mapa stránek || vyhledávání

Co po filosofii, co po náboženství…

Ještě se trochu vrátím. Rozdílné kultury vznikající na naší planetě jako projev dospívajícího lidského společenství, v nich postupně různá náboženství a filosofie, i třeba již dávno zaniklé, přinesly světu nauky, které, mohu-li to tak napsat, vytvářely a vytvářejí pomyslný žebřík pro hledání lidství – čím vlastně je a proč vůbec je? Po jeho stupních stoupá člověk vzhůru svým vývojem, krůček za krůčkem, století za stoletím. Jako individuum /individuální duše/ i jako třeba národ. Snad se tu nevyskytne zásadní nesouhlas, když tu ještě uvedu myšlenku a otázku, že když všichni nestojíme na stejné příčce žebříku, může být u mnoha lidí i značný rozdíl v chápání tohoto světa, v hledání odpovědí na základní otázky existence člověka, o jeho místě ve Stvoření, a to z pohledu již zmíněných různých kultur a jejich postupného vývoje, jako třeba ve své době v dominantních centrech civilizací – v egyptských, iránských /Persie/, indických, čínských, židovských, římských, řeckých…, až k poznáním v naší současné tzv. vyspělé civilizaci? A nyní již k poslední části, k MYSTICE.

Stručná definice, a že jich může být mnoho – podstata mystiky je všeobecně chápána jako transcendentní zkušenost ve sféře vědomí. 

„V nejširším smyslu jde o rozšíření normálního vědomí, o probuzení skrytého potenciálu, například tím, že se člověku zvnitřní chápání za hranicemi normálního lidského uvažování a rozšíří se jeho duševní aktivita.“ /John Davidson/

Mystický stav je tak stavem určité extáze, transportu za plného vědomí k vnitřní radosti s prožíváním až silné rozkoše či nadsmyslového prožitku jedince.

„Někteří lidé chápou mystiku jako jistý tajemný druh cítění, instinktu nebo představivosti, ale mystické prozření je od představivosti rozumu a instinktivní intuice zcela odlišné.“ /L. R. Puri/

Tento indický vědec dokonce říká, že samotná mystika je nedefinovatelná, protože není ani teorií, ani vírou či rozumováním, není ani odhadováním, ani myšlením a cítěním, ani vnímáním, ani představou či uvažováním, ani zobrazováním, ani instinktem a ani intuicí. A to je podstatné, protože je to další stupeň žebříku v tom pomyslném vývoji člověka.

Mystický transport či mystické prozření. Čí transport, čí prozření? Odpověď – podstaty člověka, ne jeho fyzického těla, ale jeho nesmrtelné DUŠE! Lze namítnout, že transport či prozření je hloupost, nesmysl? Lze, samozřejmě, nikomu v tom nebráním a dokonce to může být i silně převažující myšlenka. Ten někdo namítne; mimo tento svět, který tak důvěrně známe, se nikdo nikam jinam nedostane. /Teď nemyslím, že by tím ten dotyčný oponent myslel, že se nedostaneme na planety kupříkladu i v jiném souhvězdí. Ještě je to sice v představách a možnostech vědy daleko, ale může k tomu v budoucnosti dojít!/ Kam se ale lze tím transportem či prozřením dostat? To snad existuje něco jiného mimo tento svět a jaký lze předložit důkaz, ptá se pochybující dotyčný?

Navodím běžnou situaci. Spíme. Potřebujeme při probuzení nějaký důkaz, abychom uvěřili, že jsme skutečně vzhůru a že bdělý stav mysli je rozdílný od spánku? Naše bdělost samotná je dostatečným důkazem, abychom si mohli být jistí nastalou změnou. Vnímáme tuto změnu jako fakt přímého bezprostředního vědomí. Skutečnost našeho bdění je svým vlastním důkazem.

Pro mystiky, v jejich značně rozšířeném vědomí, jsme tím, kdo spí, my všichni, a to právě teď. Až se jednou „probudíme“ vstupem do mystické transcendentní extáze, poznáme to my samotní. Neexistuje žádný jiný důkaz, který by potvrdil, že mystický transport je vyšším stavem vědomí. Ve spánku považujeme své sny za skutečnost, ale v okamžiku probuzení přesně víme, co je skutečnost a co byl sen. Je pro nás zcela jasné, že sen byl nereálný nebo aspoň, že tento svět je mnohem reálnější. Podobně, ale s daleko větší jistotou mystici vědí, že svět poznaný mystickým transportem /prozřením/ je skutečnější než náš svět hmotný. Transport je sám sobě důkazem. Žádný další logický důkaz nemůže být předložen, a ani jej není třeba.

Nikdo z nás nežádá žádný důkaz své vlastní existence. Kdo by neznal – „myslím, tedy jsem“. Proč by měli mystici hledat důkaz o transcendentní pravdě, kterou znají mnohem intimněji, než my známe svoji existenci. Navíc mystici jsou obecně známí jako uvážliví a moudří lidé a byla by to jistě zaujatost a tvrdohlavost, kdybychom trvali na tom, že oni samotní nedokážou poznat duchovní transport a mylně jej pokládají za nadvědomý stav.

Jaký důkaz o barvách a o světle může od nás žádat ten, kdo je od narození slepý? Jaký my mu můžeme dát důkaz? Žádný! Jediná možnost je vyléčit jeho zrak a ukázat mu světlo a pojmenovat mu jeho barvy. Jiná možnost není, buďto nám musí věřit, nebo spatřit barvy na vlastní oči. Podobně pro nás existují pouze dvě možnosti i v případě transcendentního poznání. Buďto uvěříme mystikům, nebo se samotní pokusíme dosáhnout mystického transportu. Jak jednoduché. Pokud totiž nevynaložíme žádné úsilí prožít vlastní zkušenost mystického transportu, měli bychom s dobrou vůlí připustit alespoň svoji neznalost. Když o něčem nic nevíme, neměli bychom tvrdit, že to není možné. Mystický transport – prozření a pak to zásadní, mystické poznání není slepou vírou, ale opravdovým poznáním, uskutečněním; není to iluze, ale transcendentní realita. Chceme-li ji poznat, musíme použít metodu duchovního transportu. Jinak to nejde.

I Ježíš za svého života řekl svým učedníkům to pro ně podstatné a hlavní:

„Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.“ /Jan, 14:6/

Na závěr ještě sdělím dvě důležité věci. Tou první je fakt, že metoda mystického transportu, tedy vědět jak, není něčím, co lze jen tak najít a zvednout „na ulici“. Potřebuje průvodce, žijícího člověka, který je skutečně vtěleným Slovem a který sám poznal, který . Jeho roli jsem tu na stránkách gnosis popsal již dostatečně. A ta druhá; mystické poznání není postupnou asimilací vědomí, jako je intelektuální poznání. Je to doslova záblesk transcendentního světla, ve kterém vidíme věci v jejich skutečné barvě v okamžiku věčného vědomí, je to poznání, které pomocí mystického Mistra mění bezprostředně celé naše bytí.

Za sebe ještě přiznám, že mystici vydefinovali pojem iluze našeho života. Ta bývá tím až červeným hadrem, který dráždí dost lidí. K tomu možná ještě příště.
 

Václav Žáček /Venda/
Podle duchovní nauky Surat Šabd Jógy v učení Sant Mat
 

Poslední články autora:


hodnocení: 4
hlasů: 4
Tisk Tisk

255 komentářů

 1. Tak jsem si dal tu práci a spočítal, že ta loutka Milenium, kterou vůbec tento svět nezajímá, ignoruje ho a nikoho nepřesvědčuje, má 30 diskusních příspěvků z 88 celkových. Nějak se do těch loutkových vodících špagátů zamotal. A nejen do špagátů, ale i do těch svých pseudomyšlenek.

  1. A protože má být zde ještě jeden, už je jich teď jako Kristových let?

   Milénium si uvědomuje, že je sestaven z prvků hmoty planety, a od stvořitele má program pro naplňování jeho vůle v tomto stvoření, tedy ve vesmíru. Duše si uvědomuje, že je pozorovatelem děje skrze těla Milenia a její oddělenost od jednoty Ducha je dočasná. Je nevědomostí a egoismem v této realitě se nad dějem či někým pohoršovat, posuzovat a odsuzovat cokoli. Děje se vůle stvořitele, a až duše dojde poznáním do plného pochopení, dojde jí, že je vlastně celkovým vědomím a Duchem, tedy vlastně tím, koho vůle se děje.

   Jednota je jako upečená pizza. Lidé jsou jako jednotlivé kousky po jejím rozkrájení. Leží si tak vedle sebe a neuvědomují si, že jsou jen rozdělenou jednotnou pizzou. Je jim to skryto, a v této iluzi oddělenosti začne probíhat děj.

   „ netlač se na mě“
   „ taky bych chtěl mít tolik sýru“
   „sousede, ty jsi jistě přesolený“
   „já mam nejvíce rajčatové omáčky“
   „héč, já zase šunky“
   „to je nespravedlivé, dej sem kus“
   „nedrob na mě drzoune“
   „ty si nějaký přičmouhlý, fuj“
   „hele, jsi nechutněj tlusťoch“
   „fňuk,jááá neechci být snědeeen“
   „ já chci být první“
   „ já budu jistě nejlépe chutnat“

   Kousky nedostali informace aby mohli chápat, že nejde o to jaký kdo je, a nepřísluší jim ani posuzovat druhé.

   Naplánovaný děj pokračuje, pizza je snědena a všechny kousky se zase spojí v žaludku, kde jim dojde, že jsou jedno jídlo, přestala existovat oddělenost a egoismus, posloužili k danému účelu a v jednotě naplnili žaludek.

  2. A po 33 příspěvcích to shrnu: Z té od Vámi předložené pizzy se stalo úplný hovno.

  3. Ještě doplním, že Váš rady pro život jsou rady na cestu do blázince. Nic nejsem, nic nemohu ovlivnit, jsem jenom loutka, nic nesmím chtít, když mám hlad, je to od satana. A to budu opakovat ještě 500 životů.

   To už je lépe těm nevěřícím. Žít s takovým pocitem musí být strašné. Víra v Boha anebo cítění boží přítomnosti má člověka povznést. Má mu přinést radost, že jeho život má smysl, který přesahuje pozemskou existenci.

 2. Lojzo,
  já nedávám rady, já přináším informace.
  Ty někoho provokují a rozčilují, jiného přimějí ke konfrontaci s jeho přesvědčením, někdo je může i shledat pro něj reálnými a může je přijmout. Všechny tyto postoje jsou v pořádku, všichni jsme v procesu vývoje.

  Vaše tělo ještě nemá dáno v DNA toto chápat, nic jiného v tom není.
  Drží se falešných dogmat, protože ještě musíte trpět ve hmotě, je to nutné vývojové stádium.
  Nejsme nikdo loutka, stále zde píšu, ŽE NEJSME TĚLO, jsme vědomí, jsme pozorovatel ukrytý za myslí těla.
  Lojza se cítí být hmotou svého těla, tak má problém s loutkou, vnímá slova, ale nejde mu si to představit, vnímá to celé jen jako kafemlejnek.

  Toto mě v tom posledním příspěvku zaujalo:
  „Žít s takovým pocitem musí být strašné. Víra v Boha anebo cítění boží přítomnosti má člověka povznést. Má mu přinést radost, že jeho život má smysl, který přesahuje pozemskou existenci.“

  Smysl života pan Kučera popsal v díle : Nicota a polarita. Ta Nicota co přesahuje pozemskou existenci člověka vyloženě povznáší.

  „Za polaritou, kterou vnímáme, stojí Nicota, v níž jsou všechny nerozlišené protiklady. My bychom asi pocítili velké zklamání nad tím, kdybychom se dozvěděli, že žádoucí stav našeho vědomí je Nicota. (V buddhistické filosofii „nirvána“ znamená „Nicota“ – doslova vyhasnutí.) Nicota nemá žádnou manifestaci, jakékoli vymezení, a tím je polaritě nepochopitelná. Nicota je to jediné, co skutečně existuje, bez začátku a konce, věčné bez pojmu času.

  K tomu bych jen dodal, že ono prázdno v buddhistické filozofii je ticho v mysli, je to stav, kdy tam nekřičí a neútočí neustálé a otravné myšlenky. Je to tedy stav ne nějaké chladné nevlídné nicoty, ale stav blaženosti.

  O našem DNA psal již dávno B.G.

  Human DNA is like a computer program but far, far more advanced than any software ever created. (Gates, The Road Ahead, Penguin: London, Revised, 1996 p. 228)
  Také v Bibli nenacházíme jediné místo, kde by Ježíš vyzýval k nápravě tohoto světa

  1. Když to vemu kolem a kolem podle vás, vy žádné informace nepřinášíte, za vás mluví program. Nemůžou ani nikoho provokovat ani rozčilovat, protože na tu reakci jsou ostatní naprogramováni. Ani ty informace nemůže přijmout zaleží co na to program. Nikdo není v procesu vývoje, záleží jen na naprogramování.

   Když si nikdo bez programu ani neuprdne, pak neexistují žádné zásluhy na ničem a o nějakém škatulkování lidí nemůže být řeč, všichni jsou stejní, záleží jen na tom, jaký kdo má upgrade. Bože a to se píše, jak nikomu nestraníš!

  2. Milenium,
   to jsem rád, že máte mé dílo tak dobře sestudované. Dobře, Vy té Nicotě říkáte třeba 5D, což je blbost, ale budiž. Co mi ale nejvíce vadí je, že se rozcházíme v tom, jak k tomu cíli dojít:
   Milenium radí: vše ignorovat
   Milan Kučera radí: MUSÍME SE VYKOUPIT PROŽITKEM!

  3. Problém Lojzi je, že mu spousta věcí vadí, a jeho příspěvky jsou reakcí na podráždění jeho těla.

   Přijmutí přiděleného programu jak ho zde prezentuji je jen nadstavbou přijetí základu, což je, že jsem se vůbec do této reality zrodil, že jsem se zrodil zrovna do těla muž/žena, že jsem se zrodil právě těmto rodičům ze všemi návaznostmi s tím spojenými. Ale ano, nemusí být ani toto přijato, a mnohdy je v DNA i nepřijetí těchto základů a dítě spáchá sebevraždu, nebo se po nástupu dospělosti nechá změnit na druhé pohlaví, při nepřijetí rodičů prchne z domu jak to je jen možné.

 3. Lojzo, tak ještě jednou, Milenium nic neradí a rozhodně ne to ve smyslu co píšete.
  A to Kučerovo je v podstatě pravda, jde pouze o to prožít si přidělený osud, nic jiného nemůže nikdo dělat.

  1. Milénium.
   Když máme osud přidělený a nic jiného nemůžeme dělat, tak nechápu, k čemu tady spisujete traktáty. On Vám osud přidělil psát sem své duchovní rozlety typu : „NEJSME TĚLO, jsme vědomí“? Nevím, koho máte na mysli s tím opakujícím se my ( nemůžeme, nejsme, jsme). Určitě máte zkušenosti jak bez těla ale s vědomím vyrobit vlastní dítě.

  2. Nejen Pardale,
   je to velmi prosté, Milenium to má v programu v DNA a je mu dáno, že na to má časový prostor i chuť. Pardal má zase jiné programy a vlohy, třeba vyšší inteligenci, a tím je předurčen pro úkol v Božském těle (rozuměj vykonávat zaměstnání a poslání) které to vyžaduje. Tedy nebude sedět v Black & Decker na montážní lince, ale v projekční kanceláři. Z tohoto nastavení svého momentálního těla také přistupuje ke všemu kolem, tedy i k diskusím zde.
   Aby mohlo dojít k probuzení a cestě k uvědomění si toho co jsme a co nejsme musí přicházet informace. I když mnoho svatých knih obsahuje sdělení, že smrtelné tělo je jen dočasná schránka pro duši, a je poskládaná z materiálu planety, většina populace toto nereflektuje, nemají to jejich těla dány. Pak jsou tu vývojově již duše které si mají prožívat, že jejich těla toto již budou chápat a jejich život bude tímto poznáním poznamenaný. Není nám dáno, abychom takový druh poznání přijali jinak než přes načerpání informací zvenčí a protože to je těm určitým již dáno přijmout, protože v předešlých inkarnacích již tyto otázky měli rozpracované, mají v DNA dalšího těla program, který řekne, že tyto informace mají být přijaty a zakomponovány. Takže si přečtu nějaké staré písma, což mě nějak zasáhne, ale ještě tomu třeba zcela neporozumím, protože tam je to ještě psané poměrně skrytě či ne zcela srozumitelně a pak přijdou informace z jiného zdroje, podané ještě jinak a najednou to zapadne jako kousek puzzle.

   Pokud píšu „jsme, nejsme…“, tam přirozeně myslím duše v tělech, chcete li tedy lidi.

   V této realitě hmota žere hmotu a hmota plodí hmotu, jinak to nejde, je to tak stvořené. Vyrobit člověka Pardale nejde, a ani nikdy nepůjde, je tu pouze ta jediná všem dospělým dobře známá cesta spojení buněk od obou pohlaví v děloze nebo petriho misce. Stvořené je to Bohem, což je Duch a vědomí, já toto považuji, za synonyma, což může určité jedince mást, zejména pokud za vědomí považují bdělí stav svého těla.
   Také jsem do čtyřicátého roku věku těla považoval tělo za mě samého, což mělo s tím spojené veškeré dopady. Nebylo těžké mě urazit, rozčílit, striktně jsem věci posuzoval na dobré/špatné, neměl jsem problém odsoudit obézního člověka, násilníka, zloděje. Vadilo mi vypadávání vlasů, jizvy, zkrátka věci co „mě“ nějak poškozovali. Nyní se již nepovažuju za to chátrající pomíjivé tělo, nermoutí mě již jeho nedostatky a nedotýkají se mě případné slovní útoky, prakticky mě již nejde urazit, všechny narážky a nadávky míří přeci vždy na tělo, o kterém vím, že jím nejsem, a tělo již má v programu jistou dávku pochopení, ponížení ega a pokory. Když se něco nepovede vím, že to není důvod ke smutku a z odstupem času se ukáže, že to bylo k něčemu dobré. Když se něco daří nevyvolává to nějaké přehnané nadšení nebo dokonce touhy po ocenění, přivlastňoval bych si tím jen záměr stvořitele a zadělával si na vyrovnání energie (karmu) Není problém žít ve vědomí probíhajícího osudu, víte, že program psala nejvyšší bytost a v podstatě se k horšímu nic neděje. Naopak odpadlo mnoho negativních emocí a problematického řešení dilemat.
   Se silným egem však toto není možné, ego si to nedovede vůbec představit a je to pro něj velký strašák, takže spolehlivě zabrání přijetí něčeho takového.
   Není mi divné, že to nechápete, protože jsem si sám prožil stav ve kterém jste, tedy stav kdy toto není možné chápal, přijmout a žít.
   Pochopení ega může pomoci přečtení „Moc přítomného okamžiku“ a „Nová země“ od Eckharta Tolleho

   Na závěr jeden příklad pro názornost:
   bylo by projevem silného fanatizmu, pokud by si někdo řekl „když je vše dané, tak si tady lehnu u televize a ráno ani nepůjdu do práce“ ale pokud to má někdo v DNA tak si i takovýto fanatický přístup k této realitě prostě zkusí.

  3. Milenie,

   z toho, co píšete, vyplývá, že:

   1) vaše ego jste uklidnil lhostejností – ale s tím u Boha nepochodíte, připraví vám situaci, v níž se doopravdy ukáže, co jste zač.

   2) Pohrdáte tělem a egem, což je stejně škodlivé, jako byste pohrdal duchem a duší. (Každé pohrdání se člověku vymstí.)

   3) Dobrovolně žijete pod „musem“ na úkor svobodné vůle a vlastní tvořivosti. To je cesta k zakrnění.

   Než jste přišel na tuto Zemi, dostal jste do vínku nějaké hřivny. Co za ně chcete Bohu přinést?

  4. Velmi dobrý pořad s filosofickou náplní
   http://www.ceskatelevize.cz/porady/10441294653-hyde-park-civilizace/218411058090224/
   Danile Dennett , filosofie mysli, vztah mysli a mozku, mysl a náboženství, svoboda rozhodování atd.
   Nejsem atheista jako on, ale ná to hlavu a patu ve smyslu, že snaha po úplné svobodě je špatně, musíme stále ragovat na okolí a přetvářet je. Dá se takové filosofii rozumět, čili to má alespoň pro mě přínos.
   Nerozumím tomu, co se řeší diskuzí o nicotě ( Lojza), diskuzí o habaji nekonečen ( JanKO).

   Milénium tu má výkřiky :„NEJSME TĚLO, jsme vědomí“ a “ načerpání informací zvenčí a protože to je těm určitým již dáno přijmout, protože v předešlých inkarnacích již tyto otázky měli rozpracované, mají v DNA dalšího těla program, který řekne, že tyto informace mají být přijaty a zakomponovány.“

   Počet buněk v lidském těle: 75×10^18, v jedné buňce je asi 2 m DNA, což odpovídá celkové délce DNA v lidském těle asi 150E+18 m. Světelný rok je vzdálenost 9,46E+15 m.
   Jenomže, DNA člověka v jádře každé buňky a je pro daného člověka určené při početí. DNA lze narušit ( záření, chemikálie), ale má samoopravné mechanismy. Genom člověka se skládá ze 3 miliard znaků a sekvence těchto znaků byla určena roku 2000.
   Jsem rád, že jste pochopil, že pro dítě DNA se předává nejlíp při sexu a tím je DNA potomka během početí dáno. S reinkarnací duše, pokud něco takového existuje, to nemá nic apolečného. Vznik nové DNA je biochemický děj párování nukleových bází.
   Takže reinkarnace nehmotné duše a přenos do DNA u někoho, kdo si to už zasloužil, to jsou báchorky.

   Orientace v diskuzi se hodně zhoršila ztrátou menu Diskuze s posledními 50 příspěvky.

  5. Milenie,

   jestli vaše odpovědi na mé body 1,2,3 zní tak, že opak je pravdou, a že jste připraven zúročit vaše hřivny, pak jsem si vaše dosavadní příspěvky špatně vyložil, a je vše o.k.
   Ejhle, jak málo slov stačí (a jak vaše spousty slov domluvu zamotaly).

 4. JK
  1. nemohlo se třeba uklidnit že už bylo utahané, a pak i pochopením ?

  2. je pohrdání tělem denně ráno cvičit, chodit pěšky, chodit do přírody fotit, vydělávat si na živobytí svým koníčkem, hodně číst, poslouchat hudbu, jíst většinu potravy v původním syrovém stavu, filtrovat a případně přemražovat si vodu, doplňování probiotik, hořčíku, jódu, org. sýry, vitamínu C, výroba a konzumace vlastního kysaného zelí, kváskového celozrnného žitného chleba, kefíru z tibetské houby, jablečného octa, maso konzumovat jednou týdně, nekonzumovat téměř uzeniny a vysoce zpracované potraviny, nekouřit, nepít alkohol a kávu ?
  Pozor, není za tím násilí. Nic z toho co nekonzumuju mě neschází, a když přijde chuť, nebo je příležitost v rámci nějakých oslav tak si dám klidně smažený řízek, salám, cukroví, a i nějaký ten alkohol.
  Je pohrdáním egem, být si vědom, že bez ega zde nejde být a že se vše co se v této realitě děje, a já již vše považuju za správné, má na svědomí egoismus? A že egoismus svou funkcí vede k jeho postupnému odložení?

  3. vůbec nemám vědomě v životě žádný mus, je tomu v mém životě po přijetí toho co zde prezentuji úplně naopak! Po čtvrt století zaměstnání z donucení, tedy obživě, se živím nyní svým koníčkem a vydělám si dokonce i více. Když se mi nechce nedělám, pak klidně dělám třeba i večer, nebo o víkendu. Protože to je pro mě zábava, tak mě ta práce neunavuje ale naopak naplňuje a motivuje. Přestal pro mě existovat pracovní a volný čas, je to pro mě jedním. Práce to je velmi různorodá, jak manuální, tak mentální i kreativní a výtvarná, vyloženě protipól práce u pásu. U velkého výrobce by to co vykonávám zastávali minimálně 4 lidi s různou kvalifikací.
  Ani mimo sféru obživy nemám žádné musím. Velký vítr shodil nedávno z naší střechy hřebenáč. Zavolal jsem klukovi, co krytinu instaluje, že potřebuji jeho službu. Ani po měsíci nic, tak mi přišlo na mysl, že bych tam mohl vylézt sám. Na to začalo v hlavě běžet: spadneš a zlámeš si ruku, nohu, nebo se úplně zmrzačíš, neopovaž se tam lézt, vem telefon a volej toho řemeslníka. Toto jsem vyhodnotil, že je střecha namrzlá a asi není dobré tam tedy lézt. Nevolal jsem nikam, vím jak hodně práce dotyčný má a jak se musí otáče, že nebylo těžké to odsouvat až pak na to zapomenout. Zatékat do domu nemůže, tak jsem řešení problémku v tento okamžik vypustil. Asi za týden jsem se ráno probudil, vybavil se mi spadlý hřebenáč a věděl jsem tak nějak, že dnes je ten správný den. Ten den jsem tam vylezl a dal to do pořádku, nebyl to žádný problém i pro laika.

  Občas si na procházku do přírody vezmu igelitku a posbírám odpadky co potkám cestou. Není v tom žádný mus, ani egoismus – snaha se komukoli zavděčit. Nenadávám u toho lidem, že jsou čuňata, nedrtí mě žádné negativní emoce. Je to naprosto čisté, je za tím jen lehký pocit užitečné činnosti v rámci pro tělo i duši přínosné návštěvy přírody.

  1. JK
   Milenium se o nějaké to písmenko a čas u klávesnice nektí.
   Kdyby uvedl stroze, že je to právě naopak než si představujete nemělo by to tu vypovídající hodnotu, no ne. Vypadalo by to jen jako obrana ega.

   Opravdu si nedovedu představit jak si tady lidi myslí, že vedu život.
   Víte co je mus?, za „musím“ je nutný pocit nesouhlasu a odporování něčemu, protože jinak by to byl opak, tedy „můžu a chci“
   Milenium nyní žije „můžu a chci“, „musím“ jen velmi málo. Byl pod nepříjemnou situací „musím a nelíbí se mi to“ velmi často dříve, kdy nežil se světonázorem o danosti věcí. Je to paradoxní pro běžný pohled z venku, ale je to realita.

   Jeden postřech, jak to tady čtu, zdá se, že jsou zde jedinci, kteří se snaží studovat svaté knihy aby v nich našli co od nich Bůh chce, co mají dělat jakým směrem napřít své snažení aby byli ohodnoceni, aby se vymanili ze hmoty, aby se dostali k Bohu, aby ho poznali. Toto je jedna ze dvou možných krajních poloh, druhá je ateista a těžký materialista. Neprojde takovýto zhýralec, ale ani ten duchovní šplhoun a vlezdoprdelka. Projde jen věřící opravdu Bohu pokorný a obyčejný člověk.

  2. Pro JK zkracuji: všechny cesty vedou nakonec k cíli, a po jejich projití včetně těch extrémních poloh dojdeme ke zlaté střední cestě. Bez křečí a násilí trochu duchovního i světského je konečné zamíření do středu terče.

   Pěkný večer.

  3. Milénium,

   Zase podle vás, vy vedete jen život takový jaký máte daný osudem, tedy nic co by byla vaše zásluha. Tak co řešíte s egem, když ho mate takové, jaké vám bylo přiděleno. Jste jen obyčejný stroj co vykonává rozkazy.

  4. Matrixi, a protože v mém těle byl program v mládí mít silný problém s psaním, čtením a češtinou vůbec, tak jsem přečetl jen několik málo knížek povinné četby. Měl jsem obecně odpor k učení a školství jak bylo. Až v pozdní dospělosti mi bylo dáno začít se samostudiem a zajímat se o oblast zdravé výživy, alternativní medicíny a nakonec i oblasti duchovní. Toto přemohlo nakonec dyslexii a přečetl jsem mnoho materiálů a knih.
   Jak mi bylo dáno začít se samostudiem? prostě to člověka začne táhnout k dané záležitosti, začne ho to bavit a následně ho to drží.

  5. Včera se má žena zvedla od oběda a šla do koupelny, koukám, že na talíři má ještě tak na jedno sousto čočky. Slyším cvakání programátoru pračky, přichází, sedá si a dojídá. Následně slyším jak pračka začne odstřeďovat vodu. Ptám se jí, proč se zvedla od téměř dojedeného oběda a dostává se mi odpovědi „uvědomila jsem si, že neslyším pračku, takže bylo dopráno a tak jsem to šla dát odstředit“ na to říkám „měla jsi na talíři úplný zbyteček, proč jsi nedojedla, stačilo strčit do pusy ten zbytek, pokousat a jít, žádné nebezpečné z prodlení nehrozilo?“ dostala se mi odpověď že prostě musela jít jakmile si uvědomila, že je dopráno.

   Je toto projev svobodné rozumové volby, nebo vykonání činnosti na základě toho, co se objevilo v hlavě za myšlenku a v podstatě příkaz?

   Pokud bez odporu přijmu možnost, že žiji v danosti a mé rozhodování je na základě myšlenek které se bez mé vědomé kontroly rodí v mysli, a i když probíhá vědomé a případně časově dlouhé zvažování dvou možností se zapojením třeba i logiky, je výsledek tohoto rozhodnutí dán programem v mém těle, tedy pokud toto neodmítnu, mohu teprve začít vnímat reálně dění kolem a i chování mého těla. Pokud si začnu všímat jak se lidé chovají, mohu si uvědomit, jak je to často velmi neočekávaně a nelogicky. Pokud získám i jakýsi odstup od svého těla a necítím se striktně jím, tak si stejného mohu všímat i u něj.

  6. ad.: Je toto projev svobodné rozumové volby, nebo vykonání činnosti na základě toho, co se objevilo v hlavě za myšlenku a v podstatě příkaz?

   Není to programový příkaz, je to projev neurózy.

  7. Asi je už na nervy z toho, že žije s takovým mamrdem.

 5. Milenium, pište dál. Je to perfektní! A mezi těma místníma mamrdama skoro zázrak.

  1. Nemohou zatím jinak, a Vy jste také nemohl jinak, než si zde takhle „pěkně“ ulevit….

  2. Aktuální stav diskusních příspěvků:
   Milenium : mamrdi = 46 : 72

  3. Doufám, že se ten nemamrd Milenium, který by tady všem nejraději dával přes tlamu, nepovažuje za duchovně vyspělého člověka.

  4. Lojzo, já myslím, že to, co jste psal o rozmanité barevné pizze, která skončí jako hnědý bobek, vyjadřuje obsah květnaté řeči Milénia. Je to důkaz toho, že i při potlačování ega lze vytlačit bobek. Také je to důkaz, že má tělo, a že není pravda jeho :“„NEJSME TĚLO, jsme vědomí“. Descartes říkal cosi jiného :“Myslím, tedy jsem“.

  5. Oklepl jsem se anonym, takže znovu :
   Lojzo, já myslím, že to, co jste psal o rozmanité barevné pizze, která skončí jako hnědý bobek, vyjadřuje obsah květnaté řeči Milénia. Je to důkaz toho, že i při potlačování ega lze vytlačit bobek. Také je to důkaz, že má tělo, a že není pravda jeho :“„NEJSME TĚLO, jsme vědomí“. Descartes říkal cosi jiného :“Myslím, tedy jsem“.

  6. Pardale, a pročpak si myslíte, že měl Descartes ve svém výroku pravdu?

   Milenium říká, že to je slepá ulička.

  7. Ten výrok je neúplný, nevystihuje podstatu, celé to je „myslím, tedy jsem tělem“

   Jeho výrok dokazuje, že o své skutečné-duchovní podstatě neměl tušení.

  8. Milenie,

   výrok Myslím, tedy jsem
   může být přízemní, stejně jako Božský.
   Záleží jen na tom, kdo a proč ho říká (tedy, co ví).

  9. JÁ myslím, tedy JÁ jsem.
   Nemyslím, tedy JSEM. (Jsem součástí Bytí, Jsoucna.)

  10. Lojzo,

   dobře. Ale má to i další úrovně.
   A návodná otázka k té nejvyšší:
   Kdy Bůh myslí?

  11. Nikdy. Bůh nemyslí nikdy. Na myšlení má nás, lidi. To tady tvrdím celou dobu. I v knize Nicota a polarita.

  12. Milénium.
   Diskutovat se dá leda o tom, že když myslím, tak blbě.
   Descartes řekl : Myslím, tedy jsem.
   Je to výroková logika. K tomu, abych mohl myslet je třeba něco, v čem myšlení probíhá, tedy živé tělo s funkčním mozkem. Když člověk umře, má tělo i mozek nefunkční, myslet nemůže. Tedy neexistuje, není. To je výroková logika myslím > jsem. Z toho plyne pouze negace : nemyslím –> nejsem.

  13. Lojzo,

   odkud by tvorba mohla mít něco, co (podle vás) nemá její Tvůrce?

 6. Ve většině mých článků a diskuzí jdu k samotné podstatě tak, jak ji chápu. A vím o mnoha zrozeních se v nižších formách, než je duši dána možnost být člověkem. Pak ale nezáleží na tom, kolik údajných stovek životů v nějakých třídách člověk absolvuje, jak se vypořádává s  černou a bílou magií.
  Ježíš jako Učitel, Mistr, nikde neříkal svým učedníkům o magii – varoval před nástrahami mysli /agenta Negativní síly v nás/ v mnoha podobenstvích, o nutnosti ji ovládnout a poté o cestě do svého vlastního nitra. O upřímné snaze po vlastní transformaci. O lásce, o morálních a etických aspektech této cesty návratu. O odpoutání se ze svých závislostí.

  Existuje jistý stručný pohled okolnosti vzniku života a principy žití lidského života.
  – existuje pouze jediná, Nejvyšší síla, která je základem všeho a vše udržuje
  – z této Síly všichni pocházíme, jsme kapkami či jiskrami stejného Božského základu, oceánu či Světla
  – každý z nás je zodpovědný za vše, co činí

  Skutečnou podstatou toho, o čem mluvíme jako o „sobě“ je duch, nebo-li duše. Není to samozřejmě hmota nebo mentální síly, jak se většina lidí domnívá. A i mystici popírají tento obecný názor a dokazují, že jsme duchovní bytostí s lidskou zkušeností; nikoliv lidské bytosti, které duchovní zkušenost hledají. To je pravda, kterou lze poznat. Poznat ji může každý, kdo přijde ve svém nitru do styku s duchovní podstatou, životadárným Slovem, neustále existující a vše udržujícím, proudem Ducha. A pravé poznání? Moc jsem o tom psal a diskutoval a nechci se opakovat. Desátá čakra existuje, ale je v naprosto jiné oblasti, mnohem výš než Mája, falešná iluze, v jejímž působení existujeme. Tady jsme omezeni časem a prostorem. Tady jsme uvězněni pod nadvládou mysli s mnoha a mnoha přáními. Úkolem člověka je uniknout z vězení iluze. Jak na to? Prosit, hledat, tlouci a zase hledat a prosit a tlouci….. . A neshromažďovat si poklady tady, ale u Boha, jít po cestě lásky, důvěry, trpělivosti a pokory. Naše vězení je neviditelné, ale důsledky jsou citelné. Nevědomost je vězením duše. Naše činy a myšlení jsou zdmi tohoto vězení. Za všechno platíme vždy jen my samotní; vytváříme dluhy, které musíme zaplatit. Každý si zvolí otázku priorit – hmotné nebo duchovní. V tom druhém případě prosím, nevěřte na nějakých 500 lidských životů. Zklidněme mysl, s rozrušenou myslí jsme dozorci ve vlastním vězení. Konejme správné činy, buďme na pozitivní cestě, buďme spokojeni s tím, co máme, neubližujme ničemu živému a hledejme Mistra, který nám může dát vyšší pravdu.

  Pěkný den, užívejme si i těch krásných mrazů.

  Václav Žáček

  1. Po rozšíření povědomí o dimenzích jste si vyhledal něco i o vyšších čakrách, když jsem se k ozřejmění neměl. Jak jsou naše příspěvky krásně motivující a užitečné. Mě to také hodně posouvá, hlavně v uvědomění.

   Pane Žáček můžete prosím popsat, jak konkrétně ve své každodenní praxi prosíte a tlučete?
   Já jsem své konání v několika předcházejících příspěvcích popisoval, a nic v tomto smyslu nedělám, tak nemám představu co to obnáší.
   Vůbec bych viděl jako smysluplnější řešit praktické věci ze života, to teoretické tlachání a věčné citování písem je řekl bych jalové. Člověk přeci nejlépe pochopí věci na příkladech konání s běžných denních situací.
   Neberte to nikterak osobně, toto se týká všech diskutujících.

  2. Zdravím všechny,
   myslím, tedy jsem, jak napsal Venda v článku a Pardal v diskuzi. Mé tělo se vrátilo z cest a po pár měsících přispěji.

   Ten nebo to Milenium tady, jak někdo napsal, píše ve 3.osobě. Není to známka rozpolcenosti? Může být, ale nemusí.Neodvážím se tipovat. V každém případě je to jeho věc.

   Desítky různých lidí mají své oblíbené filosofie, autory, náboženství, vědu a její obory, a v nich mají nezvratné důkazy………, něčemu věří. Někdo uvede autora, směr, který je mu sympatický a srozumitelný a kde nějaké moudro získal. Pan Milenium je očividně ve hmotě a myslí zde a někdy získal nebo vymyslel /?/ informaci o 500 životech v těle, stovkách zrození a absolvování školy, než dospěje k tomu – nemyslím, tedy již nejsem tělem. A co takový člověk? Chce se podělit a nebo nesmí, protože má pod kontrolou ve své pokročilé třídě své ego? Kde získal ve hmotě tuto podivnou či podivuhodnou informaci? Kdo mu ji řekl, jaký důkaz pro to získal? Stovka životů, a třeba jen polovina z nich je normálního dožití, a hned jsme u číslovky třeba deset tisíc roků.

   Marně pátrám v paměti, jestli někdo jiný zde i jinde uváděl, kolik životů je potřeba k odloučení se od hmoty a předpokládám, že nenapíšu hovadinu, když to nazvu, potřebuji tolik životů – iks – a nebudu se tu již pak rodit! ?

   A co potom?

   A mystici? Tady dávám za pravdu Vendovi. Lidé s mystickým transportem, zřením, kdy dokáží denně procházet do těch dimenzí, kam Milénium „zraje“ stovky životů, oni vědí. A nejsou to lidé, kteří by podléhali svému egu a vyřvávali své poznání na nárožích. Úplně naopak.

   Mnoho diskuzních příspěvků se zde oddálilo od tématu. Můj názor. Ale lidé hledají a jejich ego, tedy sebe prosazování je různě silné. Takové Milenium, to by mohlo o tomto vyprávět.

   Každý tu máme nějaký vyměřený čas. Pro získání zkušeností, pro odžití karmy, pro lásku, pro odpuštění…..pro mnohé. Čas běží. Po smrti již nenapraví naše odložené, hnijící či spálené tělo NIC. ZAčneme od nuly a i ta v zemi, v plameni ponechaná DNA bude opět jen dědictvím s genetickou informací. Duše přijme nový tělesný kabát a začne se svými dluhy nanovo.

   Buď oslaven den, kdy dojdfe k rpvnímu drobnému poznání, že je něčím jiným než pomíjivým tělem. A ještě více buiž oslaven den, kdy začne pracovat na tom, aby duše ovládla svůj v drtivé většině ovládající nástroj mysl, s egem, chtivostí, chtíči, hněvem a lpěním. A budiž jásáno, když duše za života v těle pozná při své pouti člověka, Mistra, který řekne, tak jako kdysi Ježíš, že ten, ona, onen, je vybrán být tou ovcí, z vůle Pána a že On má úkol dovést ji k Otci.

   Tato slova čerpám od Vendy. Napsal tu mnoho článků, kde tento jasný postup nastiňuje. A oslavuje. Sám jsem již /úplně trošku / na cestě – byl jsem s ním na prvním setkáním s učením Mistra, na satsangu. Je to zvláštní pocit, potkat tam lidi mladé i staré, muže a ženy, vzdělance i méně vzdělané, diplomata, učitele VŠ, podnikatele, horníka, důchodce, bývalého vězně…..atd., kteří v tichosti své mysli přijímají nové a nové informace.

   Ale pak, a to je poslední věta. Je na každém, aby svoji cestu naplnil, protože jen v ní je příslib, že při lásce k Mistru, při dodržování učení, dojdu pomocí Mistra a křtu, k životu mimo tuto pozemskou sféru. Tak jako ježíš, i já se modlím k Jeho, Pánově milosti. Mnozí to cítí jinak. Mnozí mají učení 500 životů.

   Zdar a sílu.

  3. Hmm, prý jsem vyhledal něco. To jako že jste mne inspiroval ?
   O desáté, ale i jedenácté a dvanácté čakře vím již osm roků.
   První až šestá v našem hmotném těle jsou odrazy těch vyšších, sedmé až dvanácté. Ale k tomu Vás nijak nesměruji. Určitě se to po deváté třídě budete učit.

   ad/ „Pane Žáček můžete prosím popsat, jak konkrétně ve své každodenní praxi prosíte a tlučete?“

   Moje články, na ně Vám dám odkaz. Nebudu se nikterak opakovat přepisováním. A tam to konkrétní najdete, chcete-li.

   https://hledani.gnosis.cz/proc-meditovat-uvod/

   A z knihy Mirdad:
   „Umírejte, abyste byli živi. Musíte se soustředit do očního centra, a pak budete žít věčně. Jinak žijete jen pro smrt. Pokaždé, když žijete, musíte zemřít, a tak umírejte, abyste žili. Naučte se umírat, abyste mohli začít žít, a žijte navždy.“

   https://hledani.gnosis.cz/meditace-2-cast-ja-jsem-dvere/

   Bhagavadgíta Šestý zpěv – CESTA ROZJÍMÁNÍ

   14. A se srdcem klidným a nebojácným, s myslí zvládnutou a na mne upnutou, nechť tu sedí v rozjímání, pevný v slibu čistoty a všemi svými myšlenkami pohroužený v Mou nekonečnou podstatu! … 21. Tato nevýslovná blaženost, kterou nyní získal pravým Poznáním, je mimo dosah lidských smyslů. Jeho mysl je spjata s Nekonečnem a on je v Nekonečnu pevně a na věky zakotven. … 25. Tak s myslí zkrocenou a s myšlenkami postupně se odvracejícími od hmotných věcí dojde tento člověk naprostého klidu. 26. Nechť svým neskonalým úsilím zvládne a zkrotí vše, co zneklidňuje a roztěkává potulnou mysl! 27. Neboť nejvyšší blaženosti dosahuje ten, kdo se oprostil od vášní a má v srdci nekonečný oceán klidu, jenž naplňuje Mne a Já naplňuji jej. 21. Tato nevýslovná blaženost, kterou nyní získal pravým Poznáním, je mimo dosah lidských smyslů. Jeho mysl je spjata s Nekonečnem a on je v Nekonečnu pevně a na věky zakotven.

   https://hledani.gnosis.cz/meditace-3-cast-meditace-je-jen-nastroj/comment-page-2/#comments

   Jeden citát:
   „Jednomu ze svých duchovních dětí řekl sv. František Saleský: „Měj trpělivost se všemi, ale především se sebou. Myslím tím, aby sis nedal vzít chuť svými chybami, nýbrž vzchop se vždycky s novou odvahou. Mám radost, že každý den začínáš znovu; vždyť není lepší cesty, jak dospěti k duchovnímu životu, než vždy znovu začínati a nikdy si nemysleti, že jsme už vykonali dost. Jak můžeme trpělivě snášet chyby svých bližních, když nejsme trpěliví vůči vlastním? Kdo se vlastní chybou dá vyvést z míry, nedokáže se zlepšiti. Každé zlepšení, které je užitečné, pochází z klidné a mírné mysli“. Věčná filosofie – A.Huxley

   A tedy, ve třetí části najdete odpovědi – mé zkušenosti v desíti bodech.

   – – – – – – – – – –

   Přiznám se, Milenium, že nejvíce mne zarazila informace od Vás – člověk potřebuje 500 životů. Pak se dostane do devítky a pak již nebude tělem. Já Vám na Váš dotaz odpověděl. Můžete i Vy odpovědět na dotaz – z jaké filosofie, učení, svědectví mudrce, jogína, zřece, z jakého náboženství či vědy …., jste tento údaj vzal?

  4. Pane Žáček, díky za odpověď, takže se oddáváte meditacím.
   Není to projev nespokojenosti a chtění? Není to na v podstatě na úrovni nějakého chtění materialisty, nebo zde to světí účel?

   Vyšší čakry tedy znáte, no z Vašeho dotazování se na desátou a zmínce o sedmi základních se jednomu jevil opak.

   Na počtu životů nám opravdu nemusí záležet, a je zcela nepodstatné kolik jich musí duše v lidském těle absolvovat. To jen ego řeší kolik jich je a kde se vzala číslovka 500, je dobré ho v tom podporovat? Že by se ego obávalo, že se mu nemusí v tomto životě podařit dosáhnout kýženého cíle? Že by ho znepokojovalo, že třeba bude následovat ještě mnoho inkarnací?

   Mistra máme zcela každý v sobě, nejen nějací vyvolení, a učitel se vždy objeví, když je žák připravený jak je známo. Mistr a učitel jsou tedy něco jiného, mistrem jsme pro sebe a učitelem pro druhé.
   Mistrovství se projeví v zátěžových situacích, když do nás někdo šťouchne, šlápne na kuří oko jak se říká. Jakmile se uvnitř vzedme negativní emoce, jakmile ucítíme něco nepříjemného, jakmile čteme některý příspěvek zde z nervozitou, rozechvělostí, neklidem a nepřijetím, ještě nás Mistrovství teprve čeká. Jen to v sobě udržet a reagovat navenek klidně nestačí a ještě to bude mít následky.
   To je zdravější si to prožít a vypustit to ven jak činí třeba Lojza, tímto ho zdravím.

  5. Děkuji za pozdrav.

   ad.: Mistrovství se projeví v zátěžových situacích, když do nás někdo šťouchne, šlápne na kuří oko jak se říká. Jakmile se uvnitř vzedme negativní emoce, jakmile ucítíme něco nepříjemného, jakmile čteme některý příspěvek zde z nervozitou, rozechvělostí, neklidem a nepřijetím, ještě nás Mistrovství teprve čeká.

   To je právě ono. Všichni jsou hrdinové a Mistři při zvládání emocí u bušení písmenek do klávesnice počítače. Ale ono se v životě nešlape jen na kuří oka, ono se v životě třeba kouká do hlavně samopalu. Tak až na Vás někdo bude mířit tím samopalem, nezapomeňte na rady, které nám tady udělujete.

  6. Lojza má pravdu, vědomí, Duch, Bůh nemyslí, ale ví. Skutečně a definitivně JE a VÍ.

   K tomu extrému -koukání do hlavně, mnoho jedinců si toto má ještě v tomto pekle 3D zažít. Je ale drtivá většina která už ne, a je zbytečné žít ve strachu co této inkarnaci ještě zažiju. Duše ví, že jen to co si sama vybrala, takže co si vybral každý z nás, protože jsme duší, která se jen momentálně ještě ztotožnila se svým autem či skafandrem. Co se stane, když ta hlaveň vystřelí? Jedinec ztotožněný s tělem prožije strach o život, jedinec si vědom své duchovní podstaty prožije jen soucítění s násilníkem a případně mu řekne, že neví co činí, a ať dělá co musí. Kristus byl inkarnovaný z vyšší dimenze a bylo mu dáno tělo, které mělo možnost si uvědomovat realitu, proto mu mohlo být i ukázáno, co jeho tělo čeká, jak ho zradí jeho učedníci, a on neměl problém do toho děje jít.

   Bojíme se díky egoismu o život, a nevíme, že jsme životem samým, takže o sebe nikdy nemůže přijít, jen bude případně zabito tělo. Takže bude pouze ukončena inkarnace dříve, než tělo přestane fungovat opotřebením samo. Je to stejně pošetilé jako bědovat, že mě v PC střílečce zabili. Spustím další hru a jedu další inkarnaci, již jsem poučenější a zvládnu to zase o kousek lépe.

  7. Začnu trochu jinak – pod článkem „Z úvah T.G.Masaryka…..“ jste nedávno napsal:

   Každá duše si musí projít zhruba pěti sty lidskými těly a osudy aby prožila všechny pozice (muž/žena, poddaný/vládce, násilník/vliv násilníka, zloděj/okradený, podvádějící/podvedený atd.) aby se na základě těchto zážitků mohla stát chápající vždy obě strany a tím pádem pokorná a nestranná.

   Dnes 7 miliard lidí a každý se musí stát pro svoji zkušenost projití si tu vládcem, vrahem, tu soudce, katem, vojákem, knězem,tu travičem, kuchařem, porodníkem, kosmonautem, prostitutkou….. . Ten proces je pak nekonečný a tak to nemůže fungovat. V mém životě /67 let/ se vystřídalo ve světě třeba 2 tisíce vládců. Narodily se dvě nové miliardy lidí, tj. 2.000.000.000 a z nich má být postupně každý jednou vládcem, násilníkem, zlodějem? Takto bych nemohl uvažovat a nemohl to ani přijmout.

   ad/ „Pane Žáček, díky za odpověď, takže se oddáváte meditacím. Není to projev nespokojenosti a chtění? Není to na v podstatě na úrovni nějakého chtění materialisty, nebo zde to světí účel?“

   Napsal jsem tu / jeden ze článku v odkazu / toto: „Cílem je poznání sebe sama a osvobození, což je ten hlavní úkol, proč se tu duše rodí, v nejvyšším aspektu zrození se ve Stvoření, do těla jediné bytosti, člověka, která může tuto Cestu návratu absolvovat.“

   Dodám jen – to je cílem meditace. Nevidím v tom projev nespokojenosti či chtění, ale na druhé straně když pochopím, že zdejší svět není pro základ, pro duši, ten pravý domov, začnu hledat to „pravé“. O tom to je. Samozřejmě, že počátek cesty je vždy v materiálním světě. Proto člověku bylo dáno tělo.

   ad/ „Vyšší čakry tedy znáte, no z Vašeho dotazování se na desátou a zmínce o sedmi základních se jednomu jevil opak.“

   Zajímalo mne, co o vyšších čakrách víte Vy, když jste s tou desátou u Ježíše tak operoval.

   Píšete dále, vybírám jen část : „To jen ego řeší kolik jich je a kde se vzala číslovka 500, je dobré ho v tom podporovat?……“

   No, tu číslovku jste sem přinesl Vy – viz. můj úvod nahoře. Nepodporujte si své ego, ale pochopte, že to může někoho zajímat. Potkali jsme se i tu, a to jste sem ještě na stránky asi nechodil, s mnoha směry, učeními, filosofiemi….., zatím nikdo takto přesně nic o počtu životů nepsal. Nechcete ZDROJ říci, nemusíte. Člověk si má žít život tak, jak ho ve svém stupni poznání a uvědomění si své podstaty poznal. A vlastně se snažit, pomocí Mistra, učení, denní praxe, se sem již nenarodit. To je první osobní vítězství.

   ad/“Mistra máme zcela každý v sobě, nejen nějací vyvolení, a učitel se vždy objeví, když je žák připravený jak je známo. Mistr a učitel jsou tedy něco jiného, mistrem jsme pro sebe a učitelem pro druhé.“

   Tady níže popisuji, co pokročilá duše má v sobě, ve svém, třeba i fyzicky pokřiveném těle :

   „Je meditace cíl? – není! Meditace je nástroj, je to prostředek, který byl člověku dán pro jeho duchovní Cestu. Nikdy ne cíl. Pro úspěch meditace má obrovskou roli Milost Boha, který o nás neustále ví. Je přece úžasné a nadějné, že já, a vlastně každý jeden z nás, jsem v Něm, jeho součástí, duší, v Jeho Stvoření a On je touto svojí božskou jiskrou, duší, a věčným vyzařování Ducha svatého v mém nitru. Bez Jeho Milosti se ale nikam nedostanu. A tak, i když to není přímo tématem pro samotnou meditaci, je dobré, když znovu zdůrazním principy, poučení či přikázání pro naše morální a etické chování. Nemorální a neetické chování nás nikdy na Cestu meditace nepřivede. Bude stále v zajetí vášní mysli; na to je třeba pamatovat.“

   ad/ Mistrovství se projeví v zátěžových situacích, když do nás někdo šťouchne, šlápne na kuří oko jak se říká.“ – já si uvědomuji, že jde v těch zátěžových situacích o karmické vyrovnání. …………… a dále již nejdu – pak to již souvisí stále a stále s karmou –
   s odžitím si dluhů, zaplacením „půjček“ a především s odpouštěním, s trpělivostí, s láskou k bližnímu svému. A to vše dělá pak každý postupně vědomí nabývající jedinec pro sebe a není třeba svůj stav sdělovat ven. A zásadní je Instrument Milosti Pána.

   ad/ „Jen to v sobě udržet a reagovat navenek klidně nestačí a ještě to bude mít následky.“

   Lhaní sobě je velmi škodlivé, takový člověk si ubližuje sám sobě.

   Pěkný den.
   Václav Žáček

  8. ad.:
   Lojza má pravdu, vědomí, Duch, Bůh nemyslí, ale ví. Skutečně a definitivně JE a VÍ.

   Milénium nemá pravdu: Nevědomí, Duch, Bůh nemyslí a neví, Skutečně a definitivně JE a NEVÍ.

  9. Ještě k tomu samopalu, je nastaveno pro celý proces 3D aby se duše ztotožňovali s těly, a pro to je děláno mnohé. Je to postaveno na strachu z budoucího okamžiku až horizontu let a desetiletí. Proč, protože v tento časový úsek +1 vteřina a dále od okamžiku který je právě prožíván, má probíhat náš život, jak ho chápeme. Děj se stále přitvrzuje, aby strhl ke strachu a tedy pocitu, že jsem toto tělo kterému se může něco přihodit, a účelem je, aby nebylo lehké uniknout z této 3D reality. Nemálo lidí je nyní v bráně 4D a zde se rozhoduje jestli projdeme, nebo si budeme muset ještě něco dojet v „ pekle“ reality 3D.
   Probíhá naplňování katastrofálních dějů uvedené již ve starých písmech, ale trpět budou a můžou jen lidi žijící v iluzi, že jsou tělem. Kdo ale vlastně trpí? Jen ta pomíjivá a dočasná část člověka, tedy hmota. Podstata člověka, tedy duše nikoli. Lopotí se zde a s ostatní hmotou se dře (hromada uhlí) a s ostatní hmotou (ostatní těla, zvířata) bojuje celou historii jen hmota. Hmota pláče nad roztrhaným potomkem, který se potkal se šelmou, hmota pláče, když jí je ukraden majetek, hmota se rozčiluje, když je něco jinak než si její ego představuje. Ono je ale tak těžké tuto iluzi, tuto máju prohlédnout, ale přeci mistr nemůže své kvality nabýt v lehkých podmínkách.
   Jiné vysvětlení života a známých pochmurných dějin mi nedává logiku.

  10. ad.
   „Lojza pro Milenium 27.2.2018 (10:49)
   ad.:
   Lojza má pravdu, vědomí, Duch, Bůh nemyslí, ale ví. Skutečně a definitivně JE a VÍ.

   Milénium nemá pravdu: Nevědomí, Duch, Bůh nemyslí a neví, Skutečně a definitivně JE a NEVÍ.“

   Ptám se tedy: „A chce „jen“ být, nebo i vědět?“

  11. ad.: Ptám se tedy: „A chce „jen“ být, nebo i vědět?“

   Bůh JE, ale chce i vědět. Proto stvořil Stvoření a lidi, aby v něm procházeli a informovali ho o tom, jaké Stvoření stvořil. Bůh sám to vnímat nemůže.

   Pro Milénium:
   ad.: Jiné vysvětlení života a známých pochmurných dějin mi nedává logiku.

   Já vím, že máte s logikou potíže, proto sem píšete ty kraviny, jako, že Bůh je vědomí. Já bych na to už ani nereagoval, ale vypadalo to tak, že vlastně jste zajedno s Lojzou.
   Podle Vaší logiky život nemá žádný smysl. Ptal jsem se na to už třikrát, nikdy jste neodpověděl. Ptal se na to JK, odpověděl jste vyhýbavě. Ptal jsem se několikrát, jak do Vašeho výkladu světa zapadá podobenství o hřivnách a podobenství o marnotratném synovi, nikdy neodpovíte a odskočíte s kafemlýnkem jinam. Tak hop!

  12. ad. „Lojza pro matku i Milenium 27.2.2018 (12:50)
   ad.: Ptám se tedy: „A chce „jen“ být, nebo i vědět?“

   Bůh JE, ale chce i vědět. Proto stvořil Stvoření a lidi, aby v něm procházeli a informovali ho o tom, jaké Stvoření stvořil. Bůh sám to vnímat nemůže.“

   Bingo. Ale včíl nevím, je-li lepší otázka, přihrávající na smeč, nebo odpovídající odpověď :-)
   Akorát doufám, že při tom procházení se v něm, nebudou lidé při Jeho obohacování poznáním, obohacovat také nadměrně uran, pořádný výbuch by nemusel přežít nikdo v širokém, dalekém okolí.
   No co už. Jsme v učebnách na planetě dne a noci, jinde to může fungovat zas jinak.
   Za odpověď Vám děkuji. Zřejmě jste prošel podobnou školou,…

 7. Milénium,

  Až v pozdní dospělosti mi bylo dáno začít se samostudiem a zajímat se o oblast zdravé výživy, alternativní medicíny a nakonec i oblasti duchovní. Toto přemohlo nakonec dyslexii a přečetl jsem mnoho materiálů a knih.
  Jak mi bylo dáno začít se samostudiem? prostě to člověka začne táhnout k dané záležitosti, začne ho to bavit a následně ho to drží.

  A co jste tím chtěl říct? Vy říkáte osudem je určeno všechno, tedy i to samostudium, od A až do Z. Podle vás jste celý naprogramovaný. Ale jako rodič, chtěl by jste naprogramované děti? Chce Bůh naprogramované děti?

 8. Matrixi a dovedete se na věc podívat i z jiného než ze svého na nějakých pár desítek let života omezeného pohledu? Aby jsme se přiblížili pohledu z perspektivy Boha, musíme se pokusit věci nahlížet z pozice velmi dlouhého času, nejlépe věčnosti.
  Pak by jste mohl uvidět zcela jiný obraz. Jeden život je složen z mnoha inkarnací, tedy střídání bytí v projeveném a neprojeveném světě 3D a následně v 5D a dál. Je doba, kdy se dítě stejně jako nezralá duše učí, programuje do ní Duch jako rodič program, aby se následně stala samostatnou a dokonalejší.

 9. Pardale dovolím si doplnit Váš příspěvek 27.2.2018 (9:06)

  Descartes řekl : Myslím, tedy jsem.
  Je to výroková logika. K tomu, abych mohl myslet je třeba něco, v čem myšlení probíhá, tedy živé tělo s funkčním mozkem. Když (člověk) TĚLO umře, (má) JE tělo i mozek nefunkční, myslet nemůže. Tedy neexistuje, není. To je výroková logika myslím > jsem TĚLO. Z toho plyne pouze negace : nemyslím –> nejsem TĚLO.

  Člověk není přece jen tělo, dokonce je tělo jen velmi dočasná součást bytosti, a pokud je tu složka trvalá a pomíjivá kterou tedy jsem? To je přeci logické, a logika Vám je přeci vlastní. Většina i již duchovně smýšlejících stále žije ztotožňování řidiče se svým autem, které podléhá opotřebení, pro svůj chod přijímá palivo a jdou z něj odpady. Já si dnes již nedovedu sebe sama si představit jako to auto. Nejsem kosti, šlachy, svaly, střeva, 6 litrů krve, přes kilo různorodých bakterií. Já jsem nájemník v tomto biologickém skafandru jehož čidla mi dávají možnost pozorovat a zažívat tuto realitu a naopak mi omezili dočasně vnímání zkutečnosti.

  1. Miléniem Vy nedoplňujete, ale pozměňujte smysl. Já jsem psal :“Když člověk umře, má tělo i mozek nefunkční, myslet nemůže. Tedy neexistuje, není. To je výroková logika myslím > jsem. Z toho plyne pouze negace : nemyslím –> nejsem.“
   Jsem tedy zvědav, co vymyslíte bez těla a mozku, bez krve a bakterií. Když nic, tak o čem se bavíme?

 10. Někdo může žít v přesvědčení, že nemůže být realitou nic, co není v Bibli případně Gítě. Takové přesvědčení ho udržuje v představě, že byly stvořitelem dány nějaké danosti, ty jsou plně popsané v těchto svatých knihách.
  Žít v představě, že tyto díla jsou ucelená a platná až do konce věků je stejně mylné jako představy mnohých technokratů, kteří dělají závěry o fungování světa na základě dnes známých poznatků vědy, kterou berou jako již dokonalou a ucelenou. Vždy jde pouze o určitou vývojovou fázi. Když tu byl Starý zákon vycházelo se z něj, po více jak tisíci letech byl sepsán Nový a stal se doplněním Bible ale v podstatě v mnohém je se starým zákonem v nesouladu. Proč nebyl již Starý zákon dokonalý, a proč by měl být ten Nový? V dohledné době lidstvu bude dán třetí, který doplní a modifikuje to dosavadní.
  V těchto dílech není zaznamenáno dokonalé Boží vědění, ale to, co stvořitel měl v úmyslu přinést do této reality, není jeho záměrem jasně a hned na začátku sdělit věci se mají tak a tak, naopak je to o postupném nasměrování „hráčů“

  1. Jak Vaše příspěvky ve 12:21, tak ve 12:22 něco postrádají.

   Píšete o Bibli, o Gítě………že tato díla /stará přes 2000 roků/ nejsou ucelená a platná…….?? Můžete to takto napsat, to jistě.

   Ale nedokážete tu ani v náznaku říci, kde jste Vy vzal ten super nejnovější údaj o 500 lidských životech v lidských tělech, které je nutné tady prožít. Je to prosím Vaše myšlenka? Nebo to řekl někdo z nedávných učenců? Jen tak Vás to napadlo a nebo jste to někde vyčetl? Zkuste bez vytáček na tuto jednoduchou otázku odpovědět. Třeba to, že si to zkrátka sám myslíte a nebo že to řekl – napsal ten a ten.

   Díky.
   Václav Žáček

 11. Milenie,

  „vědomí, Duch, Bůh nemyslí, ale ví. Skutečně a definitivně JE a VÍ“.
  To není celá pravda.

  JE – je pouze jedna složka Boha. Je to podstata (podstavec) všeho. Co nemá JE, to doslova neexistuje.

  VÍ – to je samozřejmost ve všem, co je Bohem stvořené. Totéž platí u člověka – co stvořil, to ví.

  MYSLÍ – tehdy, když chce Bůh (v etapách) stvořit něco nového, nebo něco starého „repasovat“.
  To je také jedno z podobenství Boha a člověka.

  A kdo to nechápe, tomu tato informace není určena.

 12. Lojzo, již jsme na téma vědomí diskutovali, vy se držíte Jungova výkladu a názvosloví, to ale není pro mě závazné a používám slovo vědomí s jiným obsahem. Ten srozumitelně sděluji, když často píšu Bůh, Duch, vědomí, jsou to pro mě synonyma, někdo tam ještě může přidat vesmír, příroda.
  Já jsem smysl života již mnohokrát zmínil, Lojza to jen nevnímá, respektive nevnímá jako odpověď. Cílem je život samotný, prožívání a cesta k dokonalosti a hlavně zpět k původnímu stavu, tedy k jednotě. Původní jednota Duch stvořil hmotu a tuto realitu aby mohl zažít co JE a to může přes zažití toho co není. Proto stvořil oddělení a egoismus, opak jeho samotného. Smyslem je tedy se přes veškeré možné emocionální prožitky v oddělenosti vyvinout do stavu jednoty v Duchu.

  Duše jsou jen dočasně oddělenou částí Ducha a uvedl jsem, že si duše musí prožít pro načerpání všech zkušeností všechny možné pozice (vrah/oběť atd) což možná není tak zcela přesné, a uvedl jsem to zejména pro názornost toho co zde probíhá, a nemyslím, že je to nějaké matoucí, nemá to pro náš praktický život nějaký význam. Důležité je jen to, že až se v 5D v podstatě duše rozplynou zase do Ducha, tak tento bude obsahovat vše ze všech duší, takže si ve hmotě „zahrál“ nejen krále a poddaného, ale úplně všechny panovníky a poddané, úplně každičkého člověka co zde kdy byl a i zvířata, rostliny a minerály. To na vysvětlenou pro pana Žáčka.
  Pokud mi na adresu: „vědecké označení pro veleštíra“ zavináč soukroma.cz pošlete e-mail, obratem zašlu odkaz na záznam jednoho ze setkání mého učitele s žáky. Možná z jeho výkladu budou moci někteří lépe pochopit o čem zde píšu.

  1. Takže zase smysl života zase nikde, pořád jen bla, bla, bla.

   Bůh tady vytvořil pro lidi koncentrák, kde si jeho poddaní užívají bolest rozložení do polarity. Tak děkuju za takový smysl života.

  2. Veleštíre,
   čtete si po sobě někdy ty příspěvky? Vědomí je pro Vás synonymem ke slovu vesmír a příroda?
   A proč ten odkaz nedáte sem? To je nějaké tajné učení?

  3. ad. Milenium
   „…vy se držíte Jungova výkladu a názvosloví, to ale není pro mě závazné a používám slovo vědomí s jiným obsahem. Ten srozumitelně sděluji,….“
   Nikoliv, různá slova jsou pro různé lidi různě srozumitelná, mnohdy tedy nesrozumitelná, pokud člověk – lidé nezapojí i cit pro porozumění a přijetí.
   A tak, i když Vy i Lojza jdete velmi podobnou cestou, přece jste odděleni. Ale můžete se vzájemně pozorovat, obohacovat, poznávat a jednou, až dojdete cíle, nastane to mé oblíbené „blik, cvak“ a vše se znova začíná…..

   „Cílem je život samotný, prožívání a cesta k dokonalosti a hlavně zpět k původnímu stavu, tedy k jednotě.“
   Takže – blik, cvak, dílčí úkol byl splněn a vše se znova začíná (a člověk je o to poznání silnější, v tom dalším začátku), celý vesmír se tím splněným úkolem láskyplně zachvívá. Jen tak maličko, aby se nerozpadl.

   „…odkaz na záznam jednoho ze setkání mého učitele s žáky…“ Je zakázaný, či tajný, aby zde nešel zveřejnit pro všechny?

  4. No, vlastně žáci by nejspíš nebyli rádi, kdyby se zde veřejně objevili. To chápu.

  5. Lojzo přijměte to s respektem k druhému, nebo to nechte být, je to jednoducjé.
   Pokud o to kdokoli bude mít opravdový zájem a má se to k němu dostat tak pro něj nebude problém tento projevit požádáním přes popsanou cestu. V čase tří hodin je tam možno si poslechnout mnoho životních příběhů a situací se kterými si nevědí lidi rady a následně komentáře a příklady jak se k tomu postavit. Vše to je protkané mnoha informacemi které mohou doplnit to co zde prezentuji, nebo podat pro jedince srozumitelněji. Je to od zdroje, ode mě je to přirozeně poznamenáno mým chápáním slyšeného a také poznatky načerpanými z mnoha jiných zdrojů.

  6. Milenium tady někdy v minulém roce prohlásilo, že je stoupencem paní Ivanky Adamcové. Odkaz tedy bude nejspíše na její přednášky. (tedy pokud svého učitele nemění)

  1. Ale tak štírům i veleštírům se vlastně do cesty nepletu.

 13. Jde jen o hledání mailové adresy pana pod nickem Milenium. Ten je veskrze zajímavý; počínaje právě tím, že jeho zdůraznění sebe sama, jeho ego, nám sem dává hádanku, kterou si lze vysvětlit jako; hledejte mne, zkoušejte jména veleštírů….to JÁ jsem tak vtipný – utajený – originální. No prostě ego! A to druhé, čím je zajímavý? Často o sobě vskutku píše ne já udělám,já čtu, doporučuji, ale ON, Milenium dělá to…. . Že by sám sebe vyčlenil mimo svoji tělesnou schránku a říkal tím, to on, Milenium mluví…..?

  Ale to není podstatné. Každý jsme nějaký.

  Tady je moc zajímavý článek :

  https://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Profesor-Stanek-predstavuje-moznou-blizkou-budoucnost-Spolecnost-4-0-nalezeni-smyslu-zivota-moznost-nalezeni-bodu-ekvilibria-525122

  Pana Ing.Staňka jsem průběžně sledoval. V závěru píše o člověku ne v daleké budoucnosti a tak jsem si uvědomil, že ale člověk sám se nebude nijak zásadně měnit. Tedy po fyzické stránce vůbec. Ale hlavně. Má jen jeden žaludek, nesní čtyři řízky, nevypije litr brandy …..bude o sobě možná více po zdravotní stránce přemýšlet. ALE, tady má i na vysoce kreativního člověka neblahý vliv jeho mysl. Člověk v jeskyni, se zkaženým chrupem, bez hygieny, cítil libý či nelibý pocit. Pro získání družky – samice, uměl i zabít. Dnešní člověk, před domem za 10 milionů, auto za dva, vše na špičkové úrovni…., a má v sobě stejné libé či nelibé pocity a dokáže pro družku zase i zabít. A nakonec, stále každou duši dohání daný příděl karmy, osudu, jak kdo chce. To je zákon, u kterého není v lidské moci se mu vyhnout. Každý si prožije to dobré i zlé.Poučí se? Nepoučí? Židé volali usmrť Krista a jeho krev….-viz Matouš 27:25. Co tím myslím je snad zřejmé.

  1. Vendo,
   …každý jsme nějaký…
   Jistě, ale raději veleštíra, než hodnotitele.
   Také mám sklony hodnotit – jak se sebou můžete vydržet? Jde to těžko, že. Já také nemohla. Nebojte, ty bolesti Vám když tak také přijdou. Lze se ze sebe samé dokonce i pozvracet.

 14. Jsem vděčný za to, že mě stvořitel zavedl přes mnoho duchovně vyspělých až k paní Ivě, a jsem vděčný za to, že její skutečné místo učitele nejvyšší hladiny v této dosavadní realitě potvrzuje pan Žáček. Potvrzuje mi to svým vystupováním, které ukazuje příklad toho, který ještě nedospěl na kopci poznání na vrchol. Nepřímo, ale velmi výstižně mi jen potvrdil hodnotu kterou paní Iva přináší. Pan Žáček se ani nemusí vyjádřit k záznamu který si jako jediný doposud ode mě e-mailem vyžádal, stačí jen porovnat jeho reakce a chování mého učitele a vše je srozumitelně jasné.

  Podruhé za poslední dobu se projevilo co v panu Žáčkovi dřímá a opět hodnotí a posuzuje bez dostatku informací a čistě přes filtr svého ega a ještě poměrně silné duchovní pýchy. Poprvé to bylo, když si mnou zmíněnou Ivu Adamcovou vyhledal a krásně jí zde poplival, a přitom si našel její jmenovkyni. A nyní opět staví na vodě, a soudí mě. Nešlo o žádné hledání, ale o bezpečnou cestu jak člověku sdělit adresu a přitom jí skrýt před stroji skenující internet a vyhledávající e-mailové kontakty. Nemám chuť si nechat zasypat schránku reklamním spamem. Poučili mě tak mladší a znalejší uživatelé sítě. Odpor matky ke štírovi je také mnoho vypovídající, ale nesoudím nikoho, máme každý tělo a jeho reakce jaké máme. Současná má inkarnace se začala v listopadu a tedy ve znamení štíra, koupil jsem si v mládí usušeného velkého štíra v rámečku a na zadní straně bylo jeho vědecké označení Pandinus Imperator (Veleštír císařský)
  Kdo hodnotí a odsuzuje cokoli na základě svých domněnek bez schopnosti nadhledu a tím získání relevantních informací má ještě mnoho co v životě zažít a pochopit. To mu však nebere právo být učitelem pro danou vývojovou vrstvu která se nachází pod ním, ale do té už nepatřím.
  Abych mohl docenit čistotu informací od učitele I.A. zavedlo mě to i na tyto stránky pro demonstraci zde operujících učitelů, je to mnohem hodnotnější poznání, než kdyby mi někdo z místních autorit mého učitele kladně ohodnotil.
  Takže děkuji tímto za tuto cennou lekci.

  1. Jsem také vděčný za to, že s Milostí Stvořitele mi bylo dáno poznat mého Mistra.

   Ano, zamýšlím se nad Vámi, pane Milenie, pane Pavle. Není na tom nic divného, protože píšete – diskutuje pod mým autorským článkem. Pomůže to i Vám, jemu, Mileniovi, když pak můžete vysvětlit, proč nesdělujete svoji mailovou adresu přímo, ale hádankou. Stále přemýšlím, proč o sobě píšete často ve 3.osobě?

   Ale je to jedno.

   Neodsuzuji Vás, Milenie. Sám tu o mne soudíte, že jsem ještě nedospěl na kopci na poznání na vrchol. Samozřejmě, i to můžete tak cítit a nijak mi to nevadí. Ta cesta totiž není jednoduchá, není ani nijak krátká. Vy dokonce píšete, že je to záležitost 500 lidských životů v hmotném těle a nechcete mi dát odpověď, kde jste ten údaj vzal.

   Teď mám od Vás naznačeno, že je to /asi/ od paní Adamcové. Proč ne? Za sebe, nevěřím tomu a Vy sám víte, že to nelze dokázat. Myslím si, že jste svoji učitelku v tomto nepochopil. Troufnu si tvrdit, že ona uvažovala správně o vývoji života jako celku /její podstaty / ve všech formách života, než dojde vývojem do inkarnace do lidského těla. Ano, před tím jsou stovky zrození. Ale nechte tak, můžete tady ten nesmysl nadále obhajovat.

   Dlouze bychom mohli diskutovat o osudu, o působení karmického zákona, o tzv. Vašich třídách v nejvyšší formě života zde, v člověku. Ale nijak mne to neláká, protože jsem o tomto dost napsal a diskutoval. Mohli bychom si psát o používání pro Vás tzv.bílé magii, jako působení satánka, jako působení Negativní síly, jako pro toho, kdo ji užívá o kroku zpět. Znám termín „siddhí“. To již vůbec nemluvím o tzv.černé magii. O tzv. nadpřirozených schopnostech a jejich užívání jako krok zpět – pro duchovního člověka. O důležitosti Mistra, učitele, který za života duše v těle působí pro vybrané duše – to je to známé, když je duše žáka připravena, On se objeví. Můžeme si vyměňovat názory na reinkarnaci, na působení Ducha /Slova, Logosu/, na naši podstatu. Na školu, třeba v józe, kde, má-li adept přistoupit k postupnému poznávání a duchovnímu zrání, musí nejprve absolvovat celou třídu Jamy a Nijamy. V tom je možná změna, která je dobrovolnou školou změny – učí lásce, neubližování, citlivosti ke všemu živému, žití dobra, rozlišovat ho a vědět, co je zlo a co nás sráží. Učí klidu, čistotě, pravdě, nelhaní, nekradení, pokoře, přijetí všeho, co do života vstupuje…. .

   Jsem rád, že víte,kam se můžete umístit, kam nepatříte, do jaké vývojové vrstvy. Myslím si také, že tady neoperuje žádný učitel, dokonce si myslím, že tu není žádná místní autorita. Vaše učitelka ? Tak, jak jste ji nalezl Vy, tak ji nalezne někdo jiný. Až bude duše pro učení paní Adamcové připravena, tak k ní přijdou další. Stačí pak málo – zavčasu se přihlásit na nějakou přednášku nebo pobyt, zaplatit a je u zdroje.

   Důležité je vědět o tělesné úrovni. O devíti branách, které je třeba pro působení do čistého nitra naší duše uzavřít. O jediné bráně, do které je nutné vstoupit, naučit se ovládnout působení mysli, která se často chová jako jankovitý kůň.

   Za šestou čakrou je svět, dimenze, které jsou pod vládou Kála /satánka, Negativní síly/ a praví Mistři jsou nám dáni proto, abychom touto sférou tzv. oblastí astrální, kauzální, a oblastí Trikúti mohli ze hmoty přejít do oblasti bez jakékoliv stopy hmoty, do čistého vědomí, duchovnosti.

   Jestli si poslechnu přednášku paní Adamcové, to nevím. Přeji Vám, abyste s ní strávil mnoho besed, pobytů na statku a žil s ní v pravdě, které Vás učí.

   Pro zájemce odkaz:
   https://www.youtube.com/watch?v=V49u25LEhbY

  2. Pane žáček,
   když se necítím být tělem a jménem, ale duší, která je k tělu dočasně poutána nevidím nic divného na tom psát, že Milenium činí. Přijde mi to logické, a zejména v komunitě duchovně smýšlejícími mi nepřišlo, že tomu nebude rozuměno. Rozumět nebudou přirozeně „normální“ lidi, ale zde je to neočekávané. Kdo si ještě nedovede představit, že není tou pomíjivou hmotou, tomu to může připadat divné, to chápu, ale je mi překvapením, že i zde je takových většina.

   Počet inkarnací mam od paní Adamcové, ano, nejde to nikterak dokázat, a jak jsem již psal, nevidím smysl se o to ani snažit, nebo se k té číslovce nikterak vázat, není to k ničemu, nemá to žádnou hodnotu. Proto mi přijde divné, proč to stále tak řešíte a i toto dává o stavu vývoje Vašeho těla informace.

   Paní Adamcová pro dobré pochopení a názornost sdělení rozdělila celý vývoj Ducha ve hmotě planety na devět tříd – nám známou devítiletku. Historie celé planety je dlouhá miliardy let a drtivou část tohoto vývoje zde člověk nebyl, ten se objevil až celkem nedávno, a je pro nás jedno, jestli před 300.000, nebo třiceti tisíci lety. Období vývoje v minerálech, flóře a fauně až po savce paní Iva začlenila do 1-5 třídy oné ZŠ. Duše v tělech lidí těch 500 životů absolvuje tedy za období kdy zde člověk již byl a jeho vývoj dělí na 6 třídu (zvířecí, ještě neduchovně smýšlející člověk), 7 (již duchovně smýšlející, hájící jen své zájmy-černá magie), 8 (již duchovně smýšlející, chtějící konat/páchat/ dobro podle svého úhlu pohledu-bílá magie), 9 (pokora, ukřižování ega, otevření třetího oka a vstup vědomí jedinců do jednoty) Paní Adamcová často mluví o Ivě, také používá takovéhoto odosobnění a mě to přijde přirozené ve stavu jejího uvědomění a stavů, kdy byla mimo tělo a pozorovala ho.
   Je pravdou, že každého to přivede k pro něj vhodnému učiteli, a i v rámci jednoho života i klidně přes krátké období strávené ještě s učiteli nižších hladin. To je i má zkušenost. Průchod jednotlivými magickými třídami(černá a pak bílá magie) trvá u obou vždy více životů. Při inkarnaci už do tělana jemuž předcházelo ukončení magických životů se ještě na několik měsíců až let ještě jedinec často do této hladiny vrací, než to definitivně překročí, i toto je má zkušenost. Ně, že bych byl léčitel, nebo se nechal zasvěcovat do Reiky a pod, ale měl jsem aktivní snahy pomáhat lidem z jejich nesnází bez toho aby měli možnost pochopení proč se to děje, takže by je to po pomoci zvenčí čekalo následně na novo. To je ta pomoc, co není pomocí. Nebo jsem měl tendence řešit problémy mého těla praktikami spadajícími do magie. Až učení přicházející přes paní Adamcovou pro mé chápání přineslo ucelený a srozumitelný světonázor a odpovědi na zásadní otázky. Trvalo to však řadu let, mnoho opakování a hlavně konfrontaci z praxí života než došlo k posunu vědomí do současného stavu.

   Tyto stránky jsou plné řekl bych často až akademických sdělení a tak častých citací s písem, ale to je jen klouzání po povrchu, je to jalové. Je často z napsaného cítit, že pisatel píše a skládá slova, ale nemá ještě k daným věcem pochopení a prožitek.

  3. Milenie,
   rozesmál jste mne. A to není snadné.
   Nicméně nyní vážně:
   1. Odkazy na paní Ivu Adamcovou, tedy na její přednášky, jsem dostala již před několika málo lety od svých spolužáků z jiné školy na planetě dne a noci. Takže to byl bezpečný zdroj k dobrému, ale trochu jinému, než jsem se učila a byla schopna pochopit a přijmout.

   A co mne rozesmálo?
   2. ad. „…Odpor matky ke štírovi…“ Nó, berte to tak, že používáme různý styl vyjadřování. Já často i velmi drsný, bez servítků.
   A tak jen dodám – ani svou krycí e-mailovou adresu po špatných zkušenostech nedám v plen nejen štírovi, ale ani dalším znamením, stejně jako Vy reklamním spamům…
   Třeba se Vám podaří procítit to, co jsem napsala i jinak, nejen rozumem. Stejní v různém, nebo různí ve stejném :-))))))))) Včíl fakt nevím. A tak jen dodám, ani nevím proč –

   křídla motýlí
   duše zimou zlomena
   Jaro přichází

  4. Jsem na odchodu na cvičení.
   Jen drobnost.

   ad/když se necítím být tělem a jménem, ale duší, která je k tělu dočasně poutána nevidím nic divného na tom psát, že Milenium činí.

   Vaše jméno je známé – Pavel R. – necítíte se být tímto tělem s tímto jménem v tomto světě. O.K., je to Vaše rozhodnutí. Takže Vaše duše obdržela /od koho, od Vaší mysli ?/ jméno Milenium. Ale jak to má zdejší komunita poznat?

   A ještě jednou k tomu, co jste napsal. „Každá duše si musí projít zhruba pěti sty lidskými těly a osudy aby prožila všechny pozice (muž/žena, poddaný/vládce, násilník/vliv násilníka, zloděj/okradený, podvádějící/podvedený atd.) aby se na základě těchto zážitků mohla stát chápající vždy obě strany a tím pádem pokorná a nestranná.“

   To je nesmysl a paní Adamcová by Vám to takto jistě neschválila.

   Když někdo pozná třeba 10 x pozici poddaný/vládce, neznamená to ještě, že se stane pokorným a nestranným. Proč si to myslíte, to fakt nevím.

  5. ad. Venda pro Milenium 1.3.2018 (17:29)
   Vida „krásnej“ příklad, proč jsem napsala, že nesnáším štíra:

   „ad. ….Vaše jméno je známé….“

   Kdysi bez mého svolení bylo jinde zveřejněno mé plné občanské jméno i s e-mailovými adresami.
   A já říkám – blahoslaveni chudí duchem, neví, co činí.

   Tímto se omlouvám štírovi, za nevhodné použití slova štír, veleštír. Ten s tím skutečně nemá nic společného.

  6. Pane Žáček, nevím kolika čtenářům je srozumitelný Váš první odstavec, mě přiznám se ne. Nevím kde jste vydedukoval nesmysl, že duše obdržela jméno Milenium, to je pouze nick, je to přezdívka a je pro tělo které své myšlenky ťuká do klávesnice. Psal jsem to již mnohokrát, a myslím že jasně. Duše je naprosto pasivní pozorovatel dějů, ta nic nečiní, činí tělo a tedy Milenium, Pavel.

   Nemůžete vědět s čím by paní Iva souhlasila, protože nejste seznámen s jejími poznatky a tím co předává. Pouštíte se bezhlavě do neznámých vod. Nechápete o čem je její učení, ani pojmy pokora a jednota, což jsou pro ni stěžejní témata a tímto směrem vede posluchače. Nenazývá je žáky, ale buňky, buňky Božího těla.

  7. ad/ Pane žáček, když se necítím být tělem a jménem, ale duší, která je k tělu dočasně poutána nevidím nic divného na tom psát, že Milenium činí.

   Toto jste napsal, že? Přečtěte si to pozorně a snažte se svoje vlastní myšlenky pochopit.

   Vy ale asi opravdu nedokážete cíleně generovat myšlenky, jak jste tu napsal.

   Kdybyste něco věděl o myslícím principu v nás, o komplexním fungování mysli, neustálého víru vznikajících myšlenek v ní, z nichž jsou do vědomí pro spojení s duši propouštěny systémem „buddhi“ jen některé, tak nemůžete takovou volovinu napsat.

   Jak lze číst, můžete. A nedivím se. Ostatně i Vaše paní učitelka jistě hovoří o nevědomosti.

  8. Pane žáček, nikdo z nás neumí cíleně generovat myšlenky, to je jen iluze ega, a to Vaše má v programu DNA úžasný dar mlžit, odvádět od podstaty diskuse, zametat stopy.

  9. Matko, diskutuji tu jediný pod svým jménem. Ostatních asi 12 diskutujících se skrývá za své nicky. Abych byl přesný, vím o jménu a příjmení Lojzíka, a od včerejška i Milenia. Dal jsem před časem sem svůj e-mail a moje zkušenost? Od té doby si čile koresponduji s panem Krbcem a Lubošem. Nic, co by mne mělo rozčílit mi od jiných nechodí a necítím, že by to bylo nějak zneužito. Asi DNA těch jiných, kteří jsou svými DNA na Vás napojeni, mají jednu hlavní myšlenku – škodit na zeměkouli paní matce.

   Ale každý ať získává a má podle toho, jak by řekl Milenium, jaké myšlenky mu pošle v jeho třídě jeho DNA.

   Matko, pomalu se diskuze pod mým článkem blíží k závěru. Diskutující již zcela vyčerpali možnosti něco k tématu sdělit, jejich DNA jim již nic do mysli, jak se zdá, neposílá.

   Sovy slunce nevidí
   labutě jim nic nepoví-světlo zná málokdo………..

 15. K determinaci osudu, o které zde často píše Milenium:
  v rámci epigenetiky bylo zpracováno již množství studií (vědeckých!, to neuvádím proto, že je pro mě věda modlou, neboť naopak dle mého často operuje na falešných slepých cestách) o tom, že „pouhou“ myšlenkou lze měnit DNA – normálně, kdykoliv v průběhu života na Zemi.

  1. Kde najdu ty studie? Jak moc a jakou pouhou myšlenkou lze normálně měnit DNA – uveďte příklady, prosím. Díky.

  2. Anonyme, to je pěkné, že síla myšlenky dokáže měnit hmotu. Problémem je, že myšlenky jsou do mozku a tedy mysli posílány z těla, tedy z DNA hmoty. Takže nad nimi nemáme jako tělo žádnou kontrolu. Když nedokážu cíleně generovat myšlenky, tak ani nedovedu přetvářet hmotu. Hmota jede automaticky, a mění se samovolně a bez uvědomování na základě programu v DNA, a pak opět z DNA, ale skrze myšlenky které přijdou do mysli.
   Existují ještě pojetí, že mozek myšlenky nějak vyrábí, že lidé myslí (ateistický pohled) a potom, že mozek myšlenky chytá a stahuje z Akáši, tedy z nehmotné knihovny obsahující informace (pohled duchovně smýšlejících a zastánců magie)

   Feťák, alkoholik, kuřák i obézní člověk by chtěl přestat do sebe cpát, co jeho tělu zjevně škodí, ale byť mají podle obecně platného názoru svobodnou volbu nepovede se jim to až na výjimky. Mé vědomí duše je také ještě v některých oblastech slabé a převládne hmotné vědomí (program v DNA). I když jsem dlouho a do detailu studoval co je vyloženě prospěšné jíst, co ještě moc nezatěžuje zdraví, a co je vyloženě škodlivé, tak přesto jsou období, kdy si nemohu pomoci, tělo do sebe začne cpát pochutiny patřící ke škodlivé stravě. Vím, že toto není vhodné konzumovat, ale přijde myšlenka kup to, sněz to a tělo poslechne. Ta věda sice dělá pokroky, ale i tento její pohled není vypovídající o skutečném mechanismu fungování těla.

  3. Většina studií není v češtině a jsou běžně dostupné mezi lékaři. Přesvědčit by Vás mohla praxe – seznamte se s případy vyléčení z „nevyléčitelných“ chorob na základě péče MUDr. Jana Šuly – ten je navíc se všemi těmi studiemi excelentně obeznámen.
   Ovšem jestli se CHCETE nechat přesvědčit, je zcela Vaše svobodná volba a já Vám ji rád ponechávám.

  4. Milenie,

   …Problémem je, že myšlenky jsou do mozku a tedy mysli posílány z těla, tedy z DNA hmoty. Takže nad nimi nemáme jako tělo žádnou kontrolu…

   1) Nemluvíte za „my“, mluvíte za sebe – a takové vaše tělo tady vydává svoje rozumy?
   2) Jak by myšlenka mohla měnit DNA, kdyby vycházela z DNA?

  5. MUDr. Jan Šula dělá občas i v Čechách přednášky (nejen zábavnou formou jako třeba tato s Duškem).
   Uvedl jsem to zde proto, aby zdejší čtenáři sami mohli posoudit to, co zde píše Milenium.

  6. JK, k Vašim dotazům

   „1) Nemluvíte za „my“, mluvíte za sebe – a takové vaše tělo tady vydává svoje rozumy?“

   Mé tělo stejně jako jakékoli jiné je naprogramováno, a co jediné mohlo stvořit onen program? Jasně, že to samé, co stvořilo naprosto vše, Milenium s pokorou přijímá toto Boží dílo.

   „2) Jak by myšlenka mohla měnit DNA, kdyby vycházela z DNA?“

   Není to nepředstavitelný mechanismus, představivost má ale každé tělo dáno jinou, to je přirozené, jedno si to představit dovede, jiné nikoli.

  7. Anonyme, žáci i jejich učitelé oné pomyslné devítiletky kteří v lidských tělech zaplňují 6,7,8, a devátou třídu nejsou v reálném životě uzavřeni v oddělených učebnách, ale jsou všichni pohromadě v jídelně. Ohodnotit kam patří MUDr.Jan Šula může pouze žák deváté třídy, protože jako jediný prošel i ty nižší a tedy již má informace o učivu a tedy stavu poznání v jednotlivých ročnících. Každý posuzuje informace skrze svou do té doby nabytou zkušenost, jinak to z podstaty věci dělat ani nemůže.

  8. DNA mi poslalo přes mozek do mysli k té devítilence ještě

   Výuka neprobíhá v oddělení žáků jako ve škole, ale ve společném prostoru. Je to proto, že takto pohromadě jednotlivý žáci i učitelé všech tříd tvoří názorné učební pomůcky pro všechny ostatní bez ohledu na stupeň vývoje a zároveň se sami vyučují. Zde můžou všichni navzájem spolu interagovat a jak se říká, na vlastní kůži a v praktickém životě nabývat zkušenosti. Je to dokonalý systém, opak toko školského, kde jde zejména o teorii a biflování. V tomto společném prostoru planety země probíhá i informační výuka, která je již cílená pro jednotlivé stupně. Je to formou knih, internetu, setkání s učiteli. Ve škole žák dané třídy dostane učebnice pro daný stupeň, ve škole života není takto striktně zdroj informací omezen, ale každý se přirozeně dostane pouze k těm pro něj určeným. Může se dostat i k informacím pro vyšší stupeň, ale nerozumí jim, nedávají mu smysl, odmítne je. Stejně by to dopadlo, kdyby žák ZDŠ na začátku školního roku dostal do ruky matematiku s velkou násobilkou, a přitom by ještě neměl zvládnuto ani sčítání.

   I paměť je jako myšlenky funkcí hmoty a dobrou paměť potřebují zejména nižší vývojové hladiny, protože je u nich ještě nutné, aby nezapomínali, co jim třeba spolužák před 20ti lety provedl a nesli si třeba až do smrti negativní emoce nenávisti, smutku či lítosti. Jejich duše se mají skrz zážitky těla vyučit právě v těchto záležitostech. Když následně dotyčného potkají, tak aby mu to mohli za dobré paměti odplatit. Mnoho lidí si myslí, že odpustili, protože se v duchovních knihách dočtou, že odpouštět se má. Ale to odpuštění mají ve stavu, „odpustil jsem, ale zapomenout mu to nemůžu“. Až když opravdu zapomeneme, tak se nám do mysli děj nevrací, a při setkání se s dotyčným nenaskočí negativní emoce a bez přetvářky se k němu dokážeme chovat přátelsky. Tak došlo k opravdovému odpuštění.

  9. …DNA mi poslalo přes mozek do mysli k té devítilence ještě …

   Prosím DNA, aby nám už nic neposílalo.

  10. …Až když opravdu zapomeneme…

   V nejvyšší deváté třídě jsou lidi s duchovním mistrem Alzheimerem.

  11. Někdo další vstoupil anonymně. Mně to nevadí, neboť můj vstup je ojedinělý. Mým cílem není tu za svou konkrétní osobu s konkrétním jménem něco prezentovat. Poslední dvě reakce však nejsou mé a předpokládám, že je to rozpoznatelné.
   Milenie, nebudu reagovat na Vaše sdělení nijak konkrétně, pouze si dovolím upozornit, že zajisté jsou i jedinci s úkolem se mýlit, zastávat něco zcela mylného, poté prozřít a poučit se, mnohdy zcela zavrhnout stávající názor. Externě se dá těžko a zvláště přes net určit, v kterém stadiu se který zdejší jedinec nachází. Za pomoci Vašich slov – máte snad jistotu, kdo ze všech zdejších účastníků (včetně Vás) je v které třídě (o nichž píšete)? Toť vše, každý si z předloženého vybere „to své“.

  12. Milenie,

   potok nemůže ovlivnit svůj zdroj a myšlenka by nemohla ovlivnit DNA, kdyby z DNA pramenila.

   Představy samozřejmě můžete mít různé, já vás akorát upozorňuji na omyly.

   Tak modlou vašeho života je vaše DNA? Vyřiďte jí tedy, že vím, proč vás tvrdohlavě krmí falešnými představami: bojí se myšlenek, které nemá ve své moci a které by ji opravily (což se jednou stane).

  13. ad. původní Anonym 2.3.2018 (11:27)

   Slzy za víčky,….. děkuji Vám.

  14. Původní anonyme, to na co upozorňujete je zcela jistě možné.

   Jde o to, si položit otázku, co by se stalo, kdyby se jednou nade vší pochybnost ukázalo, že učení které následuji nepopisuje realitu. Tato otázka již dvakrát vyvstala v mysli mého těla v průběhu doby několika let co sleduji bedlivě všechna vystoupení pani Ivy. Ani v jednom případě se nedostavily nějaké nepříjemné pocity či obavy. A jen zaznělo v mysli, že by se tím zjištěním prakticky v mém životě nic nezměnilo, nebylo by čeho litovat. Zároveň se dostavil pocit, který ujišťoval, že nejde o klamání, že jsou to informace od ZDROJE a, že změny které se v mém přístupu k životu a lidem od doby co toto učení přijímám odehrály mají blahodárný dopad. Nevím co více by ještě mohlo posvětit nastoupený směr.

   Nevidím žádný důvod ani smysl škatulkovat zdejší přispěvatele, a ani nestojím o to vědět kde je ve vývojové fázi má bytost. Jestli není ještě připravena na vstup do 5D, tak tam nepůjde a doučí se v dalších inkarnacích ve 3D. Rozhodně vím, že není co bych mohl dělat pro nějaké urychlení, nesnažím se tedy ani o meditace a pod.
   Tato praktika vhodná ve 3D je již v čase brány 4D projevem nespokojenosti s tím co je, je to snaha zastavovat myšlenky a tím se škrábat k Bohu. Je to jeden z projevů nespokojenosti a tedy nepokory k Božímu dílu a záměru. Je to projev vypovídající o přesvědčení, že se cítím být odděleným jedincem a rád bych něco jinak a takový přirozeně do stavu žití ucelení a jednoty v 5D jěšte nedozrál. Přirozeně kdo je v DNA nepřipraven tuto informaci nezíská, nebo ji nepřijme, mechanismy jsem již vysvětloval.
   Meditovat nám nedoporučoval i Indický učitel krija jógy před více než dvěma lety, čímž se připojil k informaci od paní Ivy. Ta říká, že planeta na přelomu roku 2012/13 ukončila přechod do 5D, a od této doby se pozměnil vliv a dopad technik jako je prošení o ochranu, modlidba, meditace, léčení energiemi atp.
   Jsou to jen informace, kdo k nim jak přistoupí má již každé tělo od narození dáno v DNA.

  15. Dochází mi, že mé příspěvky do tohoto prostoru přinášejí pro někoho možná zajímavé informace, jiným to brnká na nervy a je to pro ně výuka jejich přijetí a tolerance, ale zejména sem píši a účastním se debat pro vlastní rozvoj. Jsem vděčný za možnost psaní a komunikace zde, díky procesu vyvstávání myšlenek do bdělé pozornosti a aktivní práce s nimi (někdo to má ještě za myšlení) dostaly tyto in-formace další a silnější schopnost formování programu DNA mého těla a dochází tím k prohloubení pochopení již nabraného přes jen pasivní poslouchání přednášek.

  16. Milenium 2.3.2018 (17:14) píše“
   „Jsem vděčný za možnost psaní a komunikace zde, díky procesu vyvstávání myšlenek do bdělé pozornosti a aktivní práce s nimi (někdo to má ještě za myšlení) dostaly tyto in-formace další a silnější schopnost formování programu DNA mého těla a dochází tím k prohloubení pochopení již nabraného přes jen pasivní poslouchání přednášek.“

   Milénie, zkuste se obrátit na ty učitele a přednášející, aby Vám vrátili DNA původní, když tak agitují, že že možné DNA myšlením změnit, takto bude snadné i zpět
   A budete mít od stihománie své DNA pokoj, pak prostě vítejte na zemi.

  17. JK
   2.3.2018 (12:59)

   „Milenie,

   potok nemůže ovlivnit svůj zdroj a myšlenka by nemohla ovlivnit DNA, kdyby z DNA pramenila.

   Představy samozřejmě můžete mít různé, já vás akorát upozorňuji na omyly.“

   Dovolím si upozornit naopak na omyl JK.
   Stačí si vzpomenout na učivo ze základní školy: pramen-potok-řeka-moře-výpar vody od potoka až k moři-kondenzace-srážky-akumulace-pramen
   Stejně jako si dnes ještě nedovedete představit onen proces v těle, byla doba, kdy lidstvo neznalo koloběh vody na planetě.

  18. Milenie,

   když je pro vás výpar vody, kondenzace-srážky-akumulace totéž co potok (a to už nemluvím o duchovních významech těchto jevů) pak vám nemám co vysvětlovat a na vašich omylech si hnidopišsky trvejte beze mne.

 16. ad.
  „Anonym 2.3.2018 (10:36)
  …Až když opravdu zapomeneme…

  V nejvyšší deváté třídě jsou lidi s duchovním mistrem Alzheimerem.“

  Ta úleva, moci po odpuštění i zapomenout :-)))))

 17. ad.
  „Venda pro matku 2.3.2018 (12:16)

  Vendo,
  * kdysi mi jeden můj spolužák řekl: „Nežvaňte zbytečně. Každé slovo vyslovujte vědomě,…“ Protože to řekl bez nenávisti, pochopila jsem a neodmítla tato jeho slova.

  * Jestliže mi někdo na netu napíše, nenávidím Vás, seberu Vám duši, nick, poníží mne jako ženu,… tak je pouze a jen mou volbou, jestli kdy zveřejním své jméno nebo ne, komu dovolím vstup na svůj e-mail.
  A Vám nechávám tutéž volbu. Nic mi do toho není, s kým dle Vaší DNA komunikujete Vy.

  * Ale bylo sprostotou mé jméno a e-mail zveřejnit proti mé vůli.
  I s tím tedy musím vždy počítat.
  A tak laskavě nechte to, že vůbec a jaký nick používám, bez e-mailové adresy, na mě.
  O jeden nick jsem zde ostatně přišla.

  Ale v energiích se jedná o naprosto jiné lidi.

  * ad. ….škodit na zeměkouli paní matce…. škodili jen a jen sami sobě. Pro mne to znamenalo zařídit se podle toho a vyslané zlo a nenávist se naučit nepřijmout.

  * Sovy slunce nevidí
  labutě jim nic nepoví-světlo zná málokdo………..“

  Sovy tiše létají
  světlo, ani tmu svým letem neruší,
  některé pyšné labutě se štípou navzájem.

  E.T. doma jest, nežvaní. Ve které bylo třídě ? Ve všech. Tady i tam, nyní i tehdy, vždy bylo, je a bude doma.

Diskuse byla ukončena.

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2021

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Odkazy:

Slunovrat Záhady-Zdraví.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference