mapa stránek || vyhledávání

Slabikář duchovního života (1.)

Začínám dnes netradičně – kopírováním článku z internetu s názvem:

Váš charakter vytváří váš osud. Překvapivě šokující odpověď tibetského dalajlámy

dalajlamaV debatě u kulatého stolu se brazilský teolog Leonard Boffa zeptal tibetského dalajlámy:

„Vaše Svatosti, které náboženství je ze všech nejlepší?“

Leonard si tuto situaci živě vybavuje: „Myslel jsem, že řekne tibetský buddhismus nebo východní náboženství, jež jsou mnohem starší než křesťanství.

Nicméně Dalajláma se odmlčel, pohlédl mi do očí a usmál se. To mě překvapilo, neboť jsem si byl vědom jízlivosti v mé otázce.“

Co z tebe udělá lepšího člověka?

Dalajláma odpověděl: „Nejlepší náboženství je to, které z tebe udělá lepšího člověka.“

Leonard byl z této odpovědi v rozpacích a zeptal se: „A co mě udělá lepším?“

Dalajláma odpověděl: „Cokoli, co tě udělá více soucitným, citlivým, objektivním, milujícím, lidským, odpovědným, etickým. Náboženství, které tohle dokáže, je pro tebe tím nejlepším.

Důležité je to, jak jednáš s rodinou a přáteli, jak se chováš v práci, ve společnosti, před světem.

Pamatuj, vesmír je ozvěnou tvých skutků a myšlenek

Zákon akce a reakce neplatí jen ve fyzice. Týká se rovněž všech vztahů – k lidem, zvířatům, rostlinám, světu. Jestliže se chovám dobře, dostanu zpět dobro. Jestliže jednám se zlým úmyslem, vrátí se mi zlo. Pamatuj, že vesmír je ozvěnou tvých skutků a myšlenek.

Budeš mít to, co přeješ ostatním. Být šťastný není záležitostí osudu. Je to věc volby.

Pečuj o své myšlenky, neboť se z nich stanou slova.
Pečuj o svá slova, neboť se z nich stanou skutky.
Pečuj o své skutky, neboť se z nich stanou zvyky.
Pečuj o své zvyky, neboť utvářejí charakter.
Pečuj o svůj charakter, neboť ten utváří osud.

Osud je tvůj život.“

Zdroj: http://www.janpatrman.cz/vas-charakter-vytvari-vas-osud-sokujici-odpoved-dalajlamy/

Odpověď Dalajlámy ve stručnosti říká. Poznej sám sebe, žij podle zásad morálky a etiky, neubližuj, pamatuj na ozvěnu /setbu/ tvých skutků a myšlenek a na úrodu, kterou přinesou. Někomu by se mohlo téma kosmického zákona jevit jako ohrané, ale pokud tento neměnný zákon pro lidský svět člověk nepochopí, nemůže pokročit žádným způsobem dál. Je to věc volby, jak řekl Dalajláma!

Držím v ruce „Duchovní slabikář“, významnou, byť útlou knihu Učení Mistrů. Slabikáře jsou učebnicí základů – dětský slabikář učí číst a poznávat písmo, slova a k nim řazené pojmy, myslivecký slabikář přináší základy pro tento koníček, slabikář kuchařského řemesla, slabikář pro fotbalisty či mladé astronomy… atd. – tam všude jsou uvedeny základy. Dovolím si postupně a stručně uvést obsah knihy, který může u někoho vzbudit pohled a zájem o postup na Cestě k poznání sebe sama, při hledání vlastní lidské podstaty, a to v určitém logickém sledu. Tento však nemá křídový papír, obrázky a fotografie. Je psán jazykem jednoduchým s důrazem na pochopení smyslu textu. Dařit se to bude možná více tomu, kdo je otevřen myšlenkám, kdo nenechá přistoupit předsudky.

Tím nejlepším začátkem by mohlo být to prvotní uvědomění si okolností a „Situace, ve které trvale žijeme“. Mohlo by se použít podstatné jméno „ŠTĚSTÍ“. Často si ho vzájemně přejeme pro to, co konáme. Přejeme si samozřejmě i zdraví, protože pro úspěšné snažení se v lidském životě je nezbytné. Ale budu-li definovat, v čem vidí většina lidí své štěstí, zjistím, že pohledů na ně je mnoho. Úspěšná životní kariéra, ruku v ruce peníze, úspěch u žen, v četbě a chápání knih, smysl nalezený v pití, v drogách a hrách, v dobrém jídle, primární zájem o nakupování věcí, pocit obstát ve vztazích k ostatním lidem, v získání popularity, moci a slávy. To vše je však dění mimo naši nejvnitřnější osobu, i když jsme v tom konání těmi činiteli – nutno dodat, že nevědomými. Proto se může zdát /někomu/, že štěstí můžeme nalézt jen v okolním světě. Může se takové štěstí rovnat pocitu spokojenosti? Ale jak je tento vysněný stav, pokud přijde, stavem trvalým? Jeden příklad. Nějaká žena si přeje zhubnout o deset kilogramů. Hledá a hledá až konečně získá moderní zaručený recept, koupí si osobní váhu a na dobírku zázračný postup a skutečně zhubne. Má dobrý pocit, že se jí to podařilo během pár dnů. S pocitem štěstí se prohlíží v zrcadle. Ta volná kůže, to se upraví, budu cvičit, posilovat, koupím si krémy. A šatník? No, všechno je mi sice velké, postupně si ale nakoupím spousty nového oblečení, a také přihlédnu k módě… Inu, získala své štěstí! Jestli to bylo natrvalo, jestli opravdu dokázala změnit i myšlení, stravovací návyky, životní styl a jestli se tím zásadním zásahem do organismu nezměnilo něco i v tělesném zdraví… kdo to ví? Položím si proto jednu důležitou otázku: „Jaké jsou přirozené potřeby a vlastnosti lidských bytostí?

Mohu pokračovat v nutném duchovním pohledu na svět. Tady hraje roli určité objektivní uvědomění si, že ač je lidská bytost z hmoty, má i schopnosti úrovně mentální, emocionální a duchovní. Abych zcela pochopil kým jsem, kdo jsem a prakticky poznal všechny svoje možnosti, musím rozvinout všechny čtyři aspekty lidského bytí. Tak, jako ryba potřebuje pro svůj zdravý život čistou vodu a lev divočinu, tak lidská bytost potřebuje k dobrému životu a plnému rozvinutí všech svých schopností duchovní potravu a duchovní život. A pak je již jen malý krůček k povýšení duchovního života na hlavní důvod našeho bytí.

Jsou tu však předměty našich nikdy nekončících přání. A tu hraje roli lidská mysl, která nemá prostor a čas, aby se zabývala něčím jiným, než jsou tato přání, do kterých se promítají smyslové radosti. A to je i hlavní překážka, kvůli které většina lidí nehledá své duchovní potřeby a správné nazírání na svět. Mysl je zcela pohlcena vším tím, co zakouší v hmotném světě a je tak doslova naplněna do posledního póru smyslovými radostmi. Do sebe zahleděné ego, okázalé vyzdvižení svého malého já nad jakoukoliv představu duchovního, byť mnohem skromnějšího života. Vždyť co nám v životě patří? Možná to, co s námi odejde po smrti? A nebo to, co tu zanecháme pro pozůstalé. V okamžiku smrti lze pak již poznat, že jsme žili v iluzi, ale k naší lítosti nestačíme toto závěrečné poznání sdělit ani těm nejbližším, pokud nějací v době našeho umíraní jsou poblíž.

V životě si sami sobě lžeme, stavíme si vzdušné zámky, které nejsou a nikdy nebudou realitou. Na pomyslném jevišti života hrajeme svoji roli, která je dána. Má své kulisy, svůj děj, zlomové okamžiky a stále herce, jednoho každého posouvá nenávratně ke konci role. Tam poznáme, že tak jako každé divadlo má svůj konec, tak i náš svět, a v něm v naší krátké epizodě, skončíme. Co nám umožní žít v tomto světě tak, že se nenecháme utápět v životních bouřích a že i z hlubiny problémů se dokážeme vynořit? Jak se naučit plout životem tak, že světu /hmotě/ nenáležíme? Jednoduchý příměr – člun také plave po vodě jen proto, že v něm není voda. Pokud bude vodou zaplaven, potopí se. Nenechme k tomu náš život dojít. Udržujme správný kurs naši lodi a nenechme do ní vnikat zkázu nesoucí vodu, která nás v jednom okamžiku dokáže potopit.

Život je jako obrovská tlačenice, kdy jsme zváni do cirkusu ke shlédnutí fantastického představení. Sami v něm i vystupujeme jako žongléři, artisté, krotitelé…, a chceme mít úspěch, neúspěch nás vyřadí na okraj. Chceme tak od života vše možné, přátele, rodiny, zabezpečení, jídlo, prožitky, milenky či milence, úspěšné děti, uznání okolí, sečtělost, vyznání se v jeho tlačenici. Je tu však jeden problém, a naráží na něj téměř každý. Jde o nedostatek času. Jakoby „tvoříme“, plníme přání mysli své i jiných lidí, ale většině zbývá na konci svého času konstatovat, že to či ono ještě nebylo uděláno, to či ono nebylo zabezpečeno, převedeno, umístěno či darováno. A není koho prosit o další rok, měsíc či týden života. Svíce dohoří.

Ti, co poznávají hodnoty života, se snaží o rovnováhu svých činů. Musíme si ujasnit, co má smysl a co je naprosto bezcenné. Nazývá se to uměním správně rozlišovat. Svádět boj o vnitřní rovnováhu. O ovládnutí emocí tak, aby ony neurčovaly míru opaku rovnováhy, míru chaosu. Je dobré pěstovat si pro tento účel sebedotazování. To je nutné pro naši rovnováhu a ta pak vede k dosažení sebepoznání. Co je to ta skutečná vnitřní rovnováha? Nějaký poměr mezi tím, za čím se honíme, za čím utrácíme náš vyměřený čas? Odpovědi si musí hledat každý sám. Ale každý člověk je nenajde nijak lehce. Někteří se nechají zmást rovnováhou na povrchu věcí. Chce-li se však člověk osvobodit, chce-li nebýt zajatcem věcí, chtění, chtíčů, s průvodními jevy, jako je hněv, nenávist, sobeckost, musí učinit daleko více kroků, než je nutné pro poznání „povrchu světa“. Opravdové poznání je ryze interní záležitost a je nasměrováno do hlubin našeho nitra. Je to probuzení z iluze světa, poznání, že jsme vlastně nežili, že jsme na nějaké mírně vyšší úrovni, než je ta animální, jen „nějak“ existovali. A celé je to zase jen o využití svého času. Nějaké nedávné statistiky říkaly, že průměrný městský člověk, řidič, prožije šest měsíců v čekání na změnu světel semaforů. Prý nejméně rok strávíme hledáním věcí, které jsme někam založili; dva roky čekáním na telefonní spojení či přepojení hovorů… Zajímáme se věcmi vnějšího světa. Ale to, co je uvnitř, co vede k poznání sebe sama, to nám uniká jako písek mezi prsty. Nenávratně.

Dnes, kdy píšu tento malý článek, jsem nahlédl do různých zpráv světa kolem nás. Čím je krmena lidská mysl a k čemu takové zprávy slouží? Posuďte titulky dle svého uvážení každý sám – jsou ze seriózních serverů, ne z bulváru:

Pohroma se blíží, lidé se zblázní? Astroložka varuje před nebezpečím, nastane už za dva dny
Nemocný chlapec chtěl vidět Santu, vánočnímu dědovi zemřel v náručí
Porod císařským řezem se už promítá do evoluce, tvrdí vědci
Rakovinu prsu vyléčila pouze s tímto čajem! Dnes ho doporučuje každé ženě
Muž zemřel při nehodě. Po dvou dnech v márnici vstal z mrtvých
Zamilovaná účetní vyvedla z firmy 110 milionů, dostala devět let

….a trošku trapností z údajně úspěšné pohádky !! (toto je bulvár)

Mohu ale také říci, že jsem dnes nad ránem nahlédl i do světa ticha, kde čeká, prozatím pro mne ještě ukryto, vnitřní světlo poznání.

Kdo by neznal novozákonní návrat ztraceného syna, kterého Otec vítá, byť ten vše, co mu dal, promrhal s pokleslou společností, utratil svůj podíl majetku. Naše duše odešly do světa neduchovního, temného, do světa hmoty, kde podle mnoha nejvyšších zákonů svého stvořitele působí. Bez duše by nebyl život, i ta nejmenší rostlinka ji má, zrovna jako ten malý brouk. Duše jsou diamanty, jsou perly a kusy ryzího zlata. Utrácejí však svou podstatu a vzácný lesk s prodejnými děvkami hmotného světa. Jejich putování je přivádí, zrovna tak jako marnotratného syna v biblickém příběhu, v nějakém čase vývoje, po mnoha životech a nelehce získaných zkušenostech, k pravému poznání, k silně působící touze po návratu. A tady se skrývá podstata tohoto poznání sebe sama, poznání vnitřního člověka a jeho duše, poznání cesty pokorného přiznání si omylů, cesty prošpikované prosbami o milost, o odpuštění. Tady je nástup dobra, které může hříšníka přivést zpět ke svému Stvořiteli a Otci, na cestu, kdy se naše duše jako kapka z Jeho prvotního oceánu může znovu spojit s Jeho esencí, s pravým a věčným životem.

A v tom je i takové mé přání všem lidem k vánočním svátkům.

Příště další listování „Duchovním slabikářem“.
 

Václav Žáček /Venda/
 

Poslední články autora:


hodnocení: 5
hlasů: 5
Print Friendly, PDF & Email

101 komentářů

 1. Martasi nemyslím, že by mělo smysl o něco takového se jen pokoušet a nejde o život, ale o stroj podobných myšlenkových výkonů jako mozek.
  Prostě už jsem chtěl odpoutat diskuzi od „duše jako kapka z Jeho prvotního oceánu může znovu spojit s Jeho esencí“. což má být pointa čehosi.

  1. ad.: „duše jako kapka z Jeho prvotního oceánu může znovu spojit s Jeho esencí“
   To je pointa celého života. Jestli to nechápete, tak nepochopím, proč vůbec někdy vkročíte do kostela. Se tam musíte docela nudit.

   1. Někteří lidé chodí do kostela a jednají přesně, jak popisuje Matouš v kap.6, verš 5..
    Pardale, jsem u Vendy. Sice jen na skok, ale cítím, že Vám musím něco odpovědět. Nikdy za něj nepíšu, jestli to tak cítíte, tak je to špatně a musím se nad sebou zamyslet.

    Venda do článku dal obrazné vyjádření pro popis podstaty cesty návratu duše. Vy určitě umíte najít na wikipedii, jaký objem vody je ve všech oceánech a mořích Země dohromady a jaký je poměr jedné kapky ku tomuto objemu. Zkuste to vypočítat, prosím, a to číslo s mnoha nulami tu sdělit i ostatním. Ta jedna kapka vyjadřuje tu „nepatrnou“ lidskou duši, která usiluje o návrat, o splynutí s tím oceánem /Bohem/, ze kterého se „někdy“ vymanila. V té barevnosti této metafory vidím i toto. Oceán je stále plný; ta obrovská množina kapek /duší/se se nikdy z něj nevypaří, nevyleje… . Stále se však z něho voda vypařuje, po kapkách se dostává i třeba příbojem na břeh a prodělá cestu mnoha přeměn, mnoha ušpinění se a návratů v podobě par, zkondenzuje nad pevninou a opět zaprší….a existuje jako voda v oáze pro velbloudy, nebo jako zahnívající voda v kalužině či voda v systému jaderné elektrárny a voda, jejíž pomocí se ráno holím. Její cesta je pestrá, dlouhá, ale jednou se dostane do mraků, ze kterého pak i ta kapka zaprší do oceánu a je opět „doma“.

    A to je ta himalájština. Není pro pochopení složitá. Jít do nižší nadmořské výšku /Říp/, to lze. Lze se i propadnout pod úroveň hladiny moří. To je třeba to Vaše „uložení“ mozků do počítačů. Můj vnuk by řekl – to je vopruz.

    Ad/
    Když už budu na cestě ke Stvořiteli a věčnému životu, tak už své hříchy nenapravím.

    Na tu Cestu /teď používám velké Cé/ se s žádnými hříchy nedostanete, to máte pravdu.

    Ad/
    Kdo je Stvořitel a Otec? Je to křesťanský Bůh nebo nějaký jeho strejda z Indie nebo z Tibetu?

    Děláte si s tím strejdou prdel, co? Ale myslím, že mnoho lidí se nezasmálo. Bůh je jen jeden, Bůh-Otec, Bůh-Duch svatý, Bůh -Syn, Stvořitel, Nejvyšší vědomí, Absolutno ……to a stovky dalších jmen jsou jen lidská pojmenování pro Jediného.

    Slovo astrální pro Vás znamená:
    astrální >> hvězdný;nadpozemský, nehmotný /přesně tak to uvádí slovník cizích slov ABC/

    Díky za objasnění.

    Včera jste mi položil dvě otázky.

    A já na závěr mám jen jednu. Astrální je podle Vás nehmotný. Jak si mám nehmotnost představit, že tam jako vůbec žádná hmota neexistuje, v hvězdném, nadpozemském astrálu?
    Díky za odpověď.

    1. Anonyme, už ani nežasnu. Píšete :“Slovo astrální pro Vás znamená: astrální >> hvězdný;nadpozemský, nehmotný /přesně tak to uvádí slovník cizích slov ABC/ Díky za objasnění. Včera jste mi položil dvě otázky. A já na závěr mám jen jednu. Astrální je podle Vás nehmotný. Jak si mám nehmotnost představit, že tam jako vůbec žádná hmota neexistuje, v hvězdném, nadpozemském astrálu? “
     Komentář : V mezuhvězdném prostoru je hmoty ( hlavně vodíku) zhruba stejně jako ve hvězdách.
     Slovník cizích slov uvádí to co jsem psal já, dvě možnosti, ne že platí obě najednou…
     • hvězdný
     • nadpozemský, nehmotný
     Máte tam druhou možnost pro tu nehmotnou astrální duši. Jestli nerozumíte, zeptejte se svého nevopruz vnuka.
     Můj syn říká, nemá cenu diskutovat, jednoho …. porazíš a vynoří se houf dalších.
     Píšete :“Bůh je jen jeden, Bůh-Otec, Bůh-Duch svatý, Bůh -Syn, Stvořitel, Nejvyšší vědomí, Absolutno ……to a stovky dalších jmen jsou jen lidská pojmenování pro Jediného.“
     To chápu, o trojjediného Boha se vedly boje na církevních koncilech. Takže dle Vás první přikázání „V jednoho Boha věřiti budeš“ neplatí.
     Stovky bohů a Absolutno jsou v pořádku pro toho, kdo tomu chce věřit.
     Rozdělí se to zřejmě až po smrti :do křesťanského nebe nebo muslimského s 72 každodenně se obnovujícími pannami nebo s buddhistickou případně hinduistickou karmou šup zpátky na Zem. Jo a ještě jako astrální duše trvale do vesmíru.

    2. Pardale, včera jsem tu nebyl a tak mám jen malou odpověď až teď.

     Napsal jsem Vám předevčírem :
     ……to a stovky dalších jmen jsou jen lidská pojmenování pro Jediného.

     Povšimněte si, píšu pro Jediného !!

     A víte, co jste z toho udělal v následné odpovědi pro mne Vy?

     …..Stovky bohů a Absolutno jsou v pořádku pro toho, kdo tomu chce věřit.

     Vy voříšku ne roztomilej, nestydíte se? Kdybyste byl třeba žák šesté třídy ZŠ, řeknu si, ten chlapec nerozumí napsanému textu – to prý dnes u dětí tak bývá. Ale jste zřejmě již starší člověk se vzděláním VŠ a tak Vám buď zcela sračkovatí mozek a nebo opravdu chcete jen manipulovat k „obrazu svému“.

     Do roku 2017 Vám přeji, abyste se nad sebou zamyslel.

     Co myslíte, omluvíte se mi a dokážete tím, že jen špatně čtete?

    3. Hlavně nesračkovatý mozek v novém roce přeje všem zdejším diskutérům
     Lojza

    4. Anonyme, já to chápu bůh je Jediný tedy: Bůh Otec i Syn i Duch Svatý i Alláh i Buddha i Krišna i Odin i Perun atd.
     Nechápu, kde v nebi Bůh Univerzál má a jak funguje nádraží, kde se duše třídí do křesťanského nebe, muslimského, buddhistckého a hindiustého ( odkud se vrací zpátky s karmou do života) atd.
     Nechápete to ni Vy, takže jste na mě vypustil nechutné pšouchy a střevní potrubí.
     Omlouvám se zdejším čtenářům, že jsem s Vámi diskutoval.
     Předpokládejte, že všemu, co mi chcete vysvětlit už rozumím a bude pokoj.
     Přeji hodně zdaru.

    5. A ještě jedno a ne nedůležité povšimnutí. Napsal jste mi :
     Stovky bohů a Absolutno jsou v pořádku pro toho, kdo tomu chce věřit.

     Bohů s malým písmenem b. Vy opravdu máte své bohy, třeba taková bankovka sto dolarů. To by byl pro Vás dobrý bůh?

     Starý brachu, choďte do kostela, podávejte si ruce se sousedy nalevo a napravo, a před Vámi a za Vámi, dávejte na světlo, ofěru. Máte svoji odměnu, máte svého boha, kterého ale neznáte.

     Vy opravdu neumíte rozlišovat, Pardale, komolíte a často urážíte, byť si myslíte, že je to provedeno skrytě.

     Ale jedno Vám nemohu upřít, to, co jste napsal naprosto od srdce – To Vaše „Nechápu…..“ . Tak to Vám věřím a pod příspěvky „Hledání Světla“ tu pobíháte opravdu s nahatou zadnicí.

     Venda mne volá na oběd. Uvidím se s ním až po 1.lednu a tak si jdeme připít. Za chvíli budu připíjet na zdraví The Famous Grouse – finest scotch whisky. Venda má nealko pivo. Tak přátelé diskutující, ať se s vámi setkávám nad dobrými příspěvky ve slušné diskuzi a k tomu všemu moc zdraví !

 2. Lojzo, jsem rád, že alespoň někoho jako jste Vy tyhle kecy obohacují o pointu života. V kostele se nenudím, kapky z Jeho prvotního oceánu a Jeho esence mě šťastně minuly.

  1. Pardale,
   mě zaujala jen ta věta Vendy. Ta si myslím je celkem správně. Jinak ty vaše spory mezi Vámi a Vendou nečtu. Souhlasím ale s Vámi, že je to himalájština. My v Evropě a v Česku máme dostatečný slovník, dostatečnou slovní zásobu, abychom ty pojmy nemusely dešifrovat z himalájštiny. Je tady dostatek duchovní literatury, které promlouvají k člověku moderním jazykem.

 3. Lojzo, díky, budu se snažit v diskuzi s Vendou omezit. Stále jsem se ani po dotazu nedozvěděl, jestli ten Otec je křesťanský Bůh nebo nějaký euroasijský Bůh univerzál.
  Čtu postupně Bílek : Hádanky naší minulosti ( celkem 8.dílů), z těchto odborných a dobře napsaných knih je vidět, že vliv křesťanství na naši historii je nesmírný, máme z čeho čerpat. Takže učení Mistrů, Sant Mat a křížení s křesťanstvím dohromady mě nebere.

 4. Pardále, keď píšeš tieto vety, že :…že vliv křesťanství na naši historii je nesmírný, máme z čeho čerpat…,

  aj pri tom, čo píšeš, uvažuješ, alebo v detstve do Teba vbili kresťanskú, tú odpornú a hnusnú ,,náuku“ tak hlboko, že sa nemôžeš oslobodiť ??

  Čitam tu na tomto konkrétnom webe, že veda Ti nie je tak vzdialená, tak prečo tie dristy a kecy o tom, že : … vliv křesťanství na naši historii je nesmírný, máme z čeho čerpat…

  Stačí, keď si za tichých večerov vtiahneš do nozdier dávku vzduchu z okolia a musíš, jednoducho musíš cítiť ten odporný smrad po tisíckách upálených ľudí a nie som ďaleko od pravdy, keď poviem, že hlavne žien, ktoré sekta kresťanská nenávidí hlavne kvôli tomu, že im virtuálny Boh- Hospodin z prachu Edenu ušúlal tú ,,onú“, no, tú vagínu“…

  Keď to nechceš počuť, tak ti pripomeniem ešte toho J. Husa , ktorého tiež ,,za živa“ usmažili kresťanskí papaláši, lebo sa odvážil…

  Ano usmažili ho, ako Cigáni sysla na pahrebe, tam niekde v poli , lebo si mysleli, že ,,pravda“ zhorí s telom…

  Neviem Pardále, čo sa v Tebe deje, ale ja sa Ti čudujem, keď čítam tie Tvoje slová…

  …..Ani to ,,amen“, Ti neponúknem…

  1. Jak potěší, když „Žena“ má zájem.

   Mám rozpracována tři další pokračování. Ale sem a tam se vyskytne téma, které mne inspiruje. A také okolnosti něco vzbudí.

   Pěkný den.
   Václav Žáček

Diskuse byla ukončena.

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2022

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Tento web používá jen nezbytně nutná cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení.

Odkazy:

Slunovrat Agentura BYTÍ Záhady-Zdraví.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference