mapa stránek || vyhledávání

Chvála pohybu…

Pohyb je tím, co tu kolem nás je a co nás neustále provází. Bylo tomu tak vždy a nějakou dobu tomu tak ještě bude. Nelze si představit svět bez pohybu. Je možné nějaké ustrnutí v mikrosvětě? V makrosvětě? Atomy se mohou zastavit? Může přestat pohyb provázející výměnu v buněčné úrovni, jde to? Když předběhnu, tak tam, kde není pohyb, tam je zánik, smrt, konec. Planeta se otáčí kolem své osy, letí přitom ve své dráze kolem Slunce. Bez tohoto pohybu by také nastal konec. Celý život mikro i makro světa je stvořen z atomů, molekul a buněk, v sanskrtu má tato úroveň pojmenování „anna“. Např. slovo pránajama, s tím se dá trošku pohrát. Prána je základní energií v tomto světě, tvůrčí síla božské matky a „ájama“ značí mít to – ji pod kontrolou.

Když má člověk něco pod svoji kontrolou, může to využívat. Slovo „prána“ lze rozdělit na dvě základní části. „Pra“ – jedním z významů je to, že něco existuje nezávisle či i mírně jinak – mít zde část prvotní existence vědomě, subjektivně ovládnutou. A „ana“ je zkrácení pro tu výše popsanou buňku. Složením vzniká pravý význam pohledu na pránu – je to to, co existovalo dříve, než vznikl jakýkoliv atomický či buněčný život. A pohyb, ten byl počátečním impulsem pro vznik celého stvoření a jeho trvání.

Kam směřuji ve svém laickém pohledu? Dosud náš vzdělávací systém neučí nic o takovém základu, kterým je nezbytnost pohybu, nezbytnost získání vědomí o nutnosti co nejdokonaleji absorbovat vesmírnou energii pro její důležité působení k našemu zdraví. Ta je zadarmo všude kolem nás. Třeba ta, kterou bereme jako samozřejmou, směs dýchatelného vzduchu a v ní existenci vědeckým světem dosud neobjevené prány. Potrava a voda je také samozřejmým „hnacím motorem“ života člověka. V ústech musí být pohybem stravy za působení slin důkladně rozmělněna i proto, aby i prána byla z této složky co nejlépe využita.

V těle člověka se vše neustále pohybuje. Srdce pumpuje krevní oběh, subtilní elektrické proudy vznikají a zase zanikají a plní svoji roli v mozku a nervové soustavě, lymfa prochází tělem v celém jeho objemu a endokrinní žlázy vysílají své hormony. Pohyb dávají stahy a následné uvolňování všech svalů všech možných orgánů, bránice nasává vzduch do plic a vypuzuje z nich zplodiny. Zdravé tělo je dokonalým systémem pohybu, znatelného, který umíme ovládat svoji vůlí, ale i toho interního, který nelze vůlí ovlivňovat.

Ještě jednou – zdravé tělo! Když se něco porouchá, nastává problém. Podle závažnosti poruchy je problém buď malým či velkým. Ten větší přináší nemoc. Nedávno jsem se potkal na schodišti s naší sousedkou. Bohužel, bydlí až ve čtvrtém poschodí bez výtahu. Její chůze do schodů byla pomalá, snad každý třetí schod dělala přestávku pro odpočinek. Nedokázala námahu výstupu zcela dobře udýchat a její pohybový aparát nedostával kyslík, evidentně trpěla nedostatkem dechu. Její tělesná hmota je tak o 50% vyšší, než by měl být. Je rozdíl „tlačit“ do schodů 130 kilo a nebo jen 65?! Pozdravili jsme se a sama mi sdělila sípavým hlasem – trpím dušností.

Dnešní doba s onemocněním, které máme denně na pomyslném talíři, kvůli kterému krášlí naše obličeje roušky a které je /má být/ strašákem pro život na planetě, nepřeje lidem s problémem nadváhy, proto jsem tu paní zmínil. A nepřeje také kuřákům či lidem závislým třeba na alkoholu. Oslím můstkem se teď přesunu k funkci oběhového systému (opět ten pohyb) lymfy. Ta je bezbarvou tekutinou podobající se krvi, je však průzračná. Nezávislý systém cév vede lymfu v jejím speciálním oběhovém systému a přes slezinu ji čistí. Tato lymfa svoji cestou „sbírá“ vše, co do těla nepatří, od bakterií až po rozrušující se tkáň organismu a cizí hmotu v jeho systému. Slezina působí jako filtr k odstraňování trosek červených a bílých krvinek. Slezina obsahuje mnohé funkční „T-buňky“, které jsou nutné v boji proti naprosté většině chorob. Pohyb lymfy se neděje naší stále pracující pumpou, srdcem. Lymfa, aby plnila svoji očistnou funkci a aby tím posilovala naši imunitu, potřebuje pohyb těla a tím i svalů a plné a hluboké dýchání. Dnešní doba karantén však uzavírá člověka doma. Boj se člověče! Seď doma, my ti dáme do televize desítky filmů a seriálů!

Chvála pohybu. I v dobách karantén je třeba chodit na procházky. Doporučeno je nejméně 4 až 8 kilometrů denně. V nich je dobré zrychlit krok; střídavě třeba dvě stovky metrů jít ostrou chůzí, jako bychom spěchali na vlak a pak třeba deset minut volně. Dýchat převážně nosem, kdy se jednak vzduch v těchto podzimních časech cestou do plic zahřeje a jednak speciální nervová zakončení v nosních dírkách zachycují lépe pránickou energii. Dech má být pomalý, ale hluboký. Maximálně provětrat své plíce neznečištěným vzduchem. Ranní procházka rozpohybuje i střeva a večerní pak prospěje hlubokému spánku.

Jóga nabízí mnohé techniky, které mají za účel mít v pořádku tělo, jeho systémy, které udržují zdraví. Nelze podceňovat vědomé dýchání. Vždyť dnešní zprávy v médiích často říkají o potřebě umělé ventilace plic již nemocných lidí. V krátkosti jsem nastínil chválu pohybu. Přidejme si k tomu klid mysli, nevytváření a nepřipouštění si emocí, stresů a pak? Může nás nějaká nemoc napadnout, ne že ne. Ale! Ve zdravém těle je zdravý duch a zdravé tělo je jako pevnost, která lépe odolává nemocím.
 

Václav Žáček /Venda/
 

Pár odkazů:

Existence pohybu – viz.: https://cs.wikipedia.org/wiki/Pohyb

Z wikipedie definice: Mikrosvět – tj. mikrokosmos (μικρός „malý“ a κοσμος „svět“) se označuje ta část přírody, která se zabývá složením hmoty v měřítkách menších než (přibližně) 10−8 cm. Do mikrosvěta patří např. bakterie, viry, buňky, také atomy a elementární částice, kterými se zabývá fyzika částic.

Prána dle wikipedie – viz.: https://cs.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A1na

Nadváha – viz.: https://cs.wikipedia.org/wiki/Nadv%C3%A1ha

Dušnost – viz.: https://cs.wikipedia.org/wiki/Dyspnoe

Srdce – viz.: https://cs.wikipedia.org/wiki/Srdce

Lymfa – viz.: https://cs.wikipedia.org/wiki/Lymfa

Slezina – viz.: https://cs.wikipedia.org/wiki/Slezina

T-buňky, správně – viz.:

Nemoc- viz.: https://cs.wikipedia.org/wiki/T-lymfocyt

Zdraví – viz.: https://cs.wikipedia.org/wiki/Zdrav%C3%AD
 

Poslední články autora:


hodnocení: 5
hlasů: 1
Print Friendly, PDF & Email

125 komentářů

 1. Vendo, píšete :“jednak speciální nervová zakončení v nosních dírkách zachycují lépe pránickou energii.“
  Komentář : Takže nervová vlákna zachycují pránickou energii.. Nikdy jsem neslyšel, že by po nervech putovala tělem jiná energie, než nervové ( v podstatě elektrické) impulzy. Jak koliduje přenos energie prány přes nervy s přenosem nervových impulzů? To musí být pěkný chaos (nervy v kýblu spolu s pránou).
  Píšete :“Přidejme si k tomu klid mysli, nevytváření a nepřipouštění si emocí,..“
  Komentář : Pokud jste doporučoval lidem, kteří už mají děti, držet celibát, tak snad ano. Emoce mohou být i kladné, a ty jsou velmi potřebné pro všechno, včetně psychického zdraví a snad i té imunity.
  Slezina je důležitá, ale lidé mohou žít bez sleziny. Což má být i Babiš. Heslo Google -mohou lidé žít bez sleziny?
  „Člověk ovšem může žít i bez sleziny, neboť hlavní roli při recyklaci červených krvinek a jejich dalších složek hrají především játra. A koneckonců imunitní funkce sleziny zajišťují i další lymfatické tkáně lidského těla. Díky svému umístění a chatrnému spojení bývá slezina často z lidského těla odoperována. “
  https://www.wikiskripta.eu/w/Slezina
  „Vlivem antigenů jsou aktivovány B-lymfocyty, ty proliferují a mění se v imunoblasty, které se mění v plazmatické buňky produkující protilátky. “
  Takže ne „T-buňky“ jak píštete ( zřejmě jde o T-lymfocyty) , ale B-lymfocyty.
  https://www.wikiskripta.eu/w/T-lymfocyty
  „T-lymfocyty se vyvíjejí z prekurzorů v thymu“. Tedy v brzlíku.
  https://www.wikiskripta.eu/w/Brzl%C3%ADk

  Kouření se sice nedoporučuje, ale existují studie, že kuřáci jsou těžkým průběhem covid-19 postiženi s menší pravděpodobností.
  Cvičení jógy s hlubokým dýcháním, jistě ano. Ale kde? V tělocvičně v houfu lidí vzhledem ke kovidu, to jistě ne. A venku teď těžko.
  Píšete :“V ústech musí být pohybem stravy za působení slin důkladně rozmělněna i proto, aby i prána byla z této složky co nejlépe využita.“
  Komentář: Sliny a prána to je novinka. Sliny pomáhají trávení, zabíjí i část infekce, napomáhají i hojení ran a ochraně zubní skloviny.
  https://www.wikiskripta.eu/w/Slina
  Píšete :“Dosud náš vzdělávací systém neučí nic o takovém základu, kterým je nezbytnost pohybu, nezbytnost získání vědomí o nutnosti co nejdokonaleji absorbovat vesmírnou energii pro její důležité působení k našemu zdraví. Ta je zadarmo všude kolem nás. Třeba ta, kterou bereme jako samozřejmou, směs dýchatelného vzduchu a v ní existenci vědeckým světem dosud neobjevené prány.“
  Komentář : O nezbytnosti pohybu se ví. Živí se propagací a provozováním všeho možného s pohybem spoustu lidí. Na kosmických stanicích je vzduch recyklován a doplňován kyslíkem na místo vydýchaného. Takže s pránou z kyslíkové tlakové láhve mám problém. A kosmonauti jsou ve vesmíru celé měsíce.
  Už samotný nápad, že prána se do těla dostává ze vzduchu je podivný. Složení vzduchu je známo z hlediska chemického složení velmi dobře, nemůže tedy jít o energii z chemických reakcí, nehledě na to, že zdrojem energie těla je dýchání kyslíku a spalování energetických látek, které jsou přijaty potravou. V potravinách je energie uložená sluncem, případně umělým osvětlením, pokud někdo tak pěstuje skleníkovou zeleninu nebo marihuanu.
  Představa, že energie pohybu molekul (vzduchu) se může přeměnit na energii, kterou tělo využije k metabolickým a jiným vnitřním přeměnám, je zcela mimo. Je to jako nechat v knihovně vybuchnout granát a očekávat, že z 50 kg časopisu Blesk se vytrhají písmenka a složí se 5 kg výtisk Bible.
  Brání tomu zákon růstu entropie ( samovolné zvyšování neuspořádanosti v uzavřeném systému).
  Lidské tělo a obecně živé organismy jsou složité systémy (statisticky velmi nepravděpodobné) , které se mohou udržet jen dodáním energie. V současné době známe v lidském těle na 3 000 enzymů ( biokatalyzátorů), ale tento počet není konečný. Dýchacích enzymů je ,myslím, několik set. Bez funkčních enzymů se navazující řetězce přeruší, převládne chaos, smrt. Enzymy jsou velice citlivé na podmínky (teplota, koncentrace živin, pH…). Dodání energie formou záření (nebo i jen tepla) se velmi snadno poškodí složité struktury enzymů. Tělu nesmírně potřebná je kyselina L- ascorbová ( vitamin C). Její zrcadlová forma kyselina D-ascorbová je zcela neúčinná. Když si nahřeju záda u radiátoru, těžko to přímo podpoří tvorbu červených krvinek v kostní dřeni v dutých kostech. Tepelná energie je dána chaotickým pohybem atomů, molekul, nelze si tohoto pohybu jen tak něco vybrat, co se tělu hodí pro vnitřní reakce. Energie se v těle přesouvá po malých krocích pomocí enzymů. Chybějící enzym třeba způsobí špatné snášení lepku v potravinách. Jinak řečeno, nelze mít pro tělo pránu jako univerzálního dodavatele energie mimo potravu.
  Takže prána jako nějaká hrc-frc energie přilétající z kosmu, je s vysokou pravděpodobností pěkný zabiják. Ono stačí UV záření (A,B,C) jehož část proniká na povrch a škodí kůži. nemluvím o RTG a radiaci.

  1. Děkuji za příspěvek, přímo vědecké pojednání. Když někdo o něčem neslyšel, neznamená to však, že to neexistuje. Chaos vzniká až v nemocném těle. Tam má chaos své místo.

   Prána není žádná hrc-frc energie. Doporučuji s ní pracovat. Naučit se to. Nespěchat.

   Václav Žáček

   1. Vendo, chaos je vlastností všeho pohybu atomů, molekul. Atomů a molekul je obrovské množství a při velkých množstvích platí statistika velmi přesně. Takže můžeme mnohé děje popsat rovnicemi a fyzikálními veličinami. Lidské tělo není v rovnováze, ale v otevřené rovnováze (přijímá potraviny, vodu, minerály, dýchá, recykluje své části a vylučuje odpad).Neslyšel jsem, že prána se šíří nervovými buňkami z nosu. Jistě to zvládnete vysvětlit, když víte, že to existuje.
    Vendo, píšete:“ Složením vzniká pravý význam pohledu na pránu – je to to, co existovalo dříve, než vznikl jakýkoliv atomický či buněčný život. A pohyb, ten byl počátečním impulsem pro vznik celého stvoření a jeho trvání.“
    Nevím, co je atomický život. Asi pohyb atomů. Atom rozhodně živý není, netvořte tady bajky.
    Vaše prána vzor 1 je tedy kosmická energie. Píšete :“speciální nervová zakončení v nosních dírkách zachycují lépe pránickou energii.“
    Takže když nosem frc, tak energie prány z nosu je pryč.
    Další je hrc prána, píšete :
    „Dosud náš vzdělávací systém neučí nic o takovém základu, kterým je nezbytnost pohybu, nezbytnost získání vědomí o nutnosti co nejdokonaleji absorbovat vesmírnou energii pro její důležité působení k našemu zdraví. Ta je zadarmo všude kolem nás. Třeba ta, kterou bereme jako samozřejmou, směs dýchatelného vzduchu a v ní existenci vědeckým světem dosud neobjevené prány. Potrava a voda je také samozřejmým „hnacím motorem“ života člověka. V ústech musí být pohybem stravy za působení slin důkladně rozmělněna i proto, aby i prána byla z této složky co nejlépe využita.“
    Komentář: Rozkousat potravu smísit se slinami a kosmickou energií prány, to Vám tedy nezávidím, tohle obhajovat.
    . Už jsme tu měli i podvodníky, kteří tvrdili, že se živí kosmickou pránou.(Heri Monfort). Takže s kosmickou pránou vzor 1 já končím.

    Vaše prána vzor 2 . Projevuje se při jogínském hlubokém dýchání.
    Alois píše :
    „zvládnuté dýchání je základem pro život a podporuje tzv. vnitrobuněčné dýchání.“
    Asi se myslí mitrochondrie.
    https://cs.wikipedia.org/wiki/Mitochondrie
    „Dosahuje obvykle rozměrů v řádu i několika mikrometrů a v buňce se jich může vyskytovat několik stovek, ale i sto tisíc. Obvykle se považují za struktury klobásovitého tvaru, nicméně v řadě případů vytváří spíše bohatě se větvící síť vláken po celé buňce. Funkce mitochondrií se do jisté míry dá přirovnat k buněčné elektrárně, jelikož v nich díky procesům buněčného dýchání vzniká energeticky bohatý adenosintrifosfát (ATP) používaný jako „palivo“ pro průběh jiných reakcí v celé buňce. Mitochondrie je uzavřena dvěma membránami.
    Funkce mitochondrií se do jisté míry dá přirovnat k buněčné elektrárně, jelikož v nich díky procesům buněčného dýchání vzniká energeticky bohatý adenosintrifosfát (ATP) používaný jako „palivo“ pro průběh jiných reakcí v celé buňce. Mitochondrie je uzavřena dvěma membránami. “
    https://www.wikiskripta.eu/w/Mitochondrie

    Takže když to shrnu, tak jóga pomáhá správnému dýchání. Navíc pohyby břišní dutiny umožní rezervoáry krve (řeknu litr) okysličit a využít pro tělo. Dále pohyb kompenzuje příliš časté sedavé zaměstnání a špatné držení těla při něm.

 2. Lysebeth píše ve své jedné knize:
  „U hathajógina vyvolává zadržení dechu v těle především uvolnění energie, prány, a tu pak co nejlépe rozděluje do celého organismu. Jógin chce dosáhnout takové schopnosti, aby tuto energii libovolně řídil k jakékoli části těla, kam se rozhodne ji poslat.“

  Dodám, že jde v této technice zadržení dechu u vyspělého jogína, po nádechu i po výdechu o velký přínos pro organismus. Letos jsem byl na týdenním cvičení /hurá, že to bylo ještě v srpnu/ a tam jsme se tomu okrajově věnovali. V každém případě si myslím, že zvládnuté dýchání je základem pro život a podporuje tzv. vnitrobuněčné dýchání. Nabízí se tu jedno důrazné POZOR! Je to technika, která by se měla vést pod vedením již zkušeného cvičitele / nápor na srdce, kontraindikace s tím spojené /.

  A teď poslední razie s kolegou Václavem na šípky, již mám přes kilo nasušených. Počasí nám dnes bude přát, i trochu vitamínu D nám dá sluníčko. Pokud zdraví dovolí, tak budu střídat letos v zimě čaje v pořadí šípek – pelyněk černobyl s řebříčkem – máta – rdesno ptačí truskavec a heřmánek.
  Nějak mi letos unikla třezalka. Proč o tom píšu? Byliny se sbírají v přírodě a je přitom i pohyb a přidá-li se hluboké dýchání – podřep, narovnat, protáhnout se + pohled do kraje = paráda. A zklidnění mysli, únik před stresem. Také to není k zahození.

 3. Dnes vévodí zprávám zavedení opatření, které mají v důsledku omezit i ten pohyb. Je logické, že lidé s nadváhou a kuřáci budou mít problém. A také senioři, i již pouze ležící, kteří jsou v domovech důchodců. S těmi se dá cvičit, ne oni sami, ale asistent jim v rámci omezené pohyblivosti pomáhá v nějakém základním pohybu.

  Zajímalo by mě, jaké techniky dechu praktikujete. Sama cvičím ty nejnutnější pohyby pro protahování svalových partií – po stranách trupu, vnitřní stranu nohou až ke tříslům, a to právě pro oběh lymfy. Naštěstí jogové ásany nabízí mnohé možností. Při tom samozřejmě dýchám, ale nemám v tom zatím asi ještě ten správný systém. Letošní cvičení v našem kurzu v novém školním roce mělo velmi krátké trvání. Dejte prosím odkaz a nebo něco popište.
  Děkuji.
  Marie Š.

  1. Dobrý den a díky za příspěvek a za zájem. Dám sem postupně dvě techniky. Tu první jsme psal jednomu kamarádovi a nechám to v tom formátu. Tu druhou až večer.

   Expresní bhastrika. / bhastrika značí v sanskrtu kovářské měchy/ Provětrá plíce, pravidelným opakováním na čerstvém vzduchu se zvyšuje kapacita plic. NEDÝCHAT PŘES ROUŠKU – to by byl absolutní nesmysl. Má tři fáze, pro posílení spodního dýchání /cca 60% kapacity plic/, středního /cca 30%/ a horního dechu /cca 10% objemu plic/. Předesílám, že je potřeba zodpovědný přístup, nelámat žádné rekordy v počtu nádechů, dýchat zpočátku zvolna, jako když se rozjížděla kdysi parní lokomotiva. Dýchání jako uhánějící expres přijde časem, třeba po třech-čtyřech měsících. Vedlejším efektem může být tzv.překysličení organismu /mozku/ a z toho pramenící pocit „točení“ hlavy. Logicky se nabízí termín – hyper ventilace. ( něco jako v tom holotropním dýchání )

   Výchozí postoj bude pro všechny tři pozice stejný a stejná bude i poloha rukou.
   Stoupni si mírně rozkročen /kvůli stabilitě/, uvolni tělo, prociť to uvolnění od nohou až po vrcholek hlavy a třikrát se pomalu nadechni a vydechni.
   Pak umísti ruce tak, že lokty jsou po stranách trupu – míří ze strany k žebrům a prsty rukou jsou ve tvaru jako bys nimi solil, tedy máš z nich tvar „špetka soli“, a ty prsty jsou položeny – mírně zapíchnuty ze strany ramenních kloubů. Ten postoj uvolni, v ramenou i pánev, zahýbej s ní jemně dopředu a do stran a pak jdeme na to, cvičit je dobré s otevřenými očima….

   1. spodní – břišní dech Při nádechu vždy nosem prudce rozpažíš a prsty roztáhneš, při výdechu opět nosem jdou prsty rukou a lokty zpět do ramen, k žebrům. Jako začátečník se takto nadechni tak 5x, nádech v trvání vždy 1 sekundy a poté o něco prudší výdech nosem. A po těchto pěti nádeších a výdeších přijde uvolnění, fáze zklidnění již bez rozpažování tak cca 5 nádechů a výdechů opět nosem – podmínka pro všechny typy dechu je nemít ucpaný nos. /necvičí se při rýmě/ Nakonec připaž a chvíli se zavřenýma očima dýchej hluboce a pomalu. Nech to doznít. Postupně můžeš přidávat nádechy a výdechy tak, že třeba za 2-3 měsíce se dostaneš na 20 až 30 nádechů a výdechů. Ta zklidňující fáze může být také mírně prodlužována. Nejde o to se nějak zadýchat.

   2. střední – mezižeberní dech. Všechno je stejné, jen ruce jdou s nádechem do předpažení, vystřelí dopředu a opět maximálně roztáhnou prsty. Zpočátku klidný nádech, prudší výdech – 5 x a postupně dle pocitu přidávat. Spěch není dobrý, nezávodíš sám se sebou. A následuje opět pak fáze ustálení – zklidnění, klid ve stoji se spuštěnýma rukama – stačí pro ni 5 nádechů a výdechů.

   3. horní – podkličkový dech. Opět vše stejné, tj.výchozí postoj, ale je potřeba při tomto dechu zaklonit hlavu, ne však do nějakého maxima / je to proto, že „vítr“ vzduchu do těch horních prostor plic vnikne rychleji a lépe je vyčistí/ Hlavou při nádechu i výdechu nemáváme – je stále v jemném záklonu. Takže ruce vystřelí do vzpažení s roztaženými prsty a příraz zpět – lpkty k žebrům a prsty do ramen. Nezapomenout – rychlý nádech a o něco rychlejší výdech – vždy nosem a začni v počtu 5! A stejná zklidňující fáze.

   Je dobré mít vždy – čistý nos ! Stane se, že se během dýchání uvolní hleny a tak je dobré mít při ruce i kapesník. Také je dobré mít při ruce vodu – při tomto dýchání vzniká pocit žízně.

   Protože již cvičím dlouho, tak ty dechy nepočítám, ale myslím, že celkově v každé části dýchám tak kolem 25-40ti nádechů a výdechů.

   Jedna zajímavost. Vyspělý jogín v této technice dýchá rychlostí 120 nádechů a výdechů za minutu. Je to obrovská rychlost a klade dost značné nároky na srdce a bránici. Nezkoušej ale nic takového. Žádný extrém!!

   Závěrem – kyslík je pro nás organismus nutný, proč si ho v přírodě a nebo alespoň u otevřeného okna nedopřát ve větší míře. Je lepší tuto techniku provádět vícekrát denně, já ji praktikuji 3x. A netrhat rekordy!! Srdce i bránice a svaly mezi žebry jsou více namáhány; proto postup nácviku musí být nenásilný. Příklad: první týden pro každou bhastriku 5 nádechů a výdechů. 2. týden přidáme třeba až na devět nádechů a výdechů, koncem třetího týdne jsme na 14ti, čtvrtý týden na dvacíti. Důležité je necvičit již pozdě večer. Prodýchání může způsobit to, že by se organismus „nabudí“ a špatně by se usínalo. I pomalý může zvítězit. Nejdéle v přírodě žijí ta zvířata, která dýchají pomalu. Proč se nenaučit pomalé, ale plné dýchání? Ne vedlejším efektem je „příliv“ prány.

   Pěkný podvečer.
   Václav Žáček

   1. Zdravím a protože sliby se mají plnit, mám pro Vás to druhé dechové cvičení.

    Tato technika pránajámy se nazývá hatény. Popíšu Vám ji tak, jako kdybyste seděla přede mnou a cvičila je podle mého komentáře.

    Hatény jsou celkem tři. Opět pro spodní, střední a horní dech, nebo-li břišní, mezižeberní a podkličkový. Jejich účel je dvojí. Prohloubit dech pro všechny části plic a sladit ho do tzv. plného jogového dechu. A postupně, s praxí expresní bhastriky, zvýšit kapacitu plic.

    Výchozí sed je pro všechny tři druhy stejný. Tzv. sed na patách /diamantový/ se vzpřímenou páteří. Ruce jsou v klidném soustředění položeny na stehna a provedete tak tři nádechy, tiché, pomalé, s klidným dlouhým výdechem.

    Ta první haténa – pro spodní dech! Předkloníte se a položíte předloktí rovnoběžně, kolena se mohou mírně kvůli stabilitě oddálit – max. na 10 – 15 cm – lokty budou jemně tlačit do kolen. Záda jsou v oblouku, ale lze se tady ještě mírně opřít do položených dlaní, tím se trochu zadek, který u začátečníků není umístěn na patách /nebo mezi patami/ přitiskne k nim blíž. Hlava bude v mírném záklonu, oči otevřené. V této poloze se pro začátek postupně nadechněte hluboce a pomalu s tím, že cítíte tlak do spodní části plic, který se přemísťuje i do stran. Dech není nijak pohodlný, protože bránice je stlačena a znesnadňuje se tím dýchání. Dýcháme opět zásadně nosem. Výdech až do prázdných plic může být razantnější, ke konci výdechu lze pomoci stahem břišních svalů vtáhnout břicho jakoby pod žebra. Není v tom ale žádné násilí. Po provedení těch nádechů a výdechů / 3 až 5ti / zůstanete v této poloze, ale se skloněnou hlavou, jako by visela jen na kůži krku – uvolněně. Můžete si s ní velmi jemně zapohybovat do stran nebo v osmičkách – uvolnění krční páteře a svalů po jisté námaze při záklonu hlavy. Tento tzv. spodní dech v normální poloze /ve stoji, v sedě/ naplní plíce z cca 60%.

    Druhá haténa pro tzv. střední dech. Narovnáte se do vzpřímené páteře v sedu na patách. Krátká příprava se zklidněním. Začátečníkům bolí někdy nárty, tak můžete na půl minutky sed přerušit, natáhnout nohy před sebe a promasírovat si je. Střední dech objemově zajistí cca 30 % kapacity plic. Opět se vrátíte do rovného sedu na patách, opět kolena mírně od sebe a tentokráte položíte dlaně před kolena tak, že se zápěstí dotýká kolen. Ještě do těch dlaní mírně zatlačíte a tím dojde k přiblížení zadku k patám a k mírnému prohnutí páteře v bedrech. Hlavu opět mírně zaklonit, spíše povytáhnutím brady dopředu a jemně vzhůru. A opět dýcháte tiše, klidně, leč zhluboka, oči otevřené, 3 až 5 x a je důležité procítit, že nadechnutý vzduch roztahuje hrudní koš – zásadně nedýchat spodní částí plic. (jde přece o nácvik plného jógového dechu) Po ukončení zase na pár nádechů a výdechů skloňte hlavu s bradou k jamce klíčních kostí a pomalu s ní můžete i kolébat. Pokud opět bolí nárty, tak se nevracejte do rovného sedu hned, ale natáhněte nohy před sebe a promasíruj je.

    3. Podkličkový, tzv. horní dech. I když dodá plícím jen cca 10% vzduchu / a prány/, je důležitý a při dnešním koronaviru vlastně velmi důležitý. Dojde při jeho aplikaci k provětrání horní části plic, která je velmi špatně větraná. Opět jako výchozí sed na patách, vyrovnat se, tři hluboké tiché nádechy a výdechy a pak předkloníte hlavu bradou k hrudi a pokračujete s pomalým výdechem do předklonu trupem tak, až se čelo hlavy dotkne podložky někde před – nebo mezi koleny. Zadek se může mírně nadzvednout a záda budou v oblouku. Pokračujete hlavou tak, že naznačíte jakoby byste šla do kotoulu až se dostanete do opření hlavy v její horní části. Pokud by byl tlak na temeno velký, je možné přesunout ruce, které byly podél těla, na úroveň hlavy a jemně se do dlaní opřít, čímž se tlaku na hlavu odlehčí. A v tomto oblouku provedete opět nádech a pak výdech, opět nosem a tady je nutné cítit, že vzduch nejde ani do spodní části plic, ani do střední, ale provětrává pouze vrchní část plic. Celkem 3 – 5 nádechů, kdy vůbec necítíte, že by dech, dýchací svaly mezižeberní, nějak pracovaly. Ten nádech není nijak hluboký a ani není nijak pohodlný. Po ukončení se vracíte hlavou z náznaku kotoulu nejprve na vrcholek čela a pak se postupně odspodu narovnáváte do vzpřímeného sedu s rovnou páteří. Opět můžete mírně kolébat hlavou do stran a při tom hluboce dýchat.

    Hatény skutečně prohlubují vitální kapacitu plic a ten poslední- podkličkový dech, provětrává tu část plic, kde se shromažďuje „leccos“ z odpadů, které vycházejí přes plíce. CO2, vydýchaný vzduch, reziduální. Astmatici s tím mají problém a vylepšení tohoto dechu, v součinnosti i s těmi předchozími, jim mírní příznaky dušnosti.

    Hatény naučí plný jógový dech, který se dá pak provádět vědomě, při chůzi, při sledování televize……, tehdy, když si jeho potřebu uvědomíte.

    Na závěr jeden test. Koronavirus napadá plicní tkáň, plicní sklípky a dochází k fibróze a pak až i k zánětu – zápalu plic. Ten test je jednoduchý. Sednete si pohodlně třeba v tureckém sedu a několikrát se nadechnete a vydechnete v klidném soustředění. A pak se nadechnete zhluboka, na konci nádechu uvolníte ramena a v duchu si počítáte tak do dvanácti = tj. cca 10 sekund. A pak pomalu vydechnete a hned dýcháte normálně. Když nebudete cítit žádnou bolest v plících, nerozkašlete se, nemáte pocit škrábání v horní části /průdušky/, tak je vše O.K..

    Já provádím toto cvičení hatén ráno a občas i v podvečer, ale protože to dělám již dlouhou dobu, mám v každém tom jednotlivém dýchání max. 10 až 12 nádechů.

    Tak s mottem, nepotřebuji přístroj pro ventilaci plic a udělám si to zásobování čerstvým vzduchem sám, vzhůru do toho!

    Mnoho pozdravů všem, kdo se věnují i netradičním technikám pro své zdraví.
    Václav Žáček

    P.S. příště ještě dodám tři pozice, které prohlubují dech a usnadňují to sloučení do plného jógového dechu.

   2. Pane Václave, zdravotníci teď mají „žně“. Omlouvám toto označení. Žně, to je úroda, to je něco, co přináší lidem obživu a radost. Jsem proto i já teď dost vyčerpaná, inu práce ve zdravotnictví a to nevhodné označení se nabídlo jaksi samo.

    Váš článek mě potěšil a dodal i nový elán. I ty Vaše dva příspěvky s detailním popisem těchto technik. Díky za ně a rozšířím je mailem i kolegům v práci. Prostě na nich něco je!

    Píšete – „Prána je základní energií v tomto světě, tvůrčí síla božské matky a „ájama“ značí mít to – ji pod kontrolou.“ Souhlasím. Pracuje s ní i akupunktura. Země původu této techniky má pro pránu ale jiné pojmenování. Letos o dovolené jsem měla namáhavý výstup na jeden alpský vrcholek. Nahoře máte až mžitky před očima, ale vrcholový pocit je úžasný. To hlavní procítění po výkonu a krásy rozhledu, jde i přes nos. Nasáváte vzduch /a pránu/, stojíte nebo klečíte uvolněně, slunce hřeje, vítr si pohrává s vlasy zpod Rock Star,….a nosem nasáváte novou sílu prány. /sestup nelze podcenit, potřebovala jsem ji/ . . . ale nechám toho, někdo již ví, jiný ještě neví.

    Souhlasím s potřebou pohybu, souhlasím se vším, co vede k rozproudění lymfy. A slezina? Asi znáte párové dráhy – orgánové hodiny, že? 24 hodin práce / a odpočinku / těch nejdůležitějších vnitřních orgánů a pořád a pořád dokola. Pokud znáte, tak jaký máte názor slezinu ve smyslu její postradatelnosti?

    Ještě jsem se chtěla optat na to, proč někde doporučujete mít otevřené oči? Někde asi opak, zavřené? Proč?

    Čekají mě cca tři dny víceméně v nemocnici, držte nám všichni palce.

    Všem zdraví, všem přeji pohyb a prány tak akorát. Ještě vzpomenu pana Vladimíra Zemana, VŠ učitele z Brna. Vzpomínka na začátek devadesátých let se sem hodí. Chodila jsem na jeho přednášky. A z jedněch dávných poznámek, kdy řekl – „počátek nezdraví v souladu s orientálními zkušenostmi umísťujeme do energetické oblasti osobnosti – práná-jáma kóša/.

    Marie Š.

   3. Vendo, píšete „přepadnutí z pozice na záda, to je jen ten nejmenší problém, před kterým právě cvičitel varuje, upřesní co v tom případě dělat a jak se ortostatické toleranci, která to způsobuje, vyvarovat. “

    Nejspíš se nejedná o ortostatické toleranci, ale o ortostatické intoleranci.
    „Ortostatická intolerance je souhrnný název pro symptomy mozkové hypoperfuze nebo autonomní hyperfunkce, které se rozvíjí během stoje a mizí vleže“
    https://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/ortostaticka-intolerance
    „neschopnost vstát bez závrati nebo pocitů mdloby“
    Mnou zmíněná kniha Hathajoga. Píšete, že je 50 let stará, takže prosím sdělte, co je tam špatně? Jestli tu knihu máte, potřeboval bych autora. Jestli ji nemáte, tak nevím, jak jste shledal, že je v ní něco špatně.
    U stoje na hlavě uvádí, že se nedoporučuje při menstruaci, což mi zatím nehrozí. Pamatuji si, že zpětná pozice ze stoje na hlavě se má dělat pomalu a a zůstat chvíli v sedu v kleče s hlavou na kolenou a podložce, kvůli vyrovnání tlaku.
    Takže nestrašte hned s embolií, cévními výdutěmi a závratěmi.
    Čekám fůru hnoje na zahrádku, budu ho vozit na kolečku na záhony a hluboko zarýpávat. Takže tělo v předklonu a zase nahoru změny tlaku asi tak 4 hodiny, a stáří k tomu. Mám si jít k lékaři pro dobrozdání, že smím dělat s hnojem, když je třeba takové obezřetnosti před cvičením jógy?
    Také https://www.wikiskripta.eu/w/Ortostatick%C3%A1_hypotenze
    „Ortostatická (posturální) hypotenze je krátkodobé snížení tlaku způsobené změnou polohy z leže do stoje (ortostáza).“
    Můj odkaz
    https://ulozto.cz/file/sl2NeGCwNB7a/hathajoga-0047-png
    a další se týká přípravy na stoj na hlavě.
    Stáhnul jsem si Jóga od A do Z,
    https://uloz.to/file/EgMsCpYe/od-a-do-z-cz-pdf
    je to asi 300 stránek s řadou obrázků včetně postupného zaujetí pozic. V češtině je z roku 2006. Bez obrázků je jinak povídání do vzduchu.
    Je třeba vidět hotovou pozici a odhadnout, jestli na ní mám a chci se ji naučit.
    Autorka píše mimo jiné :
    “ Já nejčastěji používám termín, který jógu charakterizuje jako „zklidnění mysli“
    Takže když začneme chorobami a poškozením zdraví, jaké Vy popisujete, tak to na zklidnění mysli nevypadá.
    Dále píše :“ Cvičením a dýcháním otevíráte tělo i mysl, a stáváte se tak vnímavějšími k nádhernému a hlubokému zážitku vnitřního míru. “
    O práně jsem tam našel :4. PRANAJAMA. Ovládání dechu s cílem rozvíjet Jóga nás prostřednictvím vitální sílu (prána) v nitru člověka
    Takže prána = vitální síla v nitru člověka.
    Nebo :“Dech, život a energie jsou vnitřně propojeny a jóga má pro všechny tři pojmy jediné společné označení – prána. “
    Nebo „Plný jógový dech Sáma vritti pránajáma Toto cvičení pomáhá uvolňovat stres a navrací klid. Rozvíjí uvědomování dechu a podněcuje mysl. čímž přispívá k lepšímu soustředění. “
    Jediná věta v knize obsahuje slovo kosmické ve spojení s vědomím.
    Takže přijímání kosmické prány (jako energie) kniha neřeší.
    „Ten, kdo mudru provádí, vyjadřuje záměr spojit individuální jedinečnost s kosmickým vědomím. Tato mudra mění dech, neboť podporuje břišní dýchání.“
    Šíršásana . Doporučuje se nenásilí, když to nejde, vyčkat měsíce do zhubnutí atd. Uvádí že je dobrá pomoc při začátcích při zvládnutí stabilní pozice (zabránění pádu).
    Část druhá 296:
    Kopíruji :“Stoj na hlavě
    Šíršásana Stoj na hlavě bývá nazýván
    králem ásan a jeho užitečné vlastnosti
    jsou vskutku nespočetné: uklidňuje
    nervy, pečuje o mozkové buňky, podporuje krevní oběh a srdeční činnost,
    udržuje v rovnováze hladinu hormonů,
    stabilizuje trávicí systém, posiluje ducha.
    Popis provedení vynechávám, jsou tam i obrázky postupu
    Pak :
    „7. Zpočátku vydržte 5 dechů.
    Po měsících úsilí se dopracujete k desetiminutové a delší
    nikoli k tomu, aby vás udržovala v pozici. výdrži. Z pozice se uvolněte
    Volná žebra nesmějí vyčnívat. Pokud stejnými kroky, jakými jste ji
    vyčnívají, protáhněte zadní část pasu do zaujali, jen v obráceném
    sledu. Pak odpočívejte v pozici dítěte (str. 100)“
    Odpočívat v sedu, hlava na klenou na podložce. Takže žádné hrr vstávání a závratě.

   4. Pardale, nenapsal jsem nikde, že tato kniha je špatná. Nemám ji a nemohu se k ní blíže vyjádřit. Autorem je PhDr. Karel Werner. Kniha vyšla koncem šedesátých let, a to jsem měl ještě zcela jiné zájmy. Moje první kniha o józe, opravdu v kvalitním sepsání všeho, co bylo u nás tehdy známo, měla 4 autory – Bartoňová, Bašný, Merhaut, Skarnitzl. První vydání v r.1971 a mám ji od roku 1975, kdy jsem se cvičením začínal. Název napovídá, že to nebylo jen o hathajóze – „Joga – Od staré Indie k dnešku“. Ale i v této kvalitní knize je jen málo u ásan zdůrazněno, proč někdo nemá něco cvičit, na co si dát pozor či co je vyloženě nebezpečné. Snad to bylo tím, že tito autoři, vč. K.Wernera, byli tehdy v mladším věku a fyzická cvičení měli zvládnuty k jisté „dokonalosti“. Jóga jako taková však neměla v létech sedmdesátých a osmdesátých nijak ustláno na růžích a lékařská veřejnost byla proti ni / i politika ji nepřála/. Vyloženě nepříjemné bylo, když si někdo cvičením jógy přivodil zranění. Proto postupně byly vydávány knihy, které se pohledu na ásany věnovaly hlouběji a zdůrazňovaly nejen přínos, ale poukazovaly i na nebezpečí. Ze své vlastní praxe a zvláště v posledních létech vím, že o jógu se zajímají lidé ve věku 50 a více let, a to jako úplní začátečníci. Hledají, co by jim pomohlo na začátku jejich projevujícího se zhoršování zdraví. A tehdy, jako cvičitel, to musím opravdu hlídat. Jiná situace je u těch mladších lidí, které zaujme kupř. power jóga či pilates. Ti, ve věku třeba kolem třiceti let jdou do těchto nových směrů razantně, s dobrým fyzickým zdravím, bez problémů. Hathajóga by však měla být pro všechny a je mi sympatické, když chodí i starší lidé či i lidé s tou nadváhou. Proto mi vadí, když jste poukázal na stoj na hlavě jako na nějakou běžnou pozici. A také není dobré zůstat jen u hathajógy, protože další stupně – pranájáma, pratjáhára – zkvalitňují a prohlubují účinky tělesného cvičení a připravují zájemce k přechodu na vyšší jógy.

    Pěkný den.
    Václav Žáček

   5. Vendo, jednodušší bude, když napíšete, co Vám nevadí. Píšete :“Proto mi vadí, když jste poukázal na stoj na hlavě jako na nějakou běžnou pozici. A také není dobré zůstat jen u hathajógy, protože další stupně – pranájáma, pratjáhára – zkvalitňují a prohlubují účinky tělesného cvičení a připravují zájemce k přechodu na vyšší jógy. “
    Takže cvičení základních pozic včetně stoje na hlavě vadí, i když lze nahradit u méně zdatných svíčkou. Ale jak jste psal hathajoga vrchol jógy v Indii některé školy ani nedoporučují. Ale Vy doručujete je další stupně nad hathajogou.
    Zjednodušíme to, vadí Vám, jsem si dovolil něco o tématu jógy napsat. Kde jsem psal, že je stoj na hlavě běžná pozice? Psal jsem, že není třeba strašit lékařskými pojmy, každý musí posoudit sám, co cítí jako bolest, která se přemáhat nemá.

   6. Zdravím Vás, paní Marie Š.,

    Vaše otázka – Ještě jsem se chtěla optat na to, proč někde doporučujete mít otevřené oči? Někde asi opak, zavřené? Proč?

    Jeden z důvodu, při zvýšeném úsilí v dýchání značí překrvení a „vyřadit“ dobrovolně zrak, mít při něm zavřené oči, může vést ke ztrátě rovnováhy. Pro příklad ještě nějaká předklonová pozice, kde je mozek nadmíru překrven a najednou se narovnáte a opět tu může dojít /po určitém stavu odkrvení/ ke ztrátě rovnováhy. To otvírání očí při některých rovnovážných pozicích je nutné, obzvláště pro začátečníky. Dokonce doporučuji najít si nějaký pevný bod před sebou, na který se soustředím.

    Zavřené oči praktikují ti, kdo cvičí jógu v tom komplexnějším provedení, kde fyzické pozice doplňuje nejen technika dechu, pránajáma, ale i 5.stupeň, stažení smyslů, pozornosti dovnitř……pratjáhára. Přináší to vnitřní prožitek, soustředění i třeba v relaxaci a uvědomění si pocitů v těle.

    O práně již nechci hovořit. Připomenula jste Ing. Vladimíra Zemana z Brna. V roce 1983 jsme byl na jeho týdenním cvičení v Boskovicích. Patřil jsem tam mezi ty nejmladší zájemce. A od něj jsem se poprvé a srozumitelně dozvěděl o významu a přínosu jógy. Vzpomínám si na nácvik plného jógového dechu pod jeho vedením, na soustředění se na to tělo, které uvádíte ze svých poznámek a na důležitost prány.

    Doporučím ještě jeden cvik pro rozproudění oběhu lymfy. Ve stoji vzpažíte, pravé dlaň se přesune na levý loket, levá dlaň na pravý. Zaujmete rovný postoj s uvolněnou pánví a pak v rytmu dech kýváte spojenýma rukama nad hlavou doleva a doprava. Boky jsou však bez pohybu. Přitom vytahujete pomoci loktů ruce z ramenních kloubů, být neustále v povytažení. Oběh lymfy je veden po stranách trupu a tento kývavý pohyb ji zintenzivní. Chvíli můžete jit i do předklonu a v něm kývat hlavou do stran. Pozor při návratu.

    A pozor…..přichází na návštěvu naše dvě vnučky. Tak ještě později napíši něco ke slezině.

    Myslím na Vás, ve zdravotnictví je to teď na doraz.

    Pěkný den.
    Václav Žáček

   7. Zdravím, paní Marie Š.,
    byl jsem trochu zaneprázdněn. Jak jistě víte, jsme před „dušičkami“ a ten hrubý úklid hrobů dělám u nás v rodině já.

    Vrátím se ke slezině. Již je to téměř dvacet roků, co jsem absolvoval kurz masáží šiacu. Tam jsme probírali fáze proměn, u sleziny fáze proměn země /funkční okruh žaludku a sleziny /. Tzv. duté tělesné orgány jsou jinové a tenkrát jsme se učili, že jsou nepostradatelné pro život člověka. Plíce, slezina, srdce, ledviny, osrdečník a játra. Prý dnes již není pro život nezbytná, ale neumím si představit život s infekcemi – nemocemi, které svojí funkcí zdravá slezina vychytá. Nechci zacházet do podrobností a nakonec, musel bych něco i vyhledat ve své literatuře a ve starých poznámkách. Je však fakt, že funkční okruh žlučník/játra, tj. fáze proměn dřevo působí dost neblaze na okruh žaludek/slezina a přináší disharmonii v toku prány / v šiacu nazývané jako energie ki/. A celé to značí nemoc, lépe nemoci. Od žaludku a sleziny je velká vazba na ledviny ve funkčním okruhu vody.

    A tak raději dost a doporučuji zařadit cviky. Ten který jsem Vám popsal /ruce nad hlavou/ a ještě jeden, přímo doporučený v protahování orgánových drah. Jednodušší varianta – sed na patách, opření se do loktů nebo do dlaní za hýžděmi a vypnutí těla do oblouku se zakloněnou hlavou a silné hluboké prodýchání. Na přední a boční straně stehen je cítit velké napětí ve svalech, až do třísel. A spolu s tím již popsaným cvičením ve stoji, ruce nad hlavou, je v těle zabezpečen lepší lymfatický oběh.

    Úkolem krve a lymfy je „dávat a uklízet“. To napsal M.Hrabica. A z toho může plynout, že slezina je v mém poznání nepostradatelným orgánem. Jen dávat, výživu a i látky toxického charakteru /přes krev/ a neuklízet po hostině dávání, to by byl malér.

    Jsem rád, že jste vzpomněla akupunkturu. Ve staré Číně pracovali s energií čchi /pránou/, mnoha body a meridiány. A Vladimír Zeman s jeho manželkou, za svobodna Janou Liberdovou, ten používal pro pránu i označení biopole. Nadále oba pracují v józe i tai-či a rozvíjí úpravu životního stylu jako duševní hygienu člověka. „Její kořeny tkví v pradávných způsobech kvantování. To umožňuje přímé spojení ega v aktuálních 3D životních podmínkách s multidimenzionálním božím polem.“ Takto mi to naznačil jeden kamarád, který mi odpověděl na můj dotaz – Zeman a prána, co něm víš? Díky, že jste mi tohoto vzácného člověka připomněla.

    Tak jo, mějte se dobře a ať se Vám daří moc dobře.

    Václav Žáček

 4. Jsem rád za téma článku. Někomu může pomoci. A dva návody od Václava? Skvělé!!

  Z dnešní výživné diskuze pod jedním článkem na Zvědavci. Napsal to Slovák, který vidí do slovenské situace více…….:

  „Späť ku Covidu. Ochorenie je reálne, ale nie je to chyba vírusu. Je to chyba imunitného systému obete. Pokiaľ imunita funguje normálne, vírus veľa šancí nemá a je za niekoľko dní porazený. Ťažký priebeh znamená, že imunita je narušená a zabíja dvoma mechanizmami: prvým je citokinínová búrka a druhým je posledný boj neutrofilov -kamikadze útok v štýle sústreďte všetku paľbu na mňa, zabijete aj nepriateľa v mojej blízkosti. Viac dá váš vyhľadávač na heslo Peter + Celec + Pravda.
  Riešenie? Testovanie bezcennými imunotestami nič nevyrieši. Tieto testy sú určené pre rozvojové krajiny a pre obete už klinicky choré. Ide o triedenie v sanitkách ku ktorým dverám centrálneho príjmu (covidovým/necovidoným) pacienta vyložiť. Pri testovaní vo vojenskom prevedení je zóna špinavá a zóna čistá, pracovisko je priechodné jedným smerom. Politici to pojali ako voľby – výber najmenšieho zla. Nemá zmysel hovoriť o menšom alebo väčšom zle. Vírus morálne kategórie nepozná. Chce prežiť. Prežije len ak nezabije svojho hostiteľa. Menšie či väčšie zlo robí jediné. Napomáha jeho šíreniu. Napríklad šírením pri manipulácii sa situácie nedostatku ochranných prostriedkov (jeden overal na celý deň), napríklad sľubmi, že po otestovaní môže opäť žiť ako pred coronou.

  Chudobní duchom uveria a budú znova oklamaní, tak ako už mnohokrát predtým. To je predsa špecializácia politikov. Vzdelanie majú komerčné, riešia len problémy, ktoré sa mi spôsobili. Spôsobovanie problémov im ide dokonale.
  Účinné riešenia:
  1. Spomaliť mobilitu pohybu, najlepšie na rýchlosť „krokom“.
  2. Strážiť hranice (aj obcí)
  3. Dodržiavať pravidlá sociálneho odstupu a hygieny
  4. Zákaz predaja rozlievaných nápojov, najmä alkoholických
  5. Zákaz fajčenia v interiéroch a na pracoviskách
  6. Vypnutie klimatizácií (všetko závislé od klimatizácie od open officov po lietadlá je zbytočné riziko)

  Že podnikatelia nainvestovali do budov kúrených klimatizáciou, že bez auta sa väčšina ľudí do práce nedostane a že z jedného platu rodina nevyžije je dôsledok stupidity a kolonizácie. Na začiatku bol kolaps vzdelania a inflácia titulov. Bolestne, spoločnosť musí cestou nekonečnej série omylov vrátiť sa ku kvalitnému vzdelaniu. Dnes sa razí vzdelanie zadarmo, t.j. cez internet. Aj pozeraním TV môžete spôsobiť krízu autorít (stačí len pridať peniaze a farebná revolúcie je na svete), ale vzdelávanie cez rozhlas a televíziu už preukázalo svoju homeopatickú účinnosť …“

  Lidi, pojďte raději ven.

  Do auta s rouškou a pak ji sundáte. Podzimní den jako ze žurnálu nás zve!!

  1. → Napsal to Slovák, který vidí do slovenské situace více…….

   Miluju tyhlety „myšlenkový“ zkratky a zkraty..:-))) Álois, toť král redukcí a zredukovanýho myšlení vůbec.:-)

   ps: mluvím teď o s&h, Álois.

  1. No Vendo, jako obvykle odpověď na nběco jiného a ne pod můj příspěvek.
   Nevím jakou chybu přiznáváte, že chybí odkaz na heslo nemoc ?
   Psal jste v článku, „Slezina obsahuje mnohé funkční „T-buňky“, které jsou nutné v boji proti naprosté většině chorob. “
   Já jsem našel lékařská skripta, kde ve slezině jsou B-lymfocyty a T-buňky ( T-lymfocyty) v brzlíku.
   Beru Vaši reakci tak, že můj příspěvek k působení kosmické prány v nosních nervových buňkách a při žvýkání potravy jste přenechal k zapomnění. Což je asi dobře, jsou to bajky, které nestojí za další řeči kolem.

   1. Ano Pardale, je to Vaše poznání. Pro Vás to jsou bajky, souhlasím. Nelze ji vidět v mikroskopu, ani dalekohledem, teleskopem či jinými vědeckými přístroji, nelze ji zvážit, změřit, ochutnat…. a přece existuje.

    Pardale, dost výrazně jste diskutoval k práně pod mými třemi příspěvky letos na jaře. Prosím laskavého čtenáře, který má zájem, aby se k těm článkům a diskuzi vrátil. Stojí to za to.

    https://hledani.gnosis.cz/prana-1/
    https://hledani.gnosis.cz/prana-2/
    https://hledani.gnosis.cz/prana-3-a-pranajama-zaver/

    Záměrem mého článku „Chvála pohybu….“ není vytvářet prostor k diskuzi o práně, ale o pohybu. Nutném zvláště dnes v době oslabené imunity, kdy je lidem zatím jen doporučováno omezit chodit ven. Já a mnoho dalších lidí však na toto nedbá. Samozřejmě, že netoužím prodírat se s rouškou Václavským náměstím / ostatně, není teď vůbec nijak plné/. Do přírody to mám ze sídliště na okraji města, kde bydlím, 5 minut chůze. Pak si sundávám roušku a následuje nejen tedy zmíněný pohyb, ale prohloubené dýchání. Nosem, to má svůj důvod. Obojí je pro normální a nebo lepší oběhový systém lymfy. A to má velkou souvztažnost k posílení imunity.

    Škoda, že Vy chcete vést diskuzi jinam.

    Na druhé straně Vám děkuji za Váš podpůrný článek k cvičení hathajógy. A za mnoho odkazů a popisu některých ásan.
    U nauli krije bych Vám doporučil uvést kontraindikace.
    Totéž u klasické svíčky.
    Totéž u ásany F/
    Totéž u ásany G/

    Víte, povrchně podle mého názoru popisujete něco, co je vrcholem hathajógy. Můžete tím někomu, kdo se na to vrhne /vždyť to napsal Pardal/ i uškodit. A to by bylo špatné.

    Pěkný den.

    Václav Žáček

   2. Vendo, kosmickou pránu v nose a při žvýkání jste do článku dal Vy a teď se dozvídám, že :“Záměrem mého článku „Chvála pohybu….“ není vytvářet prostor k diskuzi o práně, ale o pohybu.“ Zjednodušíme to, prána není smyslem článku, ale nesmyslem článku.
    Dali jsme si se ženou páreček s domácím křenem v poměru skoro 1:1. Propálil nervová nervová zakončení, ta Vámi uvedená v nosní sliznici a pálil i při žvýkání. Takže to beru jako pránu, ne kosmickou, ale zahradní.
    Knihu Hathajoga napsal v polovině 70.let zkušený lékař, je patrně jako starší pán i na snímcích, na které jsem odkazoval Pardal23.10.2020 (19:20).
    Na snímcích je celá kniha se všemi rozumnými zdravotními komentáři, takže kdo opravdu chce, tak si to najde. A začít lze kdykoliv. U mně po tomto víkendu, je to snadné zkusit, já jsem to dokázal zkusit už několikrát. Horší je vydržet. Cviky, které jsem uvedl rozhodně pro začátečníky jsou, hlavní pravidlo je pomalu a nepřepínat se. Myslím, že podstatné riziko lidí nemocných je nic nedělat. Pohyb bez bolesti nemůže nic pokazit. Třeba zatahování břicha. Nemyslím, že vrcholy hathajogy jsou uvedené pozice. Vrcholem může být jejich dokonalé zvládnutí. A je otázka, jestli přínos odpovídá obrovskému množství času tomu věnovanému. Nikdy jsem nebyl ani náznakem vegetarián a myslím, že s cvičením hathajogy to nijak nesouvisí.
    Knihkupectví Gnosis má nabídku knih o józe
    https://www.gnosis.cz/?joga,60
    Heslo joga knihy
    https://www.databazeknih.cz/stitky/joga-114
    https://knihy.heureka.cz/f:q:Joga/
    Takže je z čeho vybírat.

 5. Hathajoga pro samouky.
  https://ulozto.cz/hledej?q=Hathajoga
  Je tam 182 obrázků z knihy Hathajoga. Nafoceno bídně, stojatá stránka na šířku, takže je třeba si zvyknout, že části stránek jsou dvakrát.
  Kniha byla vytištěna asi v polovině 70.let. Cvičil jsem podle ní asi 10 let kolem roku 1980. Když jsem se oženil, zdálo se mi, že jsou příjemnější cviky. Je to dobrý cvik proti tloustnutí, ale když jsem netloustl i bez něj, motivace poklesla.
  Knihu jsem v dobré vůli půjčil, a už ji nemám.
  Moje zkušenosti – podle této knihy se naučí cvičit každý sám. Hromadné cvičení mi nevyhovovalo a aktuálně ani není možné kvůli covid -19.
  A) Cvičení se dělá všechno pomalu bez násilí.
  B) Cvičit se má s prázdným žaludkem, asi 4 hodiny po jídle. Takže to vyjde na ráno po vyprázdnění (alespoň naulí krija) a pak pozdě večer. Obavy snad jsou, že to rozproudí mozek a neusne se, to se mi nestávalo.
  C) Za hlavní považuji cvik naulí krijá ( zatahování břicha). Dá se dělat slušně, jen když je člověk hladový. Hlavní je začít, cvik se dá postupně naučit, pokud nemá člověk pupek. Na cvičení se pak člověk i trochu těší, takže se večer tak neláduje.
  Obrázky lze i jen pozorovat, prohlížeč nastavíme na 200%.
  https://ulozto.cz/file/gmbEfLucTAAm/hathajoga-0145-png
  https://ulozto.cz/file/J1N2pnwonP75/hathajoga-0146-png
  D) Dál podstatný cvik je klasická svíčka, obrázky 118-122, v podstatě může nahradit stoj na hlavě (šíršasána), na který každý nemá a nelze doporučit při potížích s páteří.
  E) Přitažení hlavy ke kolenům ve stoje , obrázky 081- 082. Vede k prokrvení hlavy, je dobré při nízkém tlaku, lze dělat kdekoliv i oblečený, krev do mozku je vždy dobře.
  F) Leh na břicho a přitažení rukama za kotníky -rovněž prokrví hlavu. Lze navázat na zvednutí trupu kolmo k podložce , nohy na koberci. Dále lze navázat tělo na břichu a zvedat ( šikmo nahoru) nohy. Obrázky 058 -065.
  G) Širšasána- jogínský stoj na hlavě- trojúhelník temeno hlavy , sepjaté prsty na rukou a roztažené lokty do pravidelného trojúhelníka s hlavou. dělá se bez násilí. Je třeba na začátku dávat pozor, možné přepadnutí na záda potřebuje prostor a nejspíš je dobrý další silnější kobereček jakoby pro pád na záda. sepjaté prsty při přepadnutí jdou pak nepříjemně do zátylku.
  Obrázky 048 -054.
  Video se širšasánou
  https://www.youtube.com/watch?v=tNPNqm-Qw2M
  https://www.youtube.com/watch?v=BIapPpsV63E
  https://www.youtube.com/watch?v=Yjq8Obu1Fy4
  H) Stoj na rukou, tělo vodorovně, je spíš pro sportovce, ne každý a v každém věku to udělá
  ( obrázky 135, 136).

 6. Napsal jste, Pardale: „Zjednodušíme to, prána není smyslem článku, ale nesmyslem článku.“

  Jak Vy, vědecky založení lidé dokážete pojmenovat můj záměr v předmětném článku. Již jeho název něco napovídá k tomu záměru a můj odkaz na tři články k práně z dubna a června t.r. říká, že článek „Chvála pohybu…“ není primárně o práně. Zmínil jsem ji, protože je pro život, nejen lidí, velmi důležitá a dostává se lidskému organismu hlavně dechem a stravou. To Vaše přepadnutí z pozice na záda, to je jen ten nejmenší problém, před kterým právě cvičitel varuje, upřesní co v tom případě dělat a jak se ortostatické toleranci vyvarovat. Nutná je přípravná část, zpevnění svalů a také mít v dobrém stavu krční páteř.

  Spíše mi ale vadí, že Vaše ego chce tady zamachrovat tématem hathajógy a na mé slušné upozornění na kontraindikace Vámi uvedených ásan odkazujete na články. Pardale, když nepraktikujete jógu a vycházíte z učebnice pro samouky padesát roků starou, tak upozorňuji, že je to velmi nezodpovědný přístup. Váš odkaz na celé stránky z ulož.to neříká nic konkrétního, na co by se měl hledající zaměřit – viz.: https://ulozto.cz/hledej?q=Hathajoga A navíc je to na pěti stránkách a těžko někomu, kdo se nevyzná příliš ve vyobrazeních, dá potřebné informace. A tak jste mohl něco o tom, kdy a proč tu kterou konkrétní ásanu necvičit, napsat sám své doporučení vč. přípravy a časů pro výdrž.

  Jen pár informací, dokonce z Indie, kolébky hathajógy. Tam mnohá centra dokonce učit žáky širša-ásaně odmítají. Mnozí ji tam učí až po dlouhé době přípravy za velmi přísných podmínek a přípravy. Kdo má problémy s očima, játry, ledvinami, s krevním tlakem, se štítnou žlázou, arteriosklerózou, neměl by ji cvičit a nebo po lékařském dobrozdání a za přísného dohledu zkušeného cvičitele. Kuřák, člověk, který požívá příliš soli, masa a jiných živočišných výrobků, může mít aneurismus, tj. cévní výduť a při této ásaně může dojít k prasknutí cévy. A při stoji na hlavě může dojít i k embolii. To Vaše vtipně uvedené přepadnutí z pozice na záda, to je jen ten nejmenší problém, před kterým právě cvičitel varuje, upřesní co v tom případě dělat a jak se ortostatické toleranci, která to způsobuje, vyvarovat. Nutná je přípravná část, zpevnění svalů a také mít v dobrém stavu krční páteř.

  Můžete to ale jen u tohoto jednoho mého příkladu bagatelizovat, protože jste to přece Vy v mládí cvičil.

  Pardale, pročtěte si mé články k práně z letošního jara a diskuzi pod nimi. Jestli ale chcete neustále trvat na její neexistenci, a psát a psát, tak můžete. Bránit Vám v tom nemohu.

  Buďte zdráv.

  Václav Žáček

  1. Vendo, nevím proč bych měl číst Vaše články z jara, když nejste schopen odpovědět ani odstavec bajek, které píšete v tomto článku.
   Vendo, s kosmickou pránou jste se v tomto článku bagatelizoval sám.
   Než byste cokoliv uznal, tak pořád dokola mám studovat Vaše předchozí články a diskuze.
   Nebagatelizuji Vaše rady. Člověka, který se nechal lékařsky vyšetřit, než zkusí cvičit zlehka jogu, toho bych chtěl vidět.
   Nepředcvičuji v tělocvičně jógu. Jen nechápu, jak může cvičitel poznat u řekněme 15 cvičenců lehce seniorského věku, že se někteří přetěžují. Snad každý má své tělo a cítí, že ho něco bolí, což se při józe nemá dít.
   Takže v pohodě, jen si myslím, že se z toho nemá dělat drama. Moje odkazy nejsou na 5 stran, ale na celou knihu s asi 130 stránkami. Vyznačil jsem letmo ty, kde jsou jasné obrázky základních pozic a způsobu cvičení. Je hezké, že znáte časy pro výdrž, ale ty jsou odlišné podle kondice, což se musí projevit i při hromadném cvičení. Takže jedná zásadní rada je, nic nepřehánět. Ani rady kolem hathajogy.
   Píšete:“Kuřák, člověk, který požívá příliš soli, masa a jiných živočišných výrobků, může mít aneurismus, tj. cévní výduť a při této ásaně může dojít k prasknutí cévy. A při stoji na hlavě může dojít i k embolii. “
   Nejsem kuřá, solím dost a jím maso rád. Můžu cvičit hathajogu? Ano můžu. Mám nízký tlak a pomáhá to proti duševní únavě.
   Takže to tak složité zase není.

   1. Pardale, připomenu Vám i případně jiným zájemcům to, co jste napsal jako svoji první reakci na mé tři jarní články, které se podle názvu týkaly zásadně Prány. Proto se tak i jmenovaly.

    Pod článkem Prána 1. jste vstoupil do diskuze reakcí :

    Pardal 9.4.2020 (21:06)
    Ach, jo.
    „Nejvyšší bytost projevuje také, avšak vibruje s velmi nízkým kmitočtem. (Prosím laskavého čtenáře, aby nehledal rozpory v pojmech současné vědy, která je ještě na samém začátku poznávání; zajímá se totiž o to nejhrubší, hmotu, a o její projevy.)“
    No to je skvělé. Nejvyšší vibruje velmi nízkým kmitočtem, čili nejnižší energii, energie vlnění je úměrná frekvenci (= kmitočtu). Věda je sice dle autora na samém začátku poznání, ale článek pajdá o hodně za ní, když používá pojmy vědy a ještě nesprávně. Proč tedy nepoužívá nějaké své lepší pojmy, místo vibrace třeba kvedlání a místo kmitočtu třeba fofr. Copak to asi ta nejhrubší hmota?
    „Všechny části lidské mysli jsou projekcí kosmické mysli. “
    To ani nekomentuji, Honza na to jistě má názor.
    Závěr tohoto kvedlání byl asi psán ve fofru, Venda píše:
    „Tato síla má zákonem Nejvyššího daný zdroj v první duchovní oblasti, která se nazývá v jazyce hindi Sahansdal Kanval. Je našemu oku neviditelná pro ZNAČNĚ VYŠŠÍ kmitočet vibrací.“
    Takže Nejvyšší má na začátku článku kmitočet vibrací velmi NÍZKÝ a na konci našemu oku neviditelný značně VYŠŠÍ kmitočet vibrací.
    Takovou máme pránu.
    Viděl bych to jednodušeji: život začíná vibrací a projeví se za devět měsíců narozením človíčka.
    Jestlipak má tu mysl taky kaledonská vrána, která je schopna vymyslet (aniž by to někde viděla a kopírovala), jak nastrčit do sebe až 4 trubičky, aby dosáhla tyčinkou na chutného červa v kleci. Určitěěě když :“Vše, od kusu kamene po lidský intelekt, je produktem jediné spolu působící substance zvané ákáš (éter). „

    – – – – – – – – –

    U druhého článku Prána 2. jste napsal na úvod toto:

    Parda l1.5.2020 (21:36)
    No jsem hodně v rozpacích, o čem to vlastně je. Píšete :
    „vývoj se děje především a právě v těchto dvou fenoménech“, z předchozí věty plyne, že ty fenomény jsou akáša a prána, které mají „existenci věčnou, nezávislou na našich smyslech“.
    Prána a akáša nebyla to po velkém třesku, ale až „jejich čas nastal tehdy, až nastat měl.“
    Takže akáša a prána nejsou věčné, ale polověčné až od doby, kdy nastal čas, co nastat měl.
    Píšete o Uranu daleko od Slunce :“Logická otázka by mohla být – působí tam tedy ákáša a prána? Vědec by možná nic nenamítal, když bych na tuto otázku odpověděl touto srovnávací myšlenkou – ano, působí, ale velmi omezeně.“
    Takže akáša a prána je spojená se životem, je věčná až od určité doby. Kromě Země, kde jsou podmínky pro život, působí velmi omezeně( uvádíte slabě pro Uran) Takže až lidé vybudují stanici na Marsu, pak bude tam akáši a prány poskrovnu.

    „Jedině v člověku je aktivních pět tattev, kde pátou je ákáša neboli éter. Těchto pět tattev je ve skutečnosti obsaženo ve všem, co na světě existuje a co se projevuje jako život.“
    Hodně zmatečné – jenom v člověku je pět tattev. Jak to pak může být obsaženo ve všem živém, když se to projevuje jen u člověka?

    https://cs.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A1na píše .“Podle hinduistické mytologie představuje prána všechny proudy vitálních životních energií dohromady“
    Vy píšete:
    „Prána je tedy primární silou hýbající vším, co bylo stvořeno v hmotných oblastech.“
    Hezky. Až na to, že když ty Vámi uvedené dávné civilizace objevily pránu, tak o stavbě hmoty (Vámi uvedené elektrony a jádro) neměly ani tuchu.
    https://www.aldebaran.cz/bulletin/2019_13_ele.php
    píše :“Elektron – první objevená elementární částice. Je stabilní. Hmotnost má 9,1×10E−31 kg a elektrický náboj 1,6×10E−19 C. Elektron objevil sir Joseph John Thomson v roce 1897.
    Píšete
    „Již dlouho je dokázáno, že všechna hmota se skládá z elektricky nabitých částic.“
    Komentář: Elementárních částic je asi 200 a mezi nimi je neutron, kteý nemá žádný náboj a existují neutronové hvězdy. Skládají se hlavně z neutronů, které vznikají právě z těch nabitých částic protonů+ elektronů.
    Píšete :
    “ píši o hmotném stvoření. V jeho hierarchickém uspořádání je pak „nad“ ním svět astrální, kde je zdroj této pránické síly“
    https://cs.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A1na
    „Podle hinduistické mytologie představuje prána všechny proudy vitálních životních energií dohromady“
    Vy píšete, že prána je astrální nad hmotným světem.
    Komentář : Hmotný svět je v drtívé většině neživý a přitom prána má představovat všechny ŽIVOTNÍ energie.
    Citujete pana J.J.J. Mišku :“Vládnoucí klan vědátorů nedokáže vysvětlit bezpočet přírodních jevů. A to jenom proto, že neznají zapomenutou prasílu, energii prostupující jak Galaxií, Sluneční soustavou, tak také naší planetou. Prasílu zabudovanou do všeho, co se na Zemi nachází; jako např. do kamenů, rostlin, živočichů a člověka.“
    Komentář: Tam prána prostupuje Galaxiií..i do neživých kamenů.
    Takže snad na třetí pokus ( Prána -3) se něco užitečného dozvím. Tohle je zatím zmatek odporujících si tvrzení ničím nepodložených.

    A Prána 3. jste vstoupil do diskuze tímto :

    Pardal5.6.2020 (16:36)
    Vendo, tak ta Vaše prána, co všechno prostupuje a byla u zrodu vesmíru, či co, tak není pro všechny, jen pro zdravé tělo. Pavel v. píše :“Věřím, že jogínské cvičení a správné dýchání je velice zdravé, nevěřím však, že to cokoliv společného s cestou ke Stvořiteli.“
    Souhlasím, čakry a jiné čachry (karma, prána, akáša a 100+1 dalších pojmů)-neplyne z toho směrem k Bohu nic. Cesta k Bohu vede přes činy ne přes slohová cvičení.
    Bůh, Stvořitel, spasení duše, atd. jsou součásti křesťanství ne indických náboženství. To, co tady Venda tvoří je roubovaný strom- křesťanství na indická náboženství, možná obráceně. Strom poznáš podle ovoce, a to tady vidím. Zmatení pojmů a všeho dohromady. Pokud se něco šíří kosmickou rychlostí, tak zmatky ve slovech a pojmech.
    Motlitba:
    „“Vysvoboď nás ode všeho zlého, Bože, a dej našim dnům svůj mír. Smiluj se nad námi a pomoz nám: Ať se nikdy nedostaneme do područí hříchu, ať žijeme v bezpečí před každým zmatkem a s nadějí očekáváme požehnaný příchod našeho Spasitele Ježíše Krista.“

    – – – – – – – – – – – –

    Pardale, našel byste moji následující myšlenku v předchozích článcích, kdybyste ji chtěl hledat, což nechcete. A tak jen dva závěry /neznamená to ale, že bych s Vámi nechtěl diskutovat / :

    1./ Prána – není z úrovně tohoto světa, její vznik je ve vyšší již duchovní oblasti, nadřazené a nadřízené naší fyzické úrovni. Zde zásadně působí v součinnosti se substancí ákáš. /nechápete-li, nevadí/

    2./ V článku „Chvála pohybu“ již mi nejde o pránu, ale musel jsem ji zmínit. Její nedostatek má fatální důsledek pro lidský organismus, a to především zdravotní. V článku mi jde především o imunitu lidského organismu a díky dotazu jedné čtenářky jsem uvedl i dvě z mnoha technik dechu, které mohou pomoci v dnešní „koronavirové“ době. Vím, že pozornost neodvádíte záměrně, Vaše ego se však chce prosazovat.

    Na člověka působí mnohé energie, uvnitř něho i vně. S tím možná můžete souhlasit.
    Ale proč Vám, který chce jen hmotné důkazy, popisovat nějaké poznání v oblasti materialistické realizace Boha, kupř. anna-mája, proč psát o vyšších a vyšších pravdách, kupř. ánadna-mája? Jako již mnohokráte, tak i dnes Vám píši, že o svém poznání Vás i ostatní čtenáře žádným způsobem nepřesvědčuji. Není to ani záměrem mého žádného článku. Každý si může vytvořit svůj názor, někdo ho i napíše, někdo nad tím, co píšu, mávne rukou. Prána, ákáša, astrální svět, duše, převtělování…..atd. to je z oblastí témat „Hledání Světla“. Možná jste si nepovšiml, že jsem ale svůj článek napsal pro téma „Společnost, Zdraví“.

    Pěknou neděli.

    Václav Žáček

 7. Hypoxémie

  Je zajímavé, že v dnešní době tento článek neobsahuje ani jednou slovo „pohyb“.

  Úryvek:
  Málo kyslíku vede k vyšší úzkosti. A ta zase vede k rychlejšímu tlukotu srdce. To znamená, že se sval pohybuje příliš rychle na to, aby správně přenášel kyslík do celého těla. Pokud jste nikdy předtím neměli potíže se srdcem, ani podobné stavy, ihned kontaktujte svého obvodního lékaře. Léčba probíhá pomocí kyslíkové masky, která vede kyslík skrz celé tělo. V první řadě ale musíte podstoupit řadu vyšetření a testů, které potvrdí vaši diagnózu. Až poté můžete být uzdraveni. . . . . . . .

  Více zde:
  https://www.zdravestravovani.eu/priznaky-kterymi-telo-upozornuje-na-nedostatek-kysliku-v-krvi/

  Opět musím doporučit pohyb za účelem dostatečným zásobování kyslíkem, pohyb a s ním spojené prohloubené dýchání!

  1. Vendo, díky za přesné jméno autora knihy Hathajoga. Našel jsem t lehce před tím i na prvním obrázku fotek knihy na ulozto.cz.
   https://knihy.heureka.cz/hathajoga-karel-werner/
   „Autor : Karel Werner, Dnes již klasická příručka z pera známého indologa a zároveň i průkopníka jógy v Československu. Praktický průvodce základními cvičeními i životosprávou doplněný 85 názornými fotografiemi. 220 stran. A5, brož. Obsah Předmluva I. Část úvodní 1. Proč dnes jóga 2. Moderní pohled na jógu 3. Hathajóga a zdraví, Hathajóga a naše tělovýchova II. Část praktická 1. Zásady praktického přístupu k józe 2. Jak správně cvičit Hathajógu 3. Základní kurs Hathajógy v deseti lekcích Lekce I (Uddijána bandha, śíršásana, makarásana) Lekce II (Śalabhásana, bhudžangásana, dhanurásana) Lekce III (Tádásana, vrkšásana, garudásana) Lekce IV (Trikó?ásana, padahastásana) Lekce V (Paśčimóttánásana, džánuśirásana) Lekce VI (Vadžrásana, sidhásana, bhrúmadhjadršti, naságradršti, śavásana) Lekce VII (Ardhamatsjéndrásana, vakrásana, sarvá?gásana, viparíta karaní, sukhásana, samásana I) Lekce VIII (Halásana, suptavadžrásana, samásana II, svastikásana, siddhásana, padmásana) Lekce IX (Majúrásana, matsjásana, jóga mudrá) Lekce X (Naulí krijá) 4. Prá?ájáma (dechová cvičení) 5. Pročišťovací praxe 6. Metodika denní praxe Hathajógy III. Část závěrečná 1. Zásady jógické životosprávy 2. Co můžeme opravdu očekávat od Hathajógy
   Druh sortimentu : Kniha, Hathajóga, Jazyk : Čeština, Počet stran : 220″

   Venda píše:“Pardale, nenapsal jsem nikde, že tato kniha je špatná. Nemám ji a nemohu se k ní blíže vyjádřit.“
   No vidíte a vyjádřil jste se:
   „Pardale, když nepraktikujete jógu a vycházíte z učebnice pro samouky padesát roků starou, tak upozorňuji, že je to velmi nezodpovědný přístup.“.
   No, a doporučuje knihu neméně starou z roku 1971.
   Hledal jsem dlouho ve Vaší diskuzi k článku Chvála pohybu neocenitelné rady pro cvičení (začínajících seniorů).
   Píšete velkými písmeny:
   „Provětrá plíce, pravidelným opakováním na čerstvém vzduchu se zvyšuje kapacita plic. NEDÝCHAT PŘES ROUŠKU.“
   Koho by tohle někoho nenapadlo, tak tomu už nepomůže nic.
   Jogu jsem cvičil sám asi 10 let, takže co se někdo může z této knihy naučit a využít ke svému prospěchu, něco vím. Jeden ze cvičenců na fotografiích v knize Hathajoga, patrně autor textu, má hodně přes padesát. Takže zůstávám nezodpovědný a tuto knihu ( nebo jakoukoliv o hathajoze branou s rozumem) doporučuji pro amatérské začátky a doma, kde přepínání k dokonalosti pozic hrozí méně jak ve skupině v tělocvičně, kde skupina motivaci zvyšuje. Kromě toho se do tělocvičny asi dlouho nikdo rozumně nedostane.
   V knize Hathajoga je napsáno, že i když v běhu života cvičení někdo zredukuje nebo opustí, může se k němu v době pro něj příhodné zase vrátit.

  2. Ano, když jste napsal pro samouky, tak tento přístup bych za sebe neuznával a proto jsem napsal to, co citujete.

   Viz. Pardal 23.10.2020 (19:20)
   Hathajoga pro samouky.
   https://ulozto.cz/hledej?q=Hathajoga

   Jak se ale ukázalo, kecal jste, není to pro samouky! V názvu má upřesnění, a to „základy tělesných cvičení jogických“.

   Ale jinak jsem si tu knihu již včera objednal – viz. https://www.megaknihy.cz/individualni-sporty/94792-hathajoga.html?utm_si=RFlidjRTZUc2T1RRM09USTVORGM1TWc9PQ==&utm_pab=&matchtype=&network=d&device=c&creative=454785697561&keyword=&placement=denikn.cz&param1=&param2=&adposition=none&campaignid=1408584606&adgroupid=109142460947&feeditemid=&targetid=aud-936298548615&loc_physical_ms=1029130&loc_interest_ms=&searchtype=content&gclid=EAIaIQobChMIz7SR-vjS7AIVgiHgCh19yAwdEAEYASABEgLPavD_BwE

   Pardale, píšete mi: „V knize Hathajoga je napsáno, že i když v běhu života cvičení někdo zredukuje nebo opustí, může se k němu v době pro něj příhodné zase vrátit.“

   Ano, to je pravda.

   Václav Žáček

   1. ad -Jak se ale ukázalo, kecal jste, není to pro samouky! V názvu má upřesnění, a to „základy tělesných cvičení jogických“.
    ____________

    Proč to není pro samouky?

   2. Já si po 40 letech nepamatuji každou větu, co jsem četl.
    Když budu sledovat jen tak 14 dní, kde jste kecal Vy, tak to byla kosmická prána v nosních nervech a při žvýkání.
    Nechtěl jsem to psát, ale koledujete si o to. Příroda předběhla vaše objevy o hodně. Před asi 35 miliony let se vyvinuli přežvýkavci, co přežvykují potravu se slinami dvakrát, takže dvakrát přijímají se stravou kosmickou pránu. Když se krávy napasou, tak si lehnou, přežvykují a spokojeně meditují asi nad nějakou kravinou, občas kouknou na telátka kolem, která se moc nevzdalují od mléčného baru.
    Zahrabal jsem v knihovně a vytáhl jsem
    Jóga pro každého, Kareen Zebroffová, nakladatelství Ikar, Praha 1994.
    Moderátorka jógového cvičení v německé a kanadské televizi.
    Kniha přeložena do 14 jazyků.
    Koupily mi ji před dost lety moje děti.
    https://www.databazeknih.cz/knihy/joga-pro-kazdeho-59306
    Takže tam snad nemusíme řešit, jestli je jóga pro každého, když je to v názvu. A cvičí se doma.
    Str. 12 a 13. Vhodná doba po probuzení a vyprázdnění ráno, nebo těsně před tím, než jdete spát.
    Vy píšete, že před spaním necvičit, příliš prokrvení mozku.
    Varování před nemocemi v kombinaci s jógou, při těchto problémech se poradit s lékařem : vysoký krevní tkal, závratě a odchlípnutí oční sítnice a na jiném místě problémy s páteří.
    Vysloveně píše, že jóga je stará 5000 let a písemné záznamy 2 500 let, život v Indii je a byl jiný, takže je nutné přizpůsobit západnímu stylu života. Kniha neharaší pojmy z Indie kromě přeloženého názvu pozic. Kosmická energie prány nikde k dohledání.
    Strava : nepřejídat se, méně sacharidů a bílé mouky, hodně bílkovin (mléko, vejce, ryby, ořechy), zelenina , ovoce, vitaminy v přírodním stavu, tuky ano- s vitaminy rozpustnými v tucích. O mase nepíše.
    Na konci několik listů cvičení při speciálních potížích (ve smyslu proti těmto potížím), tedy takřka opak toho, co tu řešíte : bacha, jóga může ublížit, j třeba dohled zkušeného cvičitele. Naopak přesvědčuje, že i při potížích může hodně pomoci. Mnohokrát je doporučena svíčka, často i stoj na hlavě (bez strašení). Opakovaně píše- nepřepínat, nesoutěžit s někým, hledat své možnosti a pomalu se zdokonalovat včetně uklidnění mysli a spokojenosti se životem.
    Takže to zklidnění mysli: na Hathajógu lze mít i jiný názor, než máte Vy.

   3. Paní Věro, Pardal tomu dal název „Hathajoga pro samouky“.

    Zeptejte se jeho, proč si myslí, že je to pro samouky.

   4. cit.:Paní Věro, Pardal tomu dal název „Hathajoga pro samouky“.
    ____________

    Kecáte. Pardal napsal jednoduchou větu (bez uvozovek), informující o obsahu následujícího odkazu.
    https://ulozto.cz/hledej?q=Hathajoga
    Je tam 182 obrázků z knihy Hathajoga.

    Ptám se vás, proč to podle vás není pro samouky a proč jste arogantní, když někdo jiný řekne, že to pro samouky je.

   5. Nekažte si se mnou dnešní státní svátek. Pardal napsal pro samouky. Já si knihu objednal a až mi přijde, tak asi do týdne, tak Vám napíšu, jestli je pro samouky.

   6. Vendo, pro mě je svátek jako pátek. Takže vy jste knihu nečetl, přesto vystřelíte naslepo, že není pro samouky. Podle mě je pro samouky cokoliv, co má popis i s obrázky, jak preferovali pánové Bouvard a Pécuchet.

 8. Celá kniha K.Werner, Hathajoga (Olympia, vydání z roku 1969) je ve formátu .HTML na
  https://vdocuments.site/karel-werner-hathajoga-olympia.html
  stačí točit kolečkem myši pro přetáčení nebo šipky po stránkách s čísly, jsou to ale obrázky textu s fotografiemi, ne text. Čitelnost je výborná. Z této knihy se naučilo cvičit samostatně jógu spoustu lidí u nás, jiná ani léta nebyla, cvičení jógy v tělocvičně rozhodně nebylo běžné jako dnes. Autor doporučuje cvičení v rodině – dětí (přes 7 let) s rodiči.
  Str.15.zhruba: Mnozí překladatelé nekriticky přejímají s jogínskou metodikou i filosofické, náboženské a mytologické prvky na úkor cvičení.

  Autor K.Werner je indolog.

 9. Věro, diskuze je trochu mimoběžná díky zpoždění při zveřejnění. Takže máme státní svátek a chce to klid.
  Odvolávám, že Hathajóga je pro samouky nebo se o tom bude diskutovat na dalším metru čtverečním textu.
  Hathajóga cvičená nenásilně a s rozumem je i pro samouky, i pro lidi vyššího věku i pro lidi se zdravotními potížemi, když si přečtou doporučovaná omezení.
  Je vhodná pro domácí cvičení.
  Kareen Zebroffová v knize Jóga pro každého, Ikar 1994, píše str. 134 odstavec Jóga jako „spoušt“ zhruba píše. Každá chvilka, kdy je možno některé cviky cvičit se může využít, tedy mozek nastavit tak, aby vhodné cvičení spustil (to je ta spoušť). Třeba hluboké dýchání v  autě na červenou. Při stání v tramvaji, čekání ve frontě a nákupu.
  Mozek by měl vyslat signál: Ano, to je ten okamžik, který můžu využít k posílení těla i spokojenosti mysli.
  Dávám ještě oba odkazy, kde jsou celé knihy o hathajóze :
  1) K. Wagner: Hathajóga
  https://vdocuments.site/karel-werner-hathajoga-olympia.html
  to je text a obrázky formou obrázků asi 182 stran.
  2) CH. Brownová Joga-od-A-doZ.pdf asi 32 MB.
  https://uloz.to/file/EgMsCpYe/od-a-do-z-cz-pdf
  Ke stažení v .pdf, česky asi 300 stran včetně asi 80 obrázků

  Rozhodně nehodlám řešit, co jsem měl říct jinak o knize, kterou jsem měl v ruce naposledy víc jak před 30 lety.
  Moje odkazy jsou na celé knihy, každý si může si může přečíst, zkusit. Zdraví to při rozumném cvičení neublíží, může pomoci.
  Zacyklené diskuze o bebínkách, která se schovávají za hledání té pravé pravdy, to je ztráta času.

  Přeji pohodu a kousek štěstí, proto jsme zvonili klíčema na náměstí.

   1. Jeňýku, tak tomu říkám příspěvek k tématu. Jak ty, ty vado, to dokážeš? Ta zvláštní škola ti dala opravdu moc. Nebo moč? Neříkám že ty, ale někteří lidé spíše mají v  mozku chcanky a sračky.

    Dobrou noc.

    Alois

   2. *** Číst až po 22 hodině.
    Honzo, kdybyste četl články lídra indické eskadrony, tak víte, že zralý muž směřuje k celibátu. Takže žádný pohyb na zdravém těle. Ale pěkně pránicky dýchat.
    Marie Š. se ptá, jestli při józe zavírat oči. JA (jogín amatér) myslím, že jako při sexu. Žena raději méně světla a přivírá oči, muž naopak, když je na co koukat.
    Položil jsem si otázku, jestli je sex pro samouky. Odpovědi dává samotný život.
    ****
    Mozek je asi z 80 % i víc % zatížen zrakovými vjemy. Proto při plném soustředění na myšlení nebo prožitky člověk přivírá oči nebo kouká do blba, což v případě těsného kontaktu partnerů může být, bohužel, i skutečnost.

    Položil jsem si otázku, jestli je Bible pro samouky. Jsou v ní podobenství, která si může každý vykládat podle své duševní úrovně a hloubky víry. Takže je i pro laické čtenáře. Nemusí se číst pod dohledem zdatného ošetřovatele.
    Bible spíše nabádá k vnitřnímu sebeovládání a odříkání.
    Hathajóga se snaží uvolnit vnitřní energii a dosáhnout plného tělesného a duševního zdraví a tím životní spokojenosti. Cvičení (hataha)jogy je staré asi 5000 let, dříve než se objevilo písmo a dnešní náboženství, které směřuje k  odříkání na zemi a pak bude život věčný na nebi. Nebo pendlování s karmou mezi astrálem a zemí…

   3. Aloisi, přijít ke kamarádovi na návštěvu, sednout mu k počítači a napsat to, co jste napsal, to chce opravdu pořádnou dávku stupidity. Pozitivní je, že to adminovi tentokrát nevadí. Horší je, že jste si opět o něco zhoršil karmu. Ale vy tomu stejně nevěříte, co tady s Vendou kážete, viďte? Je to jen takové vaše Člověče, nezlob se. Prostě jen hra pro čtyři hráče – Venda, Alois, Luboš a Marie. A jak známo, „Člověče“ může hrát v nouzi nejvyšší i jeden, sám se sebou na všech domečcích.

   4. Když se samouk naučí zplodit dítě, nevím, proč by se nenaučil cvičit :-)))))))))

 10. → Podle mě je pro samouky cokoliv, co má popis i s obrázky, jak preferovali pánové Bouvard a Pécuchet.

  _________ Tak, tak, popis a obrázky, souhlas…:-) Bouvard a Pécuchet, geniální!

 11. Paní Věro, díky za Váš erudovaný názor, co je pro samouky. I studium lékařství je pro samouky. Také jsou ve skriptech obrázky.

  1. Vendo, přesně jsem věděla, kam vás mysl povede. Ano, v podstatě ano. Možná vás to překvapí, ale 80% studia medicíny probíhá v podstatě samostudiem. Ono totiž každé studium je cca z 80% samostudium (pro někoho překvapivě).

   1. No tak vidíte, Vendo, že to jde, i bez té vaší arogance.

   2. Skvělé! Naše babička a učitelka Věra z Vysočiny poslala našeho pana Žáčka, jako malého žáčka zpět do školských lavic, protože „dělá hrubky jako prase“! Gratuluji babičko…

   3. Věra píše :“Když se samouk naučí zplodit dítě, nevím, proč by se nenaučil cvičit :). Vendovi píše: „Možná vás to překvapí, ale 80% studia medicíny probíhá v podstatě samostudiem. Ono totiž každé studium je cca z 80% samostudium (pro někoho překvapivě).“
    Komentář: Ano. A to ještě medici těch praktických zkušeností od zkušených lékařů potřebují hodně.
    Hodně z toho počítačového a internetového světa stvořili a hlavně se s tím naučili dělat samouci.
    W. Gates, (patrně nikdy nedokončil vysokou školu) spoluzakladatel Microsoftu přišel s myšlenkou, že na počítači se může naučit dělat pro svou práci užitečné věci skoro každý. A mnohé z toho se může naučit sám. S několika desítkami nadšenců stáli proti gigantu IBM s 30 000 zaměstnanci, kde se počítalo se sálovými počítači.
    S. Jobs, taktéž bez vysokoškolského vzdělání, zvedl firmu Apple tím, že chytrý telefon se může naučit používat skoro každý. Jen je třeba při učení se typu pokus/omyl mu ten omyl relativně beztrestně umožnit napravit. Což je ostatně v menu každého počítačového programu.
    S. Wozniak, elektrotechnický génius, slepil dohromady první počítač Aapple a byl úplně prvním člověkem, který na klávesnici napsal písmeno, které se objevilo na monitoru. Kniha: Já, Woz (I, Woz asi jako já byl naráží na jeho přezdívku Woz se čte velmi dobře)
    https://www.root.cz/clanky/steve-wozniak-z-apple-i-woz-iwoz/
    Ivo Lukačovič, také samouk, pod vlivem tehdy amerického serveru yahoo!.com vytvořil seznam.cz.
    Spoustu programátorů vytvářelo programy zadarmo, dnes některé grafické programy, OpenOffice a LibreOffice , počítačový systém Linux atd.. Internet tím, že zdrojový kód dříve byl a částečně stále je přístupný umožnil chytrým samoukům vytvořit věci obrovských hodnot.
    At ak i Alois, který objevil kouzla internetu v důchodu, tady může poučit, časem pak i sám sebe, jak správně diskutovat.

    Jsou tu uživatelé, kteří lehce radí administrátorovi, co by možná měl/neměl.
    Kde byli tito poradci, když dával dohromady původní server ???
    https://gnosis9.net/
    Ten, asi po nějakém hackerském napadení, byl v jiné formě obnoven a znovu žije. A to je pro mě milé překvapení. Tento server byl v době, kdy byla sotva v počátcích tvorba blogů bez nutnosti umět tvořit stránky .HTML, kdy byly v počátcích internetové noviny a časopisy, byl na vynikající úrovni. Já jsem se doštrachal s několika články nad 20 000 načtení, pan Libor Kukliš měl 4 000 000 načtení svých článků, hlavně o klimatu, křesťanství, spiritualitě atd.
    Chtěl bych mu znovu poděkovat, že mi umožnil zachránit alespoň ve formě .pdf mé články, které jsou nyní na
    http://pardalnet.wz.cz/
    Takže nevidím problém, jestli samouk může začít s jógou bez „dohledu zdatného ošetřovatel“ jako bylo myslím ve filmu S tebou mě baví svět.
    Přítomnost zkušeného cvičitele učitele hathajogy postradatelná je.
    Nepostradatelná je chuť začít. Doma, v klidu a s rozumem k ještě většímu životnímu klidu a vnitřní energii.
    Není třeba , abych se o tom s Vnedou handrkoval, rozhodnout si to může každá sám.

   4. Kolemjdoucí, kde Vy jste konkrétně cítil aroganci, kterou mi přisoudila paní Věra z Vysočiny?
    Díky.
    Václav Žáček

   5. Pardale, já se s Vámi nehandrkoval. Jen diskutoval o tom zda je kniha, kterou jste nazval pro samouky skutečně pro samouky je a oproti Vám jsem měl v naší diskuzi jen drobné reakce na Vás. Navíc jsem Vám upřesnil na Vaše vyžádání jméno autora a kde je kniha k objednání.

    Vy víte sám, že jóga mě zajímá; napsal jsem k ní /jóga, meditace, pránajáma…./ celkem asi deset článků. Vaše téma samouk – nesamouk mě nijak nezaujalo.

    Pěkný večer.
    Václav Žáček

 12. Všechno ale nejde vyčíst z knih. Praxe pod vedením je velmi nutná, i kdyby tvořila jen těch Vašich 20%. Ale každý máme svůj názor.

  1. Však ano, není problém si požádat o konzultaci. Ale to nic nemění na tom, že samostudiem se dá dosáhnout vysoké kvality odbornosti.

   1. Kolemjdoucí, buďte chlap, neskrývejte se za citát. Kde, v čem konkrétně, jste u mě vycítil arogantní chování?
    Díky.
    Václav Žáček

   2. Poznámečka:
    První lékaři začínali rovněž samostudiem, zkoušeli mnohé na sobě, případně pitvami,…
    Jiná je otázka vhledů, které člověk nemusí vůbec pochopit. Ale každý může začínat krůček za krůčkem, jako samouk. Radit se samozřejmě také může…

   3. Od narození člověk prochází vývojem, ve kterém je veden a učí se poznávat, je veden k poznání. Matkou, otcem, prarodiči, kamarády, školou a jejím systémem. Nabývání vzdělání je proces vedení, předávání již poznaného za dlouhá léta vývoje toho kterého oboru a samozřejmě vlastního studia. Systém, kterým má projít absolvent gymnásia k získání odbornosti např. chirurga, má své zákonitosti a postup, který vychází ze zkušeností předchozích generací učitelů a ze stále nových poznatků. Zrovna tak je na tom i ten, kdo se učí učební obor např. klempíř. Zatímco ten první potřebuje prostudovat kvanta zadaného učiva, projít přednáškami, praktikami a zkouškami, ten druhý to může i trochu flákat, protože teorie je tam podstatně méně. Nemusí vědět o nových trendech ve výrobě ocelových pozinkovaných plechů, ale musí zvládnout řemeslnou stránku jejich zpracování.

    V mém studiu jógy jsem dal více přednost v přebírání zkušeností, ve kterém byla podstatná praxe, kterou mí učitelé za dlouhá léta získali a na desítkách kurzech ji předávali. Jen namátkou – Pepa Nos, Vladimír Zeman, Jana Liberdová, Mila Mrnuštíková, Jiří Hájek, Zorka Zelená, Josef Tillich, Michel Doffe, Renata Lopourová, Kateřina Stárková, Eva Skalická, jogín Ritodgata z ašramu Shantidham. …..a další. A k tomu je nutné i to samostudium doporučené literatury.

    ad/Ale to nic nemění na tom, že samostudiem se dá dosáhnout vysoké kvality odbornosti.

    Souhlasím, jasně že studium, to, jaké teoretické znalosti si dáme „do hlavy“ se děje našim úsilím po získání určitého přehledu a umění rozlišovat, ale i vstřebáním základních znalostí a dovedností, které se učí praxí. Ještě nikdy se nestal špičkovým chirurgem, právníkem, atomovým fyzikem někdo, kdo by po maturitě obdržel seznam literatury a příkaz ….studuj sám a za pět, šest, sedm let přijď na závěrečnou zkoušku.

    Venda

   4. Vendo, zkraťme to – na to, abych udělala stojku na hlavě, nepotřebuji Mistra.
    Howg.

   5. O potřebě Mistra v souvislosti s hathajógou – stojem na hlavě – jsem nic nepsal.

 13. Pro Vendu od Jana Wericha:“AROGANCE JE PARUKOU K ZAKRYTÍ DUŠEVNÍ PLEŠE“. – Tu „paruku“ si nevidí ten, kdo jí nosí, ale ji vidí okolí.

 14. A zase zdůraznění pohybu a zase ta imunita – viz.: „„Imunitní systém ovlivňují pravidelná cvičení nebo naopak jejich nedostatek. Sedavý způsob života má záporný vliv na imunitu. Co se týče nadměrné fyzické zátěže, mj. i sportu, ta má vždy záporný vliv na imunitu. Nadměrná zátěž je mohutným faktorem stresu, který se mění v distres a prostřednictvím endokrinních mechanismů potlačuje velké množství imunologických reakcí,“ zdůraznil imunolog.“

  Více zde:

  1. Aloisi, stejně jako pohyb je pro posílení imunity (resp. pro navození dobré duševní a tělesné pohody) důležitý odpočinek. Sladké nicnedělání. Jen tak se válet. Rozplácnout se do pohovky, otevřít si dobré vínečko, pustit si napínavou detektivku, a vůbec nic a nikam nemuset. Ale to se neslučuje se „správným názorem na zdravý životná styl“, tak vám to nikde nedoporučí. Přesto tomu tak je. Žádný živočich kromě člověka se nehýbe víc, než musí nebo víc, než ho to baví.

   1. Viero, taky si myslím, že člověk by měl chválit více racionalitu, než pohyb, který může být často iracionální. Taky se divím, že v tom někteří učitelé, ale i „žáci“ nemají jasno…

   2. Kolemjdoucí, podle mě je nejracionálnější ráno dlouho spát, válet se hezky v teple, mít kolem sebe spoustu dobrého jídla a pití, být přiměřeně mladý, šťastný, zdravý a bohatý.
    :-))

   3. Rozplácnout se pohovky, proč by se to neslučovalo?
    Naopak, odpočinek má ve správném životním stylu své pevné místečko. Jen toho vína nevypít přes míru, pak je zase problém jiný, třeba pozvracená pohovka. Ale co, to jde vyčistit, že jo!

    Tady dávám jeden odkaz:
    https://www.celostnimedicina.cz/11-zpusobu-jak-posilit-imunitu.htm

    V těch jedenácti doporučeních je i odpočinek. Alespoň já ho tam vidím.

    A něco pro Kolemjdoucího – nikde tu nic není psáno o iracionalitě. Naopak, systém hathajógy, když už tu byla vzpomenuta, je propracovaný a tedy velmi racionální. Ovšem, vědět, co si ten který člověk může dovolit. Třeba člověk s velkou nadváhou, když by dělal jako začátečník svíčku nebo stoj na hlavě, tak je to skutečně nerozumné. Může si poškodit třeba obratle krční páteře.

   4. Aloisi, je velmi iracionální zkoušet stát na hlavě, když lze celkem pohodlně stát na nohou. A tak je to se vším. Lidi (někteří) hledají složitosti tam, kde vůbec nejsou.

   5. ad Naopak, systém hathajógy, když už tu byla vzpomenuta, je propracovaný a tedy velmi racionální.
    _____________

    Aloisi, to, že je nějaký systém propracovaný, neznamená, že je racionální. Například všechna náboženství (duchovní systémy) jsou iracionální. A na hathajóze není racionálního taky vůbec nic.

   6. Věro, nějak nerozumím tomu Aloisovu strašení z nadměrného pohybu a sportu. Ne, že by to nemohla být pravda, když to píše sputnik
    https://cz.sputniknews.com/svet/2020102112679419-lekar-uvedl-zpusoby-jak-zvysit-imunitu/ .
    Ale ví se to odjakživa. Ještě před 100 lety bylo u nás 70% lidí nějakým způsobem zapojeno do zemědělství a pracovalo fyzicky celý den od rána do večera kromě neděle. Pamatuji si jak pracovali moji rodiče sedláci, pak jezeďáci. Dělej tak, abys mohl ( lidově: aby si moch) dělat celý den i zítra ( celej den zejtra).
    Když mi bylo 20let, máma už byla vdova a já poslední dítě doma. Přijel jsem z Prahy na prázdniny a celý týden jsme sekli s mámou ručně kosama zatory (svah pod polem a nad rovnou loukou u potoka) na sušení sena pro záhumenkovou krávu.
    Tělo má indikátory přetížení, které se může každý naučit respektovat, nejlíp už od dětství. Vzpomněl jsem si na to před několika dny, že zítra budu dělat taky celý den. Dnes a dva dny před tím jsem vozil velkou fůru hnoje od vrátek zahrady na záhony a zarejpával hnůj hluboko, aby se hodně hnoje dostalo po půdu, a ta byla alespoň na rok o kus výš, letos bylo mimořádně mokro.
    Před rokem bylo jasné, že nás čeká katastrofální sucho a ono bylo nejdeštivější září od 1961, 161% normalu (průměru od 1981). Půda byla „věrná“, chytala se na lopatu a nechtěla se pustit. Tři dny těžké práce a jsem fit.
    Odpočívat určitě ano, ale práce, která člověka těší je dobrý psychický odpočinek. To nemluvím ani o tom, že občas se dočkám i pochvaly. Když zdravě spím 8 hodin, tak to odpočinek je. Když se vzbudím ráno a něco bolí (víc jak obvykle), tak jsem včera přehnal (moc seděl, moc běhal, moc jezdil na kole, moc makal, moc se stresoval nesmysly místo pohody).
    Podobně Aloisovo varování u lidí s nadváhou před svíčkou a stojem na hlavě. Je otázka, co je nadváha. I člověk slušné kondice a věku jako já, když sedne zády k radiátoru, nohama na koberci, tak hodně přemýšlí, jak vstát a nepřepínat kolena. Takže člověk s nadváhou si zkusí vstát z této pozice, a tím má vyřešeno, jestli zvládne svíčku nebo stoj na hlavě.
    Píšete :“Žádný živočich kromě člověka se nehýbe víc, než musí nebo víc, než ho to baví.“
    Je tu vcelku běžná možnost, že pohyb spojený s užitečnou prací potěší až baví.

   7. Pardale, dělám si pochopitelně trochu legraci, ve skutečnosti se žádné zvíře za živobytím tak nenadře, jako člověk. Nevím, čím si to zasloužil. Možná proto, že údajně práce šlechtí. Teď je divná doba, někdo v práci potí krev (zdravotníci + všichni ostatní nepostradatelní), jiní nemají do čeho píchnout (například učitelé tělocviku) a to prosím nemyslím nijak dvojsmyslně.

    S tím „zvyšováním imunity“ – stalo se z toho pomalu nové náboženství. Je žádoucí imunitu zvyšovat, nikdo neřekne odkud kam. Máte slabou imunitu, pane, tak co byste chtěl, s tím vám nikdo nepomůže, přijďte až si ji zvýšíte.
    Neexistuje vysoká nebo nízká imunita, to je jen lidově zabydlené sousloví. Je jen imunita funkční, s dobrou reaktivní odpovědí na podnět, nebo imunita nedostatečná, nefunkční, kdy stimuly zůstávají bez imunologických odpovědí. Zlé taky je, když je imunitní systém silný až moc, to je pak mazec, tehdy pak vznikají tzv. autoimunitní odpovědi neboli přehnané imunitní reakce na svoje vlastní tkáně, tělo, někdy velmi vážné stavy.

    Koukala jsem teď po chvilkách na seriál Princip slasti. Princip slasti spočívá v tom, že když slast určitou dobu oddalujete, je v tom jistá dávka masochismu ale s vidinou slastné odměny na konci, umocněné právě tím oddalováním slasti. Dva dny vědomého půstu a odříkání zajistí mnohem silnější zážitek sebeodměnění, ať už se to týká čehokoliv.
    Aplikuji na sebe: teď musím ještě 6 týdnů vydržet a potit krev a pak…a PAK !!! :-))
    pak už mě od té hédonistické tabule nikdo neodtrhne :-))

   8. Chvála pohybu. Je pohyb člověka, ať již s vědomím cíle či jen bloumáním bez cíle, tj. své dvě hodiny denně procházky racionální či iracionální?

    Úryvek:
    Odborníci pro nás sestavili pohybovou pyramidu.

    Na základně najdeme nejméně třikrát týdně alespoň hodinu sportování: plaveme, jezdíme na kole, hrajeme fotbal, squash, gymnastiku, balet, prostě co nás baví.

    Uprostřed pyramidy leží dvakrát týdně půl hodiny a více mírnějšího pohybu: chůze, tancování, plavání, procházky se psem, obstarávání zahrádky…

    Na samém vrcholku je ukryt zasloužený odpočinek. Křeslo a oblíbená kniha, luštění křížovky či sudoku, televize, počítač.

    Více zde – úvod je hezký!
    http://www.diabetickaasociace.cz/radi/chvala-pohybu/

    ad/ Na základně najdeme nejméně třikrát týdně alespoň hodinu sportování: plaveme, jezdíme na kole, hrajeme fotbal, squash, gymnastiku, balet, prostě co nás baví.

    Plaveme – není kde.
    Jízda na kole – lze.
    Fotbal – sportoviště zavřené.
    Squash – zavřeno.
    Gymnastika – mimo provoz.
    Balet – mimo provoz.
    Co mě baví – a co lze i doma – prostor 3 x 1,5 m – cvičení hathajógy

    ad/ – Uprostřed pyramidy leží dvakrát týdně půl hodiny a více mírnějšího pohybu: chůze, tancování, plavání, procházky se psem, obstarávání zahrádky…

    Chůze – lze.
    Tancování – doma lze – příliš v paneláku ale nedupat.
    Plavání – není kde.
    Procházky se psem – nemám psa, procházky lze.
    Obstarávání zahrádky – nemám zahrádku.

    ad/ Na samém vrcholku je ukryt zasloužený odpočinek. Křeslo a oblíbená kniha, luštění křížovky či sudoku, televize, počítač.

    Shrnuji to vše uvedené do odpočinku, ale jako náplň vrcholu pyramidy by měl předcházet ten pohyb. Jinak je odpočinek na prd!

    ad/ Věra napsala – Například všechna náboženství (duchovní systémy) jsou iracionální. A na hathajóze není racionálního taky vůbec nic.

    Tzv. rozum je v duchovní cestě a v duchovních oblastech již na prd. To mnoho lidí ví. Podstata náboženství – kdo ví, co je podstatou tohoto slova? Hathajoga má jeden jediný cíl – kdo ví jaký?

    Alois

   9. Aloisi, naplácal jste hromadu slov, ze kterých není poznat, co jimi chcete sdělit. Jako když veverka běhá v plastovém kruhovém tunelu.

  2. Alois, kamoš, včera tu ťukal svůj článek a pak, jak vidím, dal i drobný příspěvek a zapomněl dát odkaz. Tady je – https://cz.sputniknews.com/svet/2020102112679419-lekar-uvedl-zpusoby-jak-zvysit-imunitu/

   Ale někteří řeknou, že přece ruský sputnik nemůže říkat pravdu??

   Volal mi kamarád, že má nějaké zdravotní problémy…..únavu, cítí se slabým, cítí nedostatek v dýchání, prý jakoby dušnost, neměl chuť k jídlu a také ho bolela hlava…. . Říkal jsem si, Václave, nejsi přece lékař. Tak jsem mu poradil, ať kontaktuje svého obvoďáka. Co jiného? Proč hned stát někde dlouhou frontu na podzimním povětří na test. Fakt je, že lidé mají strach. Lékař mu v prvé fázi poradil klid, tekutiny, citron, zázvor, teplo a protože neměl horečky, tak zatím žádný lék. Poslal jsem mu část mého článku a něco k tomu dýchání a také doporučil a poslal bylinky – šípkový čaj, meďuňku oslazenou medem pro spaní…… . Za pět dní se ozval mobilem s tím, že je v lese na procházce, že ráno se po protažení /žádné složité ásany/ prodýchá. Sám si naordinoval lehkou stravu a už je mu líp. Měl bych dodat, že je mu pětasedmdesát a může mít nárok na nějakou tu nemoc. Ovšem, proč hned běžet si nechat šťárat špejlí v nose? Vždyť do roku 2019 řada lidí jsme např. buď na podzim nebo na jaře dostali rýmu, kašel či i jiný příznak chřipkového onemocnění. Musela pak následovat určitá změna, poslouchat více své tělo.

   Dnes jsem procházel internet a vida. Ten můj kamarád mohl mít s těmi příznaky i daleko horší chorobu – viz.https://www.zdravestravovani.eu/rane-priznaky-leukemie-jak-nemoc-odhalit-v-jejich-zacatcich/?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu#dop_ab_variant=444960&dop_req_id=6s44zkY4W4X-202011020941&dop_source_zone_name=hpfeed.sznhp.box

   Tak buďte všichni zdraví. To vám ze srdce přeji.
   Václav Žáček

 15. Pardal píše: „Není třeba , abych se o tom s Vendou handrkoval, rozhodnout si to může každý sám“. A co se týče arogance, a té „paruky“, tu taky není potřeba vyciťovat, když je patrná každému. Tady platí: „Kde chybí argumenty, tam nastupují osobní invektivy“…

 16. Jen pošuk, kterým hárá neklid se stále hemží a někde lítá.

  1. Věro, mám taký dojem, že ten náš terajší ľudský intelekt dajako zblúdil zo správnej duchovnej cesty a dostal sa oblastí planých a detských ilúzií. Mám z toho všetkého niekedy špatný pocit a pýtam sa sám seba, do akého sveta sa to tí naši potomkovia zrodili?

   1. Degone, zmíním opět román Kámen a bolest. Popisuje prostředí a život v renesanční Florencii, která za vládnutí rodu Medicejských a především Lorenza Nádherného dosáhla kulturního rozkvětu, který nikdy nebyl překonán.
    Po smrti Lorenza stačilo pouhých 6 let, aby veškeré snažení osvícených lidí bylo úplně zmařeno a zničeno. A víte kdo byl tou zhoubou? Byl to dominikán Girolamo Savonarola, který ve Florencii nastolil republiku Kristovu, tedy přísně teokratický stát, z něhož měla být vymýcena veškerá neřest, marnotratnost, přepych, pýcha a vůbec veškeré nepravosti lidstva.
    Savonarolu mi hodně připomíná pan Šupa. Savonarola nakonec skončil na hranici a Florencie mohla konečně znovu začít dýchat.
    Láska a život vítězí, Degone. A jak říká paní Halina Pawlowská – když dá pán Bůh zdraví – i hříchy budou :-)

Diskuse byla ukončena.

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2022

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Tento web používá jen nezbytně nutná cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení.

Odkazy:

Slunovrat Agentura BYTÍ Záhady-Zdraví.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference