mapa stránek || vyhledávání

Ekliptická meditace

Blíží se jedna z nejdůležitějších eklips (zatmění) slunce v tomto hektickém období našeho života. Eklipsa se u nás uzavře 21. 8. ve 20:30 hodin SELČ. Vzhledem k významu, která tato eklipsa má pro naši budoucnost, jeví se tento okamžik jako velmi vhodný bod, který vytvoří rozcestí mezi starým systémem, který umírá kolem nás, a novým světem, který už mnozí netrpělivě vyhlížejí po mnoho let. Všechny takové astronomické události jsou vhodným okamžikem (energetickým uzlem), kdy je možno doslova a do písmene přehodit vyhýbku. Tedy kromě primární pravděpodobnostní linie, na které se svět pohybuje, vytvořit vedlejší alternativní linii – sekundární síť. Taková energetická okna se nejlépe vytvářejí právě v době důležitých astrologických konstelací, zvláště pak, pokud se spojí více lidí ve společné vizi. Sabiánský symbol pro stupeň, na kterém se eklipsa uzavře, má tento význam:

28-29 Lva:

Mořská panna se vynořila z oceánu, připravena se zrodit v lidské podobě. Klíčová poznámka: Stav, v němž intenzivní pocitové intuice stoupající z nevědomí se chystají vzít na sebe formu vědomých myšlenek. Klíčové slovo: Toužení po vědomé formě a pevné existenci. Výklad: Každý tvůrčí člověk zná tuto situaci – inspirace se vznáší kolem něj jako vidina neostrých obrysů, jako myšlenka ještě zcela neztvárněná – podaří se ji zachytit a ztvárnit, nebo zapadne zpět někam do beztvaré prázdnoty? Je to velké evoluční puzení, které je zde pociťováno – směs povznesené nálady a úzkosti.

Jak tuto energetickou linii co nejlépe ukotvit? V horoskopu eklipse je pro střední Evropu ascendent v Rybách, s Neptunem, vládcem Ryb přímo na ascendentu. Je zde kladen důraz na uzavření starých záležitostí a doslova odpuštění a rozvolnění. Nemá se tak stát nějakými silovými procedurami, ale spíše změnou vnitřního postoje. Tato iniciativa se může dít formou masové akce, motivované právě snahou oprostit se od starých nefunkčních postojů, které místo toho, aby nám pomáhaly jít dál, nás svazují se „starými známými“, se kterými jsme spoutáni vzájemnými křivdami a pocitem morálních dluhů. Pokud se nezbavíme těchto pout, budeme s nimi neustále svázáni přes nenávist, zlobu a pocit onoho morálního dluhu, a protože tento starý systém se potápí, utopíme se spolu s ním i my.

Vzpomínám si, jak tuto věc řešil v historické legendě staré Anglie kouzelník Merlin. Stará bohyně Maab (myslím, že se tak jmenovala), se snažila přes vyvolávání zla a agrese provokovat Merlina a jeho druhy k silové či emocionální interakci s ní. Věděla dobře, že „existovat, znamená být vnímán“ – pokud někomu věnujeme svou pozornost, ať už z jakýchkoliv důvodů, dodáváme mu energii, kterou potřebuje k existenci.1 Pokud někoho ignorujeme, a nevěnujeme mu ani vzpomínku, emoci či jakýkoliv druh pozornosti, byť se snaží doslova za jakoukoliv cenu ji získat, přestává v našem světě existovat. To bylo také Merlinovo řešení situace. Obrátil se k Maab i se svými druhy zády. Řekl jí, že na ni zapomínají, že pro ně již neexistuje. Není už důležitá. To tuto starou bohyni zničilo.

Stávající režim umírá. Jeho poslední služebníci se pokoušejí rozpoutat 3. světovou válku (marně) a plní masmédia detailním popisem zvěrstev, která ve skutečnosti sami organizují. Chtějí nás lapit do pasti přes emoce nenávisti a strachu. Pak bychom byli spoutáni s nimi, a jejich umírajícím světem.

Otázka zní: když si budeme pěstovat „spravedlivou“ nenávist, komu tím pomůžeme? Nám to nepomůže nijak, pouze nám to ničí zdraví, ale drží nás to v klinči s nimi. Jejich zoufalství je tak velké, že už se neštítí ničeho, a to ani jejich mediální poskoci. Někteří však namítnou, že přece je nenecháme uniknout spravedlnosti? Máme jim odpustit jejich špinavosti a zvěrstva? Nebo že je to pštrosí politika? Odpověď je nasnadě. My osobně s tím nic v této situaci nenaděláme. Ale když se od nich odpoutáme, zůstanou bez energie a zákon akce a reakce se konečně bude moci plně uplatnit! Pokud jsme je drželi v našich emocích a myslích, nemohla se Prozřetelnost uplatnit a nám to navíc blokovalo pohyb vpřed. Proto se nás drží jako onen příslovečný trus košile a jejich lži-média na nás chrlí tu jejich geblsovskou žumpu, co to dá! Jsou na nás závislí, závislí na naší pozornosti, byť v podobě nenávisti, zlosti, strachu…

Takže cestou ven je nesdílet s nimi jejich svět, přes pozornost ani emoce spojené s nimi, ať už jakýmkoliv způsobem! Přes jejich „zprávy“, noviny atd… A bohužel i přes některé „alternativní“ weby. Ale být informován neznamená být manipulován. JEJICH „INFORMACE“ VÁM CHYBĚT NEBUDOU, NA TO VEMTE JED!

Až tedy nastane ono novoluní, které mimochodem na Zemi kulminuje v severní Americe, na 96. poledníku, navrhuji meditaci a rituál na téma odpuštění nebo doslova zapomenutí a vypuštění jejich přítomnosti z našich životů, a tím i vypuštění emocionálních jedů z našeho bytí. S vědomím, že Nejvyšší Prozřetelnost, které celý problém předáme k řešení, je dostatečně způsobilá celou věc řešit a to mnohem efektivněji a účinněji, než my.

Neptun na ascendentu je na sabiánském symbolu 13-14 Ryb:

Šlechtična zahalená ve velké šále z liščí kožešiny. Klíčová poznámka: Užití inteligence a mentální jemnosti jako zbraně proti bouřím a zkouškám. Klíčové slovo: Ochranné zaštítění. Výklad: Liška je vždy symbolem chytrosti. Zde používá člověk zbraně jemné inteligentní ženy k tomu, aby čelil tvrdým zevním podmínkám. Jsou někdy účinnější než meč.

Vzhledem k tomu, že stupeň ascendentu není pro celou střední Evropu stejný, beru v úvahu spíše tento Neptunův stupeň. Ten mají všichni stejný. U nás v Čechách je tedy důležitá ona katarze na psychické a následně i fyzické rovině.2 Vnější aktivity, politikaření a mítinky nic nevyřeší. To už má stávájící režim ošetřené. Hecy různých placených chytráků a provokatérů tedy zásadně ignorujte. Nyní je čas udělat si pořádek uvnitř, a rozvolnit pouta, nikoliv někde diskutovat, pobíhat nebo demonstrovat. Akorát dáte šanci různým trollům a provokatérům.

Rozloučení skrze meditaci nebo rituál „odpuštění a vypuštění“ je klíčovou a nejúčinnější zbraní i nejsilnějším štítem, které nyní máme k dispozici.

Takže, 21. 8. v 20:30 místního Letního času, je čas pohnout kolem dějin. Přeji nám všem hodně úspěchů!
 

Bohumil Lipka, transformační astrologie
 

Poznámky:

1Dobře je to vidět u různých idolů davu, kteří se opájejí energií obdivu a popularity. Když jejich éra skončí, mají často abstinenční příznaky.

2Pro bratry Poláky začalo celé téma už 7. 8. ve 20:10 SELČ, o zatmění Měsíce, a téma odpuštění je podmíněno hledáním vlastní sebeúcty, přes spolupráci se správnými sparring-partnery. Obecně, jestliže následuje zatmění Slunce na severním uzlu po zatmění Luny na jižním uzlu, člověk je postaven před dilema, které staví vůli, duchovní cíl a vizi proti požadavkům ega a automatickým návykům. Teoreticky je Slunce silnější, mělo by tedy být možné objektivně posoudit svou vlastní minulost a svou pozici. Takže při následném zatmění Slunce tedy člověk může udělat krok, který jej osvobodí od nátlaku jeho vlastní lunární povahy. Je třeba najít nový způsob adaptace na okolnosti, což vyžaduje zásadní změny v obvyklých schématech chování.
 

Poslední články autora:


hodnocení: 3.4
hlasů: 5
Print Friendly, PDF & Email

52 komentářů

 1. http://www.astro.cz/na-obloze/slunce/zatmeni-slunce/zatmeni-slunce-v-letech-2011-2020/zatmeni-slunce-21-srpna-2017.html
  21.8.2017 proběhne zatmění Slunce v USA. Je to lokální krátkodobý astronomický jev, probíhá samozřejmě i přes oceány ( Atlantik, Tichý oceán). Takže meditovat a zasmát se tomu můžou i delfíni, kteří jak známo se rádi smějí.
  https://eclipse.gsfc.nasa.gov/SEplot/SEplot2001/SE2017Aug21T.GIF
  http://www.astro.cz/na-obloze/slunce/zatmeni-slunce/zatmeni-slunce-v-letech-2011-2020.html

   1. Ano, Petr Hájek je doslova boží! Jestli se mu toto dělo od malička, musel mít těžký život.

   2. Nejde o to, že by to dávalo nějaký smysl, když si křížem škrtnu přes mapu USA, bude to mít stejný dopad.
    Bod z něhož není návratu, varovné znamení a není důvod k panice, kdo takové zamyšlení nečte, jakoby nežil.

    1. Překvapení
     Změna gravitace při zatmění
     Práci uveřejnili r. 1971 v „Physical Review“ dva experimentální fysikové Erwin J. Saxl a Mildred Allen. Podávají zde zprávu o svých výzkumech kyvadla, přičemž poukazují na to, že se doba trvání kmitu jednoho z jejich kyvadel během zatmění Slunce 7.3.1970 z neznámých důvodů krátkodobě prodloužila.
     Už r. 1959 zveřejnil Maurice F.C. Alllais podobná pozorování —, dodává Herbert Pietschmann, prof. teor. fys. ve Vídni: Výsledky měření byly jednoduše ignorovány.

     *

     John Brandenburg, Ph.D.: — Problém je, že Měsíc je přesně tak (opticky) velký jako naše Slunce při pohledu ze Země. Disk Měsíce dokáže přesně zakrýt sluneční kotouč (říkáme tomu zatmění Slunce). Pravděpodobnost, že by se taková věc stala jen díky náhodě, je z astronomického hlediska tak nepatrná, že je to až znepokojující.

     *

     Citace:
     „Je mimochodem udivující, když si uvědomíme, kolik inspirace astronomii (a fyzikálním vědám vůbec) dala zatmění. Ve 4. století př.n.l. umožnilo pozorování tvaru stínu, který vrhá na Měsíc Země, Aristotelovi formulovat 1. vědecký důkaz kulatosti Země a o něco později poskytlo zatmění Slunce Aristarchovi a později Hipparchovi geometrické prostředky k odhadu vzdálenosti, která nás dělí od Slunce. A zejména úplná zatmění Slunce byla opravdovým „nebeským darem“ pro vědce z mnoha oblastí přírodních i společenských věd – od historiků zabývajících se studiem vzdálené minulosti (jim umožnila bezpečně datovat mnoho historických událostí, což by jinak nebylo možné) až po geofyziky (jim staré záznamy o zatmění pomohly odhalit dlouhodobě se projevující nepravidelnosti v délce dne) anebo chemiky, kteří zjistili z pozorování slunečního spektra při zatmění Slunce 1868 existenci přinejmenším jednoho nového prvku (hélia) ještě předtím, než byl objeven v laboratoři. Astronomové zabývající se pohybem Měsíce po obloze zase přišli na to, že záznamy o zatměních v minulosti mají neocenitelnou hodnotu pro zjišťování „sekulárního zrychlení“ měsíčního pohybu, „zákryty“ hvězd se známou polohou za okrajem Měsíce přinášejí cenné informace o okamžité poloze naší družice a rychlá fotometrická měření takovýchto zákrytů vedla v několika případech k přesnějšímu určení úhlových průměrů těchto hvězd, než je (v současné době) možné při použití jakékoli jiné alternativní optické metody. V posledních desetiletích astrofyzikové rovněž využili prchavých okamžiků úplných zatmění k měření ohybu světla v gravitačním poli Slunce. To jim umožnilo zkoumat metrické vlastnosti prostoru v blízkosti těles s velkou hmotností.“

     *

     Pod povrchem měsíce se skrývají rozsáhlé tunely! – Mikuláš Skála
     20. 3. 2017 http://epochaplus.cz/
     Po téměř celý rok 2012 měl Měsíc zajímavou společnost. Tvořily ji dvě americké sondy GRAIL (Gravity Recovery and Interior Laboratory), které měly dva hlavní úkoly.
     V první řadě mapovaly měsíční gravitační pole a kromě toho se také snažily nahlédnout do vnitřních struktur věčného souputníka Země. —
     Údaje získané oběma družicemi přitom naznačují, že pod povrchem Měsíce se nacházejí široké tunely. Že pod povrchem Měsíce existuje cosi zvláštního v podobě dutin, přitom naznačila už sonda Sonda Lunar Reconnaissance Orbiter, která našeho kosmického nejbližšího souseda zkoumá od roku 2009. —

    2. https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/tunely-pod-povrchem-mesice-mohou-pojmout-i-milionove-mesto/r~d71ba79c139111e68afb002590604f2e/?redirected=1502961375
     (jeskyně, tunely) „Vznikaly prouděním lávy pod povrchem a v budoucnu by mohly sloužit například také jako skladiště zásob.“
     http://zpravy.idnes.cz/pod-povrchem-mesice-jsou-obrovske-tunely-soudi-astronomove-pl9-/zahranicni.aspx?c=A091028_084011_vedatech_jw
     „Mínili tím otvor o průměru asi 65 metrů, který – podle snímků z různých úhlů – vede do hloubky nejméně 80 metrů. Otvor se nachází uprostřed rýhy na měsíčním povrchu, která naznačuje existenci LÁVOVÉ dutiny široké až 370 metrů. Některé podobné povrchové rýhy se totiž už dříve propadly, z čehož vědci existenci tunelů odhadovali.
     http://epochaplus.cz/pod-povrchem-mesice-se-skryvaji-rozsahle-tunely/
     Zatmění Slunce a kyvadla – možnosti ovlivnění JEDNOHO z kyvadel už samo o sobě ukazuje, že jev byl zcela lokální, čili náhodný vliv. Slunce -Měsíc a země jsou při zatmění v přímce, což nepatrná gravitační anomálie je. Kromě toho při zatmění Slunce se ochladí vzduch.
     Měsíc se od Země vzdaluje asi 4 cm/rok, takže vzdálenost Měsíce a tedy jeho takřka přesné překrytí Slunce při zatmění není trvalý jev. a hlavně není důvod v tom hledat záhadu, která vypovídá o jakémsi záměru.

    3. Modlitba pro …….: „Můj Pane, jsem šťasten, že mohu uvěřit všemu, co se píše na internetu a dej mi, aby pro lidstvo vždy existovala vědecká vysvětlení, a ta nás neomylně vedla do věčného souladu s celým ne věčným Stvořením.

    4. …Podávají zde zprávu o svých výzkumech kyvadla, přičemž poukazují na to, že se doba trvání kmitu jednoho z jejich kyvadel během zatmění Slunce 7.3.1970 z neznámých důvodů krátkodobě prodloužila….

     Vysvětlení: Gravitační účinek na každé těleso je jenom jeden a projevuje se různě podle toho, zda rozmanité gravitační síly, které jej vytváří, jsou soustředěny do jednoho místa, nebo rozptýleny.
     Gravitace Země nás přitahuje k zemi, ale gravitace Slunce a Měsíce nás „nadnáší“ – stejně jako závaží kyvadla.
     Když Měsíc zakrývá Slunce, je „nadnášející síla“ nerozptýlená, ale soustředěná, takže se pohyb kyvadla „nadnášením“ prodloužil.
     A proč krátkodobě? Protože kulminace zatmění je krátkodobá a působí zde v síle „skokový efekt“, podobný efektu vzpěrače. Pokud má vzpěrač před sebou stokilovou činku a zvedá ji silou, kterou zvedne jen 99 kilo, činkou nepohne. Až dodá sílu pro 101 kg, začne činku zvedat, ale když se vrátí k původní síle, činka jde opět k zemi.
     V kulminaci zatmění Slunce působil na závaží kyvadla podobný efekt.

    5. Pro JK.
     Žasnu, co tvoříte, to se nedá ani citovat.
     Ano, vliv Měsíce a Slunce způsobuje příliv a odliv.
     Ale.
     Síla, kterou působí Měsíc na 1 kg hmotnosti (kyvadlo) na Zemi je 295 000 krát menší, než působení gravitace Země. (0,000 033 N proti 9,81 N).
     Zatmění Slunce v daném místě je několikaminutová záležitost optického charakteru, gravitační síla Měsíce se v době zatmění Slunce změní nepatrně, kolísá za dobu jednoho měsíce podle vzdálenosti (363 000 km až 405 000 km). Tedy za 2 minuty zatmění se vzdálenost Měsíce změní průměrně 486 m. Kromě toho zatmění Slunce může být jen v době novoluní, které se vzdáleností Země-Měsíc nemá nic společného. Jde o to, že Měsíc zaclání Slunci, ne o to jak je daleko od Země na své oběžné dráze.

    6. Pane Tichánku, experimenty Alena a Saxla se zatím nepodařilo nikomu reprodukovat, nikoliv že byly ignorovány … tož tak.
     Ale klidně si to 21.8 můžete jednoduše vyzkoušet :)

    7. Pardalovi k 17.8.2017 (10:33). Píšete:
     „Měsíc se od Země vzdaluje asi 4 cm/rok, takže vzdálenost Měsíce a tedy jeho takřka přesné překrytí Slunce při zatmění není trvalý jev. a hlavně není důvod v tom hledat záhadu, která vypovídá o jakémsi záměru.“

     Pardale, když člověk sleduje promyšlenou konstrukci světa, Vesmíru, když ví o záměrných vlivech, kterými se neviděné bytosti projevují, pak záhadu nehledá. Nýbrž je mu srozumitelné, že záměr v umístění Měsíce byl. I konkrétní postup k tomu byl sdělen, samozřejmě nevědecký.

     Dlouhý citát „Je mimochodem udivující, když si uvědomíme, kolik inspirace astronomii (a fyzikálním vědám vůbec) dala zatmění“
     jsem bral z knihy: O hvězdách a lidech – Zdeněk Kopal, MF Praha 1991 (1986). Jeho to překvapilo, protože byl vědcem. Stěží by jinak vypisoval konkrétní výhody, které zatmění našemu poznání přinášejí.
     Nedopídím se, na jak dlouho jsou rozpočtena plná sluneční zatmění, když se Měsíc po pár pídích ročně vzdaluje.

    8. Pane Tichánku,
     citace z knihy Z.Kopala je samozřejmě v pohodě, taky jsem tu knihu kdysi čítával. Píše o významu zatmění pro astronomii od starověku. Jak jistě uznáme, astronom Kopal nepíše to, na co já reaguji, to je z jiného Vašeho citátu John Brandenburg, Ph.D.“
     „Pravděpodobnost, že by se taková věc stala jen díky náhodě, je z astronomického hlediska tak nepatrná, že je to až znepokojující.“
     Znepokojující jak pro koho. Ostatně dokonalost úplného zatmění Slunce závisí na aktuální vzdálenosti Země-Měsíc při zatmění.
     https://cs.wikipedia.org/wiki/Zatm%C4%9Bn%C3%AD_Slunce
     „Prstencové zatmění je možné pozorovat, když Slunce a Měsíc jsou v jedné přímce, ale zdánlivá velikost Měsíce je menší než velikost Slunce. Z tohoto důvodu je ze Slunce vidět velmi jasný prstenec.“
     Takže to znepokojení z dokonalosti zatmění, a že to není náhoda, to je taková básnická metafora.
     Údajný vliv zatmění na kyvadlo komentoval Lubko.

    9. Pardalovi k 17.8.2017 (20:05)
     Žertéře značky Lubko těžko brát vážně. Snad Pietschmann, prof. teor. fys. ve Vídni věděl, co píše k ignorování před 60 lety.
     Vliv zatmění na kyvadlo popisoval „Nobelista“ Allais, asi proto nadále vyskytne další hledání.
     Jednoduše google:
     http://technet.idnes.cz/nejvetsi-zatmeni-slunce-vedcum-umozni-testovat-gravitacni-anomalie-1il-/tec_vesmir.aspx?c=A090722_000439_tec_vesmir_kuz
     Čínští vědci nepatří mezi lidi, kterým je vše jasné. Ověřování nedůvěryhodných záležitostí jim není nevhodné.

     PS: Kdysi před mnoha lety byl prof. Kopal s dalšími potěšen, když jsem promítal své obrázky ke 4D prostoru typu:
     http://tichanek.cz/g6/6obr9@.gif
     http://tichanek.cz/g6/6obr12@.gif

    10. Pane Tichánku, nenašel jsem nic pořádného, co by Vaše domněnky potvrzovalo.
     https://cs.wikipedia.org/wiki/Foucaultovo_kyvadlo
     „Celý experiment byl uspořádán právě proto, aby dokázal existenci tohoto jevu, který Foucault teoreticky odvodil na základě předpokladů o vlivu Coriolisovy síly..Foucaultovo kyvadlo je konstrukčně velmi náročné, protože i malá nepřesnost může způsobit další odchylky roviny kyvu, které pak převládnou nad vlivem zemské rotace.
     Kritické je také samotné SPUŠTĚNÍ kyvadla. To se provádí přepálením lanka, které drží kyvadlo ve výchozí poloze, čímž se zabrání nechtěným pohybům kyvadla do stran. Odpor vzduchu kyvadlo brzdí, proto jsou kyvadla v muzeích často elektromagneticky nebo jinak POHÁNĚNA, případně opakovaně spouštěna.“
     https://en.wikipedia.org/wiki/Foucault_pendulum
     říká prakticky totéž.
     Zjednodušeně : Foucaultovo kyvadlo závisí na rotaci Země. Rotace Země je ovlivňována mnoha jevy včetně zemětřesení a tsunami. Foucaultovo kyvadlo závisí na Coriolisově síle a na zeměpisné šířce.
     Pokud lze očekávat, že přibližování se Měsíce do přímky Slunce-Měsíc-Země při zatmění Slunce vyvolá věrohodně doloženou odchylku Foucaultova kyvadla, tak při vzdalování se od uvedené přímky bude jev působit opačně a nedivím se, že většina vědců to nepřijímá jako věrohodné.

    11. Pardalovi k 18.8.2017 (21:25)
     Díky za popis souvislostí kyvadla. Nemám k tomu žádné své „domněnky” – předložil jsem několik souvislostí k zatmění Slunce, na které jsem kdy dřív narazil.
     Odhaduji, že další poznání čeká lidi při bádání nad gravitací:
     · Vždyť teprve nedávno byly měřením prokázány gravitační vlny.
     · Existují gravitony?
     · Vymýšlejí si snad ti lidé, kteří znají mezihvězdné létající koráby cizích civilizací? Popis fungování nabízí zrušenou gravitaci a i setrvačné účinky.
     · Nečekaný průšvih s gravitační konstantou
     http://www.osel.cz/7123-necekany-prusvih-s-gravitacni-konstantou.html
     12.09.2013
     Tým Mezinárodního úřadu pro míry a váhy naměřil o něco vyšší hodnotu gravitační konstanty, než při naprosto stejném měření v roce 2001
     · Snad nějaká anomálie gravitace souvisí s rotujícím supravodičem?:
     http://www.osel.cz/1913-prvni-zpochybneni-einsteinovy-relativity.html
     Tak jsme se konečně dočkali. Poprvé se serióznímu vědeckému týmu povedlo provést experiment, který doslova bourá Einsteinovu obecnou relativitu. Jeho výsledek se od předpovědí liší o dvacet řádů.
     Několik týmů vědců sdružených při ESA studovalo gravitomagnetické pole v blízkosti kroužku supravodiče, který roztáčeli z klidu až na 6500 ot./min. Rotující supravodič vytváří slabé magnetické pole nazývané Londonův moment.

     Vědci skutečně zjistili, že rotující supravodivý kroužek generuje silné gravitomagnetické pole.
     · Co je gravitace – nevíme. Prof. Kulhánek na: http://www.tvnoe.cz/video/12051
     · ŽIJEME VE SVĚTĚ, KTERÝ VŮBEC NEZNÁME (1) – Jaroslav Chvátal, 21.01.14 http://www.matrix-2001.cz

    12. Pane Tichánku, ve světě „který vůbec neznáme“ budeme žít vždycky. Poznání přírodních jevů je trychtýř, který se rozšiřuje, každý objev přináší další neznámo, otázky a odpovědi dříve neuchopitelné.

    13. Pardale, proč se tedy k různým jevům vyjadřujete tak, že je to jednoznačně tak a ne jinak. Stejně je každému jasné, že současný stav vědeckého poznání je omezený a že mnohé působící faktory nejsou ještě poznány. V tom právě spočívá omezenost „vědátorů“, protože si příliš namyšleně myslí, že na všechno mají správné odpovědi. Většinou ale chabě popíší jev, ale neumějí odpovědět na otázku, proč k jevu dochází.

    14. „Většinou ale chabě popíší jev, ale neumějí odpovědět na otázku, proč k jevu dochází.“

     Úkolem vědy je popsat, případně spočítat daný jev. To PROČ k tomu jevu dochází není úkol vědy, ale filosofie.

    15. Pro: jiný anonym 20.8.2017 (7:34)
     Původně lidé (dnes vědci) hledali, proč jsme tady. Dnešní věda se omezuje, jak píšete – na popsat, spočítat jev – a to je lidstvu na škodu. Jenže zbytnělé pohádkování vedlo k materialismu a nakonec se vědci často štítí duchovního poznání.

    16. Odpověď „jiného anonyma“ vypovídá o stavu věcí. Omezené poznání a vůbec jeho celková omezenost nutí člověka omlouvat to, že neumí (mnohdy ani nechce a hlavně pokorně se nesnaží) zjistit, proč se něco děje (zákonitě musí dít). Vše je provázáno a podporovat odtržení filozofie od vědy je scestné.

    17. Pane Tichánku, očekávám tedy od Vás odpověď proč jsme tady. Nebo to byla řečnická otázka, která nikam nevede?
     Píšte :“Původně lidé (dnes vědci) hledali, proč jsme tady.“
     Věda řeší současnou úroveň poznání. Tesla a Edison kolem 1890 položili základ elektrotechniky, která je nyní mnohem dál. Ti, co řešili proč jsme tu, jsou na tom pořád stejně, nebo hůř. Máme čemusi věřit, dříve to bylo křesťanství a nepochybovalo se o něm. Nyní máme zákoutí internetu ucpané zmatenými rádoby originálními názory, o nich soudný člověk ví hlavně to, že nikam nepovedou.

    18. Pane Tichánku,
     připojuji se k dotazu Pardala: Proč jsme tady? Co tedy ti původní hledači našli?

    19. A nemůže to být také tak, že když se ptáte, sám nevíte? Ale je-li tomu tak, pak jste málo a špatně hledal, proto nenalezl.

    20. Pane Tichánku, očekávám tedy od Vás odpověď proč jsme tady. Nebo to byla řečnická otázka, která nikam nevede?
     Pardale, ptejte se těch z dávnověku, co původně hledali. Tuším, že to pro ně nebyla řečnická otázka. Proč jsme tady?
     (Zásadní otázku až později, když dovolíte).

     Píšete: Věda řeší současnou úroveň poznání.
     To popíšu odlišněji: Věda řeší ze své současné úrovně svého poznání.
     Jsou léčitelé, kteří mají úžasné výsledky v diagnostice, a vědec materialista o tom neví – jak se dočítám v diskusi vědecky popularizačních stránek http://www.osel.cz . Samotný léčitel z toho bývá překvapený, když příchozím materialistům vypráví, co měli za zranění či nemoci, jak to v té chvíli zjišťuje – materialismu neznámým neuvěřitelným způsobem. A že těm materialistům to nepřijde podivné. Prostě je nás mnoho lidí, co se málo zamýšlíme nad tím, co na světě je. Co zde funguje. Zůstáváme u svého názoru.
     *
     Upřesním dle svého pohledu – základ elektrotechniky, jako vědy, položili v desetiletích 3.,4., 5., 8. a 9. v 19. století jiní pánové. Jak jsem popsal v http://hledani.gnosis.cz/poznani-19-stoleti . Edison s týmem a Tesla z elektrotechniky víc řešili – techniku, (dnes technologii).

    21. Jsou léčitelé (žijící běžně mezi námi), kteří jsou schopni i probouzet lidi z komatu (nejen vyjmenovat lidem, o kterých do té doby nic nevěděli, jejich choroby) – proč se o to oficiální věda nezajímá a proč ani ti léčitelé většinou nechtějí s odbornou veřejností spolupracovat? Protože sytý hladovému nevěří, odborníci nevěří, že někdo něco takového může vnímat a cítí se ohroženi schopnostmi druhých. Byť to funguje, tak z léčitelů udělají blázny a podvodníky a zdárný výsledek připíší něčemu, co zdar vůbec nepřineslo … kdo má s tímto letité zkušenosti, ví, že to je škoda slov …
     Ve všem jsou důležité zkušenosti, vlastní prožití.

    22. např. Giordanu Brunovi také dlouho nikdo nevěřil, že Země ani Slunce není středem vesmíru – v principu se od té doby nic nezměnilo, kdo ví víc, tak je nejprve likvidován (tím ovšem neříkám, že se i mezi alternativci nevyskytují podvodníci a lživci všeho typu a také uznávám, že člověk bez praktických zkušeností v dané věci má problém rozeznat, co je blud a co jím rozhodně není)

    23. „proč se o to oficiální věda nezajímá a proč ani ti léčitelé většinou nechtějí s odbornou veřejností spolupracovat?“

     Základem vědeckého pokusu je jeho opakovatelnost a dosažený stejný výsledek. Asi proto se o to oficiální věda moc nezajímá. Např. jasnovidecké pokusy jsou vždycky „vědecky“ neúspěšné, protože jsou neopakovatelné.

    24. Pardale, mé 20-ti leté zkušenosti hovoří jinak. Ovšem každý výzkum se dá přizpůsobit požadovanému výsledku. Ono na rakovinu dost lidí zemře i při oficiální medicíně, navíc není alternativa jako alternativa. Navíc jsou i léčitelé, kteří dopředu mohou zjistit, zda alternativní zásah může nebo nemůže být u konkrétního jedince řešením – jinými slovy, u koho je vůbec dovoleno se uzdravit a u koho ne … jak říkám, každý staví na životních zkušenostech, v podstatě to ani jinak nejde. A různé kritické zdravotní záležitosti (např. stavy komatu, rakoviny, schizofrenie těžkého typu apod.) neřeší každý, někdo třeba desítky let. Jejich zkušenosti v dané věci jsou tedy neporovnatelné. Vězte, že osobně znám lidi, kteří se např. z rakoviny nebo lymské boreliozy zcela dostali jen a pouze alternativní léčbou. Vy zřejmě takové lidi neznáte, proto můžete být nevěřícím Tomášem. Jak jsem již pravil – není nad dlouhodobé zkušenosti.

    25. Jde o to, že současná věda je sice schopna chemické analýzy rozkládajícího se těla, ale životní složku, která toto tělo opustila, není schopna zjistit. Ta se vymyká běžnému hmotnému nazírání, a proto ji věda často popírá. Jsou ale lidé, kteří ji vidí. Pokud by někdo před pár stovkami let popisoval telegraf nebo mobilní telefon, býval by poctěn přívlastkem blázen, minimálně dobrým fantastou. Principy těchto vynálezů ale existovaly od nepaměti, ale člověk je dříve nebyl schopen poznat. Proto i věda by měla být připravena přijímat nové poznatky z oblasti, která pro ni ZATÍM představuje neprobádanou sféru. Základním požadavkem vědecké aktivity by měla být pokora a tolerance vůči tomu, co není na současném materiálním stupni vývoje dosažitelné. Není správné popírat určité skutečnosti jenom proto, že pro ně nelze poskytnout standardní důkazy na základě SOUČASNÉHO nedostatečného vybavení a SCHOPNOSTÍ.

    26. Petře, můj odkaz
     http://www.osel.cz/9515-volba-alternativni-lecby-rakoviny-vice-nez-zdvojnasobuje-riziko-umrti.htm
     jste zjevně nečetl, není individuálně o tom, že někdo zná někoho kdo přežil rakovinu, ale o statistickém výzkumu stovek lidí s rakovinou, což není jako borelioza léčitelná antibiotiky, pokud se aplikují včas.
     Potkávám tři lidi, kterým lékařské léčení rakoviny vrátilo plnohodnotný život a znal jsem léčitele, který uzdravoval slovem cokoli včetně rakoviny a sám na ni zemřel. A předpokládám, že nemá smysl takové argumenty jakými jste začal používat.

    27. Pardale, odkaz jsem četl, byť výjimečně, protože mně jde o vlastní názory a zkušenosti (automaticky nepřebírané) lidí, takže drtivou většinu odkazů nečtu. Naše zkušenosti jsou odlišné a čemu přikládáte smysl, je zcela Vaše věc a to, čemu já, to zase moje. Zrovna tak každý jeden z nás volí sám to, co zde napíše bez závislosti na tom, zda se to druhému líbí, či nikoliv.

    28. ještě drobnost – mnohdy je dobré nevěřit všem statistickým výzkumům – nemusejí být sice zcela vymyšlené, ale vždy jde o to, jaký statistický vzorek zvolíte, proto jsem psal, že každý výzkum se dá přizpůsobit chtěnému výsledku

 2. Velmi zajímavé. Z jiných zdrojů, nežli jsou vaše, vnímám něco podobného. To, co mě na vašem výkladu zaujalo je to, proč právě tomuto jevu přikládáte tak rozhodující význam, když podobných jevů a dokonce pro Evropu důležitějších, proběhlo více? Na př. zatmění v roce 1999. Můžete se k tomu vyjádřit?

  1. Kamoši a kamošky, nic závažnýho se neděje. To jen přibližování Nibiru k Zemi vytváří nějaké drobnější anomálie. Nebo Anomálky? Nic horšího než smrt fyzického těla nás nemůže potkat. Tak co.

 3. Souvislost zatmění Slunce a chování kyvadla není záležitost, kterou bych chtěl hodnotit. Pouze na ni upozorňuji.
  *
  Pěkný článek je:
  http://relax.lidovky.cz/na-stope-antigravitace-07i-/veda.aspx?c=A060330_094517_ln_veda_znk
  „Martin Tajmar a jeho kolega Clovis de Matos z pařížského pracoviště ESA-HQ tvrdí, že poprvé v historiiv laboratorních podmínkách dokázali vyprodukovat a změřit gravitační ekvivalent magnetického pole. — Tak jako elektrický náboj při pohybu ve vodiči vytváří magnetické pole, rychle se pohybující hmota může vyrábět gravimagnetické pole. S tímto tvrzením souhlasí i obecná teorie relativity. Podle ní je ale efekt velmi slabý, téměř zanedbatelný. Hodnoty, kterých nyní dosáhli Tajmar a de Matos však jsou o mnoho řádů vyšší, než by se Albertu Einsteinovi líbilo. —

  * * *
  Více o souvislosti zatmění Slunce a kyvadle sděluje:
  http://docplayer.cz/6162682-Hyperdimenzionalni-zatmeni-richard-hoagland.html
  Vybírám:

  Ukazuje se totiž, že spojité účinky Měsíce a Slunce na naši planetu vykazují jevy, které se zdají být daleko za hranicí klasicky chápané fyziky.“

  Ve chvíli, kdy v roce 1959 dr. Allais opakoval celý pokus s naprosto stejným výsledkem, se projev vědecké obce posunul mírně k lepšímu, ale s přílivem mnoha (mnohdy obskurních) světských vysvětlení.

  Saxlova laboratoř určená pro tento typ experimentu se skládala z horizontálně rotujícího závaží, které nazýval „torzní kyvadlo“ (na rozdíl od —
  Již Einsteinův „Princip Ekvivalence“ naznačoval, že může existovat mezi hmotností (gravitací) a pohybovou setrvačností jakýsi zvláštní doposud neznámý vztah. Konec konců to pak později svým způsobem potvrdila i jeho teorie relativity, která potvrzuje, že objekt může dramaticky měnit svou setrvačnou rotaci pouze tím, že jej umístíme do blízkosti jiného rotujícího hmotného tělesa.

  Zároveň nám bylo zřejmé, že jsme se dotkli doposud málo probádané oblasti hyperdimenzionální fyziky.

  1. Váš odkaz
   http://docplayer.cz/6162682-Hyperdimenzionalni-zatmeni-richard-hoagland.html
   je blábol.
   „že jeho překryv prakticky přesně odpovídá optickému průměru Slunce, a to díky tomu, že 400x větší sluneční povrch je v mnohem větší vzdálenosti –93 milionů kilometru daleko,….“
   Slunce je vzdáleno zhruba 150 milionů km od Země, to nezmění ani indiáni Hopi a Zuni.
   „Připočteme-li k tomu posvátnou horu Mt. Shasta, posvátné území indiánů Hopi, Zuni a Anassazi, pak můžeme samozřejmě spekulovat o tom, že se jedná pouze o čirou náhodu, ale každý, kdo věří v existenci vyššího druhu vědomí a ve skrytou logiku sil uvádějících jevy do mysteriózní synchronicity, pak je zjevné, že za tímto jevem stojí podstatně širší duchovní souvislosti.V následující části se zaměříme na podstatu tajemství, které obklopuje existenci„torzního pole“.Dobře, takže co je tedy“Torzní pole“? Ti z Vás, kteří práci mou a mých kolegů sledují již nějakou dobu, vědí, že již roky zkoumáme..Toto vše se v praxi snažíme aplikovat především v prostředí povrchu Marsu, kde se nachází rozsáhlé pole objevených pravěkých ruin resp. umělých staveb, které mohou mít přímé spojení na podobné artefakty u jiných planet včetně pravěkých kultovních sakrálních staveb na Zemi. „

   1. Z hlediska autora Hoaglanda může jít o poznání, z hlediska čtenářů pak o domněnky – spekulace. Tak to bývá se vším možným.
    Čísla 93 a 150, svým poměrem, mi připomínají opomenutí přepočtu míle – kilometry, při převodu do češtiny.

    1. Pane Tichánku, to jsem pochopil, že překladatel neví co je míle a kilometr a nezná vzdálenost ke Slunci. Vy tomu říkáte opomenutí.
     Ale takové bláboly jako :“skrytou logiku sil uvádějících jevy do mysteriózní synchronicity“..“tajemství, které obklopuje existenci„torzního pole““..“v prostředí povrchu Marsu, kde se nachází rozsáhlé pole objevených pravěkých ruin resp. umělých staveb,“
     to se hned tak nevidí, to opomenutí je, ale opomenutí zdravého rozumu.

 4. Shrnuji dle nevědeckých zdrojů, že
  magnetismus a gravitace jsou popisovány jako jevy, propojené s dalšími dimenzemi Vesmíru. Je možné je ovládat, měnit dosud nepoužívanými postupy. Gravitace má mít složitější souvislosti; není to jen jediná závislost na hmotnosti.
  *

  Propracované:
  HYPERDIMENZIONÁLNÍ ZATMĚNÍ – FINÁLNÍ TRANZIT VENUŠE A ROK 2012 (5) (5. část)
  https://www.matrix-2001.cz/clanek-detail/6926-hyperdimenzionalni-zatmeni-finalni-tranzit-venuse-a-rok-2012-5
  HYPERDIMENZIONÁLNÍ ZATMĚNÍ – FINÁLNÍ TRANZIT VENUŠE A ROK 2012 (6) (6. část)
  https://www.matrix-2001.cz/clanek-detail/7106-hyperdimenzionalni-zatmeni-finalni-tranzit-venuse-a-rok-2012-6

 5. :Takže, 21. 8. v 20:30 místního Letního času, je čas pohnout kolem dějin.:

  Už se to kolo dějin pohnulo?

   1. Vyprávěl mi jeden účastník velkého duchovního svátku v cizině, kde bylo přítomno kolem sta tisíc lidí, že ti v jednom okamžiku zazpívali společně a najednou mantru „ÓM“. Byla to prý neskutečná síla sloučeného zvuku! Sloučit jde i společnou myšlenku v soustředění se na ni. Projevem není však v tomto světě nějaký smyslově identifikovatelný a poznatelný …zvuk či světlo. Projev se uskuteční v jiné části stvoření. Tam, kde má působit.
    Je fakt, že tu intenzitu zvuku mantry dokáží docela jednoduché přístroje změřit. Věda si však neví rady se sloučením nehmotných myšlenek v nějakém ohnisku, a již vůbec ne s měřením a jejich působením.

    1. Pane AuV, povznést myšlenky společným působením prostředí a skupiny lidí lze třeba při zpěvu v kostele nebo na hudebním koncertu, tím nemyslím pár tisíc lidí zhulených na technoparty.
     Sloučení myšlenek v ohnisku a že to věda neřeší nebude chybou vědy. Internet vlastně taky představuje virtuální ohnisko skvělých myšlenek, ale často i něčeho, co se jako myšlenka tváří.

    2. při zpěvu, či zpěvu manter, lze zajisté myšlenky povznést, ale také vyplavit na-povrch, a to velmi razantně, lidské emoce.

    3. Kamarádka byla v Indii, tak se těším, až mi o tom povykládá, co a jak bylo.

Diskuse byla ukončena.

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2022

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Tento web používá jen nezbytně nutná cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení.

Odkazy:

Slunovrat Agentura BYTÍ Záhady-Zdraví.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference