mapa stránek || vyhledávání

Tak si říkám…

…že napíši pár slov ke svobodné vůli. Kdyby ji člověk neměl, byl by člověkem značně omezeným. A podle mne toto jistě nebyl záměr našeho Stvořitele, který asi počítal s tím, že budeme účastni na jeho díle svou vlastní tvorbou v této nejnižší části stvoření. A navíc by člověk bez svobodné vůle za nic, co by prováděl, nebyl zodpovědný. Za nic, za žádné skutky, činy, přečiny… atd. Jak by asi fungovaly soudy. Já nic, já konal vůli Boha, tvrdil by obžalovaný. Jsou ale jisté pohledy na svobodnou vůli jako na takovou, kterou lze nazvat jako podmíněnou. Člověk si ze své svobodné vůle nevybírá své rodiče, tedy to, do jaké rodiny se narodí. A tedy ji v tomto konkrétním případě nemá, zde je rozhodující karma.

Jakou roli hrála svobodná vůle třeba v případě projektu Manhattan za 2.světové války. Bylo to nějaké řízení vůle od Boha, jeho vedení všech těch lidí, kteří se toho vývoje a zkoušek zúčastnili. Někdo musel ze své vůle /poradní sbory, generální štáby, vědecké týmy … na omluvu ale, byla válka/ schválit třeba jen finance a cíl. Pro zajímavost – celkové náklady dosáhly sumy přes 2 miliardy tehdejších dolarů, což odpovídá sumě 26 miliard dolarů v roce 2016. Výzkumné a výrobní provozy se nacházely na 30 místech v USA, Velké Británii a Kanadě. Projekt Manhattan zaměstnával celkem 225 000 lidí. Dalších 600 000 lidí na něm pracovalo nepřímo, ale převážná většina personálu ani nevěděla, že pracuje na atomové bombě – na jednom z nejdůležitějších válečných úkolů za druhé světové války. Poznatky získané v Projektu Manhattan byly využity při konstrukci pum Little Boy a Fat Man, které byly 6. a 9. srpna 1945 shozeny na japonská města Hirošima a Nagasaki. Kdo rozhodl, kteří lidé, jeden člověk, z čí vůle a bylo zapojeno jeho plné vědomí? A nebo to bylo vůlí Boha? /použité informace z wikipedie – heslo „Projekt Manhattan“/

Nechci však klást žádné zbytečné otázky. Uvažuji nad tím, že se jen pokusím citovat některé autory – autority různých článků, knih, lidí více či méně známých a i uznávaných.

Paní Alžběta K tu uvedla ve svém článku:

„…v budovaní si cesty k Svetlu upevňovaním túžby po svetlom Domove Večného Ducha, kde je aj náš skutočný cieľ a Domov, do ktorého sa smieme vrátiť ako zrelé, seba-vedomé duchovné osobnosti. Pestovaním krásy, prežívaním lásky a radosti.

Záleží len na nás, našom slobodnom rozhodovaní, ktorý smer cesty a prežívania si zvolíme“. 

více zde: https://hledani.gnosis.cz/k-vyznamu-mystickych-zazitkov/

Za sebe – souhlasím!

…………….

Z Wikipedie:

„S otázkou svobodné vůle jde v ruku v ruce otázka odpovědnosti za vlastní činy. Pokud není naše rozhodování svobodné, můžeme být odpovědni za vlastní činy? … Aplikace teorie svobodné vůle najdeme v religionistice, etice či biologii. Kupříkladu v náboženské sféře může přitakání svobodné vůli znamenat, že ani bůh přímo nezasahuje do chování jednotlivce, jelikož nechce porušovat jeho svobodnou vůli. V etice přiznání svobodné vůle znamená přiznání úplné odpovědnosti za své činy a ve vědecké relaci může tento fakt znamenat, že jednání jednotlivce není zcela podřízeno jeho tělu.  Moderní vědecké experimenty ale naznačují, že svobodná vůle má svá omezení.“

Více zde – https://cs.wikipedia.org/wiki/Svobodn%C3%A1_v%C5%AFle

Z tohoto zdroje je i tento pohled: Teologický determinismus – budoucnost je již předem určena tvůrcem vesmíru Bohem. Problém svobodné vůle se v tomto kontextu zaobírá otázkou, do jaké míry výběr může být svobodný, vzhledem k tomu, že nějaká bytost již předem určila všechny činy, které uděláme, nebo dokonce předem určila přesný čas jejich výskytu.

Nemá-li však člověk svobodnou vůli, pak vše v jeho životě musí být předurčeno. Nemá možnost výběru a pak se nemůže vyskytnout otázka správného či špatného jednání. Jak pravil filosof E. Kant: „Musíš pouze to, co můžeš“.

Fatalismus je stavem duchovní netečnosti, ve kterém si lidé naříkají na své neštěstí, říkajíc:“ To vše je vůle Boží, my samotní nemůžeme nic dělat, božstva se spikla proti nám“.

…………….

Milenium pod článkem pana Staňka „Krize evropské civilizace a východisko z ní“ píše 27.1.2019 v 9:55:

Prostě je na místě trocha té diplomacie, a přitom naprosto jasně vyjádřit svůj názor. “Neděje se nic, co by nebylo Boží vůlí.“

…………….

Eduard Tomáš ve své knize „Umění klidu mysli“ píše:

„…naše duchovní práce musí být podporována city hluboké oddanosti Božskému Já a pokory. Pomůže nám to ostatně i přidržet se pocitu či intuice božského Já. Nyní nesmíme mysli dovolit, aby byla nakažena nebo zavalena jinými myšlenkami. Jedinou naší myšlenkou musí být jen a jen myšlenka „Já“.“ /str. 123, kapitola „Umění meditace“/

Dále autor píše, jak musíme odmítat útoky intelektu, který se brání, jak s ním zápasit, jak používat svobodu rozeznávání a jak poznávat to, co je v nás stálé, nehybné a klidné, co je prosté ega…

Ptám se – jde toto vše bez účasti naší svobodné vůle, jde dojít k cíli takto nastíněném bez naší svobodné vůle?

…………….

Naše významná jogínka Ing. Míla Mrnuštíková z Brna píše ve své knize „Bhagavadgíta“ k otázce karmy toto /mohlo by se zdát, že zdánlivě odbočuji, ALE/:

Prarabdha karma – představuje semena vzniklá z činů, vykonaných v minulosti, ale tato semena již klíčí. To je ta nejúčinnější karma. Tady se nám zdá, že už se nedá nic dělat, že to jsou ty situace, které na nás čekají, kterým se prostě vyhnout nemůžeme. Ano, vyhnout se jim nemůžeme, ale můžeme je různě interpretovat a prožívat. Vždy totiž máme ještě možnost změnit svůj postoj k dané věci a tím celou karmu zvědomit. Pak je tato část karmy tou, která nás může dovést nejdále na naší cestě /citace ze str. 44/.

Ptám se – lze tato možnost, tj. „změnit svůj postoj“ nastat bez naší svobodné vůle?

…………….

Pan Bedřich Kočí, naše duchovní osobnost v I.polovině 20.století, píše ve své knize „Pavlovy rozpravy díl V.“:

„Dokud se vůle člověka bude křížit s vůlí Boží, dokud člověk bude uplatňovat vůli vlastní na úkor vůle Boží, nezmizí jeho utrpení. Přijímejme je však jako projev veliké Lásky Boží k nám, protože tato cesta utrpení je jedinou cestou k návratu… Nikdy nám Bůh nepřekáží u uplatňování naší vůle, ani tehdy ne, chceme-li. Nebo dokonce konáme-li již něco špatného. Nepřekáží nám proto, abychom ve svém duchovním vývoji mohli pokračovat podle svobodné vůle. Máme vždy možnost se rozhodovat o svém jednání, chceme-li zachovávat Zákony Boží, či nikoliv, chceme-li svobodně a z vlastní vůle jíti za Kristem či satanem. A právě proto, že jsme sami volili, musíme také sami nést následky svého rozhodnutí.“ /str. 80-81/

Za sebe – nepletu si Zákony Boží s Jeho vůlí. Naše svobodná vůle jde často proti nim, proč to nepřiznat. A následky?

…………….

William Law /1686 – 1761/, jeden z nejhlubších duchovních autorů Anglie….. /více o něm zde: https://en.wikipedia.org/wiki/William_Law/. Jeho následující myšlenka je citována v knize A.Huxley „Věčná filosofie“:

„Vůle má veškerou moc. Způsobuje nebe a způsobuje peklo, neboť není pekla, leda tam, kde se vůle tvora odvrátila od Boha, a není nebe, leda tam, kde vůle tvora spolupracuje s Bohem.“ /str.154/

Podle mne – a zase ty Zákony Boží, které dodržovati jsou základem pro „vstup do nebe“.

…………….

V knize „Jak správně žít“ /autor Edgar Cayce/ je napsáno…

„Ve své filozofii E. Cayce paradoxně slibuje dvě věci.

1. Můžete utvářet svoji budoucnost. Jste mimořádnými bytostmi se schopnostmi vytvářejícími váš život.

2. Vaše budoucnost vás ovlivňuje: váš život má jistý osud, k němuž jste přitahováni. Každý z nás, jinými slovy řečeno, má příležitost se stát spolutvůrcem Boha.“ /str. 4/

Dodám jen – mohli bychom utvářet svoji budoucnost, mohli bychom se stát spolutvůrcem Boha bez svobodné vůle?

…………….

A ještě můj oblíbený autor Květoslav Minařík píše v knize „Beseda Bohů“ ke svobodné vůli mj. i toto:

Aptasat: Může tvé vysvětlení, Vidžnaji, znamenat i to, že se tvorové mohou rozhodovat pro dobré nebo zlé konání sami podle učení o existenci svobodné vůle?

Vidžnani: Z absolutního stanoviska mají tvorové svobodnou vůli jenom v oblasti žádosti, která se týká toho, co si mohou přát v rámci vlastní výsledné karmy. Ale i když jsou bez odporu vlečeni karmou, nosí v sobě jakožto strážce svého vlastního života duševní (osobité duchovní) Světlo, jež získali na základě toho, že svým utrpením v mnohých dřívějších vtěleních nahromadili určité množství dobré karmy. Proto mohou vždy začít vykonávat skutky ctnosti a dobra… /str.65/

Jen doplním – svobodná vůle vytváří dobrou či špatnou karmu……a vykonávat skutky ctnosti a dobra? Zase jen se svobodnou vůlí.

…………….

Bhagavadgíta – kapitola 18., Cesta odříkání /jiný název – Dokonalost odříkání/:

Zpěv 63. Takto jsem ti vyjevil moudrost, hlubší všech hlubin. Uvažuj o ní cele a jednej, jak usoudíš!

Co dodám za sebe – z toho zpěvu cítím, že svobodná vůle tam je.

…………….

Ze širšího pohledu jsem o svobodné vůli již dříve psal:
https://hledani.gnosis.cz/mystika-5-cast-souvislosti-svobodna-vule/

A velké uvědomění si svobodné vůle cítím i v Matoušově evangeliu – viz.:
https://hledani.gnosis.cz/blahoslavenstvi/
 

Václav Žáček /Venda/
 

Poslední články autora:


hodnocení: 3.5
hlasů: 13
Print Friendly, PDF & Email

29 komentářů

 1. Je vidět Vendo, že Vás otázka svobodné vůle nenechá v klidu. Pokud by jste si byl jist, jak to s ní je, tak by jste nepsal tento článek.
  Nabyl jsem pocit, že se snažíte hledat důvody proč musí svobodná vůle člověka existovat, a pro větší váhu svých domněnek to „říkáte nahlas“ – píšete zde a zřejmě i očekáváte podporu od stejnověrců.

  Lidským rozumem se nedá pochopit nekonečnost, Bůh, a ani to, že nejsme svým tělem a jménem.

  1. Bůh vyhnal Adama a Evu neboť porušili /Evička/ zákaz a pojedli plodů ze stromu poznání /dobra a zla/.
   Bůh je za to vyhnal do hmotného světa. Ja, ja. Ale že by jim nedal svobodnou vůli? Že by jim tady v tělech neustále diktoval svoji vůlí, co a jak mají každým okamžikem dělat? To by si sám Bůh protiřečil a lidský život by tady neměl žádnou cenu.

  2. anonym 4
   ta pohádka o Adamovi a Evě a jejich vyhnání Bohem z ráje kvůli jablku je pouhou pohádkou stravitelnou a představitelnou pro rozumové schopnosti lidi dávných dob, kdy jejich rozum nebyl schopen přijmout pravdu ve stavu jak se skutečně má.
   Na braní této údálosti doslovně následně vzniklo spoutu církevních konstruktů a nyní tento Váš.
   Ale pokud se budete považovat za své tělo a budete si představovat člověka jako samostatnou a oddělenou jednotku, co si může dělat co jí napadne a kdy jí napadne a která sice je schopna pronášet Bože ať se děje Tvá vůle jak na zemi tak v nebi a zároveň si myslet, že se děje její vůle tak se nikam se svým stavem vědomí nepohnete.

  3. …že se děje její vůle tak se nikam se svým stavem vědomí nepohnete.

   Vy necítíte ten protimluv? Kam by se měl se svým stavem vědomí hýbat, když to vědomí není jeho?

  4. Vědomí je vždy pouze jedno, je to nejprve hmotné vědomí neboli také se dá použít označení ego, a pak vyšší vědomí jednoty, neboli také Božské vědomí.
   Člověk se cítí být tělem a tedy má, či je hmotné vědomí a tělo.
   Postupným prožíváním mnoha zkušeností probíhá postupné oslabování tohoto hmotného vědomí-ega a v určitém stádiu ego umírá zcela a v ten moment okamžitě nastupuje vědomí další,vědomí jednoty a Boha.

  5. Milenie,
   ad: ………………..a představitelnou pro rozumové schopnosti lidi dávných dob, kdy jejich rozum nebyl schopen přijmout pravdu ve stavu jak se skutečně má.“

   Rozumové schopnosti lidí dávných dob? Hmmmm! Takže tito dávní lidé neměli tenkrát schopnost přijmout pravdu? To by znamenalo, že měli ale svobodnou vůli?

   Co se skutečně má a v jakém stavu a kdo o tom rozhoduje a kdy, dnes? To tady někdo někomu, nějakému rozumu, něco vnucuje? Pak to z Vašeho pohledu nemůže být svobodná vůle, ale typicky diktát. Pod jakým vlivem se nacházíte, kdo Vás takto ovlivňuje?

  6. Ano,Lidé dávných dob neměli schopnost přijmout pravdu, a ani dnes jí nemá většina lidstva.
   Vaše rozumové schopnosti nechápou dle Vašeho vyjádření, co ta slova a jejich spojení znamenají. Nemít schopnost je o svobodné vůli? Jak jako? Když nemám schopnost vyskočit tři metry vysoko, tak to asi není o svobodné vůli ale o danosti schopností těla, ne? A kdo nedal tělu tuto schopnost? Ano správně, ten co ho navrhl a stvořil. Je to tedy nadiktováno Bohem, že lidské tělo nevyskočí z místa a bez nějaké pomůcky tři metry, že nepředběhne leoparda, že nebude rozumět tomu a tamtomu.
   To co se tu děje je Božská totalita. A jestli se to některému stvořenému malému já-egu nelíbí, jako, že jich tady je hodně, tak je to Boží vůlí a ne svobodnou vůlí toho ega. A dokud se neprožije skrze naplánované prožitky a zkušenosti do doby, kdy má v plánu že pochopí, čím opravdu je, a že není toto tělo a bouřící a protestující ego, a kompletně přijme co se děje bez negativních emocí, ego zmizí a zbude Božské vědomí, klid, mír, přijetí, pokora a čirá radost.

   Kdo mě ovlivňuje? všichni jsme pod jedním jediným kdo existuje. A co jediného je věčného a tedy skutečné a nepomíjející?

 2. Člověk si myslí, že mozkem vymýšlí myšlenky, ale přitom je nedokáže řídit, nedokáže si stanovit, která myšlenka se teď objeví. Jde si večer lehnout, hlavou se mu honí myšlenky, jedna za druhou, měl by už spát, ráno musí brzo vstávat, ale nejde ty myšlenky zastavit a usnout, kde je ta svobodná vůle?
  Mnoho lidí dělá věci, které už dělat nechtějí, uvědomují si oproti jiným, které ještě ani nenapadne analyzovat své konání, že to co dělají není pro ně, nebo okolí dobré, ale nemohou si pomoci, nevědí proč to stále musí dělat. Mam takové lidi kolem sebe, mluvím s nima. Kde je jejich svobodná vůle?
  Milenium ví, že nemá cenu se snažit předávat informace lidem, kteří ještě nemají pochopit, kteří dle svého programu musí tyto věci odmítat, ale nejde přestat, kde je jeho svobodná vůle?
  Ono to přijde, a pokud ne v tomto vtělení, tak v některém dalším. Ale protože jsme nesmrtelným a věčným Božským vědomím a ne svým současným tělem, tak vůbec o nic nejde, vlastně se nic neděje a nezáleží na postoji Václava Žáčka ani jakéhokoli jiného těla.

 3. …ale nejde ty myšlenky zastavit a usnout, kde je ta svobodná vůle?

  Já si ve své svobodné vůli dám 1/2 litru vína a spím jak dudek.

 4. Kniha Mirdad – autor Mikhail Naimy:
  „Nebuďte nestálí, společníci moji. Vězte, že veškeré vaše vztahy jsou určeny vaší vůlí. Lidé i věci jsou s vámi spoutány tím, co očekáváte vy od nich, i tím, co si žádají oni od vás.
  Proto jsem vám již dříve řekl a připomínám to i nyní: buďte opatrní na to, jak dýcháte, jak mluvíte, co si přejete, co si myslíte a co děláte. Vaše vůle se ukrývá v každém vašem nádechu, v každém vysloveném slově, v každém přání, v každé myšlence a v každém skutku. To, co vám zůstává skryto, to, co považujete za skryté, je pro prozřetelnost vždy zjevné.
  Nepožadujte po žádném svém bližním, aby vám způsobil radost na svůj úkor, nechcete-li, aby se vám jeho újma vrátila.
  Nežádejte po nikom dobro, které pro něj znamená zlo. Tak byste přivolali zlo i na sebe.
  Požadujte však po všech lidech a věcech jejich lásku. Pouze tak vám spadnou z očí klapky a vy pochopíte celým svým srdcem a budete zasvěceni do podivuhodného mystéria prozřetelnosti.
  Teprve až si uvědomíte všechny věci, uvidíte jejich vůli ve svém nitru, nikoliv své touhy ukryté do jejich středu.
  Dokud si však neuvědomíte stav vaší vůle ani projev vůle druhých, nenaleznete mystérium prozřetelnosti.“

  Kap. 21., str.124-125

 5. Není nejmenších pochyb, že člověk má svobodnou vůli. V opačném případě by byl loutkou a loutka nemá žádnou odpovědnost za to, co se s ní děje. V odkazu Mystika (5. část) – souvislosti – SVOBODNÁ VŮLE Venda podrobně řeší otázku, zda je Bůh opravdu vševědoucí, zda opravdu vidí do budoucnosti, zda může vědět, jak se v budou svobodně rozhodovat lidé, kteří se ještě ani nenarodili. Zdá se, že pokud by Bůh znal budoucnost, znamenalo by to, že tato budoucnost je dopředu nalinkovaná a pokud je už nyní nalinkovaná, člověk není schopen ji svým rozhodnutím změnit, tudíž žádnou svobodnou vůli nemá. Věřím, že svobodnou vůli má, že Bůh se svými zázračnými schopnostmi dokáže předpovědět, jak se každý člověk v libovolné situaci zachová a podobně jako detektiv konstruovat příběhy, které se však teprve mají uskutečnit. Pro nás je to těžko pochopitelné podobně jako pro primitiva je nepochopitelné, že astronom dokáže na den přesně předpovědět zatmění slunce. Predestinace či prokletí je nesmysl.

  Ve věci projektu Manhattan nevěřím, že ho Bůh nějak ovlivňoval. Celý projekt vznikl svobodným rozhodnutím člověka (lidí). Obrovská energie, která se při výbuchu nukleární bomby uvolnila, nabádá k domněnce, že při tom projektu hrály roli jakési mysteriózní síly. Ve skutečnosti se jednalo o pouhé fyzikální jevy ve vesmíru zcela běžné.

  1. Bůh nejen zná budoucnost, ale on ji i vytvořil. A dokud se budete cítit být svým tělem tak se ego bude bránit přijmout pravdu o svobodné vůli. Ale Vy, a ani žádný jiný člověk nejste tou loutkou! Za tu se jen považujete. Jste Božské vědomí, chcete li Duch obývající tělo pavla v, ale i všech ostatních. Takže jste ten, kdo vše stvořil, ale aby to bylo funkční nesmíte to vědět, takže je zde důmyslný mechanismus falešného já-hmotné vědomí-ego, který zabezpečuje to oddělení od celku Boha a umožňuje rozdrobenost a veškeré ty interakce mezi sebou. Jednotné vědomí-Bůh nemůže bez tohoto hmotného světa, této stvořené dimenze nic prožívat, pouze být. Chtěl prožívat, tak si stvořil tuto hru. Zkuste si představit, že jste jediný člověk na pustém světě, není tu ani žádné zvíře, ani rostliny, vůbec nic. Nemůžete naprosto nic dělat, nic pozorovat, ani mraky plující po obloze tu nejsou.
   Je to moc příjemná představa, že. Bůh sám o sobě je jen takové jsoucno, ale s neomezeným potenciálem energie a inteligence. Takže si stvořil svět hmoty. Kdyby ten člověk na pustém světě měl počítač, zdroj energie a znalosti, tak by si stvořil počítačovou hru. Naprogramoval by jí, a pak by jí hrál, a děj by ho natolik vtáhl, že by si myslel, že je tou postavičkou na monitoru a zapomněl by, že není nikdo jiný než on na pusté planetě.

  2. …Bůh sám o sobě je jen takové jsoucno, ale s neomezeným potenciálem energie a inteligence.

   Lehká mentální retardace
   Synonyma: lehká slabomyslnost, lehká mentální subnormalita, oligofrenie, debilita.
   IQ 50–69
   zastoupení v populaci 2,6 %
   výskyt v celkovém počtu jedinců s mentální retardací 80 %

   Jedinci jsou většinou schopni užívat řeč v každodenním životě, dosáhnout nezávislosti v osobní péči (jídlo, hygiena, oblékání…) a v praktickém životě.

  3. Anonyme- Lojzo,
   už jste s tím IQ Milenia začal harašit potřetí. Milenia nemůžete tímto ponížit ani naštvat, pouze pobavit.
   Jen pro Vaší informaci si nedávno dělal IQ test vrozené inteligence a dosáhl 142, má na to i certifikát. Ale úroveň IQ je pouze důležité pro roli kterou zde má daný člověk odehrávat, a protože musí někdo i uklízet ulice a jezdit na popelářském voze, tak musí některá těla obdržet IQ úrovně aby odpovídalo této profesi. Jako lidé jsou stejně hodnotní a můžou mít klidně vyšší EQ než ti co mají výrazně vyšší IQ než oni.

  4. Z Mileniova příspěvku: Jen pro Vaší informaci si nedávno dělal IQ test vrozené inteligence a dosáhl 142, má na to i certifikát…

   Takže otravné cosi, co se označuje jako (to) Milenium, si udělalo test, aby zjistilo, že Bůh má IQ 142 (ovšem Milenium najednou neví, že podle jeho vlastní filosofie, kterou tady cpe horem spodem, je to údajně IQ Boha).

   Kdysi jsem viděl kreslený vtip (snad) od Renčína, ale to jsem ještě nevěděl, že by to mohlo souviset s Mileniem.

   Maminka říká dětem:
   Náš tatínek má IQ 142, ale protože je úplný debil,
   tak z toho máme prd.

 6. Myslím, že názory na pojmenování či uznání existence svobodné či nesvobodné vůle nemají důležitost a koneckonců ani přesvědčivost. Za sebe, jsem obyčejný důchodce, středoškolák, a co si o tom myslím, není vskutku důležité.

  Kolega Venda o tomto tématu píše již potřetí a vím od něj, že toto není kvůli dalšímu rozšíření diskuze. I já souhlasím s tím, že si o tom může každý myslet / i psát/ co chce.

  Přispěji maličkostí. Ježíš Kristus řekl:

  Matouš, kap.7 – verš 7-8 :

  7:Proste, a bude vám dáno; hledejte a naleznete; tlučte a bude vám otevřeno.
  8:Neboť každý, kdo prosí, dostává, a kdo hledá, nalézá, a kdo tluče, tomu bude otevřeno.

  Neřekl, že musíte prosit, hledat a tlouci… . Neřekl ani, že je to jeho vůle ani vůle Boha.

  Když neprosíte, nebude vám dáno, když nehledáte tak nenaleznete a když nebudete tlouci, nebude vám otevřeno.

  Tedy lze na to nahlížet, jako na radu učitele, rádce, velkého mystika, Syna Boha…..zvažte to, jestli pochopíte. A pak je tu vůle k těmto radám naslouchajícího člověka /čtenáře záznamu Matouše/ nějak přistoupit. Buď se podle nich rozhodne k prošení, hledání a tlučení / je to ryze pro duchovní směřování / a nebo se rozhodne je ignorovat.

  Čím je takové rozhodnutí vyvoláno, v tom mám jasno.

  Pěkný den.

 7. Udělejme si takový myšlenkový experiment: představme si, jak by vypadala společnost, v níž neexistuje svobodná vůle. Žádná z rozhodnutí, která jste kdy v životě učinili, nebyla vašimi rozhodnutími, jen jste vykonali to, k čemu jste byli puzeni souhrnem vnitřních a vnějších sil. To není příliš lichotivé.
  V takovém světě by navíc nemohly existovat instituce jako policie či soudy, neboť ty vycházejí z předpokladu, že lidé konají trestné činy z vlastního rozhodnutí. Pokud by neexistovala svobodná vůle, nemůžeme nikoho soudit za vraždu – vrah by neměl jinou možnost než vraždit, jelikož byl k tomu determinován předcházejícími vlivy.

  Představa neexistence svobodné vůle přináší i další paradoxy. Výše citovaný sociobiolog E. O. Wilson je také znám jako zastánce ekologického chování, doporučuje například omezit používání pesticidů či zastavit kácení pralesů. Jak však můžeme přijmout zodpovědnost za životní prostředí a podniknout kroky k jeho nápravě, když nemáme svobodnou vůli k takovému rozhodnutí?

  Na paradox vzniknuvší ve světě bez svobodné vůle vtipně upozorňuje také Gilbert K. Chesterton, který se ptá, proč bychom, pokud je svět deterministický, měli někomu děkovat za to, že nám podal hořčici? Vždyť neměl jinou možnost!

  /ze stránek psychologie.cz/

 8. Pokud by to bylo tak, jak říká Milénium, člověk by byl v podstatě inteligentním zvířetem. Zvíře, například tygr, narazí na tygří samici s mláďaty. Samice nedokáže svou silou samci vzdorovat. Samec její mláďata vypátrá a zabije je. Tygr nenese na této „zvrhlosti“ žádnou vinu, je řízen instinktem, nezná pojem dobra a zla. Pokud by člověk byl součástí jakési hry, kterou hraje Bůh sám se sebou, a po skončení hry by se falešné já v Bohu rozpustilo, znamenalo by to, že že nic takového jako dobro a zlo neexistují, že jsou to jen jakési falešné pojmy. Ve světě, kde by lidé neuznávali rozdíl mezi dobrem a zlem, by se nedalo žít, protože by se „člověk stal člověku vlkem“. Svět by se stal nebezpečným, člověk by žil v neustálém ohrožení, v neustálém strachu z druhých lidí. Takový svět v historii existoval – prvobytně pospolná společnost žila v permanentní válce. Skanzen této společnosti se zachoval na teritoriu Papua-Nová Guinea. Jiným případem takové společnosti je Severní Korea. Zde vládnoucí mafie svým slídilstvím atomizuje společnost, aby lidé měli strach jeden z druhého, aby se neodvážili říci na veřejnosti svůj názor. Také kubánský režim je založen na udavačství, které dokáže spolehlivě rozložit dobré vztahy mezi lidmi. Existují filosofické systémy tvrdící, že dobro (pravda) je relativní, že to co jeden vnímá jako dobro, je pro jiného zlem. Že místo o spravedlnosti bychom měli mluvit o střetu zájmů a o tom, co je spravedlivé nerozhoduje Bůh nýbrž demokratický mechanismus. Podle této doktríny o tom, co je spravedlivé rozhoduje většina a pokud se změní většina, změní se i spravedlnost. Výsledkem je rezignace na rozdíl mezi dobrem a zlem. Potkal jsem hodně takto smýšlejících lidí. Jediné, na co se u nich člověk mohl spolehnout bylo, že budou vždy preferovat vlastní prospěch.

  1. „Také kubánský režim je založen na udavačství, které dokáže spolehlivě rozložit dobré vztahy mezi lidmi. “

   Kolikráte jste byl na Kubě ?

 9. → Existují filosofické systémy tvrdící, že dobro (pravda) je relativní, že to co jeden vnímá jako dobro, je pro jiného zlem.

  Že dobro (pravda) je relativní nejsou filosofické systémy, ale prachsprostá demagogie. Demagogie, jejíž plody sklízíme dnes a denně. O pravdě se nehlasuje!

  „Od té doby, co lidé přestali věřit v Boha, jsou ochotni věřit kdejaké pitomosti.“ (G.B. Chesterton)

 10. Pozorně jsem si pročetl článek pana Václava. Je tam proti sobě myšlenka o tom, že se neděje nic, co by nebylo Boží vůlí a naproti tomu citace od některých osobností, které naopak zdůrazňují svobodnou vůli člověka. Václav sám je na straně toho, že člověk má zde, ve světě hmoty svobodnou vůli. Samozřejmě by mohl uvést a spojit to s tím, jakou funkci má to, co se člověku děje jako vyrovnání karmického dluhu pro daný život, tedy něco, co ten, koho se to týká, neovlivní a vstupuje mu to do života bez jeho vůle. Tady upozorňuji na citaci od té paní jogínky z Brna, která to vysvětluje.

  Narodí se nový člověk. Kdy se u něj projeví svobodná vůle. Kdy se u něj projeví pokora, trpělivost, kdy sám sebe a svoji roli v životě již „rozezná“ bez deformací? V roce již ví, že mu nelze brát hračku, je údajně jeho, tak si to myslí, i když je to hračka jiného dítěte. Roste a jeho vůli usměrňují a často i deformují rodiče / škola /; vůle dítěte – nechci jít spát, rodiče mají opačný názor; vůle dítěte – nechci si umýt ruce – rodiče mu je stejně před jídlem umyjí.; nechce jít do školky – vůle rodičů, musíš, nikdo nebude doma. V jistém věku se již mladý člověk orientuje mnohem lépe, získal jisté návyky, přebral výchovou zkušenosti a pak je postaven před problém. Žij. ….Nechci zabřednout do popisu, který by někdo pojmenoval, že to všechno byla vůle Boží.

  / od autora článku jsem četl jeden příběh, kdy nějaký vládce v dávných dobách v Indii byl zvědav, jak se vyvinou děti, které budou vychovávány pouze němými chůvami. Nelida vladař nechal vyříznout chůvám jazyk. Několik ve stejný čas narozených dětí v jejich péči rostlo, měly vše, co pro svůj fyzický růst bylo potřeba. Vyrostly v jinochy a dívky. Nepoznali nikdy lidskou řeč a svoje pocity a potřeby vyjadřovali doslova jen zvířecími skřeky. Tento osud jim svoji vůlí nepřepravil Bůh, byla to vůle vladaře a jeho pokus. Chtěl jsem tím jen naznačit, jakou roli pro rozvoj osobnosti hraje výchova a podmínky a jaká hrůza je taková deformace /

  Pročetl jsem si Knihu Kazatel ze Starého zákona. Námět knihy je doslova:“Pomíjivost, samá pomíjivost“, řekl Kazatel,“pomíjivost, samá pomíjivost, všechno pomíjí.“
  V kapitole druhé popisuje co všechno / o své vůli / dělal v „Hledání blaženosti“. Co všechno postavil, co získal, co založil, co vysadil, co zakoupil, co si užíval……-na závěr je tam napsáno opět o pomíjivosti o honbě za větrem.

  Život, do kterého se ne o své vůli zrodíme /když jsme nezrozeni, tak ještě ji mít nemůžeme/ musíme žít. Kazatel v knize říká, že Bůh všechno učinil krásně a v pravý čas, že lidem dal do srdce i touhu po věčnosti, jenže člověk nevystihne začátek ani konec díla, jež Bůh koná. Protože koná o své vůli. Do života lidí vstupují nástrahy, léčky, jinak řečeno okolnosti, nad kterými se rozhoduje. Ve své vůli nemá člověk čas rození a pokud nespáchá sebevraždu, tak ani čas umírání. Svoji vůlí se pak rozhoduje o čase sázení i trhání, o čase boření a budování, o čase mlčení i mluvení….všechno nějak souvisí se vším. A člověk si vybírá. Jeho mysl a smysli /zkušenosti/ jsou pro rozhodování toho nižšího „já“ rozhodující. Líbí – nelíbí. Líbí = dělám, chci, usiluji o to. Nelíbí – jdu o toho pryč.

  Kazatel píše důkladně o vlivu moudrosti, porovnává člověka a zvíře, píše o práci, o samotě, o bídě bohatých. Říká tam – „Všechno lidské pachtění je pro ústa, duše ukojena není“ A tady ještě slova z Epilogu Knihy Kazatel: „12 Cokoli je navíc, toho se varuj, synu. Píše se tolik knih, že to nebere konce, a přílišné bádání člověka unaví. 13 Zde je souhrn všeho, co jsi slyšel: Měj bázeň před Bohem a plň jeho přikázání – vždyť to je pro člověka vším. 14 Bůh bude soudit vše, co se děje, i to skryté, ať už to bylo dobré anebo zlé.“

  Ano, Bůh dal člověku přikázání, jako základní pravidla a mantinely pro zdejší život. Neřekl – MUSÍŠ je dodržovat, to je má VŮLE! Ne, a každý to asi ví, že lidé oproti Desateru či nejvyššímu přikázání od Ježíše Krista, se mohou svoji vlastní vůlí odpoutat…., mohou krást, mluvit křivé svědectví, nemilovat Boha ani bližního svého…. .

  Ideální by bylo, kdyby člověk zůstal v rajské zahradě, kde vládl Boží život, jídlo bylo zajištěné, zvířata se vzájemně nepožírala, člověk by je nezabíjel. Ale nestalo se tak. Člověk si zasloužil, vlastní vůlí v samém počátku, že se nařízení, radě, zákazu samotného Boha vzepře. / psal o tom někdo již dřív a zůstalo to bez povšimnutí / Tím dostal člověk „nový“ impuls a „nový“ rozměr pro své tzv. svobodné konání. Zde, na zemi, tvoří, buduje, krade, zabíjí……a neuvědomuje si často, že ať koná tak či tak, zase se v prach obrátí, ale následky této svobodné vůle si ponese.

  Bůh však posílá své Syny, aby člověku, který již pochopil tu pomíjivost a to, že ten kolotoč zrodů a pachtění se do smrti, nemusí být na věky, aby mu pomohl. Posílá jim poučení a vedení. Ale i Syn Boží není zárukou, že člověk, i jeho žák, nepodlehne mámení své mysli, své vůli /viz. Jidáš a hloupých 30 stříbrných/ Ten had z Ráje je tu totiž pořád, stále je tu v podobě mysli, která, jak mnohokráte psal i sám autor článku, je pod vlivem svých vášní a která pro rozhodování, pro své „já“ používá tu tzv. svobodnou vůli. Ta kdyby neexistovala, tak se lidské duše vymaní z koloběhu zrodů a smrti, protože by získala v životě zde nadvládu duše sama a chtěla by návrat k Otci. A ta by Boha, jehož je součástí, na slovo poslouchala. Proč? Důvod je snad někomu i jasný.
  Krbec

  1. Díky za příspěvek s velkou hloubkou.
   Zítra k němu něco napíšu víc.
   S úctou.
   Václav Žáček

  2. Mimo krátký úvod v článku jsem se rozhodl, že nebudu psát své myšlenky. To téma bylo již diskutováno pod mými dřívějšími dvěma články vícekrát.

   A tak i má reakce na Vás bude zase jen z hlav jiných autorit.
   „Věřím, že v sobě nosíme jiskru Věčného světla, které musí zářit v základě bytí a které naše slabé smysly mohou jen zdaleka tušit. Umožnit této jiskře rozhořet se v plamen – to je naší nejvyšší povinností.“ ( Johann Wolfgang Goethe )

   Tuto citaci použil ve své knize „Výživa pro člověka a Zemi“ další významný autor a odborník, Christian Opitz. Pod ní pak dovysvětluje k pravému Já člověka:

   „Příčina nespokojenosti člověka, který má přece zdánlivě “vše ve svých rukou”, je velmi jednoduchá. Všechny vnější okolnosti, jimiž chceme svůj život zpříjemnit, jako je hezký byt, úspěch v povolání, zábavná náplň volného času, požitky a rozptýlení všeho druhu, dosahují vždy jen omezených účinků. Působí totiž jen na části naší bytosti. Dobré jídlo uspokojí tělo, zajímavý film pobaví naši mysl, úspěch zalichotí našemu egu. A prakticky všechny věci, v nichž my lidé vyhledáváme radost, působí určitou dobu na naše emoce.

   Avšak všechny tyto účinky brzy vyprchají, a to ze zcela prostého důvodu: my nejsme naším tělem, egem, myslí, smysly, nebo emocemi. Tyto části naší bytosti se v průběhu života mění. Vzpomeňte si jen na to, jak vypadalo vaše tělo, když vám byly dva roky. A přesto jste tou samou osobou, jako tehdy. Totéž platí i pro naši mysl nebo city, které jsou ve věku dvou let zcela jiné, než ve dvaceti či čtyřiceti letech. A přece by nás nikdy nenapadlo, že člověk náhle přijal jinou identitu jen proto, že se tělesně, mentálně a emocionálně silně změnil.

   Hluboko ve svém nitru totiž víme, že ačkoliv máme tělo, mysl a emoce, jsme duchovní bytostí, duší. ………“

   A tady za sebe dodám, že ta svobodná vůle byla dána mysli, tělu k rozhodování se, ale mělo by to být v souladu s duchovní stránkou naší bytosti. Že má někdy mysl v tomto světě nad naším duchovním snažením nadvládu, je zřejmé. Vy tam správně zmiňujete ty vášně mysli, doslova …..“je pod vlivem svých vášní a která pro rozhodování, pro své „já“ používá tu tzv. svobodnou vůli.“

   Mějte se hezky.
   Václav Žáček

 11. Bg 18:63

  iti te jñānam ākhyātaṁ
  guhyād guhyataraṁ mayā
  vimṛśyaitad aśeṣeṇa
  yathecchasi tathā kuru

  Čisté vědomí vstoupí k tobě
  skrytý Nektar překročí tajemství iluze
  v plném rozsahu otáčí se v té době
  volí cestu Světla Zvuku,ten koná tak spravedlivě.

  *nektar= Boží tvůrčí princip,božská mana,bohatství duchovní
  *Světlo = Zář,oko bohů/Matka/
  *Zvuk = Slovo /Otec/

  1. Věčná pravda (Pravda věčnosti)
   Zkrácená verze rozprav Maharaje Charan Singh Ji
   Radha Soami Satsang Beas
   Punjab Indie

   Věčná pravda
   Veškerý poklad je uvnitř vašeho domova – těla,
   Tam není (jinak)nic,
   Vy budete prostřednictvím Guruovy milosti,
   Když vaše vnitřní cesta (brána) bude (je) otevřená.
   O bratře, skrze Gurua učiníš , získáš Ho!
   Ten poklad Námu (Slova, Logosu, Zvukového proudu ) je uvnitř nás,
   Zcela dokonalým Guruem to je odkryté.
   Jen skutečný hledač Pána
   Obdrží a vlastní tento poklad.
   On otevírá vnitřní Božské oko
   A spatřuje zdroj – pramen spásy.
   Mnohá jsou vnitřní sídla – působiště
   V čem duše přebývá,
   To vítězí nejvíce milovanou odměnou.
   Hledači, kteří jsou odstupňovaní,
   Pochopili přes svého Gurua poklad,
   V němž pokračují a opatrně jej střeží vydatnou péčí.
   Nám je nedocenitelným druhem zboží
   A vzácně oddaný stoupenec toho dosáhne.
   Co uvadá vy obdržíte.
   O bratře,vyhledávání vnějšího (proč),
   Když člověk – stvoření je uvnitř domova?
   Putováním širým světem v klamu,
   (tak) ten manmukh (člověk tváří obrácenou vstříc své mysli, světský člověk) čelí hanbě.
   On opouští jeho vlastní Původní domov
   Jak kráčí od ostatních nesprávných dveří.
   Jako zloděj lapá bez Námu a přijímá rány.
   Samotný ten, kdo dosáhne míru, O bratře,
   Jenž objeví svůj vlastní domov
   S uvědoměním si Pána uvnitř sebe a
   Všechno velebí ohledně Mistra!
   Vy sám věnoval jste mi svou milost,
   Vy sami sobě konejte seberealizaci,
   Zasvěťte se Námu, O Nanaku
   A Vy buďte vážení na Jeho dvoře.
   Guru Amar Das

   Něco by mohlo být složité, ale kdo nakoukne za patřičnou oponu, pozná……

Diskuse byla ukončena.

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2022

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Tento web používá jen nezbytně nutná cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení.

Odkazy:

Slunovrat Agentura BYTÍ Záhady-Zdraví.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference