natrvalo uviaznuť, pretože ich zastavia ich nesprávne názory, náhľady a postoje, ktorých sa kŕčovito držia. Názory, náhľady a postoje, na ktoré sa taktiež vzťahuje ono na začiatku spomínané kritérium oddelenia všetkého správneho od nesprávneho a všetkého pravého od nepravého. Uviaznu teda na svojich názoroch, nezlučujúcich sa Pravdou, stojacich proti Pravde a protirečiacich jej zákonitostiam.

knezUvediem konkrétny príklad istého, mediálne veľmi známeho slovenského kazateľa, ktorý podobne ako všetci ostatní kňazi a kazatelia rôznych kresťanských cirkví odmieta princíp reinkarnácie. Čo sa týka jeho osoby, je to bezpochyby dobrý človek, ktorý sa sám osobne o dobro usiluje a v ľuďoch sa snaží dobro vzbudzovať a podporovať. Avšak ani jeho dobré srdce a ani ten najkultivovanejší rétorický prejav nemôžu nič zmeniť na realite. Na tom, aké veci v skutočnosti sú! Na tom, že princíp reinkarnácie je zákonitosťou tohto univerza, ktorá z Vôle Tvorcu a bez ohľadu na názory, túžby a priania ľudí jestvuje a funguje. Na tom nemožno zmeniť nič.

Až sa však stane, že človek presvedčený o neexistencii reinkarnácie opustí svoje fyzické telo, vezme si so sebou tam, na druhý breh, vo svojej duši pevne zakorenené i všetky omyly. Omyly, ktorým verí a ktorých sa nemieni zriecť.

Avšak tieto omyly, skryté v jeho duši, ho raz nevyhnutne zadržia na onej osudovej hranici, ktorá prísne oddeľuje všetko správne od nesprávneho a všetko pravé od falošného. Možnosť ďalšieho duchovného napredovania bude zastavená a to až dovtedy, kým sa nezbaví omylov protirečiacich Pravde. Kým nepochopí, že sa mýlil a nenájde odvahu otriasť svojimi starými, pevne zakorenenými, ale nesprávnymi názormi. Musí teda v sebe vybojovať ťažký boj a to neraz i so základnými pravdami vlastnej viery, ktoré boli falošné a nesprávne. Musí sa stať ochotným pochopiť a prijať za svoje to, čo pred tým odvrhoval a popieral.

Ale najtragickejšou na celej veci je skutočnosť, že potom, keď tento boj v sebe vybojuje a nové a správne poznanie príjme za svoje, môže sa mu stať, že brána zostane aj naďalej pevne zatvorená, pretože čas vypršal.

Výstrahu pred týmto nebezpečenstvom nájdeme v podobenstve o piatich rozumných a piatich nerozumných pannách. Tie rozumné mohli vstúpiť, pretože lampy ich duší žiarili pravým poznaním, kým tie nerozumné nemali pravého poznania, akého bolo treba a preto si ho museli ísť doplniť a získať. Avšak vstupná brána smerom nahor sa medzi tým pevne uzavrela. Čas bol premeškaný a tým ich osobná tragédia zavŕšená.

V rôznych kresťanských, alebo aj iných cirkvách sa nachádza mnoho čestných a o dobro úprimne usilujúcich ľudí, ktorí by mohli radostne duchovne stúpať nahor, keby si vo svojich dušiach neniesli pevne zakorenené omyly, pochádzajúce z mylného učenia ich cirkví.

Ak zostaneme pri kresťanstve, je to napríklad už spomínaná reinkarnácia, alebo trebárs nesprávny pohľad na poslanie Krista, ktorý neprišiel trpieť a zomrieť na kríži ako zmierna obeta za hriechy sveta.

Kristus prišiel, aby ľuďom priniesol Slovo Pravdy, v ktorého poznaní a dodržiavaní spočíva spása každého jednotlivca. Zmyslom a hlavným účelom Kristovho príchodu bolo teda prinesenie Slova, ako ukazovateľa cesty k spáse ľudstva.

Jedine v tomto spočívala podstata jeho príchodu! Spočívala v prvoradosti Slova! Jeho utrpenie a smrť boli udalosťami, ktoré vyvstali z nenávisti ľudí voči Slovu. Z nenávisti voči tomu, čo hlásal.

Ťažisko celého kresťanstva musí teda spočívať v Kristovom Slove, ktorého hlásanie bolo ústredným bodom, ako i dôsledkom všetkého, čo sa pred dvomi tisíckami rokov udialo.

No a podobných omylov je v kresťanstve ešte viac. Mohli vzniknúť a celé stáročia pretrvávať iba preto, lebo sa ľudia neodvažovali samostatne myslieť a skúmať všetko, čo im cirkvi predkladali. Nikdy sa neodvažovali podrobiť to vlastnému skúmaniu, vážnemu premýšľaniu a predovšetkým vnútornému precíteniu. Ak sa totiž niečo nezhoduje s našim najvnútornejším cítením, nemáme tomu veriť! Ak tomu ale aj napriek tomu veríme len preto, že je to predkladané autoritou cirkvi, ak tomu veríme bez vnútorného pochopenia a vlastného presvedčenia, je to viera prázdna, dutá, slepá a formálna.

Bezmyšlienkovité zotrvávanie ľudí v takýchto názoroch a dogmách sa stáva brzdou ich duchovného vzostupu. Zostávajú stáť ako prikovaní na jednom mieste a nebudú môcť ísť ďalej, kým túto prekážku v sebe neodstránia.

Ale odstrániť ju je nesmierne ťažké! Lebo ak je to ťažké, ba doslova nemožné už tu na zemi, na druhom brehu, čiže po našej pozemskej smrti to bude ešte omnoho ťažšie.

Nie je teda rozhodujúce to, čo si človek, i trebárs vo svojom dobrom chcení myslí, v čo verí a čo on považuje za pravdivé. Rozhodujúca je iba Pravda samotná a to, či sme s ňou, alebo nie sme s ňou vo všetkých našich názoroch v súlade.

Rozhodujúca je iba Pravda samotná! Pravda taká, akou je! Veci také, akými v skutočnosti sú! To, čo je mylné a protirečiace Pravde, bude musieť nevyhnutne uviaznuť na onej osudovej hranici, oddeľujúcej všetko pravé od nepravého. Nič nepravé, pokrivené, mylné a falošné sa cez ňu nedostane.

Dôvodou, prečo sa ľudia držia nesprávnych názorov a náhľadov, môžu byť rôzne. Či už povrchnosť a pohodlnosť, bezmyšlienkovité prijímanie všetkého, čo je sprostredkovávané nejakou autoritou, či už cirkevnou alebo inou, nedostatok času, alebo odvahy sám veci samostatne skúmať, alebo z iných dôvodov.

Koľko je napríklad vôbec ľudí, ktorí si dali námahu vážne skúmať a poctivo vnútorne precítiť všetky základné pravdy vlastnej viery, aby napokon za svoje prijali iba to, s čím sa môžu naozaj plne vnútorne stotožniť?

Veď predsa každému z nás je jasné, že ak uzatvárame nejakú zmluvu, treba si ju veľmi pozorne preštudovať, aby sme na niečo nedoplatili. Avšak základné pravdy rôznych cirkevných vieroúk sa prijímajú bezmyšlienkovite a bez akéhokoľvek skúmania. Človek ich prijme za svoje, prežije v nich celý život a odnesie si ich uložené vo svojej duši i na druhý breh. Takto však nakoniec zožne neblahé dôsledky z toho vyplývajúce podobne, ako pri nedostatočnom preštudovaní a podpísaní nevýhodnej zmluvy.

Človek môže napokon prehrať i celé svoje bytie, pretože nesprávne, ale pevne zakorenené názory ho budú zadržiavať v jeho duchovnom vzostupe, nepustia ho ďalej a nakoniec mu nezostane času dohnať zameškané. Brána už totiž bude zavretá a všetko definitívne stratené. Zostane už len miesto pre plač a škrípanie zubov.

Človeče, bezohľadne skúmaj a vlastným prežívaním preciťuj pravdy svojej viery. Nech už je to viera akákoľvek! S čím sa nemôžeš plne vnútorne stotožniť, tomu never! Maj odvahu odvrhnúť všetko, za čo sa nemôžeš postaviť svojim presvedčením! Never autoritám len preto, že sú považované za autority, ale vážne skúmaj čo hovoria a čo prinášajú! Nájdi si čas a chuť hľadať Pravdu tam, kde ju možno nájsť. Lebo iba ten, kto hľadá, môže nájsť a iba ten, kto prosí, môže dostať. Lebo jedine v Pravde je sloboda a vzostup, kým v omyloch a nepravdách je zastavenie, spútanie a nakoniec záhuba.

Človeče, a buď si dobre vedomý toho, že zákonitosť nevyhnutného pohybu vo stvorení všetko nezadržateľne tlačí k osudovej hranici, na ktorej bude oddelené všetko pravé od nepravého a všetko správne od nesprávneho. Ako obstojíš?
 

Milan Šupa
http://kusvetlu.blog.cz/

hodnocení: 3.5
hlasů: 15
Print Friendly, PDF & Email

70 komentářů

 1. „Kristus prišiel, aby ľuďom priniesol Slovo Pravdy, v ktorého poznaní a dodržiavaní spočíva spása každého jednotlivca. Zmyslom a hlavným účelom Kristovho príchodu bolo teda prinesenie Slova, ako ukazovateľa cesty k spáse ľudstva.

  Jedine v tomto spočívala podstata jeho príchodu! Spočívala v prvoradosti Slova! Jeho utrpenie a smrť boli udalosťami, ktoré vyvstali z nenávisti ľudí voči Slovu. Z nenávisti voči tomu, čo hlásal.

  Ťažisko celého kresťanstva musí teda spočívať v Kristovom Slove, ktorého hlásanie bolo ústredným bodom, ako i dôsledkom všetkého, čo sa pred dvomi tisíckami rokov udialo.“

  S tímto naprosto nesouhlasím. Z vlastního života vím, že význam příchodu Krista je MNOHEM širší, než pouhé přinesení nové nauky. Kristus je skutečně Cesta, Pravda a Život. A tím se rozhodně navždy liší od těch co přišli (včetně páně Abd-ru-shina) a přijdou.

 2. Ja k tomuto textu len pár viet.

  Kde je nejaký reálny dôkaz o tom , že tento Ježišťok vôbec existoval. No nikde, ukážte jeden historický dokument z tej doby, kedy ON pôsobil a je zachytený v spise relevantného historika, tých čias. Dristami všelijakých rybárov, úžerníkov a pochlebovačov ako o evangeliami pohrdám, ako nerealnymi skicami. Totiž mne velmo pripomínajú ,,kecy“ o Járovi Cimrmanovi…

  1. Ta otázka k autentičnosti života Ježíše je relevantní. Každý člověk totiž může o čemkoliv pochybovat.

   K originálům různých pramenů – zdrojů, se nedostanu. Čerpám z informací historika J.Davidsona, profesora v Cambridge a nemám důvod mu nevěřit. / z knihy JEŽÍŠOVO EVANGELIUM – Po stopách jeho původního učení; vydalo v r.2004 nakladatelství CAD Press, Bratislava /.

   Z historických pramenů mají nejblíže k Ježíšovi jen tato jména ( pro pořádek – v té době se šířily informace velmi pomalu a nevadí mi, že je podávají historici narozeni až po ježíšově smrti /

   Uvedu jako první jméno židovského historika Josepha Flavia, který se narodil roku 37 nebo 38, tedy po smrti Ježíše. Sepsal o tehdejším světě Židovstva dvě knihy : Židovská vojna a Židovské starožitnosti. Josephus sám pocházel z Galileje a tak prý jeho zmínka o Ježíšovi, na pár řádcích, může být autentická. Je z knihy Židovské starožitnosti, která byla napsaná kolem r.93 a řada vědců si myslí, že i ty malé informace byly upraveny pozdějšími křesťanskými vydavateli. V čase prvního století bylo křesťanství jen menšinovou sektou, jako jedna z mnoha v Římské říši.
   J.Davidson tu pasáž uvádí a dvojitými závorkami jsou uváděny pravděpodobné křesťanské /pozdější/ vsuvky :
   „Asi v tom čase žil Ježíš, moudrý muž, (( jak ho vskutku někdo může nazvat mužem)). Předváděl udivující činy a byl učitelem lidí, kteří dychtí po novotách. Přitahoval mnohé Židy a Řeky. (( Byl Mesiáš )). Pro obžalobu, kterou na něho vznesli vedoucí členové naší společnosti, ho Pilát odsoudil na kříž, ale ti, co ho milovali od samého začátku, nepřestali být k němu připoutaní.(( Třetí den se jim zjevil, vstal z mrtvých , protože to předpověděli svatí proroci a předpověděli ještě miliony dalších zázraků, které se ho týkaly )).Bratrstvo křesťanů, které je po něm pojmenované, dnes ještě stále existuje.“ / Josephus, Antiquities.

   Další svědectví podal římský historik Tacitus / žil od r.55-120/ a na sklonku svého života vydal ještě stručnější svědectví o Kristu, kde jen zmiňuje, že byl odsouzený na smrt za vlády Tibéria.

   Pak již jsou tehdejší historické prameny, které se týkají Ježíše a které jsou autentické, již jen od Suetoniuse / žil 75-150/ a Plíniuse Mladšího / žil asi 62-113/, římského správce Bihýnie za vlády císaře Trajána. Celkem tyto dobové historické prameny uvádějí k Ježíšově životu informace v souhrnu jen asi na jedné stránce textu A4.

   Jak uvádí profesor Davidson:“Skutečnost je tedy taková, že dobové historické informace o Ježíšovi mimo evangelia v podstatě neexistují……“ Z výše uvedeného však vyplývá, že Ježíš skutečně existoval. Je třeba si uvědomit, že ještě staletí po jeho smrti Ježíš a jeho nové náboženství, křesťanství, nebylo Římem uznané, naopak, bylo velmi pronásledované. A pronásledované doktríny, náboženství, není nikterak popularizováno.

   Zůstávají tak jako zdroj křesťanská evangelia, ze kterých se já snažím především o pochopení v nich nabídnutého mystického učení s mnoha etickými a morálními apely.

   Na závěr ještě informace. Vlastním významnou knihu historika P.Johnsona – Dějiny židovského národa“ / mám vydání z r.1995/. Mapuje v ní 4000 roků cesty-historie Židů. Na více jak 5ti stech stránkách je jen na osmi z nich popisována doba života Ježíše.

   Nic však nemění ten fakt, že pozdější světská moc nežidovského světa si přivlastnila křesťanství a učinila je státním náboženstvím. Proč asi, to je úplně jiná otázka?

   Venda /Václav Žáček /

   1. Je to jedno z možných vysvetlení, ale taký ,,zázračný “ muž, ktorý tolko ,,povedal“ a tolko urobil, aby mal len pár riadkov aj to nie konkrétnych, to je snáď sen. A tie evanjelia, sú tam také protirečenia, že aj advokát ,,chudobných“ by to nezvládol ukočírovať.
    Ano, skôr je to prípad , ked si doba dvesto-tristo rokov ,,po“ , vyžadovala využiť, či zneužiť nejakého tajtrlíka na svoje podlé politické ciele a využiť spoločenskú objednávku. A ked to videli jedni, že to funguje lepšie ako zbraň, využili to aj oni a potom bolo len otázkou času, aby vznikla ,,nadstavba“ ,ktorá akože to bude riadiť. MLM ako vyšitý z učebnice marketingu… A zotrvačnosť, strach, nevedomosť to len podporovalo..

    1. Na dnešní dobu ta příprava vlády, lépe řečeno snad ovládání, je nepředstavitelná. Dnes, ve světě informací a rychlého „dorozumívání“, lze svět manipulovat daleko rychleji.
     Na jedné straně je učení Pána Ježíše, a to tak, jak ho sepsali /ze vzpomínek po 30ti až 60ti létech / různí autoři. Pozdější církev vybrala 4 oficiální evangelia – ostatní nejsou uznána. Překlady, přepisy, ruční a záměr měnit k „obrazu svému“ – to vše ubírá na autentičnosti. Faktem se ale jeví, že Ježíš učil v podobenstvích, v metaforách, že jeho učení nebylo určeno všem.
     Na druhé straně je vznikající církev, ve spolupráci se světskou mocí, s císaři římskými i jinými vládci. Papež, zástupce Boha na Zemi / ó, jaká kravina, Ježíš by toto nikdy nechtěl, dokonce když upozorňuje, že Otec je jenom jeden – a dnes, každému faráři se říká „otče“!!/ Církev a světská moc pochopila rozměr učení Ježíše, který se jí hodil. Láska k bližnímu, pokora, nenásilí, tedy ochrana těch vždy bohatých, kteří jsou tu z pověření Boha /?/, aby se o lid starali. Meč a strach z Božího trestu§ Placení vrchnosti, potažmo instituci církve. nesmírné bohatství církve, ne chudý Ježíš, stravující se obilím, chlebem…… . Jak velké byly žranice papežů / ne všech /, jejich život s děvkami / ne všech /, jejich válečné výboje k šíření víry a lásky Pána Ježíše.
     Je to opravdu na dlouhé vyprávění. I nedávno církev ŘK žehnala zbraním tu i onde, vojskům v křesťanských zemích, které pak bojovaly proti sobě.

     Ježíš za toto nemůže. On opravdu přinesl nový výklad Zákonů – do jen několika myšlenek – Miluj Boha, celým svým srdcem, tělem, myslí a duší, neklaň se modlám, miluj bližního svého a dělej tak, jak by sis přál, aby bylo děláno tobě.

     Kdyby toto platilo především u těch mocných, který se za křesťanství schovávali, bylo na světě mnohem lépe. Ale svět k tomu není určen. Svět je v područí duality, mysli, a umí /lidé/ vymýšlet proti sobě samým. Dokonce není tento svět stvořen jako místo pro nějaký Ráj.

     Toto téma by si zasloužilo velký diskuzní příspěvek, ale na druhou stranu, církev má moc stále – proč na sebe upozorňovat, proč něco špatného odkrývat.

     Tato cesta by nebyla tou pravou. Člověk hledající v nitru nemá podléhat emocím, dokonce má nastavovat i druhou tvář. Což my víme, co jsme naseli v minulých životech a za co, jak a kdy budeme potrestáni, kdy budeme sklízet svoji úrodu?

     omlouvám se, více nestihnu. Snad jen, že Ježíš přinesl lidem opravdu nový zákon. Že je zneužit? To je setba těch, kteří ho zneužili a nadále zneužívají.

     Pěkný den
     Venda

    2. -„Toto téma by si zasloužilo velký diskuzní příspěvek“
     Netřeba. Popsal jste to velmi srozumitelně a výstižně.
     Děkuji.

 3. Stará známa vec, že náboženstvá sú tu na manipulovanie ľudmi. Ľudia vždy potrebujú niekoho, aby ich viedol, nejakeho proroka, nejaký spolok. Niekoho, kto im vysvetli, čo je správne. Sami sebe neveria, že sú dosť múdri a nájdu cestu sami najlepšie. Škoda, lebo z tejto manipulácie a spolkov bolo na svete vždy veľa zla. Aj z tohoto článku hore cítiť demagógiu. Prečo si každý vždy myslí, že zjedol všetku múdrosť sveta, má patent na rozum a môže, ba dokonca musí to vnucovať iným? Najmúdrejší mi z toho jednoducho vychádzajú tí, čo vedia, že vlastne nič nevedia :).

 4. Z hlediska vědy posuzoval autor Machovec v knize „Ježíš pro moderního člověka“ různé důvody existence, pro a proti.
  Nacházel souvislosti, které nasvědčují skutečnosti Ježíše. Protože evangelia popisují takové záležitosti, které by tehdejší lidé jen stěží do textů zařazovali – kdyby to nebyla skutečnost:
  Ježíš měl styky se zrádci národa – celníky, zřejmě poplatnými okupačnímu Římu.
  Neodsuzování nevěstek.
  Ale lépe přečíst filosofovu knížku z roku asi 1990, snažil se o neutrální postoj.

  1. pán Venda, píšete,že:

   Ježíš za toto nemůže. On opravdu přinesl nový výklad Zákonů – do jen několika myšlenek – Miluj Boha, celým svým srdcem, tělem, myslí a duší, neklaň se modlám, miluj bližního svého a dělej tak, jak by sis přál, aby bylo děláno tobě.

   Ja si práve myslím, že ak by Ježiš bol reálnou osobou, a ,,vznikol“ by tak, ako to popisuje Biblia, musel by zobrať ,,svoju osobnú zodpovednosť“, za to čo tu svojimi slovami a činmi, spôsobil. To sa len tak mihne dejinami, otočí svet ,,naruby“ a v ,,bolestiach“ si len tak ,,čáry-máry “ fuk, zmizne? A čo jeho Otec, nevedel čo jeho synáčik na Zemi spôsobí, že JEHO menom sa viedli križiacke výpravy, vyvraždili miliony Indianov, upálilo sa tisíce bosoriek a bosorákov. Ked je taký všemohúci a vševediaci, toto stvorenie Sveta bol len Jeho zúfalý čin alebo pomsta NIEKOMU a následky si ponesie ten, čo sa do tohoto SVETA nechtiac NARODIL.Akoby klasik povedal, Sodoma, Gomora

 5. Anonyme,
  nemohu a ani nechci Vám nijak oponovat. Byl bych totiž v rovině použití slova „KDYBY“. A to nejde, zrovna jak nejde vrátit čas či změnit minulé konání.

  Církev římskokatolická dokonce říká, že ON za nás dokonce zemřel na kříži a konější tak lid a říká jim, že nás vykoupil ze všech hříchů, které jsme ani neudělali. A že to platí napořád. tedy, nabízí, že můžeme konat i špatně !

  To velmi zásadní na tom je, že tím církev potlačila karmický zákon. Potlačila to, že se věřící člověk nemusíme obávat důsledků svých činů, protože ON nás vykoupil. A přitom, tento zákon je rozhodující v mezilidských vztazích, ním sklízíme špatnou i dobrou setbu. A je to zařízeno tak, abychom si nebyli vědomi svých předchozích provinění. Míra našeho provinění a následná odplata nás může posunout k úvaze – proč se mi toto hrozné událo? A tím nás to může posunout ke změně postojů, k obrácení našich skutků, činů, myšlenek, které již nebudou ubližovat ?!

  Bůh – Otec musel všechno vědět – o vraždění Indiánů, křižáckých výpravách – o upalování…..atd., jinak by nebyl vševědoucí. Ale On do toho nijak nezasahuje. Vše nechává v rovině působení karmického zákona. Jediným Jeho nástrojem změny je Milost, odpuštění hříchů, kterou může udělit individuální duši. Viz. – pán odpustil svému služebníku dluh, vyslyšel jeho prosby, ten však poté seřval svého dlužníka a neodpustil mu jeho dluh. Pak byl vzat opravdu do vězení, pak si to musel vylízat a byl nářek a skřípění zubů.

  Kolikráte mne již napadlo, proč Stvořitel nechal vůbec vytvořit „strom poznání“ v Ráji? I nad tím je dobré se zamyslet.

  Venda

  1. Pane Vendo:
   Píšete:“Církev římskokatolická dokonce říká, že ON za nás dokonce zemřel na kříži a konější tak lid a říká jim, že nás vykoupil ze všech hříchů, které jsme ani neudělali. A že to platí napořád. tedy, nabízí, že můžeme konat i špatně!“
   A čo si o tom myslíte Vy? Je to pravda? Čo ak celá „kristologie“ je iba mýtus, ktorej základ dalo samotné židovstvo a ktoré sa veľmi hodilo do kšeftu rímskému impériu? A preto prijalo ten rozšírený „židovský blud“ za základ svojho štátneho náboženstva?
   Nie zbytočne sa vraví, že „všetko je inak“ …

 6. Pane Degone,
  nemusíte se ptát – čo si o tom myslíte vy? Pokud čtete moji diskuzi, cca 5 dní starou, lze odpověď poznat poměrně lehce.

  Váš použitý název „Kristologie“ ? Je fakt, že až do třetího století byly sekty křesťanů pronásledovány a vyznavači křesťanství byli zabíjeni a prořímští a nebo přímo římští historikové zaznamenali jen ty kusé informace, které jsem tu uvedl.
  Pak však přišlo poznání, že v křesťanství je něco, co lze využít k dalšímu ovládání lidí, taková nová „technologie“ moci. Ale to Vy víte, není třeba se mně ptát.

  Druhým faktem je, že po smrti Ježíše začaly psát pamětníci z řad křesťanů své vzpomínky na Ježíše. To je pochopitelné, nešlo to naopak, aby evangelia přinesla světská moc Říma. Poté však, po přijetí křesťanství jako státního náboženství, se ještě další stovky let tato evangelia za zájmu právě té vládnoucí složky upravovala.
  Ale to Vy taky víte, ne?

  pěkný den
  Venda

  1. Pane Vendo,
   áno, zdá sa, že vieme svoje a to je dobré, nie? Klásť si otázky nie je dobré iba pre nás samotných, ale aj pre iných, ktorí tiež chcú vedieť.
   Obdivujem Vašu trpezlivosť a vytrvalosť s akou píšete tie svoje úvahy a poučenia. To ja takú trpezlivosť nemám.
   Pekný deň aj Vám!

   1. Ale já na otázky odpovídám.
    A moje nějaká trpělivost a vytrvalost? Když cítím, že lze na něco mým pohledem reagovat, napíšu to. A nebo naopak, když cítím, že je řečeno vše, mlčím.
    Jaký máte názor na to, že Bůh stvořil do Ráje strom poznání ?

    Díky.

    Venda

    1. Pane Vendo,

     otázku: Jaký máte názor na to, že Bůh stvořil do Ráje strom poznání?
     kladou lidé, kteří jednotlivé části Boží tvorby nevidí v souvislostech (což není kritika, to je definice).

     Kdo byl na vojně, ten ví, že bez vedení není velení. Aby Bůh mohl „velet“ všem úrovním Jeho tvorby, musí mít k tomu rovněž „vedení“ – což je Duch Svatý, který jako páteř proniká všemi úrovněmi. Nejen že do nich roznáší život, ale také zajišťuje Bohu Otci zpětnou vazbu (proto je Bůh v tvorbě všemohoucí a vševědoucí).
     V úrovni zvané Ráj byl tedy obrazně stromem poznání Duch Svatý.

     A tady musí přijít malá odbočka.
     Zvířata mají vědomí: já jsem instinkt. Proto mohou dokonale poznávat instinkty, ale nemohou mít abstraktní myšlení (zvířata „nepojedla ovoce ze stromu poznání“).
     V tomto duševním stavu byl Adam s Evou, když Genesis říká: Oba dva byli nazí, člověk i jeho žena, ale nestyděli se (zvířata se přece za svoji nahotu nestydí).
     Když potom Adam s Evou „pojedli ono ovoce“ tak ve skutečnosti si z Ducha Svatého „uloupli a vstřebali“ vědomí Já.
     Už tedy neměli vědomí „já jsem instinkt“, nýbrž vědomí „já jsem Já“ – a porovnáním těchto „já“ začali abstraktně myslet. Tím se ovšem stalo několik věcí najednou.

     Za prvé zjistili, že jsou nazí, za druhé narušili řád Boží tvorby a za třetí: v Ráji bylo prostředí takové, že se v něm přímo zhmotňovaly myšlenky. Na Zemi také zhmotňujeme myšlenky, ale nepřímo a klopotně, což znamená, že každá pitomost, která lidi napadne, nespatří světlo světa.
     Jenže v Ráji by spatřila… S tím, že nově získaná mysl Adama a Evy nebyla nijak vytrénovaná. S trochou nadsázky lze říci, že byla na úrovni tříletých dětí.
     Dovedete si představit, jaké nesmysly a obludnosti by v takovém případě uváděli v Ráji do existence?
     Proto museli Adam a Eva opustit Ráj a byli vyhnáni do „tužší“ Boží úrovně, kde platí „V potu své tváře budeš jíst chléb“.

     Mějte se pěkně

    2. Pane Muladi, díky za odpověď.
     Očekávám odpověď od pana Degona, poté se možná vyjádřím i k Vám.

     Jsem ale rád, že naše diskuze z počátku března pod jiným článkem přinesla pro Vás fakt a poznání o roli Ducha Svatého.
     V té předchozí diskuzi jsem litoval toho, že jsem tenkrát nemohl dát odkaz na můj příspěvek k roli Boha-Syna. Ale pak se u mého jména, jako autora dodatečně objevil a tak tu je :http://hledani.gnosis.cz/drobna-oslava-role-syna-mistra-ucitele-radce/

     Při ranní kávě si Vám dovolím položit jednu otázku a podotýkám, že jednotlivé části Boží tvorby vidím v souvislostech:
     Prvorozený Syn, Ježíš Kristus, vtělené Slovo / Duch Svatý / – jak si tu prvorozenost vysvětlujete?

     Za případnou odpověď Vám děkuji.

     Venda/Václav Žáček/

    3. Pane Vendo,

     jdete správnou cestou, což je fajn, (a kdybych už nic jiného neřekl, platí, že je to fajn.) Ale co se týká mysteria Boha, máte všechno jaksi na jedné hromadě s domotaným systémem.
     Vaše otázka „Prvorozený Syn, Ježíš Kristus, vtělené Slovo / Duch Svatý / – jak si tu prvorozenost vysvětlujete?“
     svědčí o tom, že jednotlivé části Boží tvorby nevidíte ve správných souvislostech. (A nebuďte mrzutý z toho, že to říkám – místo toho můžete mít radost, že se dozvíte něco, co nevíte.)

     Když Edison zatáhl za páku a rozsvítil první město, ve tmě se objevily potoky světel. Kdo by o tom nic nevěděl, nejspíš by řekl: Edison je kouzelník. Ale kdo o tom vše ví, ten říká: Edison udělal takové přípravy, že když zatáhl za páku, muselo se město rozsvítit…

     Totéž platí v mysteriu Boha. Představa, že je to vousatý stařík s kouzelnou hůlkou je dost škodlivá. Ale spousta lidí si něco na ten způsob představuje, protože nic nevědí o přípravách Boha, které jeho zázrakům předcházejí.

     K Vaší otázce uvedu co nejjednodušší schéma:
     Bůh Otec: Láska (vytváří život)
     Bůh Matka (Duch Svatý): Vůle (distribuuje život do všech úrovní)
     Bůh Syn (Kristus): Moudrost (dává tvary tvorům)

     Kristus je jednorozeným Synem Boha Otce a Boha Matky a na Zem si mimo jiné přišel pro vlastní nejdokonalejší tvar vůči lidem – aby právě s lidmi mohl komunikovat.
     Takže po zmrtvýchvstání Ježíše má jeho centrum jméno Ježíš Kristus Nazaretský.(Nazara znamená Pravda.)

     Úkolem každého člověka je, aby to dotáhl také do osobnosti Krista, takže další syn Boží se bude jmenovat třeba Václav Kristus Žáček (nebo jakkoli jinak) a bude žít a tvořit po boku Ježíše Krista Nazaretského (až své poslání úspěšně zvládne). A tak, jako JKN, bude i on milovat Boha Otce nade všechno a bude tvořit skrze Ducha Svatého…

     Co se týká „vtěleného Slova“ souvisí to s citátem evangelisty Jana: 1 Na počátku bylo Slovo, a to Slovo bylo u Boha, a to Slovo byl Bůh.

     V překladu do dnešní řeči to znamená:
     Na počátku (Boží tvorby v trojrozměrném prostoru) byl Kristus. A ten Kristus byl u Boha Otce a ten Kristus byl Bůh (Syn).

     Všecky věci skrze ně učiněny jsou, a bez něho nic není učiněno, což učiněno jest.
     To znamená: Vše už bylo pro tvorbu připraveno a Kristus (nikoli Ježíš) začal Duchem Svatým (Vůlí Boha Otce) tvořit.
     Při tom všem je samozřejmě Bůh trojJediný.
     Jinými slovy, tvorbě dominovala Modrost Boha, která je vždy tvrdší, než Láska. (A nejvtrdší ve smyslu „už není kam uhnout“ je Vůle. Proto nebude nikomu odpuštěno, kdo se prohřeší proti Duchu Svatému, tedy Vůli Boha).

     Oproti Starému zákonu pak tomu Novému dominuje Láska Boha, což JKN vyjádřil geniálně jednoduše: Miluj Boha nade všechno a bližního, jako sebe sama.
     Láska totiž touží po lásce, zatímco lidská moudrost se u ní nijak nechytá.

     Mějte se pěkně

    4. Dík panům Vendovi, Degonovi a Jiřímu za důležité postřehy a diskusi. K panu Jiřímu jen upřesnění. V Ráji se myšlenky nezhmotňují, ale formují, tedy pokud vycházíme z předpokladu, že Ráj se nenachází v hmotných úrovních.

    5. Pane Weissbachu,

     poznámkou „V Ráji se myšlenky nezhmotňují, ale formují…“
     jste naťukl rozsáhlé téma, týkající se spíš fyziky. Ve skutečnosti ale neexistuje úroveň Boží tvorby bez hmoty, nebo ještě lépe: co nemá hmotu, to neexistuje.
     Přitom však podobně jako voda, i hmota má „různá skupenství“. Nejtužší je hmota složená z atomů, jemnější je hmota, z níž jsou složeny obrazy snů člověka (lze říci, že je i v Ráji) a s nejjemnější hmotou pracuje Bůh Otec.
     Ilustračně: hmotu bagrů na stavbě ovládají jemné tahy podpisu generálního ředitele na smlouvě o dílo (bez něho by bagry nepracovaly). A jak ten podpis, tak i bagry, jsou specificky hmotné…

    6. Pane Jiří,
     v Božím království neboli duchovním světě není žádná hmota, ani hrubá ani jemná, duchovní svět je složen z věčnosti, blaženosti a úplného poznání, toto alespoň tvrdí Védy a nemám důvod jim nevěřit.Právě od hmoty se potřebujeme osvobodit, ta nás zde vězní.

    7. Pane Jaromíre,

     já Vám neříkám, čemu máte věřit.
     Ale fyzika nelže – a co nemá hmotu, to neexistuje.
     I fotony mají hmotu, i Vaše myšlenka má hmotu – a že o té hmotě nevíte, nebo že ji nevidíte, to je jiná věc.
     (Podobně, jako je cédéčko nosičem třeba pro klasickou hudbu, tak i hmota je nosičem pro jakékoli informace.)

     Jistě, vědomí není totéž, co hmota. Vědomí je nadřazeno hmotě a dává informace, které určují, jak se má hmota chovat, ale bez hmoty by se vědomí nemělo v čem udržovat. (Bez hmoty cédéčka byste tu hudbu neměl z čeho slyšet a dokonce ani jak slyšet.)
     Bez hmoty by zkrátka neměl „stabilitu“ ani Bůh.

     Co nám na tomto světě umožňuje život (Vy říkáte: co nás zde vězní), to jsou atomy hmoty. Ale když si můj příspěvek přečtete pozorněji, zjistíte, že hmota – to nejsou jenom atomy.
     Zkrátka: i svět, na který se těšíte, je specificky hmotný – jinak by se v něm život neměl jak projevit.

    8. Pane Muladi, píšete :“Ale fyzika nelže – a co nemá hmotu, to neexistuje.
     I fotony mají hmotu, i Vaše myšlenka má hmotu – a že o té hmotě nevíte, nebo že ji nevidíte, to je jiná věc.“
     Odpověď: Asi ano, fotony jsou hmotné podstaty ( elektromagnetické pole), nejspíš nemají klidovou hmotnost. Fyzika opravdu nelže, zkoumá jevy , u nichž se nemění podstata látky (kde hmota = hmotnost nebo fyzikální pole).
     1) Myšlení je fyzikálně-chemicko-biologický proces hmotné podstaty, mění se koncentrace iontů K+/Na+, vzniká napětí desítky mV, doba 1-100 ms, spojení u člověka části z až 100 miliard neuronů mozku.
     (viz např. http://cs.wikipedia.org/wiki/Ak%C4%8Dn%C3%AD_potenci%C3%A1l ).
     Mozek spotřebovává energii na udržování tohoto složitého a tedy statisticky málo pravděpodobného systému. Čili proces myšlení se řídí přírodními zákony, včetně zachování energie. Mozkovou činnost má i zvíře – pes má vycvičeného páníčka a ví, co musí dělat, aby mu dal kousek bramboráku, který si nese na pergolu na zahrádce.
     2) Myšlenka. Může být odrazem existujícího hmotného tělesa nebo jevu ( centrum galaxie, hvězda Vega, Slunce, Země, můj dům). Myšlenka se může přemisťovat ( nebudu přímo říkat, že se šíří) rychlosti naprosto překračující rychlost světa ( v jedné sekundě si můžu uvědomit všechny před tím uvedené hmotné jevy vzdálené třeba mnoho světelných let). Čili myšlenka hmotná nemůže být. Každý člověk na Zemi má představu o tom, co je Slunce. Myšlenka na Slunce je u dítěte žlutý míč, u astronoma žhavá koule z plazmy o hmotnosti 2E+30 kg. A Slunce je jen jedno, myšlenek na něj miliardy.
     3) Píšete: „Jistě, vědomí není totéž, co hmota. Vědomí je nadřazeno hmotě a dává informace, které určují, jak se má hmota chovat,“
     Tak jsem se pokusil nadřadit vědomí nad hmotným kouskem cibule padající mi z kuchyňské linky. A nic, kousek cibule padá podle zákona volného pádu a myšlenka/nemyšlenka nebo vědomí/nevědomí nemá žádný vliv.
     4) Píšete : „Nejtužší je hmota složená z atomů, jemnější je hmota, z níž jsou složeny obrazy snů člověka (lze říci, že je i v Ráji) a s nejjemnější hmotou pracuje Bůh Otec.“
     Dnes se mi zdály sny z té údajně jemnější hmoty tak hrozné, jako bych se podílel na likvidaci nepřátel Jamese Bonda. Pobyt v Ráji z jemné hmoty to nebyl. S čím pracuje Bůh Otec bych nechal na něm, ale v Bibli stejně jako Váš bůh Šiva ničí celá hmotná města a lidská pokolení.

    9. S tím lze souhlasit pouze ve smyslu, že hmota je zhuštěná energie.

    10. Ještě přesněji: každá energie obsahuje hmotu.

     (Panu Pardalovi odpovídám níž)

    11. P.Vendo:
     Na toto téma som rád viedol v minulosti ohnivé debaty, lebo sa tu celkom prirodzene môžu uplatňovať rôzne ľudské povahové a mentálne vlastnosti. Táto téma súvisí s ľudským postojom k „Božiemu zákonu“, ktorý možno chápať ako „zákon prírody“, potom s ľudskou mysľou (rozumom)a napokon ľudskou slobodou utvárať si vlastný názor a vlastné postoje nielen k Bohu, ale aj ku stvoreniu. Táto téma úzko súvisí s ľudskou podstatou (materiálnym telom, nesmrteľnou dušou a ľudským duchom)a ich vzájomnou súčinnosťou. Ľudské telo je celkom závislé na stvorení, ľudská duša má vlastnosti Stvoriteľa a ľudský duch utvára náš charakter.
     Biblický mýtus o stvorení bol židmi prevzatý z Egypta a tak by bolo dosť logické sa pýtať, ako túto stvoriteľskú genézu chápali egypťania. Židia prevzali iba to, čo sa im hodilo pre ich výklad životnej filozofie, ktorá je zásluhou Mojžíša a exodu židov veľmi primitívna a zameraná iba na historické predurčenie a poslanie židov vládnuť svetu.
     Neviem, či sa zameriavate aj na túto oblasť ľudskej genézy, ktoré súvisí s dejinami ľudstva a následne aj našej súčasnosti. Nechcem sa púšťať do analýz niečoho, čo nikoho nezaujíma. Možno mi napoviete viac nabudúce…
     Pekný deň!

    12. I Vám dobrý den,

     historie, Vaše příspěvky, diskuze pod nimi, ohnivé debaty, to vše je pryč. Položil jsem jednoduchou otázku, očekával jsem jednoduchou odpověď, která by vycházela z Vašeho poznání. Zatím jsem se ale dozvěděl,že víte, s čím téma souvisí a jak ho chápat. Nešlo mi o Egypťany, ale i tak jste mohl, když to má pro Vás logiku, to použít.
     Upřímně, myslel jsem si, že na jednoduše položenou otázku zareagujete v pár řádcích odpovědi.

     Souhlasil jsem s Vámi, že „víme svoje“ a tudíž jsem si myslel, že mi něco sdělíte.

     Milý pane Degone, položím Vám ještě jednu otázku:
     „Prvorozený Syn, Ježíš Kristus, vtělené Slovo / = Duch Svatý / – jak si tu prvorozenost vysvětlujete?“

     Děkuji za případnou odpověď.

     Venda / Václav Žáček /

    13. Milý p. Vendo:
     Ak chcete pochopiť niektorý pojem, alebo výraz, musíte ho skúmať v súvislosti s celkovým textom, inak z toho máte chaos. Vaša otázka má celkove štyri nejasné pojmy:
     1. Prvorozený Syn. Tento pojem je možné chápať aj ako „jednorodený“ čo už dáva celkom iný význam ako ten prvorodený.
     2. Ježiš Kristus je spojnicou historického Ježiša s mýtickým pojmom Kristus. Ľudia nesprávne chápu toho historického Ježiša a o tom mýtuse má tiež každý inú predstavu. O tom si môžete myslieť čokoľvek.
     3. Vtelené slovo = nezmyseľ!
     4. Ducha svatého si taktiež môže každý vysvetľovať po svojom. Ja ho chápem v opozícii ducha satana (sveta), teda ako ducha lásky, svetla, pravdy a jednoty, ktorá jestvuje všade tam, kde zjavne pôsobí Boh.
     Viem, že uspokojiť by Vás mohla iba taká definícia, ktorá by vyjadrovala Váš osobný názor, ale bohužiaľ Degon nie je Venda, a preto môžeme viesť polemický spor…
     Pekný deň!

    14. Dnes je den, jak říkáme na Hané, sviňa ! Večer máme ples jógy a nahlásil se mi navíc redaktor českého rozhlasu pro reportáž. A zítra brzy ráno Praha a tak se vyjádřím později, asi až v neděli– k panu Jiřímu i k panu Degonovi.

     Jen pár věcí; mnohé objasňuje mystické evangelium sv. Jana, kde hned ve verši prvním :
     „Na počátku bylo Slovo, to Slovo bylo u Boha, to Slovo bylo Bůh.“
     ……Verš evangelia říká to podstatné a prvotní, že před vznikem stvoření neexistovalo nic, absolutně nic, s výjimkou Boha. Vše, co bylo potom stvořeno, není nic, než zhmotnělá představa, odraz či projev Jeho samotného a mezi Slovem a Duchem Svatým, neboli, řečeno modernějším jazykem, mezi božským tvořivým zvukovým proudem (Slovo, Logos), není žádného rozdílu; to vše jsou jen jména jednoho Jediného. Vše, co jsme schopni ve fyzickém světě dnes spatřit, ale i to neviditelné či jen dosud nepoznané, vše to je Jeho stvoření, Jeho vlastní projekce.
     Tedy Bůh-Otec a jeho vyzářená Vůle, jeho záměr v v tvořivé Síle Boha-Ducha Svatého.
     „To bylo na počátku u Boha.“
     Slovo s Ním bylo na počátku, je s Ním nyní a vždy s Ním bude. Jen Bůh samotný je Pravdou, věčnou a neměnnou. Všechno, co vidíme, jednou zanikne, ale Slovo, Síla, Duch Svatý nezanikne.

     „Všechno povstalo skrze ně a bez něho nepovstalo nic, co jest.“
     Nic nebylo stvořeno někým jiným ani zde nikdo jiný nebyl. Bůh je všude a my žijeme a dýcháme v Něm. Ve stvoření není nic, co by nebylo stvořeno tímto jeho Slovem božím, a není nic, co by tímto Slovem nebylo udržováno při životě. On sám a jeho Síla jsou samotnou Láskou, která je u Něho nejvyšším zákonem.
     Tady je první významné sdělení: „ První poznání o Bohu Otci, o jeho tvůrčím principu, Slovu či Duchu Svatém, o životě, který nám dává, o Jeho Světle v každém z nás, které je však zahaleno naší nevědomostí, a, dále pak o Synu /nejprve v NZ uveden Jan Křtitel /, který je vždy Otcem do našeho světa posílán, aby pomohl upřímným a také již připraveným hledačům v odstranění závoje právě té nevědomosti, který je mezi duší člověka a Bohem samotným.“

     Důležité pro pochopení Boha – Syna je to, že On tu není jako moudrost, ale jako vtělené Slovo /jako emanace Boha-Otce, Ducha Svatého / se specifickým úkolem. Přivádět připravené duše na novou Cestu, Cestu návratu :
     „A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce jednorozený Syn, plný milosti a pravdy.“
     Tady se oběma pánům omlouvám, překlep prvorozený, správně mělo být jednorozený Syn.
     Dokud Nejvyšší nepřijde v lidském těle a nepobývá mezi námi, nikdy jej nelze poznat v nás samých. Bůh je / také / Slovo a může takto sestupovat na naši úroveň v podobě dokonalých Mistrů / Synů – vtělených do fyzických těl člověka /. Jen v těle člověka, jako Syn Boha, může lidi učit. Jen tak a tehdy mu mohu jedině porozumět, s podmínkou setkání se s ním a přijetí křtu (zasvěcení). Uvedu několik jasných citací, které potvrzují roli Syna jako Mistra či Učitele (vše je z Janova evangelia):

     3:36: Kdo věří v Syna, má život věčný. Kdo Syna odmítá, neuzří život, ale hněv Boží na něm zůstává.“ – Neznamená to, že tady, v hmotném světě, získáváme život věčný. Tady to opravdu nejde. Tělo jako obal pro duši má sečteny předem své dny; unaví se, opotřebuje, onemocní. Kdo však Syna následuje, koná podle jeho vůle a následuje Jeho Cestu, ten nevytváří nová pouta pro nová zrození; naopak, dosáhne spasení pro život věčný.
     5:24: Amen, amen, pravím vám, kdo slyší mé slovo a věří tomu, který mě poslal, má život věčný a nepodléhá soudu, ale přešel již ze smrti do života. – (Mezi dvěma zrozeními prochází duše obdobím, kdy je tato jeho podstata buď odměňována za dobré skutky a nebo naopak trestána za ty zlé. Odměnu či trest si vždy duše odžije a podle zákona karmy se navrací zpět do světa, kde Zákon spravedlnosti vyžaduje splatit dluhy do posledního haléře. Mistři minulosti, i ti před Ježíšem, byli, a dnešní praví Mistři jsou zase těmi, kdo člověka učí slyšet a vidět jeho Tvořivý proud Slova / Ducha Svatého / a jsou také jedinými, kdo žáka naučí se na tento proud Síly napojit a dovedou ho zpět k Otci a pomohou i s vyčištěním poháru, a to odstraněním karmických zátěží. Mistr – Syn je se svým žákem, pro kterého z Vůle Otce přišel, vždy s ním, i v čase přechodu ze smrti do života.)

     6:27: Neusilujte o pomíjející pokrm, ale o pokrm zůstávající pro život věčný; ten vám dá Syn člověka, jemuž jeho Otec, Bůh, vtiskl svou pečeť. – (Ježíš jako Mistr, nebo-li Bůh-Syn radí, abych se nepřipoutával k tomu, co v době, doslova myšleno v okamžiku smrti, opouštím a co si nebudu moci vzít nikterak s sebou. Veškeré hmotné statky, které jsem i v potu tváře tu nashromáždil, vč. svého fyzického těla, manželky, dětí, vnuků, to vše tu zůstane. Mám-li Mistra, získal jsem za života od něj obrovský dar, pravé bohatství, jež je věčné. Získal jsem návod pro napojení se na věčný proud života, na tvořivé Slovo, na Ducha Svatého.)

     Víc času dnes nemám – ještě kopíruji od pana Muladiho a doplňuji pro ujasnění pojmů / netroufám si to, co jste mi pane Jiří napsal, teď nijak komentovat .“ ……Ale co se týká mysteria Boha, máte všechno jaksi na jedné hromadě s domotaným systémem.“ / Níže jsou v rychlosti základní pojmy. Myslím si, že nejsme / s panem Jiřím / v nějakém rozporu. Je dobré je mít pojmy ujasněny – více bude v závěrečném díle mého článku „Mystika….“ příští týden :
     Bůh Otec: Láska (vytváří život) – Jeho je Vůle a prvotní Impuls

     Bůh -Duch Svatý: jedná jako výkonná Tvořivá Síla Boha z Jeho Vůle (distribuuje život do všech úrovní) a je tím biblickým Slovem. Hebrejské a aramejské výrazy pro Ducha Svatého jsou ženského rodu, proto se často, byť je u nás Duch mužského rodu, přepisuje jako ta Matka či ta Moudrost. Slovo s velkým S má však synonyma i jako Syn Boží, Chléb života, Živá Voda,, Slovo jako Život, Světlo a Duch Boží, jako Svaté Jméno, Strom Života či Logos jako Boží obraz.

     Bůh Syn (Kristus): Moudrost, nebo i Syn Boží, Jednorozený Syn jsou další synonyma pro Tvořivé Slovo, Logos (dává tvary tvorům ?????), které se z Vůle Boha-Otce vtěluje do hmotného stvoření s jedním podstatným úkolem – viz. výše – citace z Jana.

     Pěkný den všem.

     Venda /Václav Žáček/

     P.S. pro pana Degona
     Píšete – 3. Vtelené slovo = nezmyseľ!

     Jednak má být správně vtělené Slovo; je značný rozdíl mezi slovem /nějakým/ a Slovem – viz jeho přemnohé definice, ne ??

    15. Pane Vendo,

     tento Váš příspěvek na mě působí jako guláš. Zaměňujete a slučujete pojmy kdykoli a jakkoli.
     Mám-li jednotlivé funkce Boha rozlišit co nejvíce po světskému způsobu, napadlo mne toto:
     Bůh Otec – elektrárna
     Duch Svatý – distribuce
     Bůh Syn – elektřina
     Ne že by to bylo nejvýstižnější, ale jde právě o ty rozdíly ve funkcích, které na tomto příkladu vidět jsou. Samozřejmě, že se jedno bez druhého a třetího neobejde, ovšem nelze je navzájem zaměňovat.

     A tady Vám v tom guláši plave něco nestravitelného:

     První poznání o Bohu Otci, o jeho tvůrčím principu, Slovu či Duchu Svatém, o životě, který nám dává, o Jeho Světle v každém z nás, které je však zahaleno naší nevědomostí, a, dále pak o Synu /nejprve v NZ uveden Jan Křtitel/…

     Odporuje to přímo citátu: Od Boha byl poslán člověk, jménem Jan (nikoli Syn).

    16. Pane J. Muladi, ste bystrý a vnímavý človek a tak Vám prezradím jedno veľké tajomstvo. Ježiš a Jan je tá istá osoba! Ježiš od 10 rokov bol u esénov vychovávaný a po dovŕšení 30 rokov vystupoval ako Ján. Potom sa zmenil na Ježiša a nekrstil už vodou, ale Duchom sv. Preto tí Jánoví učeníci sú zároveň aj učeníkmi Ježiša. Jánova smrť je mýtus v skutočnosti tak zomrel samotný Ježiš (nezomrel na kríži, ako hovorí tradičný mýtus). Ale toto je tajomstvo – nehovorte to nikomu!

    17. Chodí v dnešním čase někdo po Zemi a křtí Duchem svatým ?
     Pokud vezmeme v potaz biblí sdělené, že se učedníkům Ježíš znova zjevil, nezemřel tedy, žije stále? Zde mezi námi? Kdo je, kdo s ním hovoří a vnímá jej?

    18. Toto všetko máte nahrané na DVD. To je najprísnejšie tajomstvo.

    19. Pane Degone,

     nebojte, nebudu nikomu říkat, co jste si kde pozjišťoval a do jakého konglomerátu to slepil. Jednoznačně z toho totiž vyplývá, že Vy nemáte ani potuchy o tom, proč se Kristus vtělil do Ježíše a co to znamenalo jak pro lidstvo, tak pro samotného Boha.

     Ježíšova mise byla natvrdo daným rozcestníkem, který rozhodoval o dalším osudu celé naší planety. A jenom ti, kteří o tom nic nevědí, mohou vymýšlet různé konspirační teorie.

    20. Vážení,
     viete Vy vôbec o čom sa tu pokúšate debatovať? Tá téma všetkých diskúsii sa vo všeobecnosti nazýva religionistika a možno o tom niečo nájsť aj na internete (http://cs.wikipedia.org/wiki/Religionistika).
     Keď si uvedomíte nezmyseľnosť všetkých podobných snáh vniesť do tejto oblasti viac svetla, tak možno budete zmierlivejší…
     Pekný deň!

    21. Pane Muladi, i jako vegetarián mám guláš / ze sojových kostek nebo nudliček a nebo z hub / rád. Že se neumíte v mém „guláši“ orientovat, to není můj problém.

     Vyberte si a nebo nevyberte, co se Vám hodí či nehodí.
     Nemám patent na žádnou nauku, sděluji jen své poznání v jeho úrovni.

     S Vaším příměrem se dá do určité části souhlasit.
     Bůh, elektrárna, vyrábí elektřinu, která bez fyzického vedení / dráty, vodiče / z Něho vyvěrá prostřednictvím Ducha Svatého a vytváří vše a vše vytvořené z ní čerpá.

     Jinak – Bůh-Otec vytváří tvořivým Duchem Svatým samotný život, Tvořivý životní proud, který pak ve hmotě vytváří nám již důvěrně známý život. / záměrně nepíši a nekomplikuji cestu tvorby přes ne hmotné regiony, kde tentýž proud vytváří jiný život, nám neznámý /. Bůh-Otec především dává! Na konci tohoto procesu dávání je stvoření života člověka, v našich podmínkách hmoty je takto pojmenován jako jeho nejvyšší stupeň. Pomocí Syna si člověk uvědomí /může, nemusí, alespoň ne ihned…./, že i on musí Bohu dávat a tímto nejvyšším dáváním je návrat života duše, podstaty, k Bohu-Otci. Bůh-Syn pak má má od Otce specifický úkol – zasvěcuje vybrané, připravené duše, na Cestu a i po své smrti / tak jako u Ježíše / je stále pro tyto duše „k dispozici“.

     To Vaše závěrečné “ odporování citátu “ -…. byl poslán člověk jménem Jan, tak chápete Vy a určitě i někteří další. Nikoho prosím nepřesvědčuji. Vždy se ale Bůh-Syn vtěluje do fyzické podoby člověka, jedině v té úrovni může s lidmi komunikovat. Nebo jste již viděl např.ještěrku, která by lidem kázala Slovo boží“?
     Jan Křtitel byl tím Mistrem před Ježíšem, který ho pokřtil, uvedl do znovuzrození – před jejich setkáním se toho o životě Ježíše příliš nedozvíte.

     Tak mnoho zdaru a ať dobrý životní proud provází a formuje Váš život.

     Venda /Václav Žáček/

    22. Pane Vendo,

     nemá smysl snažit se o opravy ve Vaší víře. Fakt je, že zas tak o moc nejde a cíl máte celkem správný.
     Ale jestli se opravdu chcete dozvědět něco o životě Ježíše, tak například zde:

     http://www.lorber.cz (spisy ke stažení, Dětství a mládí Ježíšovo)

    23. Hrozná hereze na těch stránkách http://www.lorber.cz!
     Obzvláště tedy v „díle“ Léčivá síla slunečního světla. Tam se přímo doporučuje praktikování homeopatie!

     Neslučitelné s učením pravé, římskokatolické církve. Všichni věrní katolíci ať jsou před těmito herezemi varováni!

     Doporučuji vzít na vědomí:
     1) Už na SŠ se studenti výpočtem dokáží přesvědčit, že homeopatie je naprostý nesmysl (v tomto případě léčí princ temnoty)
     2) zkušenosti, jaké mají s homeopatií exorcisté.

     Tyranosaurus

 7. Slová, slová, citácie,niekedy sa mi zdá, že sa tu stretlo až viac druhov ,,vykladačov Biblie“ a ortodoxných Židov. Nie je to čudné, že kvázi ,,kresťania“ tu obhajujú Bibliu, ktorá n i k d y nebola určená ,,cudzím“ neznabohom, To, že ,,kresťania “ sa nacucli na Bibliu, znamená, že nebyť ,,Oplodňovača“ židovskej Márii, nikdy by ,,kresťan“ nepričuchol k Biblii a ,,otrčil by kopytá“ ako ,,zatratený“.
  Nezdá sa Vám čudné, že obhajujete ,,svet“ úplne cudzí,neznámy, len preto, že z Biblii sála ,,doba temna“ a odporný smrad pekelný ? Ako môže ,,kresťan“ pochopiť ,,to“ , k čomu možno bežný Žid ani len nepričuchol. Sú to len určití ludia, ktorým je tajomstvo Biblie pootvorené, nie odhalené a k tomuto tajomstvu sme my zatial ani len neprišli na vôňu, nie to sa k tomu mali možnosť aj vyjadrovať. A čo ,,vykladači Biblie“ povedia na to, že kniha Genesis je opísaná od Sumerov a sú tam len niektoré veci pozmenené, ale základ je v už zapísaný min 500-1000 rokov pred tým, ako sa Židia zjednotili na jednom Bohovi. Aj u Sumerov je popísaný ,,Noe, holubica s ratolesťou, dúha, atď, atď“. Pred tým uctievali Židia viacerých bohov a boli v určitom aj v podriadenom vzťahu k tomu najvyššiemu…A čo výrok Žida Lenina ? Náboženstvo je len ópiom ludstva!!!!!

 8. Pro matku.
  píšete :
  ad.“Chodí v dnešním čase někdo po Zemi a křtí Duchem svatým ?
  Pokud vezmeme v potaz biblí sdělené, že se učedníkům Ježíš znova zjevil, nezemřel tedy, žije stále? Zde mezi námi? Kdo je, kdo s ním hovoří a vnímá jej?“

  První dotaz – ano – totiž nikdy, v žádném okamžiku není na Zemi stav, kdy by zde neexistoval Bůh-Syn, vtělený do lidské bytosti. Je to Zákon, jeden z Nejvyšších, který však nikomu nevnucuji. Sděluje se v něm, že bez Syna a jeho působení by nemohl život existovat. Ten křest- nepředstavujte si, že je to křest v rámci např.ŘKC nebo jehovistů- symbolicky vodou /např./. To je rituál, který ale nikomu nic nedá. Pravý křest, jehož výsledkem je duchovní znovuzrození, tedy za života v lidském těle se pokřtěný, zasvěcený….., stává bytostí, která směřuje na své Cestě k návratu k Otci, provádí Syn pro Otcem vybrané = připravené duše. Je to tak od počátku existence uvězněných duší v lidských tělech – jedině v tělech lidí může dojít k vymanění se, uvědomění si své božské podstaty…., jedině z lidských těl se duše osvobozuje.

  Druhý Váš dotaz :
  Ano, Ježíš se učedníkům – tedy lidem, které sám přímo zasvětil /pokřtil /, ne kterým „jen“ kázal etické a morální principy / Na hoře …./ jak žít, jak se stát lepším člověkem, po jeho smrti zjevoval a nadále je vedl do Vyšších oblastí, a to v jejich meditaci, kdy se s Ním setkávali, s jeho zářivou formou, ve svém nitru; jinak to nelze. / více v mém příštím příspěvku „Mystika“ /. Ježíš, takto svého času pojmenovaný svými fyzickými rodiči, jako však vtělené Slovo, je tu mezi námi, byť dnes se tento Syn, jmenuje již jinak. Vždy však je tu pro ten samý úkol – přivést označené duše zpět ke svému Otci. Není tu proto, aby zakládali nějaké nové náboženství.

  Pěkný den
  Venda

  1. Jak správně pochopit:
   „….jako však vtělené Slovo….“ ?

   Co se týká dalšího textu – ano.

   1. Dobrý den, matko,

    malá odpověď. Vtělené Slovo?

    Znáte, jako žena, určitě jste slyšela, že v určité fázi těhotenství se do plodu dostává duše. Je to napsáno velmi zjednodušeně. Mimo aspekty jakým je např. dědičnost něčeho,vlastností, podoba, nemoci…., může být ten „zárodek“ života v těle matky obdařen „vzácnou“ duší. Ale do toho procesu člověk nemluví, nerozhoduje o něm. Vtělené Slovo je proces, kdy z Vůle Otce se fyzický člověk narodí jako Jeho Syn, jako „Velká Duše“. Narodí se přirozenou cestou, vyrůstá v nějakém prostředí, vztazích a v společnosti, které již je ale „vybráno“ se záměrem Boha-Otce tak, aby mohl posléze plnit své hlavní a jediné poslání, pro které se tito Bohové – Synové rodí. Tím vtěleným Slovem je Duch Svatý. Ale to tu bylo napsáno již mnohokráte.

    Tak to je jen pro malé objasnění.

    Pěkný den
    Venda

    1. Dobrý den, matko,
     Vtělené slovo???
     Aj ja Vám poskytnem svoju alternatívu pravdy. Vtělené slovo je nezmyseľ!
     Ak u ženy dochádza k počatiu, tak sa do vznikajúceho plodu dieťaťa dostáva duša už s mužským spermiom, ktoré oplodňuje ženské vajíčko. Ak je spermio neživé, tak k oplodneniu nedochádza. Jestvuje iba jedna duša a nie viacero. Táto duša je čistá a pôvodná, ale v priebehu rastu a vývoja organizmu na seba naberá (oblieka si) ducha svojich rodičov a tak od nich čiastočne preberá (dedí) ich charakter. To sa môže stať aj v dospelosti, že do človeka vstúpi duch (démon) iných bytostí, ktorý človeka ovládne a takéhoto ducha je možno „vyhnať“ pomocou praktík exorcizmu. Takýto duch však v žiadnom prípade nie je „vtelené slovo“ v zmysle, ktorý je popisovaný Vendom.
     Tak a teraz si matičko môžete vybrať svoju verziu pravdy…
     Pekný deň!

 9. Degon napsal: 30.3.2014 (17:26)
  „Vážení, viete Vy vôbec o čom sa tu pokúšate debatovať? Tá téma všetkých diskúsii sa vo všeobecnosti nazýva religionistika a možno o tom niečo nájsť aj na internete (http://cs.wikipedia.org/wiki/Religionistika).
  Keď si uvedomíte nezmyseľnosť všetkých podobných snáh vniesť do tejto oblasti viac svetla, tak možno budete zmierlivejší…
  Pekný deň!“

  Pane Degone, osobně znám několik lidí, kteří na vysokých školách vystudovali obor religionistika. Já tento obor sice nevystudoval, ale chodil jsem na večerní kursy religionistiky na Husitskou teologickou fakultu Univerzity Karlovy.

  Co je naprosto do „očí bijící“, je rozdílný přístup skutečných religionistů a zdejších přispívajících. Religionista si nevybírá ten směr, který je jemu bližší, on se nezávisle seznamuje s názory a principy jednotlivých směrů. Jsou dokonce tací, kteří se zřekli konkrétní víry, aby nezávisle vystudovali tento rozsáhlý obor.
  Zatímco zde mi to přijde jako mlácení druhých po hlavě – různými formami přesvědčování druhých o správnosti právě těch mých názorů. To ovšem s religionistikou absolutně nemá nic společného!

  1. „….mlácení druhých po hlavě ….“

   Ne každý má, či měl možnost chodit „….na večerní kursy religionistiky….“
   Ale každý z nás, kdo zde komentuje, hledá. Někteří i nachází. Jenže ne každý hovoří otevřeně o svých naučených poznatcích a jen velmi málo příspěvků je psáno tak, aby z nich zářila poznaná, vědomá, procítěná,… „perla“. Jen málo komentujících si takto otevřeně dovolí psát.
   Že se mlátíme po hlavě? No, není to způsob, jak z toho druhého dostat to, co tomu, kdo mlátí, chybí?
   Přičemž o energii není nutno bojovat, té je všude dostatek pro všechny. Jen se k ní umět přiladit.

   1. matka napsal: 30.3.2014 (20:17)

    „Že se mlátíme po hlavě? No, není to způsob, jak z toho druhého dostat to, co tomu, kdo mlátí, chybí?“

    Podle mě není.

    1. Ano, není to tvůrčí. Je to leda snaha úskokem z druhého dostat informace. Jenže v energiích vzniká něco nedobrého.
     Vida, další kousek zapadl do mozaiky. Dík.

  2. Vážený Max.V.:
   Vy ste presne vystihol tú situáciu tu na diskúsii, presne tak to cítim aj ja, že tu nejde o osvetlovanie tohoto fenoménu religionistiky, ale o snahu presvedčiť ostatných o tej „mojej pravde“. A to je už iba kúsok k tomu, aby sme svoje argumenty začali uplatňovať pomocou iných účinnejších zbraní, tak, ako sa to neraz deje aj vo svete.
   Často uvažujem nad tým, kto mohol napísať takúto myšlienku a do akej skupiny asi patrí? Lebo túto nábožensko-filozoficko-psychologickú tematiku veľmi často využívajú a zneužívajú na svoje nekalé politické ciele rôzne skupiny ľudí. Rôzne masírovanie mozgov je na dennom poriadku nášej každodennej reality. Je tu potom vôbec možné uplatňovať a obhajovať dajaký rozumný názor, alebo pravdu, ako ju ja vnímam?
   Pekný deň!

   1. Degon napsal: 31.3.2014 (9:25) Vážený Max.V.:
    „Je tu potom vôbec možné uplatňovať a obhajovať dajaký rozumný názor, alebo pravdu, ako ju ja vnímam?“

    Sdělit svůj názor lze, avšak s tím, že člověk musí počítat s tím, že se najdou jiní, kteří se budou snažit mu ho vyvracet, nebo i tací, kteří se mu budou za jeho názor (a to třeba i získaný na základě vlastního prožití) posmívat. Každý tedy musí uvážit, zda i za takových okolností chce své názory sdělovat.

    Ještě složitější to vidím u obhajování názorů. Skutečná Pravda nepotřebuje obhajovat, obhájí se časem sama, protože jako jediná vše přetrvá.
    Přijde mi tedy zbytečné své názory jakkoli obhajovat. Stačí si za nimi stát i bez jejich obhajoby.

    Pro člověka má stejně podstatný význam jen to, k čemu sám dojde svým vlastním vnímáním a prožíváním, pro ostatní informace platí rychle a snadno nabyl, rychle a snadno pozbyl; jedním uchem tam a druhým ven apod.

    1. Max.R. napísal: „Skutečná Pravda nepotřebuje obhajovat, obhájí se časem sama, protože jako jediná vše přetrvá“.
     Tieto slová, ako by ste zobral z mojich úst! Ale je tomu skutočne tak? Základ všetkého poznania položili už dávno antickí filozofi (Platon a iní)a predsa dnes v spoločnosti a školstve pozorujeme, ako sa to dnešné myslenie celkom zásadne od tejto pravdy odchyľuje a hlásajú sa nezmysly, ktoré krivia myslenie a charakter ľudí. Ako je možné, že ľudia odmietajú pravdu a obhajujú niečo, čo je s touto pravdou v rozpore? Prečo platí už to otrepané: „Stokrát opakovaná lož sa stáva pravdou“?
     Tiež súhlasím s Vaším názorom, že: „Pro člověka má stejně podstatný význam jen to, k čemu sám dojde svým vlastním vnímáním a prožíváním“ , ale aj tu je otázka: Nie je človek schopný sa učiť od druhých? Veď jestvuje jednota všetkých ľudských duší a tak by tu mala jestvovať zhoda v tom základnom záujme, čo je pre všetkých najpodstatnejšie? Prečo ľudí nespája láska, ale je tu skôr odpor a nenávisť?
     Vďaka za prípadnú odpoveď!

    2. Člověk dle mého stále „specificky“ chápe pojem >časem<. Jsem mínění, že i tak se v současnosti všechno výrazně zrychluje a dopadů našich voleb se tedy dočkáme rychleji.
     Člověk by měl chápat jako milost čas, který ještě dostává k dispozici, aby pochopil, v čem chybuje (odklání se od daných přírodních = Bohem daných principů a zákonitostí). V této době se může lidem jevit, že „stokrát opakovaná lež se stává pravdou“, ale jen jevit. Skutečná Pravda se v době Bohem chtěné ukáže tak, že bude všem zřejmá. Dle mého můžeme skutečně děkovat, že stále ještě máme čas prozřít dobrovolně.
     Člověk člověku má jít příkladem, ne mu svoji „pravdu“ (s malým p!) omlacovat o hlavu, či dělat z druhých „méně nadané“ jedince. Já se domnívám, že násilím od člověka k člověku se člověk učení spíš brání a vyhne, ale vnímá-li ušlechtilý a vznešený příklad bez vnucování a vynucování, působí to dle mě mnohem více.

     V žádném případě nejsem příznivcem diskutování na internetu, proto nebudu-li na Vaše případné další otázky reagovat, neberte to osobně. Jen čas od času někam nakouknu a případně zareaguji, nic víc.

 10. Pane Pardale,

  Ad: Čili proces myšlení se řídí přírodními zákony, včetně zachování energie…
  Samozřejmě. A jak vyplývá ze vzorce E = m.c^2, tato energie má hmotu („odborně“ hmotnost, ale zůstaňme u hmoty), takže tady spor nemáme.

  Ad: Myšlenka se může přemisťovat (nebudu přímo říkat, že se šíří) rychlosti naprosto překračující rychlost světa (v jedné sekundě si můžu uvědomit všechny před tím uvedené hmotné jevy vzdálené třeba mnoho světelných let). Čili myšlenka hmotná nemůže být…

  Tady musíte dodat: podle oficiálně hlásané teorie fyziků.

  Pane Pardale, duševno a duchovno je pro fyziky hóóódně velké sousto, které většinou neumí ani polknout, natož strávit. Takže já se teď budu snažit, a Vy se, prosím, snažte také.

  V tomto světě absolvujeme vzdálenost vnějším způsobem: stojím v bodu A a přesouvám se do bodu B. Týká se to všeho, i elektromagnetického vlnění, pro které platí Planckova konstanta. Ta je složena ze součinu dvou konstant: λ.f a λ.m (m je tady hmota), takže myšlení, které lze dokonce detekovat jako elektromagnetické vlnění, skutečně obsahuje hmotu.

  V duševnu jsou pak možné dva druhy přesunů. Buď vnějším způsobem jako zde (z A do B), nebo (když je duše vyspělá) může putovat vnitřním způsobem. To znamená, že cestuje v rámci světa obsaženého v sobě, aniž by se přitom „hnula z místa“. Je to systém: pomyslím, a jsem tam, protože svou vůlí, což jsou specifické lambdy a frekvence, jsem se tam reálně zhmotnil.
  Pro ilustraci: program rozhlasové stanice je pořád stejný, ať ho chytáte v kterémkoli koutě republiky. Žádná vzdálenost v metrech zde nehraje roli, protože tady všude je „svět této stanice“.

  Zdůrazňuji, že tento způsob ovládají pouze duše, které ovládají své vyšší Já (specifickou lambdu). Jedině ta totiž umožňuje onen „zázrak“. Mám-li to laicky přiblížit, tak asi takhle: kdo neovládá lambdu rentgenového záření, nemůže rentgenové záření nijak využít.

  V duchovním světě se pak cestuje pouze vnitřním způsobem.

  A když říkáte: „Slunce je jen jedno, myšlenek na něj miliardy“ máte pravdu, ovšem tyto myšlenky nemají žádný vliv na realitu. Jsou to imaginace s jepičí délkou trvání, navíc ještě některé z nich obsažené ve Vašem světě (co není ve Vašem světě, na to neumíte ani pomyslet). Až budete umět svou vůlí realitu tvořit, Vámi myšlené obrazy se nerozplynou (a budou z duchovní, duševní, nebo atomové hmoty – podle toho, v jakém prostředí budete tvořit).

  Ad: Tak jsem se pokusil nadřadit vědomí nad hmotným kouskem cibule padající mi z kuchyňské linky…

  Až budete umět Vašim vědomím ovládat růst cibule, ovládnout její padající kousek bude pro Vás brnkačka…

  Ad: S čím pracuje Bůh Otec bych nechal na něm, ale v Bibli stejně jako Váš bůh Šiva ničí celá hmotná města a lidská pokolení…

  Za prvé, Šivu sice chápu, ale není to můj Bůh.
  A za druhé uvedu podobenství.
  Generální ředitel stavební firmy má samozřejmě ve firmě i oddělení destrukce. Ale nikdy tomuto oddělení nedá prostor ve městě, kde všechno správně funguje.
  Navíc, kdyby šlo Bohu o naše těla, „lusknutím prstu“ by je dokázal udělat nesmrtelná. Ovšem neumíte si představit, k jakým hrůzám by se lidské duše (a o ty Bohu opravdu jde) v takovém případě dopracovaly.

  1. Pane Muladi, už jsme ty Vaše lambda teorie rozebírali, a píšete zas: “ Planckova konstanta. Ta je složena ze součinu dvou konstant: λ.f a λ.m (m je tady hmota)“.

   Asi myslíte vztah pro foton E= h*f = h*c/λ a De Broglieho rovnici pro částici p=h/λ , čili m*v =h/λ. Odtud se dá vyjádřit Plankova konstanta h=6,626E-34 [J*s]. Oba vztahy souvisí s dualitou částice a vlnění. Planckovu konstantu složenou ze dvou konstant nevidím, ale tím se netrapte.

   Píšete o mnoha myšlenkách na jedno Slunce :“ máte pravdu, ovšem tyto myšlenky nemají žádný vliv na realitu“
   No vida,myšlenky nemají vliv na realitu a jinde údajně myšlenky hmotnou realitu tvoří. Prostě jak se to hodí. Já nejsem zasvěcený, ale taky ne blb, který věří rozprávkám, které plodíte : „Až budete umět Vašim vědomím ovládat růst cibule, ovládnout její padající kousek bude pro Vás brnkačka“.
   Takže neumím vědomím ovládat růst cibule a Vy neumíte fyziku, prostě to Bůh jak přetvářel tu Vaši zvláště jemnou hmotu tahle zařídil a s tím nic nesvedeme.

   1. Pane Pardale,

    když jsem Vás prosil, abyste se snažil, tak jste to udělal, a fest – ale tradičně opačným směrem. Vy jste antisnaživec. Proto nepočítejte s tím, že s takovým přístupem Vám mohou být vysvětleny věci, které neznáte.

    ad: myšlenky nemají vliv na realitu a jinde údajně myšlenky hmotnou realitu tvoří…

    Přesně tak.
    I v tomto světě na počátku každé tvorby stojí myšlenka, ale než ji zde dotáhneme do reality (do hmoty), stojí to hodně úsílí. A myšlenky, které následně zrealizovány nejsou, samozřejmě vliv na realitu nemají. Tak kdo tady nechápe elementární věci z fyziky?

    1. Pane Muladi, jak myšlenka tvoří/netvoří hmotu.
     Píšte :“I v tomto světě na počátku každé tvorby stojí myšlenka, ale než ji zde dotáhneme do reality (do hmoty), stojí to hodně úsílí.“
     Dobře, jen to slovo (do hmoty) vynechat. Myšlenkou hmotu nevytvoříte. Hmotnost je materiální obsah látky v tělese odvozený od počtu a druhu atomů. Nebavíme se o tom, že měníte realitu, místo trávníku jste vytvořil na zahrádce boudu na nářadí. Tím jste hmotu nevytvořil, jen přesunul a změnil. Než začnete tvořit hmotu ze záření, tak si otom něco přečtete http://cs.wikipedia.org/wiki/Foton
     http://enpedie.cz/wiki/Elektron-pozitronov%C3%BD_p%C3%A1r
     „Elektron-pozitronový pár. Pokud foton záření γ má dostatečně vysokou energii (větší než odpovídající součtu klidové energie elektronu a pozitronu, které jsou stejné, tj. 511 + 511 keV = 1,022 MeV), pak při svém průletu kolem atomového jádra se elektromagnetickou interakcí se silným Coulombovým polem jádra může foton γ přeměnit na dvojici částic elektron+pozitron, tj. na elektron-pozitronový pár.
     Z této dvojice zůstává po ionizačním zabrzdění v látce jako trvalá částice jen elektron. Pozitron po zabrzdění anihiluje s některým z dalších elektronů za vzniku dvou fotonů záření γ o energii 511 keV. Proces tvorby elektron-pozitronových párů se nejvíce uplatňuje při vysokých energiích záření γ a u látek s vysokým protonovým (atomovým) číslem.“

     1) Myšlenka hmotu netvoří, hmota se netvoří, ale přeměňuje- viz zákon celkového zachování hmoty+energie.
     2) Bagrista má myšlenku udělat výkop v zemi, sedne do bagru a ten stroj jím řízený udělá výkop.Vytvořená hmota žádná, jen změna tvaru.
     3) Bagrista sedne do hospody a má myšlenku udělat výkop a nic, žádná vytvořená hmota, leda jde domů pod vlivem.
     4) Vulkán vyvře lávu, kde je k tomu myšlenka?
     Kdože tedy nechápe elementární věci z fyziky? Vzniku vesmíru a světa asi nerozumím, stejně jako jiní. Klidně se prvotní hybatel všeho to může jmenovat Bůh. Nebo Velký třesk. Ukažte jediný případ, kdy myšlenka tvoří hmotu. To je v zásadním rozporu s fyzikálními zákony. Ano myšlenky jsou většinou prvotní činu. Dnes lze publikovat i bez myšlenky.
     Pračlověk vyrobil pěstní klín, ale nevytvořil pazourek, vymyslel luk, ale nevytvol tyčku z tisového dřeva. Zapálil oheň a přeměnil dřevo na vodní páru, oxid uhličitý a popel. Chemický děj změnil látky na jiné, ale nevytvořil jejich hmotu.
     Takže Váš závěr ve shodě s Vámi: zrealizované myšlenky mají vliv na realitu. To je na úrovni myšlení nejlepšího přítele člověka. Páníček nepřišel včas domů, aby šel s pejskem na procházku, tak ten změní realitu a vyhrabe díru do trávníku.

    2. Pane Pardale,

     Ad: Ukažte jediný případ, kdy myšlenka tvoří hmotu. To je v zásadním rozporu s fyzikálními zákony…

     Za prvé jsem neřekl, že myšlenka tvoří hmotu – tvrdím, že myšlenka má hmotu.

     A za druhé, toto jsou Vaše vlastní slova:
     Mozek spotřebovává energii na udržování tohoto složitého a tedy statisticky málo pravděpodobného systemu (myšlení).

     Určitě souhlasíte s tím, že každá energie obsahuje hmotu (ukazuje to i vzorec E = m.c^2) a že produktem myšlení jsou myšlenky.
     Takže na jedné straně rovnice máme energii (myšlení) a na druhé straně rovnice jsou myšlenky – které ovšem podle Vás nemají hmotu.
     Kampak se Vám ta hmota z energie poděla?

    3. Pane Muladi, nevím co jste řekl, ale vidím co jste napsal, jestli se k tomu hlásíte nebo ne, to není můj problém. Píšete 28.03.2014 15:46 „Ve skutečnosti ale neexistuje úroveň Boží tvorby bez hmoty, nebo ještě lépe: co nemá hmotu, to neexistuje“.
     Píšete 30.03.2014 22:46 :“I v tomto světě na počátku každé tvorby stojí myšlenka, ale než ji zde dotáhneme do reality (do hmoty), stojí to hodně úsílí.“

     Komentář: Energie potřebná k myšlení a udržení informace v mozku nemá žádnou přímou souvislost s energii potřenou k vykonání daného jevu, nesouvisí se skutečnou hmotností jevu, silami, tlaky a dalšími objektivně existujícími fyzikálními veličinami. Zrovna myslím na Čeljabinský asteroid , výbuch sopky Pinatubo nebo na výbuch supernovy.
     Takže u Vás myšlenka netvoří hmotu, ale myšlenka se dotahuje do reality. A je to. A copak to je.
     Dobře.Jak tedy Bůh stvořil hmotný svět? Na počátku bylo slovo ( tedy myšlenka).
     http://brevnov.cz/soubory/promluvy/006_2._nedele_po_Nar.Pane_2010_-_Na_pocatku_bylo_Slovo.pdf
     „První verš připomíná Boží Stvoření: „Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi“, to jsou první
     slova Bible a evangelium k nim dodává, že tvořil svým slovem“.
     Prostě vyprávění o tom, jak mi poroste cibule na zahrádce, když na ní budu fest myslet už tu bylo. A není co dodat, leda to, že pak myšlenkou zachytím padající kousek cibule z kuchyňské linky. Takže myšlenka napřed tvoří hmotu cibule a pak s ní pohybuje. Cituji Vás : „“I v tomto světě na počátku každé tvorby stojí myšlenka, ale než ji zde dotáhneme do reality (do hmoty), stojí to hodně úsílí.“ Co je to za veličinu to úsilí? Vnější síla a energie mimo mozek? Prostě ten bagr, který vyhrábne výkop nebo myšlenka co zalévá cibuli?

    4. Pane Pardale,

     Ad: Takže u Vás myšlenka netvoří hmotu, ale myšlenka se dotahuje do reality…

     V této souvislosti je nutno rozlišovat dva případy a k jejich vysvětlení použiju vodu.
     1)Žádná vlna netvoří vodu, ale každá vlna má vodu. To je adekvátní onomu “myšlenka netvoří hmotu, ale má hmotu”.

     2)Když vlny nejsou organizované, na hladině vytvářejí pouze chaos. Ale když jsou organizované, mohou na hladině vytvářet různé obrazce (něco podobného jsou Chladniho obrazce na vibrující desce)
     Právě v tomto smyslu se myšlenka dotahuje do reality (do hmoty).

     A nyní záleží na tom, v jakém prostředí myšlenka tvoří. V jemnější hmotě (zmíněná voda) se obrazec objeví hned. V tvrdé hmotě (například ocel) je nutno vyvinout úsilí a stejnou myšlenku do oceli vytepat.

     Myslím, že když budete chtít, tak už to pochopit dokážete.

     P.S. A ten text z Vašeho odkazu není špatný, přemýšlel jste o něm?

    5. Pane Muladi, píšete skvosty, které by se daly přímo tepat do oceli. “ A nyní záleží na tom, v jakém prostředí myšlenka tvoří. V jemnější hmotě (zmíněná voda) se obrazec objeví hned. V tvrdé hmotě (například ocel) je nutno vyvinout úsilí a stejnou myšlenku do oceli vytepat. Myslím, že když budete chtít, tak už to pochopit dokážete.“
     Komentář: Nepochopil, za střízliva, zatím jsem nepožil lék, který kudy teče, tudy léčí.

     1) Dříve jste měl hrubou hmotu, ta byla z atomů a jemnou hmotu, to byly sny a myšlenky. Nynější verze je, že hrubá hmota je ocel a měkká hmota je voda. Obojí nepochybně z atomů, voda i z molekul.

     2) Lissajousovy obrazce mohou vznikat pomocí ociloskopu nebo smyčcem na ocelové desce, tedy žádná hrubá síla. Lissajousovy obrazce jsou křivky, které dostaneme při skládání dvou navzájem kolmých kmitů.
     https://www.google.cz/search?q=lissajousovy+obrazce&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=ys05U7StMISK7AbErYHYAg&sqi=2&ved=0CCkQsAQ&biw=1366&bih=6432) a
     http://www.aldebaran.cz/applets/fy_lissa/start.html
     Vlnění vodní hladiny :
     http://www.cojeco.cz/index.php?detail=1&id_desc=104180&title=vln%ECn%ED%20vodn%ED%20hladiny&s_lang=2
     „Nejdůležitější je vlnění vodní hladiny eolické. Vlny se tvoří nárazem vzdušných hmot na vodní hladinu, tím se jednotlivé vodní částice dostávají do pohybu, který se děje v orbitách (křivkách), nikoli dopředu. Orbita každé vlny je proti předešlé zpožděna, a tím se vlna pohybuje dopředu. “
     Díval jsem se na Prima Zoom výbuch filipínské sopky Pinatubo, zabito 300 lidí, včasným varováním vědců na hranici ohrožení vlastního života byly zachráněny statisíce lidí evakuací. Myšlenky pyroklastickou vlnu z hrubé žhavé hmoty nezastavily. Ani laharové proudy bahnotoku.
     https://sites.google.com/site/vulkanizmus/vulkanicke_hrozby/laharove_proudy

     Jestli jsem přemýšlel o stvoření světa podle Bible? Jistě, jako každý. Není to otázka argumentů a důkazů, ale víry. . Vy si věřte, čemu chcete, třeba jak se fyzici mýlí a Vy ne . Začátek Bible Je to takový Velký třesk, geologický vývoj Země a evoluce života popsaný docela dobře, pokud nebazírujeme na pojmech. Hrubá hmota, jemná hmota a zvláště jemná hmota tam není k nalezení a k čemu by jako případně byla třeba?

    6. Pane Pardale,

     určitě znáte přísloví: komu není rady, tomu není pomoci.
     Vám Bohu žel, není rady – takže budete poučen zkušenostmi. Jestli si v tomto procesu vzpomente na to, co jsem Vám říkal, možná Vám to pomůže. Ale nyní za sebe říkám: děj se Vám vůle Vaše.

    7. Pro pana Muladiho a pana Pardála. Nejsem fyzik takže laicky tvrdím: Myšlenky jsou hmotné, neboť jsou emitovány hmotným mozkem….
     Hmota jako taková je povahy neživé. Co hmotu oživuje? Podle výkladu pana Muladiho se naskýtá odpověď, že opět hmota….

    8. Pane Weissbachu,

     až na poslední větu je Váš příspěvek pravdivý.
     ad: Co hmotu oživuje?

     Každé elektromagnetické vlnění má lambdy, frekvence a hmotu. Hmota představuje něco jako skelet pro toto vlnění, lambdy mu dávají tvar a frekvence pohyb (viz třeba vlna vody).
     A život se vyznačuje právě pohybem.

     Zároveň platí: jak v malém, tak ve velkém.
     Život dává Duch, takže fyzikálně ho lze také vyjádřit v lambdách a frekvencích – a ty ovládají hmotu.
     Ostatně, z fyzikálního hlediska je celý vesmír, vše živé, i samotný Bůh, složen z lambd, frekvencí a různého „skupenství“ hmoty.
     Vše se přitom nachází v prostorech 0,1,2,3D.

     Toto Vám samozřejmě neřeknou fyzikové, kteří o Bohu vědí zoufale málo, tvrdí, že neexistuje éter, anebo že atomy mají pouze hmotu a žádné lambdy a frekvence (a přitom nevědí, proč všechny atomy kmitají).

  2. p. Muladi, píšete,

   …Za prvé, Šivu sice chápu, ale není to můj Bůh.

   Zaujímalo by ma, prečo človek k svojmu životu potrebuje ,,akéhokolvek Boha“. Naozaj potrebujete za sebou vždy ,,nejakú nadprirodzenú“ bytosť ? Nedali nám bohovia ,,slobodu“. Prečo sa tu opakujú úvahy o ˇSivovi, Bohovi- Jahvem a iných bohoch zo sloňou hlavou a ínými ,,sprostosťami“. Neuvedomujete si, že bohovia nám dali slobodu a v tejto slobode je aj varianta, zaprieť boha, bohov, ako prirodzená vec ? Každý z vás čo tu píšte sa ,,poradí o svojom skutku, čo spraví zajtra,. pozajtra “ s bohom ? Aj k vám prehovorí, alebo ,,serie“ na výs. Prosím vás mám pocit ,že sa tu zgrupli ludia, čo sa tvária, že boh je ich kamarád, ale je to skutočne tak ? Nie je to len ,,nuda“, ktorá vami lomcuje, na vymýšlanie ,,blbostí „? Naozaj by som rád čítal, vaša skutočné názory, nie citácie ,,nejakých“ pošahancov…

   1. Pane Anonymní,

    ad: Neuvedomujete si, že bohovia nám dali slobodu a v tejto slobode je aj varianta, zaprieť boha, bohov, ako prirodzená vec ?…

    Samozřejmě, že uvědomuji. A Vy si zase uvědomte, že není všechno pro všechny a co se Vás nijak nedotýká, to nechte být.

    Mimochodem, přibližně do třiceti let jsem byl kovaným ateistou, takže já znám oba břehy – i most, který je spojuje.
    A taky jsem několikrát slyšel lidi (i ateisty) křičet v bolesti „Ježíši Kriste“. Až u takového případu někdy budete, zkuste jim vysvětlit, že by měli raději křičet „svobodo slova“, nebo něco podobného.

    1. p. Muladi píšete,

     A taky jsem několikrát slyšel lidi (i ateisty) křičet v bolesti „Ježíši Kriste“.

     Ano to je pravda, lebo najodpornejšie z celého života je posledná chvilka. Ano ten, kto umiera v bolestiach, čo čakáte, že bude kričať, Satane, pomoz, ked celý život je pod tlakom, že nič odpornejšie ako bratranec Boži ,neexistuje? To nie je argument na dôkaz viery, je to len potvrdenie toho, že človek je naozaj darwinovsky spätý s  opicočlovekom, čiže zviertaťom a tak sa aj chová ked prežíva bolesť… Ja som tiež nepočul o tom, že by niekto kričal od bolesti Brahma, či Šiva, pomôž…
     Sú to len výkriky agónie, pretože nič odpornejšie ako je bolesť, či bolesť v utrpení poslednej chvíle života neexistuje. Ešte som to nezažil na vlastnejk koži, ale….

 11. 1. V jednoho Boha věřiti budeš
  ——————————-
  Pán Ježíš Kristus nebyl žádný kouzelník, mág ani duchovní guru ve smyslu východních nauk.
  Je to Bůh, který se stal člověkem a podobal se nám ve všem kromě hříchu.
  Předpovězený mnoha starozákonními proroky, očekáván, ale přesto většinou svých současníků nepřijat.
  Pána Ježíše je možné spojovat pouze s „inkarnací“ čili vtělením, nikoliv s „reinkarnací“ což je převtělení, znovuvtělení.
  Věřit v blud reinkarnace = těžce hřešit. Následek těžkého hříchu je věčné zatracení. Kdo chodí pravidelně ke zpovědi a přijímá Tělo Páně, ví, o čem mluvím.

  Zpochybňování toho, že nám Pán Ježíš Kristus dal naději spásy, může mít svou příčinu buďto v neznalosti pravé víry nebo v pýše člověka. Pamatujme, že pýcha předchází pád. To ať je naším varováním.

  S úctou Tyranosaurus,
  ten, který nevznikl tzv. „evolucí“

  1. Pane Tyranosaure,

   Náhody neexistují a Váš pseudonym také něco vypovídá, ale pojďme k Vašemu tvrzení:
   Věřit v blud reinkarnace = těžce hřešit.

   Jak tedy vysvětlíte toto:

   Jan, 9/1,2: Když procházel kolem, viděl člověka od narození slepého. A jeho učedníci se ho zeptali: „Rabbi, kdo hřešil, ten člověk, nebo jeho rodiče, že se narodil slepý?“
   Je nesporné, že novorozenec nemohl v tomto životě hřešit. Kdyby učedníci Ježíše Krista neznali pravdu o reinkarnaci, nedokázali by takovou otázku vůbec položit.

   Matouš, 11/14: a chcete-li to přijmout: on je ,Eliáš, který je určen, aby přišel.
   Tato slova Ježíše Krista platila na adresu Jana Křtitele, přičemž Eliáš žil mnohem dříve, byl starozákonním prorokem. Bez znovuvtělení by pochopitelně nic takového nebylo možné.

   Jak to tedy vysvětlíte?

   1. Pane Muladi, snad nebude vadit, když k těm Vašim dvěma přidám ještě jeden známý citát: „Pravím ti, že odtud nevyjdeš, dokud nezaplatíš do posledního haléře.“

    A také bych se Tyranosaura zeptala: Pokud věříte, že Bůh je láska, jak můžete zároveň věřit, že tento Bůh svá nevědomá stvoření navěky zatratí?

  2. Takto nějak to vidím já, ohledně toho,co se děje a bude dít. Hlavní zdroj poznání jsou knihy Nového zjevení od Petra.D.F.
   1.Archanděl Uriel(zelená-země) už řádí (všimněte si jak se vše třídí a seřazuje-jarní úklid).
   2.Archanděl Gabriel(stříbrná,bílá-vzduch) je na vzestupu (vloni i letos miss ČR Gabriela, nejlepší biatlonistka světa je Gabriela).
   3.Rafael(žlutá, oranžová,bledě modrá-voda) a Michael(červená a zelená-oheň) působí zatím v utajení a přidají se ve vhodnou chvíli.
   Tito čtyři Archandělé představují čtyři větry Pána Ježíše Krista (země, vzduch, voda, oheň)
   a připraví kulisy pro druhý příchod Pána Ježíše Krista.
   Každý z těchto Archandělů drží na uzdě (duchovní kvalitou) všechna čtyři hlavní falešné duchovní směry:
   1.Uriel-islám
   2.Gabriel-hinduismus
   3.Rafael-budhismus
   4.Michael-křesťanství

   Slovo Pána Ježíše Krista:
   Planeta Země má DVĚ výrazně odlišné historie.

   (1)
   Jedna je historie o pseudotvůrcích a jejich předchůdcích – než se vystěhovali do zóny vymístění a než přestěhovali fyzický stav jedné dimenze samé planety Země.

   (2)
   Druhá začíná příběhem jeskynního člověka a pokračuje až do přítomné doby. Toto bude pokračovat do chvíle, kdy negativní stav se ujme vší vlády a dočasně zvítězí na vaší planetě. Okamžik toho vítězství bude znamenat konec druhého údobí.

   (3)
   Plná dominance negativního stavu. Zde započne třetí perioda. Kvalita a obsah tohoto údobí nemohou být toho času odhaleny. Avšak to údobí bude mít velice krátké trvání kvůli pozitivnímu stavu.

   (4)
   Úplná eliminace negativního stavu a návrat do původního postavení ve stavu pozitivním.

   Na konci třetí periody bude negativní stav NAVĚKY ELIMINOVÁN. Prostředky a způsob jeho eliminování nesmí být zjeveny z bezpečnostních důvodů. Postačí zde odhalit, že negativní stav – ať jakýmikoliv prostředky – BUDE ÚPLNĚ, DOKONALE A NA VĚKY ELIMINOVÁN.

   Toto je SLAVNOSTNÍ PŘÍSLIB PÁNA JEŽÍŠE KRISTA, učiněný všemu Stvoření a všem, kdo v přítomné době jsou v pasti negativního stavu.
   Konec citace.

   Tohle je základní osnova současného časového cyklu.Jsme na konci fáze 2 a čeká nás nejspíš krátká ukázka života v pozitivním stavu, aby každý mohl svobodně zvolit, co je mu vlastní. Na tomto základě bude pozitivní odděleno od negativního a pozitivní bude odebráno z planety Země(Nula). Ti zbylí zobrazí plnost negativního stavu-fázi 3 (živí budou závidět mrtvým-psáno z pozice vše vzhůru nohama).

   1. p. Karle,

    ste další amatérsky vykladač Biblie,či ježiškológ? Pochádzate reinkarnáciou z biblických časov? A podla vás kto zachytil tie ,,kecy“ Ježiša, jeho učedníkov, ked väčšina z nich a ,,sprostý“ lud naokolo nevedel ani písať? Používali snád diktafón a tieto hlasy doslovne zachytil? Ked ich máte sem s nimi. Stávam sa ihned jedným z amatérskych ,,vykladačov“ Biblie, pretože tí profesionální, ktorý za to od štátu berú ,,prachy“, na to serú a tieto stránky ani nenavštevujú. Na Slovensku sa grupujú okolo -KBS – Klubu buzerantov Slovenska, ktorý k určitým udalostiam píšu svoje ,,báčove“ listy a vždy nimi naserú kopu ludí…

    1. ad: Pochádzate reinkarnáciou z biblických časov?

     Reinkarnace je pitomost vymyšlená v peklech. Nikdo nechodí vícekrát do stejného stavu, neboli v pozitivním stavu postupuje bytost cestou progrese (vzhůru) a v negativním cestou regrese (dolů-hlouběji do pekel). Pozitivní duch se může inkarnovat do negativního stavu i na naši planetu, aby vykonal práci pro Pána Ježíše Krista (agent pozitivního stavu). Negativní duch (agent negativního stavu) se může inkarnovat nejvýš do pozice 0 (naše planeta) a nikoliv do pozice nad nulou (pozitivní stav).

     K tomuto úryvek ze Slova Pána Ježíše Krista:
     Jelikož lidský život je v základě neutrální zónou, jsou v něm přítomni jak vyslanci pozitivního stavu (v menšině), tak i agenti stavu negativního (ve většině). Změny a transformace provedené v pozitivním stavu se odrážejí v životě vyslanců pozitivního stavu, kteří na ně odpovídají a reagují. Podobný proces v negativním stavu se odráží v životě agentů negativního stavu, kteří na něj také odpovídají a reagují. Díky zobrazování těchto změn poskytují agenti těch kterých stavů pro všechny ostatní příležitost provést volby v jednom či druhém směru. Pamatujte si, že lidští tvorové potřebují takové ilustrace, neboť jsou zrozeni do stavu neznalosti a nevědomí a již kvůli své povaze se musí poučovat zvenčí, a to konkrétními, zobrazujícími příklady. Tyto příklady jsou poskytovány zmíněnými agenty. Čím více se volí v zájmu negativního stavu – jak je to v případě lidských tvorů na vaší planetě – tím menší je počet poslanců pozitivního stavu a tím větší množství agentů stavu negativního. Jakmile dojde ke konečnému úplnému zvolení negativního stavu, pak poslanci pozitivního stavu budou ODVOLÁNI z vaší planety, aby se tak mohlo uskutečnit plné zobrazení povahy negativního stavu s jeho důsledky, následky a výsledky.

     Nakonec, po té, kdy služba, kterou lidští tvorové vykonávají pro všechny, déle nebude požadována, bude lidský život ve své přítomné formě a podmínkách úplně eliminován i na planetě Nula. Sama planeta Nula bude po svém vyčištění a očištění od všech zašpinění, jedů a nákaz lidského života navrácena na své originální místo ve sféře původní planety Země. Anebo podlehne sebeničivé jaderné či jakékoliv jiné katastrofě (její Slunce se například stane supernovou) a její obraz i odraz zmizí z multivesmíru.

     Ovšem, VŠECHNY ZKUŠENOSTI lidských tvorů od okamžiku jejich fabrikace až do samého jejich konce, budou VĚČNĚ zachovány v multiverzialitě povšechnosti (jezeře ohně a síry) pro VĚČNÉ POUČENÍ VŠECH SENTIENTÍCH ENTIT O TOM, CO SI NIKDY NEMAJÍ VOLIT. A tímto aktem skončí historie lidstva ve vší své úplnosti na věky.
     Konec citace.

     Z tohoto jasně plyne, že za zevní lidskou skořápkou jsou tři odlišné podstaty:
     1.Pozitivní Duch (měl již dříve jsoucno a bytí v pozitivním stavu).
     2.Negativní Duch (měl již dříve jsoucno a bytí v negativním stavu).
     3.Pravý lidský tvor (nový duch stvořený za účelem zobrazení boje dobra a zla). Může
     být v celém spektru od negativního, přes neutrální až po pozitivní. Záleží na
     rodinné linii a její kombinaci.
     4.Kdo je kdo označuje jméno a datum narození. Klíč neznám, ale zednáři vědí víc.

     ad: Používali snád diktafón a tieto hlasy doslovne zachytil?
     K tomuto jen stručně.
     Pán Ježíš Kristus je Král a on píše příběh ve své absolutní sentientní mysli.
     On/ona je absolutní láska a moudrost a jak on/ona chce, tak se stane.
     Že to mnozí nechápou, je jejich problém.

Diskuse byla ukončena.

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2022

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Tento web používá jen nezbytně nutná cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení.

Odkazy:

Slunovrat Agentura BYTÍ Záhady-Zdraví.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference