mapa stránek || vyhledávání

Zničení Evropy nově vzniklým národem

Charakteristickým znakem nenápadně vzniklého nového „evropského národa“ je jeho náboženství a v důsledku toho nově zaváděný způsob života a myšlení Evropanů.

Každý si může všimnout, že toto nové evropské „náboženství“ má tyto charakteristiky víry:

 1. Jeho nositelé a hlasatelé nejsou schopni odpovědět na otázky smyslu bytí světa, bytosti člověka a smyslu života jich samotných jako jedinců.
 2. Myšlení nositelů tohoto za vědecké vydávaného náboženství se opírá jen o realitu přítomného času. Způsob myšlení těchto nových „věřících“ je teď a tady, jaký mohu mít prospěch z pozorovaného jevu.
 3. Nevnímají citem a intuicí existující objektivní na lidech nezávislou Spravedlnost. (Tj. objektivně fungující duchovní zákony a jejich dopad na jednotlivce a národy.) Za spravedlnost považují to, co funkcionáři států, média a školy deklarují jako právo a práva. (K dokreslení parodičnosti tohoto pojetí spravedlnosti lze dodat, že jakýsi Minář s 200 tisíci lidmi na setkání na Letné „usoudil“, že současný „vzorový chod spravedlnosti“ ohrožuje jakýsi Babiš!)
 4. Nově věřící se domnívají, že vytváření správních, duševních a hmotných hodnot nemá s přidělováním peněz (výplatou) žádnou spojitost. (Abys dostal milion, je třeba dát gól nebo na titulní straně časopisu vystrčit nahý zadek! Práce a tvorba hodnot je způsob získávání peněz pro blbé.) Peníze jsou pojímány ne jako potvrzenky za vytvořenou hodnotu, ale jako natištěné poukázky na tělesné potřeby a rozkoše. Tištěné skutečnými vládci správních celků podle potřeby.
 5. Jedinec má ve společnosti a vesmíru jen tak velkou hodnotu, jak velkou má moc.
 6. Po smrti mozku a smyslů vědomí existence zaniká a tím i jedinec. Tedy po smrti „nic není“, neboli smrt má být spánek beze snů.
 7. Etika a kultura jsou hříčky a výmysly k pobavení a zaměstnání myšlení lidí, kteří nepoznali peníze jako cíl a smysl života. Bezpracné získání poukázek na potřeby těla a smyslů je takto věřícími hodnocené jako vrchol hodnotnosti člověka.

Každé náboženství potřebuje své „kněze“. Také toto ateistické je má. Jsou to bankéři, lidé žijící z všelijak získaného majetku, zaměstnanci „sdělovacích“ prostředků, herci, sportovci, distributoři drog. Chrámy nového náboženství jsou banky, luxusní obchody, hotely, lázně, supermarkety, školy, umělecká tělesa, sportoviště a „bavírny“ všeho druhu. Masa věřících v nesmyslnost a nenadčasovost života je k mému podivu rychle získávána zejména mezi mládeží bez dějinných zkušeností, u starších mezi restituenty. (Nemusí pracovat, žijí z práce předků.)

Podle mého pozorování chodu světa je každé náboženství (soustava hodnot myšlení člověka a národa) prověřováno celkem pravidelně se dostavujícími většími a menšími klimatickými a společenskými otřesy. (Také válkami.) Tyto výkyvy fyzikálních, biologických a psychologických dějů na planetách s životem jsou projevem existence i nehmotných tedy nefyzikálních zákonů. Do stvoření je zařadil a silou svého vyzařování stále udržuje v účinnosti sám jeho Stvořitel. Právě vznik a vyznění těchto katastrofických dějů je projevením vůle a naznačením Jeho konečného záměru.

Vykonavateli těchto dějů všeho typu jsou přírodní a duchovní bytosti neboli „živly“ a andělé. Kolapsy přírodních podmínek a psychiky mas lidí všeho typu a rozsahu neexistují tedy náhodně. Nebo jak si někteří myslí, kvůli zvýšení trápení jednotlivých duší a národů „satanem“. Katastrofy nejsou tedy svou pravou podstatou jen jakýmsi „trestem“ za nedodržování boží vůle lidí a národů. Stvořitel, vlastně „otec lidí“, očekává od svých dětí prozřetelné chování i v dimenzi jen duchem člověka vnímaných vibrací stvoření. Proto kalamity všeho typu jsou vlastně upozorněním na existenci duchovních zákonů! (Náboženskou terminologií řečeno „nenarušitelnosti boží vůle“.) Mohou být tedy i předvídatelné a odvratitelné. A naopak. Ráj na zemi, biblicky boží království, nastává vlastně plným respektováním zákonů všech dimenzí stvoření!

Rozvojem schopností svého ducha (správným směrem vývoje poznání) neboli pomocí intuice se tedy kolapsům všeho typu může jedinec i národ vyhnout. I v samé možnosti vyhnutí se osobním a národním katastrofám se vyjevuje Bůh jako Prozřetelnost a Spravedlnost současně. I tento aspekt ukazuje, jak boží jsoucnost a vlastnosti jsou hmotným rozumem neuchopitelné! Pro mne je třeba šokující zjištění, jak Bůh dopředu předpokládá (anticipuje) všechny možné vadné směry vývoje jednotlivých lidských duchů a národů! A připraví na ně již na počátku stvoření důsledky formou chodu fyzikálních procesů! Proto byl také hlouběji prozřevšími lidmi nazván Alfou a Omegou. Existuje provázanost všeho se vším, a navíc ve všech vibračních úrovních. Bez ohledu na čas. Má dovést všechny lidské duchy na konci věků do úrovně dokonalosti. (Duchovního ráje.)

Pozoruji, že do jedné takové velké planetární krize právě vstupujeme. Nejen my Češi, ale celá EU a zemská civilizace. Poznání příčin nastupující krize a nalezená východiska prověří správnost myšlení, ale hlavně intuici žijících (i minulých) lidských duchů. Nastoupivší události „propustí“ do další existence zde na zemi jen ty jednotlivce a národy, jejichž způsob myšlení (náboženství), je v dostatečném souladu se zákony stvoření. Každý z nás žijících dostal přece od Dárce života dar. Své zrození zde na zemi a své schopnosti. (Národ své území.) Za své chování v obdrženém životě nese odpovědnost. Ta se projeví „osudem“, který se určitě nebude řídit úsudkem či hlasováním mocných tohoto světa nebo pohybem „hvězd“! Pouze poznáním a naplňováním nalezeného smyslu bytí. Básnicky řečeno, velikostí úsilí při hledání zdroje energie života, středověkou terminologií „svatého Grálu“. Kdo „svatý Grál svého života“ nehledal, neboli nehledal smysl svého bytí v těle, neprokázal vděčnost ani odpovědnost za své bytí. A myslím si, že takto „mrtvý“, neboli „spící duch“, nemá při současné úrovni technické vyspělosti lidstva (a tím odpovědnosti!) na této zeměkouli co dělat. Jeho duše se zřejmě bude muset vrátit zpět do vesmíru. Třeba na planetu mezi lovce mamutů. Tam je smyslem života motto současných zbloudilých: „hlavně když nám chutná jídlo a jde sex!“. Uvedené je ale smyslem bytí zvířat!

Já se osobně držím rad svých předků, jejich smyslu života:

„Modli se a pracuj!“

A také: „Za čím jsou nevydělané peníze a bezzávazný sex, je určitě „rohatej“!“ A čiň čertu dobře, určitě se ti neodmění nebem na zemi!
 

Josef Staněk
 

Poslední články autora:


hodnocení: 3.5
hlasů: 17
Print Friendly, PDF & Email

16 komentářů

 1. Ďakujem panu Staněkovi za podnetný a zaujímavý príspevok do diskúzie, ktorý reaguje na problematiku súčasného sveta a najmä Európy. Som zvedavý na reakcie prítomných diskutérov…

 2. Evropský národ má pan Staněk v uvozovkách. Ví, že tento světadíl je místem života mnoha národností. Jeho „charakteristiky víry“, rozumějte tohoto nového národa ale říkají, tomu, kdo vývoji rozumí, že jde o TREND. Společnost, civilizace, národ, je něčím ovlivňován. Čech zůstane Čechem, Maďar Maďarem….atd., ale na jednotlivci se projeví charakteristické rysy daného vývoje, které jsou stejné. Za všechny bych jmenoval třeba působení konzumu či reklamy a snadné ovlivnění motivy mít majetek, ať se k němu dostanu jakkoliv. A to, bohužel, platí pro mnohé jednotlivce různých evropských národů. Není nutné to pojmenovat jako „zničení Evropy nově vzniklým národem“. Bohatě stačí – nově vzniklými trendy. Ovšem kdo zná historii tak ví, že o nic nového nejde!

 3. 1. Ano o nic nového opravdu nejde.
  2. Dokud nenajdu sám sebe, tak se cítím být tělem a podléhám jeho programům – touhy, chtíče, ale i strachu z toho co se kolem děje.
  Klíčové je přes funkci pozorovatele prokouknout ego a jeho hru a najít sám sebe jako nesmrtelné a věčné vědomí, které nejenže prožívá tuto realitu, ale jí i stvořilo. Do té doby buď budu jako ti na které zde nejen pan Staněk poukazuje a nebo jako pan Staněk a ostatní co už mají ponětí o něčem mimo tento svět, ale ještě svou podstatu nenalezli a myslí si, že je co a proč zachraňovat.

 4. No, pro někoho je Česko zaslíbenou zemí, ale už se objevují civilizace, které se snaží udělat zaslíbený svět pro všechny její obyvatele…

 5. Podle autora v Evropě vzniklo nové náboženství konzumu (poživačnosti). Je materialistické (ne transcendentní), zaměřené na okamžitý zisk, nekulturní. V závěru článku se objevuje kouzlo nechtěného – autor nevědomky přiznává, že toto náboženství vůbec není nové, že jeho smysl života jeho vyznavačů je stejný jako u zvířat (jídlo a sex).

  Myslím, že uvedené „náboženství“ není nové a není ani specialitou Evropské unie. Je rozšířené po celém světě a je lidské společnosti vlastní od nepaměti. Důležité je, že na rozdíl od totalitních zemí, v EU je svoboda svědomí – nikdo není k uctívání tohoto náboženství nucen. Ostatně autorův článek je toho důkazem. A je pravdou, že v EU je stále dostatek lidí, kteří tomuto náboženství nepodlehli.

  Existují jiná, nebezpečnější náboženství, než pouhá poživačnost. Jsou to utopistické ideologie vycházející z falešného předpokladu, že člověk je v podstatě dobrý, že příčinou všeho zla je establisment, že jeho potřením zavládne pokoj a mír. Následuje rozbití nedokonalého, ale jakž takž fungujícího řádu a jeho nahrazení experimentemm (sociálním inženýrstvím). Místo slunečního státu přijdou masové vraždy (expanze zla). Zde bych viděl rodící se planetární krizi já.

  1. Zajímavý termín jste použil – svoboda svědomí ?????

   Pavel v, napsal jsem tři pokračování k „Satanovi….“. Dávám tu odkaz na tu třetí část : https://hledani.gnosis.cz/satan-zaver/comment-page-1/#comments

   Když byste si to přečetl a zamyslel se tak zjistíte, že za mezilidskými vztahy, s dopady na až třeba války, ovládání, vykořisťování, mučení, vždy stojí zase jen člověk /či skupina lidí/ a jeho /jejich/ neovládnuté negativní vášně mysli.

   Platí to pro Macrona, velkého Maa, Stalina, Hitlera, Babiše i Fialu z ODS….šlo by to pochopit? A vůdci vytvářeli pak různé pomocné nástroje. Třeba z čisté duchovní nauky Ježíše Krista udělali promyšlené náboženství k ovládání lidí.

   I toto již začalo u těch tzv. kořenů civilizace, na které se odvolává současná Evropská unie – u starého Říma:

   „…….Římský císař Konstantin I. Veliký možná pochopil, že po desetiletích občanských válek a nepokojů může nové náboženství přinést jednotu pro Říši římskou, která prožívala nelehké období. Mnoho vědců zkoumalo, jak moc tento světský vládce sám křesťanství věřil anebo nestál-li za tím jeho osobní – světský prospěch? Z Wikipedie:
   „V průběhu svého života Konstantin neváhal zřejmě odstranit svého tchána a dva švagry. Náhle v roce 326 nechal v Pule odsoudit a popravit svého nejstaršího syna Crispa, jehož matkou byla Minervina, Konstantinova konkubína nebo možná první manželka. V Trevíru v červenci téhož roku Konstantin přikázal popravit také Faustu, svoji manželku a matku tří synů…“

   Řeklo by se snad, podle tohoto chování, že byl křesťanem? Nebyl a má alibi. O křest požádal až na smrtelné posteli v r. 337. Nechal si tak „svoje možnosti otevřené“ až do posledních hodin svého života.

   Za sebe říkám; na náboženství nevěřím. Je to produkt lidské mysli za určitým cílem a historie ten cíl potvrzuje – zisky, bohatství, ovládání pro někoho. A je jedno, jestli je to náboženství nové či staré.

   Věřím však na toho, kdo přinesl lidem nějakou nauku, nějaký duchovní směr, především morální a etický, který byl opět tou lidskou myslí potlačován. Že to pak mnoho tzv. vůdců zneužilo, změnilo ku svému prospěchu? To je to satanské v nás.

   Václav Žáček

  2. Výrazem „náboženství“ je často v nadsázce označovaná ideologie, v níž člověk vyrotla není se jí schopen zbavit, ač vidí, že je nesmyslná (že nefunguje). Není to tedy náboženství v pravém slova smyslu.

   Souhlasím, že za utrpením, jako jsou války, stojí člověk – jeho touha po moci vyprovokovaná jeho pýchou.

   Císař Konstantin I., když prohlásil křesťanství za státní náboženství, církev poškodil. Spojení trůnu a oltáře jí nepřineslo nic dobrého. Dnes jsou církvi přičítány mnohé zločiny, jichž se ve skutečnosti dopustil stát (který s církví kooperoval). Tím nechci církev vyvinit, říkám pouze, že to nebyla ona, kdo měl poslední slovo. Byla jen spoluviníkem,zatimco marxisty je prezentována jako jediný viník. Přes evidentní zkaženost celé škály papežů, církev šířila po světě civilizaci – vzdělanost a právní systém. Právní systém je podstatou civilizace (aby člověk nebyl člověku vlkem, aby nerozhodovalo právo silnějšího).

   Atapana (a neomarxisté) si myslí, že divoši (přírodní národy) žijí lépe (šťastněji) než my. Já bych s nimi neměnil.

 6. Pane doktore Staňku, mám problém pochopit tento Váš odstavec č. 4 – charakteristiku nového evropského náboženství. Budu Vám povděčen, když mi to vysvětlíte:

  4/Nově věřící se domnívají, že vytváření správních, duševních a hmotných hodnot nemá s přidělováním peněz (výplatou) žádnou spojitost. (Abys dostal milion, je třeba dát gól nebo na titulní straně časopisu vystrčit nahý zadek! Práce a tvorba hodnot je způsob získávání peněz pro blbé.) Peníze jsou pojímány ne jako potvrzenky za vytvořenou hodnotu, ale jako natištěné poukázky na tělesné potřeby a rozkoše. Tištěné skutečnými vládci správních celků podle potřeby.

  Vytváření správních hodnot? – to má být co?

  Duševní hodnota – třeba vytvářená v průběhu růstu a vzdělávání člověka jako je např. pravdomluvnost, empatie, laskavost, nesobeckost – má to snad s přidělováním peněz nějakou spojitost, za takovou hodnotu má člověk dostat výplatu? Ale když někdo vytvoří symfonii, může to mít legální spojitost s výplatou, nebo snad ne?

  Hmotná hodnota – nově věřící, podle mě, se ale blbě domnívají, a naopak, vytvoření hmotné hodnoty má přímou souvislost s přidělováním peněz (výplatou ) – pekař vyrobí chleba, soustružník se podílí na výrobě kombajnu, zemědělec vypěstuje cibuli …, za to člověk dostává výplatu, ne snad?

  Drtivá většina lidí se živí prací, ne? A když vlastní nějakou tu duševní hodnotu, tak je to jen dobře. A správní hodnota? To Vám nějak ulítlo – hodnota rozdělení na kraje je víc než na okresy ?

  Čemu rozumím je to, že nějaká manekýnka nafotí nahaté fotky a dostane za to peníze a Vám to vadí. Existuje ale nabídka a poptávka. Někdo vydělá peníze tvorbou hmotných hodnot a je ochoten za „ten vystrčený nahý zadek“ ve formě kalendáře zaplatit? Jeho věc. Vás ani mě to nemusí zajímat, někoho ale ano.

  Rozumím tomu, že Vám vadí, když v nějakém utkání špičkových týmů v kopané dá někdo rozhodující gól, 80 tis. diváků jásá, televize to přenáší do celého světa, je tam mnoho reklam, firmy platí……to je takový trend, jak tu kdosi psal.

  Peníze, podle Vás, natištěné poukázky na tělesné potřeby a rozkoše? Drtivá většina pracujících lidí má peníze na např. rodinné výdaje. Tělesná potřeba, no jestli je to potřeba pro tělo, třeba hygiena, tak to není nic navíc. No a rozkoš tělesná, myslíte jako že si někdo kupuje porno časopisy a nebo chodí za prostitutkami.

  Na závěr píšete větu, kde je to přídavné jméno správní.
  ad/ Tištěné skutečnými vládci správních celků podle potřeby.

  Tisknout peníze dle potřeby není tak jednoduché – zkuste si o penězích něco nastudovat – viz. např.: https://cs.wikipedia.org/wiki/Pen%C3%ADze

  Předem děkuji za objasnění odst. 4 ve Vašich nabízených charakteristikách víry nového evropského „náboženství“.

 7. → Venda/Alois/matka

  Pochopitelně si dělejte co chcete. Ale krmit trolla je evidentním projevem mdlého rozumu.

  Také zástupům řekl: „Když pozorujete, že na západě vystupuje mrak, hned říkáte: ‚Přijde déšť‘ – a bývá tak;
  vane-li jižní vítr, říkáte: ‚Bude vedro‘ – a bývá.
  Pokrytci, umíte posoudit to, co vidíte na zemi i na obloze; jak to, že nedovedete rozpoznat tento čas?
  Proč nejste s to sami od sebe posoudit, co je správné?

  1. Často jsem byla zvána trollem.
   Proč se člověk stává trollem?
   Byť jen v očích spolukomentujících?

  1. Já vím, Vendo.
   Jen že když jsem byla kdysi zvána trollem, tak přece jen tak trochu tuším , či chápu trollí povahu… Co když vůbec není trollí?

 8. Sociolog Jan Keller dělí elitu na elitu „diskrétní“ a elitu „pomocnou“. To, co vidíme na obrazovkách a stránkách deníků, je elita pomocná, sloužící elitě diskrétní. Tvoří ji především politici, manažeři nadnárodních korporací, populární umělci, novináři a nověji i „vědci“. Elita pomocná má k dispozici vyšší střední třídu a úplně dole nespočet užitečných idiotů.

  K nastolení „Global Governance“ OSN jsou nutné tři předpoklady:

  Rozbití tradičních struktur společnosti, především euro-atlantické.
  Likvidace suverénních národních států.
  Likvidace peněžní hotovosti a vytvoření globální měny.
  ad1) O tom, jak se rozbíjejí tradiční společenské struktury, bylo popsáno již mnoho stránek, tudíž jen stručně: Nástrojem je hlavně levicová identitární politika vycházející z „univerzálních lidských práv“ a vedoucí k partikularizaci společnosti: privilegovaná ochrana práv různých minorit, pohlaví atd.

  Výsledkem je jedinec bez sociální odpovědnosti a vazeb na svou „domovinu“. V této souvislosti nelze nevzpomenout likvidaci branné povinnosti občanů a vytvoření profesionálních (ve smyslu „placených“) armád schopných — a ochotných — zabíjet kdekoli a kohokoli.

  ad2) Smyšlené (klimatická) nebo vyprovokované (migrantská) globální krize jsou možností poukazovat na neschopnost národních států tyto krize řešit a lidem je předkládáno „bezalternativní“ globální řešení, samozřejmě globální vládou. Krok za krokem je omezována suverenita států direktivami OSN či předskokana OSN, Evropské unie. (Klimatický pakt, Migrační pakt, Istanbulská smlouva). Pomocná elita prodává zájmy svých spoluobčanů za mlhavý příslib postupu do elity diskrétní, což se děje velice zřídka. Všichni ale jednají podle úsloví britského poslance Grega Handa: „Kdo nemá místo u stolu, stojí brzy na jídelním lístku.“

  více zde:https://pravyprostor.cz/vcerejsi-konspiracni-teorie-jsou-realitou-dneska/

Diskuse byla ukončena.

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2022

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Tento web používá jen nezbytně nutná cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení.

Odkazy:

Slunovrat Agentura BYTÍ Záhady-Zdraví.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference