mapa stránek || vyhledávání

Cesta

Cesta, jako podstatné jméno, značí popis něčeho, co vede odněkud někam. Ať je to již cesta v konkrétní krajině či zemi, z bodu A do bodu B, z vesnice do města, …., či cesta abstraktní, ne však méně skutečná. Cesta jako jóga. Najít si význam slova jóga není složité. Pro mne má především ten vnitřní a duchovní význam.

Na jakékoliv cestě se mohou objevovat překážky. A to charakteru přirozeného, tedy dané v našem případě přírodou, jako jsou vodní toky, strže, pouště bez vody či mrazivé pustiny, či na duchovní cestě překážky, které vytváří naše sofistikovaná mysl. Pokušení, chtivost, hněv, sobeckost, žárlivost…. V knihách duchovní moudrosti se říká, že dokud člověk absolutně nepřekoná a neovládne svoji mysl a její „věčné“ podněty, což je možné jen pomocí jógy, s kázní, s jasným cílem, nemůže poznat samotnou Pravdu, nemůže poznat Nejvyšší bytost. Dokud člověk jógu neprovádí v denní praxi a hledá jen a jen v knihách, získává své vědomosti jen z těchto knih. Nic víc. Vědomosti zprostředkované. Čte…, zamyslí se a třeba i radostně konstatuje, ano, tak to je. Anebo správně, tak to bylo. U toho či jiného autora? Jak si to, co je v knihách napsáno, ověřit? Odpověď je jednoduchá. SVOJÍ VLASTNÍ CESTOU.

Existuje „PRAXE ČTYŘ JÓG“ /nebudu v jejím popisu používat slova z cizího jazyka/:

 1. Nezávislost, odpoutání se.
 2. Rozlišení, poznání.
 3. Šest druhů bohatství – tedy vyrovnanost a klidná mysl; sebeovládání; nezávislost na ceremoniální službě; trpělivost; víra a poslední je hluboká meditace.
 4. Touha po spasení.

To, že někdo opustí svůj domov, jde do ústraní, samoty v klášteře, žil by třeba i v jeskyních zcela bez civilizace, mělo by to značit nezávislost?

Lze vydávat za schopnost rozlišovat /správně/ čtení knih?

To, že někdo se naučí snášet hlad a žízeň, překonávat teplo či chlad a ze znalostí knih u něho vzniká něco, čemu říká, že jde o ovládání mysli a smyslů, má toto být těch zmíněných šest druhů bohatství?

A je snad vyhledávání společnosti těch dnešních přemnohých mudrců ve spojením se čtením duchovních knih ta pravá touha po spasení?

Nevědomost tomuto světu vládne. Pravá cesta je cestou odevzdání se. Ten kdo ví, žije ve vědomí pravé podstaty světa, ten již umí i vést lidi, kteří chtějí a upřímně věří, ke spasení. Nabídnout osvobození od otroctví tohoto světa. Hledat a realizovat „dobro pro lid“, tj. třeba je vzdělávat, živit je, stavět pro ně chrámy, zakládat veřejné spolky, organizovat jim zábavu, nabízet nové a nové dobroty …., udržovat a podporovat jejich egoismus, to není pravá práce na dobru pro člověka hledajícího pravý smysl života. To ať zajišťují jako jistou „daň“ ze zotročování lidí ti bohatí a mocní, pro které lidé vlastně dělají.

Ten, kdo chce opravdově vést lidi, musí nenásilnou formou zbavovat lidi otroctví mysli, v jejímž područí se nacházejí a umět jim pomoc k dosažení jejich vlastní vnitřní formy. Cílem pak je to, aby poznali sebe sama, aby byli zbaveni pozemského trápení, bolesti a zbavit je utrpení stálého rození a umírání.

Pravý duchovní vůdce se nepozná podle toho, jaký má oslnivý a nákladný šat, jaké úžasné ceremoniály provázejí vymyšlenou modloslužbu. Pravý duchovní vůdce dochází ve svém vnitřním životě k poznání vyšších světů a hlavně pak vede své žáky k stejnému cíli. Je toho plné evangelium Jana z Nového zákona. Pravý duchovní vůdce zná zcela jiný svět, který je mimo tuto dualitu v našem trojrozměrném světě. Je mimo svět Negativní síly, která tento svět spravuje svými zákony. Pravý duchovní vůdce je totiž nad těmito zákony. Důsledky provinění z nedodržování těchto nižších zákonů nebere za jednotlivce na sebe. Učí však, jak nenabírat nové odplaty a jak zasévat dobré semeno pro sklizeň úrody konkrétního jedince, pro kterého je zářícím Světlem.

Čím ztrácíme čas, který nám byl vyměřen a o jehož konci nic nevíme?

 • Čtením posvátných knih a například i konáním poutí či účasti na jiných, lidmi vymyšlených rituálech.
 • Tím, že se nesnažíme pochopit, co je Láska, která dala vzniknout tomuto světu.
 • Tím, že neodmítáme tisíce pokušení mysli, projevy smyslnosti, chtíče, chtivosti.
 • Tím, že nasloucháme lidem, kteří se domnívají, že to či ono rádi uslyšíme. Takovým lidem, kteří nás vedou na falešnou cestu.
 • Tím, že nenasloucháme naší vnitřní modlitbě, kde si přejeme žít především v Jeho vůli.
 • Tím, že si neuvědomujeme, že naše úsilí a naprosté odevzdání se do Jeho rukou je projevem Lásky.

Přivoňme ke květině, jinak její vůni nepoznáme. Ochutnejme jídlo, čtením jídelního lístku se nikdy nenajíme. Náš Otec miluje naši cestu oddanosti. Upřímnou a hlubokou touhu, na níž se projevuje vděčnost za vše. Protože vše, co od Něj dostáváme, to jsou dary pro naše povznesení se na vyšší úroveň. Naučme se nejdříve naslouchat a otevřít ve světě své srdce. Když ta důležitá slova vstoupí do našich srdcí, poznáme to na našem jednání. Jinak řečeno, co je uvnitř, odráží se i ven. Nechme v nás zemřít to neušlechtilé, to, co ničí třeba jen vztahy mezi lidmi. Postupně se nám pak později v meditaci otevře vnitřní sluch a vnitřní zrak. Smysly, kterými disponuje naše duše. To vzácné, které prezentuje perla či poklad v nás nalezený, si proto náležitě opatrujme.

Svět je divočinou. Podívejte se bez předsudků kolem sebe. Na války, násilí, lži a podvody. Sami jsme si ho ale takto vybudovali. Některým lidem to vyhovuje, protože z toho mají teď bohatství. Je to však jejich nevědomost. Z tohoto světa si nic, na co se tak napachtili, pro což používali lest, přetvářku či lež, stejně neodnesou. Po smrti budou opět zase a jen těmi nahými. Tento svět je pomíjivý. Proto si opravdu budujme své poklady v nebi.
 

Václav Žáček /Venda/
S použitím pravých slov učení Sant Mat a podle vlastních zkušeností.
 

Poslední články autora:


hodnocení: 4.5
hlasů: 6
Print Friendly, PDF & Email

99 komentářů

 1. Milí diskutéri, – když dva dělají totéž, není to totéž.
  Šrí Ramana Maharši řekl : „Cílem je zastavení aktivity mysli. Jsou různé metody. Dokud je pro tento cíl vynakládána snaha, nazýváme to jógou. Snaha je jóga.“ Snahou uklidníme mysl a to, co přijde, je osvobození, Boží milost. Není možno směřovat snahu na získání Boží milosti. To je stejně pošetilé, jako plácáním do vody se snažit uklidnit hladinu rybníka, do kterého jsme vstoupili. Zklidněme sebe a vodní hladina se také utiší.
  Mnoho lidí praktikuje jógu Sant Baldzít Singha, a mnoho lidí navštěvuje ašramy Šrí Ramana Maharšího, ale kolik z nich dosáhlo osvobození?

  1. Kolemjdoucí

   …cílem je zastavení aktivity mysli…
   Jak snadno se dají zploštit hluboké pravdy.
   Cílem není zastavení aktivity mysli, cílem je poznání Boha – prostřednictvím zastavení aktivity mysli (protože dva jedněmi ústy mluvit nemohou).

   …Není možno směřovat snahu na získání Boží milosti…
   Není možné podat řádný výkon bez řádné výbavy.
   Kdo je vybaven pravdivostí, pokorou a láskou, teprve ten se může efektivně snažit o poznání Boha – prostřednictvím zastavení aktivity mysli – a teprve tomu pak věnuje Bůh svou milost a nechá se poznat. Protože podobné poznává podobné.
   Stoprocentně (a bez nutnosti návštěv ašramů).

   P.S. Bez zmíněné výbavy samozřejmě může člověk v meditacích zastavit aktivitu mysli a může přitom poznat cokoli, od různých euforií po nejrůznější bludy.
   Ale nemůže tak poznat Boha.

  2. Kolemjdoucí

   k Vašemu – zastavit mysl, snaha o zastavení mysli pomocí jógy.

   Snaha o něco vyplývá z nespokojenosti s tím co je. Pokud jsem nespokojený s tím co je stavím se tím do pozice toho, který ví jak by to mělo být. Takovou schopnost ale jako člověk nemáme, kde bychom k ní přišli. Nespokojenost s tím co je, je nespokojenost s osudem, což je projev nepokory k Boží tvorbě a jeho záměrem.

   Kolik z nich dosáhlo osvobození? To je jednoduché:o) Tolik, kolik jich dokázalo svou egoisticko-lidskou vůlí přemoci vůli nejmocnější.
   Člověk má plány a Bůh se jim směje se říká.

  3. JK

   Píšete „Kdo je vybaven pravdivostí, pokorou a láskou,“
   Slova jako pokora a láska jsou velmi často používané, ale bez toho aby lidé chápali jejich smysl.
   Zkuste sem napsat co to přesně je ta láska o které píšete.

  4. Milénium

   Pěkně jste to napsal Kolemjdoucímu, dává to smysl. Ten odstavec

   Snaha o něco vyplývá z nespokojenosti s tím co je….

  5. Milenie,

   …Zkuste sem napsat co to přesně je ta láska, o které píšete…

   V životě každého člověka je jenom jedna největší zamilovanost, čistá milenecká láska.
   Bez ohledu na to, jak časem dopadne, Bůh ji dává člověku poznat právě proto, aby věděl, co je čistá milenecká láska, aby věděl, na co má člověk navázat, až začne milovat Boha.

   Ale ne nadarmo jsem napsal posloupnost: pravdivost, pokora, láska.
   K lásce k Bohu se člověk může skutečně dostat jedině přes pokoru a k té se dokáže dostat jedině přes pravdivost. Je to ostatně logická cesta pro návrat, protože když se člověk vzdálil od Boha, jeho první etapou byla lež, druhou zpupnost a třetí vytvoření falešných model lásky.

   Ovšem zároveň to tak musí být: jinak by se totiž nemohl uskutečnit návrat ztraceného syna. A je jasné, že takový syn je pak úplně jiný, než ten, který z Otcova domu vyšel.

   P.S. Má-li někdo problém s pravdivostí a pokorou, mohl by začít třeba tím, že si pravdivě přizná, že věda celého lidstva má v současnosti poznatky sotva o pěti procentech vesmíru – a i v tom má obrovské díry.

   A co se týká lásky k Bohu, je až příšerným paradoxem lidí, že za prodloužení svých životů jsou ochotni dát i horentní sumy – a nejsou ochotni věnovat svou pozornost tomu, kdo jim dává život každou sekundou.

  6. A co se týká lásky k Bohu, je až příšerným paradoxem lidí, že za prodloužení svých životů jsou ochotni dát i horentní sumy – a nejsou ochotni věnovat svou pozornost tomu, kdo jim dává život každou sekundou.

   JK a vy jste si jistý na 100%? Když něco není jisté tak do toho člověk nejde s plným nasazením. Co když Bůh je jen vlastnost mozku, jako že každý smrká, škytá, grká, prdí

   http://extrastory.cz/nabozenske-vize-a-prozitky-mohou-byt-jen-epilepticke-zachvaty-varuji-vedci.html

  7. JK díky za reakci ohledně lásky.

   Uvedu jak to vidím.
   Lidská zamilovanost a milenecká láska je naprogramované spuštění silného chemického děje (vyplavování zejména fenyletylaminu, dopaminu a noradrenalinu do krve) za konečným účelem což je rozmnožení hmoty. Pokud by toto neexistovalo nic by člověka nedonutilo se zajímat o jedince opačného pohlaví a mít s ním sex. Protože tento chemický koktejl nejde v této míře produkovat trvale a nebylo to ani záměrem, tak dochází poměrně rychle k takzvanému sundání růžových brýlí kdy svůj protějšek začneme vnímat bez počáteční zaslepenosti. Následují všechny ty děje co můžeme vidět všude kolem až po rozvody a nenávist.
   Lidská partnerská i mateřská láska jsou ve skutečnosti závislost, vlastnění a obchod. Zní to nanejvýše tvrdě a nepatřičně, ale pokud se na to podíváme opravdu nezaujatě nelze dojít k jinému závěru.
   Závislost a vlastnění-jedinec je závislý na druhém, na jeho přítomnosti a opětování citu. Proto je pro něj traumatizující pokud o objekt své lásky přijde, nebo pokud druhý nedělá co chci já a nečiní mě šťastným. Člověk má problém, že mu partner odešel za jiným. Co se v takovém případě děje? Je to projev vlastnění a sobectví.
   Co je to co mi vadí? Že jsem o něco přišel, o čemž jsem si myslel že mi patří.

   Obchod-já Ti dávám lásku, Ty mi jí dávej také, a alespoň tolik co já. A pokud ne, přestanu Ti dávat svou přízeň, svou lásku.
   Lidská láska vede k tragédiím, je toho plná historie.

   Božská, takzvaná bezpodmínečná láska je zcela něco odlišného, je to stav bez odporu. Není zde místo pro nic výše popsané, není zde egoismus. Bez odporu znamená, že mi nic nevadí, nic nepožaduji nic neočekávám, nic mi nemůže přivodit negativní emoce. Tato láska pouze dává a zároveň přijímá co se jí vrací. A i když se jí třeba nevrací láska tak jí ale stále dává. Tedy není možné být špatný z toho, že partner třeba odejde. Lásku k němu můžu cítit stále a zároveň být spokojený, protože on je šťastný v novém vztahu. Lidská láska „zběha“ nazve hajzlem a řeší jak se mam od něj odmilovat. Jenže jde vlastně o to, jak si vypnout závislost na něm.
   Takže Bůh a jedinci, kteří žijí jeho bezpodmínečnou láskou nemají odpor k tomu co se děje, přijímají co k nim jde a jen vyzařují svou lásku ven. Nevyžadují, nesoudí jen milují a dávají svobodu. Zde nemůže existovat žárlivost a nenávist.
   A jak je možné takto se chovat a uvažovat? Protože se žije jednota, jsem vším, není nikdo jiný. Do tohoto stavu vědomí se nejde přepnout,nejde se to naučit, nejde to přijmout za své. To přijde samo, když je již čas.
   Můžu to psát jen proto, že to sám procházím, a rozumím tomu, že to někdo nebude chápat.

   Lidskou láskou trpíme, protože se cítíme tím odděleným tělem a z toho vše vyplývá.
   Tělo je hmota, hmotu ovládá ego – satan, a satan přirozeně podporuje sexualitu pro rozmnožování
   světa hmoty. Satan sexualitu využil i k vytvoření závislostí na sexu a na tom vzniklo i celé jedno průmyslové odvětví-pornografie a vše kolem toho.

  8. Není zde většího kreténa, než Milenium.

   „Božská, takzvaná bezpodmínečná láska je zcela něco odlišného, je to stav bez odporu.“

   Jak ta láska může tedy milovat, když o nic nezavadí, nenarazí na žádný odpor? Co tedy miluje?

  9. Milenie,

   jakkoli se vaše slova tváří vstřícně, moudře a vznešeně, z hlediska Boha jsou jen blátem, přestože sofistikovaným.

   … Lidská zamilovanost a milenecká láska je naprogramované spuštění silného chemického děje (vyplavování zejména fenyletylaminu, dopaminu a noradrenalinu do krve) za konečným účelem což je rozmnožení hmoty…

   Takhle dehonestovat čistou mileneckou lásku, to je něco strašného.
   Zamilovanost a milenecká láska je posvátný duchovní děj (od kterého se odvíjí i ta chemie). Je to děj, který se natrvalo vryje do člověka, a který jen bezcitní troubové mohou redukovat na chemický proces za účelem rozmnožení hmoty.

   Jste na falešné cestě. A není pravda, že Bůh chce mít z lidí něco jako leklé ryby, kterým je láska stejně lhostejná, jako zločin.
   (Modlou se vám stal stav JSEM, jenže to je pouze jedna složka Boha – a s tím, co nyní jste, ani toto neuchopíte a nepochopíte.)

  10. Lidem je dáno tak mnoho a tak rozdílných představ, že se není možno dohodnout. To ale není důležité o to samotné zde nejde. Jde o to jak kdo tento stav prožívá, jestli ho přijímá či odmítá a jak kouká na ty druhé-jiné, co v něm vzbuzují.

  11. Milénium

   Super!

   Slova jsou jako listy na stromě – kde je jich nejvíc, tam je nejméně ovoce.
   Johann Wolfgang Goethe a ten měl údajně IQ 210, takže žádný blbec.

  12. JK
   už to, že něco považujete za strašné a to si ani nedovedu představit co to ve Vašem těle vzbudilo za emoce, Vás stahává do hmoty a satan opět boduje.

   Nazvat druhého bezcitným troubou je úsměvné, ale omluvou je nevědomost.
   Po skončení té „posvátné“ zamilovanosti nastupuje teprve to pravé prociťování, taková žárlivost, zklamání, frustrace, zloba, zášť a případně až nenávist to je krásně člověk citný. Tak to já si to už odepřu, už to mám odžité a vidím to repetition všude kolem.
   Jasně, že Boží záměr nejsou leklé ryby, chce aby se něco dělo. A proto to celé stvořil a naprogramoval do posledního egoismu a odporu hmoty. Proto tolik odsuzování a vášní skrze celé dějiny, satan a ego fungují dokonale.

  13. Milenie,

   kdo hlásá:
   „Lidská zamilovanost a milenecká láska je naprogramované spuštění silného chemického děje (vyplavování zejména fenyletylaminu, dopaminu a noradrenalinu do krve) za konečným účelem což je rozmnožení hmoty“

   ten je opravdu bezcitný trouba, protože hlásá to, co vyčetl z nějakých skript, aniž by viděl jedinou molekulu té chemie, aniž by znal ty chemické procesy a rovnice, zatímco dehonestuje duchovní zážitky, které autenticky prožil.

   A když se takový bezcitný trouba ohání i duchovnem, tak je dvojnásobný trouba, neboť neví, že zamilovanost určuje chemické procesy, nikoli naopak.

   A nefanděte si v tom, že byste ovlivňoval moje emoce, akorát jsem poukázal na váš závažný problém: Jak chcete pochopit lásku, kterou neznáte, když pohrdáte láskou, kterou znáte?

  14. zamilovanost určuje chemické procesy, nikoli naopak

   Hmm a když si takový člověk vezme extazii, to je taková pilulka „MDMA“ tak první jsou chemické procesy a pak všechny miluje. Takže ta teorie padá.

  15. Pro Milenium 1.7.2018 (9:59)
   „Lidská zamilovanost a milenecká láska je naprogramované spuštění silného chemického děje (vyplavování zejména fenyletylaminu, dopaminu a noradrenalinu do krve) za konečným účelem což je rozmnožení hmoty. Pokud by toto neexistovalo nic by člověka nedonutilo se zajímat o jedince opačného pohlaví a mít s ním sex.“
   Nic nedonutilo? Lze dost zpřesnit: Zapomněl jste na touhu i primitivního námořníka piráta, který touží po sexu, a zamilování nemá. Nakonec kdekdo z mužů…
   Zamilování svým charakterem naznačuje, že je to víc než námořníkova touha. I když na naše vědomí může působit skrz chemii. Aby se naplnilo nové plánované setkání dvojice v dalším z životů.
   *
   Pro Matrix 1.7.2018 (20:44)
   „zamilovanost určuje chemické procesy, nikoli naopak“
   Hmm a když si takový člověk vezme extazii, to je taková pilulka “MDMA” tak první jsou chemické procesy a pak všechny miluje. Takže ta teorie padá.“

   Tento příklad s pilulou by nevyloučil opak, kdy obchod nic nenabízí.

  16. Zamilovaný námořník má na jedné ruce napsáno: Anička a na druhé: Hanička. A říká si: „Tak holky, která to dnes bude? Anička nebo Hanička?“

 2. pro Stranického pozorovatele

  Mít potěšení z toho, co přináší svět, není hříchem. Hříchem je být na tom závislý.

  Nejsem mlaďoučký. Byl jsem také mezi těmi, kdo volili bolševika, kterého nechtěli. Tehdy mi to přišlo normální, dnes se za to stydím. Někteří lidé, kteří tehdy odmítli jít k volbám, byli vyhozeni ze školy a byla pro ně práce jen v kotelně, se posléze stali třeba i ministry ve vládě. Takže se jim opravdu nic tak strašného nestalo.

 3. Pavle, ono se to těm mladším pěkně kritizuje, když to sami nezažili. Tehdy platila volební povinnost, ale nebyl žádný výběr, jenom ta KSČ. Takže volit, nebo nevolit bylo nastejno. Dnes si lidé mohou zvolit mezi větším, nebo menším zlem, ale ono je to stejné – je to zase jenom zlo. Dobří a poctiví lidé do politiky nelezou. To zlo ve společnosti nedělali vrcholné orgány, ale ty lumpové naspodku. To oni šikanovali věřící a nutili se podřizovat jejich zlovůli. Dnes je to stejné, jsou zalezlí ve štátní správě a odtud páchají zlo. Ale tomu se dnes říká – demokracie a je zakázané to kritizovat – jako za komunizmu…

 4. ad.Lidská zamilovanost a milenecká láska je naprogramované spuštění silného chemického děje (vyplavování zejména fenyletylaminu, dopaminu a noradrenalinu do krve) za konečným účelem což je rozmnožení hmoty.

  Naopak,chemie spouští zamilovanost.Spouštěčem chemických procesů je tvé vlastní podvědomí a nikoliv tebou převzatý blud ve formě Satana,který může za všechno zlo světa.Hlavně,že
  každý místo důsledné odpovědnosti má na koho svalovat vinu za své vlastní chybování.

  ad.Pokud by toto neexistovalo nic by člověka nedonutilo se zajímat o jedince opačného pohlaví a mít s ním sex.

  Zřejmě to neexistuje,jestliže si mohu zvolit nemít sex a nezajímat se o jedince jiného
  nebo stejného pohlaví za záměrem sexu.Říká se tomu spásná askeze,někteří tomu
  říkají celibát.

  Myšlení závislé na sexu a z toho vyplývající konání je pak člověku žijícímu bez
  sexu do očí bijící.Je to zkušenost k nezaplacení.Je navíc popsána/a ne jednou/
  i v Bibli v alegorii ukřižování Ježíše.

  Sex->orgasmus trvale poškozuje mozkové buňky,což pak vede nejen k demenci,
  navíc orgasmus vyřadí jedince z možnosti spojení uvnitř sebe,tedy víru, i na několik měsíců.
  ——-
  “ Vzrušení a chuť na milování začínají i končí v mozku.“
  „V současnosti nám orgasmus slouží jako prostředek pro dosažení potěšení. “

  *->
  https://cs.wikipedia.org/wiki/Nucleus_accumbens
  Nucleus accumbens (NAcc), také známý jako accumbens nucleus nebo nucleus accumbens septi (což je latinsky jádro ležící proti přepážce neboli septu), je součástí bazálních ganglií koncového mozku. Jedná se o párové jádro, předozadní část nucleus caudatus a putamen, od nichž je odlišeno mikroskopicko-anatomickou strukturou.

  Tvoří jej shluk neuronů v rámci striata. Hraje důležitou roli v mechanismech odměny, potěšení, smíchu, závislosti, agrese, strachu, a také placebo efektu.
  ———
  sexualita= pohlavní pud*
  *pudy-význam:
  pudy jsou vrozené a dědičně naprogramované tendence organismu chovat se určitým způsobem, aby bylo dosaženo uspokojení potřeby. Jsou to vrozená nutkání, vnitřní tlaky, prožívání, vrozené hnací síly vyvěrající ze základních potřeb člověka (např. z hladu, žízně). Pudy spolu s instinkty tvoří jednu z nejhlubších vrstev psychiky a osobnosti.

  =>
  https://cs.wikipedia.org/wiki/Pud_(psychologie)
  Pud je v psychologickém významu vrozené nutkání; někdy bývá označován jako instinkt. Pud je fylogeneticky nejstarší a ontogeneticky nejranější motivační funkce. Charakteristikou pudu a jeho druhy se zabýval například Sigmund Freud.

  *pud (psychologie) – vrozené nutkání, v některých pojetích význam totožný se slovem instinkt

  https://cs.wikipedia.org/wiki/Instinkt
  *Instinkt (z lat. instinguo, instinctus, pobídnout, podnítit) je stereotypní, nutkavé a přitom účelné chování, které není výsledkem učení ani zkušenosti. V přeneseném smyslu schopnost tušit věci, které nejsou smysly poznatelné, například hrozící nebezpečí.

  PS:Zamilovanost a tzv.milenecká láska je skutečně jen o chemii,začíná a končí
  v mozku.Sex nemá se skutečnou Láskou bezpodmínečnou nic společné.To jen církevní
  knězi z Lásky bezpodmínečné,Ducha Svatého, udělali prostitutku.Za to také nesou
  tvrdé důsledky a s nimi i všichni,kdo jim slepě uvěřili.A jak je psáno,tak se i děje:
  Není jim odpuštěno ani ve vědomí ani v mysli – ani na zemi,ani na nebesích.

  http://www.biosferaklub.info/o-uzitecnosti-sexualni-abstinence/#more-7190
  cituji:
  „Deprese, únava, celkové opotřebení, pocit tlaku v hlavě, nespavost, zvonění v uších, fleky před zrakem, strach z jasného světla, třes, nadměrné pocení, svalová slabost, výpadky paměti, neurastenie (druh neurózy), neschopnost duševní a fyzické práce, snížená schopnost trávení, to jsou podle profesora následky pohlavních excesů u mužů. Co jsou to vlastně excesy? Jakýkoliv pohlavní akt, který v sobě nenese cíl početí dítěte je v podstatě excesem. Sexuálně zvrácený člověk. Jediné zvíře, které podporuje prostituci, jediné zvíře, které je demoralizované všemi formami pohlavních excesů, jediné zvíře, od kterého je muž (samec) schopen zaútočit na ženu (samici), jediné zvíře, u kterého přání ženy není zákonem, je prostě jediný, který nevyužívá svoji sexuální energii v harmonii, jak je to vymyšlené přírodou. Ze všech savců, pouze civilizovaný člověk trpí vymyšleným kultem pohlavního uspokojení, nezdravými pohlavními excesy. Divoká zvířata se páří pouze v určitém období v roce a pouze s cílem rozmnožování. Civilizovaný člověk tento akt praktikuje vždy, navíc ve většině případů bez cíle početí. Z druhé strany, jak poznamenává Havelock Ellis, primitivnější lidské rasy, které mají přirozenější vzor života, jsou mnohem cudnější a netrpí pohlavními excesy. „

  1. Co my jen vime CZ
   https://www.youtube.com/watch?v=ldJsv74339Q

   Holograficky vtištěné chemikálie
   „Kdo je u vesla, když kontrolujeme své emoce nebo na ně reagujeme? Víme, že nervové buňky, které se společně aktivují, se i propojují. Když něco stále opakujete, navážou ty nervové buňky dlouhodobý vztah. Pokud se každý den zlobíte, pokud jste denně frustrovaní, pokud denně trpíte nebo zavdáváte důvod k šikaně, pak každý den obnovujete a znovu propojujete onu neuronovou síť. A tato neuronová síť má nyní dlouhodobý vztah se všemi ostatními nervovými buňkami. Tomu se říká identita. Nervové buňky, které se spolu neaktivují, už propojeny nejsou. Zpřetrhají svůj dlouhodobý vztah. Protože pokaždé, když přerušíme myšlenkový proces, který v těle vyvolává chemickou odpověď, začnou ty nervové buňky, které jsou spolu propojené, přerušovat svůj dlouhodobý vztah. Emoce jsou utvořeny tak, aby v dlouhodobé paměti něco chemicky posilovaly. Proto je máme. Veškeré emoce jsou jen holograficky vtištěné chemikálie. „

   Nejdůmyslnější lékárna vesmíru
   „Nejdůmyslnější lékárna vesmíru je tady. Jedna část mozku se jmenuje hypothalamus. Hypothalamus je taková miniaturní továrna. Vyrábějí se v ní jisté chemikálie, odpovídající jistým emocím, které prožíváme. Tyto chemikálie se jmenují peptidy. Jsou to sekvence aminokyselin s krátkým řetězcem. Tělo je v podstatě uhlíková jednotka, která potřebuje asi dvacet různých aminokyselin k tomu, aby formulovala svoji fyzikální strukturu. Tělo je stroj na výrobu proteinů. Hypothalamus nám dodává proteiny s krátkým řetězcem, peptidy, ze kterých vyrábíme neuropeptidy nebo neurohormony. Ty odpovídají emočním stavům, které denně prožíváme. Máme tedy chemikálie pro hněv a chemikálie pro smutek, chemikálie pro trpitelství, chemikálie pro chtíč. Každému našemu emočnímu stavu odpovídá nějaká chemikálie. V okamžiku, kdy ten emoční stav pocítíme ve svém těle, ve svém mozku, vyrobí hypotalamus okamžitě příslušný peptid a prostřednictvím hypofýzy ho uvolní do krevního oběhu. Jakmile se do krevního oběhu dostane, putuje do různých částí těla. Každá buňka v těle má na povrchu receptory. Povrch jedné buňky může být posetý tisícem receptorů, které ho zpřístupňují vnějšímu světu. A když peptid zakotví na buňce, je to doslova, jako když zapadne klíč do zámku – přisedne na povrch receptoru, spojí se s ním a doslova ho rozhýbe, jako když zvoní zvonek u dveří. Vyšle do buňky signál. Navozujeme si situace, které ukojí biochemické touhy našich buněk tím, že vyhovíme svým chemickým potřebám. Závislý člověk bude pokaždé potřebovat o něco víc k tomu, aby uspokojil svoje chemické nároky. Pokud neovládáte své emoční stavy, jste na nich zřejmě závislí.“
   Co je realita?
   „Jak může na příklad někdo říct, že miluje určitou osobu? Zamiloval se jen do příslibu citů, na nichž je závislý. Tatáž osoba může být do týdne zavržena, když nevyhoví. Nemění to náš emoční náhled na osobní potřeby a identitu? Jsme tím, čím jsou naše emoce. Emoce nemůžeme oddělit. Vezměte si, že každý aspekt vašeho zažívání, každý váš svěrač, každá skupina buněk, které si přijdou pro potravu a zase zmizí, aby něco vyléčily nebo opravily… Tohle všechno ovlivňují molekuly emocí. A je to pěkný hukot. Ptáte se, jestli jsou emoce špatné. Emoce nejsou špatné. Emoce jsou život. Vybarvují a obohacují naše prožitky. Problém je v naší závislosti.Většina lidí si neuvědomuje, že když jsou závislí na citech… není to jen psychologická, ale i biochemická záležitost. Heroin využívá stejný receptorový mechanismus jako chemikálie emocí. Lehce si představíme, že když můžeme být závislí na heroinu, můžeme být závislí na jakémkoli neuropeptidu, na jakékoli emoci. Naše mysl doslova tvoří naše tělo.“

   Všechno začíná v buňce
   „Buňka je stroj na výrobu proteinů, ale signály dostává z mozku. Problém receptorů je v tom, že se mění jejich citlivost. Pokud je receptor pro danou drogu nebo tělesnou chemikálii dostatečně dlouho intenzivně bombardován, doslova se smrskne. Bude menší, případně znecitliví nebo omezí svoji aktivitu. Takže stejné množství drogy nebo chemikálie vyvolá menší odpověď. Bombardujeme-li buňku stejnými postoji a chemikáliemi stále dokola, pak, pokud se ta buňka nakonec rozhodne dělit a vytvoří sesterskou nebo dceřinou buňku, bude ta další buňka mít více receptorových míst pro odpovídající emoční neuropeptidy a méně receptorových míst pro vitaminy, minerály, nutrienty a výměnu tekutin, nebo dokonce pro vylučování balastních látek a toxinů.“
   http://www.mojemedunka.cz/clanek.aspx/ekologiepriroda/clanek/co-my-jen-vime-(cast-iv)

  2. „Sex->orgasmus trvale poškozuje mozkové buňky,což pak vede nejen k demenci,“

   Zdá se mi, že Hvězdička zažila tolik orgasmů, že to zanechalo trvalé poškození mozku. (I když po pravdě si myslím, že to není od orgasmů:-))

  3. ad.“Sex->orgasmus trvale poškozuje mozkové buňky,což pak vede nejen k demenci,”

   Ano.K těmto informacím se těžko dostává v globálně postihnuté společnosti,v otroctví
   peněz,ovládané médii,zotročované díky závislostem díky propagaci drog.
   Zkus pochopit,jak se získávají zkušenosti globálně:prvně pádem na hubu.Příklad:Přes 600 000 kojenců muselo zemřít,než společnost zjistila,že tak velmi propagované kojenecké flašky s gumovou hadicí je třeba vyvařovat.Až poté nastal vzestup mikrobiologie.Nebo výroba umělých hmot->velké bum.Důsledky ponesou celé generace ještě dlouho po nás.atd…
   Sex ti mimo jiné může vymazat paměť,způsobit aneuryzma,zvětšit mozek,porno vypnout mozek,atd
   Pravděpodobně nevidíš globálně nárůst demence,alzheimerovy choroby,atd.Dokonce i ta borelioza
   je vynálezem německého vědce v rukou američanů….

   ad.Zdá se mi, že Hvězdička zažila tolik orgasmů, že to zanechalo trvalé poškození mozku. (I když po pravdě si myslím, že to není od orgasmů:-))

   Prskáš zbytečně jako každý závislák,když mu sahají na jeho drogu.Tím se však své sexuální
   závislosti nezbavíš.
   Sexuální závislost je zcela stejná jako každá závislost.Vede k destrukci.Sexuální závislost
   mimo jiné k rozdělení ducha-mysli,tedy k duálnímu myšlení-těžké schíze ducha.
   Proto je velmi osvobozujícím momentem,když si umíš sám sobě přiznat:“Ano,jsem závislý a
   kvůli svým závislostem lítám z maléru do maléru.“
   To je základ,se kterým můžeš začít pracovat.Ono práce na sobě samém,poznávání sebe
   samého vpravdě,vyžaduje kus velkého úsilí.Dá to námahu opět sjednotit mysl,ale stojí
   to za to.A tak i sexuální závislost se ti může proměnit na zkušenost k nezaplacení.

   A každá zkušenost je jako ta mince:“Každá mince dvě strany má,ale jen s celou platit se dá.“
   To proto platí->neodejdeš,dokud „nezaplatíš do posledního haléře výběrčímu daní“.:))
   Každá zkušenost,proměněná na moudrost,je bohatstvím Vědomí-Úplnosti.

   Umíš-li číst:

   IV. KAPITOLA

   (…)

   22 Spasitel řekl: “Každá přirozenost, každý výtvor, každé stvoření existují v sobě navzájem a opět budou rozloženy ve své vlastní základy, 23 protože přirozeností hmoty je rozklad podstaty její vlastní přirozenosti. 24 Kdo má uši k slyšení, slyš!”

   25 Petr mu řekl: “Jako jsi nám řekl vše, pověz nám také – co je hříchem světa?”

   26 Spasitel řekl: “Žádný hřích neexistuje, neboť jste to vy, kdo činí hřích, když děláte věci, které jsou od přirozenosti smilstvem, jež se nazývá ‘hříchem’.

   27 Proto Dobro přišlo doprostřed vás, k podstatě veškeré přirozenosti, aby k sobě navrátilo to, co je jejím základem.”

   28 Pak pokračoval a řekl: “Proto jste se stali nemocnými a umíráte, protože se protivíte tomu, který jediný vás může uzdravit.

   29 Kdo to může pochopit, pochop.

   30 Hmota zplodila žádostivost, které se nic nevyrovná. Povstala z něčeho, co je v rozporu přirozeností. Pak nastává v celém těle zmatek.

   31 Proto jsem vám řekl: ‘Mějte velkou odvahu, a pokud jste vystrašení, povzbuzujte se v přítomnosti různých podob přirozenosti.’

   32 Kdo má uši k slyšení, slyš.”

   33 Když Blažený Jeden toto řekl, všechny je pozdravil úslovím: “Pokoj vám. Přijměte můj pokoj pro sebe.

   34 Dejte si pozor, aby vás nikdo nesvedl z cesty říkajíc: ‘Hle, tady!’ nebo ‘Hle, tam!’, neboť Syn člověka je uvnitř vás.

   35 Následujte jej!
   https://magazin.gnosis.cz/evangelium-marie-magdalske/

  4. Hvězdičko,
   já jsem tady nejednou psal, že se s tebou dohadovat nebudu. Ale v omylu žiješ ty.

   ad.:Prskáš zbytečně jako každý závislák,když mu sahají na jeho drogu.Tím se však své sexuální závislosti nezbavíš.

   Proč by se měl kdo zbavovat sexuální závislosti. To nakukala církev katolická, že sex je něco hříšného – viz celibát a neposkvrněné početí. A pak jim celé generace tloukly do hlavy, že sex je hříšný. Jak to, že jsme se vůbec narodili, když to všichni naši rodiče museli porušit?

   A všechny ty nemoci, které jmenuješ, nejsou ze sexu, ale z toho, že jsme se odklonili od přírody. Ale o tom je už jiný, velmi pěkný článek paní Kuklišové.

  5. Hvězdičko,
   si to nějak modifikujete.
   proto platí->neodejdeš,dokud “nezaplatíš do posledního haléře výběrčímu daní”.:))

   Psáno je:“odtud nevyjdeš, dokud nezaplatíš do posledního haléře“. A oznamuje to, že se z hmotné reality vykupujeme utrpením a bolestí.

   Nechal bych si ale vysvětlit:
   26 Spasitel řekl: “Žádný hřích neexistuje, neboť jste to vy, kdo činí hřích, když děláte věci, které jsou od přirozenosti smilstvem, jež se nazývá ‘hříchem’.

  6. K té sexualitě,
   závislost na sexu je stejně nezdravá jako závislost na čemkoli jiném. Jestli něco přináší destrukci těla či mysli tak to není sexuální akt jako takový ale ta závislost.

   Jinak jak píše Lojza o tom hříchu a církvi, tak bych jen doplnil, že se duchovní představitelé uchylují k celibátu, ale jdou proti přirozenosti a DNA jejich těl, a proto to mnozí také neustojí a jsou z toho ty zneužívání žen a ba dokonce dětí. A to co se provaluje je pouze vrchol ledovce. Vzdát se sexuality jde pouze bez vzdání se jí. Takže jedině, když to není z nějakého nařízení nebo přesvědčení, ale když to přijde samovolně, prostě není v těle ta touha. V opačném případě to je násilí proti tělu. U jedince u kterého sexualita odejde se pak přirozeně zesílí duchovnost, protože sexualita a duchovnost jsou stejné energie, jen ta duchovnost je následující vyšší stupeň. Takže vysoká duchovnost a sex nejdou dohromady, ale nejde to řešit jako to nastolila církev. Správný postup je opačný, odezní sexualita a stanu se duchovním, ne vystuduji teologii, obléknu si šat a vzdám se sexu. To je násilí.

  7. Citát s vysvětlivkou pro Milénia:

   Žádný hřích neexistuje – jako objekt, na který by se dalo ukázat, jako něco, co by existovalo vně člověka – neboť jste to vy, kdo činí hřích, když děláte věci, které jsou od přirozenosti smilstvem, jež se nazývá ‘hříchem

  8. ad.Proč by se měl kdo zbavovat sexuální závislosti.

   Lojzíku nejsem katolická církev,ta nejenže ukradla učení,ale sama Písmu,ve kterém
   jsou skryty zkušenosti našich předků,nerozumí.Máchá se ve vlastních výkalech.
   Ono všechna náboženství vedou k destrukci ducha celé civilizace.
   Neřekla jsem,že se musíš zbavit své závislosti.Mluvím o vlastní zkušenosti,a o tom,
   co se u mne změnilo.Změnil se můj způsob myšlení,který byl před tím rozdělen
   do duality.Tak,jako za to nemůžeš ty,tak ani já a ani nikdo v této realitě.
   Zkus jen pochopit,že vidím a myslím jinak než ty.Zatím.I tebe nebo tvé potomky tato zkušenost ještě jen čeká.
   Spíš mne udivuje,že je o ní psáno v Bibli a nikdo tomu nevěnuje pozornost.Zato
   mnozí ví o Bibli všechno a vlastně nevědí vůbec nic.Nikdo neví o programu,který
   zde byl spuštěn.Své předky považují za primitivy.
   Tvůj vnitřní život utváří ten vnější,ať sis toho vědom nebo ne.Tvůj způsob myšlení
   je zjevný ve tvém konání.A to je zjevné.

   ad.To nakukala církev katolická, že sex je něco hříšného – viz celibát a neposkvrněné početí. A pak jim celé generace tloukly do hlavy, že sex je hříšný.

   To je církev i dnes-přetvářka a bludy v podobě rituálů.

   Český psycholog prof. Milan Nakonečný rovněž uvádí, že „někteří psychoanalytikové vykládají hon na čarodějnice jako neurotickou reakci sexuálně frustrovaných kněží , resp. jako agresi na tuto frustraci proti ženě, ztělesňující ďábelství sexu“. Oba produkty svých mocenských vášní – ďábla i čarodějnice – terminologicky vypodobnila katolická církev, aby pak upevnila svou moc způsobem, který je zcela v rozporu s tím, co hlásal Ježíš z Nazareta. Desítky tisíc lidských životů byly zmařeny.
   https://revue.idnes.cz/byly-carodejnice-obetmi-sexualne-frustrovanych-knezi-pp6-/lidicky.aspx?c=A010430_103658_senzace_dip

   ad.Jak to, že jsme se vůbec narodili, když to všichni naši rodiče museli porušit?

   Mám čtyři děti a mám i vnoučata a představ si i manžela.Chemie je mocná.Důležité
   je uvědomit si,Kdo s touto chemií pracuje.Nic ve tvém životě není náhoda.:))

   ad.A všechny ty nemoci, které jmenuješ, nejsou ze sexu, ale z toho, že jsme se odklonili od přírody.

   Od přírody se odklonit nedá,tvé tělo je její součástí.Příroda má od počátku to,co
   člověk ve své mysli pro své závislosti zabil a co mu schází.Sílu Lásky bezpodmínečné.
   Někdo si je jí plně vědom a někdo na to teprve přichází.Ona dává bez rozdílu a
   podmínek.Od ní máme s srdcích všichni tento dar,stačí jej nalézt.A to dá v tomto
   bordelu informací zabrat.Ona Jediná ti může pomoci opět sjednotit ducha,tedy mysl.

   PS:Také se s tebou nechci dohadovat.Ani to nelze.To je třeba nejprve tomu druhému chtít porozumět,přemýšlet a pak třeba i zkusit,abych také i viděl a pochopil.Nic víc.

  9. ad.: Sílu Lásky bezpodmínečné.

   Ano, o lásce bezpodmínečné skutečně diskutovat nebudu. O té jsem se tady nadiskutoval už dost.

 5. Matrixi,

  …zamilovanost určuje chemické procesy, nikoli naopak
  Hmm a když si takový člověk vezme extazii, to je taková pilulka “MDMA” tak první jsou chemické procesy a pak všechny miluje. Takže ta teorie padá…

  Jak vy to děláte, že téměř ve všem, co z vás vypadne, jsou závažná pochybení?

  Zamilovanost, čistá milenecká láska, je dar z nebes. Je to posvátný duchovní zážitek, nejvyšší forma lásky v tomto světě. To, že je zamilovanost následně leckdy znehodnocena různými egoismy, to je jiná věc. Ale ten duchovní zážitek – s přítomností svobodné vůle – je natrvalo do člověka zapsán, a až přijde jeho čas, bude znovu objeven.

  A k tomu vašemu „vyvrácení teorie“:
  Medvěd dělá stopy, ale stopy nedělají medvěda.
  Takže zamilovanost ze svobodné vůle je duchovní záležitost a v hmotě se projevuje mimo jiné jako chemické procesy.
  Ale chemické procesy nejsou zamilovanost, podobně, jako výkaly medvěda nejsou medvěd.
  Takže pomatlat se výkaly neznamená poznat medvěda a vzít si extázi neznamená poznat zamilovanost.

  1. JK

   Závažné pochybení ale jděte :D To jen vy nechápete.

   Zamilovanost by nepokračovala, kdyby jste za ni nedostával žádnou odměnu to jsou ty chemické procesy. Tak co je potom první a důležitější?

  2. JK,
   tak si užijte ten „dar z nebes“ až se Vy, nebo manželka zamiluje do někoho dalšího a nebo Vaše dítě do někoho, kdo o to nebude jevit zájem. Příjemnou duchovní zábavu přeju.

   Dar z nebes je žít láskou bezpodmínečnou jak jsem popsal výše. Tam si nikoho nevyzdvihujete a proto netrpíte žádnou závislostí a nemůžete o nic přijít. A že si to třeba nedovedete představit neznamená, že to není možné.
   To co si Vy myslíte o lásce a zamilovanosti je blud který vyrostl v době romantizmu.

  3. Milenie,

   vy pohrdáte největší láskou, jakou jste kdy prožil, protože má pro vás konkrétní tvář a natahal jste do ní egoismy. (To já nedělám, mluvím výhradně o zážitku lásky.)
   Navíc k tomu jedním dechem dodáváte slova o lásce bezpodmínečné, což ale musejí být u vás jen prázdné fráze – ono je to z vašich příspěvků i zřetelné.

   Dokud si nevyřešíte problém s největší láskou, kterou jste prožil, tak si k lásce bezpodmínečné ani nečuchnete. Vůbec ten cit nemůžete znát.

   Láska bezpodmínečná nemá nic společného s odmítáním, či lhostejností, ta je nadupaná přitažlivostí a cudnými mileneckými vztahy pro jakékoli tváře – chladného by spálila.

   Snad vám tato slova pomohou.

Diskuse byla ukončena.

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2022

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Tento web používá jen nezbytně nutná cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení.

Odkazy:

Slunovrat Agentura BYTÍ Záhady-Zdraví.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference