mapa stránek || vyhledávání

Milan Kučera: Bůh se kvůli lidským mylným představám měnit nebude

Bůh dopouští zlo co je svět světem. Každý z nás má svůj „stín“. Na jednu stranu nad tím můžeme lamentovat, na druhou stranu můžeme i to zlo považovat za odvrácenou a potřebnou stranu dobra, ovšem zamyslet se někde v samotném středu celého tématu? Milan Kučera to ve své knize udělal a vznikla publikace, která v krátkosti a jasnosti vnáší do pojmu „dobro a zlo“ jasno. Jednoduchý duchovní pohled, který se vám vryje pod kůži. Je čas položit autorovi pár otázek, protože se na celé téma přece jen dívá trošku jinak, než jsme zvyklí.

Co člověka donutí se zamyslet nad tím, proč „Bůh dopouští zlo“ a napsat o tom knihu?

Když potká křesťan ateistu a snaží se ho přesvědčit na svou víru, tak ateista řekne: „A proč Bůh dopouští zlo? Kdyby byl milující Bůh, tak nikdy nedopustí utrpení lidí!“ A křesťan začne něco koktat o tom, že Bůh dal lidem svobodu, tak mohou páchat zlo. Křesťanství tuto otázku nedokáže zodpovědět. Vždyť zlo je i v přírodě. Zvířata se navzájem požírají, jsou zemětřesení, sopky, tsunami… Za to přece nemůže člověk a jeho „svoboda“. Za to nemůže ani Eva z Ráje a ani Kain.

A právě proto, že mě neuspokojila tato povrchní odpověď, začal jsem o této otázce přemýšlet. A ukázalo se, že ta otázka je velice složitá a obtížná a to přemýšlení se protáhlo na pětatřicet let. Tuto otázku nelze zodpovědět, pokud nepochopíme celý řád ve Stvoření. Je to poměrně složité a tak jsem z toho udělal jen takový krátký a hustý vývar na devadesát stran. Dnes je rychlá doba a knihu na 500 stran by asi nikdo nečetl.

Vy jste se ve výkladu v knize obrátil na základy východní filosofie a východního náboženství a používáte výrazy jako jang a jin. Sjednocením těchto protikladných principů vzniká Jednota – tedy Bytí, kde jsou tyto pojmy nerozlišeny. Ve vašem pojetí Boha ta Jednota nezná pojmy: mír – válka, láska – nenávist, dobro – zlo. My ale žijeme přece jen v křesťanské zemi a křesťanství vnímá Boha jako milujícího Otce. Myslíte si, že takový přístup bude pro křesťany přijatelný?

Kniha byla asi rok a půl na internetu ke stažení zdarma. Za tu dobu si ji přečetlo mnoho lidí a já mám zpětnou vazbu, jak tuto knihu lidé přijímají.

Čtenáři nemají problém s pochopením principů jang a jin, dokonce ani s představou Boha jako Jednoty nerozdělených protikladů. Ano, ale mají problém s tím, že jim kniha bere toho milujícího nebeského „taťuldu“, který jim ve všech těžkých životních situacích pomáhá. To je ale jejich problém. Bůh se kvůli nějakým mylným představám lidí měnit nebude. Svůj názor musí změnit lidé.

Máte nějaké „vhledy“, umíte „astrálně cestovat“, máte nějaké mimosmyslové zážitky? Nebo z čeho jste čerpal?

Na to já odpovídám vždy stejně. „Astrálním cestováním“ jsem navštívil 21. nebe a viděl tam Nebeskou královnu a Rajskou zahradu. (smích) Ale teď vážně. Na co by mi bylo nějaké „astrální cestování“ či „vhledy do záhrobí“?

Víte, já jsem k tomu „astrálnímu cestování“ a těm „vhledům“ dost skeptický. Ne, že bych říkal, že to někdo neumí, ale je to VŽDYCKY zkomoleno rozumem dotyčného. Může mi někdo vysvětlit, jak to, že jeden tam vidí anděly, jiný nějaké kosmonauty či ufony, atd.? To je právě dané zkomoleným výkladem dotyčného „astrálního cestovatele“. Kdo byl vychován křesťansky, tak tam vidí anděly, kdo je technického zaměření, tak tam vidí kosmonauty, atd. Já jako technik bych řekl, že je to nějaký druh energie, která když zapůsobí na mozek, tak vyvolá nějakou představu. Jak může někdo v nějakém „nehmotném“ bytí vidět např. ženu v krásných šatech, kapli, moře, atd.? Kde se to tam všechno bere? To jsou přece jenom představy mozku.

Každý, kdo zažil nějaký „astrální vhled“, je tím natolik fascinován, že o tom cítí povinnost napsat knihu. Je zajímavé, že v těch stovkách knih, které jsou k dispozici, se ani jediní dva pisálci neshodnou na tom, jak to v tom „astrálu“ vlastně vypadá. Takže jsem k těm astrálním „vhledům“ značně skeptický a nabádám lidi vždy k obezřetnosti – aby nenaletěli nějakému Neználkovi.

Tak můžete nám prozradit, z čeho jste tedy čerpal vy? Z knih? Nebo jste jenom přemýšlel o světě?

Ano, z knih jsem čerpal poměrně hodně. Svoji metodu poznávání samozřejmě také nějakou mám. Já mám nejlepší nápady ráno těsně po probuzení. Je to okamžik, kdy vědomí vystoupilo z nevědomí, kde bylo v noci. A právě v tomto okamžiku je vědomí schopno zpracovat nějaké podněty z nevědomí – a ty bývají zaručeně správné, to je ta intuice. (Není to ale nic nového. Dříve se lidé také modlili ráno po probuzení a večer před spaním.)

V knize pracujete s Jungovým pojmem „stín“. Pod pojmem „stín“ Jung definuje něco, co odmítáme, co potlačujeme do svého nevědomí, tedy do „stínu“. Úkolem každého člověka je vynést tyto obsahy nevědomí na světlo a prožít je. Tím se člověk dostane do rovnováhy a uzdraví se jak po psychické, tak po fyzické stránce.

Ano, je to tak. Neexistuje žádný nebezpečný princip – nebezpečná je pouze porušená rovnováha. Každý princip musí být v rovnováze se svým protipólem. Princip je nebezpečný pouze tehdy, je-li samostatný, izolovaný. Samotné horko (jang) je stejně životu nebezpečné jako samotný chlad (jin). Naším cílem je dostat tedy oba póly do rovnováhy! Kdo se snaží uplatňovat a prosazovat jen jeden pól, dojde k problémům. Abychom tyto problémy dokázali řešit, musíme sjednotit oba protipóly, smířit protiklady. Je to velmi obtížné a náročné a dokáže to pouze ten, kdo poznal oba póly.

Jsou lidé, kteří si myslí, že chudobou se dostanou do nebe. Do „nebeského království“ nepřijde ovšem ani chudobný ani bohatý. Přijde tam ten, kdo poznal oba póly – chudobu i bohatství a najde mezi nimi tu správnou rovnováhu. To samé můžeme říci o všech polaritách: zdravý – nemocný, chytrý – hloupý, atd…

Se stínem je skutečně nejvíc práce. Jak vy integrujete svůj stín do života? Máte nějakou osobní zkušenost, jak se tedy smířit s tím „stínem“, ať už znamená cokoliv?

Já ten „stín“ dostávám v životě vždycky jako „bonus“. Tzn., o něco se snažím, o něco usiluji, a když se mi to podaří, tak v jiné oblasti mého života se něco pokazí. Typickým příkladem je tato kniha. V den, kdy mi nakladatel sdělil, že je ochoten mi tuto knihu vydat, se něco moc velkého a důležitého v mém životě pokazilo. Je to ale příliš osobní, tak to nebudu dále rozvádět. Člověku nezbude nic jiného, než to přijmout. Za všechno se musí v životě platit.

Žijeme v relativně mírové době, nevládne tvrdý patriarchát, otroctví, válka, neupalují se čarodějnice. Přesto mnoho lidí cítí psychickou nepohodu, stres. Proč? Nebo to je právě proto?

Já bych byl hrozně rád, kdybych se dožil doby, kdy se bude na všech typech škol učit psychologie. My jsme ve škole měli např. předmět „Mineralogie“, kdy jsme se celý rok učili v přírodopisu, jaké jsou kolem nás šutry. Nikdy v životě jsem toto nepotřeboval.

Naproti tomu, kdyby se ve škole učila psychologie, mezilidské vztahy, rozdílnost mezi myšlením a chováním mužů a žen, umění jednat s lidmi atd., tak toto potřebují všichni lidé denně. Je s podivem, že to, co dennodenně potřebujeme k životu, nás škola vůbec neučí. Mezilidské vztahy jsou dnes v hrozném stavu a k tomu stresu velkou měrou přispívají.

Dalším důvodem té psychické nepohody a stresu je materialistický způsob života. Dnešní lidé – a zejména mladí – si myslí, že nějaká materiální věc (mobil, auto, dům…) je učiní šťastnými. Když si takovou věc pořídí a to kýžené štěstí se nedostavuje, tak marně hledají důvod své nespokojenosti. Chybí jim v životě Bůh.

S tou výukou psychologie na školách souhlasím… Vy v anotaci píšete, že je to kniha pro lidi hledající smysl života. Jaký je tedy, podle vás, smysl života?

Poměr dobra a zla ve Stvoření je přesně padesát procent na padesát procent. Poměr sil konstrukce a destrukce je vyrovnaný. Kdyby to bylo jinak, svět by nemohl fungovat. Známe pořekadlo: „Postav dům, zasaď strom a zploď syna.“ Jestliže si postavím jeden dům, jeden dům také spadne. Jestliže zasadím jeden strom, jeden strom uschne. Jestliže zplodím jednoho syna, jeden syn také zemře. Takže z materialistického hlediska ten život vůbec žádný smysl nemá.

A právě vnímání a vyciťování existence Boha nám dává smysl života. Tedy takový smysl, který přesahuje hranici našeho pozemského bytí. Všimněte si, že jsem neřekl věřit v Boha. Víra může být také někdy slepá. Je lepší vědět, než věřit. A právě k tomu vědění by mohla čtenářům napomoci moje kniha.

Děkuji za rozhovor a přeju sobě, vám, i všem čtenářům, ať jsou všechna těžší témata života projasněna zrovna takovým pohledem na svět.
 

Renata Petříčková (autorka rozhovoru, fotografie)
http://www.petrickova.cz
 

Poslední články Renaty Petříčkové:Poslední články Milana Kučery:

hodnocení: 2.6
hlasů: 9
Print Friendly, PDF & Email

167 komentářů

 1. → a Vánek vane tiše nocí ševelí tančí a zpívá ******************* nyní vánek zní za okny si ševelí zpěvem živoucím.

  Hmm, matičko, když já jsem na tuhle „poesii“ asi nějakej tupej, nevím… Možná kdyby mi to zarecitoval Petr Čtvrtníček, že by to se mnou pohlo…:-))

  https://youtu.be/v0wkOfK5g3Q?t=43

  1. právě proto, jak jsem psala, abych si brejličky nasazovat nemusela, píši jinde. S brejličkama bych třeba viděla pouhý kulatý puntíky.

 2. Honza 25.11.2019 (23:29)
  „Václav Bělohradský, blahé paměti řekl: Všechny rozhodující změny ve společnosti se ohlašují proměnou jazyka. Měl pravdu. S&H mají tisíce podob.“

  Tak toto podepisuji a třikrát podtrhuji. Bohužel většinou si o tom nemám s kým promluvit. Proč asi?

  1. Míro,
   že ono to bude tím, že člověk nikdy moře nespatřil a tak jen prázdná bezobsažná slova tryskají.

   moře, ach moře 

   moře, zdroji života 

   jednou uvidět

   A kukačky?
   Do cizích hnízd svá vejce snášejí,
   klidně snášejí
   a sami pak bez problémů
   v lese kukají.
   Slyším kuku na druhém konci lesa,
   vesmíru.

   Opírejte se o to, co hezkého jsme spolu vytvořili
   a přijde ztišení, klid a mír.
   I kdyby to byla jen jedna věta klidná,
   souznění ve vzpomínce jednou převládne.

   Můj e-mail nejspíš znáte, byl proti mému přání kdysi zveřejněn,
   přes halasné prohlašování o zablokování, nikdy mnou zablokován nebyl :-)

 3. → Bohužel většinou si o tom nemám s kým promluvit. Proč asi?

  Ale, ale, Míro, klid. Za ty roky co se „známe“ (a že toho moc nenakecáš, ba naopak a spíš jseš zticha), bys už mohl vědět a rozpoznat kdo je kdo. Ono to není až zas tak těžký. Jestli chceš, plácni mi sem na sebe mail a pokecáme fejs tů fejs. Opatruj se chlape, vím že to nemáš zrovna dvakrát lehký…

 4. Vendo
  k  27.11.2019 18:01 „Každá mince dvě strany má,ale jen celou platit se dá.“

  Čím pak platíte Vendo? Půlkou, nebo jste již druhou stranu mince, třeba moudrost také našel?
  Nebo je Vaše druhá půle něčím jiným, co k doplnění chybí?

  1. Proč se na to ptáte mě, Matko?
   27.11. v 18:01 to – „Každá mince dvě strany má,ale jen celou platit se dá.“ – napsala Hvězdička Honzovi.

   Mohu to vědět?
   Dík.

   1. Vendo 28.11.2019 (10:48),
    Vás jsem se ptala takto:
    „Čím pak platíte Vendo? Půlkou, nebo jste již druhou stranu mince, třeba moudrost také našel? Nebo je Vaše druhá půle něčím jiným, co k doplnění chybí?“

    A proč jsem se ptala, jestli to můžete vědět?
    Omlouvám se, totiž dokud se sám nezeptáte a nenajdete odpověď, byl můj dotaz zbytečný:-( Pokud jste již našel, je můj dotaz také zbytečný :-)

 5. Luboši,
  (Luboš28.11.2019 (15:43))
  budete zklamán i nadále :-(

 6. Další blázen, co věří, že Bůh je Láska.

  Návod na přežiti v roce 2020 -Sergej N. Lazarev
  https://www.youtube.com/watch?v=gQg2puaHhuk

  Komentáře pod videem mají stejnou úroveň, jako zdejší diskuse. S názorem, že Bůh je Láska, fungování tohoto světa nikdo nikdy nevysvětlí:-((

  1. Ten S.N.Lazarev je typickým príkladom ako „pýcha predchádza pád“. On si myslel, že Boh je dajaký jeho partner s ktorým sa môže hrať o guličky. Jeho vízie ukazujú na jeho vlastný stav duše, ktorý je katastrofálny iba preto, že nedokázal prijať a uznať že „Boh je Láska“!

   1. Jestli není ten stav jeho duše katastrofální právě proto, že uznává, že „Bůh je Láska“.

  2. Bůh je láska.
   Jenže láska není jen to, co se neznalými za lásku označuje.

   Láska je i když se lev zakusuje do krku antilopy….
   Láska a tedy i Bůh je jako mince, má dvě protilehlé strany. Bůh obsahuje obě zde vnímané polarity dobro/zlo.

   1. To zní logicky, to se mi líbí, pro lva je to dobré se nažere. Pro antilopu je to chvilkově stresující ale co víme co ji čeká na druhém břehu. Pro ni to nakonec také nemusí být „zlo“. Ve stvoření je i rozklad, bez něho by nebyla možná existence. Stromy musí spálit oheň, nebo rozložit hniloba. Lidé musí umírat, aby se mohli narodit nový.


    Žalm
    29 Skryješ-li tvář, propadají děsu, odejmeš-li jejich ducha, hynou, v prach se navracejí.
    30 Sesíláš-li svého ducha, jsou stvořeni znovu , a tak obnovuješ tvářnost země.

   2. ad.: Láska je i když se lev zakusuje do krku antilopy….

    Čeština je krásný jazyk a má mnoho výrazů. A nevím proč bych právě toto měl nazývat láskou. Jenom proto, abych nezpochybnil dogma, že Bůh je láska? Proto převrátím význam slov?

 7. Ľudská obmedzenosť a nechápavosť ako dôkaz, že Boh nie je Láska? Že, ako vo svete jestvuje dobro a zlo, láska aj nenávisť a ak Boh stvoril svet, tak tieto vlastnosti musia jestvovať aj u Stvoriteľa sveta – Boha? – „Podľa stvorenia posudzujem Stvoriteľa? Podľa sochy sochára? Podľa maľby maliara?“ Nie je to číre bláznovstvo??? Nejestvuje identita Tvorcu a jeho tvorby. Kedy to títo ľudia pochopia???
  Možno sa baviť iba o identite Boha Otca a ľudskej duše, ktorá si osvojila Ducha Božieho a tým sa stala Božím synom… Ale nie ľudskej duše, ktorá si zamilovala ducha Satana – teda zla…

  1. ad.: „Podľa stvorenia posudzujem Stvoriteľa? Podľa sochy sochára? Podľa maľby maliara?“ Nie je to číre bláznovstvo???

   Není to bláznovství. Socha i malba vždy vypovídá o tvůrci. Stejně tak jako Stvoření o Stvořiteli:

   Podle zákona přírody kukačka klidně vyprdne vejce do cizího hnízda a o víc se nestará. Kočka, co nemá dostatečnou péči a je hladová, ukouše vlastním koťatům hlavy a slepice které chybí podstatné složky výživy uklove kuřata a sežere je i s kostmi.

 8. Pro Lásku je Bohem Duch a pro Ducha je Bohem Láska/Duše/.
  Oni jen spolu tvoří Boha celého.A to i přesto,že v této realitě
  je Duch rozdělen do duality.
  Tvým úkolem je najít svou duši,bod spojení ,tedy poznat sám sebe vpravdě
  a sjednotit přes ní ducha.To je celé.
  Až sjednotíš rozdvojeného ducha láskou bezpodmínečnou,až pak mi dáš za pravdu.

  Ten duch „dobrý“ i ten „zlý“ jsou totižto jedním Duchem !
  Duše je stálá,neměnná.Nedá se zničit,ale dá se ukrýt.A to je pak průšvih.
  Až když ji najdeš,pak teprve přichází Otcovy zkoušky,jak obstojíš.
  A to je vskutku očistec,neboť má vliv skutečně na všechno a na všechny.
  Je to jediný boj,pro který si sem spolu s Otcem přišla všechna srdíčka.

  I za pojmem Světlo se skrývají dva.Světlo rozumu a Světlo/Záře/ lásky.
  I za jménem YHWH jsou dva-Jehova a jeho Jah.

  Bůh je úplností.Není jen láskou.Otec je velmi přísný a důsledný Učitel.
  Má zkušenost:Víc než lásku bezpodmínečnou v této realitě nemůžeš rozdávat,
  neboť Nicota,ve které jsme spolu s Otcem na výletě,obsahuje vše již od počátku.
  Bod spojení v tobě,čili duše /X v kouli,kruhu/ je vstupem sem i výstupem odtud.

  Fungování tohoto světa je o dvou rozlišných energiích,přičemž jedna z nich
  je rozdělena dualitou.Názvy muž nebo žena s tím nemají nic společné,neboť
  Otec je jak těmi muži,tak i těmi ženami či dětmi.

  Otázka : Kdo jsi ?

  ———–
  Matouš 5 :26
  26 Amen, pravím ti, že odtud nevyjdeš, dokud nezaplatíš do posledního haléře.
  26 Σου λέω με βεβαιότητα: Δεν πρόκειται να βγεις από εκεί μέχρι να ξεπληρώσεις και το τελευταίο νόμισμα ελάχιστης αξίας.

  překlad:
  26 Vám pravím s jistotou : Nezemřete /nenajdete klidu/, abyste vyšli z podsvětí/z Hádes/,dokud nevydáte minimum bohatství mince.

  * nezemřete-> neproměníte se,abyste mohli vyjít z nevědomí
  * mince -> symbol sjednocení; stříbrná mince-> citová rovina
  Otcova slova :“Každá mince dvě strany má,ale jen celou platit se dá.“
  * vydávat,platit mincí-> aktivní přístup na poli sebepoznání se vpravdě->sjednocení

  -> 26 Vám pravím s jistotou : Neproměníte se /nenajdete klidu/ abyste mohli vyjít odtud /z podsvětí/, dokud sami sebe nesjednotíte láskou bezpodmínečnou.
  -> 26 Vám pravím s jistotou : Neproměníte se /nenajdete klidu/ abyste mohli vyjít odtud /z podsvětí/,dokud svého ducha/svou mys,vnímání/ nesjednotíte láskou bezpodmínečnou/ přes duši/.

  11 Z nitra prýštilo: Toto nebe pomine, i to, které je nad ním, pomine. Mrtví nežijí a živí nezemřou. Ve dnech, kdy jste snědli to, co je mrtvé, učinili jste to živým. Co budete dělat, když byste byli ve světle? V den, kdy jste byli jedním, stali jste se dvěma. Když se stanete dvěma, co budete dělat?/TE/
  15 Z nitra prýštilo : Když uvidíte toho, který se nenarodil z ženy, pokloňte se tváří až k zemi a vzdejte mu poctu. To je váš Otec./TE/
  24 Jeho učedníci řekli: Pouč nás o místě, kde jsi, neboť je pro nás nutné, abychom jej hledali. On jim řekl: Kdo má uši, slyš! Uvnitř člověka světla je světlo a osvětluje celý svět. Když on nesvítí, je tma./TE/

  *z nitra prýštilo->proudilo Slovo-> vnitřní Slovo
  *učedníci->vnitřní družina,kapela->společníci,druhové->personifikace pozitivních i negativních stránek ->bratři ->uvědomění si sebe samého v každé roli/pozitivní i negativní/

  ——

  Ti dva jmenují se různě:
  Rozum a Cit,Zlo a Láska,
  či Otec a Matka.
  Různými energiemi disponují,
  odsouzeni jsou však věčností
  k společnému soužití.

  Co pro Cit znamená dávat,
  pro Rozum jen brát,
  a tak chamtivost Rozumu vůči Lásce,
  svedla je na scestí:
  trpící Láska zotročená
  a Rozum-krutý vládce.

  Aby se mohla Láska projevit,
  musela se naučit nejdříve,
  rozumovat sama srdcem
  a přestát přitom útoky otrokáře.

  A co Láska srdcem vymyslela?
  Rozum samotě vystavila,
  protože od něj utekla.
  čímž Rozumu srdce zlomila.

  Na tuto chvíli v ústraní čekala,
  aby to jeho srdíčko zlomené,
  z lásky k němu,
  svou láskou vyplnila.

  Z otrokáře se stal dobrák,
  co svou Lásku chrání,
  Láska se z otrockých pout vymanila
  a za to Rozum srdcem brání!

  Od té doby vědí oba,
  že mohou v klidu nažívat,
  jen když budou tvořit
  společně srdce JEDNO!

  PS:Co je dnes pro mne Zlo,zítra bude poznáním,
  co dnes dobré se zdá,zítra může být velkým zklamáním.
  Zkušenost se nedá naučit,jenom životem zde se dá odžít!

Diskuse byla ukončena.

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2022

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Tento web používá jen nezbytně nutná cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení.

Odkazy:

Slunovrat Agentura BYTÍ Záhady-Zdraví.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference