mapa stránek || vyhledávání

Zničení Evropy nově vzniklým národem

Charakteristickým znakem nenápadně vzniklého nového „evropského národa“ je jeho náboženství a v důsledku toho nově zaváděný způsob života a myšlení Evropanů.

Každý si může všimnout, že toto nové evropské „náboženství“ má tyto charakteristiky víry:

  1. Jeho nositelé a hlasatelé nejsou schopni odpovědět na otázky smyslu bytí světa, bytosti člověka a smyslu života jich samotných jako jedinců.
  2. Myšlení nositelů tohoto za vědecké vydávaného náboženství se opírá jen o realitu přítomného času. Způsob myšlení těchto nových „věřících“ je teď a tady, jaký mohu mít prospěch z pozorovaného jevu.
  3. Nevnímají citem a intuicí existující objektivní na lidech nezávislou Spravedlnost. (Tj. objektivně fungující duchovní zákony a jejich dopad na jednotlivce a národy.) Za spravedlnost považují to, co funkcionáři států, média a školy deklarují jako právo a práva. (K dokreslení parodičnosti tohoto pojetí spravedlnosti lze dodat, že jakýsi Minář s 200 tisíci lidmi na setkání na Letné „usoudil“, že současný „vzorový chod spravedlnosti“ ohrožuje jakýsi Babiš!)
  4. Nově věřící se domnívají, že vytváření správních, duševních a hmotných hodnot nemá s přidělováním peněz (výplatou) žádnou spojitost. (Abys dostal milion, je třeba dát gól nebo na titulní straně časopisu vystrčit nahý zadek! Práce a tvorba hodnot je způsob získávání peněz pro blbé.) Peníze jsou pojímány ne jako potvrzenky za vytvořenou hodnotu, ale jako natištěné poukázky na tělesné potřeby a rozkoše. Tištěné skutečnými vládci správních celků podle potřeby.
  5. Jedinec má ve společnosti a vesmíru jen tak velkou hodnotu, jak velkou má moc.
  6. Po smrti mozku a smyslů vědomí existence zaniká a tím i jedinec. Tedy po smrti „nic není“, neboli smrt má být spánek beze snů.
  7. Etika a kultura jsou hříčky a výmysly k pobavení a zaměstnání myšlení lidí, kteří nepoznali peníze jako cíl a smysl života. Bezpracné získání poukázek na potřeby těla a smyslů je takto věřícími hodnocené jako vrchol hodnotnosti člověka.

Každé náboženství potřebuje své „kněze“. Také toto ateistické je má. Jsou to bankéři, lidé žijící z všelijak získaného majetku, zaměstnanci „sdělovacích“ prostředků, herci, sportovci, distributoři drog. Chrámy nového náboženství jsou banky, luxusní obchody, hotely, lázně, supermarkety, školy, umělecká tělesa, sportoviště a „bavírny“ všeho druhu. Masa věřících v nesmyslnost a nenadčasovost života je k mému podivu rychle získávána zejména mezi mládeží bez dějinných zkušeností, u starších mezi restituenty. (Nemusí pracovat, žijí z práce předků.)

Podle mého pozorování chodu světa je každé náboženství (soustava hodnot myšlení člověka a národa) prověřováno celkem pravidelně se dostavujícími většími a menšími klimatickými a společenskými otřesy. (Také válkami.) Tyto výkyvy fyzikálních, biologických a psychologických dějů na planetách s životem jsou projevem existence i nehmotných tedy nefyzikálních zákonů. Do stvoření je zařadil a silou svého vyzařování stále udržuje v účinnosti sám jeho Stvořitel. Právě vznik a vyznění těchto katastrofických dějů je projevením vůle a naznačením Jeho konečného záměru.

Vykonavateli těchto dějů všeho typu jsou přírodní a duchovní bytosti neboli „živly“ a andělé. Kolapsy přírodních podmínek a psychiky mas lidí všeho typu a rozsahu neexistují tedy náhodně. Nebo jak si někteří myslí, kvůli zvýšení trápení jednotlivých duší a národů „satanem“. Katastrofy nejsou tedy svou pravou podstatou jen jakýmsi „trestem“ za nedodržování boží vůle lidí a národů. Stvořitel, vlastně „otec lidí“, očekává od svých dětí prozřetelné chování i v dimenzi jen duchem člověka vnímaných vibrací stvoření. Proto kalamity všeho typu jsou vlastně upozorněním na existenci duchovních zákonů! (Náboženskou terminologií řečeno „nenarušitelnosti boží vůle“.) Mohou být tedy i předvídatelné a odvratitelné. A naopak. Ráj na zemi, biblicky boží království, nastává vlastně plným respektováním zákonů všech dimenzí stvoření!

Rozvojem schopností svého ducha (správným směrem vývoje poznání) neboli pomocí intuice se tedy kolapsům všeho typu může jedinec i národ vyhnout. I v samé možnosti vyhnutí se osobním a národním katastrofám se vyjevuje Bůh jako Prozřetelnost a Spravedlnost současně. I tento aspekt ukazuje, jak boží jsoucnost a vlastnosti jsou hmotným rozumem neuchopitelné! Pro mne je třeba šokující zjištění, jak Bůh dopředu předpokládá (anticipuje) všechny možné vadné směry vývoje jednotlivých lidských duchů a národů! A připraví na ně již na počátku stvoření důsledky formou chodu fyzikálních procesů! Proto byl také hlouběji prozřevšími lidmi nazván Alfou a Omegou. Existuje provázanost všeho se vším, a navíc ve všech vibračních úrovních. Bez ohledu na čas. Má dovést všechny lidské duchy na konci věků do úrovně dokonalosti. (Duchovního ráje.)

Pozoruji, že do jedné takové velké planetární krize právě vstupujeme. Nejen my Češi, ale celá EU a zemská civilizace. Poznání příčin nastupující krize a nalezená východiska prověří správnost myšlení, ale hlavně intuici žijících (i minulých) lidských duchů. Nastoupivší události „propustí“ do další existence zde na zemi jen ty jednotlivce a národy, jejichž způsob myšlení (náboženství), je v dostatečném souladu se zákony stvoření. Každý z nás žijících dostal přece od Dárce života dar. Své zrození zde na zemi a své schopnosti. (Národ své území.) Za své chování v obdrženém životě nese odpovědnost. Ta se projeví „osudem“, který se určitě nebude řídit úsudkem či hlasováním mocných tohoto světa nebo pohybem „hvězd“! Pouze poznáním a naplňováním nalezeného smyslu bytí. Básnicky řečeno, velikostí úsilí při hledání zdroje energie života, středověkou terminologií „svatého Grálu“. Kdo „svatý Grál svého života“ nehledal, neboli nehledal smysl svého bytí v těle, neprokázal vděčnost ani odpovědnost za své bytí. A myslím si, že takto „mrtvý“, neboli „spící duch“, nemá při současné úrovni technické vyspělosti lidstva (a tím odpovědnosti!) na této zeměkouli co dělat. Jeho duše se zřejmě bude muset vrátit zpět do vesmíru. Třeba na planetu mezi lovce mamutů. Tam je smyslem života motto současných zbloudilých: „hlavně když nám chutná jídlo a jde sex!“. Uvedené je ale smyslem bytí zvířat!

Já se osobně držím rad svých předků, jejich smyslu života:

„Modli se a pracuj!“

A také: „Za čím jsou nevydělané peníze a bezzávazný sex, je určitě „rohatej“!“ A čiň čertu dobře, určitě se ti neodmění nebem na zemi!
 

Josef Staněk
 

Poslední články autora:


hodnocení: 3.5
hlasů: 17
Print Friendly, PDF & Email

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2023

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Tento web používá jen nezbytně nutná cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení.

Odkazy:

Slunovrat Agentura BYTÍ Záhady-Zdraví.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference