mapa stránek || vyhledávání

Proč se za 30 let u nás neobnovila národní a státní elita

Nedávno se na Dvojce pozastavil Jiří Grygar nad faktem, že se u nás po převratu nekonstituovala nová, národ a stát reprezentující a jeho roli v Evropě posilující elita. Neodvážil se ale zamyslet nad tím, proč se tak nestalo! Protože já nejsem ani politik, ani funkcionář „neziskové“ organizace (Sisyfos), ani nic nemám, tak se o popis příčin této nešťastné situace mohu drze pokusit.

T. G. Masaryk (1919)

Za prvé je to proto, že po převratu v roce 1918 stanul v čele T. G. Masaryk a určitým způsobem se choval. Dále se obklopil lidmi jisté osobnostní kvality a nepřijal a nejmenoval do funkce nikoho, kdo určitou výši osobnostní kvality neměl. Naproti tomu po převratu 1989 stanul v čele, pověřen mocí velmocemi, Václav Havel. A ten se choval své osobnosti odpovídajícím způsobem. A obklopil se lidmi umělecké galerky a jinými „šoumeny“, které nechci charakterizovat. To ať si čtenář udělá sám. Ti se po jmenování do státních funkcí chovali tak, že média na Západě z nich byla nadšená.

Kvalita těchto lidí octnuvších se u moci způsobila, že privatizace a obsazování řídících funkcí ve státě postupně dopadly tak, že stát a lid obecný byl okraden a úroveň kultury obecně upadla na americké nivó. A parlament je dodnes obsazen podivnými zjevy, copatými a zjevně žvanícími individui bez předchozích skutečných tvůrčích výsledků.

Jen v důsledku tohoto stavu všeobecného marasmu, již viditelně „řvoucího“ i na občana o politiku se nestarajícího, mohlo vzniknout a vyhrát volby hnutí s charakteristickým názvem „asociace naštvaných občanů“ (ANO)! A k volbám přestala chodit polovina občanů!!!

Za druhé proto, že elitou se myslí inteligencí nadaní lidé, oddaní vnitřně státu a národu. Ctící předky a podporující potomky. Elitou nemohou být lidé oddaní penězům a metálům ze zahraničí. A dokonce penězům odkudkoliv! Již si představuji, jak zahraniční funkcionáři vyzdvihují a odměňují u nás osobnosti, které jsou užitečné pro vzrůst a rozmach českého lidu a národa??? (Ne pro zahraniční „hodnotitele“.) Kam zmizeli ti dnešní „Hlávkové“a „Muchové“, kteří celý život tvrdě pracovali, relativně zbohatli, a dílo odkázali národu? A podpora možností rozvoje nemajetných nadaných? Že by se převlékli za „Krejčíře, Bakaly a Kožené“ a ještě se to nepoznalo?

Za třetí proto, že národ a stát musí být veden ideou nebo soustavou idejí. Tedy náboženstvím. V Česku ale přetrvávající ateizmus takovou soustavou idejí není! Český národ přece jasně pomohlo konstituovat křesťanství. Nejprve v čistě katolické podobě. Po období jeho úpadku se vědomí rozštěpilo na hašteřící se katolickou a evangelickou tradici. Což národní povědomí v některých aspektech oslabilo. Třeba možnostmi politického zneužívání schizmatu ze zahraničí. V jiných aspektech ale posílilo! Např. posílilo schopnost kritického myšlení a reálného hodnocení situace rozhodující masou národa v době pohybu velkých světových sil (1938, 1945, 1948, 1968, 1989, 2018). Aniž by tato masa Čechů byla v těchto krizích elitou vedena, chovala se překvapivě racionálně. Třeba v kontrastu s chováním jednostranně katolických Poláků, kteří v takových křižovatkách dějin utrpí vždy velké ztráty ve všech rozměrech. Sice udrží hrdost, ale za jakou cenu.

Elita národa tedy není u nás nyní proto, že po převratu 89 se nevynořila soustava přesvědčivých idejí, které se říká náboženství. Jen to by osobnostně generovalo mravně stabilizované a předvídatelné jedince. Myslím že po 89 v Česku nastal stav, kdy „stará“ dobrá náboženství nebyla schopna před moderním člověkem obnažit staré a věčné duchovní (nadčasové) pravdy, které jsou v nich zasazeny. Ty o bytosti člověka, o jeho smyslu bytí na zemi. Nestaly se pro masu zmatených občanů dostatečně přesvědčivými v konkurenci často zmatečných až šílených teorií a manipulací. Dokonce katolická církev v sobě chová biskupy a kněze podporující i ve volbách vítače muslimů do „království českého“!

Legračním náboženstvím protinárodních sil se stalo „multikulti“. Uvedu příklad. Nedávno se mě jeden stoupenec „vědeckého světového názoru“ ptal: „Josefe, jak to, že společenská a pořádková situace vypadá různě na Šumavě ve vesnicích 5 km od sebe vzdálených. Tedy v české a rakouské. To nemůže být genetikou!“ (Rakouská společenská situace je mnohem lepší.) Já odpovídám: „Erichu, to je velmi jednoduché! V rakouské škole přijde do první třídy pan farář a říká dětem, že existuje spravedlnost a zákony a že Pán Bůh všechno vidí! U nás přijdou do třídy děti integrovaných deklasovaných vrstev a vyučují o přestávkách ostatní: Smí se všechno, jenom tě nesmí chytit!“ Děti vyjdou školu a vidí pak „podnikání“ a politické chování mnohých!

Je přece každému jasné, že civilizaci, stát a život národa neurčují jenom psané zákony, právníci a policisté! Ale hlavně soustava nepsaných pravidel „slušnosti“, elitou národa a následně všemi žitých! Vlastně duchovních neboli náboženských zákonů mezilidských vztahů a zvyklostí! Na kom začne být v normální společnosti vidět, že je nežije, je elitou a tím hlavní masou společnosti „odepsán“. Je společenskou nulou bez ohledu na majetek! A to u nás a k mé hrůze i v celé EU a Západní civilizaci viditelně nefunguje. Zbohatlíci jakýmkoliv způsobem (nechytli je) si s pomocí právníků a zneužívání psaných zákonů dělají co chtějí! Neziskové organizace soukromníků se věnují politice!!!

Takový stav národů a civilizací, neboli rozklad kultury, byl na všech kontinentech v dějinách již mnohokrát a vždy skončil velkým krachem. Za tohoto již kritického stavu věcí u nás a v EU ovšem odpovědní poslanci v parlamentu, místo aby hledali skutečná východiska, „tárajů a tárajů“. Momentálně považují „ti zaručeně praví demokrati“ za nejdůležitější věc k zákonnému projednání „stupeň prověrky hradního kancléře“!

Člena skutečné elity národa lze snadno poznat: Uznává výsledky voleb, ať jsou jakékoliv! Jestliže se osobnosti výsledky voleb nelíbí, má mít natolik velkou vlastní inteligenci a intuici, že v tom rozezná svou vlastní vinu. Nepřesvědčil hlavní masu voličů! Demokratická společnost přijala přece princip: Koho si lid zvolí, tím je odměněn nebo potrestán! Musí si být vědoma toho, že zvolený hlupák nebo darebák bude nerespektovat boží zákony, duchovní zákony, a ty se vrátí ve formě národní karmy! (Zákon setby a sklizně.) A odnesou to hlavně neprozřetelní voliči. Vítači např. sejí muslimy a chtějí sklízet toleranci! Podle bible „fíky z bodláčí“!

Z výše uvedeného vylíčení by se mohlo zdát, že osud národa a úsilí našich předků jsou zpečetěny v kýmsi plánovaném rozplynutí v mase evropských nádeníků, jejichž myšlení má být paralyzováno hecy hypnotizujících médií a „společensko-vědních škol“ a tím „cool“. Ale já nejsem pesimista, protože „cítím v kostech“ generální světovou klimatickou a biologickou změnu, která plány těchto satanistů pohřbí.

A pro její akceptaci a tím k přežití globální změny se u nás v mase národa vytváří „ostrovy pozitivní deviace“ nejrůznějšího typu a směrování. Její členové jsou vlastně tou novou konstituující se národní elitou. Skrytě satanisty ovládanými médii ovšem neviděnou! Opřou-li se tyto „ostrovy hlubší duchovnosti“ kromě nových přístupů k pojetí a žití života (stravování, soužití s přírodou a nehonění peněz za každou cenu) o vyšší kvalitu žití vztahu muže a ženy neboli rodiny, o duchovní sílu našich předků a Řídícího ducha národa, dostane se jim mimořádné pomoci ve světové krizi a český národ vkročí po převratu do nové éry země již jako velký!
 

Josef Staněk
 

Poslední články autora:


hodnocení: 4.5
hlasů: 22
Print Friendly, PDF & Email

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2023

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Tento web používá jen nezbytně nutná cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení.

Odkazy:

Slunovrat Agentura BYTÍ Záhady-Zdraví.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference