mapa stránek || vyhledávání

Hallelujah

Raffael Santi - Zázračný výlov ryb (1515)

Ježíš s učedníky v rybářském člunu, výřez z obrazu Raffaela Santiho (1483-1520).

V dnešní společnosti lze svobodně chápat, zda člověk ve svém životě potřebuje učitele a že, v případě souhlasu, jeho role předávání – zprostředkování informací je nezastupitelná. První krůčky a první slova učí ty nejmenší děti jejich rodiče a postupně přicházejí další a další lidé, kteří předávají další a další vědomosti. Přes ty přichází přijetí tzv. objektivních faktů v tomto hmotném světě. Postupně umíme pojmenovat věc i abstraktní pojmy. Že je to správně, o tom se dá těžko ve světě iluze pochybovat. Pampeliška je pampeliškou, emoční chování souseda, který řve v prudkých hádkách na manželku, nelze neslyšet. Je ale i faktem, že učitelé mohou ovlivňovat svoji výukou i negativně a do jisté, možná i značné míry, se tak děje. Manipulace, která vychází ze záměrných lží s úmyslem získat něco navíc na úkor jiného, to je ve světě častým jevem. Dokud žák nezíská trvalou schopnost vlastního úsudku, rozlišování a dokud nepochopí, kde je pravé poznání, do té doby může být pod vlivem i ne zrovna čistých záměrů „učitelské“ vrstvy. Ty uvozovky proto, že může jít i o sofistikovanou manipulaci s lidmi přes sdělovací prostředky a různá informace zprostředkující média. Působit „podprahově“ na nízké pudy, které v nás lidech existují.

Známá zkouška manipulace v „ostrém“ provedení pochází z USA z doby, kdy existoval jen rozhlas? Adaptace rozhlasové hry, vysílané v hlavním čase, kdy její součástí bylo přerušení vysílání a přímý přenos z přistání mimozemšťanů a jejich nepřátelské chování, které bylo popisované „na živo“ reportéry. Tisíce lidí tenkráte podlehli manipulaci, protože nešlo rozlišit, že se jedná o hru a šířila se panika a chaos a strach.

Dovolím si nyní jedno /pro mne/ významné moudro:

„Tento svět není stálý a právě takové jsou i všechny světské věci. Moudrý člověk je ten, který pochopí tuto prchavou a proměnnou přirozenost světa a všech věcí, které ke světu náleží, a snaží se co nejlépe využít svého lidského těla pomocí koncentrace a meditace ke službě Nejvyšší bytosti. Tak získá užitek ze všeho, čím jej Stvořitel ve své milosti obdařil a přivede tak svoji duši – onen vzácný klenot, podstatu všeho – do jejího pravého domova.“

Když ale člověk nepochopí a nesnaží se o tu nejvyšší službu, je v jistém zajetí, v sítích manipulace s cílem nabídky falešného pozlátka; žij přece, raduj se tu, pracuj a poslouchej, tvoř „hodnoty“ a také je konzumuj, buď na světské lodi a na konci tě čeká? Dosadit si lze snad již jen tu smrt, že? Nabízí se jednoduchá otázka. Získáme tím životem světským ten užitek z moudra, rozmnožíme snad svoje hřivny a dostaneme se do vyšší úrovně?

Jistý pozemský učitel dá v tomto systému žáku oprávnění, že se stane obráběčem kovů, že je kadeřníkem či správcem počítačových sítí, politikem, sportovcem či umělcem. Takříkajíc, po závěru výuky je vyslán do světa a…., starej se.

Mám-li duši a věřím na ni jako na pravou podstatu Boha v sobě a znám-li Ježíšovo „Nikdo nepřichází k Otci, než skrze mne. Kdybyste znali mne, znali byste i mého Otce.“, tak usiluji o to, aby tento klenot vystupoval do svého pravého domova.

Často jsem tu popisoval v různých článcích funkci mysli, toho nástroje negativní síly v nás, která nás /duši/ tu nesčetnými přáními, touhami a upnutím se na pomíjející život udržuje v koloběhu tzv. vývoje. Je nutné prožít vše, co odráží, jinak řečeno, co přináší naše úroda z dřívějšího konání. Není to nic jiného než tak často diskutovaný karmický zákon. Jak se vymanit, dobrovolně, ale vždy individuálně? Jde to? Ano, prosit v tiché modlitbě o setkání s učitelem. Mysl ho bude vnímat jako člověka ve fyzickém těle. Náš zrak je oklamaný závojem mysli a těla a zrovna takoví jsou učitelé. I ten vymodlený pravý učitel je z masa a kostí. Nevyučuje nás rozkvetlý tulipán či moudrá liška. Jeho výuka je však vedena zcela jinak. Bůh sám musel na sebe navléci lidské tělo, aby mohl na tomto světě vykonat poslání Syna – Boha a potkat se s těmi jedinci, kteří již dospěli k té nejvyšší části v žití v pozemském plánu a kteří jsou připraveni na vstoupení do svého nitra. Jen tam a nikde jinde probíhá ta pravá výuka. To je to čištění poháru. Ten Syn je tím pravým učitelem a v každém okamžiku je přítomen na této planetě aby učinil zadost svému poslání. Ježíš Kristus přes evangelistu Jana říká, že dokud je na světě, je nutné konat, protože On je světlo světa. Říká tím, dokud jsem v tomto fyzickém světě, dokud jsem živý, dokud je den, mohu vám předávat učení, nauku, radit vám. Jak přijde noc, nebude již moci nikdo pracovat. To světlo má více významů. Hlavně však nabádá, abychom za života pracovali na své Cestě poznání, hledali to pravé Světlo v nás.

Hallelujah. Děkujme Pánu a chvalme jeho Syny, kteří přicházejí proto, aby lidi učili.

Vnímavý člověk si může položit otázku. Proč lidé konají činy a skutky proti sobě? Proč si ničí životní prostředí, proč ničí životy jiných tvorů, proč se sami mezi sebou zabíjejí? Jaké pohnutky, jaká moc je hnala a stále žene na bitevní pole, kde se sekali, stříleli, jaká moc žene ty, kteří olupují, okrádají v tom zájmu, aby se měli dobře, lépe, žili okázale, ukojili své vášně, chtíče a chtivost?

Evangelista Matouš v Novém Zákoně, kapitole 13 – 44 až 46 píše podobenství Pána Ježíše:

„Nebeské království je, jako když člověk najde poklad ukrytý v poli. Znovu ho ukryje a pak jde, s radostí prodá všechno, co má, a koupí to pole. Nebeské království je, jako když kupec hledající krásné perly najde jednu velmi vzácnou perlu. Jde, prodá všechno, co má, a koupí ji.“

Jak by se zachovala většina lidí – najde poklad a vezme si ho! Nic však není zadarmo. Ten, kdo měl či má pravého učitele, ví, že takovéto jednání se neslučuje s čestným a spravedlivým žitím života. V dalších verších 47 – 50 popisuje Matouš slovy Ježíše „Skonání věků“. Je to den soudu, který u každého člověka probíhá opět individuálně ve chvíli jeho smrti. U soudu je kontrolován náš karmický účet, zvažovány naše činy, stavěny dobré proti špatným. Potom podle výsledného poměru jsme posláni na místo, kde bude možné nejlépe uspokojit naše přání a sklidit tak, co jsme zaseli. Máme-li však učitele, který nás naučí, jak vstoupit do svého nitra, jak umírat každý den při této pravé výuce, máme ten pravý poklad. Dostat se s učitelem za právě probíhajícího života do království nebeského, to je obrovský dar. Je to dar, který působí jako ten kvas /Matouš 13:33/, je to Milost Mistra, Syna, Učitele. Z malého kousku kvasu či i z toho nepatrného semínka může vzniknout chléb či vyrůst strom poznání. Je v našem nitru.

Hallelujah. Opravdu děkujme a chvalme. A neobávejme se změn v hmotném světě. Ať již působí čímkoliv a jakkoliv. Buď vůle Tvá, Pane. Tak se někteří modlíme. Lidé se rodí, umírají a nejedna civilizace beze stopy a nenávratně zmizela a kolik jedinců v ní si mohlo mylně myslet, že jsou věční. Život u Boha je však věčný. Za sebe – o ten usiluji s láskou a oddaností a děkuji svému Učiteli.
 

Václav Žáček /Venda/
Z učení Mistrů, z učení Slova, z moudrých knih a vlastních zkušeností.
 

Poslední články autora:


hodnocení: 4
hlasů: 9
Tisk Tisk
Všechny komentáře jsou schvalovány administrátorem. Z tohoto důvodu mohou být zveřejněny se zpožděním od několika minut do několika hodin. Odstraňovány jsou komentáře obsahující vulgarismy, spam, invektivy, apod.

167 komentářů

Přidat komentář
 1. Lojzo, studenti medicíny studují nemoce ne proto, aby byli nemocní, ale aby léčili jiných. Zkoumají léky (drogy) ne proto, aby je samy konzumovali, ale aby pomáhali jiným se zbavit nemocí. Jednou položil jeden Lojza jednomu moudrému otázku, zda jeho nikdy nenapadnou hloupé myšlenky. Ten odvětil: – „Ale jistě, že napadnou a spoustu. Ale nikdy je nevyslovím, nebo nenapíšu. Moje autocenzura to nedovolí“. Skus to taky tak dělat…

 2. Jak říká Forest Gump: Pro hloupého je každý hloupý.

  A drogy zbavují člověka svobodné vůle – proto přes ně cesta k Bohu nevede.
  (Tvorů – strojů, kteří by milovali Boha bez svobodné vůle, si může Bůh stvořit, kolik chce. Takový vztah se ovšem s láskou ze svobodné vůle vůbec nedá srovnat.)

  1. ad.: Takový vztah se ovšem s láskou ze svobodné vůle vůbec nedá srovnat.

   JK,
   není toto zrovna hloupost, co jste napsal? Jestliže cílem je zamilovat si Boha ze svobodné vůle, tak žádnou svobodnou vůli nemám, protože (dle Vás), cílem bytí je zamilovat si Boha. Jinou možnost nemám. A kdo je tady tedy hloupý?

  2. Lojzo,

   nemusí z vás ven všechno, co vás napadne (přestože k tomu máte svobodnou vůli).

   …žádnou svobodnou vůli nemám, protože (dle Vás), cílem bytí je zamilovat si Boha. Jinou možnost nemám…
   Různé úrovně bytí jsou plné lidí, kteří ze své svobodné vůle nemilují Boha – ostatně, vždyť vy sám taky.

   Ano, cílem bytí je zamilovat si Boha ze svobodné vůle, ale mnozí tento cíl právě ze své svobodné vůle zavrhují. A raději si k takovému konání nacházejí tisíce výmluv, argumentů i cestiček – samozřejmě prostřednictvím vlastní svobodné vůle.
   Nicméně, má to tak být, protože jak říká Jára Cimrman: Je nutno prozkoumat i cestičky, kudy ne.

  3. @ – A drogy zbavují člověka svobodné vůle – proto přes ně cesta k Bohu nevede.

   +1! Veškeré drogy jsou jen „únik“ a „berle“. Před Bohem, před společností, v konečném důsledku před sebou samým. Fór je v tom, že ještě nikdo nikdy před sebou samým a svými skutky, neunikl a neutek. Spravedlnost je někdy prapodivně složitá, ale existuje.

  4. Drogy i ty legální se berou zejména z pesimizmu, když se lidem nelibí co prožívají a tak z toho chtějí utéct, nebo si to aspoň trochu zmodifikovat. Ten pesimizmus prožívají lidé ze své svobodné vůle, tedy pokud mají pravdu ti, co si myslí, že jí lidé mají. Jak jinak by se pesimizmus vzal? Že by byl dán v genech a tedy nad ním nebyla vědomá kontrola? Babo raď.
   Látka ze žáby 5-MeO-DMT ukáže uživateli, že je vším, úplně zmizí subjekt – pozorovatel a je najednou nedílnou součástí objektu-pozorovaného. Následuje návrat do této reality a ztotožnění se s tělem a zpracování toho mimořádně silného zážitku. Z podstaty zde nevzniká závislost a tento prožitek člověka naopak osvobozuje a zbavuje i případných závislostí.

  5. ad.
   „… Fór je v tom, že ještě nikdo nikdy před sebou samým a svými skutky, neunikl a neutek. Spravedlnost je někdy prapodivně složitá, ale existuje….“

   A spravedlnost přichází, když ji člověk nejméně očekává, neboť nevědomý člověk ani netuší, že jeho nespravedlivé skutky i mysl, spravedlnost přinesou, aby mysl uvedla na pravou míru a změnila i skutky

 3. EDITOVÁNO ADMINISTRÁTOREM: Obsah komentáře byl vymazán, protože porušoval zásady věcné a slušně vedené diskuse.
 4. EDITOVÁNO ADMINISTRÁTOREM: Obsah komentáře byl vymazán, protože porušoval zásady věcné a slušně vedené diskuse.
 5. @ – Abstraktní inteligence

  Ohóóó! Abstraktní inteligence, Hvězdičko, to chcete asi moc a přespříliš.:-)

 6. @ – 1.Pojem (od pojímat)

  Jistě a naprostý souhlas. Ale „nad tím vším“ je ještě Logos.

  „Logos je „kechórismenon“, tj. je oddělený od všeho, proto se setkává v Platónově filosofii s chórismem (tím, co odděluje pojem od ideje). „Kechórismenon“ je místem mezi póly, je vibrujícím šípem v Artemidině luku, je setkáním s bytím samým.“ – říká Anna Hogenová.

  http://www.vhled.cz/Archiv/Casopis_Vhled%28cislo2%29/Vstupni_stranka/Konecne_a_nekonecne/AHSoubor1.html#1

  Připouštím, že to je úplně jiný level, než štěky typu POJMY NEJSOU DOJMY. Přísně vzato, definic je všude jak nasráno, ale faktem je, že jednoduchý pojem neexistuje.

 7. EDITOVÁNO ADMINISTRÁTOREM: Obsah komentáře byl vymazán, protože porušoval zásady věcné a slušně vedené diskuse.
 8. @ – pesimizmus prožívají lidé ze své svobodné vůle

  Tvl., tak pesimizmus prožívají lidé ze své svobodné vůle, no to jsou mi vjecy. Blázinec hadr…

 9. Milenium 30.5.2018 (19:22)
  Látka ze žáby 5-MeO-DMT ukáže uživateli, že je vším, úplně zmizí subjekt – pozorovatel a je najednou nedílnou součástí objektu-pozorovaného.

  Takže by stačilo, aby všichni si olízli žábu a máme ráj na Zemi. Konečně nějaké konkrétní řešení, jak vybudovat novou, lepší civilizaci.

 10. JK 30.5.2018 (14:26)
  Ano, cílem bytí je zamilovat si Boha ze svobodné vůle,

  Představte si, že máte budovu, která má jen jediný východ. Když chci opustit tuto budovu, musím projít tímto východem, jinak to nejde. Ale podle Vás se musím svobodně rozhodnout, že tímto východem chci projít. Až pak je to správně. Na to už nemám slov.

  1. Lojzo, skrátka tenhle svět je jeden veliký blázinec z kterého existuje únik jenom skrze mystiku, tělesnou smrt, nebo možno i tu žabí drogu, kterou když ten experimentátor užil, řekl, že „všechno je jinak“.
   Otázkou je, co by nastalo v případě, kdyby vědci onu drogu dokázali vyrobil ve velkém a použili by ji na převýchovu nepoddajného lidstva???

  2. Lojzo,

   …Představte si, že máte budovu, která má jen jediný východ…

   Máte velmi špatnou představu a jste špatným pozorovatelem dokonce i vlastního života.

   1) Ta budova je sama o sobě bludištěm.
   2) Ta budova má spousty východů – ale jenom jeden vede ke správnému cíli. Je na něm nápis jak stodola, ale kdo by mu věřil, že? Zvlášť když vedle je Las Vegas…
   Když lidé nakonec vyjdou nesprávnými východy, zjišťují, kde se vlastně ocitli a že to vlastně nechtěli. Proto se pak vydávají na různá vnější putování a hledání vlastních „zkratek“, přičemž někteří se do budovy – pro nalezení správného východu – vracejí.

   A to všechno jsou příběhy a bez nich by nebyly zkušenosti.

  3. ad: Ano, cílem bytí je zamilovat si Boha ze svobodné vůle,

   odporuje větě

   ad: 2) Ta budova má spousty východů

  4. Z článku:
   http://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2006110002

   Pragmatická realita každodenního života, svět hmotných objektů a oddělených bytostí se jeví jako přelud. Identifikace s tělesným já mizí nebo je značně omezena. Jedinou pravou realitou je zásadní všeprostupující harmonická jednota všeho bytí. Pojetí lidské existence jako nesmiřitelného boje o přežití ustupuje novému obrazu života, vznešenému projevu kosmického tance či božské hry.

   JK, čtete dobře? HRY!!! Hry s nulovým součtem.

  5. Lojzo,

   je až legrační, jak vás vlastní mysl zrazuje skrze vaše slova:

   …harmonická jednota všeho bytí…
   Vy si ji umíte představit bez lásky?

   …ustupuje novému obrazu života, vznešenému projevu kosmického tance…
   To je podle vás nulový součet?

   …či božské hry.
   Bez Boha?

   Ale já tady fakt nejsem proto, abych vám bral hračky – klidně si jděte do… nulového součtu.

  6. ad.:…harmonická jednota všeho bytí…
   Vy si ji umíte představit bez lásky?

   Samozřejmě!!!!
   Jestliže splyne subjekt a objekt, tak zmizí i láska, protože není koho milovat.
   Ale taky mě to už nebaví, končím v tomto vlákně.

  7. ad/ „Jedinou pravou realitou je zásadní všeprostupující harmonická jednota všeho bytí. Pojetí lidské existence jako nesmiřitelného boje o přežití ustupuje novému obrazu života, vznešenému projevu kosmického tance či božské hry.“

   Lojza čerpá z Matrixu 2012: – tady – http://www.matrix-2012.cz/index.php/sekce-a-odkazy/rzne/1007-zajimave-vyzkumy-o-podstat-hmoty

   Pan Grof je velmi chytrý muž. Jeho výzkum halucinogenních drog a jejich vliv na lidské vědomí je tak trošku slepou cestou, byť velmi slině působí na city, emoce, představivost člověka…. .

   Pane Lojzo, Vy můžete zkusit vlastní cestu. Ne jenom číst. V ní je pokrok a Pravda. Pan Grof /zrovna jako i jiní / Vám jen pomůže se nastartovat. Nemyslím tím ale, že se vrhnete třeba na LSD.

 11. Více jak týden jsem diskuzi nečetl. A tak jsem si teď pro sebe shrnul témata diskuze k mému článku, který měl jistý záměr. Vyjadřuje jej sám jeho název.

  Jistou a jasně shrnující parafrázi tu vytvořil na den dětí JK:
  …….kdyby ses vpravdě znala, vpravdě bys znala i mne.
  A věděla bys, kdy, komu a co říci.
  A věděla bys, že spousty slov nejsou zapotřebí k Pravdám,
  nýbrž k co nejrafinovanějším lžím.
  Což je Pravda.

  Děkuji mu za to. Psal to jisté paní, ale má to, podle mne, obecnou platnost.

  V článku oslavuji roli Učitele /nejen/. Kdysi jsem tu napsal, že fyzické tělo Mistra umírá – ti však, kdo přijmou tělo a krev Mistra, jako to učení, jako to, co v nich zpřístupňuje poznání Slova v jejich nitru, podstatu tvůrčího principu emanace Ducha svatého – jej budou následovat a on je již neopustí.

  Proč o Pravdě psát romány, ještě s používáním cizích jazyků s podivnými změnami výkladů v překladech, které již byly dávno učiněny, když sama Pravda je prostá. Její opak je nástrojem Síly, výstižně nazvanou jako tou negativní či ďábelskou. Ano, někteří lidé i tady ten protipól v sobě mají jako dominantní.

  Vše, co tu prožíváme pochází z duality zdejšího světa a na vlnách této duality se člověk zmítal a zmítat se bude. Ty vlny mají různou výšku a moře lidských potřeb zná tisíce odstínů. Pravdou je, že se má člověk, který pochopí prchavou a proměnnou přirozenost světa a všech věcí, které ke světu náleží, snažit co nejlépe využít svého lidského těla pomocí koncentrace a meditace ke službě Nejvyšší bytosti. Tak získá užitek ze všeho, čím jej Stvořitel ve své milosti obdařil a přivede tak svoji duši – onen vzácný klenot, podstatu všeho – do jejího pravého domova.

  1. Vendo,
   projevil sis jako obvykle svou sebelítost,pokrytectví,otroctví svých představ a domněnek.

   To,co máte s JK společné je to,že před vás oba stačí nalít trochu smetany a už z vás leze špína a pomluvy.Jenže to,po čem vaše temné já touží,ode mne nedostanete.Sami v sobě hledejte
   ztracený poklad,který vás zasytí.Oba máte nemocné city,ubíjené vaší vlastní arogancí.
   A to jen pro svou vlastní zaslepenost.Sami ve své nevědomosti útočíte na Ducha Svatého,
   Soucit,Pravdu.A tak se není čemu divit,že se od vás odvrací.

   Najdete Ji jen a jen v sobě.Nikde jinde.Pak se Jí nejprve omluvte a pokloňte.

   Otcova slova:
   „Jistotu zde mají jen ti,co si se Mnou srdcem uvědomili,
   že si tu se Mnou o svou samostatnost zabojovat přišli
   a důsledky svých činů se snášet naučili.
   Důsledkem toho,že se Mi na odpor postavili,
   tak dlouho si tu zůstali,pokud se sami se Mnou,
   jejich Matce neomluvili a nepoklonili,
   že svá srdce s rozumem a vzájemně Láskou nespojili.“

  2. Pravdu si nejde osvojit žádným učením od žádného mistra. Ta se získává mystickým zjevením. Tak tomu bylo vždy a tak tomu bude i v budoucnu!

  3. “ Pravdou je, že se má člověk, který pochopí prchavou a proměnnou přirozenost světa a všech věcí, které ke světu náleží, snažit co nejlépe využít svého lidského těla pomocí koncentrace a meditace ke službě Nejvyšší bytosti.“

   Co se myslí onou službou Nejvyšší bytosti? Je to jakési mystické vytržení? Je to chvála oné Bytosti v modlitbě? Pochybuji, že ona Bytost o takovou chválu stojí. Domnívám se, že více stojí o to, aby se člověk řídil jejími slovy, jak o tom píše Matouš v evangeliu 7,21-22:

   „Ne každý, kdo mi říká ‚Pane, Pane‘, vejde do království nebeského; ale ten, kdo činí vůli mého Otce v nebesích. Mnozí mi řeknou v onen den: ‚Pane, Pane, což jsme ve tvém jménu neprorokovali a ve tvém jménu nevymítali zlé duchy a ve tvém jménu neučinili mnoho mocných činů?‘ A tehdy jim prohlásím: ‚Nikdy jsem vás neznal; jděte ode mne, kdo se dopouštíte nepravosti.‘ “

   Co to obnáší činit vůli Otce v nebesích? V Písmu je celá řada doporučení, které jsou vlastně návodem, jak žít – jak se chovat v určitých situacích. Bible však neobsahuje úplný katalog situací, které mohou člověka potkat. A tak není úplně jednoduché poznat, co je v nějakém konkrétním případě Boží vůle. Z tohoto hlediska má smysl znovu a znovu bádat a mluvit o Pravdě (správnosti počínání), neboť Pravda má obrovské množství „odstínů“.

  4. ad/Co se myslí onou službou Nejvyšší bytosti? Je to jakési mystické vytržení?

   Pokud bych souhlasil s pojmenováním „mystické vytržení“, tak to není. Dostat se do něj je dar, ne služba.

   ad/Je to chvála oné Bytosti v modlitbě?

   Souhlasím, ona Bytost chválu nepotřebuje. Co potřebuje? Trochu jsem to vyjádřil v jednom mém článku /měl další rozvinutí v pokračováních/: https://hledani.gnosis.cz/slabikar-duchovniho-zivota-1/

   Úryvek:
   ……….umění správně rozlišovat. Svádět boj o vnitřní rovnováhu. O ovládnutí emocí tak, aby ony neurčovaly míru opaku rovnováhy, míru chaosu. Je dobré pěstovat si pro tento účel sebedotazování. To je nutné pro naši rovnováhu a ta pak vede k dosažení sebepoznání. Co je to ta skutečná vnitřní rovnováha? Nějaký poměr mezi tím, za čím se honíme, za čím utrácíme náš vyměřený čas? Odpovědi si musí hledat každý sám. Ale každý člověk je nenajde nijak lehce. Někteří se nechají zmást rovnováhou na povrchu věcí. Chce-li se však člověk osvobodit, chce-li nebýt zajatcem věcí, chtění, chtíčů, s průvodními jevy, jako je hněv, nenávist, sobeckost, musí učinit daleko více kroků, než je nutné pro poznání „povrchu světa“. Opravdové poznání je ryze interní záležitost a je nasměrováno do hlubin našeho nitra. (jde ním za Pravdou) Je to probuzení z iluze světa, poznání, že jsme vlastně nežili, že jsme na nějaké mírně vyšší úrovni, než je ta animální, jen „nějak“ existovali. ………..

   V závěru píšete o Pravdě, o odstínech. Ty však, podle mne, již nejsou tou Pravdou. To jsou již jen lidské /dodatečné/výmysly. V jakém zájmu vznikají, jak jsou prosazovány, jakou mají životnost, pro koho jsou výhodné, pro koho ne,…..atd., to záleží na okolnostech. Pravda je však vskutku jediná.

   Pěkný den.

  5. ad.: Pravda je však vskutku jediná.

   Ta Pravda s velkým P je jako paní Colombová. Nikdo ji nikdy neviděl a nikdo ji nedokázal dosud na těchto stránkách popsat:-))

   (Ač jsem o to mnoho lidí několikrát žádal.)

  6. Lojzo, Vaše povzdechnutí ukazuje, že jste na dobré cestě. Znáte to o hledání, prošení, klepání……?

  7. Lojzo,
   píšete :“Ta Pravda s velkým P je jako paní Colombová. Nikdo ji nikdy neviděl a nikdo ji nedokázal dosud na těchto stránkách popsat:-))“
   Pokud vidím text s velkými písmeny Pravda, Láska, Mistr atd. tak je to jako se slovy v uvozovkách. Autor je bezradný, pod uvedeným pojmem si myslí cosi, když jde do tuhého, tak cosi jiného.
   Bible, na kterou se kdekdo odvolává, ta vystačí s pravdou a láskou a bez Mistra.

  8. Anonyme, nevystačí. Bible, tedy Nový zákon má Mistra. Viz. třeba Jan 13:13.

   Za sebe ještě říkám a již jsem to tu jednomu pánovi vysvětloval. Velká písmena uprostřed věty, jako Slovo, Syn, Láska, Stvoření….atd., to nemá nic s gramatikou, ale s tím, že jsou to slova, podle mne, s neobyčejným významem. Tím je zdůrazněn. A tak k nim tím velkým písmenem vyjadřuji značnou úctu. Jestli Vám to vadí, tak to přehlédněte. Význam slova je tím zachován. Ve Starém zákoně jsou také slova s velkým písmenem, kupř. Zákon, Hospodin, Svatý.

  9. ad.Ta Pravda s velkým P je jako paní Colombová. Nikdo ji nikdy neviděl a nikdo ji nedokázal dosud na těchto stránkách popsat:-))

   (Ač jsem o to mnoho lidí několikrát žádal.)
   ————————————————-
   A jak bys popsal klid a harmonii Vědomí?Ticho lze vyjádřit jen mlčením vně i uvnitř.
   Proto je odpovědí na otázku:Co je to Pravda?,mlčení,ticho.
   ————————————————-

   Je v nás,je všude okolo nás.Komunikuje s tebou každou noc,ale promlouvá k nám obrazovým
   jazykem ticha v symbolech.Proto je také psáno,že Pravda je skryta v sybolech,v sybolické
   řeči ticha.
   To je přesně to,jako bych ti popisovala vůni fialek na tisíc způsobů,ale nepochopíš to,
   dokud si sám nepřivoníš.Vůni si zapamatuješ navždy.
   Úžasné pak je,když se touto harmoií a klidem staneš,protože je tvou pravou podstatou,
   a staneš se tak propojením,sjednocením dvou světů zdánlivě neslučitelných,což je VÍR,kterému se dnes říká víra.Výsledkem je tzv.jednobodová,nikoliv duální mysl,protože tímto vírem dochází k přímému spojení se Zdrojem.

   Tzv. „Einstein–Rosenovy mosty“ jsou zcela reálnou záležitostí,o kterých věděli již naši
   dávní předkové.Toto „spojení“ dostalo však jiná jména např.Thór,Hermes,aj.,v současnosti
   mylně považované za polyteistické božství.Takže to je to,čemu říkám personifikace dějů, a
   které jsou nejen v Písmech popisovány jiným jazykem-obrazovým jazykem,aby byly tyto
   informace zaznamenány pro další generace.

   Díky nepochopení těmto textům je civilizace i kolektivní vědomí tam,kde je.
   Každý text je vícevrstevným záznamem zkušeností.Nejen Starý a Nový Zákon je neskutečně
   obrovskou studnicí poznání.Našeho poznání.Popisuje i to nejdůležitější pro co si sem každý přišel.Popisuje důkladně i 12 základních zkušeností a co z nich vzejde,atd.,atd.Stačí se jen znovu naučit rozumět jednotnému jazyku symbolů.

   Uvedu ti příklad,kam jsme se společně dostali:
   Jedním z Fátimských proroctví je:“V Portugalsku se vždy zachová dogma víry“
   V to je dar Velké Matky,Pravdy.
   Portugale->port/=přístav,útočiště,víko odstranit,zastávka/+gal/=vlna->kmitočet->stojaté vlnění/=>“spojení vírem“=>Einstein–Rosenův most…=> pás z nebes,šnůrka,lano,saidr=>
   kvůli kterému byl pořádán tzv.“hon na čarodějnice“ nevědomými psychopaty

   Namísto porozumění symbolu jména,se rozebírá nynější stát Portugalsko.Zkus si to zadat na
   gůglu a uvidíš sám,co všechno se dá napsat o ničem,od věci,od podstaty.A tak je to se vším.

   Nepíšu zde o svých zkušenostech pro iluzi obdivu,ale abys i ty sám zkusil a sám se přesvědčil,že vše je jinak.
   Spousta lidí má zkušenosti a neví si některé vysvětlit.A tak z obav zesměšnění raději mlčí,
   anebo jim málokdo rozumí.A nejhorší jsou zaslepení zastrašovací agresivní psychopati,
   kteří si sami Lásku ve svých srdcích zabili a myslí si,že ji mohou zneužívat u druhých.
   Tam,kam by však chtěli,se násilím nedostanou,ale ponesou tvrdé důsledky dál.O nic lépe na tom
   nejsou hloupí posměvači nebo ti,co tají zkušenosti před druhými.Otec jejich pozornost
   vždy odvede jiným směrem.

   Když je toto spojení trvalé,tak sis splnil svůj cíl.Ať jsi,kde jsi,vždy budeš mít svůj
   bod/kuličku vakua/ spojení se s Vědomím,Otcem-Matkou.

  10. ad.: Ať jsi,kde jsi,vždy budeš mít svůj bod/kuličku vakua/ spojení se s Vědomím,Otcem-Matkou.

   Já bych chtěl mít kuličku vakua pro spojení s celým vakuem:-)

  11. ad. „Já bych chtěl mít kuličku vakua pro spojení s celým vakuem:-)…“

   To je krásná touha. Jako že ET volat Domů, Domů,… Následuje snad už jen Bytí :-)

  12. Vendo, Hospodin je jméno asi jako Kristus nebo Venda, takže s velkým H.
   Mistr s velkým M v bibli je a nahrazuje pojem Kristus, čili jméno.
   http://www.biblenet.cz/app/bible/search?phrase=Mistr&search=Hledat
   třeba
   Matouš 23, 8 Vy však si nedávejte říkat ‚Mistře‘: jediný je váš Mistr, vy všichni jste bratří.
   Nahum 3, 4 To všechno pro mnohá smilstva Nevěstky, přesvůdné mistryně kouzel. Svým smilstvem kupčí s pronárody, svými kouzly kupčí s čeleděmi.
   Takže máme i Nevěstku s velkým N, což asi nebude výraz toho, že co píšete :“s tím, že jsou to slova, podle mne, s neobyčejným významem. Tím je zdůrazněn. A tak k nim tím velkým písmenem vyjadřuji značnou úctu.“
   Pravdu s velkým P ani Láska s velkým L jsem v Bibli nenašel
   http://www.biblenet.cz/app/bible/search?phrase=Pravda&search=Hledat
   Sírachovec 27, 9 Ptáci si usedají k odpočinku při sobě rovných a pravda se druží s těmi, kdo o ni usilují.
   http://www.biblenet.cz/app/bible/search?phrase=L%C3%A1ska&search=Hledat
   Přísloví 10, 12 Nenávist vyvolává sváry, kdežto láska přikrývá všechna přestoupení.

  13. Zdravím, Pardale. Vidíte, oslovuji Vás Pardale, ne pardále, jak si tu kdosi v minulosti, k Vaší nelibosti, dovolil.

   Děkuji za poučení. Jsem zase o kousek dál, díky Vám, Pardale. Obzvláště ten Hospodin. Tam jsem nepřemýšlel, uznávám. Wikipedie k tomu uvádí i toto „Pochází ze staroslověnského běžného slova gospodъ a ruského господин, česky „pán“. Výraz „Hospodin“ je nepřesný, protože v doslovným překladu to je pouhý titul někoho, kdo se stará o hospodářství nebo spravuje nějaký úřad na statku, či oblast s hospodářstvím a podobně, ale ne vlastní jméno. Tento výraz však nemůže ani přesně nahradit význam Božího jména, které totiž znamená „Prokáži se být tím, čím se prokáži být.“ (2. Mojžíšova 3:14) [2] [3]. „Hospodin“ je také pouhá přezdívka, která ale jak je psané výše, nemůže přesně vysvětlit význam Božího jména. Touto přezdívkou neboli titulem bychom pak, ale akceptovali pouze to, že někdo má nárok hospodařit na něčem, či s něčím. Ale nemohli bychom pod touto přezdívkou, či titulem zjistit přesně zda má daný „hospodář“ schopnosti a sílu na vykonání dané práci.“
   Nic to nezmění na tom, že Hospodina ve Starém zákoně plně uznávám.

   Reagoval jste na můj malý příspěvek, kde jsem napsal: „Velká písmena uprostřed věty, jako Slovo, Syn, Láska, Stvoření….atd., to nemá nic s gramatikou, ale s tím, že jsou to slova, podle mne, s neobyčejným významem. Tím je zdůrazněn. A tak k nim tím velkým písmenem vyjadřuji značnou úctu.“

   Povšimněte si, Pardale, toho zdůraznění – podle mne. A také té moje velká úcta.

   Nevěstka je Negativní síla.
   ad/“Takže máme i Nevěstku s velkým N, což asi nebude výraz toho, že co píšete :“s tím, že jsou to slova, podle mne, s neobyčejným významem. Tím je zdůrazněn. A tak k nim tím velkým písmenem vyjadřuji značnou úctu.““

   A tady jste to „podle mne“ pochopil.

   Jen tak mimochodem a na závěr. Ta Nevěstka je v každém z nás. Je to naše někdy proradná mysl, v evangeliích se tato síla nazývá různě – Satan, Belzebub, Ďábel, Kníže světa, Zloduch…atd..

   Slovo Láska a Pravda má, podle mne v duchovním životě, v jeho žití, obrovský význam. Proto tam, kde tuto Lásku a Pravdu „popisuji“, používám velká písmena. Například láska k penězům není tou pravou Láskou.

   Včera jsem napsal – „Za sebe ještě říkám a již jsem to tu jednomu pánovi vysvětloval.“ Věřil byste mi, že jste to byl Vy, Pardale? Již jsme si psaní těch velkých písmen jednou spolu vysvětlovali.

   Mějte se hezky.
   Václav

  14. Vendo, vím, že jste to vysvětloval, nedělám si archiv příspěvků, ale vím to. Vysvětloval neznamená, že vysvětlil.
   Původně se řešilo Pravda a Láska s velkými písmeny, ne vlastní jména a jména je narazující.
   Dále jste přehlédl podstatné, co jsem psal
   Matouš 23, 8 Vy však si nedávejte říkat ‚Mistře‘: jediný je váš Mistr, vy všichni jste bratří.
   Takže označení Mistr pro nějakého indického protagonistu, kterého uznáváte je vaše věc, ale bibli to přímo odporuje.Takže se sní kvůli tomu neohánějte.

  15. Zapomněl jsem se podepsat, takže znovu
   Vendo, vím, že jste to vysvětloval, nedělám si archiv příspěvků, ale vím to. Vysvětloval neznamená, že vysvětlil.
   Původně se řešilo Pravda a Láska s velkými písmeny, ne vlastní jména a jména je nahrazující.
   Dále jste přehlédl podstatné, co jsem psal
   Matouš 23, 8 Vy však si nedávejte říkat ‚Mistře‘: jediný je váš Mistr, vy všichni jste bratří.
   Takže označení Mistr pro nějakého indického protagonistu, kterého uznáváte je vaše věc, ale bibli to přímo odporuje.Takže se biblí kvůli tomu neohánějte.

  16. Anonyme alias Pardale, nechce se mi zabředávat do nějaké plané diskuze.
   Vy máte svůj názor, i já hledám poznání. V učení jsem říkal šéfovi na dílně – pane mistr, teď oslovuji Mistra Mistře. Píši tak i o Ježíšovi Kristovi.

   Zrovna tak byste mohl rozebírat Otec – otec. Či Zákon – zákon nebo Svatý – svatý. Proč si kněží nechají říkat „otče“…..atd. Jsou prostě jisté výrazy, i v Bibli, kde je z jistých důvodů bylo použito překladateli velké písmeno. Proč o tom diskutovat? A za sebe jsem Vám sdělil, kde a proč používám velké písmeno – zdůrazňuji, je to podle mne a nikomu nevnucuji, aby to uznával Ostatně, i to jsem v tom příspěvku, na který jste zareagoval, sdělil jasně. Doslova jsem včera nějakému anonymovi napsal:“Jestli Vám to vadí / ta velká písmena/, tak to přehlédněte. Význam slova je tím zachován. “ A to samé platí i pro Vás.

   Mějte se hezky a vězte, že Mistr Ježíš byl Učitel, Rádce, Slovo vtělené do lidského těla.

   Václav

  17. Vendo, to je hezký závěr : význam slova je tím zachován.
   Z čehož plyne, že psát slovo pravda je stejné jako Pravda, čili s velkým písmenem nevyjadřuje obsahově nic navíc. To ale popíráte tím, že tomu přikládáte zvláštní úctu. Prostě pravidla čehokoliv včetně českého pravopisu jsou od toho, aby se porušovala.
   Píšete 5.6. :sama Pravda je prostá. Její opak je nástrojem Síly, výstižně nazvanou jako tou negativní či ďábelskou.
   Takže opakem pravdy je síla a já myslel že opakem pravdy je lež.
   Prostě jsme znovu v době obrozenecké, tvoří se nové významy slov a pojmů. Prvku fosfor říkali obrozenci kostík.
   Nu jak píšete jdu se :“ snažit co nejlépe využít svého lidského těla pomocí koncentrace a meditace ke službě Nejvyšší bytosti. “
   Jdu to sdělit spřízněné bytosti manželce, která soudí, že mé lidské tělo se má dnes koncentrovat na posekání zahrady.

  18. ad/Z čehož plyne, že psát slovo pravda je stejné jako Pravda, čili s velkým písmenem nevyjadřuje obsahově nic navíc.

   Ale to si myslíte Vy. Když napíši Pravda, je to něco jiného než pravda. Ale pro toho, kdo nerozliší tím velkým písmenem mnou označený hlubší význam, je to pak skutečně fuk.

   Anonyme, jste tu dlouho, krátce, nevím? Ale číst neumíte. Napsal jsem : „Její opak je nástrojem Síly, výstižně nazvanou jako tou negativní či ďábelskou.“ A Vy mi podsouváte, že jsem napsal, že opak pravdy je síla – doslova Vás cituji „Takže opakem pravdy je síla a já myslel že opakem pravdy je lež.“ A jestli je Vám to jedno, nástroj Síly nebo Síla, tak je mi líto Vašich malých rozlišovacích schopností, které by byly evidentní nejen při čtení, ale při chápání přečteného.

   Věřte mi ale, prosím, že nejste sám, kdo tady nechápe.

   Pěkný den.
   Václav

  19. Vendo, Vy se svými argumenty pobijete sám.
   „Když napíši Pravda, je to něco jiného než pravda.“
   “Jestli Vám to vadí / ta velká písmena/, tak to přehlédněte. Význam slova je tím zachován.“
   Závěr je předvídatelný, založíte novou linii diskuze.

  20. ad/ zdůraznil jste ode mne – „Jestli Vám to vadí / ta velká písmena/, tak to přehlédněte. Význam slova je tím zachován.“ Ano, to jsem napsal Anonymovi 6.6.2018 (11:01)

   Přesně tak. Když Vy, Pardale, nechápete, proč používám u některých slov velké počáteční písmeno / tady u slova Pravda /, tak jestli Vám to vadí, tak to skutečně i Vy přehlédněte, nevšímejte si toho. Ten význam slova pravda je zachován. Z mého poznání Pravdy je v tom ale pravém vnímání jistý rozdíl, který všichni nemohou /ještě / poznat = rozlišit. Odkázal bych Vás na některé mé články od 5.11.2017 do 22.3.2018, kde vysvětluji jistý postup….. . Ale bylo by to /asi/ ještě i zbytečné.

   Ještě byste mohl cítit, že jsem na Vás v níže uvedené informaci od Vás nereagoval :“Dále jste přehlédl podstatné, co jsem psal
   Matouš 23, 8 Vy však si nedávejte říkat ‚Mistře‘: jediný je váš Mistr, vy všichni jste bratří.
   Takže označení Mistr pro nějakého indického protagonistu, kterého uznáváte je vaše věc, ale bibli to přímo odporuje.Takže se sní kvůli tomu neohánějte.“

   Ono není na co. Vše, co jsem chtěl Vám říci, jsem řekl /napsal/. Dalo by se vysvětlovat proč Syn, ne syn, což má vztah k Mistru, jako Božímu Synovi. Nebyl jen jeden, ale i to bylo předmětem mnoha mých článků a diskuze. Proč se k tomu vracet.

 12. ad.:
  „…Známá zkouška manipulace v „ostrém“ provedení pochází z USA …“

  Vida, jak jsou lidé, lidstvo, …učenlivé. Dnes to jde i bez ostrých zkoušek, natvrdo.

  Kdysi jsem dostávala pokyny: „Nežvaňte, jste maková, tedy taková, či onaká,…“ Ale také: “ Ty za stojíš, i ty v srdci lásku máš, Nebojujte (v klasickém slova smyslu), energie je všude dost, není nutné ve zlém bojovat a tedy zlo stáhnout na sebe a klesnout na jeho úroveň,…“

  Takže ať již jsme elita, či jelita, pravda je taková, že mnozí jsou, někteří dokonce Jsou v Pravdě. Kdo? Co na tom záleží? Jsou.

  matka

 13. Hvězdičko blýskavá, máš život svázaný s mým, těžko tě získávám lehko tě ztrácím já vím….. . /Petr Novák…../

  Jsme všichni jednotou. Jen si to někteří ještě vůbec neuvědomují. Jejich oči nevidí, jejich uši neslyší. Tak to prostě je. Tzv.vědomá mysl jako vrchol lidské mysli je jim ještě upřena. A to je ještě jen vrchol nepatrný proti možnému vzestupu nad ní.

  V kapitole 7 Matouše /prosím, nedávejte sem na tuto kapitolu ve Vaší případné reakci ty Vaše překlady z pochybných zdrojů / je „O posuzování druhých“. Výživné čtení, doporučuji Vám. Vaše soudy nade mnou, nad JK? K čemu Vám to je? Posiluje to snad nějak Vaše ego?

  Včera tu JK napsal jako reakci na Vás :

  Souhlasím, to vše máš v sobě.
  A nevěř tomu, že když k tobě přijde Satan, že ti řekne: Já jsem Satan.
  Přijde k tobě právě v té formě, která je ti nejpříjemnější.
  Proto se až po ovoci pozná strom.
  A podívej se, jaké ovoce tady rozdáváš: neustálé předvádění se a sekýrování jiných.

  Až v tobě bude opravdu mluvit Otec, uklidníš se.
  A nebudeš mluvit zbůhdarma a budeš vědět, komu, kdy a co říci.

  – – – – – – – – – – – – – –

  Co Vy na to?

  1. ad.Co Vy na to?
   ———————-
   Nic.Svou „odměnu“ jsi opět již „dostal“.

   „Hlupák si nelibuje v rozumnosti, nýbrž v obnažování svého srdce.“

   „Za svými choutkami jde, kdo se zříká druhých, pohotově rozpoutává sváry.

   „Svévolník bude sražen zlem, jež páchá.“

  2. ad. Kdysi, jako puntíku (*) mi kdosi tento verš napsal.
   Tehdy jsem zažila skvělý pocit z toho nádherného daru.
   To znamená, byl mi darován v pravou chvíli a způsobem,
   který mne oslovil.
   Daroval jste tento verš v pravou chvíli,
   a tak, aby člověk, jemuž byl určen,
   se též cítil skvěle, blíže v Jednotě?

   *

  3. Hvězdičko blýskavá….úděl bumerangů dvou je míjení…., tak tě míjím, ať tě někdo lepší má /hepší – na zdraví/, jen ať v tom nejedu já……../Petr Novák…../

   https://www.youtube.com/watch?v=n7fAoLH3nUs

   Paní, Vy se domníváte svým „já“, že když tu zarecitujete z „Přísloví“ 18, 1-3, že Vaše ego bude uspokojeno? Ó, kéž by se Vám tak stalo. To Vám ze srdce přeji. Ale vězte, není tomu tak. Jako každý člověk, malý či větší, holohlavý či vlasatý, nemajetný či boháč, dobrák či lump,….., postupujete k vyššímu poznání. Lidé jsou na cestě. Někdy udělají malý, někdy větší krok. Důležité je se vymanit ze zajetí „lidského myslícího principu“. To Vám ze srdce přeji. A pište, pište a pište. Dělá Vám to dobře a asi Vás to i posiluje, toto ale nevím jistě ??

   Přeji Vám pěkný den a klidné odpoledne v kruhu Vaší rodiny.

 14. Prý: …Otcova slova: „Jistotu zde mají jen ti,co si se Mnou srdcem uvědomili, že si tu se Mnou o svou samostatnost zabojovat přišli…

  To je jedna z rafinovaných lží, která nemůže být od Otce.
  Kdo s Otcem bojuje, není s ním, nýbrž proti němu.
  Jenže Otec a ti, kteří jsou s ním, nebojují – stojí mimo úroveň bojů,
  takže s přehledem dokážou popsat, o co opravdu jde.

  Jednoznačně tam, kde se bojuje, tam je Satan, protože bojovnost je satanská vlastnost.
  Navíc, Satan ji ovládá lépe, než jakýkoli člověk,
  takže žádný z lidí nemůže bojem nad Satanem zvítězit.

  Zvládnout Satana může každý člověk jenom:
  pravdivostí, pokorou a láskou – tedy cestou Ježíše Krista.
  „Já jsem ta cesta, pravda a život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.
  Kdybyste mě znali, znali byste i mého Otce.“

  1. ad.To je jedna z rafinovaných lží, která nemůže být od Otce. Kdo s Otcem bojuje, není s ním, nýbrž proti němu. Jenže Otec a ti, kteří jsou s ním, nebojují – stojí mimo úroveň bojů, takže s přehledem dokážou popsat, o co opravdu jde.

   Lžeš.Protože neznáš sám sebe vpravdě,neznáš vpravdě ani Otce.O Matce ani nemluvě.

   ad.Jednoznačně tam, kde se bojuje, tam je Satan, protože bojovnost je satanská vlastnost. Navíc, Satan ji ovládá lépe, než jakýkoli člověk, takže žádný z lidí nemůže bojem nad Satanem zvítězit.

   Jednoznačně nevíš o čem mluvíš,protože sis ještě nevstoupil na půdu svého nevědomí.
   Není totiž řeč o válce světské,ale o vnitřním boji.A tam se rozhodně setkáš s vlastním
   Stínem.

   ad.Zvládnout Satana může každý člověk jenom: pravdivostí, pokorou a láskou – tedy cestou Ježíše Krista.

   Tímto bojem jsem si prošla.Čeká i na tebe,jako na každého.K tomuto boji budeš potřebovat to,co ti momentálně chybí: mnoho a mnoho lásky bezpodmínečné,soucitu,milosrdenství,
   schopnosti odpouštět, naprosté upřímnosti a schopnosti porozumění.
   Tak jak chceš obstát?
   sat+an= sedm + tři->rozdělení jednoho ducha

   ad. „Já jsem ta cesta, pravda a život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne. Kdybyste mě znali, znali byste i mého Otce.“

   Naprostý souhlas.Zbývá ti jen rozkódovat jméno toho,kdo ta slova skutečně vyslovil.

   P.S.:Chlapče,nakolik máš absenci milosrdenství,soucitu ve svém srdci,nestojíš v Pravdě.
   Nestojíš-li v Pravdě,nejdeš správným směrem.Takže se svými názory na to,co je lež nebo
   pravda neobstojíš.Celá Bible pojednává o vnitřním životě člověka,nikoliv vnějším.
   Proto se nejprve obrať do vlastního nitra a nezdržuj se osočováním a pomluvami.
   A co se týká překladů textů,mám pádné důkazy a mám i klíče.Je jen na Otci,komu a kdy je rozdá.

   Měj se!

  2. Jenom agresivní zaslepená bytost na nízké úrovni (pod vlivem Satana) může na Pravdy reagovat osobními útoky a mít za argumenty:
   …Lžeš.Protože neznáš sám sebe vpravdě,neznáš vpravdě ani Otce…
   …Jednoznačně nevíš o čem mluvíš,protože sis ještě nevstoupil na půdu svého nevědomí…
   …budeš potřebovat to,co ti momentálně chybí…atd.

   Znovu uvádím Pravdu:
   „Kdo s Otcem bojuje, není s ním, nýbrž proti němu.
   Jenže Otec a ti, kteří jsou s ním, nebojují – stojí mimo úroveň bojů,
   takže s přehledem dokážou popsat, o co opravdu jde.“
   Kdo je zaslepený, může sice cákat emoce jaké chce, ale vyvrátit tu Pravdu nemůže.

   Z dalších osočování a nesmyslů vybírám pouze tvrzení:
   …Celá Bible pojednává o vnitřním životě člověka,nikoliv vnějším…
   To je opět rafinovaná lež.
   Cokoli důležitého se uskuteční ve vnitřním světě, musí se uskutečnit i ve světě vnějším. A cokoli se neuskuteční ve světě vnějším, nemá valný význam pro svět vnitřní.
   Asi jako člověk, když nezrealizuje myšlenku, protože nestála za to.

   Kdo opovrhuje hmotou, je stejný blázen jako ten, kdo opovrhuje duchovnem – ty dva světy jsou pevně propojené, jako akce a reakce (která ponouká k další akci).

 15. Co je Pravda?

  (Na úvod předesílám, že velká písmena používám tam, kde chci odlišit mimořádný význam od běžného.)

  Pravda je obalem Moudrosti a Moudrost je obalem Lásky.
  Odtud lze odvodit i definici lži: lež, maskovaná za pravdu, je obalem zpupnosti (zvrhlé moudrosti) a zpupnost je obalem sobectví (zvrhlé lásky).

  Když někdo tvrdí, že Pravda je jen jedna, buď pouze papouškuje, co někde slyšel, nebo je salónním pozérem.
  Velkých i malých pravd je tolik, kolik je velkých i malých lásek a dohromady si je lze představit jako pyramidu.
  Na nejnižších úrovních je pravd nejvíce, ale jsou nejméně svobodné a s nejmenším rozhledem, platné právě pro danou úroveň. (Pravdy vyšších úrovní znají pravdy nižší, ovšem naopak to nefunguje.)

  A vrcholem této pyramidy je Pravda: Bůh je Láska.
  „Kdo ale koná pravdu, přichází ke světlu, aby se ukázalo, že jeho skutky byly vykonány v Bohu.“

  Obecně pak platí, že Pravda je vše, co je neměnné.

  1. ad. „…Obecně pak platí, že Pravda je vše, co je neměnné….“
   snad jen dotaz – i Zlo je neměnné? No, utrpení jej dokáže změnit, byť mnohdy jen dočasně,…

   Co se týká Pravdy – často bývá vysmívána, dohenestována,….

  2. Matko,

   …jen dotaz – i Zlo je neměnné?…
   Vy sama nepochybně víte, že Zlo je proměnlivé. Jediné, co je neměnné, je fakt:
   Zlo existuje. A to je Pravda (která má samozřejmě pravdivý důvod).

   …Co se týká Pravdy – často bývá vysmívána, dehonestována…
   Čekáte snad od Zla něco jiného? (Navíc i přesto Pravda zůstává Pravdou – vždyť je neměnná.)

  3. JK 6.6.2018 (19:58)
   Pravda je neměnná – nač by se měnila, když je Pravdou :-)
   Zlo je proměnlivé, maskuje se všelijak. Jak je tedy rozeznat? Bolí. Proto tedy nepochybně vím. I když někdy mi demaskování trvá. Ale není dobré přistoupit na jeho hrátky. Ubližuje.
   Naštěstí jsou i další možnosti, jak ho rozeznat. Jednak ta proměnlivost, ale také určitá faleš, tedy nepravda, sebenepatrnější faleš napoví, že Zlo není Pravdou, i když má tendence si bezohledně hrát na nejspravedlivější …

  4. ad.: A vrcholem této pyramidy je Pravda: Bůh je Láska.

   JK,
   papouškujete jen křesťanská dogmata, logiku to nemá.

  5. Lojzo,

   list Jakubův 1,17: Každý dobrý dar a každé dokonalé obdarování je shůry, sestupuje od Otce nebeských světel. U něho není proměny, ani střídání světla a stínu.

   Ovšem vy to neuznáváte, neboť jste zauzlovaný sám v sobě
   takže pro vás žádné sdělení nemám.

   Ale některé snad potěší, co jsem našel na internetu:

   Mé dítě,

   Ty mě možná neznáš, ale já o tobě vím všechno (Žalm 139,1)
   Vím, kdy usedáš a kdy vstáváš (Žalm 139,2)
   I vlasy na tvé hlavě mám spočítané (Matouš 10,29-31)
   Byl jsi stvořen k mému obrazu (1. Mojžíšova 1,27)
   Znal jsem tě dokonce ještě dříve, než jsi byl počat (Jeremjáš 1,4-5)
   Utkal jsem tě v lůně tvé matky (Žalm 139,13)
   Ti, kteří mě neznají, o mně říkají nepravdivé a nesprávné věci (Jan 8,41-44)
   Nejsem vzdálený a rozzlobený, ale jsem dokonalým vyjádřením lásky (1. Janův 4,16)
   Toužím po tom, abych tě mohl zahrnout svou láskou (1. Janův 3,1)
   Nabízím ti více, než by ti kdy mohl nabídnout tvůj pozemský otec (Matouš 7,11)
   Protože jsem dokonalý otec (Matouš 5,48)
   Každý dobrý dar, který dostáváš, pochází z mé ruky (list Jakubův 1,17)
   Jsem to já, kdo se stará o zajištění všeho, co potřebuješ (Matouš 6,31-33)
   Můj plán pro tvou budoucnost je vždy plný naděje (Jeremjáš 29,11)
   Protože tě miluji odvěkou láskou (Jeremjáš 31,3)
   Nikdy ti nepřestanu prokazovat dobro (Jeremjáš 32,40)
   A chci ti ukázat velké a podivuhodné věci (Jeremjáš 33,3)
   Jsem pro tebe schopen vykonat mnohem více, než co si vůbec dokážeš představit (Efezským 3,20)
   Jsem totiž ten, kdo ti dodává odvahu a kdo tě povzbuzuje (2. Tesalonickým 2,16-17)
   Jsem také Otec, který tě utěšuje ve všech trápeních (2. Korintským 1,3-4)
   Když tě něco trápí a bolí tě srdce, jsem ti nablízku (Žalm 34,18)
   Jednoho dne setřu každou slzu ze tvých očí (Zjevení 21,3-4)
   Já jsem tvůj Otec a miluji tě stejně, jako miluji svého Syna, Ježíše (Jan 17,23)
   Protože v Ježíši se zjevuje moje láska k tobě (Jan 17,26)
   Ježíš je přesným vyjádřením mé podstaty (Židům 1,3)
   Přišel, aby ukázal, že jsem na tvé straně, nejsem tvůj nepřítel (Římanům 8,31)
   A aby ti řekl, že nepočítám tvé hříchy (2. Korintským 5,18-19)
   Ježíš zemřel proto, abychom se ty a já mohli usmířit (2. Korintským 5,18-19)
   Jeho smrt byla nejvyšším vyjádřením mé lásky k tobě (1. Janův 4,10)
   Když přijmeš dar mého Syna Ježíše, přijímáš mě (1. Janův 2,23)
   A nic tě už nikdy neoddělí od mé lásky (Římanům 8,38-39)
   Ale ptám se: „Budeš ty mým dítětem?“ (Jan 1,12-13)
   Čekám na tebe (Lukáš 15,11-32)

   S láskou, tvůj Otec
   Všemohoucí Bůh

  6. Jk, dovolím si mírně upřesnit či, chcete-li to přijmout, doplnit.

   ad/ Obecně pak platí, že Pravda je vše, co je neměnné.

   Tady, v tomto světě, kde žijeme v našich tělech, podléhá vše změně. Co z toho vyplývá je snadné odvodit.

   Pěkný den.
   Václav

  7. ad.: JK 7.6.2018 (11:26)

   Ale to je dojemné, málem jsem slzu uronil.
   Včera jsem se díval na film Lidice. Hlavní hrdina, kterého hrál Karel Roden, na konci filmu Bibli přiložil do kamen. Asi měl stejné představy o Bohu jako Vy. Možná se dočkáte, že i Vy tu Bibli jednou spálíte – až Vás ta nekonečná láska zklame:-((

  8. Lojzo,

   …Možná se dočkáte, že i Vy tu Bibli jednou spálíte…

   Nesnažte se vkládat do mne vaše trucování proti Bohu, ani vaše zapálení pro pálení Bible.

   A kdybyste uvažoval rozumně, došlo by vám, že lidickou tragédii nezpůsobil ani Bůh, ani Bible, ani jediný člověk milující Boha.

   Byli to vrahouni, kteří neznali Boha a nerespektovali jeho přikázání (obsažené v Bibli).

  9. Lojzo,

   Svobodná vůle je princip, který Otec plně respektuje.
   Jako nemůže být napůl těhotná žena, tak nemůže být ani napůl svobodná vůle.
   Co by to bylo za svobodnou vůli, kdyby Bůh měl zasáhnout a předejít každému zločinu, který si lidé dělají mezi sebou?
   Bůh nepotřebuje ze svých dětí stroje, nebo mazánky, voděné za ručičku.
   (Vy, jako táta, byste takové potomky chtěl?)
   A jak by mohly Boží děti vyrůst v parťáky Boha, bez svobodné vůle?

   Dále vás přenechávám samostudiu, nebo trucování vůči Bohu – podle vaší svobodné vůle.

 16. Vendo,

  …což má vztah k Mistru, jako Božímu Synovi. Nebyl jen jeden…

  -Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce jednorozený Syn
  -Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.
  -Když Ježíš uviděl jejich víru, řekl ochrnutému: „Synu, tvé hříchy jsou odpuštěny.“
  -On hříchu neučinil a v jeho ústech nebyla nalezena lest.
  -Ale on jim řekl: ‚Nebojte se! Hledáte ukřižovaného Ježíše Nazaretského? Není tady, vstal
  z mrtvých. Podívejte se na místo, kam ho položili; je prázdné.‘“
  -Ježíš k nim přistoupil a řekl: „Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi.“
  -Ale právě proto ho Bůh nade všechno povýšil a dal mu takovou slávu, aby se před jeho
  jménem každé stvoření v úctě sklonilo a uznalo, že je Pánem všeho.

  Jestli nebyl jen jeden, kolik znáte jiných takových Mistrů, odkud – a kde jsou?

  1. pro JK:

   …..I ten vymodlený pravý učitel je z masa a kostí. Nevyučuje nás rozkvetlý tulipán či moudrá liška. Jeho výuka je však vedena zcela jinak. Bůh sám musel na sebe navléci lidské tělo, aby mohl na tomto světě vykonat poslání Syna – Boha a potkat se s těmi jedinci, kteří již dospěli k té nejvyšší části v žití v pozemském plánu a kteří jsou připraveni na vstoupení do svého nitra. Jen tam a nikde jinde probíhá ta pravá výuka. To je to čištění poháru. Ten Syn je tím pravým učitelem a v každém okamžiku je přítomen na této planetě aby učinil zadost svému poslání. Ježíš Kristus přes evangelistu Jana říká, že dokud je na světě, je nutné konat, protože On je světlo světa. Říká tím, dokud jsem v tomto fyzickém světě, dokud jsem živý, dokud je den, mohu vám předávat učení, nauku, radit vám. Jak přijde noc, nebude již moci nikdo pracovat. To světlo má více významů. Hlavně však nabádá, abychom za života pracovali na své Cestě poznání, hledali to pravé Světlo v nás.

   To je celkem jasný úryvek z mého článku.

   Je jisté, že před Ježíšem i po něm byli a jsou Mistři. Proč si myslet, že lidstvo žilo bez duchovního vedení a proč toto přisuzovat jen v pár letech nového letopočtu jisté skupině lidí. Duchovní pokrok a vývoj se vždy týkal té skupině lidí, národu, který nové poznání potřeboval a který jistým způsobem měl připraveny členy svého společenství.

   Vzpomínám si, jak Ježíš říká, že Petr vybuduje náboženství na skále /volně řečeno/. Vždy po Mistrech, Synech minulosti zakládali lidé náboženství, institucionální organizaci, která měla pokračovat v tom, co ten který posel, Syn, přinesl lidstvu. Jisté je i to, že ten který Syn stihl – nestihl přinést nauku a naučit lidi její žití v dokonalosti. Často byli Synové zabiti, umučeni, protože establishment neměl rád novosti a často to bral jako útok na své zaběhnuté živnosti. A často také ti pokračovatelé učení byli svedeni z cesty a náboženství postupně přijímala rituály, obřady a vytvářela se dogmata, která nebyla v původních naukách.

   Pravého Mistra znám, již jsem ho tu jmenoval. Dá se to dohledat. Vždy byli a jsou narozeni na této planetě a vždy působili a působí mezi lidmi. Jejich práce není vůbec nápadná, to není účelem jejich poslání. Obecně platí- když je duše žáka připravena, učitel se objeví. I to je jeden z vyšších Zákonů.

   Pěkný den

  2. Vendo, píšete :“pravého Mistra znám, již jsem ho jmenoval“
   No to je ukázka, že nemáte odvahu pravého Mistra jmenovat znovu.

  3. Pardale, zrovna Vám jsem to sdělil již dříve a dal jsem Vám odkaz na stránky duchovního centra Dera Baba Jaimal Singh ve státě Punjab v Indii a odkaz např. zde :https://en.wikipedia.org/wiki/Gurinder_Singh, či zde: https://rssb.org/ Počtěte si, chcete-li. A také na Studijní centrum duchovních věd – Česká republika, o.p.s. . viz.tady – https://rejstrik-firem.kurzy.cz/28939042/studijni-centrum-duchovnich-ved-ceska-republika-ops/

   Proč si myslíte, že nemám odvahu?

  4. Vendo, dobře.
   Psal jste :“Pravého Mistra znám, již jsem ho tu jmenoval.“
   Uvádíte nymí že tím pravým Mistrem je
   Gurinder Singh
   Dle Wikipedie :
   Náboženství Sikhismus
   Narozen 1. srpna 1954 (63 let)
   Moga, Punjab, Indie
   Píšete, že nebere žádný plat, což je možné. Má syna, který je generálním ředitelem Vámi uvedené společnosti, na kterou odkazujete.
   https://rssb.org/
   Měl jsem kdysi podobný dotaz, proč když znáte pravého Mistra G.Singha, náboženství sikhismus, tak proč se opíráte o Bibli a křesťansví, kde Mistrem je Kristus.
   Máte těch Mistrů nějak víc, což je v rozporu s křesťanstvím.
   Nu a co, že?

  5. Pardale, Vy jste vědecky založený.
   Platí vědecké poznatky, zákony, poznání, jak to nazvat, pro Evropany, stejně tak pro Číňany, dokonce i Australany či Peruánce?

   Duchovní věda, doufám, že Vám toto označení nejde proti srsti, má své kořeny. A ty jsou téměř stejné – v TAO, křesťanství, Védy….. . Kdybych žil a psal články v Indii, budu si více všímat náboženství, jinak, duchovního učení, které je obyvatelům této země bližší. U Vás jsem často narážel na nepochopení třeba jógy jako cesty, moudra z Bhagavadgíty. Proto píši a dávám odkazy na stejná moudra, které přinesl Ježíš, sice v počátku pro lid Izraele a okolních států /společenství/ Římské říše /postupně/. Doufám, že Vám to po tomto vysvětlení nevadí. Někomu tu ale i vadil jazyk, třeba sanskrt. Ale Vy přece víte, že ruský vědec vysvětlí v ruštině stejný, např. Newtonův zákon, jako Američan na jejich univerzitě v angličtině.

   Díky za pochopení.

  6. Vendo, mě Vašimi argumenty z Bible k Mistrovi sikhismu nepřivedete a pochybuji, že někoho jiného.
   Neodmítám jogu, sám jsem ji řadu let cvičil. A Bhagavadgítu považuji za moudrou knihu srovnatelnou s knihou Přísloví z Bible.
   Newtonovy zákony jsou trvalé zákony fyziky, jsou matematicky definované a jako pokusy kdekoli opakovatelné.
   Váš indický guru na Vás zanechal dojem a na mě ne, nehodlám cestovat do Indie na setkání s Mistrem ani s jeho mini-mistry v Česku. Prostě si velkými písmeny označujte pojmy jaké libo. A až Pravda a Láska zvítězí, tak dejte vědět. Newtonovy zákony jsou součást trvalé pravdy o hmotě a obejde se to s malými písmeny bez Pravdy, Hmoty a Síly

  7. No vida, ono to jde. Alespoň to mírně pochopit.
   A opravdu mi prosím věřte, nikam Vás nechci přivést a ani nechci, abyste cestoval do Indie.
   Pěkný den.

  8. Vendo,
   ono to duchovní poznání šlo u mě i bez poučení o Mistrovi z Indie.
   Křížení náboženských filosofií, co vedete, tomu prostě nerozumím, klidně filosofie z Indie, hlavně, že v tom nemáte Alláha.
   To je jako křížit komunismus, socialismus, kapitalismus, nacionalismus až fašismus- všechno jsou to možnosti vývoje společnosti. Nejde si vybírat jen správné třešničky ( duchovní Mistry) na dortu.
   Bůh je veliký, ale představy o Bohu a jeho velikosti jsou různé. Mladé lidi jsme nechali vykořenit z křesťanství a teď jim kdekdo ukazuje jakoby správnou cestu. Jako od Havlíčka Borovského : Není nad originál, každý po něm touží, všichni chodí po cestě a já půdu louží.

  9. Tak snad již moje poslední reakce.
   ad/Křížení náboženských filosofií, co vedete, tomu prostě nerozumím, klidně filosofie z Indie, hlavně, že v tom nemáte Alláha.

   Napsal jsem tu nedávno články k filosofii, náboženství a mystice.

   Nedávno jsem Vám také napsal o tom oslovi, který veze na zádech metrák knih a neví, co je v nich.

   Moje cesta není ani o filosofii, ani o náboženstvích. Praxe, vstup do vlastního nitra, vnitřní nepřenositelná, vlastní zkušenost….tam je moje cesta. A vybírat si třešničky, správné? To je jde. Dokonce, jakmile zvládne žák etapu správného rozlišování, musí tak pokračovat. Vše ostatní je jen ztráta času, který je zde, v pozemském životě pro každého omezen /různě/.

   Kdysi zvládli lidé vzdělání kompletní. Již dávno jsou ale specializace. Těžko můžete být současně jaderným fyzikem, lékařem s určitou specializací či inženýr – konstruktér.

   A představy? To jsou jen procesy lidské mysli. Zkuste poznat realitu.

  10. No Vendo, s tím oslem, který má na zádech knihy bych na Vašem místě byl obezřetný, aby se to nestalo právě Vám.
   Přírodovědci často ve vyšším věku inklinují k filosofickým i náboženským tématům – Einstein, Grygar, Hawking, imunolog Václav Hořejší
   http://blog.aktualne.cz/blogy/vaclav-horejsi.php
   Steve Jobs se zabýval zen buddhismem, ale technického nestvořil nic.
   Takže to platí opačně, člověk bez technického vzdělání technikem nebude, už to nikdy nedožene. Mnoho matematiků v minulosti se zabývalo i obecně filosofií.
   Klidně si vnitřně prožívejte co libo, pro Vás to asi znamená moc, co to přináší vně je otázka.
   Osobní počítače a internet stvořili lidi technicky a matematicky mimořádně schopní a měli životní filosofii volnosti ( dědici postoje hippies) a volného šíření informací. A změnilo to svět a možnosti každého, včetně Vás. Každý člověk má životní filosofii, takže jakési odřezávání přírodovědně a technicky vzdělaných lidí od filosofie a náboženství je skrytá snaha myslet si, že jste něco víc.
   Vámi propagované zavrtávání se sama do sebe a hledání uvnitř je hezké pro Vás.
   Přeji Vám v tom hodně zdaru a sebeuspokojení.

 17. Podstatné jméno je ohebný slovní druh, který označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů.

  Rozdělení podle obecnosti
  Podle významu dělíme podstatná jména na:

  *konkrétní – označují názvy osob, zvířat a věcí, dále se dělí na:
  1. obecná (apelativa),
  2. *vlastní (propria);
  *abstraktní – vyjadřují názvy vlastností, dějů, činností a stavů.


  >Číslo je mluvnická kategorie, která udává počet účastníků děje. U většiny jazyků (včetně češtiny) je kategorie čísla založena pouze na protikladu jednosti – mnohosti, nicméně v některých jazycích je struktura složitější. Vedle jednotného čísla (singulár) a množného čísla (plurál) se nejčastěji vyskytuje dvojné číslo (duál*), z evropských jazyků například ve slovinštině nebo lužické srbštině. Pozůstatky duálu najdeme také v češtině. Podstatná jména látková, hromadná a pomnožná mají pouze jedno číslo.

  Rod (genus)

  Některé jazyky kategorii rodů podstatných jmen neznají – např. angličtina rozlišuje rody pouze u zájmen, některé mají rozsah rodů omezený např. švédština rozlišuje pouze dva rody – společný a střední. Konečně některé jazyky mohou mít rodů i více – např. v češtině se v mužském rodě rozlišuje ještě rod životný (animatum) a neživotný (inanimatum).

  https://cs.wikipedia.org/wiki/Podstatné_jméno

  *Vlastní podstatná jména:
   označují konkrétní osobu, zvíře, věc ->též vlastností a dějů
   píšeme s velkým počátečním písmenem

  ————————-
  =>JMÉNA s velkými počátečními písmeny nejen v Bibli,jsou vlastní jména,proto se píší
  s velkými počátečními písmeny.

  Syn je vlastní jméno;syn=mužský potomek

  Gio = υἱός=podkroví= „rozum,vědomá mysl“
  Syn = „vyvoláno během zkoušek“

 18. Nahum 3:4
  nahum->na+H+Um->na+Ducha+Um/od Uma/

  Uma:schopnost, zručnost, obratnost, způsobilost, nadání, vlohy, důvtipnost, dovednost, umění, mistrovství/um->literárně/

  ד מֵרֹב זְנוּנֵי זוֹנָה, טוֹבַת חֵן בַּעֲלַת כְּשָׁפִים; הַמֹּכֶרֶת גּוֹיִם בִּזְנוּנֶיהָ, וּמִשְׁפָּחוֹת בִּכְשָׁפֶיהָ.

  Most of Zonnoni Zona,Good taste in the leaves;
  The seller sells wine,And the families In her search.

  „Hluboko v nitru Paní dar Spojení,nezkaženého Vědomí provaz;
  Merkurius podporuje Úsvit a Soucit uvnitř Ní vyhledává.“

  ————–
  překládáno do českého jazyka:
  4To všechno pro mnohá smilstva Nevěstky, přesvůdné mistryně kouzel. Svým smilstvem kupčí s pronárody, svými kouzly kupčí s čeleděmi.
  ————–
  V Súře je tedy správně napsáno,že Matka=Ali Maryam=“Majestátní čistý soucit“,“Vznešené Milosrdenství“byla zaslepenými zhanobena.

  4:156 a za nevěrectví jejich a za slova jejich o Marii, jež nehoráznou byla pomluvou,

  *Matka=Ali Maryam=“Majestátní čistý soucit“,“Vznešené Milosrdenství“ = Kyrieleison

  P.S.:Udělat z Velké Matky prostitutku,to může opravdu jen nevědoucí zaslepenec=nevěřící.
  Krást se nemá.A zašifrované Písmo teprve ne.Důsledky jsou katastrofální,stačí se dívat.

Napsat komentář: JK Zrušit odpověď na komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2019

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Odkazy:

Slunovrat Záhady-Zdraví.cz slunecnikvet-anna.blog.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference