mapa stránek || vyhledávání

Moudro Guru Nánaka

Objevil jsem jeden zdroj, ve kterém jsou uvedeny životopisy a základní směřování různých proroků, učitelů, mistrů či synů Otce a Matky moudrosti, jako Ducha Svatého. Toto označení pro zcela výjimečné muže /v menším měřítku i ženy/ patří těm, kteří v průřezu věků přinášeli lidem do různých zeměpisných oblastí a kultur zdroj poznání a cestu k němu. Odkud čerpám, neuvedu, protože by někteří zdejší diskutující z toho špatně dýchali a nedostávalo se jim sil.

Dnes si povšimnu Guru Nánaka, který byl první v řadě desíti Sikhů, kteří přinesli pro svět učení Ádi Granth, v neumělém překladu jako „původní kniha“. Tato kniha je svatým Písmem Sikhismu, mladého náboženství, které počtem svých příznivců je páté na světě. Více se lze dočíst třeba v tomto zdroji – viz. odkaz – ať nemusí někteří kolegové pracně vyhledávat: https://cs.wikipedia.org/wiki/Sikhismus

Guru Nának byl opravdu výjimečný člověk. Mnoho cestoval, navštívil i centrum islámu, Mekku, poznal Tibet, Indii prošel celou křížem krážem. Žil od roku 1469 do 1539.

Vybral jsem pár jeho slov – citátů, ke kterým uvedu i jejich souvztažnost s tím, jak to cítím, třeba k nám, Evropanům, tedy našemu bližšímu učení či náboženství:

„Nejvyšší síla ve všech dobách posílá na tento svět své Mistry, kteří sem přinášejí poselství jeho milosti.“

/Asi je velkým omylem se domnívat, že existoval, existuje či může existovat pouze jediný syn Boží, jediný Kristus./

„Existují miliony nebí a miliony vesmírů, které ani ti nejučenější nikdy nespatří.“

/Je možné za našeho – mého krátkého života – mít alespoň částečnou představu a znalost struktury univerza univerz, ve kterém je náš vesmír jen malou částečkou? – viz. evangelium Jana 14:2/

„Ze Šabdu /pro zatvrzelé nechápavce Šabd znamená = Slovo, Logos, Duch Svatý z Nového Zákona/ je zem, ze Šabdu je nebe, ze Šabdu vyzařuje všechno světlo. Celé stvoření spočívá na Šabdu, ó Nanaku, tento Šabd přebývá v nás všech… tvoření, ničení a znovu stvoření, vše je způsobeno Šabdem.“

/Slovo je naše životní síla, neboť z něho pochází všechen život. Viz. i Jan 1:1-4/

„Důvodem příchodu člověka na tento svět je dosáhnout pokladů nepředstavitelné ceny – elixíru života, který posvětí člověka nesmrtelnou existencí. Tento nektar života /Šabd, Slovo…/ může však člověk dostat pouze milostí Mistra.“

/Dříve či později, když přijde jeho pravý čas, každý člověk v hloubce svého bytí tuto tajemnou moc nalezne; i ten nejzatvrzelejší ateista, jehož ateismus je na tak vysoké úrovni, že se až bojí, že ho za to Pán Bůh potrestá./

„Syn Boha se stává Bohem samým, nedejte se mýlit jeho lidským tělem.“

/Ano, k člověku může promlouvat zase jen člověk. Není známo, že by např. žába či kráva předávala moudro lidem… Všichni Mistři jsou totožní s nejvyšší silou a ten, kdo spatřil Mistra, spatřil Otce samotného./

„Ó, člověče, naslouchej čistému učení Mistrů, ti k tobě promlouvají o tom, co viděli na vlastní oči.“

/Ano, Mistr je král králů a lidé ve své malosti, ve svém klopýtání ve světě smrti, o tomto málo co vědí. Ale v pravý čas se to dozví. Chce to jen najít toho Mistra./

„Celý svět dlí v bolestech a smutku, štěstí a mír zůstává vyhrazen tomu, kdo setrvává v Šabdu – Slovu.“

/Již velká změna nastává u toho, kdo vstoupí na tuto Cestu./

Dnešní výlet do učení Sikhů ukončím citátem L. N. Tolstého, který se možná i nejen mně do kontextu napsaného, hodí!

„Všichni přemýšlí o tom, jak změnit svět, jen málokdo však přemýšlí o tom, jak změnit sám sebe.“

Když to tak čtu a má mysl pátrá po souvislostech, kterých je mnohem více, než jsem uvedl v závorkách, napadá mě být a žít v tom, co doporučuje jeden současný žák súfijské školy – jsem šťastný dřív, než k tomu mám důvod!

(Pokračování příště – Rúmí z súfijské školy.)
 

Alois Vrobel
 

Poslední články autora:


hodnocení: 5
hlasů: 4
Print Friendly, PDF & Email

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2024

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Tento web používá jen nezbytně nutná cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení.

Odkazy:

Slunovrat Agentura BYTÍ Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Česká Konference