mapa stránek || vyhledávání

Stvoření – Člověk – Bůh

Polaritu lidského vědomí prožíváme každý z nás střídáním dvou stavů našeho vědomí – bděním a spánkem. Tyto dva stavy vědomí prožíváme jako obdoby vnější přírodní polarity střídání dne a noci.

Ve dne je tedy aktivní vědomá část našeho vědomí, v noci je pak aktivní nevědomí. Psychologové tedy rozlišují naše rozvrstvené vědomí jako: vědomí – podvědomí – nevědomí.

Vědomí je od nevědomí odděleno jakousi oboustranně propustnou membránou. Tuto membránu můžeme nazvat podvědomím. To má v sobě jak obsahy, jež sem klesly z vědomí (např. zapomínání), ale také obsahy vystupující z nevědomí, jako např. tušení, velké sny, intuici, vize.

Dnešní moderní člověk je velmi silně ztotožněn pouze se svým vědomím. Tím pádem má propustnost membrány velice malou, a proto ony obsahy vystupující z nevědomí jsou velice málo časté. Vyšší propustnost může vést k intuitivnímu vnímání světa, prorockým snům, různým vizím, atd. Stavu osvícení nebo kosmického vědomí by člověk dosáhl teprve úplným zničením této membrány, kdy by vědomí a nevědomí splynulo v jedno. Tento krok by se ale rovnal zničení vlastního já. Ježíš říká: „Já (vědomí) a můj Otec (nevědomí) jedno jsme.“
Polarita lidského vědomí se objevuje i v anatomii velkého mozku. Velký mozek se člení na dvě hemisféry, jež jsou propojeny takzvaným spojovacím můstkem (corpus callosum).

Výzkum mozku ukázal, že obě hemisféry jsou v podstatě dva samostatné mozky a mohou pracovat i nezávisle na sobě. Obě hemisféry se však velmi liší co do charakteru a kompetence.

Výzkum také ukázal, že obě poloviny mozku se zřetelně odlišují jak co do funkčnosti, tak co do výkonnosti a každá z nich má své zvláštní kompetence. Levá polovina by se dala nazvat „verbální hemisféra“, neboť odpovídá za logiku a strukturu řeči, za čtení a psaní. Levá polovina myslí tedy digitálně, má tedy na starosti rovněž čísla a počítání a dále ještě vnímání času.

Pravá polovina mozku je místo analýzy, kde sídlí schopnost celostně zaznamenávat komplexní souvislosti, vzorce a struktury. Pravé hemisféře také vděčíme za schopnost abstrakce, abstraktivního myšlení. V pravé polovině mozku sídlí rovněž analogické myšlení a práce se symboly. Pravá polovina tedy nepodléhá pojetí času levé hemisféry.

Polarity JANG a JIN jdou tedy převést i na mozek. Levá hemisféra pak je JANG, mužská, aktivní, vědomá a odpovídá denní straně v člověku – vědomí. Pravá hemisféra je pak JIN, negativní, ženská. Odpovídá noční straně v člověku – nevědomí.

Levá hemisféra tedy odpovídá za: logiku, řeč, čtení, psaní, počítání, čísla, má digitální myšlení, lineární (postupné) myšlení, je závislá na čase.

Pravá hemisféra vnímá celek, má prostorové vnímání, vnímá hudbu, pachy, myslí analogově a v symbolech či obrazech, je intuitivní, nečasová.


Obrázek: Polarita – Nicota

 

Tabulka: Polarita – Nicota
Polarita Hranice Nicota
JANG + JIN Člověk Nicota
Monáda   Kruh
Bílá + Černá   Šedá
Hudba, zvuk   Ticho
Všechna čísla   Nula
+ a –   0
Hladina rybníka s vlnami + a –   Absolutně klidná hladina rybníka
Levá polovina mozku Spojovací můstek
(corpus callosum)
Pravá polovina mozku
Vědomí Podvědomí Nevědomí
Tělo + Duše   Duch
Tao projevené   Tao neprojevené
Stvoření Člověk Bůh

 

Pokud některý z čtenářů četl až dosud pozorně, neuniklo mu jiné pojetí Vědomí vs. Nevědomí v tabulce u článku Polarita. V tabulce u článku Polarita jsem tyto protipóly uvedl takto schválně, protože jsem je potřeboval k dalšímu výkladu – např. odpadkového koše.

(Pokud se podíváme na obrázek Polarita – Nicota, pochopíme, proč Jung říkal odpadkovému koši stín. Jestliže vědomě prožíváme jen jeden pól monády – např. JANG, tak druhý pól monády JIN zůstává neprožitý a tvoří tedy v tom šedém kruhu Nicoty jakýsi stín, protože nebyl ještě prožit.)

Ta polarita se dá chápat ale i jinak. Viz obr. Polarita – Nicota. Bůh stojí oproti svému Stvoření také v polaritě. To, že stvořil tento svět, mu umožňuje své uvědomění. Tady jen malou odbočku zase ke špatnému křesťanskému chápání. Křesťané tvrdí, že Bůh je nekonečně dobrý a celý svět patří tomu zlému Satanovi. („Satan je pán a vládce tohoto světa.“) Neboli je vytvářena polarita „Dobrý Bůh – zlé Stvoření“. Takovéto chápání je ale špatné. Jak by nekonečně dobrý Bůh mohl vytvořit jen zlo.

A nyní se dostáváme k jádru problému. Pravá polovina mozku je ve stavu nadčasovosti a mimoprostorovosti, představuje Nicotu, Nevědomí, nesmrtelného ducha. Levá polovina mozku je vědomá, je uzavřena v prostoru a čase, vnímá polarity JANG a JIN, je úzce spojena s naším tělem a je schopna vnímat zákony Stvoření. Člověk je jakýmsi „mostem“ mezi Stvořením a Bohem.
 

Milan

Červenec 2017
 

Poslední články autora:


 

hodnocení: 2.6
hlasů: 5
Print Friendly, PDF & Email

116 komentářů

 1. Milane, tak já tu diskuzi načnu.
  O samovolný vývoj trvající miliardy let právě jde. Bůh by se nedůstojně nepatlal v neustálých chybách evoluce, které nikam ve vývoji nevedou. Nehledě na to, že v Bibli stvořil člověka na jednu ránu načisto, mám dojem v sobotu.
  http://e-svet.e15.cz/technika/ibm-vytvorilo-umele-neurony-ktere-funguji-samostatne-jako-mozek-1313083
  „Vědci z IBM vytvořili nových druh umělých neuronů, které jsou schopné ukládat i zpracovávat data zároveň.“
  Umělé neurony ještě neznamenají, to bude jako mozek efektivně a s velkým výkonem z mála energie fungovat.
  Mozek pracuje především paralelně- ukládá informace, maže jiné, souběžně zpracovává a vyhodnocuje přes smysly i samotnou činností mozku různé informace současně. Jestli jsou data v mozku digitální nebo analogová, to nevím. Princip obou částí mozku je stejný- synapse neuronů ANO/NE. Jenomže vyhodnocením těchto impulzů vzniká něco jako krátké video, které se časem může rozostřit a ztratit detaily, jak si mozkem dělá místo. Ukládat mohou obě poloviny mozku.

  K diskuzi s JK. Nemyslím, že Pán Bůh, který má na starosti celým vesmírem s miliardami planet a s tisíci planetami v naší galaxii s možným životem, má naši Zemi jako extra garážovou dílnu evoluce, kde zašije a hraje si s evolucí, když ho naštve Paní Božka. Vymřelých druhů je mnohem víc, jak jich žije na Zemi dnes. Nemyslím, že Bůh by měl něco zdůvodňovat, ale taky ne blbnout. Třeba stvořit mastodonta, aby za milion let přišel na to, že má krátký chobot a mamut by byl lepší.
  Nevím poč by si měl Bůh nechat stvořit soupeře a škůdce Satana, mohl si stvořit Paní Božku a užívat si občas jako řečtí bohové, ti měli ještě vedlejšáky.
  Jang a Jin je hezká polarita údajně jako muž a žena.
  No a taková kvasinka má sice DNA, ale je nepohlavní.
  https://cs.wikipedia.org/wiki/Kvasinky
  https://cs.wikipedia.org/wiki/Kvasinky#DNA
  Množí se nepohlavně pučením a jako divá, kdyby měla podmínky, tak za týden naplní Zemi a za měsíc sluneční soustavu. A nemá ani mužský JANG ani ženský JIN, jen pučí.
  Takže máme život na Zemi na principu JANG-JIN-PUČ. :)

  1. Podle mě Bůh stvořil jen zákony, podle kterých Stvoření funguje. V případě planet je to Newtonův gravitační zákon – toť vše. Dál už jde všechno samo.
   V případě živé přírody rozložil nulu na dva principy – mužský princip, ženský princip – toť vše. Dál už se to páří všechno samo.
   Že je kvasinka nepohlavní? No a co? Slimák se rozmnožuje sám, jsou jisté druhy živočichů, které mají oboje pohlavní orgány atd. To všechno je už jen rozmanitost projevu Nicoty v čase a v prostoru.

   1. No, i jenom fyzikálních zákonů je třeba ke vzniku a pohybu planet víc, třeba odstředivá síla , zachování energie, zachování momentu hybnosti…Souhlasím, že prvotní zákony vzniku a vývoje vesmíru byly dány už v jeho samotném počátku.A klidně tomuto počátečnímu stavu (principu), který lze těžko pochopit a zdůvodnit, můžeme říkat Bůh. Hodně zjednodušeně svět spěje k chaosu ( růstu entropie, to je zhruba míře neuspořádanosti daného systému) samovolně. Ale díky energii mohou vznikat systémy, které mají vysokou uspořádanost, někde na vrcholu je lidský mozek. Důkazem toho, že podmínky byly správně nastaveny je život na Zemi i vývoj třeba člověka.
    Píšete o kvasinkách:“To všechno je už jen rozmanitost projevu Nicoty v čase a v prostoru.“
    Což nevysvětluje nic ani tu Nicotu, ani Jang- Jin.
    Nechápu proč to všechno vzniklo a proč se to vyvíjí. Odpověď : proto, že je to možné díky vlastnostem vesmíru už na jeho počátku, je ze stejného soudku jako ten Váš projev rozmanitosti nicoty.
    Nechápu to, nu a co?

    1. ad.: Nechápu to, nu a co?

     Můj oblíbený Jung říkal: Dovoláš se nekonečna? Ne, my tu nulu či nekonečno nejsme schopni nikdy plně pochopit.
     A co Vás pořád trápí je, že proč se ta nula rozložila do polarity? To je ještě o level výš. Když nechápeme a nikdy nejsme schopni pochopit to, co ta nula je, tak je zbytečné se ptát, proč se rozložila do polarity.
     Myslím, že ve starém Řecku ti filosofové měli otázky, které zůstávaly jen otázkami. Na ně se neodpovídalo.

  2. Pardale,

   …Takže máme život na Zemi na principu JANG-JIN-PUČ. :)…
   Jako humor je to dobré, jako fakt je ten „Puč“ samozřejmě nesmysl.
   Stačí jen více otevřít mysl, abyste pochopil, že vámi zmíněný „puč kvasinky“ má stejný princip, jako když muž a žena chtějí zplodit potomka. Navíc je to důkaz, že otcovský a mateřský princip nemusí být oddělen, může sídlit v jedné bytosti.

   Pokud neotevřete svou mysl, musí vás válcovat nepochopení a nesmysly, třeba jako ten že Bůh: „v Bibli stvořil člověka na jednu ránu načisto, mám dojem v sobotu.“
   Bible není určena pro přízemní výklady Boha a jeho tvorby.

   A co se týká vašeho: O samovolný vývoj trvající miliardy let právě jde…
   Uvědomte si, že v tom případě je pro vás všetvůrčím bohem „samvolný vývoj“. Jenže takový bůh nemá inteligenci, proto dokáže tvořit nanejvýš chaos. Důkaz?
   Podle „vědců“ stačí pár miliard let k tomu, aby neinteligentní vývoj, bůh „samo“, stvořil sluneční soustavu, ale přitom nedokázal – bezcílně a mimoděk – stvořit ani jeden užitkový předmět, natož budovu. Zdůrazňuji, že „samovolných sil a energií“ měl k dispozici tento všetvůrce bezpočet a zájem na tom, aby ty předměty stvořil, měl úplně stejný, jako zájem na stvoření sluneční soustavy: nulový.
   A co je těžší stvořit – sluneční soustavu, nebo srub, baterii, nebo aspoň šroubovák?

   Navíc je váš všetvořící bůh neživý, přičemž platí zákon: Jen ze života se život rodí (což je vědecky dokázáno). Můžeste sice tento zákon pro sebe všelijak ohýbat, ale vždy jen ke své mentální škodě, aniž byste na něm cokoli změnil.

   1. Pane JK, Vy máte mysl otevřenou a vypadávají z ní hovadiny. Bakterie je živá, přijímá energii, rozmnožuje se, přenáší svůj genetický kód založený na nukleových kyselinách, které vytvářejí systémy pracující proti entropii ( chaosu). To budovy, sluneční soustava nebo šroubovák pokud vím nedělají. Přechodem mezi živou a neživou hmotou je virus. Takže z neživého viru se za vhodných podmínek vzniká živý virus, což je taky dokázáno. Co na to Váš živý Bůh, jak se mu dařilo v životě, když tvořil sluneční soustavu a vesmír? Nebylo mu u hvězd horko nebo v kosmu zima?
    https://cs.wikipedia.org/wiki/Virus

    1. ad.Co na to Váš živý Bůh, jak se mu dařilo v životě, když tvořil sluneční soustavu a vesmír? Nebylo mu u hvězd horko nebo v kosmu zima?

     Hloupé otázky na základě hloupých naivních představ Boha podle katolické církve,
     že Bůh je stařečkem na obláčku,když se řekne pravdivě,že Je Osobní a Živý?

     Není Vám známo,že světlo a hmota je jedno a totéž?
     Pak Vám jistě není známo,že je vším a všemi a že má na všechno a na všechny vliv.
     Genetický kód je zvuk,kmitočet,logo,pečeť,a pochází ze Zdroje zrovna tak,jako tělo
     domestikovaného zvířete,jímž je obaleno jádro,tedy vaše pravá podstata,pocházející
     rovněž ze Zdroje.

     Otec je i tím virusem,i těmi bakteriemi,jako i každým fyzickým tělem nebo atomem.

     Neskryjete před Otcem nic.Spolu s Ním jsme na návštěvě Nicoty.
     Živý má mnoho forem a není závislý na naivních představách,co je nebo není živé.

     Vy jste,tak jako každý,v Něm a On je ve Vás,zrovna jako i Matka a její dar od Ní,
     který máte nalézt,až se prokopete ke své vlastní podstatě a zjistíte,že jste tím
     jádrem a ne tím,na koho si tu hrajete v divadle Nicoty a bludišti pro sebe samého.

    2. *, já jsem reagoval na JK, který říká, že je Bůh živý a živé vzniká jen ze živého. Nemůžu za to, že živý Bůh je fráze. Vysvětlení už jsem dostal několikrát ve stylu : tomu byste, strejdo, nerozuměl, Otec ví všechno. O tom,že genetický kód je zvuk mi není nic známo a jsem tomu rád.

    3. Náš vedoucí říkal, že jste tady VŠICHNI rapli.

    4. Nick Pardal napsal – O tom,že genetický kód je zvuk mi není nic známo a jsem tomu rád.

     Když vědě není něco známo, neznamená to, že to neexistuje.

    5. Jasně, vždyť přece Bůh tvořil Slovem, takže genetický kód musí být zvuk.

    6. Kontrolní otázka, je nějaký rozdíl mezi zvukem Boha, nebo člověka? Pokud ano, pak tu máme 2 rozdílné zvuky.

    7. Nebo (cituji) :

     „Mistr a žák

     čisté vědomí
     mysl si nasbírala
     dvě kupy hnoje“

     Hra na zvuky, vědomí, genetický kód, lidské slovo boží, život. Vše v konečné fázi, když dobře, kedlubny pohnojí.

 2. Milane, tak já tu diskuzi zase klidně uzavřu…?
  Vždyť není o čem polemizovat, článek obsahuje kousek Pravdy pravdoucí…no a pokud má někdo v nabídce ještě jiný kousek, tak ať o něm napíše taktéž článek a přiloží jej do celkové skládačky…
  Čímž nám vznikne kompletní Pravda pravdoucí, a to bude žůžo! Nastane klid na diskuzním „pískovišti“, jupííí…

 3. Satan není nic špatného ani nic špatného nedělá, je to pouze lidská představa. Dělá k čemu byl stvořen a plní svůj úkol dokonale. Satan je vládce hmoty a skrze ego pokouší člověka a jeho podstatu-ducha přesvědčil že je tělem do kterého se duch napojil. Díky této iluzi oddělenosti a nebezpečí od ostatních, můžou myslet a jednat jednotky odlišně a egoisticky. Tím je umožněno působení sil přitažlivých a odpudivých a může se něco dít. Satan je stvořen Bohem, a je jeho součástí, stejně jako vše co jest. Má svou úlohu, dělat vše možné proto aby člověk žil stotožněn s egem, jménem, hmotou těla, tedy v oddělenosti a podle toho se také projevoval. Tím, že takto žije, a je jedno jestli jako světec či vrah plní svou roli vůči ostatním na pódiu života. Bůh neřeší, nehodnotí a neodsuzuje nikoho, sám to tak stvořil. Satan dostal mnoho prostředků jak nás zabavit a odvést od probuzení. Má lákadla pro všechny lidské smysly, a nenechává prostor pro naše sebepoznávání. Jedině přes něj se totiž může člověk od satana vymanit a vyvinout se ze zvířecího člověka v člověka božského a po dalším vývoji nakonec opět splynout s Bohem. Nejen, že může, ale také tomu tak bude, ale nejdříve musí proběhnout ty egoismy a „peklo na zemi“. Vždy bylo určitému malému množství lidí dáno aby je egoismus plně neovládal a mohli na svět koukat jinak a třeba i prožít rozšíření vědomí a nakouknutí za oponu. Nebyli to zdaleka pouze Buddha a Ježíš. Aby tento vývoj a hra mohla proběhnout je potřeba aby se dělo vše, tedy i to čemu říkáme zlo. Co je zlo? To co se mi nelíbí. Každému se ale nelíbí něco jiného, zloději, že ho chytnou a okradeného, že ho nechytnou. Dokonce ti co podvádí, kradou nebo zabíjejí si neuvědomují, že druhému ubližují, není jim dáno se na situaci podívat z pozice toho druhého, chybí jim empatie, vnímají pouze ze svého pohledu a slouží svému egu. Jdou si pouze za svým, za svým dobrem, potřebou, blahobytem k čemuž je vybízí ego-satan. Není jim dáno aby na tom byli již jako my, a nemohou za to jací jsou. Dostali jednoduše takovou genetickou výbavu a výchovu. A pozor, nevybrali si to sami dobrovolně. Dokonce ani nemají svobodnou vůli to změnit. Nemáme jako lidé svobodnou vůli, to je velká a těžko prokouknutelná iluze této reality. I vědecké výzkumy mozku posledních let toto začínají naznačovat. Vše stvořil a řídí Bůh, ten jediný disponuje svobodou rozhodování.
  Cesta je cíl. Tedy probíhající život takový jaký zrovna je, bez ohledu na to, že se to egu nelíbí. Je v pořádku, že jsou tu lidé co dělají to co se obecně označuje za zlo, a i ti, co toho již nejsou téměř schopni, a i ti co mají pocit, že je zlo potřeba potírat. Ale je dobré si uvědomit, že celá historie je protkána snahou o dobro a mír a stále je to jak to je.
  Proto neposuzujme a neodsuzujme, žijme sami tak nejlépe jak dokážeme, (ale ne v křeči lépe), to je motiv pro okolí. To je správná cesta středem.
  Bojovat proti zlu je nelogičnost. Jdu násilím proti násilí, to nemůže fungovat. Je to další výhra satana, i ten co si myslí, že je dobrý a koná tedy z pozice dobra činí zlo. Něco se mi nelibí, nějaké zlo, vymezuju se vůči tomu, to nemohu jinak než přes stotožnění se s tělem a odsuzování a už mě satan hmota zase má. Tím je cesta z této reality uzavřená.

  1. ad.: a už mě satan hmota zase má.

   Přesně kvůli takovým kecům jsem tu knihu psal. To tady do nás p. Staněk tlakuje už 27 let a přesně takové názory mě vyprovokovaly k napsání této knihy. Ne nadarmo jsem Vás tady jednou nazval Staňkovou roztleskávačkou.

   Z článku: Tady jen malou odbočku zase ke špatnému křesťanskému chápání. Křesťané tvrdí, že Bůh je nekonečně dobrý a celý svět patří tomu zlému Satanovi. („Satan je pán a vládce tohoto světa.“)

   1. Egu nelze vysvětlit, že je ego, to lze vnímat pouze po odpoutání se a získání odstupu. Pak může začít přicházet poznání a moudrost, a už se nenecháme vyprovokovat ničím.
    Nikdo nemá ego, ani karmu, protože to jsou záležitosti hmoty, tedy těla a tím nejsme. Jsme jedno vědomí, jeden Bůh. Tedy není nikdo jiný než JÁ a to si hraje v tělech a této realitě na schovávanou. Takže co udělá jeden druhému dělá sám sobě, a proto se mu to musí i vrátit. Až tuto jednotu pochopíme a začneme se podle toho chovat (nedělej druhému co nechceš aby se dělo tobě) přestane se dít to co se nám nelíbí.

    1. ad.: k čemuž je vybízí ego-satan.
     ad.: Egu nelze vysvětlit, že je ego
     ad.: tedy těla a tím nejsme.

     Moc se Vám to nerýmuje. Kdo ten příspěvek tedy napsal, když nejste tělo?

    2. Bůh ovládá mé i Vaše psaní, hraje si sám se sebou skrze naše těla.

    3. Teď mě Bůh ovládl a přikázal, že na takové kraviny nemám odpovídat.

  2. Váš příspěvek se mnou velmi harmonicky rezonuje. Výborný popis ego materialismu a příměr k satanovi. Díky

 4. ad.:Satan není nic špatného ani nic špatného nedělá, je to pouze lidská představa.
  ad.:Satan je vládce hmoty
  ad.:Satan je stvořen Bohem, a je jeho součástí,
  ad.:Satan dostal mnoho prostředků jak nás zabavit a odvést od probuzení.

  Bez komentáře.

  1. cink, naladím se o oktávu výš. Jen dech mi nestačí, zpěv uslyší?

 5. Prosím, z časových důvodů jsem stihl diskuzi zdejší jen prolítnout, ptám se jen, kdo z vás tady prodává kupu hnoje? Beru ale prosím jen tu hmotnou se znaménkem plus a aby nebyla o oktávu výš?

  1. :-)))))
   hnůj letos nebude, kapky deště špatně zněly, úrodu nezvlažily a tak konec konců ani ten hnůj nebude.

 6. Jestliže nový autor Milan /Kučera?/ píše své příspěvky a čerpá přitom inspiraci ze své knihy a tyto článečky dává do rubriky „Knihy, karty, Vesmír a jeho záhady, Život v harmonii“, naznačuje tím, že pravé Hledání Světla jej míjí. Knihy chápu; karty již méně, to je šalba; Vesmír a jeho záhady jsou tématem, kde člověk hledá tam, kde nemůže /téměř/ nic v komplexních souvislostech pochopit; a Život v harmonii? Co je to život, co je to harmonie. Jeho přístup je podle mne rádoby vědecký, ale tento přístup se míjí s Podstatou s velkým P. Je to s ním jako s židlí, které chybí dvě, tři, nohy a tudíž na ní nelze sedět. Rádoby vysvětlení s prvky vědy a nic či velmi málo z pochopení duchovnosti. I když, asi bych měl k celému posouzení, přečíst jeho knihu,údajně učebnici. Uznávám to, ale nepřečtu. Pravda je, že jsem v ní jen trochu listoval. Jeho témata tu již byla mnohokráte popsána a myslím, že mnohem zasvěceněji. Stačí jen dvě jména – kupř. Jan Johann Jaroslav Miška či Pavel Karpeta. I diskuze pod těmito články zmíněných pánů je více na výši. Kdyby pan Kučera četl od jiných /i amatérů/ s pozorností a vzal si z toho pokorně poučení, mohl by možná i více usilovat o to podstatné, o poznání sebe sama a role člověka ve stvoření. Tak to chápu.

  A ještě něco. Když jsem se díval do roku 2014, kde jsem právě něco hledal i pro souvislost s objasněním některých myšlenek nového autora pana Milana, uvědomil jsem si, že:

  1/ pryč jsou diskutéři, kteří přinášeli v klidu své poznání, i když někdy rozdílné s autorem – a to je škoda

  2/ co je plus, že odešli odsud diskutující s často obskurním projevem. Jako důvod vidím i to, že leckteří ta nastíněná témata vůbec nechápali.

  Před mnoha lety jsem dělal do statistiky. Taková primitivní i dnes může leccos napovědět. Když jsem přešel pod příspěvek pana Karpety z července 2014, nemohl jsem si nepovšimnout, že v tom červenci 2014 bylo uveřejněno na zdejších stránkách:

  celkem 9 autorských článků

  pod nimi, s přesahem i do srpna 2014, se objevilo na 697 diskuzních příspěvků

  z těchto 9ti článků bylo 5 v rubrice „Hledání Světla“

  V roce letošním, červenec 2017 bylo na těchto stránkách uveřejněno:

  celkem 16 autorských článků / z toho 5 slečny Krylové – každý ví, že k nim není otevřena diskuze/. I tak je ale 11 článků srovnatelných

  pod nimi, i s přesahem do srpna 2017 se objevilo na 300 diskuzních příspěvků

  z těchto 16ti článků měli jen čtyři zařazení do rubriky „Hledání Světla“

  Magazín GNOSIS, do kterého chodím pro zdroj poučení, nabízí v menu právě to pro mne podstatné – Hledání Světla. A tam se někteří čtenáři,někteří autoři a s nimi i já zaobírají právě tím nejdůležitějším, co se těmi dvěma slovy skrývá. Pro toho, kdo alespoň již něco tuší, tak to není nic složitého. Lépe je však vědět.

  Přeji pěkný zbytek léta.

  1. Ten člověk hledá. A jestliže hledá ať již hledá jakkoliv, v konečné fázi se s Podstatou minout nemůže. Nikdo se s ní minout nemůže.
   Co se týká karet – záleží na tom, kdo a jak karty vykládá. Někdo z nich může udělat „čertovy obrázky“, druhý pomůže jejich pomoci dostat na povrch záležitosti, které člověka trápí, aniž o tom ví, může i naznačit, jakou cestou jít dál.
   Zajisté, vychází-li na cestu k Podstatě. Ale každá cesta má svá úskalí, falešné odbočky, …jde jen o to, jestli je člověk rozezná. Pokud ne? Však on to každý časem pozná a cestičku si hezky zopakuje. Pak již díky zkušenosti i ví.

  2. Pane Krbec,
   já tady třeba nesouhlasím s názory p. Staňka a otevřeně proti nim vystupuji. Mám ale přečtených všech jeho 11 knih, stejně tak jako přibližně jeho 200 publikovaných článků. Pak mám nárok vyslovovat proti němu odlišné názory.
   Jestliže Vy jste si, pane Krbec, moji knihu ani nepřečetl, pak se podivuji, proč se k ní vůbec vyjadřujete? Kniha má pouze 69 stran a dá se to v klidu za dvě hodiny přelouskat. Pak byste mi mohl třeba říci, v čem můj

   „přístup se míjí s Podstatou s velkým P.“

   ad.: Život v harmonii? Co je to život, co je to harmonie.

   Ano, o tom je celá kniha, o životě v harmonii, takže do té rubriky právem patří. Stejně tak jako do rubriky Vesmír a jeho záhady. Že nemůžete Vy ve vesmíru v komplexních souvislostech něco pochopit, neznamená, že to nechápe někdo jiný.

   1. ad.: Jeho témata tu již byla mnohokráte popsána a myslím, že mnohem zasvěceněji. Stačí jen dvě jména – kupř. Jan Johann Jaroslav Miška

    Pane Krbec, pan Miška píše o něčem ale hooooooooooooodně jiném. To přece nemá s tématem mé knihy vůbec, ale vůbec NIC společného!

    Bájní ptáci – pták Ohnivák, Fénix… (22.11.2016)
    Nobelova cena, lakmusový papírek a rakovina (4.2.2016)
    Prasíla a Zemská porodnice u sv. Apolináře (21.11.2015)
    Šamanský kruh, kamenný strom života a uzel štěstí (14.5.2015)
    Tajemství druidů a Tuaregů (9.3.2015)
    Magická energie – prasíla megalitických staveb je odhalena (12.12.2014)
    Bájná prasíla, magický proutek, menhiry, pyramidy s obelisky a hromové kameny (28.10.2014)
    Co nedokáže lékař, dokáže slunce a léčitel (7.12.2013)
    Feng-šuej, kabala a stromy (18.8.2013)
    Prasíla, energetické léčebny a ořešák královský (20.6.2013)

   2. To je to, co pan Krbec vtipně říká, tak tomu i rozumím. Jak to jen pochopit, že

    V nekonečnosti, v tichu, v absolutně klidné hladině rybníka, pravou polovinou mozku, v nevědomí, s nepoznaným duchem v neprojevené cestě….Boha nelze poznat. Stvoření – člověk – iluze – tam je asi možnost se „hrabat“.

    Již i v mottu je nepochopení:“Zůstane-li v tobě sebenepatrnější představa o tom, co je správné a co špatné, zanikne tvoje duše ve zmatku.“
    DUŠE přece nikdy nezaniká. Již jen toto rozlišit v celém kontextu Universa by bylo posunem.

    1. AuV,
     gratuluji Vám, připojil jste se už asi k 10 lidem, o kterých vím, že si knihu přečetli.

     ad.: Již i v mottu je nepochopení:“Zůstane-li v tobě sebenepatrnější představa o tom, co je správné a co špatné, zanikne tvoje duše ve zmatku.

     Původně jsem tam měl citát i s autorem, kde bylo „…zanikne tvůj duch ve zmatku.“
     Jelikož duch opravdu zaniknout nemůže, napsal jsem tam duši a v knize vyslovuji domněnku, že ta po smrti zaniká. Máte nějaký důkaz, že „DUŠE přece nikdy nezaniká“?

  3. Ale vesmír jde komplexně pojmout a dokonce v nejkomplexnější podobě…

 7. Dobré ráno všem,
  zdá se, že diskuse ke knize Nicota a polarita už žádná nebude, tak jsem chtěl provést jakési shrnutí mých dojmů:
  Věcně proti knize a pojetí Boha v této knize v podstatě nikdo nic nenamítnul. Největším problémem je „ztráta milujícího nebeského taťuldy“. A to je důvod, proč je kniha přijímána s takovými rozpaky. Ale v podstatě jsem to čekal. Jsme generace vychovaná v tomto duchu a v takovém křesťanském pojetí Boha, že se toho málokdo vzdá.
  Už jsem tady několikrát mluvil o Mojžíšovi. Ta poušť, přes kterou vyváděl lidi z Egypta, se dá přejet za 14 dní na velbloudech. On ale nemohl říci svému lidu: „Před čtrnácti dny jste byli otroci, dnes jste Bohem vyvolený národ.“ Musel nechat ty staré vymřít a vychovat nové dvě generace. (Pjakin říká, že to odflákl a že správná výchova trvá sedm generací.)
  Stejně je to i dnes. Do teď měli všichni „milujícího nebeského taťuldu“ a ode dneška by měli mít nějakou Nicotu nebo Jednotu? To nikdo nepřijme, jsem s tím smířen. Bude to trvat těch sedm generací, než to lidé pochopí.
  Takže, jak říká ten Pjakin, jsou vysokofrekvenční procesy a nízkofrekvenční procesy. Tento bude patřit k těm nízkofrekvenčním a bud trvat těch sedm generací. (Ještě, že už u toho nemusím být:-))

  1. Osobně klasickou křesťanskou podobu Boha nesdílím.

   Individuální duše není věčná, věčný a nesmrtelný je pouze duch. Pojem duše tu je protože lidi doposud pod silným egem by nedovedli přijmout, že jejich individualita splyne v jednotném duchu. Hledající lidé (jejich ego) nejsou schopni si ještě představit a přijmout, že je pouze jeden duch a ten prostupuje všechno, takže individualita je iluze spjatá s tělem a myslí.
   Nejvyšší realita je, že jsme všichni pouze jeden a každý jsme hráli každého kdo kdy v této realitě-iluzi-máji byl. Každý jsme byly Kristem, Napoleonem i Hitlerem. Není nikdo jiný než JÁ, je pouze jednota.

   1. Milenie,

    …Individuální duše není věčná, věčný a nesmrtelný je pouze duch…
    To je polopravda.
    Nerosty, rostliny a zvířata mají smrtelné duše.
    Ale duše člověka je „oděvem“ nesmrtelného ducha, a proto je každá duše člověka nesmrtelná (nesmrtelný duch by z ní musel být vyňat, aby duše člověka zemřela – a to není v zájmu Boha, neboť nás má za své děti).

    To je také důvod, proč všechny filosofie a náboženství, které neusilují o vztah člověka s osobním Bohem, jsou zmatečné a zavádějící.
    Samozřejmě, že Bůh není vousatý stařeček s kouzelnou hůlkou, ale je všeenergií a bytostí, která kvůli lidem přijala lidské tělo, tělo Ježíše.
    Do doby zmrtvýchvstání Ježíše, doslal-li se nějaký člověk k Bohu, vnímal ho jako bezbřehou záři. Ta samozřejmě nezmizela, ale nyní je v jejím centru Ježíš.

    Ježíš řekl: Jestliže povstalo tělo kvůli duchu, je to zázrak, pokud ale duch vznikl kvůli tělu, je to zázrak nad zázraky. Já se ale podivuji, jak se toto veliké bohatství mohlo usadit v takové chudobě…

    Kdo nechce pochopit, ten bude neustále tápat v různých teoriích, neexistujících nicotách, jednotách plných protimluvů a dalších blábolech. S tím, že nejsilnější v člověku je jeho víra (třeba i v ateismus), takže zbavit se těch blábolů, jakkoli budou v pokračujícím životě odporovat realitě, bude pro jejich nositele velmi, velmi obtížné.

    1. Vážený pane, sdělil a nabídl jsem myslím srozumitelně a bez kudrlinek můj názor, máte jiný a máte na něj právo. Nebudu nic namítat, jsme jiní, máme rozdílné myšlení, zážitky a zkušenosti, tedy není divné, že jsou tu disproporce. Nebudu své řádky obhajovat a ty vaše podrobovat kritice,k ničemu dobrému by to nevedlo, jen k válce dvou egoismů, tedy k násilí. Žádné křižácké tažení nehodlám podnikat, páchání „dobra“ jsou plné dějiny a současnost je jaká je.

 8. ad/ „Ještě, že už u toho nemusím být:-“

  Každý si seje svoji budoucí úrodu a kdy, jak a co bude sklízet, to nemá ve svých rukou. Proto to nelze /podle mne/ tvrdit s nějakou jistotou; u čeho budete a u čeho ne.

  1. 7 generací je cca 175 let. Můžu s jistotou říci, že už tady nebudu:-))

   1. Aha, Vy, Milane Kučero věříte v zánik duše – viz připomenuté motto z Vaši knihy od mého kamaráda AuV – „Zůstane-li v tobě sebenepatrnější představa o tom, co je správné a co špatné, zanikne tvoje duše ve zmatku.“

    To vysvětluje vše. Pak je opravdu jedno a úplně zbytečné, jak a kolik generací počítáte.
    Ale gratuluji Vám k pochopení, že Milan Kučera u toho nebude, že jste pochopil smrtelnost těla. „Stvoření – člověk – Bůh“. Opravdu jste mnohé nepochopil.
    Sbohem.

    1. Duše je konečná nadstavba nekonečných fyzikálních procesů, které probíhají v mozku, a tím pádem po zániku těchto procesů, lépe řečeno po zrušení koordinace procesů tato konečná nadstavba zaniká v konečném čase. Chápete to?

    2. Jak mohou podle Vás zaniknout nekonečné fyzikální procesy?
     Konečná nadstavba nějakého nekonečna?
     Lze dosadit, že smrt mozku je zrušení koordinace nekonečných fyzikálních procesů?
     Duše jako nadstavba nekonečných fyzikálních procesů zaniká v konečném čase. Kdy k tomu dochází a přidejte ještě do toho prostor, má to svoji relevanci, nelze ho vynechat.

    3. Nejde odpovědět na Váš příspěvek 29.11.2017 (8:17)
     Jak mohou podle Vás zaniknout nekonečné fyzikální procesy?

     Není tam tlačítko odpovědět, odpovím tedy zde.
     Ty nekonečné fyzikální procesy probíhají v mozku ne nekonečně dlouho, ani nejsou nekonečné v prostoru, ale jsou nekonečné z hlediska složitosti. Mozek je fyzikální stroj a všechny procesy, aby probíhaly, potřebují nekonečně mnoho informací. Když tyto procesy zkoordinujeme, vznikne jakási nadstavba těchto dějů, systém, soustava a tato nadstavba je konečná, stejně jako naše mysl. Dalo by se říci potenciálně nekonečná, protože jde o aritmetiku. Mozek ale na aritmetice nefunguje. Lidská mysl je sumarizace výsledků těch procesů v konečné nadstavbě nad nekonečnými fyzikálními procesy. Pokud máte další otázky, ptejte se dále. Inteligencí se zabývám soustavně.

    4. S Vašimi odpověďmi na mé dotazy, mohu je nazvat jako jen částečné, by se dalo polemizovat. Budu se snažit o stručnost. Mozek je z složen z určitého množství buněk, z určitého množství neuronů, z určitého množství nervových vláken. (krev, kyslík, výživa mozku, to je „obsluha“ tohoto orgánu ) A tak jsou i interakce, vzájemné působení všeho v mozku, vždy konečné.

     Souhlasím, že fyzikální procesy v mozku neprobíhají nekonečně dlouho a tudíž, z Vámi napsaného, že ani nejsou nekonečné v prostoru, ostatně daném omezeným objemem mozku. Nesouhlasím s tím, co jste napsal, že jsou ale fyzikální procesy v mozku nekonečné z hlediska složitosti. Nesouhlasím ani s tím, že potřebují nekonečně mnoho informací. Snažíte se primárně vysvětlit, co je to duše. Předevčírem jste tím začal – „Duše je konečná nadstavba nekonečných fyzikálních procesů, …….. . .

     ad/ “ Lidská mysl je sumarizace výsledků těch procesů v konečné nadstavbě nad nekonečnými fyzikálními procesy.“

     V této větě si odporujete. Opět tu píšete o nekonečných fyzikálních procesech. Co je důležité si uvědomit, že mozek jako dokonalá „organizace“ hmoty má jen vymezený čas. Tělo, ve kterém je mozek umístěn, někdy umírá, ať již vinou selhání srdce, ledvin či samotného mozku.
     Píšete, že duše /nadstavba/ je konečná, stejně jako naše mysl.

     Tudíž dotaz, se smrtí člověka podle Vás umírá / končí / duše i mysl?

     Včera jsem Vám na závěr napsal jedno konstatování, které z Vašich myšlenek vycházelo a k tomu jeden dotaz:
     „Duše jako nadstavba nekonečných fyzikálních procesů zaniká v konečném čase. Kdy k tomu dochází a přidejte ještě do toho prostor, má to svoji relevanci, nelze ho vynechat?“ /teď jsem tam přidal otazník, aby bylo jasné, že jde o otázku/

     Děkuji, že se Vás mohu ptát. O inteligenci jako takové jsem psal v mých nedávných článcích : FILOSOFIE – ukončení… (19.11.2017)
     Pohledy na … FILOSOFIE (5.11.2017)

     Inteligence člověka je silně limitována. Chápete to?

    5. Ad Venda

     „S Vašimi odpověďmi na mé dotazy, mohu je nazvat jako jen částečné, by se dalo polemizovat. Budu se snažit o stručnost. Mozek je z složen z určitého množství buněk, z určitého množství neuronů, z určitého množství nervových vláken. (krev, kyslík, výživa mozku, to je „obsluha“ tohoto orgánu ) A tak jsou i interakce, vzájemné působení všeho v mozku, vždy konečné.“

     — Ano, teď jste popsal konečnou nadstavbu, soustavu konečného počtu objektů. Mysl probíhá v mozku, tudíž mysl je taková podsoustava mozku, není to nic odděleného. Se zánikem mozku zaniká mysl. Se zánikem jedné konečné soustavy zaniká i její podsoustava. V tom nevidím nic rozporuplného.

     „Nesouhlasím s tím, co jste napsal, že jsou ale fyzikální procesy v mozku nekonečné z hlediska složitosti. Nesouhlasím ani s tím, že potřebují nekonečně mnoho informací.“

     — No tady je něco, co je Vám doposud skryto, a to jsem popisoval v emailu panu Milanovi. Přišel jsem na teorii, která existenci nekonečné složitosti procesů dokazuje. Každý objekt, každá množina objektů, jevy s těmito objekty a shrnutě řečeno fyzikální procesy musí mít v sobě obsaženu nekonečně složitou informaci, jinak by svět nefungoval. Fyzici tak dlouho odmítali nekonečna, až jsem objevil jasný argument, že existence bez nekonečna není možná.

     ad/ “ Lidská mysl je sumarizace výsledků těch procesů v konečné nadstavbě nad nekonečnými fyzikálními procesy.“

     — Takže nekonečný znamená nekonečně složitý, to už popisovat nemusím a není v tom žádný rozpor. Dokonce jsem objevil takzvaný inverzní princip světa, který dokonce umožňuje, aby v konečně ohraničeném prostoru, čili v té naší konečné nadstavbě byla nekonečně složitá informace. Není to rozpor, ale matematický princip světa!

     „Duše jako nadstavba nekonečných fyzikálních procesů zaniká v konečném čase. Kdy k tomu dochází a přidejte ještě do toho prostor, má to svoji relevanci, nelze ho vynechat?“ /teď jsem tam přidal otazník, aby bylo jasné, že jde o otázku/

     — Tedy mozek je velmi komplexní koordinace hmoty, stačí malá odchylka od této koordinace a koordinace zaniká a tím později i nádstavba, celý mozek a tím i mysl.

     Děkuji, že se Vás mohu ptát. O inteligenci jako takové jsem psal v mých nedávných článcích : FILOSOFIE – ukončení… (19.11.2017)
     Pohledy na … FILOSOFIE (5.11.2017)

     Inteligence člověka je silně limitována. Chápete to?

     — Lidská inteligence je limitována i není, tady je takový kvaziparadox. Člověk asi dokáže vymyslet opravdu cokoli. Já jsem vymyslel nové teorie poznání, teorie informace, teorie jazyka, jiné matematicko-filozofické teorie, vytvořil jsem vlastní teorii všeho, dokážu i vysvětlit věci z fyziky, které ani fyzika neumí vysvětlit. Co se týká komplexnosti uvažování, člověk je omezen pouze rychlostí myšlení, levelem abstrakce, časem a prostorem.

    6. Ad Venda 2

     Duše vs. mysl

     Duše a mysl zaměňuji přirozeně. Nenašel jsem v neuronových sítích nic navíc, co by mohlo být samostatnou entitou. Proč by tam mělo být něco navíc než mysl?

    7. ad. Přišel jsem na teorii, která existenci nekonečné složitosti procesů dokazuje. Každý objekt, každá množina objektů, jevy s těmito objekty a shrnutě řečeno fyzikální procesy musí mít v sobě obsaženu nekonečně složitou informaci, jinak by svět nefungoval.

     Každý atom.Ale to je známo od Počátku.Naposledy veřejně předneseno
     Nássimem Harameinem.

     ad.Duše jako nadstavba nekonečných fyzikálních procesů zaniká v konečném čase.

     Hloupost,neboť duše je jiné inteligence,než o které zde píšete.

     Veškerá fyzika tohoto světa je o síle kmitočtů.

    8. pro JanKo

     napsal jste existence bez nekonečna není možná

     Most můžeme rozdělit na nekonečny počet bodů? A přesto ho přejdeme, měli by jsme ho jít v tom případě do nekonečna. Kruh si můžeme rozdělit na nekonečný počet bodů a přesto se uzavírá. Čas si můžeme představit jako přímku s nekonečnou hustotou bodů v tom případě by ani neměl plynout. Zajímal by mě Váš názor.

    9. Ad Hvězdička

     Každý atom.Ale to je známo od Počátku.Naposledy veřejně předneseno
     Nássimem Harameinem.

     — Nerozumím, prosím, rozvést.

     Hloupost,neboť duše je jiné inteligence,než o které zde píšete.

     — Duše = mysl. Proč by v mozku bylo něco navíc, než pouhá mysl?

     Veškerá fyzika tohoto světa je o síle kmitočtů. = energie!

    10. Ad Matrix

     napsal jste existence bez nekonečna není možná

     Most můžeme rozdělit na nekonečny počet bodů? A přesto ho přejdeme, měli by jsme ho jít v tom případě do nekonečna. Kruh si můžeme rozdělit na nekonečný počet bodů a přesto se uzavírá. Čas si můžeme představit jako přímku s nekonečnou hustotou bodů v tom případě by ani neměl plynout. Zajímal by mě Váš názor.

     — To je Zenonův paradox. Což je paradox a ne spor. Matematici to vyřešili v 18. století tím, že přišli na to, jak sčítat nekonečné řady tak, aby dávaly výsledek konečný. Což pro nás znamená, že ano, nekonečný počet bodů se dá ujít za konečnou dobu. Ano, můj inverzní princip hustoty informace je podobný, ale ještě komplikovanější. Každý bod může mít nekonečnou hustotu informace.

 9. Milane, můžete se mi ozvat na email? Myslím, že Vás to bude zajímat…

   1. Milane,

    můj poslední příspěvek je
    25.11.2017 17:46
    a pak až tento.
    Jiné příspěvky jsou od falešného JK
    (a jestli vám bude psát, buďte obezřetný).

    1. Neexistuje falešný JK, já jsem nečetl diskuze a nevěděl jsem, že existuje další člověk, který má stejnou přezdívku jako mám iniciály jména. Jmenuji se Jan Kozohorský. Odteď budu psát JanKo

   2. Děkuji za email, teď jsem Vám napsal první díl. Bude to celkem dlouhé, ale zajisté si myslím, že Vás to bude zajímat.

 10. Matrixi,

  …Kruh si můžeme rozdělit na nekonečný počet bodů a přesto se uzavírá…
  Ono to sice vypadá, jako pravda, ale je to holý nesmysl, přestože hojně podporovaný matematiky.
  Nikdo totiž neumí rozdělit kruh na nekonečný počet bodů. Stejně, tak nikdo nemůže správně pracovat s nekonečnými řadami – a kdo tvrdí, že ano, ten ať řekne předposlední číslo nekonečna v takové řadě.

  Vždyť nekonečno nemá hranice (ani na počátku, ani na konci) – ovšem počítat lze pouze to, co má hranice.
  Navíc, v celé Boží tvorbě neexistují dva naprosto stejné objekty, takže počítá-li někdo třeba triviální příklad
  1 + 2 = 3
  měl by vědět, že počítá:
  jeden ohraničený objekt plus dva podobné ohraničené objekty jsou tři ohraničené objekty.

  Ale jak už jsem řekl, nekonečno nemá hranice, a proto s ním nelze v realitě počítat.
  (Na papíru samozřejmě jo, ten snese všechno.)

  1. Není třeba kruh rozdělovat fakticky na nekonečný počet bodů, stačí myšlenkově. Na základě tohoto přístupu třeba Archimédes odvodil obsah kruhu. Takže hloupost to dozajista není, protože tento přístup je funkční.

   Stejně tak funkční je i zjišťování konvergence řad. Nepotřebuji, ani nemusím znát předposlední číslo z nekonečné řady. Přesto vím, že částečné součty řady 1 + 1/2 + 1/4 + 1/8 + 1/16 + … konvergují k číslu 2.

   Nesouhlasím. Množina přirozených čísel {0,1,2,…} má počátek. Číslo 0.

   Mohu s nekonečny libovolně počítat, je na tom postavena celá moderní matematika.

   1. JanKo,

    …Není třeba kruh rozdělovat fakticky na nekonečný počet bodů, stačí myšlenkově…
    Vám to evidentně stačí – tak to jiným fakticky dokažte.

    …Na základě tohoto přístupu třeba Archimédes odvodil obsah kruhu…
    1) Právě díky číslu pí obsah kruhu nikdy není matematicky absolutně přesný.
    2) Kruh má hranice, takže není nekonečný (protože nekonečno nemá hranice).

    …vím, že částečné součty řady 1 + 1/2 + 1/4 + 1/8 + 1/16 + … konvergují k číslu 2…
    Ale čísla 2 nikdy nedosáhnou, že?

    …Množina přirozených čísel {0,1,2,…} má počátek. Číslo 0…
    1) Nula není nekonečno.
    2) Nula v realitě neexistuje (je to jen pomocný matematický symbol – na rozdíl od nekonečna, které existuje, ale je jenom jedno a nedá se rozdělit).

    …Mohu s nekonečny libovolně počítat…
    Jistě, papír snese všechno – ale v realitě je to nesmysl.

    1. JK,

     Pokud neumí ani Bůh rozdělit kruh na nekonečný počet bodů, ze kterých sestává, proč by to měl dokázat člověk?

     1) Nevím, co je myšleno pojmem „není absolutně matematicky přesný“. Mne se vyjádření πr² zdá více než přesné.

     2) Kruh nekonečný není… může být, pokud má nekonečný poloměr. Obecně nemůžete o kruhu něco tvrdit, když jste nezadal jeho parametry. A co kružnice? Ta nemá konec… To nic ale nemění, že oba útvary se skládají z nekonečného počtu bodů.

     Ale dosáhnou čísla 2, v nekonečnu! Ten součet vypadá takto 1,99999999999999…, což je přesně 2.

     Co třeba tato množina {ω,ω+1,ω+2,…}? Ta už obsahuje jako nejmenší prvek nekonečný ordinál.
     2) Jasně, že nula existuje v realitě, reprezentuje každý bod prostoru. Prostor se skládá ze samých nul. A za dále, každé množství začíná ničím. Kde jste přišel na to, že se nekonečno nedá rozdělit? A co třeba, když roztřídím přirozená čísla na sudá a lichá? {0,2,4,…}, {1,3,5,…}

     „Jistě, papír snese všechno – ale v realitě je to nesmysl.“

     Tady je ukázka toho, že filozofické výroky bez matematiky nedávají smysl! Realita, pane, počítá pouze s nekonečny. A to na rozdíl od Boha a člověka, který to neumí fakticky…

    2. JanKo,

     … Pokud neumí ani Bůh rozdělit kruh na nekonečný počet bodů, ze kterých sestává, proč by to měl dokázat člověk?…

     Kruh lze „rozdělit“ na nekonečný počet bodů jedině tehdy, když bod nemá plochu – což zároveň znamená, že takovým bodem kruh nelze rozdělovat. V případě, že si myslíte, že bod nějakou plochu má, tak se ty body v kruhu dají spočítat a nejedná se o jejich nekonečný počet.
     Máte-li ve své mysli zafixováno, že to sice odporuje rozumu (a neumíte to dokázat ani na papíře), ale přesto lze každý kruh dělit nekonečným počtem bodů, pak různé kruhy by se musely skládat z různě velkých nekonečen. Jenže nekonečno je jenom jedno a nemá hranice – čili žádný kruh nemá nic společného s nekonečnem. To je pravý důvod, proč nelze kruh rozdělit na nekonečný počet bodů. (Totéž platí o kružnici.) A pokud tento fakt nebudete respektovat, můžete samozřejmě vymýšlet různé filosofické fantasmagorie – které ale s přesnou vědou nemají nic společného.

     …Mne se vyjádření πr² zdá více než přesné…

     To se vám opravdu jenom zdá, protože ve skutečnosti je „méně než přesné“. Aby bylo přesné, musel byste znát naprosto přesnou hodnotu čísla pí, kterou ale nikdo nezná.

     … Ten součet vypadá takto 1,99999999999999…, což je přesně 2…

     Ano, tak to dopadá, když si vaše dojmy pletete s přesnou vědou. Když se na ta dvě čísla podíváte, na první pohled je jasné, že se nerovnají ani formou, natož obsahem.

     … Kde jste přišel na to, že se nekonečno nedá rozdělit? A co třeba, když roztřídím přirozená čísla na sudá a lichá? {0,2,4,…}, {1,3,5,…}…

     Ať třídíte, co chcete, pořád operujete s konkrétními čísly, tedy s hranicemi – nikoli s nekonečnem, které je bez hranic.
     Navíc, nekonečno neumí nikdo spočítat i proto, že nekonečno plus jakékoli číslo se rovná nekonečno. Čili žádnými čísly nelze nekonečna dosáhnout a chcete-li dostat nekonečno, tak na konci každé číselné řady musíte prostě přidat nekonečno (takže jakékoli číselné řady jsou před namalováním symbolu nekonečna zbytečné). Kromě toho, když nekonečno nemá hranice, je logické, že nemůže k žádné hranici dospět (proniká přes všechny hranice).

     … Realita, pane, počítá pouze s nekonečny. A to na rozdíl od Boha a člověka, který to neumí fakticky…

     Nic proti vám, ale tento výrok je v realitě nepravdivý a jak v matematice, tak i ve filosofii – raději „nou koment“.
     1) Nekonečno je jenom jedno – kdyby jich bylo víc, musely by navzájem jedno skončit a druhé začínat. Jenže nekonečno nemá hranice, nemá začátek, ani konec. Zkrátka v sobě nemá možnost existence jiných, oddělených, nekonečen – protože vše, co je od nekonečna odděleno, už má hranice a není to nekonečné.
     2) Kdyby, jak tvrdíte, realita „počítala pouze s nekonečnem“, nemohlo by v realitě existovat cokoli, co má hranice.

     Zkusme se tedy domluvit na tom, že nebudete tahat vaše filosofické dojmy do naprosto přesné vědy, jakou je matematika. A naopak: ve filosofii budete respektovat fakta přesné vědy. (A budete raději tvrdit pouze to, co jste schopen dokázat – ať neskončíte, jako Georg Cantor.)

    3. JanKo píše:
     „2) Jasně, že nula existuje v realitě, reprezentuje každý bod prostoru. Prostor se skládá ze samých nul. A za dále, každé množství začíná ničím. “

     Prostor není prázdný, ani kosmický prostor, čili se neskládá z nul.
     Kvantová fyzika :
     Každé množství začíná nejmenším kvantem ( záření, energie, což odpovídá hmotnosti), čili hmota a energie se skládá z násobků nejmenších kvant. Energie vakua zjednodušeně: kvantovou fluktuací vzniká částice a antičástice, které se pak anihilují na energii.

     Kdychom všichni rozuměli, o čem diskutujeme, tak diskutovat není o čem. K diskuzi o nekonečnu dám jeden z názorů na vesmír. Zjednodušeně :Vesmír je nekonečný z hlediska pohybu světla, ale vzhledem k ohybu světla gravitací je uzavřený a nemá žádnou hranici.
     Takže diskuze o nekonečnu v matematickém smyslu, nekonečnosti bodů v kružnici atd. je malinko jinde, Stejně tak diskuze, co umí nebo neumí Bůh.

     JanKo píše :“ Realita, pane, počítá pouze s nekonečny. A to na rozdíl od Boha a člověka, který to neumí fakticky..“
     No, za názory se už neupaluje, JanKo je zřejmě schopen pomocí nekonečen vyjádřit realitu, že by hranice hořela nekonečně dlouho.

     https://cs.wikipedia.org/wiki/Vesm%C3%ADr

     „Například rádiové signály vyslané ze Země nikdy nedosáhnou určité oblasti prostoru, a to i kdyby vesmír existoval navěky, neboť prostor se může šířit rychleji než světlo. Je třeba zdůraznit, že vzdálené oblasti vesmíru existují a jsou součástí reality stejně jako my, ale nikdy jich nemůžeme dosáhnout. Oblasti prostoru, které můžeme ovlivnit a které nás mohou kauzálně ovlivnit, jsou označovány jako pozorovatelný vesmír.
     ..Rozšiřování prostoru také odpovídá za zdánlivý paradox, že dvě galaxie mohou být 40 miliard světelných let od sebe, i když vycházely ze stejného místa prostoru před 13,7 miliardy lety a nikdy se nepohybovaly rychleji, než je rychlost světla. „

    4. JK,

     myslíte sice hezky, ale už nedomýšlíte důsledky. Takže kruh se tedy v důsledku z Vašich výroků tedy neskládá z bodů, protože se nedá ani na ně rozdělit… tím pádem neplatí ani kartézské určování souřadnic. No, chtěl jste popřít tisíce let známé základy geometrie, ale jaksi se Vám to logicky nedaří, protože by to pak nefungovalo.

     Opakuji Archimédes dokázal obsah kruhu πr² z předpokladu, že bodů v kruhu je nekonečně mnoho a s tím počítá i integrální počet a Vy na tom nic nezměníte.

     Co je prosím přesná hodnota pí? Na 20 desetinných míst? Na 50? Na 100? Z čísla pí je známo bilióny takových číslic, ale pro přesné počty na úrovni fyziky Vám stačí 40 a ty jsou známy. Takže opravdu nevím, co myslíte tím – není známa přesná hodnota pí?

     Tomu byste nevěřil, ale rozdíl těchto dvou čísel je přesně nula
     2 – 1,999… = 0,000…

     Vyvraťte, že to není nula, potom se o tom můžeme pobavit.

     Matematika počítá s nekonečny neustále, ale Vy budete stále používat ohraný argument, že s nekonečny nelze počítat. Tak to řekněte těm matematikům, kteří s nimi počítají denně a spočítali jich už mnoho.

     Svět je matematický a je nekonečný. Zatímco Bůh nekonečný a existuje na to jednoduchý argument, který Vám budu brzo zde demonstrovat. To byla křesťanská primitivní představa, že Bůh musí přesahovat člověka a že musí být neohraničený. Toto platí pouze pro svět….

     A svět je tvořen z dola, ne shora. Neexistuje argument, proč by měla realita vznikat, než mimo svou existenci. To by odporovalo i fyzice.

     Nekonečen je nekonečně mnoho a je to základní poznatek 1. semestru matematické školy, takže… Mluvíte hlouposti. Používáte filozofii, kde máte použít čistou matematiku a nepoužíváte filozofii, kde jste ji měl místo matematiky použít. To je můj prozatímní pocit. Nekonečna jsou výsadou matematiky.

     2) Další těžké nepochopení. Realita je těžce protkána nekonečny a ohraničení vnímáte jen Vy. Protože máte ohraničené myšlení. Teď jste se chytl na špek. nevzal jste v potaz antropocentrismus, přestože se s ním tak krásně oháníte. Přesně jak Vopěnka. Myslel si, že když člověk vnímá pouze potenciálně nekonečně, tak se tak bude chovat i svět. Naivní představy naivních lidí.

    5. Pardal,

     Ale prostor se skládá z nul a z nekonečně mnoha, aby z toho měl JK radost a dokonce v každé oblasti prostoru z různě nekonečně velkých množství nul. Ale nebudu rozvádět něco, co teprve budu popisovat nezasvěceným…

     Podle strunové teorie se prostor skládá z kvantových fluktuací, které mají nekonečnou energii… Ajaj, to JK asi nerozchodí, myslí si to polovina fyzikálního světa obhahující teorii strun. Každá struna se totiž skládá z energetické vlny, jež obsahuje nekonečnou informaci.

     Jo, ke vzniku těch částic a antičástic, tam jich vzniká taky nekonečně mnoho, energie vakua je nekonečná, proto se bude i běžný prostor rozpínat donekonečna! Jinak by to nebylo možné.

     Vytvořil jsem i teorii všeho, která spojuje jak matematické, tak fyzikální úvahy, tak filozofické konsekvence. K tomu se dostaneme, jak to spolu všechno souvisí. Určitě nejsme mimo téma.

     Víte, proč můžou mít různé oblasti vesmíru, které už nejsou v přímém světelném kontaktu, stejné fyzikální zákony?

    6. JanKo,

     logika vám vůbec nic neříká,
     a na každý váš protimluv i pitomost já reagovat nechci a nebudu.
     Takže když to shrnu – nemám na co reagovat.
     Užijte si obdivu k sobě samému, ale beze mne.

    7. JK,

     už od dob Aristotela (určitě i dříve), se filozofie a teologie měla možnost zabývat nekonečnem a ze zkoumání nekonečna něco vytěžit. Výsledek po 2000 letech je tristní. Filozofie nepřišla na nic. Všichni svorně tvrdili podle Aristotelovy doktríny, že nekonečno je u Boha, nekonečno nelze pochopit, ani popsat. Takže filozofie zase tak silná v argumentaci není, když neumí popsat ani nekonečno. Až Cantor se úspěšně zhostil této úlohy ve snaze oživit metafyziku. Bohužel se strefil do blbé doby, kde se to zase hemžilo skeptiky, viz Kronecker (ten zneužil svého postavení v německém matematickém světě a osobu Cantora na nějaký čas úplně odstavil od matematických reálií). Nicméně Cantorova teorie zvítězila právě proto, že nebyla z ideologických důvodů odmítnuta. Takže metafyzika nekonečen se zrcadlí v základech moderní matematiky a všechno na těchto základech logicky funguje.

     Co dodat k Vaším invektivám. Z logiky bych Vás vyškolil jak malého a v případě chyb bych o Vás zlámal pravítko, stejně jako Wittgenstein, to Vám říkám na rovinu. Protože to, co nenávidím, je nepřesnost, byť sebemenší, v logickém uvažování a ve znalostech logiky.

    8. JanKo,

     …Z logiky bych Vás vyškolil jak malého …
     To říká ten, který tvrdí, že kruh se skládá z nekonečného množství bodů, aniž by to uměl aspoň na papíře dokázat (když už ne v realitě). Přitom logika stojí mimo jiné právě na důkazech.

     A ten váš výrok:
     „Pokud neumí ani Bůh rozdělit kruh na nekonečný počet bodů, ze kterých sestává, proč by to měl dokázat člověk?“
     – to je totální ztráta nejen logiky, ale i elementárního rozumu.
     Bůh se totiž nehodlá řídit vašim diletantstvím a kruh na nekonečný počet bodů nedělí jednoduše proto, že plocha kruhu nekonečný počet plošných bodů nemá – to je logické a dokazatelné.
     (A nemá-li bod plochu, nelze jím plochu dělit – to je rovněž logické.)

     …co nenávidím, je nepřesnost, byť sebemenší, v logickém uvažování…
     To říká ten, který si myslí, že číslo pí vypočítané na čtyřicet míst je naprosto přesné (přestože naprosto přesné není číslo pí vypočítané ani na sto míst).
     A říká to ten, který tvrdí, že jednička s řadou devítek je totéž, co dvojka.
     JanKo, s takovou „byť sebemenší nepřesností“ byste se měl nenávidět nonstop.

     (A ten bububu argument s lámáním pravítka mě u vás nepřekvapuje. Narcis a agresor je celkem běžná kombinace.)

     Mimochodem, s vaší „přesností“ byste měl například trisekci úhlu vyřešenou jedna dvě – akorát by vám to nikdo neuznal. Přesnost totiž není totéž, co „zaokrouhleno“, třeba i na bilióntou číslici… Nejde přitom o případnou neschopnost to přístrojem změřit – jde o matematický důkaz v realitě. Matematika je totiž jedním z jazyků Boha a Bůh je pravdivý do detailu.

    9. Člověk se svou úrovní vědomí není schopen pochopit nekonečno (což navíc přesně ilustrují některé zdejší příspěvky) a ani ho zkoumat. Nekonečno jsou pracovní termíny Boha, nikoliv člověka, a je zbytečné (a hodně to o namyšlenosti člověka vypovídá) si na Boha hrát.

    10. Pane Jene, píšete 2.12.2017 (20:16):
     Takže filozofie zase tak silná v argumentaci není, když neumí popsat ani nekonečno.

     Mám dotaz. Jaké nekonečno zrovna Vy máte na mysli?

    11. JK,

     1) Konečný kruh lze rozdělit na konečný počet částí o určitém obsahu. Když budeme tyto části zmenšovat, bude růst jejich počet. Pokud části zmenšíme natolik, že se z nich stanou body, bude jejich počet nekonečný. Jejich počet bude přesně c, což je mohutnost množiny reálných čísel, kontinuum. Cantor se domníval, že takové vydělení kruhu nekonečným bodem se děje v mysli Boha, což je samozřejmě hloupost, protože Bůh je nekonečný, nikdy nebude nekonečný, ani nemůže být nekonečný, tudíž nečiní nekonečné věci. Takový kruh se skládá z nekonečného počtu bodů, protože jej realita vykresluje. Takže bohužel realitu nechápete, když tvrdíte, že něco, nebo někdo musí rozdělit kruh v realitě. Samotná fyzikální realita rozděluje tento kruh a skládá v jediném okamžiku. Díky tomuto kruh existuje.

     2) πr² je přesné vymezení obsahu kruhu a nemusím ani vyčíslovat pí, proč taky? Většina matematiků bude stejně počítat v násobcích pí, zbytek je irelevantní, fyzikovi stačí na 40 míst vyčíslení. je-li poloměr 3, tak obsah kruhu je 9π, což je přesné vyjádření obsahu kruhu!

     3) „Matematika je totiž jedním z jazyků Boha a Bůh je pravdivý do detailu.“

     Bůh není nekonečný, zatímco matematika je nekonečná. Takže ne, že Bůh ovládá matematický jazyk, ale matematika řídí Boha. Bůh nemůže být pravdivý do detailu, pokud je nekonzistentní = absolutní nekonečno!

    12. po delší době kolemjdoucí

     „Člověk se svou úrovní vědomí není schopen pochopit nekonečno (což navíc přesně ilustrují některé zdejší příspěvky) a ani ho zkoumat. Nekonečno jsou pracovní termíny Boha, nikoliv člověka, a je zbytečné (a hodně to o namyšlenosti člověka vypovídá) si na Boha hrát.“

     Pojem nekonečna vůbec nesouvisí s Bohem, tudíž nekonečno nemůže být pracovním termínem Boha. Nekonečno se vyskytuje v matematice a není závislé na existenci Boha a realita vytváří nekonečno, ne Bůh.

     Jinak Vaše výroky jsou logicky sporné, protože kdyby člověk nebyl schopen pochopit nekonečno, tak přeci nemůže tvrdit nic o tom, že nekonečno patří Bohu.

    13. AuV pro JanKo,

     Filozofie prohlásila, že je nekonečno jen jedno a že jej nelze popsat. Takže matematika popisuje všechny nekonečna. Já mám na mysli obecně nekonečno, prostě jej filozofie nepochopila, když se vzdala popisu.

    14. Nesdílím Váš názor. Nekonečno je pojem, který člověka a jeho omezené vědomí přesahuje. Nepřesahuje však Boha. Rozpor tedy možná vnímáte, otázkou zůstává, zda správně. To, že se matematika snaží podchytit Boží působení, neznamená, že to dělá vždy bezchybně a že se nesnaží občas porozumět (rozumem objasnit) něčemu, co se rozumem vydumat nedá.
     Přít se nebudu, každý ať dělá (uvažuje, přemýšlí a vnímá) tak, jak je nejlépe schopen.

    15. Teprve čtu některé příspěvky – hle, co všechno je schopen člověk vymyslet … pokora by neškodila.

    16. po delší době kolemjdoucí,

     matematika stojí na logice a nejsou v ní spory,kdyby v ní byly, byla by nekonzistentní. Jenže je dokázané, že nekonzistentní není. Takže jak mám chápat, že někdy nepracuje matematika s nekonečnem bezchybně. Musím ale ukázat na jeden spor ve Vašem argumentu. Pokud nás Bůh přesahuje, jak můžeme o něm něco tvrdit? Pokud nechápu nekonečno, nemůžu přeci chápat ani Boha, jak tedy můžeme vůbec něco tvrdit o tom, co nás přesahuje. To je těžký protimluv.

    17. Koná se zde hromadně mlácení prázdné slámy, proto se dále nebudu zúčastňovat.
     Pro akčního JanKa – nechcete snad tvrdit, že Vaše vědomí a z toho plynoucí chápání je na úrovni Boha v jeho komplexnosti, nebo snad ano? Kdo je schopen přesně a neomylně vydefinovat pojem Bůh a vše kolem něko? Pouze samotný Bůh, tedy nikoliv člověk. O pokusu definovat člověkem něco, co ho přesahuje, jsem psala pouze ve smyslu nemožnosti toho v potřebné kvalitě, tedy jsem se vůbec konkrétně nezmiňovala o tom, jak matematika pracuje s nekonečnem. Pokud nechápete Boha (pokud se např. domníváte, že je externě řízen matematikou), jak můžete chápat nekonečno? Jak jsem napsala, mlácení prázdné slámy je neproduktivní a nesmyslné a kdo si váží svého vymezeného času, nebude jím plýtvat. Alespoň já tedy rozhodně ne.
     Závěr – člověk s ničím nepracuje zcela bezchybně a bez možných omylů, z podstaty věci, neboť dokonalý je jen Bůh sám a Bůh není člověk.
     Řada vědců a „vědců“ se v čase různě bila v hruď, jak něčemu rozumí a jsou schopni to přesně popsat, a později (a k tomu ještě mnohdy dojde) by raději strčili hlavu do písku. Štěstí mají v tom, že za omyly se dnes již neupaluje.

    18. A ještě dodatečná přímluva pro ty, co zde setrvávají v diskusích. Tento web má být duchovní, pro hledající. Nechápu, proč se zde stále snaží stále machrovat různí jedinci více či méně vědecky založení a vnášející sem jako prioritní vědecké poznání. Je to naprosté nepochopení duchovní práce. Ale přejme každému co jeho jest, každý má svobodnou volbu si vybrat, kde bude působit. (lidem jako je Milenium doporučuji, aby vyzkoušeli udělat něco opačného, než to, co jim někdo nakukal, že je k tomu až do smrti předurčen bez možnosti změny; také doufám, že nikdo není tak zabedněný, že by se domníval, že třeba i sebevražda je dopřadu stanovená a plánovaná, daná jako předem daný postoj v „nezměnitelném“ osudovém plánu)
     takže všem zdejším přeji – s Bohem

    19. Navazuji na 3.12.2017 (19:33)

     Předtím jsem se Vás zeptal: „Mám dotaz. Jaké nekonečno zrovna Vy máte na mysli?“

     A Vy jste odpověděl : „Takže matematika popisuje všechny nekonečna. Já mám na mysli obecně nekonečno“

     Dotaz. A pro zjednodušení se neptám na všechna nekonečna, ale na to Vaše, kdy máte na mysli nekonečno obecně. Dá se usuzovat, že i to matematika popisuje – viz Vaše odpověď. Jak matematika popisuje nekonečno – obecně? Je toto nekonečno relativní, tedy jsoucí ve vztahu k něčemu, či je absolutní?

     Díky.

    20. Po delší době kolemjdoucí,

     pokud nejste schopna „nadefinovat“/nenadefinovat Boha, proč o něm tedy mluvíte? Vždyť pak nemůžete nic smysluplného říci? Jak říkal Wittgenstein: O čem nelze hovořit, o tom je třeba mlčet. Mohu se zeptat. Je Bůh Bůh, nebo nekonečno? A o mlácení prázdné slámy. Svět je logický a pojmem logiky je pravda. Chcete říci, že pouze teologie má patent na pravdu? S tím upalováním za omyly jste bohužel přilela olej do ohně a bodla do sršního hnízda, protože to vyznělo hodně blbě a hlavně kvůli Brunovi, který měl svatou pravdu pravdoucí.

    21. AuV,

     Dotaz. A pro zjednodušení se neptám na všechna nekonečna, ale na to Vaše, kdy máte na mysli nekonečno obecně. Dá se usuzovat, že i to matematika popisuje – viz Vaše odpověď. Jak matematika popisuje nekonečno – obecně? Je toto nekonečno relativní, tedy jsoucí ve vztahu k něčemu, či je absolutní?

     Díky.

     — Děkuji za nejpřínosnější dotaz, který zde v diskuzi zazněl. Cantor se domníval, že existují 3 typy nekonečna: in Deo, in concreto, in abstracto. In Deo je absolutní nekonečno v Bohu, metafyzické. In concreto, nekonečno v realitě, ve světě, ve fyzice. In abstracto v matematice. Poslední 2 nekonečna podle něho mají charakter transfinitní. Předčí konečná čísla, ale přesto jdou stále rozšiřovat jako konečná čísla, proto jim říkal transfinitní čísla. Jak v realitě a v matematice. Nad nimi pak stojí Absolutní nekonečno, které je z pohledu transfinitních čísel nedosažitelné.

     To je Cantorův přístup. Mě se na něm ale nelíbilo, že Boha ponechal mimo matematiku. Bůh je limita všech transfinitních čísel. Proto jsem přistoupil k matematizaci Boha.

    22. JanKo,

     … Pokud části zmenšíme natolik, že se z nich stanou body, bude jejich počet nekonečný…

     1) Ty zmenšující se části se měří v plošných jednotkách, tedy v metrech čtverečních. V čem se měří ty body, kterých je nekonečno?
     (Jestli v něčem jiném, než v metrech čtverečních, kdy přesně a při jaké velikosti těch částí dochází ke změně v body a proč?)
     2) Jsme v (přesné) matematice: umíte tu přeměnu částí na body popsat matematickou rovnicí? (A jestli ne, o jaké důkazy opíráte svá tvrzení?)

     … je-li poloměr 3, tak obsah kruhu je 9π, což je přesné vyjádření obsahu kruhu…

     To je sice pravda, která vám ale k ničemu není platná. Nebo vy snad máte na pravítku plošné jednotky pí, kterými měříte kruhy? (Takže pořád platí: geometricky lze získat kruh naprosto přesně. Matematicky kruh nikdy naprosto přesně nezískáte.)

     … Bůh není nekonečný, zatímco matematika je nekonečná…

     Ten výrok je hodně zmatlaný a jeho objasňování by bylo na dlouho.
     Ve zkratce: geometrie má základy v nekonečnu a Bohu nekonečno patří, on ho využívá (přibližně jako člověk své životní prostředí). S tím, že tady každé přirovnání hodně kulhá a nechci zde toto téma rozebírat.

     …ale matematika řídí Boha…

     Ne. Bůh respektuje matematiku, protože jejím prostřednictvím zajišťuje řád ve své tvorbě. Jinými slovy, kdyby řád nechtěl, matematiku by nemusel používat. Takže Bůh vládne matematikou, nikoli naopak.

    23. Snad alespoň někdo se tady nezbláznil …

    24. JK,

     1) a) Ve fyzice existují konkrétní jednotky, v matematice se ponechávají pouze čísla, prostě násobky 1. Takže čtverec o velikosti strany 2, má obsah 4, ale není řečeno čeho. Záleží, jak velkou jednotku 1 zvolíte. Důležité v matematice je, že zůstane zachován poměr mezi velikostí jednotky 1 a výsledkem (obsahem čtverce 4). To číslo 4 je důležité. Je jen na Vás, jestli uděláte jednotku 1 metr, nebo 1 centimetr, nebo o libovolné velikosti.

     1) b) Ta změna v body dochází po nekonečně mnoha krocích. Člověk nedokáže udělat nekonečně mnoha kroků, ale protože ví podle výroku Cantora, že Bůh to umí udělat naráz, v jeden okamžik, tak prohlásí, že k tomu rozdělení již došlo. Tady garantem rozdělení je Bůh. Já mám na to trochu odlišný názor. To provedení je na světě. Svět provádí realitu a tím i rozdělení kruhu na nekonečný počet bodů.

     2) Náš příklad kruhu o velikosti poloměru 3 se zapisuje pomocí množiny bodů
     {(x,y)| x, y ∈ ℝ; x² + y² ≤ 9}
     A ten zápis říká, že to je množina dvojic čísel x, y (ty udávají souřadnice ve 2-D), ta čísla x, y jsou reálná čísla, protože chceme spojitý kruh (kdybychom tam dali ℕ místo ℝ, tak by ten kruh obsahoval pouze body reprezentující přirozená čísla, byly by v tom kruhu veliké mezery). V té množině máme taky kvadratickou nerovnici, jejíž řešení popisují všechna x a y, které reprezentují body kruhu. Protože víme, že čísla x a y jsou reálná, a pokud je tedy kruh umístěn do počátku souřadnic, tak x nabývá hodnot od -3 do +3, to samé y od -3 do +3. A ten kruh je spojitý, takže hodnot x od -3 do 3 je nekonečně mnoho, to samé u y. Z toho vyplývá, že dvojic (x,y), které reprezentují souřadnice a tím pádem i body, je taky nekonečně mnoho. Toto je dokonce příklad, kdy matematika bere rozdělení kruhu na nekonečný počet bodů jako hotovou věc. Tady na obrázku je znázorněna sice jen kružnice, ale množina bodů kruhu by ji vyplňovala, to odpovídá naši nerovnici.
     https://www.google.cz/search?q=x%C2%B2+%2B+y%C2%B2+%3C+9&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=teND8qnKYC4-9M%253A%252C2d8MeHWrZizHIM%252C_&usg=__IGtO7EbmG5vfoD99A9hiVAlDKeA%3D&sa=X&ved=0ahUKEwi6hofFifDXAhUIEuwKHUZACU0Q9QEIMTAC#imgrc=teND8qnKYC4-9M:

     3) Jak správně píšete, kruh lze vyjádřit geometricky tak, že nám ono pí nevadí. To ale stále platí i matematicky. Jak jsem psal tu hodnotu obsahu 9π, tak jednotky nejsou π, ale 1. Takže to je 9π x 1. π prostě nevyjádřím, na to jsou matematici zvyklí, tudíž vím, že obsah kruhu je v násobcích π, ale to nikdo neřeší, zbytečné vyčíslovat, protože by vznikly nepřesnosti, o kterých mluvíte. Takže 9π lze považovat za přesné matematické vyjádření vedle příkladu přesného geometrického vyjádření.

     4) To, že Bůh nemůže být nekonečný bude výsledkem mé práce, kterou zde dám. Uvidíme, co na to řeknete.

     5) U řízení světa se taky rozcházíme, bohužel. Já říkám, že svět se řídí sám pomocí matematických a fyzikálních zákonů. A realita vzniká pomocí nekonečen, které svět protkávají, ale to zde taky rozeberu.

    25. JanKo,

     realita (čili dokazatelná skutečnost) je taková, že nikdo z matematiků neumí do nekonečna napočítat. To znamená, že nikdo z nich neumí nekonečno ani mentálně uchopit a ti, kteří se tváří, že to umí, jsou ve skutečnosti podvodníci.

     Cokoli počítáte, počítáte v ohraničení (dáváte tomu konkrétní podobu) a proto výsledek bude také vždy ohraničen (konkrétní). Tu větu si dobře zapamatujte, je naprosto pravdivá.
     Ovšem podstatou nekonečna je, že nic konkrétního neobsahuje. Nekonečno nemá hranice (proto ani žádné tvary) a je nad vším, co tvary (hranice) má.

     (Ty přitroublé tři tečky na konci všech matematických řad, které mají nahrazovat cokoli, ve skutečnosti říkají: jsme v koncích).

     Kdybyste začal přesnou definicí nekonečna, včetně jeho vlastností, patrně byste si ušetřil spousty nedorozumění ve své práci.
     Faktem sice je, že do vaší práce vám nemá co kdo mluvit, ale zároveň musíte počítat s možností, že zůstane pouze vaší prací, že prostě nebude nikomu k užitku.

    26. JK,

     matematici neumí napočítat do nekonečna. No a co? Přesto tu nekonečnou řadu umí sečíst? V čem je tedy problém? Stále nechápu, proč nad tím lavírujete. Kdyby matematik nebyl schopen alespoň částečně uchopit nekonečno, jak by počítal? Matematika je v podstatě jen o nekonečnu… Nekonečné prostory funkcí, nekonečné řady, nekonečné množiny…

     Opět s Vámi nesouhlasit. Co je nekonkrétního na tom, když mluvím o množině všech racionálních čísel {a/b| a,b ∈ ℤ}. Taková nekonečná množina je konkrétní a dokonce ohraničená, protože do ní spadají jen zlomky.

     Např. kdyby existovalo Absolutno, muselo by obsahovat veškerou existenci, všechny objekty světa, to by bylo konkrétní. Takže jestli to chápu, Vy děláte z nekonečna něco ne definovatelného, ne konkrétního, jenže to už se nápadně začíná podobat definici Boha, jak ho tu předkládala jedna militantní diskutující. Nemůžete mít ale 2 objekty reprezentující totéž ve světě. Nemůže platit Absolutno = nekonečno = Bůh. To je nesmyslná rovnice. A Bůh se musí řídit zákony logiky, protože nesmyslný být nemůže.

     Ty tři tečky v nekonečných řadách říkají, že ty řady jsou nekonečné. A taky budu-li mít třeba řadu převrácených prvočísel 1/2 + 1/3 + 1/5 + 1/7 … Proč bych pokračoval dále ve výčtu členů řady, když každému je zjevné, jak ta řada pokračuje. Tu řadu mohu nahradit symbolem ∑1/p. Tečky zmizely a symbol nahrazuje celou řadu. Jak snadné.

    27. JanKo,

     vzhledem k tomu, že nekonečné řady mají nekonečný počet čísel (třebaže s jakoukoli hodnotou), tak jejich počet nelze sečíst, protože:

     počet čísel jakékoli řady + nekonečno (jako poslední člen této řady) = nekonečno

     A když nedokážete určit, kolik čísel vlastně sčítáte, nemůžete určit ani jejich přesnou celkovou hodnotu. To je jasný důkaz, že sčítat nekonečné řady nemůže vést k přesnému výsledku, nanejvýš k zaokrouhlování, nebo k (nedosažitelným) limitám…

     Z toho také vyplývá, že symbol suma má smysl pouze u uzavřených číselných řad. U nekonečných řad je stejně nesmyslný, jako ty tři tečky.

     …Matematika je v podstatě jen o nekonečnu… Nekonečné prostory funkcí, nekonečné řady, nekonečné množiny…

     Pletete si pojmy „libovolný počet“ a „nekonečný počet“.

     A vypadá to, že mé příspěvky čtete nepozorně, protože:
     -slovo absolutno jsem nikde nepoužil
     -Boha jsem s nekonečnem neztotožnil
     -napsal jsem, že nekonečno Bohu patří (jako jedinému) a že ho využívá

    28. ad.Nemůžete mít ale 2 objekty reprezentující totéž ve světě.

     ——————————————
     Lež.A ta byla příčinou Cantorových depresí skrze hypotézy kontinua-bez důkazu.

     Je to jednoduché,bez čísel nebo slov,teorií,bez rozumování o ničem.
     Postačí logo-symbol a pochopí malé dítě.Byl znám již před mnoha… tisíci lety…

    29. JK,

     nekonečná řada je sečtená posloupnost o nekonečně mnoha členech a hodnota řady je tedy závislá na hodnotách členů. Kde jste přišel na to, že se musí v řadě vyskytovat hodnota nekonečno? To může maximálně platit, když sčítám rostoucí posloupnost třeba přirozených čísel 1, 2, 3, …, ale ne u převrácených prvočísel, tam sčítám stále menší racionální hodnoty. Takže Váš argument je zcela lichý, nekonečno se může vyskytovat pouze u divergujících řad do nekonečna.

     Hodnota řady, kterou jsme řešili, 1,999… je nanejvýše přesná a rovná se 2, nebudu pořád stále opakovat zřejmé věci. V nestandardní analýze by se ty veličiny nerovnaly, protože by se lišily o nekonečně malou veličinu ε. Takže paradoxně Vy problémy neřešíte, ale přiděláváte je.

     Pokud Bůh používá nekonečno, tak jak?

    30. „ad.Nemůžete mít ale 2 objekty reprezentující totéž ve světě.

     ——————————————
     Lež.A ta byla příčinou Cantorových depresí skrze hypotézy kontinua-bez důkazu.

     Je to jednoduché,bez čísel nebo slov,teorií,bez rozumování o ničem.
     Postačí logo-symbol a pochopí malé dítě.Byl znám již před mnoha… tisíci lety…“

     Doporučuji si nejdříve nastudovat Cantora, alespoň jeho život, než začnete psát zjevné nepravdy. Cantor neměl deprese, ale schizofrenii. Takže Váš výklad je zcela chybný a jde vidět, že z matematiků děláte jen individua. Schizofrenii dostal jako výsledek sociálně-vědeckého vyloučení kvůli jeho teoriím.

     K čemu je mi symbol, o kterém nic neumím říct?

    31. JanKo

     …Takže paradoxně Vy problémy neřešíte, ale přiděláváte je…

     Vše, co se člověk snaží řešit s tím, že si do toho zamontoval nekonečno, je naprosto stejný nesmysl, jako by chtěl řešit problémy s neznámou galaxií.
     Člověk nemá s nekonečnem sebemenší (ani mentální) kontakt a to dokonce ani tehdy, je-li v přímém kontaktu s Bohem.
     Nekonečno je fenomén, který žádný člověk nedokáže pochopit.
     Domněnky jsou – v nejlepším případě – jen střípky reality.

     …Pokud Bůh používá nekonečno, tak jak?…
     Nekonečno je „výsostné území“ Boha a používá ho podobně, jako člověk své životní prostředí. Je mimo jiné potenciálním zdrojem pro jeho konkrétní tvorbu (která však není nekonečná, je celkově oproti nekonečnu opouzdřená).
     A tak, jako Bůh je jenom jeden, tak i nekonečno je jenom jedno.

    32. JK,

     když řeší matematik přirozená čísla, řeší konkrétní věc. Když řeší reálná čísla, řeší konkrétní věc. Takže když budete tvrdit, že nekonečno je neznámá galaxie, zní to zajímavě, ale je to v rozporu s poznáním matematiků. Navíc tím, že popíráte mnohost nekonečen, způsobujete nejzásadnější problém. Přirozená čísla totiž reprezentují diskrétní množinu a reálná čísla spojitou množinu. Chcete tedy říct, že není rozdíl mezi diskrétnem a kontinuem. Vždyť mezi množstvím a spojitým prostorem je významný rozdíl. Nevidím nikde tu podstatnou myšlenku, proč když je Bůh jeden, proč by mělo být nekonečno jedno. Vy jste to konstatoval, ale nevidím argument.

    33. JanKo,

     …Takže když budete tvrdit, že nekonečno je neznámá galaxie, zní to zajímavě, ale je to v rozporu s poznáním matematiků…

     Žádný matematik nekonečno nikdy nepoznal a nepozná. Jistě, mohou si na papír malovat symbol nekonečna a dávat jej do rovnic, ovšem s realitou se to naprosto míjí.
     Stejně tak by si mohli malovat symboly největšího neviditelného trpaslíka vesmíru, který zná řešení všech matematických problémů.
     Dopad na realitu to bude mít úplně stejný: ztráta času.

     …Chcete tedy říct, že není rozdíl mezi diskrétnem a kontinuem…
     Nic takového neříkám. Říkám, že žádný matematik nemůže správně s nekonečnem počítat. Když totiž řekne: „Ta řada pokračuje do nekonečna“, je to jen nekonkrétní, bezvýznamná fráze. Každý matematik může konkrétně počítat pouze s řadou, u které zná poslední číslo. (A to si může zvolit libovolné, nikoli však nekonečné.)

     …Nevidím nikde tu podstatnou myšlenku, proč když je Bůh jeden, proč by mělo být nekonečno jedno…
     1) K čemu by Bohu bylo více nekonečen? Protože to matematici potřebují do
     svých teorií?
     2) Jak by mohlo existovat více nekonečen? Nekonečno nemá hranice, takže nemohou existovat „oddělená nekonečna“. Navíc, kdyby jedno skončilo, aby druhé mohlo začít, už by to nebyla nekonečna.

    34. JK,

     děkuji za kritické příspěvky, Vaši kritiku bych zařadil do finitismu. Pořád mi tam ale chybí konstruktivní řešení. Všechna přirozená čísla, nebo chcete-li, veškeré množství existuje nezávisle na člověku. Takže když jsou všechna přirozená čísla, tak jsou všechna. To je první nekonečno. A body prostoru, nebo chcete-li spojitý prostor existuje taky nezávisle na člověku, matematikovi, to je ale druhé nekonečno. Takže máme 2 nekonečna a už ne jedno!

     Takže symbolicky
     ω = {0, 1, 2, …}
     c = (-∞, ∞)

     Všechno to poukazuje na jednu věc, transfinitní čísla nejsou v rozporu ani s konečnými čísly, ani s absolutním nekonečnem. Transfinitní čísla jsou prodloužením konečných čísel a jak bylo dokázáno transfinitní čísla dokonce řídí chování konečných čísel. Kritika transfinitních čísel tudíž není kritikou vůbec a nedotýká se absolutního nekonečna.

     1) K čemu by bylo Bohu více nekonečen? No k ničemu. To už Bruno představil jednoduchou myšlenku, že existuje nekonečně mnoho nekonečných světů. A máte to tady nekonečně nekonečen. A to byl Bruno kritik čisté matematiky. Pokud existuje nekonečně mnoho světů, není to Bohu k ničemu. To ty světy mají tu vlastnost rozdílných nekonečen.

     2) Tato představa oddělených nekonečen vychází z představy běžného chování konečných čísel, není tedy relevantní.

    35. Pardale,

     …Matematici s nekonečny počítají, viz např. limity…

     Ano, vím a nehodlám jim to zakazovat (vždyť lidé se živí i horšími nesmysly).
     Poctiví matematici vědí, že když u funkce jde x k nekonečnu, tak ono tam jde a jde a jde a nikdy nedojde – ta limita je zkrátka nedosažitelná.
     A ještě pikantnější je počítání s mínus nekonečnem, to totiž neexistuje ani u Boha. Nekonečno je u něho jak nekonečně velké, tak i nekonečně malé (předělem je hodnota 1), ale s nekonečnem minusovým může počítat jenom ten, kdo vůbec neví, o co v realitě jde. Ovšem na papíře to vychází, že?

    36. JanKo,

     1) Je nekonečno podle vás bez hranic, nebo je něčím ohraničeno?
     2) A vůbec, můžete definovat nekonečno a jeho vlastnosti?

    37. Matematika vždycky sloužila fyzice. Fyzikové přišli na nějaký jev, ten potřebovali nějak spočítat, tak matematici dostali za úkol vytvořit pro to nějaký matematický aparát.

     JanKo, mě to připadá naopak, že vytváříte matematiku a pro ni pak budete hledat nějaké fyzikální vysvětlení?

     Vždyť ve fyzice ničeho 0 ani nekonečno není. Vždycky jsou nějaké ztráty a 0 ani nekonečna ve fyzice nikdy nedosáhnete. Tak k čemu Vám budou nějaké matematické operace s nekonečny, když ve fyzice nikdy nenajdou žádné opodstatnění, žádnou reálnou reprezentaci?

    38. JK,

     1) Je nekonečno podle vás bez hranic, nebo je něčím ohraničeno?
     2) A vůbec, můžete definovat nekonečno a jeho vlastnosti?

     1) To je velmi zajímavá otázka. Když budeme konkrétní a budeme mluvit o konkrétní množině přirozených čísel, kromě toho, že je množina uspořádána podle nejmenšího prvku, žádné jiné uspořádání tam není, žádná topologie tam není. Obecně množiny s nějakým množstvím, pouhým výčtem prvku žádné uspořádání nemají. Řekl bych tedy, že to jsou velmi abstraktně existující nekonečné objekty. Můžeme říci, že přirozená čísla jsou ohraničená pouze nulou a z druhé strany ničím, ale nemáme přesné definice, co je to být ohraničený ve vztahu k takovým množinám. Pak můžeme mít geometrické objekty a tam nějaké ohraničení je nejen definovatelné, ale i pozorovatelné, tedy u těch konečných objektů. Pokud bychom vesmír popsali jako n-rozměrnou kouli o poloměru nekonečném, tak tam žádné ohraničení neuvidíme. Kosmologové tvrdí, že vesmír je do sebe zakřiven, proto nemá hranice. Pokud by vesmírů bylo více, už se těžko představuje z fyzikálního hlediska, kde je ten jiný vesmír, protože „kde“ definuje náš prostor. Máte zajímavý úhel pohledu, ale asi se tím nikdo zatím tak nezabýval, proto je ohraničení nejasný pojem.

     2) Nekonečno je v matematice definováno pomocí 2 axiomů. Axiom existence množiny, ten tvrdí, že existuje alespoň jedna množina, existence druhých množin už vychází z té první. A další axiom je axiom existence nekonečné množiny (množiny přirozených čísel), všechny ostatní množiny se pak dají zkonstruovat z množiny přirozených čísel. Ten axiom nekonečna tvrdí, že s prázdnou množinou, která reprezentuje 0, obsahuje množina i následovník 0, to je 1, a z každou množinou (číslem) vždy obsahuje i jeho následující množinu (další číslo), dá se to napsat takto pro pochopení:
     0 = { }
     následovník čísla a se definuje takto a´= a ∪ {a}, čili sjednotíme původní množinu a s množinou, která množinu a obsahuje, tím pádem:
     0´ = 0 ∪ {0} = { } ∪ {0} = {0}
     1´ = 1 ∪ {1} = {0} ∪ {1} = {0,1}
     atd.

     Takže zpět k Vaší otázce, každé transfinitní číslo, neboli matematické nekonečno, má vlastnosti pokaždé jiné, ve vztahu ke konkrétní definici, ke které se váže, takže množina přirozených čísel bude mít jinou vlastnost, než množina reálných čísel, nebo kterákoli jiná nekonečná množina.

    39. Milane,

     Matematika vždycky sloužila fyzice. Fyzikové přišli na nějaký jev, ten potřebovali nějak spočítat, tak matematici dostali za úkol vytvořit pro to nějaký matematický aparát.

     — Matematika započala kupeckými počty, přes počítání mamutů, vypočítávání obsahů egyptských polí, … Nechala se pak inspirovat babylonskou astronomíí. Atd. Ten proud informací byl oboustranný. Matematika vždy dokázala vypomoct při popisu praktických problémů a stejně tak dokázala dovést své poznatky daleko za praktické souvislosti.

     JanKo, mě to připadá naopak, že vytváříte matematiku a pro ni pak budete hledat nějaké fyzikální vysvětlení?

     — V současnosti jsou matematické poznatky velmi daleko za jakýmkoliv běžným vysvětlením. Chci ukázat, že transfinitní nekonečna v realitě mohou existovat bez ohledu na současné poznatky fyziky. Jestli vytvářím novou matematiku, uvidíme, jestli se to tak dá vůbec říci.

     Vždyť ve fyzice ničeho 0 ani nekonečno není. Vždycky jsou nějaké ztráty a 0 ani nekonečna ve fyzice nikdy nedosáhnete. Tak k čemu Vám budou nějaké matematické operace s nekonečny, když ve fyzice nikdy nenajdou žádné opodstatnění, žádnou reálnou reprezentaci?

     — Tady jsem došel právěže úplně k jiným závěrům. Ve fyzice ty kvanta energií musí být nenulová, musí být nejmenší vlnová délka, atd. Ale tento fyzikální popis je neúplný a já jej doplním. Ukážu, že realita je závislá na 0 i nekonečnech.

    40. JanKo píšete :“Poctiví matematici vědí, že když u funkce jde x k nekonečnu, tak ono tam jde a jde a jde a nikdy nedojde – ta limita je zkrátka nedosažitelná.“
     No to ví každý, kdo složil nějakou zkoušku z matematiky.
     Nejde o to zda případně jak je ta limita dosažitelná, ale o to ŽE TA LIMITA EXISTUJE a lze ji přesně určit. Zatím jste objevil, to co už objeveno je.

    41. Pardale,

     předpokládám, že adresujete na pana JK. Výrok „Poctiví matematici…“ je výrok pana JK, ne můj.

    42. 1.ad.Nemůžete mít ale 2 objekty reprezentující totéž ve světě.

     Mohu.Důkazem je lidský mozek coby nástroj dvou rozdílných entit-Sil.

     2.ad.Doporučuji si nejdříve nastudovat Cantora, alespoň jeho život, než začnete psát zjevné nepravdy.
     Skutečně?:))
     cituji:
     „Cantor se hodně věnoval hypotéze kontinua, důkaz se mu ovšem nedařil, dokonce kvůli tomu začal trpět depresemi, které přetrvaly až do jeho smrti v roce 1918.“
     Zdroj:https://cs.wikipedia.org/wiki/Georg_Cantor

     3.ad.Cantor neměl deprese, ale schizofrenii.

     Zcela jistě.Rozdělenost ducha,tedy mysli,nedokáže spojovat zdánlivě neslučitelné.
     On za to nemohl.Byl tomu tak naučen.Rozdělenost ducha-mysli přineslo dogmatické a egoistické myšlení farizejů a zákoníků církví v podobě oddělenosti od Boha,
     která neexistuje.

     4.ad.Takže Váš výklad je zcela chybný a jde vidět, že z matematiků děláte jen individua.

     Domněnky jsou peklem ducha-mysli a pudových emocí.

     5.ad.Schizofrenii dostal jako výsledek sociálně-vědeckého vyloučení kvůli jeho teoriím.

     Velmi mnoho duchů se nedokáže zříci světa.Velmi mnoho duchů je rozdělených v sobě.Proto si také velmi mnoho duchů přivlastňuje „objevy“ informací,které jsou zde od Počátku.

     6.K čemu je mi symbol, o kterém nic neumím říct?

     Symbolům se nejprve učíme rozumět.
     Z loga se informace,které obsahují,nejprve “ čtou“.
     Doušek Boha se „rozbaluje“ jako DNA a obsahuje ohromné množství informací, spojuje zdánlivě nesouvisející.Teprve až pochopím získané informace a jejich vztahy,až pak o nich mohu mluvit.

     ———

     „Pečovatel/tryska Zvuku/,plánů nepřítel,úrodu dvojnásobnou zkříží,spojení postihne,zkříží cesty cíl.“/Tomáš.evangelium/

     Pečovatel=Znalec pole,Otec
     Zvuk=Hudba=Matka
     Tryska=vzdušný vír->kmitočty->torzní pole
     úroda=dokončení práce na svém sebepoznání se vpravdě
     spojení=vědomé spojení se Zdrojem

    43. Hvězdička,

     1) Mozek je maximálně důkazem fungování chemicko-elektrických procesů. Jinak Vám nerozumím. Musíte to vysvětlit.

     2) Aha, já zapomněl, že wikipedia cs je relevantním zdrojem informací… Ale jinak ta věta zní hezky do nóty.

     6) Bylo Vámi řečeno, že se o Bohu nic nemusí sdělovat, stačí symbol. A já jak správný filozof jazyka říkám… Na co mi je symbol, o kterém nic neřeknu, když není podle Vás třeba o něm něco vůbec říkat?

     Zbytku jsem bohužel neporozuměl, metafory a podobenství byly moc specifické.

    44. ad.1) Mozek je maximálně důkazem fungování chemicko-elektrických procesů.

     Petr Vladyka – Učení a paměť pravou hemisférou
     https://www.youtube.com/watch?v=HilYV8VltKg

     Cesta do hlubin mozku – 1 – Co je skutečnost?
     https://www.youtube.com/watch?v=JUNEB4FQBH4

     Cesta do hlubin mozku – 2 – Co nás dělá kým jsme?
     https://www.youtube.com/watch?v=kqK_gBnfZPQ

     Cesta do hlubin mozku – 3 – Kdo nás ovládá?
     https://www.youtube.com/watch?v=JKSH7yqOIE0

     Cesta do hlubin mozku – 4 – Jak se rozhodujeme?
     https://www.youtube.com/watch?v=yEc0kJCDd_o

     Cesta do hlubin mozku – 5 – Proč se vzájemně potřebujeme?
     https://www.youtube.com/watch?v=0-tge2c55_w

     Cesta do hlubin mozku – 6 – Kým budeme? HD CZ
     https://www.youtube.com/watch?v=bx3LJrCdWFA

     MOZEK JAKO PACHATEL – neurovědec DAVID EAGLEMAN
     https://www.youtube.com/watch?v=u02fUhsyjN8

     ad.2) Aha, já zapomněl, že wikipedia cs je relevantním zdrojem informací…

     Ne,není.A ten český je zvlášť zmanipulovaný a omezený.

     ad. Bylo Vámi řečeno, že se o Bohu nic nemusí sdělovat, stačí symbol.

     Jsi zdatný manipulátor:
     Hvězdička 5.12.2017 (7:39)
     ad.Nemůžete mít ale 2 objekty reprezentující totéž ve světě.

     ——————————————
     Lež.A ta byla příčinou Cantorových depresí skrze hypotézy kontinua-bez důkazu.

     Je to jednoduché,bez čísel nebo slov,teorií,bez rozumování o ničem.
     Postačí logo-symbol a pochopí malé dítě.Byl znám již před mnoha… tisíci lety…

     ad. A já jak správný filozof jazyka říkám…

     Jak je možné,že filosofové jazyka ještě nepřišli nejen na podvody
     jazyků,záměrné zmatení jazyků,aby zabránili uzřít historii vpravdě?
     Jak je vůbec možné,že filosofové ještě nepřišli na to,jakým způsobem
     je napsaná nejen Bible,ale i Korán a další Písma,ve kterých jsou zaznamenány
     informace cennější než všechny poklady světa?

     Takže si filosofuj jak a o čem chceš,pýcha na nic a arogance ti budou vždy
     překážkou „vidět srdcem“,pro tvého rozděleného ducha-mysl.Natož aby ses pak
     mohl vědomě napojit přímo na Zdroj.

     Matka nepotřebuje slovní zásobu,“mluví“ v přímých živých obrazech.
     A Otec přímo prostřednictvím mysli člověka,má vliv na všechno a na všechny.
     Oni jen spolu tvoří Vědomí.A vše a všichni jsou jejich součástí.

     Kdyby lidé sjednoceného ducha začali překládat Bibli,dozvěděli by se,jak
     hluboko klesli.Uviděli by tu spoušť a přestali by se topit.
     Biblická „Potopa“ je tu již zas.Jen ti,kdo se topí a archu si nepostavili,
     to vidět nemohou.

 11. ad: Filozofie nepřišla na nic.

  To je taky v pořádku. „Filosofie všechno právě jen staví před oči, a nic nevysvětluje ani nevyvozuje. – Protože všechno tu leží odkryto pohledu, není také co vysvětlovat.“, když už zmiňujete toho Wittgensteina.

  1. A k tomu je taky vynikající komentář v článku „Wittgenstein a negace filozofie“

   Právě, když prohlédneme, jak náš jazyk funguje, ukáže se také, jak marné a zbytečné bylo úsilí o vybudování jazyka ideálního. Co z toho pro nás plyne? Wittgenstein byl přesvědčen, že úkolem filosofa je rezignovat na velké cíle, které si na počátku svého zkoumání stanovil.

    1. Nedávno to bylo napsáno k nekonečnu, což je Vaše parketa u tématu „stvoření-člověk-bůh“:

     Bez tvaru a bez rozměru

     Jestliže je něco bez počátku a bez konce, je to nekonečné. Ani nekonečno však neumí pedagogové v našich školách správně vysvětlit a dokonce mu přisoudili vlastnosti, které nikdy nemělo a mít nemůže. /wow, ti pedagogové/

     Uvedl pak stručně : Nekonečno nemá začátek, nemá konec, je jenom jedno a je nedělitelné (ostatně, odkud kam by se dalo dělit a udělat mu v tom předělu konec?). Proto z nekonečna nemůžeme získat dvě polonekonečna, nebo dokonce několik nekonečen. To taky znamená, že nekonečno nemá žádný tvar, tudíž ani žádný rozměr, neboť jinak by se rozdělit dalo. Jinými slovy, nekonečno je „doma“ v bezrozměrném prostoru: 0D.
     /co Vy na to?/

     Z uvedeného také vyplývá, že nemůže existovat jednorozměrný, dvoj ani trojrozměrný útvar, jenž by byl nekonečný. Žádný takový útvar totiž nemůže s nekonečnem splynout.
     – – – – – – – – – – –

     Ještě jsem se chtěl zeptat – Vy jste z Kopřivnice ?

    2. No, to je složitější, než se zdá. Z množiny přirozených čísel mohu získat nekonečně mnoho nekonečných množin. Nejdříve z ní budu vybírat násobky 2:
     n2 = {0, 2, 4, …}
     Pak násobky tří.
     n3 = {0, 3, 6, …}
     pokaždé budou tyto množiny nekonečné
     n4 = {0, 4, 8, …}
     n5 = {0, 5, 10, …}

     U geometrických objektů by se dalo říci, že pokud jsou nekonečné, tak mají nekonečný objem, ale plochou se dotýkají jediného bodu přímo v nekonečnu, takže plochu mají nulovou v 0D. Zde by splývala pouze plocha s bodem v nekonečnu v euklidovské rovině, n-rozměrném prostoru.

     Náhodou jsem, pročpak?

 12. Vy věříte na náhodu?

  Jaký praktický účel pro duchovní vzestup člověka mají nekonečné množiny n2, n3, n4, n5 … ?

  Když má nekonečná množina n2, n3, n4, n5 … svůj počátek, je to vůbec nekonečná množina?

  Co Vám osobně toto Vaše poznání, že můžete získat z množiny přirozených čísel nekonečně mnoho nekonečných množin, přineslo pro praktický život, co jste tím poznal v souvislosti s Bohem?

  Díky.

  1. Myslím, že má nová matematická filozofie bude mít fatální dopad na člověka. Změní vše, celé chápání světa. Nechci ale moc předjímat, zveřejnil jsem zatím první článek. Ano, ty množiny jsou nekonečné, i když mají počátek. To je základ chování množství. Všechno množství začíná na nule, ale nekončí. Ve světě existují všechna čísla. O souvislostech s Bohem budu pojednávat dále. Nechte se překvapit.

 13. @ – Myslím, že má nová matematická filozofie bude mít fatální dopad na člověka.

  Ano, a je evidentní, že vy jste její první obětí.

  1. … že Vy jste její první obětí …. někdy (i když jen občas) je to tu i vtipné :-)

Diskuse byla ukončena.

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2022

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Tento web používá jen nezbytně nutná cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení.

Odkazy:

Slunovrat Agentura BYTÍ Záhady-Zdraví.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference