mapa stránek || vyhledávání

Ekliptická meditace

Blíží se jedna z nejdůležitějších eklips (zatmění) slunce v tomto hektickém období našeho života. Eklipsa se u nás uzavře 21. 8. ve 20:30 hodin SELČ. Vzhledem k významu, která tato eklipsa má pro naši budoucnost, jeví se tento okamžik jako velmi vhodný bod, který vytvoří rozcestí mezi starým systémem, který umírá kolem nás, a novým světem, který už mnozí netrpělivě vyhlížejí po mnoho let. Všechny takové astronomické události jsou vhodným okamžikem (energetickým uzlem), kdy je možno doslova a do písmene přehodit vyhýbku. Tedy kromě primární pravděpodobnostní linie, na které se svět pohybuje, vytvořit vedlejší alternativní linii – sekundární síť. Taková energetická okna se nejlépe vytvářejí právě v době důležitých astrologických konstelací, zvláště pak, pokud se spojí více lidí ve společné vizi. Sabiánský symbol pro stupeň, na kterém se eklipsa uzavře, má tento význam:

28-29 Lva:

Mořská panna se vynořila z oceánu, připravena se zrodit v lidské podobě. Klíčová poznámka: Stav, v němž intenzivní pocitové intuice stoupající z nevědomí se chystají vzít na sebe formu vědomých myšlenek. Klíčové slovo: Toužení po vědomé formě a pevné existenci. Výklad: Každý tvůrčí člověk zná tuto situaci – inspirace se vznáší kolem něj jako vidina neostrých obrysů, jako myšlenka ještě zcela neztvárněná – podaří se ji zachytit a ztvárnit, nebo zapadne zpět někam do beztvaré prázdnoty? Je to velké evoluční puzení, které je zde pociťováno – směs povznesené nálady a úzkosti.

Jak tuto energetickou linii co nejlépe ukotvit? V horoskopu eklipse je pro střední Evropu ascendent v Rybách, s Neptunem, vládcem Ryb přímo na ascendentu. Je zde kladen důraz na uzavření starých záležitostí a doslova odpuštění a rozvolnění. Nemá se tak stát nějakými silovými procedurami, ale spíše změnou vnitřního postoje. Tato iniciativa se může dít formou masové akce, motivované právě snahou oprostit se od starých nefunkčních postojů, které místo toho, aby nám pomáhaly jít dál, nás svazují se „starými známými“, se kterými jsme spoutáni vzájemnými křivdami a pocitem morálních dluhů. Pokud se nezbavíme těchto pout, budeme s nimi neustále svázáni přes nenávist, zlobu a pocit onoho morálního dluhu, a protože tento starý systém se potápí, utopíme se spolu s ním i my.

Vzpomínám si, jak tuto věc řešil v historické legendě staré Anglie kouzelník Merlin. Stará bohyně Maab (myslím, že se tak jmenovala), se snažila přes vyvolávání zla a agrese provokovat Merlina a jeho druhy k silové či emocionální interakci s ní. Věděla dobře, že „existovat, znamená být vnímán“ – pokud někomu věnujeme svou pozornost, ať už z jakýchkoliv důvodů, dodáváme mu energii, kterou potřebuje k existenci.1 Pokud někoho ignorujeme, a nevěnujeme mu ani vzpomínku, emoci či jakýkoliv druh pozornosti, byť se snaží doslova za jakoukoliv cenu ji získat, přestává v našem světě existovat. To bylo také Merlinovo řešení situace. Obrátil se k Maab i se svými druhy zády. Řekl jí, že na ni zapomínají, že pro ně již neexistuje. Není už důležitá. To tuto starou bohyni zničilo.

Stávající režim umírá. Jeho poslední služebníci se pokoušejí rozpoutat 3. světovou válku (marně) a plní masmédia detailním popisem zvěrstev, která ve skutečnosti sami organizují. Chtějí nás lapit do pasti přes emoce nenávisti a strachu. Pak bychom byli spoutáni s nimi, a jejich umírajícím světem.

Otázka zní: když si budeme pěstovat „spravedlivou“ nenávist, komu tím pomůžeme? Nám to nepomůže nijak, pouze nám to ničí zdraví, ale drží nás to v klinči s nimi. Jejich zoufalství je tak velké, že už se neštítí ničeho, a to ani jejich mediální poskoci. Někteří však namítnou, že přece je nenecháme uniknout spravedlnosti? Máme jim odpustit jejich špinavosti a zvěrstva? Nebo že je to pštrosí politika? Odpověď je nasnadě. My osobně s tím nic v této situaci nenaděláme. Ale když se od nich odpoutáme, zůstanou bez energie a zákon akce a reakce se konečně bude moci plně uplatnit! Pokud jsme je drželi v našich emocích a myslích, nemohla se Prozřetelnost uplatnit a nám to navíc blokovalo pohyb vpřed. Proto se nás drží jako onen příslovečný trus košile a jejich lži-média na nás chrlí tu jejich geblsovskou žumpu, co to dá! Jsou na nás závislí, závislí na naší pozornosti, byť v podobě nenávisti, zlosti, strachu…

Takže cestou ven je nesdílet s nimi jejich svět, přes pozornost ani emoce spojené s nimi, ať už jakýmkoliv způsobem! Přes jejich „zprávy“, noviny atd… A bohužel i přes některé „alternativní“ weby. Ale být informován neznamená být manipulován. JEJICH „INFORMACE“ VÁM CHYBĚT NEBUDOU, NA TO VEMTE JED!

Až tedy nastane ono novoluní, které mimochodem na Zemi kulminuje v severní Americe, na 96. poledníku, navrhuji meditaci a rituál na téma odpuštění nebo doslova zapomenutí a vypuštění jejich přítomnosti z našich životů, a tím i vypuštění emocionálních jedů z našeho bytí. S vědomím, že Nejvyšší Prozřetelnost, které celý problém předáme k řešení, je dostatečně způsobilá celou věc řešit a to mnohem efektivněji a účinněji, než my.

Neptun na ascendentu je na sabiánském symbolu 13-14 Ryb:

Šlechtična zahalená ve velké šále z liščí kožešiny. Klíčová poznámka: Užití inteligence a mentální jemnosti jako zbraně proti bouřím a zkouškám. Klíčové slovo: Ochranné zaštítění. Výklad: Liška je vždy symbolem chytrosti. Zde používá člověk zbraně jemné inteligentní ženy k tomu, aby čelil tvrdým zevním podmínkám. Jsou někdy účinnější než meč.

Vzhledem k tomu, že stupeň ascendentu není pro celou střední Evropu stejný, beru v úvahu spíše tento Neptunův stupeň. Ten mají všichni stejný. U nás v Čechách je tedy důležitá ona katarze na psychické a následně i fyzické rovině.2 Vnější aktivity, politikaření a mítinky nic nevyřeší. To už má stávájící režim ošetřené. Hecy různých placených chytráků a provokatérů tedy zásadně ignorujte. Nyní je čas udělat si pořádek uvnitř, a rozvolnit pouta, nikoliv někde diskutovat, pobíhat nebo demonstrovat. Akorát dáte šanci různým trollům a provokatérům.

Rozloučení skrze meditaci nebo rituál „odpuštění a vypuštění“ je klíčovou a nejúčinnější zbraní i nejsilnějším štítem, které nyní máme k dispozici.

Takže, 21. 8. v 20:30 místního Letního času, je čas pohnout kolem dějin. Přeji nám všem hodně úspěchů!
 

Bohumil Lipka, transformační astrologie
 

Poznámky:

1Dobře je to vidět u různých idolů davu, kteří se opájejí energií obdivu a popularity. Když jejich éra skončí, mají často abstinenční příznaky.

2Pro bratry Poláky začalo celé téma už 7. 8. ve 20:10 SELČ, o zatmění Měsíce, a téma odpuštění je podmíněno hledáním vlastní sebeúcty, přes spolupráci se správnými sparring-partnery. Obecně, jestliže následuje zatmění Slunce na severním uzlu po zatmění Luny na jižním uzlu, člověk je postaven před dilema, které staví vůli, duchovní cíl a vizi proti požadavkům ega a automatickým návykům. Teoreticky je Slunce silnější, mělo by tedy být možné objektivně posoudit svou vlastní minulost a svou pozici. Takže při následném zatmění Slunce tedy člověk může udělat krok, který jej osvobodí od nátlaku jeho vlastní lunární povahy. Je třeba najít nový způsob adaptace na okolnosti, což vyžaduje zásadní změny v obvyklých schématech chování.
 

Poslední články autora:


hodnocení: 3.4
hlasů: 5
Print Friendly, PDF & Email

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2023

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Tento web používá jen nezbytně nutná cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení.

Odkazy:

Slunovrat Agentura BYTÍ Záhady-Zdraví.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference