mapa stránek || vyhledávání

Ako sa v tom vyznať a nezblázniť sa…

Otázka č. 1: – Jestvujú v našom svete také logické absurdnosti, na ktoré nepoznáme odpovede a s ktorými sa nedokážeme zmieriť? Odpoveď znie: – Áno!

Otázka č. 2: – Je možné vidieť, alebo spoznať budúcnosť sveta? – Odpoveď znie: – Áno!

Otázka č. 3: – Je možné takúto víziu budúcnosti z prítomnosti zmeniť? – Odpoveď znie: – Nie!

S týmito otázkami a odpoveďami budú mnohí súhlasiť a iní nie. To bude závisieť od úrovni ich poznania, presvedčenia, alebo viery. Ale, si myslím, že takéto odpovede na spomínané otázky v spoločnosti prevažujú.

Dnes v spoločnosti čoraz viac prevláda názor, že svet nie je skutočný, ale iluzorný, že je to iba naša ľudská predstava – teda niečo ako „akaša“, ktorú sa vo svojich dvoch knihách „Veda a ákašické pole“ a „Zkušenosti s akašou“ snažil čitateľskej obci priblížiť vedec a filozof Ervin Laszlo. Téma „akaša“ je historicky a publicisticky dosť dobre odborným kruhom známa a tak ju tu nemienim otvárať.

Veda, ale aj všeobecné poznanie nám hovorí, že svet sa nevyvíja samoúčelne a chaoticky, ale sa riadi prírodnými zákonmi, ktoré veriaci chápu ako „zákony Božie“, teda ako „Božiu vôľu“. A základným zákonom je „zákon kauzality“, že príčina vyvoláva následok. Teda, že nič sa nedeje samoúčelne, bez zjavnej príčiny. Nechcem polemizovať s niektorými špekuláciami typu „Kauzalita neplatí tam, kam nevidíme“, (http://www.phil.muni.cz/fil/studenti/horinekont6.html) lebo o tom, čo nepozorujeme, sa nemôžeme vôbec baviť.

Vráťme sa preto k otázke č. 2. Jestvuje vo svete množstvo pozorovaní budúcnosti sveta, ktoré vo všeobecnosti označujeme ako prorocké, lebo sa netýkajú našej súčasnosti, v ktorej sa nachádzame. Ak sa takéto pozorovanie vyplní a nastane, hovoríme o vízii budúcnosti. Takýchto vízií bolo a je aj v súčasnosti veľké množstvo a preto ich nemožno bagatelizovať. Z uvedenej skutočnosti potom vyplýva otázka č. 3, ktorá sa pýta, čo je možné túto víziu zmeniť tak, aby sa nenaplnila – teda nestala? Ja tvrdím, že také niečo je nemožné, hoci jestvuje množstvo vedecko-fantastických filmov a špekulácií, ktoré tvrdia, že to možné je.

Ako sa teda v tom vyznať a nezblázniť sa? To je otázka hodná serióznej odpovedi!

Je možné cestovanie v čase? Na túto otázku sú možné odpovede – „áno“, aj „nie“!

Vysvetliť a obhájiť túto dilemu je možné iba za predpokladu, že uznáme ľudskú prirodzenosť ako „akašickú“ – teda materiálnu, ale aj „neakašickú“ – teda duchovnú.

Telesne nemožno porušiť zákon kauzality a vrátiť sa do minulosti a zmeniť realitu takým spôsobom, aby bola budúcnosť iná, akú ju pozorujeme v súčasnosti, alebo si ju želáme mať v budúcnosti. Nemožno sa telesne presunúť do času pred svojím narodením a oplodniť svoju matku, ktorá porodí mňa samotného. To je nezmysel!

Ale je možné svojím duchom preniknúť do akašického poľa minulosti a vidieť svoje vlastné počatie a telesné narodenie, ako aj svoju telesnú smrť, aj keď nastane až v budúcnosti. Takéto vízie sú dokázané a teda spoľahlivo overené. Podmienkou však je, že zavrhnem predstavu ľudskej bytosti iba ako matériu, ale uznám, že má aj duchovnú podstatu, ktorá nie je viazaná na akašu. Čo teda nemôže naše telo, to zmôže náš duch!

o-o-o

 

Leonard Degon, 2.8.2019
 

Poslední články autora:


Hodnocení článku
Print Friendly, PDF & Email

177 komentářů

 1. Milý pane Žáčku, poviem Vám svoj názor na vaše otázky:
  To vtelenie duše pana Nováka (po smrti tela) do svojho syna je nemožné, nakoľko všetky duše po smrti tela odchádzajú na druhý svet na stretnutie s Bohom (posledný súd) a tam sa rozhodne o budúcom osude duše p. Nováka. Jeho syn dostáva novú a čistú dušu od Boha.
  Otázka 1. – Je to jeho duša, ktorá sa môže rozvinúť do nadpozemských oblastí, ale môže aj zakrnúť a na úroveň obyčajného živočícha.
  Otázka 2. – Je to Božia milosť, ktorá môže mať najrôznejšie príčiny. Tá potom pomáha človekovi sa rozvinúť do požadovanej veľkosti.
  Otázka 3. – Je to opäť duša človeka s pomocou nadpozemských inteligencií, akou je napr. aj ten môj „sprievodca“, ktorého som už viackrát spomenul.
  Ten druhý svet, ktorému ja často dávam rôzne pomenovania môže mať rôzne podoby. Môžu to byť svety podobné tomuto nášmu materiálnemu svetu, ale aj iné, ktoré je ťažko popísať, lebo sa vymykajú našej ľudskej predstavivosti.
  Želám všetko najlepšie!

  1. „To vtelenie duše pana Nováka (po smrti tela) do svojho syna je nemožné, nakoľko všetky duše po smrti tela odchádzajú na druhý svet na stretnutie s Bohom (posledný súd) a tam sa rozhodne o budúcom osude duše p. Nováka. Jeho syn dostáva novú a čistú dušu od Boha.“

   Jak je vidět, u posledního soudu Vaše duše, pane Degone, ještě nebyla. Mohu si to dovolit takto jednoznačně napsat, protože byste tu jinak nebyl, že?

   Jinak by ale měl zavětřit pan Pardal, který mi kladl otázky, kde se berou ty nové a nové duše, jejich miliardy pro nové miliardy těl. Podle Vás ta „stará“ duše jde k soudu, pak asi podle KC do blažené věčnosti nebo do pekla k zatracení a Bůh sem dává vždy a pořád nové a nové duše.

   Jak se může nová, čistá duše, okouzlená zdejším světem, kde má poznání nekonečných přání, tužeb, rozkoší, sobeckosti pro sebe…… za jediný svůj život v těle dostat až do pozice dokonalého mystika. Ano, z Milosti. A čeká ho věčnost u Boha. A to je dobře.

   Neberte to, že je to ode mne něco zlého, nějaká zlá myšlenka vůči Vám. Prostě to tak máte nastaveno, je to Vaše poznání. Vzpomenul jste tu nedávno putování v tunelu odcházejících duší-vědomí, Světlo, jasnou zář na jeho konci, a Raymonda Moodyho a zážitky lidí, kteří se vrátili do skoro mrtvého těla ze „smrti“, z „tam“ jiného světa, zpět do světa hmoty. Pro Vaši informaci – Moodyho jsem nečetl, ale myslím si, že se nikdo z těch skoro mrtvých dále než ke Světlu, jeho tušení, nedostal. Víte proč, že?

   Dám Vám sem něco, co zjistil o jednom z mnoha svých klientů jeden Američan, a to o jeho minulých životech, jeho reinkarnacích, jeho cestě k tomu, aby duše /konečně/ vyspěla k přijetí u Boha. Ten mystik se jmenoval E.Cayce a tady je popsán jeho vhled – tomu možná budete pěkně rozumět : / z knihy E.Cayce – Tajemství reinkarnace /

   „Začněme detailním studiem dvou životních výkladů. 29. srpna 1927 Alice Greenwood požádala o životní výklad pro svého mladšího bratra Davida, jenž tři dny předtím oslavil své čtrnácté narozeniny. Ačkoliv Alice již svůj životní výklad od Edgara Cayceho obdržela, její bratr mu byl neznámý. Většinou výklady řídila Edgarova manželka Gertruda, avšak při této příležitosti ji nahradil Edgarův otec Leslie. Dále byla přítomna Gladys Davis, písařka, která výklady zapisovala těsnopisem, a Beth Graves, která byla u Cayceových na návštěvě. Jediné, co se o Davidovi Greenwoodovi vědělo bylo, že je dobrým studentem, koupil si šaty a učebnice za peníze, jež si vydělal roznášením novin a rád sbíral známky.
   Zde je vhodné uvést, že Edgar výklady předkládal výhradně na žádost konkrétního člověka nebo jeho blízkého. V transu odpovídal pouze na otázky osoby, která výklady řídila. Pokud tyto podmínky nebyly dodrženy, Cayce vůbec nereagoval nebo řekl: „Skončili jsme.“ Když byl tento požadavek ignorován, ocitl se Edgar v přímém ohrožení života. Jednou zůstal v nehybném stavu po dobu tří dnů a dvakrát byl lékaři prohlášen za mrtvého.
   Edgar jako obvykle ulehl na pohovku, ruce překřížil na hrudi a začal z hluboká dýchat. Poté se jeho oční víčka rychle pohnula – to byl signál pro vedoucí výkladu (osobu řídící výklad), aby je zavřel a příslušnými sugescemi navázal kontakt s Edgarovým podvědomím. V tomto případě byla přečtena Alicina žádost o pomoc jejímu bratrovi. Pokud tato procedura nebyla synchronizována s rychlým pohybem jeho víček, Edgar upadl do normálního spánku.
   VEDOUCÍ: „Před sebou budete mít bytost Davida Roye Greenwooda, narozeného 26. srpna 1913 blízko Perry, osm mil severně od Greensboru ve státě Alabama. Poskytnete údaje týkající se jeho latentních schopností; rovněž se zmíníte o jeho předešlých reinkarnacích na Zemi. Udáte čas a místo a každý jeho život zhodnotíte z hlediska duchovního růstu. Zmíníte se o tom, čeho tato bytost v tomto životě může dosáhnout a jak.“

   Následovala pauza, během níž Edgarovo podvědomí navázalo kontakt s podvědomím Davida Greenwooda. (Kdyby se tento výklad týkal pouze jeho tělesného zdraví, pak by musela být udána přesná adresa chlapce v daném momentu.) Poté začal hovořit klidným a vyrovnaným hlasem.
   Nejdříve se zmínil o tom, že většina chlapcových stávajících charakteristik sestávala spíše z latentních instinktů než z rozpoznatelných rysů. „Má silné tělo, avšak s tendencemi k zažívacím potížím. Tato bytost by se proto měla vyvarovat přejídání.“
   V té době neexistovaly sebemenší náznaky nějakých potíží se zažíváním. Byl to typický příklad Edgarovy schopnosti předvídat budoucnost. Poté se pochvalně vyjádřil o chlapcově přátelské povaze, avšak doporučil, aby se snažil usměrňovat svoji poněkud výbušnou povahu, než se to stane jeho problémem. Upozornil na to, že bez řádné aplikace vůle, jež by jej vedla správným směrem, mohou chlapcovy impulzy ohrozit jeho vývoj. Podle jeho podvědomé paměti, která si pamatovala jeho minulé životy, nejlepší šance pro úspěch spočívaly v navázání kontaktu s obchodníky „s látkami a oděvy. To jsou přirozené inklinace této bytosti.“

   Potom Edgar pokračoval popisem dalšího chlapcova minulého života. Spadal do posledních let Ludvíka XIII. a raných let Ludvíka XIV. ve Francii. Edgar se rovněž zmínil o blížícím se povstání, jež se mohlo týkat veřejných protestů namířených proti královně matce a kardinálovi Mazarinovi. Trvalo od srpna 1648 do jejich porážky, již utrpěli v červenci 1652. Tehdejší Davidovo jméno bylo Neil a zastával významné místo u královského dvora jako šéf týmu odpovědného za králův šatník.
   Neil sloužil svému královskému pánu věrně a Edgar dodal, že v tomto životě sklidí ovoce svého odpovědného přístupu k povinnostem, jakousi zlatou medaili, kterou jedno já předá-vá svému dalšímu já.

   Jaké další charakteristiky sdělil? „V současnosti existuje snaha rozhodovat o svém vlastním oblečení a schopnost popsat šaty mnoha lidí nalézajících se v jedné místnosti, pokud se ovšem patřičně soustředí.“

   Edgar se dále zabýval životem, jenž předcházel francouzské reinkarnaci. Ten se odehrával na pobřeží Řecka – zde, ve městě Salonika, žil jako obchodník Colval. Přesné datum nebylo udáno, avšak doba byla označena za nejistou, z čehož se dá usoudit, že jedna vláda byla nahrazována jinou. To Colvalovi umožnilo získat jistou moc, které následně zneužil. Tak se připravil o některé výhody, jež si v tomto svém životě mohl připsat k dobru. Nicméně „do tohoto života si z této reinkarnace přinesl schopnost uplatnit své řídící chopnosti.“

   Jeho další život mohl kolidovat s Alexandrovou invazí a dobytím Persie. Nezávisle na tom, kdo tuto invazi provedl – rozdělila Persii na dva tábory lidí stojící proti sobě. Chlapcovo jméno tehdy bylo Abiel. Této doby využil, aby se stal dvorním lékařem. Tamní intriky a korupce jej poznamenaly. Přestože znovu zneužil svého postavení, byl pochválen, že stál na svých stanoviscích, když byl vystaven perzekuci ze strany dobyvatelů.
   Na jeho stávající život má vliv jeho snaha „studovat chemické sloučeniny… touha stát se lékařem.“ To plně souhlasilo. Avšak místo toho, aby výklad tuto jeho tendenci podpořil, bylo mu doporučeno využít zkušeností, které si přinesl z pozdější reinkarnace jako řecký obchodník. Jinými slovy, chlapec byl varován před tím, aby o sobě snil jako o velkém lékaři, neboť toto povolání by v něm opět oživilo jeho sklony k intrikám.

   Odtud Edgar pokračoval do předhistorické doby, kdy byl Egypt napaden cizím národem. Nyní bylo možné identifikovat opakující se faktory v různých životech tohoto jedince. Jak ve Francii, tak v Persii se těšil výsadám královského dvora. Jeho znalost poměrů v Persii mu zcela evidentně pomohla na francouzském královském dvoře. Skutečnost, že dvakrát žil v zemích, jež byly dobyty nepřátelským vojskem, prohloubila jeho poznání davového chování.
   V Egyptě se jmenoval Isois a opět spolupracoval s dobyvateli. Ze skromného zázemí se vypracoval nahoru a jako kazatel si získal důvěru řadových lidí. Kněží nové dynastie jej využívali jako prostředníka k zavedení nových forem náboženských obřadů. „Byl tak mezi prvními, kteří měli právo nosit zvláštní druh oděvu, odlišujícího je od ostatních.“
   Bylo mu řečeno, že si v tomto životě popularitu získal díky svému zájmu o blaho lidí ulice, že v Egyptě stále existují relikvie oslavující jeho dobrotu. Po své smrti byl uctíván jako světec. „Bytost v této reinkarnaci získala, a tento zisk se v současnosti projevuje jako schopnost sloužit druhým.“ Egypt byl ve své historii napaden mnohokrát, avšak přítomnost kněží mezi dobyvateli naznačuje, že toto období předcházelo babylonské a etiopské invazi a spadá do dob aryanských invazí ze severu.

   Tato reinkarnace by tak spadala do období 10 000 let před n. 1., což je doba značně vzdálená pro jakoukoliv duši. Avšak Edgar dále narazil na kontroverzní Atlantidu, již věda pokládá za jakousi legendu. Podle Edgara Cayceho byla tvořena třemi velkými zeměmi, ležícími v nynější oblasti Atlantského oceánu. Jejich obyvatelé disponovali velmi vyspělou technikou, včetně atomové energie, jež později přispěla k jejich zničení a k potopení Atlantidy. To však bylo postupné a tak se velké skupiny lidí přemístily do Jižní a Střední Ameriky, do severní Afriky a jedna skupina přežila jako Baskové.
   Edgar Cayce o Atlantidě poskytl takové množství údajů, že by na jejich podkladě mohlo být napsáno několik knih. Momentálně se spokojme s konstatováním, že tato civilizace trvala dvě stě tisíc let – do doby 10 000 let před n. l.
   „Předtím byla bytost v Atlantidě, – v období záplav přišla o život. Její jméno tehdy bylo Amisie-Oulieb.“ V té době byl následníkem trůnu. Lze tedy konstatovat, že pouze v jednom ze svých předešlých životů neměl blízko k vybraným oděvům, přestože životy popsané Edgarem Caycem nemusely být uvedeny všechny. Cayce se ve svých výkladech tradičně zmiňoval pouze o životech, jež se nějakým způsobem promítají do života stávajícího. To je zřejmé z konečného shrnutí potenciálních schopností Davida Greenwooda: . . . . .

   A dál již nic, protože to stačí pro možná zamyšlení se nad fenoménem reinkarnace.

   Degone, nedávno jste tu popsal ukončení života Ježíše Krista. Mohl byste se podívat do akášické kroniky na předchozí reinkarnace Ježíše ?

   A ještě k Vašším odpovědím na moje otázky – moc za ně děkuji.

   Ty otázky jsem překopíroval z mého zdejšího autorského článku – viz. https://hledani.gnosis.cz/mystika-trocha-teorie-a-praxe-dil-prvni/

   Byly bez očíslování uvedeny v závěru článku – Je něco v našem stvoření a v životě jeho nejvyšší formy, v člověku, co zásadně převyšuje práci jeho pěti základních smyslů a intelekt? Co umožňuje, pokud to vůbec existuje, jedinečné nadsmyslové spojení individuálního vnímání s univerzálním? A nakonec, co proniká povrchem jevů a dovoluje našemu vnitřnímu zraku to, že spatří skutečnou podstatu reality a pravdy? Odpověď tu již jednou zazněla! Je to, a to ještě jednou zdůrazňuji, síla naší duše.

   Pane Degone, povšimněte si, prosím, že jste se se mnou shodl ve dvou odpovědích. Já na všechny otázky odpověděl – SÍLA NAŠÍ DUŠE !

   A samozřejmě, ta Boží Milost hraje roli vždy, ale když duše neusiluje, není důvod udělovat ji /tělu/ Boží Milost.

   O omezenosti lidské představivosti, resp. o tom, co je ve vyšších světech, o tom jsem různými přirovnáními zkoušel tu přesvědčit další naše kolegy – jak je to těžké popsat vůni, kterou neznáme, jak je nemožné hluchému člověku vysvětlit kouzlo „Mé vlasti“ či slepému pohled do jarní přírody! A to jde jen o pozemské záležitosti.

   Jsem rád, že máte otevřené své duchovní – třetí oko a že dokážete vystupovat se svým „průvodcem“. Poslední otázka, jestli Vás neurazí. Je Váš průvodce žijícím člověkem ?

   Btw, dnes jste mě potěšil.

   Václav Žáček

   P.S. – ta duše pana Nováka se samozřejmě může vtělit do toho embrya, je-li to Božím záměrem.

   1. Vendo, jsem rád, že jste si v komentáři článku starém přes rok od pana Degona vzpomněl na moji otázku, kde se bere pro narozené lidi karma, když asi za 15 let přibude 1 miliarda lidí.
    Venda pro Degona12.10.2020 (20:48)
    „Jinak by ale měl zavětřit pan Pardal, který mi kladl otázky, kde se berou ty nové a nové duše, jejich miliardy pro nové miliardy těl. Podle Vás ta „stará“ duše jde k soudu, pak asi podle KC do blažené věčnosti nebo do pekla k zatracení a Bůh sem dává vždy a pořád nové a nové duše.“
    Jen jste zapomněl na tuto otázku dát odpověď, i když byla několikrát opakována.
    Prosím o jasnou odpověď u mého článku Astrální mentiony, který s Vašimi názory polemizuje.
    Ještě jednou otázka :

    Kde se bere karma ( kde nová karma vzniká se zápisem skutků zemřelých lidí) pro miliardy lidí narozených navíc proti zemřelým?

    Pokud napíšete, že nové duše (i s tou karmou kohosi dřív zemřelého ) dává Bůh, tak prosím uveďte jaký Bůh.
    Já slovem Bůh rozumím Bůh křesťanský.

    Tak už se konečně jednou pochlapte a napište k tomu dvě věty. Když v duši nevěřím, nemá cenu mi to vysvětlovat, to jste psal už mockrát jako únikový manévr. Jistě uznáte, že můžu psát i o tom, v co nevěřím. Třeba o Atlantidě, kterou líčíte ve svém svém sáhodlouhém příspěvku. K Atlantidě jsem kdysi napsal sci-fi Ostrov – kde hledat ztracenou Atlantidu?
    http://pardalnet.wz.cz/PDF/5-ostrov-Atlantida.pdf
    Děkuji za odpověď, stačí stručnou.

   2. Pane Žáčku, potešil ste ma svojou odpoveďou, nie preto, že by som mal rovnaký názor, ale preto, že ste sa snažil neurážať a nevysmievať, ako to už pri takýchto polemikách býva zvykom. Pochopiteľne že na podporu neexistencie karmy a reinkarnácie mám odlišný názor, ktorý vyplýva nielen z poznania východných náuk, ale aj tých stredovekých západných, ale hlavne mystiky a parapsychológie – ako napr. Břetislava Kafky a jeho knihy „Nové základy experimentální psychologie“, ktorú by som Vám vrelo odporúčal k preštudovaniu, aby ste sa vyhol nesprávnym interpretáciam podobných javov, aké sa vyskytujú v tej okultistickej literatúre Edgara Cayceho. Je pod moju úroveň Vám vysvetľovať v čom všetkom sa mýlite – to je na Vás, aby ste odhalil pravdu. Čo sa týka Boží milosti, aj tam sa dopúšťate omylu, ale nechcem Vás dráždiť výčtu Vašich omylov – to nie je mojím úmyslom. Na otázku, či ten môj sprievodca je žijúcim človekom odpovedám – nie. Takisto sa mýlite aj s tým „posledným súdom“ stále žijúcich ľudí. Je o tom množstvo dokumentačného materiálu od Raymonda Moodyho. Pravdu musíte odhaliť sám. Moja pravda a skúsenosť Vám nepomôže…
    Pekný deň!

 2. Jsem rád, že i zdejší mystik Degon čerpá z východních nauk – viz. https://www.shamballa-reiki.cz/kronika-akasa/

  Jinak ještě něco ke karmě a příště i ke kauzalitě :

  (K.Minařík, český mystik…….)

  Od okultistů často slýcháme slovo karma. Ale co je to? Někdo si zlomí nohu a světský člověk řekne: neštěstí, neopatrnost nebo něco jiného. Ale mnohý jiný člověk si za podobných okolností nohu nezlomil. Neštěstí však je slovo, které nic neříká a nevysvětluje pravou příčinu oné události.

  Někdy k neštěstí přijde okultista a řekne: „Byla to jeho karma.“ Co však je karma? Průměrný okultista poučený z orientálních pramenů tvrdí, že je to zákon, který působí mezi příčinami a následky. Většinou však nedovede vysvětlit jak, neboť karma je pro něho spíš věcí víry než poznání. Proto zůstává otázka existence karmy nezodpověděná a nejasná. A přitom se právem můžeme domnívat, že bystrý pozorovatel ji může vystopovat a logicky odůvodnit její existenci, protože karmu lze často zřetelně stopovat od samé příčiny až k následku.
  . . . . . . . .
  Při sledování lidských osudů nutně dospějeme k poznání, že ačkoli jiné osudy mívá chuďas a jiné bohatec, přece jsou to z vyššího hlediska jen lidské osudy, jež se mohou podobat zvířecím jen podmíněně. Společné znaky lidských a zvířecích osudů pak vizme pouze jako znaky bytostí tzv. hmotné úrovně. Ty se asi budou lišit od osudů bytostí nám neviditelných – pokud můžeme předpokládat, že existují – právě pro rozdílnost materiálních kvalit, z nichž jsou utvořena jejich těla.

  Zůstaňme však na zemi a sledujme karmu jejích bytostí. Řekl jsem, že obírá-li se někdo předmětem žádosti, může se žádost vystupňovat do neovladatelných forem. Předpokládáme-li, že neovladatelná žádost nakonec člověka strhne k nějakému neuváženému činu, můžeme si dovodit, že to může podstatně ovlivnit jeho budoucí osudy. Jinými slovy: kdyby člověk svou žádost přemohl nebo zavrhl, byly by jiné i jeho osudy. Víme však, že je u člověka moc nad sebou samým omezena. Nezbývá mu tedy nic jiného, než aby dával pozor na všechny své city, které jeho myšlení ovlivňují; jeho prostřednictvím se připravují situace, jež ho vedou k nechtěným osudovým změnám. To znamená, že člověk ovládnutím svých citů působí přímo i na karmu, třebaže toto působení nebývá výrazné, jako se např. může stát výrazným následek krádeže. . . . . .

  Pochopili jsme již, že vztah mezi příčinou a následkem existuje, ale dosud jsme nedošli k poznání, že výsledkem karmy je i to, čím jako bytosti jsme. Ať ta která psychická bytnost vězí v těle člověka nebo zvířete, hmyzu nebo ptáka, vše je to jen výsledek předcházející karmy. Jak je to možné? Psychická bytnost je vyšší oktávou napětí než bytnost fyzická; její vyšší substancí je rozum. Nejvýš vyvinutý rozum chápe, že je třeba umrtvovat vášně,
  a odhalí též dobro jako princip, který díky své kvalitě převládá nad pudovým a chtivým životem. Rozum je esence, jež je obsažena v každé materii nebo v těle.

  Je to však esence tím čistší a lepší, čím výš se bytost povznesla nad chtíče a pud, který tak mocně zastírá jas vědomí u nižších živočichů. Každý živočich však má organismus vhodně uzpůsobený k ukájení příslušných smyslových žádostí v menším nebo větším měřítku. Tak se jeví chtíč jako vůle, která utváří takto uzpůsobený organismus. Strhává s sebou i rozum, který je pak ve svých mnohých funkcích omezen, ale určitě se může jevit jako rozum pudový. Tvůrcem našeho těla a těl jiných je tedy vehementní chtíč ve svém konečném výsledku. A protože při používání vůle provázejí tento chtíč i vyšší složky, působí vždy fyzické složky na složky psychické a opačně. Jsou-li však v životě bytosti rozhodující složky fyzické, zastírají esenci – vědomí – a jeho nejbližší emanaci – rozum. To způsobuje duševní zatemnělost bytosti podléhající nižším složkám svého bytí.

  Musíme vždy přihlížet k tomu, zda je bytost v područí animálních sklonů či nikoli. Pokud je, pak vyšší složka bytosti, totiž rozum, je zahalována temnotou nepoznání a nevědomosti. Potom všechny síly bytosti směřují k většímu zhutnění a k zelementárnění vědomí a rozumu. V dlouhém sledu této dekadence můžeme u takové bytosti pozorovat klesání v řádu bytostí. Člověk se víc a více blíží ke stavu zvířete, až se v ně jednou v rámci reinkarnačního postupu přepodstatní i organicky.
  / ukázka-citace z knihy Světlo Géniů /

  Jen dodám jedno moudro, které mi utkvělo po jedné přednášce a které jsem si zaznamenal – asi je to tak osm let zpět :
  „Karma představuje univerzální zákon příčiny a následku, jež duši poskytuje příležitost pro tělesný, duševní a duchovní růst.“

  Je faktem, že svým mystickým vývojem dospěl pan Degon k popření svého vyznání, které tu před cca devíti roky dal jako jistotu zákona příčiny a následku – zákona kauzality:

  „Je isté, že aj takéto konanie musí mať svoje príčiny, lebo zákon kauzality (príčiny a následku) platí pre všetkých a všetko. Na tento zákon sa odvolávajú aj tí, ktorí veria v reinkarnáciu (lat. re + carnis – doslova znamená „byť znova z mäsa“), ktorí svoju vieru odvodzujú z karmy (osudovosti).

  Karma je potom zápis všetkých našich zlých skutkov a konaní do našej vlastnej duše a duša, aby sa ich mohla zbaviť musí vstúpiť do nových zrodení, kde ono zlo postihuje túto novú bytosť a tak sa v konečnom dôsledku zruší. Toto učenie pochádza z Indických náboženských tradícií a udomácňuje sa aj v našich západných predstavách. Hoci je toto učenie tak ľahko pochopiteľné a jednoduchým spôsobom vysvetľuje Božiu spravodlivosť, predsa nevysvetľuje, prečo človek koná proti vlastnej vôli a vlastnému životnému záujmu? Pre psychológa je takéto vysvetlenie veľmi nepravdepodobné a skôr hľadá odpoveď v bludisku ľudskej psychiky a možno aj v schizofrénii, čo je rozdvojenie osobnosti, podľa známeho čínskeho princípu JIN a JANG.

 3. Inu, tak, paní Věro. Diskutuji na téma s panem Degonem. Psal jsem to co nejstručnější – to s tím Novákem. A tam jsem mu nepoložil žádnou otázku.

  A pak jsem mu položil, a opět k jeho tématu nějaké otázky. Formuloval jsem je jako stručné.

  No a na závěr jsem mu položil tři jiné otázky a tady jsem myslel to moje „buďte co nejstručnější“. Protože vím, že pan Degon na složitosti neodpovídá. Častokráte mi napsal něco ve smyslu, že to nemůže stručně vysvětlit.

  No a jak oba vidíme, napsal opravdu stručné odpovědi, nic nevynechal a já jsem za to rád.

 4. Pardale, až nyní jsem si povšiml Vaší další nejasnosti.

  „Kde se bere karma ( kde nová karma vzniká se zápisem skutků zemřelých lidí) pro miliardy lidí narozených navíc proti zemřelým?“

  Objasnil by Vám to kdejaký farář. Ani byste nemusel ve svém dotazu uvést termín karma.
  Nově zrozené lidské tělo s „novou“ duší? Nic neobvyklého. Ty uvozovky pro to, že dost duší se zrozuje do prvého zrození v lidském těle. A co si s sebou přináší taková duše do lidského těla?

  A to je hádanka pro Vás, milý pane Pardale.

  Václav Žáček

 5. Vendo, požádal jsem Vás s o vysvětlení :
  „Prosím o jasnou odpověď u mého článku Astrální mentiony, který s Vašimi názory polemizuje.
  Ještě jednou otázka :
  Kde se bere karma ( kde nová karma vzniká se zápisem skutků zemřelých lidí) pro miliardy lidí narozených navíc proti zemřelým?“
  Žádal jsem o jasnou odpověď stačí dvě věty. A opět sáhodlouhé přešlapování kolem horké kaše.
  Venda píše, samozřejmě ne pod můj příspěvek ani pod článek Astrální mentiony , kde s jeho názory polemizuji:
  Verze A) :
  „A každý tento člověkem zabitý tvor měl duši, která je po zabití tzv. „volná“. “
  Komentář : Aha. Tak právě narozený člověk zdědí duši zatíženou lidskými prohřešky jako karmický dluh po nějakém zvířeti.
  Kdo tomu může uvěřit, tomu už musí hodně hrabat. Asi chytil karmu po nějakém hraboši.
  Venda píše, přímo cituje :„Karma představuje univerzální zákon příčiny a následku, jež duši poskytuje příležitost pro tělesný, duševní a duchovní růst.“.
  Komentář : Čili evoluce duše. Duší je nedostatek, takže od hraboše k člověku.
  Vendova verze B) : „„Kde se bere karma ( kde nová karma vzniká se zápisem skutků zemřelých lidí) pro miliardy lidí narozených navíc proti zemřelým?“ Objasnil by Vám to kdejaký farář. Ani byste nemusel ve svém dotazu uvést termín karma.
  Nově zrozené lidské tělo s „novou“ duší? Nic neobvyklého. Ty uvozovky pro to, že dost duší se zrozuje do prvého zrození v lidském těle.“
  Komentář : Takže o karmě a bez karmy. Konečně. Údajně máme dost duší, které se zrodí prvně, tedy karmicky zatížené nejsou. Farář se žádnou karmou nezabývá, to je Váš koníček.
  V křesťanství se nerodí duše zatížené karmou, takže zase vycouvejte z Bible na východ, tam je možné všechno.

  1. Pardale, citujete mě, ale to zásadní jste nezkopíroval – moji takto uvedenou otázku- Nově zrozené lidské tělo s „novou“ duší? Nic neobvyklého. Ty uvozovky pro to, že dost duší se zrozuje do prvého zrození v lidském těle. A co si s sebou přináší taková duše do lidského těla?

   Inu, nevíte, ale jako dobrý křesťan byste mohl vědět i odpověď na tu moji otázku – A co si s sebou přináší taková duše do lidského těla? (faráři to opravdu vědí)

   Nějak jste vydedukoval, že zvířata vytvářejí karmu. Nevytvářejí, ale nikomu to ze svého okolí neříkejte.

   Duše vývojem dospěje v těle zvířete ke zrození do lidského těla. (Bůh nemá zvláštní sklady lidských duší, duší krav, psů, koní či žab……. Také víte, že život ve všech zde známých formách nevznikl najednou- proces vývoje, evoluce, jak chcete) Je to dlouhý proces, ale je to tak. A pak je vrchol v koloběhu životů, vtělení duše do lidského těla. Ta duše ale, je-li v lidském těle poprvé či po šesté, má velkou šanci se chováním, morálkou a etikou, postupným dozráváním v ryzím lidství z koloběhu životů vyvázat – ukončit ten proces. To však nějakou dobu trvá. Troufám si napsat, že to je i mnoho zrození – viz. Ježíš – z tohoto světa /hmoty/ neodejdete dříve, dokud nezaplatíte do posledního haléře.

   Pan Degon píše, že lidská duše se s tzv. „batohem“ hříchů vypraví k poslednímu soudu. Je to jeho poznání a nebudu mu to nijak vymlouvat.

   Nevím jak pan Degon, ví-neví Vy ale určitě ne, že i ta kráva má duši. Ale ta se k Bohu nemůže vypravit pro konečný soud, protože nevytváří karmické hříchy.

   Paní Věra se mě ptá – Podle vás je život trest? Podle mě je to odměna.
   Já ji napsal, že je to šance.

   Musím ji parafrázovat, kdy mně nedávno něco napsala ke karmě. Odměna? Řekněte to člověku, kterému z důvodu cukrovky uřízli lékaři právě nohu, manželka se s ním rozvádí a jediná dcera je souzena za finanční machinace. A někdo mu řekne – pane, byl jste obdarován velkou odměnou!

   Pardale, určitě mi dáte za pravdu, že všichni lidé se nerodí stejní. Někdo má zázemí a předpoklady /i výchovou/ být vědcem, jiný se stává násilníkem.

   Kdyby jste si uměl odpovědět na tu moji otázku zpočátku, pochopil byste.

   Promiňte, ale k Vašemu článku se již vracet nebudu. Je mi to již trapné již i z toho důvodu, že na karmu, duši, převtělování nevěříte a hlavně, nerozumíte. Viz. Váš komentář: Aha. Tak právě narozený člověk zdědí duši zatíženou lidskými prohřešky jako karmický dluh po nějakém zvířeti.

   Pardale, právě narozený člověk již duši má /zeptejte se matek, kdy ji pocítili poprvé ve svém těle – je o tom mnohé napsáno/, tělo ji nedědí, duše je zcela jinou, vyšší mocí umístěna jako oživující princip do lidského těla. Ani rodiče, ani to dítě v tom nemají žádnou možnost spolurozhodovat.

   Ale dost. Napsal jsem Vám toho opravdu dost.
   Na oplátku, co je dnes nového ve hvězdné soustavě ne příliš vzdálené hvězdy Antares? Tož povídejte.

   Na úplný závěr Vám doporučím, abyste si přečetl můj článek z dnešního rána: Venda pro Pardala 14.10.2020 (8:27)

   Je pod tímto článkem – https://hledani.gnosis.cz/o-zhubnej-ludskej-jesitnosti-a-jej-katastrofalnych-dosledkoch-v-dejinach/comment-page-1/#comment-34866

   Dobrou noc.

   Právě přišel Alois – mrkneme se na fotbal. A zdraví Vás!

   Václav Žáček

   1. Vendo, píšete :“Duše vývojem dospěje v těle zvířete ke zrození do lidského těla. “
    Tak jo, duše z hraboše, psa, koně nebo skotu dospěje ke zrození do lidského těla. Hezká ukázka nového náboženství, kterému říkám vendismus.
    Píšete: „Promiňte, ale k Vašemu článku se již vracet nebudu. Je mi to již trapné již i z toho důvodu, že na karmu, duši, převtělování nevěříte a hlavně, nerozumíte.“
    Dobře, prostě na to nemáte pod moje argumenty něco rozumného napsat.

 6. ad – Vendo, píšete :“Duše vývojem dospěje v těle zvířete ke zrození do lidského těla. “
  ________________

  Poslední mezičlánek je osel?

   1. A včíl si představte, že by se oslici, nebo dokonce i mě, mohlo dostat boží milosti, stejně jako Sarka Farka loupežníkovi.
    A poustevník, ač se stravoval manou nebeskou a sušenými kobylkami, … eh, totéž jako on si v reakcí říkáte?
    Já říkám, neodříkejte se oslic a važte si jich.

   2. Matko, Zdenko, chcete mě urážet?
    Jistě víte, že nemohu být syn zvířete, oslice.
    Své matky, která je již dvanáct roků po smrti si velmi vážím a mám ji rád.

   3. ad – Jistě víte, že nemohu být syn zvířete, oslice.
    _____________

    Ale vaše duše klidně mohla být v minulém životě duší oslice, co je na tom urážlivého? Cesty Páně jsou nevyzpytatelné.

   4. ad.
    „…Venda pro Matku15.10.2020 (19:28)
    Matko, Zdenko, chcete mě urážet?
    Jistě víte, že nemohu být syn zvířete, oslice.
    Své matky, která je již dvanáct roků po smrti si velmi vážím a mám ji rád….“

    No a tom jsem psala – jestliže máte jednu ženu rád, jak můžete napsat :

    „Venda15.10.2020 (10:04)
    Oslice“

    Myslíte, že to byla reakce hodna člověka, duše, ducha,…?

    Je snadné míti rád někoho, koho si vážíte, koho máte rád (zřejmě jste měl velké štěstí). Horší je to, pokud ne. Co se to s Vámi děje?
    Já měla mnoho důvodů se mstít, těm, kdo ke mě nešetřili nadávkami, nenávistí, jak snadné by to bylo. Těžší je za lidmi vidět jejich podstatu, když ji zakrývají mnoha závoji. Ale vím, že -je to tam-.
    Bez ohledu na to, co píšete, následuje pouhý tělesný škleb a netušíte, že -je to tam-….. :-(

  1. ad. Věra z Vysočiny15.10.2020 (12:23)
   …………….a pak hned Venda?…:-)))))))))

   Nikoli, on již jest člověkem

   1. → Nikoli, on již jest člověkem.

    ___________Ufff! Kdo tohle může o druhém, o sobě, prohlásit a tvrdit?

   2. ad.
    „…Honza15.10.2020 (20:03)
    → Nikoli, on již jest člověkem.

    ___________Ufff! Kdo tohle může o druhém, o sobě, prohlásit a tvrdit?…“

    Jene, též jsem velmi dlouho nevěděla, že jsem člověkem, vlastně jsem ani nevěděla, kdo, kým jsem.
    Velmi často jsem byla urážena, až … ale to bych opakovala, co jsem již mnohokrát psala.
    A pak to Vaše „kouzelné“ slůvko, které jsem vyslovila, mi umožnilo něco málo poodhalit, opět trochu něco zpracovat, a také přijmout nedokonalost v dokonalosti.
    Jen si nejsem jista – pokud existuje záhal vědomí a člověk neví, jakým je člověkem – je to omluva pro jeho činy, tato nevědomost ?
    Víte, kdysi jsem byla požádána jednou paní o pomoc pro jejího manžela. A co jsem vnímala? Jako by duše toho člověka jen velmi, velmi potichoučku plakala, jak jí nebylo dobře v tom těle. Již neměla sílu. …
    A já děkuji, že po vyslovení onoho slova a následném otřesu poznání a pochopení, co jsem zač, děkuji, že jsem mohla „pustit“ slzu za víčky a následovala úleva…
    Mnoho lidí má podobně zlomená křídla a reagují tak, jak reagují.

   3. Honza15.10.2020 (20:03)

    Nu, zřejmě nastal čas k nastudování páté dohody. Podívám se, mám-li tu knihu doma.

 7. Vendismus aneb významová linguinizace.

  Významová linguinizace je transformace jazyka – lingua – v jeden z těch nejzašmodrchatelnějších typů špaget zvaný linguini. Je to jazyk, který si suverénně osvojili politici a státní úředníci a jehož jedna polovina neznamená nic a druhá polovina znamená něco opačného.

  http://www.virtually.cz/clanky2/3439.html

 8. Vážení: Poznámka k problematice – duše:
  S tou životnou energiou, ktorú vo všeobecnosti nazývame „duša“ je to asi tak, ako s inými energiami v prírode, napr. elektrinou, alebo hoci aj benzínom, ktoré slúžia na „oživenie“ napr. auta. To auto pre svoju činnosť okrem benzínu využíva karosériu auta, ale aj šoféra a potom to auto sa môže využívať napr. k dobrým veciam, ako je rozvoz potravín alebo iného tovaru pre ľudí. Ale, možno tým autom aj zraziť a zabiť človeka, alebo viacerých ľudí, či už úmyseľne, alebo nepozornosťou, či opilosťou vodiča. Máme za to zabitie viniť benzín v aute? Alebo v prípade el. blesku, ktorý „zapríčiní“ požiar ten blesk? A tak je to aj s tou životnou energiou, ktorú nazývame – duša. Ona poskytuje životnú energiu ľuďom, ktorí potom z rôznych príčin môžu konať dobro, alebo zlo. Môžu zabíjať, ale môžu aj liečiť. Je potom na vine tá životná energia – duša? Určite nie!
  Pekný deň bez nehôd!

  1. Opět se hluboce mýlíte.

   Zapomínáte totiž na možnost ovládnutí duše satanským výtvorem, myslí.

   Duše má vědomí, což nejde říci o elektřině a ani o benzínu. To víte, že? A myslíte, že vědomí nehraje žádnou roli?

   To asi ale jde mimo Vaše mystické zkušenosti.

   Pěkný den.
   Václav Žáček

   1. Venda píše: „Ještě jen dodám, že řada duší velkého hříšníka se může vtělit i zpět do zvířete“. – Tak, ak sa duša s ľudským rozumom vtelí do zvieraťa, musí mať to zviera aj ľudský rozum, nie? Škoda, že sa niečo také ešte nikdy nepozorovalo. Asi tomu bude predsa len inak, nemyslíte?

   2. Venda píše: „Duše má vědomí, což nejde říci o elektřině a ani o benzínu. To víte, že? A myslíte, že vědomí nehraje žádnou roli?“ – Vedomie je manipulovateľné, v hypnóze môžete médiu vsugerovať, že je psom a on vám ako pes bude štekať. To naše pozemské vedomie je neprestajne pod silným psychickým a mediálnym tlakom, takže je Satanom manipulovateľné.
    Pekný deň!

   3. Vaše poznatky, pane Degone, o hypnóze, možná je za tím médium, jsou poměrně plytké. A samotná hypnóza není zcela běžná, spíše je to extrém.
    To naše vědomí pozemské, je zde naším jediným a v tomto pozemském dění-životě chceme /někteří/ se s jeho pomocí spojit s tím vyšším vědomím, dostat se do stavu nad toto vědomí a dojít ke vhledu transcendentní zkušenosti. Doufám, že víte o čem píšu?

    Neznám člověka, který by si nechal dobrovolně manipulovat vědomí, stát se tím zhypnotisovaným psem. /hloupý extrém tak akorát pro cirkusovou manéž / To opravdu nemá nic společného s mystickou cestou. Měnit stav vědomí lze i alkoholem či různými drogami. Ale ani to není tou pravou cestou a já jen doufám, že na této cestě změněného – zmanipulovaného stavu vědomí, Vy, pane Degone, nejste. Neuznávám ani spiritismus.

    A ještě napíšu k Vašemu druhému příspěvku, Vaší reakci na mě.
    Píšete: „Tak, ak sa duša s ľudským rozumom vtelí do zvieraťa, musí mať to zviera aj ľudský rozum, nie?

    Nevím, jestli si děláte, jako mystik, ze mě srandu? odpovídám, nemusí a dodávám, vůbec to nejde.
    Zvíře, pokud je Vám známá cesta Stvoření a jeho vývoje v něm, nemá otevřenou tattvu /esenci, prvek/ zvaný éter /ákáš/. Ta se otevírá jedině v lidské bytosti a děje se tak Zákonem Stvořitele. Je to jedinečná výsada lidské bytosti. A je logické, že člověk, který se chová jako zvíře a má být jeho „odměnou“ vtělení se do zvířete podle charakteru svého předchozího /ne/lidského chování, ztrácí, a to opět z principu vyšší síly Stvořitele, možnost „pracovat“ s éterem /ákášou/. To byste mohl vědět i z teoretického studia třeba od Vašeho maďarského učence, ne?

    Pěkný večer.
    Václav Žáček

 9. Až to někdy budete vyprávět, jak se duše myší vtělují do lidského těla, budete mít úspěch a pobavíte společnost.

  Vy to možná nevíte, ale ptal jste se mě, kde se ty duše, které mají oživit těla nově narodících se lidí a ta těla jsou nějak navíc, nad počet lidí zemřelých, což se nyní při velkém přírůstku obyvatel děje, berou.

  Je to ale především záležitost Stvořitele. Ten ví jak, kdy a proč.

  Berte moje odpovědi za absolutní hovadiny, protože tato oblast jde stejně zřetelně mimo Vás.

  Bylo Vám to nejasné již od počátku a asi to tak má zůstat. Ale i přes tento fakt si ještě dovolím něco dodat.

  Zvířecí duše dospěje svým vývojem do stadia, kdy se dostává do vyšší formy zvířete. /ba co dím, té zvířecí nejvyšší/ Tomu byste mohl rozumět. A pak se již může duše zrodit do lidského těla, je-li to potřeba, ale ne ze svého rozhodnutí. Proto i je v důsledku dost vidět „nekvalitní“ současná populace, lidé, kteří tomuto světu zcela propadli, protože jsou jejich duše poprvé v lidském těle. / a to již b mohla být i nápověda a Vaše blízkost odpovědi na moji otázku i bez faráře /

  Nereagoval jste kupodivu na počty zabíjených zvířat, těch vyšších, šneci či žáby a myši nejsou zajímavé – ty a podobné boží výtvory mají před sebou ještě další vývoj a putování oživujících duší. Ale to nevadí. Úvaha. Dejme tomu, že denně sní jen 2 miliardy lidí /ostatní v počtu cca 5,5 miliardy taktně přecházím, asi to budou vegetariáni / – každý jeden člověk – 0,1 kg masa =200 milionů kg masa je nutné k nasycení. Nic moc těch 10 dkg, že? Při výtěžnosti 20 kg masa z průměrného zvířete / i ryby / je potřeba denně zabít 10 mil. kusů dobytka / či jiných zvířat /. 10.000.000 !! A z nich jsou člověkem na jatkách „uvolněny duše“. Ten deficit, rozdíl mezi narozenými lidmi a zemřelými lidmi není nikdy v takové denní výši. Nebo ano?

  Jednoduchá matematika stačí, že ano?

  A zase tedy pro dnešek dost.

  Ještě jen dodám, že řada duší velkého hříšníka se může vtělit i zpět do zvířete, ale to není pro Váš dotaz důležité.

  Pane Pardale, neodpověděl jste mi na dvě otázky – kolem té označené galaxie a kolem opravdu velké hvězdy. Stačí, když odpovíte na pár řádcích jen k jedné z nich.

  Nic si z toho nedělejte, že teď mi nerozumíte. Jednou to přijde.

  Pěkný den.
  Václav Žáček

  1. https://www.czso.cz/csu/czso/cri/zemedelstvi-4-ctvrtleti-a-rok-2019
   V roce 2019 v ČR poraženo 238 800 kusů hovězího 2 300 600 prasat, tedy 2,5 milionu kusů. To je 25x víc jak u nás narozených dětí za rok a 56 x víc jak přírůstek lidí u nás za rok. Přírůstek obyvatel ČR za 2019 je 44 000 lidí. Ve světě přibude za rok 77 milionů lidí. Pokud uvěřím Vašemu bajfik výpočtu o 10 milionech zabitých kusů dobytka denně ( =3 650 milionů za rok) , tak svět má přebytek 47,5 krát víc zabitých hospodářských zvířat, jak potřebných nových duší.
   Vegetariáni by přivedli svět karmy do nedostatku duší, ještě že máme většinu masožravců.
   Duše se vybírají ze z těch zabitých hospodářských zvířat, které dosáhly formy vyšší a nejvyšší. I tak se člověk někdy ožere jako prase, řve jako kráva, chová se jako vůl, jako kanec nebo bejk. A kouká na to jako tele. Ještě že jste vynechal jiná domácí zvířata jako slepice a husy.
   Píšete :“Berte moje odpovědi za absolutní hovadiny, protože tato oblast jde stejně zřetelně mimo Vás. Bylo Vám to nejasné již od počátku a asi to tak má zůstat. Ale i přes tento fakt si ještě dovolím něco dodat. Zvířecí duše dospěje svým vývojem do stadia, kdy se dostává do vyšší formy zvířete. /ba co dím, té zvířecí nejvyšší/ Tomu byste mohl rozumět. A pak se již může duše zrodit do lidského těla, je-li to potřeba, ale ne ze svého rozhodnut“
   Konečně rozumné slovo, beru to jako absolutní hovadiny (nechci vtipkovat, že právě Vy jste chytil tu nejvyšší formu hovězí duše, co plodí ty hovadiny). Jak píšete :“Zvířecí duše dospěje svým vývojem do stadia, kdy se dostává do vyšší formy zvířete. /ba co dím, té zvířecí nejvyšší/ “
   Vendo, zesměšňujete se sám. Tady diskutuje se soudnými lidmi.

   1. Píšete :“Pokud uvěřím Vašemu bajfik výpočtu o 10 milionech zabitých kusů dobytka denně ( =3 650 milionů za rok) , tak svět má přebytek 47,5 krát víc zabitých hospodářských zvířat, jak potřebných nových duší.“

    Pardale, ta zabitá zvířata nejsou zabíjena kvůli duším, ale kvůli masu. A to jsem to maso přiřkl jen dvěma miliardám lidí denně ( zbytek 5,5 miliardy lidí nic? )

    Pardale, přesně jsem věděl, že Váš nátlak na moji odpověď na Vaši otázku ohledně duší není motivován upřímně a moje snaha Vám podat Vám informaci, dopadne nakonec Vašim výsměchem a přidají se pak i další. To ukazuje na jistou úroveň Vaši a i některých zdejších lidí.

    Proč jste se nezeptal pana Degona, který tu vehementně tvrdí, že všechny duše jdou k Bohu, všechny, nevrací se žádná a Bůh neustále posílá nové a nové. Tam ten deficit je mnohem větší.

    Samozřejmě, že moje odpověď mohla znít hned od počátku – nevím, netuším, to je věc Boha-Otce-Stvořitele, jak by Vám asi odpověděl pan Degon. Ale protože vím něco o učení Véd, dovolil jsem si Vám něco naznačit.

    Tak končím s tímto tématem – tady ještě jeden odkaz /dost podle mne povrchní / – https://cs.wikipedia.org/wiki/Posv%C3%A1tn%C3%A1_kr%C3%A1va

    A odkaz na můj dřívější článek: https://hledani.gnosis.cz/zvire/

    Václav Žáček

   2. ad – Vegetariáni by přivedli svět karmy do nedostatku duší, ještě že máme většinu masožravců.
    _____________

    Kdysi jsme s Vendou vedli řeč o etickém vegetariánství. Závěr byl takový, že Vendovi z etického hlediska nevadí psí konzervy, protože je kupuje v Lídlu :-)))))))))))

   3. pro soudné lidi :
    zdejší materialisté jsou velmi pyšní na svůj mozek, jak dokáží skvěle argumentovat. Zapomínají, že i ten svůj mozek mají od Boha. Ve Védách je uvedeno : jakmile někdo říká „já si myslím“, už může přestat mluvit. Koho zajímají výplody pomatených myslí. Pravý světec a sádhu když mluví, tak cituje písma, protože pocházejí od Boha a jsou dokonalá.
    P.Pardál nemůže pochopit, kde se berou nové a nové duše ? Celé stvoření je plné duší, atomických částeček Boha. Velká většina duší jsou věčně svobodné a žijí věčně v duchovním světě. V hmotném světě žijí věčně podmíněné duše, které se pokoušejí panovat hmotné přírodě. Existuje 8 400 000 životních druhů, duše putuje po celém vesmíru a převtěluje se do těchto druhů. Jedině v lidské podobě, která je popsaná jako velmi vzácně dosažitelná se může duše osvobodit od hmotného prokletí. Ovšem jen málokterá duše se chce osvobodit z tohoto koloběhu rození a umírání. Raději si chce užívat a nic neřešit. Převážná většina duší ani nevěří v Boha a ti co věří, doufají, že to Bůh nějak zařídí a nezáleží na tom, jakou karmu si zde nashromáždila. Jistě, bezpodmínečná milost Boha existuje ale spoléhat na to není příliš rozumné. Velkou většinu duší čeká po skončení tohoto života další život ve zvířecí podobě. Je to uvedeno v Bhagavatgítě :
    Bg. 14.15

    Zemře-li člověk pod vlivem kvality vášně, narodí se mezi těmi, kdo se věnují jednání s vidinou jeho plodů, a zemře-li pod vlivem kvality nevědomosti, narodí se v říši zvířat.

    Význam
    Někteří lidé se domnívají, že když duše dosáhne úrovně lidského života, již nikdy nepoklesne. Takové domněnky jsou však chybné. Tento verš nám sděluje, že člověk, u něhož převládá kvalita nevědomosti, po smrti poklesne a obdrží podobu zvířete. Z ní se do lidské podoby musí opět dostat postupnou evolucí. Ti, kdo berou lidský život skutečně vážně, by tedy měli tíhnout ke kvalitě dobra, v příznivé společnosti překonat kvality a trvale spočinout na úrovni vědomí Kṛšṇy. To je cíl lidského života. V jiném případě nemá lidská bytost zaručeno, že příště bude znovu člověkem.

   4. Vendo, odpověď k novým duším zatíženým karmou, kterou nemají odkud zdědit spáchané hříchy prostě nemáte. Konečně jste se k tomu dopracoval.
    K tomu citát, který napsal Voltaire:
    Kolik hloupostí napovídají lidé jen proto, že chtějí říct něco chytrého…

    Zabíjačky hospodářských zvířat, a tím převtělování jejich duší do nových lidských, to jete se hodně ztrapnil.
    Píšete : „Proč jste se nezeptal pana Degona, který tu vehementně tvrdí, že všechny duše jdou k Bohu, všechny, nevrací se žádná a Bůh neustále posílá nové a nové. Tam ten deficit je mnohem větší.“
    Neptal jsem se, je to podle jeho sdělení jasné a v souhlasu s Biblí: Bůh dává nové duše narozeným dětem.
    Přeji hodně zdaru, Vaší karmě zvláště.

   5. Píšete: „Vendo, odpověď k novým duším zatíženým karmou, kterou nemají odkud zdědit spáchané hříchy prostě nemáte. Konečně jste se k tomu dopracoval.“

    Ale mám, a již několik roků.

    A to odpověď je právě předmětem a i dokonalou informací, kterou byste mohl získat z mé otázky – nejprve jsem Vám napsal ať se zeptáte Vašeho pana faráře. Pak, když jsem Vám napověděl, myslel jsem si, že to dokážete sám. Nedokáže a tudíž to nikdy nebudete vědět. Vám to ale vadit nemusí, protože na karmu, duši a reinkarnaci nevěříte. Tak co s Vámi, Marečku.

    Pěkný večer.
    Václav Žáček

   6. Jaromíre, na tuto Vaši citaci z Gíty – „Zemře-li člověk pod vlivem kvality vášně, narodí se mezi těmi, kdo se věnují jednání s vidinou jeho plodů, a zemře-li pod vlivem kvality nevědomosti, narodí se v říši zvířat.“ může zareagovat třeba Pardal, že v Bibli o tom nic není.

    Jinak díky za kvalitní, klidný a neurážlivý příspěvek.

    Václav Žáček

 10. Pre „diskutéra“ Vendu: Po dlhšej prestávke som to skúsil s vami opäť, ale vidím, že bezvýsledne. Vy potrebujete „diskutéra“ iba na to, aby ste ho využil ako obeť pre svoje egoistické povýšenecké zámery a sa mu vysmieval, ako malému chlapcovi. Takúto smiešnu postavičku Vám Degon robiť nebude a tak už odo mňa nečakajte žiadnu zhovievavosť.
  Majte sa, ako sám chcete!

  1. Degone,
   měla jsem řadu přátel na trochu jiném stupni vývoje, než na kterém jsem byla v té době.
   Nikdy se mi však nestalo, že by se mi vysmívali, jak malé holce, nebo mne jinak ponižovali, i když to byla dost tvrdá škola pro člověka, který dost vycítil. Jen jsem se potřebovala naučit zachovat klid srdce, aby mne přestalo bolet při každém ataku.
   Pokud se to tak děje, je třeba hodně síly, postavit se tomu a zachovat si svou důstojnost, nenechat sebou manipulovat a stát za svým poznáním. Tehdy jsem došla k tomu, že ani ti sebezkušenější lidé z naší skupiny netušili, kdo, kým vlastně jsem. Neuměli mne zařadit, tak jak ostatní v oné skupině.
   Jsem velmi ráda, že dokážete stát na svém. Je dobrá tato Vaše cesta.
   Ano, zatím jsme zde byli všichni shovívaví. Co se stane, až přestaneme být, netuším, dojde-li k prozření, které je v zájmu nás všech.

   1. Zajímavá věta paní matko – „Ano, zatím jsme zde byli všichni shovívaví. Co se stane, až přestaneme být, netuším, dojde-li k prozření, které je v zájmu nás všech.“

    Jak by se možná zeptala jedna zdejší paní; proč v zájmu nás všech, a dodala by možná, mluvte sama za sebe, sdělte svůj vlastní zájem.

    Vážení, používám toto oslovení pana ukřivděného Degona pro jeho skupinu.

    Kolega Václav přistoupil na informaci pro Pardala. Tušil jsem, jak to dopadne. A dopadlo přesně tak.

    A přitom vysvětlování mu Václav položil dvě jednoduché otázky. Jsou z jeho světa vědy /i mého – tedy hmotného /, zatímco on mu položil otázku ze světa zcela jiného, na který sám nevěří.

    Pěkný den
    Alois

    P.S.
    po deštích jdeme s Václavem konečně na šípky

    (Honzo, okomentujete to nějak svým humorem?)

   2. Vy vážně nechápete, proč je to v zájmu nás všech?
    Tuším že Pavlínka tu psávala o chudobě srdce.
    K čemu nám je zde chudoba srdce a další, např. egoistické povýšenecké chování, vysmívání,… aneb …“Jejich jest království nebeské…“
    Všichni jsme hvězdičky na společném rouchu otcově. Ale některé otce – měsíčka vůbec, ale vůbec neslyší, nevidí a tak se vrtí a některé spadnou dolů na zemi, ale nikoliv do lidského srdce, anóbržžžž do blátíčka …

   3. ad – Alois pro matku Zdenku, Degona, Věru z Vysočiny a Honzu

    Co z vašeho příspěvku je určeno Věře z Vysočiny? Mě se spor Václava, Pardala a Degona vůbec netýká a popravdě ani nezajímá, nechápu, proč se mi něco snažíte objasnit.

    ad – po deštích jdeme s Václavem konečně na šípky

    Konečně jste se vydali správnou cestou.

   4. ad – Vážení, používám toto oslovení pana ukřivděného Degona pro jeho skupinu.

    Vy už jste Aloisi zmatený jako ten Babiš:-))

   5. Aloisi, Venda Vám dal za úkol zeptat se na jeho dvě otázky o vesmíru, z hlediska tématu duše jsou tyto otázky naprosto mimo. Jen tak, aby něčím zaprudil. Otázky hledat nebudu, neměl jsem v úmyslu na ně odpovídat, je jasné k čemu slouží- zamlžit, že Venda je s argumenty v koncích.
    Takže po Vendovsku dám opdověď asi na jiné otázky. Pokud původní otázky Vendu zajímají, najde odpověď v tom článku, odkud ten dotaz na konkrétní hvězdu stvořil.
    Moje odpovědi v souhlasu se současnou vědou
    A) https://www.osel.cz/9199-ve-vesmiru-jsou-nejmene-2-biliony-galaxii.html
    Ve vesmíru je nejméně 2 biliony galaxií ( 2E12 galaxií)
    B) Naše Galaxie má zhruba 2.10E11 hvězd. V dosahu HST je v principu 10E11 galaxií . Je-li naše Galaxie docela průměrná [ve skutečnosti je asi trochu nadprůměrná], tak je ve viditelném vesmíru maximálně 10E22 hvězd, tj. deset tisíc triliónů hvězd.
    C) https://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_nejv%C4%9Bt%C5%A1%C3%ADch_hv%C4%9Bzd
    seznam největších hvězd
    D) https://sciencemag.cz/nejvetsi-neutronova-hvezda-nebo-nejmensi-cerna-dira/
    Největší neutronová hvězda ?
    E) https://www.astro.cz/clanky/vzdaleny-vesmir/nejhmotnejsi-hladova-cerna-dira-ve-vesmiru-ma-34-miliard-hmotnosti-slunce.html
    Největší černá díra :Její hmotnost byla určena na 34 miliard hmotností Slunce a hltá hmotu v ekvivalentu téměř jednoho Slunce každý den,
    F) Největší pitomost vesmíru : Převtělování duší zabitých zvířat do člověka, když je nedostatek duší s karmou po zemřelých.

  2. Nevadí mi, že z obou stran, Vy i já, slušně vedenou diskuzi považujete za bezvýsledný pokus.

   V čem by měl být bezvýsledný?
   Napsal jste sem, ne jen pro mě:

   Degon 15.10.2020 (10:53)
   Vážení: Poznámka k problematice – duše: . . . . . . .

   A to přirovnání k benzínu či elektřině je podle mého poznání prostě špatně. Ale to by Vás nemuselo urážet, když mám jiné poznání o duši. ( kdo nejde s Vámi, jde snad proti Vám – Degone jsme zde na fóru Hledání Světla a diskutujeme )

   A podle mého poznání jsme zareagoval k rozumu zvířat, o kterém jste napsal toto:

   Degon 15.10.2020 (15:45)
   Venda píše: „Ještě jen dodám, že řada duší velkého hříšníka se může vtělit i zpět do zvířete“. – Tak, ak sa duša s ľudským rozumom vtelí do zvieraťa, musí mať to zviera aj ľudský rozum, nie? Škoda, že sa niečo také ešte nikdy nepozorovalo. Asi tomu bude predsa len inak, nemyslíte?

   A zeptal jste se mě přímo – co si o tom myslím? /tady Vás asi rozhodilo, že jsem k vysvětlení použil tattvu ákáš /

   Dále jste glosoval „vědomí“ – tady jste psal o mně ?!

   Degon 15.10.2020 (16:00)
   Venda píše: „Duše má vědomí, což nejde říci o elektřině a ani o benzínu. To víte, že? A myslíte, že vědomí nehraje žádnou roli?“ – Vedomie je manipulovateľné, v hypnóze môžete médiu vsugerovať, že je psom a on vám ako pes bude štekať. To naše pozemské vedomie je neprestajne pod silným psychickým a mediálnym tlakom, takže je Satanom manipulovateľné.
   Pekný deň!

   A slušně jsem Vám odpověděl, jaké je moje poznání.

   Pane Degone, uvědomte si, že Vy jste se přidal a reagoval na to, co sděluji Pardalovi. A já to akceptoval a odpovídal přímo Vám – na rozdíl od Vašeho „Vážení“ a „Venda píše“.

   A teď, když dáváte najevo, že nevíte o nemožnosti zvířete napojit se na ákášu /a to je podstatný rozdíl mezi člověkem a zvířetem/ a když přirovnáte duši k benzínu auta či působení elektřiny v blesku, a já k tomu zaujmu svůj postoj svými názory, přiřknete mně egoistické povýšenecké záměry a prý jste obětí, prý se Vám vysmívám jako malému chlapcovi.

   V čem?

   Pěkný den.
   Václav Žáček

  3. ….říkala jsem si, že jste mu na to zase skočil :-)
   Venda „diskutuje“ jediným způsobem: nejdřív se pokusí vytáhnout z člověka důvěrnější informace a ty pak obratem použije jako palnou zbraň proti němu. O nic jiného mu nejde.

 11. Milá matko a Věro z Vysočiny, ďakujem Vám za vyjadrenie sústrasti, ktorú si od Vás veľmi vážim a budem si ju pamätať. Človek niekedy zabúda na to, v akom svete to vlastne žijeme a kde len slušné odzdravenie môže viesť k pozvánke do bytu, kde vás odkrágľujú. Budem na to pamätať! Tento svet už nie je ten, v ktorom sme prežívali svoje šťastné detstvo a kde sme intenzívne cítili Božiu prítomnosť, zhovievavosť a lásku. Nuž, čo už – je treba len dúfať, že sa raz zmení…
  Príjemný deň želám!

 12. Degone, i já se přidávám k té soustrasti, i když se divím, jak můžete být s prominutím tak blbej, že dovolíte kryse, aby se vplížila do Vaší postele a začala tam ohryzávat to, co tam najde? To se přece nedělá! Ať je to pro Vás poučením. Jinak jste OK!

  1. Návštěvníku, pan Degon nazval svůj článek – „Jak se v tom vyznat a nezbláznit se“

   No a protože je v tom článku tolik jeho nepřesností, ve kterých se evidentně nevyzná, tak jsem to chtěl upřesnit tak, aby se on nezbláznil.

   Víte, já jsem s ním nijak zpočátku nediskutoval, ale od něj se to vršilo a vršilo, až jsem měl strach, že to na něm zanechá stopy.

   Pod jeho článkem jste začal diskuzi s ním Vy sám, a to dotazem – „Degone, to je opravdu pozoruhodný příspěvek, stejně, jako jsou i všechny ty vaše ostatní. Je možné zde podat nějaký důkaz, že zmiňovaná akaša není jenom pouhá fikce, ale objektivní realita?“

   No a ákáša, důkaz je prý od Moodyho, jak píše pan Degon, to mě dost nadzvedlo. Ale nic, nechal jsem to být.

   Pan Degon se mě pokusil zatáhnout do diskuze – viz. Degon 6.8.2019 (11:18)
   Pane Lojzo (alias Vendo): . . . . ale pan Lojza ho elegantně odmítl.

   Skutečně jsem odmítl pod tímto článkem s ním diskutovat a normálně jsem mu to i napsal. Diskuze končila v půlce srpna 2019, ale pak paní Věra, po cca 1 roce vstoupila s dotazem a rozvířila novou asi třídenní diskuzi. Ta skončila, ale pan Degon, zřejmě pod dojmem „Jak se v tom vyznat…..“, začal opět po cca dvou měsících sám zase v říjnu psát. A v souvislosti s tím jeho vstupem jsem se ho musel na něco optat, protože si nedokázal dávat věci dohromady a chtěl jsem mu pomoci, aby se nezbláznil.

   Neustále jsem se ale po tomto mém nedávném vstupu držel tématu jeho myšlenek z jeho článku.

   A Vy sám jste do této obnovené diskuze vstoupil a já Vám i odpověděl – viz. Venda pro Návštěvníka 10.10.2020 (15:17)
   Návštěvníku, rozumím Vám.
   Rád bych se zúčastnil diskuze o problematice koronaviru a i o tom, co vyjádřila hlava katolické církve. Ale k tomu, i Vašemu názoru o neotvírání Pandořiny skříňky, bych rád znal vysvětlení kauzalita v. karma.

   A objasnil jsem, proč jsem se do diskuze tentokráte zapojil.

   Vy jste se chytil mého překlepu a napsal jste mi – Návštevník 11.10.2020 (10:19)
   Vendo, pro ty Vaše „píčiny“ s Vámi odmítám komunikovat. Nezasloužíte si to…

   No jo, co jsem mohl dělat, že?

   Pak se sem „vloupal“ Pardal a ten rozvinul diskuzi již jiným směrem. A to je již jiná historie. Viz. Pardal 13.10.2020 (9:51)
   Vendo, jsem rád, že jste si v komentáři článku starém přes rok od pana Degona vzpomněl na moji otázku, kde se bere pro narozené lidi karma, když asi za 15 let přibude 1 miliarda lidí.

   Návštěvníku, Vy jste svoji první otázkou nastínil problematiku ákáše – to asi nepopřete.
   A já teď vysvětli panu Degonovi něco k ákáši, ale to již neunesl a včera ve 22:00 se mnou diskuzi prakticky ukončil. Psal jsem mu slušně, bez zesměšňování jeho osoby a názorů a poskytoval jsem mu možná i nové informace. Nicméně, pan Degon má osmdesát roků /cca/ a já ctím, že možná i z toho důvodu nechce diskutovat.

   Pěkný den.
   Václav Žáček

   Omlouvám se

   1. ad – Víte, já jsem s ním nijak zpočátku nediskutoval, ale od něj se to vršilo a vršilo, až jsem měl strach, že to na něm zanechá stopy.
    ______________

    Vendo, vy jste zlý člověk. Vlezl byste druhému až do kuchyně a pak se chováte jak predátor. Na Degona jste dotíral tak dlouho, až vám ve slabé chvilce uvěřil a tohle je výsledek. Že se nestydíte!

   2. Vendo, vy byste si evangelia vůbec neměl brát do úst. Zlý úmysl z vás čiší na sto honů. Když jste začal dotírat na Degona, přesně jsem věděla, jak to skončí. Virtuální svět by se neměl brát příliš vážně, ale i virtuální realita ovlivňuje duševní stav člověka. Vy v sobě nenesete dobro a to je potřeba u každé – byť i virtuální osoby rozeznat. S virtuálními predátory je možné bez úhony na duši debatovat jen jediným způsobem – dělat si z nich legraci, v podstatě si jimi jen krátit dlouhou chvíli. Jakmile je někdo vezme vážně, nikdy to neskončí dobře.

   3. Věro, Bibli asi nelze nikomu zakazovat. Jde o to, že jedna věc je z Bible někoho poučovat a druhá je se z ní poučit sám.

    Nezáleží na tom, že vůl je vůl, chyba je, dělá-li se z něho lev. (Karel Čapek)

    Nechci dělat onu časosběrnou studii, co všechno už bylo pravda, byť jen k té otázce, že je nedostatek miliard duší, které mají narození dědit po zemřelých. Takže jen letmo, co mi k tomu uvízlo v hlavě adresováno směrem od Vendy ke mně.
    a) Vím, ale neřeknu, nepochopil byste to.
    b) Vím, dal jsem Vám návodné otázky, na které jste neodpověděl, takže jste to nepochopil (to je, myslím, i poslední verze).
    c) Mohl jsem na začátku říct rovnou, že nevím. Ale chtěl jsem, abyste se poučil z véd. Nebo něco takového, prostě sám našel odpověď. Moc jsem se nesnažil, jistota je, že by to bylo špatně.
    d) Bůh stvořitel to tak učinil, byla to jeho vůle.
    e) Zvířata (domácí hospodářská) se vyvíjejí, některá do vyššího stupně, a ta pak mají duši.
    f) Duše některých lidí, kteří se rozumně nerozvíjeli, se vtělí do zvířat (asi podle citátu z Gíty).
    e) Moje replika: Když se jedna nehodná duše vtělí do jednoho zvířete, tak je to pořád jedna duše. Nedostatek duší může vyřešit jen to, že se zvíře i s duší namnoží. Vepřový dobytek se množí rychle. Takže jak už jsem dříve naznačil:
    Nedostatek duší zhatí, naši vepři boubelatí.
    Psala jste, že Venda + Alois se vydali konečně správnou cestou, tedy směrem k šípku.
    Trhal jsem šípky asi 3 litry před asi 10 dny, vybral jadérka a dužinu usušil mírnou teplotou na sušičce.
    Jsou různé názory.
    Odbornice na výživu a škodliviny v potravinách prof. Hybajšková ve videoklipu v A dost! říká, že v šípku je 600-900 mg vitaminu C na 100 g. Denní dávka je 60-90 mg/den. Tedy 1 kilo šípků na 100 dní. Kromě toho šípky posilují imunitu.
    Starší pojednání říkalo, že šípkový čaj neuškodí, ale obsahuje v šálku jen 1 mg vitaminu C, takže 60 šálků denně asi nedáme.
    Bylo mi líto asi 2 litry semínek a jemných chloupečků vyhodit. Když jsem byl venčený naším psem, tak jsem kusem klacku lehce zahrabal několik tisíc semínek na místě zbořeniště, kde srovnali se zemí spadlou kolnu na kraji louky u lesa. Je to místo s hrůznou historií, v květnu 1945 tak sovětští vojáci v noci stříleli zajaté vlasovce, kteří si tam někde museli kopat hroby. Vlasovci byli lidé velmi různí, řada z nich se stal zločinci a zasahovali proti partyzánům. Jiní byli vojáci a důstojníci Rudé armády, kteří padli v prvních měsících do zajetí a vstupem do ROA se zachránili od smrti hladem a zimou. I generál Vlasov bojoval hrdinně u Lvova a Kyjeva, vzdal se až beznadějné situaci obklíčen v bažinách po bojích u Leningradu. Pak ale zcela kolaboroval a zradil.
    Při setí šípků jsem si připadal jak neolitické ženy, které vynalezly zemědělství.
    Beru to jako pokus s karmou, jestli sklidím, co jsem zasel. Doufám, že sklízet se bude ještě za hodně let.

   4. Pardale, jestlipak víte, jak se vaří nejlepší šípkový čaj?

   5. Paní Věro, můžete z mé diskuze s Degonem pod tímto jeho článkem uvést to z čeho cítíte, jak píšete – „Zlý úmysl z vás čiší na sto honů.“ ?

    Děkuji.
    Václav Žáček

   6. Vendo, to není potřeba. Vy svoje úmysly znáte. Zlomyslnost a faleš, to je vaše cesta.

   7. Tak ještě jednou – Věro, odkaz na Matouše kap.7., verš 1 až 5.

   8. Věro, šípkový čaj dělám tak, že uvařím normální černý čaj do půllitrového hrnečku a vhodím velkou polévkovou lžíci sušených dužin půlených šípků. Není to extra dobré, dávám si do toho trochu mátového extraktu (macerovaná máta, trochu oslazená a uzavřená v tmavé láhvi se šroubovacím závěrem). Piju pomalu, na dně pak zbude vrstva už chladnějších nasáklých šípků, které lžičkou sním. Dají se rozkousat, spíš rozmačkat i se zuby starými dost desetiletí. Takže pokud v sušených šípcích jsou vitaminy a antioxidanty atd. , tak to posílám k vyřešení do trávicího ústrojí.
    Louhuje se to tam taky půl dne, líp jak se doporučuje šípky naložit přes noc do studené vody.
    Rozhodně si nemyslím, že chloupečky kolem jader šípku jsou něco zdravého, syrové píchají i do rukou, natož nedej bože někde v polypech ve střevech.
    Teď bereme s manželkou koupený vitanmin C obohacený acerolou, šípkem a rakytníkem.
    Nevěřím tomu, že vitamin C se nějak podstatně poškozuje stykem s kovy – myslím nerez nádobí. Katalyzátory (težké kovy třeba i nikl) musí mít obrovský povrch, prostě mikroskopická houba, jinak je reakce pomalá. Z jednoho sáčku čaje se ze švu svařeného plastem uvolní 11 miliard mikro- a nano- částic plastu. A taky to nějak přežíváme.
    Vitamin C má silné redukční účinky, to je pomáhá udržet v těle složky, které se mohou kyslíkem oxidovat, když je třeba energii. Hlavně má vitamin C pomáhat udržet v těle redukovanou formu železa (Fe+II), která je nutná pro tvorbu hemoglobinu.

   9. Vendo, kdo má klobouk, ještě není chlap, odkazy můžete rozhazovat na všechny strany, ale skutky hovoří. Jak jsem řekla – zlomyslnost a faleš, to je vaše cesta, nic na tom nemění ani celá Bible.

 13. Paní Věro, Alois tu již dnes není. Já si přečetl tuto Vaši reakci. Věra z Vysočiny 16.10.2020 (10:16)
  ad – Alois pro matku Zdenku, Degona, Věru z Vysočiny a Honzu

  Co z vašeho příspěvku je určeno Věře z Vysočiny? Mě se spor Václava, Pardala a Degona vůbec netýká a popravdě ani nezajímá, nechápu, proč se mi něco snažíte objasnit.

  ad – po deštích jdeme s Václavem konečně na šípky

  Konečně jste se vydali správnou cestou.

  – – – – – – –

  Zavolal jsem mu a ho to velmi pobavilo Je to už starší pán, ale vzpomenul si na Vaše dva vstupy a ty byly k „té věci Pardal – Degon -Venda“.

  A tak, protože zítra bude pryč s rodinou, jsme se domluvili, že udělám jen takový malý datumový a časový přehled Vašich vstupů. Zkuste říct, který se netýkal Degona – Pardala či mě ?!

  Věra z Vysočiny 10.10.2020 (19:45) – to byl Váš vstup k tématu Venda – Degon

  Věra z Vysočiny 15.10.2020 (8:53) – Věro, Váš tvůrčí přístup k tématu Pardal – Venda

  Věra z Vysočiny 15.10.2020 (22:05) – Váš další příspěvek k tomu, co Vás zaujalo

  Věra z Vysočiny 16.10.2020 (9:15) – další Vaše snaha s trochou snahy pošpinit mě

  Věra z Vysočiny 16.10.2020 (7:49) – a Váš závěr, glosa pro potěchu pana Degona

  Zdravím na Vysočinu.
  Václav Žáček

  1. Vendo, vypadá to u vás na zvýšenou teplotu. Nač ta statistika? To nemáte nic důležitějšího na práci? Mě vaše lingvistické orgie vážně nezajímají a vaše příspěvky dlouhé jako nohavice (až na výjimky) ani nečtu. Zábavné jsou jen reakce ostatních.

  2. → udělám jen takový malý datumový a časový přehled Vašich vstupů.

   Tvl Vendelíne, už ti někdo řekl, že jseš PSYCHO?!

   1. Wow, tak Václav je podle Honzíčka PSYCHO, ten americký film režiséra Hitchcocka.
    Honzo, včera po ránu a ty už chlastáš?

   2. Honzo, někteří tady jsou jako rozpálemá plotna. I když je jich v dobrém úmyslu dotkneš – stejně tě popálejí…

   3. Honzo, jen tak kolem: Posledně jsem venku potkal jednoho kamaráda a ptám se ho: – To se vůbec nebojíš té nákazy – covidu 19? A on mi říká: A proč? Tady venku nosím roušku a domá mám v počítači antivirový program, tak se nemám čeho bát! Bát bychom se měli, že se popálíme. Když se neopatrně dotkneš nažhavené plotny tak tě popálí. A tady je takovou plotnou ta dvojice V+A. Na ně pozor! Můžeš se spálit!

 14. Věra z Vysočiny17.10.2020 (11:26): Pani Věro z Vysočiny – „teď ste trefila hřebík přímo po hlavičce“. Výstižné! Dík!

 15. Návštěvníku, pan Petr Šabach napsal skvělou knížku, která se stala předlohou skvělého filmu.
  Spálit se můžete jen o to, co hoří.

  1. Věra píše: – „Spálit se můžete jen o to, co hoří“. – To už dnes, až tak moc neplatí, což by mohli potvrdit návštěvníci jižních pláží, kteří se spálili UV zářením na sluníčku. Ale ten film si prohléhnu, pokud ho na webu najdu. Díky za připomínku…

 16. → I když je jich v dobrém úmyslu dotkneš – stejně tě popálejí…

  Ale já se nikoho „v dobrém úmyslu“ dotýkat nepotřebuju. A co si kdo ve svý palici vytvořil za domněnku, (rozuměj s&h), neřeším.

 17. Pani Věra praví: – „pravda je, že všechno je jinak“. Když teda řeknu, že máte pravdu, tak vlastně říkám, že nemáte pravdu, protože všechno je jinak…
  Já bych to trošinku pozměnil na „pravda je, že všechno může být i jinak“.

 18. Budovanie koncentrákov:
  Plošné testovanie na covid 19 je prípravná fáza na vytváranie koncentračných táborov pre tých, ktorých testami označia za podozrivých z nákazy. Ak sa na to testovanie dostaví jeden člen väčšej rodiny a testami u neho zistia prítomnosť nákazy, tak ho už nepustia domov, lebo by ostatných členov rodiny mohol nakaziť, ale ho umiestnia do karantény, čo je vlastne koncentračný tábor pre tých tzv. „nakazených“, kde bude musieť žiť bez pohodlia domova, iba s tým, čo si zobral zo sebou na to testovanie. A tých takto „označkovaných“ bude zaiste dostatočné množstvo. Mne to pripomína presun „židov so žltými hviezdami“ do koncentrákov z ktorých sa už mnohí živí nevrátili. Ak by sa toto „testovanie“ zaviedlo celoplošne v celom štáte, tak by na to museli zriadiť poriadne veľké koncentráky, ktoré by muselo strážiť vojsko, aby sa im nerozpŕchli domov k rodinám. Pripomína mi to obdobie fašizmu za 2 sv. vojny. Ak si uvedomíme, že tie testy sú iba na podozrenie z nákazy podobnej chrípke, tak sa máme na čo tešiť…

   1. Milá Viera z Vysočiny, zatiaľ je tomu skutočne inak, zatiaľ celoplošné testovanie má začať ako pilotný program experimentálne iba u nás na Slovensku na tento víkend, ale trend je myslím jasný – „koncentračné tábory pre nadbytočných“. Či sa tieto plány aj naplnia, záleží iba na nás – či to dovolíme. Ja tiež dúfam a spolieham na ľudský rozum a inteligenciu človeka… :-)

   2. Pane Degone, buďte rád, že na tom nejste jako Češi:

    „To je bordel, co ten Babiš udělal, a teďkon to všichni musíme slíznout. To je debil. Pardon, s prominutím. Děkuju, nashle,“ řekla po rozhovoru pro Českou televizi v následném neformálním rozhovoru se zaměstnanci veřejnoprávní televize ministryně Maláčová.

    Nemohli byste si ten danajský dar vzít zpět?

   3. ad. Degon23.10.2020 (8:56)

    Dovolím s poznámku – to už u Vás bylo v prvním kole, kdy museli jít pozitivně testovaní do karantény mimo své bydliště.
    U nás tuto možnost – jít do hotelu nabízí nepovinně pro testované, ale i pro bezpříznakové, nebo ty, kdo se nemohou vrátit na LDN, nebo do domovů důchodců,…

    Co se týká nákazy – slyším všude okolo – stejně se nám to nevyhne, je to jen otázka času,… ale o osobní zodpovědnosti nikdo nemluví a že by si vzal aspoň mezi lidmi roušku, umyl si ruce,…
    Co mne těší, naše okresní nemocnice zatím stíhá i operovat necovidové pacienty, i když nákaza se může projevit dodatečně po operaci. No, snad se personál dostatečně chrání. Já se aspoň za dcerku ladila, dala jsem ji do SOS kruhu a uvidíme jak to zvládne, již je a běžném pokoji a vnuci spí u nás.
    Zdravím a udržujme si fyzičku, imunitu, klid a mír a kdo se umí naladit, či pomodlit – i to pomáhá ke klidu a míru.

 19. Degone, psychologie mluví jasnou řečí, člověk nezvládá život v chaosu, proto si vytváří konspirační teorie, které jsou navzdory absurditě pevným záchytným bodem. Žádné koncentrační tábory pro nadbytečné se nechystají, buďte v klidu a dělejte si svoje věci tak, jak jste zvyklý.

Diskuse byla ukončena.

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2022

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Tento web používá jen nezbytně nutná cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení.

Odkazy:

Slunovrat Agentura BYTÍ Záhady-Zdraví.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference