mapa stránek || vyhledávání

Co po filosofii, co po náboženství…

Ještě se trochu vrátím. Rozdílné kultury vznikající na naší planetě jako projev dospívajícího lidského společenství, v nich postupně různá náboženství a filosofie, i třeba již dávno zaniklé, přinesly světu nauky, které, mohu-li to tak napsat, vytvářely a vytvářejí pomyslný žebřík pro hledání lidství – čím vlastně je a proč vůbec je? Po jeho stupních stoupá člověk vzhůru svým vývojem, krůček za krůčkem, století za stoletím. Jako individuum /individuální duše/ i jako třeba národ. Snad se tu nevyskytne zásadní nesouhlas, když tu ještě uvedu myšlenku a otázku, že když všichni nestojíme na stejné příčce žebříku, může být u mnoha lidí i značný rozdíl v chápání tohoto světa, v hledání odpovědí na základní otázky existence člověka, o jeho místě ve Stvoření, a to z pohledu již zmíněných různých kultur a jejich postupného vývoje, jako třeba ve své době v dominantních centrech civilizací – v egyptských, iránských /Persie/, indických, čínských, židovských, římských, řeckých…, až k poznáním v naší současné tzv. vyspělé civilizaci? A nyní již k poslední části, k MYSTICE.

Stručná definice, a že jich může být mnoho – podstata mystiky je všeobecně chápána jako transcendentní zkušenost ve sféře vědomí. 

„V nejširším smyslu jde o rozšíření normálního vědomí, o probuzení skrytého potenciálu, například tím, že se člověku zvnitřní chápání za hranicemi normálního lidského uvažování a rozšíří se jeho duševní aktivita.“ /John Davidson/

Mystický stav je tak stavem určité extáze, transportu za plného vědomí k vnitřní radosti s prožíváním až silné rozkoše či nadsmyslového prožitku jedince.

„Někteří lidé chápou mystiku jako jistý tajemný druh cítění, instinktu nebo představivosti, ale mystické prozření je od představivosti rozumu a instinktivní intuice zcela odlišné.“ /L. R. Puri/

Tento indický vědec dokonce říká, že samotná mystika je nedefinovatelná, protože není ani teorií, ani vírou či rozumováním, není ani odhadováním, ani myšlením a cítěním, ani vnímáním, ani představou či uvažováním, ani zobrazováním, ani instinktem a ani intuicí. A to je podstatné, protože je to další stupeň žebříku v tom pomyslném vývoji člověka.

Mystický transport či mystické prozření. Čí transport, čí prozření? Odpověď – podstaty člověka, ne jeho fyzického těla, ale jeho nesmrtelné DUŠE! Lze namítnout, že transport či prozření je hloupost, nesmysl? Lze, samozřejmě, nikomu v tom nebráním a dokonce to může být i silně převažující myšlenka. Ten někdo namítne; mimo tento svět, který tak důvěrně známe, se nikdo nikam jinam nedostane. /Teď nemyslím, že by tím ten dotyčný oponent myslel, že se nedostaneme na planety kupříkladu i v jiném souhvězdí. Ještě je to sice v představách a možnostech vědy daleko, ale může k tomu v budoucnosti dojít!/ Kam se ale lze tím transportem či prozřením dostat? To snad existuje něco jiného mimo tento svět a jaký lze předložit důkaz, ptá se pochybující dotyčný?

Navodím běžnou situaci. Spíme. Potřebujeme při probuzení nějaký důkaz, abychom uvěřili, že jsme skutečně vzhůru a že bdělý stav mysli je rozdílný od spánku? Naše bdělost samotná je dostatečným důkazem, abychom si mohli být jistí nastalou změnou. Vnímáme tuto změnu jako fakt přímého bezprostředního vědomí. Skutečnost našeho bdění je svým vlastním důkazem.

Pro mystiky, v jejich značně rozšířeném vědomí, jsme tím, kdo spí, my všichni, a to právě teď. Až se jednou „probudíme“ vstupem do mystické transcendentní extáze, poznáme to my samotní. Neexistuje žádný jiný důkaz, který by potvrdil, že mystický transport je vyšším stavem vědomí. Ve spánku považujeme své sny za skutečnost, ale v okamžiku probuzení přesně víme, co je skutečnost a co byl sen. Je pro nás zcela jasné, že sen byl nereálný nebo aspoň, že tento svět je mnohem reálnější. Podobně, ale s daleko větší jistotou mystici vědí, že svět poznaný mystickým transportem /prozřením/ je skutečnější než náš svět hmotný. Transport je sám sobě důkazem. Žádný další logický důkaz nemůže být předložen, a ani jej není třeba.

Nikdo z nás nežádá žádný důkaz své vlastní existence. Kdo by neznal – „myslím, tedy jsem“. Proč by měli mystici hledat důkaz o transcendentní pravdě, kterou znají mnohem intimněji, než my známe svoji existenci. Navíc mystici jsou obecně známí jako uvážliví a moudří lidé a byla by to jistě zaujatost a tvrdohlavost, kdybychom trvali na tom, že oni samotní nedokážou poznat duchovní transport a mylně jej pokládají za nadvědomý stav.

Jaký důkaz o barvách a o světle může od nás žádat ten, kdo je od narození slepý? Jaký my mu můžeme dát důkaz? Žádný! Jediná možnost je vyléčit jeho zrak a ukázat mu světlo a pojmenovat mu jeho barvy. Jiná možnost není, buďto nám musí věřit, nebo spatřit barvy na vlastní oči. Podobně pro nás existují pouze dvě možnosti i v případě transcendentního poznání. Buďto uvěříme mystikům, nebo se samotní pokusíme dosáhnout mystického transportu. Jak jednoduché. Pokud totiž nevynaložíme žádné úsilí prožít vlastní zkušenost mystického transportu, měli bychom s dobrou vůlí připustit alespoň svoji neznalost. Když o něčem nic nevíme, neměli bychom tvrdit, že to není možné. Mystický transport – prozření a pak to zásadní, mystické poznání není slepou vírou, ale opravdovým poznáním, uskutečněním; není to iluze, ale transcendentní realita. Chceme-li ji poznat, musíme použít metodu duchovního transportu. Jinak to nejde.

I Ježíš za svého života řekl svým učedníkům to pro ně podstatné a hlavní:

„Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.“ /Jan, 14:6/

Na závěr ještě sdělím dvě důležité věci. Tou první je fakt, že metoda mystického transportu, tedy vědět jak, není něčím, co lze jen tak najít a zvednout „na ulici“. Potřebuje průvodce, žijícího člověka, který je skutečně vtěleným Slovem a který sám poznal, který . Jeho roli jsem tu na stránkách gnosis popsal již dostatečně. A ta druhá; mystické poznání není postupnou asimilací vědomí, jako je intelektuální poznání. Je to doslova záblesk transcendentního světla, ve kterém vidíme věci v jejich skutečné barvě v okamžiku věčného vědomí, je to poznání, které pomocí mystického Mistra mění bezprostředně celé naše bytí.

Za sebe ještě přiznám, že mystici vydefinovali pojem iluze našeho života. Ta bývá tím až červeným hadrem, který dráždí dost lidí. K tomu možná ještě příště.
 

Václav Žáček /Venda/
Podle duchovní nauky Surat Šabd Jógy v učení Sant Mat
 

Poslední články autora:


hodnocení: 4
hlasů: 4
Tisk Tisk

255 komentářů

 1. ad: Dochází mi…

  Řím 1:22-23, NKJ: Zatímco se dělali moudrými, stali se z nich blázni, 23 a vyměnili slávu nesmrtelného Boha za ikony smrtelného člověka, ptáků, čtyřnohých zvířat a plazů.

 2. Milenium 3.3.2018 (8:36)

  Milenium se stále pohybuje v hmotném světě, což je normální. Jsme v něm všichni. Vždyť vše má svůj řád. Jeho přímá zkušenost s mystickým vhledem či transportem tu nezazněla žádná. I to je od něj normální, protože ani nemohla zaznít. Pramen – potok – řeka – moře; 1.třída – 8.třída – magie…..a 9. a pak dodává převratné novinky o DNA, myšlenky z ní do mysli jako do součásti hmotného těla. Nevědomost za nevědomostí, ale ty jsou tu rády podávány do rádoby pochopitelného světa hmoty s tím, že v něm má lidstvo své zkušenosti. A to je normální též. V mém článku šlo ale o uvedení něčeho diametrálně odlišného – třeba o té transcendentní zkušenosti ve sféře vědomí.

  Pravý Mistr vyzdvihne svého žáka /ne účastníka přednášky v nějakém sále, který si zaplatil vstupné 300,-Kč / do zcela jiných výšin. Učiní tak u něj krok za krokem, ale vždy, PŘEDEVŠÍM a postupně za života v žákově hmotném těle, a to do dimenze, kde Mistrova zářivá forma na něj čeká a tam, bez zátěže dočasně odloženého hmotného těla /smysl meditace/ mu předá pohled a přímé zkušenosti o fungování a smyslu světa. /nejen to/ K tomu je třeba dospět a zmíněná paní Adamcová malounko pootvírá svým návštěvníkům dveře k prvnímu, základnímu poznání. K boji a prosazení zde, ve hmotě, morálky a etiky, k tomu, aby se člověk stal lepším, žil čestný a spravedlivý život. I za to jí jistě patří dík.

  A jde pak, po absolvování té její ZDŠ, o to, což možná již i ona ví, o zcela jiný výstup, do kterého člověk dozrává a pak postupuje s Milostí. Upřímným zájemcům mohu sdělit, že to ale netrvá zhruba 500 lidských životů. A ani nezáleží na transformaci planety v r. 2013 / jen tak mimochodem/ – to je takové lákadlo pro ty lidi, které ta „vědeckost“ má nějak přesvědčit.

  Jan: 14-6; „Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne“.

  Jen dodám – každý Mistr mluví stejně. Slovo /Duch svatý/ je latentním Kristem v nás všech. Lidé žijí většinou v nevědomosti a netuší, že jsou tím Slovem, vně i uvnitř. Kdyby poznali Slovo v sobě, žili by již v poznání království božího v nebi. Ježíš byl Spasitelem /Kristem/ protože chápal a poznal Slovo v sobě samém, a proto byl schopen vystoupit nad slabosti těla, a tak mohl pozvednout na svoji božskou úroveň i ostatní, své žáky, které mu Otec označil.

  Pěknou sobotu. Václav Žáček

  1. ad. Václav Žáček
   „….Upřímným zájemcům mohu sdělit, že to ale netrvá zhruba 500 lidských životů. A ani nezáleží na transformaci planety v r. 2013 / jen tak mimochodem/ – to je takové lákadlo pro ty lidi, které ta „vědeckost“ má nějak přesvědčit….“

   Rozesmál jste mne. :-))))))))))
   Mnozí mistři totiž provádějí podobný cirkusový lákadla.
   A tak člověk, který necítí, absolvuje např. léčení u filipínského léčitele, absolvuje přitom onen cirkus, který ho má přesvědčit.
   Jiný přítomný pozorovatel u tohoto léčení sleduje nezaujatě onen cirkus, přeje na lůžku léčenému uzdravení.
   Ale zároveň cítí, že léčitel léčí jeho samotného, který vlastně léčen být nemá. A až po skončení tohoto „ozáření“ pozorovatele, začne se skutečnou léčbou člověka na lůžku, již však s cirkusem. Protože pacient věří cirkusu, energii nevnímá a obávám se, že do konce svého života – jeho víra byla silná, silnější, než vnímání.

   Cirkus – lákadlo, které má přesvědčit – jak žalostně málo proti slzám za víčky. Ano, podařilo se mi je též u Mistra vyvolat. Jak vzácný to drahokam.

  2. Bůh stvořil tento svět bez autority, která by mohlo svědčit o PRAVDĚ a být arbitrem. Pan Žáček, Staněk, Hvězdička i paní Iva měli možnost prožít mimotělní zážitky. Pokud by se všichni dostaly k informacím od Zdroje, byly by tyto shodné. Pan Žáček rozporuje běžně názory pana Staňka, neuznává paní Ivu. Kdo z nich měl tedy možnost se přiblížit k pravdě? Všichni si to za sebe myslí. Přitom, ani jeden ze jmenovaných ještě neopustil ani při opuštění svého těla hmotu planety země, respektive její pod svět čili astrál. Astrální rovina je stále dimenze pod planetou.
   Co kterému z těchto lidí bylo zjeveno je o nastavení jeho momentální hmotné formy, tedy těla. Popis nastavení těl se dá vyčíst z astrologie, takže pokud chce mít člověk, který něco mimořádného prožívá jistotu, že informace ke kterým se tímto způsobem dostává jsou čisté a z nejvyšších pater, musí si nechat udělat rozbor v němž se dozví jak je pro současnou inkarnaci nastaven, respektive jeho nosič, tělo. Jestli je tělo vyleštěnou lupou, nebo upatlanými brýlemi. Přirozeně obavy ze zjištění budou mnohým v tomto bránit. A bránit tím více, čím méně se ke zkutečnému Zdroji PRAVDY zkutečně dostali.

  3. Milenium, s panem Staňkem mám od jisté doby od něj zakázáno vést diskuzi. Sporadicky jsem to porušil, a to tehdy, když mne nebylo něco v jeho článcích nejasné.

   Např. – on „nechal“ ve svém výkladu jít Ježíše na poušť se postit a poté ho pokouší ďábel. Dosud to je v pořádku. Ježíš odolá nástrahám ďábla, který mu, s oslovením, jsi-li Boží syn skoč dolů, proměň kameny, tady máš celý svět a budeš mu vládnout, když se mi budeš klanět….. . Ježíš však odolá všem svodům a ďábel jednoduše neuspěl. Ale pak teprve jde podle pana Staňka ke křtu k Janu Křtiteli, kde je zjeveno „toto je můj milovaný Syn“ /holubice + hlas/. No a to jsem se ptal, proč to objasňuje přesně naopak, než evangelium. Ovšem bez odpovědi. Asi jsem si dovolil moc.

   Jednou také pan Staněk operoval se záchranou naší české civilizace tzv. rytíři z Blaníka, a pan Staněk uvedl, že mají rytíři svého velitele,kterého ze svých vhledů pan Staněk zřejmě znal /tvrdil o něm, že je mu – tenkrát v roce 2004 – cca 10 roků/ A když jsem se zeptal, kdo to je, když v r. 2018 již má cca 24 roků, nedostal jsem žádnou odpověď.

   A ještě si vzpomínám, jak pan Staněk dal odkaz na svou jednu video přednášku, kde objasňoval, že on vychází mimo tělo 5.tělesnou čakrou. Sám víte, Milenium, že i paní Adamcová klade velký důraz na otevření třetího oka……./ztrátou času by bylo to tady nějak znovu objasňovat /.

   Shrnuto, když pan Staněk napsal něco, co mi bylo nejasné, zeptal jsem se.

   Nechápu, proč si myslíte, že práce paní Adamcové není ode mne uznávána. Učí správné věci. Možná je chyba v tom, jak je tady, pod článkem k mystice, podáváte Vy.

   A paní Hvězdička? Z mého pohledu a zkušenosti ji nemohu nic vytýkat. Ostatně, nikomu. Bylo zde a ještě i je mnoho zajímavých diskutujících mužů i žen. Karel, Marťas z Floridy, Degon, paní Alžběta, pan Muladi, Pardal, Jaromír,pan Kučera, Tichánek, pan Hruštinec, pan Miška, Mareš, Kozohorský, pan Karpeta….a další a další. Všichni sem na stránky přinášeli a přináší informace, své poznání a prostě se tu diskutuje. Každý svým způsobem obohatil pohled na svět. A o to jde. A o co nejde? O nějaké soupeření. Nejde o žádné vítězství něčí myšlenky. Jednou se každý dozví, jak je stvoření uspořádáno. Dnes můžeme spekulovat, něco přijmout, něco odvrhnout. Jsme ve světě, který je z hlediska vývoje v nejnižší úrovni. Tady je hřích, temnota, nevědomost, smrt a tady a nikde jinde je ale i“odrazový“ můstek k poznání. Tady je vězení, do které přichází po mnoha vtěleních ze svého vývoje přes nižší formy lidská duše. …… A Vám, Milenie je známá od paní Adamcové tato nejnižší úroveň. A to je dobře. Každá cesta začíná prvním krokem. Vykročením. A k tomu dozvědět se více, kdy, jak, proč, s jakým cílem, s jakým pochopením…..atd. se na tuto cestu vydat, slouží i tyto stránky pana Kukliše. Gnosis.

  4. Pane Žáček, opět se vyhýbáte přímé odpovědi, chodíte kolem horké kaše. O panu Staňkovi uvádíte, že on Vám neodpovídá, Vy zase už po několikáté po sobě neodpovídáte mě.

   Můžete mi alespoň vysvětlit pojem „dědičný hřích“, nebo dejte odkaz na článek, pokud jste se tímto někde zabýval, děkuji.

  5. Milenie, pan Staněk kdysi se mnou dost komunikoval, ale pak vyslovil zákaz – nechtěl, abych pod jeho články chodil diskutovat.

   Nechodím kolem žádné horké kaše. Vaše příspěvky, zvláště komunikaci zde mezi námi dvěma, se snažím sledovat.

   ad/ Vy zase už po několikáté po sobě neodpovídáte mě. Můžete mi alespoň vysvětlit pojem „dědičný hřích“, nebo dejte odkaz na článek, pokud jste se tímto někde zabýval, děkuji.

   Přiznám se, že jsem nikde nenašel od Vás dotaz na dědičný hřích a Vaše paušalizace, že po několikáté po sobě na Vás neodpovídám? Nevím, kde jste k tomu přišel.

   Dědičný hřích ?

   Něco jiného je genetická informace z DNA, jako např. jistá predispozice / k něčemu/.

   Dědičný hřích? Dám jeden úryvek z mého vůbec prvního článku zde:
   „Pro objasnění zmíním v krátkosti známý a velmi důležitý biblický příběh z 1. kapitoly Starého Zákona, knihy Genesis, příběh Adama a Evy, který je samotným prvopočátkem cesty duše. Významnou roli v něm zastává záporná postava, chceme-li Negativní síla, biblický Had či Satan. Tento svůdce přemluví pramáti Evu k ochutnání Bohem zakázaného ovoce poznání a ta pak k tomu svede i druhou část populace, Adama! V této jedinečné alegorii nešlo, jak je to zpravidla interpretováno, jen o sexualitu, jako náplň prvotního hříchu. Mnohem důležitější je, že se jim zachtělo vlastnictví myšlenky a realizace nabídky hadího svůdce, jejíž kvalita by z nich udělala bytosti, srovnatelné svou mocí se silou Stvořitele, samotného Boha! Nabídce neodolali a stali se tak vůbec prvními vzbouřenci Stvořitele, vzpurnými dušemi, které byly vyhnány za trest z Ráje. Navíc obdrželi na cestu řadu nepopulárních darů, pramáti Eva rodit potomky v bolestech a oba v potu tváře tvrdě získávat svůj chléb. Co si však tito prarodiče lidstva s sebou odnesli, co bylo podstatou prvotního hříchu a nabídky Satana, a co již nešlo vzít v žádném případě zpět! Po ochutnání jablka získali svobodnou vůli! Celý tento proces se stal na úrovni duchovního světa, jiných dimenzí. Adam a Eva v této dimenzi byli v počátku příběhu čistými a nahými dušemi a teprve potom následovala jejich dlouhá cesta vyhnání, na jejímž konci byl pak i začátek – oživení lidských těl v hmotném stvoření tou Boží jiskrou, duší! Proč říkám nahé duše? Do té doby byli oba jednoznačně poslušni svého Stvořitele, byli plni lásky a dobroty, která je hlavní manifestací jejich tvůrce, Boha, a byli do té doby opravdu dokonale čistí.“

   A ještě k doplnění z téhož článku:

   „Máme tedy duši a ta se jako prvotní duše prarodičů Adama a Evy dostávala do nižších oblastí, kde na sebe musela postupně obléci různé další obaly, které ji na pouti do regionů čím dále a více hmotného světa chránily. Nejsou to suknice, kterými Hospodin vybavil „nahé“ duše? A je tu první obal duše a zdá se, že je vskutku nejdůležitější. Je jim naše MYSL! A to je nejdokonalejší nástroj toho Hada z Ráje, která je potřebná a nezbytná pro život v tomto fyzickém těle.

   Satan, který má ve všech kulturách, naukách a náboženstvích stovky jmen, byl sám stvořen Nejvyšším, tedy Bohem, a dostal za úkol vytvářet a udržovat hmotný svět takříkajíc „v chodu“. K tomu obdržel právě ty odpadlé duše, které působí ve veškerém Stvoření jako oživující prvek. Jsou v organismech prvoků, ryb, savců až po lidské bytosti. Jednoduše řečeno, bez duše, bez ducha, bez těchto oživujících principů není život. Mysl člověka je tedy nejdokonalejším nástrojem, který byl stvořen a nic ji nikdy nepřekoná……v hmotné úrovni života.“

   Dá se po přečtení najít ten dědičný hřích ?

   – – – – – – – –

   Milenie, máte ještě „něco v rukávu“, o čemž si myslíte, že „po několikáté po sobě Vám neodpovídám?“

   Pěknou neděli.
   Václav Žáček

  6. Pane Žáček, děkuji za Vaší snahu.
   Na dědičný hřích jsem se zeptal až nyní, nemá to nic společného s tím předešlým konstatováním o neodpovídání. Vy sice odpovídáte, ale ne přímo. Vždy je odpověď velmi rozsáhlá a zeširoka pojatá, a odpověď se dá interpretovat nejednoznačně. Ale možná je problém v tom, že bych rád jednoznačné odpovědi.
   Vnímám dědičný hřích jako opakované vtělování do hmoty z původně duchovní dimenze. Je to popis cesty duše, toho co se zde děje. Duše si obléká hříšné tělo zatížené karmou na úrovni jakou mělo tělo minulé při jeho smrti, aby mohl vývoj kontinuálně pokračovat .
   Církev si to přeonačila a vyložila po svém a použila jako jeden z bodů na kterém si založila svou živnost.

 3. Máte ve všem pravdu, jste Mistr hodný následování.

 4. ad.Zároveň se dostavil pocit, který ujišťoval, že nejde o klamání, že jsou to informace od ZDROJE

  NEJSOU.

  ad.Ta říká, že planeta na přelomu roku 2012/13 ukončila přechod do 5D, a od této doby se pozměnil vliv a dopad technik jako je prošení o ochranu, modlidba, meditace, léčení energiemi atp.

  LEŽ.

  ad. Přirozeně kdo je v DNA nepřipraven tuto informaci nezíská, nebo ji nepřijme, mechanismy jsem již vysvětloval.

  To je jen iluzní „pojistka“ tzv. duchovních vůdců.To samé dělali a stále dělají důchovní vůdci
  všech náboženství.

  ad.Jsou to jen informace, kdo k nim jak přistoupí má již každé tělo od narození dáno v DNA.

  LEŽ.

  ad.a je to pro ně výuka jejich přijetí a tolerance

  Každá tolerance má své hranice.Ale to je také zkouška.Najít v sobě odvahu říci:
  „Tak a dost těch polopravd a lží!“.Zvláště,když má člověk své vlastní zkušenosti a vidí.
  ********************-
  Existuje jen jeden Jediný Učitel duše neboli mysli,a to Duch samotný.
  Existuje jen jedna Jediná Učitelka ducha,a to Duše samotná,Láska bezpodmínečná.
  Žádné srdce není ani více,ani méně.Všechna jsou si rovna.

  Mně osobně Otec ukázal i odvrácenou stranu duchovních guruů,kterou zaslepenci
  odmítají vidět.Postaví si bez ověřování informací modlu z tzv.učitele a slepě
  přijímají vše,co jim řekne a odsuzují ,včetně toho jejich učitele ,všechny,kdo by
  měl kritizující připomínky.Zaštiťují se přesně takovými falešnými tvrzeními,
  jako jsou zmíněny výše.
  Takoví učitelé zneužívají lidské nevědomosti k vlastnímu světskému obohacování
  a nakonec ještě uvěří,že mají pravdu,protože se jim to tak daří.Jenže to neznají Otce!
  Klidně je nechá utopit se v této iluzi.Nejen pro jejich zkušenost.

  Děkuji Ivě Adamcové za to,že mi přes přes ni Otec ukázal,kam ji dovedla duchovní marnivost,
  kde je příčina a jaké sebou nese důsledky.Lze to pak jasně uzřít horizontálně i vetikálně
  v „historii“ i současnosti.

  Marnivost je lidská vlastnost, která se projevuje jako nadřazené chování nad ostatními lidmi. Můžeme ji definovat jako touhu po vyšší atraktivitě, nadřazenosti finanční, fyzickém vzhledu či vrozeném talentu. Marnivý člověk má zálibu ve zdobení vlastního zevnějšku. Podobná lidská vlastnost je ješitnost.

  Ješitný čl.- kt. si nadměrně zakládá na svých kladných vlastnostech, jimiž často jen domněle vyniká, samolibý, domýšlivý, marnivý.

  Pýcha (též povýšenost, namyšlenost, zpupnost, latinsky Superbia) je vlastnost spočívající v nadhodnocení vlastní osoby.

  Marnivost/=ješitnost,pýcha/ je skutečně smrtelnou chybou.Člověk usne a spí.

  1. „LEŽ, LEŽ“, – co trochu ubrat v takto kategorických hodnoceních, od pokorného a moudrého bych čekal třeba, „dle mých zkušeností to je jinak“, a podat vysvětlení a případně důkazy. Takhle je to jen laciné hulákání a plácání do vody a výmluvné svedectví o pisateli, tedy nastavení jeho těla.

   Marnivost, ješitnost a pýcha? To jsou vlastnosti, které jsem za roky co paní Ivu znám ani jen nezahlédl, asi píšete o té její jmenovkyni co jí někde vyšťoural před časem pan Žáček, nebo zřejmě s ní máte nějaký vlastní problém, ten si ale musíte vyřešit sama. Nebudu tady dělat advokáta, ona to navíc vůbec nepotřebuje. O stavu duchovnosti a moudrosti paní Ivy zřetelně vypovídá její život a její nadstandardně dobré a harmonické rodinné vztahy.

   Astrologie hovoří také výmluvně.

   http://www.elvirafarkasova.cz/clanky/ucitele–filosofove–a-guruove/iva-adamcova.html

  2. ad. od pokorného a moudrého bych čekal třeba, „dle mých zkušeností to je jinak“, a podat vysvětlení a případně důkazy.

   To jsou pouze tvoje PŘEDSTAVY!

   ad.Takhle je to jen laciné hulákání a plácání do vody a výmluvné svedectví o pisateli, tedy nastavení jeho těla.

   To jsou pouze tvoje DOMNĚNKY!

   ad.zřejmě s ní máte nějaký vlastní problém

   Nikoliv,díky Otci a Matce jsem její chybování proměnila na své bohatství.

   ad.Nebudu tady dělat advokáta, ona to navíc vůbec nepotřebuje.

   To určitě ne.Nepomohlo by to ani tobě ani jí, napíši ji sama až přijde čas.Anebo zasáhne
   Otec a všechno vyjde najevo.Pak ji však neodsuzuj,hraje divadlo jako i ty a ostatní.

   ad.O stavu duchovnosti a moudrosti paní Ivy zřetelně vypovídá její život a její nadstandardně dobré a harmonické rodinné vztahy.

   Ty naučené představy a domněnky jsou cestou do pekla vlastní mysli,tedy ducha.

   ad.Astrologie hovoří také výmluvně.

   A sis vědom o čem to skutečně vypovídá?:)O nevědomosti!

   Majetek umí hromadit na úkor nevědomosti a sleposti lidí pro sebe i pro svou rodinu.
   To zde dělaly a dělají různé organizace.Zatím pozdravuj paní ředitelku ústavu na statku
   Slunečnice,neziskové organizace,též bývalou realitní makléřku,…….Každý zaplatí!

  3. Hvězdičko, prokouknout paní Adamcovou není vůbec těžké. Stručně – drží lidi v nevědomosti dlouhodobým opakováním postupu v její základní škole, kde čeká vypořádání se s černou i bílou magií.
   Napsala jsi to dobře. O jejím životě, nějakém statku, rodině, nevím nic. Vím o ní jen to, že o sobě řekla – narodila jsem se jako mystička. Hnedle jsem to video vypnul.

 5. ad: Astrologie hovoří také výmluvně.

  Můj ty bóže…

  Izajáš 47,13–15: “Zmalátnělas přes svá velká rozhodnutí. Jen ať se postaví a zachrání tě ti, kdo pozorují nebesa, kdo zírají na hvězdy, kdo při novoluní uvádějí ve známost, co by tě mohlo potkat. Hle, jsou jako sláma, spálí je oheň. Ti nevysvobodí z moci plamene ani vlastní život. Nezbude ani žhavé uhlí pro ohřátí, ani oheň, u něhož by bylo možno sedět. Tak dopadnou ti, jimiž se zaměstnáváš, s nimiž obchoduješ už od svého mládí. Každý z nich na svých cestách zbloudí, nespatří tě nikdo.”

  1. „Můj ty bóže…“

   2. Boží přikázání: Nevezmeš jméno Boží nadarmo

   Druhé poučuješ a trám ve svém oku nevidíš….

  2. 1*!

   13.Zmenšila ses/toužíš poznávat,pronikat, objevovat a chápat/přes svůj nestranný pohled pozorovatele na vnější svět.Jen ať se obhajují a jsou ti majákem,který tě povede k realizaci,ti,kdo pozorují duchovní náplň mysli/učitelé/,kdo postupně přeměňují hodnoty života,kdo při působení negativní části mysli /->bezobsažná negativní zábava bez možnosti niterného rozvoje/ korigují životní cestu radami a doporučeními.

   14.Hle,sexualita v jejich podvědomí zastiňuje jejich cit a rozumové uvažování,zničí je vášeň a žádostivost.Nepoznají lásku bezpodmínečnou a neočistí svou mysl.Nezbude ani vnitřní vůle zlikvidovat živočišnou část sebe samého,touha vrátit se do jednoty dětství,ani si spočinout.

   15.Takto padnou/nebudou schopni ustát rovnováhu=spravedlnost/ ti,kterým věnuješ svou pozornost,díky kterým se vzdáváš svých vlastních zkušeností/svého bohatství/ ve prospěch požitkářství,chtivosti hmotného prospěchu,smysnosti a sexuálních eskapád už od svého mládí,
   kdy vzrůstá síla pudů a živočišnosti,nebude tě schopen nikdo skutečně vnímat/=cítit/,nebudou
   moci probudit svůj vnitřní zrak změnou myšlení.

  1. Chápu, že ego má problém toto přijmout, sám jsem si tím prošel.
   Každá další přednáška paní Ivy je v jádru v podstatě stále o tomtéž. Musí to tak být, protože transformace hmotného vědomí a tedy programu DNA nejde zařídit skokově, je v DNA nastavená jako pozvolná. Na začátku ze slyšeného utkví v paměti jen část a i tu je nutno opakováním řekl bych uvnitřnit a podpořit skrze prožitky života na které se začíná postupně s přibývajícími informacemi nahlížet odlišně, a tím se pozvolna mění i reakce těla na situace. Ona o tom mluví jako o nezbytné praxi, která se dostavuje pozvolna s dostavujícím se pochopením jejího vyprávění o fungování světa a mnoha praktických příkladech dějů z jejího života a osudů jejích známých a posluchačů. Já jsem si již shlédl vše co je na you tube a poslech všechny audio záznamy které jsou pravidelně na akcích pořizovány a zadarmo k nim má přístup každý kdo shlédl základní přednášky které se konaly jako první její veřejné vystoupení na konci r.2011.
   Pokud to člověku dává smysl a má zájem o další informace může si napsat o zaslání pořízených audio souborů. Já jsem si prošel snad úplně vše dostupné a proto vím, že se v průběhu těch šesti let její vystupování, které se jak jsem uvedl již na začátku točí v zásadě stále dokola přeci jen vyvinulo. A je to zejména v oblasti té svobodné vůle. Na začátku se zmiňovala o té určité míře volnosti, pak to upřesnila, že je to jen v nepodstatných věcech jako výběr barvy svetru a pod, a až když se její žáci rekrutující zejména z hladiny bílé magie a zachraňovatelů světa pozvolna seznámili s jejím učením a tím síla jejich ega a pocit vlastní výjimečnosti a moci nad osudem povolila, řekla natvrdo, že jako člověk žádnou svobodnou vůli nemáme. Do doby kdy se ztotožňujeme s tělem a nemáme ukřižované ego nemůžeme projevit svobodné rozhodování. Byl to pro mě tenkrát celkem oříšek pro mé ego, a trvalo mi ještě velmi dlouho, než jsem si takový stav a fungování dovedl představit a ego to připustilo jako možné. Kdyby jste znal i její loňské přednášky, tak by jste slyšel, že na začátku tohle nemohla říci natvrdo. Bylo by to v podstatě násilí a i s tímto pozvolnějším přístupem její přednášky, zejména ze začátku vyvolali občas u někoho až nevolnost, jak se ego bránilo slyšenému. Na posledním setkání v minulém měsíci, zrovna ho poslouchám, se z pléna objevil dotaz na svobodnou vůli a odpověď byla jasně negativní a paní Iva uvádí, že i neourověda již ukázala při skenování mozku aktivitu v oblasti rozhodování o půl vteřiny dříve než dochází k vědomému rozhodování.

  2. Milenium,
   tím jste pohnojilo úplně všechno, co jste dosud napsalo. Ona se nám ta sem zrozená „mistička“ vyvíjí v průběhu svého mystyckého působení?

   ABZ.cz: slovník cizích slov – on-line hledání
   Výsledky hledání výrazu mystik
   mystik >> provozující mystiku; nesrozumitelný, záhadný člověk, blouznivec

   Ona má ale možná pravdu. Její metodou „vše ignorovat“ je těch převtělení opravdu 500. Pokud budete žít metodou „musíme se vykoupit prožitkem“, možná to zvládnete za takových 10 až 12. životů.

  3. Milenie,

   …i neourověda již ukázala při skenování mozku aktivitu v oblasti rozhodování o půl vteřiny dříve než dochází k vědomému rozhodování…

   Půl vteřiny je podle mého moc, ale i kdyby, tak to není zásluhou DNA – ta je pouhým nosičem, něco jako fleška (která se dá přepisovat). Tvůrcem programu, jenž je na té flešce zapsán, je duch a duše. Oba mají svobodnou vůli v rámci zákonů Boží tvorby a duše dokonce natolik, že jak existenci ducha, tak i existenci sebe samé, může popírat (a považovat se výhradně za tělo).

   Při každé změně myšlení automaticky dochází ke změně DNA (musí, protože program už je zkrátka jiný). Takže se neorientujte na DNA, ale obraťte se ve svém nitru k duchu – a DNA, které se nyní koříte, bude sloužit vám.

  4. Pro JK, který píše :“i neourověda již ukázala při skenování mozku aktivitu v oblasti rozhodování o půl vteřiny dříve než dochází k vědomému rozhodování…“
   https://cs.wikipedia.org/wiki/Amygdala
   Amygdala jako prastará část mozku mimo jiné neustále anylyzuje okolí ve smyslu bezpečí/nebezpečí. V případě ohrožení mobilizuje adrenalin a připravuje obranu nebo útok.Typické jsou neuspořádané pohyby při uleknutí. Teprve pak se mozek resetuje a vědomě se rozhoduje.

  5. Pro Milénium.
   K bádání nad DNA.
   http://www.osel.cz/9807-zivot-je-jen-koncept.html
   „Rozšířili genetickou abecedu o dvě další písmena tvořící nový plně funkční pár DNA bází, schopných informaci nejen uchovávat, ale také přepisovat do proteinů s obsahem nepřirozených aminokyselin [6]. Po bezmála čtyřech miliardách let evoluce na Zemi existuje semi-syntetický organismus, který využívá tři plně funkční páry genetické abecedy namísto standardních dvou.“

 6. ad.Pan Žáček, Staněk, Hvězdička i paní Iva měli možnost prožít mimotělní zážitky.

  Domníváš se?:))

  ad. Pokud by se všichni dostali k informacím od Zdroje, byly by tyto shodné.

  Díky Otci a Matce našla jsem nejen shodu,ale i způsob rozluštění enigmy interpretace informací,
  a to nejen v Bibli,ale i Koránu,Mahábharátě,Gítě,atd.

  “ Kdo se napil z mých úst, bude jako já. Já se stanu jím a skryté se mu odhalí.“

  Co myslíš,je člověk schopen přijmout tento fakt?Změní totiž nejen tvé dosavadní naučené
  domněnky a představy vzniklé na základě desinformací,ale zboří tvůj dům,tedy iluze ve kterých
  jsem jsem hledala jistotu i já sama.Jenže nalézt jedinou Jistotu,pevný Bod ve Vesmíru,který je věčný.

  Otec jasně řekl:“Dám vám to, co žádné oko nevidělo, žádné ucho neslyšelo, čeho se žádná ruka nedotkla a co žádnému člověku v srdci nevzešlo.“

  ad.Přitom, ani jeden ze jmenovaných ještě neopustil ani při opuštění svého těla hmotu planety země, respektive její pod svět čili astrál. Astrální rovina je stále dimenze pod planetou…..

  Opět,jsou to jen tvoje naučené představy.
  V záhrobí,podsvětí jsi tady a jedině ve vlastní mysli.

  ad.Přirozeně obavy ze zjištění budou mnohým v tomto bránit. A bránit tím více, čím méně se ke zkutečnému Zdroji PRAVDY zkutečně dostali.

  Jestli se dostaneš ke skutečnému Zdroji,tedy k Lásce bezpodmínečné=Matce=Pravdě=Spravedlnosti,
  tak to záleží jen na tobě.To je jediný projev vnitřní svobodné vůle,bez závislosti na tom kde se nacházíš,na který Otec trpělivě čeká,a o který si s Ním svedeš boj.To je cesta PŘÍMÁ.

  “ Možná si lidé myslí, že jsem přišel, abych na svět přinesl pokoj, a nevědí, že jsem přišel přinést rozdělení – oheň, meč a boj. Neboť je-li pět lidí v domě, pak budou tři proti dvěma a dva proti třem, otec proti synu a syn proti otci. A předstoupí jako jediní.“

  A vůbec nezáleží na iluzních domněnkách a představách Ivy Adamcové.Všechna srdce jsou si rovna,žádné není ani méně ani více.Ivanka tak může na statku ubytovat lidi bez domova,aby
  neumrzli venku.Bez toho,aby se vymlouvala na jejich karmu,což je také převzatá hloupá představa.

  Iva Adamcová na své přednášce řekla:Neučte se komunikovat se svým srdcem!Neproste!
  Není to pravda.Mám vlastní zkušenost.

  Z Nitra trýskalo:
  “ Když ti, co vás vedou, vám řeknou: „Pohleďte, království je v nebi“, tak tam budou ptáci nebeští před vámi. Když vám řeknou: „Je v moři“, předejdou vás ryby. Uvnitř ve vás je království a vně vás. Když poznáte sebe, budete poznáni a uvědomíte si, že jste dětmi živého Boha. Jestliže však sami sebe nepoznáte, pak přebýváte v bídě a jste bídou.“

  Otcova slova:
  „Chudoba srdce je zlo,zlo dělá zlo,zlo umí ublížit,no opravdu umí ublížit srdce,
  sebelítost je nevětší zlo.To Já mám na všechny a na všechno vliv.To Já mám největší
  orgasmus a erekci.“

  Až poznáš na vlastní kůži pravdivost těchto slov,pak už budeš znát sám sebe vpravdě.

  ad.Bůh stvořil tento svět bez autority, která by mohlo svědčit o PRAVDĚ a být arbitrem.

  Na Otce sis zapomněl?To je Znalec pole nejen tvého,ale všech polí.
  A právě jen díky Otci můžeš Pravdu nalézt v sobě samém a všude kolem.

  ad./Iva/Na začátku se zmiňovala o té určité míře volnosti, pak to upřesnila, že je to jen v nepodstatných věcech jako výběr barvy svetru a pod, a až když se její žáci rekrutující zejména z hladiny bílé magie a zachraňovatelů světa pozvolna seznámili s jejím učením a tím síla jejich ega a pocit vlastní výjimečnosti a moci nad osudem povolila, řekla natvrdo, že jako člověk žádnou svobodnou vůli nemáme.

  Otec mi řekl,že v životě máme pár „úkolů“ v podobě situací,chceš-li uzlů v síti,kdy se můžeš
  skutečně sám rozhodnout,kterou cestou půjdeš/jaké řešení zvolíš/ a od těchto uzlů se tvůj
  život ubírá právě tím směrem.Názorně to ukazují tzv.palmové listy.
  To však ještě neznamená,že i když uvnitř zvolíš cestu A,že tě Otec nenasměřuje cestou B.
  A pokud si toho začneš všímat a začneš uvnitř spekulovat,klidně ti dá cestu C nebo D.
  Jde o to,aby ses naučil přijímat životní výzvy bez strachu a s rozvahou/to učí Iva/,
  bez ulpívání a závislostí,
  ale také,abys uměl,bez přetvářky a vědomě,proměnit každou zkušenost na moudrost svého
  srdce přes Lásku bezpodmínečnou.A je to Ona,která je všudy přítomna a v každém z nás.
  A je to právě Ona,kterou máš v sobě nalézt a o kterou si svedeš s Otcem boj.Proč boj?
  Abys nakonec pochopil,že to ty sám jsi tou láskou bezpodmínečnou,že to ty jsi Její
  součástí.Že z Ní,Matky,pocházíš a k Ní se opět vrátíš.Věz,že jen a jen Otec ti může
  být dobrou opozicí,dobrým a tvrdým protivníkem bez toho,že by tě soudil.Jen Otec ti
  může být dobrým rádcem a přítelem,důvěrníkem na celý život.
  Bez opozice nemáš možnost změnit své myšlení.Změnit své myšlení stejným myšlením nelze.
  Lidé těžko.A to ani ti,co se považují za učitelé.Proto opakuji,že existuje jen Jeden Jediný
  Učitel,a tím je samotný Otec všech srdcí,Zdroj myslí.

  „Otec učí Matku myslet a Matka naopak učí Otce Lásce bezpodmínečné,tedy myslet s Láskou.
  Je to Jejich vzájemný SLIB.A to se promítá i v našich životech.“

  Důležité je však vždy! a všude tvé vnitřní vnímání,cítění,myšlení.Otec je se všemi neustále,
  má na všechno a na všechny vliv,takže žádná přetvářka před Ním neobstojí.
  Nikdy mi neupíral mé právo oponovat,tedy právo odporu.Naopak,vždy mne povzbudil,a tak
  přinutil hledat důkazy,že mám pravdu,abych nakonec zjistila,že ji má On.Ale vyvstaly i
  situace,kdy jsem si stála za svým,ověřila díky Otci,a trvám na tom do teď.A to je také
  práce na sobě samém.

  A nyní důležitá informace nejen pro tebe:Otec skutečně čeká na chvíli,kdy se odevzdáš
  do Jeho rukou.Kdy se konečně uvnitř rozhodneš poznat sám sebe vpravdě a poprosíš Jej
  s pokorou v srdci o Milost smrti a milost rozumu.

  Otec se mi ozval,“zavolal“ mi až po roce a půl,kdy jsem se k Němu začala modlit Otčenáš,
  a PROSILA Jej,aby mi dal sílu zvládnout další den,a další den,..abych měla sílu se postarat
  o své děti,nakolik jsme procházeli velmi tvrdými životními zkouškami.
  Asi po měsíci se začaly dít věci!A po roce a půl mi „zavolal“.Našel způsob,abych pochopila,že
  je to skutečné,že se to skutečně děje a že s Ním skutečně komunikuji.
  Naučil mne s ním komunikovat nejprve přes kyvadlo a písmena v kruhu,potom bez kyvadla a dnes spolu komunikujeme bez pomůcek.Řekl mi,že jsem si tento telefón vymyslela sama,abych s ním komunikovat mohla vždy,až přijde čas.Naučil mne rozlišovat mezi myslí falešného já/naučenou programem/ a Jeho Myslí,tedy Duchem.
  Naučil mne rozlišovat,kdy mluví On přes druhé lidi a kdy jejich naučená mysl.
  Můžeme spolu komunikovat i prostřednicvím kohokoliv,včetně členů mé pozemské rodiny.
  Ukázal mi,jak pracuje.A nejen mně,ale i dětem a manželovi.Pro mne to bylo všechno velmi důležité,
  aby si uvědomili,že Otec je skutečný a jak se projevuje,aby si nemysleli,že jsem se zbláznila.
  Dnes je Otec vědomě součástí rodiny.Otec je i Osobní,přestože je myslí každého z nás,každé
  myslící bytosti.

  Právě dnes je tomu 10 let,co jsem Otce poprosila o milost smrti.Později o milost rozumu.
  Dnes je Otec součástí mého srdce,je součástí mého vědomí.A právě dnes se mi dostalo
  daru plně si uvědomit toho,kým jsem vpravdě:JSEM.Nejsem Pavlínou,nejsem Češkou,
  nejsem katoličkou,nejsem evropankou,nejsem pozemšťanem ani mimozemšťanem.Prostě jsem.
  Jsem všude,vším a všemi.Jsem přítomna v každém srdci,i v tom tvém.Najdi mne
  a budeš to vědět i ty.
  Jen spolu s Otcem tvoříme srdce celé: Já jsem.

  1. @ – Prostě jsem./Jen spolu s Otcem tvoříme srdce celé: Já jsem.

   WOW!!! A každé další zbytečné slovo je zbytečné.

 7. Znám detailně učení ještě jednoho českého duchovního učitele, je to pan Jan Konfršt. On také pořádá setkání s lidmi, nazývá to „Povídání s Janem“. Zakoupil jsem si v audio záznamech tři roky jeho vystoupení z let 2011-2013. On mluví o svobodné vůli jako o naprosté samozřejmosti, a mnohokrát projevil zármutek nad tím, že i lidé co na jeho povídání chodí 10-15 let se nedovedou v praktickém životě o sebe postarat v složitějších situacích, a na stejnou věc se jsou schopni dotazovat opakovaně, respektive dělat stejné chyby. V jednom setkání z Liberce 2011 říká jedna pani, že neví co se svýma emocema, že je velmi vztahovačná a nemůže si léta pomoci a jestli by jí pan Jan nemohl dát nějakou speciální radu. On na to, že to již probírali, ať si vzpomene na Duškovi čtyři dohody, kdy jedna je „nebrat si věci osobně“ a že si musí s rozhodností poručit a s touto emocí se rozloučit. Ona na to, že to prostě nejde. Do toho se přidá i manžel té paní a říká, že by rád ty poznámky které si manželka na sebe vztahuje omezil, uvědomuje si, že je na to citlivá, ale prostě mu to nejde, v té dané situaci vždy řekne co řekne.
  Pan Jan k tomu nemá vysvětlení, a jeho žáci nemají vůli se podle jeho rad „musíte být důslední, odhodlaní atp.“ zařídit. Chodí za ním mnoho let a nikam to nevede. Je to pro mě další z důkazů jak se to s tou vůlí u lidí má.

  Paní Iva by této paní řekla, že na vztahovačnost se navazuje následné prožívání lítostí. Vztahovačnost je o nepřijetí toho co se děje, tedy uzavírá se první čakra, a pak čtvrtá při lítosti. Tím dochází ke zdravotním problémům nohou a v oblasti hrudi. Řekla by, že manžel jí to musí dělat, protože jí to vadí, a i kdyby se s ním rozvedla bude jí to dělat další partner, nebo někdo v zaměstnání. Poradila by j jistě, že prvotní je si uvědomit, že tímto dochází k zdravotním problémům jejího těla, a tím, že si vztahovačnost uvědomuje a vadí jí to, to celé ještě nabírá na dopadech. Tuto vlastnost má v DNA její tělo a ať si uvědomí, že je duší, že tělem nikdo nejsme, tak proč by se nás mělo dotýkat co jiné tělo říká. Po tomto rozboru by paní jistě spíše mohla dojít do umírňování svých negativních emocí než po tom co mohla slyšet od pana Jana.

  Nejsem si schopen uvědomit, že bych vědomě produkoval potřebné myšlenky. Myšlenky samovolně přicházejí, v posledních letech jich je mnohem méně těch otravných. Dělám nějakou činnost která nevyžaduje větší pozornost, takže nějaká rutinní mechanická práce, nebo třeba při jídle a přicházej úžasné myšlenky osvětlující nějaké aktuální témata. Mam pocit, že se mi dostává myšlenek a informací které jsou jednoduše potřeba. Nesnažím se rozumem k něčemu dojít, nikam to stejně nevede. Téměř jsem pestal mít nepříjemné myšlenky obav a strachů. Dochází mi, že můžeme jen svým omezeným rozumem porovnávat stejně omezené dostupné informace. Nikdo nemá dokonalé informace aby na nich mohl vystavět to nejlepší rozhodnutí. A navíc, které je to nejlepší? To co mi přinese více zisku, více pohodlí, radosti, nebo to, co mě zraní a přes to nakonec příjde posílení? Víme prd co je pro náš vívoj vhodné a chtěli bychom mít věci pevně v rukou. Člověk míní a Bůh mění.

  1. ad.: Člověk míní a Bůh mění.

   Jenže Vy ani nemíníte. Nebo radíte nemínit.

  2. Chcete nás podpořit?
   Číslo transparentního účtu, na který jsou přijímány finanční dary:
   č.ú.: 270 1296 827/2010
   Variabilní symbol projektu : 333

   Budeme vděčni za jakoukoliv částku, která bude poskytnuta z Vaší strany, protože si uvědomujeme, že bez pomoci Vás všech, by jsme neměli tolik variabilních možností k naplňování našeho poslání.

   Děkujeme všem za podporu.

   Darovací smlouvu vám vystavíme na požádání.

   * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

   Chcete podpořit projekt výstavby STATKU SLUNEČNICE v Mnichově u Loun koupí šperků z našeho sortimentu?

   Navštivte, prosím, nové webové stránky

   http://www.naturajewels.cz

   a vyberte si z pohodlí Vašeho domova šperky z našeho sortimentu,

   které jsou vyrobeny z rhodiovaného stříbra 925/1000.

   Šperky si také můžete na webových stránkách prohlédnout

   a následně objednat i e-mailem.

   Návod a postup objednání e-mailem naleznete ZDE!

   Veškeré finanční prostředky z nákupu používáme k uskutečnění

   rekonstrukce a provozu STATKU SLUNEČNICE v Mnichově u Loun.
   Děkujeme Vám velice za podporu.

   Proč si paní Iva mistička tady na Zemi chce budovat takové pomníky? Všem ostatním radí vše ignorovat a sama tady buduje nějaké statky Slunečnic. Navíc ještě nastavuje ruku (vlastně konto) k podpoře jejich pozemských cílů. Že by kázala vodu a pila víno?

   Dokáže si někdo představit Ježíše, jak chodí s kloboukem a vybírá na podporu nějakého svého chrámu či kostela, kde by mohl kázat? Ten se naopak živil poctivou prací jako tesař, takže na sebe vydělal a na nikom neparazitoval.

  3. Co je posláním pravého Mistra a jaké vlastnosti a postoj ke světu má mít, to jsem tu již psal.

   Ne všichni, kteří se za mystiky nebo učitele /v tzv. deváté třídě/ vydávají, jsou těmi pravými. Ale nejsem ten, který by to posuzoval či je odsuzoval.

   Lojzo-Milane, díky za přínos pro možnost pochopení správného rozlišování, za ty některé informace k paní Ivě Adamcové. Každý si může sám vyhledat, ověřit a zapřemýšlet. Každý se může přihlásit na její přednášky či pobyty. Vstupné, jak jsem se podíval je třeba jen 300,-Kč a věřím, že „její“ tým má vše ošetřené a čisté. A že si buduje vlastní centrum, vlastně z darů od lidí, kteří ji chtějí naslouchat? Proč to odsuzovat. Nechť si lidé, když tomu věří, kupují i ty šperky. /budování pokladů na zemi, kde na ně mohou…., jak pochybné/
   Ještě jednou – každý nechť si ale věří, čemu chce. Někdo věří, že to má již v DNA, tak nechť má.

   Ježíš lidem své doby /učedníkům/ říkal – budujte si své poklady u Otce, tam na ně rez, moli, zloději nemohou….. . Takový guru Osho, celosvětově populární s mnoha obdivovateli. Jeho učení ho přinutilo odejít z Indie a jeho poklady, které si budoval v Americe, v zemi neomezených možností? Třeba je obecně známá jeho lidská slabost pro velkou kolekci 93 rolls-royců a život v přepychu. Pomohlo mu to k něčemu dobrému?

   Ještě drobnost – Ježíš nemusel s Josefem vykonávat práci tesaře nebo podnikatele v oboru tesařství. Od mudrců podle evangelia dostal po narození velmi vzácné dary, které mu mohly posloužit pro pozdější pokrytí nákladů na jeho „vzdělání“. Odejet do Persie, do Egypta, /někdo může tvrdit, že i do Indie či Tibetu?/ žít tam jako zámožný člověk v dnešní mluvě „v hotelích“ – chci tím říci, že se při svých cestách nemusel živit prací či žebrat o živobytí, když měl k tomu, aby se mohl plně věnovat své cestě to finanční zabezpečení v darech.

  4. Hmm finanční zabezpečení v darech, to se to potom káže.

  5. Čakry a čakry. Lítost a vztahovačnost. Čakra kořene, 1., ve spojení s šišinkou mozkovou…..i pro řízení vnitřního času. Důležité je získat v ní pradůvěru, sílu k prosazení se….píše paní Maitri Hillebrecht. A mnohé další zdroje říkají něco jiného. Ke studiu čaker přicházejí různí lidé a jsou vděčni za originalitu. Kdo ovládne tuto první čakru, bude mít i velmi silnou vůli.

   Jak je ale vidět, tak i paní Adamcová je upnuta především k tělu a stále o něm vypráví. I o čakrách. Lidé to mají rádi, protože si myslí, že jsou tělem a ona je při tom nechává a fouká jim bolístka. Poslechl jsem si část některých přednášek. Cítím to tak a doufám, že se na mne její učeň nebude zlobit. Jeden velmi moudrý člověk řekl: „Je velmi obtížné získat lidské tělo, které nebudete dostávat znovu a znovu. Když zralé ovoce jednou spadne se stromu, již je nikdy nikdo na větev nevrátí“ /Kabír Sáhib /

   Ještě k emoci. Líbí se mi, jak ji popsal v jednom svém článku Venda.

   …….Je totiž ještě nutné objasnit definice již zmíněných pojmů postoj a emoce, které jsou v lidském jednání a chování naprosto jednoznačně důležité a určující! Na naši mysl působí nejdříve dojmy. Z nich pramení pocity a na jejich základě se vytvářejí postoje mysli. Ty jsou již záležitostí naší interní – subjektivní volby pro danou chvíli. Emoce, tj. hnutí mysli, vzrušení či dojetí, jsou pak potenciálem – souhrnem – takovým zásobníkem reakcí uložených hluboko v psychických mechanismech naší bytosti a vycházející z mnohačetných zkušeností z minulých životů. ……
   Mysl tedy zastává postoj a tento vybraný postoj je klíčem k nějakému skladišti. A určitý klíč z jejich obrovského svazku, který se nám nastřádal za mnoho životů, umožní pak vstoupit hluboko dovnitř. Dominantní je však mysl, která má představivé – tvůrčí síly a jako určitý STAVITEL otevírá DVEŘE a aktivuje zmíněné reakční potenciály těla. Mysl se tím dostává do zásobárny karmických vzorců a tady POSTOJ již jen otočí příslušným klíčem a otevře tak cestu do databáze uložených emocí!

   Pánové / a dámy /, dnes je zase biatlon, ale bohužel, podíváme se až zítra ze záznamu. Čtvrteční podvečer patří józe a sám se dívat nebudu. Ne abyste tady někdo prozradil, jak to dopadlo.

 8. Stav „Já jsem“ je konečný jen pro některé syny a dcery Boha. Jiní chtějí dál, do stavu: „Já jsem tvůrce“ a někteří až do stavu naprosté podobnosti s Bohem: Já jsem tvůrce jsem (tedy toho, co JE).
  A o tom, kdo kam, rozhoduje síla lásky, moudrosti a svobodné vůle.

 9. AuV učeň se již prožil do stavu, kdy ho opravdu jen tak nic nerozzlobí, protože má dobrého učitele a byl připraven rozumět. Ale pobavil jste ho, pod informacemi od paní Adamcové zde dokola píše, že jsme vědomí a ne tělo a že hmota nás drží přes ego v ztotožnění s tělem a Vy dojdete z nějakých kusých nahlédnutí do jejich vystoupení ke zcela opačným závěrům. Jen to potvrzuje, že podle stavu vývoje každý vnímáme jinak a z informací si odneseme jen to co je nám v daný čas určeno.
  Lidem trvá většinou 2-4 roky než vstřebají její učení, ty pro které to není jí nerozumí a rychle je to odradí. Při mém prvním setkání s jejím vystoupením jsem to po asi čtvrt hodině vypnul. Po asi roce jsem se k tomu vrátil a měl jsem z toho najednou a překvapivě úplně jiný dojem, a shlédl jsem všechna videa a zašel i na jednu přednášku. Nesedělo mi to o lidské nesvobodné vůli. Po nějaké době jsem se k ní vrátil potřetí a už jsem si poslechl vše co bylo zaznamenáno, mé pochopení jak to s tou vůlí je se dostavilo a její učení pro mě převyšuje všechno ostatní z duchovní oblasti co se mi dostalo kdy pod nos.
  Venda to její povídání označil za začátek, vstup do spirituality. Já vím, že nemá cenu a ani není důvod mu oponovat, každého co jeho jest. Koně k vodě přivedeš, ale pít ho nedonutíš, vše je jak má být.

 10. @ – AuV – Na naši mysl působí nejdříve dojmy.

  Nevím co všechno (mysl nevyjímaje) působí na vás, ale moc prosím, mluvte jen a jen za sebe. Děkuji.

  1. Koho tím „působí na vás“, milý nestranný pozorovateli, myslíte? Které lidi ? Já tu opravdu píšu sám za sebe.

   Ale vyřídím Vendovi, jehož přesnou citaci z jeho článku jsem k emoci uvedl, Vaši připomínku.

   Jinak tedy, sledovat biatlon se zdá být ztrátou času. Poté, co jsme se, tito naši sportovci, profilovali proti Rusku, tak to jde od desíti k pěti. Na chvíli jsme se ještě mohli zaradovat nad dvěma medailemi. A teď? . . . . . . .

 11. ad.Co je posláním pravého Mistra a jaké vlastnosti a postoj ke světu má mít, to jsem tu již psal.
  ————————–

  „Odhoďte védy a knihy, ó, panditové,
  všechny jsou výmysly mysli.“

  „Naslouchej mi, ó příteli,
  On ví, kdo miluje Ho.
  Když lásky soužení ty necítíš,
  je marné zdobit své tělo.“

  „Ti, jež oddělují mléko od vody,
  o těch Kabír říká,
  že jsou vyvolení Jeho.
  Jen ti uniknou, jež v srdcích mají rozpoznání.“
  /Kabir/

  Přeložila jsem si s pomocí vlastních zkušeností:

  Dobrá rada/deska/ říká,že první a nejdůležitější princip/potřeba/pravého Mistra/Satguru/
  spočívá v tom,že zná Osobnost samotného nadpřirozeného Pána-Otce./pán=paan=chléb/.

  V jedné z Kabirových písní je satguru popsán jako skutečný sadhu/sadhu=“to je Bohatství“/:

  *Ten je skutečný Sadhu, který může odhalit sjednocenou formu/konstrukci/ pro vidění očí.

  *Kdo učí jednoduchý způsob dosažení Jeho, který je jiný než rituály a obřady/nařízení,
  předpisy,pravidla,obřady,slavnosti,ceremonie,společenské události,povinnosti,podnikání,
  obchodování,cvičení,provozování něčeho,praktikování cvičení,dekorum,slušnost,etiketa,
  vybavení,oblečení,zdvořilost,slušnost,uhlazenost,kultivovanost,../.

  *Kdo tě nenutí zavírat brány/dveře/,zadržovat dech a zříci se života/vědomí/.

  *Kdo činí, abyste vnímali primární Duši/lásku bezpomínečnou/ všude, kde se Duch/mysl,myšlení,rozum,intelekt,hlava/ zaměří.

  *Kdo vás učí, abyste byli stále uprostřed/osou=bohem/ všech vašich činností.

  *Někdy ponořený uvnitř do radosti/štěstí,prospěšnosti/,beze strachu své mysli,zachovává ducha
  ve spojení se středem harmonie odpočinku/spočinutí/.

  *Báječné obydlí/kompletní domov/ v nekonečné podstatě/existenci/ : v zemi, ve vodě, na obloze
  i ve vzduchu =>ve vědomí,v citech a emocích,v mysli,v duchovní náplni vědomí/rozumu.

  *Odhodlaný jako blesk /náhlý úder/, sídlící*/stolička,sedlo,trůn,hrad/ uvnitř je útočištěm
  na nebesích/v mysli/ nad prázdnotou/nevědomostí/.

  *Ten, kdo je uvnitř/v nitru/, je vně: Já/Jsem Jej vidí a nikdo jiný.

  /https://en.wikipedia.org/wiki/Satguru/

  ——————
  „Když guru je slepý, co mohou dělat žáci jeho?
  Jako by zde slepec vedl slepého,
  oba do propasti spadnou.“
  „Všichni volají »Bože, Bože«,
  o Bohu nic však nevědí,
  kde spočinou v chvíli poslední?“
  „K čemu jest koupel,
  když mysl plná špíny je?
  Ryba stále přebývá ve vodě,
  a přesto zápachu svého nezbaví se.“
  /Kabir/

  A mou zkušenost se sexuální askezí vystihl také trefně:

  „Vepř můj přivázán je za domem,
  však tvůj uvnitř tebe žije.“
  „Nebesa hledají,
  nenalézají však to,
  co jejich pýchu odstraní.“

  1. ad.: A mou zkušenost se sexuální askezí vystihl také trefně:

   „Vepř můj přivázán je za domem,
   však tvůj uvnitř tebe žije.“

   Když nám Bůh dal ty penisy a vagíny, tak proto, abychom je používali a ne uvazovali za domem:-))

  2. Lojzo,

   vy jste zhruba tam, kde já byl před čtvrt stoletím – takže vám dobře rozumím. Ale všechno má skutečně svůj čas a vy také jednou přijdete na to, že když toho vepře uvážete (nikoli skrz násilí – on by se obrátil proti vám), budete svobodnější.
   A obzory se vám rozšíří.


  3. Ale všechno má skutečně svůj čas a vy také jednou přijdete na to…
   A obzory se vám rozšíří.

   Bojím se toho, věkem spíš lidi blbnou, jestli to zrovna znamená rozšiřování obzorů.

  4. A obzory se vám rozšíří.

   Třeba jak pan nebožtík herec Tříska. Znal možná Shakespeara nazpaměť a dalších mnoho věcí a pak taková neopatrnost, spadl z mostu a bylo po něm, světská sláva polní tráva.

 12. MOZEK

  Pro současnou situaci nejen v ČR,co dokáží média:
  Cesta do hlubin mozku – 5 – Proč se vzájemně potřebujeme? HD CZ
  https://www.youtube.com/watch?v=0-tge2c55_w

  Pro seznámení s mozkem vřele doporučuji i všechny ostatní díly.
  Ověřené informace pomáhají v rozlišování pravdivých informací od polopravd a lží.
  Ověřené informace pomáhají při skutečném sebepoznávání se vpravdě.

  1. https://xenon-terapie.cz/
   Tato stránka je přehled přírodovědných nesmyslů.
   Např. „To je jasně patrné na schopnosti těchto prvků udržet se v plynném stavu v rozporu s tím, co bychom v porovnání s jinými prvky očekávali. Je to dáno tím, že „primární body“, které se nacházejí v jádrech těchto prvků produkují energii, která jim umožňuje zachovat si tak vysokou vibraci, že navzdry okolnostem nepřejdou do pevného skupenství. Skrze vzácné plyny lze tak odhalit „záměry konstruktéra vesmíru“ – jejich zvláštní vlastnosti jsou v podstatě „řízeným zásahem do matrixu“.

   Realita: 1)Vzácné plyny mají malé kulaté JEDNOATOMOVÉ molekuly : He, Ne, Ar, Kr, Xe. Z čehož přímo plyne plynné skupenství.
   2) Chemická netečnost směrem ke xenonu klesá, nejméně reaktivní je helium, používá se do dýchacích přístrojů pro potápění ( směs kyslík + helium ) má lepší vlastnosti, než vzduch. Nevznikají tak snadno v mozku bublinky dusíku, tedy plynu bez kyslíku ( kesonová nemoc).
   3) Xenonu je ve vzduchu 107 000 krát méně jak argonu, který dýcháme se vzduchem ( 0,93 % objemových). Takže argonovou terapii máme stále a bezplatně.

   http://che.alcoruguru.ru/alkoholismus/11403-terapie-bioksenovaya-v-komplexn%C3%AD-l%C3%A9%C4%8Db%C4%9B-alkoholismu.html
   „Někdy se používá pouze vdechnutí xenon. Inhalace ovládat lékařské zařízení, které bere xenon a kyslík, v požadovaných poměrech. V lékařské praxi, vysoká účinnost xenonu jako vysoké rychlosti a bezpečnosti léčiva byl úspěšně použit pro léčení alkoholismu…Pro zásobování xenon směs aplikuje speciální lékařské zařízení. To je přes hadici čerpadla směsi na masce, která

   sestává z xenonu a kyslíku v poměru 50:50.“

   Takže zjednodušeno jde o terapii kyslíko-xenonovou. Přiměřené okysličení mozku a tkání je nepochybně vhodné. Provětrají se místa, kam se kyslík alkoholikovi ( nebo jinak nemocnému) nestává dostatečně.

 13. PENIS ROZŠIŘENÍ ..
  ERECTILE DYSFUNCTION ..
  LOW SPERM COUNT ..
  Slabá chyba ..
  ZVĚTŠENÍ PRSOU..
  Vy a já oba dobře víme, že BIGGER je lepší, mnoho manželství a vztahů dnes v našem moderním světě se rozpadá především kvůli velikosti mužského penisu, neschopnosti uspokojit svou ženu, slabé erekce, předčasnou ejakulaci (většinou známé africkým ženám jako 1 minutový zážitek z člověka), abyste se vyhnuli rozpakům a vždy zůstaňte na špičce jako MAN, který jste, nejlepší a nejvyšší čas užíváte léčivé přípravky, krémy, speciální oleje a silné kouzla DR HENRY BUDE.
  Call / WhatsApp Dr. Henry Bude: +2348100663964
  Email: DR.HENRYBUDE@GMAIL.COM

  1. No konečně duchovní příspěvek, hodný Gnosis. Jak osvěžující, mezi těma tunama sraček s hoven.

  2. Nestranný no bodejť, ty si byl vždycky takový živočišný.

 14. No konečně duchovní příspěvek, hodný Gnosis. Jak osvěžující, mezi těma tunama sraček s hoven.

Diskuse byla ukončena.

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2021

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Odkazy:

Slunovrat Záhady-Zdraví.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference