mapa stránek || vyhledávání

Mojžíšova deska druhá (2.)

6. Nesesmilníš!

Přečetl jsem spoustu knih a traktátů o tom, jestli vůbec existuje a co to vlastně je a proč je zakázané smilstvo? Církevní postoj je podle mne relativně nezdůvodněný a benevolentní. Bere ohled na to, aby příliš neodradil věřící. Podmínkou Bohem povoleného sexu, aby nebyl hříchem-smilstvem, je církevní manželství s cílem mít děti. Jakýkoliv sex mimo manželství je vykládán jako smilstvo! Sekty jsou přísnější. Definují za smilstvo jakýkoliv sex, jehož smyslem není přímo početí dětí! Někteří vykladači šestého přikázání jej zase definují jako nepřirozené sexuální praktiky. Jiní opět ve smyslu „sex bez oboustranné duševní lásky“, tedy mimo zachovanou „lásku k penězům“. Vyskytují se výklady sexu jako hříšného apriori. Naproti tomu přírodní náboženství pojímají sex jako přirozenou součást života mezi živočichy, tedy realitu Bohem stvořenou. A člověk je živočich tělem. Existují i přírodní náboženství, která dokonce jej považují za magické posvátné konání v duchu přírody. A existuje ještě mnoho jiných výkladů, které neberou „konce zvonce“.

Lidi usilující o vyšší stupeň poznání božího záměru nemohou uspokojit uvedené ani další lidské výklady. Včetně mne. Abychom se tedy my usilující dopátrali skutečné podstaty božského doporučení vyvolenému člověku „nesesmilníš“, musíme si nejprve položit otázku, kvůli čemu tuto radu Bůh Mojžíšovým jménem doporučuje? Kdy je ta tělesná rozkoš při sexu, (v záplavě strastí života,) skutečně závadná? Tak, že ji přímo „boží přikázání“ zakazuje!

Cestu k nalezení odpovědi nám naprosto jistě naznačí „úhelný kámen“ poznání, že Bůh Otec chce vždy jen člověkovo dobro! Vždyť On sám od takového ubohého stvoření zaručeně nic nepotřebuje!!!

Pokud tento princip lidé dosud nepochopili, nemohou pochopit nic dalšího. A z tohoto poznání se vynoří naprosto jasná odpověď:

Smilstvo člověkovi a vyvolenému národu pro vyšší než přírodní divošskou civilizaci musí nějak škodit!!

Pro moudrého už zbývá jen otázka, jak a kdy? Její zodpovězení navodí hloubku a rozměr boží rady navždy.

Dosavadním poznáním zákonů stvoření jsme se dopracovali k poznání, že vše existující je jen energie a informace! Musíme se tedy k nalezení odpovědi vydat tímto směrem. Ke sledování toků energií života (hadí síly) při sexu a za různých okolností. A následně k následkům poruch toku těchto energií při různých sexuálních aktech, těch správných a při nesprávných – smilstvu. Tedy za variantami a formami vzniku karmy za smilstvo!

Teprve odhalení těchto dějů nám učiní vše jasným. Co je smilstvo a jak Bůh miluje lidi tím, že je i varuje! Ve stvoření je to učiněno tak, že muži a ženy jsou obdařeni přebytkem hadí (životní) síly, který se manifestuje pohlavním pudem. Zejména v mládí. Mužská a ženská energie má však odlišný typ náboje. Podle obrazu bible: Bůh stvořil člověka Adama jako jednu bytost, ale pro pohyb ve hmotnosti (vyhnání z ráje) jej přizpůsobil polaritě všeho hmotného. To se vyjevilo objevením se člověka v přírodě jako samce a samice, muže a ženy. Jakmile se tedy inkarnovaní duchové v lidském těle plně sebeuvědomí, začnou se vnímat jako samci a samice. Tedy „nějak neúplní“. Obě pohlaví poznají, že jim k vyrovnanosti „něco“ chybí. To něco ucítí, jakmile se přiblíží k opačnému pohlaví. Pocítí chybějící část energií ve vlastních vibracích těla a duše, které cítí být přítomné u pohlaví druhého! Objeví se vzájemná „přitažlivost“ pohlaví. Není to nic jiného, než podvědomě projevená touha po doplnění čehosi v sobě. Podle síly mužskosti a ženskosti je tato síla větší nebo menší. Čím větší polarita muž žena, tím větší výboj energie při jejich spojení vzniká. I s léčivými důsledky. V rovině energií těla (vybitím sex appealu) léčivým magnetizmem, v úrovni energií duše léčivým vyrovnáním energií duševní lásky. Což se projeví následným vyrovnáním emocí duševního života. Ale má dojít také ke spojení energií ducha! To má za následek „explozi“ duchovního poznání obou! Lze říci osvícení! Je to popisováno jak fenomén „kosmického orgasmu“ Stanislava Grofa nebo sexuology jako třetí stupeň orgasmu. Pocit doplňování chybějících energií při sexuálním splynutí je příčinou pociťované rozkoše, jako u jídla.

Při aktu sexuálního spojení muže a ženy jde ovšem o složitý jev, protože člověk je víceúrovňová bytost! Tzn, že duševní a duchovní energie v něm jsou v 7 vibračních úrovních, tzv. čakrách. Při spojování těla a duše se milujících se jejich čakry spojují odspodu. Ne jako u kabátu. Až při spojení třetích se projevuje druhý stupeň orgasmu. Při tom probíhají převody různých životních typů energií z jednoho těla na druhé. Aniž o tom milující se ví! Stejně tak jako neví nic třeba o trávících šťávách v břiše.

Právě v navození poruch převodů vitálních energií (meridiánů) je celé tělesné i duchovní nebezpečí špatného sexu, neboli smilstva! Já to vidím tak. Při sexu ve vibraci skutečné lásky v duši se oba milující snaží obdarovat druhého a tím mu, aniž to vědí, předávají část své energie. A jeho energii dostávají zpětně do svých čaker jako náhradu. Dokonce správným milováním dochází k vzájemnému léčení skrytých začátků nemocí! Milující jsou si vzájemně léčiteli! A po aktu jsou proto svěží a nabití! Proto manželství v trvalém souladu duší jsou dlouhověká. Naproti tomu sexuální proces, vedený ve vnitřním nastavení duše na ego, tedy nelásku, má za cíl jen vybít vnitřní napětí. (Vulgo: vytřepat pytlík.) A boží Spravedlnost takovému přání vyhoví. Jenže s karmou, že odvede nadbytek životní energie do země. Neboli smilník svou životní energii zmaří. Je to i vidět! Výsledkem takto realizovaného sexu jsou energeticky „vybití“ milenci. Místo nabití pociťují vyčerpání. Typickým projevem u ženy je pocit postkoitální „kocoviny“, jakéhosi studu. Muži „polygamní playbojové“, jdoucí ze sexu do sexu, jsou následně časem dobře rozeznatelní. Vypadají rychle „vyžile“ a brzy umírají. Viz věk dožívání „sexidolů“ padlého šoubyznizu. (Podrobně o tocích energie je pojednáno v knize Agape: Brzobohatá, Staněk – „Láska muže a ženy z pohledu duševních a duchovních sil“.)

A tím jsme se dostali k jasnému definování smilstva přímo živým Bohem.

Tím upřesněním je reakce proudů a směrování duševních sil při aktu lásky!

Smilstvo je tedy sexuální akt, při kterém oba zúčastnění ztrácí vlastní životní energii, vitalitu, následně zdraví! To je ten pravý důvod, proč před ním z lásky ke svým lidem Bůh varuje „přikázáním“.

Sexuální láska Bohem chtěná je ta, při níž oba milující energii života v sobě posilují! Vyrovnávají se v duši, léčí si počátky nemocí! To je plně možné jen v dokonalém partnerství, na zemi v manželství. V něm je vztah Bohem a komunitou požehnán, protože nikomu jinému neškodí. Je veden láskou tělesnou (sexappeal), duševní (příjemnost přítomnosti druhého) a duchovní (intuice, rozumění si beze slov) a přenášen na potomstvo. Takto žitý sex je největším darem božím člověku za života těla. Kompenzuje mu vždy v životě tělesné strasti.

Z výše uvedeného je zřejmé, že smilstvo může být i v manželství a naopak pravá láska mimo něj. Ač manželství na „život a na smrt“ vytváří nejlepší podmínky pro rozvinutí plnohodnotné lásky. Karmický dopad porušení rady „nesesmilníš“ pozoruji kolem sebe ve třech stupních. Pro jednotlivce a nakonec dopadem i na celý národ a civilizaci.

Prvním stupněm trestu za smilstvo je již zmíněná ztráta životní energie a životního elánu.

Druhým stupněm karmy jsou až nyní vědou poznatelné následky promoření těl parazity, bakteriemi a „pomalými“ viry. (Účinek se projevuje po létech nebo jako chronicita bez východu.) Podvědomě cítěné nedokonalé žití sexuality masou vede totiž místo k prohlubování kvality vztahu k nutkání stálého hledání „někoho lepšího“. Třeba ve formě sexuálních dobrodružství. Tímto masově rozšířeným přístupem se vynořil obří společenský problém – sexuální promiskuita. Tito „hledači lásky“ včetně lékařů netuší, jak jsou střídáním sexuálních partnerů jejich těla zamořována makro i mikroparazity, kvasinkami, plísněmi, podmíněně patogenními bakteriemi a zejména „pomalými“ viry. (Např. mononukleóza, hepatitídy a mozkové degenerace několika typů.) Na které těla jejich sexuálních partnerů nejsou rodově adaptována. Jestliže se ve společnosti rozmůže promiskuita, všichni se časem promoří, pomalým otravováním metabolity parazitů se podlomí vitalita a civilizace zaniká.

Bohem současnému člověku geneticky daný věk dožití těla 120 let se bez ohledu na „velkopéči vědy“ stal nedostižným. Ač Mojžíš se ho dožil v životních podmínkách, kdy by většina dnešních lékařsky vypiplaných „moderních“ lidí se nedožila dospělosti. Právě pro kontrolu čistoty těla žen existuje panenská blána! Z infekčních důvodů jsou z přirozenosti ceněny jako budoucí matky jen panny. Ač rozumově se existence panenské blány zdá nepochopitelná a zvířata ji nemají.

Třetím stupněm karmy za smilstvo jsou pohlavní nemoci. Dál je zbytečné psát a zdůrazňovat, že medicína se s nimi jen zdánlivě vyrovná.

Jenže existuje ještě další, vlastně hlavně společenský dopad porušení rady „nesesmilníš“. Je to dopad na potomstvo. Při sexuálním aktu a otěhotnění je klíčově důležitým faktorem pro vtělení vyššího ducha právě „vibrace“ matky při otěhotnění. Při nízkých duševních vibracích sexu a pouze tělesném chtíči se vtělují při inkarnaci do rodiny duchové z nízkého temného záhrobí (ďáblíci). Masově pak infiltrují temní duchové do národa, který vyvolil svou, nikoliv boží vůli. Tedy vyvolil způsob přežívání typu „po nás potopa“. Ateisti nebojte se, božská Prozřetelnost ji má připravenu každému podle jeho přání. V současnosti je na odchodu z existence západní civilizace.

Při špatném sexu v těhotenství pak navíc dochází k poškozování duše inkarnovaného dítěte, které se projeví úchylkami v jeho dospělosti. Při tom, co pozorujeme na chování západních elit a lidí v médiích nikdo nemůže očekávat jako vděk zplozenců jakékoliv „světlé zítřky“. Neplodní, jejichž počet ostatně lavinovitě narůstá, jsou vlastně ještě ti nejméně poškození!

Výše vysvětleným jsme se dopracovali k závěru, jak bude to s tím vystoupením západní civilizace do vyšší úrovně, tedy s oním uskutečněním království božího na zemi. Vystoupí do ni ti, kteří budou žít boží radu „nesesmilníš“! Neboli ty rodiny, národy, civilizace, které povýší kvalitu vztahu muže a ženy na dosud nepoznanou úroveň. Tím vysoká kvalita vztahu muže a ženy, kterou si místní divoši vesmíru ani nedovedou představit, vytvoří inkarnační most pro vtělování světlých duší na tuto planetu. Zřejmě takovou civilizaci, kterou ve vytržení mysli zahlédl ve světlých oblastech vesmíru Mojžíš. A tuto úroveň se pokusil pro „Bohem vyvolený národ“ zavést. A jak řekl Ježíš: „Vyvolený je nikoliv ten podle zrození, ale ten, kdo koná vůli Otce!“ Ten je božím pravým synem, protože Bůh nezná protekce! Ale zná dokonalou Spravedlnost vůči komukoliv. Vyvoleným člověkem a národem se stane ten, který povýší kvalitu vztahu muže a ženy na dosud na zemi nedosaženou úroveň. Tím takoví „jako Bohu naslouchající“ zdědí budoucnost na planetě.
 

Josef Staněk
 

Poslední články autora:


hodnocení: 4.4
hlasů: 13
Tisk Tisk
Všechny komentáře jsou schvalovány administrátorem. Z tohoto důvodu mohou být zveřejněny se zpožděním od několika minut do několika hodin. Odstraňovány jsou komentáře obsahující vulgarismy, spam, invektivy, apod.

216 komentářů

Přidat komentář
 1. Křesťan napsal:
  biblické vzkříšení těla je vzkříšení fyzického těla, přičemž ego/duše a duch jsou stejné. Jedná se tedy o Pepu, který po první smrti nemá fyzické tělo, stále je Pepou a pak mu Bůh dá nové fyzické tělo. Nikoliv o Pepu, který se stal Hankou a pak Karlem.

  :o)
  Jak to bude fakticky probíhat? Tam tedy moje představivost nesahá. Zřejmě se nenarodí jako běžné dítě (?, nebo snad ano?), ale z hrobu ostatky také asi nevyhrabe, že by se „opravily“. Jak tedy?

  1. 9 Ale jak je psáno: ‚Co oko nevidělo a ucho neslyšelo, co ani člověku na mysl nepřišlo, připravil Bůh těm, kdo ho milují.‘

   Tak jak se můžete na to někoho ptát?

   1. A proč bych nemohl, když mám svobodnou volbu? Pokud někdo napíše něco, co má nějaké dalo by se říci trhliny, nejasnosti, proč se nezeptat?

   2. Tak jsem se začetl – ono na více otázek směrovaných na konkrétní autory není odpovídáno. Zde na něco obdobného se ptal i Milenium. Ti, co sem vkládají příspěvky, musejí počítat s tím, že jim někdo může klást doplňující dotazy. V opačném případě to také může znamenat, že příspěvek vůbec nečetli. Na obojí má však člověk právo – nečíst všechno a neodpovídat na všechno, případně vůbec. Stejně tak ale má kdokoli právo vyjádřit pochybnosti či položit doplňující otázky pro vyjasnění. Pokud by to nemělo platit, zavánělo by to totalitou a to už jsme kdysi měli … (co se týče dotazů, které se jeví podivné – nikdy nemůžete předem vědět, zda ten člověk nemá nějaké informace či alespoň vlastní domněnky i k podivnostem, nevíte, co za i netradiční zdroje sestudoval a co za informace tzv. dostává z éteru – je totiž předpoklad, že když někdo něco nakousne, tak o tom i něco ví)

   3. Marku, ano, Křesťan možná pod doslova palbou otázek od Petra přehlédl můj dotaz, který se nalézá na předešlé straně, tak ho zkusím vložit ještě jednou.

    Milenium
    9.11.2017 (8:39)

    Křesťane, napsal jste „boží hněv, a možnost věčného zavržení a oddělení od Boha (žádné další životy)
    1.Představa trestajícího a rozhněvaného Boha, nezlobte se na mě, to je jen církevní strašení lidí z důvodu jejich ovládnutí.

    2.Koncept znovuzrození do nového hmotného těla jako stejný člověk mi dosud nebyl znám, respektive z Bible vím o jediném případu a to Ježíše po ukřižování. Tento případ se dá vyložit mnoha způsoby, já to vidím jako dočasné zmaterializování těla pro demonstraci síly a moci Ducha, a bylo to pro Ježíšovi blízké, pro posílení dopadu jeho šířených informací.
    3.Křesťanská představa života věčného je (případně mě opravte), že po smrti zde na zemi následuje nekončící život v nebi nebo pekle, tedy jiné, pravděpodobně nehmotné dimenzi, takže bez hmotného těla a již v přímém styku s Bohem v případě toho nebe.
    Jak toto souvisí s Vámi popisovaným vzkříšením do nového ale stejného těla netuším, příjde mi, že máte vzkříšení a věčný život za to samé. Takže chcete říci, že se zde jedni lidi rodí z ženy jako děti a ti vzkříšení se zde prostě nějak objevují? A v jakém věku těla, kde získají totožnost od úřadů? Můžete mi toto nějak osvětlit, naprosto tomu nerozumím.

   4. Milenium, k vašim dotazům:

    ad 1) nikoho nechci ovládat, žádnou církev zde neprezentuji. Podívejte se sám, kolikrát a v jakých souvislostech Bible mluví o božím hněvu, nebo si dohledejte kolikrát mluvil Ježíš o pekle (gehenna), apod. Je to zkrátka realita toho co tu popíráte – že člověk je hříšný a Bůh je neslučitelný s hříchem a lidský hřích musí odsoudit. Proto peklo jako odloučení od Boží lásky a milosti.

    ad 2) to není znovuzrození do nového těla, ale vzkříšení nového těla pro jednoho konkrétního člověka. Je to zjevený Boží koncept již ve Starém zákoně a samozřejmě pak pokračuje v Novém zákoně. Ježíš ve svém vzkříšení byl prvotina nového stvoření, při Jeho návratu má být vzkříšena Jeho církev (což není žádná organizace, ale Nevěsta Kristova – tedy ti, kteří Mu uvěřili).

    ad 3) věčný (a nový) život začíná, když člověk přijme Pána Ježíše. Takový člověk se „narodí znovu“. Po první smrti (smrti fyzického těla) jde znovuzrozený věřící člověk jako duch+duše k Bohu nebo nevěřící dočasně do podsvětí oddělený od Boha, kde čeká na soud, kde bude souzen dle svých skutků. Tak či onak je člověk vědomý a čeká na vzkříšení fyzického těla, které nastane s 2. příchodem Pána Ježíše na zemi. Bohu jde o zachování celého člověka a Bible když mluví o člověku, tak vždy jako o duchu, duši a tělu. Akorát jde o to, zda jednou člověk bude věčně spoluvládnout s Bohem po věčnost, nebo bude věčně oddělen od Boha.

    Každý má možnost výběru, akorát Satan obelhává lidi například tím, že vlastním snažením spasí sami sebe a že tak nepotřebuji Krista-Spasitele.

   5. K tomu vzkříšení ještě třeba tyto Ježíšova slova (mimochodem taky ukazují na spolupráci mezi Boží Trojici-Otec,Syn a Duch sv. při spasení člověka):

    „Všichni, které mi Otec dává, přijdou ke mně; a kdo ke mně přijde, toho nevyženu ven, neboť jsem sestoupil z nebe, ne abych činil vůli svou, ale abych činil vůli toho, který mě poslal; a jeho vůle jest, abych neztratil nikoho z těch, které mi dal, ale vzkřísil je v poslední den. Neboť to je vůle mého Otce, aby každý, kdo vidí Syna a věří v něho, měl život věčný; a já jej vzkřísím v poslední den.“ Jan 6:37-40

   6. Děkuji za vysvětlení, takže vzkříšení nového těla nastane po takzvaném druhém příchodu Krista. Ten já si představuju zcela jinak, a popisoval jsem to již i v diskusích na těchto stránkách. Nepůjde o příchod Ježíše Krista, jeho těla a osoby, ale kristovská energie a vědomí se projeví v množství lidí zrovna žijících na zemi. Takže to bude takový hromadný příchod skrze osvícené a moudré jedince. Jen tito lidé přežijí dění které planetu a lidstvo čeká. Tito lidé s novým druhem vědomí jednoty, bez vlčích manýrů a snahy si konkurovat vybudují novou společnost postavenou na empatii, soucitu a spolupráci. V podstatě to bude pravý komunismus, který nešlo vybudovat ve společnosti, která stála na starých představách a hodnotách. Jak nám dějiny ukázali, tak ani socialismus, tak feudalismus a kapitalismus není dlouhodobě udržitelná forma. Je jím pouze komunismus, ale až v momentě opravdové duchovně morální vyspělosti celé populace.

  2. Jakkoliv Matrix odpověděl dobře, tohle (1.Korintským 15.kapitola, verše 51-52) trochu odkrývá na to, co se ptáte:

   „Hle, odhalím vám tajemství: Ne všichni zemřeme, ale všichni budeme proměněni, naráz, v okamžiku, až se naposled ozve polnice. Až zazní, mrtví budou vzkříšeni k nepomíjitelnosti a my živí proměněni.“

   Je to psáno věřícím v Krista, kde „mrtví“ = věřící, kteří zemřeli před 2.příchodem Pána Ježíše, „my živí“ = věřící, kteří se dožijí 2.příchodu. Takže ta proměna starého fyzického těla na to nové duchovní (jaké má nyní Pán Ježíš) bude dílem okamžiku.

 2. Budete mě hledat a najdete mě, když mě budete hledat celým srdcem. Dám se vám najít, praví Hospodin, a přivedu vás zpět ze zajetí… (Jeremiáš 29:13–14a)

 3. ad.2.Timoteo:3

  Τιμόθεο->Τιμό+θεο=“Oběť Boha“

  15 και ότι από τη βρεφική+ ηλικία γνωρίζεις τα άγια συγγράμματα, τα οποία μπορούν να σε κάνουν σοφό για σωτηρία+ μέσω της πίστης που είναι σε σχέση με τον Χριστό Ιησού.

  překlad:
  „A to Zvuk žabky každého uvnitř objasňuje+H tunika vědoucí Živá voda Bohyně Soucitu,která dobré rouno, v nitru Květina=Zvuk moudrý pro osvobození/propuštění/,dobrý vítr+ přes pití tekutiny její;dobrý vnitřní nástroj ve vztazích,postojích a souvislostech mi
  + Tónu Krista Já Ochránce.“

  *žabka = průvodce vnitřní proměny/skryté,tušené,viditelné/,vědomé zpracovávání obsahů podvědomé mysli/ducha/;zdravý tok mezi Vědomím,kterému člověk říká Nevědomí,a lidským denním vědomím/které je vlastně nevědomé/
  *tekutina=city z mateřské lásky;Zdroj Matky-Vědomí
  *krist = drahokam,krystal,který Světlo rozděluje,rozlišuje a spojuje opět v bílé Světlo
  *Ochránce=Otec
  *dobrý vítr/vání/=změna myšlení,změna vědomí
  *συγγράμματα=synge->synja=Bohyně

  16 Όλη η Γραφή είναι θεόπνευστη+ και ωφέλιμη για διδασκαλία,+ για έλεγχο,+ για τακτοποίηση ζητημάτων,+ για διαπαιδαγώγηση+ στη δικαιοσύνη,

  překlad:
  „Světlo H písma nástroj následovníků intelektu/ducha a duše/ uvnitř+a „stuha“ duchu pro chybování+pro dívání se srdcem/=přes TH Zvuk/pro kontrolu+pro vyspořádání se s duchem/myslí/ noci,citu tyrana/zlý tón/+pro učení vědomému myšlení+ cti zákon=právo vidět srdcem.“

  *δικαιοσύνη=>dikaio/právo,zákon/+Syn/=zrak/+H/duch/;δικαιοσύνη=“Zákon Příze“=“Zákon KOULE“
  *koule=vnitřní bytí jako Jednota,Úplnost
  *stuha=vplétá cit,lásku bezpodmínečnou do oblastí mysli

  17 ώστε ο άνθρωπος του Θεού να είναι πλήρως ικανός,+ απόλυτα εξοπλισμένος για κάθε καλό έργο.

  překlad:
  „možná jednota Roku Zvuku a Ducha/Mysli/ osou/středem/,neboť pak Lev uvnitř je nástroj k ohýbání/=pláče Os,Kost/,Já orientální hostinec Kosti-Ós+bezdomovec zřetelně sexuálně násilného ducha/mysli/ neboť mluví neustále poháněn činností inkvizitora->balast důvod.“

  *Os=Kost=Cit=Velká Matka
  *Lev=symbol sexuální náruživosti;ochočený lev->postrádá schopnost ovládat mužskou ješitnost a samčí nadřazenost->člověk nechápe svou pudovou podstatu
  *orient->cizí,cizinec->významný pomocník a ochránce Citu
  *hostinec=život v područí smyslových rozkoší pod vlivem sexuálních pudů a emocí;život v 
  zajetí egoismu a hazardu,život v nevědomosti
  *hospodský=Gospoď-nástroj k odkrývání skrytých závislostí,pokušitel->osvobodit hospodského od služby každý může svým vlastním osvobozením se od duálního/jednostranného/ náhledu na svět přes poznání sebe samého vpravdě,pochopení a odpuštění,což vyžaduje nalezení drahokamu od Matky

  *bezdomovec=ukazuje na bloudění v procesu sjednocení ducha,neschopnost vzdát se všeho světského ve prospěch sjednocení;nerozumí sám sobě,soustředí se na vnější dění,
  bezdomovec nemá kam hlavu složit,je bez „domova“ v sobě samém,tedy bez Klidu Zvuku Matky

  *balast- neužitečné zatížení,přítěž,zbytečná zátěž/nejen naše školství slouží deformaci skutečného intelektu především brání dětem návratu „domů“/

 4. NEJVĚTŠÍ SPELL KASTER MÁ MÍSTA A PLNĚNÍ ZPĚT NA MÉ.
  Dobrý den, jsem Lana Ivano. Po letech ve vztahu s mým manželem se rozloučil se mnou. Udělal jsem vše, co mi bylo k dispozici, abych ho vrátil, ale všechno bylo marné, chtěl jsem ho zpátky tak špatně kvůli lásce, kterou jsem měl za něj, prosila jsem ho se všemi, dělala jsem sliby, ale odmítl. Vysvětlil jsem mému příteli problém a navrhla, že bych měl spíše kontaktovat kouzelník, který by mi pomohl odhodit kouzlo, abych ho vrátil zpět, neměl jsem jinou možnost, než to zkusit. Poslal jsem zprávu o kouzelnici nazvaném DR RICO OSULA a ujistil mě, že není problém a že všechno bude v pořádku před třemi dny. On dal kouzlo a překvapivě druhý den, zavolal můj manžel. Byl jsem tak překvapen, že jsem odpověděl na výzvu a všechno, co řekl, bylo, že byl tak líto, že se všechno, co se stalo, chtěl, abych se k němu vrátil. On také řekl, že mě tak moc miloval. Byl jsem tak šťastný a šel k němu, a tak jsme znovu začali šťastně žít. E-mail s kouzelnými kolečky je: ricoosulasolutiontemple@gmail.com nebo co ho napiš nebo zavolat +2347082727576.. Můžete ho poslat e-mailem, pokud potřebujete jeho pomoc ve vašem vztahu nebo jiném případu.

  1) Kouzla lásky
  2) Ztracené kouzla lásky
  3) Kouzla rozvodu
  4) Kouzla manželství
  5) Vázací kouzlo.
  6) Přerušení kouzel
  7) Zakažte minulého milovníka
  8.) Chcete být propagováni v kanceláři / loterii
  9) chtějí uspokojit vašeho milence
  Obraťte se na tohoto skvělého muže, pokud máte nějaké problémy s trvalým řešením
  přes ricoosulasolutiontemple@gmail.com nebo co ho napiš, nebo ho teď telegramujte +2347082727576.

  1. @ – nebo co ho napiš, nebo ho teď telegramujte +2347082727576

   Úžasný! To nemá chybu. :D

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2019

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Odkazy:

Slunovrat Záhady-Zdraví.cz slunecnikvet-anna.blog.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference