mapa stránek || vyhledávání

Proč Bůh dopouští zlo

„Proč Bůh dopouští zlo“ je název nové knihy, která nedávno vyšla v Nakladatelství Petrklíč. Z důvodu „atraktivnosti“ názvu jsem knihu přejmenoval. Původní název knihy byl „Nicota a polarita“. Na těchto stránkách byla dokonce zdarma ke stažení ve formátu pdf. Nakladatel si ale nepřeje dále její volné šíření, a proto jsem požádal provozovatele těchto stránek o stažení volné verze.

Kolem knihy byla na těchto stánkách poměrně věcná a konstruktivní diskuse. Možná si na to někdo ze zdejších diskutujících ještě vzpomíná. Jelikož jsem potkal mnoho lidí, kterým se kniha velmi líbila, rozhodl jsem se knihu vydat v tištěné podobě.

Ukázky z knihy a následná diskuse jsou např. zde:

https://hledani.gnosis.cz/milan-kucera-nicota-a-polarita-ukazka-z-knihy/
https://hledani.gnosis.cz/odpadkovy-kos/
https://hledani.gnosis.cz/stvoreni-clovek-buh/
https://hledani.gnosis.cz/zjeveni-milanovo/
 

Krátká anotace knihy „Proč Bůh dopouští zlo“

„Za svět odpovídá jedině Bůh. Ďábel je jen nepřijatelným hromosvodem, když svět stvořil Bůh.“

Chcete vědět, proč Bůh dopouští zlo? Chcete vědět, proč Bůh dopouští války, bídu, nemoci, bolest a utrpení? Chcete vědět, proč boží mlýny melou tak pomalu a Bůh nepotrestá hříšníky ihned? Chcete vědět, zda existuje duše a posmrtný život? Víte, jaký je rozdíl mezi duší a duchem?

Tyto odpovědi najdete v knize „Proč Bůh dopouští zlo“.

Kniha se zabývá termíny Bůh, Absolutno, Bytí, Jednota, Nicota, polarita, stín, hřích, dědičný hřích, karma apod. a vysvětluje tyto pojmy názorně a i pomocí obrázků v širších souvislostech.

Tyto termíny pak zasazuje do moderní psychologie a nových vědeckých poznatků o lidském mozku. Kniha hodně čerpá z vědomostí a objevů vynikajícího psychoterapeuta Carla Gustava Junga a i dalších lékařů, psychologů a psychiatrů.

V závěru knihy autor porovnává své poznatky s různými duchovními směry i náboženstvími.

Knihu v tištěné podobě si můžete objednat zde:
https://www.agenturabyti.cz/objednavka/
 

Milan Kučera
https://www.agenturabyti.cz/
 

Poslední články autora:


hodnocení: 4
hlasů: 10
Print Friendly, PDF & Email

216 komentářů

 1. Odpověď na název Vaší knihy najdete v Bhagavatgítě verš 5.15:
  Ani Nejvyšší Pán nepřijímá ničí hříšné či zbožné činnosti. Vtělené bytosti jsou ale zmateny nevědomostí, která zastírá jejich pravé poznání.
  Význam:
  Sanskrtské slovo vibhu poukazuje na Nejvyššího Pána, jenž oplývá neomezeným poznáním, bohatstvím, silou, slávou, krásou a odříkáním. Je vždy spokojený sám v sobě; ničí hříšné ani zbožné činnosti Ho neznepokojují. Pán nevytváří pro žádnou živou bytost její danou životní situaci — živá bytost, zmatená nevědomostí, však touží po určitých životních podmínkách, a tím vzniká její řetěz akcí a reakcí. Vzhledem ke své vyšší povaze oplývá poznáním, ale kvůli své omezené moci je náchylná podlehnout vlivu nevědomosti. Pán je všemohoucí, ale živá bytost nikoliv. A Pán je vibhu neboli vševědoucí, zatímco živá bytost je aṇu, nepatrná. Jelikož je živou duší, má schopnost toužit na základě své svobodné vůle. Její touha se pak splní jedině díky všemocnému Pánu. Když je živá bytost zmatená touhami, Pán jí dovolí je ukojit, ale nikdy není zodpovědný za činy a následky, jež určitá vytoužená situace přinese. Zmatená vtělená duše se ztotožňuje s hmotným tělem, které za daných okolností má, a podléhá dočasnému utrpení a štěstí. Pán je v podobě Paramātmy neboli Nadduše stálým společníkem této individuální duše, a proto zná její touhy, stejně jako může člověk cítit vůni květiny, když je v její blízkosti. Touha je subtilní formou podmínění živé bytosti. Pán plní její touhu podle jejích zásluh — “Člověk míní, Bůh mění.” Individuální duše tedy není co do vyplnění tužeb všemocná. Pán však může splnit všechny touhy, a jelikož je nestranný, do tužeb nepatrných nezávislých živých bytostí se nevměšuje. Pokud však některá touží po Kṛṣṇovi, věnuje jí zvláštní péči a povzbuzuje ji, aby toužila takovým způsobem, že Ho bude moci dosáhnout a být věčně šťastná. Védské hymny proto hlásají: eṣa u hy eva sādhu karma kārayati taṁ yam ebhyo lokebhya unninīṣate. eṣa u evāsādhu karma kārayati yam adho ninīṣate — “Pán zaměstnává živou bytost zbožnými činnostmi, aby mohla zlepšit své postavení. A Pán ji také zaměstnává bezbožnými činnostmi, aby mohla jít do pekla.” (Kauṣītakī Upaniṣad 3.8)

  ajño jantur anīśo ‚yam
  ātmanaḥ sukha-duḥkhayoḥ
  īśvara-prerito gacchet
  svargaṁ vāśv abhram eva ca

  “Živá bytost je co do svého neštěstí a štěstí zcela závislá na vůli Nejvyššího — může jít do nebe nebo do pekla, stejně jako je mrak unášen větrem.”

  Vtělená duše si tedy svou pradávnou touhou vyhnout se vědomí Kṛṣṇy sama způsobuje svoji zmatenost. Proto i když je svou přirozeností věčná, blažená a vědomá, kvůli své nepatrnosti zapomíná na své přirozené postavení služebníka Pána, a tak je polapena nevědomostí. Pod jejím vlivem pak prohlašuje, že Pán je zodpovědný za její podmíněný život. Vedānta-sūtry (2.1.34) rovněž učí: vaiṣamya-nairghṛṇye na sāpekṣatvāt tathā hi darśayati — “Pán vůči nikomu nechová nenávist ani zvláštní přízeň, i když to tak vypadá.”

  1. Jaromíre,
   děkuji za reakci i za vložený příspěvek z Bhagavatgíty. Předně bych chtěl ale říci, že název knihy není otázka, nýbrž odpověď.

   ad.: Sanskrtské slovo vibhu poukazuje na Nejvyššího Pána, jenž oplývá neomezeným poznáním, bohatstvím, silou, slávou, krásou a odříkáním.

   Takovýto pohled na Boha je v podstatě totožný s křesťanským pohledem. Všemohoucí, vševědoucí taťulda sedící na obláčku a řídí či pozoruje dění na tomto světě.

   Pro nás lidi je velmi obtížné si představit slovo Jednota. My všechno vnímáme v čase, prostoru a nedokážeme si většinou představit, že by mohlo existovat nějaké Bytí, bez prostoru a času. Bytí, které nezná slovo poznání, bohatství, síla, sláva, krása a odříkání. Tyto pojmy mimo prostor a čas neexistují.

   A to je právě moje představa Boha, kterou v knize popisuji.

  2. Milane/Lojzo, blahopřeji upřímně k vydání knihy. Kdysi jsem si ji jako Polarita a nicota volnou v .pdf stáhl a přečetl. Měl jsem výhrady hlavně z hlediska matematiky a přírodních věd. Ale jak vznikl svět z té nicoty před Velkým třeskem věda taky neví. Taže to neřeší.

   https://hledani.gnosis.cz/milan-kucera-nicota-a-polarita-ukazka-z-knihy/
   „Z předcházejícího textu vyplývá, že bychom správně neměli říkat „buď – anebo“, ale lépe by bylo říkat „nejen – ale i“. Mince má nejen líc, ale i rub, dveře znamenají nejen vchod, ale i východ, světlo je nejen vlna, ale i částice.
   Na obrázku (u Vašeho textu
   https://hledani.gnosis.cz/wp-content/uploads/pred-svatbou-po-svatbe-1.png )
   je zobrazen poměrně známý optický klam ( mladá něvěsta a otočením obrázku stará žena), kdy záleží na tom, z jaké strany se na obrázek díváme. Pokaždé vidíme něco jiného.“
   Docela to sedí : jste nejen autor Milan Kučera, ale i diskutér Lojza.
   Optické a jiné klamy si mozek přímo vyrábí, dívám se na manželku a jaksi skrz běh času tam vidím i kus té pěkné nevěsty. A je pro mě hezká i když to kvantová teorie popírá, tento jev typu vlna-částice existuje i v makrosvětě. Ne makrosvětě fyziky, ale lidské mysli. Manželka nelítá rychlostí světla, ale pořád obstojně rychle na kole za nákupy. Přijemné vlny střídá se sršením nabitých částic.
   U vašeho příkladu vchod/východ je to ještě složitější a další dualismus je východ/západ. A navíc cestou na východ přijdeme domů ze západu.
   Už mi tady diskuze (obecně, ne k Všim článkům) o Bohu připadá vzdálená Bohu i světu, ať se vydá jakýmkoli směrem, vrátí se z druhé strany do výchozího bodu. Bůh odpouští, diskutující o karmě, Buddhovi, Krišnovi a spol. neodpouští nikdy.
   Nadpis Proč bůh odpouští zlo vede i k zamyšlení Proč Bůh dopouští zlo. Zamyslel jsem se a nic. Je to Bůh. Dopouštět zlo a odpouštet zlo je jeho vlastnost. Ale tuto schopnost má i lidská mysl. Zlo může vykonat i milovaný pes, když paničce rozžvýká mobilní telefon ( slyšel jsem to o konkrétní ososbě). Když ho za to z jeho pohledu zlá panička práskne pantoflem, tak jí to odpustí.
   Jak nám tu stále píše Milénium. Paničku její geny, DNA a Bůh řídily, že práskla pantoflem psa. Pes má taky geny a je neřiditelnej.

  3. Pardale,
   název knihy Nicota a polarita se zde nikomu nelíbil. Myslím, že i Vy jste k té Nicotě a nulám měl výhrady.
   Název „Proč Bůh dopouští zlo“ je čistě obchodní tah, že tento název snad osloví více čtenářů. Předpokládám, že si každý člověk tuto otázku v životě položil. Mě by se osobně více líbil ten název „Nicota a polarita“, protože je to „technicky“ správnější. Případně bych bral i název „Proč Bůh dopouští dobro a zlo“.
   No a k tomu odpouštění: Nemyslím si, že Bůh někomu odpouští hříchy. Nemyslím si, že by se dal před spaním ukecat za to, co jsme za celý den napáchali.

  4. Jen pro upřesnění. Jestliže věta začíná na tázací zájmeno proč, je to otázka a ne odpověď, i když není na jejím konci otazník.
   Jestliže si někdo koupí knihu s tímto názvem, tak asi proto, že jej zajímají odpovědi na tuto otázku v názvu knihy. Alespoň to předpokládá. Nesmysl je, že by podle názvu Vaší knihy hledal v ní otázky.

   Ještě se k tématu vrátím, jen pár vět.

   Zlo lze definovat jako stupňování oddělenosti věčného JÁ /duše/ od božského Oceánu bytí, Prazákladu. Odpírání uznat, že tento Prazáklad – Bůh vůbec existuje, lze hodnotit jako projev nevědomosti, ale zpravidla je počátkem a základní podmínkou pro vznik zla. Důsledkem je pak to, že takovýto jedinec, a je jich v lidské populaci drtivá většina, je ovládán myslí a uspokojováním smyslových přání a tužeb!

   Ještě jeden citát:

   Chceme-li být tedy dobrými lidmi, musíme se řídit podle mravních zásad jako řady kladných a záporných příkazů, nebo také jinak, jako společenských pravidel – nebojme si i říci přímo božích příkazů. Zločiny a tedy zlo pocházejí naopak z takových rozpoložení mysli, která jsou všude odsuzována jako špatná. Špatné stavy mysli vyvolávají postoje a emoce neslučitelné s jednotícím poznáním božského Prazákladu, který představuje největší dobro a lásku. Co vede lidi podle této definice ke konání zla?

   /Aldous Huxley (1894-1963): Věčná filosofie/

   Kdo pochopí knihu Genesis Starého zákona, odpověď na otázku existence zla zná. Je tam!

  5. Lojzo, já bych hlavní obsah a název knihy chápal jako Proč Bůh dopouští a odpouští zlo.
   Souhlasím, že Bůh hříchy neodpouští, ale učí nás, že máme odpouštět těm, kdo se na nás provinili a bude odpuštěno i nám.
   Venda na tuto otázku cituje :
   „Špatné stavy mysli vyvolávají postoje a emoce neslučitelné s jednotícím poznáním božského Prazákladu, který představuje největší dobro a lásku. Co vede lidi podle této definice ke konání zla?“
   A komentuje:
   „Kdo pochopí knihu Genesis Starého zákona, odpověď na otázku existence zla zná. Je tam!“
   Můj komentář: No vida. Mezi tím ve 100 článcích a mnoha diskuzích hledal odpovědi v učení Sant-Mat.

  6. Odpovědi jsem hledal, Pardale, i v TAO, Védách, Bhagavadgítě, v Novém zákoně, u Blavatské, u Grofa, U Kočího, u Weinfurtera, u Tomáše, u A.Vay, u Minaříka,…. tam všude jsou odpovědi. Samozřejmě i v Sant Mat. To je ale jen první část na nastoupení duchovní cesty. Pak přichází vlastní zkušenost.

   Dobrou chuť k sobotnímu obědu.

  7. Vendo,
   já Vám oznamuji, proč bůh dopouští zlo. To je věta oznamovací.

   Ad.: Chceme-li být tedy dobrými lidmi, musíme se řídit podle mravních zásad jako řady kladných a záporných příkazů, nebo také jinak, jako společenských pravidel – nebojme si i říci přímo božích příkazů.

   Huxleye jsem nikdy nečetl a jsem tomu rád. Tento citát je totiž úplná blbost! Kdo mu řekl, že společenská pravidla jsou boží příkazy? V křesťanství máme „Nesesmilníš!“, v islámu mají mnohoženství a všechno jsou boží příkazy? Vždyť jsou to jen pravidla společenského soužití, neboli zákony lidské!

   Ad.: Zločiny a tedy zlo pocházejí naopak z takových rozpoložení mysli, která jsou všude odsuzována jako špatná.

   Které rozpoložení mysli jsou obecně špatné? Copak je možné, aby se 7 miliard lidí shodlo na tom, co je dobré a co špatné? Tady v diskusi je nás pět a půl a ani my se neshodneme! Na celém světě zuří válka „zaručeně“ správných názorů.

   Vzpomenul bych hlavní motto mé knihy: Zůstane-li v tobě sebenepatrnější představa o tom, co je správné a co špatné, zanikne tvoje duše ve zmatku.

  8. Otázka Proč Bůh dopouští zlo?

   Je nepochopením Boha, proč by také nedopouštěl? Měl by zlo ničit, potlačovat? Nebyl by pak stejný tyran jako Satan, zabereme obsadíme, zničíme přikážeme?

  9. Pardale,
   název knihy „Proč Bůh dopouští a odpouští zlo“ bych nedal ani náhodou. My všichni jsme vyrostli v křesťanském prostředí a to, že Bůh je dobrý, máme zažráno až do morku kostí. Ale není tomu tak. Poměr zla a dobra (jin a jang) ve Stvoření je přesně 50% na 50%. Kdyby tomu tak nebylo, tak se Stvoření zhroutí do té nekonečné dobroty a lásky a byl by jeho konec.
   Jestliže:
   se 1 člověk narodí, 1 musí zemřít,
   si koupím 1 auto, 1 auto mi zreziví,
   si postavím 1 dům, 1 dům spadne.
   Nikomu Bůh smrt ani rezavé auto ani spadený dům neodpustí.

  10. Jeden z Vašich zásadních omylů z Vaší knihy, který jste vyvedl tučným písmem: str. 41, 7.4 Fenomén Jung

   Dneska, když jsou kostely téměř prázdné a křesťanství je v troskách, si to já mohu dovolit říci naplno:

   Křesťanství je zastaralé náboženství utápějící se ve středověkých dogmatech. Vůbec nám neposkytuje uspokojivé odpovědi na důležité životní otázky a problémy dneška. Za jednu z nejdůležitějších považuji to, že křesťanství nedokáže žádným uspokojivým způsobem vysvětlit původ zla.

   . . . . . . . .

   Hlavně, nepochopil jste učení Pána Ježíše Krista. Jinak byste to nemohl napsat.

  11. Vendo,
   právě že pochopil, jinak bych nepsal:

   Já však vám pravím: Milujte své nepřátele a modlete se za ty, kdo vás
   pronásledují, (čti: přijměte svůj stín) abyste byli syny nebeského Otce; protože
   on dává svému slunci svítit na zlé i dobré a déšť posílá na spravedlivé i nespravedlivé.
   Matouš 5, 44-45

  12. Dovolím si napsat něco k Vendovi

   Předně ale pan Kučera měl použít, když píše, ….že já si to mohu dovolit….tak pokračovat pak, že….“Vůbec mi neposkytuje uspokojivé odpovědi….. .

   A k tomu Vendovi?

   Pan Kučera odsuzuje náboženství, jako vzniklou instituci. I když, i tak může nechápat učení Ježíše.

  13. Vůbec nám neposkytuje uspokojivé odpovědi na důležité životní otázky a problémy dneška.

   Ále poskytuje, jak je vidno. Sám z něho citujete.

  14. ad.: Ále poskytuje, jak je vidno. Sám z něho citujete.

   Anonyme,
   necituji z křesťanství, ale z Bible – a s patřičným vysvětlením.

  15. Jediné co skutečně je, je pouze Božské vědomí.
   Je tedy jen jeden-jednota, nic jiného není, nic od něj není odděleno.
   Jen pro omezené lidské vnímání tu je oddělenost a rozdělenost do mnohosti.
   Z toho jasně vyplývá, že všechno zlo i dobro činí Bůh sám sobě.
   Náboženství mluví o člověku jako odděleném od Boha, jako, že je člověk nějaké samostatná entita a tím vznikají všechny ty neopodstatněné představy a otázky.
   Proč Bůh dopustí to a to a dal člověku svobodnou vůli a odpouští nebo trestá atd. Jsou to všechno nesmysly ze zcela mylné představy ega o realitě.
   Náboženství a ego, jako i vše ostatní stvořil Bůh, aby pomohlo skrýt pravdu.
   Za všechno zlo, dobro, krásno, rozkoš i bolest může pouze on, jedině Bůh existuje, vše ostatní je jen jím stvořená iluze. A protože má být dokonalá, tak je pro smysly lidského těla neprohlédnutelná.
   Jsme Bůh a hrajeme si v této realitě sami se sebou.
   Dokud toto nepřijmete, tak neskončí proud otázek a ani tato hra. A protože ještě skončit nemá, tak nemůže celé lidstvo toto vědět a začít podle toho jednat. Že nemáme být špatní na druhé, no jasně, protože jsme to také mi sami, je to jedno Božské vědomí.
   A teď mi může Lojza napsat, že on není žádné Mileniovo vědomí. No jasně, vždyť ho satan přes ego musí držet v oddělenosti od Boha a jednoty dokud to je v programu jeho těla.

  16. Milane alias Lojzo, jaký je v tom rozdíl?? Nový zákon je přece základní Písmo křesťanství.

   „Křesťanství (ze slova křesťan, odvozeného přes latinské christianos z řeckého χριστιανός s významem náležící Kristu či kristovec) je abrahámovské, monoteistické, univerzální, historické (založené), misijní náboženství, soustředěné kolem života a učení Ježíše z Nazaretu, kterého chápe jako mesiáše (tj. Krista), spasitele světa a Božího syna. Křesťanství vzniklo z antického judaismu na území Palestiny, kde Ježíš působil. Toto působení, počátky a základy křesťanství zachycuje Nový zákon, který spolu s židovským Starým zákonem tvoří bibli, základní posvátnou knihu křesťanství.

   Příslušnost ke křesťanství není dána původem nebo narozením, nýbrž křtem a osobním přijetím určitého vyznání víry (nauky) a životní praxe. Všichni křesťané věří v jednoho, nejčastěji trojjediného Boha, vyznávají Ježíše Krista jako Spasitele a Božího syna, uznávají křest (a většinou i další svátosti) a věří v možnost odpuštění hříchů a spásy. Křesťané chápou život a smrt Ježíše Krista jako Boží čin, který člověka zachraňuje z duchovní smrti, přináší mu odpuštění a smíření s Bohem. Křesťané věří, že Ježíš zemřel na kříži, třetího dne byl vzkříšen, 40 dní se ukazoval některým ze svých stoupenců a poté v těle vstoupil na nebe. Podle bible a víry křesťanů pak byl jeho učedníkům o letnicích seslán Duch svatý, který ve světě nadále působí. Křesťané očekávají druhý příchod Ježíše Krista jako soudce světa na konci dějin.“

   Křesťanství je v troskách a má to důkaz v přes 2 miliardy jeho vyznavačů ještě i dnes ? /chi, chi/
   Btw, jste křesťan?

  17. Lojza: “ Poměr zla a dobra (jin a jang) ve Stvoření je přesně 50% na 50%. Kdyby tomu tak nebylo, tak se Stvoření zhroutí do té nekonečné dobroty a lásky a byl by jeho konec.“

   -Souhlasím s Lojzovím popisem, tedy nutnost vyváženosti.
   Doposud tu probíhá dobro/zlo, jedeme na horské dráze nahoru-dolu. Další možnost je zlatá střední cesta. Ta nevychyluje ani k dobru ani ke zlu.
   Bůh je vyrovnanost, rovnováha. Takže buď výkyvy do obou polarit, a nebo cesta středem.

  18. Vendo, dobře, pochopil jste všechno o zlu z Gesesis ( asi 60 stran textu) , tam lze kromě slov zlořečený nají jen tyto věty se slovem zlo:

   „5 Bůh ale ví, že jakmile pojíte z toho
   stromu, otevřou se vám oči a budete jako Bůh: budete znát dobro i zlo.“ „Hle, člověk se stal jakoby jedním z nás, …
   ……Neboť zná dobro i zlo. Nyní se tedy postarám, aby nevztáhl ruku, nevzal také ze stromu života a nežil navěky
   …..5 Hospodin viděl, jak se na zemi množí lidské zlo a že všechny myšlenky,
   jež spřádají v  srdcích, jsou den co den jen zlé. “
   Když preferujete vlastní zkušenost, tak zla je to jednoduché. Mnohem snažší je zlo vidět, chápat, co je zlo, než zlu vzdorovat. Studium toho všeho, co píšete je hezké, ale zlu se musí často vzdorovat okamžitě i s možností, že uděláme hrubou chybu. Když vidíme člověka, který se topí pod led, je každému zřejmé, že špatné (čili zlo) je mu nepomoci. Tady správná filosofie o původu zla nepomůže. A kolik lidí to s možným rzikem udělá, že topícímu se pomůže? Jsme totiž součástí přírody a žádné zkoumání duchovna nás přírodní tělesné složky nezbaví, kromě smrti. Ale píší se o tom traktáty, o odpoutání vědomí od těla. Méně o tom, že se případně vrátíme zpět, tak zlo je tu pořád, jen jsme si ho vygumovali z hlavy.

  19. Pro Milenium 2.2.2019 (19:05)

   Rozvaž a svaž je psáno ve starých spisech. Ve svém životě musíme nejprve rozlišit a prožít rozložení a oddělení a teprve pak se nám může podařit ono velké dílo sloučení protikladů. Člověk musí nejprve sestoupit hluboko do polarity materiálního světa, do tělesnosti, nemoci, hříchu, viny – tedy oddělení se od Nicoty. Čím dál se kdo vzdálí od této Nicoty, tím větší utrpení zažívá. O to bude
   ale větší jeho zásluha, když pak v tomto nejhlubším zoufalství najde světlo, které mu umožní projít cestu utrpení a poznat tuto cestu jako smysluplnou hru, jež mu pomohla najít se tam, kde vždy byl: v Bohu.
   (Ukázka z knihy.)

  20. Ještě jsem chtěl zareagovat na Jaromírův přínosný a vůbec zde první příspěvek. Dají se z něho vyjmout základní myšlenky, jako např.:

   „Pán nevytváří pro žádnou živou bytost její danou životní situaci — živá bytost, zmatená nevědomostí, však touží po určitých životních podmínkách, a tím vzniká její řetěz akcí a reakcí.“
   Snad je tu jasný ten řetěz, tedy to, co vytváří člověk sám jako svůj osud, důvod nového zrození se a „kousky“ pro odžití dluhu.

   A toto celé z Vašeho příspěvku to jen podporujete – tu svobodnou mysl, ten rozum, svobodnou vůli ke konání člověka za života v jeho pozemském těle a také jeho zodpovědnost :“….zatímco živá bytost je aṇu, nepatrná. Jelikož je živou duší, má schopnost toužit na základě své svobodné vůle. Její touha se pak splní jedině díky všemocnému Pánu. Když je živá bytost zmatená touhami, Pán jí dovolí je ukojit, ale nikdy není zodpovědný za činy a následky, jež určitá vytoužená situace přinese. Zmatená vtělená duše se ztotožňuje s hmotným tělem, které za daných okolností má, a podléhá dočasnému utrpení a štěstí.“

   Dovolím si pár citací z Gíty:

   „……Ti, kdož jsou moudří, netruchlí ani pro živé, ani pro mrtvé“ /kap.II;11/

   Jak se dívat pod dojmem z této části myšlenky na tzv. zlo?

   „Smyslové vjemy horka a chladu, bolesti a radosti jsou pomíjivé, ó synu Kunti, snášej je tedy trpělivě“ /kap.II;14/
   Jiný překlad to má trošku jinak: “ Ó synu Kunti, dočasné příchody a odchody štěstí a neštěstí jsou jako příchody a odchody zimního a letního období. Pocházejí ze smyslového vnímání, potomku Bharáty, a živá bytost se je musí naučit snášet, aniž by jimi byla rozrušena.“

   Materialista k té druhé variantě bude hledat zákonitost vědy /čas nástupu jara, zimy…../, ale to tam není a o tom to není.

   A ještě :
   “ Duch, jenž dlí ve všech bytostech, je nezranitelný, ó Bharáto, nemusíš proto truchlit pro žádné stvoření!“ /kap.II;30/

   Poslední /nepíšu to proto, abych probudil nějaké odpůrce/:
   „Člověk musí opustit obojí, dobré i zlé činy, proto se pevně přimkni k józe. Jóga je moudrost v akci.“ /kap.II;50/

   Ahoj všem a příjemné trávení oběda.
   Václav Žáček

  21. “ Ó synu Kunti, dočasné příchody a odchody štěstí a neštěstí jsou jako příchody a odchody zimního a letního období. Pocházejí ze smyslového vnímání, potomku Bharáty, a živá bytost se je musí naučit snášet, aniž by jimi byla rozrušena.“

   “ Duch, jenž dlí ve všech bytostech, je nezranitelný, ó Bharáto, nemusíš proto truchlit pro žádné stvoření!“

   -Toto jsou důležitá sdělení.
   Vyvinutý člověk již není ovládán smyslovým vnímáním a přijímá s pokorou i vděkem vše co přichází. Nehodnotí a neodsuzuje „zlo“ a ví, že utrpení je dočasné a váže se pouze k pomíjivé hmotě kterou není. Každý jsme nesmrtelným a nezranitelným Duchem. Co se děje hmotě je pouze nutný děj.
   Dokud tělo pociťuje negativní emoce a nevoli k čemukoli je to známka egoismu. Pokud si tento děj již uvědomujeme, a máme pocit neztotožnění se s reakcí těla a zároveň nám nevadí, že tělo ještě takto zareagovalo jsme už ve stádiu oddělujícího se Božského vědomí od vědomí hmoty těla.

 2. Myslím, že ten název „Proč Bůh dopouští zlo“ je velice zavádějící a tedy nesprávný. Správně by to mělo znít „Proč Bůh dovoluje člověkovi konat zlo?“ A odpověď by asi zněla: „Proto, že Bůh dal člověkovi svobodnou duši a ten se potom v důsledku svého „ega“ dopouští zla i když ví, že Boží vůle je konat dobro a šíření lásky k Bohu a bližnímu“. Lidé jsou schopní překroutit jakoukoliv pravdu, jen aby to vyhovovalo jejich egu.

  1. Kolemjdoucí,

   tohle přesně je zkratkovitá odpověď, kterou nemám rád, a neuspokojuje mě. To co jste napsal, je v podstatě oficiální stanovisko křesťanství. Viz např. zde:

   https://www.vira.cz/texty/otazky-a-odpovedi/proc-buh-dopousti-zlo

   Ta odpověď není ale tak jednoduchá, jak by se zdálo. Jestliže Bůh dal lidem svobodnou vůli, aby mohli páchat zlé skutky, tak kdo je v konečném důsledku za tyto vraždy, války, atd. odpovědný?
   Často to křesťanství vykládá jako, že Bůh je náš milující Otec. Dal by otec svému dítěti do ruky samopal, aby vystřílelo půl vesnice a otec by se pak bránil: „Já mu přece nemohu brát svobodu, když chce střílet, tak ať střílí!“ Kdo je v konečném důsledku vinen za tyto vraždy?

  2. ad …Často to křesťanství vykládá jako, že Bůh je náš milující Otec. Dal by otec svému dítěti do ruky samopal, aby vystřílelo půl vesnice a otec by se pak bránil: „Já mu přece nemohu brát svobodu, když chce střílet, tak ať střílí!“ Kdo je v konečném důsledku vinen za tyto vraždy?…

   Milane, vášemu podobenství cosi chybí. Zapomněl jste, že ono dítě se samopalem po biologické smrti předstoupí před poslední soud. Při posledním soudu budou všechna pozemská zla napravena. Pokud tedy Bůh dopouští zlo, dopouští ho pouze přechodně – lidský život je pouhým okamžikem ve srovnání s „životem po životě“. Jak k tomu však přijdou ti zastřelení? I oni přidou před poslední soud a jejich životní tragédie jim bude přičtena k dobru (Mt 5,4 Blaze těm, kdo pláčou, neboť oni budou potěšeni.) Každé zlo bude potrestáno a každá křivda vyrovnána. Bůh tedy spravedlivý je, i když tím, že dal člověku svobodnou vůli, vypustil do světa zlo.

   Zlo jako utrpení může mít pro člověka i pozitivní důsledky. O tom můžou vyprávět lidé, kteří zažili tragédii, případně tzv. vyvázli hrobníkovi z lopaty. Pod vlivem tohoto zážitku si většinou uvědomí, jak bezvýznamné jsou určité věci, na nichž lpěli a jak důležité je to, čemu dosud nevěnovali žádnou pozornost. V jediném okamžiku u nich dochází k přeskupení hodnotového žebříčku.

   Když si uvědomíme, že Bůh jednou napraví všechny křivdy, zjistíme, že že lidé, kteří se narodí s nějakým hendikepem, mají před těmi zdravými, bohatými a úspěšnými obrovskou výhodu. Krásně je to znázorněno v podobenství o boháči a Lazarovi. Je obtížně uvěřitelné, že pro člověka je výhodnější narodit se do bídy a utrpení, ale je to tak. Smutné je, že my, co jsme se narodili bez jakékoliv vlastní zásluhy do bohaté části světa, máme jen nepatrnou šanci na Boží království. Tuto šanci pak úplně ztrácíme, když se přidáme k lidem hlásajícím kolektivní sobectví tedy k lidem, kteří hledají důvody, proč by se trpícím nemělo pomáhat. Zde se už jedná o systémové zlo – nepokryté popírání Božího přikázání o lásce k bližnímu.

   Venda si myslí, že zlo je zhýralý život – otročení vášním. Pravda je, že otročení tělesnosti (hmotě) může ve zlo přerůst. Samo o sobě však zlem není. Prvopříčinou zla je takzvaný dědičný hřích. Tím je touha člověka rozhodovat, co je dobrem a co zlem, tedy být jako Bůh. Je to snaha zasahovat do jeho kompetence, která je dána tím, že Bůh je vševědoucí (jeho vědění nekonečně přesahuje znalosti člověka). Je to cosi podobného, jako když rodiče dítěti zakazují určité slasti a ono si pak myslí, že rodiče mu to zakazují, protože ve své zabedněnosti nechápou, jak jsou ony slasti pro dítě „zásadní“. Zhýralec, například alkoholik je nemocným člověkem zasluhujícím politování. Avšak jen do okamžiku, než začne tvrdit, že jeho chlastání je něco, co je v pořádku a že on tedy nemá důvod cokoliv na tom měnit. Je to pýcha, která mu nedovolí přiznat, že je těžce nemocným člověkem. Pýcha je oním prvotním (dědičným) hříchem, ne ona závislost.

   Léčení je často bolestivé, ne proto, že lékař chce pacienta mučit, ale proto, že mu chce pomoci.

  3. pro pavla v:
   Pavle, já už jsem si všiml, že vždy ve Vašich příspěvcích víte přesně, co je dobré a co zlé. V polaritě žádné dobré řešení neexistuje. Chce to trochu větší nadhled.

  4. Pavel v. pěkně píše. Ten odkaz na prvotní hřích, který sem, do hmoty /ne všechny/ lidské duše dovedl, to je ten můj odkaz na knihu Genesis.

   Ale ty vášně?

   ad/“Venda si myslí, že zlo je zhýralý život – otročení vášním. Pravda je, že otročení tělesnosti (hmotě) může ve zlo přerůst. Samo o sobě však zlem není. “

   Mysl je nástroj negativní síly. Jejím myslícím úkolem je myslet a ve spolupráci s mysli nabízet její části, která vyhodnocuje /budhi/ řešení a pak výkonný orgán mysli realizuje přijaté řešení. Může být dobré, může být zlé.

   Obé je relativní a obojí způsobuje karmickou zátěž. Dobrou karmu i zlou karmu. Negativní síla, Satan, Ten zlý, Ďábel…. nabídl přes toho hada možnost výběru a pro svobodné – získané jednání jako prvotní hřích – spravedlivě to, aby člověk za násilí sklízel násilí, za krádeže krádeže, za zabití zabití, za laskavost prožil v novém zrození laskavé konání….už jsem o tom mnohokráte psal a s mnohými i diskutoval. Odrazy našeho jednání jsou pak ty pomyslné zlaté či železné okovy. Vždy však okovy, které navrací duši do nového zrození. K prožití trestu /utrpení, které třeba způsobil/ a nebo opačně i odměny. Pokud se člověk z kola nových a nových zrození nevyváže, je tu v pomíjivém světě uvězněn. Zde vládne smrt, zrození, nový život a tak stále dokola. Co je třeba dělat pro to, aby se člověk nenarodil, je ale zcela jiné téma.

   A k těm vášním. Použiji z mého staršího článku popis těch tzv. vášní mysli, které ovládají člověka. Předesílám že člověk, který se chce dostat na cestu duchovního vzestupu musí svoji mysl právě v nich vygumovat. Především ovládat mysl, nebýt v jejím područí.

   Dostávám se tak ke kořenům zla. Jsou to právě zhoubné vášně našich lidských myslí a jejich působení. Nechám teď „na pokoji“ jejich opak, kterými jsou ctnosti.

   První vášní je chtíč, Kam, který je normální funkcí. Pokud se však stane abnormálním, sráží nás doslova na zvířecí úroveň. (dlužno říci, že máme v podstatě v sobě více jak 95% zvířecího, živočišného dědictví, ale to není omluva – člověk má rozum oproti těm zvířatům). Chtíč přináší zakořeňování zvyků a vyžaduje uspokojování smyslů a jejich touhy nejen po sexu, jídle, pití, alkoholu, drogách, obžerství, ale i našich zlozvyků hrát různé hry, kde jde jen o to porazit protivníka – nic víc nám to nedá (karty, kulečník, výherní automat nikdy neporazíme). Jen k naší škodě utrácíme čas, který je naším jediným a skutečným vlastnictvím! U většiny lidí je chtíč jako vášeň dominující a znamená soulad s dnes populárním sloganem UŽÍT SI, odvázat se! Chtíč zaslepuje mysl, zamlžuje vnímání, otupuje rozum. „Neřest je příšera se strašnou tváří, má-li se hnusit, třeba ji nejprve spatřit! Leč viděná často je blízká jako den – nejdřív ji trpíme, pak litujeme, pak ji obejmeme.“ /POZNÁMKA – alkoholik, člověk žravý, děvkař, závislý na drogách, na automatech….. jen pár příkladů /

   Druhou zhoubnou vášní a velmi destruktivní je HNĚV, sanskrt ji pojmenovává jako Krodh. Projevy hněvu jsou již při samotném vyslovování hnusné: pomluvy a zlé řeči, klevetění, neuctivost, rozmrzelost, vytýkání chyb druhým, nevrlost, nesnášenlivost, reptání a netrpělivost, vztek, rvavost, zlomyslný výsměch, sklony k destruktivní kritice. Hněv v nás tak ničí třeba jen náznaky po míru, harmonii a lásce, plodí zášť a mění jedince i skupiny lidí v nepřátele. Člověk ovládaný hněvem působí zlo jiným, sám sobě si však zpětným působením často zakládá na zdravotní potíže. Takový hněv otravuje okolí, někdy, a to dost často, páchají oběti i sebevraždu. Důležitá informace – smrtí projevy hněvu nekončí, protože jsou hluboce zakořeněny v mysli, a ta putuje s duší a je jako nemoc trvající mnoho životů, než se ji mysl zbaví! /POZNÁMKA – člověk rvavý…a kde a kdy končí sepětí mysli a duše teď neřeším/

   Třetí vášní je chtivost neboli Lobh. Je to nezřízená touha po materiálních věcech, v důsledku značící připoutání se k nim. Říkáme ji vášeň minerální, protože našimi bohy se obrazně stávají věci ze zlata, stříbra či drahokamů. Tato vášeň má několik předstupňů: lakomost, podvádění, pokrytectví, zlodějství, cílevědomé lhaní, úplatnost a korupci, lstivost a klamání všeho druhu. To všechno jsou obvyklé způsoby, jak se dá přijít k penězům, jak naplnit chtivost. Chtivost vidí jen zisk a chtiví lidé se tak stávají, s vidinou tohoto cíle, velmi nemilosrdní. Stávají se pak přímo otroky bohatství, věcí a peněz a co je nejsmutnější, chtivost nebývá nikdy nasycena. Po získání chtěného cíle se totiž velmi brzy objeví nový a začíná nový kolotoč zničujících postupů, protože chtivost nebývá nikdy ukojena.

   Čtvrtou vášní je lpění, známé jako Moh. Značí zaslepenost a nesprávné připoutání se k věcem a k jejich udržení. Věci a vztahy nás pohlcují a my nemáme čas na nic jiného. Žádný čas na zdokonalování sebe sama, na duchovní záležitosti, na např. altruistickou službu. Jsme ve věčném shonu mezi domovem a prací, zaneprázdněni rodinou a svými věcmi. Není příliš času na jídlo, ani na spánek. Když už se konečně rozhodujeme, že už snad ANO, už chceme něco pro pozdvižení své duše, sebe sama, tak tato vášeň zrychlí tempo a vemlouvavě říká: „TEĎ ještě ne, na to přece nemáš čas, později, ještě přece musíš udělat to či ono.“ Lpění je králem odkladů a hlavně chce, abychom se nestarali právě o duchovní záležitosti. Lpění tak připravuje půdu rozličným starostem, stresům a vzniku potíží a dělá z jejich řešení hlavní smysl života jedince!

   Pátou vášní je naše samolibost, naše zbytnělé EGO, sanskrt ji říká Ahankár! V egoismu jsme sobečtí, jsme pyšní sami na sebe. Má opět řadu charakteristických projevů, a to bigotnost, zaslepenost, nemístná touha po sebeuplatnění, schopnost cpát se do popředí, okázalé předvádění vlastního bohatství a síly, často nápadné a nevkusné oblečení, panovačnost, vlastní neomylnost, nadřazené chování. Egoista říká svým vlastním přáním práva, trestá ty, kteří mu odporují, mstí se jim, vnucuje své názory jiným, miluje funkce a moc nad jinými.

   A ještě jednou, Pavle v., k tomu úvodu, kdy jsem Vás citoval:
   ad…..otročení tělesnosti (hmotě) může ve zlo přerůst. Samo o sobě však zlem není.

   Je zlem, protože nás sráží dolů. Podléháme mysli a smyslům. Je to však relativní. Příklad: manželka je šťastná, že ji muž koupil drahý náhrdelník. Manžel na něj získal peníze podvodem /veden chtivostí ale také ví, že jeho spokojená žena uspokojí jeho chtíč/ Dítě je šťastno, že tatínek koupil to drahé kolo – opět, tatínek podvodem získal větší sumu peněz. Co je pro ty šťastlivce štěstím je pak v důsledku hříchem pro toho muže… .

   Špatně jsou na tom třeba i ti, kteří dokáží zabít zvíře pro svůj požitek pro uspokojení chtíče, žravosti, chutě – to jen na okraj / samozřejmě, že se z hříchu „nezabiješ“ nevyváží, když to za ně dělají řezníci – bourači na jatkách /.

   Příkladů bych mohl uvést mnoho. Ten poslední příklad je pro řadu tzv. duchovních lidí fakt problémem.

  5. Pavel v

   „Když si uvědomíme, že Bůh jednou napraví všechny křivdy, zjistíme, že že lidé, kteří se narodí s nějakým hendikepem, mají před těmi zdravými, bohatými a úspěšnými obrovskou výhodu.“

   -To je mi ale Boží spravedlnost, jedny hned od začátku takto zvýhodní před druhými?
   Vaše představy o Bohu, jednom životě, a soudu po smrti těla nemohu sdílet ani náhodou. ALe akceptuji to, nemůžete jinak, program je program a je to tak v pořádku. Žádný člověk nemůže překročit svůj stín.

  6. Milane a. Lojzo,
   píšete:
   V polaritě žádné dobré řešení neexistuje. Chce to trochu větší nadhled.

   Je mi líto, že takto chápete tento duální svět. Kdyby tomu tak bylo, tak nikdo v něm nemá šanci na duchovní vzestup. Dost si tím odporujete. Ale dost. Vaše téma a nakonec i kniha je pro mne dost mimo.

  7. Všemi těmi chtíči a vášněmi jsem si prošel, takže vím, o co se jedná. Samozřejmě, že se za to stydím a neberu to na lehkou váhu. Nikdy jsem se však nepokoušel přesvědčovat ani sám sebe, že je to tak OK. Mnohem horším hříchem, než chtíče a vášně je opak lásky (soucitu)- lhostejnost. Stejně tak i pýcha a přetvářka. Podle evangelií farizeové Ježíšovi vyčítali, že žrout a pijan a že se přátelí s celníky (zloději) a prostitutkami. Proč Ježíš dával přednost takové pochybné společnosti před izraelskou elitou, která se holedbala dodržováním Božích přikázání sepsaných Mojžíšem? Asi proto, že ti veřejní hříšníci byli alespoň upřímní a pokorní. Tyto vlastnosti byly pro Ježíše nakonec cennější, než na odiv stavěné sebeovládání a zásluhy farizeů.

   Chtíče a vášně nejsou tak škodlivé, že člověka degradují na úroveň zvířete. Škodí tehdy, když se stanou překážkou lásky (soucitu). Například bohatý člověk nemusí být nutně sobec. Sobcem naopak může být chudák na sociálních dávkách obávající se, aby se o ty dávky nemusel dělit s oběťmi války. Ani sex není sám o sobě zlem. Zlem je nevěra a utrpení, které způsobuje. Ani obžerství nevadí, pokud si člověk škodí jen sám sobě. Vadí, když se stane luxusem – luxus je mrhání prostředky, kterých se pak nedostává pro pomoc trpícím. Totéž platí i o drogách. Ani hněv nemusí být zlem. Ježíš nazval farizeje a zákoníky nevybíravou nadávkou „plemeno zmijí“ (Matouš 23,33) Hněv je zlem, když je jeho pramenem pýcha.

   Souhlasím, že Ahankár, tedy pýcha, je esenciálním zlem v každé její podobě. Domnívám se, že je to onen hřích proti Duchu svatému, který podle Ježíše jako jediný Bůh nikdy neodpustí (Matouš 12,31), ale nevím.

  8. Knihu jsem si objednal a už se těším, co se dozvím nového. Pak se můžeme k této diskuzi vrátit.

  9. pavel v
   „Všemi těmi chtíči a vášněmi jsem si prošel, takže vím, o co se jedná. Samozřejmě, že se za to stydím a neberu to na lehkou váhu.“

   To je v pořádku, je potřeba si vším projít, jedině pak lze chápat. A není na místě se stydět nebo dokonce litovat, nebylo to špatně, protože to přineslo poznání a zkušenost, která následně vedla ke změně. Takže na místě je pouze vděčnost za tu zkušenost.
   Píšete o lásce a soucitu s trpícími a podělení se s nimi o své.
   Nabízí se otázka s kým a v jakém rozsahu se dělíte, jak si ty potřebné konkrétně vybíráte, když jsou jich na světě miliardy, takže logicky musíte některé upřednostnit před nepřeberným množstvím dalších. Netrpíte tím, že nemůžete pomoci všem?

  10. Ptáte se, zda netrpím, že nemohu pomoci všem trpícím, když jsou jich na světě miliardy. Má odpověď je: Netrpím, protože já jim pomoci mohu. Samozřejmě jen nepatrně, ale ve spojení s jinými lidmi je už má pomoc patrná. V čem moje pomoc spočívá? Než odpovím, musím nejprve napsat, proč ti lidé trpí, proč žijí v takových bídných podmínkách. Je to proto, že jejich společnost je špatně organizovaná. My žijeme v relativním přepychu (Čech s průměrným platem patří mezi 2% nejbohatších lidí světa – viz. http://www.globalrichlist.com/), protože patříme do civilizovaného světa. Máme svobodu (podnikat) a právní systém. V chudých zemích něco z toho chybí (vládne zvůle). Příkladem budiž Zimbabwe a Venezeuela. Kdysi to byly bohaté země. Po změně režimu ekonomika zkolabovala. Vznikl nedostatek potravin, léků a elektrické energie a nastala pádivá inflace. Co bylo příčinou? Byl to vývoz utopie a s ní spojené totality z Ruska a Číny. Je to vždy stejné. Každá chudá země je ovládaná zkorumpovaným despotickým diktátorem, kterého se občané té země nemohou zbavit, protože se ho zastane buď Rusko, Čína nebo Írán. Nejúčinnějším způsobem pomoci proti chudobě je zlomit tuto „osu zla“ tím, že se proti totalitě spojí všichni civilizovaní lidé na světě. U nás se snaží dodat totalitě legitimitu Zeman, ANO, SPD, KSČM. Vystoupit proti nim není jen vnitropolitická akce, je to také vystoupení proti celosvětovému totalitnímu systému.

  11. Pavel v
   „Netrpím, protože já jim pomoci mohu. Samozřejmě jen nepatrně, ale ve spojení s jinými lidmi je už má pomoc patrná. V čem moje pomoc spočívá? Než odpovím, musím nejprve napsat, proč ti lidé trpí“

   Páni, takže vy nemusíte selektovat, Vy pomáháte všem potřebným.
   Za vše utrpení můžou komunisti, veškeré zlo jste zredukoval na posledních sto let a vše utrpení snad zasel Lenin s Marxem. Mají prsty i v upalování čarodějnic, v otrokářství, použití jaderných zbraní v Japonsku v pětačtyřicátým a můžou i za radikální islám?
   A teď už schází jen popsat to slibované – v čem ta Vaše pomoc všem trpícím spočívá.

  12. V čem konkrétně moje pomoc trpícím spočívá? Spočívá v podpoře civilizace proti barbarství, tedy proti totalitě. Totalita nemusí být jen ta komunistická. Totalitním státem je také Írán s jeho vládou islámských kleriků. Je pravdou, že jediné, co mohu udělat, je říkat pravdu o těch, kdo v naší zemi podporují totalitu, ale to úplně stačí. Pravda se nakonec prosadí, i když to může trvat velmi dlouho. Nikdy jsem nedoufal, že se dožiji konce totality v naší zemi a přece se to stalo. Dnes je ústředním totalitním státem Čína s největším HDP na světě. Pokud se však proti ní spojí EU s USA, mají dost síly, aby omezily její podporu despotickým režimům (především v Africe).

   Ronal Reagan porazil říši zla díky široké podpoře svobodných lidí. Každý z nás by měl podporovat porážku nové říše zla.

   Barbarství, které odnesl čas, jako ono upalování čarodějnic, už nejde změnit. Dnes už se můžeme zasazovat jen proti současným barbarům, neméně krutým. Krutostí je například odmítnutí pomoci dětským obětem války bez rodičů.

  13. Pavle v, díky za odhalení Vašeho nitra. Málokdo to tady takto dokázal.
   Takže jste vášněmi prošel ? Pár mých fabulací, které na 100% nemohou postihnout Váš „bohatý“, neřestný, hrůzný život.

   Takže Váš chtíč po nevázaném sexu, po pouhém požitku rozkoše až zvířecího pudu byl uspokojen, nevěry manželce /máte-li/, vyhledávání povrchních známostí s povolnými ženami, alkoholické pitky, užívání drog možná i jejich prodej, protože tyto vášně a jejich uspokojování potřebují peníze – viz. hraní karet, karban, hry na automatech až do závislosti…..jsem rád, že jste se z toho dostal. Ale uznejte, bylo to čisté zlo, kterým jste neubližoval asi jen sobě.

   Ve svém životě jste si prošel také pod nadvládou hněvu, pomlouvání lidí v okolí, v příbuzenstvu a vedl jste o nich až zlé, nenávistné řeči. Hněv je pravý opak lásky k bližnímu svému. Máte za sebou asi chování neuctivé, třeba Vaše neuctivost ke starším, kteří Vám asi překáželi v životě, v kariéře, rozmrzelost nad úspěchy jiných a vytýkání chyb třeba těm mladším, méně zkušeným, nevrlost i v rodině hraničící s nesnášenlivostí, hádky ze sousedy, na pracovišti, vztek který vedl až ke konfliktům a zlomyslné vysmívání se těm, co se nemohli bránit. Inu, poznal jste na vlastní kůži vášeň hněvu. Prošel jste si vášní opravdu nejdestruktivnější; opět čiré zlo.

   Přiznání k chtivosti po majetku, kterou jste realizoval, jste musel provádět podváděním, pokrytectvím, zlodějstvím všeho druhu, Vaším cílevědomým lhaním, kdy faleš a přetvářka byla na denním pořádku. Přiznáváte tady asi i svoji úplatnost a korupci; vždyť hlavním byly peníze, peníze a zase jen peníze…….., všechno co vedlo k uspokojení chtivosti se počítalo, ne?! Podváděnou manželku a rozbité vztahy v rodině se možná daly napravovat pouze penězi. Zlo, nic než zlo.

   A do toho všeho jste vystupoval jako samolibý frajírek, zaslepený s touhou jít přes mrtvoly ke svým sobeckým cílům? Okázalé předvádění, ego, já, já, doma, v práci, vychloubání spojené s panovačností, odmítání názorů jiných s tím, že Vaše ješitnost říkala, já mám pravdu a z toho pramenila i Vaše lhostejnost k problémům jiných!

   No, raději nebudu pokračovat, ale Vaše přiznání, že…Všemi těmi chtíči a vášněmi jsem si prošel, takže vím, o co se jedná, je neobvyklé!!! Doplňující otázka – byl jste někdy dopaden policií, zřejmě jste musel porušit i nějaké zákony, ne? Byl jste vězněn?

   No, uklidním Vás. Nevěřím Vám toto tvrzení, alespoň tak, jak tady píšete. Plácl jste něco, co si neumíte ani domyslet. Takového člověka lze totiž poznat jen v románech a v umělých scénářích úpadkových filmů. Křivého hajzla, lháře, člověka sobeckého a nenávistného. Vy se mi tu naopak jevíte jako člověk, který nějak vnímá politiku, to především, umí rozlišovat své nepřátele v ní /zahraniční i domácí politika/. To řešení politických otázek je pro Vás asi velkou náplní života, protože, podle mne, často poukazujete na „hříchy“ různých států a národů.

   Píšete….Mnohem horším hříchem, než chtíče a vášně je opak lásky (soucitu)- lhostejnost. Vy tu lhostejnost jste prožil.

   jak jste to všechno stihl? Jaké bylo Vaše pokání věřícího člověka, jak si vysvětlujete Vaše prožití všech těch vášní v jednom životě?

   Píšete – „Podle evangelií farizeové Ježíšovi vyčítali, že je žrout a pijan a že se přátelí s celníky (zloději) a prostitutkami. Proč Ježíš dával přednost takové pochybné společnosti před izraelskou elitou, která se holedbala dodržováním Božích přikázání sepsaných Mojžíšem?“

   No o tom žroutství a pijanství Ježíše, to jste si mohl odpustit. Ale, když nad tím tak uvažuji, člověka Ježíše můžete urazit. Váš život jak přiznáváte, musel v jisté fázi z Vašeho srdce přinést prožitím těch všech vášní cizoložství, smilství, křivá svědectví, čiré sobectví, snad i nenávistné urážky a loupeže. Jen upozorním na to zásadní, proč Ježíš sedával s těmi lidmi – vždyť lékaře potřebuji nemocní /ti celníci a prostitutky/, ne zdraví!!

   Napsal jste včera po poledni Milanovi alias Lojzovi: “ Každé zlo bude potrestáno a každá křivda vyrovnána. Bůh tedy spravedlivý je, i když tím, že dal člověku svobodnou vůli, vypustil do světa zlo.“

   Jak se zdá, pustil ho na Vás dost.

   Napsal jste mi:“Chtíče a vášně nejsou tak škodlivé, že člověka degradují na úroveň zvířete. Škodí tehdy, když se stanou překážkou lásky (soucitu).“

   Doufám, že to Vaše projití všemi chtíči a vášněmi Vám neuškodilo a nestalo se to Vaší překážkou lásky (soucitu).

   Podle mne, byl by to však zázrak.

   Opět jste se dostal v příspěvku pro Milenia k politice. Váš soucit s lidem Venezuely, ten mne fakt dojímá.

   Dobrou noc a doporučuji, nepřemýšlejte moc o své karmě, o setí Vaší budoucí úrody tím, co jste si, jak jste lehkovážně napsal, prošel tím prožitím všech mnou uvedených chtíčů a vášní. Stydíte se, ale to je asi dost málo.

   Václav Žáček

  14. „V čem konkrétně moje pomoc trpícím spočívá? Spočívá v podpoře civilizace proti barbarství, tedy proti totalitě.“

   Takže Vaše pomoc je podpora tím, že o tom mluvíte. Máte pravdu, to je také forma pomoci, i když nepřímá a celkem slabá. A vzhledem k tomu, že stejně nepřímo podporujete Čínský režim vlastněním PC ze kterého píšete, mobilu který jistě vlastníte, případně TV a dalších výrobků, třeba sportovní obuvi, to vše je vyrobeno v Číně, tak se ta vaše pomoc touto podporou druhé strany anuluje. A to nemluvím o tom, že v bateriích v mobilu a notebooku jsou použity nerosty vytěžené v Africe dětskou prací. I čokoláda a ranní kakao může být z plantáží v západní Africe kde pracují děti místo aby seděli v lavici. Kupujete tyto výrobky pouze ze zdrojů které garantují, že nebyla použita dětské práce při sklizni kakaa?

  15. Pro pavla v
   Máte problém s totalitou a chamtivý kapitalismus vám nevadí. Přitom právě ten dal Číně technologie a převedl tam výrobu z důvodu nízkých nákladů. Kdo tedy stvořil stát s největším HDP a nemalým vlivem? Právě to USA, Japonsko, západní Evropa.
   Kdyby byly všechny země na stejné úrovni demokracie a byly od začátku minulého století kapitalistické, nemohly by při nastupující krizi kapitalismu nepříjemnou situaci stabilizovat nové hladové trhy po pádu socialismu, a nedalo by se využívat, tedy zneužívat levnější pracovní síly v méně rozvinutých zemích. Celý svět by se v tom kapitalistickém způsobu života už dávno zhroutil.
   Vy to zlo a dobro vnímáte moc černobíle a bez kontextu vývoje.

  16. pavel v pro Vendu

   Vendo, díky, že mi nevěříte ohledně tíže mých hříchů. O to vám však určitě nešlo. Když jste vylíčil, jak vypadá prototyp opravdového hajzla, chtěl jste ukázat, jak odporné jsou ty ne-ctnosti a že je proto nelze brát na lehkou váhu, jak jsem to asi podle vás učinil já, když jsem napsal, že hmotné (tělesné) závislosti samy o sobě nejsou hříchem, pokud jejich nositel tím neubližuje svému okolí. Zde jsme se asi přiblížili k zásadnímu rozdílu mezi hinduismem a křesťanstvím. Nevím to určitě, ale zdá se mi, že podle hinduismu má člověk odhodit každou nízkost (závislost), protože s takovou výbavou není kvalifikován pro konečný cíl – Oceán bytí. Křesťanství říká něco trochu jiného: Každý hřích bude člověku odpuštěn, když pokorně uzná svou křehkost – když se vzdá pýchy. Ježíš kritizoval farizeje, pro něj to byli slepí vůdcové. A to i přesto, že se snažili žít ctnostně (posty, dodržování Mojžíšových předpisů). Proč byli Ježíšovi milejší celníci a nevěstky? Protože upřímně uznávali svou nedostatečnost, protože nebyli pyšní. Jen takoví lidé byli ochotni naslouchat jeho evangeliu. Farizeové nikoliv – oni žádného proroka nepotřebovali, protože sami sebe považovali za tak moudré, že nebyl nikdo, kdo by dokázal změnit jejich náhled na to, co je správné. Když se podíváme kolem sebe, kolik najdeme lidí schopných připustit, že se v něčem mýlí? Nepatrné množství. Většina je taková, že oni mají svůj „světový názor“, o němž jsou přesvědčeni, že je správný a proto nejsou ochotni o těchto (filozofických) otázkách diskutovat. Já si myslím, že samoúčelné ctnosti (farizeů) nic neznamenají, jak o tom píše apoštol Pavel (Kor.13,1-3)“Kdybych mluvil jazyky lidskými i andělskými, ale lásku bych neměl, jsem jenom dunící kov a zvučící zvon. Kdybych měl dar proroctví, rozuměl všem tajemstvím a obsáhl všecko poznání, ano, kdybych měl tak velikou víru, že bych hory přenášel, ale lásku bych neměl, nic nejsem. A kdybych rozdal všecko, co mám, ano, kdybych vydal sám sebe k upálení, ale lásku bych neměl, nic mi to neprospěje.“ Pavel zde říká, že ctnosti, ba dokonce ani mystické zážitky (mluvení jazyky, prorokování) jsou bezcenné bez lásky (myšleno empatie – schopnosti naslouchat). Pyšný člověk naslouchat a vciťovat se nedokáže. Vzdát se pýchy podle mého znamená pochybhovat o svém světovém názoru (viz. Soren Kierkegaard), připouštět možnost vlastního omylu. Z hlediska hinduismu se křesťanství musí jevit jako velmi nespravedlivé. Třeba v příběhu lotra po pravici (Luk.23,39-43) „Jeden z těch zločinců, kteří viseli na kříži, se mu rouhal: „To jsi Mesiáš? Zachraň sebe i nás!“ Tu ho ten druhý okřikl: „Ty se ani Boha nebojíš? Vždyť jsi sám odsouzen k stejnému trestu. A my jsme odsouzeni spravedlivě, dostáváme zaslouženou odplatu, ale on nic zlého neudělal.“ A řekl: „Ježíši, pamatuj na mne, až přijdeš do svého království.“ Ježíš mu odpověděl: „Amen, pravím ti, dnes budeš se mnou v ráji.“ … Pro mnoho lidí je tato část evangelia kamenem úrazu. Jediný projev lítosti zločince (pravděpodobně vraha) Ježíšovi stačil, aby ho omilostnil. Ateisté říkají: Vždyť to je nespravedlivé! Ten člověk měl pykat a odčinit tak svůj zločin. Takových „nespravedlností“ je v evangeliu celá řada. Myslím, že to až taková nespravedlnost nebyla. Ježíš na kříži byl nevětší lůzr – byl terčem posměchu okolostojícího davu. Zastat se někoho takového vyžadovalo obrovskou morální sílu, protože být solidární s někým, kdo je terčem posměchu není jednoduché (kdo to nezažil, neumí si to představit). Tato „oběť“ lotra po pravici asi Ježíše obměkčila. Good luck. Pavel

  17. Je opravdu kapitalismus chamtivý? Řekl bych, že to je podobné tvrzení, jako že oheň je žhář. Oheň je dobrý sluha, ale zlý pán. Záleží na tom, kdo s ním zachází. S kapitalismem je to stejné. Karel Marx věřil, že konkurenční prostředí nutí buržoazii dřít dělníky z kůže a že je to tak správně, protože o to dříve se prosadí socialismus kvůli nesnesitelnosti životních podmínek dělníků. Historie ukázala, jak fatálně se Marx mýlil. Kapitalismus (tržní vztahy v ekonomice) není ideologie, je to organizační systém společnosti. Po občanech nikdo nechce, aby byl kapitalismus adorován. Ani děti ve škole nejsou k tomu vedeny. Kapitalismus není ideální, je to jen ze všech zel to nejmenší.

   Socialismus je kolektivistický systém, kapitalismus individualistický. Někteří lidé dávají rovnítko mezi individualismus a sobectví. Jako že když se někdo rozhoduje individuálně, vždy se zachová sobecky. Praxe tomu neodpovídá. Podnikatel, který chce rychle zbohatnout a prodává podřadné zboží za přemrštěnou cenu, rychle zkrachuje. Jiný, který se řídí heslem „náš zákazník náš pán“ uspokojí nejen zákazníka, ale nakonec má i zisk pro sebe.

   Američané si mysleli, že politika otevřených dveří (détente) vůči Číně přinese této zemi svobodu, tak, jako ji přinesla nám. Proto tak ochotně dali Číně zadarmo špičkové technologie. Přepočítali se. Důvod? Průměrný Číňan o svobodu nestojí. Není na to zvyklý. V historii Číny občané svobodu nikdy nezažili. Navíc platí, že svoboda je spojena s odpovědností. A to může být velmi nepříjemné, protože svobodné, tedy individuální rozhodnutí může být špatné a mít negativní následky. Člověk si například udělá velkou půjčku. Shodou okolností ztratí schopnost ji splácet a upadne do bídy. V tom okamžiku si řekne: Kdyby na tyto věci stát dohlížel, nemuselo to tak dopadnout. Stejně ochotně jako Číně dali Američané kdysi své nejmodernější technologie Japonsku (za I. republiky bylo japonské zboží levný šmejd jako nedávno to čínské). Číňané se dnes roztahují hlavně v Africe. Tamní vlády si pochvalují jejich humanitární pomoc. Zatímco humanitární pomoc Západu se soustředí na vrtání studní a stavbu škol pro děti, Číňané odevzdávají humanitární pomoc přímo zkorumpovaným vládám (aby si mohly koupit stíhačky a tanky).

   Politický systém Číny připomíná hitlerovské Německo. Hitler ponechal vlastníkům firmy za slib absolutní loajality nacistické straně. Kdo se nepoddal, byl přes noc v hluboké bídě. Podobně i v Číně jsou občas mimo zákon vyšetřovány komunistickou stranou vysoce postavené movité osoby, které se na konci vyšetřování vždy přiznají k rozsáhlé korupci a jsou rády, když zachrání holý život. Jednoduše středověk.

   …Vy to zlo a dobro vnímáte moc černobíle a bez kontextu vývoje….
   Aby se zejména v Africe podařilo vymýtit hlad, podmínkou je, aby se ty země zbavily svých despotických vlád, které ve svých špinavých prackách drží justiční systém. Země bez možnosti dovolat se práva se nemůže ekonomicky povznést, protože každý úspěšný podnikatel je vzápětí vládnoucí mafií okraden. Mafie je nenasytná – musí vydržovat nákladnou armádu. Atd.

  18. Pavle v., mne překvapilo, jak lehce jste dokázal napsat, že – „Všemi těmi chtíči a vášněmi jsem si prošel, takže vím, o co se jedná.“ Pro mne je takový postoj důkazem jisté nevědomosti co se týče mysli jako takové a její role v životě člověka.

   Jinak díky za PŠM.

   Tady jsem k lásce napsal článek a je tam i nějaká zajímavá drobná diskuze:
   https://hledani.gnosis.cz/srdcem-uceni-o-jednote-vseho-je-laska/comment-page-1/#comments

   Pravý důkaz lásky je podán v evangeliu Matouše – kap. čtvrtá!

   Je psáno
   1 Tehdy byl Ježíš veden Duchem na poušť, aby tam byl pokoušen od ďábla. 2 Postil se čtyřicet dní a čtyřicet nocí, až nakonec vyhladověl. 3 Vtom k němu přistoupil Pokušitel a řekl mu: „Jsi-li Boží Syn, řekni tomuto kamení, ať se promění v chleby.“
   4 On však odpověděl: „Je psáno: ‚Nejen chlebem bude člověk živ, ale každým slovem vycházejícím z Božích úst.‘“
   5 Tehdy ho ďábel vzal do svatého města a postavil ho na vrcholek chrámu. 6„Jsi-li Boží Syn,“ řekl, „vrhni se dolů! Je přece psáno:
   ‚Svým andělům přikáže o tobě
   a ponesou tě na rukou,
   abys nenarazil nohou na kámen.‘“

   7 Ježíš mu řekl: „Také je psáno: ‚Nepokoušej Hospodina, svého Boha.‘“
   8 Poté ho ďábel vzal na velmi vysokou horu a ukázal mu všechna království světa a jejich slávu. 9 „To všechno ti dám,“ řekl mu, „když padneš na kolena a pokloníš se mi.“
   10 „Odejdi, satane!“ řekl mu na to Ježíš. „Je přece psáno: ‚Hospodinu, svému Bohu, se budeš klanět a jemu jedinému sloužit.‘“ 11 Tenkrát ho ďábel opustil a hle, přistoupili andělé a sloužili mu.

   Je potřeba něco k tomu dodávat? Snad jen to, že člověk je, na rozdíl od Ježíše Krista, lapen Zlem na mnohem menší dáreček, kdy podlehne vábení své vlastní mysli a smyslů.

   Tento náš svět je totiž ovládán myslí. Množina lidí má množinu myslí a každý ji má vlastní, podléhající více či méně smyslům a vášním. Mysl tvoří, ale i bourá vytvořené. Mysl se zklidňuje, ale i silně rozrušuje. Zrovna tak vnější vlivy, viditelné i neviditelné, které působí na člověka v různé míře, nejsou vždy v rovnováze. Tento svět však není místem pro rovnováhu. Je výslednicí, řečeno velmi zjednodušeně, různě působících sil, energií, tvořivých i destruktivních.

   Satan má roli věznit duše, o tělo a mysl nejde, to jsou jen její pomíjející nástroje pro život ve hmotě. Plnit jim přání, dbát na spravedlnost, na to, že člověk za života seje své mnohé hříchy a Bůh chce, aby si jejich plody sám sklidil a tak pomalu rostl poznáním k cestě návratu k Němu. A tak Satan svoji úlohu věznit duše plní velmi jednoduchým způsobem – zaměstnává jejich pozornost různými jevy a aktivitami svého stvoření. Prostřednictvím smyslů je pozornost mysli neúprosně udržovaná ve hře života, která se na tomto světě odehrává. Tento proces, vzájemně provázaný, je tak účinný, že mnohé duše jsou natolik zaujaté smyslovým světem, že odmítají věřit v existenci něčeho jiného. ……

   Autor příspěvku pan Kučera píše: „Chcete vědět, proč Bůh dopouští zlo? Chcete vědět, proč Bůh dopouští války, bídu, nemoci, bolest a utrpení? Chcete vědět, proč boží mlýny melou tak pomalu a Bůh nepotrestá hříšníky ihned? Chcete vědět, zda existuje duše a posmrtný život? Víte, jaký je rozdíl mezi duší a duchem?“

   Vy jste si tu knihu objednal. Proto Vás prosím, až ji prostudujete, můžete mi sem poskytnou odpověď autora, tak jak ji uvádí a jak ji budete cítit Vy, na to, proč Bůh dopouští zlo?

   Děkuji.
   Václav Žáček

  19. pavel v
   „Amen, pravím ti, dnes budeš se mnou v ráji.“

   -A nemůže to být vysvětleno ještě úplně jinak?
   Jediné peklo které existuje je život tak jak ho zde známe.
   Při smrti těla na kříži (jak světce tak vraha) se vědomí, chcete li duše vyváže a přejde do neprojeveného světa, chcete li záhrobí či nebe. Takže po smrti všichni ukřižovaní „šli“ spolu na stejné „místo“.
   Neexistuje po smrti těla to křesťanské věčné nebe nebo peklo.

  20. pavel v
   „Američané si mysleli, že politika otevřených dveří (détente) vůči Číně přinese této zemi svobodu, tak, jako ji přinesla nám. Proto tak ochotně dali Číně zadarmo špičkové technologie. Přepočítali se“

   -Vnímáte dění opravdu ze zvláštního náhledu, na to si dovolím reagovat.

   Vláda USA nebyl ten kdo nařídil kapitalistům vyvézt svou výrobu do Číny za účelem pomoci jim ke změně režimu. Vláda akorát povolila kapitalistům vyvézt svou technologii a výrobu do levných podmínek aby kapitalisté více vydělali. Kapitalismus je od slova kapitál, a každý kapitalista chce na prvním místě vydělat a chce se mít dobře on sám, takže proto jde o individuální a ne kolektivní systém. A jak se dá vydělat? Jedině získáním prostředků těch ostatních a za přispění ostatních. Ať nechodíme až do Číny, k nám přestěhovaná výroba západních firem platí za stejnou práci dělníkům třetinu toho, co platí ve své zemi. Vyvezli svou montovnu k nám, aby nám pomohli se tu mít lépe, nebo aby oni více vydělaly?

  21. pavel v

   „zdá se mi, že podle hinduismu má člověk odhodit každou nízkost (závislost), protože s takovou výbavou není kvalifikován pro konečný cíl – Oceán bytí.“

   -To je za Milenia blíže reálnému stavu věcí, ale s tím, že je dobré toto odkládání závislostí nebrat jako nařizování, ale jako informaci. Tedy jako popis za jakých okolností se člověk zdokonaluje a proměňuje blíže k podstatě Božství.

   „Křesťanství říká něco trochu jiného: Každý hřích bude člověku odpuštěn, když pokorně uzná svou křehkost – když se vzdá pýchy.“

   -Křesťanství tak jak je církví praktikované, je založené na získání prostředků a moci díky tomu, že namluvilo lidem, že když se přijdou do kostela vyzpovídat a tím uznat svou slabost a nedokonalost zařídí jim odpuštění. Lidé si ho tedy chodí k církvy kupovat, což mi jako vzdání se pýchy zrovna moc nepříjde. Je to vypočítavé chování lidí z důvodu strachu z pekla, kterým církev straší.

   Když jsme u porovnávání náboženství, tak zde je žebříček z pozice vývojového stavu.

   Taoismus
   Hinduismus
   Buddhismus
   Kšesťanství
   Islám
   Šamanismus

  22. Venda pro Pavla v. 7.2.2019 (8:12)

   V tomto příspěvku vidím hodnotné informace.

   Vypíchl bych za Milenia to podstatné

   „Tento svět však není místem pro rovnováhu. Je výslednicí, řečeno velmi zjednodušeně, různě působících sil, energií, tvořivých i destruktivních.“

   „Satan má roli věznit duše, o tělo a mysl nejde, to jsou jen její pomíjející nástroje pro život ve hmotě.“

   „A tak Satan svoji úlohu věznit duše plní velmi jednoduchým způsobem – zaměstnává jejich pozornost různými jevy a aktivitami svého stvoření. Prostřednictvím smyslů je pozornost mysli neúprosně udržovaná ve hře života, která se na tomto světě odehrává.“

   ANO, ANO, ANO. A i tyto stránky a diskuse jsou nástrojem satana pro stržení pozornosti k vnějšímu světu a průchodu negativních emocí. Díky dění zde aktéři v různé míře prožívají emoce které pokud nejsou ve formě poučení a pobavení, ale dostavuje se naopak hněv, rozčilení, pýcha atd. tak plní úkol ukotvení ve hmotě velmi účinně.

  23. Vendo,

   váš článek o lásce jsem si přečetl a se vším, o čem tam píšete, plně souhlasím. Přesto mám pocit, že si nerozumíme. To, co mi tam chybělo, je alespoň náznak praktické realizace oné lásky. Vysvětlím to na „podobenství“: Představte si, že jste na základě falešného obvinění odsouzen do vězení. My, vaši přátelé, vás přijdeme navštívit a řekneme: „Vendo, věříme, že jste nevinný, máme vás velice rádi a proto je nám velice líto, co vás potkalo. Uvažovali jsme o tom, že se budeme angažovat, aby byl obnoven váš proces a vy jste byl osvobozen. Ale dospěli jsme k jinému rozhodnutí. My, každý z nás, se budeme hlavně starat o spásu své duše, aby nás neovládala naše zmatená mysl. Budeme se každý snažit nalézt sám sebe. Naše angažmá na obnovení vašeho procesu jsme po zralé úvaze zavrhli, protože soud je politická entita a my nechceme mít s politikou nic společného. Navíc angažování se ve vaší věci by proti nám vyvolalo nepřátelství určitých osob. My však žádné nepřátelství vyvolávat nechceme, my chceme žít s každým v míru. Ostatně, utrpení, které zde prožíváte, bude mít velice příznivý dopad na váš karmický účet – nejste svatý, tak s radostí nastavte druhou tvář.“

   Následně píšete o pokušení Ježíše na poušti. Nechápu souvislost tohoto příběhu s původním tématem naší diskuze, zda ctnost bez lásky (empatie, pokory) stačí pro Boží království. Domnívám se, že příběh o Satanově pokoušení je fiktivní – odehrál se v Ježíšově hlavě. Ježíš pod vlivem drastického postu jako člověk pochopil svou úlohu v dějinách světa a hledal, jak ji naplnit – zda mocensky (jak to nabízel Satan), nebo pokojně. Uvědomil si, že jeho Otec nechce, aby při hlásání radostné zvěsti konal bombastické zázraky a že prohlásit se za krále (vojevůdce) by se neobešlo bez podlehnutí (klanění se) Satanovi.

   Hezký den přeje

   P.

  24. Pavel v,
   k Vašemu podobenství z nespravedlivě odsouzeným.

   Má to opět i jiné roviny, které Vám Vaše mysl-ego nezprostředkovalo.
   Chcete být tak dobrý a tak pomáhat až se dostáváte do stavu, kdy můžete naopak škodit.

   1.Je otázka, jestli je odsouzení opravdu nespravedlivé, víte to zcela jistě?
   Pokud ano, daný člověk mohl udělat předtím něco, co mu prošlo, a toto může být následek zaseté karmy.
   2.Člověk si nedovede představit kam dané záležitosti povedou. Pobyt ve vězení může přivodit zásadní změnu náhledu na svět, nebo rozvinutí nějakých znalostí či schopností k čemuž by nedošlo za podmínek na svobodě. Jsou lidé, co ve vězení vystudovali vysokou, našli cestu k Bohu, našli své nové poslání, pozitivně tam ovlivnili spoluvězně nebo zaměstnance atd. Takže chtít za každou cenu z mého egoistického nazírání někomu pomoci vůbec neznamená, že mu skutečně v konečném důsledku pomohu i když se můj záměr dostat člověka z vězení povede.

   Těžké časy jsou součástí toho být člověkem. Nepřijetí, litování se a odporování bolesti a nespravedlnosti atp. přináší jen utrpení. Při opačném přístupu nepřichází prožívaní utrpení a naopak dochází k opačným efektům.

  25. Pane Milenium,

   byl byste schopen to, co jste mi napsal, říci také vězňům koncentračního tábora? Myslíte, že byste tam s vašimi názory získal sympatie těch lidí, kdybyste je tam navštívil?

   Můj kolega byl služebně v Indii a po návratu vyprávěl, že tam viděl lidi umírající na ulici, jichž si nikdo nevšímal – lidé je překračovali. Nevím to určitě, ale zdá se mi, že hinduismus je nauka, která zdůvodňuje, proč není nutné pomáhat trpícím.

  26. pavle v,

   teď jsme se dostali oč u pavla v jde. On chce být dobrý, chce být pochválen, uznán, sklidit simpatie.
   Jak je to s utrpením jsem v tom příspěvku popsal, nemám k tomu co dodat.

 3. Pro Anonyma: 2.2.2019 (19:23)

  Ad.: Btw, jste křesťan?

  Ano jsem křesťan. Jsem dokonce dvojnásobný křesťan! Jednou mě pokřtili rodiče jako malé dítě, jednou jsem se nechal pokřtít asi ve 30 letech u Baptistů. A právě proto znám křesťanské učení velice dobře.

  Ad.: Všichni křesťané věří v jednoho, nejčastěji trojjediného Boha, vyznávají Ježíše Krista jako Spasitele a Božího syna, uznávají křest (a většinou i další svátosti) a věří v možnost odpuštění hříchů a spásy. Křesťané chápou život a smrt Ježíše Krista jako Boží čin, který člověka zachraňuje z duchovní smrti, přináší mu odpuštění a smíření s Bohem. Křesťané věří, že Ježíš zemřel na kříži, třetího dne byl vzkříšen, 40 dní se ukazoval některým ze svých stoupenců a poté v těle vstoupil na nebe. Podle bible a víry křesťanů pak byl jeho učedníkům o letnicích seslán Duch svatý, který ve světě nadále působí. Křesťané očekávají druhý příchod Ježíše Krista jako soudce světa na konci dějin.

  To je přesně to co kritizuji, když říkám: „Křesťanství je zastaralé náboženství utápějící se ve středověkých dogmatech.“

  Z Bible se dá trochu věřit jen slovům, která řekl Ježíš. Všechno to, co jste popsal o křesťanství, jsou už pak jenom výmysly. Nic z toho Ježíš neřekl.

  Proč by měl Boží syn usmiřovat lidi s Bohem. Lidi jsou přeci Bohu podřízeni, nikoli naopak!

  Když Ježíš vstoupil s hmotným tělem do nebe, kde teď je? Podobně Marie?

  Křesťané očekávají druhý příchod Ježíše Krista – budou čekat marně, už nepřijde. Nebo máte nachystané kladivo a hřebíky? Myslíte si, že by Vás (nás) křesťany pochválil? Vyprášil by Vás (nás) stejně jako farizeje a zákoníky!

  1. Víkend bude plný cestování a mám jen chvilku času.

   Na Váš příspěvek pavel v pro vendu 7.2.2019 (17:55) jenom vysvětlení, proč jsem tam dal ten odkaz z Matouše na pokoušení na poušti.

   Ježíš se po křtu, po sestoupení Ducha svatého stal již Kristem a pak odešel na poušť. Ta alegorie pak říká o jeho lásce k Otci, té pravé, která odolala pokušení.

   Co lidí podlehne mysli, tedy tomu Zlému za mnohem menší, třeba jen příslib nebo „malý – falešný dar“. Myslel jsem si, že Vám to pomůže v orientaci k posouzení pravé lásky, o kterou tady můžeme usilovat ale o které příliš nevíme.

   To Vaše přirovnání k tomu odsouzení nepovažuji za příliš dobré. Ale o tom zase jindy.

   Pěkný večer.
   Václav Žáček

 4. Pro M. alias L.:
  Otázku dobra a zla je možné vysvětlovat různě, tedy jako vědecký, filozofický, nebo náboženský fenomén. Pokud do toho mícháte ještě Boha, tak je to jenom náboženský problém, který je uspokojivě vysvětlen v Bibli v pasáži o Kainu a Abelovi. Kdo je za tu bratrovraždu zodpovědný, Kain, nebo Bůh. Podle Vás je to Bůh, když takovou bratrovraždu Kainovi umožnil vykonat. To Vaše vysvětlení je pouhá manipulace a zavádění čtenáře.
  Ve stvořené přírodě neexistuje zlo, to existuje jenom u člověka, který se vzepřel Bohu, jak je podáno v učení Bible o ráji. A důsledky takového počínání je vyhnání z ráje, tedy z Boží přítomnosti. Problém dobra a zla není až tak nejasný, jak se snažíte vydedukovat Vy, aby ste vypadal zajímavě a to Vaše dvojí pokřtění Vám nic dobrého nepřineslo…

  1. ad.: Ve stvořené přírodě neexistuje zlo, to existuje jenom u člověka, který se vzepřel Bohu, jak je podáno v učení Bible o ráji.

   Existuje takový malý brouk, který napadá brouka mnohem většího, než je on sám. (Jména těch brouků si nepamatuji.) Ten malý brouk navrtá lebku toho většího brouka, naklade mu do mozku vajíčka a tyto larvy mu pak vyžírají mozek. Ten větší brouk umírá několik dní v obrovských bolestech a křečích.
   A teď mi, Kolemjdoucí, odpovězte: Kdo za to může? Kain, Abel, Lojza, Milan, Adam, Eva nebo Stvořitel? Kdo z nich se vzepřel proti Bohu?

  2. Kolemjdoucí,

   a není tu jen utrpení hmyzu jak popisuje Lojza.
   Šelma uloví matku nesamostatných mláďat, takže po smrti její samotné následuje ještě utrpení a smrt mláďat.
   Kdo to takto stvořil, kdo tomu dal pravidla?
   Je utrpení nějakého broučka nic, utrpení savců více a utrpení lidí ještě něco úplně jiného?

  3. Lojzo,

   …Jednou mě pokřtili rodiče jako malé dítě, jednou jsem se nechal pokřtít asi ve 30 letech u Baptistů. A právě proto znám křesťanské učení velice dobře…
   Ježíše Krista nikdo podruhé nekřtil – ani u Baptistů. Znamená to snad, že právě proto zná křesťanské učení špatně?
   (Neposmívám se, jenom se usmívám.)

   … Proč by měl Boží syn usmiřovat lidi s Bohem…
   Správnou odpověď nemůžete z vašeho dosavadního (nutně omezeného) rozhledu pochopit. Proto k otázkám tohoto typu nepřistupujte radikálně, ale postavte je v sobě na „neutrální území“. Až přijde správný rozhled, přijdou i správné odpovědi.

   … Když Ježíš vstoupil s hmotným tělem do nebe, kde teď je?…
   To je podobně zábavná otázka, jako:
   Když ta hudba není v reproduktoru, kde teď je?
   Nebo také: Když ta hudba není v mé hlavě, kde teď je?

   …Ten větší brouk umírá několik dní v obrovských bolestech a křečích. Kdo za to může?…
   Jednoznačně: Lojza.
   Ten řeší brouka, kterého si momentálně představil, jehož název ani nezná, o jehož nervovém systému a vnímání bolesti neví vůbec nic a navíc to nemůže sebeméně ovlivnit. Zároveň je Lojzovi jasné, že kdyby byl Bohem on, řešil by všechno – navzdory omezenému rozhledu – lépe. Ale protože Bohem není, tak se útlocitně věnuje představám z jiného kontinentu, místo toho, aby se věnoval tomu, co má doma a co opravdu řešit může: sebe a své vztahy k bližním.

  4. ad.: Když ta hudba není v reproduktoru, kde teď je?

   JK,
   Vy tady řešíte rovnice typu E = mc2, tak mi objasněte, jak může hmotné tělo Ježíše či Marie vystoupat do nebes. Rád se nechám poučit.

  5. Lojzo,

   …Vy tady řešíte rovnice typu E = mc2, tak mi objasněte, jak může hmotné tělo Ježíše či Marie vystoupat do nebes. Rád se nechám poučit…

   Sice pochybuji o tom, že se rád necháte poučit, ale zkusím to.
   Ta rovnice platí pro atomy hmoty (třebaže pro ně je poněkud zjednodušená), ale především pro fotony – které jsou lidskému oku neviditelné.

   Člověk umí rozbít atom na fotony, ale neumí z fotonů vyrobit atomy hmoty – to umí jen příroda (rostliny a těla živočichů), protože to do ní implantoval Bůh, který to umí.
   Bůh zkrátka ovládá hmotu: jak lidskému oku viditelnou, tak i neviditelnou.

   A přesto, že se vám to může jevit nepochopitelné, ilustračně to můžete vidět pokaždé, když dáte vařit kostku ledu. Rozdíl je ovšem v tom, že z té neviditelné páry umí Bůh kdykoli stejnou hmotu kostky ledu opět vytvořit.

   Samozřejmě tomu nemusíte věřit, ale pak byste neměl věřit ani tomu, že Bůh stvořil vesmír a život – což je určitě složitější, než „odhmotnit“ či „zhmotnit“ kostku ledu, nebo tělo. (Uvozovky jsou zde proto, že hmota je přítomna vždy, ovšem v různých skupenstvích.)

  6. Anonyme,

   z vašich gramatických chyb a manipulativního kličkování lze vydedukovat, že spolu s AuM a Mileniem jste jednovaječná trojčata. Ale to jen na okraj.

   Bůh se nikdy nedívá pouze na to, CO člověk udělal, nýbrž především na to PROČ to udělal. A v daném sporu z odpovědi na otázku PROČ jasně vyplývá, že Milenium je mnohem horší, než ti dva. Oni jsou upřímní i v případech, že šlápnou vedle. Ale Milenium je prosáklé svými jedy a zdejší vody otravuje.
   Přičemž pro neznalé a nezkušené může být mistrným manipulátorem, který jedovatému obsahu dává zářivý obal. Tohle ty dva ani nenapadne.

   Navíc, i vy jste tady ve funkci vychytralého pomocníka Milenia,
   jehož filosofie je dobrá pro nerosty, mrtvoly a zločince – pro nikoho a nic jiného.

  7. Bůh se nikdy nedívá pouze na to, CO člověk udělal, nýbrž především na to PROČ to udělal.
   ————————————-
   Patrně vycházíš ze zednářského „ÚČEL SVĚTÍ PROSTŘEDKY“
   Omyl.
   Je li špatná cesta, je špatné vše.

 5. A člověk, Milenie, ten papá ryby, drůbež, savce, mláďata i starší kusy, i nakonec ty brouky a jatka, to je pěkná továrna na krutou smrt. Copak šelmy a jejich lovy, ty to mají v DNA jinak. Ale člověk, to je kabrňák, co?

  Bůh dal člověku potravu – viz. zase ta Genesis – ale člověk si to vlastní myslí vymyslel zcela jinak a již věky za to trpí.

  Jste alespoň vegetarián Vy?

  1. „Bůh dal člověku potravu – viz. zase ta Genesis – ale člověk si to vlastní myslí vymyslel zcela jinak a již věky za to trpí.

   Jste alespoň vegetarián Vy?“

   Nevím co je v Genesis určeno jako vhodná potrava pro člověka od Boha, ale vím, že jako vše i stravování prochází vývojem a je to tak v pořádku. Člověk dojde až do stavu, kdy bude přijímat jen pránu.
   Vegetarián Milenium není, ale jí maso (v drtivé většině ptáky a ryby) jednou týdně.
   Vegetarianství a zejména veganství z etických důvodů vnímám jako fanatismus a násilné rozhodnutí, a tito lidé z dlouhodobého výhledu na své dietě neprospívají. Pokud se však někomu stane, že mu maso nechutná bez toho, že by za tím byla lítost nad zvířaty a proto ho nejí, tak je to v pořádku, jeho tělo je geneticky uspůsobeno na vystačení si bez příjmu živočišných bílkovin. Vše v čem je stopa násilí a za čím jsou negativní emoce není cesta středem a přinese nutné vyrovnání.

  2. Jezte maso, Vy si to můžete dovolit. Duchovní život a Vaše řeči, to již od počátku nejde k sobě.

 6. Milan alias Lojza píše:“Ten větší brouk umírá několik dní v obrovských bolestech a křečích“. To vůbec neni pravda, ten brouk vůbec nic necítí. Manipulujete s lidmi a štvete je proti Bohu… To není pěkné od dvakrát křtěného člověka…

  1. Kolemjdoucí,
   slyšel jste někdy slovo „potavinový řetězec“? Že se zvířata mezi sebou navzájem požírají? Za to taky může Kain? Tak kdo tady manipuluje?

  2. Když jsme u Kaina a Abela, co kdo nabídl? a zjistěte si co se bohu líbilo!!!

 7. Milane verzus Lojzo:
  Dravci byli stvořeny Bohem, aby zabezpečovali přirozenou regulaci, živé přírody. Požírají jenom slabé a nemocné jedince, čím podporují vzrůst silným a zdravým. Zdá se, že přírodověda není Vaší silnou stránkou. Možno vynikáte v něčem jiném, co jsem zatím ještě neobjevil…

  1. Kolemjdoucí

   Lev sežere mláďata která nejsou jeho a kudlanka svého partnera po oplodnění….
   Zdá se, že přírodověda není Vaší silnou stránkou.

  2. Proč Bůh dopouští zlo.
   Řešili jsme tu zvířata a jejich konání zla, a co takové zlo přímo od přírody?
   Na to jsme nevzpomněli, takové sopky, zemětřesení, tsunami, záplavy, blesky, uragány. To vše způsobila příroda, takže Bůh. Není to důkazem, že Bůh nejen dopouští, ale i skrze tyto přírodní děje zlo přímo koná?
   Já jsem přesvědčen, že o tom nemůže být pochyb, a dodávám zároveň, že zlo neexistuje. Jediné co je, je to, že se věci dějí. A jen oddělená a omezená mysl lidského těla to hodnotí zlo/dobro.
   Podle poznání Milenia je všechno dění v pořádku, je to podstata dualistické 3D a nejde s tím nic dělat, jde to pouze s pokoru přijmout. A „vyhrává“ ten, co si to uvědomí a přestane rozdávat soudy špatný/dobrý, hodí se mi to/nehodí se mi to, líbí/nelíbí, zlo/dobro.

 8. Pokud je jeden Bůh, pak je zdrojem všeho a plyne od něj do stvoření síla. A ta je dobrá. Pro přiblížení Boha lidskému chápání se přece užívají slova Světlo, Láska, Pravda, Život,…
  Vezmu-li jako příklad a symbol světlo, pak je zřejmé, kde má svůj počátek a zdroj, je jasné , co chrlí světlo do našeho hmotného prostoru.
  Tma takový zdroj nemá. Není místo, které by generovalo tmu a vrhalo ji do prostoru.
  Celá problematika by se dala shrnout do věty, že tma je jenom nedostatek světla.
  Stejně tak zlo je nedostatek dobra, nenávist nedostatkem lásky, zima nedostatkem tepla, atd.
  Lidé správně vypozorovali ve hmotném světě polaritu jevů. Ale půjdeme-li po podstatě těchto jevů, zjistíme za těmito jevy pouze jeden zdroj, jednu sílu. A tuto sílu lidé mohou modifikovat, protože mají svobodnou vůli, tedy ji mohou používat způsobem dobrým nebo zlým, světlým nebo tmavým,… Dopady našich činů se otiskují na jedinou stupnici od minus 100 do plus sto. Minus sto jsme nazvali zlem a Plus sto dobrem. Nula je vlažná. Lidské mínění o tom, na jaké místo stupnice ten či onen skutek nebo jev patří, není vůbec rozhodující. Vesmír se o naše názory nezajímá. On je.

  1. ad.: Ale půjdeme-li po podstatě těchto jevů, zjistíme za těmito jevy pouze jeden zdroj, jednu sílu.

   Není to náhodou prasíla? Tím jste posunul problém o stupeň výš. A kde se vzala ta prasíla?

  2. Ukázka z knihy:

   Fyzikální nesmysl
   Většina křesťanů chápe Boha jako nekonečný zdroj světla, lásky a dobra. Jestliže přistoupíme na takovéto přirovnání, pak si musíme uvědomit, že se zvětšující se vzdáleností od zdroje světla intenzita světla klesá. Pokud bychom tady my hříšníci byli daleko od Boha, intenzita světla by byla malá, velmi malá, ale pořád by to bylo světlo. Nemohl by se z toho světla udělat pravý opak, protipól.

 9. pro pavla v:

  ad.: Nejúčinnějším způsobem pomoci proti chudobě je zlomit tuto „osu zla“ tím, že se proti totalitě spojí všichni civilizovaní lidé na světě.

  V pohádce Tři veteráni zazněla věta: „Nejhorší je, když mužskej chce spasit svět klackem!“

  1. Souhlasím. Pokoušet se spasit svět klackem (ohněm a mečem) je cesta do pekel. Totalitní Čína je dnes tak silná, že násilím by s ní už nikdo nehnul. Existuje i jiná metoda, než násilí – pasivní rezistence. Jde o to uvědomit si, že Čína je dnes něco podobného jako Německo před II. světovou válkou. Podobně jako nacisté vládnou i čínští komunisté neomezenou mocí – mají v rukou všechny 3 pilíře moci včetně justice. Čína se snaží ovládnout svět ekonomicky prostřednictvím projektu pás a stezka. Země spolupracující na tomto projektu se dostávají do ekonomické závislosti na Číně. Čína soustavně porušuje pravidla světového obchodu – zabraňuje dovozu důmyslným systémem neoficiálních překážek. Například dovoz z Česka do Číny 10x nižší, než náš vývoz k nim. Drtivá většina zemí na obchodu s Čínou prodělává – jejich dumpingové ceny likvidují domácí průmysl. Číňané vlastní na Západě řadu firem, nedovolí však totéž ve vlastní zemi. Vždy požadují společný podnik, aby posléze ukradli jeho know-how a začali vyrábět totéž ve vlastní režii. Z důvodu jejich nepoctivého jednání ve vzájemném obchodě by se svět měl spojit, aby se vymanil ze závislosti, dokud je to ještě možné. Situace je krajně nebezpečná.

  2. Pavel v. tvoří ekonomické studie :
   „Například dovoz z Česka do Číny 10x nižší, než náš vývoz k nim.“
   To by neřekl ani Soukup na TV Barrandov. Dovoz z Česka do Číny = vývoz z Česka do Číny. Náš vývoz k nim = vývoz z Česka do Číny. A jazykově nesmysl.
   https://www.businessinfo.cz/cs/clanky/cina-zahranicni-obchod-a-investice-19052.html
   „V roce 2017 se čínský zahraniční obchod po poklesu v předchozích letech vrátil k růstu. Vývoz v roce 2017 vzrostl meziročně o 9,6% na 2,21 bilionu USD. Dovoz se zvýšil o 16% na 1,73 bilionu USD. Zároveň se oproti roku 2016 snížil přebytek obchodní bilance na 476 miliard USD.“
   https://www.businessinfo.cz/cs/clanky/cina-obchodni-a-ekonomicka-spoluprace-s-cr-19054.html
   „V roce 2017 dosáhl vývoz z České republiky do Číny 56 miliard korun, což představuje meziroční nárůst o 20 % a historicky rekordní vývoz z ČR do Číny. ..Čínský dovoz do ČR v roce
   Pavel v tvoří i nové dějiny :“Čína je dnes něco podobného jako Německo před II. světovou válkou.“ Toalitou možná, ale hospodářsky bylo Německo utažené těžkými reparačními splátkami v krizi právě ve 30.letech. Obrovská nezaměstnanost dala šanci Hitlerovi dát práci na zbrojních zakázkách. První roky druhé světové války pracovala pro Německo polovina Evropy.
   Ano, Čína zneužívá cizí investice ke krádeži technologií. Čína skupuje půdu v Africe, a zaručená cesta jak zničit konkurenci Evropoy je vyhnat miliony Afričanů do Evropy.
   Čína funguje mimo jiné i proto, že za rok popraví ( údajně) 10 000 zkorumpovaných úředníků a vládců kdekoliv. Státní zakázky rozkrádat se nevyplácí.

  3. Pane Pardale,

   měl jsem na mysli, že současný čínský socialismus je obdobou socialismu hitlerovského Německa. Ano, NSDAP byla socialistická strana v německu vládl socialismus i přesto, že firmy zůstaly „soukromé“. Jejich „majitelé“ však nebyli v pravém slova smyslu majiteli, byli pouhopouzí správcové. Pokud by se znelíbili Hitlerovi, byli o „svůj“ majetek okamžitě připraveni. Asi takových případů moc nebylo, němečtí průmyslníci vesměs vstoupili do NSDAP a vycházeli Hitlerovi vstříc. Svým způsobem byl jejich majetek v moci státu, což je základní znak socialismu. Podobně jako v Německu, je i v Číně hluboce zakořeněný nacionalismus a čínští podnikatelé vycházejí vstříc mafii s názvem komunistická strana. Když se někdo vzepře, „zmizí“ a je vyšetřován ne policií, ale přímo komunistickou stranou a obviněn z korupce, což je však pouhá zástěrka. Když jsem psal, že Čína připomíná Německo před II. světovou válkou, měl jsem na mysli, že obě země měly podobný politický systém. Uznávám, že jsem to špatně vysvětlil.

   V tom ostatním, že Čína v ekonomice nejedná férově a poškozuje takto všechny země světa, se snad shodneme.

   Pavel

 10. Pokusím se ukázat, jak vidím zlo ve světě a lidech já a jak ho vidí příkladně i náš Milan. Zlo, tedy i hřích u lidí je jako nemoc se kterou jsme se nenarodili a nemáme ji proto od rodičů, ale jsme jí postiženi nákazou. Milan ji naopak vidí jako dědičnou, kterou jsme získali od Boha. Léčbu pak vidím jako terapeutický úkon a křest je pak něco podobné. Když potom někdo potřebuje dvojitý křest je to onemocnění dost závažné, řekl bych až rezistentní.
  Nedokážu vysvětlit a odhalit příčinu mnohých onemocnění, ale vím, že člověk se rodí s odolností proti nemocem a až později jim podléhá nákazou od jiných nemocných.
  Děkuji za přínosnou vsuvku pana Antonína do diskuse, který zná příčinu mnohých příznaků zla ve světě.

  1. ad.: Nedokážu vysvětlit a odhalit příčinu mnohých onemocnění, ale vím, že člověk se rodí s odolností proti nemocem a až později jim podléhá nákazou od jiných nemocných.

   Ono se rodí na světě i děti již nemocné.
   Zdá se, že přírodověda není Vaší silnou stránkou.

 11. Pane Lojzo alias Milane: Vidím, že každá rozumná polemika s Vámi je ztrátou času a tak Vám oznamuji, že s Vámi na Vaší šílenou tému: „každé zlo pochází od Stvořitele světa“ končím! Mějte se do budoucna – jak chcete Vy!

  1. Kolemjdoucí,
   děláte dobře. Když se podíváte zpětně do naší diskuse, neuznal jste ani jeden můj argument – dokonce ani AuM.

 12. Venda 6.2.2019 (12:01) napsal:

  ad.: Snad je tu jasný ten řetěz, tedy to, co vytváří člověk sám jako svůj osud, důvod nového zrození se a „kousky“ pro odžití dluhu.

  A teď kontrolní otázka za milion! Kde se vzal ten prvotní dluh? Komu jej dlužíme? Kde se vzalo to prvotní znečištění, které my musíme očišťovat? (Pozor, nezaměňujte s hříchem ani dědičným hříchem ani karmou. To jsou záležitosti polarity a tato polarita nám slouží jen k onomu očišťování.)

  Abyste neřekli, že se tu vyvyšuji a že jsem ze všech nejchytřejší, tak prozradím, že odpověď v knize není a uspokojivou odpověď neznám:-((

  1. Pane Lojzo alias Milane, máte nějaké své vnitřní poznání a nebo jen čtete a z toho kompilujete?

   Venda Vám ale určitě odpoví, ale je teď mimo internet.

  2. Aloisi,
   já jsem své vnitřní poznání popsal v knize v kapitole „Zjevení Milanovo“.
   Zde ta kapitola je:

   https://hledani.gnosis.cz/zjeveni-milanovo/

   Ale píši, že to čtenáři nemají brát moc vážně. Ono to osobní vnitřní poznání je vždy tak trochu zavádějící. Člověk to nedokáže nikdy správně interpretovat, stejně tak jako čtenáři si to nedovedou správně pochopit či představit. Takže jsem k těm vnitřním vhledům velmi opatrný a nabádám čtenáře k obezřetnosti.

  3. Lojzo,

   …Kde se vzal ten prvotní dluh? Komu jej dlužíme? Kde se vzalo to prvotní znečištění, které my musíme očišťovat?…
   Jednoduché otázky, že? Asi tak, jako byste měl pětiletému klukovi jednoduše vysvětlit, proč televize hraje a letadlo lítá.
   K pochopení správných odpovědí na takové otázky vy nejste vybaven. Ale při vašem bloudění jste rovný chlap, tak něco zkusím.

   Nitro Slunce není vidět, je vidět pouze jeho záře. Ovšem je logické, že bez nitra Slunce by žádná záře nebyla.
   Podobný vztah byl mezi Bohem a Luciferem (Světlonošem). Jenže Bůh je jenom jeden a v Luciferovi se bil pocit zářivé bohorovnosti s niternou nemožností být Bohem. Nakonec zpupnost v něm vyhrála a chtěl ovládnout Boha, stát se Bohem. (Něco, jakoby Slunce chtělo zářit dovnitř.) Tak nastal boj, který ho vymetl – i s jeho přívrženci – do jiné úrovně Boží tvorby (něco jako mohutná erupce).

   V této úrovni byl Satan – Odpůrce (původně Lucifer) skutečným vládcem, ovšem zpupným (vznik tlaku) a bez dalšího přísunu energie. V jeho hierarchii tak začaly vznikat neukojené potřeby, následně boje, negativní emoce a surové zvířecí vlastnosti (žer, nebo budeš sežrán) – ve fyzikálním vyjádření zhoubné záření a fotony.
   Pak nastala další „válka bohů“, ve které Bůh se svými přívrženci „seškvařil“ tyto fotony do atomů hmoty. Tak vznikl vesmír.

   Z jeho nejlepší části Bůh stvořil Adama v ráji, který měl postupně přivádět Lucifera „po kapkách“ zpět k Bohu. Jenže, jak známo, Adam nasál jed Lucifera (především zpupnost – základ ega) a doslova padl o úroveň níž. To byla obrovská rána do Božího řádu, kdy sám Bůh musel v sobě udělat změny, aby se celá tvorba nezvrátila v cirkus a chaos. Tak nastal onen „velký třesk“ vědců – jenže všechna tělesa už byla na svých místech, když na ně udeřila energie vesmíru (z té doby pocházejí krátery na Měsíci i jinde).

   Mohl to Bůh udělat jinak? Mohl.
   Chtěl? Nechtěl. (Vždyť i člověk si nejvíce váží těch výkonů, které ho stojí nejvíce sil.)

   Tato epopej má miliardy dalších souvislostí, obrazů i příběhů – pouze jsem nastínil linku toho, odkud se v člověku vzaly negativní vlastnosti a emoce. A když člověk přichází k Bohu, tak v sobě přináší obrovskou vzácnost: osobitou a zkultivovanou „kapku Satana“, kterého Bůh také miluje. Což má opět moře souvislostí.

  4. JK píše :“Tak nastal onen „velký třesk“ vědců – jenže všechna tělesa už byla na svých místech, když na ně udeřila energie vesmíru (z té doby pocházejí krátery na Měsíci i jinde).“
   Špatný názor je taky dobrý, je vidět kudy cesta nevede.
   Stáří vesmíru do Velkého třesku asi 13,8 miliard let , stáří Měsíce je 4,45 až 4,5 miliard let. Asi o 100 milionů let maldší, než Země a většina sluneční soustavy. Měsíc vznikl nejspíš po gigantiocké srážce Země s protoplanetou velikosti Marsu.

  5. Přišel jsem až teď večer. Zatím zareaguji jen na to, co nemají brát čtenáři vážně.

   Toto je podle mne nesmysl:
   „Tady bych chtěl odkázat na tabulku z Nicota a polarita (ukázka z knihy), kde jsou jako polarity JANG a JIN proti sobě uvedeny tělo a duše. To je moje „inovace“. Nikde jinde v duchovní literatuře jsem takové pojetí nenašel. Domnívám se, že po smrti těla umírá i duše a zůstává jen věčný duch.“

   To té tabulky z Nicoty a polarity nejdu, nevím jak, ale jang a jin jako tělo a duše, tak to neberu. Pochopte prosím, že duše není, na rozdíl od těla, z tohoto duálního světa. Proto má ta Vaše inovace slabinu a proto jste ji ani nikde na netu nenašel. Vaši domněnku o úmrtí duše považuji za obrovský nesmysl.

   Dobrou noc.
   Václav Žáček

  6. JK,
   ten příspěvek s vysvětlením pro Lojzu je dokonalá pohádka pro pětiletého kluka.

  7. JK,
   jako pohádka dobrý. Škoda, že jsem si to nepřečetl už na dobrou noc.
   Všemohoucí Bůh si nechá dělat bordel ve Stvoření od nějakého spratka Satana!

  8. Vendo,

   správně píšete, že to nemají brát čtenáři vážně. S tím naprosto souhlasím, protože nás těžko někdo rozsoudí. Taky bych někoho nerad mystifikoval. Já jsem ještě neumřel a jak to bude vypadat po smrti, o tom se můžeme jen dohadovat.

   Když dám do gůglu překladače slovo duše, tak mi to do řečtiny přeloží jako ψυχή, což se čte jako psychí. Slovo psychí by se možná dalo v češtině vyjádřit i slovem psychika.

   My jsme zvyklí na představu, že duše je nějaký obláček, který vnímá, vidí, slyší, čichá apod. Jsme schopni totéž říci i o psychice? Je psychika schopna samostatné existence bez mozku? Dokáže psychika po smrti mozku slyšet, vnímat, čichat, mít paměť, přemýšlet? Já myslím, že ne.

   A ty polarity jang a jin? Ten astrální svět je také v polaritě tomuto hmotnému světu. Změny v hmotném světě se projeví ve světě astrálním a změny ve světě astrálním se projeví pak ve hmotě. Nelze to ale bez mozku a bez lidí. Pokud by neexistovali lidé, tak zmizí i astrální svět.

  9. Myslím si, že je to úplně špatně tvrdit, že „My jsme zvyklí na představu, že duše je nějaký obláček, který vnímá, vidí, slyší, čichá apod.“ To dělají naše smysly, které jsou informátory a zprostředkovateli jevů mysli.

   Pokládáte otázku, zda „Je psychika schopna samostatné existence bez mozku? Dokáže psychika po smrti mozku slyšet, vnímat, čichat, mít paměť, přemýšlet? Já myslím, že ne.“ Vrátím se ale raději k té duši. Psychika má svoji lidmi vytvořenou charakteristiku a je pojmem, který shrnuje duševní obsahy a funkce člověka. Duše, ta dává tělu samotný život. Sestupuje do něj v jistém období jeho rození se. Jak moc si může duše vybírat, to je jiná otázka. Duše však nečichá, neslyší, jejím prvním a základním nástrojem po sestupu do světů ovládaných Negativní silou / i ta je však Bohem „živena“/ je mysl.

   A ty polarity jang a jin? Možná byste mohl uvést jakou vlastnost má astrální svět?

   Napsal jste – „Pokud by neexistovali lidé, tak zmizí i astrální svět.“ ??

   V jistém stádiu vývoje života „přicházela“ duše níž a začala spoluvytvářet, svým tvořivým potenciálem daným Bohem, astrální svět. Není to naopak, jinými slovy, člověk nevytvořil astrální svět. Zkuste se ve svých zdrojích vyhledat tzv. velké a malé zničení, jakých úrovní stvoření se týká.

   Václav Žáček

  10. Pane Kučero,
   Vy jste zareagoval na tyto věty, na jejichž konci jsem napsal slovo dluh.

   „„Pán nevytváří pro žádnou živou bytost její danou životní situaci — živá bytost, zmatená nevědomostí, však touží po určitých životních podmínkách, a tím vzniká její řetěz akcí a reakcí.“
   Snad je tu jasný ten řetěz, tedy to, co vytváří člověk sám jako svůj osud, důvod nového zrození se a „kousky“ pro odžití dluhu.“

   První část je doslovnou citací Jaromíra a já to jen dovysvětlil. Vy jste pak položil otázku s limity – (Pozor, nezaměňujte s hříchem ani dědičným hříchem ani karmou. To jsou záležitosti polarity a tato polarita nám slouží jen k onomu očišťování.)

   Nepíšu tam nic o prvotním dluhu a tak na to nebudu odpovídat. Nevím, kde jste výraz „prvotní dluh“ v kontextu uvedeného našel? Jestli tomu řetězu akcí a reakcí pro člověka, které si neustále vytváří ve svém životě a jako určité dluhy /karmické/ je pak musí vyrovnat nerozumíte, tak Vám nijak víc nepomohu. Možná byste mohl najít odpověď tady – kap. 18 evangelium Matouše: 33 Jeho pán se rozhněval a vydal ho mučitelům, dokud nezaplatí celý dluh.

  11. Vendo,
   na obrázku v článku „Zjevení Milanovo“ je obrázek jak duchové jsou vzdáleni od Boha a mají za úkol se k němu přibližovat.
   To není můj výmysl, o tom mluví všechny duchovní směry: jedeme od nedokonalosti k dokonalosti. A můj dotaz zněl, kde se ta nedokonalost vzala?
   Pokud bych to přeložil z „protožidovských báchorek“ tak mi jde o Adama. Tím, že s Evou pojedli jablko, byli vrženi do polarity, vědí, co je dobré a co zlé, vnímají minulost, přítomnost a budoucnost, atd.
   Ale ta otázka je na Adama. Přece už Adam je vzdálen od Boha a je tady polarita Adam vs. Bůh (Jednota). Ten Adam je už z Jednoty vydělen. To je ten dluh, který jsem měl na mysli. Jaký dluh měl splácet Adam?

  12. ad. Venda pro Lojza-Milan. 7.2.2019 (10:40)
   To se mi nelíbí, velmi nelíbí.

  13. Pře téměř osmi léty jsem na Gnosis napsal svůj první článek.
   Všiml jsem si v něm i alegorie z knihy Genesis – část cituji:

   „Pro objasnění zmíním v krátkosti známý a velmi důležitý biblický příběh z 1. kapitoly Starého Zákona, knihy Genesis, příběh Adama a Evy, který je samotným prvopočátkem cesty duše. Významnou roli v něm zastává záporná postava, chceme-li Negativní síla, biblický Had či Satan. Tento svůdce přemluví pramáti Evu k ochutnání Bohem zakázaného ovoce poznání a ta pak k tomu svede i druhou část populace, Adama! V této jedinečné alegorii nešlo, jak je to zpravidla interpretováno, jen o sexualitu, jako náplň prvotního hříchu. Mnohem důležitější je, že se jim zachtělo vlastnictví myšlenky a realizace nabídky hadího svůdce, jejíž kvalita by z nich udělala bytosti, srovnatelné svou mocí se silou Stvořitele, samotného Boha! Nabídce neodolali a stali se tak vůbec prvními vzbouřenci Stvořitele, vzpurnými dušemi, které byly vyhnány za trest z Ráje. Navíc obdrželi na cestu řadu nepopulárních darů, pramáti Eva rodit potomky v bolestech a oba v potu tváře tvrdě získávat svůj chléb. Co si však tito prarodiče lidstva s sebou odnesli, co bylo podstatou prvotního hříchu a nabídky Satana, a co již nešlo vzít v žádném případě zpět! Po ochutnání jablka získali svobodnou vůli! Celý tento proces se stal na úrovni duchovního světa, zcela jiné dimenze. Adam a Eva v této dimenzi byli v počátku příběhu čistými a nahými dušemi a teprve potom následovala jejich dlouhá cesta vyhnání, na jejímž konci byl pak i začátek – oživení lidských těl v hmotném stvoření tou Boží jiskrou, duší! Proč říkám nahé duše? Do té doby byli oba jednoznačně poslušni svého Stvořitele, byli plni lásky a dobroty, která je hlavní manifestací jejich tvůrce, Boha, a byli do té doby opravdu dokonale čistí.“

   A tady se dá hledat ten počátek nedokonalosti, o které se zmiňujete. Hmotný vesmír je nejnižší, anebo nejkrajnější region stvoření. Často se tento svět nazývá v různých promluvách i peklem. Níže již klesnout nešlo a nejde. Adam, ten co přebýval v Edenu je symbolem individuální duše, žádná historická postava.

   Závěrem – prvotní dluh? Ano, můžete si bádat. Jedno Vám řeknu naprosto jasně. K Vašemu: „… a je tady polarita Adam vs. Bůh.“

   Pane Lojzo a. Milane, Bůh je nade vší polaritou, Vy toto nevíte?

   Dobrou noc- jdu si zacvičit a dnes mám i pár informací o C.A.R.E..

   Václav Žáček

  14. Vendo,
   milion nedostanete. Nepochopil jste ani otázku, natož aby odpověď byla správná:-((

  15. A teď kontrolní otázka za milion.

   Sám jste k ní napsal – „Abyste neřekli, že se tu vyvyšuji a že jsem ze všech nejchytřejší, tak prozradím, že odpověď v knize není a uspokojivou odpověď neznám:-((“

   Lojzo, Milane, už se vzpamatujte.

 13. ad.: Duše, ta dává tělu samotný život.
  ad.: Víte, jaký je rozdíl mezi duší a duchem?

  Vendo,
  myslím, že právě Vy to nevíte.

  1. Duše individuálního člověka neexistuje, je to jen myšlenkový konstrukt mysli člověka ve 3D. Existuje pouze jednotný Duch, čili vědomí. Toto vědomí je pod hmotou planety od doby jejího vzniku jako pevného tělesa při započetí 3D. Předtím existoval svět jen jako rozpínající se žhavá plynná hmota vesmíru, doba 2D.
   Vývoj duše a inkarnační linie jedné bytosti je tu pouze jako představa, kterou si je mysl člověka v daném vývojovém stádiu představit a přijmout.
   Nebo je tu někdo, kdo je schopný už nyní přijmout, že smrtí těla končí jeho individualita, a jeho vědomí se smísí s vědomým celé planety a z tohoto „oceánu“ se jako vlnka na dobu pár desítek let zdánlivě vydělí k nově zrozenému tělu zase částečka vědomí v podobě nově vzniklé vlnky? Je toto pro někoho přijatelné?
   Pokud by bylo, a jeho tělo by už nedokázalo prožívat odpory v podobě negativních emocí, byl by to jedinec již žijící v 5D.
   Lépe by skutečnosti odpovídal popis, který by popsal vědomí jako zdroj světla jehož paprsky jsou přítomny lidským tělům, a po jejich smrti se paprsek stáhne spět do zdroje.
   Ve 3D lidi žijí představou individuální duše, je to pro ně stravitelnější, protože se mají k čemu myšlenkově přimknout, jako k pokračovateli jich samých po smrti těla. Je to ale iluze, taková přijatelná milosrdná lež. Až po přechodu do 5D člověk už nelpí na sobě jako těle, ale ani na duši jako jejich součásti. Zde už ví, že je jeden Duch a jedna hmota planety země.

  2. Milenium,
   nerad Vás vyrušuji z toho Vašeho 2D → 3D → 5D (nevím sice, proč 4D chybí?). Ale nevysvětlil jsem to náhodou ve „Zjevení Milanovo“ trochu líp?

  3. Vím jaký je rozdíl mezi duší a Duchem. Již jsem tady o tom mnoho psal a s mnohými o tom diskutoval.

   Zmínil jsem tu Negativní sílu neboli Satana. Pro název článku, který navozuje, že v jeho textu /v knize samotné/ je zodpovězeno mnohé z toho, proč Bůh dopouští zlo.

   Negativní Síla však koná v rámci Božské vůle. Jinak to nejde, Stvořitel svrchovaný je jen jeden. Vysvětlení by mohlo spočívat v tom, že úkolem této Síly je plnit zadání Boha; ten Satanovi přikázal, aby udržoval celkovou rovnováhu ve stvoření, držel duše svázané (čím?) ve svém nižším panství a bránil jim v (předčasném) úniku a též i v návratu k Němu. (Některým duším je již známo tajemství, ví, jaký živý chléb mají jíst, ví o poznání pravdy, která je učiní svobodnými…)

   Na úrovni lidí se do sféry nástrojů „Toho Zlého“ zahrnuje paměť, intelekt, emoce, myšlenky, předvídavost, rozlišování, intuice a další mentální vlastnosti, energie a sklony. To celé zahrnuje lidské slabosti i silné stránky. A vše, co považuji za lidské, je vyjádřené prostřednictvím těla a jeho různých smyslových a pohybových funkcí. Tělo je tak ve skutečnosti venkovním vyjádřením, anebo manifestací mentálních schopností a vlastností. A to vše, a to je velmi důležité, je součástí Satanova systému, kterým tu On nad námi vládne. Kdo by neznal rčení, že někomu byla vnuknuta zlá myšlenka, že podlehla svodům svého chtíče, že neodolali pokušení…; ano, takto to nabízí lidská mysl, agent Negativní Síly! Člověk pak buď odolá a nebo podlehne. A pak koná v hříchu. Člověk je pomíjející tělesná schránka, trpí duše.

   Je neskonale složité pochopit, jak Ďábel může konat v rámci božské vůle??? Trocha vědy z „Vědy o duši“ nemusí pro ujasnění uškodit. Představuji si Negativní Sílu jako absolutně supervýkonný, ultralogický megapočítač, fungující v celém stvoření. Řídí se jediným svrchovaným zákonem, který funguje v „jeho“ daném regionu – úrovni; kauzalitou, což je mnohorozměrný, mnohoplošný, superdynamický „zákon příčiny a následku“. Právě tak, jako film v promítacím přístroji rozděluje bílé světlo z xenonové lampy na množství barevných obrazců na plátně, i Univerzální mysl /jako jinak pojmenovaná Negativní Síla/ rozděluje Jednotu Boží tvořivé Síly na miliardy tancujících, kauzálně propojených „částí“. A tedy vše, co se stane v říši Negativní Síly /Univerzální Mysli/, se stane z nějakého „důvodu“. Za vším je vždy nějaká příčina. A jak se všechny skutky a události dějí, mají i jim zodpovídající důsledky. To je základní zákon Univerzální Mysli, Negativní Síly, a zjevně působí právě ve světě hmoty, nejposlednějšího uspořádání ve stvořené hierarchii, kde je vidět, že všechny ostatní přírodní zákony, kterým člověk rozumí, tento nejvyšší princip potvrzují. Všechno, co se tu děje, má příčinu, vlastně celý komplex příčin, které jsou samy o sobě jen částmi nekonečného bludiště a složité sítě příčin a následků. A zbývá jen dodat, že nechť každý člověk dělá cokoliv, vše má svůj původ v mysli, ať již jsou myšlenky či mentální pochody jakkoliv prchavé. Ať se člověku stane cokoliv, ve větší či v menší míře to jeho mysl ovlivní a zanechá to v ní jistý otisk.

   Dobro a to dopuštěné zlo, často tu diskutované. A s tím zlem spojené jednání člověka v područí mysli, smyslů a vášní. Odvozuji rozsah toho, co nazývám hříšné chování a jednání, které zde pak lidskou duší drží v zajetí opakujících se zrození. Tento svět – náš hmotný, astrální a kauzální tvoří oblasti, ze kterých se nedá z vlastní vůle odejít. Podmínkou výstupu je to, že veškeré dluhy individuální duše tu budou zaplaceny – vyrovnány do posledního haléře.

   Duše je jako princezna, která namísto skvostného paláce a své krásy sklouzla mezi nejposlednější metaře či žebráky. Má šanci se osvobodit. Poznat sebe sama přes své nitro a uvědomit si Ducha /Slovo, Logos…./, které čeká, aby se stalo pomocníkem na jejím vzestupu, kdy odhodí žebrácký šat. Snad z toho plyne role a úkol duše a síla Ducha. A tedy i kdo čím je.
   Václav Žáček

  4. ad.: Nebo je tu někdo, kdo je schopný už nyní přijmout, že smrtí těla končí jeho individualita, a jeho vědomí se smísí s vědomým celé planety a z tohoto „oceánu“ se jako vlnka na dobu pár desítek let zdánlivě vydělí k nově zrozenému tělu zase částečka vědomí v podobě nově vzniklé vlnky? Je toto pro někoho přijatelné?

   Pro mě je to přijatelné, ale říkáte to trochu špatně. Člověk se NIKDY už nemůže s tím oceánem úplně smísit, vždy zůstane nějaké znečištění. Jung tomu říkával: „Dovolej se nekonečna!“ Z nás nikdy nekonečno nebude! Neboli ta nějaká malilinkatá individualita vždy zůstane.

  5. „nerad Vás vyrušuji z toho Vašeho 2D → 3D → 5D (nevím sice, proč 4D chybí?). Ale nevysvětlil jsem to náhodou ve „Zjevení Milanovo“ trochu líp?“

   Tak předně, chybí tam i 1D a to je počáteční bod, ze kterého vše začalo.Sudé dimenze jsou pouhými přechodnými branami, které jsou vzhledem k trvání lichých dimenzí pouhým mžikem.
   4D je bránou ze 3 do 5D. Otevřela se počátkem roku 2013 a bude otevřená jen nemnoho let.
   Pokud bych měl pocit, že Zjevení Milanovo popisuje přesně to, co jsem vyjádřil a na co reagujete, tak bych to ani nepsal. Jen bych uvedl, že to vnímám stejně, a že jste to popsal dobře.

  6. Milenie, pár dotazu k těm D.

   Píšete – „Sudé dimenze jsou pouhými přechodnými branami, které jsou vzhledem k trvání lichých dimenzí pouhým mžikem. …..4D je bránou ze 3 do 5D. Otevřela se počátkem roku 2013 a bude otevřená jen nemnoho let.“

   Co to je, nemnoho let pro trvání – otevření se 4D? 20, 100, 1000, 10.000, 100 tis. let?

   Ale také jste napsal – „Toto vědomí je pod hmotou planety od doby jejího vzniku jako pevného tělesa při započetí 3D. Předtím existoval svět jen jako rozpínající se žhavá plynná hmota vesmíru, doba 2D.“

   Mám dotazy. Platí tedy pro dobu 2D, že to byl také pouhý mžik? Neboli, jak dlouho trvalo 2D jako rozpínající se žhavá plynná hmota vesmíru?? Wikipedie říká, že naše planeta je +- stará přibližně 4,54 miliardy let s nepřesností jeho určení ± 70 milionů let (tedy větší než ± 1%). / https://cs.wikipedia.org/wiki/St%C3%A1%C5%99%C3%AD_Zem%C4%9B / Tedy to je stáří již toho pevného tělesa. To před tím vznikem Země byl jen ten mžik ve 2D??

   Díky za ujasnění.

   Alois Vrobel

  7. Aloisi,

   děkuji za příspěvek, to započetí 3D jsem neuvedl úplně správně. Přirozeně země nevznikla okamžitě po zchladnutí té původní rozpínající se hmoty.

   3D začalo už v době, kdy se začaly tvořit první atomy, tedy do vzniku země to ještě hoodně trvalo.
   2D je poměrně krátké období od velkého třesku po zrod prvních atomů, možná dokonce jen jejich jader, ale to není až tak důležité, šlo mi pouze o názornost popisu dimenzí, ne o vědeckou přesnost.

   Určitě si tady nebudu hrát na proroka. K čemu by Aloisovi byla informace o době přechodové 4D, jak by tuto informaci použil ve svém životě?

  8. Tak Vám šlo o názornost, jo?
   Tak řekněte a vyjevte názor, a též mi odpovězte na tu jednu jedinou otázku, prosím, a nehodnoťte, na co by mi to bylo:

   Píšete – „Sudé dimenze jsou pouhými přechodnými branami, které jsou vzhledem k trvání lichých dimenzí pouhým mžikem. …..4D je bránou ze 3 do 5D. Otevřela se počátkem roku 2013 a bude otevřená jen nemnoho let.“

   Nemnoho let ?????, co to podle Vás a mystičky paní Adamcové je ?? – To trvání 4D – 20, 100, 1000, 10.000, 82.353 let???

   A neptejte se, prosím, k čemu mi to je ?? To mne vytáčí, protože Vy tu s tím operujete a valíte to do zdejších hlav. Proč bych se neptal.

   Vy zde tvrdíte, že : „Duše individuálního člověka neexistuje !!!!!????, Že je to jen myšlenkový konstrukt mysli člověka ve 3D. Existuje pouze jednotný Duch, čili vědomí. Toto vědomí je pod hmotou planety od doby jejího vzniku jako pevného tělesa při započetí 3D.“

   Napíšete si klidně zhovadilost, že toto vědomí je pod hmotou planety od doby jejího vzniku jako pevného tělesa při započetí 3D.!!!! ?????? Vy se mi, Milenize asi jen zdáte. V odpovědi se drobně opravíte, asi tím opravujete jen banální drobnost – „3D začalo už v době, kdy se začaly tvořit první atomy, tedy do vzniku země to ještě hoodně trvalo.“

   No to je hezké – pevná hmota 3D teď ne, pánovi se to najednou nelíbí, možná konzultoval s paní Adamcovou, ale 3D je snad již při prvních atomech / hélia, vodíku/??

   To Vaše hoodně má tomu dát punc takové nadřazenosti Vašeho poznání / a asi i paní Adamcové/, které tu tak hloupě prezentujete, jo?

   A také píšete – „Předtím existoval svět jen jako rozpínající se žhavá plynná hmota vesmíru, doba 2D.“ …..a připomínám, že jsou ty sudé dimenze jen mžiky oproti těm lichým – v době trvání. Tak jak dlouho trval ten mžik 2D?

   Tady jste mi napsal a současně se ptáte – „Určitě si tady nebudu hrát na proroka. K čemu by Aloisovi byla informace o době přechodové 4D, jak by tuto informaci použil ve svém životě?“

   Tak milánku, jak bych tu informaci použil ? Vy píšete, že 4D je bránou ze 3 do 5D a že se otevřela počátkem roku 2013 a bude otevřená jen nemnoho let.

   Zajímá mne, co to je to nemnoho let a také možná i to, jestli ten, kdo nevyužije její otevření pro přechod bude nějak / a jak/ trpět, nadále asi v 3D, když nepřestoupí do 5D.

   Měli byste s paní Adamcovou napsat Babišovi, Putinovi, Trumpovi, na vedení EU a OSN, a řekněte to Vaší manželce a dětem, kdy se brána zavírá – prostě varovat lidstvo.

   Jenže, Vy nic nevíte. Vaše mystička něco napovídá a ……….?

   Tak pevnou víru ve Vaše bludy, to Vám přeji již i s přítelem Vendou.

   Právě jsme se s ním shodl, že pro nás dva tu nejste žádným přínosem. Jakési obecné kecy, že duše neexistuje…., a na jednoduchou otázku neumíte odpovědět. Jo, Vy nechcete být prorokem, já zapomněl. Vy ne, ale Vaše mystička by mohla, když už Vám to cpe do hlav.

   Sbohem.

   P.S. – ještě mne napadlo, že byste si mohl něco přečíst – třeba na wiki. A pak můžete, když to všechno pochopíte, ty Vaše kecy zkvalitnit. https://cs.wikipedia.org/wiki/Velk%C3%BD_t%C5%99esk

  9. Alois Venda, to je skvadra
   po přečtení toho vašeho výšplechtu na Milenia musím konstatovat, že větší ubohost by tu pohledal. Pan Václav se na těchto stránkách v diskusi už také několikrát nechal podobně unést. Pěkně se tím odkopal a ukázal co se za tou navenek budovanou tváří skrývá, ale tohle je ještě jiná liga. Dokonalá praktická ukázka co lidské malosti se může ukrývat za rádoby duchovní lidičky. Možná je ten příspěvek tah příšerný protože jste ho plodili dohromady.
   Ten dotaz k čemu vám to bude byl od něj myslím plně na místě. Když by odpověděl, že to bude třeba za několik let, co budete dělat? Budete chtít sekat rychle latinu aby jste prolez, a začnete se strachovat co děti, vnoučata. Nebo té informaci nebudete věřit jako nevěříte ostatnímu co sem píše a budete stejný jako doposud, hm?
   Ani jedno ani druhé vám nepomůže. A docela bych se divil, kdyby vám Milenium tu odpověď poskytl, a po tomhle příspěvku, si dokonce myslím, že na něj nebude reagovat vůbec a nechá vás zde s tou hanbou samotné.

  10. A neptejte se, prosím, k čemu mi to je ?? To mne vytáčí,
   operujete a valíte to do zdejších hlav.
   Napíšete si klidně zhovadilost
   No to je hezké – pevná hmota 3D teď ne, pánovi se to najednou nelíbí
   které tu tak hloupě prezentujete, jo?
   Tak milánku, jak bych tu informaci použil ?
   Měli byste s paní Adamcovou napsat Babišovi, Putinovi, Trumpovi, na vedení EU a OSN, a řekněte to Vaší manželce a dětem,
   Tak pevnou víru ve Vaše bludy, to Vám přeji již i s přítelem Vendou.
   Jakési obecné kecy
   A pak můžete, když to všechno pochopíte, ty Vaše kecy zkvalitnit
   ———————————————————————-

   Tolik zloby.
   Tak ZLÁ reakce na Gnosis ještě nebyla.

  11. Anonyme,

   když už chce někdo učit, tak musí vědět jak a koho.

   … Tak ZLÁ reakce na Gnosis ještě nebyla…
   Za prvé se velmi pletete, a zvlášť v případě Milenia, který neustále tvrdí, že žádné zlo neexistuje. Takže i kdybyste ho vyráchal v močůvce, pro něho by to bylo podle jeho vlastní filosofie stejné, jako byste mu dal lázeň (ať už fyzicky, nebo psychicky).

   A za druhé: kdo permanentně otravuje jedy, a neví kdy přestat, nemůže se divit, že v někom „bouchnou saze“ – a zároveň za to nese spoluodpovědnost.
   Je-li totiž na vyšší úrovni, než ten, koho vyprovokoval, tak je potměšilý provokatér a je-li je níž, tak je provokující trouba.
   (Samozřejmě, jsou-li na stejné úrovni, nemají si co vyčítat.)

  12. ad.: AuM 11.2.2019 (16:16) Alois Venda, to je skvadra

   Určitě lepší skvadra než Milenium a AuM.

   Alois a Venda pro Milenia 11.2.2019 (12:26) je hezký příspěvek a souhlasím s ním. DNA Milenia je v prudění a trollení nezmar. Milenium ještě zapomnělo dodat, že kdo bude proti jeho „božím“ názorům vystupovat, onemocní zlou, zákeřnou a těžkou chorobou. Tak si Aloisi s Vendou dejte pozor, ať nemáte jiné názory než zdejší autorita!

  13. Aloisi a Vendo s Vámi tedy šijí všichni čerti jak se říká :o)
   ta má otázka směřovala na odhalení něčeho z vašeho programu, po Vašem – odhalení nitra, ale to co jste sem poslali silně předčilo mé očekávání.
   S takovouto formou komunikace u Milénia nepochodíte, ale děkuju satanovi který ovládá velmi solidně Vaše těla za tuto ukázku.
   Zejména u Vendy je z jeho příspěvků poznat jak hodně se škrábe k Bohu, takže je jasné, že i když se tomu co zde píšu a učení paní Ivy vysmívá, přesto v něm je něco, co mu říká, a co když na tom něco je, co když ví něco co já ne. A takto nastavený člověk by velmi rád věděl co bude aby se na to připravil, aby tím získal výhodu nad ostatními, prostě ukázkový egoismus. Tohle chování kotví ve hmotě a 3D naprosto dokonale.

   Ale protože Milenium má poznání jaké má, tak ani jednoho z pánů nevnímá negativně, a jsou pro něj přínosem. Negativní i pozitivní věci mají svou hodnotu. Ty negativní tu jsou jako příklad u kterého si řeknu, tak takhle se já chovat nechci. A pro nižší úroveň poznání pro to aby byly odsuzovány. A ty pozitivní věci slouží jako vhodný příklad k následování. Žijeme v dualitním-protichůdném a tedy poznatelném světě.

  14. Pro DNA trolla:
   Milenium 11.02.2019 10:18
   a dodávám zároveň, že zlo neexistuje.

   Milenium 12.02.2019 10:00
   Negativní i pozitivní věci mají svou hodnotu.

  15. ad.: děkuju satanovi

   Máte pro něho i nějakou modlitbičku?

  16. JK
   Za prvé se velmi pletete
   ———————————
   Gnosis navštěvuji od doby kdy Václav Žáček teprve jen přemýšlel že by mohl něco zveřejnit a nejen já jsme používaly občanská jména.
   Proběhlo zde mnoho přestřelek a výměn názorů, lidé přicházeli a odcházeli. Ale u žádné konfrontace jsem necítil takovou zášť jako z Alois a Venda pro Milenia.
   Dříve ostrými výrazy nešetřil Zelený krokodýl, ale ani to nebylo zlé.
   Je mi jedno čemu kdo věří a jaké má dotyčný hledající iluze. Cest je mnoho. Zajímá mě to, jaký je. A při čtení Alois a Venda pro Milenia jsem tu zlobu cítil včetně zlostného prskání na klávesnici
   Nic bych za to nedal, že Václav již žádá administrátora o vymazání pro něj nepříjemného komentáře,který plně rozkrývá jeho pravou tvář.

  17. ad.: A při čtení Alois a Venda pro Milenia jsem tu zlobu cítil včetně zlostného prskání na klávesnici

   Anonyme,
   podkuřovači Milenia, jen se z toho plivání po Vendovi a Aloisovi nepo…!
   Tady bývávali mnohem ostřejší příspěvky, tak z čeho děláte pořád takovou aféru!

  18. podkuřovači Milenia
   ————————-
   :)))tvé černobílé vidění, nestojí za koment.
   Prý podkuřovač milénia:)))
   Čí podkuřovač jsi ty? Nechci odpověď

 14. ad, Milenium 7.2.2019 (14:27)
  To je přece jasný.
  S tím, že v 3D lze změřit napětí kolem jakéhokoliv těla a změřit to okolo – duši.
  A 5D? Tam už přece není žádná astrální sféra, tak proč by tam měly být negativní emoce. To dá rozum, přeci, jak by řekl Honza.
  A pokud to, co píši není rozumné? No tak je to jinak, když tak. Jenže – cokoliv stvořené zůstává…..

 15. → Vendo, váš článek o lásce jsem si přečetl a se vším, o čem tam píšete, plně souhlasím. Přesto mám pocit, že si nerozumíme.

  :-))))))))) to nevymyslíš..:-))))))

  1. Po přečtení několika posledních diskuzí mám dojem, že diskuzní prostor na těchto stránkách se snaží ovládnout sekta satanistů. Pozor na ně!!!

  2. Kolemjdoucí,
   také je třeba bedlivě dávat pozor na „třídního nepřítele“. Já jsem nedávno otevřel šuplík od stolu a vyskočil na mě!!

  3. Lojzo, nahlaste to Burešovi a Falmerovi. Světu mír! Pavel

 16. Lojzo, měl by ste si doma udělat větší pořádek. A taky se konečně rozhodnout co jste, jestli jste Lojza, nebo Milan. Tahle rozpolcenost je příznakem schizofremie…

  1. Rozpolcená osobnost patří do skupiny poruch osobnosti. Známější je jako syndrom rozdvojené osobnosti anebo tzv. alter ego osobnost. Choroba spadá do kategorie dissociativních poruch a neměla by se spojovat se schizofrenií, jak se tomu často děje. Nemá s ní nic společného.

  2. Bú, bú, bú,
   tak už jste se vyplakali? Když dojdou argumenty, je třeba napadnout diskutéra v osobní rovině. (Což je v mnohých diskusích na internetu zakázáno…)

  3. Upřesnění:

   8.2.2019 (16:25)
   tak už jste se vyplakali? (množné číslo)

   Má reakce patřila Kolemjdoucí na jeho pokus o psychoanalýzu.
   To. Vše.

  4. Nesmysl. Lojza byl dlouhodobý nick a Milan je skutečné jméno. Pro návaznost vím, že Lojza je Milan.
   A při příští změně nicku budu ráda, když se dozvím, že Lojza je XY.
   NO a další lidé to mají tak, že jen změní nick a buď změnu oznámí, nebo ne a pravé jméno sdělit nemíní. Proč také, že ano. Existuje GDPR a tak není povinnost občanské jméno zveřejňovat, jestli to dobře chápu.

  5. Matko,
   děkuji za upřesnění. Já bych i zde diskutoval klidně pod nickem Lojza, ale je to kvůli návštěvníkům, kteří sem nechodí moc často. Těm jsem chtěl říci, že Lojza alias Milan je autor.

  6. ad, Lojza alias Milan 9.2.2019 (11:18)
   Ano, tak jsem to také pochopila a podle mne je to v naprostém pořádku.
   Na rozdíl od Vás já své občanské jméno zveřejnit nemíním a to je myslím také v pořádku :-)
   Hezký den přeji.

 17. Největším problémem lidí není to, že v sobě vytvářejí falešného boha.
  Největším problémem lidí je to, že v sobě vytvářejí falešného satana.

  Demaskovat sofistikovanou lež na kvadrát je minimální šance z minimální šance.

  1. JK,
   tak nevím. Po přečtení Vaší pohádky se ze mě se stal prosťáček a takovému sofistikovanému výroku vůbec nerozumím.

  2. Lojzo,

   brzděte.
   Je ve vašem zájmu uklidnit se, více přemýšlet a méně exhibovat.

  3. Lojzo,

   ještě stále věříte na svobodnou vůli člověka? Nebo Vám už svítá, že tyhle všechny výšplechty co se tu objevují má na svědomí pán hmoty satan a dělá to pro Boha aby lidi měli být v čem zabředlý svou myslí a neměli prostor aby mohli přijít na to jak se věci s nimi opravdu mají.
   Milenium se při čtení náramně baví, a teď je to obzvláště bytelný studijní materiál.

  4. Milénie, i když si můžete myslet, že znáte pravdu, tak právě proto by Vám neuškodilo více pokory i možná trpělivosti s těmi, kteří jsou v poznání někde jinde a kteří stejně ale směřují ke stejnému cíli jako Vy.

   Berte to jako moji radu bližnímu svému a uznejte, prosím, že to celé není jen Vaše zásluha.

   Dobrou noc.
   Václav Žáček

  5. ad.: Lojzo, ještě stále věříte na svobodnou vůli člověka?

   Milenium,
   já jsem psal v knize i o svobodné vůli člověka. Člověk má svobodnou vůli, ale omezenou. Asi tak 10%, 90% je dané. Záleží to individuálně na každém člověku. Čím je člověk v hierarchii výš, tím, má menší svobodu, když je výš a ovlivňuje chod dějin, má svobodu malou.

   Přirovnal bych to k divadelnímu představení. Role hlavního hrdiny musí být odehrána téměř přesně, jinak by divadelní kus nedával smysl. Kdo hraje nějaké křoví, tak to může zahrát téměř svobodně, nebo tam i vůbec nemusí být.

   ad.: že tyhle všechny výšplechty co se tu objevují má na svědomí pán hmoty satan

   Že satan je pán hmoty to trvale odmítám. Je to Vaše nepochopení.

  6. Venda 8.2.2019 (19:57)

   To je fakt, Mileniovi by jistě neuškodilo více pokory i možná trpělivosti. Právě trpělivost je jedna z věcí o které vím bezpečně, že se s ní potýká.

   Nepřičítám si svévolně žádné zásluhy, ale ani vyny za chování a jednání Milénia.
   Karma je věc pouze hmoty, a ta vše nabízí vědomí, jestli si jí ještě přivlastní a bude proto trpět.

  7. Lojzo,

   „Že satan je pán hmoty to trvale odmítám. Je to Vaše nepochopení.“

   -Je pro Vás přijatelnější, když napíšu, že satan je energie která je z Boží vůle správcem hmoty? Shodneme se na tom, že satan není protihráčem Boha, ale jeho nástrojem?

  8. ad.: -Je pro Vás přijatelnější, když napíšu, že satan je energie která je z Boží vůle správcem hmoty?

   Není to pro mě přijatelné ani takto. Psal jsem Vám to již mockrát. Jenže kafemlýnek si dál mele tu svou. (Jeho ego nemůže taky jinak, když to má zapsané v DNA:-)))

   Ježíš učí modlitbu:
   Otče náš…
   …chléb náš vezdejší dej nám dnes..

   Pro Vás je chleba od satana, tak raději neobědvejte!

  9. Milan alias Lojza 9.2.2019 (11:15)

   zcela se míjíme, nerozumíme si, a Milenium má v DNA, že tohle sem pro narovnání tohoto nedorozumění ťukat nebude. Asi se projevila pokora a přijetí toho, že každý je na své úrovni poznání a chápání věcí.
   Klidně spusťte svůj kafemlínek o tom, že se tady někdo považuje za učitele a povyšuje se, pokud tedy nemůžete jinak ve své 10% svobodné vůli.

  10. Milenium 9.2.2019 (12:59)
   zcela se míjíme, nerozumíme si, a Milenium má v DNA,

   Milenium,
   tak jsem náhodou navštívil internetové knihkupectví Hledajíci a na co jsem tam nenarazil. Mají tam knihu: Jak to vidí Ivanka Adamcová Autor: Olina Táborská

   Krátká ukázka z knihy:
   Všechny myšlenky jsou od ega. Odlišují nás od skutečné reality Boha. Je jedno, zda jsou negativní či pozitivní, všechny patří hmotnému vědomí. Stav Boha je stav bez myšlenek. Nemáme svoji vůli, máme jen vůli Boha. Děje se to přes vedení myšlenkové fáze, kde je program v DNA nastavený se vším v myšlenkách, které si přivlastníme, a pak jsme vedeni jak pejsek na vodítku. Člověk by se jinak vyhnul svému učení, odmítal by je…

   Hádejte, na koho jsem si při čtení těchto řádků vzpomněl? Je možné, aby dva lidé v české kotlině měli naprosto stejný slovník?

  11. Pane Lojzo, na jedné nahrávce přednášky paní Adamcové, říká v jejím úplném začátku svým posluchačům………narodila jsem se jako mystička. A mystici mají své následovníky, žáky a Milenium, jak je vidět z těch pár řádků, ji poslušně a věrně následuje a její poznání sem přináší.

   Není na tom nic divného a proč mu jeho zdroj poznání nepřiznat. Někdo měl za sebou Francoucha /či jak se jmenoval?/, někdo Gítu, jiný Steinera nebo Blavatskou či další má učení Ježíše Krista……či jiné . A čte, poslouchá a přejímá jejich vedení. To není nic divného.

   Co píše paní Táborská a jestli to jsou slova paní Adamcové, to nevím, ale toto, co píšete jakoby od paní Adamcové, je podle mne její naprosté nepochopení zákona v tomto Stvoření.

   „Nemáme svoji vůli, máme jen vůli Boha.“

   Ona sem ale nechodí a jejímu příznivci, Mileniovi, se nedaří toto, co jste v ukázce uvedl, nijak dokázat.

   Kdybychom totiž měli jen vůli Boha, tak již v tomto světě neexistujeme.

   O mystice sem napsala jedna velmi šikovná paní ze Slovenska.

   K významu mystických zážitkov
   Alžbeta K. 18.6.2012 Duchovní cesta

   Je duchovná zrelosť závislá od prežitia mystických zážitkov?

   Žijeme v časoch obrovského pretlaku rôznorodých informácií zo všetkých oblastí života, vrátane duchovna, ktoré bývajú protichodné a zavádzajúce. Nie je náhodné, že rýchlosť šírenia informácií pomocou médií, najmä internetu, prostredníctvom článkov, videí, kníh, časopisov, prednášok, naberá na obrátkach.

   Podľa záujmu a zrelosti je každý človek účinkom zákona rovnorodosti priťahovaný k rovnorodému zdroju informácií, z ktorého čerpá pre vlastnú potrebu, a čo načerpal, odovzdáva ďalej.

   Aby sme si výberom zdroja, ktorý nám má poslúžiť na pozdvihnutie ducha, viac neublížili, ako pomohli, je dôležité nepodľahnúť lákavému podaniu, zvedavosti rozumu, či iným vábivým nápadnostiam. Spoliehajme sa viac na vlastný cit (vyciťovanie), ktorý sa nemýli. Učme sa bdelosti a ostražitosti. Len tak sa dokážeme vyhnúť nebezpečným nástrahám temných síl, ktoré všade rafinovane rozhodili svoje siete a pasce, aby nachytali najmä nepozorných, nerozhodných, vlažných, ľahkovážnych a namyslených na svoje vedomosti.

   K úskaliam, na ktorých môže nejeden stroskotať, patria aj mimozmyslové zážitky, tzv. mystické zážitky, ktorých význam býva často preceňovaný z nedostatočného poznania iných, dôležitejších skutočností. Človek, ktorý zažil viac mimozmyslových dejov, nechtiac podľahne duchovnej pýche, najmä ak sa porovnáva s ľuďmi, ktorí takéto zážitky nemali, či zažili menej. Pre neho mali konkrétny význam, aby mu sprostredkovali dôležitú skúsenosť. No každý človek je iný, jedinečný. Má tu svoju úlohu, je na svojom (vždy inom) stupni zrelosti. Pochopiť isté veci (ktoré iný spoznal napr. mystickým zážitkom), mohol už dávnejšie citom, celkom iným zážitkom, vhodným pre neho. Pochopenie istej veci sa nemusí udiať len mystickou skúsenosťou. Každý potrebuje spoznať a zažiť niečo iné, nie rovnaké s človekom, s ktorým sa zbytočne porovnáva.

   Mystické zážitky človek považuje obyčajne za niečo veľké, pretože sú nové, neznáme, čím podľa nich aj seba zaradí na vysokú úroveň duchovného poznania. No skutočnosť môže byť úplne iná. Svojou domnelou veľkosťou si tak sám zablokuje duchovný vývoj, aj keď podobné zážitky môžu pokračovať. Nezbadá, že je v pasci.

   Duchovnej pýche môže ľahko podľahnúť hocikto, ak mu chýba vedomosť o tom, že každý ľudský duch zahalený v duši a tele môže mať len rovnorodé spojenie s neviditeľným svetom, predovšetkým so svetom myšlienok, s ktorým má v bdelom stave nepretržité spojenie. Jeho spojenie však siaha vždy len do takej úrovne (nahor či nadol), do ktorej duchovne dozrel, teda kde skutočne patrí. Nie kdesi vysoko, kde sa podľa svojho preceňovania sám zaradil. Pritom nie je podstatné, či ide o zlého, alebo dobrého človeka. Presnejšie vyjadrené: žiaden človek nedokáže sám seba, svoju duchovnú zrelosť prehodnotiť prísne, správne a spravodlivo, pretože mu k tomu chýba schopnosť.

   Nebezpečnému omylu preceňovania ľahko podľahnú najmä tí, ktorí nemajú vedomosť o tom, že každý človek, všetky energie, ktoré magnetickou príťažlivou silou z univerzálnej sily ďalej slobodne používa, „spracováva na svoj obraz“, pretvára chcením, túžbou, citmi, myšlienkami, rečou a skutkami, neustále podliehajú organizovanej práci prírodných, univerzálnych zákonov, ktoré mu z toho, čo stále „produkuje“, zatkávajú budúci osud a zároveň spravodlivo prinášajú všetky životné lekcie k prežitiu. Prírodné zákony pracujú neomylne, prísne a spravodlivo. Nepripúšťajú žiadne odchýlky, ani výnimky. Nedá sa ich obísť, prekabátiť ľsťou, ani žiadnou šikovnosťou rozumu.

   Mimozmyslové zážitky sú jasným dôkazom existencie záhrobného, neviditeľného sveta, potvrdením, že človek nie je fyzickou bytosťou, ale duchovnou bytosťou žijúcou prechodne v ľudskom tele. Že fyzickou smrťou život nekončí, ale pokračuje. Mimozmyslové zážitky jednotlivcom prinášajú im potrebné konkrétne skúsenosti v pravý čas, aby z ich pomocou získali obraz o vlastnej úrovni zrelosti, tiež o úrovni, v ktorej tento zážitok prežívali. Zistia to podľa toho, čo pri tom videli, počuli, zažili, ako sa cítili. Podľa skutočnej úrovne zrelosti je mimozmyslový zážitok pre tú ktorú dušu pomocou, posilou, povzbudením, radou do budúcnosti, ale aj varovaním a pod.

   Z uvedených dôvodov vo všeobecnosti „mystické“ zážitky, ani ich počet, nemožno považovať za meradlo či záruku vysokej duchovnej zrelosti, pokroku. K tomu sa musí duch človeka dopracovať usilovnou a vedomou prácou sám na sebe. Potom je mu pridané (alebo odobraté), čo si zaslúži, čo potrebuje.

   Ani mediálne dary, prebudené mediálne schopnosti, ako jasnovidnosť, jasnočujnosť, liečiteľské schopnosti, nie sú meradlom či zárukou vyspelej duchovnej osobnosti. Rovnaké platí pre mimoriadne inteligenčné až geniálne schopnosti, vynikajúcu pamäť či disponovanie širokou škálou naučených vedomostí a pod. Na druhej strane nie je vylúčené, že skutočne duchovne vyspelá osobnosť môže a nemusí mať tiež niektoré z týchto darov či zručností.

   Kde a v čom teda máme možnosť získať záruky v duchovný pokrok? Kto a čo nám naozaj pomôže zvýšiť duchovnú zrelosť?

   Pokorné poznávanie prírodných, univerzálnych zákonov, ktoré sú Božiu Vôľou. Múdro podriadiť svoju vôľu Božej vôli, jej zaradením do praktického života.
   Pokorné poznávanie aspoň základného prehľadu úrovní Stvorenia, ktoré nám pomôže ujasniť si, kde je naše miesto. Kde je náš pôvod a skutočný Domov. Aby sme sa rúhavo nepovyšovali, nepreceňovali, ale ani nepodceňovali voči nášmu Stvoriteľovi, ktorý je Najvyšší.
   V práci na sebapoznaní a sebavýchove, aby sme si dokázali priznať vlastné osobnostné a charakterové slabosti a nedostatky a snažili sa ich vedome zbavovať.
   V úsilí o čistotu myslenia, aby sme ani myšlienkami neubližovali sebe a blízkym.
   V čistote reči a v konaní skutkov s dobrým úmyslom. Aby sme v láske blížnym pomáhali potrebným.
   Čo znamená prevziať za seba zodpovednosť. Za svoje chcenie, túžby, city, myšlienky, reči a skutky.
   V prežívaní vďačnosti a úcty k Stvoriteľovi za milosť bytia, s láskou a podporou všetkého živého, posilňovať a rozvíjať svoj duchovný cit.
   V budovaní si cesty k Svetlu upevňovaním túžby po svetlom Domove Večného Ducha, kde je aj náš skutočný cieľ a Domov, do ktorého sa smieme vrátiť ako zrelé, seba-vedomé duchovné osobnosti.
   Pestovaním krásy, prežívaním lásky a radosti.
   Záleží len na nás, našom slobodnom rozhodovaní, ktorý smer cesty a prežívania si zvolíme. Zároveň si vytyčujeme cieľ, do ktorého dôjdeme. Nenechajme sa učičíkať poľahčujúcimi kvetnatými rečami, že všetko máme dovolené, že život je hra. Že nám bude všetko Stvoriteľom zmäkčilo odpustené bez nášho vážneho, precíteného chcenia a úsilia. Dovolené máme naozaj všetko, ale je nutné si uvedomiť, že za všetko nesieme osobnú zodpovednosť, ktorá sa dostaví k prežitiu. Môžeme si bezstarostne užívať, ba aj vedome páchať zlo, ale odčiniť a napraviť to budeme musieť sami tak, či tak! Nezabúdajme, že daná milosť a čas na nápravu vecí sa rýchlo kráti, aby sme nič nepremeškali. K tomu si zaželajme spoločne dobrú vôľu, veľa síl, lásky a porozumenia!

   Alžbeta K 
   . . . . . . . .

   Dobrou noc
   Václav Žáček

  12. Lojzo,
   Stejný slovník píšete? jde sdělit stejné myšlenky -neexistenci svobodné vůle člověka a program těla uložený v DNA jiným slovníkem?
   Na Vendovi žádosti jsem zde již dávno uvedl jako jeden z nejsilnějších zdrojů tvořících Mileniovo poznání učení paní Ivy.

   Pokud je za Vaší otázkou představa, že Milenium je žena se jménem I. Adamcová je nějaká možnost jak to zde vyvrátit?
   Mě taková možnost nenapadá, a ani mi to nepřijde smysluplné a důležité.
   Nebo mam zalhat, že jsem tato paní aby jste měl radost? Aby jste mohl s pýchou napsat, že od prvního příspěvku jste věděl, že Milenium je žena, pravda zprvu jste měl na mysli úplně jinou paní.

   Když Vás to přivedlo k té knize, ne náhodou, co si jí pořídit, případně někde vypůjčit a přečíst?

  13. ad.: K úskaliam, na ktorých môže nejeden stroskotať, patria aj mimozmyslové zážitky, tzv. mystické zážitky, ktorých význam býva často preceňovaný z nedostatočného poznania iných, dôležitejších skutočností. Človek, ktorý zažil viac mimozmyslových dejov, nechtiac podľahne duchovnej pýche, najmä ak sa porovnáva s ľuďmi, ktorí takéto zážitky nemali, či zažili menej.

   Vendo,
   moudrý příspěvek i moudrá slova paní Alžběty.
   Díky za něj.

  14. ad.: Když Vás to přivedlo k té knize, ne náhodou, co si jí pořídit, případně někde vypůjčit a přečíst?

   Milenium,
   ani náhodou. Jen v ukázce na 5 řádků nacházím 5 nesmyslů. Nebudu je všechny vypisovat, stačí jeden:

   ad.: a pak jsme vedeni jak pejsek na vodítku. Člověk by se jinak vyhnul svému učení, odmítal by je…

   Když jsme pejsek na vodítku, tak na co se máme něčemu učit. Stačí se nechat vést.

 18. Milenium 8.2.2019 (19:02) píše:“jak se věci s nimi opravdu mají“.
  – V tom máte pravdu, že málokdo tuší jak se věci opravdu s nimi mají. Když je člověk mladý tak ho krmí hloupostmi ve škole, potom je zaneprázdněn prací, aby se uživil a když je už starý a má čas na poznávání skutečnosti, tak stářím odchází z tohoto světa a bere si svojí pravdu jinam. Zdá se, že tenhle Boží experiment s bytostí zvanou člověk končí, protože životní prostředí tady je už natolik zničené, že neposkytuje čas na další vývoj. Moudrost se tak přenáší do reality mimo prostoročas akaši, kde žijí božské bytosti na docela jiné úrovni poznání. Je to však důvod k pobavení? – Nemyslím…

 19. Vendo, – potešilo ma, že ste sem vložil ten pekný príspevok od „velmi šikovnej paní ze Slovenska“.
  Inak nie som celkom presvedčený o tom, že to písala Alžbeta K.(karmelitánka?), ale, zdá sa že je to rukopis dajakého rozumného kňaza, ale – to nie je až natoľko dôležité. Škoda, že tu nemáme viac príspevkov od tej „Alžbety K.“, možno by sa zvýšila aj ich kvalita.
  Pekný deň!

Diskuse byla ukončena.

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2022

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Tento web používá jen nezbytně nutná cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení.

Odkazy:

Slunovrat Agentura BYTÍ Záhady-Zdraví.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference