mapa stránek || vyhledávání

Božstva a démoni ochránci

Lidská fantazie nezná mezí, což nám dokládá hinduismus s bezpočtem různých bájných bytostí s jeho mnoha tisícovkami hodných a zlých bájných božských a démonických bytostí. Za božské bude představena jedna, jejíž stáří a původ jsou nejasné. Démonické jsou bezejmenné. Budeme se zabývat těmi, ze kterých se v Evropě stávají strážci a jejíž ochránci. Objevily se později především na vnějším obvodu staveb. Nacházíme je většinou neviditelné, díky císaři Karlu IV., na chrámu sv. Víta. Viditelní jsou nejenom na barokních palácích, ale ještě později. Dokonce na přelomu 19. a 20. století.

Démonickým bytostem předcházejí např. japonští kamiové, či slovanští rarášci, skřítcia běsové. Ti jsou pod pojmenováním besové známi také ve středomoří. Staroegypská, dokonce až předdynastická kultura má také svého malého bůžka či démona bese – ochránce domova. Prostupuje až do období Nového království; tedy po dobu několika tisíc let.

Mezi její nejstarší a nejvýznamnější známé patří mezopotamští gryfové. Snad mladším božstvem neznámého původu je hlava, z jejíchž sevřených úst vyrůstají dva rostlinné výhonky. Je přiřazována k římskému bohovi Janusovi. Někdy se jí říká hlava zeleného muže.

Moje sedmá kniha se opět zabývá všudypřítomnou vesmírnou energií prostupující také lidským tělem. Dnes je zapomenuta a jako elektromagnetická znovu objevována. I když byla poznána a dokonce využívanou lidmi už v pravěku. Pojmenování čtyřiceti kapitol napovídá, že rozsah knihy není pouze o božstvech a démonech. Obsah některých je neuvěřitelný až fantastický Co dodat?

V této knize zvídavý čtenář objeví řady dalších překvapivých odhalení. Také zjistí, že máme celou řadu mimořádných osobností. O většině z nich se vůbec nic neví. Jedna z nich objevila jak předcházet rakovině.

* * *

Výpravná kniha Božstva a démoni ochránci o 320 stranách a asi 150ti barevných fotografií vyjde v říjnu v nakladatelství Bioesence. Obsahuje 40 kapitol:

1. Kde lišky dávají dobrou noc…
2. Léčivá síla stromů
3. Kaštany a démoni Křivoklátu
4. Zázračné uzdravování ořešáku královského
5. 3 studničky a léčivé lázně prasíly
6. Rajské dvory
7. Feng-šuej, kabala a stromy života i poznání
8. Kazi, Teta, Libuše – Krokovy magické dcery
9. Věstonická Černá madona
10. Pražská mumie promluvila
11. Šest tajných svědků letohrádku Hvězda a superbouře Sandy
12. Prasíla a Zemská porodnice U Apolináře
13. Tančící slunečník
14. Zůstane proutkaření pouze tajemstvím šamanů a mágů?
15. Bohové, éter, neutrina a mentiony
16. Tuaregové a tisícileté tajemství magických šperků
17. Tetování a planina Nasca
18. Šamanský kruh štěstí a kamenný strom života
19. Okřídlený pes a azurová mlhovina českokrumlovského zámku
20. Modré světlo Stonehenge
21. Domy víl nebo čarodějnic
22. Putování za prasílou
23. Bájní ptáci – Ohnivák, Fénix…
24. Pět hvězd na hladině Vltavy
25. Legendární čínský císař a prasíla čchi
26. Vynálezce šamanem
27. Ludvík Milan Toušek – léčitel a věštec
28. Karel Sezemský, merkaba a aura
29. Betlémská hvězda a starověký Egypt
30. Trámcový pentagram vstává z mrtvých
31. Fanatičtí uctívači stojících kamenů – menhirů
32. Kruhy v obilí a orkán Kyrill
33. Eliášovo světlo, antiblesk a blesk
34. Pravda o vzniku rakoviny
35. Katedrála démonů ochránců
36. Keltský a křesťanský kříž Broumova
37. Hvězda Broumovských stěn
38. Tajemství královského ocasu
39. Návrat ke kořenům
40. Poznávání je cesta světla (Via lucis)

 

Jan Johann Jaroslav Miška
 

Poslední články autora:


hodnocení: 5
hlasů: 1
Print Friendly, PDF & Email

5 komentářů

 1. Co dodat – ptá se pan Miška?
  No knihu si koupit,ne? O to jde. Blíží se vánoce!! Kde? Od kdy?…… pak se dá i diskutovat. A nebo autor sem něco pro větší reklamu dá z knihy sám?

  1. Dobrý den. Stále se mně někdo ptá na knihu Božstva a démoni ochránci. Bohužel, nakladatelka, která má vlasní firmu, po jejím zpracování do předtiskárenské podoby zjistila, že je nad její síly v tomto směru dál pokračovat. Dva roky jsem na knihu zanevřel. Až před nedávnem jsem začal hledat vhodné nakladatelství. Prozatím jsem žádné neobjevil. I když by nakladatel s ní neměl téměř žádnou práci. Stačí předat do tiskárny.
   Mezi tím jsem napsal, kromě několika článků, knihu Stromy magické a kosmické a putování za tajemstvím zednářů.

   1. ad.božstva a démoni

    Bůh je jeden a démonů,tedy rozdělených duchů bez duše,chodí po této Zemi v lidské
    podobě miliardy.
    A o tom to celé je.

    ad.Eliáš,Betlémská Hvězda ..

    Jsou jedno a totéž.

    ad.hlava, z jejíchž sevřených úst vyrůstají dva rostlinné výhonky.

    Je škoda,že neznáte jazyk symbolů.O tom, kdo jej vyučuje, je také psáno v Bibli.

    Všeobecně je smutné,že se lidé nezajímají o to,jak odtud odejít.Faktem však zůstává,
    že slepí a hluší nikdy nebudou rozumět textům Písma.Je to k jejich škodě,neboť nikdo
    neobjeví nic,co by tu již od počátku nebylo.Jen to prostě nevidí,protože nejsou vidoucí.

 2. Dobrý den. Především se hodně opožděně omlouvám všem, kteří očekávali vydání knihy Božstva a démoni ochránci. Nakladatelka, paní Pynelopi Valsamisová, knihu dokončila k předání do tiskárny. Zjistila, protože podniká, že nebude mít dostatek času na reklamu, prodej a místo na skladování výtisků.
  Žijeme v časech ohlupování zejména českou televizí spolu s mnoha dalšími, kteří se domnívají, že bez jakýchkoli znalostí a schopností, snědli všechnu jakoukoli a to také ezoterickou moudrost. Také tato moje kniha se proti tomuto dlouhodobému trendu postavila. To stejné platí pro web tadesco. Ani moje druhá připomínka k jejich „ezoteričnu“ nebyla do diskuze přijata: Jsem mimořádně zdatný citlivec, který se 35 let zabývá energií krajiny, staveb, rostlin, zvířat a lidského těla. Což dokládá řada přednášek, bezpočet článků a šest prozatím vydaných knih. Tělo se skládá ze tří částí. Dvou smrtelných, jimiž je viditelné tělo hmotné a neviditelné energetické. Třetí součástí těla je nesmrtelná duše. Je součástí těla všech savců. Zvláštní formu duše mají stromy. Se všemi lze mentálně komunikovat.
  Dostal mě termín „ztracená duše“ s desaterem. V živém těle není ztracené duše, to by pak bylo bez duše. Živý člověk má stále svou duši. Duše se ale od těla dokáže za určitých podmínek odpoutat. A to ve spánku kdy se nám zdají „cestovatelské“ sny, při hypnotickém působení (např. Břetislav Kafka), nebo v kritickém zdravotním stavu. Lékaři proto předpokládají, že pacient zemřel. Jenže duše tělo z povzdálí pozoruje. Když vidí, že tělo přežije, tak se do něho vrací. Psychologové a psychiatři duši neznají; i když je živí.
  Pokusy s dušemi dělala celá řada citlivců, ale nikdo na celém světě nedokázal tolik co Břetislav Kafka, zakladatel nauky popsané v jeho knize Parapsychologie. Světově proslulý jasnovidec a hypnotizér (hymnolog), diagnostik a léčitel B. Kafka píše o duši: : Duše je principiální podstatou lidského života; proto všeho, čím se jeví jeho živočišný a duchovní život. Duše je nehmotná ve své podstatě nezměnitelná bezprostorná a tudíž nesmrtelná.
  Závěrem se dostávám ke skutečně ztraceným duším. Poznali a pojmenovali je naši předkové. Známo je také jejich „moderní“ pojmenování pocházející z vlhkého a mlhavého místa v Anglii. Ti zdatnější na to určitě přijdou.
  Všechny zvídavé zdraví Jan Johann Jaroslav Miška

  Matce. Když jsem s opatem želivského kláštera a beránkem přišel na místo, kde byla původně zahrada, spatřil jsem u kamenného ohrazení krásnou a mohutnou barokní sochu Panny Marie se všemi jejími základními atributy. Zeptal jsem se, proč tak nádherná socha stojí právě tam. Odpověděl, že stávala na průčelí sanitního klášterního kostela Narození Panny Marie. Spadla, nerozbila se. Z nějakého neznámého důvodu byla přemístěna právě tam. Víme, že P. Marie je křesťanská vodní bohyně. Na základě tohoto poznání jsem proutkem zjistil, že přesně pod ní protéká pramen.
  Kostel s klášterem byly po stránce energetické klasicky založeny. Zeptal jsem se, proč katolické křesťanství energii prasílu nezná. Opat opáčil, že to není pravda. Je součástí křesťanské triády: Svatí otec, syn a duch. A právě ten všudypřítomný duch je energií prostupující celým světem (Vesmírem).
  Přečetl jsem množství kosmogonických bájí celého světa. Všechny potvrzují, že sumerští mágové, staroegyptští kněží, čínští a indičtí mudrcové, včetně některých indiánských a černošských kmenů tuto energii znali. A zmiňuje se o ní také Bible. A to hned v druhém žalmu: Země pak byla nesličná a pustá, a tma byla nad propastí, a Duch Boží vznášel se nad vodami. Všechno další o šestidenním stvoření světa je pro uvedené starověké zasvěcence úsměvný nesmysl.
  Jak jsem napsal v úvodu o vzdělávací debilizaci národa, tak to platí také pro vzdělávání kněží. Také kantoři Bohoslovecké fakulty UK mají ke znalostem středověkých hodně daleko. A to se zcela pochopitelně odráží v některých laických příspěvcích. Budhismus vycházející z hinduistického šamanismu poukazuje na to, že každý má svého boha k obrazu svému. Totéž platí také v křesťanství.
  Tím uzavírám moje vzdělávací školení pro zvídavé. Dost je uvedeno v předchozích článcích. A nepoměrně víc v mých knihách o energii-prasíle.
  Mějte se všichni moc hezky. Jan Johann Jaroslav Miška

Diskuse byla ukončena.

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2022

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Tento web používá jen nezbytně nutná cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení.

Odkazy:

Slunovrat Agentura BYTÍ Záhady-Zdraví.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference