mapa stránek || vyhledávání

Voda = život

Předmluva

Pitná voda má na kahánku a spolu s ní i možná veškerý pozemský život.

V současnosti jsou lidé krmeni zprávami, že Korea hrozí Americe preventivním jaderným úderem, Amerika zase Koreji, dle webu Ac24 usiluje Ukrajina o získání jaderných zbraní a vyhrožuje preventivním úderem Polsku a podobně. Takovými zprávami jsme denně krmení všemi možnými médii. Myslím, že jde o probuzení strachu u řadových občanů, protože je všem mocným velmi dobře známo, že jaderné zamoření by se bytostně dotklo i jich samotných včetně jejich ekonomických zájmů, protože takto postižené území by nebylo možné po mnoho let řádně využít, což by bylo nadmíru hloupé v době, kdy každá mocnost vlastní mnohem sofistikovanější zbraně určené k likvidaci živé síly s minimem škod na infrastruktuře a s minimem zamoření, takže by taková území bylo možné ve velice krátkém čase komerčně použít.

K věci:

Téma voda je nutné brát v širokých souvislostech, protože je na ni závislý život na celé planetě a to se bohužel ve jménu zisku neděje, tak jsem se tento problém pokusil trochu více rozprostřít.

Kde hledat příčinu bleskových povodní?

Proč hrozí katastrofické sucho v ČR?

  • Beton – asfalt – městské aglomerace, dálnice, rychlostní komunikace, meliorace, regulace toků.
  • Řepka kukuřice, která půdu vyčerpává – schází vojtěška a další plodiny, které tvoří tolik potřebný humus k jejímu zadržování. Už naši předci hospodařili na polích tak, že střídali plodiny, ještě dříve dokonce každý sedmý rok nechali část orné půdy ladem, aby si půda odpočala. A dnes kukuřice a řepka, nelze také vynechat logistická centra, supermarkety a podobně. Tyto stavby vyrostly po roku 2000 dosti často na zemědělské půdě. Jako příklad uvedu Mošnov, kde se pěstovala zelenina a dnes se na tamních polích montují automobily Hyundai.

Nejen v tomto případě se ukázala neschopnost politiků, kteří okupují sněmovnu už téměř 30 let, když nabídli zahraničním investorům v pobídkách desetileté daňové prázdniny, budou-li v Čechách investovat a založí zde své firmy, bez velice důležité podmínky – že pokud firmu vybudují na zelené louce jako automobilku v Mošnově, tak v případě ukončení výroby uvedou vše do stavu, který v daném místě byl před započetím výstavby.

Garantuji vám, že z těch automobilů si zeleninovou polévku určitě neuvaříte. Možná vás napadá, že by bylo dobré takové polévky z automobilu Hyundai zkusit. V tom případě doporučuji přidat trochu fotovoltaiky místo pepře, zahustit modifikovanou kukuřicí MADE IN USA a přimastit řepkovým olejem a pro zjemnění přidat lžíci oleje palmového, který je tak levný, že se kvůli oleji kácí pralesy, o kterých se dříve tvrdilo, že jsou to plíce Země. V současnosti už asi plíce nejsou nutné.

Ale vraťme se k meritu věci. Máte představu, kolik čtverečních metrů má kilometr dálnice?

A teď si představte, že přijde déšť takový normální hustší déšť, tak 10 mm srážek, tj. 10 litrů na metr, a těch metrů je do kilometru 1000 x 10, to je 10 000 litrů vody x šíře vozovky.

Tato voda se nevsákne do země, jak by měla, tu je nutno svést do kanalizace – škarpy, dále do potoků a řek. K tomu připočtěte městské aglomerace, jejich zabetonované, zaasfaltované plochy, kterých stále přibývá i vlivem výstavby montoven, které se nazývají průmyslová zóna, jež jsou pověstšinou budovány na zelené louce (mimochodem v ČR tak denně mizí 10 ha zelené plochy).

Existuje řešení, do kterého se však nikomu nechce. Ani kompetentním osobám, které rozhodují o dopravě, ani vám prostým lidičkám – uživatelům a majitelům silničních dopravních prostředků. Tím řešením je propracovaná doprava veřejná s upřednostněním dopravy kolejové. Jak u dopravy nákladní, tak osobní platí, že kde vedou koleje, nemusí jezdit automobil.

Když silnější dešťové srážky zasáhnou větší území, jsou prakticky neodvratitelné bleskové záplavy, které nejen, že způsobují škody na majetku, ale leckdy i zabíjí.

Nemalou měrou se na záplavách podílí současný boom biopaliv, tím zvýšená potřeba řepkového semena. Řepkový olej je využíván pro výrobu biopaliv, tím se stalo pěstování řepky ekonomicky výnosné, podobně jako kukuřice, z ní získaný škrob obsahují snad všechny jogurty a další potravinářské výrobky, jelikož je používán jako zahušťovadlo.

Pěstování řepky a kukuřice má ještě další negativní dopad a to velice dramatický. Pesticidy použitými při jejím pěstování bylo již znečištěno 86,5 % zdrojů pitné vody v ČR. Stále se používá na hubení plevele ROUNDUP, tímto pesticidem vyráběném firmou MONSANTO v USA je kontaminováno 86 % vodních zdrojů v ČR, stejně tak Monsanto vyrábí geneticky MODIFIKOVANOU kukuřici, ze které se vyrábějí modifikované škroby.

Abych něco neopomenul, musím také říci, že ve veškeré vodě včetně balené jsou mikrovlákna plastů a pokud někdo neví, základní surovinou k výrobě plastů je ropa.

Také jsem zmínil jogurty, ty od převzetí podniků, které zpracovávaly mléko na různé výrobky, zahraničními investory nejsou vyráběny ze smetany, ale ze želatiny zahuštěné právě zmiňovaným kukuřičným škrobem, jogurtovou kulturou, která snad jediná je vyrobena ze smetany a jde pouze o její koncertovaný extrakt.

Pole osetá kukuřicí a řepkou neudrží vodu a tak voda, která naprší, stéká po povrchu vyschlé půdy, kterou – když jsou větší srážky – navíc odplavuje. Odplavuje to nejcennější z pole – životodárnou ornici s humusem, bez níž se z každého pole stane neúrodný úhor.

Ano, po jistý čas lze takové pole užívat doplňováním chemicky vyrobených živin, ale jen po omezenou dobu.

Dosti často vidíte v televizi záběry nějaké vyplavené vesnice, kde záplavy dříve nikdy nebyly a nyní se tam navalila bahnitá voda z okolních, výše položených polí, ale nikdy neslyšíte, jaké plodiny byly na těch polích pěstovány alespoň v poslední dekádě, o delším časovém horizontu ani nemluvě.

To je další příčina bleskových záplav a v letních měsících toliko mediálně omílaného sucha.

V poslední době stát vynakládá miliony, aby občané zachytávali a používali dešťovou vodu, a tím zmírnili, co politici způsobili.

Co tedy způsobili?

Uvědomte si, že veškerá voda, která spadne z nebe, z České republiky odtéká a vládní činitelé svými špatnými výše popsanými rozhodnutími, smlouvami a podobně dramaticky nechali snížit retenční schopnosti půdy, respektive vodu z republiky téměř doslova vyhánějí.

Ale nesvalujme vše na politiky, i my jsme k tomu přispěli a přispíváme.

Jak?

Všichni někam spěcháme, do zaměstnání, do školy, na dovolenou, vlaky a autobusy jsou nám už pomalé, nepohodlné, prostě nejsou IN jako vlastní vozítko. Má to však ne jeden, ale více háčků, ne-li přímo háků, které si chystáme pro konec celé civilizace.

Čím máme vice automobilů, tím více negativně ovlivňujeme životní prostředí. Začíná to výrobou automobilu, jeho provozem a pokračuje až po jeho likvidaci. Od prvního kopnutí do země, aby se vytěžily potřebné suroviny, až po likvidaci, kdy vzniká nevyužitelná hromada často toxických odpadů.

K výrobě automobilu je potřebná energie, která se musí někde vyrobit, ani ta se neobejde bez toxických odpadů, z toho nelze vyjmout ani tak zvanou čistou energii získávanou z obnovitelných zdrojů. I tam vznikají odpady, i když je pravda, že se jedná o zlomek opadů oproti množství odpadů ze spalovacích, či jaderných elektráren.

Zdánlivě jsem odbočil od tématu „voda“ ale jak jsem avizoval – vše souvisí se vším.

Tak tu máme komunikace včetně ostatní infrastruktury, automobily, vodu a energii, bez níž by nebylo nic z toho a to zatím stačí, než půjdeme dál.

Jak jsem již předeslal, většina vody odtéká, doslova ji ze země vyháníme tím, že z hlouposti snižujeme retenční schopnosti půdy neuváženými melioracemi, a o dalším jsem hovořil.

Však nejde jen o to. Zvažte, kolik nečistot včetně toxických s tou vodou odtéká do řek a oceánů. Jen z komunikací to jsou v zimním období tuny chemického posypu jen z ČR a celosvětově je to nepředstavitelné množství, k tomu přidejte úniky provozních kapalin, mikročástice z otěrů pneumatik, brzd a kdo ví čeho všeho.

Směle k tomuto chemickému guláši můžeme přidat další koření ve formě mnoha desítek čisticích prostředků z domácností a průmyslu, které užíváme nejen na mytí nádobí. Reklamy jsou přesyceny nabídkou přípravků na očistu domácností. Tak je s důvěrou kupujeme a používáme a nikoho nenapadne, že jde především o naše pohodlí a byznys. Poté všechny použité přípravky vyléváme do výlevky a nikdo z nás nepřemýšlí, že ani sebedokonalejší čistírna odpadních vod neumí zbavit vodu všech chemických látek, kterými jí tak statečně doplňujeme. Vždyť existuje dosti přípravků, jejichž obaly jsou vyrobeny tak, aby je nemohly otevřít malé děti. PROČ? PROTOŽE JSOU JEDOVATÉ, NEBO ŽÍRAVÉ.

Průmyslová výroba za domácnostmi ve vypouštění chemických látek do vody nikterak nezaostává, ale máme tady také zemědělskou výrobu, při které jsou do krmiva zejména drůbeži přidávána antibiotika a růstové hormony, které při vylučování také unikají do vody a nejen to.

Lékaři mají problémy, bakterie jsou stále více rezistentní na antibiotika. Například pohlavní onemocnění kapavkou se stává pro lékaře téměř neřešitelný problém. Dříve se toto léčilo penicilinem, který dnes na stejnou nemoc je téměř neúčinný. Je fakt, že jsou lidé, kteří antibiotika a léky vůbec neužívají, ale oficiálně nikdo nedává vinu antibiotikům v krmivech pro hospodářská zvířata. Antibiotika pochopitelně v mase těch zvířat konzumujeme i my a to považuji za prvotní příčinu rezistence bakterií i přesto, že to odborníci
popírají. NA MÍSTĚ JE OTÁZKA PROČ?

Stejně tak konzumujeme také růstové hormony i estrogen z antikoncepce. Tyto hormony požíváme a následně vyloučíme, jelikož jde o hormony vyrobené chemickou cestou, tak je příroda neumí neutralizovat, a tak se ocitnou ve vodě, která se zpětně dostává do potravního řetězce. Proto není divu, že trpíme nadváhou a navíc u žen se přidává celulitida, ta je také spojena s hormonální antikoncepcí.

Ani mužům se tyto chemické hormony nevyhýbají. Jak jsem již zmínil, tyto hormony se dostávají do potravního řetězce a najdeme je snad ve všech potravinách, někdy více, někdy méně. A jak tedy působí na muže? I muži stále více trpí nadváhou až obezitou (především vinou růstových hormonů) a všimli jste si, že mnohým mužům rostou prsa a kulatí se zadky jako ženám? To není jen z nedostatku pohybu a tím způsobenou obezitou.

Tady musím připomenout, že lékaři bijí na poplach. U MUŽŮ POKESLA HLADINA SPERMIÍ AŽ O 50 % Proč? Tady je evidentně na vině hormon estrogen, jenž organizmus ženy není schopen zpracovat beze zbytku a přebytek vyloučí z těla jako všechny odpadní produkty. Když vezmete počet žen, které užívají tuto antikoncepci, tak si představte, jak obrovské množství estrogenu za léta jeho užívání se dostalo zpětně do potravního řetězce. Onen estrogen nepřímo užívají i muži. A MUSÍM ZDŮRAZNIT, ŽE TENTO ESTROGEN MÁ DALŠÍ NEGATIVNÍ DŮSLEDKY ZEJMÉNA PRO ŽENY, ale to je mimo téma.

Dostáváme se k průmyslově vyráběné kosmetice, tedy té, která je běžně k dostání v obchodní síti. Ta je vyráběna z mnoha chemických látek, které vesměs poškozují lidské zdraví, zejména ty, které jsou ve styku s pokožkou mnoho hodin, ať už se jedná o make-upy, rtěnky, laky na nehty, deodoranty a podobně. Nejméně škodlivá je kosmetika, která se rychle spláchne, jako šampon a mýdlo, ale smýváme z těla veškerou kosmetiku, a tak se ty jedy opět dostávají oklikou přes vodu do potravního řetězce. Myslíte si, že blouzním, ale není tomu tak, vždyť i v rýži byl objeven arzen a jak víte, arzen byl, možná ještě je užíván při travičství. Průmyslově vyráběná kosmetika obsahuje jedů mnohem více než tady zmíním.

Nebezpečné látky

V konvenční kosmetice se občas mohou vyskytnout látky, jejich použití je skutečně problematické, neboť jejich toxicita či nebezpečnost je víceméně prokázána. Naštěstí je jejich používání postupně regulováno či zakazováno, regulace ovšem postupují často daleko pomaleji, než by bylo potřeba. Proto je potřeba se mít na pozoru zejména před výrobky neznámého původu či velmi levnými, protože dokud není daná ingredience zakázána nebo omezena, je možné ji používat bez ohledu na její prokázanou škodlivost. Z toho důvodu se rozhodně vyplatí znát původ a složení všech věcí, se kterými přichází vaše pokožka do styku nebo nakupovat tam, kde vám takové informace zprostředkují. Ve většině přírodních produktů tyto látky nenajdete. Nicméně v případě, že látka je povolena k použití v kosmetických výrobcích a produkt není certifikovaný, může se stát, že se taková látka objeví i v jinak neškodně vypadajícím výrobku. Je pak už jen na nás, jestli se rozhodneme riskovat a už k tak dost vysokému počtu chemikálií, se kterými se denně potkáme, přidávat další, nebo budeme takové výrobky bojkotovat a tím dáme výrobcům jasný signál o tom, že naše zdraví je nám milejší a že nechceme a nemusíme čekat na zákazy a normy, abychom se účiněji chránili.

Co řadíme mezi nebezpečné látky

Kyselina boritá (boric acid) – vyskytuje se nejčastěji v produktech pro péči očí (borová voda), ve kterých je běžně dostupná. Nicméně Evropská agentura pro chemické látky (ECHA, European Chemicals Agency) ji zařadila mezi „látky vzbuzující mimořádné obavy“ a to především kvůli jejímu negativnímu vlivu na reprodukční systém. Sama o sobě je jedovatá.

E102 – potravinářské barvivo, potravinářská žluť. Potenciální karcinogen, je dáván do spojitosti s hyperaktivitou u dětí. V některých zemích je zakázaný.

E133 – potravinářské barvivo brilantní modř. Používané jak v potravinách, tak v kosmetice. Potenciální karcinogen, dáván do souvislosti s hyperaktivitou u dětí.

2-Brom-2-nitropropan-1,3-diol (bronopol) – konzervant, potenciální karcinogen, v některých zemích je zakázaný.

Triclosan – desinfekční a antibakteriální prostředek. Endokrinní disruptor (narušuje hormonální systém) a pravděpodobný karcinogen.

Formaldehyd – konzervační činidlo. Toxický pro imunitní systém, může dráždit kůži a je to potenciální karcinogen.

Ftaláty – nejčastěji se vyskytují v lacích na vlasy, deodorantech a parfémech. Endokrinní disruptory, jsou dávány do souvislosti s poruchami plic, jater a ledvin.

Uhelný dehet – v minulosti používaný jako pigment v barvách na vlasy, nebo v přípravcích pro suchou kůži. Prokázaný karcinogen, zakázaný v Evropské unii.

I tyto jedovaté látky při každém mytí spolu s vodou odtékají do kanalizace, dále do řek a moří.

Souhlasím s názorem, že jde o zanedbatelné množství, ale víte, že třikrát nic umořilo vola? A nyní si představte, že komerčně vyráběnou kosmetiku používá X miliard lidí a z toho je X miliard žen, které používají kosmetiku denně a v mnohem větším množství než mužská část populace.

Ano, ženy mají právo se krášlit, ale vězte, že pro výrobu přírodní kosmetiky je zapotřebí podstatně většího množství pracovních sil, proto se kosmetický průmysl zaměřil na kosmetiku vyráběnou z chemikálií. A to jen z důvodu zisku majitelů vlastnicích kosmetický průmysl.

Těchto jedů zbavit odpadní vodu není schopna žádná čistička, i když na výtoku z čističky vidíte vodu průzračnou, která téměř láká k napití, ale ryby by určitě pochcípaly dříve než na sešlost věkem.

Část takto kontaminované vody odteče do řek a v nich dále do moře a druhou část sami spotřebujeme, aniž bychom si to uvědomovali, v zemědělských produktech. Ani biofarmy nejsou výjimkou, vždyť tam napájí touto vodou zvířata, která chovají. Tak lze s úspěchem zpochybnit i nezávadnost kozího mléka, které mnohé biofarmy produkují, nebo zeleniny, která je taktéž zalévána touto vodou. Jediný rozdíl je v tom, že nepoužívají průmyslová hnojiva a protože je to IN, tak v ceně produktu.

Nejen voda je kontaminovaná, ale i vzduch, který dýcháme je plný nečistot a exhalací z průmyslové výroby, dopravy všeho druhu a velice často zbytečné, opomenout nelze ani vojenský výzkum.

Byla válka v Jugoslávii, v Iráku a armáda USA tam použila střelivo z ochuzeného uranu. To zajisté zanechalo stopy na zdraví nejen Iráčanů, ale i amerických vojáků. I když dle médií je vše v pořádku, ve světě existují důkazy o velkém nárůstu rakovinového bujení především u zúčastněných vojáků.

Od prvního svržení jaderné bomby v roce 1945 uplynula již dlouhá doba, za kterou bylo uskutečněno více než 2 tisíce jaderných výbuchů a když vezmeme v úvahu, že poločas rozpadu některých radioaktívních prvků je delší než sto let, tak radioaktivity k dýchání máme víc jak dost, a nejen k dýchání.

Velice často je slyšet z médií o havárii v Černobylu a jak moc velké zamoření způsobila, ale jen málo kdo ví, že podobné havárie jaderných elektráren se staly v USA a ve Francii. Jsme přesvědčováni, že tam k úniku radiace nedošlo, no budiž, budu se tvářit, že těm zprávám věřím. Ale co Fukušima v Japonsku? Od doby havárie uběhlo několik let a stále tam uniká radioaktivní voda ve značném množství do oceánu, Zpráva z roku 2016 hovořila o tom, že oceán je zamořen radioaktivní vodou z Fukušimi od Aljašky po Floridu a to už je pořádná plocha. (Tolik zpráva z roku 2016 a od té doby se zamořená plocha rozšířila.) K tomu přičtěme jaderné pokusy Spojených států konané pod hladinou oceánu.

Nesmí se zapomínat ani na to, že moře slouží už víc než 200 let jako odkladiště průmyslových jedů, i když dnes jsou ony jedy ukládány do jakýchsi kontejnerů, ale přijde čas a jednou z těch kontejnerů budou jedy unikat do moří. Také nikdo neví, zda tak jsou ukládány veškeré jedy? Ukládání do kontejnerů není zrovna laciná záležitost a jako vždy je zisk na prvním místě.

Kam skutečně mizí odpadky? Vědci objevili místo, které jim vzalo dech.

Lidstvo tvoří více odpadků, než o které je schopno se postarat. Kam však tyto odpadky mizí? Skládky, spalovny, vesmír… A také oceán. V Tichém oceánu je možno registrovat velké odpadové skvrny. Nyní však přibyla nová a Česká republika by se do ní vešla více než desetkrát.

Nejen u nás si nevážíme vody, je to problém velké části světa, například zcela nedávno v USA farmáři zamořili mexický záliv hnojivy, které užívali a DNES JE MRTVÁ ZÓNA NEJVĚTŠÍ V HISTORII A O KOLIKA DALŠÍCH PŘÍPADECH SE NEDOZVÍME.

Nejinak je to při ropných haváriích, kdy sečteme havárie vrtných plošin a tankerů ropu převážejících. Jsou to tisíce tun ropy ročně, co vytečou do oceánu a ta ropa jen tak nezmizí, pouze se rozptýlí na velkou oblast v podobě mikročástic, kde postupně otravuje mořský život. Je jen otázkou času, kdy zanikne veškerý podmořský život.

OSOBNĚ JIŽ NĚKOLIK LET NEJÍM MOŘSKÉ PLODY (ryby), při uvědomění si toho, že se z oceánu stala jedna velká stoka plná jedovatých a radioaktivních látek. Je více než jisté, že i mořští živočichové i rostliny tyto látky hromadí ve svém organismu a to ve značném množství. To zřejmě také spolu s echolokací lodní dopravy ovlivňuje chování kytovců a jejich „sebevražedné“ vrhání se na pobřeží. Kytovci nepáchají sebevraždy, mají zcela jiný problém, který pochází od druhu člověk. Chemický koktejl z odpadu člověka a echolokace poškozují stále více v jejich mozkových centrech ty části, které mají rozhodující vliv na jejich orientaci.

Aby toho nebylo málo, světoví odborníci z USA zavedly CHEMTRAILS prý kvůli oteplování klimatu, ale pokud mé znalosti stačí, tak vím, že k oteplování Země, stejně tak k jejímu ochlazování, dochází opakovaně v pravidelných dlouhých periodách. O skutečných faktech ohledně chemtrails se lze jen dohadovat, ale slouží zřejmě také k ovlivňování počasí. Jenže chemtrails, a je to potvrzeno, obsahuje rovněž mikročástice hliníku, který je zdraví škodlivý. Podobných látek obsahuje vice, například údajně i plísně, to však není potvrzeno, ale na každým šprochu pravdy trochu.

Mimochodem, navštěvuji přátele v Ústí nad Labem, v jejich bytě se asi tak před rokem začaly objevovat jako by ze smotaných vláken chuchvalce namodralého prachu, aniž by v bytě měli cokoli modrého. Marně se snažíme zjistit, odkud se ty namodralé kousky berou, zatím nemám jiné vysvětlení než to, že to zapříčinilo neustálé sprejování oblohy.

Resumé:

Z uvedeného vyplývá, že vše co pijete, jíte, dýcháte, je méně, či více kontaminované různorodou jedovatou míchaninou. Pokud není již pozdě, je nejvyšší čas se celosvětově touto problematikou opravdu zabývat a učinit radikální kroky a ne planě za velké peníze klábosit, krmit se a bumbat na summitech o životním prostředí.

Už nyní začíná vymírat mnoho druhů, nastává soumrak lidstva, ne-li života na zemi. Archeologické nálezy ukazují, že nejméně jedna vyspělá civilizace tady už byla. Řecký filosof Platón napsal o Atlantidě a kataklyzmatu v dávnověku. To si lze dohledat i v bibli.

PODLE MÉHO NÁZORU ZBÝVÁ TAK 10-15 LET DO DOBY, KDY SE SITUACE S ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍM STANE NEZVRATNÁ A LIDÉ, FAUNA I FLORA, ZAČNE VYMÍRAT STÁLE VE VĚTŠÍM MĚŘÍTKU.
 

Vladimír Berossos
fakta http://berossos.blog.cz/
 

Související články:
Ochuzený uran – dárek na tisíce let
Chemtrails_vývěska
OCEÁN PLASTŮ alarmující dokument
 

Poslední články autora:


hodnocení: 2.6
hlasů: 5
Print Friendly, PDF & Email

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2023

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Tento web používá jen nezbytně nutná cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení.

Odkazy:

Slunovrat Agentura BYTÍ Záhady-Zdraví.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference