mapa stránek || vyhledávání

Podaří se transformací odstranit krizi EU a západní civilizace?

euJeště jsem nenarazil na člověka, který by nesouhlasil s tím, že EU a celá západní civilizace je v krizi. Pouze někteří naslouchající namítli, že v posledním století je západní společnost v krizi stále. Pouze se ji pokusila řešit válkou nebo komunismem. Válka by za tímto účelem už zřejmě dávno byla pod nějakou záminkou vyvolána, kdyby potencionální válčící strany nebyly vyzbrojeny nukleárními zbraněmi. Musí tedy v mysli každého myslícího člověka vyvstat otázka, proč krize vznikla, proč není vládnoucími elitami ventilována, natož aby byla řešena.

Abychom mohli na výše zmíněné otázky odpovědět, nutno nejprve rozpoznat, co jakoukoliv civilizaci vlastně formuje. Tuto otázku v souvislosti se zkoumáním příčin zaostání „Říše středu“ (Číny) v poměru k evropské civilizaci odpovědělo pravdivě společensko-vědní centrum KS Číny: náboženství! Křesťansko-židovské náboženství bylo přes všechny své vady skrytým „motorem“ vzestupu starověké a středověké civilizace na současnou úroveň poznání světa a vesmíru. (Prostřednictvím vědeckého poznání, tedy úsilím člověka o prohlédnutí konání Boha ve stvoření.) Jestliže tedy docházíme k závěru, že západní civilizace je v posledním století a v současnosti v krizi, nemůže to být pro nic jiného, než že evropské náboženství, které ji vytvořilo, tzn. soustava nadčasových hodnot, je v krizi!

Tedy církvemi organizované a vykládané křesťanství je již sto let v přísně tutlané krizi! Na toto konstatování nutně navazuje další otázka: proč křesťanství v krizi vlastně je? Moje odpověď zní: protože nastal nebývalý rozvoj rozumového (vědeckého) poznání a v kontrastu k němu už několik století zcela ustrnulo duchovní a esoterického poznání. Tímto nenápadným procesem došlo k tomu, že scholastický výklad nepochybných křesťanských esoterických a duchovních pravd se stal pro mladou generaci Evropanů nepřesvědčivým!!! Biblicky řečeno: „sůl přestala soliti“. Neboli činiti lopotný život řadového člověka smysluplným, „stravitelným“.

A opět se natiskuje další otázka: proč vlastně postup poznání zákonů neviditelné dimenze reality ustrnul? Moje odpověď opět zní: kvůli potlačení svobody myšlení a intuitivního poznání člověka ve všech církevních organizacích. Církevními představiteli byl přímo hystericky provozován boj proti „herezím“ jako nevěře písmům a učeným scholastikům! Psychickým terorem, když to nestačilo, tak i mocensky. Tak bylo bráněno úsilí jednotlivců o kvalitativní duchovní vzestup a správnější pochopení Bible. Církevní činitelé, ač sami „do říše esoterických zákonů a zákonů věčnosti nevstupovali“, jiným ve vstupu bránili! Usilování o hlubší proniknutí do zákonů neviditelné a nadčasové sféry stvoření bylo pro kohokoliv „koledováním si o malér“. Kdyby se Kristus znovu vtělil, zabili by jej zas! Oni a „čtenáři bible“ se totiž domnívali a domnívají, že ví, co je Pravda a Spravedlnost. Jenže se ukazuje, jak jsme my všichni a celé lidstvo od Pravdy a jejího kvalifikovaného výkladu zatím hodně vzdáleni. Právě toto vycítila a pochopila mladá generace Evropanů a ptá se „teologů“ na klíčové otázky bytí a zjevení. Ale odpovědi se od nich nedočkává, proto nevěří ničemu. Nebo snad vidíte kolem sebe křesťansky se chovající mládež? Co mají společného s narozením Krista současné „santaklausiády“ na náměstích? (Dříve svátky maloobchodního obratu.)

Z výše uvedeného plyne, že krize západní civilizace skončí s krizí jeho náboženství, s jeho transformací na vyšší úroveň. Neboť všichni přece ví, že více než psané zákony, které ostatně málokdo zná, právě žité náboženství (soustava hodnot) reguluje vztahy mezi lidmi. Žádné ekonomické a politické reformy nepomohly a nepomohou! A jako jedna a jedna platí zákon, že společnost je tím vyšší, čím jsou kvalitnější mezilidské vztahy. Nastupující transformace lidstva není a nemůže být nic jiného, než vysvětlení duchovních pravd v křesťanství na vyšší úrovni. Tak, aby byly přesvědčivé pro „drze“ se ptající mladé. A jak se drze ptá mládež?

  1. Co je to Bůh a kde se vzal?
  2. Co je to Syn boží a proč je pro lidstvo nutný?
  3. Co je to neposkvrněné početí z Ducha svatého?
  4. Co jsou zázraky, zjevení, popisovaná Evangelii?
  5. Proč musel být Ježíš ukřižován a toto je křesťany slaveno.
  6. K čemu je celibát kněží, proč je přirozená sexualita v kontextu vnímána jako „hřích“.
  7. K čemu jsou náboženské obřady?

Všechno jsou otázky, na něž se pokusím sdělit svoje nazírání v následných článcích. Čtenáři pak budou mít možnost posoudit, zda jsou moje vysvětlení přesvědčivější, než vysvětlení studovaných teologů jejich církví. A nebo si vytvoří lepší než obé.
 

Josef Staněk
 

Poslední články autora:


hodnocení: 2
hlasů: 3
Print Friendly, PDF & Email

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2023

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Tento web používá jen nezbytně nutná cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení.

Odkazy:

Slunovrat Agentura BYTÍ Záhady-Zdraví.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference