mapa stránek || vyhledávání

Očekávaná povolební kocovina

Dobře placení společensko-vědní zkoumatelé veřejného mínění právě zjistili, že 55% občanů je nespokojeno s výsledkem voleb. Neuvedli ovšem, jestli ve zkoumaném vzorku „tajdůvmob“ kavárny jsou zahrnuti jen ti, kteří nevolili, nebo jen zástupci restituentů z TOP. Ti jsou ovšem nespokojeni oprávněně. Při 59%ní volební účasti by tak podle podání těchto vědecky důvěrohodných agentur pro zjišťování veřejného mínění mohl vzniknout dojem, že nejen novináři, o kterých to říká Miloš Zeman, proslulý častým „prozrazováním“ státních tajemství, ale i 55% občanů patří do péče „pochopů“ Dr. Chocholouška. Já osobně si to myslím o obou možnostech. Letošní nevoliči nutně potřebují známou léčebnou kůru pro vzpamatování se pomocí ostřiků teplá-studená v blázinci, neboť si nemohli vybrat z 32 nabídek. Část zúčastněných ovšem objevením a volbou strany „pirátů“ v zemi bez moře ukázala, jak jí v tomto politickém klimatu chybí vyrovnávání nálady a nervů marihuanou! Podle mne ovšem spíše pořádné školství v čele s relativně pořádným ministrem, jakým se mi jeví mladší Klaus.

Sókratés, busta z pol. 1. stol.Vývoj myšlení převažujícího davu v zemi začíná připomínat stav demokracie v Athénách před 2 a půl tisíciletími. Tam byl Sokrates jen za pokládání nepřípustných otázek na veřejné disputaci o filozofii místnímu hodnostáři (archon basileus) odsouzen k smrti. Ty otázky zněly zhruba ve smyslu: Proč konáte ty oběti bohům? Odpověď hlavy státu: Protože se to musí. A proč, oni ti bohové je potřebují? Ne, ale rozhněvali by se! A oni,vám to řekli, že je máte konat? Ne. Tak proč to konáte? A hodnostář rozhněván odešel. Následně zažaloval Sokrata z rozvracení náboženství v Athénách. Konal se střepinový soud ctihodných občanů, takové místní volby. Na něm byla položena otázka, zda se Sokrates otázkami dopustil zločinu rozvracení náboženství v Athénách. Odpověď velmi slabé většiny (52%) byla, že ano. Druhá otázka poté zněla: Na tento zločin zákoník předepisuje trest vyhnanství z města nebo smrt. V druhém hlasování právě titíž přítomní opět volí. Většina (80%) hlasovala pro smrt! Bylo tedy 28% mezi přítomnými ctihodnými občany, kteří v prvním kole hlasovali pro nevinu, ale s trestem smrti za „to“! (Nepřipomíná to čtenáři rozhodování současných soudů???)

Výše popsaný způsob myšlení mi připomíná hovory s hodně mladými našimi občany. Jsem přesvědčen, že tento způsob myšlení vytvořil, a to záměrně, provozovaný způsob školní výchovy a úroveň způsob myšlení „vybraných“ lidí, do médií zvaných. A stále v TV, jako kníže nebo Kalousek. Samozřejmě jej tvoří i „kvalita“ moderátorů a zejména moderátorek rádia a TV obecně. Získal jsem dojem, že ve školách se současně provozuje masová výchova odborných idiotů (Einstein zavedl pojem fachidiot). Tj. lidských robotů, kteří dokonale ovládají „IT, chirurgii pravého malíčku, nebo pozemkové právo“, ale v logice a obecném myšlení jsou slabší než do EU přicházející divoši. Éra plného rozmachu v důsledku bezzábranovosti těchto mladých fachidiotů nastala po roce 1989. Myslím si, že tento pád způsobu myšlení společnosti začal nejprve ve školství. Poklesem kvality obsahu. (S výjimkou jazyků.) Ale zejména také i pádem mediální úrovně ve všech aspektech na „americkou úroveň“ pro multikulti konzumenty. Ve školství vidím jako hlavní vadu to, že až po maturitu chybí jako hlavní vyučovací předměty matematika, fyzika. Proto je ti, kteří nemají a nechtějí rozvíjet hlavní podstatu myšlení – abstrakci, „demokraticky“ odstranili. Aby maturitu udělal i dobře pějící idiot!

Po odstranění zastaralé formy podání zmizela z osnov logika a sémantika (věda o pojmech)! Dříve tato aspekty myšlení, vlastně dědictví antiky, zastaralým způsobem vkládala do myslí středoškoláků latina. V důsledku toho současní absolventi mluví více jazyky, ale nerozumí logice ani jednoho. Skryté ve vlastním jazyce nevyjímaje! Přesněji řečeno, pouze se řečově „dorozumí“ v obecných věcech. Aby mohli kdekoliv dělat odborné nádeníky! A dále chybí ve vyučování, jako část biologie, základy pěstování rostlin včetně praxe. Zejména na venkově a základní škole. (Žáci tím nahlédnou do světa rostlin a přírody a získají alespoň představu.) A už úplně chybí výuka přehledu dějin filozofie a náboženství a základů hlavních z nich. Jak se bez toho má stát žák osobností s přehledem a najít si smysl života? Mimo sexu a drog?

Ve společenském životě a tím pádem v médiích poklesly společenské debaty na debaty typu „jak vysoká je hora Tok“, jak daleko je to a to? V „naučných“ pořadech jsou pozváni např. „historici“ stejného typu, kteří nikdy nebyli v životě. Co vykládají, kombinují z přečteného. Přičemž vůbec se nepřipouští na mysl, že vše v minulosti i dnes je napsané žádoucně upravené! Nikdy se ve výkladu třeba poslední doby (od r. 1900) neobjevuje v debatě zpravodajec, zřídka jen očitý účastník (a to vybraný), kryptolog, ekonom znalý té doby, znalec náboženského myšlení té doby, atd. Podle toho tyto pořady vypadají. Místo zajímavého rozšíření obzoru jen přehlídka frází. A už vůbec se v TV neukazují pořady se zdatnými řemeslníky, opravujícími a udržujícími to či ono přímo před očima diváků. Aby řadoví lidé odkoukali dovednosti všeho typu, i jak nahodit omítku, zasadit keř, konzervovat potraviny. Leda tak nositelé „mnoha zlatých vařeček“, získané vařením exotik pro zbohatlíky. O zdravé výživě hovoří odborníci s průměrným dožitím 58 let. Ovšem otitulovaní, za to však jazykem „obsahu vitamínů“. Místo vyslechnutí výživy lidí, dožívajících se bez lékařské pomoci 90 let. A lze jmenovat ještě dvacet obdobných anomálií zdravého přístupu k životu.

Napsal jsem, že největší předností našeho národa je intuice. Ve volbách se to opět projevilo. V tom, že přes veškerou masáž lidí médii obsazenými TOP a pravdoláskaři tito propadli. Lid nezvolil ty, kteří stát a národ přivedli do stavu krachu, (jen spustit), ale zvolili spíše ty, kteří alespoň dávají nějakou naději na racionálnější řízení. Jestli se tato naděje alespoň částečně naplní, to se teprve ukáže! A jsme ještě před volbou prezidenta. 5 let vytrvale všechna média a pseudoelita štve proti Miloši Zemanovi. Trpělivě i na záběrech vybírají jen ty záběry, kde vypadá unaveně nebo nemocně. Exceluje v tomto směru působení z protektorátu „reinkarnovaný Emanuel Moravec“ a moderátorky hostů v TV a Dvojce plus. Doufám, že se v následujících měsících nejen nepodaří zákulisní nákupy poslanců ANO pro vládu typu vítězství „pravdy a lásky“ při odstraňování vlády „s trestně stíhaným“. A vláda vznikne alespoň pragmatická, tj. přímo neškodící. A že v důsledku intuice národa Miloš Zeman vyhraje prezidentské volby v prvním kole.
 

Josef Staněk
 

Poslední články autora:


hodnocení: 4.4
hlasů: 14
Tisk Tisk
Všechny komentáře jsou schvalovány administrátorem. Z tohoto důvodu mohou být zveřejněny se zpožděním od několika minut do několika hodin. Odstraňovány jsou komentáře obsahující vulgarismy, spam, invektivy, apod.

30 komentářů

Přidat komentář
  1. Peterovi. Jen proto, že otec byl středoškolský klasický filolog a hodně jsme se spolu bavili. nakonec se ukázalo, že v drtivé většině měl pravdu. Znalost antiky a jejich mytologických bájí mu dala mimo jiné to, že než jsem se to naučil, viděl do lidí lépe než já.

   1. Pane Staňku, článek je odhadech voleb. Nemáme desítky agentur jako na západě, které opakovaně aktualizují odhady s velkým počtem dotazovaných. A stejně odhadli v USA volby prezidenta špatně.
    Nikde se nepíše, že 55% dotazovaných a nespokojených s výsledky voleb jsou ti, co šli volit. Takže Vaše úvahy, coby jsou kdyby.
    Největší relativní úroveň mělo střední školství za protektorátu, kdy mnohde učili i vysokoškolští profesoři. Jestliže tehdy na středních školách bylo několik % populace a dnes máme nejméně 3/4 středoškoláků a 1/3 vysokoškoláků, tak to stejném IQ populace musí být někde znát. Takže srovnáváte nesrovnatelné. To že stará generace není to, co mladá mladé není jen chyba té generace mladé.
    Moje děti chodily na církevní gymnázium humanitní, učily se i to, co tvrdíte, že se už neučí, včetně latiny. Pokud někdo nemá morální základy z rodiny, výuka morálky to nedožene. Dcera je advokátka a syn programátor, oba potřebují mimo svůj přímý obor technické věci. Dcera třeba potřebuje třeba rozumět katastrálním mapám, rámcově stavebním výkresům, syn potřebuje třeba statistickou matematiku a elektroniku.

   2. Panu Pardálovi, pokud tak kladou otázku nevolícím, mají „kladeči“ asi hodně vysokých škol a týká je jich proto ta otázka logiky a matematiky.

   3. Pane Staňku, je zbytečné zkoumat vzdělání kladečů otázek, když Vy s VŠ nerozumíte svému textu:“zkoumatelé veřejného mínění právě zjistili, že 55% občanů je nespokojeno s výsledkem voleb.“
    Jasně je napsáno 55 % občanů, což jsou všichni občané. Asi jako když napíšu stromy, tak myslím stromy ne jen smrky, kterých je řekněme 2/3.

 1. Staňku,
  umíš jen na všechno nadávat. Je z tebe ubručený starý medvěd. Dokážeš se vůbec z něčeho radovat? Dokážeš se radovat, třeba z toho, když tě bolí zub, že se ti dostane ošetření? Že funguje třeba záchranka, že nám z kohoutku teče pitná voda, že funguje doprava, že máš v bytě teplo, atd. Toto všechno není pro převážnou většinu obyvatel naší planety dostupné a ani to nemají.

  Tak si kaz zbytek života nadáváním.

  1. Špatně situaci vyciťuje bručoun. Já se raduji od rána do večera a píši jen o tom, co by mělo být lepší a ne jít do kolapsu. Bručoun a všichni dobře placení komentátoři (na rozdíl od mého zdarma) se totiž chovají jako Gustáv Husák. Ten v době, kdy všechno šlo do pr… a všichni to viděli a mlčeli říkal: „Veci sa darijá!“ To si přece ještě všichni pamatujete. A pak to přišlo. Až tu bude půl milionu „válečných běženců“ na základě pozvání vítačů, to začne rodeo!Doufám, že se pak „starému bručounovi“ bude chtít k tomu přihlásit. Jako všichni moji „oduzovači a kádrováci“ z roku 1970 chodí kanálem a zdaleka se vyhýbají! Také jsem už tehdy neviděl „světlé zítřky“ a byl element. A persekvovaný nejezdil mercedesem.

   1. Všechno se dá vykládat po svém. Jistě znáš termín „Husákovy děti“. A citát z Bible: „Vládne-li dobře král, množí se jeho lid.“ To je divný, že se lidi tak množili, „když všechno šlo do pr… a všichni to viděli“.

    A světlé zítřky? Ty nebyly nikdy. ANO, líp už bylo!

   2. A já si říkal, kdo za to bude moci, za ty válečné běžence? A on Gustav Husák !

    „…se totiž chovají jako Gustáv Husák. Ten v době, kdy všechno šlo do pr… a všichni to viděli a mlčeli říkal: „Veci sa darijá!“ To si přece ještě všichni pamatujete. A pak to přišlo. Až tu bude půl milionu „válečných běženců“ na základě pozvání vítačů, to začne rodeo!“

    Staněk to zase se svým výstupem v 5.čakře přehnal.

   3. AuV. Napsal jsem článek jako varování zákulisního nefér postupu pomocí „pučů“ peněz, který tu již byl 2 krát předveden. A jsem přesvědčen, že přes přicházející světovou krizi zde v Česku, na základě právě volbami prokázané intuice lidu, bude relativně dobře. A volil jsem Okamuru a doufám, že dodrží svůj program! A pozdravuji diskutující, protože je vidět, že jim jde o věc.

   4. To jsou jen vlhké sny. Babiš to už nepustí.

  2. Pardálovi. Kladeči otázek tedy došli k závěru, že 55% občanů si nepřeje demokracii, neboli vládu z voleb? Jakou tedy, tu Pardálovu? Nebo proč tu otázku kladli? Předpokládali snad, že odpovídající jsou nespokojeni s tím, jak volili ostatní? Nebo chtěli potvrdit nespokojenost „kavárny“ a EU, US zástupců a vzali si na POMOC slabomyslnou otázku?

   1. Pane Staňku, závěr sám píšete :55% občanů je nespokojeno s výsledky voleb. I hodně jednoduchý člověk vidí, že volby mají jednoho vítěze, se kterým nikdo nechce spolupracovat, takže vládnout dobře půjde těžko. Slabomyslné otázky tvoříte sám. Nebo prognóza, že intuicí národa vyhraje prezidentské volby Zeman. Že se vůbec dělají nějaké průzkumy a prognózy, když Vy už to víte.

   2. Pane Pardál, buďte v klidu. Vláda bude přesto, že podle vás
    jednoduchý člověk vidí, že volby mají jednoho vítěze, se kterým nikdo nechce spolupracovat, takže vládnout dobře půjde těžko. Opakované volby by totiž vyhrál ještě více. A o prezidentských si to povíme po nich, kde budete s těmi „vědeckými“ a hlavně drahými předpověďmi! A protože kladu blbé otázky: Kdo je to ten „nikdo“, co s ním nechce spolupracovat. Že by někdo ty pseudostrany řídil z pozadí? To je blbá otázka, a k „demokratům“ z kavárny a vyslanectví neslušná!!!

   3. Dobrý, až budete myslet něco doopravdy a ne v uvozovkách, tak zas někdy. Nechodím do kaváren a nefandím tamním kecálkům teoretikům. A že jich máme i tady, že?

 2. Dnešní školství je proces výroby blbů. Logicky pak čím vyšší vzdělání tím větší blbec, a dnešní absolventi by měli svoje diplomy spíše zatajit, aby se neztrapňovali. A může jít i o inteligentní lidi. Inteligentní blbec je horší než hloupý blbec. Problém je v tom, že západní školství indoktrinací vytvoří z hypnabilního inteligenta většího hlupáka, než by se podařilo vyrobit z burana se selským rozumem. Samostatného myšlení by se člověk v těchto lidech nedokrájel. V jejich hlavách pak snadno zakotvují různé destruktivní ideologie včetně pirátů, jak jsem onehdy s úsměvem zjistil v jedné vesnici: „Zde kotví Piráti“. Nebo takoví mladí zelení, kteří všechno normální včetně rodiny označují za nacistické zlo. Tam je také hodně titulovaných.
  Lidé totiž přeceňují inteligenci na úkor schopností člověka. Jako příklad můžu uvést nebezpečného marxisticko-fašistického teroristu s vyhuleným mozkem Bartoše, který má malý i velký – mám na mysli doktorát. (Současné neomarxistické fakulty dávají diplomy zadarmo, stačí když řeknu, že jsem vítač, navíc současným absolventům škol o nic jiného než o diplom nejde, znalosti je nezajímají, emoce mají uměle vypěstované a argumenty oponentů neslyší – viz Zemanovi odpůrci.) Při kritice vysokoškoláků je k zamyšlení i zastupitelská demokracie. Zástupci některých profesí a vrstev zcela chybí, protože některé strany mají až 100 % kandidátů otitulovaných. Jako příklad stačí porovnat zmiňovaného otitulovaného Bartoše s Okamurou, který vysokou školu nemá, za to má vysokou školu života. Zatímco Bartoš a jeho neomarxistická mládež z reality utíkají, vůbec jí neznají, Okamura, ačkoliv také trpí deprivací z dětství, skutečnou realitu zná velmi dobře.

  1. Pane Argor, klobouk dolů, jak jste to vystihl. Po přečtení příspěvku jsem posílil v sobě naději, že reálně vidících lidí je mezi mlčící většinou mnoho.

   1. Pane Staňku, hezky jste to s Argorem vystihli. Vysokoškolák = blbec.
    A jsou výjimky, jistě se sám mezi ně neřadíte.
    Což takový Tim Berners -Lee, absolvent Oxfordu
    https://cs.wikipedia.org/wiki/Tim_Berners-Lee
    vysokoškolák, rodiče matematici a světe div se on stvořil WWW stránky, což vedlo mimo jiné i k tomu, že zde může diskutovat kdokoli a podle toho to vypadá.

   2. Není říkáno,že každý současný vysokoškolák je blbec. Např. plzeňský právník Marek Benda, nepochybně váš idol, je co? Ale masa z nich vlivem špatného vzdělání má našlápnuto, což se třeba projevilo propagací a volbou pirátů. Mimochodem, co jste volil vy? Já Okamuru.

   3. Pane Staňku, chválíte Angora jak to vystihl, když píše :“Logicky pak čím vyšší vzdělání tím větší blbec“.
    Nemusíte si pamatovat a chápat, o čem píšete, Vám stačí, že máte pravdu.

 3. Léta čtu knihy a články pana Staňka. Oslovovaly mne svým duchovním pohledem na historii i současnost. Vadilo mi však, že se pan Staněk dlouhodobě dopouští jednostranných (černobílých) názorů, historických nepřesností a posunů ve výkladu knihy Poselství grálu. Snažil jsem se to chápat, protože jsme jen lidé a každý z nás dělá nějaké chyby.
  V poslední době jsem však začal v jeho textech postrádat moudrost a nadhled, které měl, když popisoval své životní zkušenosti s totalitním komunistickým režimem. Čím dál víc mi jeho názory připomínaly obsah dezinformačních webů. Přihlášením se pana Staňka k populistickému politikovi Tomio Okamurovi se leccos vyjasnilo.
  I tak pro mne zůstává záhadou, jak může duchovně orientovaný člověk, navíc s možností si ověřit, co je kdo lidsky zač, volit politika, jehož programem je vyvolávání strachu a zášti. Duchovní zákony přece mluví jasně. Jak zaseješ, tak sklidíš. Z podpory populistů a jejich politiky nic dobrého nevzejde. Ostatně pan Okamura už ukázal, o co mu jde především, když tuneloval účet své předchozí strany.
  Nechci aby to vypadalo jen jako napadání pana Staňka a jím voleného politika. Jde mi především o princip. Jsem si vědom mnoha nedostatků našich politiků a politických stran. Ale pořád jde o demokratické politiky a strany. Historie ukázala, že populisté směřují od demokracie k diktatuře. A v té je možnost volby, základní duchovní zákon, omezena mnohem více, než v nedokonalé, ale svobodnější demokracii.
  Nepředpokládám, že by můj text změnil názory pana Staňka. Doufám však, že události v naší zemi se budou principiálně ubírat tak, jak to psal pan Staněk dříve. Tedy že nikoli populisty používaná lež a nenávist, ale pravda, láska a boží zákony zde budou vládnout.

  1. Martine, připomínám jedno „přikázání“, radu – nevydáš křivé svědectví proti druhému, tedy ani ho nepomluvíš. Vy opravdu přesně víte, jak je to s panem Okamurou (včetně všech souvislostí jeho smlouvy s Úsvitem)? Ale pravdou je, jak zaseješ, tak sklidíš.

  2. Trochu jsem se vrátil k předchozím textům. Co je pro koho populismus?
   populus – lid
   Populismus je definován buď jako líbivá politika, prosazování líbivých postojů a činů – političtí aktéři proti sobě staví „lid“ a „elity“.

   Termíny populistický či populista také používají politické strany v pejorativním významu. Těmi haní své soupeře, které viní z prosazování rychlých a líbivých, ale těžko uskutečnitelných, řešení na složité socio-ekonomické problémy.

   Jen stručně – je chybou stavět proti sobě lid a elity, ale je kritické, když se elity odtrhnou od vůle „svého“ lidu a „programově si žijí (a masy manipulují) svým vlastním životem“.
   A to prosazování rychlých těžko uskutečnitelných řešení – a co je větším populismem v tomto smyslu – tvrdit např. že brzkým přijetím Eura se naše země tím krokem přiblíží (nebo snad s ní téměř vyrovná) k životní úrovni původních silnějších zemí EU, nebo to, že nesouhlasíme-li např. s konzumním způsobem života a obecně životem v područí silnějších, tak navrhneme se nadvlády silnějších zbavit. Je populistické říkat svůj názor, případně bojovat za něco, čemu ten někdo, kdo za to bojuje, věří?

 4. Martine, připomínám jedno „přikázání“, radu – nevydáš křivé svědectví proti druhému, tedy ani ho nepomluvíš. Vy opravdu přesně víte, jak je to s panem Okamurou (včetně všech souvislostí jeho smlouvy s Úsvitem)? Ale pravdou je, jak zaseješ, tak sklidíš.

  1. Dvojí zobrazení nebyl můj úmysl a vyrobil to sám počítač, když mi napsal, že prvně příspěvek neodeslal, klikl jsem tedy odeslat znovu a výsledek je vidět.

   1. Uznávám, že tvrzení o tunelování účtu předchozí politické strany pana Okamury jím samým nemám podložené konkrétními důkazy. Vycházel jsem z údajů ve sdělovacích prostředcích. Přísně vzato tedy raději tuto část svého textu odvolávám, abych se nechtíc nedopustil vůči panu Okamurovi nespravedlnosti.
    Jak jsem již psal, nejde mi o osobní útok na kohokoli. Jde o princip. Když jsem nad tím přemýšlel, ještě bych něco doplnil.
    Domnívám se, že duchovně orientovaný člověk nadaný přirozenou inteligencí by měl přirozeně hledat pravdu a slušnost. Viz „miluj bližního svého jako sama sebe“. A pokud zjistí, že nějaký politik, byť by to byl třeba prezident, je zcela zbytečně vulgární, uráží druhé lidi, lže a odmítá se omluvit, neměl by jej podporovat.
    Myslím si také, že použít při kritice někoho s kým nesouhlasím jeho (údajný) minulý život, není zcela správné. Jak je v duchovních kruzích známo, lidé v dalších životech mívají i zcela odlišné chování a názory. Já jsem před lety od známého léčitele a jasnovidce slyšel na adresu pana Staňka, že byl v minulém životě inkvizitor. A nepovažuji to v současné době za podstatné.
    A když jsem u těch minulých životů. Pan Staněk rád kritizuje tak zvanou pražskou kavárnu. O dvou jejích známých představitelích se v duchovních kruzích tvrdí, že jde (šlo) o inkarnované významné osobnosti z naší historie. Zajímavé je, že obě pan Staněk opakovaně pozitivně vyzdvihl. Konkrétně Karel IV. měl být inkarnací Václava Havla a Jan Ámos Komenský ve své současné inkarnaci stále žije. Proto jej nechci jmenovat. Pokud je to skutečně pravda, o něčem to svědčí. Proto bych byl s odsudky pražské kavárny opatrnější.

   2. Martine, já se nechci zastávat (ale ani kritizovat) někoho konkrétního, ale principů. Nesleduji názory pana Staňka a měl jsem s ním již před lety vážnější výměnu názorů – ne však na žádné politické téma, spíš se to týkalo obecně kolegiálního/nekolegiálního jednání. Obecně jsem příznivcem diskutovat výlučně věcně – typu na tu a tu věc, jev mám ten a ten názor a nevnucuji ho druhým – nesnáším, když se personifikuje, tedy komunikuje ve smyslu – když je někdo schopen zastávat takový a takový názor, tak ne že je možná chybný ten názor, ale druhý je celkově označen na blbce, byť o něm dotyčný téměř nic neví, maximálně si může udělat názor na jeho postoj k té jedné jediné věci, která se právě diskutuje, nic více. Z toho titulu i člověk, který v něčem nejedná správně, nemusí být celkově špatný, protože v jiných ohledech třeba správně jedná.

    Vlastně tu nechci diskutovat, ale občas mě trápí nevěcnost diskusí, a tak se (nejspíš marně) občas snažím o to, aby účastníci pochopili, že forma diskusí, jejich úroveň, také o něčem svědčí a i tu diskusi a její formy je třeba kultivovat.

   3. Tak to máme asi podobně. Kéž by lidé víc hledali pravdu. A při diskusích se více drželi faktů a méně emocí. Ale všeho do času.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2019

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Odkazy:

Slunovrat Záhady-Zdraví.cz slunecnikvet-anna.blog.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference