mapa stránek || vyhledávání

Úpadek Evropy a možnosti obnovení její světové role

eu-brexitPo referendu ve Velké Británii zachvátila hrůza z podobných výsledků referend vedení Evropské unie a všechny národní pseudoelity. Neboť referenda o setrvání v EU jsou vlastně soudy národů o dosavadním fungování Evropské unie. Odmítnutím způsobu řízení EU britskými občany vyšla najevo sice cítěná, ale vší mediální silou tutlaná organizace správy soustátí. Racionálně myslícím se stalo zřejmé, že bez ohledu na názory občanů prováděná forma řízení společenství je bez zásadní reformy neudržitelná.

Liší se pouze názory, jak to má být. Co je nutné reformovat. Navíc převažuje názor, že ti, kteří dosavadní směrování a způsob řízení společenství vytvořili, jej zreformovat nejsou schopni. Evropské národy prostě žádají nové lidi do čela a nové ideje a metody řízení na vývěsný štít EU. Jinak se na obzoru kontinentu vynořuje všeobecný rozvrat a následný chaos.

Pokusím se níže, jako pamětník evropských dějinných pohybů, popsat svůj názor. Domnívám se, že nic lepšího než idea unie států a národů v Evropě nemůže existovat. Na rozdíl od většiny ostatních pisatelů se však nedomnívám, že příčina krize je svým těžištěm hlavně ekonomické či ekologické povahy. Rozhlédneme-li se „ekonomickým okem“ po Evropě, všem lidem v ní se materiálním zabezpečením vede nejlépe v historii kontinentu! A přesto jsou nespokojeni, protože krizi vnímají jako rozpad normálních mezilidských vztahů. Tedy její hybatel musí být v duchovní rovině! Proč? Protože evropská civilizace jako celek evidentně ztratila dříve jednotící křesťansko-židovskou duchovní platformu!

Je přece historicky ověřenou pravdou, že trvalou existenci nadkmenového státu neboli civilizace nezajistí ani ekonomická ani vojenská síla. Jak dlouho trvaly říše Attillovy, Čingischánovy, Alexandra Velikého? Jen po dobu jejich života neboli po dobu existence jejich vojenské síly. A proč Egypt, Antika, říše Římská přetrvávaly tisíc let? Protože kvalitou své správy a kultury posunovaly tehdejší kmenové mezilidské a duchovní vztahy na vyšší úroveň! Po antických hodnotách lidství toto civilizační povýšení učinilo křesťanství. Katolicismus a evangelické církve na Západě a pravoslaví na Východě. Duchovní pohyb se však uvnitř zmíněných křesťanských směrů v 19. a 20. století zastavil. Poznání duchovního rozměru reality se v církvích zastavilo, mase lidí církvemi zprostředkované středověké poznání nehmotné strany reality se stalo nepřesvědčivým. Slovy Evangelia, „sůl víry přestala solit život obyčejných lidí“ neboli činit jej v období zákonitě přicházejících těžkostí „stravitelným“. Scholastiky přednášený křesťanský výklad světa přestal být zejména pro masy vzdělaných lidí inspirujícím. Proto jej plíživě, a na všech úrovních, začal nahrazovat materialismus, živočišné pojetí života a ateismus. Tyto přístupy ke světu však neobsahují nadčasový výklad života a světa!

Ateisticky vykládané rozumové poznání, označované jako „věda“, postrádá totiž výklad smyslu života jednotlivce. O smyslu existence národů a světa ani nemluvě! Těmito přístupy se vytvořilo současné společenské duchovní vakuum. Jako smysl života jsou „dialektiky“ neboli uctívači trhu jako způsobu života předkládány lidem jen příjemné smyslové požitky. Nic jiného než konzum tělesných hodnot prý nedává jedinci smysl bytí. Smrtí těla prý všechno končí, říká „věda“. Potlačením vnímání nehmotného rozměru reality zmizelo místo původu a dokonalé realizace toho, čemu se říká ideje a ideály. Zmizel Platonův svět idejí, Ježíšovými slovy „království boží“, také dokonalosti, lidově ráj. Potlačením vnímání tohoto rozměru reality se rozpadla mimosilová vyjednávací základna. Jiné argumenty, než síla a peníze! A právě od nich byl v evropské civilizaci odvozen mezilidský a mezinárodní společenský konsensus!

Jenže pozor! Použití síly jako klíčového vyjednávacího prostředku vede automaticky ke společenským a mezinárodním řežím, neboli válkám a teroru všeho druhu. Vznikne atmosféra permanentní války všech se všemi! Viděli jsme v Evropě, první hrůzná světová válka skončila jen zdánlivým mírem, vlastně příměřím. Druhá světová hrůza skončila pádem Berlína, ale třetí světová válka je opět již 70 let na spadnutí! Pokračováním nastoupeného světového náboženství síly není spolupráce národů možná. Mezitím vojenská technika pokročila tak, že další válkou by celá současná civilizace zanikla.

Tak oslepeni „ideou“ rozhodující síly a ztráty vnímání existence Vyšší spravedlnosti všichni jednotlivci i národy „světa trhu a demokracie“ přešly na politiku urvat pro sebe co nejvíce, bez jakéhokoliv ohledu na druhé. Dopad tohoto přístupu k životu a světu začínáme názorně vidět na hromadném objevení se „tržních“ lékařů, učitelů a kněží! Vystudovaných ovšem za peníze všech. Tito někdejší příslušníci altruistických povolání ovšem jen přejali duchovní přístup je obklopujících bankéřů, politiků, právníků a podnikatelů!

Jediným tématem současných politických dějů v Evropě se tak stalo přetahování o peníze ve stylu „chyť jak chyť“. Ač si toho účastníci těchto dějů nejsou vědomi, civilizace se pod jejich vedením pomalu a jistě, podle duchovního zákona, posunuje k zákonitému karmickému následku. Jím je všeobecný chaos a vpád nějakých ještě méně degenerovaných barbarů. Jestliže národy a společenské vrstvy přestaly myslet v kategoriích ustálených nehmotných společných hodnot, jejich jakákoliv trvalá dohoda není z principu možná. V bibli je tento stav věcí veřejných opsán slovy „rada radu stíhat bude a soudu nedojdou!“ V době atomových technologií a možností genetických manipulací se při použití formy síly jako základu mezilidské komunikace vyjeví existence Vyšší spravedlnosti formou zániku takové civilizace.

Než přistoupím k popisu východisek ze situace za tohoto stavu vnímání věcí duchovních v Evropě položím a odpovím několik otázek, bez čehož nejsou další přístupy pochopitelné:

  1. Prokazuje skutečně věda, že existuje jen hmotný rozměr vesmíru?
  2. Existují-li neporušitelné zákony v hmotné dimenzi reality, existují takové i v nehmotných dimenzích?
  3. Jaké to jsou a jak k jejich poznání dospět?
  4. Jsme zde na planetě Gaia jako duchovní entity sami nebo se mezi námi pohybují z našeho hlediska nehmotné bytosti?
  5. Přežívá vědomí člověka smrt těla?

Krátké odpovědi na výše položené otázky nastíní i cestu ze současné krize evropské civilizace.

  1. Fyzika i biologie ve skutečnosti již několik desetiletí prokazuje existenci nehmotných rozměrů reality. (Od kvantové fyziky až po chování zvířat.) Ateisti vědu ovládající tyto skutečnosti systematicky zamlžují pomocí jepičích falešných teorii.
  2. Dějiny lidstva i osudy jednotlivců jasně prokazují zákony i v rozměru reality, který považujeme za nehmotný. Lidově odtušeno, boží mlýny sice pomalu, ale stále melou!
  3. Tyto duchovní zákony, tedy náhled z hlediska věčnosti, nám po staletí v různé míře správnosti a přesnosti představují náboženské a mystické výklady a tradice.
  4. Na naší planetě se pohybovaly a pohybují pro nás nehmotné entity pod různými názvy: andělé, elohim, duchové, ufoni, bohové. (Jsou v jiných hmotných vibračních úrovních a jsou zachytitelní a komunikovatelní ve stavech změněného nebo rozšířeného vědomí. Nazývané také vytržení mysli, zjevení, mimotělní zážitky, zážitky klinické smrti apod.)
  5. Miliony resuscitovaných z klinické smrti těla prokazují přežívání vědomí (duše) člověka po smrti těla. To ateisti se špatným svědomím, kteří si přejí, aby po smrti „nebylo nic“, tyto poznatky metodicky blokují a zlehčují.

 

Josef Staněk
 

Poslední články autora:


hodnocení: 4
hlasů: 4
Print Friendly, PDF & Email

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2023

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Tento web používá jen nezbytně nutná cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení.

Odkazy:

Slunovrat Agentura BYTÍ Záhady-Zdraví.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference