mapa stránek || vyhledávání

Mysticismus

Toto slovo z názvu článku je často spojováno s čímsi zahaleným, zamlženým a nejasným. Někdy si jej někdo zaměňuje s anglickým slovíčkem „misty“ (samozřejmě, že záměna ypsilon za i se nedá jen tak přejít). Spojovat mysticismus s čímsi „zamlženým“ je dost absurdní, protože v mysticismu má vše zcela přesný význam a nic zde není zahalené či mlhavé.

Usnadním některým čtenářům hledání významu tohoto slova a dávám odkaz na informace z wikipedie, ve které dost lidí hledá nezvratné a jediné poučení pro to, aby byli alespoň trochu v obraze. Více k mystice je tedy zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Mystika

Dalším nesmyslným počinem ohledně mysticismu je dávat jej do souvislosti s tzv. tajemnem či kouzelnickými produkcemi. Jistě existuje určité spojení mezi mysticismem a mystériem, neboli tajemstvím, ale svět kouzel či triků a nevysvětlitelných záhad a mysticismus jsou rozhodně dvě naprosto odlišné věci. Mysticismus není dokonce ničím, co je nazýváno okultní vědou či magií a nemá nic společného ani se spiritualismem a duchařstvím. Nestojí ani za parapsychologickými fenomény, jakými jsou telepatie, telekineze nebo jasnovidnost. Možná mystici takové síly ovládají, avšak ty samy o sobě součástí mystické zkušenosti nejsou. Proč? Protože tyto síly totiž může ovládat i člověk, který mystikem není.

Peter Paul Rubens – Vize svaté Trezie z Avily. Dílo cca z roku 1614.

Mohou být počítány za mystické fenomény vize a hlasy, které občas mohou slyšet lidé, tíhnoucí k mystice? Budeme-li se bavit o některých významných postavách naší historie, jakými byli například Sokrates, Mohamed nebo Jana z Arku, o nichž se říkalo, že slyšeli hlasy, pak tyto jejich zážitky nemohou být považovány za mystické zkušenosti v pravém slova smyslu. Pokud by tyto osoby měly být považovány za mystiky, pak nikoliv kvůli hlasům, které slyšely. Skutečností je, že mystici, kteří spatřují vize, tyto zážitky za mystickou zkušenost nepovažují. To byl případ například sv. Terezy z Avily, která ony vize často mívala, avšak ne takové, jež by si sama přála.

William James v knize Různorodost náboženské zkušenosti (The Variety of Religious Experience) říká, že naše běžné každodenní vědomí je jen jedním konkrétním typem vědomí. Je jen chatrným snímkem velkolepého obrazu dění a s mystickým vědomím jej nelze nijak porovnávat. Naše vědomí je jako stavba o třech poschodích. Spodní patro se skládá z fyzických pocitů a dojmů, které získáváme prostřednictvím našich smyslových orgánů, zraku, sluchu, čichu, chuti a hmatu. Druhé patro je složeno z obrazů, o kterých si myslíme, že jsou naší mentální a informační základnou (neboli záznamy toho, co naše smysly postřehly nebo naše mentální aktivita vyprodukovala). A třetí patro zahrnuje náš intelekt a schopnost představovat si a domnívat se. Tato úroveň je charakterizovaná uvažováním a abstraktním myšlením. Všechny tyto tři úrovně pak tvoří veškerý poznávací aspekt našeho běžného vědomí. Na těchto základních poznávacích elementech se zakládají všechny naše emoce, touhy, rozhodnutí i naše vůle. Abychom nějak pojmenovali tuto komplexní strukturu, nazýváme ji většinou smyslově – intelektuálním vědomím.

Mystické vědomí je však kvalitativně zcela odlišné od tohoto, nám dobře známého typu vědomí. Nezahrnuje pouze různé druhy smyslů, myšlenek či pocitů. Například hmyz, jakým je včela, je schopný vnímat ultrafialové a infračervené záření. Zvířata, jako jsou psi, sloni nebo delfíni, mohou slyšet zvuk, který je pro lidské ucho neslyšitelný, či dokonce mají ještě tzv. šestý smysl, který my lidi postrádáme. Nicméně přestože je jejich smyslové vybavení odlišné od toho našeho, a v některých případech je i mnohem lepší, stále se jedná o vybavení smyslové. Mystické vědomí naproti tomu postrádá jakoukoliv závislost na našich smyslech, představách, minulých zážitcích nebo na našem myšlení. V žádném případě se tedy nejedná o smyslově-intelektuální vědomí.

Veškerá naše slova či jiná sdělení jsou výsledkem činnosti našeho běžného, smyslově-intelektuálního vědomí. Při svém vyjadřování tak používáme vyjadřovací prvky (nebo jejich kombinace), které pocházejí z dílny právě tohoto „třípatrového“ vědomí. Jelikož však žádný z těchto vyjadřovacích prvků nelze nalézt v mystickém vědomí (s diskutabilní výjimkou emocí), cítíme neschopnost popsat mystickou zkušenost jakýmkoliv světským výrazem. Proto mystici hovoří o svých zkušenostech jako o nevýslovných či nepopsatelných.

V závěru zdánlivě odbočím. Ježíš Kristus řekl něco ve smyslu nutnosti ho následovat a ať mrtví pochovávají své mrtvé. Všichni jsme mrtví, řečeno duchovně. Když se duše osvobodí od mysli a smyslů, pak teprve budeme živí, naše mystické vědomí se probudí. Nebo možná lépe řečeno, my se na něj naladíme. Musíme se tudíž pozvednout z toho třípatrového každodenního vědomí nad mysl a smysly, odhodit pocity a dojmy, obrazy a představy. To bude to zmrtvýchvstání, které zřetelně nemá s fyzickým tělem co dělat, získáme život v tom vyšším vědomí. Nyní jsme všichni mrtví co se Boha týče, ale velmi živí pokud jde o tento svět. Musíme nyní umřít, pokud jde o svět a ožít pokud jde o Boha. Tohle lze udělat zde a teď, pouze dokud jsme ve fyzickém těle. Svatý Pavel také říkal: „Umírám denně”; a to se vztahuje na duchovní cvičení, kdy umíráme denně pokud jde o svět, ale duchovně se stáváme živými. V jisté fázi naší snahy se objeví působení mystického vědomí. Není to nijak jednoduché, ale pravý Mistr nabízí k tomuto vyzdvižení cestu.

Když člověk procitne, shledá, že je součástí jedné velké Reality a uvědomí si spojení se všemi věcmi. /Swami Paramananda/

(A k tomu je nutné vejít mystickým transportem do vyššího vědomí!)
 

Václav Žáček /Venda/
Podle knih Sant Mat a přednášek profesora J.R.Puriho
 

Poslední články autora:


hodnocení: 4
hlasů: 6
Print Friendly, PDF & Email

103 komentářů

 1. → Pardale, je mi líto, že neumíte česky

  Tééédááá Pardále, Vy jste teda dopad, dostat takovou čočku, až je mi Vás skoro líto..:-)) Na druhou stranu, dobře Vám tak. To máte z toho vysedávání se svévolníky…:-))

  Hospodin zná cestu spravedlivých, ale cesta svévolníků vede do záhuby.

 2. Ďakujem za dnešné vecné a logické vyjadrenie našej Matky, ale aj Pardala k tej Vendovej inštalácii programu Satana. Ja tiež vo verejnosti, ale aj individuálne pozorujem snahy o jeho inštaláciu tam, kde chýba jasné poznanie a logika – teda to, čo sa nazýva – rozum. Ako to funguje v praxi a teda v spoločnosti je mi doposiaľ neznáme, lebo mňa zaujíma viac to, čo je opačné – teda Božie, čo by som charakterizoval múdrosťou, cnosťou a láskou. Tam, kde je Boh, tam onoho „Satana“ nenájdeme…
  Pekný deň!

 3. ad/ „Ďakujem za dnešné vecné a logické vyjadrenie našej Matky, ale aj Pardala k tej Vendovej inštalácii programu Satana.“

  Jsem nemile překvapen, že cítíte, pane Degone, logické vyjádření Pardala a Matky. Já bych to nazval jako jejich nepochopení. Ale to není podstatné.

  Proč se na to tak dívám? Dříve, než se zapojil do naší diskuze Pardal, tak jsem Vám napsal 26.1.2020 (16:54) na Vaši otázku „Kdo je mystik“ mj. i toto:

  „„Duše člověka v jeho těle se projevuje coby vědomí. Má jedinečnou, ale také utajenou schopnost vidět a slyšet, ne ale fyzickými smysly hmotného těla. Tento dar je ji dán pro případ, kdy se dostane do nové situace, na kterou ona trpělivě věky čeká. Tou je pokorné očekávání stavu, kdy v nejvyšší formě stvoření v této části vesmíru, v bytosti zvané člověk, dojde k definitivní porážce instalovaného programu pro svět hmoty, dosazeného samotným Satanem, k programu mysli.“

  Pardal z těchto myšlenek vybral jen malou část /zcela manipulativně/ a nakonec skončil v diskuzi jen u této jeho upravené zkrácené verze, která se mu hodila:
  „porážce instalovaného programu pro svět hmoty, dosazeného samotným Satanem“

  On nepochopil, že v tom odstavci, který jsem napsal Vám, jde primárně o duši, o její schopnost vidět a slyšet mimo tento svět…… .

  Vy, asi se Vám nechtělo nad složitým souvětím v českém jazyce, jste to přijal.

  Našel jsem si jeden Váš dřívější autorský článek – viz.:
  https://hledani.gnosis.cz/kain-sa-opat-chysta-zabit-svojho-brata-abela/comment-page-1/#comments

  Píšete v něm něco v krátkém úvodu docela zásadní větu, jinak je to jen překopírovaný proslov pana profesora:

  Prestaňme kolaborovať so satanom, ktorý sa nám prihovára z našich médií riadenými tentoraz nie z fašistického Nemecka, ale z liberálneho, ale tiež podobného USA.

  Mohl bych se Vás optat, jak jsme se, my, lidé, dostali do kolaborace se satanem? Kde se vzal a jakou formou to provádí? Pomohu Vám. Satan se podle Vás prihovará z našich médií. Ta média tvoří člověk, konkrétní novinář, redaktor či reportér, ať již byl z fašistického Německa či ze současných USA. Souhlasíte? Takže ten satan je „instalován“ v mysli těchto mediálních lidí, jejichž myšlenky tvoří ty prihovory!

  Dovolím si vsuvku – pokud my toho satana v nás neporazíme, bude ten konkrétní člověk stále v nějakém modu zla…..atd. .

  A o tom byla moje odpověď Vám a ten citovaný úryvek. Týká se výhradně duše člověka, naší podstaty, a její, bohužel, jisté podřízenosti mysli. Aby se její dominance zbavil, musí člověk mysl ovládnout. To ovládnutí to je ta její porážka.

  A takovým člověkem je především mystik.

  Jsem zklamán, Degone, Vaší povrchností a pohodlností. Nechce se Vám číst a přemýšlet. Promiňte, ale jeví se mi to tak, že počkáte, až se k mé odpovědi vyjádří někdo jiný, až ji nějak přes někoho porozumíte.

  Ještě jednou Vás cituji – „Prestaňme kolaborovať so satanom, ktorý sa nám prihovára z našich médií riadenými tentoraz nie z fašistického Nemecka, ale z liberálneho, ale tiež podobného USA. “ …….. ten satan je podle Vás nějak vně člověka?

  Pěkný den.
  Václav Žáček

  1. → pokud my toho satana v nás neporazíme, bude ten konkrétní člověk stále v nějakém modu zla…..atd.

   Proč? Proč by měl bejt? Tím Satanem je přece celej tenhle systém, hra na demokracii, na svobodu, na volby, etc., Přitom stačí přece otevřít oči, zkrátka PROZŘÍT, no ne? Zbytek už je brnkačka..:-) No a jestli těmhle „hrám“ (rozuměj: programovému dělání z lidí blbce) stále ještě někdo dnes věří, je to jeho problém.

   ps: lehké „religio“ a opáčko pro ofce: http://www.reformace.cz/zod/marketing-omylu-cislo-72

  2. ad. „….logické vyjádření Pardala a Matky. Já bych to nazval jako jejich nepochopení. …“

   I když Váš komentář nebyl výhradně pro mne, zmínil jste se o mé maličkosti a tak si dovolím poznámečku:
   „logika je logika a mé vyjádření bylo možná i logické. Ale ještě je to Boží a o tom slovy psát je těžší a navíc logiku to mít nebude, pochopit to? No, i to lze.“

 4. Výlučne pre pana Žáčka: neviem, prečo máte snahu ma zatiahnuť do skúmania Satana a jeho inštalácie. Ako som už predtým napísal: „Ako to funguje v praxi a teda v spoločnosti je mi doposiaľ neznáme, lebo mňa zaujíma viac to, čo je opačné – teda Božie, čo by som charakterizoval múdrosťou, cnosťou a láskou. Tam, kde je Boh, tam onoho „Satana“ nenájdeme…“

  1. Děkuji za odpověď.
   ad/ Tam, kde je Boh, tam onoho „Satana“ nenájdeme…“ . . . . píšete

   Nevím, co znamená „onoho“, ale říkáme přece, že Bůh je tady u nás, v nás v tomto světě. A tak tu je i Satan. Především zde, v hmotném světě, ale je i v astrální a kauzální úrovni. Tu probíhá neustále boj mezi dobrem a zlem. V Novém zákonu o něm hovoří Ježíš Kristus a má pro něj mnohá pojmenování – jejich sepisovatelé použili pojmenování jako Belzebub, Kníže světa, Kníže ďáblů, Silný člověk, Nepřítel, Protivník, Zloduch, Zlý, Kníže temnot, Vlk, Had, Belial… ! Ježíš nemůže Satana vynechat, protože on tu má svoji roli. A nedělejte si iluzi, že se s ním člověk po smrti nepotká. Potká! Ale pokud je v moci síly Syna Boha, s milostí Otce, ten může zdejšího smrtelníka, svého žáka – učedníka z tohoto setkání vymanit.

   Milý Degone, pokud znáte kosmogonii, tak byste mohl znát souvislosti vzniku satana /Satana/ jako nedílné součásti stvoření, které vytvořil Bůh. / něco byste mohl vyčíst i z knihy Genesis /

   Podívejte se třeba i na Knihu Job, kapitola první – 6. Jednoho dne, když synové Boží přišli, aby předstoupili před Hospodina, přišel s nimi i satan.

   Konstatuji, že na moje stručné a jasné otázky neodpovídáte. Taktně je přecházíte, protože Vy sice máte zájem o to, co je Boží a tím opomíjíte to démonské, satanské, se kterým ale tady dost operujete i ve Vašich článcích. A nakonec, nevyhnete se mu.

   V jiném Vašem autorském článku jsem se dočetl / název Ako dalej /, že – „Katolícka cirkev pre svoju existenciu potrebuje mať nepriateľa a odporcu – diabla. Musí vždy proti niekomu bojovať a niekoho označovať, ako svojho nepriateľa.“

   Jsme ve stvoření dualismu. Ten tzv. ďábel je tu, a to pro každé náboženství či filosofické poznání. Je dobré, když se lidé zajímají o to Boží, ale to ďábelské tady musí nejprve překonat. Pak se teprve otevírá cesta k vyššímu vědomí.

   No nic, chtěl jsem Vám jen vysvětlit, jaký jsem získal pocit z Vašeho nemoudrého nebo málo moudrého přístupu.

   Mějte se hezky.

  2. Píšete, proč mám snahu zatáhnout Vás do skúmání Satana !

   Vy sám jste si to z mé odpovědi Vám vybral, já Vás do ničeho nezatahoval. Abych byl korektní, zatáhl Vás do toho spíše Pardal.

   Já Vám napsal toho 26.1.2020 (16:54):

   „Degone, můj článek, pod který jste napsal svůj příspěvek si všímá především vědomí. A speciálně toho, které je v něm nazvané jako mystické vědomí. Doslova tam píšu : „Mystické vědomí je však kvalitativně zcela odlišné od tohoto, nám dobře známého typu vědomí. Nezahrnuje pouze různé druhy smyslů, myšlenek či pocitů. . . . .“

   Vy si kladete a odpovídáte na otázku – „Kto je mystik?“

   A v té odpovědi Vám jsem dal i tuto informaci :
   „„Duše člověka v jeho těle se projevuje coby vědomí. Má jedinečnou, ale také utajenou schopnost vidět a slyšet, ne ale fyzickými smysly hmotného těla. Tento dar je ji dán pro případ, kdy se dostane do nové situace, na kterou ona trpělivě věky čeká. Tou je pokorné očekávání stavu, kdy v nejvyšší formě stvoření v této části vesmíru, v bytosti zvané člověk, dojde k definitivní porážce instalovaného programu pro svět hmoty, dosazeného samotným Satanem, k programu mysli.“

   A Vy sám jste si z toho vybral toho Satana.

   Tak to jen k doplnění. Opravdu si nemyslím, že jsem Vás do něčeho takového zatahoval.
   Václav Žáček

  3. Dovolím si Degone pár poznámek k tomu, jak jsme i zde posuzování,….

   * Vlny života

   Řečnické dotazy,… ?
   jsou statečným průvodci ?
   po celý život. ?

   cituji ad. 1.-4. :
   1. Máte právo myslet si o mě, co chcete. A já mám právo vašim představám neodpovídat.

   2. Každý je dokonalý, ovšem budete-li rybu soudit podle její schopnosti šplhat na stromy, prožije celý život v domnění, že je hloupá.

   3. Čím více dobrého je v člověku, tím méně si všímá špatnosti u jiných.

   4. Kouzelník není ten, kdo mění olovo ve zlato a umí přivolat bouři; kouzelník je ten, kdo dokáže pomoci něčí duši rozkvést.

   *
   Ze sedmi lístků sedmikrásky, 
   čtyři jsou zde popsány. 
   Pro jednu 
   na druhou, třetí, čtvrtou 
   zapomenout? 
   Pro jednu 
   druhou, třetí, čtvrtou 
   nepoznat? 
   Ba ne, 
   v každé z nich 
   je kousek všech, 
   jen v různém denním období,… 
   jedním celkem jsou, 
   planetou na obloze,…

 5. → Tam, kde je Boh, tam onoho „Satana“ nenájdeme…“

  WoW! Degone, ruku na srdce, pochopit tuto prostou pravdu, není fakt dáno každdému.

 6. A na dobrou noc, či neděli:

  Křídlem mávla sova pálená 
  kouzlo lásky slepé 
  do snů lidských vložila

  1. Nic originálního. Už jste to použila v listopadu 2017. A nikdo si toho nevšiml.

   1. Vy si také píšete deníček a to až k 17,11,2017? Zkrátka jste originální….

   2. Matko, matko, Vy jste takový trdlíšek / krajové pojmenování pro roztomilého popletu /.
    Já jsem si ty Vaše verše dal do vyhledavače google. A ty mě odkázaly na tento zdroj, kde ty samé byly doslova:
    http://pvapenik.blog.cz/1711/haiku-slepe-lasky

    V textu od Petra Vápeníka však nic nebylo. A tož jsem se podíval do diskuze. A hle!!
    matka | 17. listopadu 2017 v 10:37 – v tomto čase co jsem uviděl? Vaše verše!!

    Křídlem mávla sova pálená
    kouzlo lásky slepé
    do snů lidských vložila

    A že si těch veršů v diskuzi tam, u Vápeníka nikdo nevšiml? To je tož taky evidentní. Kdo chce, tak se podívá.

    A Vy z toho děláte zde, na stránkách gnosis událost. Tož se upamatujte. Ale dávejte sem Vaše verše, jste známá jako veršotepec!

    Pěkný den.

    Alois

    P.S. pro dnešek končím u Václava, i když mi tu voní obědem.

    Oběd, oběd, ten si dám,
    karma mi ho přeje,
    matka někde opodál,
    nade mnou se směje.

   3. ad. Alois3.2.2020 (11:39)

    buďte velmi opatrný. Dovedu stejným oplatit.
    Nicméně nyní ne, protože to podstatné, oč mi šlo, jste neobjevil.
    A to su nesmírně ráda. Ani objevit nemůžete.

   4. Přijda k Václavovi sedám ke stroji. A tam varování. Ouha. To tu ještě nebylo. Od matky – Matky láskyplné.

    Matka zvedá prst
    nad nehodným synem
    možná trochu nazlobená
    zapíjí to pivem.
    Potěšení v jejím srdci má
    on v realitě není, chr-cha-chá
    nad důchodcem mávne rukou
    a upadá do snění.
    Sliny z koutků úst stékají
    a sova na rameni sedí
    spáče náhle probudí
    sousedovic děti.
    Haranti, zase kvílejí
    lásky k bábě v nich není
    klávesy zástěrou utírá
    a ti? pro změnu se smějí.
    Je to práce vysvětlovat duším nechápavým
    jak v zajetí jsem v síti lásky
    kdo v noci sovu nepotkal
    ten zůstává jen malým.
    Co já jim dne napíšu
    co do srdce Světla jim vložím
    sova spí je noční pták
    po kafíčku přečtu zprávy, však já něco složím.
    Sice texty tu často nechápu
    jsou příliš speciální
    veršem však vždy to rozhrábnu
    neuškodí…… a oni pak drží tlamy.

    Co Vás Matko nazlobilo? Že jsem si dovolil u veršů zjistit vyhledávačem, jestli nemají nějaký původ mimo Vás? To se nesmí?

    Ale poprosím Vás, nevyhrožujte mi víc, nemusíte mi odpovídat a já budu pro Vás nic.

    Děkuji a pěkný den.
    Alois

   5. ad. Alois pro Matku4.2.2020 (9:23)
    Jak jsem již psala:
    „Nikoliv, to nebylo vyhrožování.
    Již jsem to rovnou v tom komentáři uskutečnila.“

    Že jste to nepostřehl? Nic jiného jsem ani neočekávala.
    – ad. “ Matka zvedá prst
    nad nehodným synem…“
    * v tom jste velmi dobrý učitel. Podlehla jsem Vám, učiteli zvedání prstu.
    – ad. „zapíjí to pivem.“
    * pivo nepiji, nemám z mozku pivní kostku.
    – ad. atd. atd.
    * konstrukty

    * Láskyplné to bylo ode mne v tom, že jste pochopit mohl. Bohužel, nestalo se.
    * opakuji, vyhrožování to ode mne nebylo. To co jsem sdělit chtěla, jsem v tom komentáři sdělila a Vy nemáte ani šajn, oč šlo. Ale to není můj problém.
    A jestli budu příště psát i k Vám, tak to jestli ano, nebo ne a jak píši, či psát budu – mi nemůžete žádným způsobem doporučit, natož zakázat.
    A na posuzování jsem zvyklá.
    A pokud začnu naplno posuzovat, nezabráníte mi v tom.
    Kapišto? Nikoliv, no co už. Třeba Vám to Váš guru vysvětlí.

   6. Napsal jsem Vám, Matko, upřímně a jemně :

    „Ale poprosím Vás, nevyhrožujte mi víc, nemusíte mi odpovídat a já budu pro Vás nic.“

    A Vy z toho, Matko, děláte toto:

    „A jestli budu příště psát i k Vám, tak to jestli ano, nebo ne a jak píši, či psát budu – mi nemůžete žádným způsobem doporučit, natož zakázat.
    . . . . . . .
    A pokud začnu naplno posuzovat, nezabráníte mi v tom.“

    Takovou kovbojku, kdy cítím, jak tasíte kolty nabité až možnými invektivami.
    Uvědomte si, snažně Vás prosím, já Vám nic nedoporučuji, nezabraňuji Vám v ničem a nezakazuji cokoliv konat. Proč bych to dělal? Vážím si svobody, alespoň té, kterou na své kůži sám zažívám. Proto ji chci i pro Vás. A určitě i mnohem větší.

    A Václavovi se omlouvám, že pod jeho článek byla do snů lidských vložena kouzla lásky slepé………….a já to pitval dál. Už to nikdy neudělám.

    BTW, byl jsem si s ním poprvé zacvičit jógu v jeho oblíbeném, většinou ženském kolektivu. Je to balzám, je to klid, při desítkách mrkajících svíček a při jemné hudbě. A tak mu teď ještě na chvíli okupuji počítač.

    Pěkný úterní večer Vám matko a všem dobré usínání. Zkuste, kdo máte zájem, tzv. slunečný dech. Pro začátek nádech stačí na 6 dob, zádrž na 3 doby, pak výdech na 6 dob a zádrž na 3 a nebo i delší. Ne ale do stavu zalapání po dechu. Zklidněte mysl do ticha……./to je nejtěžší/a po takových desíti cyklech dechu se propadnete do sladkého bezvědomí zdravého spánku. / trvá to 3 až 4 minuty / Ať je váš spánek nerušený a sladký jak ten med v mém malém článku jinde.

    Alois

   7. ad.
    „Alois pro Matku4.2.2020 (19:43)
    Napsal jsem Vám, Matko, upřímně a jemně :….“

    * Zažila jsem jemnost zdroje, věčnosti. To, jak zde prezentuje, je co?

    ad. „Vážím si svobody, alespoň té, kterou na své kůži sám zažívám. Proto ji chci i pro Vás.“

    * Ne, nechci, neberu. To, co zažíváte, nemusím považovat za to, co znám a to, co je chybou v matrixu, přijímat nemusím. A nainstalovat mi to nemůžete.

 7. Vendo, tak jsem to konečně pochopil, co píšete:“instalovaného programu pro svět hmoty, dosazeného samotným Satanem“.
  Nerozumím údajně česky, ono instalovat program ani není česky podle kořenů slov. Nepamatuji si, že by táta řekl své oblíbené: Synu, kosinu. Zítra ráno máme instalovaný program posíct kosou zator (= strmý svah) u dubu, budeme sušit.
  Před pár dny jsem se vzbudil a trochu ještě dřímal a objevil se mi obraz louky s pěknými krtinami. Ucítil jsem pokušení, snažil jsme se to zapudit a vyvolat tu melodii Šabd, ale neumím to. A najdou se to stalo! Stan mi instaloval program pro svět hmoty, program KRTINY! Věděl jsem , že je to špatné, krtiny jsou na obecní louce. Snažil jsem se to ospravedlnit, že platím daně z nemovitosti a pozemkovou daň, takže obecní je tak trochu moje a že tam zahrádkáři jezdí celá léta. Přivezl jsem pár pytlů od granulí. Mám po spáse duše. A to jsem si myslel, že Satan není, a když by byl, tak neinstaluje program. A když by instaloval program, tak ne mě. Takže mi plodná diskuze byla na dvě věci. Ale mám krtiny.

 8. Vážení, toto je fakt vďačný materiál pre psychoanalytika. Človek má tendenciu svoje vlastné predstavy vykladať ako univerzálne platné zákonitosti a ľudí ako objekty, ktoré sa tejto univerzality vymykajú. A potom svoje vlastné predstavy a názory považujem za univerzálne pravidlo a všetko ostatné za vplyv „zákona inštalovaného Satanom“. Mali by sme sa trochu viac zamýšľať nad sebou samým, lebo „nikto sa nedokáže vyzliecť zo svojej vlastnej kože“.
  Názory iných sú aj ich výpoveďami nie o svete a univerzálnej pravde, ale o nich samotných o ich egu a ich hľadaniu pravdy a o ich „Ceste k Pravde“ teda „Tao“. Preto by sme sa nemali riadiť sloganom: „podľa seba súdim teba!“
  S pojmom „mystické vedomie“ by sme mali zaobchádzať veľmi opatrne, lebo nás naše vlastné „ego“ môže ľahko zviesť s cesty do rúk samotného Satana. Ja tento pojem celkom odmietam. Môžu byť iba „vhľady“ do sveta, ktorý je iný, ako je ten náš materiálny svet, ale to nie je „mystické vedomie“, niečo, ako „Duch svätý“. Ten vanie na osoby cnostného života, ale nie je to žiadne „mystické vedomie“!
  Pekný deň!

  1. Kognitivní funkce s věkem, a to neberte osobně, to je fakt, zeslabují se, upadají. Je to normální. Netřeba se rozčilovat. Zpravidla po sedmdesátce / je to ale silně individuální/ se to začíná téměř u všech lidí projevovat.

   Doporučuji přečíst si článek Vendy ještě jednou – otázku vědomí a jeho vysvětlení. A je dobré si, pravě tím nižší vědomím zde, v materiálním světě, ty procesy uvědomit. Jiným vědomím to nejde. Na to vyšší tady nelze dosáhnout.

   Použít slovo TAO je jednoduché. A vypadá to i učeně a z hlediska „zařazení“ do stupně duchovnosti i dost pokročile. Ale klíč k poznání jeho vnitřního smyslu mají v rukou právě ti / a jen ti/ s otevřeným vyšším vědomím. Ti s tzv.denním vědomím mohou mít, jak tu často píše Honza, dojmy, domněnky v pytlech s and h …..je toto pravdivé?

   Degone, v článku Vendy není ani jednou zmíněn Satan či ďábel. Proč jste se k tomu tak upnul? Píšete dokonce o svedení z cesty do rukou Satana. Nechápu. Proč to nechápu? Protože tam, kde je člověk, mystik, obdařen jen a jen již tím „mystickým vědomím“ žádný Satan neexistuje. Je poražen. Je poražena „jeho“ mysl, nemá již ty lidské, z této úrovně známé, smysly.

   Máte ale pravdu, že člověka s nižším vědomím /viz. článek / jeho ego stále ovlivňuje a vede ho i do průseru.

   Pěkný den všem.
   Alois

 9. → matka – 2.2.2020 (14:51)

  Originální?! No to asi sotva a těžko. Ale úchylný stoprocentně!:-))

  1. ad. Honza2.2.2020 (16:42)
   Netuším, jak, nebo proč si někdo může tak dlouho, až od listopadu 2017, pamatovat, že jsem někde něco takového napsala, Sama si nejsem jista, že to bylo napsáno i zde, spíše však na jiném blogu.
   A ještě to napsat, v tom smyslu, že si toho nikdo nevšiml. Tam cítím rozpor, chybičku, i když velmi nepatrnou.
   A jestliže je v matrixu rozpor či chyba, dle toho, co jsem se učila, … nu pomlčím, co to znamená.
   Zkrátka v životě i zde je člověk vystaven mnohému.

   kdo ví, jestli ví kým, kde a kdy bylo napsáno, dávno tomu již:

   „Vím, že nevím,

   prázdná číše po(pl)ety“

   1. Ale Matko, Venda má zkopírované zdejší diskuze i s datumem, kdybyste nevěděla, co jste psala, tak se zeptejte.

   2. ad. Pardal3.2.2020 (9:52)
    Že by až tak? Ale to je pak zahlcen v ším tedy vším možným i nemožným a možná fakt i tím vším, jestli některé z nás považuje, nedej bóže, totiž matko přírodo, za oné vši.

 10. Matko – nic si z toho nedělejte, že na Vás někteří lidé útočí a snaží se Vás osočovat. To jsou zvrácené lidské pudy snažit se vyvyšovat nad druhých, které nedokážou myslí a vůlí ovládnout. A tak hledají chyby u druhých – i když tam žádné nejsou. Je to lidské „EGO“ – nic víc! Podle „ega“ je poznáte…

  1. Návštěvníku, dříve, na jiných stránkách to bylo dost drsnější, ale zatím mi nikdo nedoporučil, abych si šla rovnat kostičky do suchýho hrobu. To se děje jen ve skutečnosti zde, kde žiji :-)
   A přece jen mi pomaloučku dochází, že to může být tak, jak píšete, tedy mnohé není mou vinou, takže z toho strach mít nemusím, pokud si vymyšlenou vinu nevezmu sama na sebe za svou. :-)

 11. Degone: – odmítám myšlenku, že kdo mluví jyzykem „mystičtiny“ a spívá melodii Šabdu“ je mystikem. Potom by musel být i papoušek, který se naučil několik slov česky – čechem, že jo?

 12. Matka 3.2.2020 (18:21)
  Nenápadné vyhrožování? Že ne? Ale ano.

  1. Kolemjdoucí 2
   Nikoliv, to nebylo vyhrožování.
   Již jsem to rovnou v tom komentáři uskutečnila.

 13. Aloisi, jako starší Vám radím: – měl by ste se mírnit…

 14. Aloisi,

  já bych si té Matky až tak moc nevšímal. Tedy jestli Vám mohu poradit. Ona přichází diskutovat až když se zapojí nějací diskutující před ní a většinou reaguje na to, co ti před ní tady napsali. Zpravidla ne na článek. Podívejte se na její první vstup např. tady pod článkem „Mysticismus“. Typický příklad! Jakmile se zapojil Honza, tak až pak do toho vlítla. Po její otázce přichází „Á“……. . Její guru byl napaden? Tak to ne!

  matka

  23.1.2020 (22:47)

  Copak to tu máme dnes na pořadu dne? Á, opět a zase hodnotíte Honzu a zatahujete do toho další zdejší komentující.
  Jako že hrrrrr, všichni na jednoho. Tož to se Vám nepodaří, páááááč to není jeden za všechny. Kapišto? Aha, tak nic.

  Aloisi, je to její věc, co píše. Jestli její verše mají přínos a jsou k věci, to také není podstatné. Ona sama ví, proč je sem dává. A povšiml jsem si, jak dokáže pak tajuplně sdělit, že ten druhý něčemu neporozuměl – viz třeba předevčírem Vám toto……“Nicméně nyní ne, protože to podstatné, oč mi šlo, jste neobjevil. A to su nesmírně ráda. Ani objevit nemůžete.“……… Jak je to tajuplné, že? A jak z Vás tím dělá tu bytost, která nechápe. Jestli mohu poradit, nechte ji přitom. Má tak své malé osobní vítězství. Ona to tak cítí. Je to její taková obranná slupka, byť velmi tenká.

  V podstatě chápu, proč jste ji chtěl něco ukázat. Poukázat na to, že je mimo téma článku, že se přidává k tomu či onomu co kdo napsal v diskuzi / vidíte, to sedí, dva muži, které ona preferuje Degon a Honza/.

  Také jsem si všiml, že autor Venda příliš nekomunikuje s těmi, kdo diskuzi vedou jinam. Je to i z mého pohledu ztráta času.

  Mějte se fajn a ještě mírně pochválím povídku od Vás. Ještě k tomu něco napíšu.

  Pěkný den všem.

  Krbec

  1. ad. Krbec5.2.2020 (10:34) Zmínil jste se o mě ve Vašem komentáři, nuže mám k tomu co říci :
   – Pravdu díte.
   – Proč nediskutuji k článkům? Protože veškeré nauky, i ty, které jsou zde v článcích presentovány, jsou v naprostém pořádku.
   A ani na okamžik nepochybuji, že Aloisovi, Vendovi, či dalším je v jejich nauce velmi dobře. A přeji jim to.
   Jenže nikdo nebude vykoupen skrze nauku. Nikdo.
   A kdo ze zdejších umí říci a sdělit slovy a naukou, co se s ním stalo ve chvíli (případného) osvícení?
   Která nauka obsahuje tajemství toho, co člověk při osvícení zakusil?
   Není lépe vydat se svou vlastní cestou, opustit veškeré nauky, učitele, aby člověk sám dosáhl svého cíle?
   Nemíním již učinit svým vlastním já samu nauku, své následování,… toho, co mi není vlastní.
   Ostatní však ať se přidrží své nauky, ať dosáhnou svého cíle.
   Ale neposuzujme se více, nenadávejme si, nenuťme si nevyžádané vzájemně….
   Jen slůvko, a co síly má jak dovede takové nevinné slovíčko „trdlíšek“ uzkázat chybu v matrixu.
   A proto jak jsem napsala – takové chybné programování, či instalaci neberu.
   To nebyla snaha pomoci člověku uskutečnit pád ze židle na boha, to byla snaha ponížit.
   P.S. Též si Vás všímat nebudu. Vy si máte sám sebe všímat.
   Kéž Vaše myšlenky nejsou mylné, kéž se dostanete k cíli.

  2. Pane Krbče, příteli, dnes Alois k počítači, tedy k mně domů, nepřijde. A tak si nepřečte nic od Vás a ani reakci od Matky na Vás.

   Snad zítra odpoledne.

   Paní Matce chci jen říci, že nauka je jen počátek. Chcete-li, teorie, s kterou se adept při jisté úrovni inteligence buď ztotožní a nebo ji zahodí za hlavu . V tom prvém případě pak nastupuje praxe a získání postupných zkušeností. O zasvěcení jsem psal mnohokráte, ale ne žádné senzační detaily. O krocích, co člověk zakouší, čím prochází, je zakázáno mluvit. Pak se totiž může stát že ego celou duchovní práci zhatí a následuje neslavný pád.

   Kdo mluví o nějakých vnitřních zážitcích, že má vize, světla, barvy, setkání s takovým či onakým duchem, atd., to je jen práce dominantní mysli, její obrazotvornosti a představivosti. Její ego chce vyniknout. A tudy cesta nevede. Vede-li, tak je od počátku falešná. Duchovní cesta je velmi obtížná. Nemá žádný časový limit, neskládají se tam žádné zápočty či zkoušky. A jít po ní zcela sám? To spíš vystuduji lékařskou fakultu jen podle knih. Na duchovní cestě je ale učitel nezbytný, protože se na ni adept dostává do jiných sfér. Ale nemusíte tomu věřit.

   Pane Krbče, paní Matko, těšilo mě.

   Václav Žáček

   1. pro pana Krbce a pro Matku5.2.2020 (16:06)
    Pane Žáčku, nauka není počátek, ani věčnosti:-)
    O zasvěcení jste možná psal, já v posledních komentářích nikoliv.
    – „…je zakázáno mluvit…“
    * Dobrej zákaz leda pro němého. Ostatně i ten němý mluví různými způsoby, mluva není jen hlasem. Tryská to všemi možnými způsoby. Ovšem pokud člověk žvaní, riskuje, že to ostatní zahltí, i jeho samotného.
    – „…práce dominantní mysli…“
    * co když se dominantní mysl projevuje se i spoustou otázek a podupáváním nožičkou: „Odpovězte mi, Vy jste mi neodpověděl, atd. atd….“
    – „…A jít po ní zcela sám?…“
    * No to jistě nikoliv, neměl by Vám kdo říci, že cesta druhých je falešná, neměl by kdo si Vás k jediné správné nauce a k sobě připoutat…
    – „…Na duchovní cestě je ale učitel nezbytný, protože se na ni adept dostává do jiných sfér….“
    * To lze i o samotě, mezi lidmi,… bez učitele.
    Ale zopakuji“
    „Kéž Vaše myšlenky nejsou mylné, kéž se dostanete k cíli.“

    Kdysi mi vše a všichni v jedno splynuli….

 15. ad/
  O zasvěcení jste možná psal, já v posledních komentářích nikoliv.
  – „…je zakázáno mluvit…“
  * Dobrej zákaz leda pro němého. Ostatně i ten němý mluví různými způsoby, mluva není jen hlasem. Tryská to všemi možnými způsoby. Ovšem pokud člověk žvaní, riskuje, že to ostatní zahltí, i jeho samotného.

  Ego je nepřítel duchovní cesty. Zkuste se nad tím zamyslet. Chcete-li.

  ad/
  – „…práce dominantní mysli…“
  * co když se dominantní mysl projevuje se i spoustou otázek a podupáváním nožičkou: „Odpovězte mi, Vy jste mi neodpověděl, atd. atd….“

  Mysl je nadřazena egu a z logiky věci je to podstatně větší a sofistikovanější nepřítel s mnoha nástroji proti duchovní cestě.

  ad/
  „…A jít po ní zcela sám?…“
  * No to jistě nikoliv, neměl by Vám kdo říci, že cesta druhých je falešná, neměl by kdo si Vás k jediné správné nauce a k sobě připoutat…

  Dokud je duše v zajetí těla a mysli se smysly, je učitel tím nejdůležitějším. A v tom „trojdílném“ vědomí tady je role intelektu. Jak píšu v článku : „Na těchto základních poznávacích elementech se zakládají všechny naše emoce, touhy, rozhodnutí i naše vůle.“
  To rozhodnutí se a vůle pro duchovní cestu je nejdůležitější rozhodnutí v hmotném světě…., pak učitel, křest….atd.. V Indii je jedno rčení – když je duše žáka připravena, Mistr se objeví.

  ad/
  „…Na duchovní cestě je ale učitel nezbytný, protože se na ni adept dostává do jiných sfér….“
  * To lze i o samotě, mezi lidmi,… bez učitele.

  To jistě, ale pak je to v modu nevědomosti a pod nadvládou již zmíněné mysli.

  ad/
  „Kéž Vaše myšlenky nejsou mylné, kéž se dostanete k cíli.“

  Díky za přání.

  „Světlem těla je oko. Je-li tedy tvé oko čisté, celé tvé tělo bude mít světlo. Je-li však tvé oko špatné, celé tvé tělo bude ve tmě. Jestliže i světlo v tobě je temné, jak velká bude potom tma?“

  Něco o radách pro duchovní cestu a o poznaných skutečnostech je zde a je tam také popsána role Mistra, jaký je.
  https://hledani.gnosis.cz/mystika-6-cast-cesta-za-hranice-tela-a-mysli-zaver/

  Děkuji.
  Václav Žáček

  1. Jak jsem psala. Nemám na tom co měnit.

   mnohé, kteří nemají učitele, ani mistra, vede „pouze“ Zdroj.

  2. A přátelé se na svých cestách scházejí a vyprávějí si o svém příteli společném
   – o nauce?
   – o učiteli?
   Ano. Ale chybička se takovým vyprávěním do matrixu vloudila.

  3. O čem to tu v článcích a debatách pod nimi hlavně je?
   O sebe prezentaci, o zveřejňování svých představ, o snaze se z reakcí dozvědět, jestli mi někdo mou pravdu ocení, potvrdí a tím by mě jako pisatele podepřel v mé představě a pomohl rozptýlit nejistotu, jestli se náhodou nemýlím.
   A reakce a diskuse je občasné radostné přitakání, pisatel má radost, že se zrovna dočetl, že i autor článku to vnímá obdobně.
   A mnohem častěji jsou reakce nesouhlasné a zároveň pohrdavé, výsměšné a ponižující. Autoři článků i pisatelé reakcí vyjadřují své představy, dávají najevo něco ze své osobnosti, tedy z egoismu. Ani jedna strana si to nedovede odpustit, ego je žene k ťukání do klávesnice, stejně jako nyní mě.
   Chceme být někým, tím co má znalosti, zkušeností, názory. Tím, který cvičí již XY let jógu, tolik a tolik let je žákem nějakého toho mistra, nebo tolik a tolik let mu sedává otec na klíně a promlouvá, nebo tím, co se snaží býti v TAO, nebo přečetl XY duchovních knih a účastnil se bezpočtu seminářů a duchovních setkání. Chceme být tou osobou co má toho už tolik za sebou.
   Nikdo nechce být tím něčím, co nedokáže nikdo ani popsat a definovat. Tím, co nevíme kde to vlastně je a je to pro nás tak málo skutečné. A proto se lidé tak zoufale drží svého těla, jména, životního příběhu, dosažených cílů, prostě toho, co znají a považují to za sebe a své. A přitom naopak to něco, co lidská mysl nedokáže uchopit a obsáhnout, můžeme tomu říkat vědomí či Bůh, je to jediné skutečné, nepodléhající změně ani zániku a hlavně je to podstata každého z nás, jsem to já.

   1. ad.Milenium -Pro všechny 6.2.2020 (23:26)

    Když jsem četla tvůj příspěvek,okamžitě jsem uviděla/byla si vědoma/nejen tvůj zásadní problém.Všeobecně se to týká skutečně všech a to nejen na těchto stránkách.Hledáš jistotu.Tady ji však nenajdeš.To můžeš jen v sobě samém.Abys „bod jistoty“ v sobě našel,budeš muset nastoupit cestu sebepoznání se vpravdě.Nestačí,aby sis pouze v sobě pověděl,že jsi bohem.Tím pevným „bodem jistoty“ je takzvaný „bod spojení“,přímého spojení,znázorňován symbolem kříže.
    Pokud si potřebují lidé ověřit své vlastní zkušenosti,téměř vždy se jim pak stane,že si narazí.Proč?Pokud u někoho shledají podobné zkušenosti,pak mu začnou bez ověřování věřit vše.A to je chyba,neboť pak sní i lži,ze kterých si vytvoří představy a domněnky,doslova izolační hradbu,která je od Boha oddělí.Zvláště tehdy,pokud se dotyčný idol nechá zvábit do role učitele nebo mistra.
    Byli jsme naučeni modlářství,což se podepisuje drsně všude kolem.Modlářství je o pokrytecké úctě k idolům,jako králům,kněžím,vědcům,učitelům,atd. v domnění, že jsou něčím více.Nejsou.Všichni jsou si rovni,nikdo není ani více ani méně.Všichni jsou součásti jediného Boha.
    Jak postupovat a jak ho získat přímý kontakt?To vše do podrobna popisují texty Bible.Moji vlastní zkušenost i cestu jsem si mohla ověřit nejen v Bibli,ale také v BhagavadGítě.A nejen to.
    Mou vlastní zkušenost a zkušenosti,které jsem na cestě získala,mi skutečně nikdo nevezme.Nedostávám od Otce nic,co by bylo naservírováno na podnose.Ostatně ze zkušenosti si můžeš všimnout,že si takových darů málokdo váží.
    I překlady mne stojí mnoho úsilí,protože dělám práci,kterou tu nedělali lidé již tisíce let.Nedostala jsem návod.Přesto jsem si vědoma Otcovy i Matčiny přítomnosti při své práci.
    Kromě „bodu spojení“,své jistoty, každou přeloženou větou dostávám odpovědi na své otázky a odkrývám skutečnou historii paradoxně proto,že texty Bible a Véd NEJSOU historickou dokumentací,ale pojednávají o vnitřním životě člověka/“slepého“/,o tom jak je zde rozložen ,o jeho vnitřním boji i způsobu, jak se opět poskládat,sjednotit.
    Pokud se člověk naučí číst Bibli,až když se naučí rozumět symbolům a číslům,pak se může inspirovat cestou popsanou v příbězích Bible nebo Gíty.U mne tomu bylo naopak.Své zkušenosti jsem si mohla potvrdit příběhy Bible a Gítou.Ono Starý nebo Nový Zákon píše o jediné cestě „domů“,jednom vzorci,který je obsažen v různých obrazových jinotajích.Je tam spousta výborných rad na základě zkušeností.
    Díky tomu mi již nikdo ze slepých nevnutí jeho lži,představy,domněnky a iluze.A je zcela jedno,jaké má postavení v očích veřejnosti nebo jak je idealizován.
    Je pro mne čím dál víc snadnější rozlišit plevel od zrna díky Otci:Kdo se napil z mých úst, bude jako já. Já se stanu jím a skryté se mu odhalí.
    Otec je Nejvyšší Osobnost Božství a jen hlupáci/nevědomí/ se mu vysmívají,protože neznají jeho transcendentní povahu/existenci,přirozenost,podstatu,mentalitu/.
    Mám si snad vyčítat a stydět se za to,že se mi dal Otec poznat?Že vím,kým je?
    Rozhodně se vymyká všem představám zdejších diskutujících a věřících po celém světě!Proto se i ty drž dobře míněné rady: Nebudeš si zobrazovat Boha svého.Protože si vždy zobrazíš jen nepatrnou částečku a ne Boha celého.
    Nyní si překládám pátou kapitolu „Matoušova evangelia“.Již v úvodu první kapitoly je shrnut Starý Zákon v několika řádcích geniálním způsobem.Nejde o rodokmen „skutečných osob“,ale o postup,jak se poskládat.Stačily mi čtyři kapitoly,abych si potvrdila,že to,co prezentují církve,jsou nesmysly,nakolik pouze nesmyslně napodobují svými rituály symboly,za kterými se skrývají pravé poklady informací.
    Křest není o tom,že nějaký kněz hlavu ponoří do vody! Tady prochází „ponořením do vody“ celá realita!O křtu vodou se mluví stále,ale co teprve křest „ohněm“!?Stoupneš si do ohně za mnou?Nebo budeš chodit jen okolo?

    PS: Otec mi nesedí na klíně.:))To tady šíří lži jen jeden hlupák,který vše přetáčí ,co žije ve své bídě a je bídou.Hlupák,co mystifikuje a rozhlašuje lži.Nezná cestu přímou pro svá křiváctví.

    Bůh nežije mimo nás,Bůh je námi a s námi.Úplně s každičkým bez rozdílu.:))

    Otcova slova:
    „Jistotu zde mají jen ti,co si se Mnou srdcem uvědomili,
    že si tu se Mnou o svou samostatnost zabojovat přišli
    a důsledky svých činů se snášet naučili.
    Důsledkem toho,že se Mi na odpor postavili,
    tak dlouho si tu zůstali,pokud se sami se Mnou,
    jejich Matce nepoklonili,
    že svá srdce s rozumem a vzájemně Láskou nespojili.“

 16. Hviezdička, musím Vás pochváliť za tieto Vaše slová. To je niečo, čomu sa dá rozumieť a pochopiť a tým pádom aj nasledovať. Verím, že si tieto vaše slová vezmú mnohí k srdcu a budú sa nimi riadiť.
  Želám pekný deň!

 17. ad/
  Rozhodně se vymyká všem představám zdejších diskutujících a věřících po celém světě!

  Chi – chi

 18. Ad: matka7.2.2020 (10:28)
  Souhlasil bych, kdyby tam nebyla ona fascinace mysofíliou, koprofíliou, koprofágiou a koprofáliou. To je trochu přespříliš pro slušného člověka!

  1. Kolemjdoucí 8.2.2020 (10:23)
   Autor se omlouval za vulgarismy v článku.
   Jestli se jedná o fascinaci a je to přespříliš pro slušného člověka?
   Nemyslím, že se jedná o fascinaci.
   Totiž většina lidí se dosud rodí skutečně mezi močí a výkaly, i když jsou předem z větší části klystýrem odstraněny. Pokud tedy člověk nerodí sterilně císařským řezem.
   Také jídlo je pěstováno a chováno na výkalech, pokud není pěstováno chemicky v živném roztoku.
   A pokud někdo osobně pěstuje a chová, tak se výkalům nevyhne.
   Vím, není to nic příjemného pro čich, také za to dostáváme od sousedů „kapky“, ale ony jsou cítit i jejich slepice, králíci a postřiky jabloní, stromů,… také nevoní.
   Možná je to nešikovný příklad toho, co chtěl autor říci, za to velmi účinný a pro mnohé i srozumitelný. Nic neslušného na tom nevidím. Tak to prostě ještě mnohde chodí.

   1. Matko, nic proti rodění, nebo pěstování zeleniny nemám, pokud by to bylo na vhodném místě, ale zde na tomto webu, kde je předmětem téma gnóza a hledání duchovního světla je to nemístné! Je prostě třeba správně rozlišovat, co kam patří. Nic víc a nic méně!

   2. Matko, nic proti Vám nemám, nemůžu mít, protože jste taková, jaká jste a já to ctím. Váš odkaz na vydlákovykydy jako reakce na článek „Pro všechny“ je ale celkem zbytečná. Snad se jednou v budoucnu přihodí, že zareagujete na téma článku, pod který přijdete s nějakým přínosným podnětem, který bude hodný k zamyšlení. Zatím Vás však zajímají zcela jiné směry. Samozřejmě, je to Vaše věc.

    Dobře to dnes stručně shrnul Kolemjdoucí v 15:33 a já mu za to srdečně děkuji. Jeden z prvních kroků na duchovní cestě je vivék, tedy mít schopnost rozlišovat. Vy např. rozlišíte smrad slepic a králíků od sousedů a postřiky stromů, ale toto Vaše poznání si nechte pro svůj všední den, moc prosím.

    Nechápu, proč jste sem přinesla odkaz na článek „Hnůj, Kotleba, AfD, Zeman a kydání“???

    Všem doporučuji přečíst si a zamyslet se nad posledním příspěvkem Hvězdičky. Je hodnotný. Cítím v něm však příchuť její jisté zatrpklosti.

    Na o co tedy na závěr? Matko, protože do diskuze přinášíte téma zcela mimo a protože tu bylo již jinými diskutujícími řečeno k mému tématu mnohé přínosné, považuji za nutné poprosit pana Kukliše, aby diskuzi pod mým článkem uzavřel.

    Děkuji za pochopení.

Diskuse byla ukončena.

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2022

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Tento web používá jen nezbytně nutná cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení.

Odkazy:

Slunovrat Agentura BYTÍ Záhady-Zdraví.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference