mapa stránek || vyhledávání

Proč meditovat – úvod

„Na každý den umírám, skrze slávu naši, kterouž mám v Kristu Ježíši Pánu našem.“

Pavel v 1. Korintským, 15:31, z Kralické Bible.

Také je známé nabádání ze slavné knihy Mirdad:

„Umírejte, abyste byli živi. Musíte se soustředit do očního centra, a pak budete žít věčně. Jinak žijete jen pro smrt. Pokaždé, když žijete, musíte zemřít, a tak umírejte, abyste žili. Naučte se umírat, abyste mohli začít žít, a žijte navždy.“

meditaceNaše duše je svým nižším vědomím rozprostřena přes devět venkovních bran hmotného těla /otvorů/ do světa, kde ji přes mysl člověka drží smyslové vjemy. Tím je uvězněna tak, jak si svým připoutáním k věcem, touhám a vztahům zaslouží. Umírat denně znamená praktikovat stažení vědomí či pozornosti od nástrah světa a dostat ho s trpělivostí a kázní do jediného bodu, do třetího oka, jako jediné brány, která je otevřena dovnitř. Za plného vědomí se tam může člověk dostat meditací a při zvládnutí tohoto denního umírání, a bude-li naše oko čisté, lze se za života a pomocí této praxe navracet a také si tuto cestu libovolně zopakovat. Lidé, kteří soustřeďují vědomí do očního centra a jsou ve spojení se Slovem, „umírají“ tak v meditaci jen zdánlivě. Tělo žije, i když všechny jeho funkce jsou značně zpomalené. Krev obíhá, dech je prohloubený a pomalý, končetiny se stávají necitlivými. Ale srdce a ostatní tělesné orgány pracují, jak mají. Člověk je mrtvý pro svět! Do nitra vstupuje a opět vystupuje svojí vlastní snahou, ale pouze a jen s Milostí Boha. Evangelista Jan cituje slova Ježíše v kapitole 10:18:

„Nikdo mi ho nebere /život/, sám ho pokládám. Mám moc ho položit a mám moc ho zase přijmout. Takový příkaz jsem přijal od svého Otce.“

Jak krásná definice meditace – může být v těle, kdy chce a může tělo opustit a být s Otcem, kdy chce.

Toto je stručné vyjádření a popis důležité části duchovní Cesty za života v hmotném těle, příprava na opuštění těla meditací. Předchází ji nutnost vedení čistého a morálního života, neubližování, nepožívání vědomí měnících látek, alkoholu, drog… a poté pravidelná a opakující zkušenost, která vede k samotné realizaci. V ní lze prožít doslova transport duše, který člověku odkrývá nadsmyslovou realitu všech věcí, a když je takto pozná, pak teprve může správně jednat. Pak takto praktikující člověk může znát dobro a činit dobro ostatním i sobě.

A proč se připravovat na proces umírání, proč umírat za života? A je čeho se při meditaci bát, čeho se vyvarovat? Další odpovědi i na jiné otázky snad příště.
 

Václav Žáček /Venda/

Podle zdrojů učení Sant Mat a Nového zákona Bible
 

Poslední články autora:


hodnocení: 4.6
hlasů: 10
Print Friendly, PDF & Email

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2024

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Tento web používá jen nezbytně nutná cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení.

Odkazy:

Slunovrat Agentura BYTÍ Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Česká Konference