mapa stránek || vyhledávání

Astrální mentiony

Motto:
Pokud existuje astrální svět a jeho nehmotné části (nazvu je astrální mentiony), tak v naší hlavě.

Mentiony zavedl profesor Kahuda (https://cs.wikipedia.org/wiki/Franti%C5%A1ek_Kahuda), zakladatel české parapsychologie. Údajně proto, aby v souladu s materializmem a dalšími -izmy vysvětlil telekinezi. Zformuloval hypotézu tzv. fundamentálního záření hmoty. Duchovní projevy chápal jako fyzikálně měřitelné částice a vědecky správnými postupy se je snažil najít. Tyto částice, mentiony, ale nenalezl, nebo mu to věda neuznala.

Astrální svět se údajně skládá z hmotné a nehmotné (duchovní) části. Opět kvůli gendrové vyváženosti musí být astrální mentiony-m (mužské), mentiony-f (ženské) a dětské mentiony (mentionina). Některé mentiony jsou chytřejší (supermentiony), většina střední (mentiony) a zbytek slabší (dementiony), takže klasické Gaussovo rozdělení. To píšu kvůli tomu, abych nebyl obviněn, že si myslím, že dementionů je nejvíc. To by se pak musely rozdělit na halbdementiony, normaldementiony a ganzdementiony. Do této poslední podskupiny jsem se sám sebekriticky tento týden zařadil.

Náš dobrý zahrádkový soused má souseda, jehož zralý rakytník s velkými trny visí k němu přes plot. Řezat větve nechtějí a ani jeden s tím nechce nic dělat, asi vědí proč. Byl jsem vybídnut v závěrečné fázi manželkou, abych rakytník otrhal. Na popíchané ruce se namáčkne kus aloe, aby to nehnisalo a až se zima zeptá, co jsem dělal na podzim, dám si malou stopičku. Nakládá se to do 40%- ního alkoholu a nijak moc ho to (ten alkohol) nezkazí. V mezinárodní klasifikaci Dobrovolná pomoc muže v domácnosti je trhání rakytníku zařazeno do 3. nápravné skupiny. Při této práci mě ale napadla většina tohoto článku, takže to vypadá, že nějaké použitelné mentiony ještě mám.

Astrální svět (astrální vesmír) se má skládat z hmotné části a duchovní části, která je složena z vyšších frekvencí. Pokud byla nějaká původní myšlenka, tak tedy že duchovní část je nehmotné povahy. Jinak nemá smysl je oddělovat.

Zdroje [1],[2],[3],[4] se shodují, že astrální svět se skládá z čehosi subtilního (v prvním přiblížení drobného) s mnohem vyšší frekvencí než viditelné světlo. Viz slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/subtilni

Vyšší frekvenci vlnění než viditelné světlo má záření rentgenové (RTG) a záření gama. Obojí je fyzikálně velmi dobře prozkoumáno a nic astrálního nebylo nalezeno. Další potíž je zřejmá: slovo subtilní se pojí s nějakým konkrétním pojmem (ta slepička kropenatá subtilního peří) nebo drobná chybička, přímo subtilní skoronic.

I když přijmeme jakési vyšší frekvence, i pak cosi subtilního je pořád hmotné podstaty. Světlo je hmotné podstaty, jen klidovou hmotnost má nulovou a pohybuje se nejvyšší možnou rychlostí, tedy rychlostí světla. Energie je hmotné podstaty E = mc^2.

Problém mám s tvrzením, že astrální svět je mnohem větší, než hmotný svět (zdroj [2]). O nekonečnosti vesmíru měl Einstein lehké pochybnosti, ale o nekonečné lidské hlouposti nepochyboval. Neumím si přestavit konec vesmíru a něco dál za tím koncem už vůbec ne. Ani kdyby to bylo astrální.

Energetické epicentrum astrálního světa je mimo rámec mého chápání. Epicentrum snad zemětřesení na povrchu Země, těžko v tom astrálním světě větším než hmotný vesmír. S cizím slovem astrální svět to vypadá líp a vědecky. Účinky síly gravitační klesají se čtvercem vzdálenosti. Působení centra naší galaxie je menší, než gravitační síla Slunce, proto Země obíhá primárně kolem Slunce. Také energie záření klesá se čtvercem vzdálenosti, důkazem je už pouhý pohled na noční oblohu na blikotající vzdálené hvězdy, z nichž mnohé mají svítivost daleko převyšující svítivost Slunce.

Můj názor: Náš svět je hmotné povahy, myšlení je hmotné povahy (k udržení spojení dendritů je třeba energie dodaná mozku). Lidský mozek je nejsložitější výtvor živé přírody, proto má potíže zkoumat sám sebe. Hřešit můžeme myšlením, slovy i skutky, ale neměli bychom. Mozek musí neustále řídit tělo a potřebuje k tomu energii. Mozek je nejdůležitější částí těla, usiluje o svou záchranu, a tudíž umírá poslední. S tím souvisí zážitky blízké smrti. Kromě toho je mozek centrem myšlení, obrovského množství představ o skutečnosti, zážitků, vzpomínek a snů – všechno zůstává z hlediska biologie a fyziky uvnitř naší hlavy. Zdát se nám může cokoliv hlavně z toho, co se nám celý den motalo hlavou. Může se nám zdát, že vidíme Ježíše nebo Pannu Marii, na jejichž obraz jsme se dívali dlouho v kostele. Jinému se může zdát, že vysílače 5G sítě přenášejí vzduchem virus covid-19. Jen tak mimochodem, vysoké frekvence 5G sítí jsou kolem 6 GHz (6*10^9 Hz) a viditelné nejsou. Viditelné světlo má frekvence o pět řádů vyšší – třeba 6*10^14 Hz. Viditelnost souvisí s frekvencí jednoduše: Člověk i zvířata vidí v té části spektra, které se ze Slunce dostane na povrch Země a není pohlceno ovzduším.

Ještě jednou: Myšlenky a sny zůstávají v naší hlavě a nemohou konat žádný fyzikální jev. Ano, mozek vyzařuje tepelné infračervené záření jako všechna hmota určité teploty. Myšlenky nezastaví vlak. Můžeme si představit, že myšlenkami odtlačíme žhavou Venuši dál od Slunce na úroveň dráhy Země a časem se z ní stane planeta s kvetoucím životem. A nestane se nic. Můžeme si představit, že myšlením zastavíme rozpínání vesmíru. A nestane se nic.

Astrální cestování má být spojeno s úplným odpoutáním se od fyzického těla. Mně se občas zdá o spojení s tělem ležícím blízko. Napíšu s manželkou, požádat ve snu manželku svou není hřích. Ani v reálném životě.

Astrální očistce – zdroj [2]:

„…jako sedmá čakra, neboť se skládá z obrovského hroznu-shluku úchvatných světel všech barev spektra a ty jsou vlastní energetickou centrálou pro nižší oblasti. Pod ním se nachází mnoho astrálních podoblastí, tzv. nebí či očistců, tj. nápravných zařízení, v nichž probíhá nekonečně různorodý život.“

Komentář: Místo aby se duše v očistci očistila, musí znovu zpátky na Zem odžít si karmický dluh a pak nejspíš v jiném těle odžít další část. Nejenže každých asi 12 až 16 let v posledních desetiletích přibude na Zemi 1 miliarda lidí, pro které vracející se karmická duše prostě není. Navíc se duše ještě pozdrží blíže neurčenou dobu v astrálním očistci. A to nemluvím o tom, že život na Zemi za 1,75 miliardy let nebude, protože Slunce bude svítit stále víc a pokročilý život bez kapalné vody není možný.

Pročetl jsem server www.jogi.cz, abych neútočil na zdejší tvůrce.
https://www.jogin.cz/slovnik/kauzalni-rovina/

Kauzální tělo je utkáno z idejí, „žije“ a pohybuje se ve velkolepé a přitom extrémně subtilní blažené sféře čistých idejí. Je matricí třiceti pěti silových idejí.

Kauzální tělo z 35 silových ideí!

Astrální tělo sestává z devatenácti subtilních prvků.

Astrální tělo z 19 prvků!

Dělí se do tří hlavních skupin, podle kóš (pránamajakóši, manómajakóši, vidžňánamajakóši): 1) vyšší intelekt; 2) ego; 3) cítění; 4) mysl (vědomí smyslů); pět nástrojů poznání, subtilní obdoby fyzických smyslů: 5) čich, 6) chuť, 7) zrak, 8) hmat, 9) sluch; pět nástrojů činnosti: 10) rozmnožování, 11) vyměšování, 12) řeč, 13) chůze, 14) manuální dovednost; a pět nástrojů vitální síly odpovídajících různým tělesným funkcím: 15) krystalizace, 16) vstřebávání, 17) vylučování, 18) metabolismus a 19) oběh.

Když je něco nestravitelného, tak to rozděl a předžvýkej.

Zaujalo mě vylučování a zvlášť vyměšování. Už (snad) Aristoteles říkal: Každé vyměšování je tělu prospěšné.

Nějak se mi zastesklo. A na co jsem si vzpomněl?

Že byl jeden Bůh a jeden svět. Náboženství bylo v rozvrhu na obecné škole a chodili na ně skoro všichni. Ovečky pásly se samy, jehňátko se drželo mámy.

Na začátku nového školního roku ze školního rozhlasu mluvil ministr školství Kahuda: „Mílí žáci, začíná nový školní rok.“ Věřil jsem, že to s námi myslí dobře. I naše máma říkala, učte se, ať se máte líp, než jsme se měli my.

Pak se obzory rozšířily o světlé zítřky. Svět byl kulatý, kde není nahoře ani dole. Ale někteří se nahoru dostávali a jiní zůstávali dole.

Jel jsem včera za krásného dne na kole celé odpoledne až do večera nahoru a dolů přes potůčky, potoky a řeky asi 90 kilometrů. Věnec hor se ztrácel a zase objevoval, hory ještě máme. Pasoucího se dobytka zase méně jak loni, vepříny opuštěné. Vzpomněl jsem si na heslo: „Plány imperialistů zhatí naši vepři boubelatí.“ Boubelaté vepře jsme zhatili sami. Mluvil jsem bývalým údržbářem ve vepříně až pro 30 000 prasat, automatické krmení, rozvod teplé vody, vedle bioplynka. V polovině 90. let přijeli na exkurzi imperialističtí zemědělci a říkali: „Tohle nás zničí.“ Mysleli si, že se u nás ještě jezdí s kolečkem hnoje ručně. Posledním správcem konkurzní podstaty tohoto vepřína před rozřezáním všeho kovového do šrotu bylo Divadelní sdružení se sídlem na Václavském náměstí v Praze. Zřejmě se inspirovali u vojína Kefalína, který byl chovatelem vepřů a před tím „asi-stentom na Barrandove“.

Připadá mi to jako by na českou kotlinu s jejími pohraničními horami sedla poklička, a pod tou pokličkou jako v hrnci na plotně se drží u moci ganzdementi. Pšenice se vykupuje za 6-8 Kč za litr a prodává se lacino imperialistům, kteří nám ji prodávají vykrmenou v kůži jako maso za 100 Kč za kilo v Kauflandu. Podmínky jsou nastaveny tak, že u nás obstát s výkrmem nejde. Přijdou kontroly a řeší se něco jako spokojené prase. Nejen napáječky na teplou vodu, ale i na studenou. A v neděli asi Matonka jemně perlivá.

Křesťanství a východní náboženství.

O křesťanství je v jedné starší recitované písni: „Je jeden Bůh a jeden svět, jak o tom pastor v Bibli čet.“

Východní náboženství má mnoho bohů a mnoho světů, jeden z nich je astrální.

Astrální svět.

Podle zdroje [1]:

„…jako sedmá čakra, neboť se skládá z obrovského hroznu-shluku úchvatných světel všech barev spektra a ty jsou vlastní energetickou centrálou pro nižší oblasti. Pod ním se nachází mnoho astrálních podoblastí, tzv. nebí či očistců, tj. nápravných zařízení, v nichž probíhá nekonečně různorodý život.“

Podle zdroje [2]:

„Pod regiony čistého ducha se pak nachází oblasti mysli a posléze hmoty, v naší západní terminologii známé jako kauzální, astrální a hmotné vesmíry… existuje periodicky opakující se tzv. Zničení..

Jen tak namátkou z těch světů nad univerzální myslí: Dasvándár, jako tzv. desátá brána – tam je duše bez mysli, vnímá vše vědomím.

Je to třetí duchovní oblast Bhanvár Guphá – doslova rotující, vířící jeskyně, čtvrtá duchovní oblast. No a nad pátou duchovní oblastí, oblastí věčného ducha odkud přicházejí duše, jsou ještě tři nejvyšší regiony, ale to již raději dost..

Takže rozdíl spočívá nejen v trvání /astrální oblast není věčná/, ale také např. s obsahem hmoty. Zatímco u nás, tady „dole“ je nejvíce hmoty /zhuštěné energie/ a malá příměs Ducha Svatého /Božského Vědomí/ v tvořivém aspektu Boha-Otce, tak ty čistě duchovní oblasti již nemají žádnou hmotu…

Oblast ANDA, astrální svět, je mnohem rozlehlejší než náš celý hmotný vesmír. Má své hlavní místo, což znamená vrchol této oblasti a nebo také jeho energetické centrum, které nazývají mystici – Mistři Sahansdal Kanval.“

Už jsem to komentoval nahoře.

Zdroj [1]:

„Velké vysvětlování by muselo nastat pro termín či region označený jako sídlo „Univerzální Mysli“ /dále jen UM/, která sestupující duši předává mentální esence a energie.“

Komentář: Univerzální mysl a Nejvyšší mysl to je bájný pojem asi jako Křesomysl, Nezamysl a možná i Mnata.

[3]:

„Astrální tělo je často přesnou kopií hmotného těla, je ovšem tvořené jen nehmotným světlem. Astrální vesmír je podle nich subtilní energetický vesmír, jehož převažující vibrační frekvence je mnohem vyšší než vibrace fyzického vesmíru, ale zároveň nižší než vibrační frekvence kauzálního vesmíru..“

No to jsem nepobral. Přesná nehmotná kopie hmotného světa.

Zdroj [5]:

„To velké ničení sahá až po oblast čistého ducha, je to tzv. pátý region oblasti, již čistě duchovní, před ním /pod ním/ jsou čtyři – všechny mají své opodstatnění… A samozřejmě, že toto velké zničení přichází ještě po mnoha a mnoha eonech – věcích a v podstatě pak celý nám známý Vesmír „usíná“ – pro vědce v nekonečně malém bodu; dál se chlapíci ještě nedostali.“

Komentář Eon je už i v Česku :)

Já píšu v článku o vesmíru, že rozpínání vesmíru má trvat 10^100 let. Představit si číslo se 100 nulami já tedy neumím, když počet částic ve známém vesmíru má být 10^89. Ale indičtí koumáci před staletími se svým astrálním světem to věděli a ještě víc…

Cyklický vesmír navrhoval Einstein, pak ho zavrhl, v rovnicích navrhl kosmologickou konstantu a měl stacionární vesmír (ve 30. letech). Ke konci svého života (už bylo známo rozpínání vesmíru) prohlásil, že kosmologická konstanta byl jeho největší omyl. A dnes se může ta kosmologická konstanta považovat za něco, co se (zrychleným) rozpínáním souvisí. Astronomové netvrdí, že Velký třesk byl z nekonečně malého bodu, ale z velmi malého prostoru. Atd. Není pravda, že chlapíci vědci se k něčemu (takovému) ještě nedostali, teorie mají na všechno, jen se neví, která je a bude správná.

Takže jsem se dostal taky cyklicky zase na začátek.

Je jeden Bůh a jeden svět. Mně to ke kousku štěstí tady na Zemi stačí.
 

[1] https://hledani.gnosis.cz/v-dome-meho-otce-je-mnoho-pribytku-jan-kapitola-14-vers-2/
[2] https://hledani.gnosis.cz/karmiony/#comment-area (diskuzní příspěvek vložen 5.9.2020 8:07)
[3] https://www.jogin.cz/slovnik/astralni-telo/
[4] https://hledani.gnosis.cz/prirozenost/comment-page-2/#comments (diskuze vložena 9.9.2020 22:09)
[5] https://hledani.gnosis.cz/karmiony/#comment-area (diskuzní příspvek v čase 5.9.2020 21:42)
 

Pardal
 

Poslední články autora:


hodnocení: 3.1
hlasů: 7
Tisk Tisk
Všechny komentáře jsou schvalovány administrátorem. Z tohoto důvodu mohou být zveřejněny se zpožděním od několika minut do několika hodin. Odstraňovány jsou komentáře obsahující vulgarismy, spam, invektivy, apod.

302 komentářů

Přidat komentář
 1. matka 22.9.2020 (14:27)- Věra z Vysočiny22.9.2020 (12:00)
  brambory máme ve sklepě, dýně jsou pod střechou, co šlo zavařit, je zavařené, něco v mrazáku, usušené,
  _________ Tak takhle nééé komsomolky kapitalismu. NEZÁVISLOST NA SYSTÉMU?, takhle by to fakt nešlo. Už aby na vás, reakcionáře, oportunisty a „vesnický boháče“, naše lidovědemogratickéorgány ve jménu nadnárodních spolčeností, bank a aglomerací globální moci, konečně zaklekly!……..:-)

  https://www.youtube.com/watch?v=txwQrY_urwY

  1. No, dým bramborové natě bude důvodem, proč na mne zakleknout… :-)
   Že bych je vyhnala koštětem? :-)

 2. → Vendo, ráda bych chodila dřív spát, ale bohužel – mám v rodině trochu náročnější povinnosti.

  Proč sem něco takovýho a obnaživšího* vůbec hrneš a sděluješ? Jakoby ses omlouvala. Komu? Na co? Proč? Idiotům? Vendlínovi? Přemýšlej….

  * – kterýmu je každýmu do toho ho*no.

 3. pavel v 21.9.2020 (16:07) → Obrácení vyžaduje slevit ze své nadutosti. Kolik lidí je toho schopno?

  „Šílenec po vodě pátrá, i když je uprostřed vln.“ (Sextus Propertius)

  Znáš? Ne? Nevadí. Bůh má s tebou evidentně jiný plány, ostatně jako s každým jiným nadutcem a žvanilem.

 4. → pavel v – 22.9.2020 (12:40) – Izraelci jsou civilizovanější.

  Hmm, izraelci jsou civilizovanější, no bezva, a gratuluju k úsudku.
  Mohu-li poprosit, rozveď „nám všem“ to teď a tady. Není nad to, kdy nám (křupanům a nacionalistům)zde někdo civilizovaný poreferuje o civilizaci.

 5. Honzovy komentáře jsou stále vzteklé a plné urážek, ale už nejsou smradlavé. Považuji to za svůj úspěch, protože jsem na to stále upozorňoval a myslím, že Honza šel trošku do sebe. Myslím, že společnost by měla dbát na jakousi veřejnou hygienu, totiž nestrpět porušování společenských pravidel tak, jako to rozumní rodiče nestrpí u dětí. Pokud to strpí, děti jim přerostou přes hlavu. Stejné riziko hrozí ve veřejném prostoru. Například Babiš v parlamentu lhal, že neví, kdo vlastní Čapí hnízdo. Přesto jeho preference neklesly. Když jsem se jeho příznivců ptal, jak to můžou snést, řekli mi, že lžou i jiní. Řekli tím, že lhaní považují za normální. Je-li lhaní normální, pak je normální i podvod, posléze krádež, posléze bezpráví, tedy válka. Když tolerujeme malé zlo, vytváříme podmínky pro jeho růst, až nám jednou přeroste přes hlavu. Prosím vás všechny, domluvte Honzovi, aby dodržoval pravidla slušnosti a zanechal urážek. Není přece normální, aby neznámému člověku drze tykal.

  1. ad – Považuji to za svůj úspěch, protože jsem na to stále upozorňoval a myslím, že Honza šel trošku do sebe.
   ______________________________

   :-)))))))))))))))))))))))))))

  2. → Považuji to za svůj úspěch, protože jsem na to stále upozorňoval a myslím, že Honza šel trošku do sebe.

   _________Jen se pochval ty de*ile..:-))) Jak známo, samochvála smrdí. Tolik ke smradu, s&h vůbec.

   1. :-)))))))))))))))))))))))))))))
    :-))))))))))))))))))))))))))))

    ach jo……:-))))))))))))

  3. pavle v,
   že bych se pustila do hodnocení stylu Vašeho komentování?
   I má sebekontrola je namístě. Takže nikolivěk.
   Vaše komentáře, to není má vizitka, ale Vaše.
   Vám to Vaše voní (?), druzí to cítí třeba jinak.
   Ta troufalost, cítit svobodně, rozdílně,… že ano.

   1. matko, klidně se pusťte. Mám čisté svědomí. Neponižuji, neurážím a nepoužívám prezidentský slovník. Možná vám takový styl nevoní. Možná by vám vyhovovalo, kdybych se vyjadřoval jako dobytek.

   2. ad. pavel v pro matku23.9.2020 (19:13)
    „matko, klidně se pusťte. Mám čisté svědomí. Neponižuji, neurážím a nepoužívám prezidentský slovník. Možná vám takový styl nevoní. Možná by vám vyhovovalo, kdybych se vyjadřoval jako dobytek.“
    Jsou i jiné způsoby, které dokáží druhého ponížit. A pokud jsou vyslovovány zdánlivě slušně, tedy ne jako dobytek, o to více mohou bolet. V konečné fázi tedy může být výsledek shodný, protože nečekaný.
    Ale fakt je, že – nač si tu bolest druhého, různě do světa vyřvanou, na sebe brát, že ano. Tož ji odrážím, pokud možná.
    Čisté svědomí – nu, to jsem si také myslela, než mne přiměl Honza říci ono kouzelné slůvko „hovno“.
    Máte-li odvahu, sestoupíte na samé dno své osobnosti a vysmýčíte vše, co tam ještě je a zapláčete úlevou. Pokud ne, zapláčete úlevou též. Pláč je velmi vzácná bylinka.
    Ale to je Vaše záležitost. Já Vám fakta snášet nebudu, nejsu zlatá slípka, abych se vracela k minulým komentářům a kvokala, snášela,…to by nebylo k ničemu.

  4. → Není přece normální, aby neznámému člověku drze tykal.

   Jakýpak neznámému člověku? Znám tě! Takovejch jako jseš ty, na nejrůznější způsob „poznamenanejch“, „pokřivenejch“ snahou vychovávat druhý, zkrátka šmejdů, je všude jak nas*ráno.

   Po ovoci jejich, poznáte je!, učí Ježíš. Je ti to jasný?

   → Prosím vás všechny, domluvte Honzovi, aby dodržoval pravidla slušnosti a zanechal urážek.

   Tomu se říká zoufalství onlajn..:-))))))))))

   PáfleVé, řekni prdel – https://www.youtube.com/watch?v=3Z2WGslFV2I – Máš na to? Odvaha k pravdě je jen jedna.

 6. → Věra z Vysočiny 23.9.2020 (11:53):-))))))))))))))))))))))))))))):-))))))))))))))))))))))))))))ach jo……:-))))))))))))

  ___________________ Nádhera..:-)))) Krásnej a úžasnej pozvdech..:-)))))))))))) Děkuju..:-)))) A současně děkuju de*ilům za inspiraci..:-)))))))))

 7. Kdepak je náš Álois, náš Frišťa? Chybí mi, ten náš génius a (k)astrální (de)mention. Že von se zase SIMkou šťoural mezi zubama.

  1. ad – Kdepak je náš Álois, náš Frišťa?

   :-))))))))))))
   taky jsem si říkala, jestli neztratil klíče :-))

   ps – brzdi s tím ezoslovníčkem, víš, jak je to těžký se nesmát (roz. neválet se smíchy) za pracovním stolem? :-))

   1. Honzo a Věro,
    pojem (k)astrální (de)mention mě opravdu rozesmál. Ale určitě bych ho nespojoval s někým konkrétním.
    Je to přece vyšší cíl při dosažení vyššího vědomí a cesta k němu vede přes vnitřní zážitek spojený s odříkáním sexu, pak přijde to poznání. Prostě je to podobenství o udržování celibátu po zplození dětí, jak tu už v astrálních rozhledech a diskuzi bylo. Odříkání, a pak to přijde.
    Řeší se tu jak voní nějaká květina a na čichové zážitky sexu se zapomnělo. Čich je smysl, který vede vjemy přímo do mozku a nelze ho vypnout, jen časem slábne. Pach ohně a krve údajně mozek vnímá i ve slabém spánku, dávný to varovný jev ještě z dob života v jeskyních a chýších. Virtuální už je skoro všechno, ale čich ne.
    Jak vidíte, nedbal jsem dobrého přísloví: Nestrkej do toho nos.
    Takže dostanu přímo po palici, astrální svět má určitě subtilní vůni, astrosodor.

   2. Dobrý den vám oběma, Honzo a Věro,

    jsem stále v Moravské Třebové. Měl jsem teď nějaké své rodinné a zdravotní problémy. Doufám, že vám oběma to nevadí. Nepřeji vám nic podobného.

    Jste asi oba mladí a veselí a tak vám oběma raději přeji, ať se válíte smíchy i za pracovním stolem. Když máte čemu se smát.

    Snad se již vše pro mně zklidní. Pan Honza vždy nadšeně od někoho komentoval nějaká osobní sdělení. Ano, klíče od bytu Václava mám, chodím tam zalévat kytky, když někam s manželkou odjedou. A také, po dlouhé době a k mé radosti jdeme za chvíli s Václavem na spíše jen malou lesní procházku než na houby.

    Díky za pochopení a buďte oba zdraví a veselé mysli.

    Ještě malou informaci. Podařilo se nám dát dohromady debatní kroužek některých nových i „starých“ účastníků ze zdejšího webu. Vyměňujeme si informace, poznatky a poznání. Vůbec nám nechybí rádoby vtip pana Honzy. Dokonce mu ze srdce přeji, ať je i v jeho osobním životě za něj veleben a ctěn. Nejen tady od paní Věry.

    Alois Vrobel

   3. Alois:

    ad – Měl jsem teď nějaké své rodinné a zdravotní problémy. Doufám, že vám oběma to nevadí. Nepřeji vám nic podobného.
    ________________________

    Aloisi, nám to určitě nevadí, až si odžijete kus karmického dluhu, zase bude líp.

    ad – Ještě malou informaci. Podařilo se nám dát dohromady debatní kroužek některých nových i „starých“ účastníků ze zdejšího webu. Vyměňujeme si informace, poznatky a poznání.

    To je dobře, dobře vám tak.

  2. Honzo,
   zlepšujete se, ale radši opatrně, jak jste psal, abyste neztratil sama sebe.
   Manželka asi 40 let si myslí, že by se mohly věšet na ramínko i jedna dvě mikiny, které jsou v oběhu a pořád se samy nevěší. Já souhlasím a říkám, nesmí se to uspěchat, to bych se pak nemohl zlepšovat.

 8. … abyste Vy a Honza pak mohli kydat na mě svoji špínu, nadávat mi do magorů a blbců.

  Pravý opak je pravdou, Vendelíne. Nic ti přece nebrání uvýst věci na pravou míru. Tak šup a sofort sem s tím. Zmr*í tance si strč do pr*ele, Vendelíne, to dá rozum.

  ps: poprosil bych tímto pana administrátora, aby nic nemazal, resp. aby ponechal tento příspěvek tak jak je. Jak už jsem řekl, odvaha k pravdě není dána každému.

 9. → Neponižuji, neurážím a nepoužívám prezidentský slovník.

  Hmm, tolik ctnosti, že z toho sotva lapám po dechu. No a co takhle vocas? Vocas si honíš? A vopovaž se zalhat! Pamatuj, že Bůh tě vidí!

 10. Narazil jsem na zajímavé pojednání na téma, o němž jsme spolu diskutovali. Jedná se o takzvaný univerzalismus, učení, že všichni lidé, bez rozdílu, budou spaseni. Autorem článku je proslulý evangelikální kazatel Dan Drápal. V úvaze rozebírá myšlenky jednoho z hlasatelů universalismu, Lee Salisburyho. Ten říká, že Bůh nemůže být tak krutý, aby nechal některého člověka věčně trpět v pekle. Bůh zajisté krutý není a přesto se někteří lidé v pekle ocitnou. Dan Drápal vysvětluje proč. Jde o lidi, kteří milují zlo a nejsou ochotni se ho vzdát. Více zde: https://www.krestandnes.cz/dan-drapal-univerzalismus-je-lakava-hereze/

  1. Pavle, nikde jsem nenapsala, že všichni lidé bez rozdílu budou spaseni. Asi jste si nevšimnul, že slovo „spása“ vůbec nepoužívám. Napsala jsem, že duše se vrací k Otci. A ani to není úplně přesné, protože duše od Otce nikdy neodešla.

   1. To, co děláte, je slovíčkaření. Napsala jste něco v tom smyslu, že po smrti přijde duše „do místa“ blaženosti.

    Jedním z těch, kdo milovali zlo, byl Stalin. Ten si pozval na audienci Dmitrije Šostakoviče. Lidé znali Stalinovu krutost, tak už pouhé pozvání vzbuzovalo hrůzu. V určenou dobu slavný skladatel vstoupil do Stalinovy pracovny a pozdravil. Stalin neodpověděl, něco četl či psal. Znenadání zvedl hlavu a upřeně se zadíval skladateli do očí. Ten nevydržel napětí a pokálel se. Služba na to byla zvyklá. Osprchovali ho, dali mu čisté oblečení a poslali ho ke Stalinovi znovu.

    Když Hitler konečně pochopil, že válka je prohraná, bloumal svým podzemním bunkrem, neustále sám sebe litoval a obdivoval Stalina – jeho tvrdost. Byl přesvědčen, že prohrál válku, protože byl na své podřízené příliš měkký …

   2. Pavle, kdybyste neměl Stalina, Hitlera a starověkou Spartu, neměl byste se na co odvolávat. Takže – svět je vlastně rajská zahrada.

 11. Chcem sa spýtať čitateľov, či má niekto skúsenosť so sledovaním už 3 roky fungujúceho medzinárodného projektu „Allatra TV“ na adrese: https://www.youtube.com/channel/UCBfvkXbXT9UXjSesiGCdKIQ , ktorý sa zaoberá budovaním novej spoločnosti od „vopred mŕtveho k večne živému“? Ak sa tu taký nájde, mohol by nám o tom niečo povedať…
  Pokiaľ možno – pekný deň!

 12. Žijeme na planetě dne a noci.
  A jestliže jsme zde, je nám dáno žít.
  A tak žijeme, jak nejlépe umíme.
  Někteří i dokázali přijmout nedokonalost v dokonalosti,
  jiní touží po návratu k dokonalosti,
  další jsou schopni komunikace s dokonalostí k nedokonalostí.
  Žijí, procházejí branou života a smrti,
  opouštějí svá těla pozemská,
  v prach se obrací
  a přec
  někteří věří, ve vzkřísení
  jak se o Mistru Ježíšovi traduje,
  mnozí prožili, ví.

 13. Pán Venda vo svojom obsiahlom príspevku pre pani Vieru z Vysočiny vysvetľuje svoj postoj k problematike „konca vesmíru a astrálu, ktorý za ním nasleduje“, ale odvoláva sa na mňa, že ja by som jej to mal objasniť, lebo mám svoje „mystické schopnosti“ so „sprievodcom“ a teda som kompetentnejší, ako on. Celé to vyznieva ako výsmech a nie ako skutočné úprimné odporúčanie, čo je typické pre pána Žáčka. Ale, čo už s tým – pravda? Charakter je charakter a nedá sa zmeniť len tak – slovom!
  Ja s pani Vierou nemám žiadne nezrovnalosti a ak bude mať záujem o môj názor, rád jej ho poskytnem a nemusíme k tomu využívať sprostredkovateľa p. Žáčka.
  Želám pekný deň!

  1. Není to žádný výsměch, to mi prosím věřte. Proč bych se Vám za Vaše upřímné a dobrovolné vyznání vysmíval? Vám poskytl „průvodce“ vizi, sám jste to napsal. Tak jsem si myslel, že byste mohl mít vizi i o tomto a vysvětlit to Pardalovi a paní Věře. Já jsem nikdy o sobě, na rozdíl od Vás nenapsal, že mám /nebo jsem měl/ mystické schopnosti.

   A také jste tu dobrovolně a věřím že i se vší skromností přiznal, že máte zkušenosti s astrálním cestováním – tady je to doslova: Degon 22.9.2020 (9:26)
   Nechcem sa miešať do tejto zaujímavej polemiky o astrále, ale nedá mi, aby som sa neopýtal pána Pardála, či už niečo čítal, alebo počul o fenoménu „astrálne cestovanie“. Na internete je toho veľké množstvo a dokonca je o tom napísaná aj celá kniha. Aj ja mám osobné skúsenosti s týmto fenoménom a tak o tom už niečo viem.
   Pekný deň!

   A tak i tady byste mohl Vašim nezkušeným kolegům pomoci, pokud tedy jste ve svoji osobní zkušenosti něco získal.

   Nejsem žádným zprostředkovatelem, jak píšete. Upřímně, trochu mi vadí, že Pardal či Věra zareagují na mě a chtějí nějaké důkazy, když jsem Pardalovi napsal obecnou pravdu mystiků o tom, že zkušenost předchází poznání a představivost je tím menším, protože je to konstrukt mysli. A vůbec si nepovšimnou, že Vy jste o sobě napsal to, co jsem uvedl paní Věře a přejdou to celé mlčením. Umíte si představit jejich reakci, že bych o sobě napsal, že znám astrální cestování a že mám mystické schopnosti?

   Za to Vy, že jsem takto poučil Pardala a on / a Věra později / se postavili doslova „na zadní“, vůbec nemůžete. Jste o deset roků starší, zkušenější. Ale pane Degone, pokud nenapíšete, že jste to tak nikdy nenapsal či nemyslel, tak jste tu oznámil zcela dobrovolně o svém astrálním cestování a o svých mystických schopnostech. Co je na tom špatného, když Vás považuji za člověka, který postoupil již dále než já. Takhle tomu rozumím.

   Mějte se hezky.

   1. → Není to žádný výsměch, to mi prosím věřte.

    :-))) Twl., výsměchem je už sama prosba, aby tobě vůbec někdo věřil..:-)))

  2. Degon: Ja s pani Vierou nemám žiadne nezrovnalosti a ak bude mať záujem o môj názor, rád jej ho poskytnem a nemusíme k tomu využívať sprostredkovateľa p. Žáčka.
   ________________

   Ráda si přečtu o vašich zkušenostech. Ale nechávám plně na vás, co uznáte za vhodné sdílet. Nechci se vyptávat ze zvědavosti, protože věřím, že věci přicházejí tak, jak je to dobré. Je moc milé a duši příjemné, když mezi některými lidmi funguje obousměrné porozumění, pak není potřeba mnoho slov, naopak – porozumění je v mlčení. Tak tomu bylo, je a bude :-)

   1. Pani Věro z V.: Som rád, že oceňujete to „porozumění v mlčení. Tak tomu bylo, je a bude“. Ja osobne s tým mám určité problémy, lebo si myslím, že porozumenie by sa malo hľadať v dialogu, ale, ako sa u nás na Slovensku vraví: „proti gustu, žiadny dišputát“.
    Čo sa týka onoho zverejňovania vlastných skúseností, s tým sú tiež dosť veľké problémy. Ak by sa jednalo o osobný dialog, tak s tým nevidím problém, ale ak ide o verejný, tak sa na vás poslucháči s iným názorom vrhnú ako zúriví psi a budú vás chcieť rozsápať v zuboch. A to nechcem riskovať. Ostatne sa to ukazuje aj na tomto webe. Preto je lepšie mlčať a myslieť si svoje. Aj Ježiš, keby mlčal a len si myslel svoje, tak by sa dožil v pokoji možno aj 100 rokov. (Ale žiadna spása blížnych by sa nekonala)…

   2. Pane Degone, moc krásná replika. Oceňuji, že dokážete věci říci tak, aby to nebolelo.

   3. Pavle v.: Tej bolesti, nepríjemnosti a zla každého druhu tu máme všetci dostatok a tak, ako sa vraví: „netreba nosiť drevo do lesa“. Niekedy sa pýtam sám seba, či je tento svet, kde požierajú dravci slabších nedravcov vôbec dielom dobrotivého a milujúceho Boha Stvoriteľa, či tento svet nie je peklom – teda trestom pre hriešne duše, ale to odporuje môjmu presvedčeniu, že duše sú v tom nevinne, že to zlo vo svete nie je ich dielom. Že tento zlý svet je iba naša ilúzia a po smrti tela sa všetko na dobro obráti. Čo si o tom Vy myslíte?

   4. Degone, píšete: „Ja osobne s tým mám určité problémy, lebo si myslím, že porozumenie by sa malo hľadať v dialogu“.

    Už jste někdy našel porozumění v dialogu? V dialogu můžete najít cokoliv jiného, spor, ústupek, respekt, vysvětlení, diplomatický kompromis….ale porozumění se nedá vydiskutovat. Čím víc se mluví, tím víc se ztrácí. Ale pravda – i mlčení má mnoho podob.

   5. Myslím si, že svět a člověk v něm je krásné a dobré Boží „umělecké“ dílo. Je však narušené lidským zlem – utrpením, které si lidé navzájem působí. Toto zlo vzniklo v okamžiku, kdy dal Bůh člověku svobodnou vůli a člověk ji využil ke vzpouře proti němu. Proč se člověk uchyluje ke vzpouře? Jistě jste v životě udělal zkušenost, že existují dva druhy lidí. Ti první, když je upozorníte na chybu, které se dopouštějí, vám poděkují za laskavost, že jste uchránil od škody s jejich chybou spojené. Ti druzí vám sprostě vynadají, že vás o žádnou radu nežádali, že oni dobře ví, co mají dělat. Jejich pýcha jim nedovolí připustit, že by se mohli mýlit. Až umřeme, poneseme si na onen svět svoji vstřícnost nebo naopak svoji pýchu. Bylo by omylem myslet si, že u pyšných lidí na onom světě dojde k prozření, že si svoji chybu uvědomí. To by byla iluze. Pyšný člověk prozření není schopen. Pokud se člověk dostane do místa věčných muk, pak jen proto, že se nebude chtít vzdát své nadutosti. Ta věčná muka nebudou v tom, že se bude škvařit v rozpáleném oleji. Ta si budou obyvatelé „pekla“ dělat sobě navzájem. Nikdo by totiž nedokázal vymyslet tak rafinované způsoby, jak udělat peklo, než oni sami.

 14. „Astrální cestování má být spojeno s úplným odpoutáním se od fyzického těla. Mně se občas zdá o spojení s tělem ležícím blízko. Napíšu s manželkou, požádat ve snu manželku svou není hřích.“
  ————————————–
  Antropocentrický ateismus soudí, že Bůh je produktem lidské mysli. Nepřipouští duchovní bytosti. Jemu blízký je apateismus – apatie k otázce existence Boha. Extrémním případem apateismu je vepř – zajímá se jen o žrádlo a sex.

  Apateističtí ateisté mají z věřících lidí srandu, ale nijak jim neubližují a neomezují jejich svobodu. Přesto je Tomáš Halík považuje za nebezpečnější než militantní antiteisty (Richard Dawkins). Na nich oceňuje, že jsou ochotni diskutovat. Člověk, který diskutuje, připouští možnost vlastního omylu.

  Pro zajímavost: https://cs.wikipedia.org/wiki/Ateismus

  1. ad – Extrémním případem apateismu je vepř – zajímá se jen o žrádlo a sex.
   ___________________

   Bohužel Pavle, zase mimo. Vepř je vykastrovaný samec prasete. Sex ho nezajímá.

   1. Dobře, tak si tam dosaďte to prase, když jinak nedokážete pochopit, co jsem měl na mysli.

   2. Pavle, vaše reakce krásně ilustruje, jak se diskutovat nemá. Vy napíšete pitomost, já vás opravím a vy mi uraženě hodíte na hlavu, že jsem nechápavá.
    Základním předpokladem srozumitelné debaty je používat správné výrazy. A protože většina lidí si mele to svoje bez ohledu na obsah, pak to vypadá jak v Kocourkově.
    Vaše slušná odpověď měla znít: pardon, špatně jsem se vyjádřil.

   3. Pardon, špatně jsem se vyjádřil. A mrzí mě, že kvůli tomu nebylo možné pochopit moji myšlenku. :-)

 15. Paní Věro, napsal jsem Vám dost. Nečtete to. Nevadí mi to.

  Když se Vás tu někdo nedávno zeptal na spiritualitu a náboženství, dala jste odkaz na wikipedii. Prostě od Vás povrchnost, jak to jinak nazvat. Podívejte se v tom případě ve wikipedii na heslo „Vesmír“. Určitě budete spokojená s tím, co se tam píše a jistě Vám to bude stačit a snad se i dojmete k slzám nad teoriemi mnohovesmírů.

  Vaše cesta životem však, jak tu skromně naznačujete, je zahrádka, dnes již štěstí o nějaké kilo více vážící, vínko, zahrát si v kapele, všechno je fajn. Vaše hobby je i zabrousit nejlépe v noci na tyto stránky.

  Dotazy Pardala a pak i Vás na představivost konce vesmíru? – víte, že tu cituji Ježíše Krista, protože mu, jeho učení věřím. Podstata jeho učení je mystická, zrovna tak mnohá další. Ježíš říká něco, co je svaté nedávejte psům, neházejte perle sviním, nohama je pošlapou, otočí se a roztrhají vás.

  Je to kruté, ale je to tak. Cokoliv bych tu napsal, pokud byste to ale vůbec přečetla, by bylo předmětem zesměšnění. Mám s tím svoji zkušenost a mnoho lidí mi tu již dříve psalo, proč s Vámi a Pardalem diskutuji. Rozdíl mezi Pardalem, Vámi a mnou je ten, že jsem na cestě a proto nemohu nic z ní vysvětlovat lidem, kteří nepůsobí pokoj, klid své mysli a svými projevy vytvářejí i neklid u jiných, dávajíc to najevo při té vzájemné diskuzi a kteří jsou nakonec v krásném zajetí své milé pozemské hmoty a jejím působení. Všechno ale jednou pomine, i Vaše tělo…..a pak pro Vás?

  Žiju zde, ale nejsem již tak závislý jako dříve. Mým poznáním, takovým východiskem je třeba i to, že tento svět není můj pravý domov. Rozumím poselstvím Ježíše a i můj Mistr mi radí, jak nakládat s cestou k tomu tvůrčímu Světlu a Zvuku, k tomu čistému oku jako k bráně vstupu do vyšších oblastí.

  Mohl bych z učení véd, upanišad, taoismu a dalších zdrojů přenést Vám něco o stvoření, kde se uvádí dimenzionální svět ve tvaru vejce, kde jednotlivé světy jsou vzájemně prostoupeny, kde ten nejhmotnější má to nejmenší prostoupení Vědomím, Duchem Svatým, Šabdem…., kde jsou jiná, nejnižší prostorová a časová uspořádání a proti tomu pak zcela jiné dimenze, které jsou mimo jakoukoliv představivost omezené lidské mysli. Stvoření tvořící propojený a navzájem podmíněný systém Jednoty, Harmonie a Lásky, v něm se dá nalézt pak i ten pravý Domov té životní podstaty. Poskytovat informace o astrálu jako vrstvě monády, napsat o astrálu jako nejvyšším nástroji pro mysl, o akáši….atd.. Ale proč bych to měl dělat, když nejméně Pardal má své vědecké vysvětlení a to druhé, nevědecké, zesměšňuje. A když si uvědomíte tu obrovskou rozlohu jen toho fyzického vesmíru /Pardal Vám dokáže téměř přesně napsat, kolik atomů v něm je/ a budete si představovat jeho konec, k čemu Vám to bude? Pomůže to úrodě na Vaší zahrádce a štěstí s Vaším miminkem? Myslím, že ne. A věřte, že mystici, a že jich již bylo a je mnoho, usilují o něco zcela jiného.

  Můj egregor ve kterém jsem zde je prostě jiný než Váš a Pardalův. Je to prostě tak a není potřeba Vám něco bourat. Vždycky jsem psal různým diskutujícím, že je o ničem nepřesvědčuji. Vím, že to co vnímám já a mnozí další lidé je mimo pozornost současné vědy a její metodologie.

  Přeji pěkný, leč uplakaný den. I to patří k podzimu.

  1. Opět klasika, Vendelíne. Opět mnoho namluveno (rozuměj nažvaněno), nic řečeno. Nuda, nuda a tisíckrát recyklovaná nuda. Jinými slovy s&h, to kdybys snad nerozuměl.

  2. → Vaše cesta životem však, jak tu skromně naznačujete, je zahrádka, dnes již štěstí o nějaké kilo více vážící, vínko, zahrát si v kapele, všechno je fajn. Vaše hobby je i zabrousit nejlépe v noci na tyto stránky.
   ____________ Co dalšího a na koho všechno, si za informace sbíráš a vedeš?

   Odpovídat nemusíš, stejně bys jenom lhal, Vendelíne.

  3. Vendo, píšete dlouhé příspěvky, které nic neobsahují. Jste opojený sebou samým.
   Přečetla jsem si váš příspěvek tentokrát až do konce. Je po 22té hodině a mám nalitou dvojku chorvatského červeného vína. Už mi bylo 18, takže obojí je podle mravnostní policie z Moravské Třebové v pořádku.

   Vendo, píšete: “ Pomůže to úrodě na Vaší zahrádce a štěstí s Vaším miminkem? Myslím, že ne. A věřte, že mystici, a že jich již bylo a je mnoho, usilují o něco zcela jiného.“
   Milý Vendo, věřte, že nic, a to tak, že NIC na světě (ani to, co je za ním) nemůže vyvážit lásku a štěstí, které má nyní 10 kilo a dva zuby.
   A zahrádka – jedním slovem – ráj.

   ad – kde jsou jiná, nejnižší prostorová a časová uspořádání a proti tomu pak zcela jiné dimenze, které jsou mimo jakoukoliv představivost omezené lidské mysli.
   ________________

   Bezva, takže se asi nakonec shodneme i s Pardalem, že konec Vesmíru a toho, co je za ním, si nikdo z lidí představit neumí. To to trvalo.

  4. Venda: Můj egregor ve kterém jsem zde je prostě jiný než Váš a Pardalův.
   ————

   Vrána k vráně sedá a rovný rovného si hledá.

  5. Vendo, nezesměšňuji Vás, zesměšňujete se sám, nemáte protiargumenty a točíte se jak vítr v bedně. Nemyslím, že člověk měl strávit život hledání cesty, ale hlavně po cestě jít jako slušný člověk a se zdravým rozumem. To Bůh rozhodně nezakazuje. Takže hodně zvažujte, kdo „svými projevy vytvářejí i neklid u jiných,“.
   Stejně tak bych mohl napsat, že útočíte na vědu, že nehodlá Vaše vize uznat. Vinen je to samozřejmě Pardal, jak jinak.
   Venda:
   https://hledani.gnosis.cz/astralni-mentiony/comment-page-2/#comment-34536
   „Venda pro Věru z Vysočiny26.9.2020 (9:32)“
   „Rozdíl mezi Pardalem, Vámi a mnou je ten, že jsem na cestě a proto nemohu nic z ní vysvětlovat lidem, kteří nepůsobí pokoj, klid své mysli a svými projevy vytvářejí i neklid u jiných, dávajíc to najevo při té vzájemné diskuzi a kteří jsou nakonec v krásném zajetí své milé pozemské hmoty a jejím působení…Mým poznáním, takovým východiskem je třeba i to, že tento svět není můj pravý domov…Rozumím poselstvím Ježíše a i můj Mistr mi radí, jak nakládat s cestou k tomu tvůrčímu Světlu a Zvuku, k tomu čistému oku jako k bráně vstupu do vyšších oblastí.“
   Venda pro Pardala18.9.2020 (9:01)
   „Pardale, „Hledání světla“, to téma zde na tomto webu, ale i to, co lze provádět přímou cestou, není o představivosti, ale o přímé zkušenosti a tím pak o poznání. “
   Venda 24.09.2020 13:59
   „Nikde a nikdy jsem zde, a tak i nejen mu, nenapsal o mé vlastní přímé zkušenosti a poznání. Znám ale ke zkušenosti a poznání cestu. O tom jsem psal mnohokráte.“
   https://hledani.gnosis.cz/astralni-mentiony/comment-page-2/#comment-34536
   Venda pro Věru z Vysočiny26.9.2020 (9:32)
   „Paní Věro, napsal jsem Vám dost. Nečtete to. Nevadí mi to.
   No to jsou veletoče : „Mým poznáním, takovým východiskem je třeba i to, že tento svět není můj pravý domov. Rozumím poselstvím Ježíše a i můj Mistr mi radí, jak nakládat s cestou k tomu tvůrčímu Světlu a Zvuku, k tomu čistému oku jako k bráně vstupu do vyšších oblastí.“
   Shrnutí cituji:“ nenapsal o mé vlastní přímé zkušenosti a poznání. Znám ale ke zkušenosti a poznání cestu“ a poslední verze 26.9.:“Mým poznáním, takovým východiskem je třeba i to, že tento svět není můj pravý domov….Rozumím poselstvím Ježíše a i můj Mistr mi radí, jak nakládat s cestou k tomu tvůrčímu Světlu a Zvuku.. “
   Takže původně : hledání cesty –>zkušenost –> poznání. Už to vypadalo, že ve věku 70 let je hledání cesty stále v počátku a jediné rozumné poznání z to by bylo, že se točením na místě vyvrtal důlek.

   Včerejší kázání v kostele :
   http://www.biblenet.cz/app/bible/passage?path=matous+21%2C28-32
   Pasáž: Matous 21,28-32
   28„Co myslíte? Jeden člověk měl dva syny. Přišel a řekl prvnímu: ‚Synu, jdi dnes pracovat na vinici!‘
   29On odpověděl: ‚Nechce se mi.‘ Ale potom toho litoval a šel.
   30Otec přišel k druhému a řekl mu totéž. Ten odpověděl: ‚Ano, pane.‘ Ale nešel.
   31Kdo z těch dvou splnil vůli svého otce?“ Odpověděli: „Ten první!“ Ježíš jim řekl: „Amen, pravím vám, že celníci a nevěstky předcházejí vás do Božího království.
   32Přišel k vám Jan po cestě spravedlnosti, a vy jste mu neuvěřili. Ale celníci a nevěstky mu uvěřili. Vy jste to viděli, ale ani potom jste toho nelitovali a neuvěřili mu.“

   Výklad faráře : Bůh ukazuje člověku cestu. Nestačí jen planě mluvit, ale je třeba projevit ochotu a pracovat. Cesta od Boha je dána pro všechny, ale ne každý ji správně využije podle svých schopností, je na každém, aby uvěřil a snažil se žít podle božích přikázání.
   Můj názor :
   Desatero božích přikázání je v hlavních rysech srozumitelné i dítěti, cestu mu ukazuje Bůh prostřednictvím rodičů a výchovy dítěte. Jen co se dítě narodí, už je na cestě. Nerozumím tomu, že někdo může v 70 letech věku teprve hledat cestu, když na ní 70 let už je.

   1. ad/Nerozumím tomu, že někdo může v 70 letech věku teprve hledat cestu, když na ní 70 let už je.

    Nerozumíte. Ano, to je Vaše pojmenování Vašeho stavu /ne/poznání a já s tím ničeho nenadělám.

    70 let není tak dlouhá doba. Jako matematik, zkuste to vyjádřit k věčnosti.

    Ježíš Kristus, a jaké měl poslání, podle Vás asi promeškal svých 30 let života, než přišel pro svůj křest k Janu Křtitelovi.

    Pardale, uvědomte si ještě, chcete-li, k jakým lidem ve Vámi uvedeném podobenství z kapitola 21. Matouše hovoří, a proč jim připomíná Jana Křtitele? Pak Vám to možná bude jasnější.

    Pěknou dobrou noc.
    Václav Žáček

   2. Vendo, já jsem svůj výklad Matouš 21 už napsal. Že máte názor jiný mi nevadí.
    Jde mi z toho hlava kolem, už se ani neodvažuji napsat, že něčemu nerozumím.
    Za mnoho let jste vybádal :“Znám ale ke zkušenosti a poznání cestu“, pak „Rozumím poselstvím Ježíše a i můj Mistr mi radí, jak nakládat s cestou „.
    Dobře, píšete zde od 2011, řekněme přes 55 let jste žil normálně a pak jste 5 let hledal cestu a za 10 let se dospěl k tomu, že znáte cestu a víte jak nakládat s cestou k bráně vstupu k vyšším oblastem.
    Přitom : „„Nikde a nikdy jsem zde, a tak i nejen mu, nenapsal o mé vlastní přímé zkušenosti a poznání.“
    Ale poznání jste našel: „Mým poznáním, takovým východiskem je třeba i to, že tento svět není můj pravý domov.“
    Pozor na ty cesty, ať z Vás není i astrální bezdomovec, když domov nemáte na tomto světě.
    Nikde jsem nepsal co mi podstrkujete .
    „Ježíš Kristus, a jaké měl poslání, podle Vás asi promeškal svých 30 let života, než přišel pro svůj křest k Janu Křtitelovi.“
    Vendo, dupněte na té své cestě na brzdu, nefušujte do mých údajných myšlenek, uspořádejte svoje. Podle Bible život Krista vedl Bůh.
    Prostě jsem Vás podcenil. S tou cestou to vypadalo, jako že jste na houbách v mechu a chcete se vyhnout kapradí, takže hledáte cestu. A ono ne, cestu znáte a po ní směřujete mimo tento svět, který není Váš pravý domov.
    Ale píšete, že mimo je věda :“Vím, že to co vnímám já a mnozí další lidé je mimo pozornost současné vědy a její metodologie.“
    S tím „dimenzionálním světem ve tvaru vejce“ složeným z mnoha světů je věda mimo určitě.

   3. Pardale, budu k Vám stručný. Pan Degon tu dává pro své objasnění příměry.
    Použiji také jeden.

    Italský závodník formule 1 Antonio Giovinazzi jezdí za stáj Alfa Romeo Racing.
    To není špatná stáj a tato auto nejsou špatnou značkou.
    Jezdec má kolem sebe tým odborníků.
    Před sezónou otestuje vůz, před každým závodem si osahá trať; závodníci ji mají zcela v malíčku po trénincích. Tým mu seřídí vůz, umí vyměnit gumy, počítač naladí chod motoru, brzdy, zná předpověď počasí a kvalitu ostatních jezdců……. .
    Závodník je tedy na „cestě“ a má k tomu relativně dobré podmínky. Ví proč, jak, s kým, za jakých podmínek….a teď se mohu mýlit, protože jeho budoucnost neznám. Tento závodník může jezdit ještě deset roků v této formuli, přesedlat do jiné stáje opět s podmínkami na úrovni, ale po létech sbírání umístění v druhé desítce skončí či i nedokončených závodech ho čeká třeba přesun do nižších soutěží ….. a pak skončí. Nejen jeho kariéra, ale někdy v budoucnu i jeho život.

    Nebylo mu dáno stát se mistrem, Laudou či Schumakerem. Byl ale na cestě a v příštím životě to může být lepší. kdo to ví?

    Jsme na cestě a nebudu vysvětlovat, co je na ní potřeba. Ostatně, v mnoha článcích jsem o tom psal a i dal informace do diskuze.

    Vy mně neporozumíte, protože Vaše cesta je jiná /prozatím/.

    Na mé cestě nejde o to, zda jsem na ni rok či dvacet roků. Nikdo totiž nevíme, co nás všechno čeká, čím si musíme projít aby se naplnilo to, oč usiluji. Takže ani já ne. S pokorou čekám na milost.

    Mějte se dobře.
    Václav Žáček

   4. Pardale, jedna věc je Ježíšovo podobenství, jinou věcí je jeho interpretace. Ta může být hluboká, ale může také klouzat po povrchu. Ježíš kritizoval farizeje, že oni se hlásí k víře v Boha, ale ale jeho přání neplní, že jsou pokrytci. Co tím myslel? Farizeové se soustředili na plnění Mojžíšových ustanovení. Moderním jazykem: oni plnili literu Zákona, ne jeho ducha. Ježíš jim říkal, že mnohá z těch přikázání jsou lidskými výmysly, nikoliv přáním Boha. A tak, přestože farizeové plnili desítky různých požadavků, to hlavní jim zcela unikalo – milosrdenství neboli soucit. Farizeové byli přesvědčeni o své výlučnosti a to, že jiní lidé trpí jim bylo lhostejné.

    Katolický papež František vydal poselství ke 106. světovému dni migrantů a uprchlíků, kde mimo jiné píše: „Malý Ježíš spolu se svými rodiči zakouší na útěku do Egypta tragický osud běžence a uprchlíka vyznačující se strachem, nejistotou a strádáním. V naší době se, bohužel, nacházejí miliony rodin v této bezútěšné realitě. Televize a noviny přinášejí téměř každý den zprávy o běžencích prchajících před hladem, válkou a dalším nebezpečím, aby pro sebe a svou rodinu nšli bezpečí a důstojný život. V každém z nich je přítomen Ježíš, který je stejně jako za Herodových časů přinucen uprchnout, aby se zachránil.“

    Dnes jsme my, Češi v roli oněch farizejů, o nichž mluví vaše nedělní podobenství.

   5. Pavle, poselství papeže Františka:
    S věkem jsme chytřejší a pomalu si uvědomujeme, že:
    – Hodinky za 3000 € ukazují stejný čas jako hodinky za 30 €
    – Do peněženky za 300 EUR se vejde stejná částka jako do peněženky za 30 EUR.
    Osamělost v domě 70 m2 je stejná jako v domě v pow. 300 m2.
    Doufám, že si jednoho dne uvědomíte, že vaše vnitřní štěstí nepochází z materiálních věcí světa.
    Zda cestujete první třídou nebo ekonomikou; na té třídě nezáleží, jestli letadlo spadne.
    Doufám, že si uvědomíte, že důležité je, když máte přátele, bratry a sestry, se kterými se můžete bavit, smát se a zpívat, štěstí je pravda.
    5 nesporných skutečností štěstí:
    1. Nevzdělávejte své děti, aby byly bohaté, vzdělávejte je, aby byly šťastné, aby viděli hodnotu věcí, ne jejich cenu.
    2. Jezte jídlo, jako by to byl lék, jinak budete muset brát léky, jako by to bylo jídlo.
    3. Osoba, která tě miluje, tě nikdy neopustí. I když existuje 100 důvodů, proč skončit, najde si důvod, proč zůstat.
    4. Je velký rozdíl mezi člověkem a člověkem. Je špatné, že to chápe jen málo lidí.
    5. Byl jsi milován, když ses narodil a budeš milován po smrti. Co mezi nimi je na vás.
    6. Nejlepší doktoři na světě jsou sluneční světlo, odpočinek, cvičení, strava, sebevědomí a… přátelé.
    7. Udržujte je ve všech fázích života a užívejte si zdravý život.
    8. Pro člověka je to těžké – nežádá o narození, nemůže žít a nechce zemřít!
    9. Nejlepším dárkem, který můžete někomu dát, je váš čas; snažte se ujistit, aby byl dán vaší rodině nebo příteli.
    Udělejte si čas a pošlete tuto zprávu alespoň jednomu členovi rodiny, příteli nebo kamarádovi! Možná můžeme něco změnit.

    Papež František

   6. Pardale, trošku pochybuji, že autorem tohoto řetězového mailu je papež František. Ne, že bych proti němu něco namítal.

    Carpe diem je latinské rčení, které poprvé použil římský básník Horatius v první knize sbírky Ódy (Carmina), část XI. Do češtiny jej lze přeložit jako „Užívej dne“.

    Leuconoe, neptej se, je zakázáno vědět
    jaký konec přichystá Bůh mně či tobě. Nezahrávej si ani s Babylonskou
    věštbou. Lepší je smířit se prostě s tím, co ti život přichystá.
    Ať prožiješ ještě několik zim anebo ti Jupiter daruje tu poslední
    která teď omývá skály na pobřeží vlnami
    Tyrhénského moře — buď prozíravý, napij se vína. Omez vlastní přání
    na krátký čas. Jen co si povídáme, nepřející čas
    nám utíká pryč. Využij dne a důvěřuj, jak nejméně můžeš, v budoucnost.

    Toto je podobné:

    Má milá rozmilá, neplakej!
    Život už není jinakej.

    Dnes buďme ještě veseli
    na naší bílé posteli!

    Zejtra, co zejtra? Kdožpak ví.
    Zejtra si lehneme do rakví.

    Carpe diem je pohanské rčení.

    Vaše replika se v nejmenším netýkala tématu. Tím nebyl papež František, ale interpretace vašeho podobenství. Řekl bych, že interpretace vašeho faráře nebyla nesprávná, ale hodně povrchní. Zato Vendova replika ukazuje, že Venda to podobenství pochopil mnohem lépe – Ježíš byl v permanentním sporu s farizeji kvůli jejich (poryteckému) formalismu. Tento spor je stále aktuální.

   7. Pavle v. , je možné, že internetem rozesílané poselství papeže Františka je podvržené, ale srozumitelné je. Ještě že nejste Vy a Venda faráři. to by byly hodinové rozbory proti farizejům, že by se matičky ani nedostaly domů uvařit oběd. Můj známý farář říká : Kázání má být krátké a srozumitelné. Kázání delší než 5 minut je od ďábla. Když tak udělejte zase rozbor, v čem se mýlí.
    Když byste do výkladu evangelia vložil Vámi uvedené verše Františka Gellnera a kus jeho života, tak by věřící nevěřili ani svým očím a uším.
    http://www.cist.cz/Poezie/Potopa/perspekt.htm
    https://cs.wikipedia.org/wiki/Franti%C5%A1ek_Gellner

   8. Pardale, je mi líto, že jste nepochopil, co jsem chtěl naznačit. Váš řetězový mail, údajně napsaný papežem Františkem, ve své podstatě vybízí Carpe diem. A já chtěl naznačit, že to je více pohanské než křesťanské heslo.

 16. Pavel v. píše: – Oceňuji, že dokážete věci říci tak, aby to nebolelo. Pavle v. Pokud dodržujete hlavní Boží přikázání: – milovat bližního svého, jako sebe samého, pak by to neměl být problém.

   1. Pokud dítě provede lumpárnu a dostane od rodičů nářez, je to výraz jejich lásky k němu. Když to přejdou, vychovají z něj rozmazleného fracka, který pro ně bude celý život utrpením. Snad se na tom shodneme.

    V kázání na hoře říká Ježíš: „Blaze těm, kdo působí pokoj, neboť oni budou nazváni syny Božími.“

    Jinde však říká: „Nemyslete si, že jsem přišel na zem uvést pokoj; nepřišel jsem uvést pokoj, ale meč. Neboť jsem přišel postavit syna proti jeho otci, dceru proti matce, snachu proti tchyni; a ‚nepřítelem člověka bude jeho vlastní rodina‘.“

    Mohlo by se tedy zdát, že Ježíš pronášel rozporné výroky, ale není tomu tak. Říká jen, že je čas pro mírnost a jindy čas pro neústupnost, jedná-li se o pravdu. Život nás staví před různá dilemata a není vůbec jednoduché rozhodnout se, co je v dané životní situaci správné. Jisté je jen to, že není možné formulovat nějaká jednoduchá pravidla, že člověk je na správné rozhodnutí úplně sám, že neexistuje žádná „vyšlapaná cesta“, po níž by se mohl dát, aby „nezabloudil“.

  1. → Kolemjdoucí 26.9.2020 (15:54)

   Věru dobrá poznámka. Poznámka, evidentně vyplývající z poznání.

 17. → Oceňuji, že dokážete věci říci tak, aby to nebolelo.

  Poslední slova, který směroval a zahuhlal pacient ke stomatologovi, těsně před tím, než ten sáhnul po kleštích..:-)))

 18. Pro Degona a Pavla.v: – Řešíte otázku smyslu života. To je otázka, která se týká i mne a tak k ní vyslovím svůj postoj. Jsme přesvědčen, že tento strukturovaný svět je něco jako líheň pro bytosti různého druhu, tedy i člověka. Vyvíjí se zde a utváří materiální těla, duchovno, ale i duše všech bytostí počínaje těch elementárních až po člověka a tedy má tenhle život veliký smysl a význam. My se někdy domníváme, že lidská duše je stále stejná a neměnná, ale to je veliký omyl. I ona podléhá kvalitativním změnám a tedy se může degradovat, nebo zdokonalovat. Jiná je duševní podstata hmyzu, zvířete, nebo člověka od anděla, nebo samotného Stvořitele. Duše taky podléhá vývoji, jako u všech bytostních elementů. Je to asi jako v přírodě s energií. Taky se svým způsobem člení na různé elementy a proč by to tak nemohlo být i s duševní energií? Pokud na tomhle světě pozorujeme požírání jednoho druhu jinými, nejde tady jenom o jednu složku – tělesnou, ale jde současně i o pozvednutí té duševní složky na vyšší stupeň kvality.

  1. No, Návštevníku, domnievam sa, že s týmto názorom – že aj duša podlieha zmenám – asi ostanete na tomto fóre sám. Duša – to je niečo, čo vychádza od samotného Stvoriteľa, a je preto dokonalá a nemenná. Neviem si ani len predstaviť, ako by sa mohla Dokonalosť ešte viac zdokonalovať…

   1. Degone,

    kdyby duše měla být dokonalá a neměnná, každý člověk by musel být dokonalý a neměnný, protože každý člověk má duši.

    Ježíš Kristus: Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mě, neboť jsem mírný a pokorný
    v srdci, a vaše duše najdou odpočinutí

    Římanům: Soužení a úzkost čeká duši každého člověka, který koná zlo…

    Udělejte si pořádek v tak zásadních pojmech pro duchovno, jako je duch, duše, tělo.

   2. Pane Degone, tělo bez duše není schopno života. Duše je tím životem. Duše člověka rozhoduje o jeho činech, ne tělo. Když se například mluví o tělesných žádostech, je to pouhá nadsázka. Člověk je vnitřně rozdělen. To špatné, co chce, se připisuje tělu, to ušlechtilé duši. Ve skutečnosti je vnitřně rozdělena samotná duše. Je to podobné jako kdybyste všechny poruchy vašeho komputeru připsal hardvéru a ostatní softvéru. Hackeři útočí hlavně na softvér a mohou tak počítač vyřadit z činnosti. Bez softvéru je počítač „blbý“ kus hmoty.

    Tělo je pouhá schránka duše – něco jako kabát. Když na vás někdo udělá podraz, budete z něj vinit jeho kabát?

    Až opustíme tento svět a ocitneme se na onom světě, budeme to stále my. Vy si myslíte, že ke Stvořiteli půjde jen naše lepší já, že všechno zlé, co jsme v životě spáchali bude zapomenuto? Nikoliv, na onen svět půjdeme se svými vzpomínkami na dobré i na zlé.

  2. Návštěvníku, křesťané se modlí za spásu své duše. Z čehož plyne, že duše není dokonalá a neměnná. Nejsem odborník na duši, ale souhlasím s Vámi, čistá duše je člověku dána. Ale může si ji pokazit špatným jednáním a pak by měl usilovat o nápravu.

   1. Podle Vás plyne z toho, že se křesťané modlí za spásu své duše, že ta není dokonalá a neměnná ale přes toto tvrzení píšete, že je duše dána člověku jako čistá. V čem je ta její čistota, když duše člověka není dokonalá a mění se?

    Jak může člověk usilovat o nápravu své pokažené duše ze svého špatného jednání?
    Díky.
    Alois Vrobel

   2. Aloisi, dítě se narodí s čistou duší, tuší rodiče a učí katolická církev. Když věříte, že se rodí dítě rodí zatížené karmou, je to vaše věc. Mě ani 100 článků náčelníka štábu karmového výcviku nepřesvědčilo, takže se to ani nepokoušejte.

   3. Pardale, katolická církev učí, že člověk se rodí s duší zatíženou takzvaným dědičným hříchem. Jinými slovy, že v jeho duši je zakódována vzpoura proti Bohu – jeho přikázáním. Batole (1-3 roky) je zcela závislé na rodičích a přesto se snaží s nimi manipulovat, řevem si vynucovat sladkosti atd. Je sobecké, není ochotno půjčit hračku, i když si s ní v tu chvíli nehraje. Sobeckost je přirozenou vlastností člověka – narodí se s ní. Může se jí zbavit výchovou, pokud je dobrá. V opačném případě zůstane dítětem celý život. Takový člověk má vůči společnosti jen nároky, ale není ochoten převzít za nic odpovědnost. Není tedy pravdou, že člověk se narodí s čistou duší a posléze si ji pokazí.

    Jinou věcí je odpovědnost dětí za své špatné skutky. Jelikož batole nedokáže rozeznat dobro a zlo, nenese ani odpovědnost. Pokud se dospělý člověk chová jako děcko, odpovědnost nese.

   4. Pane Pardale, nepsal jsem Vám ni jediné slůvko o karmě. Jakobyste byl tímto termínem až nějak posedlý.

    Tak ještě jednou mírně modifikovaný dotaz na Vaše sdělení: „Ale může si ji pokazit špatným jednáním a pak by měl usilovat o nápravu.“

    Jak se usiluje o nápravu čisté duše, když si ji člověk pokazí špatným jednáním?

    Děkuji za Vaše vysvětlení.

    Alois Vrobel

   5. Aloisi, psal jsem : „Pardal28.9.2020 (14:39)
    Návštěvníku, křesťané se modlí za spásu své duše. Z čehož plyne, že duše není dokonalá a neměnná. Nejsem odborník na duši, ale souhlasím s Vámi, čistá duše je člověku dána. Ale může si ji pokazit špatným jednáním a pak by měl usilovat o nápravu.“

    Aloisi píšete :
    „Podle Vás plyne z toho, že se křesťané modlí za spásu své duše, že ta není dokonalá a neměnná ale přes toto tvrzení píšete, že je duše dána člověku jako čistá. V čem je ta její čistota, když duše člověka není dokonalá a mění se? Jak může člověk usilovat o nápravu své pokažené duše ze svého špatného jednání? Díky. Alois Vrobel “
    a jinde píše :
    „Pane Pardale, nepsal jsem Vám ni jediné slůvko o karmě. Jakobyste byl tímto termínem až nějak posedlý. Tak ještě jednou mírně modifikovaný dotaz na Vaše sdělení: „Ale může si ji pokazit špatným jednáním a pak by měl usilovat o nápravu.“ Jak se usiluje o nápravu čisté duše, když si ji člověk pokazí špatným jednáním? Děkuji za Vaše vysvětlení. Alois Vrobel“ –

    Aloisi, myslel jsem, že o křesťanství ve svém věku něco víte. Není tomu tak. A dotazy už nemodifikujte, jste z to volaký zmatený.
    Nejde o nápravu čisté duše, ale nápravu hříšné duše. Hříšná duše se napravuje třeba tak, že člověk uvěří v Boží přikázání a jedná podle nich, napraví svůj hřích dobrými skutky, milosrdenstvím, láskou, odpuštěním.
    Předpokládám, že víte, co je hřích.
    Dítě právě narozené hřích nespáchalo, takže má duši čistou.
    Křesťanství má pojem prvotní ( dědičný ) hřích.
    https://cs.wikipedia.org/wiki/Prvotn%C3%AD_h%C5%99%C3%ADch
    Z toho si vyberte, co chcete a hlavně už nemodifikujte.

   6. Židovské pojetí (prvotního hříchu)
    Ač někteří talmudští rabíni znali učení o tom, že celé stvoření bylo postiženo pádem Adama a Evy, a tato tematika se objevovala v řadě dalších spisů, samotný pojem dědičného hříchu, stejně jako pojem vykoupení z něho, je židovství, minimálně jak ho dnes známe, cizí.[12] Z tohoto důvodu jsou nedílnou součástí ranní židovské modlitby tato slova: „Bože můj, duše, kterou jsi mi dal, je čistá.“[13] Tato slova podtrhují víru v to, že každý člověk nejen začíná svůj život s čistým štítem, ale že od samého počátku žije s vědomím, že přáním toho, kdo vdechl do jeho chřípí onu duši neboli „dech života“,[14] je, aby konal dobro.[15] Pokud ale člověk z nějakého důvodu přece jen spáchá zlo a dopustí se tedy hříchu, má povinnost a možnost činit pokání, což je v rámci judaismu jediný instrument, skrze který je možné dojít odpuštění hříchu.
    https://cs.wikipedia.org/wiki/Prvotn%C3%AD_h%C5%99%C3%ADch

    Je tady ještě někdo, kdo to nechápe? Máte mozek v karanténě, Aloisi, Pavle a spol?

   7. V odkazu na Wikipedii je prvotní hřích popsán velmi zastaralým způsobem. Tamní výklad je velmi obtížně slučitelný s evoluční teorií, kterou dnes jako pravděpodobnou teorii přijala asi většina křesťanských církví. Přikládám práci popisující nový výklad https://theses.cz/id/aus52r/404373 Je to velice obsáhlé, tak uvádím ukázku:

    Alfred Vanneste je jak autorem historicko-teologických zkoumání týkajících se tridentského dekretu o dědičném hříchu,395 tak autorem rozvíjejícím systematickou reflexi. Řadí se ktěm teologům, kteří dědičný hřích ztotožňují shříchem osobním, resp. s totalitou osobních hříchů čili s hříchem světa. Tvrzení, že se děti rodí ve stavu dědičného hříchu, lze přeformulovat jako tvrzení, že„všichni lidé jsou hříšníci, absolutně všichni, a jsou hříšníky od samého počátku svého bytí člověkem, a to nikoli proto, že by jejich přirozenost byla zlá, ale proto, že si svobodně zvolili,že budou hříšníky. Tím se zároveň říká, že všichni potřebují Kristovu milost a že pro nikoho nemůže být obrácení se ke Kristu nahlíženo jako dobrý skutek, který je sice žádoucí, ale vposledku dobrovolný. Biblické vyprávění o Adamovi a Evě proto pro Vannesta není ničím jiným než symbolickým vyjádřením skutečnosti všeobecné hříšnosti lidstva.

    Klíčovým bodem pro promýšlení tématu dědičného hříchu je pro Vannesteho rozdíl mezi dítětem a dospělým. Dítě (ve Vannesteho terminologii „virtuální člověk“) není za své skutky plně odpovědné a velmi malé dítě za ně není odpovědné vůbec. A protože se o hříchu dá mluvit pouze tam, kde je svoboda a odpovědnost, je připisování hříchu dětem problematické. Tuto skutečnost Vanneste překládá do hamartiologické mluvy větou: „Všichni dospělí jsou hříšníci a všichni nedospělí jsou virtuální hříšníci“.397 Dědičný hřích je pak „skutečným hříchem natolik, nakolik je dítě skutečným člověkem“

   8. ad)„Bože můj, duše, kterou jsi mi dal, je čistá.“[13] Tato slova podtrhují víru v to, že každý člověk nejen začíná svůj život s čistým štítem, ale že od samého počátku žije s vědomím, že přáním toho, kdo vdechl do jeho chřípí onu duši neboli „dech života“,[14] je, aby konal dobro.
    ————————————————–
    Co je duše? Podle mého je to to, čím se jeden člověk liší od jiného, je to to, čím se liší od zvířete, je to jeho vědomí, je to jeho vlastní já. Lidé vychovaní zvířaty (vlčí děti) se lidmi nikdy nestali, nedokázali se socializovat. Člověk se stává člověkem teprve výchovou. Vychovatelé mu předají to, co dostali od předchozí generace, předají mu moudrost nashromážděnou za mnoho generací s cílem, který si ani neuvědomují, aby z něj vyrostl dobrý člověk. Předají mu, žel, také mnoho předsudků. Lze říci, že člověk se rodí do společnosti, která je svým způsobem nemocná, protože za správné považuje to, co správné není. Kdysi se za správnou považovala infanticida (vraždění „nevyhovujících novorozeňat). Dnes se za správnou považuje její moderní varianta – interrupce. Když se obrátíte na člověka, který ji provedl, řekne vám – je to v souladu se zákonem. Jiný názor má člověk, který šťastnou náhodou unikl kyretě. Ještě nedávno bylo legální otroctví. V současnosti je společnost promořena rasismem. Za zcela legální je považovaná jeho lehčí forma – etnický rasismus, tedy nacionalismus. Ten je vyjádřen známým sloganem: Tato země je naše. Nikdo však nedokáže vysvětlit, jak se zasloužil o to, že se narodil právě do té své země. Může říci, že ji zdědil po svých předcích, ale ti do této země kdysi také přišli jako migranti. Nacionalismus je zdrojem nenávisti mezi lidmi. Jiným hříchem společnosti je nerovnoprávnost žen a její extrémní forma – mrzačení genitálií. Je paradox, že zákrok provádějí také ženy. Je to součástí tradice, považují to tedy za správné.

    Člověk se stává člověkem výchovou. V rámcim tradic je vychováván k dobru, ale i ke zlu. Toto zlo je oním dědičným hříchem.

   9. Pavle v., tak jsme se dozvěděli, že nejmenší dítě nehřeší, čili má duši čistou, což jsem říkal na začátku.

   10. Podle mého duše novorozeněte je nepopsaný list – není ani dobrá, ani zlá.

   11. – Dítě (ve Vannesteho terminologii „virtuální člověk“)
    ___________

    Tohle může napsat jen hňup. Dál není co řešit.

   12. ad – Člověk se stává člověkem výchovou.
    /Pavel – Hledači slovník/
    ______________

    Bezva, takže určitě teď už nemáte nic proti interrupcím, proti kterým jste ještě nedávno horlivě brojil.

   13. ad – Lidé vychovaní zvířaty (vlčí děti) se lidmi nikdy nestali, nedokázali se socializovat.
    /Pavel/

    Lidé vychovaní zvířaty tedy podle vás nemají duši?

   14. ad – Lidé vychovaní zvířaty (vlčí děti) se lidmi nikdy nestali, nedokázali se socializovat.
    _____________

    Možná jim ta duše „odešla“, jako cukrovka pana presidenta.

   15. Pardale, Pavel V. tu připomněl, co Vaše ženská guru zde nedávno napsala. A tak, protože ji věříte více tomu, než tomu, co sám napíšete, tak to jen ocituji a již se na nic neptám:

    „…že vůbec nehraje roli, jak člověk žil, duše odchází k Otci a je jedno, zda byla formována zlem nebo světicí. Morálka se řeší jen ve stavu pozemském. „Tam nahoře“ je to už jedno, všechno je smazáno a duše přichází ke světlu neskutečně a nepopsatelně teploučké lásky.“

    A ještě nezapomeňte, že Věra vydedukovala, že ….-> boží podstatou je zlo.

    A tak není třeba nic vysvětlovat. Máte v tom jasno a jistě i víte, jak člověk usiluje, jak může člověk usilovat o nápravu své pokažené duše ze svého špatného jednání.

    Takže opravdu, podle Vás duše existuje. To bude mít Venda radost, až mu to řeknu.

    Velmi milé přiznání.

    Díky, nebylo mi ctí s Vámi diskutovat.
    Alois Vrobel

   16. ad – A ještě nezapomeňte, že Věra vydedukovala, že ….-> boží podstatou je zlo. /Alois/
    ____________

    Aloisi, z čeho to Věra vydedukovala? Zkuste to, zaberte, věřím, že to dokážete :-))))))

    ps – hledači se už sami ze sebe totálně pomátli:-)))

   17. Aloisi, myslím si, že záleží na tom jak člověk žil, ať už ho posuzují na zemi nebo na nebi. V tom smyslu jsem i reagoval na první příspěvek k tomu, co psala Věra. Co se z něj tady přežvykuje už neřeším. Budu tomu říkat selsky k&v.
    Myslím si, že nemám duši a po smrti těla i mozku bude se vším konec, tak jak tomu je v přírodě obecně. Zbyde to, co člověk fyzicky a duchovně vytvořil/nevytvořil/zničil.

    Že diskutuji o duši, neznamená, že v ní věřím.

    Diskutovat můžu o pohádkách, vlkodlakovi, čarodějnicích na koštěti a ničemu z toho nevěřím.
    Diskutovat můžu i o té Vaší slavné karmě, ve kterou nevěřím ani náznakem.
    K Vašim předchozím výlevům, že jsem posedlý karmou. Nejsem.
    Odporujete tomu, že duše byla při zrození čistá- až na ten prvotní hřích, který mimo jiné učinil člověka smrtelným jako jiné živočichy. Nebýt toho, tak máme Zemi neobyvatelnou- plnou nesmrtelných lidí.
    Takže, když nebyla duše čistá, mohla být jedině nečistá. Prvotním hříchem, který člověka zařadil do přírody s jeho touhami, bolestmi a těžkým dobýváním živobytí. Tím evidentně zatíženi jsme- jestli se to jmenuje prvotní hřích, evoluce nebo co, to už je jedno. Druhá možnost je, že se člověk rodí s duší zatíženou karmou nějakého předchozího třeba zhýralce a musí to tady odžít.
    Nevěřím tomu, ale řeší se to tu fest. Diskutovat k tomu můžu. Zatím diskuzi neadminujete.
    Vendovi řekněte, co jsem už psal :
    Že diskutuji o duši, neznamená, že v ní věřím.
    Nebo vyrobí a vykopíruje další kilo-až Mega-traktráty.

   18. Člověk se stává člověkem výchovou. Stává se jím postupně a je plně člověkem od chvíle, kdy dokáže rozeznat dobro a zlo. Do té doby je člověkem pouze částečně. Je embryo člověkem, když za sebou nemá vůbec žádnou výchovu? Ano je. Každé embryo je zcela unikátní a lidské embryo má v sobě zakódováno, že z něj může být člověk. Tím se radikálně liší od embrya zvířecího. Člověk s těžkým poškozením mozku, člověk vychovaný zvířaty, člověk s duševní nemocí je také člověk – existuje u něj naděje na zlepšení. Podobně i člověk, který je dlouhodobě v komatu. Jednou se může probudit a vědomí se mu vrátí – takové případy se staly. Není-li si člověk vědom sám sebe, nepřestává proto být člověkem.

    Myslíte, že napsat o někom že je hňup, je argument? Argument to je, ale ve váš neprospěch.

   19. Pane Pavle V., rád čtu Vaše příspěvky. Jste muž s přehledem. A jste velmi slušný.
    Dnes v 6:59 jste napsal paní Věře a v závěru toto:
    „Člověk se stává člověkem výchovou. V rámci tradic je vychováván k dobru, ale i ke zlu. Toto zlo je oním dědičným hříchem.“

    Dědičný hřích je termín vztahující se k Bibli, ke Starému Zákonu. Nedalo mi a vyhledal jsem si v 1.Mojžíšově, kap. 3, kde had říká Evě – „nikoli, nepropadnete smrti. Bůh však ví, že v den, kdy z něho pojíte, otevřou se vám oči a budete jako Bůh znát dobré i zlé“

    Co čekat od hada, že? Jinak to ale pojmenoval sám Hospodin, v téže kapitole 3., 1.Mojžíšova Genesis :
    22 Hospodin Bůh si tehdy řekl: „Hle, člověk se stal jakoby jedním z nás, neboť zná dobro i zlo. Nyní se tedy postarám, aby nevztáhl ruku, nevzal také ze stromu života a nežil navěky.“

    A jsem u jádra pudla. Píšete paní Věře…… Toto zlo je oním dědičným hříchem.

    Ne, ne. Člověk pojedl a začal rozlišovat, poznávat co je dobré a co zlé. A to byla prvotní cesta k hříchu, před tím to nevěděl. A to mu dalo to, že často konal i proti své schopnosti rozlišovat a svému poznání; pro sebe výhodně, chovat se sobecky, uspokojoval své smysly…. .

    Ještě poznámka. Asi jste si všiml, že Věra často se k svým myšlenkám nehlásí, i když je doslova citujete a nebo, inu žena, se to snaží překrucovat, co to jde.

    Pěkný večer.

   20. Pardale, nevěříte, že člověk má duši a tím pádem asi ani nevěříte v posmrtný život. Není mým cílem vás přesvědčovat, že je to jinak. Nikam by to nevedlo. Proč tedy reaguju? Zjistil jsem, odkud pramení vaše carpe diem. A také proč je podle vás náboženství užitečná lež.

   21. Vendo, píšete:

    Ještě poznámka. Asi jste si všiml, že Věra často se k svým myšlenkám nehlásí, i když je doslova citujete a nebo, inu žena, se to snaží překrucovat, co to jde.
    ________________

    Vám už musí být hodně zle, když se uchylujete k sexismu a lžím. Tím si chcete vydobýt ostruhy u „rebelů“? Soudíte podle sebe – jak směšné.

    Dále píšete: „Ne, ne. Člověk pojedl a začal rozlišovat, poznávat co je dobré a co zlé. “

    Jenže milý Vendo, písmo neříká nic o tom, že člověk začal rozlišovat, co je dobré a co zlé. Písmo praví:4 I řekl had ženě: Nikoli nezemřete smrtí!
    5 Ale ví Bůh, že v kterýkoli den z něho jísti budete, otevrou se oči vaše; a budete jako bohové, vědouce dobré i zlé.

    Někde je uvedeno „poznáte, budete znát“

    Neznamená to „rozlišovat dobré od zlého“, ale „zakusit, poznat, vědět“.
    Znamená to, že ochutnáním zapovězeného ovoce člověk POZNÁ cenu poznání.
    Poznání je pravda (dobré) vždy (v kterýkoli den) za cenu utrpení (zlé).

   22. Pavel:
    „Člověk se stává člověkem výchovou. Stává se jím postupně a je plně člověkem od chvíle, kdy dokáže rozeznat dobro a zlo. Do té doby je člověkem pouze částečně. Je embryo člověkem, když za sebou nemá vůbec žádnou výchovu? Ano je.“

    To je vážně mazec:-)))))))))))))
    Vás může obdivovat opravdu jen ten Venda.

   23. Věro, mazec je toto vaše sdělení: „„…že vůbec nehraje roli, jak člověk žil, duše odchází k Otci a je jedno, zda byla formována zlem nebo světicí. Morálka se řeší jen ve stavu pozemském. „Tam nahoře“ je to už jedno, všechno je smazáno a duše přichází ke světlu neskutečně a nepopsatelně teploučké lásky.“

   24. „Člověk se stává člověkem výchovou. Stává se jím postupně a je plně člověkem od chvíle, kdy dokáže rozeznat dobro a zlo. Do té doby je člověkem pouze částečně. Je embryo člověkem, když za sebou nemá vůbec žádnou výchovu? Ano je.“
    /Pavel/

    „Pane Pavle V., rád čtu Vaše příspěvky. Jste muž s přehledem.“
    /Venda/

    :-)))))))))))))))))))))))))))))))))
    :-))))))))))))))))))))))))))))))))

    Pánové, to nemá chybu:-))))))))))))))

   25. Pavel

    1.10.2020 (8:48)
    _____________

    Pavle, tím, že budete donekonečna citovat Věru, nic na obrazu svého pokřiveného ducha nenapravíte. To, že vám Venda lichotí, znamená jen jediné – Venda potřebuje spojence a oporu ve svém pošahaném boji a vás k tomu využívá, nikdo jiný mu tady už nezbyl, tak si vás občas lichotkou přikrmí jako kvasinku, abyste nabral sílu. Venda a vy zde „bojujete“, Pardal, Honza a Věra z vás mají legraci. Degon stojí mimo dění a má recht. Matka klidí zahradu a taky má recht.

    Ježíš nás učí žít v probuzené přítomnosti, v okamžiku tady a teď, protože jen přítomný okamžik je věčnost. To jste nevěděl? Pro vás je přítomný okamžik carpe diem, no tak to je pak těžké s vámi.
    Moje doporučení: přestaňte bojovat s větrnými mlýny a vnímejte realitu. V opačném případě klidně buďte za blbečka, když vám to dělá dobře, aspoň je legrace. Bohužel tím ale děláte ostudu všem rozumným a oduševnělým křesťanům.

  1. Degone,

   já mluvím naprosto jasně:
   Každý člověk má duši a kdyby duše byla dokonalá a neměnná (jak tvrdíte)
   musel by být každý člověk dokonalý a neměnný – což odporuje realitě.

   Jinými slovy, když tvrdíte, že duše člověka je dokonalá a neměnná, tvrdíte nesmysl.
   A tento nesmysl tvrdíte buď proto, že prostě plácáte, nebo proto, že nemáte jasno v zásadních pojmech pro duchovno.
   V případě první varianty klidně plácejte dál,
   v případě druhé varianty si v tom udělejte pořádek.

   P.S. Když návštěvník říká:
   Jiná je duševní podstata hmyzu, zvířete, nebo člověka od anděla, nebo samotného Stvořitele. Duše taky podléhá vývoji, jako u všech bytostních elementů…
   má pravdu.

   1. Když něco nevím, nebo to nemám zrealizované, musím přijmout autoritu, od které to co nevím přijmu. Pro mě je autorita Bhagavatgíta a o duši pojednává skoro celá druhá kapitola. Někteří zde uvádějí, že duše není stálá a že se vyvíjí, Toto Bhagavatgíta nepodporuje. Ve všech živých bytostech je stejná božská částečka – duše, která oživuje hmotné těla. Duše je věčná, blažená a plná poznání.
    Bg. 2.16

    Ti, kteří vidí pravdu, vyslovili závěr: to, co je nepravé (hmotné tělo), nemá trvání a to, co je věčné (duše), se nemění. K tomuto závěru dospěli studiem povahy obojího.

    Význam
    Měnící se tělo je pomíjivé. Moderní lékařská věda přiznává, že tělo se mění každým okamžikem, jelikož v něm dochází k akcím a reakcím různých buněk — tak roste a stárne. Duše však existuje trvale a zůstává stejná i přes všechny proměny těla a mysli. To je rozdíl mezi hmotou a duší; tělo se od přírody stále mění, zatímco duše je věčná. Tento závěr uvádějí všechny skupiny těch, kdo vidí pravdu — stoupenci osobní i neosobní filozofie. Ve Viṣṇu Purāṇě (2.12.38) je řečeno, že Viṣṇu a Jeho sídla vydávají vlastní záři a jejich existence je duchovní (jyotīṁṣi viṣṇur bhuvanāni viṣṇuḥ). Slovo existující se může vztahovat pouze na duchovní podstatu a neexistující pouze na hmotu. To prohlašují všichni, kdo vidí pravdu.

    Toto je počátek Pánova učení určeného živým bytostem, které jsou zmateny vlivem nevědomosti. Odstranit nevědomost znamená obnovit věčný vztah mezi uctívajícím a objektem uctívání, a tak pochopit rozdíl mezi Nejvyšším Pánem, Osobností Božství, a živými bytostmi jakožto Jeho nedílnými částmi. Povaze Nejvyššího můžeme porozumět důkladným studiem sebe sama, založeném na pochopení, že se od Něho lišíme tak, jak se liší části od celku. Ve Vedānta-sūtrách a také ve Śrīmad-Bhāgavatamu je Nejvyšší uznáván za původ všech emanací. Tyto emanace jsou vnímány jako vyšší a nižší přirozené projevy. Jak se ukáže v sedmé kapitole, živé bytosti patří k vyšší přirozenosti, vyšší přírodě. Ačkoliv mezi energií a jejím zdrojem není žádný rozdíl, energetický zdroj je uznáván za Nejvyšší a energie či příroda za nižší. Živé bytosti jsou tedy vůči Nejvyššímu Pánu v podřízeném postavení, jako tomu je v případě pána a služebníka nebo učitele a žáka. Do tohoto jasného poznání nelze proniknout pod vlivem nevědomosti — Pán tedy učí Bhagavad-gītu, aby tuto nevědomost odstranil a navždy osvítil všechny živé bytosti.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2019

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Odkazy:

Slunovrat Záhady-Zdraví.cz slunecnikvet-anna.blog.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference