mapa stránek || vyhledávání

Útržky k zamyšlení… (1.)

Pro lidi intelektuálního zaměření mají abstraktní pojmy malou přitažlivost. Jejich mysl chce být uspokojena nejen odhalenou pravdou, ale i rozmanitými pohledy na ni. V těchto pár úvodních větách prezentuji i mé určité poznání ze zdejší diskuze. Pak jsou ale mezi námi jinak hledající lidé, kteří dojdou až k poznání mysticismu, který je transcendentálním (smysly přesahujícím) věděním, jehož počátek lze získat u Mistrů.

jezis-lecitelMistři, a šlo by to doložit mnoha citacemi z mnoha vzácných knih, jsou doslova Boží synové, sestupující výhradně z nejvyšších nebes, aby vedli lidstvo k vyššímu duchovnímu životu. Nejznámější pojmenování z naší kulturní oblasti je pro ně – vtělené Slovo, Synové Boha Otce. Duchovní život, který přinášejí, se nachází výhradně v nitru člověka a přesahuje všední život nás všech zde, v nejnižší části stvoření. Přicházejí, aby nás vzali zpět do původního věčného domova, kde mír a blaho, jednota a harmonie, panují jako nejvyšší Síla. Jenom oni mohou, použiji-li nedokonalé přirovnání, proměnit kus železa ve vzácné zlato a transformovat tak lidskou bytost v Boha, do té podstaty, ze které její základ, duše, vzešla.

Člověk je tvořen důvěrně známým fyzickým tělem, myslí a duší jako oživujícím principem. Všemu životu pak vévodí tvořivý životní proud, který má mnoho označení již od počátků věků, od počátku písemných záznamů. Slovo, Logos, Šabd, Tao, Kalma, Nám…, je tím, co realizovalo tvořivý záměr Boha, co udržuje svými rozličnými formami a projevy tuto Sílu pro život nyní i v budoucnosti.

Již od léta 2012 tu postupně kladu zásadní otázky, kterými se zabývají filosofie a různá náboženství. Kopíruji jeden odstavec tohoto základu:

“Kdo a co jsme? Co je to vše, co vidíme okolo sebe? Co je důvodem tohoto stvoření? Jaké je naše poslání v tomto stvoření? Existovali jsme před svým narozením? Jestliže ano, v jaké podobě a v jakých podmínkách? Budeme „existovat“ po smrti? Pokud ano, v jakém stavu se budeme nacházet? Co je realitou nebo základní esencí našeho bytí? Co je lidský život? Byli jsme sem posláni? Jestliže ano, kdo nás sem poslal a proč? Co jsou všechny jevy našeho univerza? Proč je vše takové, jaké je, proč to není jiné? Co je hlubokou realitou či významem všeho? Bylo toto vše stvořeno? Jestliže ano, kým? Kdo je Stvořitel? Co je jeho přirozeností a bytím? Skutečně existuje Bůh? Jestliže ano, jaké jsou jeho vztahy k nám? Co je to čas? Co je to prostor? Bude celé toto stvoření nakonec zničeno? Jestliže ano, proč a kdy to nastane? Co bude po tomto zničení? Co je to smrt? Co je po smrti? Je smrt skutečně bolestivá? Jestliže ano, jak můžeme tuto bolest odvrátit a rozluštit její tajemství?“

Z těchto mnoha otázek vytvořím nově některé základní:

“Co či kdo je Bůh? Skutečně taková bytost existuje? Co je síla, která oživuje univerzum a nutí je jednat podle plánu? Je tato síla silou vědomou, či inertní? Pokud je nevědomá, jak je možné, že naše Slunce, planety, měsíce těchto planet a ostatní hvězdy se pohybují ve svých drahách podle zákona? Jsme s touto silou nějak spojeni?“

Dnešní člověk má mnoho možností poznávat historické prameny, dávné i ty novější, a v nich hledat odpovědi. Intelektuální poznání má svoji nespornou váhu. Ale lze, a to je velmi důležité, prožít svými nově otevřenými smysly vnitřní a vyšší uspořádání, které dá přímou zkušenost. Pro lidi v Evropě je vodítkem třeba Bible.

Já a můj Otec jedno jsme” – to je v Novém Zákonu hlavní téma. Duše je ve spojení s Pánem – “Já jsem v Otci a Otec je ve mně”. Jsme odděleni od Boha a musíme s ním opět splynout. Bůh je v tomto těle, na které se odvolává Ježíš jako na “chrám živého Boha”. Proto, když je Bůh uvnitř nás, musíme ho hledat právě tam! Pak říká, “Cesta je přímá a úzká”- cesta, po které půjdeme, abychom uvnitř sebe našli Boha. “V domě mého Otce je hodně příbytků…” – to znamená, že budeme muset projít mnoha stupni, než dosáhneme skutečný domov a poznání. Pak nám říká, “Klepej a bude ti otevřeno” – v našem domě (v našem těle) jsou dveře, a na ty uvnitř sebe musíme klepat. Ne nikde venku, hledat Zdroj v dalekých galaxiích. A tyto dveře musí být otevřeny dříve, než se vydáme projít ony stupně. A když se dveře otevřou, co uvidíme? “Hledej a najdeš” – musíme hledat cestu vedoucí k našemu domovu. Dosáhneme Ho, jen když budeme tuto cestu následovat. Potom najdeme to, co hledáme.

Dlouhá staletí minula ve filosofických zápasech nad otázkou: Jak? Proč? Ale diskuze o Bohu je stále tam, kde byla v okamžiku, kdy tyto otázky byly prvně vysloveny. Lidské mysli jsou úžasným nástrojem a jsou schopny velkých vzletů a představivosti, ale jejich pochybnosti neubývá, protože Bůh není rozumem dosažitelný; a tak člověk stále bloudí džunglí svého intelektu!

Blíží se nové jaro a vnímající člověk pozná tvořivý proces Přírody. Probouzení sil přírody a nového života v ní. Stále máme možnost se přesvědčovat o koloběhu tvoření. Ten, který vnímáme v našem okolí, se může jevit jako něco běžného. Ale i ten jaterník či medvědí česnek tu před pár týdny ještě nebyly. V daleko větším měřítku probíhá koloběh života ve vesmíru, opakující se zrody, zrání a konce. Vše ve hmotném stvoření má svůj čas.

V “Útržcích…“ si budu všímat některých „běžných otázek“ a pokoušet se hledat na ně i odpovědi. Doplním ještě jednu objasňující myšlenku. Představme si, že jsme zabloudili – jsme v neznámém prostředí, kde nás zastihla tma a ticho. Budeme se určitě snažit zachytit nějaký zvuk, který by pomohl orientaci? Budeme hledat záblesk světla mezi stromy neznámého lesa, světlo, které nás z bloudění vyvede? V takové roli je většina lidí. „Je-li tedy tvé oko čisté, celé tvé tělo bude mít Světlo“. A pak již není daleko k nalezení smyslu lidské existence.
 

Václav Žáček /Venda/
zdroje v poznávání „Jógy slyšitelného životního proudu“
 

Poslední články autora:


hodnocení: 4.5
hlasů: 8
Print Friendly, PDF & Email

58 komentářů

 1. Správně řečeno: „Klepejte a bude vám otevřeno!“, …jenže není doplněno kde je třeba klepat! Fyziologicky je tím místem temeno hlavy. Kdo nepřetržitě po dvě hodiny klepe výdechem na temeno hlavy, tomu bude otevřeno!

  1. Prosit, hledat a tlouci je pro mne tím, co nabízí pro duchovní cestu meditace. V těch třech slovesech je její podstata.

   Někdo může, Jendo, tlouci /klepat/ ale i doslova. Mít třeba i techniku dechu zaměřenou na určitou část těla.

   Jak asi vysvětlit toto – 7:38, Ev.Jan: Kdo věří ve mne, z jeho nitra potečou řeky živé vody, jak praví Písmo.“ /?/

   Pěkný den.
   Václav Žáček

 2. ad – Pro lidi intelektuálního zaměření mají abstraktní pojmy malou přitažlivost.

  Vendo, abstrakce => abstrahere = odtahovat, oddělovat…, je ve své podstatě odmýšlení znaků. Každý pojem vznikl abstrakcí, všechny pojmy jsou de fakto abstraktní. Pro lidi intelektuálního zaměření jsou abstraktní pojmy denním chlebem.

  1. Kdysi jsem často diskutoval s Věrou z Vysočiny. Věra z Poustevny je totožná s Věrou z Vysočiny nebo jste tu nová?

   Ano, nad moji větou „Pro lidi intelektuálního zaměření mají abstraktní pojmy malou přitažlivost.“ by se dalo diskutovat i více. Kupř. o měřítku intelektuálního zaměření nebo co všechno jsou abstraktní pojmy či jak velká nebo malá je ta míra přitažlivosti. Je však důležité pochopit kontext a nevylučovat druhou větu mého článku, která tu první vysvětluje, přímo s ní souvisí. A ta zní: „Jejich mysl chce být uspokojena nejen odhalenou pravdou, ale i rozmanitými pohledy na ni.“

   Nutno ještě dodat, že v první odstavci mého článku je vyjádřeno mé stručné hodnocení lidí intelektuálního zaměření, tedy těch, kteří hledají více rozumem a pak je tam vyjádřen pohled na lidi, kteří jdou cestou mystiky, transcendentního poznání : „Pak jsou ale mezi námi jinak hledající lidé, kteří dojdou až k poznání mysticismu, který je transcendentálním (smysly přesahujícím) věděním, jehož počátek lze získat u Mistrů.“ Takhle je myšlen můj úvod článku „Útržky….“ a tak ho doporučuji pochopit i v myšlenkovém celku. Samozřejmě, že uznávám, že nemusíte s tím vůbec souhlasit.

   Podotýkám ještě, že nejsem příznivcem „vytrhávání souvislostí“.

   Pěkný den.
   Václav Žáček

   1. ad – Nutno ještě dodat, že v první odstavci mého článku je vyjádřeno mé stručné hodnocení lidí intelektuálního zaměření, tedy těch, kteří hledají více rozumem a pak je tam vyjádřen pohled na lidi, kteří jdou cestou mystiky, transcendentního poznání : „Pak jsou ale mezi námi jinak hledající lidé, kteří dojdou až k poznání mysticismu, který je transcendentálním (smysly přesahujícím) věděním, jehož počátek lze získat u Mistrů.“ Takhle je myšlen můj úvod článku „Útržky….“ a tak ho doporučuji pochopit i v myšlenkovém celku.

    Vendo, stavíte zde, na stránkách „hledání světla“ (a nejen Vy) do protikladu lidi tzv intelektuálního zaměření a lidi „mystického zaměření“, či jak tomu rozumět…(?)…., nepochybně tím člověkem mystického zaměření máte na mysli i sebe samého. Patrně tedy k (sebe)poznání nepotřebujete používat intelekt, ono je to koneckonců mnohdy dosti čitelně vidět.
    Tak ať se daří.

    ad – který je transcendentálním (smysly přesahujícím) věděním,

    Vendo, k pochopení a uvědomění si transcendentna tedy podle Vás není intelektu, resp. intelektuálního zaměření třeba?
    Svatá prostoto….!…..:-))

    1. Ráno jsem Vám odpověděl na Váš včerejší příspěvek a na závěr té odpovědi jsem napsal větu, že: „Samozřejmě, že uznávám, že nemusíte s tím vůbec souhlasit.“

     Ano, Vy s tím nemusíte souhlasit a nemusíte to skutečně ani pochopit a vlastně to i vyjadřujete, když jste napsala „či jak tomu rozumět…(?)….,“.

     Položte si sobě otázku, co chápete pod slovem intelekt ? Pokud myslíte, že to jsou vyčtené a zapamatované informace ze širokého lidského poznání – z učebnic, slovníků, znalost dějin a jazyků….. a poté třeba i vynikající výsledek vykonaného testu, jehož výsledkem je nějaké vysoké číslo IQ, tak to je z pohledu mystika špatně. Takto popsané se to týká „jen“ úrovně světa hmoty, pomíjivého světa.

     Pokud jste to Vy, Věra z Vysočiny, nyní z Poustevny, tak víte již několik roků, že se opírám o poznání z učení Mistrů, učení Sant Mat, z Surat Šabd jógy.

     Intelekt se v něm nazývá Buddhi. Oživen duchem produkuje Buddhi myšlení, a tak rozlišuje a rozhoduje, protože k tomu má podklady od předešlých částí mysli /Čitta a Manas / – vyvozuje závěry. Své výsledky pak předává nejvyšší výkonné složce a tou jest Ahankár! Popsal jsem to tady mnohokráte. Uceleně – viz. jeden z mých prvních článků – http://hledani.gnosis.cz/dobro-a-zlo-aneb-pozitivni-ci-negativni-v-nas-2-cast/

     A celé to o intelektu či Buddhi je „zabaleno“ do podmínky ovládnutí mysli, jako nezbytného kroku pro opravdové poznání sebe sama v duchovní cestě a kvalitě. Člověk, který má mysl neovládnutou, je jako dvounohé zvíře. S ovládnutím mysli, jejíž částí je i Buddhi /intelekt/, přichází vzácná schopnost rozlišení a také schopnost zbavit se vědomě závislosti na světě a jeho radostech. Je to ale prosím stav mysli, tak to je nutné chápat. Ne nějaký asketismus nebo fyzické vzdání se světa v odloučení.

     Snad si z tohoto z mého pohledu zásadního sdělení dokážete zodpovědět i Vaši otázku : „Vendo, k pochopení a uvědomění si transcendentna tedy podle Vás není intelektu, resp. intelektuálního zaměření třeba?

     V článku jsem použil termíny a spojení :“ transcendentálním (smysly přesahujícím) věděním…..“ Vysvětlím, ale opět, nemusíte se mnou souhlasit. Transcendentální vědění /poznání mystika/ se musí vědomě prožít a na tzv.lidském měřítku inteligence vůbec nezáleží. Děje se tak z Jeho milosti. A jak jsem tu psal ne jednou já i někteří další, je to celé nesdělitelné, je to osobní zkušenost, vnitřní prožitek, který toho, kdo jim byl obdarován, posune zcela jinam – v poznání, schopnosti rozlišovat, v schopnosti odpoutání se od světa. / mnoho příkladů bylo použito – vysvětlit vůni fialek, něžnost symfonie Vltava hluchému, barevnost rozkvetlých tulipánů slepému !!! /

     Snad by to mé vysvětlení mohlo k prvním pár větám z mého článku, kde Vám vznikly určité nejasnosti, toto stačit. Samozřejmě, zeptat se můžete na cokoliv dalšího.

     Mohu mít i jednu otázku k Vám?
     Jak si mám vysvětlit Vaše zvolání na konci příspěvku „Svatá prostoto….!…..:-))“

     Václav Žáček

    2. ad – Položte si sobě otázku, co chápete pod slovem intelekt ? Pokud myslíte, že to jsou vyčtené a zapamatované informace ze širokého lidského poznání – z učebnic, slovníků, znalost dějin a jazyků….. a poté třeba i vynikající výsledek vykonaného testu, jehož výsledkem je nějaké vysoké číslo IQ, tak to je z pohledu mystika špatně. Takto popsané se to týká „jen“ úrovně světa hmoty, pomíjivého světa.

     Pokud jste to Vy, Věra z Vysočiny, nyní z Poustevny, tak víte již několik roků, že se opírám o poznání z učení Mistrů, učení Sant Mat, z Surat Šabd jógy.

     Intelekt se v něm nazývá Buddhi.
     ______________________________________

     Vendo, Vy jste mystik? Promiňte, ale k tomu máte hodně daleko.
     Váš problém (ano, skutečně Váš problém..) tkví v tom, že se snažíte mluvit jiným zobákem, než jaký Vám narost. Pak se stane, že píšete o intelektu, ale myslíte tím Buddhi. Jakápak je pak domluva s Vámi..
     Intelekt je souhrn duševních schopností, je to schopnost abstraktního myšlení, fantazie, představivosti, schopnost racionálního poznání, ale i schopnost vytvářet vědomou kreativitu. Slovo „intelektuál“ popisuje moudrého, vzdělaného člověka. Pravda, někteří omezenci považují intelektuály za poněkud nudné a podřadné lidi, obzvláště spadeno na intelektuály mají všechny totalitní systémy, proto takoví lidé často končili v lágrech, vyhnanstvích, terčem šikany se stávají i intelektuálně založené děti na základních školách, atd.
     Intelekt je základní duševní předpoklad hledání a vnímání transcendentna. Jen blbec pohrdá intelektem a inteligencí. Pravděpodobně proto, že nezná obsah tohoto pojmu.

    3. Stále jste mi nepotvrdila, jestli jste Věrou původně z Vysočiny, nyní změna místa, z Poustevny.

     Váš styl mi však již naznačuje, že jste zřejmě tou Věrou z Vysočiny. Ale již to ponechávám navždy stranou.

     Paní Věro, nikdy jsem ani tady na gnosis9.net, ani jinde nenapsal o sobě, že jsem mystik. A dávám Vám za pravdu, k tomu mám opravdu hodně daleko. Ale význačného mystika znám, to ano. Dovolil jsem si sem na gnosis napsat poměrně rozsáhlé informace o některých pohledech na duchovní cestu s výrazným použitím mystické praxe. Šest dílů přímo k mystice, tři díly k meditaci jako k nástroji mystika.

     Mystická cesta nabízí pro toho, kdo ji praktikuje, odpoutání se jako nutnou podmínku k úspěchu ve svém celkem krátkém pobytu v bytostném těle ve světě zdejší negativity, ve světě hmoty, v procesu střídajícího se zrání duše v různých zrozeních, na jehož konci je vtělení se do života člověka. Jedině v této bytosti se poté děje to hlavní; cesta transcendentním transportem, cesta získávání nadsmyslových a přímých zkušeností v mikrokosmu našeho chrámu těla, v našem samém nitru.

     Intelekt nebo-li v jazyce učení Mistrů buddhi, je součástí mysli. Není nijak izolován. Mysl může být ovládána mnohými vášněmi a tak i člověk s intelektem může být ve vleku vášní, které jej sráží, stává se třeba méně lidským. Proto i intelekt – buddhi, jako součást mysli, musí být ovládnut. Vyslovuji Vám dík za pojmenování schopností, které charakterizují intelekt. Mimochodem, znal jsem jednoho intelektuála, navenek působil úžasně, mile, vzdělaně až do doby, než se zjistilo, že doma surově mlátí ženu. Něco bylo u něj neovládnuto.

     Pokud byste chtěla, dám Vám odkazy na mé články, kde popisují mysl jako takovou, její vášně a souvztažnosti mezi nimi. Pro transcendentní poznání je třeba doslova vyřadit mysl a tím i intelekt. Samotný mystický transport nepotřebuje intelekt, protože je vstupem do nitra, kde smysly a rozumové poznání jsou k ničemu.

     Vy píšete, že : „Intelekt je základní duševní předpoklad hledání a vnímání transcendentna. “ otázku lze položit i tak – je intelekt odpovídajícím prostředkem k dosažení absolutního transcendentního poznání?

     Čím jsou rozumové – intelektuální poznání limitována? Stručné odpovědi odpoví i na předchozí otázky.

     Rozum nedává pravdivé a pravé poznání. Existují i změny rozumového – intelektuální poznání v průběhu času. A to se mění s místem i osobností a také mohu říci, že neexistuje univerzální rozum. Navíc není intelektuální poznání spolehlivé v činech a intelekt také nedokáže zacházet s jevy v jejich úplnosti.

     Nějaký pan Kant dokazoval, že absolutní realita nemůže být nikdy poznána pouze pomocí samotného rozumu – intelektu. To, co poznáváme intelektem, to jsou pouze fenomény – jevy. Závislost, čas, prostor, skutečnost,atd. jsou pouze kategorie mysli a vnímavosti a jako takové jsou nezbytně subjektivní. Objektivní realita či númenom / opak fenomenonu /, neboli věci samy o sobě, jsou navždy mimo dosah schopnosti myšlení.

     Na závěr. Jednou jste mi napsala, že moje články nečtete. Teď jste mne překvapila, přečetla jste si nejméně první větu mého článku. Jsem za to rád.

     Pěkný večer.
     Václav Žáček

    4. ad – Na závěr. Jednou jste mi napsala, že moje články nečtete. Teď jste mne překvapila, přečetla jste si nejméně první větu mého článku. Jsem za to rád.
     ______________________

     Oko vnímá a intelekt automaticky analyzuje, jsou to nepodmíněné reflexy a schopnosti, Vendo. Otevřu hlavní nabídku a vyběhnou nadpisy + první 1 – 2 věty. Reagovala jsem na první větu Vašeho článku, dál jsem nečetla, on ten úvod sám o sobě stačí.

     ps.:
     „Jsem za to rád“ je příšerný rádobymódní lingvistický novotvar, lidé s narušeným intelektem to vyslovují rádi, připadá jim to takové velkoryse intelektuální. Správný český tvar je: „jsem tomu rád.“, popř. „jsem za to vděčný“. Bohužel tento „zatopatvar“ se pomalu stává „normální“, tak, jako mnoho úchylek a defektů, které lůza přináší na svět. I Ústav pro jazyk český je „za to“ benevolentní, dokonce ve vysvětlení použil vycpávkové slovo „jakoby“. No, co už….ušlechtilost, kultivovanost a aristokracie přestala být v kurzu. Jsem za to nerada.
     http://www.ujc.cas.cz/jazykova-poradna/dotazy/0031.html

    5. Věro, děkuji za Vaše objasnění mé věty „Jsem za to rád“. Budu si na český jazyk dávat větší pozor. Myslím, že Vaše jazyková poradna tu má svoji nezpochybnitelnou cenu. Váš cit pro český jazyk může mnohým diskutujícím pomoci.

     Pěkný den.
     Václav Žáček

    6. ad – Věro, děkuji za Vaše objasnění mé věty

     Rádo se za to stalo.

    7. Do jarního slunečního rána dva postřehy po víkendu.

     Autor p.Žáček se snažil diskutující paní Věře odpovědět a asi ze svého pohledu i něco objasnit. Viz. jeho reakce 30.3.2016 (18:39).

     K mému údivu, ona si z té odpovědi všimla jen poslední věty – „Jsem za to rád“ a rozebírá lingvistické novotvary.

     A druhý – chválím pana s nickem Pardal – má sice materialistický přístup, který ho dost může limitovat, ale jinak je to člověk s rozhledem a se solidním přístupem.

     Pěkné jaro vše a kéž by hezké dny byly proloženy i nějakým deštíkem. Prostě, všechno jak má být, tj. žádné extrémy.

    8. Nevím, jak jste milý pane mlád či stár, tedy jaké máte zkušenosti, které často přicházejí až s věkem. A tak jen jednu větu k tomu Vašemu prvnímu postřehu. Když někomu něco píšete k nějaké „věci“ a on pak v reakci na to odpoví úplně k něčemu jinému, je to jasný náznak, že jeho /její/ zájem o předchozí téma skončil a nemá žádnou cenu se tím dále zaobírat.

     A k panu Pardalovi. Ano, je to jeden z nejslušnějších diskutujících tady a má opravdu velké znalosti a schopnost se orientovat. Jen drobnost, kterou nijak nebudu komentovat. Podle mne platí na něj ta vtipná myšlenka z písničky Pepy Nose – „hledáš koně a sedíš na něm“.

     Pěkný den.
     Václav Žáček

    9. Tak mám pocit, že celá civilizace bloudí, jak píšete v závěru svého článku. Potřebovala by ten zvuk a světlo, něčeho se zachytit. Ale jak se to jeví, celé již to pokročilo do tzv. kytek, slušně vyjádřeno. Ale naděje, jak říká jedno rčení, umírá poslední.

     Jeden známý mi poslal takových dvacet bodů – údajně to koluje po internetu. Dávám to sem celé i s úvodem, který možná navozuje situaci a u mne to probudilo otázku, v které části se asi nyní nacházíme. Tak prý skončil i „Věčný Řím“ a tak se to má týkat i celé vyspělé civilizace. / no, to vyspělé by asi bylo k diskuzi /

     „Mnozí lidé se domnívají, že současná Evropa kopíruje dějiny starého Říma. Nejprve rozkvět, pak rozežranost, hedonismus a cynismus a nakonec pád.

     1. Valná většina obyvatel preferuje zábavu před prací.

     2. Tradiční role otců jako živitelů rodiny je zpochybňována, množí se rozvrácené vztahy a svobodně žijící matky bez otců.

     3. Senioři jsou zanedbávání. Lidé pečují o domácí mazlíčky více než o svoje staré rodiče.

     4. Literatura a umění se stávají bezduchým. Vytváří se planá zábava za každou cenu.

     5. Takzvaná umělecká díla jsou ošklivá, nevkusná, nic neříkající, ale přesto za ně bohatí zaplatí horentní sumy.

     6. Čestná vojenská služba vlasti je odmítána, zpochybňována vysmívána a posléze zákonem zrušena. Armádu tvoří nájemní žoldnéři.

     7. Lidé pilně pracující jsou zesměšňováni a jako vzor se staví prázdní pokrytci, populisté, pochybní umělci a takzvané celebrity.

     7. Daňové zatížení obyvatelstva stále roste a stát přerozděluje neúměrně vysoké částky. Lidé se nebojí nepracovat, protože stát se o ně vždy nějak postará.

     8. Úroveň vzdělání rapidně klesá.

     9. Státní dluh roste do nikdy nesplatitelné výše.

     10. Přestává se vyrábět a pěstovat, protože výroba doma je moc drahá a potraviny a výrobky se dovážejí ze satelitních zemí.

     11. Kdo se dostal do pozice, kde může ze státního krást, většinou tak činí. Postižitelnost těchto zločinů je velmi malá.

     12. Početí a výchova dětí je vnímáno jako obtěžující a dětí se rodí stále méně.

     13. Léty osvědčené mechanizmy, chránící poctivé před podvodníky, náhle selhávají.

     14. Veřejné funkce se stávají předmětem kořisti zisku. Udělují se za úplatky, a kdo je získal, chce z nich kořistit, aby se mu vložený úplatek několikanásobně vrátil.

     15. Staletími předky prověřené hodnoty – jako je čest, smysl pro povinnost, zodpovědnost, nadšení pro práci, pro dobročinnost, zápal pro věci veřejné, jsou vysmívány a zesměšňovány.

     16. Šíří se cynismus.

     17. Šíří se plýtvání, nestřídmost, znevažování znalostí, dovednosti a poctivé práce.

     18. Do země přichází velké množství cizinců.

     19. Politikové nadbíhají i lůze, která si vynucuje zábavu a státní podpory(chléb a hry)

     20. Občané stále na všechno nadávají.

     Text údajně napsal britský historik Edward Gibbon, autor knihy Úpadek a pád římské říše, která vyšla v roce 1776.“
     /konec /

     Vyčetl jsem od Vás, že není žádným sobectvím, když jedinec usiluje o poznání, o své vlastní pozdvižení, usiluje o návrat k Bohu. Nakonec, jde, aby jedinec zachránil svět? Je to účelem jeho života? Věřím tomu, že Bůh čeká a v nebi je radostí kopec, když se některá duše vymaní z tohoto koloběhu a příjde k Otci !

     Tu písničku od Pepy Nose znám – jmenuje se “ Vždyť již vlastně všechno máš“.Pepa Nos je /byl?/ člověk hledající. Již jsem o něm dlouho neslyšel.

    10. Těch dvacet bodů tu dnešní dobu vývoje civilizace charakterizuje velmi dobře, bohužel. Každá civilizace měla a bude mít své období zrodu, dozrávání, dospělosti jako čas zralosti a pak úpadek vedoucí až k jejímu konci. Tak je to vidět všude v přírodě kolem nás a nejinak je tomu nejen u člověka, ale i v jeho společenstvích. Těch nedobrých plodů, co nyní sklízíme je dost a zřejmě, když použiji příklad z přírody, nepomůže natrvalo omlazovací řez. Velmi starou lípu, svázanou v koruně lany, zachráníme na pár, možná desítek roků, ale jednou přijde doba, kdy musí být pokácena a nebo ponechána svému konci, trouchnivění – smrti. U každého z těch uvedených bodů lze najít zlatou střední cestu, tedy hledat například vyváženost, střed, harmonii. Hned ten první bod, co za ním je? Úžasný postup v technologiích šetřící a nebo i vylučující určitý podíl lidské práce a z toho pramenící vznik volného času. Před padesáti léty byl ten poměr přikloněn více k práci. A dnes tedy, co s časem? A také, jinak položeno, živit „přebytečné“ /ale fuj/ lidi, pro které není uplatnění. Ono by se našlo, ale nejsou peníze, které by lidi stimulovaly k činnosti – třeba čištění lesa, studánek, sběr léčivých bylin, úklid veřejných prostranství, nátěry všech možných konstrukcí, sekání trávy, výroba kompostu, ošetřování zeleně, věnování se starým lidem……. . Práce je. A zabavení se ve volném čase, smysluplné? Obrovské téma. Drtivá většina lidí se ale pochopitelně s vývojem mění také. O tom to celé je. Když stromek vysadím špatně, když řez v jeho mládí bude špatně veden, vyroste špatný strom. A špatný strom dává horší úrodu, nekvalitní.
     Ještě si vezmu ten dvacátý bod – Občané stále na všechno nadávají! To nadávání je ale „až“ na druhém místě, je něčeho důsledkem. Mysl člověka je krmena informacemi. A těch je tolik, že mysl pak vybírá jen ty, které při komunikaci s dalšími lidmi používá, které jsou v něčem zajímavé, burcující, odpuzující, senzační, mysl hledá, čím se prosadí /ego/…. . A ti, co společnost vedou přitápí pod kotlem i toho nadávání záměrně. Vždyť za hodinu, večer, zítra, budou nové a nové informace a člověk tápe, špatně rozlišuje, nerozlišuje, je zahlcován… .
     V tomto okamžiku nabízí portál Echo24 toto:

     – Nenarozené děti už nemají končit v odpadu. Budou mít právo na pohřeb
     – Další obrat. Německo chce do Česka vrátit uprchlíky z Iráku
     – Pelikán navrhne kompromis ohledně protikorupčního speciálu
     – Chovanec žádá okamžité prošetření policie při vítání čínského prezidenta
     – Radnice se vzbouřily, parkovací zóny se zatím rozšiřovat nebudou
     – Monarchové odmítají pozvání od Zemana. Na Karla IV. nepřijedou
     – Česko může z evropských dotací přijít o sedm miliard na vodní dopravu
     – Policie: Protestující proti Zemanovi se ničeho nedopustili
     – Ovčáček brání prezidentova čínského přítele v kauze Panama Papers
     – Česká větev Panama Papers vede ke skupině Akont a kampeličce WPB
     – Brusel má plán: Azyl bude udělovat sám, ne členské země

     Co je v těch zprávách ryze pozitivního? Kolik negativního lze z těchto pár zpráv vytáhnout. Některému člověku stačí jen titulek a již si důvod k nadávání a k vlastním výkladům najde.

     V článku jsem psal o hledání zvuku či světla při bloudění. Opravdu jsme bloudící bytosti, které jsou navíc i manipulovány v různých zájmech a které podléhají svým vášním. Jaké hledat světlo, kde ho hledat? Opakuji se, ale dodržovat jen biblické Desatero, nebo z Indie Jama a Nijama. Nezávidět, nebýt sobecký, naopak být přející, nečinit jiným, co sám nechci, aby mi bylo činěno. Jednoduché je to napsat, těžší je se tím řídit.

     Úpadek společnosti je zřejmý a zákonitý. Kde se v té posloupnosti nacházíme a jak daleko je k možnému konci, kdy se uvolní místo „novému lesu“? A ještě jedna otázka – člověk je vrcholem v tomto nám známém stvoření. Dospěl a nebo kdy dospěje k vrcholu svého člověčenství, kdy se začne chovat jako člověk v tomto svém světě?Těžko říci.

     Luboši, díky za příspěvek.

     Václav Žáček

    11. ad – Autor p.Žáček se snažil diskutující paní Věře odpovědět a asi ze svého pohledu i něco objasnit. Viz. jeho reakce 30.3.2016 (18:39).

     K mému údivu, ona si z té odpovědi všimla jen poslední věty – „Jsem za to rád“ a rozebírá lingvistické novotvary.
     _____________________________________

     Nic jiného za povšimnutí nestálo.

 3. Pojem abstraktní= týkající se abstrakce, abstrakcí vytvořený (opak je konkrétní), odhlížející od konkrétních skutečností.
  Technici a mnozí další lidé praktického zaměření řeší situace plynoucí z konkrétních skutečností.
  Intelektuální = týkající se duševní činnosti člověka, rozumový.
  Takže lidé s intelektuálním ( rozumovým) zaměřením jsou opakem nerozumných, kteří zkoumají nepodstatné (nekonkrétní, nereálné) skutečnosti ( jemnohmota, energie prány, otisk mysli ve vesmíru, kde ufonci mají taky po Velikonocích :).

  1. Díky za Váš vstup, který mi leccos objasňuje.

   Nesouhlasím jen s Vaším posledním odstavcem: „Takže lidé s intelektuálním ( rozumovým) zaměřením jsou opakem nerozumných, kteří zkoumají nepodstatné (nekonkrétní, nereálné) skutečnosti ….“ V tom, co jste napsal bych mohl chápat Vaše konstatování, že lidé s intelektuálním /rozumovým / zaměřením zkoumají podstatné, konkrétní, reálné skutečnosti, jako je je hmota, energie, vesmír…., zatímco ti nerozumní…..ale tady musím zastavit. Nerozumní lidé? Kdo to je? Jak je charakterizovat? Jen tím, že zkoumají jemnohmotu…atd.? Vždyť rozumný člověk třeba kouří, ale při tom ví, že mu to škodí zdraví. Kde jsou pak hranice mezi rozumný a nerozumný?

   Pěkný den.
   Václav Žáček

   1. Vendo, zastavit se je třeba. Dokonce i v plození dalších pro život údajně tak potřebných poučení a další mystiky a mýtů.
    https://cs.wikipedia.org/wiki/Mystika
    Budu konkrétní. Můj děda před 100 lety byl sedlák, žil v souladu s přírodou, celý den venku a v pohybu. Byl křesťan, ale když se nedařilo, tak nějaké to sakra a krucifix vypustil. Mystiku, multináboženství a mýty nepotřeboval ani nikdo v rodině kolem. O dnešní mystice a esoterice by řekl asi : mlácení prázdné slámy.
    Dnešní svět je přeplněn informacemi, které vstřebáváme částečně a letecky, což je živná půda pro esoteriku = nauky o věcech a dějích, které jsou velmi těžko přístupné, resp. jen zasvěceným.
    Děda kouřil denně fajfku, takže dle Vašeho hodnocení byl nerozumný, dožil se 89 let v dobré kondici duševní i fyzické.
    Závěr je jednoduchý. Došli jsme k jakési shodě, kdo jsou lidé rozumní. Nerozumní jsou ti ostatní.

    1. Život nejde zastavit. Ba dokonce nejde ani vrátit.

     Mnohokráte tu zaznívala až kritika dnešní uspěchané a také až málo morální doby s úplně jinými nároky na děti, na vývoj lidí, kdy až zhoubně působí moderní vlivy, které tu zkrátka před sto léty nebyly.

     Tak jako Váš děda neměl elektrické nářadí, traktory, rotavátory, kombajny, auto, mrazničku….., tak nebyla konzumní společnost; stačí příklad televize, jako významného zloděje času. Věda se ale i za jeho života před sto léty vyvíjela a zrovna tak se vyvíjel i přístup k duchovnímu životu a jeho poznávání, ne?

     Co je to živná půda, to by šlo prodiskutovat. Živnou půdu má i dnešní věda, ne?

     Děda kouřil spíše obřadně. Nevysedával v hospodě s cigaretami, ale ten tzv. jed si dávkoval v nepatrných dávkách. A také bez stresů a když už, tak pomohlo zaklet, jak píšete. Čerstvý vzduch byl tenkrát asi čerstvější a ten pohyb celý den byl velmi důležitý.

     O dnešní mystice, která je stejná jako ta před dvěma tisíci léty, by Váš děda neřekl asi nic, protože by asi neměl čas na to, se ji věnovat. Určitě dnes běžné slovo meditace neznal, ale na svých lánech, v přírodě se dokázal zastavit a vnímat vše kolem sebe. Asi by bylo zbytečné mu i vysvětlovat, aby rozlišoval působení čaker a prány na lidský organismus. Ale zrovna tak by nerozuměl tomu, čemu Vy, jako jeho vnuk tak brilantně rozumíte – elektromagnetické vlnění, kvarky, teorie strun, percepci, teorie energie vakua, částice, vlnění….. – jak by tomuto asi říkal ?

     Nedávno jsem tu uváděl počty výsledků vyhledávání na googlu u různých slov. Dnes pro ilustraci, jak se lidé o co zajímají :
     /výsledky vyhledávání/

     Ježíš = cca 410 000
     Mystika = 487 000

     Sex = 1 730 000 000
     Auto = 2 820 000 000

     To Vaše „zastavit se je třeba“ chápu a beru to jen ale do určité míry. Co byste chtěl v tom zastavení upřednostnit? Pro mne jsou ty nepoměry alarmující, pro někoho je to úplně jedno. Když již nic jiného, chtěl bych někomu mými články pomoci třeba jen v orientaci.

     Václav Žáček

    2. Vendo, to jste moc nepolapil, nepsal jsem o zastavení života, ale o zastavení plození článků, které prohlubují ezoterické zmatky, ne že je vysvětlují a pomáhají v orientaci. Orientace pro laika je jednoduchá- nečíst to.
     Četnost slov podle Google : Ježíš říkáte 400 000. Dále Jesus Christus 7,5 milionu, Buddha 64,6 milionu. Takže se nebojte, že je toho málo, mimo křesťanství je toho napsáno dost, až moc.

    3. Pardale, napsal jste mi :
     „Vendo, zastavit se je třeba. Dokonce i v plození……. „>

     A já to pochopil jinak. Asi ta spojka i v té Vaší druhé větě u mne evokovala dvojí druh zastavení.

     To zastavení v plození ezoterických článků, které podle Vás prohlubují ezoterické zmatky…., to mám od Vás chápat na sebe? Jako nějaké doporučení? Když ano, tak v čem Vy vidíte nějaké ezoterické zmatky? Ale ruku na srdce, drahý pane Pardale, Vy jste tu nedávno dal odkaz na Vaše články – viz. http://pardalnet.wz.cz/. Je jich více jak padesát a jsou velmi kvalitní. Proč jste to udělal může každý, kdo se chce zamyslet, si vyhodnotit sám. A Vaše zřejmé svobodné rozhodnutí dále nepsat, zastavit se, to je pouze a jenom Vaše věc. Diskuze se tu však zúčastňujete pod mnoha články, a to je dobře. Pro mne jste až dosud ten diskutující, který je slušný, korektní s používáním mnohých argumentů.

     K těm číslům z vyhledávače – já jsem zadal Ježíše v českém jazyce, zrovna tak mystiku, auto i sex. A moje očekávání ve výsledku vyhledávání v googlu se naplnilo. Samozřejmě, že Jesus Christus a 7,5 milionu je víc než u českého slova Ježíš = 400 tis.. Snad ale chápete i tak ty značné nepoměry a proč jsem naznačil možné srovnání. Pokud ne, tak s tím nic nebudu ve vysvětlování dále nic dělat.

     Pro doplnění – vyhledávač na slovo „kvarky“ cca 33.000 zobrazení; elementární částice 67.000 zobrazení; teorie strun 87.000 vyobrazení; a slovo gravitace již trumflo i Ježíše.

     Takže, příště snad „polapím“ a pochopím Vás na první pokus.
     Ad:“Orientace pro laika je jednoduchá- nečíst to.“ ANO, souhlas!! To je každého svobodné rozhodnutí. Mohl bych tu ale i doložit, jak někdo napsal, že to nečetl, přiznal to, ale diskutoval nad tím, až se mu od klávesnice prášilo.

     Václav Žáček

    4. Vendo, nejsem jediný, kdo naznačuje vyčerpanost témat Vašich článků.
     Ezoterické zmatky tvoříte stále díky multináboženství, od křesťanství k východním náboženstvím a k setkání s Mistrem. A když odezva není kladná, tak zase zpátky k evangeliu a Ježíšovi.
     Jistě, že lze diskutovat o něčem, co jsem nečetl, když mi někdo přežvýká z toho čtení své závěry, které jsou v rozporu s mým vzděláním a vnímáním světa. Samozřejmě můžu diskutovat o evangeliu podle Matouše, když jsem ho nečetl, jen jsem četl evangelium podle Marka, Lukáše a Jana.
     Nazývat vyšší intelekt pojmem buddhi nic neřeší, protože další věta bude zase, že se odvíjí od vlastního poznání a vstoupení do esoterických výšin a správných dalších pojmů,
     viz slovník jogínů.
     http://www.jogin.cz/slovnik/subtilni-anatomie
     Kdo není na výšinách je jak hluchý při poslechu symfonie Vltava, to píšete.

     Cvičení jógy je určitě dobře, i ve skupinách, kde se setkávají spřízněné duše nejlíp vegetariánské. Je to zdravější jak setkávání se v zakouřené hospodě. Kdo jí denně 100 g uzenin, zvýší pravděpodobnost rakoviny střev o 70%, to jsem dnes četl v knize, kterou jsem otevřel v knihovně a hned ji zase vrátil do regálu.
     Ministerstvo zdravotnictví asi přes zdravotní pojišťovny prý chystá možnost příspěvku na cvičení jógy. Vypadá to jako budoucí volební slib a nejspíš to jako slib i dopadne…

     Vendo, ano, věda se vyvíjí a občas vandruje mezi extrémy jak opilec v průjezdu. Ale věda a technika má výstupy, které nás obklopují a takřka nelze bez nich žít ( auta, elektřina, topení plynem, odborné časopisy a knihy, internet,mobilní telefon, obrovská dostupnost informací a jejich propojenost). Vyšší vědomí ( buddhí) můžeme klidně ignorovat případně ani nevědět, že má být důležité – a nic se neděje. Neschopnost užívat moderní technologie a informace odstavuje člověka mimo dnešní svět včetně pracovních příležitostí.

    5. Ano, jarní únava přijde na každého. To tak bývá. Ať Vás brzy přejde.

     Rád bych se ve svých útržcích věnoval světu, stvoření a oblastem mimo pojmy vědy pohledem z učení Mistrů. Dosud jsem leccos vysvětloval s použitím hlavně evangelií. Ty jsou známá, i když podobenství v nich či jejich mystický duch jde dost mimo mnoho lidí i zde, v této diskuzi. Toto poznání je pro velmi cenné.

     Chtěl bych popsat mé poznání Universa, ještě jsem se k tomu nedostal.

     Pak bych chtěl popsat všechny čakry těla, čakry nad hmotou těla v tomto stvoření a provázanost v působení jednotlivých vyšších regionů.

     Svoji kapitolu by si zasloužilo stvoření světa v působení tří gun, máji, tattev, prakrti a smyslů s řídící myslí v úrovni konečného člověka, té nejvyšší bytosti v nejnižším ze světů.

     A pak, z pohledu mystiky, gnose, co všechno spojuje dávná učení staré Číny, Indie, Persie, Egypta až k judaismu , křesťanství a islámu v učení spirituálního súfismu.

     Mohla by to být pěkná práce na celý rok. Zatím jsem nebyl Vyšší mocí z tohoto záměru nijak odvolán. Pokud k tomu dojde, nebudu tu, zrovna jako jsem tu nebyl před pěti léty.

     Pardale, je fakt, že Vy jste tu začal tvořit své příspěvky o více jak čtyři roky dříve než já – proto možná i ta Vaše únava.

     S tou Vltavou jste to prostě nepochopil. A také nechápete co je mysl a jakou zde má roli. Pochopení vědy nikdy nenahradí duchovnost. V čem byste mi mohl dát za pravdu je to, že ideální stav je stav rovnovážný. Můžete, chcete-li o tom i přemýšlet. Věda – duchovnost.

     Věda a technika má výstupy, které nás obklopují – jasně a skvěle napsáno.

     Co je však člověk – jaké má úrovně? Jeho duchovnost, požadavek na dodržování etických a morálních principů snad žádné výstupy pro život člověka nemají ?

     Dobrou noc.
     Václav Žáček

    6. „Vendo, nejsem jediný, kdo naznačuje vyčerpanost témat Vašich článků.
     Ezoterické zmatky tvoříte stále díky multináboženství, od křesťanství k východním náboženstvím „…

     K tem tzv.zmatkum …
     „“A jak karma souvisí s křesťanstvím?“
     Odpovím otázkou: jak souvisí křesťanství s tím, z jakých důvodů se někdo narodí s pohlavím muže nebo ženy; do jakých sociálních podmínek; do kterého státu; v jakém stavu je jeho zdraví; jaké dary (disposice) mu/jí do tohoto „života“ byly naděleny; atd., atd. Je to neustávající proud otázek, na které lze a také se má najít odpověď. Na toto nemá vyčerpávající odpověď ani křesťané, ani žádné jiné náboženství. Přesto ty odpovědi k mání jsou.“

     jsme na strankach „hledani.gnosis.“ ,takze ve me osobne Vendovi clanky zmatky nevyvolavaji.Naopak si myslim,ze tihnout k jednomu systemu,nabozenskemu smeru,ci jen tzv.vedeckemu pojeti ,je omezene a matouci .

    7. Vendo, zdá se, že se chystáte provést čtenáře všemi náboženstvími. To bude vědecké dílo a naložil jste si hodně. Duchovně se dá věřit jen jednomu náboženství. Jistě, je dobré si vybrat něco něco třeba z hinduistické Bhagavadgíty.
     Píšete jako reakci na mou větu:““Věda a technika má výstupy, které nás obklopují ..““
     – „jasně a skvěle napsáno. Co je však člověk – jaké má úrovně? Jeho duchovnost, požadavek na dodržování etických a morálních principů snad žádné výstupy pro život člověka nemají ?“

     Nic takového jsem neřekl, prostě jste přehodil na jinou vlnu. Odbočujících otázek lze položit hodně, viz odstavec s otázkami dále.
     Ohřál jsem si masový vývar se zeleninou v mikrovlnce, technickém to výtvoru. A jaké z toho mají být etické a morální principy a výstupy pro život? Je třeba se zdravě najíst, žádná mystika. Jsou technické věci, které eticky a morálně moc škody nenadělají, třeba žárovka. Nůž je pradávný vynález, který lze zneužít. Myslíte, že bez nože by se lidstvu žilo morálně a eticky líp? Televize se dá i vypnout.
     Píšete :“prakrti a smyslů s řídící myslí v úrovni konečného člověka, té nejvyšší bytosti v nejnižším ze světů.“
     Zdá se, že jste v nejnižším ze světů předběžně vypustil z řídící mysli konečného člověka to podobenství a mytického ducha. Teď ještě o čem ta věta je?

     Martasi, ano, pohlaví dítěte neurčuje žádné náboženství, ale spermie.
     Píšete :“..do jakých sociálních podmínek; do kterého státu; ..Na toto nemá vyčerpávající odpověď ani křesťané, ani žádné jiné náboženství. Přesto ty odpovědi k mání jsou.“
     Odpovědi jsou jednoduché, dítě se narodí do podmínek a tam, kde žena rodí.

    8. Naváži na Vás, protože si Vás ani autor článku nepovšiml. Podívám se do některých detailů, které mi naskočily při čtení.

     Necítím vyčerpanost témat, která tu prezentuje Václav Žáček. Asi jako Vy.
     Co je to za termín ezoterický zmatek? Autor této nelogičnosti, který sám ezoteriku asi neuznává, by to mohl objasnit. Na jedné straně ezoterika – na druhé zmatek. A jaký že tu podal autor článku zmatek s tím přívlastkem? Ten objasňující příklad od člověka, který něco vnitřního a tajného nezná, neuznává, to by asi byl pěknej blábol.

     Autor píše o duchovních naukách, hledal jsem, kde se tu zaobírá náboženstvím. Proč to takhle někdo podává, to tedy nevím.

     Karma je tu u těch pár diskutujících málo pochopitelná. Chodí sem velmi silní křesťané, kteří při takovém slovu dostávají kopřivku /asi/. Materialisticky založené lidi – typu – po smrti není nic – ale chápu. Důležité = zásadní otázky tu byly v pradávné minulosti lidstva, i nedávno, nyní a budou na furt! To by muselo být myšlení nějak zakonzervováno – i s tou vědou.

     A na konec – i kdyby stokráte někdo něco povídal o hledání světla /o tom jsou zdejší stránky/, o svých zkušenostech, vyčtených nebo prožitých, vždy si to rád přečtu. Osobně jsem velmi zvědav na ono stvoření světa z pohledu mystiky a těch východních pojmů.
     Díky.

    9. Ano, i mne zaujal termín ezoterické zmatky od pana Pardala.

     Ale oba dva nevíme, jak dlouho a v jaké ezoterické skupině třeba je pan Pardal, či vůbec je, a proto bych jeho slovní spojení nehodnotil. Třeba časem konkrétně vysvětlí, co značí ezoterický zmatek.

     Fakt ale je, že se mnozí lidé často vyjadřují k něčemu, co znají třeba jen jako povrchní vysvětlení z wikipedie a domnívají se, že mají schopnost tomu rozumět. Ale to jejich posouzení své úrovně je každého věc. Nad tím nepřemýšlím.

     Mám tu 75 článků a jen asi 10 bylo zařazeno do rubriky společnost, vegetariánství, příroda – většina má duchovní tématiku a to hledání světla tam dominuje.

     Vy tu nechodíte dlouho. Dříve tu diskutovalo najednou třeba 10 lidí. Postupně to někteří vzdali i možná pro razantní odsuzování jejich názorů. Za sebe ale cítím, že nepíši proto, abych vykázal počet přečtení či nějakou karmu článku. Já jsem se k té významné józe slyšitelného životního proudu dostal zajímavým způsobem a hlavně pak po létech dlouhého hledání a považuji ji za dar. A je docela možné, že se někdo, po přečtení článku v této sekci hledání světla bude cítit osloven a jeho obzor poznání se tak může rozšířit. Ale hlavně, ten někdo se může dostat k odpovědím na ty základní otázky, které mu dají přirozenou formou návod na žití čestného a spravedlivého života. A to není k zahození, to není málo. A o to mi také trošku jde, proč to nepřiznat.

     Pěkný den.
     Václav Žáček

    10. Vendo,
     ad //Venda pro Luboše 31.3.2016 (14:57)//
     „Ano, i mne zaujal termín ezoterické zmatky od pana Pardala.“
     Komenetář:
     Zmatky vidím v tom, že skládáte slova do slepenců, které nevyjadřují buď nic nebo každá věta potřebuje návod jak esoterickou češtinu přeložit do češtiny.
     Příklady
     „smyslů s řídící myslí v úrovni konečného člověka“
     „dostávají inspiraci z vyšších úrovní duchovních regionů“
     Já jako zřejmě konečný člověk jsem v očekávání inspirace z vyšších úrovní duchovních regionů.
     A jdu si dát něco k večeři, tak mě to inspirovalo.
     Přeji hodně sil v esoterické tvorbě a zdravíčko celého těla od stoliček po stoličku.

    11. Pardale, začnu neobvykle – kopíruji z wikipedie:

     Baryon je částice, která reaguje na silnou interakci a má poločíselný spin, tzn. s=\frac{1}{2},\frac{3}{2},\frac{5}{2},…. Baryony jsou tedy současně hadrony a fermiony. Někdy se objevuje pod pojmem těžká částice. Baryony jsou složené částice, které obsahují vždy tři kvarky. Výsledný baryon však musí být bezbarvý, tzn. musí být barevně neutrální částicí. Antičásticemi baryonů (antibaryony) jsou částice, v nichž jsou všechny původní kvarky zaměněny odpovídajícími antikvarky. Mezi baryony patří například nukleony (tj. protony a neutrony) nebo Hyperony.

     https://cs.wikipedia.org/wiki/Baryon

     Pardále, já tomu nerozumím vůbec a nemám s tím žádné problémy v životě. Kdybych tomu chtěl porozumět, musel bych otevírat jednotlivé /modře vyvedené odborné pojmy / a studovat a studovat. Vsadil bych stovku, že Vy byste zřejmě podal určitý výklad a s mnoha odkazy a kdyby k tomu došlo, tak byste mohl možná diskutovat o tom s panem Muladim či Lubkem, ne snad?

     Vy jste použil termín „zmatky“. Já to opravím – Vy asi záměrně používáte kousky vět, abyste na nich dokázal jakoby nějaký ezoterický zmatek. To je ale ta manipulace, která se mi nelíbí. A opravdu nevím, proč to děláte.

     Uvedl jste příklad zmatku :
     „smyslů s řídící myslí v úrovni konečného člověka“

     Proč vytrháváte jen část celé věty, která zněla, kterou jsem Vám napsal a která je větou až když je v ní obsaženo sloveso !!. Napsal jsem Vám k té, z Vašeho pohledu, mé vyhaslosti, či jak jste to nazval, toto:

     Svoji kapitolu by si zasloužilo stvoření světa v působení tří gun, máji, tattev, prakrti a smyslů s řídící myslí v úrovni konečného člověka, té nejvyšší bytosti v nejnižším ze světů.

     Možná nejste člověk, který se seznámil s učením véd, upanišad s Bhagavatgítou, nevlastníte slovník sanskrtských výrazů a nechce se Vám, přímo Vás to nějak odrazuje, zabývat se vědou /skutečně to byla a je věda nejen o duši / a filosofiemi starých kolébek civilizace.

     Tady máte slovník / není dokonalý / : http://slovnik.tantrajoga.cz/
     a ty neznámé výrazy si tam můžete najít – usnadním Vám práci:

     guna – kvalita, specifický přírodní princip v sánkhji a ze sánkhje odvozených soustavách (radžas, tamas a sattva)

     májá, Májá /ž./ – 1. pomyslný závoj, který odděluje tzv. skutečnost od tzv. neskutečnosti; 2. májá tattva; 3. iluze, neskutečnost, magie, fantom;

     tattva /s./ – 1. skutečnost, pravda, podstata; 2. (metafyzický) princip, stupeň, úroveň – důležitý pojem v sánkhji a tantře vyjadřující specifické úrovně skutečnosti

     prakrti /ž./ – příroda obecná i světová (vesmír), objektivní projevený svět, materiální příčina;

     A teď si smysl věty můžete dávat dohromady – vše cizí je objasněno.

     Ta moje výše uvedená věta je pro mne, a věřím, že i pro ty, kteří se východními naukami zabývají, zcela srozumitelná. Ta moje věta i říká, že to téma by možná nebylo jednoduché a že by nebylo pro všechny.

     Nevím, kdy Vám dojde inspirace, ale poprosím Vás; když to učení Mistrů, Východu, véd, upanišád, Bhagavatgíty…… neznáte, možná nechcete znát, možná se jím nechcete zabývat, tak nemanipulujte, nevytrhávejte části vět a nešiřte tu něco ve smyslu „Venda a jeho ezoterické zmatky“. Můžete znát / z wiki / pojem ezoterika. To určitě. Ale co si pod tím představit, co praktického může donést zasvěcenci pro život, asi vůbec netušíte. A já si to dovedu představit, že jste v tomto dosti omezen; můžete se tak cítit. Jako já v těch shora uvedených vědních oborech.

     Pardale, uznávám Vás jako znalce fyziky, matematiky, astronomie, chemie, pouček a zákonů, nejméně, umíte se úžasně orientovat a vyhledávat zdroje informací. Nejste žádný mladíček a určitě máte vytvořenou databázi pojmů a slov, vzorců a mouder, zákonů a pouček z těchto oblastí lidského poznání.

     Pardale, podívejte se do diskuze pod tento článek :
     http://hledani.gnosis.cz/fyzikalni-jednotky-jsou-prostoreke-kralovny-fyziky-a-teoretiky-privadeji-az-k-hysterii/

     a nebo zde :
     http://hledani.gnosis.cz/prostor-ma-zakony-ktere-vedci-ignoruji-ale-buh-dodrzuje/comment-page-1/#comments

     Kdo měl hlavní slovo v odborné diskuzi ??? Máte pocit, že já jsem se aktivně zapojil do diskuze o tématu, kterému vůbec nerozumím.

     Závěrem – tvrdím, že ezoterika není obor, který Vás zajímá. Ale já tu nebudu poskytovat informace, které by většině lidí nic neřekly. Tu celou moji větu považuji ne za ezoterickou. Říkám v ní něco o přechodu duše přes světy, které byly a jsou postupně vytvářeny, které se vyvíjejí. Že tomu nerozumíte? Za to nemohu. A jak jsem Vás tu poznal, tak Vám to zrovna v tomto směru poznání nevadí.

     Asi se jen tak bavíte.

     Pěkný den.
     Václav Žáček

 4. Milý Vendo,
  .. život není pouhý „Útržek“ , jak píšete ve své úvaze.
  Přijde mi to, že vykládáte kauzalitu jako středověký kazatel, kterému ubývají ovečky v kostele.
  Vaše teorie a zamyšlení trochu postrádá jak rozumový tak spirituální závěr. Závěr, ke kterému se autor nechce přiznat,..
  tedy všeobecné řeči, běžné mlžení a plky o konkrétních věcech.
  Prosím nezlobte se, v úvaze vidím jen citáty z jiných všeobecně dostupných zdrojů.

  1. Davide, souhlasím. Život není pouhý „Útržek….“, jak jste mi v úvodu napsal. Mohl byste však souhlasit, že život sám se skládá z mnoha „útržků“. Proto jsem nazval seriál mých článků v množném čísle a budu si všímat – viz. závěr mého článku :
   „V “Útržcích…“ si budu všímat některých „běžných otázek“ a pokoušet se hledat na ně i odpovědi. Doplním ještě jednu objasňující myšlenku. Představme si, že jsme zabloudili – jsme v neznámém prostředí, kde nás zastihla tma a ticho. Budeme se určitě snažit zachytit nějaký zvuk, který by pomohl orientaci? Budeme hledat záblesk světla mezi stromy neznámého lesa, světlo, které nás z bloudění vyvede? V takové roli je většina lidí. „Je-li tedy tvé oko čisté, celé tvé tělo bude mít Světlo“. A pak již není daleko k nalezení smyslu lidské existence.“

   Ty běžné otázky jsem dal do uvozovek, a to něco značí. V těch otázkách, které v článku naznačuji, necítím nic z nějakých „všeobecných řečí, běžného mlžení a plků o konkrétních věcech“??

   Píšete, že vykládám kauzalitu. Necítím to v tom mém úvodním článku jako Vy. Bude jich asi osm a pak ty tzv. „Útržky…“ již mohou dát větší celkový smysl. Ani o žádném závěru nelze v prvním článku hovořit. Spíše ho lze brát jako úvod.

   Nezlobím se na Vás, že v mém prvním článku vidíte jen citáty z jiných, všeobecně dostupných zdrojů. V jedné jeho části jsem použil útržky /možná i nepřesné/ z evangelií Jana či Matouše. Těch útržků bude postupně více a někde pochopitelně uvedu přesnou citaci a odkaz na zdroj.

   Někteří lidé by podle mne potřebovali se častěji setkávat s učeními, starými i těmi novějšími, s doporučeními třeba i pro morální a etický život. Pro některé lidi, bohužel, nejsou tyto zdroje všeobecně dostupné.

   Pěkný den.
   Václav Žáček

 5. Jak děti na pískovišti… čí bábovička je víc gnosis. :-)

  1. ….Bábovičko, jestli se mi nepovedeš,….
   Jde o to, aby se v tom člověk nerozmělnil a neztratil, nezapomněl na to, co je mu vlastní a no je nevlastní….:-)))))))))))

 6. Zakládám nové vlákno – na rolování je to k Vaší poslední odpovědi pro mne blíže – pouze přes Davida a moji odpověď jemu.

  Pardale, napsal jste mi, že se chystám provést čtenáře všemi náboženstvími. Omyl. Doslova jsem napsal k mému jednomu z možných budoucích témat: „A pak, z pohledu mystiky, gnose, co všechno spojuje dávná učení staré Číny, Indie, Persie, Egypta až k judaismu , křesťanství a islámu v učení spirituálního súfismu.“ Kde tam vidíte slovo náboženství ? Nejde mi o to hledat v náboženstvích, která vznikala po smrti jejich „zakladatele“, kdy byly nauky často všelijak pokrouceny a dodatečně pro podporu účinku byly vymyšleny různé rituály. Ale to bych předbíhal. Využiji také bohaté zdroje informací, které jsou v tomto internetovém magazínu v jeho příslušných rubrikách. Takže ještě jednou pro Vaše pochopení – náboženství ne, ale to, co je základem univerzálních nauk v jejich společném kořenu při hledání Pravdy, ať vznikaly v dávných či v blízkých dobách.

  No a ještě toto. Dva příspěvky zpět jste mi napsal :
  „Vendo, ano, věda se vyvíjí a občas vandruje mezi extrémy jak opilec v průjezdu. Ale věda a technika má výstupy, které nás obklopují a takřka nelze bez nich žít ( auta, elektřina, topení plynem, odborné časopisy a knihy, internet,mobilní telefon, obrovská dostupnost informací a jejich propojenost). Vyšší vědomí ( buddhí) můžeme klidně ignorovat případně ani nevědět, že má být důležité – a nic se neděje. “

  Můžete ignorovat co chcete, to je Vaše právo. Bez člověka by tu ale přece ani věda a ani technika nebyly. A navíc, člověka přece nestvořila věda a ani technika. Vyšší úrovně člověka, jako stvořené nejvyšší bytosti zde, ve světě hmoty, dostávají inspiraci z vyšších úrovní duchovních regionů, se kterými je /může/ být propojen. Jak ? Neumím vysvětlit z vlastní zkušenosti. Ale vím, že existuje transcendentální poznání a vědění a vím, že existovali a existují lidé, kteří toto vyšší, mystické spojení využívali a využívají právě proto / když opominu jejich nejvyšší interní cíl /, aby přinášeli lidstvu i ten tzv.pokrok.
  Tuším, že o člověku jako bytosti a pohledů mystika na ni toho asi příliš, Pardale, nevíte.

  Marťas tu pro nás dva elegantně napsal :

  „Je to neustávající proud otázek, na které lze a také se má najít odpověď. Na toto nemá vyčerpávající odpověď ani křesťané, ani žádné jiné náboženství. Přesto ty odpovědi k mání jsou.“

  Dodám jen, a Vy si z toho něco možná i vyvodíte, že člověk se stále vyvíjí, a to po všech stránkách. A není znakem života ustrnutí či okouzlení nad tvůrčím duchem, který oživuje člověka a jeho síly. Proto říkám, nezastavovat se. Byla by chyba se kochat těmi Vašimi výstupy – auta, elektřina, topení plynem, odborné časopisy a knihy, internet,mobilní telefon, obrovská dostupnost informací a jejich propojenost – vždyť ve vývoji neexistuje konečná. A ještě jednou zdůrazňuji – člověk se vyvíjí ve všech svých třech základních úrovních.

  Pardale, poprosím Vás o něco. Když mne citujete, citujte celou moji větu. Napsal jste mi :
  „Píšete :“prakrti a smyslů s řídící myslí v úrovni konečného člověka, té nejvyšší bytosti v nejnižším ze světů.“
  Zdá se, že jste v nejnižším ze světů předběžně vypustil z řídící mysli konečného člověka to podobenství a mytického ducha. Teď ještě o čem ta věta je?“

  Celé znění mého stručného možného budoucího článku k tématu /spíše jich bude víc / znělo:
  „Svoji kapitolu by si zasloužilo stvoření světa v působení tří gun, máji, tattev, prakrti a smyslů s řídící myslí v úrovni konečného člověka, té nejvyšší bytosti v nejnižším ze světů.“ Že tomu nerozumíte a ironizujete mne? Můžete. Ale právě proto, že tomu nerozumíte, nemusíte tu hlásat něco o vyčerpanosti témat mých článků. Naopak, můžete se něco dozvědět, i když to je jen často z praxe obyčejného duchovního hledače V.Žáčka na duchovní cestě.

  Přeji pěkný den.
  Václav Žáček

 7. Vendo, nerozumím tomu, hlavně že tomu rozumíte sám.Píšete :“co všechno spojuje dávná učení staré Číny, Indie, Persie, Egypta až k judaismu , křesťanství a islámu v učení spirituálního súfismu.“ a nevidíte tam náboženství. Hodně písemností zanechali kněží, počínaje Egyptem. Jistě, na mesopotamských destičkách bylo hodně účetnictví mezi poddanými městy a vládnoucím centrem.
  Dobře, nebudu rušit Vaše buddhí a prakrti. Vysvětlení něčeho tím, že vykopírujete to samé nemá smysl rozebírat, prostě to tak děláte, tím se téma nevyčerpá, jen přečerpá, asi to je ta duchovní cesta.

  1. Pardale, nechci podléhat manipulaci z Vaší strany. Nechci také, abych se zúčastňoval Vaší hry, kdy používáte jen vytržené části z mých vět a nehledíte na celý obsah.

   Zareagoval jste po cca třech hodinách na reakci Věry z Poustevny, která si povšimla mé první věty v článku. Nemusel jsem, lépe napsáno, neměl jsem reagovat na Vás, to nyní vidím.

   Chcete po mně diskuzi k článkům, které teprve chystám. Ne, nebude. Poskytl jsem Vám jen náznak čtyř témata, která mne ještě zajímají a mohla by zajímat i některé zdejší čtenáře. Nepíši sem proto, abych vypočítával, kolik načtení bylo na můj článek,jak si to sám vyhodnocujete na Vašich stránkách. O to mi nejde.

   Pardale, stále vidím před očima po mém jednom diskuzním příspěvku pro Vás, nota bene v naší vzájemné diskuzi, jak jste napsal – já Vaše příspěvky nečtu – ale diskutujete. Chytáte se povrchně jen některých slov či slovních spojení a stále si nějak přiživujete své malé já. Tak to vidím.

   Učení o duši, přímo věda o ní mi velmi změnila můj život. Nedostal jsem se k němu náhodou, ale za zvláštních okolností. A vím, že stačí často v životě jen nepatrný impuls, třeba přistoupení na něco, co bych běžně neakceptoval, na takové nepředpokládané dění, a život může být o něčem jiném.

   Václav Žáček

   1. Milý Vendo, nechci po Vás už nic, klidně si tvořte a pak kopírujte věty, které jsou kombinací slov a myšlenový skutek utek.
    Píšete :“Nepíši sem proto, abych vypočítával, kolik načtení bylo na můj článek,jak si to sám vyhodnocujete na Vašich stránkách“
    Moje stránky pardalnet.wz.cz byly na gnosis9.net do jara 2013, kdy celé stránky bylo nutno předělat z technických důvodů. Čísla načtení stránek jsem tam sám nevyhodcoval, ale dělal to systém automaticky. Aha. Dát si na stránky počítadlo není zas taková věda a jak vidíte, dál jsem v nepokačoval.
    Píšete :“Chytáte se povrchně jen některých slov či slovních spojení a stále si nějak přiživujete své malé já. “
    Ano, slovní spojení by měla něco vyjadřovat. Není tomu tak, sám tomu nerozumíte, jste schopen to leda zopakovat. Člověk, který něčemu rozumí je schopen jednoduše a srozumitelně vyložit základ problému. To není Váš případ.
    Tak jo, přiživujte si své velké já, takováhle diskuze mi není k ničemu. Na otázky neodpovídáte a kladete jiné otázky , jakože plynou z mého názoru, prostě mimoběžná diskuze.
    Jako masožravec bych řekl, že článek není kus pořádného masa, ale mnohokrát obalovaná a přežvýkaná flaksa. Takže to skutečně čtu zběžně a dalekosáhlé odvolávky na předchozí článku už vůbec ne. Což jsem opakovaně psal. Reaguji spíše na diskuzi, to se Vám nelíbí, odpovědi nenacházíte.
    Psaní knih, dnes webových stránek, velmi často vznikalo za zvláštních životních situací. Přeji vám, abyste to své učení o duši aplikoval především na sebe a byl pak v životě spokojený.
    Pardal, vlastním drápkem.

    1. Milý Pardale, díky za hezké přání ze závěru předchozí Vaší odpovědi.

     Pod tímto mým posledním článkem jsme trochu v posledních dvou dnech diskutovali. Snad Vám to nedá příliš mnoho práce přelétnout těch pár stránek a říci mi, na jaké otázky jsem Vám ve Vašich šesti příspěvcích neodpověděl. Prosím, udělejte to. Pokud tomu tak bylo, bylo to mým přehlédnutím a rád se pokusím o nápravu.

     Pěkný večer.
     Václav Žáček

    2. Ještě jsem se v rychlosti podíval na diskuzní příspěvky od Vás pro mne a hledal otázku – otázky, na kterou – na které jsem neodpověděl.

     Ano, našel jsem. Včera ve 23:08 jste mi napsal : „Píšete :“prakrti a smyslů s řídící myslí v úrovni konečného člověka, té nejvyšší bytosti v nejnižším ze světů.“
     Zdá se, že jste v nejnižším ze světů předběžně vypustil z řídící mysli konečného člověka to podobenství a mytického ducha. Teď ještě o čem ta věta je?“

     Neodpověděl jsem na Vaši otázku – „Teď ještě o čem ta věta je?“

     Odpovím Vám. Tak, jak jste ji podal, vynechal sloveso, tak to ani věta není! Když tam dodám její začátek, který jste z nějakého důvodu vynechal, tak celá věta zní :“Svoji kapitolu by si zasloužilo stvoření světa v působení tří gun, máji, tattev, prakrti a smyslů s řídící myslí v úrovni konečného člověka, té nejvyšší bytosti v nejnižším ze světů.“

     No a moje odpověď – “ o čem ta věta je? “ zní : Je o stvoření světa, o úrovních, do kterých se sestupem dostává duše při svém „putování“ do hmotných plánů stvoření!
     V.Žáček

 8. Ještě na okraj zde mírně rozvinutého tématu intelektu.

  Dnešní člověk má mnoho možností poznávat historické prameny, dávné i ty novější, a v nich hledat odpovědi. Intelektuální poznání má svoji nespornou váhu. Jak tu bylo napsáno z Poustevny – „Intelekt je souhrn duševních schopností, je to schopnost abstraktního myšlení, fantazie, představivosti, schopnost racionálního poznání, ale i schopnost vytvářet vědomou kreativitu. Slovo „intelektuál“ popisuje moudrého, vzdělaného člověka.“ Smysl toho textu v uvozovkách však nevylučuje, že intelekt musí být znakem pro člověka vždy mírumilovného, s příkladným žitím spravedlnosti.

  Intelektuálně na výši mohly být řady vojevůdců, významných šlechticů, církevních hodnostářů, politiků a státníků, kteří ale dokázali vyvolat třeba „jen“ války a přinutit své armády k zabíjení a vraždám.

  Zrovna dnešní den si lze připomenout tvrdý vojenský zásah Britů v Tibetu. K jednomu z největších masakrů došlo 31. března roku 1904 v horském průsmyku u osady Guru, kdy Britové stříleli – podle svědectví vlastních vojáků – ze svých kulometů do zad prchajících Tibeťanů. Velící plukovník Younghusband telegrafoval svým nadřízeným do Indie: „Věřím, že tento obrovský trest bude prevencí pro budoucnost a přiměje je podrobit se.“ / z blogu Břetislava Olšera /

  Zabít tisíce lidí, jen tak, aby byli podrobeni – a zatím v Indii a Británii seděla vládnoucí intelektuální dynastie, bavila se na večírcích, při kriketu, na koncertech, užívala svých intelektuálních schopností.

  V každém člověku dřímají ale i určité zvířecí chtíče, choutky. Nazval jsem je v souladů s Učením Mistrů vášněmi mysli. Mnoho lidí se doslova přejídá, chlastá, chce užívat přemíry sexu a střídat partnerky a partnery jako ponožky, pro drogy a chvilkovou změnu stavu vědomí jdou krást i vraždit. Mnoho lidí chce ovládat, získávat brutální silou, vražděním výhody pro sebe, bohatství a v zájmu toho se projeví jejich nenávist, zloba a závist. Mnoho lidí chce mít ve své chtivosti spoustu věcí, promarnit čas svého života na zajišťování luxusu bydlení, aut, elektroniky, módy a cestování. Okázalost této vášně mysli je jistá a ve své podstatě přináší málo radosti. Mnoho lidí lpí jen na svém, nerozlišuje, věnuje se sobecky obraně svých zájmů a nechce vědět, že mnohem více lidí po světě trpí. Mnoho lidí vidí jen a jen sebe, jejich já, ego, musí být za každou cenu v popředí, protože s tím může jít i sláva a nakonec i přístup k bohatství. A mezi těmito lidmi je určitě mnoho tzv. intelektuálů, lidí, kteří mají v souhrnu duševní schopnosti, lidé, kteří disponují abstraktním myšlením, fantazií, představivostí, schopnost racionálního poznání, ale i schopností vytvářet vědomou kreativitu.

  Za jejich moudrem a vzdělaností se však může skrývat člověk v chování a přístupu k ostatním lidem a životu vůbec, doslova zvířecím. A proč? Protože nemá ovládnutou mysl, která je nástrojem v nás přímo ďábelským a která člověka nutí, i přesto, že má intelekt /buddhi/ chovat se a jednat takto negativně.

  Hledám záblesk světla mezi stromy neznámého lesa, světlo, které mne z bloudění vyvede. V takové roli hledání je mnoho a mnoho lidí a je to dobře. A souhlasím s Ježíšem Kristem. „Je-li tedy tvé oko čisté, celé tvé tělo bude mít Světlo“. A pak již nebude daleko od nalezení smyslu lidské existence a tím i zodpovězení mnoha otázek, které se nyní jeví jako obtížné a nepochopitelné.

  Pěkný den
  Václav Žáček

  1. Žena která se rozhodne rodit tam nebo tam, podle toho kde se ji to hodí.

 9. Anonymní,

  píšeš: ……anebo, tam, kde to na ni přijde !

  Mýlyš sa. Žena nie je vták, ktorý rozmýšla len vtedy, keď má do čoho zobnúť.
  Ja si myslým,že žena tak ako muž, vôbec nerozmýšľa , že po súloži môže dôjsť k otehotneniu, samozrejme ,česť výnimkám.

  To jej dôjde až potom, keď ,,to nedostane“. A aj vtedy má kopu času premyslieť si ,čo ďalej s ,,TÝM“ …

  Donosiť,keď sú vhodné rodinné podmienky, dať to ,,vyškriabať“, podhodiť , nájsť vhodnejšieho Otecka, ako bol sploditeľ, či si dať ,,tabletku“ – vyháňadlo detí, uložiť do ,,hniezda záchrany“ ,položiť ho pred dvere kláštora, kde sa matka predstavená a stodesať ,,sestier“ postarujú…

  Sú aj niektoré otrlé, ktoré TO hodia do kontajnera a tak. Fuj tajbl…

 10. Milý Vendo

  s těmito všeobecnými řečmi o nekonkrétním toku energií s neujasněným průběhem a závěry v dnešním světě s článkem „Útržky“ určitě neprorazíte.

  Nesouhlasím s Vámi.

 11. Proč si myslíte, milý Davide, že chci v dnešním světě někam prorazit. A kam bych měl podle Vás vůbec prorážet? První „Útržek….“ je jen úvod. Ale nějaké závěry v něm jsou. I když, Vám se mohou jevit jako všeobecné řeči.

  Tato část Vaší věty „s těmito všeobecnými řečmi o nekonkrétním toku energií s….“ mne překvapujete i v něčem jiném. V celém článku „Útržky….1“ jsem nepoužil ani jednou slovo „energie“. V jaké souvislosti to cítíte Vy, že píšete o nekonkrétním toku energií? To by mne opravdu zajímalo, A pokud jste David, který mi sem napsal 28.3.2016 (23:48), tak jste o energii nic nepsal. Až teď.

  Pěkný den.
  Václav Žáček

  1. Jestli ten David nemyslel sílu a včil si to popletl s energií. Sílu tam popisuje autor článku v několika souvislostech. A ta síla, jen tak mimochodem, to je vono, ta je určující.

 12. Aby naše oko bylo čisté…….něco v tom smyslu píši v závěru článku. Hlavně jde o čistotu, jako přípravu k duchovní cestě, kde se lze setkat se Světlem a s poznáním.

  Docela vtipně, i když je to ale celé velmi smutné, se změnily některé hříchy do dnešního hodnotového pohledu.

  Převzato z tohoto zdroje :

  http://www.nwoo.org/2016/04/02/jak-se-meni-hodnoty-zivota-zhoubny-vyvoj-sedmera-hlavnich-hrichu/

  „Hodnotový svět předchozích generací totiž znal tzv. sedmero hlavních hříchů: Pýchu, lakomství, závist, hněv, smilstvo, nestřídmost a lenost. Postupem času se jejich obsah proměnil do dnešní podoby:

  z pýchy se stalo zdravé sebevědomí,

  z lakomství zákon ekonomiky,

  nestřídmost se povýšila na vyšší životní úroveň,

  závist v boj o spravedlnost,

  hněv ve zdravou reakci na nekorektní jednání druhých,

  smilstvo v prevenci proti neurózám,

  lenost se proměnila v prokrastinaci. /výrazná a chronická tendence odkládat plnění povinností a úkolů/

  Díky této moderní nomenklatuře zbavil se starý kontinent těžkých hříšníků. Připočteme-li k tomu ještě jiné, dnes už málo známé, skoro archaické pojmy jako

  hulvátství, které se změnilo ve svobodu projevu,

  okrádání definované jako svobodný trh,

  zanedbanou výchovu dětí jakožto tvorbu vlastního názoru potomstva,

  neúctu k tradici proměněnou ve vítězství zdravého rozumu a

  likvidaci pozitivních hodnot jakožto zbavení se předsudků,

  nacházíme se v aktuálně nám známém prostředí uprostřed Evropy. K tomu dodám, že

  svoboda se povýšila na svévoli jednotlivce,

  tolerance se proměnila v ustupování zlu

  a korektnost v povinný názorový koridor.

  A ještě přichází i část lidské vědy, která má snahu o značný zásah do mysli člověka :

  76 minutová přednáška z konference švýcarského hnutí AZK z roku 2009. Finská lékařka a publicistka popisuje nejrůznější metody kontroly mysli lidstva založené na nových technologiích, jako je především elektromagnetické záření. Popisuje, jak lze těmito technologiemi způsobit různé nemoci a omezit výkon a chování mysli a těla.

  Doporučuji vyslechnout – http://www.nwoo.org/2016/04/02/rauni-kilde-kontrola-mysli-anti-zensur-koalition-2009/

  Václav Žáček

 13. Vendo,

  ….jojo, osobně si myslím že třeba zrovna Vy , chcete určitým způsobem prorazit se svými názory nadutou „membránu“ mnoha přízemně smýšlejících spoluobčanů. To je zajímavé.

  Osobně vnímám skutečnost na základě určitého celku. Např. Rostlina než na jaře vykvete potřebuje pevné kořeny. Když rostou kořeny, je předpoklad, že vytvoří stonek a listy. Když vytvoří kořeny a listy má šanci že vytvoří květ, který se bude pilovat. To vše má také na starosti energie a její toky, které ve svém vyjádření – opomíjíte.

  Svým příspěvkem jsem Vás upozornil, že názvem Útržky a jejich obsahem nemusíte být úspěšný. F

 14. Vendo,

  ….jojo, osobně si myslím že třeba zrovna Vy , chcete určitým způsobem prorazit se svými názory nadutou „membránu“ mnoha přízemně smýšlejících spoluobčanů. To je zajímavé.

  Osobně vnímám skutečnost na základě určitého celku. Např. Rostlina než na jaře vykvete potřebuje pevné kořeny. Když rostou kořeny, je předpoklad, že vytvoří stonek a listy. Když vytvoří kořeny a listy má šanci že vytvoří květ, který se bude pilovat. To vše má také na starosti energie a její toky, které ve svém vyjádření – opomíjíte.

  Svým příspěvkem jsem Vás upozornil, že názvem Útržky a jejich obsahem nemusíte být úspěšný.

  1. V článku jsem napsal – „Blíží se nové jaro a vnímající člověk pozná tvořivý proces Přírody. Probouzení sil přírody a nového života v ní. Stále máme možnost se přesvědčovat o koloběhu tvoření.“ A pak tam píši na dokreslení „příběhu“ tvořivého procesu zmínku o jaterníku a medvědím česneku.

   Davide, nechci si hrát se slovíčky. Vy mi píšete, že jsem ve svém vyjádření opomenul energii a její toky – doslova: „To vše má také na starosti energie a její toky, které ve svém vyjádření – opomíjíte.“

   Tvořivý proces přírody – probouzení sil přírody a nového života v ní, jak jsem to pojmenoval – není to vyjádření, které může být v souladu s energií a jejími toky? Není v „mých“ silách přírody a v novém životě ta „Vaše“ energie a její toky vlastně ukryta. Kdybych chtěl pregnantně diskutovat o fotosyntéze, byl by můj článek o něčem jiném.

   „Útržky k zamyšlení….“, přesně o to jde a Vy jste se zamyslil a já Vám za to děkuji. Navíc jste se i vyjádřil. A Davide, nejen že nechci prorazit, jak jste psal před pár dny a teď to rozšiřujete o proražení naduté „membrány“….., ale ani nechci být úspěšný. Co si představit, podle Vás, pod slovem úspěšnost při psaní článků na zdejších stránkách? Za sebe říkám, že v žádném případě nechci být spisovatelem jakými tu jsou autoři článků – pan Staněk, Mareš či Miška a ani nechci mít vlastní stránky či blog.

   Pěkný den.
   Václav Žáček

 15. Vendo, ty ještě pořád hledáš? Když tak to tvé hledání sleduji, vzpomněl jsem si na starý otřepaný vtip z mého z období sladké totality. Zněl nějak takhle: gynekologie je buržoazní pavěda, která hledá problémy tam, kde pracující člověk již dávno našel své potěšení. Nehledáš i ty něco tam, kde jiní už nalezli a mají v tom své potěšení? Když jsem tady kdysi přišel s informací o tom, jak to ve skutečnosti je, umlátili jste mne svým nepochopením jak jarní kroupy broskvový květ. Možná ti ostatní na to neměli to pochopit, ty ale na to máš. Škoda tvého jistě poctivého hledání, ulpívá zbytečně na reprosukci toho, co bylo za tisíciletí leckterými marně hledajícími již kdysi tisícktáte řečeno. No, aspoň nechodíš tolik do hospody a věnuješ se esoterické literatuře.

  1. Pane Karpeto, ti jiní, kteří už nalezli a mají v tom své potěšení, ti se mají fajn.

   Pěkný den a přeji Vám pro ty ostatní, kteří to potřebují, ať se podaří to, co jim nabízíte, tj. např. vyřídit karmický problém u karmické bytosti; zbavit se slibů a jiných aktů závislosti z minulých životů; ochránit vás před nepříjemnými útoky astrálních bytostí všeho druhu; zastavit působení černé magie zaměřené proti vám či osobě blízké; vyčistit podvědomí od těžkých prožitků z minulých životů;
   probudit vaši možná spící božskou jiskru v sedmerém srdci a vyhnout se problémům transformačního procesu, pokud je zažíváte……… .

   Václav Žáček

   1. milé přání… děkuji… hodně štěstí při hledání a nalézání na oplátku vám přeji já…

 16. Jasně Vendo,
  … je fakt jak říká Pavel, „Ty na to máš“.
  Není však třeba nutit svoje spoluobčany ke stejnému názoru, jako má pisatel.

  Mě osobně jen napadlo při čtení vašeho pojednání , že kdybych chtěl být spisovatel, oslovovač davu nebo-li „nafukovač hlav“, zvolil bych si ke svým článkům a kázání úplně jiný název.
  Např :

  LOŽISKO V KOLE SVĚTA

  nebo

  SÍTĚNKA PLNÁ MÁKU

  ..atp.

  :-)

  Přeju hezké jaro.

  …atp.

  1. Davide, nikoho ke stejnému názoru nenutím. Je to jen diskuze.

   Kdybyste chtěl být spisovatel, oslovovač davu nebo-li „nafukovač hlav“,byly by ty uvedené názvy Vašich článků a kázání velmi vtipné.

   Děkuji za přání hezkého jara. Podobně i Vám.

   Václav Žáček

Diskuse byla ukončena.

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2022

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Tento web používá jen nezbytně nutná cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení.

Odkazy:

Slunovrat Agentura BYTÍ Záhady-Zdraví.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference