mapa stránek || vyhledávání

ŠKOLA LOGIKY – ukrižovanie Syna Božieho

Bolo ukrižovanie Syna Božieho Jeho Otcom chcené?

Použité axiómy:

A1: Ježišove posledné slová na kríži: Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo činia!
A2: Odpustenie súvisí s hriechom.
A3: Hriech je priestupok proti Božej Vôli.

ukrizovaniJežišove posledné slová na kríži: Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo činia! (A1)

Odpustiť súvisí s hriechom (A2). Z Ježišovej poslednej vety teda vyplýva, že ľudia zhrešili proti Bohu (A3).

Z toho vyplýva, že zavraždenie Jeho Syna bolo hriechom a teda proti Jeho Vôli, to znamená, že nebola táto vražda Jeho Vôľou, nebola chcená. Teda neposlal svojho Syna na Zem kvôli Jeho ukrižovaniu.

Záver: Ježiš na zem neprišiel preto, aby sa nechal zavraždiť.
 

Mohlo ukrižovanie Syna Božieho vziať hriechy z iných ľudí?

Použité axiómy:

A1: Ježiš Syn Boží hovoril Pravdu.
A2: Ježiš povedal: „Čo zaseješ, to zožneš“. „Neodídeš odtiaľto, pokiaľ nezaplatíš do posledného haliera“.
A3: V desatore stojí „Nezabiješ“.
A4: Porušenie desatora je priestupok voči Božej Vôli.

Z A3 vyplýva, že vraždiť sa nesmie, lebo  (A4) je to priestupok proti Božej Vôli. Z A2 vyplýva, že kto vraždí zožne vraždu a musí ju odčiniť do posledného haliera, a toto je pravda (A1).

Záver: Ukrižovaný Syn Boží nemohol vziať na seba hriechy iných ľudí, práve naopak, ľudia si na seba týmto činom naložili ďalšie.
 

Akékoľvek axiómy, vždy vedú k Pravde a navzájom sa dopĺňajú. V tomto prípade boli použité náboženskými obcami uznávané axiómy. Tieto ako základné pojmy existujú napr. v zmysle autority, kedy Ježiš a desatoro je vyššou autoritou ako výrok náboženskej obce. Výroky náboženských obcí (napr. koncilov) teda nemožno použiť ako axiómu, ale sú len predmetom dokazovania. Pokiaľ by bol výrok náboženskej (ale aj inej) skupiny správny, tak axiómy ho potvrdia. Pokiaľ je výrok nesprávny, tak axiómy ho nepotvrdia.
 

Martin Hruštínec
http://www.jupitera.sk/
 

hodnocení: 5
hlasů: 3
Print Friendly, PDF & Email

35 komentářů

 1. 1. Bůh věděl, že ho lidé ukřižují, píše se o tom už ve starém zákoně, před Ježíšovou dobou, kdy přestavuje obětního beránka.

  2. Bez Ježíšovi zástupné oběti, by nebylo možno nikoho zachránit, protože všichni jsou hříšníci a nikdo by nemohl být spasen. Vesmírný zákon mzdou hříchu je smrt, je neúprosný. A můžete být hodný jak chcete.

  3. O co vůbec de tomuhle článku.

  1. 1. Kde presne sa o tom píše a čo konkrétne?
   2. Toto je tvrdenie a podlieha dokazovaniu, ktoré bolo v článku vyvrátené.
   3. Ide o schopnosť naučiť sa vecne skúmať Pravdu.

   1. Odpustiť súvisí s hriechom (A2). Z Ježišovej poslednej vety teda vyplýva, že ľudia zhrešili proti Bohu (A3).

    Z toho vyplýva, že zavraždenie Jeho Syna bolo hriechom a teda proti Jeho Vôli, to znamená, že nebola táto vražda Jeho Vôľou, nebola chcená. Teda neposlal svojho Syna na Zem kvôli Jeho ukrižovaniu.

    Bůh věděl kam vede hřích a že bude muset obětovat svého syna. To že ho zabijí je přece bez Boží vůle, zabije ho zlo, Bůh je láska. Ve Starém zákoně je podobný příklad, kdy Abrahamovi bylo řečeno, aby učinit oběť zápalnou ze svého syna Izáka, ale Bůh Abrahama před tímto skutkem v posledním okamžiku zastavil. Místo toho obětují beránka. Předzvěst toho jak dopadne Ježíš a že milující Bůh podstoupí to co Abrahám, ale bude to muset být dokonáno. Aby vládce světa byl odsouzen, tuto misi mohl udělat jen Ježíš bez hříchu. Jiný člověk s hříchem kdyby byl zabit, tak je to právem.

    1. Pane Matrixi,

     tleskám Vám

     a pane Hruštínče,

     Vy byste si mohl zapsat axiom všech axiomů:
     Axiom je rádoby vědecký termín pro neschopnost dokázat tvrzení.

     Z toho vyplývá, že stavět na axiomech má stejný efekt, jako nabírat vodu sítem.

    2. Matrix však ste to sám napísal: „To že ho zabijí je přece bez Boží vůle, zabije ho zlo, Bůh je láska.“

     To znamená, že Vôľou Otca bol opak – aby ľudstvo prijalo SLOVO od Jeho Syna, v ktorom určite nie je zmienka , že sa máme pribíjať o drevo!!!

  2. Evidentně se dopouštíte podobného omylu jako ostatní doslovní vykladači Bible. Z Nového zákona jasně vyplývá, že Ježíš sem nebyl poslán kvůli svému ukřižování…
   V biblických textech je vzhledem k symbolickým popisům a rozsáhlosti textu vždy možno odůvodnit to či ono. Pokud jde o zákony, pak se držte Desatera a ne konstrukcí.

   1. Z Nového zákona jasně vyplývá, že Ježíš sem nebyl poslán kvůli svému ukřižování…

    Kde to tak jasně vyplývá? V novém zákoně je právě přesný opak co tvrdíte.

    1. Pomineme-li ony výše zmíněné lidské konstrukce a pověry, pak zbude popsaný Ježíšův život a zejména jeho kázání a podobenství.
     Vaše teorie může fungovat pouze za předpokladu, že Bůh si přeje lidské, či zvířecí oběti atd. případně libovolně přehazuje vinu z jednoho na druhého. Sice můžeme polemizovat, že to či ono je v Bibli, ale to je právě ta lidová tvořivost ohledně výkladu Boží vůle. Bůh si přeje to a Bůh si přeje ono…
     A člověk? Ten si jak známo dokáže odůvodnit vše. Dokonce i vydávat hřích proti Bohu spáchaný zavražděním jeho Syna za něco Bohem chtěného.
     To je tedy fakt síla…

    2. Pane Wessbachu,

     rozumím Vám a pokaždé, když se někdo vyjádří neuctivě o Ježíši Kristu, je mi to, především v souvislosti s Jeho obrovskou obětí, nepříjemné.
     Na druhou stranu, kdo hce pochopit Boha, musí opustit zajeté koleje lidského myšlení. Zkuste si třeba představit, že má pravdu Antonie Grossheimová, které Bůh sdělil toto:

     Stalo sa nešťastie a Jehova si predvolal Adama zo skrýše a rovnako aj Evu. Oni dobre spoznali, že veľmi zlyhali a nariekali a smútili. Spoznávali tiež, že rozhnevali a urazili svätého najlepšieho Otca Jehovu, pretože vykonali priamy opak toho, čo by ináč mohli dosiahnuť.
     A Jehova sa nad nimi zmiloval a prisľúbil im poslať záchrancu, pretože to bol vynesený rozsudok skrze Jehovov hnev, aby musel každý súkmeňovec Adama a Evy, tak ako i oni sami, pretrpieť bolestivú smrť na kríži za ich neposlušnosť.
     Láska sa však zľutovala a povedala Múdrosti (Kristu), vykonaj to Ty sama, než aby to znášali Moje deti…

     Síla, co?
     Jistě, někdo tomu věřit může, jiný nemusí, ale já vím, že tak nějak to bylo (a krátery na Měsíci jsou dodnes svědkem onoho hněvu).

    3. Judaismus byl, pane Matrixi, plný vždy krve a obětí. Viz.Starý zákon.
     I v chrámech Boha se konaly obřady obětí a tekly potoky krve nevinných zvířat, i beránků.
     Judaismus byl /možná ještě je/ prostě takový.

     Ježíš však v evangeliích říká mnoho z „nového náboženství“, které sem z Vůle Boha přinesl.
     Především, přišel zákony naplnit, ne rušit, že? Co to asi znamená? Když naplním něčí vůli, nějaký zákon, tak bych předpokládal, že dále již nebude, a nemusí platit. Je naplněn. A to učil nově lidi. Lásce k Bohu, k Jedinému, ne k modlám,soškám, obrazům, a lásce k bližnímu svému, kterému by již nečinil /jeden druhému/ nic, co by nechtěl, aby bylo činěno jemu. Pokud by toto bylo přijato, naplnil by se Starý zákon a jeho Desatero již nadále nemuselo platit, protože by lidé jednali v souladu s Nejvyšším zákonem Lásky. Milovali by své rodiče, nesmilnili, nekradli, křivě nepřísahali…..atd. Ale to se nestalo.

     Proč? Především kněží judaismu byli přímo ohroženi na „své živnosti“. Do doby, než přišel Ježíš, ovládali své věřící starými zákony svých otců, proroků. A že to měli pěkně, i v rituálech obětí, vypracováno. A především proto kněží iniciovali to, že musí být Ježíše za nové myšlenky zabít. On je ohrožoval – jejich „živnost“ by se totiž musela zcela změnit. Někteří lidé, a bylo jich zřejmě dost, křičeli v té době, ukřižujte Ho! Dejte nám Barabáše namísto Syna Božího?! Někteří ale, a to je podstatné, přijali učení Pána Ježíše, které dále rostlo, jako ta rostlinka z nepatrného semínka.

     Že se za pár století křesťanství „chytla“ nová světská moc skomírajícího Říma a ve spolupráci s novou církví /teď mám na mysli především ŘK/, to společně bylo propracováno /postupně/ k ovládání, loupení, zabíjení ve jménu Boha a Ježíše, to již je jiná věc. Opět je za tím ale skryt boj o majetek, o moc, o požitky – tedy nezvládnutá mysl a její chtíče. Pokud máte čas, podívejte se prosím, jak od čtvrtého století fungovalo toto nové náboženství, postavené „na skále“ ????? :

     http://blisty.cz/art/22867.html

     A k tomu, co napsal pan Hruštínec? Píše to a nabízí nám to tady naprosto správně. /alespoň podle mne / Bůh věděl, jinak by nebyl vševědoucí, že vtělené Slovo, jeho Syn Ježíš sem zaseje to semínko. To byl Jeho hlavní úkol. Bůh posílá své Syny vždy tam, kam je potřeba. Kdyby se Ježíš narodil jako Říman, nikdy by asi nedokázal to, co pár roků v těle žida, v náboženství a okolnostech, které spíše směřovaly ke svému konci, anebo zásadní změně. Že pak bylo židovstvo rozděleno, posílilo zase na pár staletí „tvrdé“ jádro judaismu a dalo vzniknout novému náboženství.
     Že Bůh i Syn-Ježíš věděli, jaký bude Ježíšův konec v pozemském těle, věděli také. V mystickém evangeliu Jana o tom mluví Ježíš často – o úkolech Toho, kdo Ho sem poslal a i o svém konci. Ale i my přece víme, že tělo je vždy jen pomíjející. Práci, kterou pro svůj „poučený“ lid dělal Ježíš nadále i z oblasti po smrti svého těla; o které říkal „kam vy nyní nemůžete“. To je práce všech Mistrů – zasvětit, chcete-li pokřtít, vést, učit, a to za života v těle,do kterého se jako Slovo vždy Mistr vtěluje, naučit meditaci, tj.umírání za živa a pak, po opuštění fyzické stránky být se svými žáky právě v tom „jiném světě“, kam za ním oni uměli přijít.

     V případě Ježíšovi smrti neexistuje žádné kdyby. Muselo se to tak stát poté, jakmile splnil svůj úkol. Že Židé za Jeho potupnou smrt, za dokonaný hřích, navíc proti jejich přikázání „NEZABIJEŠ, trpí, a s nimi mnoho lidí, kteří v minulých životech dokonce zabíjeli v Jeho jménu, je pak nasnadě.

     Pěkný den přeji a díky panu Hruštíncovi za jeho jasná slova.
     Venda

    4. Pane Vendo, nic ve zlém, ale zarazilo mě Vaše konstatování „Že Židé za Jeho potupnou smrt, za dokonaný hřích, navíc proti jejich přikázání „NEZABIJEŠ, trpí,…“. Jak jste to prosím myslel? Máte na mysli shoa? Ale takových genocid i jiných národů-etnik jsou plné dějiny, akorát nejsou tak zpopularizovány. Když se tak koukám po současném světě i jeho moderní historii (min. 100 let zpět), tak se vší vážností přemítám o biblickém sdělení, že Židé jsou vyvolený národ. Bez nadsázky a bez legrace. Ostatně řada židovských představitelů to tvrdí dodnes (zcela nedávno jsem to slyšel např. od Karola Sidona). Drtivá většina významných osobností (VIP) ve všech oblastech lidské společnosti (politika, ekonomie, přírodní vědy, kultura, umění atd.) byli, jsou – a troufám si říct i budou – Židé. To je prosté konstatování, fakt, žádný odsudek nebo ostrakizování. Dobře se porozhlédněme po domácích i cizích luzích a hájích. Nechci to dále rozmazávat a uvádět nějaké seznamy, abych nebyl označen za nepřítele Židů. a také by mě zajímal Váš názor na tzv. Protokoly sioniských mudrců. Přeji hezký den.

    5. Před hodinou jsem Vám odepsal, ale nedoplnil jsem výpočet a po odeslání se to smazalo. Ztratil jsem půl hodiny života. A tak znovu a stručněji.

     Dav lidí, třeba 5 tisíc požadoval pro Ježíše smrt. A stalo se, jejich řev to podpořil nejen u židovských kněží, ale i u Piláta.

     Pak přišli tito smrt přející lidé domů a přesvědčovali své příbuzné a známe a ti / ne všichni / se smrtí Ježíše souhlasili. A nesli to dále i za hranice města, do sousedních měst a vesnic. Karmický zákon = stačí jen uškodit myšlenkou a jste v jeho působení.

     Karmické dluhy, to je spravedlnost. Jak zaseješ, tak sklidíš. Jak běží čas tady, jak běží tam, kdo to ví? A také, o sklizni plodů karmy, dobré či zlé, nerozhodujeme sami. Za přání smrti je zase jen smrt a ne jednou. Za přání smrti nepřijdete v příštím některém životě o prst na noze nebo neuteče někomu manželka.

     Tato spravedlivá odveta – a my ani nejsme v pozici posoudit, jak a co je spravedlivé – může postihnout mnoho jedinců, ba celé národy či státy, když s např.probuzeným fanatismem šli a zabíjeli. A nebo jen proto, že jiné lidi považovali za méněcenné / třeba Indiány /.

     Židům nepřeji nic zlého, Američanům či Španělům také ne. Vše bylo je a bude tak, jaká je Jeho Vůle a vše má v rukou správce karmy. Existuje, to je fakt. Jen někteří si to nepřiznají a někteří o tom neví nic!

     Jsme tu jako duchovní bytosti, které v lidských tělech prožívají zkušenosti života a jejichž jediným cílem, který za to stojí, by měl být návrat duše ke svému Stvořiteli. Stát se s ním To Jedno, v Jednotě, jako kapka, esence duše splynout v Něm, do jeho nekonečného Oceánu Lásky a Moudrosti.

     Ježíš svoji roli a poslání splnil, popsal jsem to o pár příspěvků výše. Na každém je, aby si vyhodnotil sám, jestli plní to svoje poslání? Jestli vůbec ví, proč tady je ?

     Pěkný den.
     Venda

    6. Pane Vendo, já chtěl jenom naznačit, že trpí bez rozdílu všichni (Židé, nežidé, křesťané, muslimové atd.), kteří v životě udělali něco špatné (nebo neučinili, co měli učinit). Kauza Ježíše je jenom jeden z mnoha příkladů to potvrzující.

     Pokud jde o Židy jako Bohem vyvolený národ, tak na to zatím nemám definitivní názor. Proto jsem chtěl poznat Váš.

    7. P. weissbachu, díky za link. Podle jména-nicku bych si dovolil hádat, kde Vás zařadit. V každém případě by mě však zajímal Váš názor na biblické tvrzení, že Židé jsou vyvolený národ. Předem díky za odpověď.

    8. Právě z toho důvodu jsem zde umístil video, protože rabín na něm onu vyvolenost dost srozumitelně vysvětluje. Zhruba od 2:15 minuty.

    9. Pane Weisbachu, čekala jsem, až odpovíte Udovi. Vždycky jsem totiž měla pocit, že „vyvolený“ neznamená nejlepší, ale vyvolený pro Cestu, něco jako ukázkový, modelový pro ostatní. A Židé jsou po celém světě a na očích všem.

    10. Paní Mílo, to slovo vyvolený jsem si vždy spojoval se slovem příkladný. Ukazovat cestu vlastním příkladem. Což je ovšem současně nesmírná odpovědnost.

    11. P. wissbachu, uvědomil jsem si díky Vám, že termín „vyvolený“ lze vykládat různými způsoby. Nejčastěji (obecně) je však chápán jako projev protekce, protěžování. Synonymum testovaný mi nějak nejde pod kůži.
     Takže Bible je vskutku pozoruhodná kniha, kde se dá lecos interpretovat (vysvětlit) mnoha způsoby. Teď už jenom zbýva najít, v jakém přesném smyslu jsou Židé vyvoleným národem.

    12. A že to měli pěkně, i v rituálech obětí, vypracováno.

     Není to z mojí hlavy, ale k odpuštění hříchu musí být prolita krev. Je to takové memento, jak je hřích špatný. Tím naplněním jak píšete a obětí je ukřižování Ježíše, dále již netřeba podřezávat ovce jak dělají dál židé, protože Ježíše nepřijali.

     Co mi řeknete k tomuto?

     Po jisté době přinesl Kain Hospodinu obětní dar z plodin země.

     4
     Také Ábel přinesl oběť ze svých prvorozených ovcí a z jejich tuku. I shlédl Hospodin na Ábela a na jeho obětní dar,

     5
     na Kaina však a na jeho obětní dar neshlédl. Proto Kain vzplanul velikým hněvem a zesinal v tváři.

     6
     I řekl Hospodin Kainovi: „Proč jsi tak vzplanul? A proč máš tak sinalou tvář?

     7
     Což nepřijmu i tebe, budeš-li konat dobro? Nebudeš-li konat dobro, hřích se uvelebí ve dveřích a bude po tobě dychtit; ty však máš nad ním vládnout.“

    13. Pane Matrixi,

     přiznávám, že podobné texty v Bibli mne kdysi dávno utvrzovaly v tom, že takový Bůh je nespravedlivý a že materialismus je mnohem spravedlivější.
     Pak se mi ale dostaly do rukou texty, které mnohé vysvětlovaly a které zbořily můj radikalismus.
     Od té doby, když mi něco vůči Bohu „nesedí“, vždy si kladu otázku „Co v tom chybí?“

     U textu, který jste uvedl, chybí jedna zásadní informace:
     Abel s radostí obětoval Bohu to nejlepší z plodů své práce,
     zatímco Kain lakotně obětoval to nejhorší a ještě „z musu“.
     Bum – a všechno je jasné…

    14. Já bych si spíš kladl otázku: „Co je tam navíc?“

 2. Matrix, píšeš:

  Bez Ježíšovi zástupné oběti, by nebylo možno nikoho zachránit, protože všichni jsou hříšníci a nikdo by nemohl být spasen. Vesmírný zákon mzdou hříchu je smrt, je neúprosný. A můžete být hodný jak chcete.

  Ale toto tvrdenie je ,,hluboké nedoromění“. Ježiš sem neprišiel umrieť, ale podla mňa virtuálny Ježiš mal na Zem, teda presnejšie povedané len Židom doniesť Božie slovo. Jeho ,,virtuálna smrť“ niekomu ohromnne prišla vhod. A komu? No kresťanskej cirkvi, ktorá na ,,tom „vybudovala svoju existenciu a už cca 2000 rokov tu buduje najmohutneší marketing typu MLM….Pápež, kardinály, biskupy, farári, oblbované ovečky ako poslední v poradí ktorí odvádzajú časť svojich príjmov, aby sa cirkevná verchuška nažrala bez práce…

 3. Asi bych tu církev nehaněl úplně tak razantně, jsou v ní i řady velmi obětavých lidí na různých úrovních, ale tento jednoduchý scénář (Kristus, plánované ukřižování, oběť za všechny) mi také přijde trochu přitažený za vlasy. Zvlášť pokud na život nahlédneme jako na cestu. Na cestě si můžeme pomáhat, můžeme se na ni připravovat a „školit“ od zkušených, můžeme občas i jeden druhého poponést, ale ujít cestu za někoho nelze. A já si myslím, že život cestou je. Kristus přišel s revoluční nabídkou, která se ovšem moc neujala. Není se čemu divit, asi by se plošně neujala ani dnes. No a když se neujala, pak to neznamená vakuum, ale dlouhodobou platnost obecných zákonitostí o utrpení a růstu … Tomu nelze utéci, lze to pouze zvládnout jinou cestou, která ovšem většinou lidem nevoní. Ono to na světě nebývá moc složité, složité je odolat pokušení zákonitosti světa očůrávat.

  1. Honza píšeš:
   ..Není se čemu divit, asi by se plošně neujala ani dnes.

   A preto Cirkev použila taktiku, ked to nejde po dobrotky, pôjde to silou. A preto vytiahla tajné zbrane: Inkvizíciu: mučenie ako za nacistov, či v Gulagoch, upalovanie bosoriek a bosorákov na námestiach a dalšie maličkosti. Preto som toho názoru, že Cirkev ja za preliatu a upečenú krv – zločineckou organizáciou
   a treba ju zrušiť…

   Ja bez kresťanských dristov žijem spokojne, až kým neotrčím svoje ,,kopytá“. A nechcem v inom skupenstve poletovať po tejto Zemi. Ja budem valmo rád, ked po smrti už nič nebude. A zopakujem, nebudem z toho ani trochu smutný. Memento mori, alebo tak nejak…

   1. Církve jsou výtvory lidí. Musel byste nejprve zrušit lidi, pokud se chcete držet této logiky…

   2. To neděláš dobře, Anonyme
    (jednou ti ty sirky v tvých názorech přismahnou „gule“…)

    Zkuste si představit tu katastrofu, že budete po odložení současného těla v jiném světě, budete vypadat tak, jako teď, budete neustále čekat na smrt – a ona nepřijde (protože není).

    Jak je to možné? Když už nebudeme mluvit o duši, vezměme to přes materialismus: určitě víte, že energii nelze zničit (je to zákon zachování energie) a život ve Vás jednoznačně energií je.
    Jediná Vaše naděje pesimisty může být v tom, že tato energie není organizovaná, takže se rozplyne v energiích jiných. Jenže to je domněnka nelogická, neboť neorganizovaná energie nemůže oživovat něco organizovaného. Jinými slovy, kde životní energie nekopíruje tělo, tam tělo odumírá.
    Suma sumárum: Vaše životní energie je nezničitelná a má tvar Vašeho těla – což je vysvětlení nesmrtelné duše. (A k tomu jsme ani jednou nepotřebovali slovo „církev“.)

    Pozor na ty sirky, Anonyme…

   3. Jo, kamaráde, přesně jak píše následující diskutující … nepomůže zrušit církev, museli by se zrušit lidi. Dobří a špatní jsou v každém uskupení, spolku, národě … a každá nesprávně uchopená příležitost končí v krvi. Nejzavilejší komunisté byli po převratu prvními úspěšnými podnikateli. To ale není naštěstí naše starost, každý máme dost práce sám se sebou, protože pokud pravdu nemáte a něco po smrti je, pak tam půjdeme tak, jak se do té doby zkultivujeme. No a ještě se nikdo odtud nevrátil, tak nevíme … ale co kdyby?
    Kurňa správci, dávejte tam lehčí příklady, jsem s tou matikou už na hraně -))).

    1. p. Muladi, Honza..

     Aha, tie sirky, pamätám si velmo dobre na tú scénku z filmu m aj zmysel napomenutia, ale kedže mám vraj slobodnú vôlu, môžem sa beztrestne pýtať. Keby mi bola slobodná vôla upretá, určite by som čušal. Kedže vraj tú slobodnú vôlumám priamoodiaditela Nebies , mám právo na tie oázky, na ktoré nedotávam nikde odpovede, i ked som čítal, niečo také, kto klope, bude mu otvorené, alebo nejak podobne. Takže ja som tiež NIEKTO, kto klope, takže nebojím sa že raz sa ,,sirky“ v galotách znietia. Kto je bez viny, nech hodí do mňa virtuálny kameň…

    2. Pane Anonyme,

     svobodnou vůli Vám neupírám a kameny také házet nechci – v jistém smyslu se mi i líbíte.
     Chtěl jsem Vás prostě povzbudit v tom, že ať děláte, co děláte, s tím, že jste nesmrtelného původu (jako každý člověk) nic nenaděláte.

     Ovšem s čím z tohoto světa odejdete, na tom raději co nejlépe zapracujte, protože to zásadně ovlivní Váš další život.
     Nejspolehlivějším vodítkem Vám přitom může být perla veškeré moudrosti:
     Miluj Boha nade všechno a bližního, jako sebe sama.

     Žádnou církev k tomu potřebovat nebudete a v případě, že byste chtěl nějakou literaturu, mně se třeba hodně osvědčila ta, kterou lze zdarama stáhnout na http://www.Lorber.cz
     (Byl to jeden ze zdrojů, na které jsem tloukl, než mi bylo otevřeno.)

    3. p. Muladi, píšete,

     Nejspolehlivějším vodítkem Vám přitom může být perla veškeré moudrosti:
     Miluj Boha nade všechno a bližního, jako sebe sama.

     Keby som tak urobil, možno by som v sebe zahasil túžbe po poznaní, po tom , že by som sa rád dozvedel,zmysel života. Boh odmieta so mnou o tejto téme komunikovať, vo sne mi neposlal žiadneho anjela, ktorý by mi to pošepkal… A viete čo si myslím, že ani pápež s riaditelom Nebies nekomunikuje, lebo o tomto dialógu zaryte mlčí, a len sa modlí, bez odozvy.Čuší a uzatvára sa vo ,,svojom“ Vatikáne , ako paštéta v konzerve.
     Ja tuším, že aj JA som mu ukradnutý, pretože nie som ,,obrezaný“, čiže som nehodný. Ked ON nemá o mňa záujem, prečo by som mal mať záujem JA o NEHO ? Mal by som sa vnucovať ? A kde je potom moja dôstojnosť….Alebo je to úplne inak a mám ďalej klopať na okno Jahveho , ked ma vyhodil cez dvere ?

    4. Pane Anonymní,

     je to jinak. Bůh Vám – jako každému – vyšel na půl cesty vstříc.
     Víc ale nemůže, protože jinak byste neměl vůbec žádné osobní zásluhy a celý Váš život zde by byl zbytečný.
     Ovšem když vidím Vaše otázky, tak zároveň vidím, že Vás Bůh pořád k sobě „pošťuchuje“…

     Jen dál pátrejte, vyplatí se Vám to. Ať už věříte, nebo ne, nikdy Vás nikdo nemiloval a nebude milovat tak mocně, jako On.

     A ještě něco: Bůh je Duch. Proto k Vám nehovoří tělesnými rty a také Vás neposlouchá tělesnýma ušima.
     Budete-li s ním chtít mluvit, tak jedině tam, kde skutečně je – ve Vašem srdci. S tím, že On poslouchá jedině tichoučké myšlenky, oprostěné od veškeré zištnosti a kejklířství.

    5. p. Muladi,

     cítim z vašich textov, že ste prekročili Rubikon, ktorý vás oddeloval od viery. Ja ešte nechcem vedome tento Rubikon prekročiť a zaradiť sa do stáda, lebo cítim, že by ma ten NIEKTO rýchlo opustil, ako ďalšie ,,číslo“, ktoré získal. Možno to nebude nikdy, ale ako klasik povedal, nikdy nehovovor NIKDY .

     Takže kým nedostanem aspoň jednu odpoveď, budem klopať na ďalšie dvere, a ďalšie, a možno …
     Ináč nič by sa nestalo, keby som sa odpovede nedopátral, lebo okrem mňa sú aj ďalšie ovečky, ktorým sa to nepodarilo, a necítim, že by to bolo niečo podpásové.
     Keď si spomeniem na jeden graf, kde znalosť ludstva sa približuje k získaniu ,,absolutnej vesmírnej pravde“ z nuly, skoro až k tej vodorovnej čiare , s hrôzou zisťujem, že sa jej nikdy ,,nedotkne“. Teda prúser, za prúserom, v poznávaní sveta…

Diskuse byla ukončena.

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2022

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Tento web používá jen nezbytně nutná cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení.

Odkazy:

Slunovrat Agentura BYTÍ Záhady-Zdraví.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference