mapa stránek || vyhledávání

Druhý z deseti kroků ke vzkříšení evropského civilizačního centra

Jeho obsah je odvozen od prohloubeného pochopení a žití druhého „Mojžíšova přikázání“:

Neučiníš sobě obrazu Boha svého a nevezmeš Jeho jméno nadarmo!

K pochopení užitečnosti této rady boží skrze Mojžíše je nejprve nutné odpovědět následující proč:

Proč si vlastně člověk nemá dělat žádnou představu o Bohu a brát jeho jméno „nadarmo“?
Neboli ohánět se Jeho jménem. Je to proto, že člověk jako hmotný tvor má ducha „zajatého“ hmotou. Tím jsou jeho smysly a rozum použitelné jen na zkoumání hmoty. Jeho myšlení je svázáno časem. Jsou to nástroje ke vnímání jen hmotné dimenze reality. Nikoliv reálií jako nekonečnost, věčnost a nehmotné dimenze reality. Proto pokusí-li se člověk o zkoumání těchto reálií smysly a rozumem, nahradí vždy ve všech pojmech absolutní dokonalost neúplností, věčnost dočasností. Vytvoří se zglajchšaltovaná představa chodu stvoření (světa a života) a jeho řídící síly, Boha. Taková představa je automaticky Jeho snížením. Možná i neúmyslnou urážkou Řídící síly stvoření.

mojzis-ohnivy-kerV bibli Bůh otázku svého jména a tím svého vzhledu Mojžíšovi dostatečně vysvětluje „z hořícího keře“. (Ve stavu rozšířeného stavu vědomí na poušti.) Na Mojžíšovu otázku „k ohni“: Jaké je Tvé jméno, neboli jak si Tě mám pojmenovat, slyší Mojžíš: „Jsem, který jsem!“ Věc ne zcela chápající čtenáři bible z toho usoudili, že bylo řečeno jméno! Ve skutečnosti odpověď znamená: „Člověk může z Boha pochopit jen to, že existuje!“ Pro ostatní jeho vlastnosti a tím vytvoření pojmenování nemá lidský duch v těle potřebnou kvalitu vnímání. (Na „tvář boží“ mohou hledět jen andělé.) Skutečně Mojžíšovu příhodu s „hořícím keřem“ na poušti pochopivší rabíni dělají v textech v místě „jména božího“ prázdné místo. Pro méně chápavé je označováno značkou „JHW“. Odtud „Jehova“ svědků Jehovových.

Z tohoto důvodu jestliže se člověk slovně nebo výslovným odvoláváním se na Boha pokusí Podstatu světa do svých pohledů na pozemské činností zamíchat, a přitom neví, zda oprávněně, „bere jméno nadarmo“. Tím mu jako karma hrozí, že se zbaví časového odstupu mezi svým nedokonalým činem a dopadem následující karmy! Jak velmi pěkně popsal Abdrushin, absolutně dokonalá boží Spravedlnost „funguje“ v hmotné dimenzi tak, že dává člověku čas mezi jeho špatným krokem (setbou) a trestem (sklizní)! Boží milost je v tom, že oddaluje dopad karmy! Toto zpoždění trestu za chybu, příslovečná „pomalost božích mlýnů“, je podstatou plné existence milosti i absolutní spravedlnosti vedle sebe. Prakticky děj boží milosti probíhá tak, že jestliže se přestupce v odstupu špatného činu a vracejícího se trestu napraví, (pokáním nebo škodu uhradí,) trest se nedostaví. Nebo jen v symbolické podobě. Jestliže se ale dotyčný při konání chyby ještě dovolává Boha, přivolává vlastně věčnost. Zbavuje se tím odstupu zpětného dopadu karmy. Básnicky řečeno, bere boží jméno „nadarmo“! Sám člověk z nevědomosti neoprávněným dovoláváním se Boha nechá Řád stvoření (setba-sklizeň) bez milosti „zapracovat“. Proto je přikázání „nebraní božího jména nadarmo“ vědomostním božím darem člověku.

Na hlubším pochopení zákona setby-sklizně názorně vidíme, jak na „pomalost“ božích mlýnů si stěžující lidé nepochopili její podstatu. „Pomalost“ je projevem lásky Boha k lidskému duchu ve hmotnosti. Kdyby „pomalost“ nebyla, následky našich nedokonalých myšlenek a činů by nás „utloukly“! Učinily by život nepřetržitou sadou trýznivých dopadů, protože Řád stvoření neboli Vůle boží je neporušitelný.

Nyní je nutné ještě k plnému pochopení druhé boží rady popsat, jak vlastně vypadá
Bůh a jak a jakým jazykem mluví? (Podle vlastního mimotělního prožitku.) Bůh „nevypadá“! Člověku vnímajícímu jej duchovním okem, tj. ve stavu mimo hmotné tělo, se jeví jako nesmírně příjemné a přitahující Světlo. Jeho záře naplňuje duši nevýslovným blahem. A Bůh samozřejmě nemluví, jen vyzařuje! Účinek takového vyzařování na ducha člověka ale způsobuje, že vznikne-li v něm otázka, záření v duchu samotném vyvolá dojem, že slyší dokonalou odpověď! A nejen to. Odpověď je v řeči a kvalifikační úrovni dotyčného ducha! Tak je nutné chápat zápisy proroků někdejších časů. Oni skutečně občas „mluvili s Bohem“, i sdělené správně reprodukovali. Ale komunikace se odehrála v úrovni jejich myšlení a tehdy používaných termínů. Proto používání termínu „slovo boží“ pro jakoukoliv knihu (včetně bible) je vlastně také nevědomé braní jména božího nadarmo! Ač knihy proroků mají velkou duchovní hodnotu, jsou to jen knihy napsané lidmi inspirovanými Duchem Pravdy (z hlediska věčnosti).

I indická duchovnost podchytila neuchopitelnost Podstaty světa a vyjádřila ji symbolem „tisíci plátkového bílého lotosu“ sedmé korunní čakry. Lotos je symbolem vnímání duchovní dimenze stvoření lidským duchem v těle. Někteří vyznavači indické duchovnosti u nás ale nepochopili hlubší význam symboliky. Jednotlivý plátek lotosu totiž znamená jeden aspekt projevu Boha ve stvoření. Bílé jsou proto, že vnímání aspektu působení Boha je možné jen ve stavu čistoty ducha. Domyšleno do konce, tisíc plátků znamená, že člověk v těle může nekonečného Boha Podstatu světa vnímat jen tisíci způsoby! Může Jej vidět v tisíci aspektech Jeho přítomnosti ve stvoření. Přitom všechny úhly pohledu, ač jsou odlišné, mohou být správné! Proto existuje tisíc odlišných, v jednotlivostech správně Boha vnímajících náboženství. Neodporují celé Pravdě ale jen za předpokladu, že nevydávají sebe sama za dokonalá! Kdo by tedy jiné náboženské vyznání odsuzoval, opět „bere boží jméno nadarmo“! Věrouky jednotlivých vyznání jsou přizpůsobeny nevyspělosti hlavní masy lidí, zplošťují proto duchovní poznání. Snaží se tím nastavit přibližování se Bohu i denními starostmi zatíženým a nevzdělaným lidem. Vadné na „zplošťování duchovnosti“ je až to, že náboženští činitelé často nadměrně manipulují myšlením nevzdělané masy. A při manipulaci opět jde o „braní jména božího nadarmo“!

Druhá rada (přikázání) navozuje člověku podstatu rozdílnosti náboženských vyznání a povinost jejich vzájemné tolerance! „Nevezmeš jméno Boha nadarmo!“ obsahuje varování před nejtěžším karmickým zatížením, zejména válkou z náboženských pohnutek!!! Bůh nepotřebuje, aby za něj někdo vojensky bojoval! Jakýkoliv takový odkaz je nejvyšší urážka Boha s následným trestem v záhrobí! Náboženské války organizují na zemi odjakživa lidé řízení satanem. Obluzují lehce slabomyslné a Mojžíšovy rady nedbající. Za náboženské pohnutky k válce skrývají satanisté vždy své skryté zájmy. Náboženská vyznání musí být přitažlivá velikostí svého vnitřního duchovního naplňování člověka.

Uskutečnění žité náboženské tolerance a nevtahování Boha do politických pří na evropském kontinentě je tedy nejen praktickým krokem k obnovení duchovní role Evropy ve světě, ale krokem k vystoupení na vyšší kvalitu vesmírných civilizací. Proto jakékoliv náboženství bez tolerance a dokonce vyzývající k náboženské válce je v Evropě (EU) nutné ústavně zakázat! Svaté války se vedly a vedou mezi divochy a ti do poučené současnosti nepatří.

Poznámka:

Mojžíš zprostředkoval Židům zákon stvoření, zakazující znázorňování Boha a vytváření hmotných model. Jak je výše uvedeno, jeho dodržovaní zabraňuje kalení kritického rozumu účinkem karmy za představu a zobrazování Boha. Pro nemíchání pojmu Boha do hmotných zákonů Židé po staletí vynikají ve vědě a v abstraktním myšlení. Proto je tolik židovských nositelů Nobelových cen. To znalost a dodržování jednoho z božích zákonů ve stvoření z nich dělá „vyvolený národ“. Nyní přichází doba, kdy se vyvoleným národem může stát každý národ. Božská Spravedlnost přece zajišťuje, že kdo vyvolí boží zákony, stává se samočinně jako osoba nebo národ „vyvoleným“. Ježíš přece řekl: „jakou měrou měříte, takovou vám bude od Boha měřeno!“ Po pádu falešného boha-peněz vynikne ten, kdo pozná a dodrží zákony duchovní dimenze. Proto jako Češi dbejme, abychom se nenechali zblbnout různými falešnými modlami „demokracie a svobody“ uctívačů peněz v bankách a nezaspali nástup nového světa!
 

Josef Staněk
 

Poslední články autora:


Hodnocení článku
Print Friendly, PDF & Email

40 komentářů

 1. Jestli těch 10 kroků ke vzkříšení Evropy bude vycházet z Desatera, tak to se nenamáhejte ani psát. Vždyť právě to desatero nás přivedlo tam, kde jsme, tedy v pr….
  Pokud se někdy rozhlédnete po internetu, velmi často se píše o tzv. konci biblické koncepce řízení světa. Ta biblická koncepce nás přivedla do největší krize za posledních 7000 let a Vy byste jich chtěl křísit. Nechte ji raději umřít, ať uvolní místo pro něco lepšího.

  1. Možná lze upřesnit. „Biblická koncepce“ nás přivedla do materialismu, ať už z jakýchkoliv důvodů.
   Do „největší krize za posledních 7000 let“ nás pak přivedl následný ateismus.

   1. A nenapadlo Vás, že fáze materialismu byla (je) nutným stupněm poznání, kterým musí člověk projít? Krize jsou požehnáním, body obratu, nebo alespoň možnostmi, výzvami k obratům.

    1. Paní PP, napadlo a jako na takový zralý k překonání se na něj dívám. Dokonce tvrdím, že agnostici (něcisti) mohou být v duch. poznání i etice lepší než věřící.

  2. Ferda by o tom, jak nás Desatero přivedlo do stavu evr. civilizace, měl napsat a jak to má být a bude. Zejména také o tom, že ve světových dílech, kde Desatero ani neznají, ne tak dodržují, to přivedli výýsoko. Nejvýš lidojedi na Borneu.

   1. Evropská civilizace je jen pozlátko uvnitř prohnilé. Plné dluhů, nefachčenků, příjemců dávek (jakýchkoliv včetně EU dotací), rozmazlené mládeže pod drogami a alkoholem, atd., atd. Navíc je velmi křehká na jakýkoliv otřes a např. při týdenním výpadku elektřiny by tady zbylo těch vašich věštěných 1% populace.
    Takže nějaké primitivní civilizaci v buši můžeme jen tiše závidět.

    1. Čekám pane Ferdo, kdy se tam odstěhujete! Zatím se z buše hrnou sem i se svými zaručeně pravými názory na svět a stát.

    2. Já jsem patriot. Jsem Čech, v Česku jsem se narodil a v Česku také zemřu.
     (Navíc mě tu drží ten úkol pomoci v Česku vybudovat tu duchovní společnost. Doufám, že se toho dožiji a budu moci v tomto nějakým způsobem být nápomocen.)

    3. Každá krize je příležitostí něco podstatně změnit. Záleží ale, jakým směrem!

  3. Desatero je dobrý začátek…bohužel hlavně katolická církev tak nějak zredukovala
   své učení hlavně na mravní přikázání…a to mi přijde na Boha málo.

  4. A nebyla to právě naopak její ztráta, co nás přivedlo to této krize?

 2. „Proto je tolik židovských nositelů Nobelových cen.“
  Bodejť by jich nebylo tolik, když si je udělují sami:-) Nobelova cena je součást politiky – Barák s Bomb.ama.

 3. Bi, píšeš:

  …Do „největší krize za posledních 7000 let“ nás pak přivedl následný ateismus…

  No neviem, čo si študoval, ale máš v tom nejaký chaos. ,,Atheizmus“ nie spoločenské zriadenie, akým je otrokárstvo, feudalizmus , či dnešný sociálny kapitalizmus s neľudskou tvárou…

  Ja ani neviem čo je ateizmus, lebo ja osobne sa považujem za ,,Neznaboha“, to jest netuším , čo sú to Nadprirodzené nebytosti a ako by mohli prežívať v súčastnom hmotnom svete..

  Ten Tvoj ,,Duchovný svet“ vytvoril počas tých 7.000 rokov virtuálne tisícky falošných bohov, bôžikov, čertov, desov ,víly a sirény od ,,jednobunečných“, až po ,,viacbunečné“. Rozdiel medzi nami a nimi je len v tom, že oné nebytosti vraj nemajú DNA a sú ,,nevideteľné“ , pretože majú namiesto elektónov v tele ,,tmóny“…

  Keby si náhodou chýbal na hodine fyziky, keď sa preberali v učive oné častice, sú to presne tie, ktoré vyvolal Hospodin výkrikom: Budiž tma !!!

  A podľa Svedkov Hospodinových, nastala okamžitá TMA, akoby sa ,,svetlóny“ vyparili z povrchu Zemeplacky…

  Bo, ale nič si z toho nerob, v Ústave u Dr. Basmega je ešte dosť voľných ,,lôžok“ a radi Ťa prijmú, i keď je tam strava oveľa , oveľa horšia ako u Dr. Chocholouška…

  Ale poteším Ťa, je tam ,,Arma“, ak vieš čo ,,TO“ je… Platí sa ,,bonmi“, a tie dostaneš u L. Vaculíka, ktorý s nimi v tom filme kšeftoval, ako začínajúci podnikateľ ešte za ,,socialistického“ štátu …

 4. Ferda,

  si ftipný, keď si dovolil napísať: …Já jsem patriot. Jsem Čech, v Česku jsem se narodil a v Česku také zemřu.
  (Navíc mě tu drží ten úkol pomoci v Česku vybudovat tu duchovní společnost. :

  Keď vypukne najaký konflikt, si teraz momentálne v NATO, takže môžeš byť ,,použiteľný“ kdekoľvek na Svete, kde bude ,,boj na život i na smrť“. Tvoj sen, umrieť vo svojom peliešku, na rodnej hrude je nevlastenecký a tak trochu mimo realitu..

  Jedine modlitbičky k Jahwe-mu by Ti vraj pomohli. Ale problém je v tom, že on nerozumie ,,každej“ reči, od okamihu, čo ich v Babylónii poplietol.

  Jediný, ktorí všade bol, všetko videl a všetko chápe ,je chrobák Truhlík a Dúšik svätý. Viac Ti už nebudem našepkávať…

  Tak neviem, neviem…

 5. „Keď vypukne najaký konflikt, si teraz momentálne v NATO, takže môžeš byť ,,použiteľný“ kdekoľvek na Svete, kde bude ,,boj na život i na smrť“.“

  Já už bojovat nikam nepůjdu. Jsem již starý, naslyším na jedno ucho, tím pádem jsem nepoužitelný, protože bych neslyšel nepřítele.

 6. Ferdo,

  to že si ftipne napísal, že :…Já už bojovat nikam nepůjdu. Jsem již starý, naslyším na jedno ucho, tím pádem jsem nepoužitelný, protože bych neslyšel nepřítele…

  Nepriateľa nemusíš počuť. Nepriateľa , Tvojho brata v Kristu musíš vidieť a anihilovať. Však je to také kresťanské, hoci to problematické Desatoro mi tam akosi napasíruje…

  Keď ,,farári“ posväcovali delá a tanky, aby boli efektívnejšie, čiže pozabíjali viac živého ,,MASA“, načo riešiť také detaily ako je etika vo vojne…

  Každý mŕtvy nepriateľ, dobrý nepriateľ.Ale pod Hviezdou nič nového, keď na sumerských tabuľkách pisálkovia zapísali vyhlásenia kráľov , napr.Lagaša za tých odvážnych a spravodlivých, lebo nakopili hromadu mŕtvych pred bránami nepriateľského mesta…

  Fuj tajbl, zase taká odporná téma..

 7. Pre Ferda:Dovod preco je svet v takom stave v akom je nie je v desatore ale v tom,ze podla neho ludia neziju.Vola sa to ziva viera.Su v nom zahrnute vsetky moralno eticke principy ktore su potrebne ako pre jednotlivca,tak i pre celok,pokial samozrejme vychadzame zo spolocneho predpokladu ze chceme aby sme na tejto zemi zili vsetci v pokoji,laske a v hojnosti….a pan Stanek kedze je Boh nekonecny a neobmezeny a akekolvek meno by vyjadrovalo len jednu jeho cast co by ho obmezovalo ,preto Som ktory som,co dokonale vyjadruje jeho podstatu.Aky by to bol nedokonaly Boh keby nam jeho spoznavanie a pochopenie nedal nastroje?Ved to je okrem ineho cíelom bytia tu na zemi.Okrem fyzickych zmyslov mame aj dusevno-duchovne zmysly ktore mozeme rozvijat duchovnou praxou a roznymi technikami.Poslednym a najvyssim stupnom zasvatenia je vnutorne mysticke znovuzrodenie kde sa do dusi vyleje Bozia iskra kde mozeme Boha spoznat a zazit priamo.

  1. „Dovod preco je svet v takom stave v akom je nie je v desatore ale v tom,ze podla neho ludia neziju.“
   A tak si položte otázku, proč podle něho nežijí. Protože to nejde. Již jednou jsme tady rozebírali přikázání Nezabiješ. To je tady 5000 let a kolik už tady bylo za tu dobu zabitých mrtvol?
   Byl tady dokonce tehdy odkaz na nějakou úvahu, že v sebeobraně zabít můžeš. S čímž ostatně souhlasím. Duchovní člověk nemusí být debil, aby se nechal odprásknout od nějakého psychopata, kdo jej ohrožuje a nebo kdo ohrožuje jeho blízké. Právo na sebeobranu určitě má. Takže už zde Nezabiješ selhává. Takto bychom mohli pokračovat v rozboru všech přikázání a dali by se docela zpochybnit.
   Takže na co 10 přikázání, když by stačilo Ježíšovo mnohem univerzálnější: „Nečiňte druhým to, co nechcete, aby druzí činili Vám.“ A je to mnohem lepší a výstižnější a univerzálnější než celé desatero.

   Staněk 14.7.2016 (10:47)
   Ferda by o tom, jak nás Desatero přivedlo do stavu evr. civilizace, měl napsat a jak to má být a bude.

   A to je odpověď i pro Vás, pane Staněk.

   1. Zdravim pan Ferda,myslel som si ze ludia na tejto stranke hladaju cestu k Bohu a k sebe samemu ale zatial tu vidim len kopec mudrlantov ktori v skutocnosti neprekrocili este ani prah vlastneho domu.Na zaklade svojej skusenosti vam mozem povedat ze dodrziavanie 10 Bozich rad ide aj v realnom zivote.Otazku zabitia mozeme kludne rozobrat ale co je dolezitejsie je pochopit ze ak budete na spravnej ceste k Bohu,budete tieto doporucenia dodrziavat prirodzene.Podla toho vlastne zistite,ze ste na dobrej ceste.

    Mato.

    1. Ano, hezky se nám to kecá v teple s plným žaludkem o přikázání Nezabiješ. Až se budete hladový a nemocný dívat do hlavně samopalu, tak nezapomeňte, že:
     „ak budete na spravnej ceste k Bohu,budete tieto doporucenia dodrziavat prirodzene.“
     Želám Vám vela šťastia!

 8. Mato,

  Ty si musel byť v detstve veľmo týraný, možno aj zneuživaný nejakým pedofil-
  nýn farárom, keď si napísal:

  ….Okrem fyzickych zmyslov mame aj dusevno-duchovne zmysly ktore mozeme rozvijat duchovnou praxou a roznymi technikami…

  Nie duševno-duchovné zmysly, ktoré si uviedol, sú výplodom Tvojho chorého modzgu. Nehnevaj sa, ale aj Ty by si sa mal ísť liečiť, kým je ešte čas…

  Zažraná náboženská podriadenosť je strašná a ubíja osobnosť človeka. Je to aj osobnou urážkou Tvojho JA, že to TO vôbec dokážeš akceptovať a drzosť, že to prezerntuješ, div nie ako DAR…

  Fuj tajbl….

 9. Nikdo přeci nemůže být doopravdy tak prostý, jako to zdepředvádí Gilgameš. A ještě to chodí sdělovat na alternativně duchovním webu, asi pro spásu svých zbloudilých bližních, místo aby vyhledával sobě podobné. Takže je bude spíše maskovaný Odpůrce…vykonávající funkci Advocatus diaboli :-)

 10. Pro mne fascinující úvaha Pjér La ŠéZe:
  V Biblických příbězích se nevyskytuje Bůh a Ďábel pohromadě.
  Buď je na scéně jeden nebo druhy. V divadelní dramatizaci to většinou znamená, že se jedná o jednu a tutéž osobu. Což by ovšem mnohé z křesťanského pojetí světa vysvětlovalo :-)…Jungův Stín ?

 11. ad – „V Biblických příbězích se nevyskytuje Bůh a Ďábel pohromadě.“

  A co kniha Job, to je také biblický příběh, ne? A kapitola první? Tam nepřišel Satan ? Dokonce tam spolu, u všech všady, hovořili, ne? :

  6 Jednoho dne, když synové Boží přišli, aby předstoupili před Hospodina, přišel s nimi i satan.

  7 „Odkud jdeš?“ zeptal se Hospodin satana. „Toulal jsem se po zemi sem a tam,“ odpověděl mu satan.

  8 „A všiml sis mého služebníka Joba?“ řekl mu na to Hospodin. „Na zemi mu není rovného – ten muž je bezúhonný a poctivý, bohabojný a prostý všeho zla.“

  9 „Copak Job ctí Boha zadarmo?“ namítl satan Hospodinu.

  10 „Copak jsi kolem něj, kolem jeho domu a kolem všeho, co má, nepostavil hradbu ze všech stran? Všemu, co dělá, žehnáš a jeho stáda se množí po kraji.

  11 Zkus ale vztáhnout ruku a sáhnout mu na všechno, co má – uvidíš, že ti pak bude do očí zlořečit!“

  12 „Tak dobrá,“ řekl Hospodin satanovi. „Všechno, co má, ať je ve tvé moci. Jeho samotného se ale nedotkneš!“ A s tím satan od Hospodina odešel.

  – – – – – – – – –

  Možná děláte rozdíl mezi Bohem a Hospodinem, kdo ví?

  Václav Žáček

  1. Vendo,
   přece byste nevěřil 5000 let starému textu. Já nevěřím ani včerejším novinám. Vy si opravdu myslíte, že s 5000 let starým textem nikdo nemanipuloval, že ho nikdo nikdy nezkomolil?

   1. Anonymní,
    já jsem odkazem reagoval na tvrzení nicka „Našlápnuto“, že :“V Biblických příbězích se nevyskytuje Bůh a Ďábel pohromadě.“
    Ten příběh Joba je přece z Bible.

    Čemu věřím či nevěřím, o tom v mé odpovědi uvedenému člověku nebyla řeč. Na Vaši otázku ale odpovím – nejsem znalec Bible, neznám kdo kdy a jak ji překládal, tedy možná i manipuloval a tedy má případná víra – nevíra v Bibli má podklad v tom, co jsem získal sám mým poznáním a co je vzájemně s ním v souladu.

    A dovolím si i otázku na Vás :

    Mohl/a/ byste velmi stručně uvést – formulovat, co z článku pana Staňka, pod kterým diskutujeme, je podle Vás tím druhým krokem ke vzkříšení evropského civilizačního centra?

    Pěkný den.
    Václav Žáček

    1. No, Vendo,
     teď jste mě nachytal. Já jsem ten článek nečetl, jen jsem ho přelétl. Nad hloubkou takových myšlenek opravdu nebudu ztrácet čas. Např.:
     „Proto jakékoliv náboženství bez tolerance a dokonce vyzývající k náboženské válce je v Evropě (EU) nutné ústavně zakázat!“
     To by se zvěrolékaři stávat nemělo….

    2. Ale do oka Vás i tak uhodila zajímavá věta. Asi je v jejím obsahu také jeden z mnoha kroků dle pana doktora Staňka. K obsahu věty – až se chce dodat, že také existuje v tzv.evropském civilizačním centru většinové náboženství, které hlásá mír, odpouštění a lásku k bližnímu a pak rakety a letadla armád, které se ráno pomodlí k mírumilovnému Bohu, jdou bombardovat jiné země se stejným náboženstvím. /Srbsko, Libye, Irák……/

     Václav Žáček

    3. Vendo nerozumím, co píšete:
     „hlásá mír, odpouštění a lásku k bližnímu a pak rakety a letadla armád, které se ráno pomodlí k mírumilovnému Bohu, jdou bombardovat jiné země se stejným náboženstvím. /Srbsko, Libye, Irák……/“
     Ve jménu stejného boha Allaha, ale verze sunnité –> šiitům, v 80.letech bojovaly spolu 8 let Irák a Irán, zahynulo až 1,5 milionu lidí.
     Srbsko ( pravoslavné) bombardovaly USA ( protestanti většinou), Libii ( muslimové sunnité) bombardovala Francie (katolická), Irák ( muslimové většina šiité, vláda S. Husaina sunitská) bombardovaly USA ( protestanti).
     Snad bych rozuměl, co píšete, kdyby jste uvedl mírumilovný Bůh univerzál, budu se snažit zapamatovat, že Váš pojem Bůh je Bůh všeotec všech náboženství.
     Zatím náboženství často zneužito ve válce, genocidě, která ve 20.století začala 1915 tureckým ( muslimským) několikaletým vyvraždění milionu Arménů většinou apoštolských křesťanů, zničením kostelů a obsazením jejich měst. Před tím Arméni žili široce na území Arménie a východního Turecka v kvetoucí civilizaci u hedvábné stezky. Takže náboženské motivy genocidy byly zástupné, šlo o převzetí území.

    4. Jo, chyba se vloudila. Pane Pardale, jste pozorný čtenář. Díky. Spěchal jsem ráno na houby a toto jsem chtěl jen ťuknout do klávesnice.

     Libye, Irák….. = nemají stejná náboženství. Ty dvě země tam neměly být. I když nejméně v Iráku byla /je/ historická komunita křesťanů. / možná i za Kaddafího byli křesťané tolerováni i v Libyi? /

     Ale snad tomu porozumí anonymní, kterému jsem chtěl toto sdělit. Zkrátka, náboženství v Evropě, reprezentované většinovou katolickou církví se jakoby holedbá tolerancí, nevyzývá k otevřené náboženské válce, ale činy politiků, bankéřů a třeba i armádních špiček, které je mohou vyznávat, pak jsou zcela jiné a vyjde to téměř nastejno, jako když je boj otevřený.

     Ještě jednou díky za upozornění.
     Václav Žáček

     „Proto jakékoliv náboženství bez tolerance a dokonce vyzývající k náboženské válce je v Evropě (EU) nutné ústavně zakázat!“

     P.S. Nejsem tu v diskuzi pod článkem pana Staňka rád a již sem psát nebudu. Asi víte proč.

 12. Našlápnuto, píšeš:

  ….Takže je bude spíše maskovaný Odpůrce…vykonávající funkci Advocatus diaboli :-)…

  No pozrime sa, jeden študovaný sa ozval. Možno si začal aj tú farársku vysokú školu a pristihli Ťa a dostal si ,,kopačky“.

  Aj ja Ti ponúknem latino: Aqua sanktuaris…

  Chutí to odporne, takže možno aj zvraciaš. To Ti môže aj pomôcť, lebo grcaním sa prečisťuje aj ,,črevný traktát aj modzog“…

  Vraj, ale ja osobne tomu neverím, ale tuším, že by to tak mhlo aj byť…

 13. Anontmní ,píšeš:

  ….přece byste nevěřil 5000 let starému textu. Já nevěřím ani včerejším novinám. Vy si opravdu myslíte, že s 5000 let starým textem nikdo nemanipuloval, že ho nikdo nikdy nezkomolil?…

  Anonymní, veľký omyl a neznalosť , lebo aj podľa Wiki :

  Knihy prvej časti Biblie (Starého zákona) boli zväčša ustálené už v 5. storočí pred Kr., ale definitívna podoba Biblie sa ustálila až v 9. stor. po Kr.

  Biblia je napísaná v troch jazykoch: v hebrejčine, aramejčine a gréčtine. Názov „Biblia“ jej dal cirkevný otec svätý Ján Zlatoústy (zomrel roku 407).

  Pred 5.000 rokmi sa na prvé písmo zmohli možno Sumeri a Protoegypťania , ale určite nie Protožidia, ktorí boli len hlúpymi pastiermi stád kôz a oviec …

  Všetky v texte Biblie uvádzané prvé príbehy ,,ukradli“ Sumerom a upravili si ich na svoj obraz, po storočiach ich rozprávania pri ohníčkoch spálených miest, kde ich noha vkročila, včetne toho ich odporného , namysleného , masového vraha Boha-Hospodina…

  Takže každému len toľko, koľko si zaslúži…

 14. 1.za prvé,údaje na Wiki jsou jen datací nalezených svitků.Svitky se však
  přepisovaly,aby byly uchovány.Takže datování se týká stáří papíru nebo destiček,ale nikoliv samotných textů.O vynikající ústní tradici ani nemluvě.
  Pravda je skrytá v symbolech.

  2.ad.Názov „Biblia“ jej dal cirkevný otec svätý Ján Zlatoústy (zomrel roku 407).
  Pred 5.000 rokmi sa na prvé písmo zmohli možno Sumeri a Protoegypťania , ale určite nie Protožidia, ktorí boli len hlúpymi pastiermi stád kôz a oviec …

  Všetky v texte Biblie uvádzané prvé príbehy ,,ukradli“ Sumerom a upravili si ich na svoj obraz, po storočiach ich rozprávania pri ohníčkoch spálených miest, kde ich noha vkročila, včetne toho ich odporného , namysleného , masového vraha Boha-Hospodina…

  Vůbec nevíš o čem mluvíš,nevíš o čem píšeš.Nejsis ani vědom,že jsi „vrahem“ ty sám.Živou jsi v sobě zabil,Život.Proto je z tebe zombie,mrtvola.
  ———–
  „Když ti, co vás vedou, vám řeknou: „Pohleďte, království je v nebi“, tak tam budou ptáci nebeští před vámi. Když vám řeknou: „Je v moři“, předejdou vás ryby. Uvnitř ve vás je království a vně vás. Když poznáte sebe, budete poznáni a uvědomíte si, že jste dětmi živého Boha. Jestliže však sami sebe nepoznáte, pak přebýváte v bídě a jste bídou.“

 15. Hvězdička,

  zastav seba sa, lebo čo nému praješ, sám si to vypustené odserieš…Belbet 2.31

  Takže prvé písomné zmienky, o tom, že po smrti ,,zostaneneme“ len hlinou vyslovili ,,pisalkovia“ protobásničky v Epose o Gilgamešovi, keď Gilgi vyplakával nad mrtvolou svojho kamáráta Enlila ,či ako ho volali, ktorého
  ,,zachlomaždil“ ten odporný Netvor pri ich spoločnom hľadaní bylinky
  ,,nesmrteľmosti“…

  Toto spojenie smrť-hlina-prach si Protožidia osvojili ako prvé , vraj Abermann, či ako sa volal ten ich praotec, bol vraj z Uru určite sa o tento epos potkol a z toho si možno odvodil, že ak z nás po smrti zostane hlina, prach, potom aj z toho istého materialu musel byť ,,ucapkaný“ aj prvý Človek.

  Kto bol prvým človekom podľa Genesis? No ten opičiak Adam. To zostalo do dnešných dní aj politrukom z KC, ktorí pri pohreboch radostne ,,operujú“ s hlinou ,prachom ,keď už cca dve tisícročia otrepávajú riekanku ,,v prach si a v prach sa obtrátiš“..

  Možno tí cirkevníci sú z prachu, alebo z ,,hovna“, ale ja si to vyprosím, lebo ja som ,,Fúzia biologickej spermie a vajíčka“- svojich rodičov a nie som z pôvodného ,,blata Edenu“…

  Možno ,,veriaci“ sú z toho ,,hovna“ a preto nemajú modzog, ktorým by premnýšlali, alebo im zakrnel, však načo by im aj bol, keď stačí čítať tie Protožidovské bláboly v Biblii…

  Hvězdičko, je čas, zastav sa niekedy a prestaň prežúvať ako ovca a keď ešte máš čím , začni premýšlať. Neboj seba sa, nebolí to až tak veľmo…

  A bláboly typu : Nejsis ani vědom,že jsi „vrahem“ ty sám.Živou jsi v sobě zabil,Život.Proto je z tebe zombie,mrtvola…., si nechaj pre svoje dietky a môžeš ich tými zombíkmi aj večer pred spánkom postrašiť a nemusíš investovať ani do hororového DVD …

  Je zujímavé sledovať, ako sa niektorí ,,veriaci“ vedia rozčertiť, keď im Niekto siahne na ich Nadprirodzené nebytosti, ktoré sa im zacvakli v lalokoch a závitoch Modzgu…

  Zombík je taká istá kategória ,,Ničoty“, akým je aj ten Tvoj Hospodin…

  Fuj tajbl….

  1. Pro „Gilgamešovu nuhu“:

   ad.Kto bol prvým človekom podľa Genesis? No ten opičiak Adam.

   To tvrdíš ty a tobě podobní svým naučeným myšlením.
   Co je to člověk je tam psáno-Leviticius=Rozum i Cit,Soucit.Symbol: H-tři bohové.
   Kde chybí jeden nebo dva,je s nimi já-tedy alterego.

   ad.Toto spojenie smrť-hlina-prach…
   čti:
   Toto spojení proměna-pudy-vědomí…

   ad.politrukom z KC, ktorí pri pohreboch radostne ,,operujú“ s hlinou ,prachom ,keď už cca dve tisícročia otrepávajú riekanku ,,v prach si a v prach sa obtrátiš“..

   Vždyť ti říkám,že neví o čem mluví ani oni,členové katolické organizace.Ale nejen katolické,ale také všech ostatních sekt,evangelické,muslimské,včetně grálistů,zednářských lóží,atd.
   Vůbec si nejsou vědomi toho,co činí.Hloupé a naivní naučené rituály a hovory o ničem v Nicotě.Největší iluzí jsou plány a rozdělením odsuzování.Ale i to je
   Cesta sebepoznávání.

   Genesis 3:
   19V potu své tváře budeš jíst chléb, dokud se nenavrátíš do země, z níž jsi byl vzat. Prach jsi a v prach se navrátíš.“

   překlad,nebo-li čti:
   *19 Ve zbavování se svého alterega přes prožívané zkušenosti budeš postupovat,dokud se nevrátíš k vědomí.Vědomí jsi a k Vědomí se vrátíš(obrátíš).

   ad….keď stačí čítať tie Protožidovské bláboly v Biblii.

   To je zrcadlem tvé osobnosti,tedy toho,kam až sis bez lásky došel.Řečeno slovy např.podle Koránu:
   chlubíš se tu svými manželkami(nevědomostí,sebelítostí) a jejich otrokyněmi (hloupostí,strachem a pýchou) ještě je necháváš natřástat svými zlatými náramky(vychcaností,rozumářstvím).Ty je třeba zabít(=proměnit).
   Jen se podívej jak sis zbabělý,když máš potřebu za každou cenu nalézt viníka mimo sebe.Jak sis naplněn v mysli nenávistí a jak ji rozséváš okolo sebe.

   Máš pravdu v tom,že Bible není čtení pro každého.Je pomůckou pro toho,kdo se obrátil dovnitř sebe samého,aby se poznal vpravdě.Bible je o psychologii člověka,pojednává o vnitřním,neprojeveném světě pomocí personifikací myšlenek,
   citů,vnitřních procesů,atd.
   V žádném případě ani Bible,ani Korán a jiné zkušenosti zaznamenané a inspirované Bohem,nejsou návodem k žití pro vnější,projevený svět.Vnější svět je jen iluzí,ale zato věrným zrcadlem světa vnitřního.Podle toho lze také snadno uzřít,
   co se momentálně děje uvnitř lidí-rozklad starého myšlení,který se projevuje vně chaosem.Vně se projevuje každému jen to,co je skryto uvnitř nich samých.
   Moralisti kážou o morálce,ale svou sexuální závislot nevidí.Z dalších vylézá napovrch jen špína a nánosy naučených nesmyslů-„z plnosti srdce z nich vychází špína“tak,jako se vylévají naplněné džbány,aby se do nich mohl nalít nový obsah,nové myšlení.(zakuklená housenka)

   ad.Hvězdičko, je čas, zastav sa niekedy a prestaň prežúvať ako ovca a keď ešte máš čím , začni premýšlať. Neboj seba sa, nebolí to až tak veľmo…

   To jsou Tvoje domněnky a představy o mně.Ale protože neznáš sám sebe vpravdě,neznáš ani mne.

   ad.A bláboly typu…

   Převlíkej si alterega svého alterega jak chceš, tudy však cesta poznávání sebe samého,tedy domů,nevede.Máš je svléci do naha.

   ad.Je zujímavé sledovať, ako sa niektorí ,,veriaci“ vedia rozčertiť, keď im Niekto siahne na ich Nadprirodzené nebytosti, ktoré sa im zacvakli v lalokoch a závitoch Modzgu…

   Mluvíš stále jen o svých představách a iluzích.To Ty jsi ten,kdo uvěřil blábolům o nadpřirozených bytostech,které se ti zacvakly v tvém podvědomí.Bojuješ se svou iluzí!

   ad.Zombík je taká istá kategória ,,Ničoty“, akým je aj ten Tvoj Hospodin…

   Ano,velmi výstižné.Až na tu maličkost,že celou dobu píši o svém příběhu,jehož součástí je Otec srdcí.Je dobré si uvědomit důležitost Učitele,který ti může poskytnout tím,že stojí v tvrdé opozici proti tobě,obraz o tobě samém.Totiž bez dobrého hráče,protivníka,nemůžeš nikdy „vidět oběma očima“ tak,jako
   nedokážeš změnit své současné myšlení tím samým myšlením s nazíráním na vnější projevený svět.
   * YHWH = „Život(Žiwu) pamatuj na dnes“

   ad.
   K Tvému převzatému proti židovskému přístupu:
   Tak jako Eva znamená Žiwa a jejíž manželem jest Vládce tohoto světa Sláva(o čemž je také psáno v Genesis),tak i žid je v překladu čtvrtina*.
   Jinak Ye Jide(Jude) jest obraz Matky,Lásky bezpodmínečné,jejímž městem jest Jeruzalém a místem,kde každý večer přivádí na svět syna(moudrost) jest Betlémem.To Ona je Jitřenkou i Večernicí i bohyní Půlnoci(proměny,Černou Madonou.
   Každý Ji má v sobě samém skrytou.

   PS:Sestup do podsvětí vlastního vědomí je bolestivým procesem pro alterego a naučenou mysl,neboť velmi tvrdým způsobem jsou ti bourány všechny iluze,představy a domněnky,jež pro tvé dosavadní myšlení a stvořenou osobnost představovaly tvou jedinou „JISTOTU“.A tato jistota je rozdrvena jen proto,
   aby ses poznal vpravdě.Jseš láskou bezpodmínečnou,vědomím.Z Ní pocházíš a k Ní se vrátíš.


   *čtvrtina,čtvrť=PŘÍTOMNOST-Život v přítomném okamžiku,Živé v nás

   Mluvíš-li i v tichosti,vydáváš tóny(kmitočty) vně,kterými oznamuješ Vědomí,že jsi proti Živému v soběsamém ,proti žití v přítomnosti a Vědomí ti začne ukazovat vně obrazy(jsi okamžitě Otcem veden v mysli k soutředění jen k obrazům,které se týkají židovské otázky) ,a to vše do té doby,než porozumíš tomu,že problém je v tobě,ve tvých naučených a převzatých představách.Buďto se rozhodneš danému porozumět a rozšíříš své povědomí o zkušenost (světlo) nebo začneš prohlubovat svo sebelítost v podobě nenávisti a pak budeš napněn tmou,tedy nevědomostí.V podsvětí mysli není problém šířit chudobu srdce(mysli),
   tedy zlo dál.Jenže to pak zůstáváš stále v Yámě Lvové.
   Tady sis přišel svést boj o svou důslednou samostatnost,kdy můžeš spoléhat jen a jedině sám na sebe,na svou pravou podstatu a být si vědom toho,že všichni jsou Jedním Vědomím a jsou tady na tom zrovna tak,jako ty sám.Proto ti zopakuji Otcova slova:Hlavou zeď neprorazíš.

   *K číslu 40:
   40 je Otcovým číslem,který ti poskytuje po dobu tvého rozkladu a opětovného se poskládání,příbytek a dočasné vedení.Jedině Otec ti může být nejlepším Učitelem i protivníkem v opzici,zkoušejícím,atd.-z láskyk tobě.(40 let „pouští“ si zde projde každý)

   *K Edenu: čti JEDEN(=KOŘEN)

 16. Otcovy srandičky: nuha = koupel;Noe;dvojčata
  Z pořadí si vyber,kde asi tak jsi.

  Slovní hříčky jsou z mnoha způsobů Vědomí,
  jak vést přes zkušenosti ke sjednocení poznávání.
  Co Slovo k Poznání všech rozdělilo,to Láska k Moudrosti zase spojí.

Diskuse byla ukončena.

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2022

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Tento web používá jen nezbytně nutná cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení.

Odkazy:

Slunovrat Agentura BYTÍ Záhady-Zdraví.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference