mapa stránek || vyhledávání

Pohľad do najhlbších útrob vesmíru

Prof. RNDr. Július Krempaský DrSc. sa narodil 31. marca 1931 v Krížovej Vsi. Po maturite na gymnáziu v Kežmarku v roku 1949 sa rozhodol pre štúdium fyziky na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave. Štúdium ukončil v roku 1953. Už v priebehu štúdia sa stal asistentom na katedre fyziky na Elektrotechnickej fakulte Slovenskej vysokej školy technickej, na ktorej tiež zotrval v priebehu celej svoje j pedago gickej kariéry. Aktívne sa venoval tiež popularizácii vedy a vzťahom kresťanstva a fyziky, resp. vedy v širšom zmysle. https://sk.wikipedia.org/

Toto je z wikipédie krátka charakteristika fyzika a univerzitného profesora, autora mnohých vedeckých publikácií, kde treba už len dodať, že ako člen ÚSKI (Ústredie slovenskej kresťanskej inteligencie) je uznávaným popularizátorom kresťanského pohľadu na vedu a spoločnosť.

Nakoľko sa táto téma dosť často objavuje aj v diskusii na webovej stránke Gnosis.cz rozhodol som sa, že Vám ponúknem jeho pohľad na vesmír z toho kresťanského a vedeckého pohľadu, ktorý je tu dosť zaznávaný. Pojednáva o „Trinitárskom princípe“, ktorý je charakteristický v celom stvorení a dokonca ho možno pozorovať aj v každom živom prejave.

Text je vo formáte pdf.

Šipka https://www.uski.sk/files/2010-1-06-Krempasky-Julius-vesmir.pdf
(USKI – Ústredie slovenskej kresťanskej inteligencie)
 

Leonard Degon
 

Poslední články autora:


hodnocení: 1
hlasů: 1
Print Friendly, PDF & Email

105 komentářů

 1. Článek vzpomíná USKI, což je slovenská obdoba ČKA (Česká křesťanská akademie), kterou řídí náš dobře známý Tomáš Halík. Obě tyhle organizace si kladou za cíl dialog mezi věřícími a ostatními občany s cílem založení nového světového řádu bez válek a střetu civilizací, jak nám ve své knize popsal Samuel P. Huntington (Střet civilizací).
  Jak se ukazuje, jsme od tohoto ideálu ještě hodně vzdálení, ale je chvalitebné, že se i u nás najdou lidé, kteří na tom pracují.

  1. ….góól je to, jak si tyto dvě organizace kladou za cíl dialog mezi věřícími a ostatními občany s cílem založení nového světového řádu bez válek a střetu civilizací. Druhý góól je to, že se o to snaží již hezkých pár století, ale ta snaha přinesla plno válek, zpravidla s náboženským podtextem. Třetí góól – všichni tací obdobní Halíkové v těch organizacích si na to konto zajistili pokojný život.

 2. Trinity princip – jako dobré. Jde o to, že někomu 3 krát a dost, jiným navždy. Divnej dialog některých, kteří uhýbají až příliš….
  Ale něco o tomto trojím principu musel znát i autor knihy o Rámovi…

  1. Trinity princip v kosmu změnil můj postoj k matérii, která už není jenom mrtvou a pasivní hmotou, ale stejně jako člověk – živou bytostí s třemi složkami – tělem, duší (energií) a duchem (programem). Všechny tyto tři složky přitom mají své vlastní specifické zákony podle kterých konají v tom svém obrovském organizmu. Ano, svět je potom jeden veliký organizmus o kterém v podstatě nic nevíme. Je potom zřejmé, že nijaký organizmus nemohl vzniknout sám od sebe, jak se nás pokoušejí oblbnout materialisté, nebo ufologové. Stvořený svět musel být zplozen a ne stvořen! V tom se potom i Bible mýlí…

  2. ad, Kolemjdoucí 2.3.2019 (9:36)
   Velmi dobře napsáno.
   Ale v bibli je něco o shromáždění otců, kdysi mi na tomto fóru někdo dal na to odkaz kde, ale již jsem zapomněla, kde je to psáno.
   Ale podstatné to není, totiž život by byl plozen – tedy stvořen i bez napsaného.
   Píši cik-cak, snad se to dá jinak logicky, rozumněji poskládat.
   Jo a tuším že Věra z Vysočiny tu kdysi dala k úvaze, že nejde tělo k duši, ale duše k tělu. Pak by také platilo, že duch jde k duši a k tělu, dodávám a to i bez slova psaného, i když moudré slovo může potvrdit svým popisem prožitou praxi. :-)
   Tak i má, zde napsaná, slova může mít někdo prožité, další ne… :-)

 3. Víte, jak se řeknou slovensky „tanga“?
  Tri niti v riti.

  1. Nevím, jak se řekne slovensky „tanga“, ale vím, jak se řekne česky „komu není z hůry dáno, v apatyce nekoupí!“

 4. Ďakujem diskutérom za pripomienky a dovolím si úvodný článok úvahou trochu posunúť dopredu. Ak uznáme za fakt, že vesmír je živou bytosťou, tak nám vystane otázka akou? Je tá Bytosť aj inteligentná? Na túto tému jestvuje na internete množstvo príspevkov, ako napr.: https://search.seznam.cz/?q=Inteligentn%C3%AD+vesm%C3%ADr&url=https%3A%2F%2Fcs.wikipedia.org%2Fwiki%2FInteligentn%25C3%25AD_pl%25C3%25A1n&data=lgLEEO40o7y8V3oOid4ByAK9r0nEQNfdLwJU3XRuhmbO9Sf3OQ2A8_FixtvYZ-0UsZzEs_52wTJtY-Sc0lkEmNsNnmDZ1FqThiCDuN65akEMDQXO9kTOXHuTQcQCeqmSxALoYsQCsKg%3D,
  alebo tuto: http://szeruda.cz/inteligentni-vesmir/,
  alebo tuto: http://www.magazin2000.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=578%3Ainteligentnivesmir&catid=53%3Aislo-22013&Itemid=17
  Je pozoruhodné, že sa odborníci nedokážu zhodnúť na jednotnej definícii „inteligencie“ a o jej výzkume hovoria, že „je to cesta plná predsudkov a omylov“.
  Pán Žáček sa pokúša osvetliť pojem „slobodnej vôle“ a ako sa ukazuje, sú s tým tiež len problémy. Čo všetko máme z vlastnej hlavy a čo sme prijali ako cudzie vnuknutie? Ako vidno, „všetko so všetkým súvisí“ a my nevieme posúdiť, čo sú naše myšlienky a čo cudzie, lebo aj my sme súčasťou veľkého celku, nech ho už nazývame akokoľvek.
  Pekný deň želám!

  1. Člověk tady nevymyslel sám od sebe jedinou myšlenku, neučinil žádný objev, je omylem někoho z lidí obdivovat za přínos lidstvu. Hmota neumí tvořit něco nového, hmota má pouze paměť. A v té je program od stvořitele.
   Za výrokem nebudeš mít jiného Boha nežli mě, není přikázání, ale je tam ukryto sdělení, schovává se tam pravda jak se věci mají. Běžně se uznává a obdivuje Einstein, Beatles…., ale kdo si uvědomuje, že za nimi je Boží záměr a tvorba? Za vším je Bůh, za každým nápadem, vynálezem, básní, malbou, a jde jen o to pochopit, že lidi pouze činí co můžou, respektive co mají dělat.

  2. Milénium

   Vy se bojíte tmy?

   Mozek člověka považuji za počítač, který přestane pracovat, když jeho součástky doslouží. Žádné nebe ani posmrtný život pro rozbité počítače neexistuje. Je to jen pohádka pro lidi, kteří se bojí tmy. Hawking

   lidi pouze činí co můžou, respektive co mají dělat… Takového Boha bych poslal do prdele

  3. ad. Matrix 4.3.2019 (20:07)
   „…lidi pouze činí co můžou, respektive co mají dělat… Takového Boha bych poslal do prdele…“

   Inu to je lidská představa Boha, přitom je to představa diktátora, v jehož jménu lidé také diktují.
   Takže byste neposlal Boha, ale představu. Kdyby to tak šlo. Spíš ti, kdo tuto představu tvoří, … no, s těmi se dá těžko co účinného udělat, aby přestali diktovat své tzv. jedině správné představy…

  4. Pokud pošle Matrix Boha do oněch míst, odehraje se to, že tam Bůh pošle sám sebe. Ale Matrix to neví, nedostal toto vědění.

  5. ad.
   „““Milenium 5.3.2019 (8:00)
   Pokud pošle Matrix Boha do oněch míst, odehraje se to, že tam Bůh pošle sám sebe. Ale Matrix to neví, nedostal toto vědění….“

   Pokud to Matrix udělá, pošle tam pouze a jen Vaši představu.
   Skutečnému Bohu, který není diktátorem to neudělá.

  6. Degone, vesmír je údajně živou bytostí, ale živé bytosti princip trinity nemají.
   http://www.uski.sk/files/2010-1-06-Krempasky-Julius-vesmir.pdf
   tento odkaz lze spustit přes vyhledávač Google, pak neprotestuje, že není zabezpečený
   Str 2/5 jinak v knize str. 31 cosi o Trinitárském principu :“ že z jednej „prasily“ sa vývojom vygenerovali práve tri samostatné sily: gravitačná, silná a elektro-slabá“
   https://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1kladn%C3%AD_interakce
   „Tradičně fyzici uvažují o čtyřech silách: gravitaci, elektromagnetické síle, slabé interakci a silné interakci. Nyní se jeví, že alespoň tři z nich jsou různé aspekty jedné síly. Teorie elektromagnetismu a slabé síly byly sjednoceny do teorie elektroslabé interakce. Spekulativnější je sjednocení elektroslabé a silné síly v teorii velkého sjednocení. Jak začlenit i gravitaci, je předmětem zkoumání v teorii kvantové gravitace.“
   Komentář : O vygenerování třech sil z jedné prasíly to tedy nějak není. Dále pak odkaz vesmír.pdf řeší, že mnoho věcí v přírodě lze nepřesně popsat třemi diferenciálnímí rovnicemi.
   Můj názor: nepřesně lze čímkoliv popsat jakýkoli jev. Maxwellovy rovnice elektromagnetického pole diferenciální jsou, ale nejsou tři, týkají se elektrického a magnetického pole.
   http://physics.muni.cz/~lenc/theorphys/Zaklady_teorie_elektromagnetickeho_pole.pdf
   Článek J.Krempaského ostatně píše :
   „že uvedené systémy sú (minimálne) trojparametrické, čiže vyžadujú na svoj opis (minimálne) tri diferenciálne rovnice.
   Jinak řečeno, když ne tři, tak dvě. Nebo 4, třeba čtyřrozměrný prostoročas, ne třírozměrný vesmír.
   Článek píše :“3 fundamentálne konštanty vesmíru (gravitačná, Planckova a rýchlosť svetla).
   https://old.vscht.cz/fch/prikladnik/prikladnik/tab/dot-konst.html
   Základních konstant fyzikálních je víc, třeba Boltzmannova konstanta ve vesmíru je zásadní pro stabilitu vyzařování hvězd a jejich termojaderné energie.
   Když to tak nějak shrnu, tak Bůh preferoval při vzniku vesmíru číslo tři, při množení živočichů preferoval číslo dvě, při počtu končetin číslo 4 nebo 6 a na číslo 3 si nějak nevzpomněl. Oči, uši, varlata, vaječníky jsou dvě, mozek má dvě polokoule a plíce dvě části, ledviny jsou dvě a srdce jedno. Dvě to jsou skoro tři. A z jedné prasíly.

  7. Pardale,

   …Když to tak nějak shrnu, tak Bůh preferoval při vzniku vesmíru číslo tři, při množení živočichů preferoval číslo dvě, při počtu končetin číslo 4 nebo 6 a na číslo 3 si nějak nevzpomněl. Oči, uši, varlata, vaječníky jsou dvě, mozek má dvě polokoule a plíce dvě části, ledviny jsou dvě a srdce jedno. Dvě to jsou skoro tři. A z jedné prasíly…

   Čísla 1,2,3,4 jsou skutečně čísla – symboly prapůvodu Boha a jeho tvorby.

   1: Když mluvíme o jednotě čehokoli, vždy to má obsah a formu. To znamená, že v jednotě jsou vždy přinejmenším dva různí, ovšem neoddělení. Například monáda jin-jang je prezentována jako jednota, ale obsahuje sedm různých útvarů.

   2: Když rozlišujeme dva různé, vždy je mezi nimi ještě třetí: vztah (účinek rozlišení). Například vztah mezi dvěma body znázorňuje vzdálenost (něco třetího). Nebo jen díky tomu, že máme dvě oči, můžeme vnímat prostor. Není tedy pravda, jak tvrdíte, že „Bůh si na číslo 3 nějak nevzpomněl“.

   3: To je to, co se rodí ze dvou. A tuto trojjedinost (obsah, forma, účinek) najdete úplně ve všem.

   4: Kde jsou tři ve vzájemném vztahu, tam je i (jiný) čtvrtý: prostředí, které je obklopuje.

   Plnost 1+2+3+4 = 10
   Proto máme desítkovou soustavu a všechna čísla se rodí z té prapůvodní čtveřice, která zároveň označovala živly. (Staří mudrcové používali dvanáctkovou soustavu, protože věděli, že každý živel je trojjediný: 4×3 = 12)

   A proč třeba máme na ruce pět prstů? To nechávám jako téma do diskuse.

  8. JK píše :“Plnost 1+2+3+4 = 10 .Proto máme desítkovou soustavu“
   Komentář: to se ani komentovat nedá. A proč máme v informatice dvojkovou soustavu ? Určitě proto, že dvě jsou skoro jako tři.

 5. Matko: Přišli jsme v míru a přátelství, abychom vám pomohli najít SVĚTLO, ale vy jste si více zamilovali tmu a tak odcházíme. Udělali jste si z nás lovnou zvěř a to nemáme rádi. ET.

  1. ad. Návštevník 4.3.2019 (9:10)
   „Matko: Přišli jsme v míru a přátelství, abychom vám pomohli najít SVĚTLO, ale vy jste si více zamilovali tmu a tak odcházíme. Udělali jste si z nás lovnou zvěř a to nemáme rádi. ET.“

   Vidíte, návštěvníku, dobrovolně jsem snížila svou frekvenci, abych zůstala s ostatními zde ve tmě. A nyní tedy odcházíte.
   Nu což, tolik věčného smutku a touhy zde zanecháváte. Mnozí z nás jsou též lovnou zvěří, nejen vy, ET.
   Šťastnou cestu přeji. Snad se bude setkávat s přátelštějšími bytostmi.

 6. Matko, Vás to netáhne domů? Tam, kde nejsou žádné rozpory, nenávist, zloba a kde se všichni milují? Nebo jste už taky zapoměla, že takový domov máte? Kde nás naše mystické tělo netrýzní, ale slouží? Ještě nedávno jste takový svět malovala, nemám pravdu? Cesta domů je vždy šťastná, když víte, že se setkáte s milující rodinou. ET.

  1. ad. Ještě nedávno jste takový svět malovala,…
   Ano, jenže pak mne zarazil jeden člověk tím, že: „Já věděl, že nebudete malovat,…“ tak jsem dlouho nic ani nenačrtla, ale poslední dobou mohu kreslit alespoň tužkou, nebo propiskou. Nad nějaké předpisy, či zákazy jsem se jaksi dostala. A také při výstavce těch svých kreseb jsem potkala pár lidí, kteří také kreslí a mé kresby brali bez předsudků, nehaněli je :-)

 7. Návštěvníku,
  podepisujete se ET. Možná tedy znáte i mé dávné bolestné volání: „E.T. volat domů, já chci domů jít,…“
  Dobrovolné snížení energie neznamená trvalé zapomnění. Pokud si jednou člověk vzpomene, znovu může zapomenout snad jen díky Alzheimerovi.
  Cesta domů … víte, může se také stát, že se k Vám z domova někdo z rodiny, nebo jiných blízkých, vrátí, když cítí, že je to třeba. A když i toto prožijete a cítíte, pak je snadnější cesta životem zde. Protože energie z domova je opravdu úžasná a člověk znova získá životní sílu pro tento život, protože ví, že může komunikovat s kýmkoliv. :-)
  Ale jsem zde ještě vázána snahou být s vnuky, dětmi, … a mám ještě práci s vyrovnáním některých situací, které bych chtěla zvládnout. Pomaloučku polehoučku se daří.

 8. Matko, víte já bych ani tak moc nespoléhal na tu naší „křesťanskou církev“, nebo naší „inteligenci“, že nám tady zavedou „nový a spravedlivý pořádek“, jak nám tady v dobré vůli líčí pan Degon s těmi USKI, nebo ČKA, protože obě jsou založené na hierarchii moci (elita a poddaní), což nikdy v historii nevedlo k pokroku humanity, ale naopak jen k jiné formě útlaku a bídy.
  Co se týče toho Vašeho postoje k „duchovní sféře andělů“ a naší pozemské pouti, je to od matky, které má na starosti blaho svých potomků zcela pochopitelné. Kdo jiný se má o ně postarat, když ne matka?
  K tomu Spielbergovmu filmu „ET mimozemšťan“ bych rád podotkl, že jeho spracování se mi docela líbí, protože nám tady nastínil problém lidské duše, která sama o sobě je tady jakoby na návštěvě a svojí podstatou je docela jiná, jako celkový charakter materiálního světa. Proto volá „chci jít domů“, ale „nemá spojení“. A dostává ho v okamžiku své tělesné smrti, kde se všechno najednou změní. Je málo takových filmů…

  1. Návštěvníku,
   – křesťanská církev, inteligence…. ano, člověk má být obezřetný. Ale také mezi nimi lze určitě najít světlé vyjímky, i mezi nimi jsou zajisté dobří lidé, hledající, kteří nediktují druhým lidem, jako by byli jim poddaní.
   Co se týká mých potomků – děti jsou již samostatné, mohu jim pomoci pouze tím, že budu s vnuky. Nebo když si řeknou o radu, či pomoc, rozebrat s nimi situaci, aby se mohly snáze rozhodnout,…
   ET mimozemšťan – stačí seštelovat drátky a člověk může komunikovat s domovem.
   Podobně mne oslovil Avatar. Strom (nejen), který tam v tom filmu byl, byl úžasný.
   A dále kniha, která mne také ovlivnila – Kukly (John Wyndham).

 9. Pardale, očakával som Vašu reakciu na môj príspevok, lebo sa týka oblasti v ktorej sa Vy cítite ako doma. Ďakujem za Váš názor, ktorý je „vedecký“, ale ako môžeme často pozorovať, veda rada mení svoje postoje a teórie, najmä ak sa týkajú počiatkov a vývoja vesmíru. A to už nehovorím o oblastí, ktoré sú „laikmi“ označované ako „duchovné“, alebo „spirituálne“, čo je v podstate rovnaké. Naša materialistická veda sa tejto oblasti vyhýba ako „čert svätenej vode“ a keď už ju musí zaradiť do svojho repertoára, tak si vymyslí svoj vlastný názov a popis. Preto spiritualisti a vedátori nenájdu nikdy spoločnú reč, aj keby hovorili o tom istom. Príkladom môže byť náš Stvoriteľ, ktorému veda vynašla také množstvo pomenovaní a označení, že sa v nich nevyzná už nikto. Ja poznatky a teórie vedy sledujem, ale vytváram si o nich vlastné predstavy, ktoré odpovedajú mojim vlastným skúsenostiam a poznatkom. Čo sa týka princípu „trinity“ u živých bytostí tam jestvuje tiež, ale inak sa nazýva (telo, duša, duch). Možno tieto pojmy dešifrovať tiež ako matéria, energia a program, alebo ako hardware, elektromagnetická energia a software.
  Ešte raz Vám ďakujem za Váš komentár, ktorý si nesmierne vážim. Verím, že bude pre mnohých poučením.
  Príjemný deň!

  1. Degone, věda chápe pojem tělo, duše a duch.
   Duch :https://cs.wikipedia.org/wiki/Duch
   „Duch (od dýchati, dech; podobně jako řec. pneuma od pneó, dýchat, vanout a lat. spiritus od spirare, dýchat) znamená původně oživující princip, odlišující živé od mrtvého. Později náboženský a filosofický pojem s velmi širokým a proměnlivým významem, někdy zaměňovaný s ženskou formou „duše“:
   nehmotná, případně i nesmrtelná stránka člověka (duch a tělo)
   nehmotná stránka skutečnosti vůbec (duch a hmota, světový duch)
   [b]schopnost myšlení, chápání a poznávání [/b]
   inspirace, povzbuzení, odvaha
   smysl, záměr, jádro věci “
   https://www.vira.cz/texty/otazky-a-odpovedi/duch-a-duse
   Stručně řečeno, duše a tělo je v Bibli vyjádřením pro člověka, pro jeho přirozenou stránku.
   Duch je v Bibli výrazem pro nadpřirozenou část v člověku. Tu část, která ho činí schopným setkání s Duchem Božím.
   Není žádný důvod, aby člověk s materiálním myšlením nemohl pochopit tyto pojmy.
   Jiná věc je, jestli člověk s materiálním myšlením chce věřit pojmu duch (nehmotná a nesmrtelná složka člověka).
   Dokázat existenci Boha a duše nelze, lze tomu věřit nebo nevěřit.
   Píšete své dojmy :“A to už nehovorím o oblastí, ktoré sú „laikmi“ označované ako „duchovné“, alebo „spirituálne“, čo je v podstate rovnaké. Naša materialistická veda sa tejto oblasti vyhýba ako „čert svätenej vode“ a keď už ju musí zaradiť do svojho repertoára, tak si vymyslí svoj vlastný názov a popis. Preto spiritualisti a vedátori nenájdu nikdy spoločnú reč, aj keby hovorili o tom istom.“
   Věda chápe ducha jako „schopnost myšlení, chápání a poznávání“. A to jsou oblasti, které zkoumat lze a je to velmi potřebné.
   Protagonisti oblastí duchovní a spirituální o duši ví hlavně to, že věda o tom nic neví. Mají svoi bábovičku na pískovišti a neví, co je v ní. Jen ví, že si na ní nenechají sáhnbout.

 10. Pardale, mám dojem, že aj protagonisti materiálnej vedy majú tú svoju „bábovečku na písklovišti“ ktorú majú ako ikonu a ktorej sa klaňajú, na rozdiel od tých, ktorí vyznávajú celostného človeka (s duchom a dušou) a venujú sa jeho výskumu, ako to naznačil aj Kolemjdoucí v tom svojom prvom príspevku USKI a ČKA. Materiálna veda skúma matériu iba krátky čas, kým výskum v oblasti ducha trvá od počiatku ľudstva. Iba s tým rozdielom, že politika moci a jej elita tento duchovný výskum nepodporuje, ale jej kladie prekážky, ako je to zdokumentované aj vo Vašom prípade zo včerajška, keď Vám pri otváraní internetovej stránky https://www.uski.sk/files/2010-1-06-Krempasky-Julius-vesmir.pdf naskočí oznam, že
  „tento odkaz v článku mi hlásí antivir jako potenciálně nebezpečný“. Áno, duchovný výskum je naozaj pre mnohých „potencionálne nebezpečný“ a preto ho treba eliminovať.

  1. Dedone,
   ono to s těmi fyziky, co nerozumí duchovnu je složitější.
   Charles Townes ( 1915-2015), profesor fyiky Columbia University, nositel Nobelovy ceny za fyziku za lasery, pracoval v infračervené raioastronomii, podílel se na objevu organických látek a vody ve volném vesmíru, což změnilo názory na možnost vývoje života jinde ve vesmíru. Nositel „Nobelovy ceny za náboženství “ = Tepletova cena za přínosk výzkumu spirituality, 1985. Celoživotní jižanský gentleman ( narozen v Jižní Karolíně v rodině baptistů).
   Napsal přednášku :Konvergence vědy a náboženství, 1964.
   „Víra bez důkazu se často uvádí jako hlavní rozdíl mezi vědou a náboženstvím, ale přitom i věda potebuje takovou víru. Vědec nemůže bez víry ani začít, musí mnít víru v to, že ve vesmíru je poznatelný řád a jeho smysl má šanci pochopit.“..Nesmí se ignorovat ani věda ani víra. Obě se snaží o poznání pravdy.

 11. Degone, píšete :“kým výskum v oblasti ducha trvá od počiatku ľudstva.“
  Hezké bajky a další bábovička. Kde je počáteK lidstva a kdo dělal výzkum?
  https://cs.wikipedia.org/wiki/Stvo%C5%99en%C3%AD_sv%C4%9Bta
  „Podle klasického křesťanského učení vytvořil Bůh veškeré bytí ex nihilo „z ničeho“. „Nic“ v tomto smyslu neznamená žádnou pralátku, ze které by byl vytvořen svět.“
  Vznik světa byl stanoven s naprostou přesností na 23. říjen roku 4004 před narozením Krista.
  Nejde o to jak dlouho se něco zkoumá, ale jakými prostředky a s jakými výsledky. Pěstní klín se zkoumal 1 milion let. A hlavně doložitelnými argumenty, třeba evoluce a vývoj člověka.
  Píšete :“„tento odkaz v článku mi hlásí antivir jako potenciálně nebezpečný“. Áno, duchovný výskum je naozaj pre mnohých „potencionálne nebezpečný“ a preto ho treba eliminovať.“
  Nesmysl, prohlžeč po odklinutí odkazu hlásí, že WEB je nezabezpečený, tedy není https, což třeba https://hledani.gnosis.cz/ zabezpečený je.

  1. „Podle klasického křesťanského učení vytvořil Bůh veškeré bytí ex nihilo „z ničeho“. „Nic“ v tomto smyslu neznamená žádnou pralátku, ze které by byl vytvořen svět.“

   Jaký je rozdíl mezi křesťanským „z ničeho“ nebo „ylem“ vědy?

 12. Pardale, ešte som si nezvykol na to, že v diskúzii s Vami je potrebné dodržiavať presnú matematicko-fyzikálnu terminológiu a tak môj výrok prosím opravte v tom zmysle, že od vtedy, keď ľudstvo začalo využívať rozum, začali sa pýtať na svoj pôvod a zmysel svojho života a tak vznikali rôzne hypotézy, ktoré sa neskôr menili na teórie a „výskum“.
  Čo sa týka tej hlášky (zabezpečený-nezabezpečený), tak ste sám uviedol, že sa Vám to stalo u toho zabezpečeného – teda: https://www.uski.sk/files/2010-1-06-Krempasky-Julius-vesmir.pdf.
  Prepáčte mi, že som sa opovážil upozorniť na Váš omyl. Mýliť sa je ľudské!

  1. Degone
   https://www.uski.sk/files/2010-1-06-Krempasky-Julius-vesmir.pdf
   https tam je ale přeškrtnuté, a před tím nezabezpečeno, když se klikne na odkaz. Vložení adresy odkazu do Goole se hlásí dobře. U mně. Takže jsem psal, co jsem viděl a vidím nyní opět. Antivir se může chovat různě a to není konspirace proti článku s duchovním tématem. Na to nemají programátoři antivirů čas.

  1. Ďakujem Honzovi za jeho odkaz na zabezpečené, alebo nezabezpečené stránky. Ja nie som taký expert na IT a tak mám z toho v hlave mišung. Nechápem, prečo sú s tým také problémy, veď internet má byť aj pre obyčajných laikov a nie iba pre expertov? Zdá sa mi to byť celé dajaké choré…

  2. veď internet má byť aj pre obyčajných laikov a nie iba pre expertov

   Ale na druhou stranu, blbcům svět nikdy nepatřil, ani internet.

  3. ad.
   „Matrix 8.3.2019 (14:47)
   Ale na druhou stranu, blbcům svět nikdy nepatřil, ani internet.“

   Vtip je v tom, že se mýlíte, Matrixi. Dnes jsem hovořila s člověkem, který má zajišťovat, či opravovat chybný chod podmořských káblů, přes který jde zajisté i internet mezi kontinenty.
   To znamená že z hlediska znalostí, inteligence, své práce,…ten člověk není blbec. ale zároveň mu nepatří ani svět, ani internet.
   Ale to není podstatné. Práce ho nejspíš naplňuje, ale stačí-li to ke štěstí? Tipuji, že tomuto člověku nikoliv.
   On ten blbec, jak vy píšete, může být daleko, daleko šťastnější. S tím nic nenaděláte.

 13. Nemohu jinak, když bych měl jednou větou něco k článku „Pohled do nejhlubších útrob vesmíru“ napsat, než povzdech – co ten vzdělanec přináší, hmatatelného, dokazatelného, co je tím pohledem do nejhlubších útrob vesmíru – nic.

  Připadá mi to jako bych někomu ustřihl kousek nehtu a podle něj měl poznat vše o tomto člověku; stav jeho duševního i fyzického zdraví, popsat jak vypadá a jeho rodovou linii a dokonce i historii vzniku všeho života.

  Co jsou to nejhlubší útroby vesmíru ? A jsou opravdu nejhlubší ? Kdo toto může tvrdit ?

  I ti tzv. vzdělanci by potřebovali pochopit, co je to pokora.

 14. Vážení, je vidno, že prichádza jar a táto skutočnosť nám prináša aj dobrú náladu, čo sa prejavuje aj na tejto webovej stránke, že začíname veci chápať s humorom, ako napr. u p.Pardala, ktorý napísal: „A proč máme v informatice dvojkovou soustavu? Určitě proto, že dvě jsou skoro jako tři“.
  Aj Alois sa pýta: „Co jsou to nejhlubší útroby vesmíru? A jsou opravdu nejhlubší?“- Podľa mňa je to ako skúmať nejhlubší útroby ženskej, alebo mužskej povahy. – Sú nevyzpytateľné…
  Som rád, že sa môžeme v kľude a pokoji zabávať na takýchto civilizačných podstatách a že nám nehrozí niečo horšie.
  Pekný jarný deň!

 15. Matrixi, svet nepatrí nikomu, ani elite ani tým druhým a to platí aj o internete.

  1. Matrixi: Kdybychom měli odsuzovat každého na tomto fóre za jeho názor, který se jen trochu liší od toho všeobecného, tak vy se svojí matrixovou teorií by ste byl na prvním místě na odstřel. Proto bych Vám doporučoval se mírnit. Ale vím, že je to tím Vaším mládím, které rozumí všemu a kterým patří svět: https://www.youtube.com/watch?v=g9WZxinB4Dg

  2. Kolemjdoucí, stáří není patent na rozum, máte snad něco proti tomu?

   Můžete uvést příklad?, kdy blbec vyniká čemu nerozumí?

 16. Pre Pardala: 10.3.2019 (10:45)
  Veľmi rád sa podpíšem pod tento Váš posledný príspevok, ktorý vyjadruje aj môj názor. Komu ide skutočne iba o pravdu a nie o populizmus musí do svojho hľadania zapojiť nielen vieru v Boha ako prvotného Tvorcu, ale aj vedu, ktorá sa snaží objasňovať to pre nás poznateľné.
  Poznávanie Tvorcu a Jeho vôle je omnoho ťažšie ako poznávanie jeho tvorby, ale aj to je možné. Je to ako hľadať tvorčiu myšlienku maliara, alebo sochára v jeho tvorbe. Okrem toho sa pred nami Boh neskrýva, ale sa prejavuje iba tomu, kto Ho nezištne hľadá, lebo miluje pravdu. Bohužiaľ tomu tam v katolíckej cirkvi nie je vždy, aj tu sú populisti a karieristi, ktorým ide o svoj osobný prospech. Aj to dogmatické učenie cirkvi je tým poznačené a tak ho treba brať s rezervou, ako určitú tradíciu.
  V USKI, ako aj v ČKA sa nájdu práve takíto ľudia a preto ich je potrebné popularizovať a podporovať, lebo iba pravda je zárukou našej lepšej budúcnosti.
  Pekný jarný deň, želám!

  1. Pane Kolemjdoucí: Vítam Vašu snahu priblížiť návštevníkovi tejto webovej stránky problematické témy poukazom na vedecké publikácie, ako aj v prípade knihy „Věda a ákašické pole“ od Ervina Laszla, ktorú tiež vlastním, ale musím podotknúť, že ma veľmi nepriviedla k pochopeniu podstaty „ákaši“, čo pripisujem onomu fenoménu vedy, kde je množstvo nejasných pojmov, ale málo výstižných podobenstiev, ktoré tie pojmy vystihujú. Podobne je na tom aj spoločenstvo „NSČU“ (Náboženské společnosti českých unitářů) kde vyšla zaujímavá kniha od Otakara Mikeše s názvom „Náboženství moudrosti“, ktoré sa tiež snaží o podobnú syntézu vedy a náboženstva, ale tiež trpí takýmto nedostatkom. Preto, ak dokážete odstrániť tento nedostatok učenosti a podať vysvetlenie prijateľnejšou formou, považoval by som to za veľmi prínosné.
   Pekný deň!

  2. Myslel jsem si o Degonovi, že již má své vlastní poznání. Má – nemá?

 17. Milý anonym č 4: Aj keď ste v poradí na 4 mieste rad by som si prečítal aj Váš názor na preberane otázky a Vase predstavy o akasi a podobnych veciach. Konfrontacia nemusí byť vždy chápaná záporne.

 18. Co je na akáši nejasného ?

  Mystik Květoslav Minařík ji popisuje takto. A může to být zcela pochopitelné :

  akáša (sans.) stavební látka stvoření, která souvisí s prostorem. Proto pokud musíme chápat vesmír jako absolutno, musíme stavební látku těl, a., považovat za neexistující resp. za latentní a nekonečně řídký praelement. Jakmile chápeme vesmír jako prostor, tu již můžeme a. považovat za smyslově působivý nebo vnímatelný jev. Jinými slovy: konečný prostor nelze oddělovat od stavebního materiálu, který je po dobu existence prostoru vždy v činnosti. Na úrovni elektromagnetických oscilací je tento materiál tak „hustý“, že se z něho mohou vytvářet formace, které se samy sebou stávají jevy, vybavenými gravitační silou, která porušuje rovnovážný stav kosmického stavebního materiálu. Tímto způsobem se vytváří empirický vesmír s rotačními momenty formujících se podprostorů, čili kosmických těl. Tím je konečně a. přiřčen charakter prapodstaty kosmických těl a tím všech těl vůbec. Tato prapodstata je v prvopočátku pouze prostorem, v další etapě kosmickými tělesy, nezapomínáme-li ovšem přitom na relativní povahu existujícího bytí. Za těchto okolností si nemůžeme pojem existence něčeho odmyslit od pojmu „pole“, na němž se promítá jakákoli existence, která je v prapůvodním stavu a. Z jiného hlediska je a. synonymum světového éteru, s jehož existencí se snad nyní již nepočítá.

  . . . . . . . konec citace K.Minaříka . . . . . . . . .

  Je to celé o stvoření, je to o pochopení dávných Véd, kde je ákáš zcela srozumitelná. Kdyby nebyla naše lidská věda tak zahleděna do sebe, tak by to i mohla pochopit. Jsou tam ale dvě velká tajemství. Zatím pro někoho nedostupná, ať je to E.Laszlo či „NSČU“.
  V diskuzi pod některými články jsem o tom napsal více.

  1. Vendo, mě je na akaši nepochopitelné všechno.
   Při Velkém třesku vznikl i prostoročas. N Mystik Mynařík to vidí jinak :“akáša (sans.) stavební látka stvoření, která souvisí s prostorem. Proto pokud musíme chápat vesmír jako absolutno, musíme stavební látku těl, a., považovat za neexistující resp. za latentní a nekonečně řídký praelement.“
   Komentář : akaša jako neexistující resp. za latentní a nekonečně řídký praelement.
   Copak to asi je? Latentní je skrytý, nekonečně řídký praelement je element, ve kterém ze samé podstaty nekonečna není nic. Bůh alespoň na začátki stvořil světlo. Mystik Minařík tvoří a zahuštuje z elektromagnetických oscilací dokonce i gravitaci. Připomínáj, že máme 4 základní síly – silnou, slabou elektromagnetickou a gravitační.
   A myšlenku světového etheru vyvrátila speciální teorie realtivity.
   Mystik Minařík píše :“Z jiného hlediska je a. synonymum světového éteru, s jehož existencí se snad nyní již nepočítá.“
   Jsem pro to nepočítat s tou akšou.
   Věda není zahleděna sama do sebe, ale do faktů, které lze změřit a prokázat. Jestliže se vesmír prokazatelně rozpíná, tak lze odvodit časový počátek ve Velkém třesku.
   Mystk Minařík pracuje s pojmy dojmy : latentní a nekonečně řídký praelement, …materiál tak „hustý“,… si nemůžeme pojem existence něčeho odmyslit od pojmu „pole“,..
   Je to opravdu hustý. Ale jak píšete srozumitelné. Jak komu.

  2. Vendo, já bych toho K.Minaříka ještě jak-tak uznával, kdyby nebylo té jeho jógy. Kdyby to byla cesta k osvícení, nebo spáse, tak proč ji nehlásal i Ježiš???

  3. Pardale,

   vy snad čím dál více přesedláváte na humor.
   …Při Velkém třesku vznikl i prostoročas…

   Jak a z čeho? To nikdo neví, ovšem podle vás:
   …Věda není zahleděna sama do sebe, ale do faktů, které lze změřit a prokázat…

   A ještě to korunujete:
   …Jestliže se vesmír prokazatelně rozpíná, tak lze odvodit časový počátek ve Velkém třesku…

   Jasně, když rodinný domek spotřebuje tunu koksu za rok,
   tak za miliardu let spotřebuje miliardu tun koksu – i takovým způsobem věda „měří a dokazuje“.

   (Hlavně, že věda není zahleděna sama do sebe, protože jinak by lidem nemohla natloukat do hlav legrácky o velkém třesku – pardon: podle vás nikoli legrácky, nýbrž fakta, která lze měřit a dokázat.)

  4. Pane JK, možná, že byste si mohl o Velkém třesku něco přečíst, než začnete šířit moudra.
   „Podle současných fyzikálních modelů byl vesmír před 13,8 miliardami lety ve formě tzv. počáteční singularity (která měla některé společné rysy i se singularitou gravitační), v které byla měření času a délky bezpředmětná a teplota spolu s tlakem byly nekonečné. Protože zatím neexistují žádné modely systémů s takovýmito charakteristikami, speciálně žádná teorie kvantové gravitace, zůstává toto období historie vesmíru nevyřešeným fyzikálním problémem.“

Diskuse byla ukončena.

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2022

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Tento web používá jen nezbytně nutná cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení.

Odkazy:

Slunovrat Agentura BYTÍ Záhady-Zdraví.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference