mapa stránek || vyhledávání

Když poznání přichází pozdě

List Galatským, kap. 6 – verše 5-10

Každý musí nést svůj vlastní náklad. Kdo je vyučován Slovu, ať se dělí o vše dobré se svým učitelem. Nepleťte se, Boha nikdo neošálí. Člověk sklidí to, co zasel.  Kdo zasívá pro své tělo, sklidí z těla záhubu; kdo zasívá pro Ducha, sklidí z Ducha věčný život. Nepolevujme tedy v konání dobra, neboť v patřičný čas budeme sklízet bez ustání. Dokud je čas, prokazujme dobro všem, a zvláště členům rodiny víry.

Co tím Pavel asi myslel? Že nechť člověk dělá cokoliv, vše se mu určitým způsobem vrátí, přesně jak o tom mluvil Ježíš. To je zákon příčiny a následku, duchovní zákon karmy pro tento svět. Pavel říká, že jak někdo hledá Ducha, sežne skutečnou duchovnost a najde nesmrtelnost, věčný život. Jak dychtí po věcech tohoto světa a svého těla, sežne světské věci.

Kamarád mi poslal tento text. Je v něm popis poznání Steva Jobse, velmi úspěšného člověka. Když jsem si to přečetl, napadlo mě tento text použít a dát mému malému článku název „Když poznání přichází pozdě“.

Poslední slova Steve Jobse

Zemřel miliardář v 56 letech. Na rakovinu slinivky a zde jsou jeho poslední slova na nemocném lůžku:

„Dosáhl jsem vrcholu úspěchu v obchodním světě. V očích ostatních je můj život příkladem úspěchu. Kromě práce mám však jen malou radost. Nakonec je bohatství pouze faktem života, na který jsem zvyklý.

V tuto chvíli, když jsem ležel na nemocném lůžku a vzpomněl jsem si na celý svůj život, si uvědomuji, že veškeré poznání a bohatství, na které jsem se tak pyšnil, zbledl a stal se bezvýznamným tváří v tvář hrozící smrti. Můžete někoho zaměstnat, aby řídil auto za vás, vydělával peníze za vás, ale nemůžete mít někoho, kdo by za vás nesl nemoc.

Lze najít ztracené materiální věci. Ale existuje jedna věc, kterou nikdy nelze najít, když se ztratí – „Život“. Když člověk vstoupí na operační sál, uvědomí si, že existuje jedna kniha, kterou ještě musí dokončit – „Kniha zdravého života“. Ať už jsme v jakékoli fázi života, právě teď, s časem, budeme čelit dni, kdy opona sestoupí.

Poslední láska k vaší rodině, láska k vašemu manželovi, láska k vašim přátelům … Jak stárneme, stáváme se moudřejší, a pomalu si uvědomujeme, že nosit na sobě hodinky za 300 $ nebo 30 $ – oboje řeknou čas současně… Ať už nosíme peněženku / kabelku 300 $ nebo 30 $ – množství peněz uvnitř je stejné… Ať už řídíme vůz za 150 000 $ nebo 30 000 $, cesta a vzdálenost jsou stejné a dostaneme se do stejného cíle… Ať už pijeme láhev vína 300 $ nebo 10 $ – kocovina je také stejná… Zda dům, ve kterém žijeme, je 300 nebo 3000 čtverečních stop – osamělost je stejná,

Uvědomíte si, že vaše skutečné vnitřní štěstí nepochází z hmotných věcí tohoto světa… Ať už letíte první nebo ekonomickou třídu, pokud letadlo klesá – jdete s ním…

Proto… Doufám, že si uvědomíte, že pokud máte kamarády, kamarádky a staré přátele, bratry a sestry, s nimiž chatujete, smějete se, povídáte si, zpíváte písničky, mluvíte o čemkoliv… To je pravé štěstí !!

Pět nepopiratelných skutečností života:

 1. Nevzdělávejte své děti, aby byly bohaté. Vzdělávejte je, aby byli šťastné. Takže když vyrostou, budou znát hodnotu věcí, nikoli cenu.
 2. Nejlépe oceněná slova v Londýně … „Jíst jídlo jako své léky. Jinak musíte jíst potraviny jako své jídlo.“
 3. Ten, kdo vás miluje, vás nikdy neopustí, protože i když existuje 100 důvodů, proč se vzdát, najde jeden důvod, proč se držet.
 4. Mezi člověkem a člověkem je velký rozdíl. Tomu opravdu rozumí jen několik šťastlivců.
 5. Jste milováni, když se narodíte. Až zemřete, budete milováni. Mezi tím musíte zvládnout žít!

POZNÁMKA: Pokud chcete jen chodit rychle, choďte sami! Ale pokud chcete chodit daleko, choďte spolu!

Šest nejlepších lékařů na světě

1/ Sluneční světlo
2/ Odpočinek
3/ Cvičení
4/ Dieta
5/ Sebevědomí
6/ Přátelé

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Z Tomášova evangelia:

Ježíš řekl. Není možné vstoupit do domu silného muže a vyloupit ho násilím, pokud mu nespoutáme ruce. Potom bude možné vyloupit mu dům.

Ježíšův názorný příklad nám pěkně sumarizuje lidský úděl. Naše tělo je dům, ve kterém si zařídil příbytek „silný muž“, Satan. Satanovým sluhou je samotná mysl a duchovní poklad ležící v domě můžeme získat jedině svázáním „silného muže“, úplnou kontrolou mysli. To není vůbec lehká úloha, protože většina z nás si ani neuvědomuje, že v našem domě je ukrytý nějaký poklad anebo že ho ovládá nějaký „silný muž“.

GNOTHE SEAUTON – Poznej Sebe Sama.
 

Václav Žáček /Venda/

P.S.
Životopis Steve Jobse: https://www.objevit.cz/steven-jobs-otec-applu-t15386
 

Poslední články autora:


hodnocení: 5
hlasů: 3
Print Friendly, PDF & Email

50 komentářů

 1. List Galatským, kap. 6 podle biblenet.cz

  5Každý bude odpovídat sám za sebe.
  6Kdo je vyučován v slovu, nechť se s vyučujícím dělí o všechno potřebné k životu.
  7Neklamte se, Bohu se nikdo nebude posmívat. Co člověk zaseje, to také sklidí.
  8Kdo zasévá pro své sobectví, sklidí zánik, kdo však zasévá pro Ducha, sklidí život věčný.
  9V konání dobra neumdlévejme; neochabneme-li, budeme sklízet v ustanovený čas.
  10A tak dokud je čas, čiňme dobře všem, nejvíce však těm, kteří patří do rodiny víry.

  Zde je list Galatským formulován poněkud jinak. Rozdíl mezi Vendovým zněním a zněním podle českého ekumenického překladu se týká toho, co (špatného) člověk zasévá. Podle Vendy zasévá pro „své tělo“, podle ekumenického překladu pro „své sobectví“. Na první pohled je zde stejný význam. Ale je tomu tak opravdu? Obávám se, že aby se člověk vyhnul zasévání pro své tělo, postačí, aby žil asketicky. Pokud se však má člověk vyhnout zasévání pro své sobectví, vyžaduje to cosi jiného. Vyžaduje to oběť ve prospěch „bližního“ (člověka v nouzi). To je mnohem více než odřeknout se konzumu (a sexu). To totiž znamená se pro svého bližního nasadit. Kdo se o něco takového pokusí, musí se smířit s nenávistí lidí, kteří pro bližního nic dělat nechtějí. Ti vycházejí z předpokladu, že chovat se sobecky je normální, protože se tak chová většina lidí. Obětavý člověk, který se „normálně“ nechová, sobeckým lidem nastavuje zrcadlo – v něm spatřují svou ubohost. Ve vzteku ho pak nazvou sluníčkářem, pravdoláskařem atd.

  Co se myslí, když se řekne „poznej sám sebe“? Znamená to uvědom si své hříchy, abys v nich nepokračoval – abys spoutal satana ve svém nitru? Myslím, že jde o více. Jde o uvědomění si své moci, pokud v sobě člověk objeví Božího ducha. Toto vědomí (Božího spojenectví) mu dodá odvahu postavit se proti většině páchající zlo. Příkladem takového zla může být dobové veřejné mínění, že židé spáchali rituální vraždu na Anežce Hrůzové (Hilsneriáda). Obecně vzato je největším zlem dehumanizace (odlidštění) nějaké skupiny lidí. Je-li člověk prohlášen za věc, nic už nebrání podrobit ho genocidě (jako dobytek).

  1. „oběť ve prospěch „bližního“ (člověka v nouzi)“… oproti – jeho svoboda. Trochu pozor na souvislosti.

  2. ad/ Obávám se, že aby se člověk vyhnul zasévání pro své tělo, postačí, aby žil asketicky.

   Obáváte se špatně /podle mého poznání/.
   Ať tak či onak /pro tělo či sobectví/, jde stejně o sklizeň v konečném efektu stejnou – o zánik – záhubu.

   Píšu v článku – „Jak dychtí po věcech tohoto světa a svého těla, sežne světské věci.“ – Vy tomu dáváte korunu a zřejmě v souladu s Vašim cítěním tu projevujete vztek a sklizeň této emoce. Naozaj to tak vypadá.

   No a k tomu druhému od Tomáše? Uvedl jsem to stručněji – že v našem domě je ukrytý nějaký poklad anebo že ho ovládá nějaký „silný muž“. O největším zle nikde nepadlo ani slůvko. Ale prosím, je to Vaše volay, Vaše poznání.

   Jinak díky za slušný diskuzní příspěvek.

   Václav Žáček

   1. Je pravda, že pokud se člověk chová sobecky, má z toho prospěch jeho tělo. Na druhé straně člověk, který dychtí po věcech tohoto světa a svého těla, nemusí být nutně sobec. Sobcem by se stal, kdyby po věcech tohoto světa dychtil zcela nezřízeně, tak, že by mu pro věci Boží nezbyl už žádný prostor. Myslím to tak, že člověk by se měl v životě vyvarovat zbytečného luxusu a plýtvání. Nemusí se však zbavit majetku. Takový Baťa dělal záslužnou činnost, když dal tolika lidem zaměstnání a některým i bydlení. Baťa měl obrovský majetek, ale nelze asi říci, že byl sobec.

    Vendo, napsal jste, že projevuji vztek. Já si však ničeho takového nejsem vědom. Mohl byste vysvětlit, co tím míníte?

   2. Pavle v., odpovím Vám na mailovou adresu, protože jsou informace, které nechci dávat některým lidem zde.
    Díky za pochopení.
    Václav Žáček

 2. Zajímavý příspěvek i pro pochopení „Když poznání přichází pozdě“. Viděl jsem i film Jobs, pod tímto názvem se dá najít na uložto.cz i zdarma stáhnout.

  http://www.sergej-lazarev.cz/texty/zakonitosti-a-hlubinne-priciny-vzniku-koronavirusu/

  Zajímaví lidé, vědci, umělci, umírají často velmi brzy. Matematik Ramanujan, Mozart, Alexandr Veliký, Ježíš Kristus, Vysockij… splnili svůj úkol pro své zrození a cesta duše po smrti fyzického těla je pak dál již neznámá. Opona se zavře. Ty dva odkazy na Pavla z Tarsu a z apokryfu Tomášova evangelia jsou přesně se hodící.
  Díky

  1. Ke koronaviru se už vyjádřili snad všichni, co mají do zadku díru.

   1. Ke koronaviru se vyjádřil i vulgární lhář z Hradu. Poděkoval Číně za dodání ochranných prostředků. Nepochopitelné. Pokud bych já někomu způsobil škodu, snažil bych se ji minimalizovat a už vůbec bych neočekával nějaké projevy vděčnosti. Nemyslím si, že Čína poškodila koronavirem celý svět úmyslně. Škody však mohly být mnohem menší, kdyby virus nezatajovala. Poprvé se objevil již v druhé polovině listopadu, tedy před čtyřmi měsíci!

    Oční lékař Li Wenliang si už v prosinci všiml, že u sedmi lidí, kteří jedli mořské plody na trhu ve Wu-chanu, se objevily příznaky podobné jako u SARS. Prostřednictvím sociální sítě WeChat proto rozeslal svým kolegům zprávu, ve které popsal, s čím se setkal. informace se ale začala nekontrolovatelně šířit po internetu.

    Několik dní na to na jeho dveře zaklepali příslušníci úřadu veřejné bezpečnosti a obvinili ho ze šíření lživých informací. Dokument, podle něhož jím zveřejněné zprávy „vážně narušily společenský řád“, musel Wen-liang podepsat a přislíbit, že v činnosti nebude pokračovat – jinak mu hrozí soud.

    „Nic jsem nemohl udělat. Všechno musí být v souladu s oficiální linií,“ stěžoval si lékař. O týden později přišla do jeho ordinace nakažená žena, u které se zatím neprojevily příznaky a pana Liho nakazila. Začal mít příznaky 10. ledna, o dva dny později byl hospitalizován a infekce se u něj potvrdila v únoru. Mezitím se nemoc objevila i u jeho rodičů.

    Lékař, který se snažil na šíření viru upozornit, se stal hrdinou čínských sociálních sítí. Jeho příběh sdílely stovky lidí, kteří mu vyjadřovali podporu. Mnozí ale zároveň nešetřili tvrdou kritikou úřadů a vyjádřili obavy, co Wen-liangův příběh vypovídá o poměrech v zemi – upozornili mimo jiné na to, že po zveřejnění jeho svědectví se budou lékaři v podobných situacích bát ostatní jakkoliv varovat. Kromě něj na vir už v počátcích upozorňovalo i dalších sedm lidí, které úřady „umlčely“.
    https://www.irozhlas.cz/zpravy-svet/koronavirus-koronavir-2019-ncov-doktor-lekar_2002061724_dok

   2. Jen EU se stále nevyjádřila…
    Zato papež se vyjádřil:
    na základě rozhodnutí Vatikánu budou odpuštěny hříchy všem, kteří se nakazili koronavirem… a taky jejich příbuzným, kteří se o nakažené starají, a také lékařům a také všem, kdo se modlí za jejich uzdravení…

  2. Dobrý den Pane Vendo a ostatní,
   proti koronaviru doporučuji pít benedikt(čubet) je velice účiný i proti viru hepatitis tipu C,kde mám desetinásobky snižujících faktorú již dávno potvrzenými rozbory ve slušně krátkém čase…doufám že budete toto info dál podporovat,neb mě nebylo vyslyšeno i přes dokazující rozbory….tato cesta v moderní medicíně prostě nevede!!!
   Přeji všem dobrou náladu neb planeta se taky raduje….Pepa

   1. benediktus – požehnaný
    V pondělí zajdu do prodejny zdravé výživy, kde je velký výběr čajů. Uvidíme, jestli to mají.
    Znám ji z přírody – čubet benedikt.
    Janča-Zentrich o ní píší, že má silné protivirové působení a účinně zasahuje proti některým bakteriálním kmenům.

    Drogou je nať, sbíraná na přelomu června a července.

    Pepo, díky za radu z přírody.

    Já praktikuji techniky dýchání – práce s pránickou energií. Hatény provětrají všechny části plic, kdybyste chtěl, přepošlu více informací.

  3. Vendo, pan Josef blábolí o chemických pojmech a neví o tom vůbec nic.
   Koronavirus je u něj méně smrtelný jak chřipka, takže zavřít to video a neřešit nesmysly pana Josefa.
   Kyselina máselná je kyselina máselná, není to máslo. To když tak může být na hlavě.

  1. Odkaz na Lazareva, výstižných 10 minut, například:
   „— i nejmenší agrese se bude u každého člověka rychle obracet v program sebezničení.“

 3. → Venda – …jsou informace, které nechci dávat některým lidem zde…

  Spravně, sudruzy. Konšpyracyja je nutna, bo nepřytel nigdy nespi…:-)))

   1. Pane Aloisi, proč myslíte, že když se napíše pravda o nepodepsaném pomlouvačné řetězovém mailu, že to nemá s pravdou nic společného? Naopak, je to výpověď o špinavých metodách našeho premiéra. Pravda o tomto člověku nás může zachránit, abychom nedopadli jako Rusové. Jak jistě víte, první kosmonautka světa v Dumě navrhla změnu Ústavy, aby Putin mohl vládnout doživotně. O změně Ústavy bude plebiscit. Bude mít několik otázek včetně otázky o navýšení sociálních plateb státu občanům. O všech otázkách se bude hlasovat souborně. Pokud by voliči rozhodli proti změně ústavy, nebude ani zvýšení sociálních plateb. Mazané, že?

  1. → Posílám zajímavou informaci pro hledače pravdy

   Nejen to. Ale primárně informaci o sobě samém. To je na tom LOGOSu to krásný. Kdo chce vidět, ten vidí… Piš, posílej, „hledači pravdy“..:-)))

  2. Za zdroj financování pro rozjezd projektu označil Šafr veřejnou sbírku, která měla údajně vynést 4,5 miliónu Kč, a úvěr. Ani spolek Free Czech Media, ani akciová společnost Forum24 ovšem nedisponují transparentním bankovním kontem, na kterém by šlo výši darů či osoby dárců ověřit.

   Poskytovatele úvěru a jeho výši Šafr rovněž nezveřejnil. Když byl dotázán na detaily financování redaktorkou webu MediaHub.cz, dostalo se jí odpovědi „Chce se mi z vás zvracet.“

   I když se Šafr na stránkách svého média později za tento výrok svým způsobem omluvil, k financování svého mediálního podnikání žádné další podrobnosti nezveřejnil.

   Podle informací z okolí trestně stíhaného miliardáře se spolupráce mezi Savovem a Šafrem vyvinula přirozeně podle zásady ´nepřítel mého nepřítele je můj přítel´. Hlavní politickou linií média Forum24 je ostrá a osobní kritika bývalého ministra financí a druhého nejbohatšího Čecha Andreje Babiše. Ten je úhlavním nepřítelem Františka Savova, jenž Babiše viní, že stojí za jeho trestním stíháním i poškozováním jeho podnikání.

   Šafrův projekt se však neomezuje pouze na kritiku Andreje Babiše. Věnuje se i zájmovým tématům z oblasti byznysu a to – těžko věřit, že čirou shodou náhod – namnoze zejména těm podnikatelům či manažerům, kteří Savovovi a jeho obchodním zájmům v ČR vadí…
   https://www.byznysnoviny.cz/2017/09/26/nazor-financuje-safrovo-antibabisovske-forum24-kontroverzni-podnikatel-savov/

   1. Uvedená informace není ničím jiným, než pomluvou. Abych to dokázal, uvedu několik úryvků z tohoto článku:

    „I když se v této fázi zatím jedná o spekulaci a ne tvrdými daty podloženou skutečnost …“

    „Pokud by informace o spolupráci Františka Savova s Pavlem Šafrem byla pravdivá…“

    „Text vyjadřuje názor autora, nikoli redakce deníku BYZNYS NOVINY“

    Ale i kdyby to pravda byla, nic to nemění na skutečnosti, že součástí Babišova politického marketingu je rozesílání pomlouvačných řetězových mailů.

 4. → Jak jistě víte

  Toto – míněno výše uvedené – je jeden z nejmanipulativnějších výroků a úvodů, bohapustá floskule, jaký vůbec existujou!
  Rozuměj: učebnicový příklad s&h, slovní exkrement par excellence, aby bylo jasno!

  Podlehl-li tomuto myšlenkovitému a slovnímu hovadismu, „viru blbosti“ a zdegenerovanému myšlení, explicitně vyjádřenému – ***Jak jistě víte*** – sám autor, je to jeho problém.

 5. → Naopak, je to výpověď o špinavých metodách našeho premiéra.

  Moment, moment, to mi nějak neštimuje. Na jednu stranu tady adoruješ demokracii západního střihu za zázrak všech zázraků, za nejkřišťálovější křišťálovost jaká tu kdy byla , a teď „špinavý metody“. Kde jsou všichni ty „hlídači demokracie“?

  ps: aby bylo jasno, Babiš rozhodně není můj šálek kávy. Ba naopak.

  1. Hlídači demokracie je například spolek Milion chvilek pro demokracii. Ten žádá, aby Babiš odstoupil z vlády do doby, než bude jeho krádež dotací vyšetřena tak, jako odstoupil Čunek, Gross či Nečas.

   Demokracie západního střihu mě zklamala. Nikdy bych nevěřil, že lhář jako Miloš Zeman a zloděj jako Babiš se budou opírat o stabilní preference davu.

   1. Prezident Zeman se dostal do funkce svými kvalitami – k tomu navíc jako politik mluví.
    Babiš má největší popularitu i pro své úspěchy ve světě založeném na hmotě, na bohatství, i tam je jako ryba ve vodě. Jinou možností by byl člověk, neschopný ve stejném oboru této poněkud úpadkové doby.

   2. Jaké kvality kromě lhaní a vulgarismů Miloš Zeman projevil? Považujete to, že Babiš byl agentem StB také za úspěch? Nevadí vám jeho naprostá rozervanost v názorech, když jako člen KSČ odsuzoval kapitalismus, aby posléze „obrátil kabát“ a stal se kapitalistou? Až si nechá zešikmit oči, bude to také úspěch?

   3. Kvality se posuzují srovnáním s jinými lidmi, zvláště v podobných postaveních. Nesleduji, že by snad p. Zeman někdy v lednu 1990 lhal, co u nás bude a nebude. To přece pamatujeme u jiného prezidenta: Nezaměstnanost prý nebude.
    Taky k Babišovi by šlo diskutovat, ale já za to nejsem placený…

   4. → Hlídači demokracie je například spolek Milion chvilek pro demokracii.

    :-)))))) To jsou stejný tydýti, jako je tydýtská celá slavná demogracie, vláda trubců a tyranie bláznů…-)))

    Prostuduj si Platóna → https://cs.wikipedia.org/wiki/Plat%C3%B3novo_pojet%C3%AD_demokracie

    „Většina je vždy vůl, proto – opět paradoxně – vláda většiny je správná. T. J.: demokracie je jediné (blbé) zřízení, jež jednak odpovídá proporcionálně lidské blbosti, za druhé pak dovoluje menšině – která má patrně pravdu – existovat a projevovat se.“ (Jiří Voskovec)

 6. Když jsem si přečetl článek – viz. odkaz dole, řekl jsem si, že snad poznání, které teď lidé zažívají přichází ještě v ten „pravý“ čas pro možnost nápravy.

  Zkuste jen malou chvilku věnovat k zamyšlení se nad tím, co lze z našich životů odbourat, s čím bychom se rozloučili. Nápadů může být mnoho. Ráno otevřu seznam-najdu tam co neznám a hned jsou tam zprávy, jak má nějaká kráska problém mít své vnady v dekoltu pod kontrolou, jak je Praha prázdná – záběry Hradčan bez lidí, Václaváku…….a kamarád mi do toho poslal video, kde jeho mini hospodářství, kravka, nějaké kozy, ovce a slepice musí fungovat a jak je všem těm zvířátkům u zádele, jestli bude olympiáda nebo jestli fotbalisté dohrají ligu. (video pořídil po ranním krmení…..) Jsou věci a dění zbytné a zbytná. Poznávají to i herci, zpěváci. V čase, kdy jsme tzv. vyspělou civilizací, poznáváme /někteří/, že náš směr konzumu, který ničí přírodu a v ní i nás samotné, je špatný. Může být jiný.

  https://cz.sputniknews.com/nazory/2020032311701869-koronavirus-zapad-je-ve-valce-diky-bohu-nazor/

  Pěkný jarní den.
  Václav Žáček

  1. Vendo, díky za informace z hlásné trouby ruských polopravd a desinformací sputniknews.com.
   https://cs.wikipedia.org/wiki/.com
   „Doména .com je generická doména nejvyššího řádu (TLD) v DNS. Její název je odvozen od world commercial…Doména byla původně spravována Ministerstvem obrany Spojených států amerických..“
   Trochu jste zapomněl, že ten prohnilý Západ stvořil internet (prapůvodně pro vojenské účely), kde se tak moc ně realizujte.
   Řada lidí by se vrátila k vesnickému způsobu života, blízko přírodě a blíž potravinové soběstatečnosti, kdyby na vesnici byla možnost zaměstnání. Zavírání škol, obchodů a zemědělských podniků na vesnici je počátkem vylidňování vesnic.
   Čtu asi 800 stránkovou knihu P.Čornej : Velké dějiny Zemí koruny české V..
   Předhusitské a husitské období. Před husitstvím měla polovina českých měst převahu německého obyvatelstva. Pak vypálená a zničená města, hladomor i mor. Války.Vesnice se vždy líp obnoví.
   Českému národu hrozilo pořád něco. V  19. století hrozil zánik českého jazyka, národní obrození byl takřka světový unikát. S průmyslovou revolucí se vesnické obyvatelstvo dostalo do měst a ke vzdělání. To vedlo k touze po samostatném státě a napomohlo k jeho vzniku.
   Takže závěr: při obnově společnosti jde nejen o meditace a vnitřní duchovní život, jak tu neustále propagujete ze zdrojů od Himálaje k Tatrám a k Šumavě, ale i o obnovu přirozeného společenství a sounáležitosti lidí, k čemuž život na vesnici pomáhá. Většina lidí to v sobě někde má zakódované a lze to v sobě najít.

   Vesnice je archa Noemova moderního anonymního světa propleteného ztrátou soběstačnosti i soukromí třeba přes internet.

   Když se vypne elektrický proud, pitná voda, zemní plyn, televize a internet, tak je civilizace za pár dní na konci horní končetiny. (Těsně vedle toho tetování, co některá nezdárná mládež má, jak píšete.)
   To je poselství, které koronavirus přináší.
   Věřím, že za několik měsíců nákaza se zastaví a odezní. Obrovské zadlužení státu vzniká už teď. Takže ta nastupující generace bude mít s čím se prát. A přeji jí hodně sil.

   1. Z článku z té hlásné trouby, na který jsem dal odkaz, vybírám:

    „Koronavirus Západ a satelitní státy Západu, včetně Česka a Slovenska, vystřelil raketovou rychlostí z „konzumní letargie“ (slovy Petra Robejška) a donutil populace těchto zemí uvědomit si, co je skutečně důležité! Koronavirus nás v podmínkách objektivního ohrožení a objektivního nedostatku všeho, co je pro boj s ním a pro vítězství nad ním důležité, donutil spolupracovat a uvědomit si, že jsme jeden celek, jeden organismus. A ne pouze náhodný shluk osamělých satelitů plácajících se někde v prostoru.“

    Je tím ale vysvětleno přání, touha pisatele, alespoň já to tak chápu. Ó kéž by, kéž by ! Víc k Vašemu hezkému příspěvku, pane Pardale, nemám!

    Venkov mám rád, i když i tam to není co bývalo. Kdo chce a může, pochopí i ten proruský zdroj.

    Mějte se.

 7. https://www.youtube.com/watch?v=wUPocq4l47w&list=RDwUPocq4l47w&start_radio=1

  For Africa?
  Je populace Afriky imunní a nebo se tam z naší civilizace Západu přenese virus conoravirus? No tak z Afriky přišly také exotické choroby, nebudeme si nic vyčítat. Ale také odsud bylo přetransportováno sta tisíce otroků…..a dnes jejich potomci zpívají /tedy bylo to před pár léty/ for Africa.

  Pro poznání, které stále přichází, může být srdce buď otevřené a nebo naopak. Komu zvoní hrana? A je fakt někdy / kdy?/ již úplně pozdě ?

  Jak by řekl Malohanák – look for an answer .

  Boží spravedlnost je nekonečná, hurrrrá.
  (co jedna píseň s člověkem nadělá, že?)

  1. → co jedna píseň s člověkem nadělá, že?

   Álois, co nadělá, a vzápětí za sebou n..ere jedna píseň s vámi, je celkem jasný. Kdo chce vidět, ten vidí. Marná sláva, s&h a podléhání kdekomu a kdečemu, má tisíce podob a ovcí je (jak „evidentno“) nekonečno.

 8. Na Zvědavci v diskuzi pod posledním článkem je zajímavý příspěvek :

  “Brzy nastane globální transformace. Vše co potřebujeme je velká krize a národy uznají nový světový řád.”
  David Rockefeller

  “Hledajíc nepřítele, který by nás spojil, přišli jsme s myšlenkou globálního oteplování: nedostatek vody, hladomory atd. jsou dostačující.”
  Club of Rome, The First Global Revolution

  “Není kolaps industriální civilizace jediná naděje pro tuto planetu? Není naší odpovědností tomuto napomoct?”
  Maurice Strong, iniciátor environmentálního programu pro UN

  “Individuum je handikapováno v momentě, kdy se setká s konspirací tak monstrózní, že nemůže uvěřit tomu, že existuje.”
  J. Edgar Hoover

  “Jestli do této země přijde tyranie a útlak, přijde pod rouškou války proti vnějšímu nepříteli.”
  James Madison, prezident USA

  „Toto, a ne jiný, je původ všech tyranů: když se poprvé objeví, tváří se jako ochránce.“
  Platón

  „Budeme mít Globální vládu, ať se nám to líbí nebo ne. Jedinou otázkou je jestli globální vlády bude docíleno skrze dobývání, nebo skrze konsensus.“
  James Paul Warburg

  Vědomá a inteligentní manipulace organizačních návyků veřejnosti je důležitý element v demokratické společnosti. Ti, kdo manipulují neviditelné mechanizmy společnost tvoří neviditelnou vládu , která je skutečným vládcem naší země.
  Edward Bernays, zakladatel moderní propagandy (PR), Freudův synovec

  http://srsen.wordpress.com/2010/02/21/citaty-o-konspiraci-a-novem-svetovem-radu/

  Tak co na to poznání, resp. uvědomění si, co může nastat ??

  1. Obvyklou mantrou hlasatelů konspiračních teorií je, že kdo má peníze, ten má moc. Nemusí to být pravda. Ve volebním klání roku 2008 stáli proti sobě Barack Obama – „socialista“ a John McCain – reprezentant bohatých. Ti mu posílali navolební fond milionové dary. Obama požádal své sympatizanty, aby mu poslali alespoň malé částky. A světe div se, Obama takto vytvořil mnohem větší volební fond než McCain a volby vyhrál.

   Podobně komunisté v dobách svého informačního monopolu tvrdili, že Hitlerův politický úspěch byl plodem jeho podpory německým velkokapitálem. Byla to lež. Ačkoliv byla finanční podpora podnikatelských kruhů zanedbatelná, jako faktor v úspěchu NSDAP před rokem 1930, a nebyla důležitá ani potom, průmyslníci si začali všímat NSDAP, jako důležité síly v destrukci parlamentního systému. Průmyslníci se měli se stávat vlivnými zejména v letech 1932 – 1933 v přesvědčování Hindenburga, že Hitler by mohl být v tomto projektu nějak užitečný. Dle historika Wernera Masera je tvrzení, že těžký průmysl a velkostatkáři dostali k moci jak fašistickou diktaturu Mussoliniho v Itálii, tak i Adolfa Hitlera v Německu, aby na jedné straně zbudovali valy proti nebezpečí beloševické revoluce a na druhé straně zároveň vytvořili expanzní možnostií pro vlastní produkci, otřepanu frází, která pramení z nedostatečných detailních znalostí. Takhle situaci líčily (bez důkazů) například výmarské propagandistické letáky sociální demokracie, například v Mnichově vydávané Thomasem Wimmerem. Podnikatel Fridrich Flick poslal nacionálním socialistům jen 2.8 % peněz, které vydal na politické účely. „S 50 000 markami od Flicka, 250 000 od koncernu IG-Farben a částkou nacházející se někde mezi, kterou daroval průmysl z Porúří v roce 1931, se toho nedalo mnoho počít. Kdyby byl býval Hitler neměl k dispozici měsíční příspěvky od tehdy zhruba 800 000 členů, nebyl by s největší pravděpodobností ve volném souboji sil schopný konkurence. “ Gustav Krupp bývá považován za velkoprůmyslníka Hitlerovi obzvláště nakloněnému, ale nakonci roku 1932 nebyl ochoten se ani zasadit u Hindenburga svým jménem pro Hitlera jako kancléře. Dary věnované politickým stranám v období výmarské republiky představiteli průmyslu a hospodářství byly nakonec směřovány proti Hitlerovi a NSDAP (nacisté byli vlastně socialisté).
   Zdroj:https://cs.wikipedia.org/wiki/Nacismus

   1. ad/ Obvyklou mantrou hlasatelů konspiračních teorií je, že kdo má peníze, ten má moc. Nemusí to být pravda.

    Jo, jo, nemusí. Ale většinou to tak je.

    Ten Hitler získal i finanční podporu, jak píšete, od 800.000 členů. To byla síla. U nás jsou dvě politické strany, které mají /možná/ nad 20.000 členů. A to je velký rozdíl. A v tom Německu si ti přispívající členové zajistili dokonce na pár roků pocit, že je čeká s Dolfou blahobyt. Ale jak se říká, žádný strom neroste až do nebe. Ten příspěvek od Vendy, přesněji z nějakého Zvedavce, je přesný. A hnusný!

    Kdopak ví, co se za tím koronavirem skrývá.

    Ať žijí konspirace té či oné strany. Zpravidla lejno padá dolů, tam, kde jsme my, ti málo významní.

    Lidi, pojďte ven, nasaďte roušky, v lese si je pak sundejte. Je jaro!!!!!!!!!!

    Alois

 9. Galatským 6
  5 Skrze spojení bude každý samostatně přinášet jeho zprávy /informace/.

  6 Navíc, kdokoli sděluje zprávy /informace/ ústně slovem, ať je připojen/ve spojení/ uvnitř jednoty Pramene života s Tím, kdo oproti dává ústy vzdělání /Slovo= Otec/.

  7 Nenechte sebou manipulovat ,že Bůh není ve hře. Protože cokoli rozsévá,slepý to i bude sklízet;

  8 kvůli spojení ten, kdo rozsévá plány pro sexuálně závislou mysl jeho, bude sklízet zánik těla jeho, a když tomu, kdo rozsévá, záleží /podrobně zkoumá/ na duchu /mysli/, bude sklízet věčný život /klid a mír/ v duchu /v mysli/.

  9 Proto neopouštějte od únavy lásku bezpodmínečnou /= Pravdu,Spravedlnost/, protože když nekonáme v lásce, nebudeme sklízet úrodu uvnitř příležitostí.

  10 Tak tedy současně máme příležitost příznivou pro to, ať pracujeme dobře pro Jednotu, ale hlavně pro ty, se kterými jste společně zrozeni uvnitř víru /smlouvy/.

  11 Buďte si vědomi Mne, kdo mocnou knihu vaši zapisuje/vyřezává/ vlastní rukou.

 10. Matouš 12: 29
  29Což může někdo vejít do domu silného muže a uloupit jeho věci, jestliže dříve toho siláka nespoutá? Pak teprve vyloupí jeho dům.
  29 Ή, πώς μπορεί κανείς να εισβάλει στο σπίτι ενός ισχυρού άντρα και να αρπάξει τα κινητά του αγαθά αν δεν δέσει πρώτα τον ισχυρό άντρα; Και τότε θα λεηλατήσει το σπίτι του.
  překlad:

  29 Nebo, jak někdo může násilně přijít dovnitř domu silného Ducha tak,aby chytil bezdrátové/mobilní/ spojení jeho bohatství, není-li nejprve připojen silným Duchem?
  A v té době ukořistí klid a mír jeho.

  Matouš 12: 30
  30Kdo není se mnou, je proti mně; a kdo se mnou neshromažďuje, rozptyluje.
  30 Αυτός που δεν είναι στο πλευρό μου είναι εναντίον μου, και αυτός που δεν μαζεύει μαζί μου σκορπίζει.
  překlad:

  30 Ten, kdo není uvnitř žebrem /spojením/ mým, je proti mně, a ten, kdo nesbírá společně se mnou, rozděluje/je škorpión země/.

  * žebro = spojení,láska bezpodmínečná,domov
  * škorpión země -> negativní obsahy podvědomí

  Tomášovo evangelium:

  35 Ježíš řekl: Nikdo nemůže vniknout do domu silného a násilím ho vzít, aniž by mu svázal ruce. Pak ale jeho dům obrátí.

  * svázat ruce->spojit levici a pravici-> spojit cit a rozum
  * obrátí dům -> č.12; Viselec -> symbol znovuzrození,rozbíjení starých vzorců myšlení

  ->35 Světlo pravilo: Nikdo nemůže vniknout do domova/klidu,míru a harmonie/ mocného ducha a násilím mu vzít klid a mír, aniž by byl spojením rozumu a citu. Pak ale jeho ducha vzkřísí.

 11. Pan Richard Stříbrný předpověděl rok 2020 a premiéru tu mělo 21.12.2019:
  https://www.youtube.com/watch?v=vz68JpRme6M

  Horoskopy, znamení, kudy a kam jde Mars a co Jupiter atd. a co to přinese lidem?

  Další hvězdopravec, který neviděl koronavirus. V čase 10:40 má výbornou předpověď pro svět – stabilita, prosperita, budování !! No jásejme.

  20.6.2020 vykazuje horoskop kvadraturu = začátek léta = vítr a voda, cyklony a tornáda – bouřlivé léto, i ve společnosti a budou dramatické jevy. Prý i budou postiženy lesní porosty ??!! Bakterie v létě budou řádit.

  Pan Stříbrný nešíří poplašné zprávy, musíme se k sobě chovat správně.

 12. A další bez předpovědi koronaviru…paní Věra Várady, 25 let se tím zabývá a řekla ? – bude to o ženství, o stěhování, bude to o kvalitě našeho bytí a máme poslouchat své tělo………a šetřit vodou
  https://www.youtube.com/watch?v=vz68JpRme6M

  – – – – – – –

  A další – šamanka, numeroložka Taisha Tauma věštila rok 2020 již 16.9.2019 – duchové ji ukázali světlo, nalezení klidu, míru, harmonie. Tato paní umí čistit DNA a má hvězdné učitele. V r. 2020 přijde nové pojetí Boha, budeme vnímat detaily, bude tu silná živoucnost a živou tvořivost a říká, že vesmír budí duši a povolává ji do vyššího vědomí………
  https://www.youtube.com/watch?v=7ErJVWLpDuU

  – – – – – – – –

  A tady Eva Večernice Zajícová, 22.11.2019 říkala „Co nám radí duše zemřelých pro rok 2020“. Vyvolává duši zemřelých, moderátor říká jména zemřelých a paní Večernice píše, co ji říkali.
  Nějaký Pavel Kobza – máme jít za štěstím v sobě, abychom nezaplakali v hrobě……
  Lenka Vodvárková – máme se sami srovnat, pozor na zloděje, a bevěra a globální hrozba ze Západu…….
  Marcelka Košanová – tlak se zvýší a nemáme „to“ pojmout jako práci…..
  Jindřich Paseka, další duch který byl Večernici okamžitě k dispozici – doporučuje namíchat každému nápoj lásky a myslet na děti. A na dotaz, z čeho je nápoj lásky? Je z toho, co pro nás znamená pravé lidství…..
  https://www.youtube.com/watch?v=MfMRkdiVYKc

  – – – – – – – – –

  Tak jen tak namátkou, jak různí proroci prorokují.
  Ahoj všem.
  Václav Žáček

  1. Nóó, oni ti proroci, věštci, astrologové…..atd. neviděli pro rok 2020 žádné nebezpečí od koronaviru, protože se jim ve vizích, výpočtech, kontaktech s mrtvými…prostě asi nic takového neukázalo.

   Asi to malé procento úmrtí lidí z tohoto důvodu se neukazuje. Daleko větší procento úmrtí, třeba na tuberkulózu či hlad, se jim také neukazuje. Má to asi svůj důvod a pak je stejně konečný efekt daný, a projde ním každý a nevyhne se nikdo, smrt. Kdyby měly hvězdy říkat, že zemře z celkové počtu lidí na planetě v letošním roce třeba 0,00004% lidí na koronavirus, tak to by se ty hvězdy musely zbláznit / a planety s nimi /.

   Ty hvězdy a planety spíš zajímají deště, růst HDP a války…..atp. .

   Pěkný jarní den všem. A doporučuji. Cvičte, hýbejte se, procházky, neboť pohyb má vliv na oběh lymfatický. A větrejte plíce hlubokým dechem, i ty v jejich horní části, které většina lidí zanedbává. Ten dech je pojmenovaný jako podkličkový a zajistí odstranění reziduálních „zplodin“, ve kterých se virům daří.

 13. → Tak jen tak namátkou, jak různí proroci prorokují.

  Vendo, myslíte si, že těch s&h je málo, nebo jste taky přišel o rozum?

  Blázniví Galatští! Kdo vás tak obloudil? Vás, kterým byl přímo před očima vykreslen Ježíš Kristus ukřižovaný! Chtěl bych se od vás dozvědět jedno: Přijali jste Ducha díky skutkům Zákona, anebo díky víře v to, co jste slyšeli? Přišli jste o rozum? Začali jste Duchem, a teď končíte tělem? Tolik jste prožili – bylo to k ničemu, úplně k ničemu? Uděluje vám Bůh Ducha a působí mezi vámi zázraky díky skutkům Zákona, anebo díky víře v to, co jste slyšeli? (Galatským 3;1-5))

Diskuse byla ukončena.

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2022

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Tento web používá jen nezbytně nutná cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení.

Odkazy:

Slunovrat Agentura BYTÍ Záhady-Zdraví.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference