mapa stránek || vyhledávání

Mé malé vyznání k Janovu evangeliu

Závěr minulého týdne byl pro mne dosti náročný. Svatba syna, to dá rodičům zabrat. A tak je mi omluvou, že jsem se v následujícím týdnu jen tak poflakoval. Využil jsem to volno i ke čtení a sáhl jsem po „Velkém Mystikovi Sv. Janovi“, autorovi Janova evangelia Nového Zákona.

Janovo evangelium - Prolog, latinský překlad (Klementinská Vulgata)

Janovo evangelium – Prolog, latinský překlad (Klementinská Vulgata)

Učení Ježíše Krista není tou literaturou, která by se četla jako nějaká beletrie. Často stačí jeden či dva verše a kniha mizí z mého zorného pole a nastoupí krátká koncentrace, ve které se přidávají i pestré obrazy, jež doplňují mystický text. Neřeknu tedy nic nového, když tu zdůrazním, že toto evangelium je opravdu mystickým textem a bylo vskutku velkým štěstím, že upravovatelům jeho myšlenek, kteří pocházeli z omezené světské moci, unikal často skrytý a pravý smysl. Cenzura tedy fungovala i v raně křesťanských dobách, ale mystika a její pravdy nebyly naštěstí tenkrát dostupné všem. A ta dostupnost v chápání nepřišla pro mnohé ani po těch mnoha staletích, které od časů raného křesťanství uplynuly.

V jednom okamžiku mne při čtení a koncentraci napadlo, že se podívám na některé důležité a obsažné výrazy blíže. Možná to není náhodou, že v českém jazyce začínají všechny ty mnou vybrané na písmeno S – s. Jsou to světlo, Syn, syn, Slovo a slovo. Tyto výrazy jsem i zběžně spočítal a v tom uvedeném pořadí jsou v evangeliu zastoupeny v  tomto počtu – 21, 32, 5, 8 a 27. Určitě jsem však některé verše vynechal a počty nebudou přesné. Ale to není důležité.

Světlo se vyskytuje v mnoha souvislostech; jako vůdčí světlo lidí; světlo, které tma nepohltí; světlo, o kterém je vydáváno svědectví; světlo, které osvětluje cestu v nitru lidských bytostí a které není vnímáno lidskými smysly; světlo, které někteří lidé nemilují, protože jim vládne tma negativní síly; světlo proroka, ve kterém se lidé mohou radovat z poznání; světlo života a světa zosobněné v Ježíši; světlo, které je mezi námi; víra ve světlo, abychom se stali jeho syny a dětmi…

Syn s velkým S je tím označení jednorozeného Syna z Trojjedinosti, tím vtěleným Slovem, které bylo na počátku. Ježíš se tak označuje, když mluví o svém vztahu k Otci, k Bohu. Je to ten Syn, který mluví a svědčí o svém Otci, o tom, s čím ho na svět poslal. Velký význam má i označení Syn člověka, tedy sám Ježíš v tom okamžiku, kdy na něho sestoupil Duch svatý a který tak získal moc návratu k Otci, a to v libovolném okamžiku života. Tak mohlo dojít i k vyvýšení tohoto Syna člověka a také je zřejmý ten fakt, že kdo v něj uvěří, v jeho učení a bude ho dodržovat, tak bude mít život věčný. Syn přichází pro spásu světa, těch, kteří ho poslouchají a kteří ho budou následovat. Otec dává Synovi svoji moc, protože On je vtělením jeho Slova, je vlastně jím samým a tím, kdo může promlouvat k lidem a učit je to, s čím byl pro ně poslán. Otec označuje pro Syna ty, které má ze smrti /z jejich zaměření na světské dění/ přivést k novému zrození, k osvícení, kdy mrtví, uslyší-li hlas Božího Syna, vstanou pro nový život. Jak silné musí být Slovo, které uslyší-li ho mrtví v hrobech svých nečistě žijících těl, povstanou k životu! Syn nám dává svůj pokrm pro život věčný, obrazně je to to pití vína jako jeho krve a jídlo v podobě chleba, jako jeho těla. Krev a chléb je tu Synovou podstatou, tím, aby mohl ve fyzickém světě vůbec jednat a žít a být Učitelem lidí. Kdo vidí Syna, kdo se s ním setká ve svém nitru, ten je vzkříšen pro život věčný a po posledním dnu jeho života, po posledním vydechnutí se Syn o své ovce postará. Jak říká, je jejich dobrým pastýřem a ovce znají jeho hlas.

Pár mých slov ještě pro Slovo, které si v jeho síle uvědomuji s mojí plnou pokorou. Je to označení té prvotní tvořivé energie z počátku, záměru a síly, kterou vyslal Bůh sám ze sebe, stručně Slovo, jako tvořivá a zářivá Síla. Slovo je Moudrost, Slovo je Syn Boží, Slovo je Chléb života a Živá voda, Slovo jako Život, Světlo a Dech Boží, Slovo jako Svaté jméno, Slovo jako pravá Vinice, která dozrává k úrodě, Slovo jako Strom života. Slovo lze uvnitř člověka, v jeho nitru, slyšet. Je to tvořivý zvuk, jako Hudba sfér. Slovo je tím větrem, který vane kam chce a je tím pravým Svědectvím. Kdo nemá Slovo, je ještě slepým ve svém srdci; Slovo je lékařem duší, který podává lék života. Kdo má vědomí Slova, je dítětem Světla, bez Slova jsou lidé dětmi Temnoty. Se Slovem se získávají pravé a věčné poklady na nebesích. Do Slova se vstupuje přes čisté oko, která je tou těsnou branou a kterou není lehké k Němu vstoupit. Slovo otevírá dveře, po předchozím klepání, hledání a prošení. Kdo má vědomí Slova, nese svůj kříž mnohem lehčeji. Ke Slovu se dostáváme vroucí modlitbou a jedině ta nás přivádí k jeho kouzelné formě. Vnitřní Slovo dává pochopit Synova přikázání a podobenství. Učí morálce a správnému životu a ve vědomí s ním přináší život člověka v dokonalém naplnění.

Zajímavé je, že mnohokráte se u Jana opakují další slova s počátečním písmenem s, které mají velký význam v chápání Ježíšova mystického učení – svět, spása, soud, svědectví, sláva, skutky či služebník

Již za pár dnů se budou rozžínat v obcích a městech vánoční stromky. Bude tu čas pro zklidnění a dlouhé večery vybídnou k rozjímání o všech vzácných slovech a jejich hlubokých významech.
 

Václav Žáček /Venda/
 

Poslední články autora:


hodnocení: 4
hlasů: 5
Print Friendly, PDF & Email

58 komentářů

 1. Vendo,

  ten Jánbol obrezaný Prtotožid a s kresťanstvom má spoločné toľko, ako chrúst s 
  jablkom z Edenu..

  Keď si chcel objaviť Ameriku, mal by si to evanelium prečítať v originály a nie v poprekrúcaných falzifikátoch, ktoré ,,splodila“ tá ohavná kresťanská sekta..

  Tam toľko ,,S“ by určite nebolo , čiže nehnevaj sa, ale Ty si neobjavil Ameriku, ale len miesto ,,N“, umiestnené niekde na Zemeplacke…

  Vendo, už sa odpútaj od starých storát poprekrúcaných hovadín, ktoré nemali žiadnu výpovednú hodnotu v období keď ich splodili v tajných pivničných priestoroch , ktoré si protokresťanská cirkev vytvorila špeciálne pre tieto účely a v dnešnej dobe už je to len zlátenina hovadín a dristov zviazaná do jednej kopy, ako bezcenná slama …

  Som zvedavý, dokedy Ti ten prokresťanský a prokatolícky entuziasmus vydrží, teraz v 21 storočí, ktoré teraz napĺňame svojimi skutkami…

  A ešte jeden dovetok, keď si sa do tej ,,knižky“ tak hlboko začítal, aké Poučenie z onoho krízového obdobia si pre nás ,,doniesol“z toho 3-4 storočia, keď to poprekrúcané ZLO bolo vynesené na svetlo Sveta ..

  Ano myslým na to Svetlo, ktoré vraj podľa Svedkov Hospodinových ,, z hovna“ tvoril ON, výkrikom do TMY : Budiž svetlo …

  Len Vendo, chcem aby si to pochopil tak, že mám obavy o Tvoje vedomie. Lebo
  pojem ,,duševné zdravie“ je scestné…

  1. Noho,
   mohl bys mi, prosím, vysvětlit, čo sú to tí protožidia? Kde jsi k tomu pojmu přišel?

  2. ….aké Poučenie z onoho krízového obdobia si pre nás ,,doniesol“z toho 3-4 storočia

   Moje vyznání se netýká žádné světské instituce, která vznikla později.

   A poučení? Třeba „„Zástupy lidí jsou jako miliony kapek rosy, v nichž se odráží jediné slunce. Je jich nespočetné množství, slunce je však jedno. Tak je to i s námi a nekonečným Nejvyšším.“ /z učení Véd/

 2. Ach Vendo, Vendo, Vendo,
  co jste to jen vypotil za blábol. To je hrozný článek. Jen namátkou:

  ad.: světlo, které někteří lidé nemilují, protože jim vládne tma negativní síly
  Kde jste na to přišel , proč by měli lidem vládnout negativní síly?

  ad.:Velký význam má i označení Syn člověka, tedy sám Ježíš v tom okamžiku, kdy na něho sestoupil Duch svatý a který tak získal moc návratu k Otci, a to v libovolném okamžiku života. Tak mohlo dojít i k vyvýšení tohoto Syna člověka a také je zřejmý ten fakt, že kdo v něj uvěří, v jeho učení a bude ho dodržovat, tak bude mít život věčný. Syn přichází pro spásu světa,

  Jedna blbost vedle druhé. Ježíš byl Syn boží, nikoli Syn člověka. Syn člověka je někdo jiný. Proto Ježíš o něm vždy mluví ve třetí osobě:“Až přijde Syn člověka…atd. O tom, že kdo uvěří v Ježíše, že je spasen, o tom tady byla nedávno poměrně velmi dlouhá diskuse s nějakým anonymem. Stačí to dohledat. Myslím si, že celkově ten postoj neobhájil. A že je to hloupý postoj.

  ad.: Slovo, jako tvořivá a zářivá Síla. Slovo je Moudrost, Slovo je Syn Boží, Slovo je Chléb života a Živá voda, Slovo jako Život, Světlo a Dech Boží, Slovo jako Svaté jméno, Slovo jako pravá Vinice, která dozrává k úrodě, Slovo jako Strom života.

  V této části Vám asi napovídala Hvězdička. Slovo je pro mě vždycky jenom slovo a nemůže to být chléb nebo vinice. Stejně jako husa není labuť.
  Slova nám slouží k dorozumívání. Když řeknu chléb, tak se mi v hlavě vytvoří představa chleba. Když řeknu Brot a neumím německy, tak to žádnou představu u mě nevyvolá. Je to pouze nějaký shluk písmenek. Myslím, že to způsobuje tzv. druhá signální soustava.

  Prosil bych všechny autory i diskutující, aby používali skutečný význam slov a ne nějaké skryté symboly, které tato slova mají představovat. Od toho jsme ty slova vymysleli, abychom se dorozuměli. Děkuji.

  1. …….aby používali skutečný význam slov.
   Metafory, alegorie, jinotaje, obrazné přenesené významy skryté a často nepochopitelné i jako jazyk mystického poznání nabídnutý lidem v mnoha, nejen literárních dílech, za nimiž se skrývá nabídka cesty k poznání. Je téměř jisté, že všichni nepochopí.
   …..k nabytí moudrosti a k poučení, jak rozumět hlubokým výrokům, jak si osvojit, co učí rozum, spravedlnost, právo a poctivost, jak předat prostoduchým chytrost, mládeži prozíravost a vědění. Moudrý ať poslouchá a rozmnoží svou znalost, rozumný ať dá si poradit, jak porozumět úslovím a jinotajům, rčením mudrců a jejich hádankám. /Šalamoun/

   Milane, nazval jsem svůj krátký článek „vyznáním“ s obdivem k tomu, co Ježíš /a nejen On / světu přinesl. Proč asi, to i cítím a snažím se porozumět.

   Píšete – „Slovo je pro mě vždycky jenom slovo a nemůže to být chléb nebo vinice.“ Ano, pro Vás to tak je.

   V Janově evangeliu je ale Slovo a slovo. Proč asi?

   Pěkný den.

   1. Vendo,
    psal jsem to i p. Staňkovi. Nechápu rozdíl mezi slovy Pravda a pravda, mezi Slovo a slovo a Vinice a vinice. Ale ani to chápat nechci. Jsem rád, že moje druhá signální soustava je v pořádku.
    Kdyby nebylo všech těch metafor, alegorií, jinotajů a obrazně přenesených významů, tak by tady to diskusní fórum zaniklo. Protože tady diskutují všichni jen v alegoriích a jinotajích, aby vypadali zajímavě. Ale ona ta podstata je úplně jednoduchá.

    1. A v jednoduchosti je síla. Když člověk pochopí, získá navíc i tu Sílu.

    2. Když člověk pochopí, tak tu Sílu ani sílu nepotřebuje. Když člověk pochopí, tak prostě JE. (JE s velikými písmeny!)

    3. A to je to, co se musí pochopit.
     Vy jste tu podstatu, její jednoduchost neobjasnil.
     Já tam dodal pochopení, více však používám poznání.Člověk je, objasňoval to i Ježíš a mnozí Učitelé a Mistři před ním i po něm. Člověk žije bez vědomí Slova, ale je bez Něj duchovně mrtvý. Nechte mrtvé, ať pohřbívají své mrtvé.

    4. Milane, mohl byste vysvětlit obsah grálistických pojmů „jemnohmota“, „hrubohmota“ a „vymístění duše“?

    5. Mnohé věci jsou nám nepochopitelné ne proto, že náš rozum je slabý, ale proto, že jejich podstata nezapadá do okruhu našich pojmů.

  2. Tak jsem dohnal manko a na Vendově PC jsem si při odpolední kávě pročetl zdejší novinky. Zítra bude prezidentská novinka z USA, ale to se „Hledání světla“ moc netýká. I když se budeme moci potkávat s další novou pravdou této velmoci.

   Přiznávám se bez mučení, že jsem dnes doporučoval autorovi, aby již nepsal nic k mystice, která je pro duchovní cestu důležitá, ba co dím, nejdůležitější, ale je nepochopená. Souhlasím s ním, není pro všechny, byť si mnozí vyhledají, o čem to je. Zrovna tak, jako není pochopeno, že tělesná schránka není podstatou člověka. Kdo si toto myslí, má již svoji bohatou odměnu a může se v ní a s ní prsit jak chce.

   Za exota je tu Gilgamešova Noha. Jeho přístup je tím, který se vyjadřuje pod rčením „nasral si do vlastního hnízda“. /Vendo, sorry, snad to nenecháš vymazat/
   On to totiž vůbec neví, v čem spočívá jeho průser. Noho, ty tu často píšeš, že myslýš – naposledy „Ano myslým na to Svetlo,“. Probůh, jaké máš vzdělání a nebo jen neznám slovenštinu já ?

   1. Já myslým, že GN má nějakou vysokou bačovskou školu. Měli tam 3 předměty:
    1/ naháňaňje stáda
    2/ vyháňaňje stáda
    3/ oplodněnie Marienky

   2. Co tu porad melete o duchovni ceste a hledani svetla ?…vsechno uz nam Buh dal…naucte se to spravne pouzivat !…a ted bezte delat neco uzitecneho…jo,ja porad sadim stromky…

 3. Zdravim Vendo z meho vyletu po Kauai, ALOHA

  Tak jsem si chtel kratit deštivy podvecer poctenim nejakych clanku z rodne hroudy a nemohl jsem vynechat ani gnosis. Ale abych se priznal,nerad to rikam,souhlasim s Milanem.
  Ctu vsechny Vase clanky,k nekterym prihodim komentar,nektere nekomentuji. Zde vsak musim udelat vyjimku,protoze tenhle clanek je tzv. o ničem.
  „Možná to není náhodou, že v českém jazyce začínají všechny ty mnou vybrané na písmeno S – s. Jsou to světlo, Syn, syn, Slovo a slovo.—- Zajímavé je, že mnohokráte se u Jana opakují další slova s počátečním písmenem s, které mají velký význam v chápání Ježíšova mystického učení – svět, spása, soud, svědectví, sláva, skutky či služebník…“

  ..a co to ma jako vypovidat ? Zkuste si to precist v anglictine nebo spanelstine ,a razem bude to „tajemne“ S ,fuč.

  Myslim si,ze neni nutne vzdy za kazdou cenu plodit komentujici clanky pokazde,kdyz se clovek začte do duchovni literatury. Nekdy je lepsi to jen tise vztrebavat,a ponechat si to ,co z toho clovek porozumi ,sam pro sebe. Uprime,pochybuji, ze se zde najde nekdo,koho tenhle clanek zaujme.
  Jinak doufam,ze si to nevemete nijak osobne,jde jen o objektivni kritiku. Pisete zde na techto strankach jiz delsi dobu,zrovna tak jako Pardal,a vase clanky za tu dobu maji jistou vypovidajici hodnotu o vasi osobe. Tak si to nekazte takovymi clanky jako je tento. Tak hodne zdaru a … MAHALO :-)

  Mart’as

  1. Též zdravím na Floridu a přeji zdravý osvěžující spánek.

   Písmeno S – s je opravdu na nic. Jen taková jazyková zajímavost. Důležité je to psaní velkého a malého písmene i uprostřed věty. To něco znamená a to jsem chtěl trochu objasnit.
   Mám tam jednu moji velkou chybu, která mne teď mrzí, ale již nejde napravit. V tom zvýrazněném výčtu slov mělo být i Světlo. Tedy Světlo, světlo, Syn, syn, Slovo, slovo.
   A to si zaslouží určité pozornosti, obzvláště z pohledu vnímání mystického textu a jeho významu, jak to zdůrazňuji z počátku článku.
   Vím z vlastních zkušeností, jak důležité je rozlišování, které má vést k plnému poznání.

   Jinak díky, z Vašeho pohledu za objektivní kritiku.

   Václav Žáček

  2. Martasi, souhlas, originální evangelia nebyla psána česky, takže z výskytu písmene s ( S) u významných slov neplyne nic.
   v.Jan ( Evangelista)
   https://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Evangelista
   Měl být bratrancem Ježíše z matčiny strany a zemřel roku 101 ve vysokém věku. To určitě, pokud můžeme předpokládat, že bratranci se lišili narozením řekněme 10 let a Jan byl nejmladším a nejmilejším učedníkem, tak to vyjde tak na 90.let.
   Pokud vím, tak originální evangelia nebyla psána česky . Snad aramejsky, později hebrejsky, řecky, latinsky.
   Takže vyvozovat něco z toho, že v češtině mají údajně velký význam v evangeliu slova začínající na s, to je opravdu síla. Možná Síla s velkým S, neznám přesně vyjmenovaná česká slova, která se píší s velkým písmenem nebo s malým písmenem podle toho, jak se komu zrovna zamane v hlavě, v srdci (Srdci) a duši (Duši).
   Je to už pár let, co lidé vynalezli českou gramatiku (první Dobrovského pravidla českého pravopisu byla psána v němčině) a pro zvýraznění slov v textu třeba tučná písmena.
   Josef Dobrovský :Geschichte der böhmischen Sprache und Literatur (Dějiny českého jazyka a literatury), časopisecky 1791.

 4. Milane,píšeš:

  …..Ježíš byl Syn boží, nikoli Syn člověka….

  Som asi praštený, ale ja Ti dodnes neviem pochopiť, ako mohla Nehmotná nebytosť, z Duchovného sveta akou bol onen Boh-Hospodin oplodniť nejakú ,,pannu“ z tohoto Hmotného sveta, teda previesť prvotnú defloráciou, keď nemal ani ten povestný ,,fallus-úd“ a nemal ani tie maličké bičíkovce , tie ,,spermaktróny“, či ako ich zovú..

  A keby to všetko aj mal, ako Hospodinov ,,spermaktrón“ prenikol vez ,,škrupinu“ vajíčka Protožidovskej devy, tej inkriminovanej, virtuálnej Marienky …

  …….A prečo si nevysúložil ďalšie dietky božové…

  Prosím, prosím, možno som na tej bilógii, kde sa preberal ,,pohlavný aktuš“, nedával pozor a niečo mi ,,vybehlo“, či ubehlo…

  Prosím dovysvetliť, však je to LEN biológia, teda ,,TO“ bude pre teba hračkou..

  Ak sa budeš tu na webe chovať ako ,,zdechlý chrobák“, tak to nebudeš vedieť vysvetliť ani vlastnými slovami..

  …..Preto nevypisuj náboženské bludy. Za tie sú zodpovední ,,profesionálny veriaci“, tí buzeranti a pedofilovia v tých sukienečkách. Za túto ,,osvetu“ oni poberajú klasickú mzdu od štátu, čiže aj Teba aj mňa ,,ojebáva štát“ cez uchmatnuté dane a živí tak darmožráčov a tlčhubov…

  1. Gilgamešova Noho,
   podle mého názoru Ježíš vznikl oplodněním vajíčka spermií. Já tu neobhajuji žádné neposkvrněné početí panny Marie. Já osobně si myslím, že toto do Bible dopsali po zavedení celibátu, aby mohli celibát nějakým způsobem okecat a zdůvodnit. Nemohli přece otevřeně říct, že je kvůli prachům.
   Nicméně postava Ježíše je unikátní. Protože to, co říká a hlásá je skutečně geniální.
   A jestliže někdo, jak říkáš, ty evangelia zfalzifikoval, tak byli geniální ti falzifikátoři.
   Zkus se, prosím tě, oprostit už od toho nekonečného nadávání na církev a buzeranty v církvi a zkus se třeba jen někdy zamyslet nad těmi radami, které Ježíš dává. I po všech těch zkomoleních jsou ty rady velmi užitečné.
   A ještě k těm buzerantům: Ježíš říká: „Nesuďte, abyste nebyli souzeni. Jakou měrou měříte, takovou bude vyměřeno vám.“ Takže neodsuzuj buzeranty, nebo jich budeš mít ve svém okolí.

   1. Taky neodsuzuji buziky…mam je v praci dva, ale gey parada v Praze to je opravdu hnus!

    1. opatrovnica lesa nie sú dvaja parádni buzíci aj tu na gnosis ? Buzíci ti povedali že je Prahe je hnus ? Nemusia tam chodiť. Nech si spolu pekne žijú, delia sa o jedlo, PC , láska je láska …

  1. Zdravim Marty,

   Behem pobytu na Hawai jsem se dozvedel,ze jeden z vyrazu,ktery pouzivaji puvodni havajcani pro belochy je „bezdechy“. Ptal jsem se proc,a odpovedi mi bylo vysvetleni,ze kdyz se privitavali ,dotykli se navzajem svymi čeli a ,vdechli jeden do druheho svuj dech. Zadna slova. Jiste,z naseho pohledu se jjedna o zvlastni a snad i nehygienicky zvyk :-). A protoze pro belochy byl tento zvyk neco barbarskeho,pojmenovali si je mistni na bezdeche.
   Kdyz pak clovek sleduje jejich tance,tak zjistite ze kazdy tanec predstavuje nejaky pribeh. Dokaží nadherne vyjadrit a popsat sve pribehy skrze tanec. Zadna slova. A to nejen havajcani. Maorove z Noveho Zelandu maji svuj znamy bojovy tanec „Haka“ ,kde sice zaznivaji nejake pokriky na protivnika,ale samotne pohyby tohoto ritualniho tance zarucene nahaneji hruzu protivnikovy jeste pred pocatkem boje.

   Takze s tim tvym citatem jedine souhlasim.
   Mahalo

 5. Márty,

  poslal si link, ktorý sa mi mi neotvoril, asi preto, že sa lik posral…

  Ale vieš, aj Ty sa chováš ako bigot, lebo trepeš budy..

  Ak nie, vysvetli mi, ako mohol mať Boh -Hospodin u seba to Slovo, keď je zrejmé, že slovo je vyslovená, napísaná, alebo vyprdená myšlienka.

  Aj Protožidia v treťom postuláte tvrdia, že Boh nie je OSOBA, teda nie je ani Pozemská bytosť, teda ak platí, že sa ,,a“ nerovná ,,b“ a ,,b“ sa nerovná ,,c“, tak Boh-Hospodin je len a len Nehmotná nebytosť, teda nemá hlasivky, nemá ruky a nemôže vylučovať ani prdy, ktorými sa medzi sebou dorozumievajú napr. slede pod hladinou mora…

  Ak vieš odpovede, očakávam ich, lebo mám oči, ktorými si viem virtuálné písmenká na internete prečítať…

  ……..A ešte P.S, pre ,,Ľojzíka zvedavého“. Protožidia sú predchodcami terajších Židov. Netreba isť hlboko do minulosti, aby si sa nedostal až ku Kainovi, či nebodaj až k hlinenému Adamovi, či hlinenej Evičke, z toho inkriminovaného Edenu .

  ….Tam by si sa už úplne ,,odkvapalnil“…

  1. Gilnozicko!…ty mas stesti,ze jsem Te pred rokem nepotkala v lese!…klidne bych Te odstrelila jako skodnou!…ted uz je ti jine, rada ctu Tvoje nazory…jsou drsne!…reality je tam taky hodne…dekuji…

 6. Milan, píšeš:

  ….Já tu neobhajuji žádné neposkvrněné početí panny Marie. Já osobně si myslím, že toto do Bible dopsali po zavedení celibátu, aby mohli celibát nějakým způsobem okecat a zdůvodnit…

  Konečne jeden z tých odvážnejších, nechcem povedať že ,,osvetlených“, ale jeden z tých, ktorý sa vydali na cestu za osvietením svojho Vedomia…

  A tí buzeranti a pedofílnici sú len takým křovím, aby som poukázal, že najviac Sodomistov a Gomoristov na cm2 je práve vo Vatikáne, kde sa členovia švajčiarskej gardy musia sprchovať v ,,železnom kvádre“, aby neboli všelijakýma biskupmi, polobiskupmi, či inými buzerantami obšťastňovaní do rektálneho otvoru, ktorý normálnym mužom slúži na vylučovanie potravinárskeho odpadu …

  To len dokazuje, že ,,evolúcia“ vyvinula najunikátnejší a najlepšejší bilologický
  systém spracovania a vylučovania biologického vstupného materiálu v celom Univerze..

  Teda nie Hospodin, lebo on len vytvoril len toho celohlinového človeka
  ,,pitekantropusového tipa“ , ktorý vraj podľa Svedkov Hospodinových nebol ani ,,LEN DUTÝ“. Dokonca nebol ani z vypálenej hliny, lebo by to tá Kniha kníh, bola aspoň jediným riadkom spomenula..

  Pisatelia , čiže ,,stvoritelia Hospodina “ ,vtedy ani neovládali výrobu hlinených tanerikov, pohárikov, téglikov ,nedajbože celého
  kuchynského servisu ….

 7. „Rád bych zde uchránil každého před opravdu pošetilým rozhodnutím mnohých lidí, kteří říkají: „Jsem ochoten přijmout Ježíše jako velkého učitele mravnosti, ale nemohu přijmout jeho tvrzení, že je Bůh.“ To je závěr, kterého bychom se měli vyvarovat. Člověk, který by byl pouze člověkem a říkal takové věci jako Ježíš, by nemohl být velkým učitelem mravnosti. Byl by to buď šílenec na úrovni člověka, který se pokládá třeba za vejce, nebo přímo ďábel. Musíme se rozhodnout. Buď tento muž byl a je Boží Syn, nebo byl blázen nebo ještě něco horšího…“

  „Ježíš o sobě opakovaně prohlásil, že je Bůh a nemůže být v žádném případě považován za dobrého člověka či proroka. Tato možnost tu není.“

  C. S. Lewis, profesor univerzity v Cambridge.

  1. ad.„Ježíš o sobě opakovaně prohlásil, že je Bůh“
   No to nevím, jestli to o sobě takto prohlašoval. Spíš vždycky o Bohu mluvil jako o Otci (např. v chrámu). Takže jestliže mluví o Bohu jako o Otci, tak by mi tam spíš seděl ten Syn boží.

   1. Ano, jednorozený Syn Boží, který se stal člověkem a tak i prvorozeným Synem Božím. A pokud Syn Boží, pak tedy stejné podstaty s Bohem-Otcem. Nevím zda jste slyšel o trojjedinosti Boha (Otec-Syn-Duch svatý) a nevím zda jste tuto teorii přijal, patrně nikoliv. Ježíš-Syn je stejný Bůh jako Bůh-Otec, stále jde o jednoho Boha, stejné podstaty, nicméně jde o jinou Osobu pravého trojjediného Boha. Bůh-Otec tvořil skrze Boha-Syna, který se pak stal i jedním z nás. Takto je to v Písmu a těm, kterým to zjeví Otec a dá je svému Synu-Ježíši pak toto vírou přijímají a jsou zachráněni k věčnému životu.

    Biblické důkazy Kristova božství – kopíruji z článku. V Janově evangeliu můžeme číst: „Na počátku bylo Slovo, to Slovo bylo u Boha, to Slovo byl Bůh. To bylo na počátku u Boha. Všechno povstalo skrze ně a bez něho nepovstalo nic, co jest.“ (J 1,1-3)

    Kdo je tímto Slovem, o kterém je napsáno, že je Bůh, že je od věčnosti a že je Stvořitelem všeho, co je? Tady je odpověď: „A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce jednorozený Syn, plný milosti a pravdy.“ (J 1,14)

    Před svým ukřižováním se Ježíš modlil: „A nyní ty, Otče, oslav mne svou slávou, kterou jsem měl u tebe, dříve, než byl svět… …Otče, chci, aby také ti, které jsi mi dal, byli se mnou tam, kde jsem já; ať hledí na mou slávu, kterou jsi mi dal, neboť jsi mě miloval již před založením světa.“ (J 17,5.24)

    Ježíš tedy tvrdí, že byl s Otcem před založením světa.

    Ježíš jim odpověděl: „Amen, amen, pravím vám, dříve než se Abraham narodil, já jsem.“ (J 8,58)

    V tomto verši se Ježíš označuje Božím jménem „Já jsem“ (viz Ex 3,14) a tvrdí, že existoval před Abrahamem. Židé jasně pochopili, že se Ježíš prohlašuje za Boha a chtěli ho kamenovat (viz J 8,59)

    Můžeme číst i o tom, že Ježíš odpouštěl hříchy, což může činit jen Bůh. (Luk 5,20-24). Ježíš o sobě také jasně říká, že „Já a Otec jsme jedno.“ (J 10,30)

    Tomáš, jeden z Ježíšových učedníků dosvědčil, že Ježíš je Bůh a Pán (viz Jan 20,28) a Ježíš ho za to nekárá ani ho neopravuje. Když se Ježíš otázal Petra za koho jej považuje, Petr vyznal: „Ty jsi Mesiáš, Syn živého Boha.“ (Mt 16,16) Ježíš nereagoval na Petrovo vyznání tím, že by ho opravil, ale potvrzuje jeho platnost i zdroj: „Blaze tobě, Šimone Jonášův, protože ti to nezjevilo tělo a krev, ale můj Otec v nebesích.“ (Mt 16,17)

    1. „Ja a Otec jsme jedno“
     „Ty jsi Mesias, syn ziveho Boha“
     …a kdo tam namontoval Ducha Svateho ???

  2. Jistě, Ježíš byl Boží syn a dobře to o sobě věděl. Většina lidí ale stále jeho učení nepochopila a místo aby hledali Krista v sobě, drží se oficiálního církevního výkladu.

   Pak se dočítáme takové nesmysly, že Ježíš musel být buď Boží syn, nebo šílenec. Ovšemže pro nevědomé jiná možnost není. Ale když pochopíte, v čem je ten vtip, je to najednou jasné.

   1. Šárí, přeji úspěšné hledání Boha v sobě samém. Nebo už jste jej objevil/a?

    1. Nepsala bych o něčem, co jsem nezažila, takže ano, už jsem ho objevila.

    2. Šárí,
     nechtěla bysta nám o tom napsat něco víc? Třeba článek nebo nějaký delší příspěvek?

    3. Takže předpokládám, že jako další „Boží Syn“ (vedle Ježíše) umíte chodit po vodě, křísit mrtvé, uzdravovat ostatní, odpouštět hříchy, atd.

 8. Anonym, píšeš:

  ……„Ježíš o sobě opakovaně prohlásil, že je Bůh a nemůže být v žádném případě považován za dobrého člověka či proroka. Tato možnost tu není.“

  Aj Ty si asi z tej sorty ,,praštených „, alebo si Svedok Hospodinov, ktorý bol s magnetofónom B 53 stereo prítomný pri všetkých Ježiškových rozhovoroch, ktoré virtuálne poviedával u okrúhlého ohníčka za prítomnosti dvanástich mesiačikov…

  Aj tí sú z Duchovnej hmoty , ako onen virtuálny Ježišťok…

  Za šrenie ,,polašnej správy“, že si bol prítomný pri Ježištekovi ,môžeš dostať aj ,,basu“, lebo skutok sa nemohol stať, pretože oplodnenie Marienky Hospodinom sa nedokázalo.

  Ani experimentálne, ani ,, in v skúmafke“…

  Keď sa Ti priťaží,po tejto informácii ,volaj Dr. Chocholouška na Bahnhoff strase 17, Baden-Nebaden ….

  1. To „oplodnenie Marienky“ je tvoje doživotní trauma.

 9. Traumatizovanému Lojzíkovi,

  ktorý napísal vetu ,,astrálnego tipa“ : Čítajte, že : To „oplodnenie Marienky“ je tvoje doživotní trauma.

  Ak si taký dobrý vykladač náboženských blábolov, vysvetli mi vlastnými slovami a môže Ti pri ,,tom“ pomáhať aj Nehmotná nebytosť, že ako mohol Hospodin oplodniť Protožidovskú Marienku, keď vieme, že Hospodin nie je osoba, čiže nemá penis, ejakulát a libido….

  A nie, že zalezeš a stratíš sa, ako ,,hotové“ imago v chrastí…

  1. Já nejsem žádný vykladač náboženských blábolov. Kdybys místo o „oplodnění Marienky“ přemýšlel o tomto, bylo by to užitečnější.

   „Mistře, které přikázání je v zákoně největší?“
   On mu řekl: „‚Miluj Hospodina, Boha svého, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí.‘
   To je největší a první přikázání.
   Druhé je mu podobné: ‚Miluj svého bližního jako sám sebe.‘
   Na těch dvou přikázáních spočívá celý Zákon i Proroci.“

   1. Je tam jeste jedno prikazani!…Miluj svou Maticku Zem!…

 10. Vieš čo, musím Ti Lojzíku samostatný , bratranec Lojza traumatizivaného a svokor Lojza vyrážkovaného s diagnózou TG 123654 , napísať, či konštatovať:

  …Ty nie si vôbec ,,samostatný“, si v sieti náboženských bludov a čo je horšie, Ty si to ani neuvedomuješ a nemáš ani vlastné vysvetlenie, na ,,TO“, čo si citoval…

  Tie citované kecy si tak pravdivé, sko že moja ,,zlatá žila“ mi priniesla bohatstvo nedozierných rozmerov. Ver, kto je nablblý…

  To ,čo si citoval, sú tisíc krát precenzúrované slová, ktoré v kolektíve dutých hláv v 3-4 storočí pozapisovali tí Protokresťania, ktorí ,,TO“ zlo na nás zoslali..

  Kde máš vôbec istotu, že to, čo je vkladané do ,,virtuálnych úst“ Ježišťoka ON niekedy vôbec povedal ???

  A kde je vôbec dôkaz, že po Zemevajci vôbec nejaký dvojnohý Ježišťok vôbec pobehoval ???

  Musím Ťa sklamať, Ježišťok ako je to v NZ je od A-Z vymyslený…

  Kto tie dialógy, ktoré tu cituješ, zapisoval ?? Boli to Svedkovia Ježišovi, ďalšia to kasta vyvolených ?? A kde sú v NZ , či inom ,,spise“ spomenutí ?

  ….Lebo ak chceš naznačiť, že to od ,,slova do slova“ zapisovali tí jeho ,,poskokovia“, teda tí apoštolovia, tak Ti musím pripomenúť, že to boli negramotní ťulpasi…

  Všetky akože svedectvá boli postupne a v úpnej tajnosti ,,vymyslené 200-400 rokoch po ich smrti“, ak vôbec taká cháska, ako boli tí apoštolovia existovala..

  Podľa mňa , boli len ,,mnemotechnickou pomôckou“ , na vydláždenie cesty ,,do pekla“, po ktorej s hrdo vztýčenou hlavou kráčaš aj Ty, Lojzo samostatný …

  Jediné, čo som si JA zobral ako Ponaučenie z krízového vývoja rokov 0-35 , je to, že môžeš celý život žiť ako lajno , ojebávať, chovať sa ako sviňa , lúpiť, či vraždiť, bude Ti ,,zabudnuté“, ak tesne pred smrťou ,,všetko“ oľutuješ a to zdôrazňujem, nemusíš byť ,,pribitý“ ani na kríži, ako ten, čo TAM a VTEDY visel vedľa virtuálneho Ježišťoka ….

  …..Len musíš 3x nahlas povedať : SEZAM ZAVRI SA, ak to stihneš…

  A ešte jedno, ak si do tých Nehmotných nebytostí vášnivo ,,zamiluvaný“, skús k tomu MUdr. Chocholouškovi na tú adresu, však vieš kde , tam na Bahnoff strasse…

  Dúfam, že ďalší Lojzovia už na sklade nie sú, lebo sa z toho už nakoteného naozaj poseriem …

  …. A nie, že zalezeš a stratíš sa, ako ,,hotové“ imago v chrastí, alebo ako zatiaľ sa neozvavší Lojzo trasorítka, či taký nejaký tiež Lojzo…

  1. ad.: „Musím Ťa sklamať, Ježišťok ako je to v NZ je od A-Z vymyslený…“

   Jak to, vždyť ně dodnes nosí na Vánoce dárky!

  2. Gilgameši, bacha na to, aby se zlatá žíla nerozšířila ze střevních závitů do mozkových. Odtialto tak vyzerá, když píšete :
   „teda tí apoštolovia, tak Ti musím pripomenúť, že to boli negramotní ťulpasi.“
   Apoštolů bylo 12 a se sv. Pavlem 13, bez Jidáše zase 12. Dva z apoštolů ( Matouš a Jan) byli evangelisti, to je napsali evangelia, takže negramotní nebyli a ťulpasové už vůbec ne.
   Ve středověku se lidé ( i od sebe navzájem) učili číst nahlas, hlavně se četla bible. V době pobělohorské v době temna tištěná Bible kralická napomohla udžet českou gramostnost v době rektolizace a germanizace. Bible kralická byla ( několik století) nejčtenější českou knihou.
   Kolem 1848 slovenští národopisci ( první byl Bernolák a jeho bernolákovština) a štúrovci a následníci z psané češtiny a středozápadoslovenského nářečí vyrobili psanou slovenštinu nebo tak nějak. “ Vyhlásenie staroslovenčiny ( vycházející z češtiny) za úradný jazyk Slovákov chápali štúrovci ako útok na svoje politické a kultúrne snahy, ako zaznávanie všetkého pozitívneho, čo spisovnou slovenčinou dosiahli v prospech svojich rodákov“
   https://sk.wikipedia.org/wiki/Boje_medzi_Staroslov%C3%A1kmi_a_%C5%A1t%C3%BArovcami
   Takže nebýt Bible kralické, tak nemáme češtinu ani slovenštinu ve Vaší části Zeměplacky pod Tatrami. Psal byste jako Attilova nebo Hunyadiho noha. Radím se polepšit a omluvit za napadání křesťanství a bible. Vaše cyklické výlevy zlaté žíly v obou hemisférách ( Nebeský taťulda, Marienka, Ježíško) spláchnout nebo Vás jako chovance ústavu dovezou k Chocholouškovi.

 11. Někteří zdejší diskutující si lebedí nad detailem a smysl jim uniká.

  Pan Žáček přiznal, že opomněl uvést Světlo, světlo……, jak se mu to mohlo stát, to nevím. Celý článek by tak v těch třech významech Světlo, světlo, Syn, syn a Slovo, slovo, získal na ucelenějším pohledu na celek a jeho důležitost v tom mystickém chápání těchto zásadních pojmů.
  Ještě doplním – některé reakce mi připomínají to, co zásadního kdysi vyřkl Hilel Babylonský / jako i možný učitel Ježíše / – „pokud jsi pochopil správně ducha, detail se o sebe dokáže postarat sám“.

  Jinak, považuji stručný článek autora za zvýraznění toho důležitého, o čem Ježíš Kristus učil.

  1. Zdravím všechny po mé krátké odmlce.
   Luboši, článek jsem psal a tu statistiku vytvořil podle ekumenického překladu NZ z r.1985. Tam, na rozdíl třeba od Bible kralické je v počátku Prologu to světlo s malým es.
   Považuji Janovo evangelium za text ryze mystický. Upřímně, je mi jedno, jestli byl Ježíš Kristus něčí bratranec či jeho matka něčí sestřenice. Nejdůležitější je, že přišel a přinesl poselství. Ty mnou zvýrazněné pojmy mají v kontextu jeho učení mystický význam. Ti, kteří rozumí, pochopí. Duch jako Slovo žádnou evoluci nepotřebuje, potřebuje ji člověk, jeho poznání sebe sama v mimo tělesné úrovni. To je hlavní úkol pro lidský život. Že ten krok vývoje lze uskutečnit jen v těle člověka, v přijetí Slova, v poznání Světla, a to prostřednictvím Syna, to je pro mne zřejmé a vůbec mi nevadí, když někdo hledá něco v neposkvrněném početí, Slovo nazývá blbostí či se hrabe v gramatice. To, že vývoj jazyka českého přinesl pro tyto důležité pojmy – Světlo, Slovo a Syn – jen jen taková zajímavost. Téma bych z toho nedělal.
   Pěkný den.
   Dlužím ti odpověď v naší mailové korespondenci. Tvůj příspěvek tady ale chápu a zasloužil si moji stručnou reakci.

 12. GN:bez urážky ty tvoje komenty to je fakt síla :))jinak v pohodě???:-)))

 13. Miloslav píšeš:

  ……….GN:bez urážky ty tvoje komenty to je fakt síla :))jinak v pohodě???:-

  Ďakujem za opýtanie, mám sa sa striedavo dobre a potom ešte lepšie…

  A pre Pardála , ktorý píše:

  Apoštolů bylo 12 a se sv. Pavlem 13, bez Jidáše zase 12. Dva z apoštolů ( Matouš a Jan) byli evangelisti, to je napsali evangelia, takže negramotní nebyli a ťulpasové už vůbec ne…

  Je to od Teba pekné, že ,,vlastným telom“ hájiš česť a gramotnosť oných 2-och evanjelistov , ale niet dôkazov, že tí dvaja ťulpasi aj boli onými autormi tých paškvilov…

  Nenašli sa totiž origináli napísané v aramejčine, ale len opisy opisov a preto je možné predpokladať s pravdepodobnosťou hraničiacou s istotou, že sú to ,,maskované podvrhy“, pre odrb odrbateľných človekov , ktorým chýba onen inkriminovaný ,,sopel“ v lebeni, ktorý niektorým slúži na ,,filtrovanie informácií“..

  Oni , teda tí bez toho ,,sopla“ sa totiž riadia len ,,dušou“, ktorá je vraj v ľudskom tele uložená v ,,schránke utajenia“, vo forme vákuovo – izotopickom a riadia celý chod života veriaceho prvého levela…

  Pardále, rád by som vedel, ako môžeš žiť v duálnom rozpoložení, keď si na ceste k ,,osvetleniu“, ale si zároveň gniavený ťažobou z minulosti, asi ešte z prežitej traumy v detstve …

  Mám dojem, že mnohé chápeš, ale strach ,,z úniku náboženskeho objatia“ je ešte príliž silný a nedokážeš urobiť ten skok do ,,neznáma“ …

  1. Gilgameši, nežiju v duálním rozpoložení, zatížený minulostí ani traumaty z dětství, dospělosti ani ze stáří. Prostě žiju, takže ten krok do neznáma mě teprve čeká, jako každého, to je jediná jistota, že umřu a pak už nic. Duchovní hodnoty prožít za živa s oblohou nad hlavou, ne s hlavou v oblacích a astroduší navždy v kosmu. Mezi tím si myslím, že není třeba na všechno kálet počínaje biblí, to je to Vámi popisované filtrovanie informací v lebeni. Pokud je filtr plný, tak nefiltruje, ale kalí.

 14. Pardále,píšeš:

  Teda som so všimol,že si občas, keď Taťulda nebeský ,,dá priestor“, aj zaftipkuješ, čo znamená, že používaš aj výlučky svojho vedomia a nielen tú ,,prostými ľuďmi a náboženskými diletantmi propagovanú vákuovo izotopickú ,,dušu“…

  Však vieš, ,,duša“ v materialnom svete je len jedna či dve. Tá prvá je bicyklová a tá druhá možno aj tá motorkárska …

  Tie pneumy, sú cirkevný vynález, ktoré ich duté hlavy vymysleli už za Protoegypťanov a sukienkoví tajtrlíci sa ňou ešte stále zaháňajú aj dneskáj …

  Však prečo nie, človek je tvor ,,poseroviego tipa“ a je posratý, keď si pomyslý, akými čarami vie narábať napr. dedko Gandhalf, či ako ho…

  Ano, poviem Ti,ten potemkinovský dedko Gandhalf mi je sympatickejší, ako Nebeský Taťulda, lebo vraj pomáha ,,tým dobrým“ a ten druhý , je ako Unterwassermann, topí všetkých a všade. No dobre, ponechal vraj pri ,,neživote“ toho oného…

  A nechci mi nahovoriť, že ten ožran, ten Noe, by bol Tvojom vzorom , lebo mojim určite nikdáj nebude, lebo sa on nechal unášať prúdmi mora, ako ,,stratená duša“ vo vesmíre všednosti a v 53 odtieňoch tej inkriminovanej ,,sivej „…

 15. matko,

  prečo píšeš Pravdu s veľkým ,,K“…

  Aha, Ty myslýš tú ,,Pravdu“ na cigaretkovom papyruse od toho dvojtretinového Žida toho Potemkina, ktorý sa dal nazývať aj Lenin I, syfilitický …

  1. Aj, Gilgamešova noho, že bych byla až tak dobrá v myšlení?
   Leninu žel (nebo jeho nemoci žel), v neprospěch lidstva, bývám také sousedem Pravdy, možná i pravdy, a doufám, že občas i ne-Pravdy i ne-pravdy. Na výběr toho je, jé je…každý si může naservírovat, co mu libo :-)

Diskuse byla ukončena.

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2022

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Tento web používá jen nezbytně nutná cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení.

Odkazy:

Slunovrat Agentura BYTÍ Záhady-Zdraví.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference