mapa stránek || vyhledávání

První z deseti kroků ke vzkříšení evropského civilizačního centra

karel-iv-karlstejn-nahledV poslední době jsme slyšeli mnoho o vnitřně více zřícím českém králi a císaři Karlu IV. To nejdůležitější z jeho způsobu vládnutí, tvořící podstatu Karlem připravované „ústavy Evropy“ Majestas Carolina, většině ale uniklo. Je v něm naznačen způsob, jakým má být vykonávána vláda ve spravovaném celku. Karel IV. se jej ve svém způsobu vládnutí v tichosti držel a právě tento způsob výkonu vlády je podstatou toho, že je uznáván dodnes. Ba ještě víc. Právě jeho osnovný princip je i dnes vzorem pro řešení v rozhárané ateistické Evropě. Klid a všestranný rozvoj v EU nastane ihned, jakmile jej nové duchovnější vedení soustátí konečně objeví a začne jej uvádět při řízení v praxi. Císař Karel IV. veden svou intuicí správně prohlédl, že vždy při výkonu vlády jakékoliv správní jednotky musí její vládce při rozhodování postavit na první místo objektivní zákony stvoření (Vůli boží), na druhé místo prospěch spravované jednotky a až teprve ve třetí řadě může uplatnit svou osobní představu moc držící člověk, a to včetně králů!

Problém je v tom, že na těchto principech by se kromě satanistů shodla drtivá většina lidí. I prospěch celku je celkem dobře stanovitelný. Dnes je vnímán jako demokraticky vyjádřená vůle většiny lidí ve spravované jednotce. Dokonce i tehdy, když se takto zjištěná vůle lidu následně ukáže nebýt správná! Víme přece, že Božská Spravedlnost se vykonává zákonem „setby a sklizně“. Když se tedy většina rozhodne správně, následně je dalším vývojem věcí pozemských odměněna blahem. Když špatně, potrestá se vynořenými potížemi. Z důsledků rozhodnutí poznávají člověk i národy příčiny chyb a mají možnost opravit se. Na základě tohoto zákona stvoření „setba-sklizeň“ (příčina-následek) probíhá konec konců celý osobní i civilizační vývoj.

Nejsvízelnější je to s nacházením a i formulováním toho, co pojmenováváme jako boží Vůle. A pak ji správně zakomponovat do zákonů správy státu. Co člověk a co náboženská skupina, (víra, vyznání,) to odlišný názor a výklad boží Vůle. Zejména za současné situace, kdy jsme jako lidstvo v poznání zákonů stvoření velmi nepokročilí. Nevidím proto jiné východisko, než za uplatňování široké tolerance se opřít o dosud nejúspěšnější civilizační fundament, tedy deset božích rad zachycených Mojžíšem. Tzv. „Desatero božích přikázání“. Nejúspěšnějších proto, že právě na nich postavená evropská křesťansko-židovská civilizace na zeměkouli vyspěla nejvýše! I její současný úpadek je právě do velké míry důsledkem opouštění žití onoho Desatera v životě jednotlivce i národů. Tento zhoubný společenský vývoj se děje ale proto, že principy vztahů mezi lidmi a Podstatou světa a lidmi navzájem, v Desateru obsažené, nebyly již dávno hlouběji pochopeny, rozpracovány a modernímu člověku srozumitelně přednášeny. Ne již jako „boží přikázání“, ale jako zformulované duchovní zákony vesmíru. Neboť Desatero svou povahou nejsou přece žádná „boží přikázání“! Jsou to přímo božské rady Podstaty světa člověku prostřednictvím Mojžíše. Dávají jednotlivci i poučenému národu návod, jak se vyhnout karmě! (Kdyby totiž se někomu skutečně podařilo porušit přikázání Boha Podstaty světa, v tom okamžiku by neexistoval!)

Nyní se budeme konkrétně zabývat nacházením toho, co v dnešní úrovni poznání lidstva konkrétně znamená Mojžíšovo první přikázání „v jednoho Boha věřiti budeš“! Jen naiva si může myslet, že Bůh potřebuje, aby v jeho existenci člověk věřil. Podstatou této rady je sdělení Stvořitele člověku, že jen na základě zapojení tohoto axiomu do procesu poznání může člověk dohlédnout smysl existence světa (vesmíru) i každého jednotlivce v něm!!! Nalézt tak smysl svého vlastního bytí!!! (A vyhnout se tak nihilismu, pocitu vyhoření a depresi.)

K nalezení smyslu své vlastní existence nemůže člověk dospět rozumem! Viz naprostá rozpačitost „vědy“ a vědců z této otázky. Je jimi označována za „irelevantní“. Logicky. Jestliže jsme se jako lidé rozumovým zkoumáním (vědecky) dopátrali, že vesmír i země kdysi skutečně vznikly, a před tím nebylo nic, pak následně se ve vzniklém vesmíru objevil život a člověk, jen v mysli člověka-živočicha nevyvstane otázka: proč se tak stalo? A dále, Proč se „tu na zemi“ v podobě lidské bytosti já osobně ocitám a v čem se to vlastně ocitám? Bez správné odpovědi na tyto otázky stojí všechny další rozumové nálezy vědců „přímo na vodě“! Jsou k získání vůle a energie k životu neužitečné, o radosti ze života a vděčnosti za život ani nemluvě. Nepovzbuzují v době zákonitých životních těžkostí touhu žít tento život. Nepohání aktivitu k tvorbě jednotlivce ani národy. Jestliže přiměřeně správné odpovědi na tyto otázky člověk nemá, propadá zákonitě depresi, národ stagnaci a úpadku. V celé civilizaci se rozkládá zákonnost a tím její uspořádání. (Což vidíme právě dnes.)

Odpověď na tyto otázky může člověku získat jen od Tvůrce jeho samého i toho všeho kolem. Neboť jen Ten byl před vznikem vesmíru (velký třesk), života a člověka v něm! A bude i po něm! Odpověď na „proč“ může znát pouze ta „Síla“, která vše existující vytvořila! My lidé obvykle pojmenováváme tuto Sílu lidským slovem Bůh!

Jen Stvořitel světa sám může vědět, proč vše učinil neboli jaký má vše existující a Jím řízené smysl. Jen On to může člověku formou milosti sdělit! Takové sdělení je projevem lásky ke stvořenému člověku. Jedině Stvořitelova odpověď správně směruje další hledání člověka ve stvoření. Jen první správný závěr, Bůh existuje, staví další nálezy člověkova myšlení „na skálu“. Dává mu onen bájný Archimedův pevný bod v oblasti poznání. Bůh to člověku sdělil prostřednictvím Mojžíše a proto si sdělení „Desatera“ máme nanejvýš vážit. Jako daru z lásky od Podstaty světa!

Z výše uvedeného můžeme již sami rozumem dovodit duchovní axiom:

Svět kolem nás i náš vlastní život má smysl z hlediska věčnosti! My jednotlivci i národy jako celek jej žitím života máme hledat a nalézt! Právě toto hledání dá nakonec životu člověka smysl z nadčasového hlediska!

Výše uvedené nás dovede k prvnímu kroku opravy směru vývoje současné evropské civilizace, EU jmenovitě. Má-li současně evropská ateistická civilizace přežít, musí její mocenské elity zajistit zakomponování principu existence Boha do ústav států. Od tohoto kroku odvodit zákony, chod institucí, zaměření škol, médií atd. Všem se musí předložit a vyučovat, že Bůh neboli konečná Spravedlnost existuje! A člověk je povinen veškerou svou činností, tedy i výkonem správy státu, jednat v duchu očekávání dokonalého Boha. Má usilovat o Jeho napodobení, neboli jak říká bible, „být Mu k obrazu“. Zejména při výkonu funkce ve státě! V okamžiku, kdy se rozhodující většina lidí řídící státy začne považovat za pověřence Podstaty světa, jejich chování a tím poměry v řízení evropských států se změní. Kontinent se stane pro všechny nesrovnatelně lepším místem k životu.

Ostatně výše uvedené jsem neobjevil! Již starořecký Platón učil: „Špatné konání lidí (i politiků) je jen projevem jejich nevědomosti. Kdyby věděli, že nemohou uniknout následkům svých špatných činů a myšlenek, chovali by se tak, že svět by se stal mnohem lepším.“

Jakmile tedy každý člověk (členové elit zejména) začne dávat své myšlenky a činy do souvislosti s existencí Boha a konečné Spravedlnosti, svět se okamžitě začne měnit k lepšímu. K provedení tohoto obratu v denní společenské a kulturní praxi vede jen jedna cesta: ateizmus musí být vědomostní elitou vysvětlen jako ukázka vadného myšlení s jistým špatným koncem pro jednotlivce i národ. V důsledku tohoto poznatku nemohou být v úřadech, školách, institucích a médiích států usazeny osoby, které nevěří v Boha. Nevírou ve Spravedlnost a smysl života každého člověka vyjevují tito lidé, že v případě nemožnosti kontroly jejich práce nejsou vázáni odpovědností před Vyšším principem. Právě současný chod společnosti vyjevil, že kontroly výkonu státních funkcí a chodu práva se ukazují jako velmi omezeně účinné. Odstraněním žitého ateizmu řídících činitelů současné konzumní společnosti zvolí evropské národy boží vůli. Věčnost jim „naměří stejnou měrou“, jak říkal Ježíš. Nadělí jim z ní trvání neboli budoucnost.
 

Josef Staněk
 

Poslední články autora:


Hodnocení článku
Tisk Tisk
Všechny komentáře jsou schvalovány administrátorem. Z tohoto důvodu mohou být zveřejněny se zpožděním od několika minut do několika hodin. Odstraňovány jsou komentáře obsahující vulgarismy, spam, invektivy, apod.

39 komentářů

Přidat komentář
 1. Autor, píšeš:

  …My lidé obvykle pojmenováváme tuto Sílu lidským slovem Bůh!..

  Keby si chcel byť objektívny, tak by si napísal, ,,my niektorí“ s diagnózou TG … a ,,vy“, ktorí patríte do Ústavu Dr. Chocholouška túto Silu, ste pomenovali takým všeobecným slovom Boh, ktoré neznamená nič viac, ako Vesmírny Prd…

  Dobre vieš, že krsťanský Boh je ,,macerátom“ toho Prožidovského Hospodina, ktorého si vymysleli, aby na neho zvalili všatko ZLO , ktorého sa dopúšťali, keď obsadzovali územie, ktoré si ,,adoptovali“ už skôr .

  A on, Tajtrlík“ čuší, lebo je vymyslený…

  A ďalšia veta, ….Odpověď na tyto otázky může člověku získat jen od Tvůrce jeho samého i toho všeho kolem. Neboť jen Ten byl před vznikem vesmíru (velký třesk), života a člověka v něm!..

  No neviem , neviem či tadiaľto vedie cesta Tvojho hľadania a klopkania…
  Veľký Tresk je ,,mnemotechnickou“ pomôckou vedy, lebo zatiaľ nemá iné ,,lepšie“ riešenie problému.
  Už aj Tajtrlík z Vatikánu sa tejto ,,obezličky“ zachytil, ako voš špinavého tela človeka.
  A Ty si Svedok Hospodinov, že sa ,,opovážiš“ tvrdiť,….Neboť jen Ten byl před vznikem vesmíru (velký třesk), života a člověka v něm! …

  Že Netvor z hlbín vesmíru vznikol ešte skôr, ako tá ,,vymyslená“ Veľká trieskavica – VT, to je už Pozvánka do Ústavu Dr. Chocholouška a prednostné vybavenie cimry s výhľadom na Krematórium….

  A kde by sa Ten Tajtrlík-Boh schovával pred VT , keď vraj ešte neexistoval Čas, Priestor a Hmota. A kto stvotil toho Tvojho Boha? Galaktická sliepka Manndora?

  A tak si zaspevajme : Keď ešte nebol VT, už vtedy ,,Dúšik benedictus“ poletoval v singularite, ako myš v akváriu…

 2. Hezkou neděli, pane Staněk.
  Články jste vypiloval už k takové dokonalosti, že se jim nedá téměř nic vytknout. Vaše vize duchovní Evropy, resp. budoucího světa je možná správná. Ovšem to, co popisujete, potrvá mnoho desítek, ne-li stovek let. Vy si opravdu myslíte, že si nějaký Bžunker řekne: “Já nejsem dost duchovní, tak proto odstupuji.“ Tak to asi nebude.
  Navíc s vírou v Boha se okamžitě lidem vyjeví faráři, kostely, katolická církev. No a to vyvolá u lidí ještě horší asociace, než ten Bžunker. (Jeden postřeh ze života. Na autobusové zastávce byl plakát: „Život a smrt bez Ježíše nemá žádný smysl.“ Pod tím bylo fixou připsáno: Tak děti kalhoty dolů a předklonit.) O konci katolické církve jsem psal už v diskusi pod Vaším minulým článkem.
  Pokud tedy tady (v celé EU) nefunguje žádná duchovní organizace, kdo by ty lidi do těch všech funkcí měl dosazovat? Kdo by to všechno měl udělat? Vy už 20 let píšete pořád stejně: Vy si myslíte, že někdo přijde, mávne nějakým kouzelným proutkem a všechno zduchovní, uvěří v Boha a začne dodržovat jeho zákony. K tomu je ještě hooooooooooooooooooooooodně dlouhá cesta.

  1. Pro Milana; omyl, cítíte? Už to přichází;a nikdo tomu nezabrání. Mír vám,to je nej,nej,nej…statek tohoto světa. J.K.

   1. Pro Jana:
    To zní tajemně. Jakože Vy víte a já nevím. Co přichází?

  2. Milane, já jsem pamětník několika zásadních zvratů a to ze dne na den. Za těchto vládnoucích poměrů byste měl pravdu, ale čas oponou trhne, stane se něco velmi neobvyklého a promění se vše, i myšlení davu. Ono ostatně „po zajících skáče!“.

  3. Přesné!

   Existence Boha bude do ústav dávána až tehdy, když bude většina lidí vědět, jak se věci mají. A k tomu je ještě velmi, velmi daleká cesta.

   A jiné možnosti nejsou. Případné násilné zavedení tohoto nějakou elitou je odsouzeno k logickému nezdaru, nemusím snad vypisovat proč. Na nějaké zázračné urychlení procesu poznání také nějak nevěřím, jednak protože k ničemu takovému zřejmě nikdy nedošlo, druhak díky vlastní zkušenosti s tím procesem.

 3. Milane, dobre píšeš, keď si napísal, tú myšlienku: …Navíc s vírou v Boha se okamžitě lidem vyjeví faráři, kostely, katolická církev….

  Čo ale z Tvojej úvahy vyplýva, JE nutné nájsť Nové Náboženstvo, Nového boha, Nové myšlienky, ktoré by HO podporili…

  Je to veľmo ťažké duchovné cvičenie a je v dnešnej dobe nezrealizovateľné..

  Niet takého NOVÉHO boha, ktorý by ľudstvo zjednotil. Jedine by nás – ľudstvo spojilo Vesmírne nebezpečie, napr. od takých Klingónov, ktorí by ľudstvo začalo masakrovať bez ohľadu na národnosť, vieru a vnútorné pochody v ,,sopli“ jednotlivcov . A jednota by nastala okamžite, keby siahli aj na vyvolených, teda na Potemkina, Bigmana, a ostatných ,,politických poskokov“ tých z prvej kateórie…

  Ale aj tu by hneď zaúradoval Tajtrlík z Vatikánu, ktorý by Klingónom pomohol, keby ONI prestúpili na kresťanskú vieru a vieru v Ježišťoka.

  Len keby boli vatikánisti ,,odkopnutí“, vtedy by pochopili, že inej cesty ,,zatiaľ“ niet, ako Zjednotená ľudská federácia. Otázne by však aj tak bolo, dokedy by táto ,,ľudská jednota“ pretrvala, lebo zatiaľ pri každej ,,okupácii“ sa našlo veľké množstvo udavačov, tajných aj verejných prisluhovačov…

  Takže by to bolo Jednoduchšie aj pre Invazistov, keby hneď na začiatku vykynožili ľudstvo dôslednejšie ako to zrobil virtuálny Hospodin pri tej inkriminovanej Potope, kedy ponechal pár Vyvolených a kukaj , kde sme to my, ich potomkovia dopracovali.

  Aby Zemevajce už nikdy nazažilo ČLOVEKA, je nutná jeho totálna genocídka…

  Sodoma, Gomora……

 4. Karmě se nedá nikdy vyhnout – její působení je neměnným Vyšším zákonem !

  Ale autor píše : „Jsou to přímo božské rady Podstaty světa člověku prostřednictvím Mojžíše. Dávají jednotlivci i poučenému národu návod, jak se vyhnout karmě! “

  A tak i autorova následující citace Platona sděluje něco jiného než jeho sdělení zdůrazněné tučným písmem, že božské rady dávají jednotlivci i poučenému národu návod, jak se vyhnout karmě!!

  „Již starořecký Platón učil: „Špatné konání lidí (i politiků) je jen projevem jejich nevědomosti. Kdyby věděli, že nemohou uniknout následkům svých špatných činů a myšlenek, chovali by se tak, že svět by se stal mnohem lepším.“

  1. Karma je stavu mysli,srdce.Podle toho,kolik je v ní lásky bezpodmínečné a
   moudrosti.Bez přetvářky,manipulace,arogance,květnatých slov,….

   Otcova slova:
   Chudoba srdce je zlo,zlo dělá zlo,zlo umí ublížit,no opravdu umí ublížit srdce,
   sebelítost je největší zlo.To Já mám na všechno a na všechny vliv…

   1. Otcova slova. Předpokládám, že to říkal Váš otec. Otec ve smyslu Bůh takhle ukecaný není, když tak mluví ústy proroků, což se často slyší i v kostele.

 5. Pane Staňku.
  Celkem 36 vykřičníků v článku, mírně nad standard.
  „Mojžíšovo první přikázání „v jednoho Boha věřiti budeš“! Jen naiva si může myslet, že Bůh potřebuje, aby v jeho existenci člověk věřil. na základě zapojení tohoto axiomu do procesu poznání může člověk dohlédnout smysl existence světa (vesmíru) i každého jednotlivce v něm!!!“
  Hezky. Jistě Vy sám se nepovažujte za naivu, zapojil jste axiom a dohlédl smysl existence světa, vesmíru i sama sebe.
  Mohl byste alespoň naznačit, čím se to u Vás projevuje? Pokud Bůh nepotřebuje, aby člověk v něj věřil, tak se divím, že to přikazuje jako první přikázání, které vydrželo 2 000 let. Mojžíš nechal muže z rodu Levi projít s meči táborem tam a zpět a povraždit ty, kteří uctívali zlaté tele. Člověk by řekl, že ten, kdo nevěřil v jednoho Boha měl smůlu a byl Bohem ( Mojžíšem jako jehoi prodlouženou rukou) vyhuben.
  Až teď po 2 000 letech tu máme od Vás výklad, že věřit v jednoho Boha nebo nevěřit je tak nějak jedno, jde o poznámí všehomíra a sebe.
  Článek :“V důsledku tohoto poznatku nemohou být v úřadech, školách, institucích a médiích států usazeny osoby, které nevěří v Boha. “
  No měli jsme asi 16 ministrů školství od sametu, hubili školství silně, ale stále školství máme. Pokud se v této generaci se vyženou ze školství ti, co nevěří v Boha, tak bude konec školství jistý.
  Jsem člověk, který svým způsobem věří v jednoho Boha, ale nejsem tak naivní, abych si myslel, že reformy instituce bez atheistů, je něco jiného než plané řečnění.
  Která fungující země na světě nemá ve státních institucích atheisty?
  Která víra v Boha bude ta pravá? Jak ochráníme lidi od sekt, např:
  http://zpravy.idnes.cz/serial-sekty-kulty-mesiasi-imanuelite-parsifal-imanuel-pj6-/domaci.aspx?c=A160704_183249_domaci_jkk

  1. 27Ničema vyhrabává zlo, na jeho rtech jako by byl spalující oheň.
   28Proradný člověk vyvolává sváry a klevetník rozlučuje důvěrné přátele.
   29Násilník svého bližního láká a svádí ho na nedobrou cestu.
   30Kdo přimhuřuje oči, myslí na proradnost, kdo svírá rty, už dokonal zlo.

 6. Vážený pane Staňku…
  Děkuji za zajímavý článek. Jedna z důležitých otázek je, zdali jsme i my sami existovali před Velkým třeskem. A vždy mě napadá analogie…kde jsou programy v počítači před zapnutím a jestliže
  na počátku bylo Slovo…neboli informace…neboli program.
  Jinak co se týče našich elit, řekl bych, že jejich chování je stále odrazem našeho vlastního národního nevědomého stínu…neboť pořád platí, že každý národ má takovou vládu, jakou si zaslouží :-) Další vývoj nás buď povznese, nebo dojde k silné regresi. Asi tak jako v Německu, které ve 20 letech minulého století bylo pro Evropu vůdčím představitelem filozofického myšlení pod vlivem Goeteho, Schillera a dalších a za pár let na to v něm prakticky pochodovali římské legie z doby před dvěma tisíci lety. Ale i kdyby se nakonec stalo i toto, z hlediska celku a konečného cíle to nic neznamená, neboť vývoj jde po spirále a na rozdíl od lidí, Bůh má času do sytosti….neboli má pod kontrolou veškerý čas v tomto vesmíru…stejně jako my v tomto počítači .

 7. ad. Jestliže přiměřeně správné odpovědi na tyto otázky člověk nemá, propadá zákonitě depresi, národ stagnaci a úpadku. V celé civilizaci se rozkládá zákonnost a tím její uspořádání. (Což vidíme právě dnes.)

  Rozklad je nevyhnutnou součástí boření hradeb mysli,tedy iluzí,představ a doměnek.

  Dnes mne Otec navigoval na Přísloví 16 a vidím,že tam jsou odpovědi pro všechny:

  1Člověku je dáno pořádat, co má na srdci, ale na Hospodinu záleží , co odpoví jazyk.
  2Člověku se všechny jeho cesty zdají ryzí, ale pohnutky zpytuje Hospodin.
  9Člověk uvažuje v srdci o své cestě, ale jeho kroky řídí Hospodin.
  11Vahadla i správné misky patří Hospodinu, všechna závaží jsou jeho dílem.
  16Získat moudrost je lepší než ryzí zlato a získat rozumnost je výbornější než stříbro.

  1.Člověku(falešné,stvořené osobnosti) je DÁNO(od danost) uspořádání (stavby,konstrukce,kostry) toho,co má na mysli,ale od Živé/ho(YWHW) záleží porozumění.Kolik Lásky má v srdci.

  2.Člověku se jeho vnitřní pohyb od jednoho bytí ke druhému zdá poctivé,pravé,ale
  podnět(popud,motiv)zkoumá(hodnotí)YHVH-Živá/vý.

  9.Člověk rozjímá(ale také spekuluje) o svém vnitřním pohybu bytí,ale jeho nezávislou životní cestu,při níž se učí spoléhat na svoje vlastní síly,ovlivňuje YHWH.

  11.Tyč rovnováhy i vzestupy a pády(podle schopnosti vnitřně zpracovávat) patří YHWH(Živé/mu),všechna břemena(závislosti,chtění,přání,nechtění,emoce,vztahy,
  atd.)jsou jeho sebevyjádřením.

  *vahadlo:
  http://umcentrum.cz/_cms/gf/modules/catalogue/loga/9815_1329679168.jpg
  http://www.loutky-marionety.cz/images/D/Pierot-pa051m.jpg
  http://blog.sme.sk/blog/9672/230830/vahadlo.jpg
  http://www.dasfm.cz/obrazek/vahadlo_ferak_1/vahadlo-ferak-1_800.jpg?r=800

  16.Získat vědomosti a zkušenosti je lepší než pominutelnost a získat rozumnost je výbornější než příslib bohatství.


  ad.Jen Stvořitel světa sám může vědět, proč vše učinil neboli jaký má vše existující a Jím řízené smysl. Jen On to může člověku formou milosti sdělit! Takové sdělení je projevem lásky ke stvořenému člověku.

  Ano,pokud znáte sebe vpravdě,znáte Otce i Matku,nemáte problém ukazované odpovědi a rady vidět.Bůh s námi všemi mluví neustále.

  PS: YHWH = „Život pamatuj na dnes“

 8. Hvězdička,

  nič v dobrom, ale keď napíšeš takú hovadinu : …Bůh s námi všemi mluví neustále…., tak si nemôžem nemyslieť, že nie si ,,psychicky mimo“…

  Že prečo to tvrdím ? Pre Tvoju nadutosť a neskromnosť, lebo ten virtuálny Netvor z hlbín vesmíru nepovažuje človeka za partnera, ale len za svoj výrobok , s ktorým je pre neho podradné vykecávať.

  Možno s Ním vedieš Monológ,ale keďže boh nemá ,,hubu“, nemá hlasivky, nemôže ani hovoriť, ani šepkať.. Keď sa k nemu v modlitbičkách obraciaš, aby Ti zrobil toto, a možno aj toto a ešte aj toto , tak to nie je dialóg, keď píšeš že :… Bůh s námi všemi mluví neustále…

  Keď píšeš: ,,všemi“, môžem Ti skromne povedať, že ani so mnou, ako Neznabohom si ešte nepokecal, dokonca sa ani o kontakt nepokúsil.

  Túdle nudle. On, pretože je vymyslený, nekomunikuje ani so Židmi a na Tajrlíka z Vatikánu tiež zvysoka serie…

  Takže ak Ťa ,,TO“ neprejde, aj Ty skončíš u Dr. Chocholouška ako pacientka…

  Podľa niektorých pacientov je TAM vraj dobre a preto sa mnohí Tam aj vracajú, lebo to je hradené zo zdravotného poistenia , čiže je to pre TEBA ako pacienta grátis…

  Buď rada, že to funguje v dnešnej dobe takto, lebo ešte v 19. stor. by si Ťa zobral do parády farár-špecialista a vyháňal by z Teba diabla aj s vnútornos-
  ťami. A vieš ako to vyháňanie bolí ? Nechci to ani skúsiť..

 9. Jedno přísloví říká – „projde-li pes polem bavlny, nevyjde z něho oblečen“. Na zdejšího autora J.Staňka mi toto sedí. Ve své častokráte velké duchovní vyspělosti tu na mne působí jako typický falešný guru. Jeho ego se projevuje ve velké nutnosti, přímo až poselosti, hodnotit svět, dějiny, osobnosti dávné i nedávné minulosti. A neustále zachraňovat lidstvo, civilizace, Evropu. Přemýšlel jsem o něm, na krátkou dovolenou jsem si vytiskl jeho předposlední článek. A když jsem přečetl tento, utvrdil jsem se.
  Copak duchovní člověk potřebuje nějak zachraňovat svět?
  Mnohem důležitější je, aby zachránil sám sebe. Není to sobeckost. Je to cesta poznání, na jejimž konci /někdy ale i dříve / končí jeho ego.

  1. Kdo se tedy zmýlil, při vyvádění z Egypta, a kdo v 1. století?
   Komenský snad chyboval, když posunoval lidi ke vzdělání? Pekaři a sedláci se mýlí, když zachraňují lidi před hladem?
   Asi jde o jinou souvislost, když italský kapitán velké lodi zachránil sám sebe a jiné ne, před několika lety, a půjde za to do vězení…
   Člověk zachrání sám sebe a už se nemusí vracet na Zem. Vyspělá duše ponechá méně vyspělé lidi jejich nevyspělému osudu?

   1. Toto, co kopíruji níže ze závěru článku J.Staňka a co má být asi tím NEJ /nebo prvním z 10ti kroků/, je příliš idealistické. Myslí si snad někdo, že každý člověk, jak píše autor, tedy jinak napsáno, všichni lidé, každý jeden z těch cca 7 mld. vč.elit budou v tomto světě věřit v existenci Boha a konečnou Spravedlnost?? Nějak najednou?? A pak se svět změní OKAMŽITĚ k lepšímu? Kravina. Ono to tak nikdy nebude. Pro to tento svět nebyl takto stvořen. Chce to jen pochopit ve své individuální rovině a dělat pro sebe vše dobré – není to sobeckost. K mé snaze o pravém poznání není třeba táhnout třeba jen osm set lidí z mé vesnice, kde žiju. Ono to prostě nejde. Ten se rozvádí s manželkou, jiný mlátí svoje děti, další je nevěrná, jiný žije pro karty, další má fotbal, druhý šetří na nové auto, pak jsou tu věřící a nevěřící, zdraví a nemocní, zaměstnaní a nezaměstnaní. Zamyslete se, prosím. A karma, osud? Tu má každý jinou a není v povinnostech žádného člověka, aby ji s ním prožíval.

    „Jakmile tedy každý člověk (členové elit zejména) začne dávat své myšlenky a činy do souvislosti s existencí Boha a konečné Spravedlnosti, svět se okamžitě začne měnit k lepšímu. K provedení tohoto obratu v denní společenské a kulturní praxi vede jen jedna cesta: ateizmus musí být vědomostní elitou vysvětlen jako ukázka vadného myšlení s jistým špatným koncem pro jednotlivce i národ. V důsledku tohoto poznatku nemohou být v úřadech, školách, institucích a médiích států usazeny osoby, které nevěří v Boha.“ . . . . . . . Toto je opravdu blábol. Vydávání neuskutečnitelného přání za to, co má Zemi a její obyvatele změnit !!!!!!!

    A pro diskutéra Gilg.Nohu – povšiml jsem si, že jste uvězněn v kritice křesťanství a židovství. Vše tu vždy obrátíte, když to jen trochu jde, směrem k těmto církvím – a mnoho lidí s cítěním Boha, Ježíše, apoštoly, tu tím i urážíte. A mimochodem, v mém krátkém příspěvku není nic o křesťanství, o Vatikánu, o farařích či o KC. Upamatujte se a nemanipulujte. On Bůh nestraní pouze jedné – dvěma církvím.

   2. Pan Staněk chce mít pouze věřící v institucích. Jak se ten neatheismus asi bude zjišťovat. Podle toho, jestli chodí do kostela? Z článků autora jsem vycítil nechuť ke kněžím. Tak si test ze znalostí Bible a článků p.S. Nebo doporučení uličního výboru složeného z ověřených věřících.
    Vše bez atheistů. Měli jsme tu už vládu dělníků, rolníků a pracující inteligence. A nic moc. Inteligence musela pracovat, ale dělník, když zaujal její pozice, tak nepracoval, kouřil na schůzích. Takže Obecní úřad se provoní kadidlem a půjde to ,bohajeho, dobře.

   3. A thé ismus je odpor k pití čaje. Pan Staněk tady kdysi propagoval pití zeleného čaje, čímž by se to mohlo také zkoumat. Kdo pozře tento čaj, může to mít vliv na funkci…

   4. Pane Luboš, ke světu bez ateistů vede i jiná cesta. Jejich odvolání ze života tou silou, která jim dala šanci na této planetě. Následující přírodní události to zajistí. Nechci ale o negativním řešení psát, protože nechci myslet negativně. Člověk při blížícím se nebezpečí má na svém místě udělat maximum, aby se nestalo. O což se snažím články a přednáškami. Pak se mu a jemu podobným katastrofa vyhne. Strom ekonomických vědeckých satanistů se zdá růst do nebe. Nebojte se, spadne. Už to cítí „v kostech“ většina. Bolavou GN zničí v blízké době nenávist, jíž je nasycena. Tu přece musí cítit z příspěvků každý, kdo to čte. Žádná naivita, ale „pedagogický optimizmus“, který pohne mnohé váhající k vzestupu a záchraně. Slyšeli jste Lazareva, on se snaží zvýšit procento přeživších tam z 15% výš. V Evropě vidí 1% přeživších. Já v Česku se snažím zvýšit 3% na 10.Čemu kdo věří, to jej v krizi podrží. Kdo věří v nic jako ateisti, toho nic podrží!

   5. Ono je to ovšem tak, že nějaký váš ateismus, neateismus nebo třeba kánoismus tu onu Sílu nijak zvlášť nezajímá. Zajímá ji, jak jste naložil se svým životem. A obelhat ji nelze.

    Víra v cokoliv vám sama o sobě žádné body zkrátka nepřinese. Ano, pokud vám vaše víra pomůže překonat nějakou krizi, sláva jí. Ale důležité je jen to, že jste překonal krizi, a ne jestli vám přitom pomohla víra v Boha nebo chození na ryby.

    Stvořitel je tu pro všechny, ne jen pro nějakou skupinku „věřících“. Žádné ty vaše „následné události“, které by svět zbavily nevěřících, nepřijdou. Všichni jsme na tom stejně a ve stejné hře.
    Nikomu nepomůže iluzorní snaha o zařazení se do nějaké elity věřících, vaše spasitelské snahy jsou směšné.
    GN jejich směšnost zřejmě vidí také. To, co vám vadí v jeho příspěvcích, není nějaká jeho nenávist-tu tam vidíte vy, protože je to vaše kuří oko, na které šlape.

   6. Pane Staňku, píšete :Bolavou GN zničí v blízké době nenávist, jíž je nasycena.

    No Vás sytí láska a pedagogický optimismus, což se projevuje propagací toho, že u nás zůstane 3% s vaší pomocí 10% lidí věřících. Zbytek bude s láskou a optimismem vyhuben, pardon odvolán ze života.
    Jdu si na to posílit zdraví, čerstvý česnek obsahuje baktericidní allicin.

   7. „V Evropě vidí 1% přeživších.“
    No to bude smradu z těch nepřeživších. To já budu raději mezi těmi nepřeživšími. Živí budou závidět mrtvým.

   8. Pane Staňku, člověk dostal šanci k životu na této planetě, to je pravda. Ale člověk se nedělí z pohledu stvoření na ateisty, buddhisty, křesťany /atd./. Jejich víra či nevíra je dána až vývojem a lidskou tzv.svobodnou vůlí – znáte to, jak Eva s Adamem ochutnali zakázané jablko, že ano? A co dělo pak? Dobře, že nechcete myslet negativně. To Vás ctí. Blížící se nebezpečí – inu, to je téma. Škoda, že se to dozví jen lidé z Vašich článků a na Vašich přednáškách. Máte to pojato i nějak komerčně? Rozumím tomu, že když bude člověk jednat podle toho, co si přečte ve Vašem článku či vyslechne na přednášce, že se katastrofám vyhne? A co je pak obdivuhodné, tato Vaše činnost zvýší v Česku přeživší z 3% – tedy z 10ti milionů místo 300 tis. lidí bude Vaší snahou zachráněn 1 milion, těch 10%? Domníváte se, že rozdíl, 700 tis. lidí je ten počet, který čte Vaše články a chodí na Vaše přednášky a tím se vyhne katastrofám? Pokud ale máte 700 tis. příznivců, měl byste se pokusit kandidovat na prezidenta. Volby jsou již v roce 2018! Značně byste se svou laskavou snahu vyhnout se katastrofám zviditelnil a získal třeba další sta tisíce příznivců. Hlavně byste mohl udělat i touto cestou to maximum, aby se nebezpečí nestalo – jak to ostatně píšete.
    Podívám-li se do statistik, získali v prvním kole prezidentských voleb dva postupující kandidáti / Zeman a pan kníže S./ 1.245.848, resp. 1.204.195 hlasů. Měl byste šanci tedy uspět a vyjít se svými bohulibými činnostmi na svět.

    Na závěr – jsem zvědav na Váš popis dalších devíti kroků.

   9. Jde o to, že sila, která bude odvolávat ze života, tak bude činit silou, tedy i všemi jí dostupnými živly. Včera tu spadlo v klidu 60 mm vody. Až se to spustí naplno, je dobré míti archu Noemovu. Ovšem nesmí místo vody přijít jiný živel, třeba oheň, že ano. A ono by mohlo přijít vše najednou, pak bude vyčištěna celá zem, nezůstane žádné živé procento. Pouze možná Zem zůstane, desky do sebe díky okovům možná opět zapadnou, zůstane „zářící kulička“ tiše plující vesmírem.

   10. Žádné živly nedonutí člověka stát se duchovním. Pan Staněk má asi na mysli síly, které si nedokážeme představit. Musím se přiznat, že si nedokážu představit, že: „dva budou mlít obilí, jeden bude vzat a druhý ponechán.“ To je opravdu mimo mé představy, nic takového se doposud nestalo.

   11. ad.
    Milan pro matku
    13.7.2016 (9:45)

    Představit si to lze lehce. Viz zemětřesení a tsunami v Asii, kdy mnoho lidí zahynulo, ale někteří přežili. Jde o to, jestli ta síla byla pouhou přírodní silou, nebo přírodní silou ve službách Síly, k čemuž bych se přikláněla, protože to bylo možné dopředu cítit na druhé straně zeměkoule. Jen kdyby to uměl člověk správně vyhodnotit, co se chystá. Tehdy ony mnou popisované desky zapadly, země, která se rozkmitala, se postupně uklidnila,… a „září“ dále na své pouti vesmírné…

 10. Luboš, píšeš:

  …Copak duchovní člověk potřebuje nějak zachraňovat svět?.Mnohem důležitější je, aby zachránil sám sebe…

  No neviem, či trafil ,,hlavičku po klinci“, keď si to písal. Vieš dobre, že cielom každého ,,člena sekty kresťanskej“, je za každú cenu byť ,,spásaný „až do konca vekov.

  V čom toto spásanie má byť to ,,nalepšie“, som sa z úst farárov, ani toho Opoida z Vatikánu do dnešného dňa nedozvedel, lebo celá KC už od počiatku vie, že sú to len dristy a kydy pre ,,veriacich prvého levelu“, ktorí aj tak skončia v ,,diere“
  zatratenia, ako ,,druhotný odpad určený na separáciu“…

  Tak nám Pinokia…, pokračovanie už vieš, tak načo míňať virtuálny atrament…

 11. Po delší době jsem opět na krátké návštěvě u kamaráda Vendy a luštím na netu i články na těchto stránkách.

  Říkám si, co by se muselo stát, když čtu Luboše, aby každý člověk, jak píše pan Staněk,, tedy všichni lidé, těch círka sedm miliard, vč. elit se nějak změnilo v přístupu k životu. A časově a geograficky poměrně rychle, aby nestačili dozrávat noví ateisté a lumpové. Třeba letos jen 500 milionů Evropanů. A příští rok 2017 třeba 3,5 miliardy Asiatů, a hned další rok 2018 půl miliardy Mexičanů, lidí z USA a Kanady a pak jako mávnutím kouzelného proutku by následovali všichni Afričané, Australané …..atd.? Co by se muselo přihodit? Třeba pan Staněk myslí na nějaké kataklyzma, které by zdecimovalo obyvatelstvo, vč. elit na třeba jen jednu tisícinu, tj.cca 7 milionů a pak by to snad k té Spravedlnosti mohlo jít i rychle? Ale pak už by asi neexistovaly ty úřady, školy, instituce a média v tom dnešním pojetí. I tak by ale bylo značné procento z těch zbylých, kteří by nevěřili v nějaký očistný proces od Boha, ale v působení přírody, třeba po té srážce s nějakým vesmírným balvanem. No, náhoda by to určitě nebyla.

  Elity, které nás dnes vedou jsou většinově reprezentanti lidstva, někteří i námi volení.

  Nevím, jestli se otevře video, ale zkusím několik odkazů :
  Pan Schulz z EU
  https://www.email.cz/download/k/jej4LZ8XUs2cD5geaz4a0yeRvU-vgRUrUgcIqpB2OTh9Dka8dZR6yi6dcKc6KXwzd7WIvxE/Martin%20SCHULZ%20-%20p%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BDedseda%20evropsk%EF%BF%BD%EF%BF%BDho%20parlamentu.png

  Se šibeničním humorem :
  https://www.email.cz/download/k/Oe_HTdtnuQwtTp-WCTc688ex3W-kZgmgW_g-PRYhUKnf2oNPFbSmgU69kMdaSZxTV9Wo3zE/Angela.png

  Americký jestřáb s kamarádem, když ještě byli kamarádi – dnes údajně nejsou, zítra zase budou….?
  https://www.email.cz/download/k/RCGIW1-LrhGKw8hKLQ6I_RHDD5km4T-GStidYc6KgmalRwUHW0b0tRhP4tEk2-5dAWf66Q8/McCain%20se%20%C5%A1%C3%A9fem%20vrah%C5%AF%20z%20ISIS.jpg

  Aristokrat tělem i duší, kterému záleželo na obyčejném člověku ??
  https://www.email.cz/download/k/o0zvHoKZDiMHAAucBPhrQLbObFxlpVnhSO7rD7NaX7csykteZMOWtb9SQZRLXs2g5mpZrFA/JEDEN%20BY%20MYSLEL%2C%C5%BDE%20KAREL%20JEN%20SP%C3%8D%20A%20ON%20JE%20VE%20SKUTE%C4%8CNOSTI%20TURISTA.jpg

  A dnešní manipulativní televize :
  https://www.email.cz/download/k/6HQUOJqk9d-1Ln2-RsFNXgxkQnp7vZC4HFcxml1GFVUgQR0D3lmwGRXoH7Kh9Ku-HAA3yvo/SOU%C4%8CASN%C3%89%20ZPRAVODAJSTV%C3%8D%20%C4%8CT.png

  Jen tak se mi plete do mého uvažování věta – „chceš-li změnit svět, změň především sám sebe“. Jak o tom přesvědčit všechny lidi? To nevím.

  1. Anonyme, odkazy, které máte stažené ve své e-mailové schránce samozřejmě nejdou otevřít. A zdá se, že jsem o nic nepřišel.
   Píšete :“další rok 2018 půl miliardy Mexičanů“.
   Mexiko mělo roku 2013 asi 122 milionů obyvatel.

   1. Pane Pardale, Vy jste mi divné patrón. Pokusím se to ale jen pro Vás v rychlosti vysvětlit.
    Napsal jsem pro „Staňkův první krok jako krok zázračného přerodu všech lidí“: – v roce 2016 by to mohlo být – 500 mil. obyvatel Evropy; v roce 2017 Asiaté, ….a hned další rok 2018 půl miliardy Mexičanů, lidí z USA a Kanady …..atd. Mohlo mi fakt docvaknout, že někomu to nedocvakne, že jsem tím myslel tzv.Severní Ameriku – viz. https://cs.wikipedia.org/wiki/Severn%C3%AD_Amerika

    A teda je fakt, u Mexika máte pravdu = 122 milionů, ale věta nebyla ukončena a teda + 322 mil. obyvatel USA + 35 mil.Kanada = 479 milionů, což není půl miliardy, ale + ty státy další- viz. odkaz na wiki – to mluvou dnešní mládeže dají lehce i nad tu půl miliardu.

    Doufám, že se ozve rána Vašeho pochopení až si to přečtete. Stačí to tak?

    Jedeme s Vendou na ryby. (Už na mně volá, abych se s Vámi nezdržoval. Prý jste to nemyslel nijak vážně)

    P.S. kdyby to náhodou četla Gilgamešova Noha – na Vaše úvahy o mraveništi teď nemám čas reagovat – kolega Václav mi říká, že Vám ale něco odpoví.

   2. Ano, nečetl jsem to pozorně, chápu, že Severní Amerika má skoro půl miliardy lidí.
    Staňkův svět bez atheistů je iluze jako funkční svět řízený komunisty. K válkám o zdroje by v církvemi řízeném světě přibily ještě války mezi hlavními církvemi ve jménu několika různých správných Bohů.

 12. Anonyme, píšeš:

  …..Jen tak se mi plete do mého uvažování věta – „chceš-li změnit svět, změň především sám sebe“. Jak o tom přesvědčit všechny lidi? To nevím….

  Neviem ako niektorí čitatelia, ale ja obdivujem ,,JEDNOTU v rozmanitosti“, ktorá prebieha v obyčajnpm ,,mravenisku“. Tam každý vie, čo má robiť a nielen to, ide sa pretrhnúť, skoro by som povedal ,,dá aj svoj život za splnenie úlohy“, aby mravenište napredovalo vo vývoji…

  Čo ich udržuje v tomto počínaní? Majú nejakého boha, ktorí ,,ich drží za gule“, alebo je to ,, výsledok“ niekoľkomilionovej evolúcie, ktorá u nich ,,obrúsila hrany rôznorodosti“ a ich bohom sa stalo ,,Prežitie za každú cenu“?

  Je to aj náš OSUD ?

  Minulý a súčastný chaos v živorení ľudstva bude ukončený len vtedy, keď si nájdeme každý svoje ,,miesto“ v mraveništi a zjednotíme ciele jednotlivého mravca pre prežitie spoločenstva?

  Stačí nám na ,,TO“, vyvovoliť si svoju ,,královnú“ a už sa ,,TO“ rozbehne?

  No neviem, neviem . Mali sme tu už rôzne pokusy zjednotenia. Cirkevný diktát, fašizmus, socializmus. Ani jedno nebolo ,,TO“ pravé orechové !!!

  Že by riešením bolo Královstvo Nebeské ??

  Je to možné, ale v tom prípade muíme byť Duchovné bytosti, tzn. že musíme sa zjednotiť a dohodnúť sa na ,,hromadnej samovražde“ v mene prežitia, i keď nie v hmotnom stave, ale v tom ,,neprirodzenom“, v tom duchovnom stave…

  Je to realizovateľné, lebo ak sa dohodnú ELITY , stačí ,,Horných 11″ a šmejdi budú postavení pred hotovú vec a basta…

  Ale dá sa to ? A čo s tymi, ktorí budú hundrať, remcať, oponovať, hľadať obezličku . No v mene prežitia väčšiny, je nutné zlikvidovať menšinu. Mlynček na ,,mäso“ sa môže roztočiť…

  Takto to zrobili aj Protomravci a pozrime sa, že ako to ,,fasa“ klape…

  A bude Cieľ , stvorenie Jednotlivca – Mravca , na dosah…

 13. Článek :“Odpověď na tyto otázky může člověku získat jen od Tvůrce jeho samého i toho všeho kolem. Neboť jen Ten byl před vznikem vesmíru (velký třesk), života a člověka v něm! A bude i po něm! Odpověď na „proč“ může znát pouze ta „Síla“, která vše existující vytvořila! My lidé obvykle pojmenováváme tuto Sílu lidským slovem Bůh!“
  Nová představa vývoje vesmíru bez Velkého třesku je Velký odraz
  http://www.osel.cz/8926-prosel-nas-vesmir-perfektnim-kosmologickym-velkym-odrazem.html
  „Podle této představy náš vesmír neprošel singularitou, ale přepnul se z hroucení do rozpínání. Což je prý o něco více představitelné…. Podle této představy se dosluhující vesmír postupně zhroutí a těsně před zánikem se ve Velkém třesku odrazí do nové éry existence. A to by se mohlo nebo i nemuselo odehrávat stále dokola. Je to zatím hodně spekulativní záležitost, Gielen s Turokem teď ale tvrdí, že by Velký odraz doopravdy mohl fungovat. Podporu pro Velký odraz přitom našli ve kvantové mechanice.“

  1. „e. A to by se mohlo nebo i nemuselo odehrávat stále dokola.“

   Tohle presne tvrdi Vedska kosmologie – Brahmuv den a Brahmova noc. Vesmir vznikne a trva miliardy let,pote zanika na stejne dlouhou dobu,pak opet prichazi jeho vznik a tak stale dokola,nekonecny proces. S tim,ze nejde jen o tento nam znamej Vesmir.

  2. ad – Podle této představy se dosluhující vesmír postupně zhroutí a těsně před zánikem se ve Velkém třesku odrazí do nové éry existence. A to by se mohlo nebo i nemuselo odehrávat stále dokola. Je to zatím hodně spekulativní záležitost, Gielen s Turokem teď ale tvrdí, že by Velký odraz doopravdy mohl fungovat. Podporu pro Velký odraz přitom našli ve kvantové mechanice.“

   Vždycky mě pobaví, když „vědci“ objeví ameriku, kterou tisíce let před nimi znali lovci a sběrači v paleolitu.

   PS – Permakultuře zdar!
   :-))

 14. Do perdele a zase sme u Počiatka…

  Keby nebolo toho Tajtrlíka Hospodina, nebol by stvoril ,,opičiaka“ Adama a opicoidnú Evu. A táto Eva by neporozumela hadovi, čo jej ,,hovorí“, teda by nedošlo k Požratiu Jablka a zostali by sme Blbí a blbší , až do konca vekov…

  Kto len stvoril takú ,,Atrapu“- Hospodina , ktorý nám takto ,,dosral“ život TU, na tejto planete, okolo ktorej sa už miliardy rôčkov otáča tá inkriminovaná Hviezda…

  Keby to ,,posrané“ Jablko zo Stromu poznania zostalo ,,neprehltnuté“, boli by sme sice ,,blbí, ale šťastní“, až do skonania Sveta …

  Fuj tajbl a to všetko kvôli tej onej, tej vaginálnej Evičke…

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2019

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Odkazy:

Slunovrat Záhady-Zdraví.cz slunecnikvet-anna.blog.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference