mapa stránek || vyhledávání

Mysticismus

Toto slovo z názvu článku je často spojováno s čímsi zahaleným, zamlženým a nejasným. Někdy si jej někdo zaměňuje s anglickým slovíčkem „misty“ (samozřejmě, že záměna ypsilon za i se nedá jen tak přejít). Spojovat mysticismus s čímsi „zamlženým“ je dost absurdní, protože v mysticismu má vše zcela přesný význam a nic zde není zahalené či mlhavé.

Usnadním některým čtenářům hledání významu tohoto slova a dávám odkaz na informace z wikipedie, ve které dost lidí hledá nezvratné a jediné poučení pro to, aby byli alespoň trochu v obraze. Více k mystice je tedy zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Mystika

Dalším nesmyslným počinem ohledně mysticismu je dávat jej do souvislosti s tzv. tajemnem či kouzelnickými produkcemi. Jistě existuje určité spojení mezi mysticismem a mystériem, neboli tajemstvím, ale svět kouzel či triků a nevysvětlitelných záhad a mysticismus jsou rozhodně dvě naprosto odlišné věci. Mysticismus není dokonce ničím, co je nazýváno okultní vědou či magií a nemá nic společného ani se spiritualismem a duchařstvím. Nestojí ani za parapsychologickými fenomény, jakými jsou telepatie, telekineze nebo jasnovidnost. Možná mystici takové síly ovládají, avšak ty samy o sobě součástí mystické zkušenosti nejsou. Proč? Protože tyto síly totiž může ovládat i člověk, který mystikem není.

Peter Paul Rubens – Vize svaté Trezie z Avily. Dílo cca z roku 1614.

Mohou být počítány za mystické fenomény vize a hlasy, které občas mohou slyšet lidé, tíhnoucí k mystice? Budeme-li se bavit o některých významných postavách naší historie, jakými byli například Sokrates, Mohamed nebo Jana z Arku, o nichž se říkalo, že slyšeli hlasy, pak tyto jejich zážitky nemohou být považovány za mystické zkušenosti v pravém slova smyslu. Pokud by tyto osoby měly být považovány za mystiky, pak nikoliv kvůli hlasům, které slyšely. Skutečností je, že mystici, kteří spatřují vize, tyto zážitky za mystickou zkušenost nepovažují. To byl případ například sv. Terezy z Avily, která ony vize často mívala, avšak ne takové, jež by si sama přála.

William James v knize Různorodost náboženské zkušenosti (The Variety of Religious Experience) říká, že naše běžné každodenní vědomí je jen jedním konkrétním typem vědomí. Je jen chatrným snímkem velkolepého obrazu dění a s mystickým vědomím jej nelze nijak porovnávat. Naše vědomí je jako stavba o třech poschodích. Spodní patro se skládá z fyzických pocitů a dojmů, které získáváme prostřednictvím našich smyslových orgánů, zraku, sluchu, čichu, chuti a hmatu. Druhé patro je složeno z obrazů, o kterých si myslíme, že jsou naší mentální a informační základnou (neboli záznamy toho, co naše smysly postřehly nebo naše mentální aktivita vyprodukovala). A třetí patro zahrnuje náš intelekt a schopnost představovat si a domnívat se. Tato úroveň je charakterizovaná uvažováním a abstraktním myšlením. Všechny tyto tři úrovně pak tvoří veškerý poznávací aspekt našeho běžného vědomí. Na těchto základních poznávacích elementech se zakládají všechny naše emoce, touhy, rozhodnutí i naše vůle. Abychom nějak pojmenovali tuto komplexní strukturu, nazýváme ji většinou smyslově – intelektuálním vědomím.

Mystické vědomí je však kvalitativně zcela odlišné od tohoto, nám dobře známého typu vědomí. Nezahrnuje pouze různé druhy smyslů, myšlenek či pocitů. Například hmyz, jakým je včela, je schopný vnímat ultrafialové a infračervené záření. Zvířata, jako jsou psi, sloni nebo delfíni, mohou slyšet zvuk, který je pro lidské ucho neslyšitelný, či dokonce mají ještě tzv. šestý smysl, který my lidi postrádáme. Nicméně přestože je jejich smyslové vybavení odlišné od toho našeho, a v některých případech je i mnohem lepší, stále se jedná o vybavení smyslové. Mystické vědomí naproti tomu postrádá jakoukoliv závislost na našich smyslech, představách, minulých zážitcích nebo na našem myšlení. V žádném případě se tedy nejedná o smyslově-intelektuální vědomí.

Veškerá naše slova či jiná sdělení jsou výsledkem činnosti našeho běžného, smyslově-intelektuálního vědomí. Při svém vyjadřování tak používáme vyjadřovací prvky (nebo jejich kombinace), které pocházejí z dílny právě tohoto „třípatrového“ vědomí. Jelikož však žádný z těchto vyjadřovacích prvků nelze nalézt v mystickém vědomí (s diskutabilní výjimkou emocí), cítíme neschopnost popsat mystickou zkušenost jakýmkoliv světským výrazem. Proto mystici hovoří o svých zkušenostech jako o nevýslovných či nepopsatelných.

V závěru zdánlivě odbočím. Ježíš Kristus řekl něco ve smyslu nutnosti ho následovat a ať mrtví pochovávají své mrtvé. Všichni jsme mrtví, řečeno duchovně. Když se duše osvobodí od mysli a smyslů, pak teprve budeme živí, naše mystické vědomí se probudí. Nebo možná lépe řečeno, my se na něj naladíme. Musíme se tudíž pozvednout z toho třípatrového každodenního vědomí nad mysl a smysly, odhodit pocity a dojmy, obrazy a představy. To bude to zmrtvýchvstání, které zřetelně nemá s fyzickým tělem co dělat, získáme život v tom vyšším vědomí. Nyní jsme všichni mrtví co se Boha týče, ale velmi živí pokud jde o tento svět. Musíme nyní umřít, pokud jde o svět a ožít pokud jde o Boha. Tohle lze udělat zde a teď, pouze dokud jsme ve fyzickém těle. Svatý Pavel také říkal: „Umírám denně”; a to se vztahuje na duchovní cvičení, kdy umíráme denně pokud jde o svět, ale duchovně se stáváme živými. V jisté fázi naší snahy se objeví působení mystického vědomí. Není to nijak jednoduché, ale pravý Mistr nabízí k tomuto vyzdvižení cestu.

Když člověk procitne, shledá, že je součástí jedné velké Reality a uvědomí si spojení se všemi věcmi. /Swami Paramananda/

(A k tomu je nutné vejít mystickým transportem do vyššího vědomí!)
 

Václav Žáček /Venda/
Podle knih Sant Mat a přednášek profesora J.R.Puriho
 

Poslední články autora:


hodnocení: 4
hlasů: 6
Tisk Tisk

103 komentářů

 1. Díky.
  Eduard Tomáš v knize „Úvod do integrální jógy“ píše mj. o nalezení nejvnitřnější bytí v sobě,o živém světle, o obrácení pozornosti dovnitř jako o odejití pryč od zevní činnosti, ale i od intelektu. Tady to cítím jako povznesení se nad to „třípatrové“ vědomí.

  Článek je přínosný.
  Zdraví všem Luboš

 2. To „třípatrové“ vědomí je tady, právě teď a zde u každého. Má svoji oblast působení a jak naznačujete a dokládáte z té knihy od E.Tomáše, je nutné, pokud je zájem porazit ego a poznat „vyšší“, se povznést. Lehce se to píše. Někdo má pocit duchovnosti, že dokáže nacházet různé citáty. Ale to je právě to, co se musí potlačit, jít nad ten intelekt, nad dojmy.

  V evangeliu Jana je mnohé o tom napsáno, zrovna tak v Bhagavadgítě, kde Krišna doporučuje jít nad tři guny.

  Ještě slůvko k názvu knihy E.Tomáše. Kdo zná jógu v celé její komplexnosti, a také slovní základ slovesa judž /je to český přepis ze sanskrtu/, ze kterého vychází, tak může být udiven tím přídavným jménem integrální, které ji má pojmenovat. Je to jako napsat myšlenku – člověk dospěl až k vynálezu „motorového motoru“.

  Perlička, napsal jsem Vám včera, ale neodeslal to. Holt, je tu věk a zapomínání. A pak jsem se divil, že to tam v diskuzi nebylo.

  Díky za poslání té zajímavé práce k jehovistům. Leccos mi to naznačilo.

  Mějte se hezky.
  Václav Žáček

 3. V článku není nic nepochopitelného. Naopak. Je to dost přínosné. Tady jsou diskutující ateisté či mají nějaké náboženství, jehovisté, křesťané, abdrušinovci nebo za zády s mystičkou… .Neuvědomují si mnozí, co to ta duchovní cesta vlastně je, proč získat vstup do vyšší oblasti ducha, co se tím získá, oč usilovat. A hlavně, tady a zde, za života.

  1. Pane Krbče, díky za Váš stručný vstup. Náš zdejší Honza je, podle mě, v té první úrovni, v prvním poschodí denního vědomí, z článku – „Spodní patro se skládá z fyzických pocitů a dojmů, které získáváme prostřednictvím našich smyslových orgánů…….“

   Jeho duchovní zrak je stále zavřený. Viz. Jan 10:1.

   Jsou i tací, jak píše, kteří neusilují. Hraje si i on, podle mě, s nějakými obrazy, s mentální falešnou produkcí. A už by mohl pochopit třeba Jana 12:24. Zatím ale ne.

   Ze třetího poschodí je třeba vystoupat nad intelekt, ve které je vrchol, ale ve stále ještě nízkém intelektuálním vědomí. Většina tak zůstává v té úrovní duchovní tmy a nemohou pochopit třeba slib Ježíše Krista a to, co svým učedníkům v něm dal – viz Jan 14- 16,17.

   Neznamená to však, že by tito lidé byli nějak méněcenní, je to jejich cesta vývoje. Zatím se ještě nedostali k té těsné bráně s úzkou a strmou stezku plnou kamení a trnů, která vede vzhůru. Vešli tou širokou bránou na pohodlnou cestu, která vede k záhubě. Koloběh zrození je jednou ale přivede k poznání. Viz. Matouš 7-13,14.

   Jak se díváte na Honzovo resumé – všechno je v hlavě! ? ? Všechno je přece u Boha, ne?

   Pěkný den Vám, milý pane Krbče i Vám, pane Honzo.

   Václav Žáček

   1. → všechno je v hlavě! ? ? Všechno je přece u Boha, ne?

    „Oddělení“ na nejrůznější způsob, jen tápou a nechápou. Hledejte a naleznete, učí Ježíš.

    Následující dobu zvládnou nejlépe ti, co pochopili princip propojení.
    (Jiří Woodman)

    „Šílenec po vodě pátrá, i když je uprostřed vln.“ (Sextus Propertius)

   2. → Zatím se ještě nedostali k té těsné bráně s úzkou a strmou stezku plnou kamení a trnů, která vede vzhůru.

    Vendo, zatím jste se (zacyklen ve svých vlastních s&h) nedostal ani k „funkci jazyka“…:-)) Tak nám tu povyprávějte o „stezkách plných kamení a trnů, která vede vzhůru“..:-))) Kdy Vám docvakne*, že to jsou jen metafory a zcestné vzorce myšlení, to ví je Bůh…-)) Kontrolní otázka: kde to je to „vzhůru“?..:-)))

    * – mentální výkon, neurotransmitery.

   3. Copak to tu máme dnes na pořadu dne? Á, opět a zase hodnotíte Honzu a zatahujete do toho další zdejší komentující.
    Jako že hrrrrr, všichni na jednoho. Tož to se Vám nepodaří, páááááč to není jeden za všechny. Kapišto? Aha, tak nic.

 4. → Neuvědomují si mnozí, co to ta duchovní cesta vlastně je, proč získat vstup do vyšší oblasti ducha, co se tím získá, oč usilovat.

  Jsou, existují i tací, kteří o žádný „vstup do vyšší oblasti ducha“, neusilují. Neusilují, protože pochopili (poznání),že to není vůbec potřeba. Neusilují, protože ze všeho nejvíc, je potřeba se zbavit a odnaučit vzorcům myšlení (zbavit se svých vlastních s&h,© Honza) mezi než bez diskuze lze zařadit jakési poťouchlé „usilování“…:-)) To je samý „získat vstup do vyšší oblasti ducha“, samý s&h, a přitom stačí málo, stačí otevřít oči. Krbec, co tím získáte, to se slovy nedá vůbec popsat…:-))

  ps: všechno je v hlavě

  1. ad/ Jsou, existují i tací, kteří o žádný „vstup do vyšší oblasti ducha“, neusilují.

   A tak to prostě je. Honza je borec! A ti tací mají tak ve svém životě svoji současnou odměnu. A že jich je drtivá většina, co vědí kulový!

  2. Říkává se, že snaživej blbec udělá ve fotbale více škody, než užitku.
   Říkává se, že je třeba získávat,….
   Říkává se mnohé.
   Přitom stačí vystavit svou bytost záření, odhodit svůj balast,…
   Přitom stačí zářit, být.
   Přitom stačí stát pevně na zemi a přitom zářit, létat, být :-)
   Tedy ne že by se mi dařilo tak, jak má člověk snahu snažit se, získávat,… :-)

   1. Konečně návod jak být úspěšným fotbalistou. Tady si to asi ale jich moc nepřečte.

   2. „ad. Míra25.1.2020 (18:50)
    Konečně návod jak být úspěšným fotbalistou. Tady si to asi ale jich moc nepřečte.“

    Ale no tož tak, kde je Váš smysl pro srandu? I když to, co jsem psala, srandou býti nemělo.
    Totiž můj tata, manžel, syn, i potencionální zeť fotbálek hráli. A su ráda, že se nesnažili nad únosnou míru, protože jejich svaly se lehce natrhávají, praskají,…
    Sranda je, že jiný fotbalista si za mnou přišel s pochroumaným svalem pro pomoc, tož jsem mu pomohla, ale mí příbuzní nikoliv, ti mne spíše považují za čarodějnici :-)
    A tak mí zbývá pouze onen úsměv. A to je fajn, že to není srandovní úsměv, no ne?
    Jo a bacha na chřipky, mí známí v Budějicicích s tím zrovna mají problémy.

 5. Tak, a máme tady dva rozdílné pohledy na „vyšší oblasti ducha“, které jsou podle všeho neslučitelné. A co z toho pro nás (obyčejné smrtelníky) vyplývá? Je nutné se tou mystikou zabývat, nebo to máme pustit „k ledu“ – jak se někdy říká…
  Když si moje dcera obstarávala vodičák, tak jsem se jí snažil vysvětlit jak to auto vlastně funguje. Ona mne chvíli poslouchala a potom mi řekla, že to všechno nepotřebuje vědět, že jí stačí vědět, jak se ta „potvora“ ovládá. A to se už naučila, takže teď jde jenom o to, aby neměla garambol a nedostávala zbytečné pokuty od policajtů. No, a jezdí nez nehod už hodně dlouho.
  A to je možné říci i o té mystice a celé té duchařině.
  Pěkný den!

 6. → Tak, a máme tady dva rozdílné pohledy na „vyšší oblasti ducha“, které jsou podle všeho neslučitelné.

  Jo? Fakt jo?! A který to jsou ty tzv. „pohledy“?…-)) Miluju všechny ty pohledy a ještě víc ty tzv. „úhly pohledů“. Lapidárně vyjádřeno, úhel neúhel, 1+1, zůstává za všech okolností 2, aneb jak už pravil kdysi Orwell:

  Svoboda znamená svobodně prohlásit, že dvě a dvě jsou čtyři. Jestliže toto je dáno, všechno ostatní z toho vyplyne*.

  Vše ostatní je otroctví. Otroctví v hlavě. Jóó a ten tzv. NÁZOR, to je taky pěkná s&h….-))

  * – logika, od slova LOGOS, neboli nauka o vyplývání.

  1. ad.:Lapidárně vyjádřeno, úhel neúhel, 1+1, zůstává za všech okolností 2

   Honzo,
   z jiného úhlu pohledu – např. dvojkové soustavy – je: 1 + 1 = 10

   1. Fajn, bezva, takže jedno jabko a jedno jabko, je dohromady 10 jablek. To je panečku „myšlení“ a „logyka“..:-))) To máte z těch vašich „úhlů pohledů“..:-)))

   2. Honzo, divím se Vám, proč diskuzi směřujete zcela jinam. Vím ale, že kdybyste měl diskutovat a podstatě článku, tak budete mlčet. Takhle si sčítáte jablka, a sračky a hovna a o někom vytečkujete čím je. Vás baví zde bourat. A mě? Je to celkem jedno. Vy jste Vy.

    Některé lidi ale zajímá, co /kdo/ je Bůh? Zda skutečně taková bytost existuje? Co je to za sílu, která oživuje univerzum a nutí lidi jednat podle nějakého plánu, ne podle naprostého chaosu. Je tato síla vědomou či inertní? Pokud je nevědomá, jak je možné, že Slunce, Měsíc, planety a hvězdy se pohybují podle zákona? Jsme s takovou silou nějak spojeni? Odkud pochází univerzum, z ničeho? Jak bylo stvořeno?

    Existují teisté a ateisté. Ti druzí tvrdí, že existence Boha je nějakým pouhým výmyslem, uklidňujícím mysl bázlivců.

    A Vy, zde, a myslím že nikde jinde / Osel, Matrix, Osud…./ nechodíte diskutovat. Tady jste KING. Tady napíšete logyka a oblíbený termín s&h a možná si myslíte, že někdo z toho padá, v úžasu nad Vaší dokonalostí, na zadek. Ne, nepadá.

    Ptáte se mě – kde to je to „vzhůru“?..:-)))

    Přečtěte si, a nemusíte nijak pozorně, některý můj článek či diskuzi s jinými lidmi. Cestu jsem tam nazval a dost přesně. Víte, vrátím se k Vašemu oblíbenému autorovi s&h, ze kterého tu často citujete. On má na úvod své knihy, kterou jste nám se slzami dojetí doporučil, něco od muslimského Hafíze /Haféze/; mimochodem, vůbec jste se k mé odpovědi na Vaši jednu z mála seriózních otázek nevyjádřil. Ten řekl: „Namísto abychom hledali tajemství univerza a oblastí nad ním, což vše je mimo dosah lidského rozumu, měli bychom přemýšlet o blaženosti Námu / jiné pojmenování pro Slovo, Logos, Ducha svatého, Šabd…./, ke kterému nás může přivést dokonalý Mistr.“

    A to „vzhůru“? No, Mistr nás neposadí do dopravního letadla, ale naučí nás technice, tím „vědět jak“, kterou jedinou se dá skutečně stoupat vzhůru, přes své nitro. A je to doslova vzhůru, protože tělesnost je na této cestě druhořadá i když pro nastoupení této cesty musíte být jen a pouze v lidském zrození.

    Tak se mějte hezky a zkuste se oprostit od těch Vašich s&h, které Vás brzdí ve vývoji pravého poznání.

    A hlavně klid pro začátek, nerozrušujte si mysl výbuchy svých emocí. Věřte, že poznání Pravdy Vás osvobodí a budete jiným člověkem.

    Václav Žáček

 7. → Venda – 24.1.2020 (11:55)

  Vendo, dodneška jste nepochopil, že Honza není ani vagón k šíbování, ani ovce. Vendo, dodneška jste nepochopil, že Honza se vždy chová a jedná tak, jak uzná za vhodné a správné, nikoli jak byste si třeba přál a očekával.

 8. → kterou jste nám se slzami dojetí doporučil,

  co to melete?..:-)) co jste si šlehnul?..:-)) když už slzy, tak slzy smíchu..:-)))

  → a budete jiným člověkem.

  jó, to slyším od první třídy ZŠ. Nejdřív bolševik a orgie idiotismu dnes pokračujou dál. Čekám, kdy mi napíšete něco na způsob „máš-li dlouhý vlas – nechoď mezi nás“. Našlapnuto máte dobře..:-)))

  → Vy jste Vy.

  Tak se s tím jednou a provždy smiřte. Tečka! A pokud ne, pak je to Váš problém, Mistře.

  ps: a vys..te se konečně na to svý vlástní píár, je to trapárna, nehodná Mistra.

 9. → Honzo, divím se (Vám)

  Až skutečně poznáte Pravdu, to jest sebe samého v Pravdě, přestanete se divit, koulet očima, kroutit hlavou. To je totiž smyslem a cílem POZNÁNÍ. Vše ostatní je jen vítr slov a s&h.
  Hvězdička Vám to píše velmi dobře. A jestli jste se rozhodl mě „vychovávat“, možná se k ní (co do psaní zde) přidám. Lžiproroci, kterejch je všude jak na..áno, to je něco pro mě.:-))

 10. → Á, opět a zase hodnotíte Honzu a zatahujete do toho další zdejší komentující. Jako že hrrrrr, všichni na jednoho.

  Klid, matičko, klid..:-) Vždyť i ten Ježíš přece říkal (učil) → viz. Matouš 5:10. Takže h..no zle, stejně jako nic novýho pod sluncem.

  1. :-)
   Koutky mých úst se již správným směrem, tedy vzhůru, otočily :-)

  2. Honzovo „Takže“ ???
   Kdysi G. noha skončil s příspěvky, asi velmi vystrašeně, z osobních důvodů.

 11. → Některé lidi ale zajímá, co /kdo/ je Bůh? Zda skutečně taková bytost existuje?

  Už jenom to, že má někdo Boha „ztotožněnýho“ s bytostí, resp. za bytost, svědčí o mdlém rozumu. Vousatý dědeček nad obláčky?

  ps: dokud se každý jeden sám se sebou nepopasuje v sobě samém s terminus technicus EXISTENCE, nepohne se z místa ani o milimetr. Údělem každého takového slepce, je nekonečné bloudění a zacyklenost v sobě samém. Slepá bába, hadr.

 12. Kto je mystik? – Je to človek iný, ako sú bežní ľudia a je ich ako šafránu. Ak mu dáte do ruky dajaký predmet od cudzieho človeka, tak vám o ňom povie celý jeho životný príbeh, kto to bol, ako vyzeral, ako a kde žil a dokonca aj to, aké mal choroby, alebo iné problémy. Dokáže vidieť všetko v jeho okolí, ako to vnímal aj dotyčný človek a dokáže s ním aj komunikovať, ak to považujú obe bytosti za potrebné a užitočné. A to sa týka aj bytostí z dávnej minulosti a hoci aj zaniknutých civilizácií. Ale, môže tu nastať problém chápania, lebo nie je jednoduché pochopiť všetko. Sme bytosti na rôznych úrovniach vyspelosti a tak pre tí na nižšom stupni nedokážu chápať tých na vyššom stupni vývoja.
  Túto schopnosť v súčasnosti využívajú zázrační uzdravovatetia, proroci a vizionári, ktorí sa venujú špecifickým otázkam bytia, ktoré ich zaujímajú. Nie je pre nich problém prenikať a putovať „akašou“ v priestore a čase, ale aj inými dimenziami, ale je pre nich výhodné ak majú k dispozícii dajakú ochrannú duchovnú bytosť, ktorej sa hovorí „sprievodca“, alebo „anjel strážny“, ktorý im ukazuje čo si želajú vidieť, alebo prežiť. Pre obyčajných materiálnych ľudí sú takéto schopnosti nenormálne a neprirodzené a preto im odmietajú veriť, preto sa títo mystici s tým na verejnosti ani nechvália, ale skôr ich zatajujú, aby sa nestali terčom ich výsmechu a vtipkovania. Iba niektorí sa odvážia s tým vystúpiť na verejnosti a niečo zo svojich vízií zverejniť. A to by bolo asi tak všetko.
  Pekný deň!

  1. Degone, můj článek, pod který jste napsal svůj příspěvek si všímá především vědomí. A speciálně toho, které je v něm nazvané jako mystické vědomí. Doslova tam píšu : „Mystické vědomí je však kvalitativně zcela odlišné od tohoto, nám dobře známého typu vědomí. Nezahrnuje pouze různé druhy smyslů, myšlenek či pocitů. . . . .“

   Vy si kladete a odpovídáte na otázku – „Kto je mystik?

   Zajímá Vás to, a to je dobře. Připisujte mystikovi nějaké vlastnosti, asi jak je cítíte.

   K mystice jako takové jsem napsal několik příspěvků / desítky stran / a Váš drobný text doplním, i když k mystickému vědomí jsem se dostal až nyní.

   „Mystik je ten, který má v prvé řadě vnitřní zkušenost a který může objasňovat svým žákům – studentům i samotný popis praxe – Cesty, jak se do této zkušenosti dostat, a to právě teď, za života v tomto těle. A ono to ani jinak nejde. Toto moudro však nelze vyčíst v žádné knize. Nejedná se o teorii, ale o praxi a o osobní prožitek. Mystik je totiž posílán Otcem na svět, aby tuto techniku naučil již Jeho Milostí obdařeným jedincům, kteří jsou již, primárně po stránce morální a etické, připraveni pro hlavní cíl Cesty – již se znovu do tohoto světa nezrodit a navrátit se do svého Domova. . . . . .“

   O duši a vědomí jsem tam zmínil jen okrajově :

   „Duše člověka v jeho těle se projevuje coby vědomí. Má jedinečnou, ale také utajenou schopnost vidět a slyšet, ne ale fyzickými smysly hmotného těla. Tento dar je ji dán pro případ, kdy se dostane do nové situace, na kterou ona trpělivě věky čeká. Tou je pokorné očekávání stavu, kdy v nejvyšší formě stvoření v této části vesmíru, v bytosti zvané člověk, dojde k definitívní porážce instalovaného programu pro svět hmoty, dosazeného samotným Satanem, k programu mysli. Ta je tu až paradoxně pro duši nezbytná, mysl je duší oživována, je jejím vyspělým nástrojem, v němž člověk jedná a koná. Guru Nanak říká: “Překonej mysl a překonáš svět“! Sama duše pak čerpá sílu od Boha – Ducha Svatého, z jeho věčného vyzařování. Společně s vědomím se pak pozornost mysli rozprostírá do světa, k jeho rozličným formám a jevům a upíná se k pomyslnému růstu, který je však často jen falešnou cestou, cestou dominance ega. Jde o její nutný úpadek, kdy na svůj „účet“ přikládá ze svého myšlení, jednání a konání nové a nové karmické účty, pro jejichž vyrovnání se znovu a znovu a rodí. Řešením, vymaněním se z tohoto kruhu, je obrácení se zcela odlišným směrem, např. Mistr Ježíš to nazýval pokáním.“

   Kopírováno ze 4.části článků, které jsem napsal v r. 2014: https://hledani.gnosis.cz/mystika-4-cast-za-primou-cestu-budiz-pochvalena/

   Více pro ty, kdo se nad tím, kdo je mystik zamýšlejí, je zde:
   https://hledani.gnosis.cz/mystika-6-cast-cesta-za-hranice-tela-a-mysli-zaver/

   Ukázka:

   Jaké formy duchovních cvičení anebo i mystické modlitby (nerad bych i tento užívaný název pro praxi zapomněl připomenout) učí Mistři? Říkají, že centrála mysli a duše se v lidském těle nachází již ve zmíněném třetím oku, v centru mezi obočím, nad očima a za očima a nazývá se proto oční centrum, centrum vědomí, centrum pozornosti. Vzpomeňte si, že když o něčem intenzivně přemýšlíte, přichází ruka automaticky k tomuto třetímu oku, nikdy si asi nemneme koleno či patu. Toto centrum však nemá nic společného s fyzikálními záležitostmi, v jeho prostoru neobjeví nic ani žádný chirurg, zrovna tak jako při pitvě nelze pozorovat a objevit myšlenky a pocity… jde o duševní centrum!

   Z tohoto centra vědomí odchází pozornost přes naše smysly a devět bran, které vedou ven, do okolního světa a čím více se k světským záležitostem student vědy o duši upíná, čím více rozptyluje pozornost, tím méně si je pak takový člověk vědomý, co se s ním vlastně děje, a to je pro duši velmi nebezpečný stav, kdy její čistota a zářící vnitřní světlo může být více a více zahalováno; k naší škodě!

   Mistři říkají, že naše mysl není nikdy pokojná, zůstává aktivní i v čase spánku a produkuje sny spojené se světským a duševním životem člověka, ať již vědomým anebo podvědomým. Takto, v procesu neúnavné činnosti mysli, proběhne celý život – člověk je většinou úplně posedlý světem… proto, vyhrajme svůj boj s myslí, bojujme na jejím ukáznění, trpělivě, bez násilí a s pokorou.

   Máte pravdu v tom, že materiální lidé……kopíruji od Vás: „Pre obyčajných materiálnych ľudí sú takéto schopnosti nenormálne a neprirodzené a preto im odmietajú veriť, preto sa títo mystici s tým na verejnosti ani nechvália, ale skôr ich zatajujú, aby sa nestali terčom ich výsmechu a vtipkovania. “

   Ano, s tímto se tu setkávám.

   Václav Žáček

   1. Venda v diskuzi:“Tou je pokorné očekávání stavu, kdy v nejvyšší formě stvoření v této části vesmíru, v bytosti zvané člověk, dojde k definitívní porážce instalovaného programu pro svět hmoty, dosazeného samotným Satanem, k programu mysli.“
    Trochu mi ten Váš věčný spor mezi duchovním a materiálním světem připomíná výklad toho, jaký je rozdíl mezi kapitalismem a socialismem. V kapitalismu je vykořisťování člověka člověkem, kdežto v socialismu je tomu právě naopak.
    Věda má potíže s tím vznikem materiálního světa.
    http://www.osel.cz/11003-je-mikrovlnne-zareni-zpusobeno-tepelnym-zarenim-mezigalaktickeho-prachu.html
    „mikrovlnné záření ve vesmíru není reliktního původu, ale jde o tepelné záření mezigalaktického prachu..V současné době je standardním všeobecně uznávaným kosmologickým modelem teorie Velkého třesku. Ta předpokládá, že se náš pozorovaný vesmír začal rozpínat z velmi horkého a hustého počátku. Od poklesu teplot pod hodnoty v řádu 10^14 K a hustoty několikanásobku hustoty atomového jádra, tedy v čase v oblasti zlomku mikrosekundy, může být jeho vývoj popsán pomocí Standardního modelu hmoty a interakcí a Obecné teorie relativity. Před touto dobou, kdy byly teploty a hustoty vyšší, už se dostávají známé fyzikální teorie ke svým limitám..
    Za hlavní důkazy existence Velkého třesku se považují tyto hlavní skutečnosti.
    (Za první) Pozorování rozpínání našeho vesmíru, které pozorujeme se stále větší přesností.
    Druhým faktem je existence mikrovlnného záření, jehož přirozeným vysvětlením je reliktní původ právě z horkého počátku vesmíru.
    Třetím je existence přebytku lehkých prvků kosmologického původu. Jde hlavně o helium čtyři, kterého je 25 %.
    Čtvrtým pak je pozorování evoluce galaxií a hvězd“
    Objevují se názory, že rozpínání vesmíru je místní a že tedy není třeba zavádět pojem temné hmoty a temné energie, o níž toho ví věda málo. Nyní se tedy rozporuje reliktní záření, další základní kámen Velkého třesku. Jednoduše řečeno, teorie Velkého třesku má pochybnosti, ale lepší kompletní teorie není.
    Venda v tom má jasno:“instalovaného programu pro svět hmoty, dosazeného samotným Satanem“. Tedy přeloženo z mystičtiny do češtiny : Satan stvořil svět hmoty= instaloval program pro svět hmoty. Naši programátoři na něj nemají – stvořili program pro dálniční známky, instalovat se nebude ani za něj platit 400 milionů Kč.
    Dále tu máme spor vědy a Vendy. Stáří vesmíru se odhaduje na 13,8 miliardy let. Mám dotaz: kdy Satan stvořil hmotný svět? Kromě toho v Bibli tvořil svět Bůh a za šest dnů, chápejme šest nějakých období.

   2. Pardale, jsem nemocen a na počítač chodím jen na pár minut. Až dne jsem si přečetl Váš diskuzní příspěvek. Budu velmi stručný. Píšete tam:

    „Venda v tom má jasno:“instalovaného programu pro svět hmoty, dosazeného samotným Satanem“. Tedy přeloženo z mystičtiny do češtiny : Satan stvořil svět hmoty= instaloval program pro svět hmoty.“

    V tom překladu do češtinu máte zásadní chybu. Satan nestvořil svět hmoty!! Proč si to myslíte?

    Instalovaný program /program mysli/ ale Satan stvořil a dosadil ho do nejvyšší formy stvoření v této části vesmíru, do bytosti zvané člověk.

    Sám jste překopíroval něco z diskuze, pro pořádek to tu uvádím:

    „Venda v diskuzi:“Tou je pokorné očekávání stavu, kdy v nejvyšší formě stvoření v této části vesmíru, v bytosti zvané člověk, dojde k definitivní porážce instalovaného programu pro svět hmoty, dosazeného samotným Satanem, k programu mysli.“

    Nejste dobrý překladatel, ale buď manipulátor a nebo člověk, který nechápe smysl přečteného.

    Nejdůležitější je tam ale začátek mého souvětí – „Tou je pokorné očekávání stavu…..“

    Pěkný dne.
    Václav Žáček

   3. Vendo, píšete :“instalovaného programu pro svět hmoty, dosazeného samotným Satanem“.
    O kus dál píše:
    „Instalovaný program /program mysli/ ale Satan stvořil“
    No to je kočkopejsek. Jednou program pro svět hmoty, pak program mysli. Takže mysl je hmotné podstaty, to mysl je, ale od mystika bych to nečekal.
    Já jsem překopíroval Váš odstavec:““Tou je pokorné očekávání stavu, kdy v nejvyšší formě stvoření v této části vesmíru, v bytosti zvané člověk, dojde k definitivní porážce instalovaného programu pro svět hmoty, dosazeného samotným Satanem, k programu mysli.“
    Manipulujete s tím sám. Píšete:“Nejdůležitější je tam ale začátek mého souvětí – „Tou je pokorné očekávání stavu…..“
    Takže závěr:odstavec je blábol, souhlasím měl se vynechat a psát jen „pokorné očekávání stavu“. Nic světoborného, neuškodí, nepomůže.

   4. Pardale, je mi líto, že neumíte česky a že, a to je hlavní, manipulujete, když uvádíte pro Váš rozbor či zpochybnění jen část z diskuze.

    Slovákovi, panu Degonovi, jsem to souvětí zjednodušil, zkuste se na to podívat.
    Pro Vás to ale dělat nebudu.

    Co je nepochopitelného na tom, že Satan dosadil do světa hmoty, v bytosti zvané člověk, program mysli?

    Zkuste si od někoho nechat udělat větný rozbor tohoto mého souvětí. „Tou je pokorné očekávání stavu, kdy v nejvyšší formě stvoření v této části vesmíru, v bytosti zvané člověk, dojde k definitivní porážce instalovaného programu pro svět hmoty, dosazeného samotným Satanem, k programu mysli.“

    Tak ještě jednou – ten instalovaný program pro svět hmoty, netvoří primárně hmotu samotnou. Je to pro svět hmoty, protože ve světě hmoty je její nejvyšší forma, člověk. Proto je tam ta předložka „pro“. Nejprve byla stvořena hmota, v citovaném souvětí pak její vrchol zde, člověk, a do něj dosadil Satan program mysli. Pokorné očekávání stavu, kdy dojde k porážce tohoto programu….? To je opravdu důležité. Ale co je nejdůležitější a co jste možná schválně opominul. Kdyby student dělal rozbor tohoto souvětí, tak mu bude nejasné to slůvku na začátku – „Tou…je pokorné očekáváni…..atd.“ Co se asi za tím skrývá, bude hledat smysl – Tou…? A tady si Vám dovolím vytknout, že jste si trochu zamanipuloval. Okopíroval jste něco z mého předchozího příspěvku pro pana Degona, a to jen malou část. A protože to bylo určeno pro pana Degona, a nebo se tam „pletla“ duše, na kterou Vy nevěříte, tak jste začal pitvat jen ten zbytek, který se Vám hodil pro Vaše závěry. To je ale pro vědce nesprávný postup. Správně jste měl sem vykopírovat to celé / bylo to pro Degona 26.1.2020 (16:54) a bylo to takto – Venda v diskuzi: „Duše člověka v jeho těle se projevuje coby vědomí. Má jedinečnou, ale také utajenou schopnost vidět a slyšet, ne ale fyzickými smysly hmotného těla. Tento dar je ji dán pro případ, kdy se dostane do nové situace, na kterou ona trpělivě věky čeká. Tou je pokorné očekávání stavu, kdy v nejvyšší formě stvoření v této části vesmíru, v bytosti zvané člověk, dojde k definitivní porážce instalovaného programu pro svět hmoty, dosazeného samotným Satanem, k programu mysli.

    Rozumíte tomu, co jsem tím chtěl říci? Napovím, že se to vztahuje k tomu daru a k té definitivní porážce a k duši a vědomí.

    Jak jsem Vás již za ta léta poznal, pane Pardale, nepřinášíte zase nic nového do témat, která jdou mimo Vás. Ale mermo mocí se chcete zúčastnit, sebe prezentovat. Nevadí mi to, ale ukazujete, jak člověk vzdělaný v přírodních vědách nerozumí svému rodnému jazyku.

    Ale jinak Vám děkuji za to, že jsem si mohl uvědomit, jak ošidné je vyjádřit někdy myšlenky tak, aby byly jasné. Ale proti manipulaci nic nezmohu.

    Nechápu ale, a to byste mi mohl zase Vy vysvětlit, proč pod téma mého článku „Mysticismus“, kde popisuji tzv. běžné denní vědomí a oproti tomu mystické vědomí, přidáváte pojmy jako reliktní záření, Standardní model hmoty a interakcí a Obecnou teorii relativity, důkazy existence Velkého třesku. temnou hmotu, temné energie…..atd., se závěrečným dotazem, naprosto idiotským, kdy Satan stvořil svět?

    Děkuji a mějte se hezky.
    Václav Žáček

   5. Vendo, můj příspěvek je proti formulaci části věty:“ porážce instalovaného programu pro svět hmoty, dosazeného samotným Satanem“
    Takže program pro svět hmoty instaloval Satan. To plyne logicky z věty. Jestli jste chtěl říct něco jiného, tak jste asi měl udělat a jasně. Česky to je, ale nesmysl.
    Popsal jsem, že hmotný svět se vyvíjel a vyvíjí jinak. Klidně si myslete, že hmotný svět instaloval Satan, program instaloval samotný Satan, prostě si myslete, co chcete. A větné rozbory obraťťe na své výtvory. Nemá to hlavu ani patu. A jistě víte, co je někde mezi hlavou a patou, Honza to tu ventiluje neustále.

   6. ad. Pardal30.1.2020 (0:41)

    Dovolím si nevyžádanou poznámečku k onomu instalovanému Satanovi – nedávno jsem zvala svou známou na film o Brunovi Groeningovi.
    Další paní, která se k rozhovoru přidala, naznala, že je to učení od Satana atd. atd. Aniž by o tom učení něco bližšího věděla, nebo alespoň shlédla film, nainstalovala nám, že je to dílo Satana, které není v souladu s písmem, tedy biblí.
    Takže řekla bych to asi tak: Satana se nám snaží nainstalovat lidé.
    Vše ostatní, co je přirozené, je dílem, tvorbou Stvořitele, teda matky přírody, dle příslušných obecně platných zákonů A pokud zákony tvorby neznáme, nerozumíme jim, instalujeme domněnky, Satana,….a vyvoláváme strach, zničující nenávist …
    Je na každém z nás, co v sobě i lidech okolo rozeznáme a nenecháme se zbytečně deptat třeba i tou hozenou rukavicí, zvanou satan.

   7. Matko, souhlasím : „Takže řekla bych to asi tak: Satana se nám snaží nainstalovat lidé.“
    I kdybych zůstal jen u toho, že křesťanství (směřování k Bohu) pomáhá člověka vychovávat k lepšímu: k  lásce, obětavosti, nesobeckosti, pomoci bližnímu, úctě k autoritám, rodině a Bohu.
    Ne, že by Bůh v Bibli nestrašil, že vyhladí hříšníky, ale působí jako pozitivní motivace k dobru. Satan v Bibli je, pokud mi to ukazuje dobře, tak je v Bibli 51 krát (v knize Job, v evangeliích, Skutcích apoštolů a jinde).
    Satan je výchova negativní, čisté strašení zatracením.
    Výchova k bázni boží, je něco jiného, je to výchova k úctě k tomu, co bylo stvořeno a respektování toho, co převyšuje naše myšlení, smysly, slova i skutky. Svaté sochy, obrazy, chrámy tuto dobrotivou bázeň k Bohu navozují, odpoutávají zlé myšlenky.
    Svatý Michaeli, archanděli
    Modlitba má v češtině více verze (novějších a starších):
    * Svatý Michaeli, archanděli,
    braň nás v boji proti zlobě a úkladům ďáblovým.
    Kníže nebeského vojska, svrhni božskou mocí do pekelné propasti
    satana a zlé duchy, kteří usilují o zkázu duší.
    Amen.
    * Svatý Michaeli, archanděli, braň nás v boji!
    Proti zlobě a úkladům ďáblovým
    budiž nám záštitou,
    nech ať Bůh přikáže jemu, pokorně prosíme!
    Ty pak, kníže vojska nebeského,
    Satana a jiné duchy zlé,
    kteří ke zkáze duší světem obcházejí,
    božskou mocí do pekla svrhni.
    Amen.
    Ano, těch , kteří ke zkáze duší světem obcházejí je moc.
    Takže k Vendovu úletu:““ porážce instalovaného programu pro svět hmoty, dosazeného samotným Satanem“
    jsem nic nenašel ani nevymyslel. Nerozumím, co tím chtěl mystik říci a určitě se dá bez toho dobře žít.
    Prostě protestuji proti tomu : Nemám-li bordel v hlavě, musím si ho tam instalovat a pak proti tomu moudře bojovat.

   8. Matko,

    …Takže řekla bych to asi tak: Satana se nám snaží nainstalovat lidé.
    Vše ostatní, co je přirozené, je dílem, tvorbou Stvořitele, teda matky přírody, dle příslušných obecně platných zákonů…

    Podobné argumentace jsou Satanovi nejvíce vhod.

    Jenže…
    Síla sama o sobě nic neznamená. Aby mohl vzniknout projev čehokoli, musí mít síla protivníka, musí proti něčemu působit.
    A když je Bůh tou největší silou, nemůže mít za protivníka „sralbotku“.
    Koho by bavilo vždy a všude vyhrávat 10:0?

    Takže…
    Dejte císaři (Satanovi), co je císařovo (úctu) a dejte Bohu (v osobě Ježíše Krista), co je Božího (lásku).

    Tak je to JEDNODUCHÉ.

   9. ad. Pardal30.1.2020 (23:06)
    Pardale, my lidé máme mnoho krásných vlastností, v kostele se nám líbí obrazy, sochy, modlitby, čteme bibli, zpíváme,… ale odejdeme z kostela a ejhle, co se to děje? Náš mozek i srdce se ocitá a pak mnohdy činí úplně něco jiného, než jak je v souladu s těmito zásadami i zásadami morálními.
    A ejhle, příště přijde paní do kostela, poklekne, zakopne, zlomí si přímo v chrámu nohu….
    Možná je to i tím bojem. Místo, abychom žili, jak se žít má, bojujeme za to a vlastně sami proti sobě….
    Snad to je trošku srozumitelné :-)

   10. ad. JK31.1.2020 (0:12)

    No to jó, i při té mé argumentaci mohu to vše, co píšete, splnit.

    Jinak řečeno bůh je Bůh a satan je Satan a hrají spolu v kostky. Že bychom byli pouhými kostkami?

    Co od nás také čekat, když nás vrhají….

 13. → Kto je mystik? (…) Dokáže vidieť všetko v jeho okolí, ako to vnímal aj dotyčný človek a dokáže s ním aj komunikovať, ak to považujú obe bytosti za potrebné a užitočné.

  Jedinej kdo mě teď napadá, je „náš“ mystamystik všeci kradnů Andrej Babiš…:-)))

 14. → Konečně návod jak být úspěšným fotbalistou. Tady si to asi ale jich moc nepřečte.

  Proboha!, co to je ten tzv. úspěch? Míro, nějak tomuhle „jazyku bláznů“ a dělení na úspěšný a neúspěšný, (čutálisty vynech, to je kapitola sama pro sebe), selekci a redukci jako takový, nerozumím. Pro mě je každej ČLOVĚKem.

  1. Záleží na vnitřní pohodě každého člověka, tedy i fotbalisty, ona i ta nadměrná křečovitá snaha mnohdy tak trochu škodí. :-)

   1. → Záleží na vnitřní pohodě každého člověka

    Hmm, kdo ví, pravdou je, že ze slůvka „pohoda“, se docela a spolehlivě osypávám, zní mi jako žlutá zimnice a bordel současně. Holt jsem z těch Sudet. Kde je bordel, není a nemůže být pohoda.
    ____________

    Polský spisovatel a novinář Szczygiel zřejmě jako první zahraniční pozorovatel postřehl zvláštní prvek české mentality: pohodička. „V pohodě,“ píše, „lze česky říci číšníkovi, který nám naservíroval oběd, stejně jako partnerce po styku…“

    Česká „pohoda“ se skutečně liší od pohody německého „locker“, která vyžaduje řád – kde je bordel, není v němčině pohoda. V Česku však máme pohodičku i na bordelu.

    To je ale jen začátek – existuje vztah pohodičky a Konce dějin Francise Fukuyamy? Když jsem ukojil Kanta (splnil povinnosti), mohu slavit Fukuyamu, Huxleye, nebo přesněji Neila Postmana a vítězně se ubavit k smrti.

    Co vztah pohodičky a normalizace? Do jaké míry je česká pohodička (ve své podstatě se jedná o totalitní ideologii, neboť pohodář umí zle vycenit zuby a co hlavně, každého nepohodáře vyloučit ze společnosti) nacvičeným z-nouze-ctnost reflexem národa, který rezignoval na možnost ovlivňovat svůj svět?

    Co pohodička z pohledu evropské civilizace? Za jeden ze základních pilířů Západu se pokládá aktivní postoj. Snaha řešit technické problémy spíš než dosahovat jakési vnitřní blaženosti (vlastní orientu) se má za samotného ducha Západu. Pohodář-konzumerista našel cestu, jak přechytračit Aristotela, Buddhu i Kalvína jedním vrzem: dostatečně přežrán, dostatečně vykouřen, dostatečně oportunisticky smířen a orientálně zařazen v hierarchii, vstupuje do vyšší fáze dobytčího bytí: stává se pohodářem.

    Co pohodář a politika, via psychologický diskurz? Nepohodář, onen neklidný, těkavý duch Západu, který popírá, že by se dějiny končily, je diagnostikovatelný psychologicky. Ty jsi vinen tomu, že se ti něco nelíbí! Máš se léčit. Dostáváme se tak kruhem zpět k Leviathanovi establishmentu, ke kategorickému imperativu „ubavte se k smrti“ neboť svět je přece – v pohodě…

   2. ad. Honza27.1.2020 (18:45)

    Nikoliv pohodička, ani pohoda jakožto binec, nebo sranda, atd. atd. Jinak. Neumím to slovy popsat. Ale občas takový klidný okamžik přijde. :-)

 15. Degone, já bych řekl, že když se takovéto schopnosti u člověka projeví a ten na to není ještě připraven, tak to s ním může pořádně i zamávat a možno skončit i na psychiatrii – nemyslíte? A doktori potom mají práci s tím, jak tyhle „mystické schopnosti“ mu vytlouct z hlavy… Člověk je zkrátka fenomenální tvor – může se vyvinout v génia, ale tady v blázna – co říkáte?

  1. poznámečka – no jo no, občas se člověk může ztratit dokonce i sám v sobě, když si sám sebe splete s věčností, či čím vším, že ano. Ale vytloukat to z hlavy? Tož to se jen jako hřebík zatluče hlouběji. Je třeba jemně vymývat :-)

 16. Kolemjdoucí,
  myslím, že těch „bláznů“ ve světě určitě převažuje, nad těmi „mystickými“, nebo jinak „osvícenými“, což dokazuje i ten příběh onoho Grigorije Perelmana (tady: https://sk.wikipedia.org/wiki/Grigorij_Jakovlevič_Pereľman), který odmítl 1 milion doláčů za svůj výpočet „Poincarého domněnky“, která mu za jeho výkon přináležela. Určitě nemohl být ženatý, protože by mu „takové šílenství“ žádná manželka nedovolila!

 17. Pre Vendu a Pardala: Domnieval som sa, že obaja vytvoria dajaký tandem, ako už naznačil aj istý diskutér, ale ako vyplýva zo súčasnej diskusie, je to ešte na hony vzdialená predstava. Obaja sa držia svojich ťažko pochopiteľných, naučených hypotéz, ktorým obyčajní smrtelníci nerozumia a tak nemajú oponentov. Venda sem mieša Satana, ako programátora a inštalatéra fyzikálnych zákonov a Pardal „stvorenie sveta z ničoho“ (Velký třesk), ktorý si svoje prírodné zákony vytvoril sám od seba. Z tohoto sňatku „mystičtiny“ a „fantastičtiny“ sa asi nič pozitívného nezrodí a ľudstvo bude aj naďalej čakať na svojho „Spasiteľa“.
  Pekný deň!

  1. Napsal jste větu – Venda sem mieša Satana, ako programátora a inštalatéra fyzikálnych zákonov…..

   Můžete jednoduše a stručně dát odkaz na to / v článku či diskuzi/, kde jsem napsal, že Satan je programátor a instalatér fyzikálních zákonů?

   Děkuji.
   Václav Žáček

 18. → Z tohoto sňatku „mystičtiny“ a „fantastičtiny“ sa asi nič pozitívného nezrodí

  Přesně!:-) Jedna fantasmagorie za osumnáct, a druhá bez dvou za dvacet. Což je ovšem, soudruzi stíhači, docela tristní výsledek.:-))

  ps pro V&P: co takhle to zkusit jinak, co kdybyste se pánové, místo vlamování do Božích dveří a do tajemství (a kterým Bůh bez diskuze je!) který nemá dno, naučili vedle něj žít a přestat řešit neřešitelný, řešit s&h? Napadlo vás to někdy vůbec? Veverky v kleci, ve vězení svejch vlastních vzorců myšlení, to není zrovna hezkej pohled. A myslící bytosti hodno už vůbec!

  Člověk je zjevně stvořený k tomu, aby myslel. V tom spočívá všechna jeho důstojnost a celá jeho přednost. Veškerou jeho povinností je, aby myslel správně. (Blaise Pascal)

 19. Vendo: „Tou je pokorné očekávání stavu, kdy v nejvyšší formě stvoření v této části vesmíru, v bytosti zvané člověk, dojde k definitívní porážce instalovaného programu pro svět hmoty, dosazeného samotným Satanem, k programu mysli“.
  Uznávam, že je to riadne skomolené a nejasné a tak vykladať to možno rôzne. Aj Pardal to tak pochopil…
  Ak ste to myslel inak – tak sa ospravedlňujem…
  Želám skoré uzdravenie!

  1. Nemyslel jsem to jinak a napsal jsem to tak, jak jsem to napsal. Mám rád český jazyk a někdy používám zdánlivě složitá souvětí, tedy alespoň Slovák s tím může mít problém. Není třeba se omlouvat.

   Přepíši to ještě jinak, srozumitelněji: Bytost zvaná člověk je v této části vesmíru nejvyšší formou stvoření. Pokorně očekává stav, kdy dojde k definitivní porážce Satanem do něj nainstalovaného programu. A to je mysl.

   Pardal, Čech jak poleno, nepochopil slova mých vět a mylně si je vyložil tak, že Satan stvořil hmotný svět.

   Pěkný večer a děkuji za přání brzkého uzdravení.
   Václav Žáček

  1. Hezké, moc hezké..:-) Jsem rád a vděčný za to, že to moje rodiče vůbec nepotřebovali. „Webinář Nevýchovy“, to je panečku zas sonda a výlet do jazyka bláznů.

Diskuse byla ukončena.

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2021

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Odkazy:

Slunovrat Záhady-Zdraví.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference