mapa stránek || vyhledávání

Mahátma…

Mahátma Gándhí, 1946…značí v sanskrtu pojmenování pro „VELKOU DUŠI“. Dá se až říci, že jde o titul pro vysoce duchovně pokročilou osobnost. Skládá se ze slova „mahá“ – jako velký, velká, velké a „átma“ nebo „átman“, což značí duši.

Slovo mahá je známé ve spojitosti s jinými slovy a vždy značí něco velkého, velkolepého. Jako například „mahárádž“, doslova velký král, Mahádév, jedno ze tří nejvyšších božstev hinduismu či mahápuruš jako nejvyšší Bůh.

Tento titul je ale již neodmyslitelně spjat s význačnou postavou lidských dějin, s indickým politickým a duchovním vůdce, Mahátmou Gándhím. 2. října mohlo být vzpomenuto výročí jeho narození /1869/. Zrovna ten den, ne zcela náhodou /na ty nevěřím/, jsem v místní knihovně sáhl po knížce Henriho Sterna „Mahátma Gándhí, životní zásady“.

Proč vůbec psát a vzpomínat člověka z jiné kulturní oblasti, ze vzdáleného světa, od jehož smrti uplyne příští rok již sedmdesát roků? Proč ne? Zrovna tak, jako jsou vzpomínáni zeměpisně bližší myslitelé, učenci či i politici. Protože přinesli lidstvu poznání, objevy či i filosofii. Vzpomenu některé české „velké duše“. Kupříkladu T.G. Masaryk, E. Tomášek, K. Čapek či K. Minařík.

Proč vzpomínám člověka s příjmením Gándhí? Jeho život je dostatečně znám; při zadání jeho jména do vyhledávače na mne vykoukla číslovka přes 31 milionů odkazů. Postavou malý muž je totiž velikánem lidských dějin. Jeho práce, jeho životní filosofie, prodchnutá disciplínou a odříkáním, vedla Indii, tu obrovskou zemi /druhou nejlidnatější/ k nezávislosti na Británii.

Kdo by chtěl, mohl by si jeho životopisy najít, může najít i krátké citáty – viz. například zde: https://citaty.net/autori/mahatma-gandhi/

Nahlédnu však do jeho některých životních zásad, které jeho směřování, umění rozlišovat a cestu poznání budou, z mého pohledu, reprezentovat a dají nahlédnout do jeho velké duše.

V citované knize jsou tyto zásady rozděleny do několika takříkajíc kapitol: Gándhí o víře, Gándhí o pravdě, o toleranci, o morálce, o zřeknutí se, o nenásilí, o lásce, o disciplíně, o vzdělání, o spravedlnosti a nakonec o službě.

Náš svět je nyní značně rozpolcen a od lidí samotných mu hrozí velké nebezpečí. Mnoho velkých národů a států světa se navzájem ohrožují, konflikty přicházejí až do menších lidských společenství a stále více příkladů lze najít v lidské nesnášenlivosti s mnoha vlastnostmi, které u slabších jedinců vyvolají až psychické poruchy a jejich „zkratové“ jednání. I v naší republice se stále zamýšlíme nad charakterem mnoha lidí, kteří v tzv. zastupitelské demokracii usilují o to, aby nám vládli. Proto nebude na škodu, uvedu-li některé zásady muže s „velkou duší“. Přiřazení k jednotlivým kapitolám je u vybraných zásad rozlišeno několika tečkami.

……… o víře

„Člověk nemůže být v míru sám se sebou, pokud se mu nedaří pozdvihnout se na božskou úroveň. Dosáhnout tohoto stavu je nejvyšší cíl, jediný, který má smysl. Je to nejdokonalejší seberealizace.“

„Rodíme se jako lidské bytosti poté, co jsme prošli cyklem zrození v nespočetných podobách. Vykoupení (mókša) je dosažitelné jedině během života v lidském těle.“

„Protože existujeme a protože existovali naši rodiče a jejich rodiče, musíme věřit v existenci Rodičů celého Stvoření. Protože pokud nejsou Oni, nejsme ani my.“

……… o pravdě

„Bez pravdy není morálky.“

„Pokud budeme tvrdit, že pravda je Bůh, budeme se muset vypořádat s ohromným problémem: ve jménu Boha bylo napácháno mnoho strašlivých skutků, podobně jako se ve jménu pravdy a vědy páchají nelidské krutosti na zvířatech. Jinými slovy: lidský duch je omezený a má jen omezené prostředky, takže považuje některé bytosti nebo entity za nedosažitelné rozumem.“

……… o toleranci

„Soubor pravidel každého náboženství jsem pročítal se stejnou úctou. Pokaždé jsem v nich našel tentýž morální základ.“

„Na onom světě nejsou hinduisté, ani křesťané, ani muslimové. Všichni jsou souzeni podle svých činů, a ne podle toho, co vyznávali. Je třeba střežit identitu víry předků, ale to nám nesmí bránit vyvíjet se a přijímat to dobré z jiných náboženství.“

……… o morálce

„Morálka je základem všeho a pravda je podstatou veškeré morálky. Proto se pravda stala mým jediným cílem, který nabývá už ze své definice stále většího významu.“

„Odvaha je nezbytná pro rozvoj dalších ušlechtilých vlastností. Jak můžeme hledat pravdu nebo ocenit lásku bez odvahy.“

„Ženě přísluší naučit se odolávat žádostivosti svého manžela. Pokud totiž začneme používat antikoncepci, bude to mít hrozné následky: muži a ženy spolu budou žít jen pro potěšení ze sexu. Budou změkčilí, pomatení a stanou se z nich duševní i morální trosky.“

……… o zřeknutí se

„Ten, kdo se vzdá konání, neuspěje. Ten, kdo se zřekne odměny za své konání, se povznese.“

„K absenci touhy a ke zřeknutí se nedospějeme jen intelektuálním úsilím, ale vytrvalým snažením srdce.“

„Ten, kdo dychtí po bohatství, musí začít tak či onak využívat druhé: Bůh ho nebude provázet. Jen ten, kdo se spokojí s málem, může najít skutečné štěstí a společenství s Bohem.“

……… o nenásilí

„Dokonalé zřeknutí se je nemožné bez přísného dodržování nenásilí ve všech jeho podobách.“

„Nenásilí je aktivní síla toho nejvyššího řádu. Je to duchovní síla, moc Boží v nás. Máme podíl na božství, pokud uskutečňujeme nenásilí.“

„Nenásilí je stav dokonalosti. Je to cíl, k němuž směřuje celé lidstvo, i když nevědomky.“

……… o lásce

„Pokud chcete dosáhnout pravdy, a tedy Boha, jedinou cestou k tomu je láska – tedy nenásilí. Cíle a prostředky jsou vlastně synonyma, nemusíme tedy váhat s tvrzením, že Bůh je láska.“

„Žena by měla umět předat celému lidstvu lásku, kterou nashromáždila jako matka. Zapomenout, že mohla a ještě může být předmětem mužské žádostivosti, a zaujmout důstojné místo po boku muže jako matka, stvořitelka a tichá průvodkyně. Jejím úkolem je vyučovat umění míru válčící svět, který chce s válkami skoncovat.“

……… o disciplíně

„Manželství je bariéra chránící náboženství. Zničíme-li ji, náboženství se rozpadne.“

„Pokud bude každý myslet spíš na povinnosti než na práva, všechny problémy se lehce vyřeší.“

„Ovládat tělo ještě neznamená ovládat mysl. Nesmíme polevit ve fyzickém sebeovládání, ale přitom se musíme neustále snažit ovládat mysl.“

……… o vzdělání

„Naším ideálem je poznání, které vede k osvobození.“

„Každá domácnost je školou a rodiče jsou učitelé.“

„Rozlišovat dobro a zlo se dítě nenaučí z učebnice.“

……… o spravedlnosti

„Bůh stvořil člověka, aby pracoval pro svou obživu. Bible říká: „V potu tváře chléb svůj dobývati budeš.“ Ti, kteří jedí a nepracují, jsou zloději.“

„Pokud bychom všichni vypěstovali jen to, co sníme, dokázali bychom omezit své potřeby na ty nezbytné a spokojili bychom se s prostou stravou. Jezme, abychom žili, nežijme, abychom jedli.“

„Měli bychom uvažovat ne o zrušení vlastnictví a likvidaci kapitalistů, ale o ozdravění a očištění vztahů, které panují mezi nimi a masami.“

……… o službě

„Protože s Bohem se setkáme častěji v Jeho nejponíženějších stvořeních než u mocných, snažím se dostat na úroveň ponížených – právě tím, že jim sloužím. Proto jsem tak zaujatý službou utlačovaným. A protože se jim nedá sloužit bez vstupu do politiky, pustil jsem se do politiky.“

„Nedělejte si starost o sebe, přenechte veškerou starost Bohu.“ – Toto přikázání najdeme zřejmě ve všech přikázáních.“

………

Tolik od člověka malé postavy, ale velké duše, který by mohl být vzorem pro většinu dnešních politiků, vůdců států a národů.
 

Václav Žáček /Venda/
 

Poslední články autora:


hodnocení: 5
hlasů: 4
Print Friendly, PDF & Email

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2023

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Tento web používá jen nezbytně nutná cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení.

Odkazy:

Slunovrat Agentura BYTÍ Záhady-Zdraví.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference