mapa stránek || vyhledávání

Bolestivá americká éra

Přeji krásný letní den. Jsem autorkou, která se politickými texty nezabývá. Nejsem ani politolog ani sociolog, a tato sféra mi tedy nenáleží k diskusi. Nicméně, jak to v životě bývá, vše je vždy poprvé. Dovolila jsem si jeden politický text sepsat.

Mluvíme-li o institucionalizaci v rámci Spojených států je nutné si uvědomit, kdy lze již o institucionalizaci na americkém kontinentě hovořit.

Ničení mayské literatury španělskými kněžími v 16. stoletíDovolím si oponovat školnímu výkladu o institucionalizaci USA s příchodem Evropanů. Osobně zastávám názor, že institucionalizace na americkém kontinentě započala již s civilizací Inků, čili k velkolepé říši je nezbytná existence schopnosti řídit její každodenní fungování v rámci běžného života jejích obyvatel. Jednoduše bychom mohli podotknout, že tato říše potřebovala řád a řád je samozřejmě vázán na instituce v rámci celé společnosti, v případě Inků na jejich civilizaci. Bohužel, známe dějiny, příchodem Španělů vedených Franciscem Pizarrem na americký kontinent civilizace Inků začala zanikat, až zcela zmizela v propadlišti dějin. Až nyní archeologické nálezy vydávají svědectví, jak skutečně velkolepá byla incká civilizace.

Nicméně Španělé, a nejen oni, ale poté je následovala celá Evropa, americký kontinent drancovali. Území amerického kontinentu plenili, a dobyté čili získané bohatství odváželi do Evropy. Ovšem Evropě bylo ukořistěné bohatství málo, chtěli nová území a americký kontinent se nabízel ke kolonizaci Evropany. „Jak na divokém západě,“ to je výstižné pro americký kontinent. Nájezdem všech možných individuí z Evropy včetně zločinců, i silnějšího ražení, se započalo osidlování amerického kontinentu. Ačkoliv této negativní společnosti bylo nutné dát řád, samozřejmě se tato skutečnost neobešla bez problémů. Řád, jak již bylo výše zmíněno, bylo nutno zakořenit v této společnosti (nežádoucích) pomocí institucí.

Je otázka, na jakých základech současná americká společnost stojí, bereme-li v úvahu severní Ameriku. Spojené státy jsou suverénním státem světa, nicméně stále nejsou v některých oblastech veřejného života na úrovni některých vyspělých evropských států, viz veřejné zdravotnictví. Vezmeme-li Evropu a její propracovaný systém veřejného zdravotnictví či důchodového zabezpečení, jsou toto Spojené státy schopny svým občanům již zprostředkovat? Nikoliv.

Protipólem Spojených států je Francie, kde si lidé začali uvědomovat nutnost dokonalého společenského řádu již před více než dvěma sty lety. Rozhodným okamžikem byla Velká francouzská revoluce. Institut absolutismu, čili panovníka s neomezenou politickou mocí, byl již pro stát a jeho občany neúnosným. Francie začala budovat republiku. Nicméně nutno podotknout, dokonalý řád stále není, a aby byl, je nutno, aby lidé zmoudřeli, nejen v Evropě, ale také ve Spojených státech amerických. Ano, institucionalizace k vytvoření společenského řádu je dobrý počin, ale chybí vyspělá civilizace k naplnění všech myšlenek a idejí k plnohodnotnému fungování celé lidské společnosti v rámci planety zvané Země.

S přáním hezkého dne Ivana Kryllová
 

Poslední články autorky:


hodnocení: 4.5
hlasů: 2
Print Friendly, PDF & Email

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2024

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Tento web používá jen nezbytně nutná cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení.

Odkazy:

Slunovrat Agentura BYTÍ Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Česká Konference