mapa stránek || vyhledávání

Moudro Guru Nánaka

Objevil jsem jeden zdroj, ve kterém jsou uvedeny životopisy a základní směřování různých proroků, učitelů, mistrů či synů Otce a Matky moudrosti, jako Ducha Svatého. Toto označení pro zcela výjimečné muže /v menším měřítku i ženy/ patří těm, kteří v průřezu věků přinášeli lidem do různých zeměpisných oblastí a kultur zdroj poznání a cestu k němu. Odkud čerpám, neuvedu, protože by někteří zdejší diskutující z toho špatně dýchali a nedostávalo se jim sil.

Dnes si povšimnu Guru Nánaka, který byl první v řadě desíti Sikhů, kteří přinesli pro svět učení Ádi Granth, v neumělém překladu jako „původní kniha“. Tato kniha je svatým Písmem Sikhismu, mladého náboženství, které počtem svých příznivců je páté na světě. Více se lze dočíst třeba v tomto zdroji – viz. odkaz – ať nemusí někteří kolegové pracně vyhledávat: https://cs.wikipedia.org/wiki/Sikhismus

Guru Nának byl opravdu výjimečný člověk. Mnoho cestoval, navštívil i centrum islámu, Mekku, poznal Tibet, Indii prošel celou křížem krážem. Žil od roku 1469 do 1539.

Vybral jsem pár jeho slov – citátů, ke kterým uvedu i jejich souvztažnost s tím, jak to cítím, třeba k nám, Evropanům, tedy našemu bližšímu učení či náboženství:

„Nejvyšší síla ve všech dobách posílá na tento svět své Mistry, kteří sem přinášejí poselství jeho milosti.“

/Asi je velkým omylem se domnívat, že existoval, existuje či může existovat pouze jediný syn Boží, jediný Kristus./

„Existují miliony nebí a miliony vesmírů, které ani ti nejučenější nikdy nespatří.“

/Je možné za našeho – mého krátkého života – mít alespoň částečnou představu a znalost struktury univerza univerz, ve kterém je náš vesmír jen malou částečkou? – viz. evangelium Jana 14:2/

„Ze Šabdu /pro zatvrzelé nechápavce Šabd znamená = Slovo, Logos, Duch Svatý z Nového Zákona/ je zem, ze Šabdu je nebe, ze Šabdu vyzařuje všechno světlo. Celé stvoření spočívá na Šabdu, ó Nanaku, tento Šabd přebývá v nás všech… tvoření, ničení a znovu stvoření, vše je způsobeno Šabdem.“

/Slovo je naše životní síla, neboť z něho pochází všechen život. Viz. i Jan 1:1-4/

„Důvodem příchodu člověka na tento svět je dosáhnout pokladů nepředstavitelné ceny – elixíru života, který posvětí člověka nesmrtelnou existencí. Tento nektar života /Šabd, Slovo…/ může však člověk dostat pouze milostí Mistra.“

/Dříve či později, když přijde jeho pravý čas, každý člověk v hloubce svého bytí tuto tajemnou moc nalezne; i ten nejzatvrzelejší ateista, jehož ateismus je na tak vysoké úrovni, že se až bojí, že ho za to Pán Bůh potrestá./

„Syn Boha se stává Bohem samým, nedejte se mýlit jeho lidským tělem.“

/Ano, k člověku může promlouvat zase jen člověk. Není známo, že by např. žába či kráva předávala moudro lidem… Všichni Mistři jsou totožní s nejvyšší silou a ten, kdo spatřil Mistra, spatřil Otce samotného./

„Ó, člověče, naslouchej čistému učení Mistrů, ti k tobě promlouvají o tom, co viděli na vlastní oči.“

/Ano, Mistr je král králů a lidé ve své malosti, ve svém klopýtání ve světě smrti, o tomto málo co vědí. Ale v pravý čas se to dozví. Chce to jen najít toho Mistra./

„Celý svět dlí v bolestech a smutku, štěstí a mír zůstává vyhrazen tomu, kdo setrvává v Šabdu – Slovu.“

/Již velká změna nastává u toho, kdo vstoupí na tuto Cestu./

Dnešní výlet do učení Sikhů ukončím citátem L. N. Tolstého, který se možná i nejen mně do kontextu napsaného, hodí!

„Všichni přemýšlí o tom, jak změnit svět, jen málokdo však přemýšlí o tom, jak změnit sám sebe.“

Když to tak čtu a má mysl pátrá po souvislostech, kterých je mnohem více, než jsem uvedl v závorkách, napadá mě být a žít v tom, co doporučuje jeden současný žák súfijské školy – jsem šťastný dřív, než k tomu mám důvod!

(Pokračování příště – Rúmí z súfijské školy.)
 

Alois Vrobel
 

Poslední články autora:


hodnocení: 5
hlasů: 4
Print Friendly, PDF & Email

15 komentářů

 1. Dobrý den, pan Vrobel. Chci se zeptat, jestli dnes ve světě existují nějakí adepti na Mistra, případně kolik jich je a čím se vyznačují jejich životy a povahy?
  Děkuji.

 2. Určitě dnes existují Mistři, nejen adepti. A také určitě existuje mnoho šarlatánů /vlků v rouše beránčím/.
  Počty neznám, kde bych to měl hledat, to nevím. Mistři se tím nechlubí, nechodí do televize, není jim potřeba nějaká popularita. I Ježíš říkal, když někomu pomohl /uzdravil/ – jdi, více nehřeš a nikomu o tom neříkej.
  To, co vyznačuje jejich životy, povahu, to Vám uvedu dnes večer.

  Mějte se hezky.
  Alois Vrobel

  1. Tak jsem na chvíli u PC.

   Kolega Václav uvedl v jednom svém článku objektivní znaky pravého Mistra. Nikde jinde jsem souhrn těch vlastností nenašel a tak snad následující výčet odpoví na Vaši otázku – čím se vyznačují jejich /Mistrů/ životy a povahy? :

   Pravý Mistr si nenechává za své služby a pokyny nikdy platit a ani za ně nepřijímá žádný jiný druh materiálních výhod. To je až univerzální zákon – pravý Mistr je vždy soběstačný, nikdy není závislý na svých žácích, ani na veřejné dobročinnosti. Vtěluje se tu do lidského těla s vyšším úkolem, ale jako Syn se o stránku materiálnosti nezajímá.
   Nikdy nestaví na odiv své mistrovství a ani své duchovní schopnosti. Pokud o sobě některý člověk prohlašuje, že dosáhl vysokého duchovního vzestupu, pak již toto tvrzení samo je důkazem, že na duchovní cestě daleko nedošel.

   Mistra zdobí skromnost, on ví, a to je zásadní rozdíl. Skromnost se týká i samotného života, od stravy až po například bydlení.

   Mistr si nikdy nestěžuje například na to, jak je s ním zacházeno, jak se k němu ostatní chovají. Nezneužívá moci mu dané, aby získal pro sebe jakoukoliv výhodu.

   Mistr nikdy nehledá žádné chyby na ostatních a nikdy o nikom špatně nemluví. Nikdy nepomlouvá ani nevyčítá chyby ostatních. Jeho schopnosti dokáží „přečíst“ každého člověka, ale nezneužívá toho.

   Mistr nikoho nikdy netrestá, ani ty, kteří by mu ubližovali. Život duchovního Mistra se odvíjí podle zákonů Lásky; potrestání nechává Negativní síle /dodávám – karmickému zákonu odplaty, sklizni úrody ze svých činů u každého člověka; ať dobrých či špatných/, která se zabývá spravedlností, karmou a plněním všech přání. Naopak, Mistr nabízí stále pomoc těm, kteří by o ni mohli stát.

   Mistr se nikdy neoddává askezi či nějakému sebetrýznění. Zdůrazňuje styl života, který vede tělo ke zdraví, fyzickému i duševnímu. Mistr nevyhledává žádné formy požitkářství, je to člověk veskrze skromný. Je příkladem vyrovnaného člověka.

   Mistr je vždy ten, kdo dává, nikdy není žebrákem. Navíc velmi rychle pozná, komu a co může či musí dát.

   Mistr nikdy nečiní na veřejnosti zázraky. Může je sice učinit, ale pouze ze závažných důvodů. O svém mistrovství nepřesvědčuje konáním zázraků. To by bylo příliš jednoduché a následovníci by se jen hrnuli. Je to jeden ze zákonu Stvořitele, protože o lid, kteří uvěří jen na základě nadpřirozeného „důkazu“, by Mistr a ani jeho Otec nestál.

   Všichni praví Mistři předávají v podstatě stále stejné učení, ve kterém má jedinečný význam Tvořivá síla Ducha Svatého a spojení s ní, což v nitru člověka zajistí zasvěcení od toho, kdo jí ve své Trojjedinosti sám reprezentuje a poté jím předaná osvědčená technika meditace se svými zákonitostmi, umocněná dodržováním slibů Mistrovi. Nezbytná je oddanost žáka a plná důvěra, a to i za nepříznivých okolností působícího vnějšího světa, kde vládne tzv. spravedlnost, jako princip ovládání Negativní silou. Nauka o síle Zvukového proudu je cestovní doklad, který nám Mistr předává a který nás opravňuje k této Cestě – jedině tento proud Slova, který přináší Jednotu a Harmonii, dokáže adepta dovést do vyšších světů. Odměna žákovi je více než bohatá.

   Snad to tak stačí.

   Pěkný večer

   Alois Vrobel

   1. Děkuji za slova. To musí být dost náročné žít život Mistra, aby nenadělal chyby. Ale když mají vedení a schopnosti, pak to možná jde. Přeji žákum Mistra, ať jsou dostatečně zasvěceni a zvládají všechny potřebné techniky a nauky.

    Pěkný večer

   2. Mistr má velké poslání a zpravidla i velké pravomoci, kterých nezneužívá. Pokud to není ten šarlatán či ten vlk!

    Mistr je na planetě pouze v těle člověka a může udělat chyby, zvláště před tím, než se stal Mistrem. Mistr má vedení, viz. Ježíš přiveden Janem Křtitelem. Hlavní jeho vedení je však mimo tento svět. O žáky Mistra jde také, ti však, ač jsou vybrání Otcem, předurčeni pro cestu k návratu, jsou pořád jen lidmi se svými chybami. Co je to dostatečné zasvěcení, to neumím posoudit.

    Zdravím.
    Alois

 3. Trošku se obávám, že islám, tedy jeho mystická škola, tady nebude nijak populární.

  1. Paní Marie, dnes je celkově islám v našich zeměpisných šířkách odsuzován. Jeho mystická větev má však totožné kořeny, tedy v mnoha poznáních a vedení svých žáků je totožná s učením Mistrů ostatních směrů.
   Uvidíme.

   Pěkný den přeji.

   Alois Vrobel

   P.S. jste tu nová? Už jste sem někdy psala?

 4. Aloisi , píšete o islámu :“vedení svých žáků je totožná s učením Mistrů ostatních směrů.
  Uvidíme.“
  Bohužel, už jsme žáky vedené islámem uviděli.

 5. Jsem raději, když čtu články, které jsou o něčem.

  Guru Nának byl velký člověk, prorok a guru.

  Kdo z dnešních lidí má duchovní kvality těchto mužů /ale i významných žen/ minulosti?
  Dovolím si přidat nějaké jeho citáty.

  Otevření vnitřního zraku – ten nemá nic společného s lidským smyslem vidění.
  „Slova mého Gurua mne neuspokojovala, dokud jsem vše neviděl na svůj vlastní-duchovní a plně otevřený zrak.“

  Umírání za života – úžasná praxe mystického transportu!
  „Zemři do království, do kterého lidé odcházejí po smrti, dokud ještě žiješ“.

  Hledání mystického Mistra – za života, tj. cesta pravdy.
  „Bez Mistra je vše tmavou propastí.“

  Těším se na Rúmího.

  Marie Š.

  1. → Guru Nának byl velký člověk, prorok a guru.

   Tsss, guru Nanuk, a co teprve náš místní Álois s parametry:

   IQ 99 (i s korupcí)
   Výška v kohoutku: 45 – 50 cm

   Kdepak, marná sláva, – „Bez Mistra je vše tmavou propastí.“ – :-)))))

   1. Honza, Věra a ještě jednou |Honza – proč ten zesměšňující tón? Není vám to trapné?

    Byl jsem v USA. Guru Nanak Street tam je ve vícero městech. V Praze 6 Dejvice je kousek od „kulaťáku“ Thákurova ulice – taky dobré! Významná jména a to, co se za nimi skrývá, je dobré si připomínat.

    Díky.
    Luboš

   2. ad – Honza, Věra a ještě jednou |Honza – proč ten zesměšňující tón? Není vám to trapné?

    ___________________

    Luboši, přečtěte si po sobě svůj první vstup, kterým jste reagoval na můj článek „O ničem“. Nebylo vám to trapné? Zjevně nebylo. Moje odpověď na vaši otázku: ne, není. Je to vaše karma a dobře vám tak, karma je karma a s tím se nedá nic dělat, rumíku.

 6. → Guru Nanak Street tam je ve vícero městech. V Praze 6 Dejvice je kousek od „kulaťáku“ Thákurova ulice – taky dobré!
  ___________ A co jako, co má bejt? Mně jsou jakýkoli projevy idolatrie (modloslužebnictví) naprosto u prdele a dobrý leda tak k smíchu, včetně těch rádoby zasvěcenejch keců (rozuměj: s&h)..:-))

Diskuse byla ukončena.

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2022

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Tento web používá jen nezbytně nutná cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení.

Odkazy:

Slunovrat Agentura BYTÍ Záhady-Zdraví.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference