mapa stránek || vyhledávání

ČISTOTA – doplnění první – pudy, slabosti a ctnosti

Všechny lidské nedokonalosti či slabosti pocházejí z nevyváženosti běžných lidských pudů. Ty pak fungují bez kontroly a člověka ovládají. Naopak lidské ctnosti jsou lidskými vlastnostmi takového člověka, který disponuje Božím a úplným poznáním nejen lidského života, ale celého stvoření. (Jak by mi stačilo ve skromnosti a pokoře na mé cestě prozatím jen to – člověče, poznej sám sebe.)

Tento svět, žití v něm, požaduje od člověka to, aby měl určité předpoklady a potenciál pro jednak získávání a také pro vlastnění některých věcí. Pro zachování té základní lidské existence potřebuji já sám ve zdejší zeměpisné šířce to základní; oblečení, střechu nad hlavou a potravu. Člověk je vybaven jistou způsobilostí na to, aby tyto základní věci uměl získat a udržet je ve svém vlastnictví tak dlouho, jak je potřeba. Bylo by určitě nesnesitelné, aby můj každý den začínal novým hledáním střechy nad hlavou, oblečení a potravy, i když, některý člověk takový úděl prožívá. Schopnost získat a vlastnit umožňuje žít lidský život v takovém „komfortu“, který je v základu potřebný a i vedoucí k tomu nejvyššímu cíli – nalezení Boha ve svém vlastním nitru.

Člověk však často svůj pobyt zde zaměňuje; získávat a vlastnit pro Cestu k Bohu je pro něho cestou v omylu, získávat více a více pozemského bohatství, tedy činí z nabývání samostatný cíl života a míjení se tak s ušlechtilým cílem – poznání Boha. Posedlost mít, vlastnit, být chamtivým, sobeckým, mít více a více to pak značně překonává samotné potřeby. A navíc, způsobilost vlastnit se stává silným poutem a tzv. láskou k věcem, které překonává ty základní potřeby. Ruku v ruce s tím přichází i iluze, že ty pracně získané věci jsou jeho, pana tvorstva, ČLOVĚKA. Ale nejsou! Takový člověk si neuvědomuje, že mu nikdy nic nebude patřit natrvalo a že ty věci jsou tu jedině proto, aby jich používal, pokud je na tomto světě. A to jejich používání má jediný účel. Dostáváš – dávej, poznáváš – sdílej… Všechno, a tím myslím všechno, ať již duše anebo veškeré substance, patří a Bohu a je to Jeho neoddělitelnou součástí.

Vyvážený přístup k těmto dvěma schopnostem či pudům mohu nazvat jako nepřipoutanost k vlastnictví a spokojenost se základními životními potřebami. Ten výraz „nepřipoutanost“ je použit záměrně, je výstižnější než výraz „odpoutanost“, který by mohl evokovat bezcitnost a odměřenost, což je pravým opakem snahy duchovně založeného člověka.

Výstižné doplnění říkají zaznamenaná slova Ježíše Krista – viz. Matouš 6:19-24:

Bůh, nebo mamon?

19 „Nehromaďte si poklady na zemi, kde je ničí mol a rez a kde se zloději vloupávají a kradou. 20 Raději si hromaďte poklady v nebi, kde je mol a rez neničí a kde se zloději nevloupávají ani nekradou. 21 Vždyť tam, kde je tvůj poklad, bude i tvé srdce.
22 Oko je lampou těla. Je-li tvé oko štědré, celé tvé tělo bude jasné. 23 Je-li však tvé oko lakomé, celé tvé tělo bude temné. Jestliže je světlo v tobě tmou, jak veliká bude sama tma?!
24 Nikdo nemůže sloužit dvěma pánům. Buď totiž bude jednoho nenávidět a druhého milovat, nebo se bude toho jednoho držet a tím druhým pohrdne. Nemůžete sloužit Bohu i mamonu.“

* * *

Popsal jsem stručně i díky pojmenování kapitoly z NZ, zda jdeme k Bohu či k mamonu, jeden z pudů. Je to náš lidský pud; mít, vlastnit, získávat víc a víc. Je to jedna z vášní lidské mysli, jejíž neovládnutí je velkou překážkou k čistotě, o které i já již říkám, že je na Cestě k Bohu nutná. Bůh svůj sladký nektar poznání nenaplní do špinavého poháru, do nepřipraveného člověka. A také známé – snáze projde velbloud uchem jehly, než bohatý člověk do Božího království, který je připoutaný ke svému majetku.

(pokračování)
 

Václav Žáček /Venda/

S láskou a poděkování učení Sant Mat, které mi otevřelo oči.
 

P.S.
Před pár lety jsem napsal tři články k tzv. Dokonalosti. Hned u toho prvního – odkaz zde: https://hledani.gnosis.cz/dokonalost/ – napsal jistý AH tuto reakci:

AH 7.11.2014 (9:42)
„Do článku jsem nahlédl. Zmíním to, co tu ale zmiňovali už i jiní – přestože ve zdejší úrovni žije a existuje všechno ze síly Boha, není zdejší úroveň Bohem. Je tvorbou Boha, projevem Jeho Ducha. Bůh sám je vysoko nad stvořením. Jen Jeho působení a záření je tady všude. Dle mého je příliš zjednodušující to všechno směšovat dohromady, je mezi tím značný rozdíl.“

A zareagoval pan Degon:

Degon 7.11.2014 (11:12)
„AH súhlasím a dodám, že viesť kvetnaté reči o Božej a ľudskej dokonalosti nás dokonalými neurobí. Je zrejmé, že v tomto ľudskom svete je mnoho nedokonalosti a zla, ktoré nemožno prisudzovať pôsobeniu Boha, ale satanovi, ktorého by mnohí ľudia najradšej popreli ako nejestvujúceho, ale on tu je a nie je to Stvoriteľ sveta! A nemá svoj pôvod v Stvoriteľovi, ale v človekovi. Otázka je, či túto skutočnosť chceme pochopiť, alebo nie. Kainov syndróm sa vznáša nad našimi hlavami a kalí našu mysel… Pekný deň!“

…a pak ještě pan Degon za pár minut zareagoval:

„Životná sila skutočne vychádza z Boha a tá sa prejavuje aj v nižších formách stvorenia, ale táto životná sila (energia) nie je Boh! Živé bytosti sa neskladajú iba z tela a životnej energie (duše), ale aj z ducha, ktorý tie bytosti programuje. A práve ten duch utvára aj charakter onej bytosti (aj ľudí), ktorí ako je známe, môžu konať aj proti Božej vôli (konať zlo). V ind. filozofii sa používa pojem „mája“, je to akési „rúcho“, ktoré bytostiam zakrýva pohľad na pravú realitu a na samotného Boha Stvoriteľa. Preto je správne uznávať duálnu filozofiu, ktorá hlása oddelenosť Stvoriteľa (ako príčinu) od stvorenia (ako následok). Lebo podoba nie je totožnosť! Je treba si to v mysli logicky urovnať.“

* * *

Dodám jen, že jsem rád, když si diskutující uvědomují sílu Boha, jeho úroveň Stvořitele jako tvůrčí projev Ducha a také roli Satana a pro tuto úroveň uznávají i duální filosofii. Ta sice ještě nikoho k Bohu nedovedla, ale já to cítím jako první velký krok…
 

Poslední články autora:


hodnocení: 5
hlasů: 2
Print Friendly, PDF & Email

99 komentářů

 1. ad – S láskou a poděkování učení Sant Mat, které mi otevřelo oči.
  _______________________

  Vendo, odpovíte mi na otázky? Pokud ne, odpovíte mi, že neodpovíte?
  Do té doby totiž budou všechny vaše články jen mamon a klam.

  * * *

  „Popsal jsem stručně i díky pojmenování kapitoly z NZ, zda jdeme k Bohu či k mamonu, jeden z pudů. Je to náš lidský pud; mít, vlastnit, získávat víc a víc. Je to jedna z vášní lidské mysli, jejíž neovládnutí je velkou překážkou k čistotě, o které i já již říkám, že je na Cestě k Bohu nutná.“
  ___________

  Proč jste zlomyslně kopal do mého štěstí, Vendo? Ono vám přece nic neudělalo, ničím se vůči vám neprovinilo, bylo oproti vám tak malinké a bezmocné a vy s vaším „kamarádem“ jste měli potřebu být na ně zlí a cítit se při tom tak sladce silní a mocní….proč, Vendo? Co to bylo, to TO, co ve vás zvítězilo? Pojmenujete TO ? Nebo to mám udělat za vás?

  „S láskou a poděkování učení Sant Mat, které mi otevřelo oči.“
  /Václav Žáček/

  1. Paní Věro, dělejte si co chcete a co uznáte za vhodné. Vždycky jste to dělala a to je i Vaše plus. Že něčemu nerozumíte /ještě nerozumíte/, za to já nemohu. Že se domníváte o něčem, že je to tak nebo jinak, a není to v souladu s mým pohledem nebo s pohledem někoho jiného, je normální. Sama víte, jak mnoho směrů filosofie a neujasněných odpovědí na otázky třeba teologie, mystiky či vědy existuje. Máme teď v rodině nějaké oslavy a až se vrátím /asi zítra odpoledne/, tak se na Vaši dříve položenou otázku podívám. Když jste se nedávno po nějaké době vrátila na gnosis, položil jsem Vám k jednomu Vašemu závěru, kterým jste definovala něco, co týkalo přímo mě, také jednu otázku. Přešla jste ji totálním mlčením. Já si myslím, že nemusím být „řízen“ Vašimi otázkami, obzvláště když netolerujete, ba přímo zesměšňujete jiný názor, než jaký máte Vy. Když už, tak korektní je odpovídat si vzájemně. Což Vy neděláte. Alois Vám navrhl, ať také odpovíte; reakce? Ne, budu na koupališti.

   Přesto se na tu otázku podívám.

   Pěkný den.
   Václav Žáček

   P.S.

   ad/Proč jste zlomyslně kopal do mého štěstí, Vendo? Ono vám přece nic neudělalo, ničím se vůči vám neprovinilo, bylo oproti vám tak malinké a bezmocné a vy s vaším „kamarádem“ jste měli potřebu být na ně zlí a cítit se při tom tak sladce silní a mocní….proč, Vendo?

   K Vašemu štěstí jsem Vám pod Váš článek redukce potřeb a váha štěstí postupně napsal:

   Máte 7 kilo štěstí-jako maminka či už babička ? Moje štěstí váží cca 340 kg / 7 vnoučat /
   5.6.2020 (8:22)

   Pak jsem Vám popřál pod Vaším článkem – Tak pěkný den i pro Vaše sedmi kilové štěstí. /16.6.2020 (7:18) /

   A pak jsem Vám napsal k Vašemu štěstí toto: „Píši jen proto, že jsem si neuvědomil konec toho Věřina článku. Vždycky jsem si myslel, že paní Věra patří mezi nás, starší diskutující, prostě babička. Ale když jsem to dnes četl, tak je docela možné, že paní Věra je maminkou dítěte, dnes již asi přes sedm kilo vážícího.
   Jestli budete paní Věro reagovat a jestli se Vám bude chtít, byl bych rád, kdybych věděl, jestli Vaše štěstí je vnouče nebo dcera /syn/ a nebo nějaké malé voňavé zvířátko.“ – bylo to mnou napsáno 17.6.2020 (17:51)

   A TAK HLEDÁM I JÁ ODPOVĚĎ – kdy a kde jsem zlomyslně kopal do Vašeho štěstí, Věro? Buďte jednou upřímná a odpovězte. Přímo a s odkazem.

   Díky

   1. → Máme teď v rodině nějaké oslavy a až se vrátím /asi zítra odpoledne/, tak se na Vaši dříve položenou otázku podívám.

    Zmrdí tance právě vypukly..:-)))))) To fakt jeden nevymyslí..:-))))

    ps: Vendelíne, předem ti říkám, z hovna bič neupleteš. A když upleteš, tak nezapráskáš. A když zapráskáš, tak jedině sám sebe!

   2. Vendo, vaše první reakce pod mým posledním článkem byla OK. Ale pak jste se bohužel nechal svést „Aloisem“, a to už OK nebylo. Hledejte – naleznete. Vy píšete o čistotě, Alois píše o otázkách zla/dobra. Je logické, že budete oba se svými tématy konfrontovaní. Co si to prosím vás dovolujete – vy mi budete odpovídat pod podmínkou, že já odpovím na stejnou věc ve stejném čase jako vy? Proč? Co to je za pošahané hrátky? :-)) To jste měli strach, abyste neodpověděli dřív než já?
    Tak Vendo, zkrátíme to. Kdybyste byl: za prvé chlap, řekl byste – Věro, promiňte, i za toho mého přítele osla Aloise, nechtěl jsem. Kdybyste – za druhé: myslel svoje články o duchovní cestě doopravdy a upřímně, věděl byste, že žádná předstíraná amnesie vaši karmu neočistí.

    apropó:
    „Jestli budete paní Věro reagovat a jestli se Vám bude chtít, byl bych rád, kdybych věděl, jestli Vaše štěstí je vnouče nebo dcera /syn/ a nebo nějaké malé voňavé zvířátko.“

    Chytrému napověz, hloupého trkni.

  2. Paní Věro, na úvod písničku. Trochu vzpomínek na můj mladší svět. Byl jsem dnes slavit s rodinou mé sedmdesátiny a má nejmladší vnučka své třetí narozeniny. Mám takový pěkný pocit z hezkého dne.

   https://www.youtube.com/watch?v=m3KmYQ2NKXI

   Tak Alois tu pod jeho článek „Otázky“ položil dvě nové otázky – bylo to 4.7. v 7:55. Cituji ho:

   „A napadla mě otázka – jak moc je vytvářeno na planetě dobro a jak moc proti tomu zlo?
   Bůh chce rovnováhu. Dodržování vyšších zákonů by mělo přinášet harmonický řád a ne chaos. Dnes prožívám přelévání na tu či onu stranu.
   Bojují přes nás, lidstvo, mezi sebou „vojska“ andělů a démonů?“ /konec citace/

   Pár dnů na to jsem k tomu napsal, že…jsou položeny jednoznačně, jsou relevantní a mají zásadní význam. Tu jejich relevanci vysvětluji tím, že jsou příslušné či případné k charakteru jiných otázek v jeho článku. Význam podle mě v dnešní době mají, zrovna tak hledání odpovědí na ně a Alois píše i o svém prožívání.

   Vy, paní Věro jste k tomu napsala, že….ty dvě nové Aloisovy otázky vůbec nejsou zásadní. Dokonce jsou položeny úplně mimo mísu. Zlo a dobro není vytvářeno na planetě, planetu a „lidstvo“ do toho vůbec nepleťte.

   Vsuvka k tomuto: jestliže máme na mysli dobro a zlo, které prožívají lidé na planetě, tak je to dobro a zlo tu vytvářené i v mezilidských vztazích. Nemohu si nikdy myslet a přijmout, že by toto dobro a zlo bylo vytvářeno mimo planetu. Snad jen, může být zlem dopad asteroidu, srážka s kometou či nějaká zásadní porucha fungování našeho slunce či jiné kosmické- přírodní katastrofy a s tím spojené podstatně horší podmínky pro život, ne-li umírání v utrpení. Jsou tedy i zásadní, ale o tom nechci psát.

   Vy jste pan Věro pozměnila Aloisovi otázky a doporučujete mi ptát se jinak /tady jen drobnost – proč to doporučujete mně, to nevím /.

   Vaše znění:

   …..jak moc je vytvářeno ve mně – ve Vendovi, v Aloisovi… dobro a jak moc proti tomu zlo?“

   „Bojují přeze mě, Vendu, Aloise, mezi sebou „vojska“ andělů a démonů? Proč dělám věci, které nesou zlý úmysl, co mi to přináší, čeho tím chci dosáhnout?“

   Dovolím si ty Vaše otázky mírně doplnit-pozměnit:

   „jak moc je vytvářeno ve mně – ve Vendovi, v Aloisovi, Věře z Vysočiny, Degonovi, Návštěvníkovi, Pardalovi, Jaromírovi… dobro a jak moc proti tomu zlo?“

   „Bojují přeze mě, Vendu, Aloise, Věru z Vysočiny, Degona, Pardala, Návštěvníka, Jaromíra…. mezi sebou „vojska“ andělů a démonů? Proč dělám věci, které nesou zlý úmysl, co mi to přináší, čeho tím chci dosáhnout?“

   Odpovím Vám co nejstručněji, protože jednak mé články, jak jste nedávno napsala, dlouhé jak nohavice a odpovědi nečtete a jednak je odpověď velmi jednoduchá.
   – – – – – – – – – –

   1.odpověď na Vaši otázku: Dobro a zlo je ve mně, Václavu Žáčkovi, vytvářeno tak a v takové míře, v jaké mám neovládnutou mysl. Rozhodující je, jak je ovládnut můj chtíč, hněv, chtivost, lpění a ego. A také je důležité, jak se vyrovnávám s vlastním osudem, tj. s prožitím vlastních karmických dluhů.
   – – – – – – – – – –

   Co tyto vášně lidské mysli znamenají obecně a co znamená jejich neovládnutí pro člověka si můžete přečíst v mých dávných článcích. Nemá cenu abych se znovu opakoval nějakými citacemi z nich:

   https://hledani.gnosis.cz/dobro-a-zlo-aneb-pozitivni-ci-negativni-v-nas-1-cast/
   https://hledani.gnosis.cz/dobro-a-zlo-aneb-pozitivni-ci-negativni-v-nas-2-cast/

   Druhá Vaše otázka zní: „Bojují přeze mě, Vendu, Aloise, mezi sebou „vojska“ andělů a démonů? Proč dělám věci, které nesou zlý úmysl, co mi to přináší, čeho tím chci dosáhnout?“

   Paní Věro z Vysočiny, tady si Vás jen dovolím upozornit, že druhou větu – „Proč dělám věci, které nesou zlý úmysl, co mi to přináší, čeho tím chci dosáhnout?“ jste do otázky Aloise přidala sama od sebe z vlastní iniciativy, on ji tam neměl a já nevidím důvod na ni odpovídat.

   Nedávno jsem tu napsal tři články k Satanovi. Bylo to před rokem, v době, kdy jste se znovu ještě sem do diskuze nezapojila. Možná by se Vám to mohlo nelíbit, ale musím na ně dát opět odkazy, protože v nich je silně naznačena podrobnější odpověď. ( ale pro mě je celkem jedno, jestli se do nich podíváte, protože je to Vaše věc )

   https://hledani.gnosis.cz/existuje-satan-uvod/
   https://hledani.gnosis.cz/existuje-satan-prvni-pokracovani/
   https://hledani.gnosis.cz/satan-zaver/

   Mimochodem, v tom posledním článku „Satan-závěr“ je gró ve vysvětlení satanského působení v nás, co znační Satan v nás…..atd. .

   Ale zpět k Vámi položené otázce: „„Bojují přeze mě, Vendu, Aloise, mezi sebou „vojska“ andělů a démonů?“
   – – – – – – – – – – –

   2. odpověď na Vaši otázku: Ano, bojují. Ta „vojska andělů a démonů“ je trošku nadnesený výraz, ale ve své podstatě jsem v područí té definice, kterou jsem nedávno znovu uvedl – všechno, co dělám, co činím sobě a jiným a co mě nasměruje a pomáhá na cestě k Bohu je dobré. A naopak, vše co dělám a činím sobě a jiným a co m od Boha odvádí je zlé. A v důsledku pak vím, že je to opět o neovládnuté či ovládnuté mysli, o tom, zda podléhám vášním mysli či naopak, zda se snažím žít podle ctností.
   – – – – – – – – – –

   Ještě podotýkám, že neodpovídám za Aloise. Jestli vůbec a kdy Vám on odpoví, to nevím. Budu s ním mluvit až v pondělí.

   Pěknou neděli.
   Václav Žáček

   1. → Bojují přeze mě, Vendu, Aloise, mezi sebou „vojska“ andělů a démonů? Proč dělám věci, které nesou zlý úmysl, co mi to přináší, čeho tím chci dosáhnout?“ Dovolím si ty Vaše otázky mírně doplnit-pozměnit: „jak moc je vytvářeno ve mně – ve Vendovi, v Aloisovi, Věře z Vysočiny, Degonovi, Návštěvníkovi, Pardalovi, Jaromírovi… dobro a jak moc proti tomu zlo?“ „Bojují přeze mě, Vendu, Aloise, Věru z Vysočiny, Degona, Pardala, Návštěvníka, Jaromíra…. mezi sebou „vojska“ andělů a démonů? Proč dělám věci, které nesou zlý úmysl, co mi to přináší, čeho tím chci dosáhnout?“
    _____________ TWL., Vendelíne tak takhle teda né, to bys me si nerozuměli anděli a démone. Počítej s tím, že jakmile mě z toho svýho perimetru vynecháš, ozvu se. Honza není žádný béčko, smiř se s tím v tý svý Moravský Třebový.

   2. Venda pro paní Věru z Vysočiny 18.7.2020 (19:01)

    TWL a co já, co mý ego? Všechny místní si tady vyjmenoval, na mě sereš? TWL., taková nespravedlnost. I ty Brute z MT….:-)

   3. Vendo, píšete :“jak se vyrovnávám s vlastním osudem, tj. s prožitím vlastních karmických dluhů.“
    Je zřejmé, že karmický dluh vyrovnáváte psaním článků, diskuzí a jejich recyklací- zkusím zkratku RK (recyklované kecy).
    Píšete :“co dělám, co činím sobě a jiným a co mě nasměruje a pomáhá na cestě k Bohu je dobré. A naopak, vše co dělám a činím sobě a jiným a co m od Boha odvádí je zlé. A v důsledku pak vím, že je to opět o neovládnuté či ovládnuté mysli, o tom, zda podléhám vášním mysli či naopak, zda se snažím žít podle ctností.“

    Prostě žijete život ctnostného poustevníka s ovládnutou myslí, to by bylo na scénář filmu Na samotě u internetu.
    Cesta k Bohu je cesta k Bohu, u Vás jsou to cesty k mnoha Bohům od Himálají k Šumavě.
    Zapomněl jsem na Valašské hory, které sú otčina těch, co vypalují červa slivovicí. Nezkoušel jste tou slivovicí vypálit i toho „Satana v nás“. Slivovice kudy protéká, tudy léčí, včetně karmických dluhů.

   4. Vendo, uznávám a oceňuji vaši snahu o upřímnost. Tím jste taky zodpověděl na otázky v Aloisově čánku a není tam dál co řešit. V tom je jádro pudla: nemoralizovat a nezobecňovat. Neschovávat se za „planetu“, za „lidstvo“, to jsou příšerné kýče. Hledat příčiny dobra i zla v sobě samém – to jediné má informační hodnotu.

    ad – Paní Věro z Vysočiny, tady si Vás jen dovolím upozornit, že druhou větu – „Proč dělám věci, které nesou zlý úmysl, co mi to přináší, čeho tím chci dosáhnout?“ jste do otázky Aloise přidala sama od sebe z vlastní iniciativy, on ji tam neměl a já nevidím důvod na ni odpovídat.
    __________

    Ta otázka přece přímo souvisí s bojem andělů a démonů, to je jasné. Zvítězí-li anděl, je to dobré. Zvítězí-li démon, přijde sladký pocit uspokojeného pokušení, zdá se to být taky dobré. Ovšem uspokojené pokušení s odstupem času zhořkne. A pak přicházejí výčitky nečistého svědomí – tedy pokud je člověk v jádru dobrý. Pokud je člověk v jádru špatný, pak výčitky svědomí nemá. Chci věřít, že to není váš případ.
    Příště Vendo, až se budete s Aloisem zase koukat na fotbal, dáte si možná pár piv a budete možná v pokušení někomu omlátit o hlavu jeho štěstí a chvíli se vám to bude líbit. Už to ale nikdy neuděláte, protože si vzpomenete na anděly a démony a budete už vědět, že bumerang (nebo karma, to je fuk) se vždycky vrátí na stejné místo, odkud byl vyslán.

    Mějte se hezky Vendo, užívejte jubilea, ať se vám daří.

   5. Vendo, vezmu si příklad z Věry a přejdu na smířlivý tón. Věra píše :“Hledat příčiny dobra i zla v sobě samém – to jediné má informační hodnotu.“
    Opakovaně jsem se snažil Vám říci, že vybírání a rozborování toho dobrého z různých náboženství, to není cesta k Bohu. Je to sezení jedním zadkem na dvou posvíceních, jak už jsem psal. Pro hledání cesty bych dal jiný příklad – nemůže se cestovat současně autobusem i vlakem. Sinice někam směřují a železnice směřuje jinou cestou. Buď nastoupím do vlaku nebo autobusu.
    Navíc tvrdíte, že osud nelze změnit, pak úsilí něco měnit i sebe sama by bylo marné. Nemyslím, že člověk, který žije slušným životem, by měl něco podstatného měnit i ve svých názorech. Často je těžké jen udržet si slušné reakce ve společenském tlaku kolem. Nevím, jestli jsou armády andělů a ďáblů, kteří spolu bojují. Dobro ani zlo není jednoznačné. Mám vynadat sousedovi, který celé dny až do noci mlátí, řeže a brousí, když dělá krásný dřevěný domeček pro své děti?
    Jiná věc je, smířit se s tím, co se stalo a změnit nelze. To se týká zvláště úmrtí nebo nemoci blízkých.
    Hledání cesty k Bohu. Cesty rovný a cesty klikatý…Stálé objasňování pojmů, zvlášť, když se pojmům dávají jakési nadvýznamy, nejlíp zdůrazněné velkým písmenem- to nevede nikam, nejvýš k rezignaci na základní pojmy a zásady. Prostě od teorie k praxi. Jako v tom desetiletí starém vtipu (v závorce upraveno).
    Kdo něco umí (najít cestu), tak to dělá. Kdo neumí, tak učí (poučuje jak najít cestu), kdo neumí učit, tak řídí (zde diskuzi o cestě).
    Ani tento příspěvek nic nezmění, budete psát dál podobně.
    Havlíček Borovský, Křest sv. Vladimíra
    „Ale svět je pořád stejný,
    lidé ho nezmění:
    plivni si stokrát do moře,
    ono se nezpění.
    Staří lidé umírali,
    děti se rodily,
    hodní lidé pracovali
    a ochlasti pili.
    Mladí lidé pospíchali,
    staří šli pomalu:
    Na každou špetku radosti
    přišla špetka žalu.“

    Jednostranný závazek: budu se snažit omezit rýpání, díval jsem nedávno na pořad o zvířatech – rypouš sloní nic hezkého není.
    Uvidíme, jestli láska hory i internet přenáší.

 2. ad – S láskou a poděkování učení Sant Mat, které mi otevřelo oči.
  __________________

  Proč ve vašich článcích tak často citujete verše z Bible, když vám otevírá oči učení Sant Mat?

  Jak souvisí 6 let staré AH a Degonovy poznámky k duální filosofii, když téma vašeho článku je ČISTOTA – doplnění první – pudy, slabosti a ctnosti ?

  1. Věro, píšete :“Proč ve vašich článcích tak často citujete verše z Bible, když vám otevírá oči učení Sant Mat?“
   Na to ukazuji neustále, Venda tvoří hybridní náboženství s univerzálním Bohem. Venda byl křesťan, pak se nechal unést učením Sant Mata a sepsal spoustu článků, moc to netáhlo, takže zpátky ke křesťanství a výkladům z Bible. To stihl s jednou duší a za živa v očekávání astrální recyklace duše.
   Věro, nemá cenu pitvat, co Venda kdy napsal. Jediný možný závěr je, že má vždycky pravdu, pokud má někdo pochybnosti, tak vykopíruje kus svých starých článků nebo diskuze. Nebo to byla hloupoučká otázka.
   Mně napsal :“A ještě k Vašemu přátelskému rýpnutí v celkem hloupoučké otázce – „Co na to zvuk Šabd?“
   Podle posledních výzkumů poslech hudby zvyšuje inteligenci, takže na to prostě nemám.
   A dá se s tím žít.

   1. Pardale, /a možná trošku i pro paní Věru/,

    hledám v historii, v náboženstvích, různých učeních, to, co mají společné. Kdybych se jen odvolával na Védy, Upanišády, Tao či Bhagavadgítu, tak byste možná konstatoval, že mě zajímá jen cizí kultura Indie, Číny, Tibetu ….. . Nový Zákon a v něm určité učení Ježíše Krista, tak, jak bylo zaznamenáno a možná i přepisovateli a překladateli později upraveno, je některým lidem zde bližší. A protože nacházím souvztažnost v učení JK se starobylými duchovními texty Východu, tak zde právě proto cituji z tohoto NZ či obecně z Bible. Nevěnuji se žádné religionistice, ale hledám to, co Synové /doufám, že toto označení nenapadnete/, přinesli lidem a co mají i rozdílné kultury a náboženství /nauky/ společné.

    Je to dostatečně vysvětlitelné a nebo chcete nějaké konkrétní příklady?

    Pardale, kdyby to bylo Vaše přání, uvedu speciálně i něco obdobného z jiných zdrojů pro srovnání. Pěkně to zde nedávno vyjádřil pan Jaromír pod prvním článkem „Čistota“.

    Předevčírem jste mi napsal: „Vendovi ještě poznámku : nepřiznal jsem nevědomost, ale to, že nevím k čemu mi bude dokonalost a čistota, pokud se vůbec něco takového dá definovat, a natož dosáhnout.“

    A to je přesně ono, Vy nevíte. ( to, zda se dá dát mezi to, že nevíte a nevědomost rovnítko, to prosím posuďte sám )

    Pěkný den.
    Václav Žáček

   2. Vendo, chápu, že jediný, který tady ví, jste Vy. Takže když nevím a mám dle Vás hloupoučké dotazy, umožňuji Vám čnít v tvorbě a diskuzi/polemice/tlachání s nádechem nadřazenosti (vůči Věře, která nemá 340 kg vnoučat :) nebo „chytrému napověz, hloupého trkni.“).
    Mluvím za sebe – nevím k čemu mi bude dokonalost, čistota, nevím co jsou Synové a hlavně nevím, k čemu je dobré křížení náboženství, které tady tvoříte.
    Lidí, které desetiletí atheismu vykořenilo, je mnoho. Internet umožňuje psát kraviny kdekomu (příklad už tady byl https://aluska.org/). Ve stáří se mnoho lidí vrací ke kořenům, tedy i ke křesťanství. Takže hledání světla, hledání cesty je jít za světlem a jít cestou, ne kličkovat po pěšinách z jedné džungle slov do jiné ještě zamotanější. A říkat tomu vysvětlování společných a rozdílných pojmů ve víře v Boha.

  2. ad/Jak souvisí 6 let staré AH a Degonovy poznámky k duální filosofii, když téma vašeho článku je ČISTOTA – doplnění první – pudy, slabosti a ctnosti ?

   Použiji Vaše -„chytrému napověz, hloupého trkni.“ A nadále platí dnes i to, co jsem Vám napsal včera – „Že něčemu nerozumíte /ještě nerozumíte/, za to já nemohu.“

   Ale že jste to Vy, paní Věro z Vysočiny, tak kopíruji ze samého závěru mého článku to, co odpovídá na Vaši otázku, proč jsem to tam dal /nevím ale, jestli Vám to bude stačit – kdybyste to chtěla vysvětlit víc, napište mi/:…… „Dodám jen, že jsem rád, když si diskutující uvědomují sílu Boha, jeho úroveň Stvořitele jako tvůrčí projev Ducha a také roli Satana a pro tuto úroveň uznávají i duální filosofii.“

   A mimochodem – kdo si vzal dokonce jako inspiraci pana Degona? – viz. Váš poslední článek: https://hledani.gnosis.cz/redukce-potreb-a-vaha-stesti/

   Paní Věro, prosím, ovládejte své emoce. Pan Alois Vrobel není žádný osel.

   Pěknou sobotu přeji na Vysočinu.

   Václav Žáček

   1. ad – Paní Věro, prosím, ovládejte své emoce. Pan Alois Vrobel není žádný osel.
    ________________________________

    :-)))))))))))))))

    proč ne?
    :-))))))))))))))))))))))))))))

    tak je to pejsek nebo kočička, koza kamerunská nebo orel mořský? :-))))))))))
    nebo jiné zvířátko?? :-))))))))))

   2. ad – Dodám jen, že jsem rád, když si diskutující uvědomují sílu Boha, jeho úroveň Stvořitele jako tvůrčí projev Ducha a také roli Satana a pro tuto úroveň uznávají i duální filosofii. Ta sice ještě nikoho k Bohu nedovedla, ale já to cítím jako první velký krok…

    __________________

    OK, ale jak duální filosofie souvisí s „ČISTOTA – doplnění první – pudy, slabosti a ctnosti“ ?
    Leda že by opět bumerang udeřil – slabosti a ctnosti vyjadřují duální kategorie, uvědomujete si to? Pak ale popíráte (opět) sám sebe výrokem „Ta sice ještě nikoho k Bohu nedovedla, ale já to cítím jako první velký krok…“

    ad – A mimochodem – kdo si vzal dokonce jako inspiraci pana Degona? – viz. Váš poslední článek:
    ________________

    Jistě, navazuje to jednak bezprostředně časově a jednak tématicky.

  3. Jedno malé povídání pro Věru z Vysočiny:
   Boží vizitace na zemi.
   Bůh na nebi si říká: – „Čím to jen může být, že poslední dobou ke mne přicházejí duše lidí v takovém zubožením stavu, když podle mého předpokladu by měli jenom kvést, když jim už na zemi nic neschází a nemají teda starosti o své živobytí“?
   To si řekl jen tak pro sebe, protože nemá u sebe nijakého jiného posluchače, kterému by to mohl říci. Uvažoval asi takto: – „Pokud lidé na zemi byli chudí a trpěli nedostatkem různého druhu, tak se zajímali o své bohy na Olympu a záviděli jim jejich moc a moudrost a tak chtěli být jako oni. No a dnes, když už vlastní všechno co potřebují, tak je stav jejich duší bídný a zubožený. Musím se na ten jejich pozemský život podívat, v čem to jen asi vězí? Bylo jim přece řečeno – „co jste neudělali těm nejmenším, ani mne jste neudělali“.
   A jak si řekl, tak to i udělal. Vzal na sebe duši malého kloučka a narodil se v průměrné rodině v jednom městečku. Rodina měla vše, co potřebovala ke spokojenému životu a tak by se měl vývoj kloučka ideálně rozvíjet. Když už bylo kloučkovi pět let a maminka byla zaměstnána domácími pracemi a tak, aby jí nepřekážel, mu povídá: „Jdi se hrát na dvůr s dětmi a příď k obědu až budeš mít hlad“. Klouček šel, ale po chvíli se vrátil a mamince říká: „Mami, pojď si se mnou hrát ty, ty kluci venku jsou zlí a odhání mne, že si nechci s nimi hrát na vojáky a zloději.
   Maminka říká: – „Co nevidíš, kolik mám práce? Musím prát, uklízet, vařit a nevím, kde mi hlava stojí“.
   Klouček říká: – „Ale mami, to všechno nepotřebujeme. Když mne máš ráda, pojď si se mnou hrát“.
   „Ale to víš, že tě mám ráda, ale jsou důležitější věci, jako je hraní“ – říká maminka.
   Klouček zesmutněl a šel si sednout do kouta, kde uronil slzičku. Proč si maminka nechce se mnou hrát, když mne má ráda? Bůh v kloučkovi si říká: – „Tak, tady je ta příčina. Čím více jsou lidé majetnější, tím větší jsou otroci svého majetku. A to, co je největší poklad v duši, zanedbávají. S tím musím něco udělat, aby se to změnilo. Ale co?“
   Protože je Bůh všemohoucí, zrušil svůj pobyt v těle toho kloučka a odešel do věčnosti, aby si v klidu vše promyslel. Tím pádem se klouček vypařil – vyprchal a máma ho potom marně hledala, aby už konečně šel k obědu. Zůstal jí jen velký nepokoj v duši a nekonečné otázky, jak to všechno vysvětlí lidem?

 3. Teda – to se dá číst jako skvělá humoreska. Děkuji jejím autorům. V tomhle neveselém čase je to jako lék pro duši! Honza už tady není sám…

 4. Dyk to říkám dycky.
  Bo cesta k ČISTOTĚ vede do S&H. To jen pro ty, co doposud tu dualitu nepochopili.

  1. → Bo…. do S&H.

   TWL., fascinuje mě jak to **S & H** a toliko jen krycí název pro sračky a hovna, tady tak krásně ujalo a všichni tomu okamžitě rozumí.:-)))))
   Marná sláva, ČISTOTA může mít milióny podob.

  2. → Bo cesta k ČISTOTĚ vede do S&H.

   A abych ti přece jen trošku zamotal šišku Lojzíku, tak právě cesta k ČISTOTĚ vede nejprve přes s&h. To jsou ty paradoxy. Hledej a nalezneš… (viz. znamení Jonášovo)

 5. Vendelíne, tak jsem to tvý – ČISTOTA – doplnění první – pudy, slabosti a ctnosti – přetrpěl a přečet. A jediný co mě zajímá a „oslovilo“, je ta prdel s drdolem odcházející za zapadajícím Sluncem. Zbytek textu je jen tisíkrát recyklovaná vata. Jinými slovy s&h.

  1. Děkuji za Vaše hodnocení mého článku.

   Honzo, nejmenuji se Vendelín. Jsem pokřtěn jménem Václav.

   Václav Žáček

   1. → Honzo, nejmenuji se Vendelín. Jsem pokřtěn jménem Václav.

    Beru na vědomí, Vendelíne. Všiml jsem si dávno tvojí vyjímečný schopnosti pro nepodstatný, pro s&h jako takový vůbec. Vendelíne, promineš mi to? Když ČISTOTA, tak se vším všudy, no ne? Přísně vzato, až na dno!

    ps: u týhle debaty a „odkrývání“ bych rád přivítal i *.

    ps2:Jsem pokřtěn jménem Václav.

    hm, to může být sice možná fajn, ale to je tak asi všechno.

 6. → Věra z Vysočiny 17.7.2020 (19:25):-))vždycky mě rozesměješ:-))

  A znáš snad něco krásnějšího a důležitějšího, než je smích, resp. umění se smát?:-)

 7. Doporučuji:
  https://www.psychologiechaosu.cz/uskali-pritomneho-okamziku-a-uskali-nemysleni/

  https://www.psychologiechaosu.cz/vedome-tvoreni-reality-shrnuti-nekterych-priorit-a-orientace-v-informacich/

  A více na výše uvedeném webu.

  A dále doporučuji zhlédnutí filmové trilogie MATRIX. Je to geniální film z přelomu tisíciletí, který vede k zamyšlení nad podstatou reality. To zhlédnutí by mělo být opravdu povinností a to i vícekrát – pro pochopení podstaty :-)
  Pro starší – film lze jednoduše stáhnout.

  PS: Je načase abychom jako lidstvo přestali být malými dětmi a už konečně převzali za sebe odpovědnost.

  1. → doporučuji zhlédnutí filmové trilogie MATRIX. Je to geniální film z přelomu tisíciletí, který vede k zamyšlení nad podstatou reality.

   Naprostý souhlas! Přísně vzato, MATRIX je víc než film, je to poselství a špičková informace zároveň.

 8. Ateisté věří, že smrtí vše končí a tak se snaží urvat od života, co se dá. Jejich cílem je život v přepychu, neustálá zábava, ale také postavení na co nejvyšší šprincli společenského žebříčku. Kultura je nutí nedávat najevo svou nenasytnost, proto dodržují jakási pravidla hry, ovšem až do okamžiku, než dojde na lámání chleba. Pak odhazují zábrany a jednají tvrdě podle svých zájmů. Je to podobné jako při fotbalovém utkání. Hráči dodržují pravidla, ta však klidně poruší, aby odvrátili hrozící gól. Sluší se podotknout, že i mezi ateisty se najdou slušní (ctnostní) lidé. Nicméně žádostivost majetku a moci vede v konečném důsledku k válečnému běsnění a chaosu ve světě.

  Je na lidech věřících v Boha a tím i ve spravedlnost, aby svým příkladem strhli svět od sebezničení lidstva a planety. Tento úkol svou důležitostí přesahuje význam jakýchkoliv „teologických“ sporů. Bolí mě, když zde čtu od věřících lidí příspěvky plné urážek, zesměšňování a vulgárních výrazů. Protiví se mi hádky, co kdo řekl nebo neřekl, tedy chytání za slovíčko ve snaze dokázat tomu druhému jeho podřadnost.

  Kdysi drtivá většina Evropy byli věřící lidé. Jestliže dnes začínají převažovat ateisté, je to důsledek sporů i válek mezi katolíky a protestanty – jejich selhání. Jak malicherné se nám dnes jeví tyto spory. Stejně tak malicherné jsou spory mezi křesťanstvím, hinduismem, buhismem, taoismem a islámem. Vždyť společenská etika lásky těchto monoteistických náboženství je plus/mínus totožná. Jsme formováni prostředím, do něhož jsme se narodili, které jsme si sami nevybrali. Bůh nezavrhne člověka, „který měl tu smůlu“, že se nenarodil do našeho prostředí.

  Prosím, neopakujme chyby našich předků. Přiznávejme svým oponentům důstojnost, jakou chceme, aby oni přiznávali nám.

 9. Vendo, všechno nejlepší k narozeninám. Hodně zdraví, lásky a porozumění.

  Kdysi jsem zde psala a znovu zopakuji: Je v tom záměr. V  tom, co si zde prožíváme, tím se učíme, ať jsou naše zkušenosti sebehorší. Mají nás však posunout v našem sebepoznání se vpravdě.
  Navíc tady skutečně poznáváme pravou hodnotu lásky bezpodmínečné, která je naší podstatou. Všemi možnými životními situacemi z  nás Otec strhává masky, jen aby nám ukázal, kým jsme, co všechno se uvnitř nás skrývá a co je třeba vědomě zpracovat/vyčistit/.Nikoliv však potlačováním, či skrýváním, ale vědomým zpracováním a milosrdenstvím. Tedy porozuměním , odpuštěním a poděkováním za nové poznání sebe samého vpravdě díky zkušenostem.

  Co se týká textů Bible: téměř za každým podstatným jménem se skrývá jiný význam, nakolik Písma jsou psána v symbolech. O jménech ani nemluvě. A jestliže zde vložím překlad z řečtiny a k němu i významy symbolů, pak je již jen na každém zvlášť, jestli s  textem bude dál pracovat a dosadí si sám významy symbolů do textů, aby mohl v sobě texty oživit a zvnitřnit, nakolik se texty týkají vnitřního života člověka, jenž je v Bibli nazýván slepým. Všechna pravá Písma jsou psána v symbolech, a to se týká i Véd.
  Mnohé texty jsou upravovány, dokonce i čísla jsou jiná než v řečtině. Překlady z angličtiny dávají již úplně jiný smysl. Avšak přes všechnu snahu přepisování a chybného chápání skrze duální rozdělenou mysl, nevybabral a nevybabrá s Otcem skutečně nikdo. A jak se říká, že pod lampou největší tma bývá, tak je tomu i s texty Bible. Kdyby církev co jen tušila, co je psáno v Bibli, neměli bychom dnes k dispozici ani toto Písmo. Neboť parazitům tohoto světa jde jen o moc a neuvědomují si ,jak velmi nemocné srdce mají .A tak jsou pouhým Otcovým nástrojem k tomu, aby nás skrze ně, přes jejich myšlení a konání , probudil.

  Evangelium je Otcovou zkušeností.

  Když se chce člověk naučit jezdit autem, musí se nejprve naučit rozumět symbolům dopravních značek, které jsou platné i pro ostatní řidiče. Posléze se učí jak nastartovat, řadit, manipulaci se spojkou a brzdou, atd. a všechno spolu zkoordinovat. Takto se učí i podvědomí a takto se v podvědomí nahrává program bez toho, abychom si to uvědomovali. Po určitém čase si přestane člověk uvědomovat, že tyto činnosti vykonává automaticky. Ano, abychom si i toto uvědomili, stávají se nehody.

  Když jde člověk něco poprvé uvařit, potřebuje nejen seznam surovin, ale také návod s postupem, aby došel výsledného cíle.

  A tak je tomu i s Písmem. Jestliže z něj chci číst rady, zkušenosti a hlavně návod, jak dojít cíle, pak se musím nejprve naučit rozumět symbolům a symbolům skrytým za jmény, čísly či barvami, abych mohl porozumět návodu. Až pak mohu tento návod i rady realizovat v praxi a tím Písmo oživit uvnitř sebe samého, abych mohl dojít cíle v této realitě. A co je cílem? Sjednocení ducha/mysli/ přes duši, přes tzv. Bod spojení, zvaný též X, Krist, Kříž. Jinými slovy kudy jsem vešel, tudy se mohu i vrátit, abych tu neuvízl. Jinými slovy: Tam, kde je počátek, tam je i konec.

  Snad mi porozumíš, možná také ne. Ono hodně záleží na tom, jak dobře zná každý sám sebe vpravdě, protože pak si je i vědom a zná vpravdě i ty druhé. Je si vědom i toho, kde právě na své cestě sebepoznání jsou ,jestli právě nestojí, protože podlehli sebeklamu nebo se skutečně usilují poznat a dokáží porozumět, naslouchat a jsou skutečně kolemjdoucí a dokážou čerpat i ze zkušeností druhých, vědomi si, že i oni mohou Otci posloužit jako nástroj k probuzení, mnohdy bolestivý, protože nám bourá všechny dosavadní představy a iluze , do kterých se tak nějak mnozí zakuklili, a ne a ne, z těch ulit co jen vykouknout.

  Bourání starých vzorců myšlení a obracení významů a smyslů je bolestivou dřinou při sjednocování, popisovaného v Bibli a Písmech zdánlivě odlišnými alegoriemi, ale výsledkem je získaní skutečného SEBE-VĚDOMÍ , SJEDNOCENÍ, JEDNOTY a návrat DOMŮ./symbol čísla 12/

  Co se týká vlastních jmen, uvedu příklad:

  Matouš 27: 55,56
  55Zpovzdálí přihlíželo mnoho žen, které prov ázely Ježíše z Galileje, aby se o něj staraly;
  56mezi nimi Marie z Magdaly, Marie, matka Jakubova i Josefova, a matka synů Zebedeových.

  Překlad z řečtiny a symbolů:

  55 Bylo tam ve skutečnosti více „uvnitř spojení „, která vědomě v klidu přenášejí vědomí , těch, která byla následovala Světlo z  Jednoty proto, aby ho spojila;
  56 uvnitř mezi kterými bylo Milosrdenství, co zevnitř tká spojení a Soucit, matka/duše/ Bodu spojení/Krista/ následujících a brána /dveře,portál/ bodu spojení a matka/duše/, dar sjednocení nabízející .

  * Μαρία η Μαγδαληνή-> “ milosrdenství, co zevnitř tká spojení/vlákno/“
  * Μαρία, η μητέρα του Ιακώβου και του Ιωσή-> „Soucit, matka/duše/ Bodu spojení/Krista/ následujících a brána /dveře,portál/ bodu spojení“
  * μητέρα των γιων του Ζεβεδαίου-> matka/duše/ „sjednocení dar nabízející“-> trojjedinost duše

  1. Díky za přání.
   K tomuto Vašemu příspěvku jsem si uvařil šípkový čaj a do sluchátek si pustil Dvořákovu symfonii No. 9 „Z nového světa“

   Potěšila jste mě.

   Václav Žáček

 10. Pavle , píšete:

  „Prosím, neopakujme chyby našich předků. Přiznávejme svým oponentům důstojnost, jakou chceme, aby oni přiznávali nám.“

  Proč se tedy neustále navážíte do ateistů? Nechte je na pokoji, ateismus není hřích a není příčinou neštěstí mezi lidmi. Mnohem víc škody nadělají věřící, kteří se mezi sebou nedokážou srovnat.

  ad – Ateisté věří, že smrtí vše končí a tak se snaží urvat od života, co se dá.

  Co myslíte, jak se asi ateista cítí, když tohle napíše nějaký tzv. věřící Pavel na Gnosis? Proč by ateista nemohl užívat života? A proč by totéž nemohl dělat věřící?

  ad – Bolí mě, když zde čtu od věřících lidí příspěvky plné urážek, zesměšňování a vulgárních výrazů.

  Tak proč to děláte? Co vás ponouká napsat: „Ateisté věří, že smrtí vše končí a tak se snaží urvat od života, co se dá. Jejich cílem je život v přepychu, neustálá zábava, ale také postavení na co nejvyšší šprincli společenského žebříčku.“
  Nemluví z vás tak trochu závist a mindrák? Většinou od hříchu chrání jen nedostatek příležitostí.

  1. Není-li Boha, vytváří etická pravidla člověk. Protože je jejich autorem, může je taky kdykoliv změnit. To znamená například uzákonit krádež nebo vraždu. Výsledkem popření existence Boha tedy může být a také byla genocida.

   Napsal jsem jasně, že i mezi ateisty se najdou slušní lidé. Neházím je do jednoho pytle – nenavážím se do nich. Myslím si však, že pokud je ateista slušný (poctivý), nemá pro to logický důvod. Aby se lidé vzájemně snášeli, musí být připraveni snášet křivdu – přetnout řetěz zla (msty) s tím, že Bůh každou nespravedlnost nakonec napraví. Není-li Boha, není důvod trpělivě snášet křivdy, protože ty křivdy nikdy napraveny nebudou. Pak je logické se mstít. V necivilizované (pohanské) společnosti byla krevní msta samozřejmostí. Ve společnosti plné hněvu a msty se stane člověk člověku vlkem.

   Chceme-li porovnat chování křesťana a ateisty, měli bychom si vybrat ateistu neovlivněného křesťanskou kulturou. Ve starověkém Řecku měli rodiče například právo zabít své narozené děti. Doplácely na to hlavně holčičky nebo neduživí chlapci. Jak se společnost stává ateistickou, pohanství se vrací. První propagátoři eutanázie prosazovali ukončení života jen u beznadějně nemocného člověka trpícího nesnesitelnými bolestmi. V současnosti už prosazují, aby dostatečným důvodem pro eutanazii bylo pouhé přání pacienta bylo bez jakýchkoliv podmínek. Už letíme dolů po takzvaném kluzkém svahu. Jistě víte, o čem je řeč.

   Nemluví ze mě žádná závist a mindrák. Mluví ze mě solidarita s desítkami milionů lidí umučených ve jménu světlých zítřků (bez Boha).

   1. ad – Chceme-li porovnat chování křesťana a ateisty, měli bychom si vybrat ateistu neovlivněného křesťanskou kulturou. Ve starověkém Řecku měli rodiče například právo zabít své narozené děti.
    _____________________

    Myslíte, že starověké Řecko bylo ateistické?

   2. ad – Mluví ze mě solidarita s desítkami milionů lidí umučených ve jménu světlých zítřků (bez Boha).
    ____________________________

    Znáte ten vtip, jak dědeček hází kachnám v rybníku kousky rohlíku a jde kolem babička a pokárá ho – vy tady krmíte kačeny a v Africe děti hladoví, a děda říká: tak daleko nedohodím….

    ….chci tím říct, že každý může pomáhat jen tam, kam dosáhne jeho ruka.

   3. Nemyslím si, že starověké Řecko bylo ateistické. O to v mém textu vůbec nešlo. To podstatné je, že nebylo křesťanské.

    K vašemu vtipu o dědečkovi a krmení kachen: Werich kdysi řekl, že humor musí být pravdivý. Tento vtip však pravdivý není. Svět je dnes totiž velikou vesnicí. A naše jednání zde ovlivňuje procesy na druhém konci světa. Nevěříte? Důkazem může být okolnost, že miliardová (ateistická) Čína korumpuje prezidenta miniaturní zemičky v Evropě. Ano, vyvíjí nemalé úsilí, aby u nás měla svého kolaboranta ve vysokém úřadě. A každý z Česka, kdo mu dal hlas, má podíl viny na koncentračních táborech pro Ujgury, na vraždění politických vězňů za účelem získání orgánů pro transplantace, na perzekuci křesťanů a hnutí Fa lun-kung. Ateistická vláda v Číně, která dodnes uctívá masového vraha Mao Ce-tunga, je obrovským nebezpečím pro svět.

    Vám se nelíbilo, že se navážím do ateistů. To mám předstírat, že jejich zvěrstva jsou OK?

   4. Jednou, je to již více jak dvacet roků, jsem vstal ráno a jako normálně chtěl jít do práce. S šéfem jsem neměl zrovna dobrý vztah a myslel jsem si, že je to jen otázka již krátkého času, kdy mě propustí. To ráno jsem se zaobíral myšlenkou, jak si mají lidé pomáhat. Do kanceláře jsem to měl asi 1 km chůze. Záhy jsem potkal jednu starší paní, která jela po různě opotřebovaných chodnících se svým kufrem na kolečkách na vlakové nádraží. Nabídl jsem se ji, že ji pomohu, protože se klidně mohlo stát, že kolečka kufru tu trasu nevydrží. Jela někam na nějaký pobyt a protože jsem ji přes mé rodiče znal, pěkně jsme si vyprávěli. Moc mi děkovala, ale já jsem ji říkal, že není za co.
    Z nádraží jsem vyrazil směrem ke kanceláři, ale má ranní touha pomáhat lidem mě zase zastavila. Jedněm důchodcům, které jsem znal opět přes rodiče, dovezli asi 30 q uhlí. A tak jsem se nabídl, že ji pomohu to uklidit. Co to na mě bylo, padesátiletý muž při síle, kolečko s bantamem…., za dvě hodinky sklizeno. Dostal jsem svačinu, smažená vajíčka, opláchl jsem se a s dobrým pocitem přišel o tři hodiny později do kanceláře.
    Šéf již čekal a já mu řekl pravdu, že jsem se rozhodl, že si musíme, lidé, pomáhat. Snad to pochopil, ale nějak jinak, dostal jsem vyhazov.
    Když se člověk rozhlíží kolem sebe, tak vidí, kam ruka dosáhne a kde by bylo dobré pomoci. Ale nejde to, jak jsem se přesvědčil. Jsou nějaké povinnosti, za rodinu, její uživení, za konání různých domácích prací, za výchovu v rodině, nákupy, pomoc stárnoucím rodičům /tenkrát/….. . Na charitu by mi zůstal čas tak po šesté v podvečer.
    Nedávno jsem se nabídl, že budu chodit číst klientům do domova důchodců. Dostal jsem jednoho staršího pána, bývalý vedoucí projekce, inženýr, jehož dcery jsem dobře znal. Vybral si knihu a já mu četl vždy jednu kapitolu, tak 35-40 minut. Snažil jsem se číst pomalu, trošku i dialogy hrát….a pak mi staniční sestra jednou řekla, že si stěžoval, že mám pro jeho úroveň sluchu příliš hluboký hlas a že mně nerozumí. Ještě jsem to asi 3 x zkusil, četl jsem dost nepřirozeně vysoko….., ale musel jsem tam přestat chodit. …..

    Člověk se ale má snažit pomáhat, jak to jde. S tím dosahem ruky je to dobré přirovnání. Dát někam peníze je dost jednoduché, ale není nad to, když u toho člověka, kterému pomůžete, zadarmo, uvidíte v jeho očích opravdový záblesk poděkování.

    Pěkný den.
    Václav Žáček

   5. ad – Vám se nelíbilo, že se navážím do ateistů. To mám předstírat, že jejich zvěrstva jsou OK?
    ________________________

    Pavle, lidé se nedělí na zlé ateisty a hodné křesťany. Měl byste na sobě trochu zapracovat, možná máte nějaké hluboké trápení, které projektujete do černobílého vidění světa a značkujete viníky všeho zlého docela primitivním způsobem. To je ale špatný přístup.
    Podle vás kdo není křesťan je ateista? Nebo proč tedy dáváte za příklad „ateistických zvěrstev“ starověké Řecko? Co třeba zvěrstva ve jménu kříže? Nebo zase začnete s tím omšelým „to nebyli praví křesťané“? No bohužel byli.

    Viděl jste Vláčilův film „Údolí včel“? Pokud ne, podívejte se na to.
    https://www.csfd.cz/film/9353-udoli-vcel/komentare/strana-3/

    Čína není ateistická.
    https://cs.wikipedia.org/wiki/Kategorie:N%C3%A1bo%C5%BEenstv%C3%AD_v_%C4%8C%C3%ADn%C4%9B

   6. ad – Dostal jsem svačinu, smažená vajíčka, opláchl jsem se a s dobrým pocitem přišel o tři hodiny později do kanceláře. Šéf již čekal a já mu řekl pravdu, že jsem se rozhodl, že si musíme, lidé, pomáhat. Snad to pochopil, ale nějak jinak, dostal jsem vyhazov.
    _____________________

    :-))
    Vendo, já to zítra taky zkusím, co myslíte, že se stane? :-))

   7. Věro, máte pravdu, že svět není černobílý a že hranice mezi dobrem a zlem neleží mezi dobrými a zlými lidmi, nýbrž uvnitř nás. Existují však dobré a zlé myšlenkové systémy a hranice mezi nimi je ostrá. Poznají se podle ovoce. Ovocem toho dobrého je svoboda, ovocem zlého je perzekuce a vražda, ba genocida. Mluvil jsem o tom, že křesťané selhali (válčili mezi sebou) a vy se tváříte, jako bych tuto skutečnost odmítal přiznat. To není fér. Mezi křesťany byli zločinci, ale také vynikající lidé. Ti druzí převažovali a vytvořili tolerantní civilizaci – dobré místo pro život. Ideologie ateismu však působí jen zlo.

   8. ad – Ideologie ateismu však působí jen zlo.
    _____________________________________

    Bohužel nemáte pravdu. Ateismus sám o sobě žádnou ideologii (ucelený soubor ideí) nemá a ani se nijak organizovaně mocensky neprosazuje, s výjimkou radikálního antiteismu, který se vůči církvi a náboženským organizacím aktivně vymezuje, zakládá různá hnutí, má i svoje vůdčí osobnosti a bývá součástí ideologie totalitních systémů. Žádné ateistické válečné tažení v historii lidstva neproběhlo, na rozdíl od náboženských válek. Nevím, proč tak umanutě trváte na své radikální teistické demagogii, nějaký důvod asi máte, ale není to dobré. Démoni jsou ve vaší duši v přesile. Což třeba připustit, že věci můžou být jinak?

   9. Možná jsem se nevyjádřil přesně, ale sama píšete, že totalitní ideologie jsou ateistické či antiteistické, což je totéž. Když jsem psal o hrůzách způsobených ateismem, měl jsem na mysli právě ty totalitní ideologie.

   10. ad – ale sama píšete, že totalitní ideologie jsou ateistické či antiteistické, což je totéž.
    __________________________

    Ne. Ateismus není totéž co antiteismus.
    Napsala jsem: „Ateismus sám o sobě žádnou ideologii (ucelený soubor ideí) nemá a ani se nijak organizovaně mocensky neprosazuje, s výjimkou radikálního antiteismu, který se vůči církvi a náboženským organizacím aktivně vymezuje, zakládá různá hnutí, má i svoje vůdčí osobnosti a BÝVÁ součástí ideologie totalitních systémů. Žádné ateistické válečné tažení v historii lidstva neproběhlo, na rozdíl od náboženských válek. “

    Víte, že němečtí vojáci měli na přezce opasku nápis GOTT MIT UNS (Bůh s námi)?

    ad – Když jsem psal o hrůzách způsobených ateismem, měl jsem na mysli právě ty totalitní ideologie.

    Totalitní systém může nést i teokratickou ideologii, konkrétně např. některé islámské státy, které se řídí právem šaría. Dosaďte si sám.

   11. ad. „pavel v pro Věru21.7.2020 (17:11)
    Možná jsem se nevyjádřil přesně, ale sama píšete, že totalitní ideologie jsou ateistické či antiteistické, což je totéž. Když jsem psal o hrůzách způsobených ateismem, měl jsem na mysli právě ty totalitní ideologie.“

    A církevní představitelé žehnali, žehnají a žehnat budou….

   12. Věro,rád bych připomenul, co bylo na začátku této naší diskuze. Bylo to postesknutí, že vy a Pardal vedete s Vendou teologický spor, místo abyste stavěli na tom, co vás spojuje – víra v Boha a etický systém založený na lásce k bližnímu. Psal jsem, že teologické spory byly využity k rozeštvání křesťanů mezi sebou, aby tato vzájemná nenávist posloužila vládcům k utužení bojové morálky jejich vojska. V těchto „náboženských“ válkách nešlo o náboženství, ale vždy jen o lup. Představitelé církví nesli vinu, že se proti zneužití náboženství nedokázali postavit. Nebylo tomu tak vždy. Válku IRA proti loajalistům v Severním Irsku odsoudili vysocí představitelé katolíků i protestantů.

    Psal jsem také o důvodu, proč by lidé věřící v Boha měli odhlédnout od toho, čím se liší a spojit se, aby společným úsilím bránili rozmachu ideologií založených na ateismu. Jedná se o nacismus a komunismus. Komunistická ideologie ještě poražena nebyla a znovu sílí v Číně. Uvážíme-li, že komunismus má na svém kontě odhadem 100 milionů obětí a že čínská vláda znovu sahá k rudému teroru, je opravdu nejvyšší čas, aby všichni věřící lidé proti tomu vznesli odpor. Aby každý podle svých možností udělal maximum, co je v jeho silách. Například aby informoval své přátele o hrůzách, které se v Číně dějí. Viz. https://sinopsis.cz/

    Je pravdou, že existijí i teokratické totality (Írán). Populistické strany dokonce tvrdí, že islám je totalitní ideologie. Islámský fundamentalismus opravdu totalitní ideologií je, ale ne všichni muslimové jsou fundamentalisté. Oni nemají žádné ideové centrum, takže jejich víra je velice různorodá. Například muslimský Egypt nyní začíná se stavbou obří baziliky pro koptské křesťany za státní peníze.

   13. ad – Věro,rád bych připomenul, co bylo na začátku této naší diskuze. Bylo to postesknutí, že vy a Pardal vedete s Vendou teologický spor, místo abyste stavěli na tom, co vás spojuje – víra v Boha a etický systém založený na lásce k bližnímu
    ___________________

    Ne, Pavle, na začátku naší diskuse (moje reakce na vás) byl váš výrok:

    „Ateisté věří, že smrtí vše končí a tak se snaží urvat od života, co se dá. Jejich cílem je život v přepychu, neustálá zábava, ale také postavení na co nejvyšší šprincli společenského žebříčku.“
    /napsal Pavel 19.7.2020 (0:00)/

    Pavle, nebaví mě dohledávat, co jsem řekla a co neřekla, vy zkrátka máte svoji kvazikřesťanskou lajnu a na té jedete bez ohledu na pravdu. Lež vám vyhovuje, tam se toho vejde….tak si to tak ponechejte, nejste první ani poslední.
    Z další debaty v tomto vlákně se omlouvám, nemá to smysl.

   14. Pavle píšete:“že vy (Věra) a Pardal vedete s Vendou teologický spor, místo abyste stavěli na tom, co vás spojuje – víra v Boha a etický systém založený na lásce k bližním“.
    Pavle, už odpověděla dobře Věra.
    Můj názor :
    1) Rozpitvávání ptákovin (v tom jste mistr i Venda) – to není cesta k  Bohu.
    2) S Vendou mě nespojuje víra v Boha. Venda nevěří v Boha, ale v Bohy a přiklání tam, odkud vítr zrovna věje.
    3) Etický systém založený na lásce k bližnímu nepotřebuje 100 článků a 500 příspěvků v diskuzi. Stačí ho mít výchovou zažitý a jednat podle toho. Smysl má právě to předat dalším generacím. Jednat, ne jen psát.

   15. „1) Rozpitvávání ptákovin (v tom jste mistr i Venda) – to není cesta k  Bohu.“
    —————————————————————————-
    To, co jste napsal, je urážka. Naštěstí neurážíte smradlavými slovy jako Honza. Dále píšete, že člověk by měl mít zažitý etický systém a podle něj jednat. Urážky etické nejsou. Ať už Venda říká co chce, neponižuje a neuráží. Jedná s vámi s úctou. I když mám na některé věci jiný názor než on, je mi bližší právě proto, že on podle etického systému na rozdíl od vás skutečně jedná. To je nakonec důležitější, než to, zda jeho Sant Mat je ta pravá konfese.

    Ježíš Kristus řekl:“Já však vám pravím, že již ten, kdo se hněvá na svého bratra, bude vydán soudu; kdo snižuje svého bratra, bude vydán radě; a kdo svého bratra zatracuje, propadne ohnivému peklu“(Mt5,22). Myslím, že kdo není schopen snést odlišný názor, sáhne k urážce. Urážka je verbální násilí, které je předstupněm fyzického násilí.

    Píšete, že mi dobře odpověděla již Věra. Já to vidím tak, že z mé výpovědi vytrhla jednu větu a snažila se dokázat, že ta věta je mylná. Touto metodou můžete „vyhrát“ jakýkoliv spor. Podstatou mého sdělení bylo, že my, co věříme v Boha, máme morální kompas, zatímco ideologie založené na ateismu ho nemají a proto jsou světu nebezpečné. Zdá se, že toto Věra nepochopila. I monoteistické konfese mohou vyústit v totalitu, ale na rozdíl od těch ateistických jen za cenu popření samotné konfese. Je to cosi podobného, jako když se komunista stane velkokapitalistou.

   16. Pavel píše :„1) Rozpitvávání ptákovin (v tom jste mistr i Venda) – to není cesta k  Bohu.“
    —————————————————————————-
    To, co jste napsal, je urážka …Ať už Venda říká co chce, neponižuje a neuráží. Jedná s vámi s úctou. “
    Komentář : Venda mi s úctou píše, že je to ode mne „hloupoučká otázka“.
    Neustále rozpitvává, jak je nám dáno žít a pak umřít. To je opravdu objev.
    Omlouvám se oběma.
    Asi se musím polepšit. Nebudu psát, co si myslím, ale budu přežvykovat.

 11. Matouš 6: 19
  19Neukládejte si poklady na zemi, kde je ničí mol a rez a kde je zloději vykopávají a kradou.
  19 »Μη συσσωρεύετε για τον εαυτό σας θησαυρούς+ πάνω στη γη, όπου ο σκόρος και η σκουριά καταστρέφουν και όπου κλέφτες κάνουν διαρρήξεις και κλέβουν.
  Překlad:

  19 » Neshromažďujte pro sebe/v sobě samém/ poklady v nevědomí, kde moli/tma/ a rez/hnůj/ ničí/ podmaňují, zotročují/ a kde podvodníci/zloději/ lámou a kradou.

  * poklady -> bohatství-> zkušenosti proměněné láskou bezpodmínečnou na moudrost
  * moli -> myšlenky likvidující možnost růstu, tedy malou sebedůvěru, nedůvěru ve vlastní schopnosti, podceňování sebe samého, pocity malosti, komplex méněcennosti a různé mindráky
  * temnota, tma -> nevědomí, nevědomost
  * rez -> symbol nenávisti
  * hnůj -> pudy a pudové emoce
  * podvodníci, zloději ->masky osobnosti/falešná ega/,jejichž vlastnictvím jsou iluze a lži
  * lámou, trhají -> rozdvojují ducha/mysl/,trhají osobnost-> vzniká tzv. trhlina
  * kradou -> snaží se zmocnit oblečení, tedy vyumělkovaných masek osobností svých idolů /tzv. modláři/,místo aby poznávali sami sebe vpravdě

  Tomášovo evangelium:
  47 Světlo pravilo: Není možné, aby člověk seděl na dvou koních a napínal dva luky. A není možné, aby sluha sloužil dvěma pánům, neboť jednoho bude ctít a toho druhého urážet. Nikdo, kdo pije staré víno, netouží hned po mladém. Také se nedává mladé víno do starých měchů, aby nepraskly. Ani se nedává staré víno do nového měchu, aby jej nezničilo. Stará záplata se nepřišívá na nové šaty, jinak by tam vznikla trhlina.

  Matouš 6: 20
  20Ukládejte si poklady v nebi, kde je neničí mol ani rez a kde je zloději nevykopávají a nekradou.
  20 Απεναντίας, να συσσωρεύετε για τον εαυτό σας θησαυρούς στον ουρανό,+ όπου ούτε ο σκόρος ούτε η σκουριά καταστρέφουν+ και όπου κλέφτες δεν κάνουν διαρρήξεις ούτε κλέβουν.
  20 Naopak, shromažďuj ty sám pro sebe poklady uvnitř Vědomí, kde ani moli/tma/ ani hnůj/rez/ nekroutí se proti sobě a kde podvodníci/zloději/ nezpůsobují lámání/trhání/ ani nekradou.

  Matouš 6: 21
  21Neboť kde je tvůj poklad, tam bude i tvé srdce.
  21 Διότι όπου είναι ο θησαυρός σου, εκεί θα είναι και η καρδιά σου.

  21 Skrze spojení/spojení se Zdrojem/,kde je poklad tvůj, tam /na tom místě/ je i srdce/Vědomí/ tvé.

  Matouš 6: 22
  22Světlem těla je oko. Je-li tedy tvé oko čisté, celé tvé tělo bude mít světlo.
  22 »Το λυχνάρι του σώματος είναι το μάτι.+ Αν, λοιπόν, το μάτι σου είναι απλό, όλο το σώμα σου θα είναι φωτεινό;

  22 Lampou/světlem/ těla/vlnění/ je „oko“.Je-li tedy oko tvé upřímné/čisté/,jednotné tělo/vlnění, proudění/ tvé bude zářící /jasné;otevřeným oknem/;

  *oko -> „vidoucí“,Syn= „oko“,zrak získaný při zkouškách
  * oko = otevřené okno ze srdce a okno do srdce->proud, proudění rozumu a citu, radost

  Otcova slova : „Měj již okno ze srdce otevřené, měj již okno do srdce otevřené.“-> má vlastní zkušenost

  Matouš 6: 23
  23Je-li však tvé oko špatné, celé tvé tělo bude ve tmě. Jestliže i světlo v tobě je temné, jak velká bude potom tma?
  23 αλλά αν το μάτι σου είναι πονηρό,+ όλο το σώμα σου θα είναι σκοτεινό. Αν στην πραγματικότητα το φως που είναι μέσα σου είναι σκοτάδι, πόσο μεγάλο είναι αυτό το σκοτάδι!

  23 ale je-li oko tvé zlo/záludné, mazané/ , celé tvé tělo/vlnění/ bude zlé/temné, nevědomé/.Je-li uvnitř realitou/skutečností, faktem/ světla záře, které je uvnitř zlem/tmou/, jak mocné/obrovské/ je to nevědomí /temnota, nevědomost/!?

  * zlo = chudoba srdce

  Otcova slova:
  „Chudoba srdce je zlo, zlo dělá zlo, zlo umí ublížit, no skutečně umí ublížit srdce, sebelítost je největší zlo.“

  Matouš 6: 24
  24Nikdo nemůže sloužit dvěma pánům. Neboť jednoho bude nenávidět a druhého milovat, k jednomu se přidá a druhým pohrdne. Nemůžete sloužit Bohu i majetku.
  24 »Κανείς δεν μπορεί να υπηρετεί ως δούλος δύο κυρίους·+ διότι ή θα μισήσει τον έναν και θα αγαπήσει τον άλλον ή θα προσκολληθεί στον έναν και θα καταφρονήσει τον άλλον. Δεν μπορείτε να υπηρετείτε ως δούλοι τον Θεό και τον Πλούτο.

  24 » Kdokoli nemůže sloužit /cítit, vnímat/, pokud není láskou bezpodmínečnou, dvojici/duo*/ vládců; neboť zatímco bude nesnášet/mít odpor, nenávidět/ jednoho a bude milovat druhého, dokud bude připojen uvnitř jednoho , bude odpojen druhému. Nebudete schopni sloužit /cítit, vnímat/,pokud nejste láskou bezpodmínečnou, Bohu i Plutu/bohatému/.

  * duo -> dvě poloviny jednoho celku, jednoty
  * duo κυρίους = YHWH
  * Pluto = „bohatý“, Bůh podsvětí, jedna z povah božského Otce „Znalce pole nevědomí“, bohatý zkušenostmi
  * Pluto -> představuje neznámé, skryté v nevědomí/nevědomé části ducha-mysli, což může být při správném přístupu úspěšně transformováno; ve vědomí i nevědomí, živých snech, viděních, jiných stavech změněného vědomí může být Otec průvodcem v podobě strašlivého Otce, Vlka, Stínu /Máro/, Draka, Hada, Lva, Býka,…

 12. → každý z Česka, kdo mu dal hlas, má podíl viny na koncentračních táborech pro Ujgury, na vraždění politických vězňů za účelem získání orgánů pro transplantace, na perzekuci křesťanů a hnutí Fa lun-kung.

  _______týýjoóó, twl., to je zas demagogie a dvouminutovka nenávisti jak z Orwella.

  1. Honzo, nebýt Vašeho příspěvku, nevšiml bych si, že tu máme pavla v. diskutéra jako bojovníka v duchu kung- fu.
   Čína má HDP 9 770,85 USD na jednoho obyvatele ‎(2018). (ČR má na obyvatele HDP 2,36x větší.) Čínské HDP od roku 2000 do 2018 vzrostlo 10x, obyvatelstvo asi z 1,2 miliardy na 1,4 miliardy ( 1,16 x) Takže závěr: Číňané si žijí ekonomicky lépe, než dřív, vzrůstá střední třída. V Číně se opravdu popravuje, mimo jiné zkorumpovaní úředníci, prý až
   10 000 ročně. Že by to byla jedna z příčin ekonomického růstu?
   Problém Číny (dříve před tím už Japonska) je, že populace začne stárnout, zlom grafu je kolem 2020.
   Vliv našeho prezidenta na tyto Čínské záležitosti, včetně problémů Ujgurů, je nulový. Podstatné je, že s ním máme mezinárodní ostudu. Ale nejsme v tom sami, takoví čelní představitelé se urodili od nás na východ i na západ.

   1. → Ale nejsme v tom sami, takoví čelní představitelé se urodili od nás na východ i na západ.

    Ano, Pardále, souhlas. Mám však asi přece jen malou „výhodu“. Výhodu prozření v tom, že tak jak jsem kdysi sral na východ (na komanče), seru dnes na západ (na ty tzv. demograty). Jedni za vosumnáct, druzí bez dvou za dvacet. Zkrátka, kupčíci a plemeno zmijí.

    „Politikům se nevěří, politikové se kontrolují. Věří se v Boha, věří se v přírodu, věří se v krásu, věří se v myšlenku, ideu. V politika se nevěří, a kdo v něho věří, je idiot!“ (Karel Kryl)

   2. Honzo, píšete :“Výhodu prozření v tom, že tak jak jsem kdysi sral na východ (na komanče), seru dnes na západ (na ty tzv. demograty)“.
    Snad demokraty.
    To už je hodně starý vtip jako důkaz kulatosti Země. Srát na východ a ze západu přijde h****.
    Diskuze je jako žumpa: vyčerpaná nebo nasraná.
    ALE.
    O demokracii přemýšlelo mnoho chytrých lidí
    https://cs.wikiquote.org/wiki/Demokracie
    Říká se, že demokracie je nejhorší způsob vlády, s výjimkou všech ostatních, které jsme vyzkoušeli. [5]
    Winston Churchill
    Má-li naše demokracie své nedostatky, musíme překonávat ty nedostatky, ale ne překonávat demokracii.
    Tomáš Garrigue Masaryk

   3. ad. Pardal23.7.2020 (23:18)
    překonávat nedostatky… paskvil je paskvil a nepřekonatelnej.

   4. Pardal píše: „Vliv našeho prezidenta na tyto Čínské záležitosti, včetně problémů Ujgurů, je nulový. Podstatné je, že s ním máme mezinárodní ostudu. Ale nejsme v tom sami, takoví čelní představitelé se urodili od nás na východ i na západ“.
    Mám otázku: „Jaký by měl být náš prezident, aby neměl mezinárodní ostudu?“ – Asi, jako je ten náš zdejší pavel v.???

  2. Honzo, Pavel v. má jeden veliký problém, který se nazývá – NENÁVIST! Je úplně jedno co, nebo koho nenávidí. To je vedlejší. Ta jeho nenávist je jako klec, ve které je uvězněn jako lev v cirkuse. Vůbec mu nezávidím jeho situaci…

   1. Souhlas. Nenávist je v konečném důsledku jen nevědomost, slepota a převlečená hloupost. Homo stupidus hadr, viz. stupidologie od J. Drtilové a Fr. Koukolíka.

 13. → Možná jsem se nevyjádřil přesně…

  Twl., čím to tak asi bude, že se „nevyjádřuješ přesně“?

  → Když jsem psal o hrůzách způsobených ateismem, měl jsem na mysli právě ty totalitní ideologie.

  Hrůůůůůzoland a horror vacui, je ty tvý s&h vůbec číst.

 14. → Pardal – 23.7.2020 (23:18) – Má-li naše demokracie své nedostatky, musíme překonávat ty nedostatky, ale ne překonávat demokracii.Tomáš Garrigue Masaryk.

  Tomu už dávno nevěřím. Posledních 30let mi stačilo a stačí. Jenom blázni věří iluzím.

 15. → Mám otázku: „Jaký by měl být náš prezident, aby neměl mezinárodní ostudu?“ – Asi, jako je ten náš zdejší pavel v.???

  No přesně tak! Čím víc pruhů, tím vím Adidas, no ne..:-) Demokracie, toť vítězství stupidit a idiocií všeho druhu futrál. Pavelvé na hrad!..:-)))

 16. Pavle:

  ad – Podstatou mého sdělení bylo, že my, co věříme v Boha, máme morální kompas, zatímco ideologie založené na ateismu ho nemají a proto jsou světu nebezpečné. Zdá se, že toto Věra nepochopila.
  ___________________

  Vy, co si myslíte, že věříte v Boha, jste velmi často úplně mimo realitu. Vy žádný morální kompas nemáte, ve skutečnosti jste příčinou těch nejšílenějších konfliktů, co kdy na světě vznikly, ne pro tu víru samu, ale právě pro vaši umanutost, rigiditu, hloupost a neschopnost rozlišovat. Kdyby se to týkalo jen vás, hloupých a nevzdělaných fanatiků, tak se třeba sežerte navzájem a bude klid, jenže ty vaše spory bohužel semelou i ostatní nevinné, inteligentní, vzdělané a kultivované lidi, kterým po mravní stránce nesaháte ani po kotníky a kteří s vámi nechtějí mít a nemají nic společného, chtějí jen v klidu žít, pracovat a těšit se ze života. Ale vy jim nedáte pokoj.

  1. Na ateismu jsou založeny ideologie nacismu a komunismu. Odhaduje se, že nacismus má na svém kontě 60 milionů lidských obětí, komunismus 100 milionů. Uvedené ideologie vycházely z předpokladu, že jsou schopny zajistit nebe na zemi aniž by k tomu potřebovaly Boha.

   Euroatlantická civilizace je založena na židovsko-křesťanské kultuře. Nevěřící lidé (ateisté) se ze setrvačnosti k této kultuře hlásí, ale postupně ji demontují. Například nacisté legalizovali eugeniku, to jest vraždy lidí, které považovali za méněcenné. Eugenika je v těžkém rozporu s křesťanskou vírou. To by si měli uvědomit ti, kdo argumentují, že němečtí vojáci měli na opascích nápis „Bůh s námi“. Obojí, nacisté i komunisté legalizovali teror jako formu vlády. Nacismus a komunismus byl téměř překonán, ale legalizace vraždy je i v civilizovaných zemích stále aktuální. Mám na mysli eutanázii.

   Píšete, že jsem hloupý, nevzdělaný fanatik a že patřím k lidem, kteří jsou příčinou těch nejšílenějších konfliktů. Uvědomte si, že po roce 1989 neproběhly žádné monstrprocesy a justiční vraždy, jako když se v roce 1948 zmocnili vlády ateističtí komunisté. Nejste to právě vy, kdo je mimo realitu?

   Píšete, že po morální stránce nesahám po kotníky vzdělaným a kultivovaným lidem. Koho máte na mysli? Čínské komunisty, kteří uctívají masového vraha Mao Ce-tunga, kteří odebírají na kšeft tělesné orgány politickým vězňům, kteří zavírají do koncentráků Ujgury?

 17. Pro Pavla:

  ad :
  Rozpitvávání ptákovin (v tom jste mistr i Venda) – to není cesta k Bohu.“ —————————————————————————-
  To, co jste napsal, je urážka.

  ______________________

  Ne, to není urážka. Urážka je obvinění ateistů (což jsou lidé, kteří nevěří v existenci Boha, na což mají plné právo) ze všeho zlého. To je tedy vrchol drzosti, pane Pavle.

  ad – Dále píšete, že člověk by měl mít zažitý etický systém a podle něj jednat. Urážky etické nejsou. Ať už Venda říká co chce, neponižuje a neuráží. Jedná s vámi s úctou. I když mám na některé věci jiný názor než on, je mi bližší právě proto, že on podle etického systému na rozdíl od vás skutečně jedná.
  ____________

  Venda zde prezentuje (nevědomě) dvě stránky své osobnosti. Jednu takovou, kým by být chtěl, a druhou tu, kým je. Našprtané učení Sant Mat říznuté Ježíškem ho vede v koleji tzv. „slušné korektnosti“, ale přece jen pravá podstata škodolibé zlomyslnosti ho občas vykolejí. No a tam, kde už i jemu je blbé se podepsat, tam pro jistotu šoupne Aloise. To je ten váš morální kompas.

  1. Napsal jsem jasně, že mezi ateisty jsou slušní lidé a ne, že je viním ze všeho zlého. Psal jsem o tom, že se necítí vázáni přikázáními danými Bohem a že o tom, co je etické chtějí rozhodovat sami – nezávisle na Bohu. A že toto rozhodování u totalitních systémů vedlo k legalizaci vražd. A že i dnes ateisté legalizují vraždu – eutanázii. Nikdo jim neberte právo nevěřit v Boha, ale mým právem zase je odsoudit legalizaci vraždy.

   Máte nějaký důkaz, že Venda vystupuje pod dvěma odlišnými nicky, nebo je to jen vaše domněnka? Nelíbí se vám jeho Sant Mat? Ať Venda vyznává co chce, na rozdíl od vás neobhajuje ateismus.

   1. Pavle, rozumná diskuse s vámi je ukončená. Ale můžu vám odpovědět po vendovsku:
    všechno, co se děje, je osud předurčený karmou. Dáte se doprava – je to osud. Dáte se doleva – je to taky osud. Nic z toho, co děláte, nemáte ve svých rukou, je to nekonečné rotování karmického kola. Takže nějaké vraždy, euthanasie, totalitní systémy – to všechno je v podstatě nevyhnutelná součást božího plánu.
    Je to tak v pořádku?

    ad – A že i dnes ateisté legalizují vraždu – eutanázii.

    Já taky souhlasím s legalizací euthanasie.

   2. Pavle, v podstatě hlásáte: věřící v  Boha ctí přikázání = dobří lidé (až na výjimky) a atheisté = špatní lidé (až na výjimky). A navíc podporují vraždy, za níž považujete eutranásii. Moderní svět začíná využitím parního stroje(1765), elektřiny (Edison žárovka 1879, Tesla třífázová soustava a elektromotor 1888) , automobilizmu ( Ford- zhruba 1906, byl známý antisemitismem), mikroprocesoru (1971). Dnes jsou vynálezci více anonymní, velká část vědců nevěří v Boha (nejsou aktivní věřící), ale ovlivňují je mravní zásady založené na křesťanství.Ty to zásady ovlivňují všechny v právním státě i s tou údajně nefungující demokracií. Není žádné ostré dělítko, co je dobré a co špatné ( Nobel – vynálezce dynamitu se dělil zneužití svého vynálezu, Einstein byl pacifista a cítil se zodpovědný za svou rovnici E=mc^2, která otevřela cestu k jaderné energii. Není ostré dělítko mezi atheista a věřící v Boha. Jak moc atheista a jak moc věřící, že?
    Vy byste plně zaměstnal Saturnina a jeho Kancelář pro uvádění románových příběhů na pravou míru svými tezemi atheista/věřící.
    Těch výjimek je tolik, že pravidlo se tím ztrácí.
    Křesťané bojovali mezi sebou, u nás kališníci proti katolíkům a pak křížové výpravy proti husitům. Vyčerpané evropské státy nedokázaly čelit osmanským Turkům ( v podstatě bojovali jen Janované a chabě), 1453 byl dobyt Cařihrad a víc jak 450 let Turci ničili Evropu, což zakončili genocidou Arménů během a po I.svět. válce. Osmané nebyli atheisté, naopak silně věřící. Co přinesli Evropě dobrého ? NIC. Jediné, co se mi vybaví, že s Turky přišel do střední Evropy strom kaštan. Jinak války, loupení a zabíjení. Odvlékání do otroctví (jižní Morava ještě kolem 1680), dívky do harémů a chlapce jako janičáře. Pravověrní islamisté džihádisté se po porážce IS zase oklepávají a směřují do Asie a Afriky.
    Pavle, Vy jste bojovník proti totalitním systémům podle hesla: vojna nebude, ale bude boj proti totalitě, že nezůstane kamen na kameni. Vyhlásil jste, že budete proti komunistů bojovat za každou cenu. Určitě se zaleknou. A čtenáři v diskuzi si počtou. Ach, jo.
    Nejsem si jist, jestli budu odpovídat, zdá se mi téma vyčerpané.

   3. Ateismus je důležitou součástí materialistického světového názoru ( komu je přes padesát, byl v něm ještě silně vychováván). Utvrzuje vědecký pohled na přírodu a společnost a osvobozuje člověka od předsudků a omylů. ( fakt osvobozuje?) Vznikl v dávné minulosti rozvojem společenskoekonomických, sociálně třídních vztahů, objevů vědy a materialistické filosofie. Vyjadřoval vždy zájmy pokrokových společenských sil, které bojovaly proti konzervativním společenským řádům, podporovaným náboženskou ideologií. Rozsah a obsah ateismu se měnil podle jednotlivých společenských údobí. Jeho první nedůslednou a naivní formou byl ateismus otrokářské společnosti. Materialističtí filosofové Řecka / Parmenidés, Herakleitos…./ hlásali, že svět má materiální původ, je věčný, nestvořený žádným z bohů a nepotřebuje žádného stvořitele. Xenofón odmítal ideu o stvoření světa bohem a zdůrazňoval, že nestvořil bůh člověka, nýbrž člověk boha k svému obrazu a podobenství. Antický ateismus dosáhl největšího rozkvětu v učení Démokrita, Epikúra a Lucretia. To vycházelo z materialistických atomistických představ a domnívalo se, že ve světě není nic kromě atomů a prázdna. Pohyb atomů je způsobován přirozenými příčinami a uskutečňuje se bez jakéhokoliv božského vlivu. Tito filosofové zavrhovali učení o nesmrtelnosti duše. Démokritos považoval za příčinu vzniku náboženství strach lidí z přírodních jevů, jako jsou hrom, blesky, zatmění slunce apod.. Epikúros považoval za základní příčinu vzniku víry v bohy strach před smrtí.
    V období feudálního středověku se stalo náboženství vládnoucí formou ideologie. Církevní dogmata, jak napsal B.Engels, byla výchozím bodem a základem veškerého myšlení. …
    Vznik a rozvoj kapitalistického výrobního způsobu a boj lidových mas a buržoasie proti feudalismu doprovázel boj proti feudální ideologii. Noví nastupující ideologové buržoasie považovali za ústřední bod svého učení osvobození osobnosti od duchovní diktatury církve. Teologie byla odhalována jako prostředek ohlupování prostých lidí a byla zpochybňována křesťanská dogmata o nesmrtelnosti duše a záhrobním životě.
    Kritika křesťanské ideologie se dostala v 18.století na nový, vyšší stupeň v materialistickém učení T.Hobbese, J.Locka, B. Spinozy. Francouzští materialisté / Diderot, Holbach…. a další/ dokázali neudržitelnost náboženství z hlediska filosofického, historického, přírodovědeckého, politického a etického / urrrá/ Každé náboženství pokládali za příčinu nevědomosti a tmářství, které umožňují náboženský podvod. Podle jejich názoru přináší náboženství společnosti nenapravitelnou škodu, vychovává ke zbabělosti, nemorálnosti, fanatismu a zločinnosti. Tito materialisté odhalili reakční úlohu církve a duchovenstva v boji proti vědě, osvětě a proti hnutí za osvobození lidu. …
    V.I.Lenin doporučoval využívat bystré, živé a talentované ateistické propagandy francouzských materialistů. Dalším krokem vpřed bylo učení německého filosofa L.Feurbacha. Odhalil pozemský základ náboženské víry, která vznikla v důsledku odcizení lidských vlastností a jejich přenosu do nadpřirozeného světa. Za příčinu rozdvojení světa na materiální a duchovní a vzniku náboženství jako „neuvědomělého sebeuvědomování“ považoval pocit závislosti člověka na přírodě. Odhalil gnozeologické kořeny náboženství a jeho souvislost s idealismem. Feuerbach dokázal na obrovském faktickém materiálu historické podmínky vzniku náboženství a protiklady v teologických důkazech existence boží v božském charakteru náboženství samotného. …
    Předmarxistický ateismus byl osvícenecký. Tím, že považoval náboženství za důsledek nevzdělanosti a klamu, pokládal za možné osvobodit se od jeho bludů rozšiřováním gramotnosti a vzdělání. Někteří předmarxističtí ateisté navrhovali nahradit staré náboženství novým náboženstvím „lidských vztahů“. Nejvyšší, zcela důslednou formou ateismu je ateismus marxistický.

    Ale o tom, kdyby byl zájem, později.

    Přepisuji to z „Kapesního slovníku ateisty“ – originál Politizdat Moskva 1973 – sestavilo ho 46 sovětských autorů pod redakcí doktora filosofických věd profesora M.P.Novikova- v ČSSR vydalo v r. 1982 nakladatelství Svoboda.

    Když si to tak čtu, hlavně pak tu druhou část ateismu ve stylu Marxe, vidím, jak i mnozí lidé zde, na diskuzním fóru, kteří absolvovali základní, střední a vysokoškolské vzdělání v období před rokem 1989, mají hluboce zakořeněný ateismus v sobě – doslova za nehty. A tak jejich přístup, ač se skrývají třeba i za učením Ježíše Krista /např./, za chozením do kostela a bedlivým sledováním kázání farářů, je vzorově ateistický a je v příkrém rozporu s tzv. Hledáním světla. Jejich „výzbroj“ je laciná, bez argumentační, často vědomě urážející tzv. druhou stranu. Inu, ateisté.

    Pro ně by mohl platit ten soudružský pozdrav – sami si ho dosadí.

    Pro ty ostatní – nenechte se prosím znechutit. Ideologové ateismu nejsou žádní blbci. Ale je určitě lepší to blahoslavenství – „Blaze těm, kdo mají čisté srdce, neboť oni uzří Boha“.

    Alois Vrobel

    P.S.
    Pane Pavle V., paní Věra z Vysočiny trpí utkvělou představou, jak říká zdejší Honza, domněnkou, že Václav a já jsme jedna a tatáž osoba. / jo, píšu z Vendova PC, přiznal jsem to tu; tuto techniku nevlastním/ Venda nabízel, a není to tak dávno, abychom se my, diskutující z gnosis někde setkali, v nějakém pomyslném „středu Čech a Moravy“ s dobrým vlakovým spojením na vše strany, kde bychom si mohli u kávy povyprávět, podat si ruku, seznámit se tzv. face to face. Bylo to odmítnuto.

    Pane Pavle V., ještě dovětek. Věra z Vysočiny většinou na otázky neodpovídá. To si prosím uvědomte.

   4. Cit.:

    „Když si to tak čtu, hlavně pak tu druhou část ateismu ve stylu Marxe, vidím, jak i mnozí lidé zde, na diskuzním fóru, kteří absolvovali základní, střední a vysokoškolské vzdělání v období před rokem 1989, mají hluboce zakořeněný ateismus v sobě – doslova za nehty. A tak jejich přístup, ač se skrývají třeba i za učením Ježíše Krista /např./, za chozením do kostela a bedlivým sledováním kázání farářů, je vzorově ateistický a je v příkrém rozporu s tzv. Hledáním světla. Jejich „výzbroj“ je laciná, bez argumentační, často vědomě urážející tzv. druhou stranu. Inu, ateisté.“

    Pardale, to asi má na mysli vás osobně….:-))))))))))))

    Ač jen internetová plkanice, tomuhle jsem se s chutí zasmála:-))

   5. ad – Pane Pavle V., paní Věra z Vysočiny trpí utkvělou představou, jak říká zdejší Honza, domněnkou, že Václav a já jsme jedna a tatáž osoba.
    ________________

    Milý „Aloisi“, pravděpodobnost výskytu 2 osob Vendova ražení/1 diskuse je téměř nulová.
    Takže pro mě jste oba dva jedna osoba. I když někdy jsem na vážkách, občas se „Alois“ projeví ještě pitoměji než „Venda“.
    Vendovi to nevadí, když mu lezete do bytu na počítač ráno, v poledne, večer a v noci? U nás ve vsi byla taky taková jedna potrefená, pořád někoho otravovala, že si potřebuje něco „vyřídit na internetu“..:-)), ale už je zbavená svéprávnosti a toulá se bůhví kde.

   6. Aloisi, žasnu.
    Člověk, který si náhodou z domova nosí na návštěvu encyklopedii atheismu soudruha Novikova, vytištěnou u nás roku 1982 (nebo si tu knihu nechá od karmoše podstrčit pod nos), to je pravý hledač Boha.
    Člověk, který jde do kostela a vyslechne kázání a nedej Bože o tom přemýšlí, je jasný atheista.
    Dnes bylo kázání o Šalamounovi, který žádal Boha ne o bohatství a dlouhý život pro sebe, ale o moudrost, aby dobře vládl svému lidu.
    http://www.biblenet.cz/app/bible/passage?path=1+kralovska+3:
    „9 Kéž bys tedy dal svému služebníku srdce vnímavé, aby mohl soudit tvůj lid a dovedl rozlišovat mezi dobrem a zlem. Neboť kdo by dokázal soudit tento tvůj lid, jemuž je tak těžko vládnout ?“
    10 Panovníku se líbilo, že Šalomoun žádal o tuto věc.
    11 Bůh mu řekl: „Protože jsi žádal o toto a nežádal jsi pro sebe ani dlouhý věk ani jsi nežádal bohatství, ba ani jsi nežádal bezživotí svých nepřátel, ale žádal jsi pro sebe rozumnost při soudním jednání,
    12 hle, učiním podle tvých slov. Dávám ti moudré a rozumné srdce, takže nikdo tobě podobný nebyl před tebou a ani po tobě nepovstane nikdo tobě podobný.
    13 A dávám ti i to, oč jsi nežádal, bohatství i slávu, tak aby nebyl nikdo tobě podobný mezi králi po všechny tvé dny.“
    Kdyby se Vám ve snu zjevil Bůh (nebo ten vousatý mistr od Sant Mat), tak víte o co žádat: O moudrost.
    Aloisi, máte setkání tzv. face to face s Vendou na denním pořádku, to nemůže překonat nic.

   7. „Pavle, v podstatě hlásáte: věřící v  Boha ctí přikázání = dobří lidé (až na výjimky) a atheisté = špatní lidé (až na výjimky). A navíc podporují vraždy, za níž považujete eutranásii.“
    —————————————————————————
    Takto jsem to neřekl. Možná, že jsem se nevyjádřil dost pregnantně. Nejde o to, zda jsou lepší lidé věřící nebo ateisté. Já jsem mluvil o tom, my, věřící lidé bychom se měli snášet a spojit, abychom čelili rozmáhajícímu se ateismu v našem civilizačním okruhu. Proč bychom se měli spojit? Protože ateisté neuznávají naši premisu, že o tom, co je správné, nemůže rozhodovat člověk, že desatero Božích přikázání je nedotknutelné. Že etické zásady neze měnit hlasováním. Ateisté naopak věří, že mírou všeho je člověk. Že Bůh není, že to byl člověk, který stanovil morální zásady, takže je také může měnit. Že to, co bylo včera správné, může být zítra na základě hlasování špatné a naopak. Nelze říci, že ateisté naší euroatlatické civilizace se řídí zcela odlišnou morálkou, než my věřící. Naše civilizace totiž vyšla z křesťanství, takže ateisté, aniž to tuší, se ze setrvačnosti řídí Božím přikázáním. Na druhé straně existují ateistické ideologie, které závaznost Božích přikázání otevřeně popírají – nacismus a komunismus.

    Ateisté, kteří se řídí Božím přikázáním z pouhé setrvačnosti, mohou v krizové situaci selhat. Nevěří-li v Boha, nevěří ani, že Bůh napraví křivdy, které se dějí. To může vést k nekonečnému řetězu krevní msty – běžnému jevu v předkřesťanských společnostech. Jiný případ selhání ateistických představ nastává, když vládnoucí „autorita“ bezostyšně lže nebo rozkrádá státní peníze. Ateista se pak ptá: Proč mám dodržovat nějaké morální zásady, když „autority“ je ignorují? Mohou selhat i lidé věřící. Není to však totéž. Věřící člověk má jinou autoritu, než ateista a tu nelze obelhat. Ateista však nekoná proti svému svědomí, když jedná stejně jako zhůvěřilá vládnoucí autorita.

    Já jsem skálopevně přesvědčen, že podmínkou míru ve světě je dodržování Božích přikázání. Hlavně přikázání lásky.

    Jsem si velmi dobře vědom, že lidé hlásící se k různým náboženstvím vyvolávali války, ba dokonce se prohlašovali za Boží bojovníky. Náboženství zde vesměs sloužilo jako fíkový list, aby zakrylo pravý účel války – získání lupu a moci. Je pravdou, že křesťané se měli proti zneužívání víry vzbouřit. To se do jisté míry stalo – přišla reformace.

    O islámu jsem již psal, že má vedle totalitní tváře i tvář mírumilovnou, že se jedná o nesmírně různorodé náboženství, že nemá žádnou centrální autoritu. Tak, jako nelze šmahem odsoudit ateisty, nelze šmahem odsoudit ani všechny muslimy. I když lidé hlásící se islámu napáchali mnoho zla, proti ateistickým nacistům a komunistům to byli amatéři.

   8. Pane Aloisi,

    jsem křesťan, ale vím, že všechna monoteistická náboženství mají cosi společného – shodují se na principu lásky k bližnímu. Hněv a urážky tento princip obracejí vniveč. Představují zkažené ovoce (po ovoci poznáte je). Asi ani já nemám v tomto směru čisté svědomí. Nechal jsem se vyprovokovat Honzou a odpovídal na jeho urážky stejnou mincí. Werich na to téma řekl: Hádáte-li se s blbcem, po chvíli zjistíte, že se hádají blbci dva. Na druhé straně, když vás někdo sprostě urazí, máte právo se bránit.

    Ve společnosti je spousta lidí, kteří jsou ochotni diskutovat o tom, kolik kilowat má motor jeho auta, jak se griluje maso a co vyvedla ta která celebrita. Je málo těch, kdo se chtějí bavit o spirituálních záležitostech. Je to tak vzácné, že bychom si toho měli vážit i v případě, že se s nimi na všem neshodneme.

    Píšete, že Věra z Vysočiny na otázky neodpovídá. Má mě mrzet, že se mnou ukončuje diskuzi, když sahá k urážkám? Byl bych sám proti sobě.

   9. Pro Pavla:

    Nechal jsem se vyprovokovat Honzou a odpovídal na jeho urážky stejnou mincí.
    __________________

    Pavle, takhle se vymlouvají děti ve školce – „já ne, to Honza…“
    Nikdo není dokonalý a za svoji nedokonalost se nemusíme stydět, když ji přiznáme. Tak to nesvádějte na Honzu, stačí říct: “ Hněv a urážky tento princip obracejí vniveč. Představují zkažené ovoce (po ovoci poznáte je). Asi ani já nemám v tomto směru čisté svědomí“.
    Tečka – a všechno je v pořádku.

    Werich na to téma řekl: Hádáte-li se s blbcem, po chvíli zjistíte, že se hádají blbci dva. Na druhé straně, když vás někdo sprostě urazí, máte právo se bránit.
    __________

    Přesně a právě proto ukončím diskusi, která nikam nevede. Co se týká sprostého urážení, tak opravdu sáhněte do svého svědomí a příště neurážejte lidi, kteří v Boha nevěří, mají na to svaté právo a asi i svoje celkem pochopitelné důvody. To, že jste tzv. věřící ještě neznamená, že nejste schopen hříchu. Samozřejmě, že jste, jako každý člověk.

    ad – Ve společnosti je spousta lidí, kteří jsou ochotni diskutovat o tom, kolik kilowat má motor jeho auta, jak se griluje maso a co vyvedla ta která celebrita. Je málo těch, kdo se chtějí bavit o spirituálních záležitostech. Je to tak vzácné, že bychom si toho měli vážit i v případě, že se s nimi na všem neshodneme.
    ________________

    Správně. A jako projev vstřícnosti a dobré vůle vám nabízím virtuální podání ruky a můžeme spolu dál nekonfliktně komunikovat.
    Souhlasíte?

   10. Jako křesťan pochopitelně vřele souhlasím. Co bylo mezi námi ošklivého, už není. Přesto trvám na svém názoru, že morálka naší společnosti je dána Bohem, proto ji člověk nemá právo měnit, že o platnosti Božích přikázání nelze hlasovat. Ateisté však věří, že morálka je dílem člověka a je tedy v jeho moci.

    V Novém zákoně jsou příběhy, v nichž farizeové obviňovali Ježíše z porušování Božích přikázání, z toho, že se nedrží tradice otců, že káže bludy (porušování sobotního klidu). A skutečně slepé dodržování desatera je nesmysl. Například já klidně zabiju člověka, který by ohrožoval mě blízkého člověka. A také je správné lhát při výslech na gestapu. Člověk musí řešit složitá dilemata, aby jeho rozhodování bylo v souladu s Boží vůlí a nikdy si nemůže být zcela jist. Proto je nutné se o spirituálních záležitostech bavit a nikoliv jen fungovat podle nějakého mustru předaného nám rodiči.

   11. ad – V Novém zákoně jsou příběhy, v nichž farizeové obviňovali Ježíše z porušování Božích přikázání, z toho, že se nedrží tradice otců, že káže bludy (porušování sobotního klidu). A skutečně slepé dodržování desatera je nesmysl. Například já klidně zabiju člověka, který by ohrožoval mě blízkého člověka. A také je správné lhát při výslech na gestapu. Člověk musí řešit složitá dilemata, aby jeho rozhodování bylo v souladu s Boží vůlí a nikdy si nemůže být zcela jist. Proto je nutné se o spirituálních záležitostech bavit a nikoliv jen fungovat podle nějakého mustru předaného nám rodiči.
    _________________

    Ježíš řekl: Nepřišel jsem Zákon zrušit, ale naplnit.
    Jak je to myšleno? Pro nás je závazné Desatero, je to pravidlo vyjádřené imperativem, bez výjimek. Ježíš ten imperativ naplňuje Duchem – moudrostí, láskou. Uhoď první, kdo jsi bez viny. Atd. To dilema je často oříšek, když si člověk není jistý, je asi lepší volit smír a odpuštění. Zloba a zášť nikam nevede, zlo plodí zase jen zlo.
    To gestapo – to si raději ani nepředstavujte a jako příklad nepoužívejte, protože v těchhle mokasínech jsme (předpokládám) nechodili, nemáme právo o tom mudrovat.

 18. Věro, aj keď pravda vyznieva niekedy tvrdo, dokáže už svojou podstatou liečiť a uzdravovať. Prijímať liek je niekedy odporné a nepríjemné, ale práve pre jeho účinnosť ho berieme a sme za neho vďační. Som rád, že sa držíte pravdy…
  Pekný deň!

   1. Milá Věro, musím priznať, že tento „liek na dušu“, ktorý ste mi odporučila, mi vôbec nepripadá odporný a nepríjemný. Aj ja ho „užívam“, keď „duša plače“…
    Želám všetko najlepšie!

   2. ad – Milá Věro, musím priznať, že tento „liek na dušu“, ktorý ste mi odporučila, mi vôbec nepripadá odporný a nepríjemný. Aj ja ho „užívam“, keď „duša plače“…
    __________________

    Milý Degone, jedním z nejúčinnějších léků na duši je vlídné slovo a pohlazení, člověku blízký kontakt dodá energii. Paradox života je, že čím je člověk starší, tím víc blízkého kontaktu jeho duše potřebuje, ale také tím méně se mu ho dostává. Proto tak milujeme svoje vnoučata a pravnoučata, protože tak čistou a bezpodmínečnou lásku už nám nikdo jiný nezprostředkuje a my jsme si toho vědomi. Snažíme se sílu lásky uchovat v srdci a nezapomenout, žít z ní až do smrti.
    Záměrně píši plurál, protože jsem si jistá, že mi rozumíte.
    Pěkný den přeji:-)

  1. Pane Degone, říkáte, že se Věra drží pravdy. Skutečně si myslíte, že se drží pravdy, když obhajuje nevíru v Boha?

   1. Pavle v: „Veriť“ a veriť, prípadne si myslieť svoje – sú rôzne stavy mysle, ktoré máme každý trochu iné. Ja sa považujem za veriaceho, ale tiež nezdieľam vieru mnohých mojich spoluveriacich. Na svoj individuálny názor máme každý právo, aj keď ho nie každý u iných toleruje. Věra využíva svoje právo na vlastnú individualitu a ja ju rešpektujem. Je úprimná a nebojí sa vyjadriť nesúhlas k iným názorom, ktoré sú v rozpore s jej poznaním. To si na nej cením.
    Pekný deň!

   2. Pane Degone, Věra mě doslovně označila za „hloupého a nevzdělaného fanatika“. Když vy píšete, že nesdílíte víru některých spoluvěřících, máte zřejmě na mysli fanatické spoluvěřící? Je-li to opravdu tak, mohl byste mi napsat, kde jsem se projevil jako fanatik? Jsem fanatikem, když říkám, že nevíra v Boha může (ale také nemusí) vyústit morálku, kdy všechno je dovoleno, protože o tom, co je morální už nerozhoduje Bůh, ale člověk?

    Mě nesmírně irituje, že již jedenáctileté děti jsou na internetu konfrontovány s tvrdým pornem a rodiče nemají šanci tomu zabránit. Dostanou se k tomu na školních počítačích, protože děti dokážou každou ochranu proti pornu obejít – internet ovládají mnohem lépe než dospělí. Zkuste se proti tomu veřejně postavit. Pocítíte, jak budou ateisté vůči vám „tolerantní“.

   3. ad – Jsem fanatikem, když říkám, že nevíra v Boha může (ale také nemusí) vyústit morálku, kdy všechno je dovoleno
    ___________________

    Pavle, těší mě, že trochu ubíráte páru a jdete do sebe, protože to „nemusí“ jste dříve ve svém svatém boji nepoužíval.

    Otázka zní: když NEMUSÍ, tak proč to řešíte?
    Co se týká toho porna, chcete si popovídat na téma „porno a věřící“?

   4. ad – Pane Degone, Věra mě doslovně označila za „hloupého a nevzdělaného fanatika
    __________________

    Pavle, to všechno ale můžete změnit jen vy sám:-))
    Stačí se trochu podívat „do světa“, otevřít oči a připustit, že věci můžou být i jinak, než jste si v hlavě poskládal a nebo jak se na první pohled jeví. A voilá – bude zde stát znovuzrozený Pavel:-)

    https://skola-zdar.eu/zs/wp-content/uploads/2020/03/projekt-magicke-fotografie.pdf

   5. Pavle V, napsal jste :
    Pane Degone, Věra mě doslovně označila za „hloupého a nevzdělaného fanatika“.

    Opravdu? Tak se má na co těšit. Dluhy se musí platit.

    Václav Žáček

   6. to „Pavle, těší mě, že trochu ubíráte páru a jdete do sebe, protože to „nemusí“ jste dříve ve svém svatém boji nepoužíval.

    Otázka zní: když NEMUSÍ, tak proč to řešíte?
    Co se týká toho porna, chcete si popovídat na téma „porno a věřící“?“
    ———
    Hned na samémé začátku jsem napsal, že neházím všechny ateisty do jednoho pytle, jelikož jsem očekával, že budu obviněn z generalizace. Z té jste mě stejně obvinila. Ježíš tvrdě zkritizoval farizeje a zákoníky za jejich pokrytectví a svou řeč korunoval výrokem: „Hadi, plemeno zmijí, jak uniknete pekelnému trestu?“ – (Mt23,33). Víme, že mezi nimi byli i Josef z Arimatie a Nikodém. Ježíš se vůbec nezmínil, že jeho kritika se netýká všech. Proč? Bylo jasné, že Ježíš nekritizuje konkrétní osoby, ale jejich (pokrytecké) učení. Stejně tak jsem já nekritizoval ateisty jako osoby, ale ateismus založený na premise, že víra v Boha je v rozporu s vědou, že je založena na mýtech.

    Nechci se bavit na téma „porno a věřící“. Chci se bavit na téma „porno, věřící a ateisté“. Jsem přesvědčen, že pokud se bude jednat o zákazu porna, bude 100% věřících pro jeho zákaz, zatímco většina ateistů bude proti zákazu.

   7. Pane Degone,

    jsem přesvědčen, že Stanislav Grof věří ve Stvořitele, ba dokonce ví, že Stvořitel existuje:-). Na druhé straně je to jen člověk – není neomylný. Já jako křesťan také vím, že existuje. Vím to ze svědectví lidí, kteří jsou pro mě důvěryhodní. Ostatně většina toho, co „víme“, víme díky svědectví lidí jimž věříme. Je velmi málo poznatků, které si můžeme empiricky ověřit. A tak drtivá většina našeho individuálního „poznání“ záleží na svědectví jiných lidí.

    Zaujala mě pasáž, kde Grof říká, že různé religiozní směry nejsou řešením problému, že jsou součástí problému, že rozdělují lidstvo. Je zde Venda, který propaguje spojení různých náboženství. Proti tomu se tvrdě staví Pardal a madam Věra z V. Vy ji chválíte. To nemá logiku. Mám takovou teorii, proč ji chválíte. Jste oba fanoušky stejného týmu … Vaše fanouškovství je mnohem relevantnější, než vaše hobby zvané spiritualita.

   8. Věro,

    kdyby lichvář dělal průzkum přiměřené výše úroků mezi lidmi, kteří upadli do exekuce, věřila byste mu?

    Váš odkaz na jakousi „analýzu“ pornostránek xHamster, která tvrdila, že věřící lidé si myslí, že že pornografie zobrazuje sex, jak vypadá ve skutečnosti, vás bude ještě dlouho mrzet. Nepřekvapuje, že touto „analýzou“ bylo zjištěno, že věřící jsou hlupáci.

    Mě by více zajímalo, kolik je věřících lidí, kterým nevadí, že se jejich děti přibližně ve čtvrté třídě seznámí s pornostránkami (ve škole nebo u kamarádů).

Diskuse byla ukončena.

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2022

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Tento web používá jen nezbytně nutná cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení.

Odkazy:

Slunovrat Agentura BYTÍ Záhady-Zdraví.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference