mapa stránek || vyhledávání

Příběhy, mýty, legendy, pohádky a zázraky?

Carl Heinrich Bloch (1834-1890) - Proměnění Páně

Carl Heinrich Bloch (1834-1890) – Proměnění Páně

Pro někoho by mohl být zázrak, když by česká fotbalová reprezentace postoupila, po nevydařeném začátku kvalifikace, na mistrovství světa v kopané do Ruska. Některá matka by lomila rukama nad zázrakem, že její šestnáctiletá dcera otěhotněla, ač se dušuje, že žádného muže neměla. A snažila by se ji odklidit někam na venkov a sehnat ji nějakou partii, třeba i sňatkem se starším mužem. Či někdo by jásal nad zázrakem, že jeho syn či dcera, s obtížemi prolézající střední školou a s bídnou maturitou, se dostal na vysokou školu. Nejvyšší autorita církve katolické vyhlašuje „svatořečení“. Oj, to je velká sláva a někdy se za tím skrývají i zázraky, které se však předem, než k tomu vyhlášení svatým /svatou/ dojde, silně prověřují. Zadal jsem heslo „zázrak“ do vyhledávače a hle, přibližný počet výsledků: 5 440 000! Kdybych je chtěl všechny pročíst a jen se nad nimi zamyslet, tak by se mohlo stát, že můj důchodový věk nebude již o ničem jiném.

Lidé docela běžně a rádi věří, že životy svatých mužů a žen jsou provázeny zázračnými událostmi. Může to být i pravda. Obrovským, ne-li největším zázrakem je však to, že Bůh přichází do hmotného stvoření ve formě člověka, ve formě lidského ztělesnění Jeho tvořivé síly. Jak by to šlo vyjádřit barvitě? „Oceán Boha se vlil do šálku na čaj a vstoupil mezi lidi jako Mistr, přinášejíc s sebou nejvyšší lásku a milost sebe sama, dělíce se o ní se všemi, kteří mají upřímný zájem.“ I ze stavu totálního pohroužení duše do světa hmoty se tato Božská podstata člověka postupně obrací k Bohu. To je až zázračný zákon evoluce duše. Syn Boží, Mistr, postupně přivádí člověka – od narození duchovně slepého – k možnosti duchovního nazírání, což mu umožní velmi jasně vidět svět a jeho iluzornost. Vidět ho v pravdě. Nabízí tedy především i cestu, východisko z této situace – je jí cesta k Bohu. A to je ten největší zázrak, jaký se duši v jejím ne lehkém putování může stát.

Ale lidé, ruku na srdce, ti mají sklon podivovat se nad zázraky, které se omezují na materiální úroveň. Jak by někdo tvrdil, že přijal milost Boží a jeho duše již v tomto životě vystupuje do vyšších oblastí – jak v ty oblasti vůbec věříme – budeme o takovém člověku možná tvrdit, v tom slušnějším případě, že je požehnaný, nebo že má velké štěstí, ale později na to asi zapomeneme. Vždyť takový člověk nevystoupil s ničím, co by ukázal s pompou, jako show, která má přesvědčit a kterou by měly snad i přenášet slovutné komerční televizní stanice? Někteří intelektuálové by dokonce nad takovým tvrzením, jeho interními zkušenostmi, mávli rukou a svedli to až na kvalifikovanou deformaci lidské psyché – třeba nedostatek kyslíku v mozku či halucinace, které měl dotyčný po požití něčeho /drogy/. Zázraky, i když se pak ukázalo, že šlo o propracovaný podvod, zájem lidí zkrátka přitahovaly a stále přitahují. Důkazy? Proč, tvrdí to autorita – jestli je zpochybnitelná či ne, koho to zajímá?

Zplození člověka Bohem či bohy, narození z panny, uzdravování nemocných a mrzáků, zázračné zajištění jídel či nápojů, ovládnutí počasí a přírodních a přírodních živlů, to je doslova folklór, lidová kultura v rozličných legendách, které obklopují mnoho mystiků – je to zcela běžné. Profesor Columbia University Morton Smith před pár léty spočítal, že Mojžíšovi se v Pentateuchu připisuje sto dvacet čtyři zázraků či kontaktů se zázračnou mocí. Ježíšův současník Appolonius z Tyany jich má na svém kontě sto sedm a Ježíš jen v synoptických evangeliích jich má přiznaných na dvě stě. Při poslouchání legend o zázracích vnímáme však jen jejich lesk, vnější slávu. Ne však jejich podstatu! Takto je jen odpoutávána pozornost mysli od toho, co je v mystickém učení skutečně důležité.

Tento svět kolem nás je přes fungování karmického zákona vytvářený lidskou myslí. Dokonce i smyslové jevy jsou jen aspekty či prožitky mysli. Jak je tedy mysl dostatečně kontrolovaná a koncentrovaná, může být smyslový svět postupně manipulovaný naší vůlí. Uvědomuji si, že schopnost kontrolovat mysl, nepodléhat smyslům a přáním, se vyvíjí společně s nárůstem víry a pokory v Boha. Tak jednoduché to je. Mystici proto často zdůrazňovali, že předvádění zázraků je cestou k růstu egocentrismu. Ten je pak pravým opakem duchovního směřování, neblahou cestou, která prosazuje vlastní vůli na úkor vůle Boha. A zázraky, které mají „jen“ podpořit víru, přesvědčit mysl a davy, jsou pojímány učením Mistrů jako exhibice. Uvěřit, čemu, komu, kde, proč, jak, chceš, uvěř!? Dám snad ruku do ohně za zázrak, který se údajně stal před tisíci léty? Negativní Síla, Satan či Univerzální Mysl, vše působící ve vyšších hierarchiích, disponují za jistým účelem /třeba svedením z cesty/ různými nástrahami jejich pastí, jakéhokoliv druhu pro jakéhokoliv jednotlivce, ať již je materiálně či duchovně zaměřené. Je to jejich úkol.

Bylo by možné podrobit jistému rozboru i popis Ježíšových zázraků, které jsou uvedeny ve čtyřech přijatých evangeliích, od Marka až po Jana. Jednoduše lze ale sdělit logický postřeh a dát ho k nezaujatému zamyšlení s otázkou; zázraky pro nově vznikající náboženství, tento proces jeho přijetí výrazně podporují – nebo nepodporují?

V evangeliu Jana je ve 4. kapitole uveden jasný postoj Ježíše k zázrakům: verš 48 – „Dokud neuvidíte divy a zázraky, neuvěříte,“ řekl mu Ježíš.

Nechť je jakkoliv fascinující prožít zázrak, je jednoduchou pravdou to, že ten není důkazem duchovnosti. Spiritualita přichází k usilujícímu člověku s jeho prohlubujícím se duchovním učením, přes náročné čištění mysli a zbavování se tisíců nečistých tužeb a osvobozování se od mnoha zakořeněných zvyků. Může toto nastat jen díky tomu, že jsme svědky nějakého hmotného zázraku? Člověku skutečně pomůže jedině osobní zkušenost v jeho vlastním nitru. Nezapomínejme, že jsme duchovní bytosti, které tu v úrovni fyzického těla prožívají starosti a radosti a ty jejich duše formují, a zákonitě, po mnoha inkarnacích a po dlouhém putování je přivádějí do poznání, po kterém se již nemusejí znovu rodit. Tam je, a Ježíš to zdůrazňoval v požadavku na následování, ten pravý zázrak – při plném vědomí a za života je to setkání se s Mistrem v Jeho zářivé podobě, setkání s Božím světlem a povznášející hudbou sfér.

Ve světě bude vždy dostatek chorob a utrpení a fyzická uzdravení jsou přirozeně jen krátkodobá. Ježíš nikdy netvrdil, že vyřešil odvěký problém nemocí, a již v žádném případě ti, které vyléčil z tělesných neduhů, nežili věčně. Pomoc, kterou On a i ostatní duchovní Mistři poskytují, byla a je vždy duchovní a je-li přijato a uskutečněno poznání Slova v nás, v nitru, co by chrámu Boha živého, má tato pomoc trvalý a skutečný vliv na duše lidí, kterým bylo takto pomoženo; tato pomoc má určitě duchovní a trvalý charakter a nějaký zázrak „pro přesvědčení jednotlivce či davu“ v tom nehraje žádnou roli.

Slepí vidí…“ – jak obrovský zázrak by to byl, kdyby to ale neznamenalo, že tato schopnost vidět se týká člověka, který byl slepý pro duchovní svět.

Hluší slyší…“ – ano, otevřením duchovních smyslů, sluchu, přichází pro uši, do té doby otevřené jen zvukům světa, nová věčná povznášející melodie – hluchota světa je navždy minulostí.

Mrtví jsou oživování…“ – ano, vstávají dokonce /za života/ i z hrobu svých těl, aby se vydali na cestu pravého duchovního života, jsou oživováni pro život věčný, pro Slovo, a to v tom samém těle.

Nasycení tisíců…“ – ano, vyprahlost člověka, jako realizovaná touha po pravdě, kterou je setkání s Mistrem a přijetí jeho učení, je zázračným nasycením.

Uzdravení malomocných…“ – ano, předal jim novou, obrovskou moc svého učení, poukázáním na pravou cestu poznání duše, podstaty člověka v její mocné, leč ukryté síle.

Zastavení krvácení…“- ano, silou přijatého a poznaného Slova, silou naděje z toho vyvěrající, která krvácející duši uzdravila a přivedla ji na pravou cestu k Bohu-Otci.

Příběhy, mýty, legendy, pohádky s mnoha zázraky existují, přecházejí z pokolení na pokolení a v procesu variací se obohacují a postupně jsou přenášeny do vnějšího světa – externalizují. Taková je povaha lidské mysli.

A snad poslední ANO – Mistr je nazýván „Lékařem duší“ – není to však o jeho schopnosti konat nějaké zázraky. V souladu se svým posláním je to i symbolické vyjádření pro duchovní uzdravení duší mu svěřených.
 

Václav Žáček /Venda/
 

/zdroj – učení Sant Mat – Jóga slyšitelného životního proudu – a podle myšlenek knihy Johna Davidsona – „Ježíšovo evangelium – po stopách jeho původního učení“/
 

P.S.

Člověče, změň především sám sebe – to bude jedinečný a veliký zázrak – viz. některé myšlenky tady: https://hledani.gnosis.cz/zazrak-jmenem-clovek/

Obrovským zázrakem pak je, když duše pomíjivého člověka zvítězí nad falešným duchem – myslí: https://hledani.gnosis.cz/inkarnace-a-reinkarnace-mysl-a-duch-zivota-jen-porozumet/
 

Poslední články autora:


hodnocení: 4.3
hlasů: 4
Print Friendly, PDF & Email

63 komentářů

 1. Vendo,

  Ty si majiteľom ,,sklenenej gule z kryštálu“, pochádzajúceho priamo z ľavostranného prítoku rieky ,,Pišut“. Dúfam, že vieš o ktorú rieku sa tu jedná…

  Že prečo ? Lebo si napísal Nebeskú pravdu , keď si hodil na virtuálny papier ten inkriminovaný citát : …V evangeliu Jana je ve 4. kapitole uveden jasný postoj Ježíše k zázrakům: verš 48 – „Dokud neuvidíte divy a zázraky, neuvěříte,“ řekl mu Ježíš.

  Potvrdzujem, žiaden zázrak som do dnešných dní nevidel, a už som prežil tisícky západov a východov ,,zdroja svetla“ Tu, na Zemeplacke …

  Asi aj tu bude jeden z tých ,,zdechlých psov “ zakopaný, prečo som stále skeptický, až nasraný…

 2. Vendo, stále citujete zdroj Sant Mat. Jak ten člověk stoupá soustředěný na třetí oko do vyšších světů, kde na něj čeká astrální forma Mistra, pak spaluje svou špatnou karmu atd. Článek Júlia Sellershttp://hledani.gnosis.cz/americky-prieskum-zamerany-na-kontakty-s-mimozemskymi-civilizaciami-je-od-januara-dostupny-aj-pre-slovenskych-a-ceskych-zaujemcov/ o americké nadaci FREE pro lidi se zážitky s OFO a mimizemšťany. Nemáte taky nějakou nějakou stránku zkušeností tisíců lidí s astrálním cestováním nebo jste Vy osobně pořád ještě v oblasti Pinda? Slyšel jste už ten zvuk a stoupal? Vím, že jste už o Sant Mat dříve psal. Jestli jste z toho nic nepoznal, tak o čem to je? Zzrak nastane, až Vašim Příběhům, mýtům, legendám a pohádkám někdo uvěří.
  http://pocamag.cz/sant-mat.php
  „Sant Mat (Surat šabd joga) je meditace a napojení na vnitřní zvukový proud. Je to prastará technika, která byla po staletí předávána z mistra na žáka. Poté, co jsme prošli miliony zrození v nižších životních formách, jsme konečně získali vzácnou podobu člověka. Je to velké privilegium. Tuto příležitost bychom měli využít k setkání s nejvyšším.
  K praktikování Sant Matu je potřeba zasvěcení od skutečného žijícího mistra. V Indické Déře nyní působí Maharaj Gurinder Sing Ji, kterého zasvětil Maharaj Charan Singh Ji a před svou smrtí jmenoval svým následníkem.
  Při zasvěcení předá mistr svému žákovi pět tajných slov, které žák při meditaci opakuje a s jejichž pomocí se soustředí na místo třetího oka. Těchto pět slov pomáhá žákovi udržovat mysl bez jakýchkoli myšlenek. Když se žákovi podaří být po určitou dobu bez jakýchkoli myšlenek, uslyší zvukový proud. Vydává se jeho směrem a stoupá do vyšších oblastí bytí. Nejdříve vidí vesmír a hvězdy a potom stoupá výš do astrální oblasti, kde na něj čeká astrální forma Mistra, která mu pomůže do vyšších oblastí. Meditací žák spaluje svoji negativní karmu a odpoutává se od hmotných věcí tohoto světa, aby se už nemusel na Zemi nikdy narodit. Pokud to nestihne v tomto životě, rozhodne Mistr, jestli bude pokračovat v příštím životě na Zemi, tam kde nyní přestal, nebo jestli bude pokračovat ve vyšších oblastech a na Zem se již nikdy nevrátí.
  Existují dva různí správci karmy – Kál (negativní síla) a Dajál (milosrdný), který je totožný s Mistrem a patří k Nejvyšší bytosti, k Pánu nekonečného univerza. Kál je pánem karmy tohoto světa a všech regionů, které existují nad ním až do nižší části oblasti Brahmándy. Kál řídí a spravuje karmu naprosté většiny lidstva. Od věků do věků má karma rozhodující vliv na běh jejich životů. Z kola karmického osudu může vystoupit pouze ten, kdo se ve svém životě setká s žijícím dokonalým Mistrem. V okamžiku, kdy se stane jeho žákem a je od něho zasvěcen, celý jeho karmický účet přechází automaticky z rukou Kála k Mistrovi. Potom Mistr, který jedná pod vedením nejvyšší pozitivní síly, přebírá správu žákovy karmy. Od této chvíle Kál nemá s karmou žáka nic společného a ztrácí nad ním svou moc.
  Oblasti z nichž se skládá svět
  Oblast Pinda
  Představuje sféru nejhrubší hmoty, fyzikální vesmír. Hmota zde převládá. V tomto nejnižším patře stvoření světlo jen slabě poblikává a života je tu pomálu. Látka tohoto světa je hrubá, nepoddajná a nese všechny známky nedokonalosti, která je nedostatkem ducha na tomto záporném pólu velkého univerza. Stav záporu, stav nedostatku je živnou půdou, z níž vyrůstá všechno zlo. A zlo tedy, jak můžeme vyvodit, je jednoduše tma, je to nedostatek světla, nedostatek ducha.
  Oblast Anda
  Anda je nejblíže hmotnému světu. Je zde velký shluk světel, které jsou jsou centrálou energie celého hmotného vesmíru. Zde je zdroj síly, která stvořila a nyní udržuje všechny nižší světy. Lze tu potkat miliony proslulých lidí všech epoch. Tato oblast není nezničitelná ani věčná. Její obyvatelé věří ve svou nesmrtelnost, neboť život zde trvá velice dlouho.
  Oblast Brahmánda
  Látka této oblasti je tvořena převážně duchem, obsahuje však příměs jemné a pročištěné hmoty, která je vysoce uspořádaná a zahrnuje rovněž mysl. Zde se rodí všechny individuální mysli a sem se také každá z nich nakonec vrací, odložena duchem na cestě vzhůru.
  Oblast Sat Déš
  Je to nejvyšší nebe všech nebí. Sat Déš znají jen santové, a ti jediní do něj umějí vstoupit. Sat Déš nelze popsat. Jeho podstata a uspořádání nepřipomíná nic na tomto světě. Lidská mysl si jej nedokáže ani představit. Sat Déš zahrnuje všechno ostatní, je začátkem i koncem všeho. Je to velký střed, kolem něhož se všechny světy točí. Slunce, avšak tisíckrát větší by v této šťastné zemi nebylo ničím jiným než malým temným bodem, tak velká je její záře. Je centrem všeho stvoření, všech vesmírů, je sídlem nejvyššího Tvůrce – Pána všeho. Z tohoto centra všeho světla, života a síly vyvěrá velký tvořivý proud, jenž vytváří, řídí a udržuje všechny nižší oblasti. Je to slyšitelný zvukový proud. Tento proud prochází celou soustavou světů. Tento svět je neměnný, je dokonalý a nezná smrt.
  Zdroj:
  dr. Johnson: Cesta Mistrů

  1. Oblast Pinda = oblas těla
   Oblast Anda = oblast duše
   Oblast Brahmánda = oblast ducha
   Oblast Sat Déš = Bůh
   Proč tu řešíte nějaký pindy z himalájštiny, když se to dá říct česky.

   1. Hezky česky. Himalájština začíná tím jak :“Když se žákovi podaří být po určitou dobu bez jakýchkoli myšlenek, uslyší zvukový proud. Vydává se jeho směrem a stoupá do vyšších oblastí bytí. Nejdříve vidí vesmír a hvězdy a potom stoupá výš do astrální oblasti, kde na něj čeká astrální forma Mistra, která mu pomůže do vyšších oblastí.“
    Venda nic z toho, co je výtažek Sant Mat nevyvrátil, takže můj názor je, že je to úplný nesmysl. Vykopíroval jsem to celé, aby si každý, kdo se hodlá vznášet mohl udělat rychlý názor.
    Cvičit tělo i ducha je dobře. To je rozumný převod Sant Mat do češtiny.

  2. Pardale, vím, že umíte vyhledávat na internetu a také číst. Podobné informace jste tu překopíroval nedávno. Nebylo to poprvé a myslím, že ani naposledy.

   O svých interních zkušenostech na cestě Sant Matu nemluvím, nepíši. I pan dr.Johnson v citované knize někde uvádí, že je to vnitřní poklad člověka. Pokud má nějaký člověk vnitřní zkušenost – jako poznání třeba té vyšší oblasti, má ji i proto, že k ní dospěl doslova „tvrdou“ prací a tak i ví, že by o ní mohl lehce přijít, pokud by ji zneužil pro svět – kupříkladu pro zviditelnění svého ega, či nedej Bože, konání zázraků.

   Neuvádím tu žádné příběhy, mýty, legendy či pohádky. Můj článek má jeden drobný cíl, který pozorný čtenář může pochopit. A samozřejmě, že můj již dlouholetý zájem, praxe a vazba na Vámi zmíněné učení, je jasná. Ale není to třeba nijak rozvádět, o tom můj článek není.

   Teď již jen pro Vás – povšiml jsem si, že Vy u svého např. dvoudílného článku k alchymii máte snad stovku odkazů na knihy i na zdroje z internetu. Je to logické, samozřejmě, že někde jste to přece musel vyčíst a zčásti i překopírovat – tvořit tak svůj text se svým komentářem. Není to přece Váš vlastní výzkum, při kterém byste naprosto ignoroval to, co bylo o alchymii napsané stovky roků před Vámi různými slovutnými autory. Nu a já uvedl můj zdroj poznání, učení Sant Mat. Vy z knihy „Cesta Mistrů“ uvádíte cca 1 stranu formátu A4, takový nepatrný výcuc. Díky za to. Kniha má přes pět set stran. Ale nejde o samotnou knihu, nejde o žádnou knihu, jde o CESTU. Znáte ten barevný příměr na člověka, který je přirovnán k oslovi, jenž nese na zádech metrák knih, ale neví, co je v nich. Vezmu-li do ruky jídelní lístek, budu jej studovat, přemýšlet o surovinách, o názvech jídel, o chuti, o hygieně kuchyně…., ale nic si neobjednám, nenajím se. Na duchovní cestě stačí ale jediný malý okamžik a pohled na svět se mění. A to je ten pravý zázrak. Nač hledat zlato, „bušit“ různě do hmoty, podvádět sám sebe, když to „pravé“ zlato je v každém člověku – jen ho objevit.

   Pěkný den.

   1. Vendo , kopíroval jsem dříve část, nyní celé shrnutí. Myslel jsem, že řeknete, ano, tento bod je pravda, mám to vyzkoušené, jiné body vyzkoušené nemám. A nic. Nic z té teorie jste nevyvrátil, takže lze to chápat, že to je opravdu shrnutí teorie.. Nevím proč se motáte opakovaně moje články o alchymii, kde jde v podstatě o historii, nikde neříkám, že se má podle toho žít a bude to skvělé.
    Hledáte CESTU k Bohu. Je to nějaká Astrobůh, viz můj výtažek Sant Mat nahoře v předchozím příspěvku. Není to Bůh křesťanský, takže se divím, že se křesťanským Bohem pořád oháníte. A jako člověk, který se pořád učí, už bych se neměl divit ničemu.

    1. Je to „zážitek“ vidět v reálu ATEISTU majícího lepší porozumění a postřehy o pravém Bohu než mnohaletý student a praktik duchovních nauk. Tím neříkám, že je pravému Bohu blíže. Soudě dle příspěvků, Pardal o Boha nestojí a Venda hledá/má svého boha v sobě samém.

    2. Pardale, jak vidíte, myslel jste špatně. Proč bych dělal nějaký rozbor, jak to nazýváte, celého Vašeho shrnutí? / teď se ale musím smát- omlouvám se – prý celé shrnutí – hmm/ Ptáte se na „vyzkoušené body“? Vy si opravdu myslíte, že duchovní cesta je něco jako si přijít koupit nové sako a zkoušet, které mne padne, které má dobrý střih, barvu? Ne, ne.

     Položil jste mi tyto otázky s úvodem na nesouvisející Júlii Sellers:
     „Nemáte taky nějakou stránku zkušeností tisíců lidí s astrálním cestováním nebo jste Vy osobně pořád ještě v oblasti Pinda? Slyšel jste už ten zvuk a stoupal? Vím, že jste už o Sant Mat dříve psal. Jestli jste z toho nic nepoznal, tak o čem to je?“

     A já Vám odpověděl, podle mne dostatečně a v souladu s učením a mým poznáním:

     „O svých interních zkušenostech na cestě Sant Matu nemluvím, nepíši. I pan dr.Johnson v citované knize někde uvádí, že je to vnitřní poklad člověka. Pokud má nějaký člověk vnitřní zkušenost – jako poznání třeba té vyšší oblasti, má ji i proto, že k ní dospěl doslova „tvrdou“ prací a milostí, proč to neříci, a tak i ví, že by o něj / o ní / mohl lehce přijít, …….. .“

     Vaše články o alchymii jsem sem zmínil proto, že jsou perfektně doloženy zdroji, které jste získal v knihách a na internetu. Ale to u duchovní cesty nejde. Sdělím jen – zdroj učení Sant Mat, Jóga slyšitelného životního proudu, Surat Šabd JÓGA, učení Mistrů či i uvedu někde i název a autora konkrétní knihy….. . A pak je ale na řadě moje osobní praxe, získávání přímých osobních zkušeností z této duchovní vnitřní cesty. Samozřejmě, že velkou pomocí je zasvěcení do praxe.

     Těžko říci, jestli Vy u alchymie provádíte to, co zkoušel a pak popsal v knize Bermannus sive de re metallica dialogus (Horník čili dialog o zpracování kovů) G.Agricola? Tuším, že mávnete rukou, že to je dávno překonané, že jste se to učil na VŠ – ale já to píšu pro to, abyste si uvědomil, že byste možná tím chtěl získat přímou zkušenost s něčím, co čtete jen v knihách.

     V duchovní cestě jsou postuláty, které ale nelze žádným způsobem v praxi vynechat a tvrdit, že je to „něco“ velmi staré, v poznání mystiků popsané. Musí se to poznat, prožít, i kdybyste 100x tvrdil,že Vy to znáte.

     Pro ilustraci jen doplním – napsal jsem tu 93 článků. Z toho 77 bylo zařazeno do sekce „Hledání světla – Duchovní cesta“ a z tohoto počtu jsem u 38 z nich použil odkaz na Sant Mat…..atd.. Ten rozsah témat byl velký a Vaše, jak píšete „nyní velké shrnutí“, to je s pohledem na duchovní vědu, kterou se snažím poznat v teorii, ale hlavně v praxi, doslova k smíchu.

     Opět se mi také svým způsobem vysmíváte a jak jsem Vás poznal, chcete tím možná docílit toho, abych diskutoval – třeba k termínu Astrobůh / to je však Váš termín…. /. A tak se učte dál, pane Pardale, hledejte a zkoumejte, třeba se Vás někdo na to zeptá.

     Můj článek jste nepochopil, a to je při Vašich zkušenostech na pováženou. Pitváte se jen v tom, z čeho vycházím.

     Ještě jeden příklad, který snad pochopíte a pak již Vám dám pokoj.

     Zeptáte se žáka třetí třídy ZŠ co si představuje pod vzorcem E=mc2. Někdy v budoucnu se ale k tomu tento žák dostane. V tomto čase, v jeho věku však musí poznat mnoho z jiných oblastí a učit se mnoha znalostem a dovednostem. Postupně.

     Když se Vás zeptám, co je to v učení Mistrů např. Dasvándvár, co si pod tím představujete, a jaké místo má v praxi, tak, jako dospělý člověk, mající již školní výuku dávno za sebou, budete možná někde hledat odpověď. Pak se dopracujete k tomu, že možná někde najdete definici významu tohoto pojmu. Ale to není vše. Pak je nutné projít vlastní zkušeností tím, co toto slovo pro satsangiho znamená. A to je již o něčem zcela jiném.

     Jste tu nositelem, podle mne, reprezentantem doslova „ateistického materialismu“ Pro mne jste ale opravdu člověk vzdělaný, který ví, „kam sáhnout“ pro informace a zapojit se / své ego / do diskuzí a možná mít i pocit, že témata zcela i mimo Váš zájem dokážete, po zcela povrchním seznámení se /například přes wikipedii/, diskutovat. Přeji Vám to, ale vidím to jinak.

     Pěkný večer.

     Kolega anonym, /Anonym u Vendy/ se kterým jsem sledoval vítězství Gabriely Koukalové mi připomíná, abych Vás srdečně pozdravoval. Tak i od něj pozdrav.

    3. Vendo, díky za spisy. Když píšu na svých dnes už spoře obnovovaných stránkách pardalnet.wz.cz třeba o alchymii nebo o klimatu, tak čerpám z literatury a internetu. Neříkám pořád dokola, že hledám cestu jak vrtat vrt Vostok do ledovce v Antarktidě a že bez vlastního prožitku a Mistra v Antarktidě a hledání CESTY budou informace z vrtu k ničemu. Dotaz na Vaše zkušenosti s tém, co 5 let propagujete jste dal odpověď :„O svých interních zkušenostech na cestě Sant Matu nemluvím, nepíši.“
     Hezky. Takže pro mě jste stále v první oblasti Pinda, kde se prostě o tom pindá.
     Nejsem materiální atheista. Nevěřím všemu, co je Bibli a už vůbec ne všemu, co je v té Vaší himalájštině. Opakuji asi po desáté. Boha si člověk vytvořil ve své mysli, aby mu pomohl překonat obavy a těžkosti života. Takže mě Bůh pomáhá, nerouhám se a oceňuji, co se křesťanství vykonalo, vytvořilo, postavilo a má hodnoty pořád. Desataro jsou mravní zásady, na kterých je postavena západní civilizace.Stručně už jsem psal na
     http://pardalnet.wz.cz/PDF/46-Cirkev-a-zapadni-civilizace.pdf

     Pro mě věčná duše a život po smrti neexistuje, prostě se rozpadnu nebo mě spálí.
     Máte dojem, že si z Vás dělám legraci, spíš se snažím o humorné slovní obraty ještě na hranici slušnosti. Vážně Vaše hybridní náboženství brát nelze. Píšu hlavně proto, že diskuze procvičuje vyjadřování a myšlení vůbec.
     Abych Vás něčím potěšil, tak jsem po Novém roce ( a asi po 10 letech) několikrát vrtěl břichem ( naulí krija)
     https://youtu.be/udsGcvo36nw
     Břicho vcelku špekatější nemám, takže zatím dobré. A když jsem to cvičíval dříve, tak 20x opakovat určitě ne.
     Józe zdar. A Sant Mat se zvukovodem do astronebe považuji duchovní úlety a ne hledání cesty životem.

    4. Pro Pardala:

     ad.: Boha si člověk vytvořil ve své mysli, aby mu pomohl překonat obavy a těžkosti života.

     Takhle vysvětloval vznik Boha Freud. Neukojené sexuální touhy stvořily Boha. Pardále, Vaše neukojené sexuální touhy číší ze všech Vašich příspěvků. Akorát to nazýváte hledáním pravdy a s Vendou tady pořád obcujete.

    5. Ono by se tady ten Freud vůbec vyřádil:
     Gilgamešova noha – sólista na varhany (po slovensky „sólista na orgán“) a jeho celoživotní trauma protožidovská Marienka

     Hvězdička (teď pravděpodobně Yoanes) – nenachází pozemskou lásku a proto tak miluje svého nebeského Otce

     Staněk – po smrti své milované ženy hledá nekonečnou lásku u Boha

     Venda a anonym u Vendy – jak dávají otevřeně najevo své „přátelství“, Pat a Mat, jak psala anonymná, sdílejí společně jídlo a PC

     Pardala – jsem rozebral s Vendou

     Lojza se omlouvá všem, které neurazil a nezahrnul do seznamu. Budu rád, když mi někdo z Vás řekne něco o mně.

    6. Pardale, vždy mám obavy, když napíšu, že zareaguji jen drobně.

     Ale, ten vrt v Antarktidě je příkladem nepochopení. Ve vrtu jde o hledání v hmotném světě, otázka může znít – co vrt sleduje, co zajímá vědce, geology, hledače surovin, kolik to stojí? Vrt zdokumentujete, vydáte zprávu, se vzorky vody, hornin, máte na to odbornou firmu, vědce, všechno se může natáčet, důležité pro to, aby to vypuklo je financování, technologie, nástroje a stroje, zajištění energie pro ně, víte o čase, datumu, letopočtu a historii, kam se vrt dostal, sleduje se počasí, tvrdost ledu, postup metr za metrem, potíže, které se vyskytly, dosažená hloubka, závěrečné vyhodnocení, vědecké údaje…a aspekt užitečnosti a praktických přínosů. Nevím co dál všechno…. . Ale to vše je prostě záležitost zde, realizováno v hmotném světě s jistým cílem, který si stanovil člověk.

     Oproti tomu je žák na cestě Sant Mat, který nepotřebuje téměř nic. Tato věda o duši je něco zcela odlišného. Žák je také v hmotné úrovni. Jinak to nejde. Může být při svém „vrtu“ zcela nahý, nebo v teplákách a tričku, může sedět v obýváku nebo v jeskyni v hloubce lesa, může mít prázdný trávící trakt, může svítit slunce nebo být ve tmě. Ale pro své „vrtání“ nepotřebuje vlastně nic. Pohrouží se do sebe. V Bibli, v Novém zákoně je mnoho rad Ježíše, které jsou k tomuto určeny jen žákům. / hlavně v evangeliu Jana / Ten cíl této realizace pro poznání duše /sebe sama/ je na první pohled odlišný.

     Možná by Vás zajímalo, co je to zasvěcení. Co prozradí Mistr svému žákovi? Co mu předá, ale hlavně, jak to pak působí. ….. Proč to ale vědět? K poznání, že to chce někdo vědět, že obětuje pro poznání cokoliv, že se svěří do péče člověka, toho se nedostává každému. I kdyby měl peníze, mohl si platit týmy a budovat paláce ticha pro meditaci. Nic takového. K tomu se musí jednoduše dospět.

     Důležité však je, že žák svoji energii a úsilí věnuje této cestě. A výsledek? Nikde a nikdy nepodává nikomu žádnou zprávu. Nezpracuje vědecký elaborát. To, co poznal v nitru, je jeho, jen jeho. A nejde to sdělit tak, aby z toho měl někdo jiný užitek. I o tom je v Bibli, kterou jste zmínil, dost napsáno /poklady…./

     Vrt v Antarktidě a meditace žáka. To druhé se týká jednoho člověka, který nemusí mít nákladné stroje a přístroje….atd.. Ten druhý se naprosto odlišuje od přání těch, prozatím připoutaných ke světu hmoty. A i když v ní je, má v ní své dané úkoly, které plní s čestností, pravdivostí a smyslem pro spravedlnost; třeba péče o rodinu, o prostředky k obživě. Vyvaruje se drog, alkoholu, je vegetariánem /aspekt neubližování, které brání úspěchu/, sleduje cestu ve svém nitru a jeho tvrdá práce je meditace. Není tím, kdo by výsledky své práce nějakým způsobem prodával, sděloval je světu pro obdiv? Nikdy. Ani učitel, Mistr, tak nevystupuje.

     V nějakém čase svého vývoje, po mnoha zrozeních v různých tělech, dospěje duše do lidské formy, do toho nejdokonalejšího hmotného výtvoru na této planetě. Uvědomí si svoji obrovskou moc, /rádoby/ svobodnou vůli tady na světě a to, že koná, sám, tvoří či ničí, vytváří karmu pro další zrození. Rodí se a své zrození kam, kdy, s jakými předpoklady, neovlivňuje, pokračuje v nové škole, nezávisle na jeho vědomí, pokračuje jeho evoluční vývoj. Žádný šestý prst či žábry. Jde o postupný růst vědomí a poznání své podstaty a v některém z životů jako člověk vstoupí na cestu vymanění se z koloběhu svých zrodů. Není to však o jeho chtění, o jeho vůlí. On sám „jen“ je a nebo „není“ ve stadiu, kdy se stává tou „vybranou ovcí“. /viz.Bible/

     Ale tady STOP. Napsal jste to jasně a já to o Vás vím, protože jste mi to již sdělil, již ne jednou.
     Stručně co jste zrekapituloval – „Pro mě věčná duše a život po smrti neexistuje, prostě se rozpadnu nebo mě spálí.“ Z toho plyne, že ani ta karma a reinkarnace pro Vás není.

     Napsal jsem Vám, že jste ateistický materialista. Nepřijal jste to, protože přece užíváte výtvoru lidské mysli, takříkajíc lidového folklóru, Boha, který si lidé vytvořili za jistým účelem jako berličku. Současně říkáte, že se nerouháte. A to je, milý Pardale, Vaše prozatímní odměna. Tak to vidím já.

     Pardale, není to ale nic hrozného. Vy svoji dnešní podstatu cítíte jako své tělo /pomíjející/, ale poznání, že je to naprosto jinak Vás teprve očekává.
     Mezi námi je antagonismus. Lze si to v tomto pozemském světě vysvětlit tak, že Váš jazyk dorozumívání je čínština a já mám norštinu.

     Ale i když se Vám to nebude líbit, i když si myslíte, že Váš konec je spálení nebo pohřbení do země, a pak NIC, jste na cestě, kterou jako jedinou ustanovil lidským bytostem sám Bůh, jako cestu návratu Jeho duše /není Vaše/ k Němu. To On vám dal podstatu života a Vy s ním opět a opět budete účtovat a duše, která byla v minulých zrozeních již v mnoha lidských tělech, se opět vydá, jako duchovní bytost, ke svému vývoji – kde jinde, než ve světě hmoty. To je místo, kde jedině můžeme dosáhnout postupu k nesmrtelnosti, k věčnosti. A podaří-li se to, pak jde o skutečný ZÁZRAK.

     Pěkný den.

    7. Lojza čte Freuda napsal:
     Venda a anonym u Vendy – jak dávají otevřeně najevo své „přátelství“, Pat a Mat, jak psala anonymná, sdílejí společně jídlo a PC
     Vendo,
     Udělal jsem speciální rozbor pro Vás:
     Raději byste si jel povídat na Slovensko s Gilgamešovou nohou, než abyste si povídal se svojí ženou. Raději utečete do Himalájí hledat Mistra, než si povídat se svojí ženou. Tím Mistrem, kterého hledáte, je Vaše žena. Máte ho přímo před nosem!

    8. Omyl. Nemáte pravdu v tom, co bych, podle Vás, raději. Moje manželka je již několik dní na Slovensku. Gilgamešově Noze jsem navrhl na podzim setkání, spíše ještě dotaz, jestli by se nechtěl na Slovensku potkat. Mám tam vdanou dceru a jako cvičitel jógy jezdím na termály a také přes dceru mohu mít zajištěno ubytování ve dvou velkých slovenských městech. Ale, odmítl to.

     Za Mistrem jsem byl naposledy v r.2013, za chvíli to budou čtyři roky. Není v Himalájích, ale ve státě Punjab. Byl jsem tam 3 x a manželka mohla vždy letět se mnou. Ale nechtěla.

     S manželkou si povídáme rádi. Dnes večer ji již budu mít doma, ne ho!

     Díky za speciální rozbor.

    9. ad.:Dnes večer ji již budu mít doma, ne ho!

     „Ivánku“, zase jsi nic nepochopil. To „HO“ není překlep. Tím jsem chtěl říct, že duchovní mistr pro muže MUSÍ být žena. A naopak. Tím, jak tady rozpitvávám Váš vztah k mužům, chci říct, že pohrdáte ženami.
     Staňkovi tady pořád píšete, jak člověk má hledat ve svém nitru. Kdo jiný může být průvodcem Vašeho nitra, než Vaše žena, která Vás má přečteného durch und durch. A možná ještě víc!

    10. Dobrý zdroj, moc děkuji za odkaz.

     Sám jsem napsal tu na zdejší stránky tři díly takových základních informací. Cesta jógy je komplexní učení k poznání sebe sama. Není vůbec jednoduchá. Ale lze získat něco trvalého a vzácného nějak snadno? Škoda, cítím to tak, že se nevyučuje na základních školách.

     http://hledani.gnosis.cz/joga-o-cem-je/

     http://hledani.gnosis.cz/joga-o-cem-je-2-pokracovani/

     http://hledani.gnosis.cz/joga-o-cem-je-3-pokracovani/

     Pěkný den.

    11. Dobře napsáno, jóga cvičení těla a vědomí atd.
     http://www.jogadnes.cz/joga/vedomie-uvedomte-si-seba-samych-a-spoznate-ozajstnu-jogu/
     „Ďalšia dobrá správa je, že nepotrebujeme na to ani autosugesciu ani pomocnú ruku gurua – sme úplne schopní to dosiahnuť sami vlastnými silami!“
     To se mi zdá podstatné, jógou usilovat sami směrem k sobě. Tím být schopnější při komunikaci s jinými.
     Sant Mat a vedení Mistrem, kterého stejně normální člověk nepotká, to je ta himalájština.

    12. Ano Vendo jóga by sa mohla vyučovať na školách, aspoň telesné cvičenia pretože deti sa málo hýbu Zato mobily a tablety majú školopovinné už šesťročné deti bežne

    13. Pardale určite vieš že sú rôzne druhy jógy a rôzne stupne jógy. Majstra súčastného alebo žijúceho len v knihách nemusíme stretnúť, dôležité je vybrať si čo komu vyhovuje a riadiť sa nejakými pravidlami. Cudziu reč sa môže človek naučiť ako samouk alebo s pomocou učiteľa a kolektívu , záleží komu čo vyhovuje , či radu nepotrebuje a či sa sám donúti učiť. Nie je dobré ani držať sa fanaticky jedného učiteľa .

    14. Lojzo, nevím o tom, že bych psal o svém hledání pravdy. Připadá mi to jako prázdná fráze. Asi jako to moje údajné obcování s Vendou.
     Lojzo nickměnící, je dobře, že za vším vidíte sex a obcování i za mojí diskuzí s Vendou. Freud by Vás za změny nicku a za hodnocení zdejších diskutujících zanalyzoval asi jako skupina Elán
     http://www.karaoketexty.cz/texty-pisni/elan/zanedbany-sex-6573
     Myslím, že slabinou křesťanství je, že kněží jsou třeba při zpovědi důvěrníky a poradci sexu, který sami nepoznali. Je to prostě postavené na hlavu, sex je o hlavě až na druhém místě.
     Křesťanské texty, které se snaží vysvětlovat sexualitu a Boží záměr, jsou nadoblačné teorie.
     http://www.biblickaknihovna.cz/knihy/byli-jsme-stvoreni-s-touhou-sexualita-a-bozi-zamer
     Našel jsem tam jeden rozumný odstavec :
     „6) Manželé si musí být věrni
     Potěšení ze sexuální intimity má být završením manželského svazku. V rámci věrného manželského svazku se manžel a manželka mají ze sebe ve všech ohledech navzájem těšit, tedy i navzájem ze svého těla a ze své vzájemné lásky (Př 5,15-23; Pís 4,1-17; 7,1-8,4).“

 3. Pardále,

  nič osobné, ale nedá mi, keď píšeš:

  …Oblast Sat Déš
  Je to nejvyšší nebe všech nebí. Sat Déš znají jen santové, a ti jediní do něj umějí vstoupit.

  A tie inkriminovaní slová :…. Sat Déš znají jen santové ..

  Ja,aj japoznám takého jedného ,,prašteného „santistu. Boo to pred rokmi, keď som sa dohodol so susedom, že mi ,,urobí“ Santa Klausa, čiže vtedajšieho Deda Mráza za pollitrovku.

  Ten blbec sa však ožral ešte skôr a keď prišiel, padla mu falošná brada, zahrešil ako kočiš a decká v ňom samozrejme spoznali suseda Flóra. Bysa to zahralo do ,,autu“, ale on ,,santista“ jedon pochabýchcel oldomáš ,,na ruku“a hneď a bola z toho paca-kuca …

  Preto od vtedy nemámrád ,,santistov“a ani toho Tebou spomenutého v Tvojom príspevku , hoci logika Slov hovorí, že je to asi o inom Mikulášovi …

  Ktohovie, čo tí pisatelia tých Svetov popili, či požrali, keď dokázali povymýšľať také hovadiny, aké si uvádzal…

  Mne osobne sa najviac páči tá Nehmotná nebytosť, čo si dáva meno : Dedo vševedo. Je to taký sympatický dedula a čo je hlavné, má aj svoju MAŤ a ona ho nemala ako panna, ale zľahla so seberovným, hoci sa nikde neuvádza, kto to bol a či nemal náhodou sedem hlav a len jedon genitálium..

 4. Pravda je že Majster sa nemôže posudzovať podľa nadprirodzených schopností pretože každý ich nemá.Aj keď má nemusí sa nimi prezentovať , hlavne sa musí vyvarovať pýchy že už v duchovnej oblasti niečo dosiahol.

 5. anonymná,

  akého Majstra máš na mysli?

  Toho postelového preborníka, viď politika Kollára, toho stavebného, čo postaví dom a po roku mu odpadáva omietka,spadne komín, či sa vydujú rámy dverí, či toho duchovného, po ktorom zostávajú nezaopatrené dietky, ktoré končia v domovoch typu Čistý deň , ktorý je v opatere samotného , tukom prerasteného ministra, ktorý už bez viagri neurobí ni krok ??

  Anonymná konkrétnejšie, nech vieme ,,o čo Ti ide“…

  1. Gilgameš písala so o „osvetlenom“ človeku . Zlá správa pre Teba je že „osvetlenie“ sa nedosahuje pádom z koňa ani zo stoličky pri písaní komentov v sekcii Hledání světla.

 6. anonymná,

  som už ,,osvietený“, lebo v mladosti som sa dal nahovoriť ,,na jazdu na koni“, ale pretože kôň nebol k dispozícii, skúsil som to na doporučenie môjho bratranca na krave, ktorá bola ich vlastná, čiže bola mi ako píslušníkovi rodiny k dispozícii.

  Všetko ako tak išlo, až kým tú kravu nepoštípal ,,andel nebeský“, či nejaký ovad, či čo, lebo tá nablblá krava sa zrazu z ničoho nič rozbehla a rovno do tŕnia…

  Ano, presne tak som vypadal, ako si to teraz predstavuješ a ,,poťouchle“ sa usmievaš, lebo ako povedal Nebeský Taťulda, najkrajšie potešenie je z druhého nešťastia…

  V tomto prípade ,,ten druhý som bol JA“…

  Ano zdrbal som sa z onej kravy , nič som si nedolámal, ale bol som ,,osvietený“, a nie len osvetlený, hoci bol slnečný, sparný letný deň…

  Nie , ešte som o tom nevedel, ale TO, že som bol osvietený, na to som došiel neskôr, ale to vyrozprávam až v druhom diely mojich spisov určený hlavne pre neznabohov …

  Takže moje osvietenie je iného ,,druhu“, akého bolo Šavlovo osvietenie , keď sa zdrbal z toho inkriminovaného osla pri svojej ceste z bodu A do bodu B…

  Ten osol totiž bol špecialny somár, ten v prevedení pagero vulvus, teda bez rotoboloidu…

  Dôležité pri páde ,,z niečoho“ , alebo z niekoho je to, ktorý lalok v sopli, ktorý sídli v lebeni , bol úderom zasiahnutý a či …

  O medicínskych podrobnostiach vo vyššie uvedenom spise…

  A už je to tu. Zabudol som ,o čom sme …

  1. g.n. ja Ti poviem presne keďže si zabudol o čom sme …keďže si sa hral na toreádora, pri páde z kravy si mal zasiahnutý pravý soplový lalok cez ktorý by si sa mohol spojiť s Hospodinom . ľavý soplový lalok máš ešte ako-tak v poriadku keď si si spomenul na inkriminovanú udalosť s pred XY rokov. Dr. Chocholoušek radí, že máme vyloviť zo skladu traumatizujúce udalosti ešte raz a potom sa nám polepší vraj….

 7. ….co si mění nick jako ponožky.

  Kdysi jsem v jednom svém článku uvedl stručně to, co charakterizuje Mistra.
  Ano, Lojzo, něco z toho v mé manželce je, rád to připouštím. Letos spolu budeme jako manželé 45 roků, a za ten čas se oba známe velmi dobře. Něco ještě obecně. Podle statistiky – ze zdroje: https://www.czso.cz/csu/czso/cri/pohyb-obyvatelstva-4-ctvrtleti-2015

  „Podle dostupných dat vydaly soudy ČR rozhodnutí o 26,1 tisících rozvodech. Bylo to o 0,7 tisíce méně než o rok dříve. Návrh na rozvod podala nejčastěji žena – ze 44 %, 31 % bylo společných návrhů na rozvod, 24 % na návrh muže. Pro pětinu mužů i žen se jednalo o druhý či další rozvod. Více než polovina rozvodů (57,5 %) se týkala manželství s nezletilými dětmi. Rozvodem rodičů bylo v roce 2015 zasaženo celkem 23,2 tisíce nezletilých. Nejčastěji rozvod nastal po šesti letech trvání manželství. Úhrnná rozvodovost podle předběžných údajů stagnovala na úrovni necelých 47 % při průměrné délce manželství při rozvodu 13,0 let.“

  44 „Mistryň“ ze sta rozvádějících se manželství, podává žádost o rozvod. Holky jedny, co nepochopily svoji roli, že?

  A zpět ke mně. Je ale fakt, že náš vztah se přirozeně rozpadne – úmrtím. Buď já dřív nebo ona, to nevíme, že? Můj Mistr v jeho duchovní formě, o kterou jde hlavně, bude se mnou „na onom světě“ stále, zatímco jeho tělesnou schránku tu taky potká smrt. Mistr bude duši, která mne v současném životě oživuje, doprovázet v dalším vývoji, již mimo tento materiální svět. Je krásné, že po smrti mého těla se duše nedostane do spárů „spravedlivého soudce duší a jeho temných andělů“, ale díky moci Mistra bude následovat jiný vývoj. Budu se snažit „vyreklamovat“ i svoji manželku, ale to nemá duše ve svých rukou. Nakonec, těch manželek již mohla mít moje duše v předchozích tělesných schránkách více / i manželů? /.

  Ta tak k těm charakteristikám Mistra. Pokud máte, Lojzo, manželku, hledejte taky, co má s Mistrem společného.

  • Již to tu zaznělo – pravý Mistr si nenechává za své služby a pokyny nikdy platit a ani za ně nepřijímá žádný jiný druh materiálních výhod. To je až univerzální zákon – pravý Mistr je vždy soběstačný, nikdy není závislý na svých žácích, ani na veřejné dobročinnosti. Vtěluje se tu do lidského těla s vyšším úkolem, ale jako Syn se o stránku materiálnosti nezajímá.

  • Nikdy nestaví na odiv své mistrovství a ani své duchovní schopnosti. Pokud o sobě některý člověk prohlašuje, že dosáhl vysokého duchovního vzestupu, pak již toto tvrzení samo je důkazem, že na duchovní cestě daleko nedošel. Mistra zdobí skromnost, on ví, a to je zásadní rozdíl. Skromnost se týká i samotného života, od stravy až po například bydlení.

  • Mistr si nikdy nestěžuje například na to, jak je s ním zacházeno, jak se k němu ostatní chovají. Nezneužívá moci mu dané, aby získal pro sebe jakoukoliv výhodu.

  • Mistr nikdy nehledá žádné chyby na ostatních a nikdy o nikom špatně nemluví. Nikdy nepomlouvá ani nevyčítá chyby ostatních. Jeho schopnosti dokáží „přečíst“ každého člověka, ale nezneužívá toho.

  • Mistr nikoho nikdy netrestá, ani ty, kteří by mu ubližovali. Život duchovního Mistra se odvíjí podle zákonů Lásky; potrestání nechává zmíněné Negativní síle, která se zabývá spravedlností, karmou a plněním všech přání. Naopak, Mistr nabízí stále pomoc těm, kteří by o ni mohli stát.

  • Mistr se nikdy neoddává askezi či nějakému sebetrýznění. Zdůrazňuje styl života, který vede tělo ke zdraví, fyzickému i duševnímu. Mistr nevyhledává žádné formy požitkářství, je to člověk veskrze skromný. Je příkladem vyrovnaného člověka.

  • Mistr je vždy ten, kdo dává, nikdy není žebrákem. Navíc velmi rychle pozná, komu a co může či musí dát.

  • Mistr nikdy nečiní na veřejnosti zázraky. Může je sice učinit, ale pouze ze závažných důvodů. O svém mistrovství nepřesvědčuje konáním zázraků. To by bylo příliš jednoduché a následovníci by se jen hrnuli. Je to jeden ze zákonu Stvořitele, protože o lid, kteří uvěří jen na základě nadpřirozeného „důkazu“, by Mistr a ani jeho Otec nestál.

  • Všichni praví Mistři předávají v podstatě stále stejné učení, ve kterém má jedinečný význam Tvořivá síla Ducha Svatého a spojení s ní, což v nitru člověka zajistí zasvěcení od toho, kdo jí ve své Trojjedinosti sám reprezentuje a poté jím předaná osvědčená technika meditace se svými zákonitostmi, umocněná dodržováním slibů Mistrovi. Nezbytná je oddanost žáka a plná důvěra, a to i za nepříznivých okolností působícího vnějšího světa, kde vládne tzv. spravedlnost, jako princip ovládání Negativní silou. Nauka o síle Zvukového proudu je cestovní doklad, který nám Mistr předává a který nás opravňuje k této Cestě – jedině tento proud Slova, který přináší Jednotu a Harmonii, dokáže adepta dovést do vyšších světů. Odměna žákovi je více než bohatá.

  . . . . . . . . . . . . . . .

  Potkat Mistra, inu, to je zázrak, který se však dá vysvětlit.

  Pěkný den.

  P.S. založil jsem nové vlákno. Již to bylo nepřehledné.

  1. Vendo, principy jógy chápu, cvičil jsem ji asi 20 let. Zatím nemám dost motivace znovu pořádně začít, jsem ve volném čase nejraději v přírodě se psem nebo na zahrádce.
   Knihu Hathajoga jsem někomu půjčil a nemám jí. Přehledně zpracovaná stránka
   jogadnes.cz
   je to o józe, i meditacích a životním stylu. Heslo Sant Mat tento server nezná a nedivím se. Čímž do Vás trochu rýpu, aby se zdejší diskuze nestala výkladní skříní Sant Mat a diskuzí o Mistrování a zvukovodu do astronebe.
   Máte tři děti a jste s manželkou 45 let, to si zaslouží úctu k oběma. Prokázal jste odolnost, nějaké to v podstatě přátelské pošťuchování v diskuzi byste měl ještě pár let vydržet, než Zvukovod zatroubí na cestu vzhůru. Jí svoji konec své cesty vidím ve stanici Hluboká pod Zemí.

   1. Díky za reakci, kterou bych nazval „dobrá“.
    Jen drobnost.
    Jestliže Vy budete diskutovat s někým o např.částicích, odkážete se na příslušné poznání, které jste získal od vědecké obce.
    Když budete diskutovat o čase, bude tam např. i citován velikán A. Einstein.

    No a já mám učení Sant Mat. Tak to je a přes něj vše posuzuji a poznávám. Když budete chtít a podíváte se na můj článek odzadu a když tam bude napsán tento můj zdroj, nemusíte to číst a ani se třeba nezúčastnit diskuze. To je tak normální. Tu Hlubokou pod Zemí Vám nijak nezávidím.

    Jinak ještě drobnost. Přibylo zde několik diskutujících a je dost obtížné se v jejich pojmenováních vyznat.

    1. No vidíte, přibylo diskutujících a mně jste psal, že je odrazuji.
     Věda se mění, poznatky a zákony se ověřují. Fyzika a její zákony platí pro všechny, i ty co na tyto zákony nevěří nebo je netuší.
     Sant Mat se ověřit nedá, kdo chce ať věří. Moc jich není a nebude nikdy, je to v Evropě cizí žena v cizím pokoji. Jóga má širší dosah a smysl. To jsem Vám chtěl sdělit, ale klidně si pište o Sant Mat dál.

    2. Když Vy jste nepochopil, co znamená slovo JÓGA, ze slovního kořene JUDŽ. Psal jsem o tom a objasňoval to.

     Sant Mat se ověřit nedá? Jednoznačný projev nevědomosti.
     Sant Mat je ve své podstatě nejvyšší jógou.

     pěkný den.

    3. Vendo, píšete, že moje ´Sant Mat se ověřit nedá´ je projevem nevědomosti. Tak jako znalec ukažte, čím se ověřit dá.
     Nic si z toho nedělejte, že nerozumím józe, nerozumím Vám vůbec, protože Vy jste stoupencem všeho, od bible, karmy, jógy, Bůh uvnitř i v astropostoru. Sant Mat využívá některé prvky jógy, že je to vyvrcholení jógy je Váš názor, jak jsem už naznačil jogadnes.cz Sant Mat nepotřebuje.
     https://en.wikipedia.org/wiki/Contemporary_Sant_Mat_movements
     „Základní výuka současného Sant Mat, jak je popsaný jeho Masters, je, že vše leží uvnitř nás, a že Bůh je uvnitř. Okolní svět je jen obraz nebo odrazem vnitřní skutečnosti. [1] Tak self-znalosti nebo vědomosti o vyšším Já a Bůh-poznání (bráno jako praktický projekt spíše než teoretické bádání) jsou témata Sant Mat. [2]..
     Kirpal Singh popisuje Sant Mat jako synonymum pro Surat Shabd jógy , v jógy v proudu zvuku , nebo jednodušeji Shabd jógy, meditační techniky. Tvrdí se učil a cvičil původně v severní Indii. [3] Singh píše, že praktici Shabd pozici jógy nevyžaduje fyzické mučení pokání a odříkání, která označila mnoho z jógy a duchovních cest po celé věky. Tak to je někdy nazýván “ Sehaj “ (lehké) jóga. [4]“
     No, to s Vaší astroduší moc neladí. Okolní svět ( třeba takový jedoucí vlak) je tedy jen obrazem vnitřní skutečnosti. Zatím jste psal, že až duše opustí tělo, setká se s Mistrem, který jí povede v astrálním prostoru. Takže ten Mistr, se kterým jste se setkal zde na Zemi a uváděl Vás, musel umřít dřív jak Vy a uvádí teď v astrálním prostoru. Nebo je tam nějaký profesionální Mistr uvaděč trvalý.
     Nedávám otázky, čtenář si může odpovědět sám.

 8. Bla bla bla, bla bla bla.
  Jediná myšlenka z celého referátu je správná:

  44 „Mistryň“ ze sta rozvádějících se manželství, podává žádost o rozvod. Holky jedny, co nepochopily svoji roli, že?

  1. A ještě doplnění:
   Dejte si do toho bla bla referátu místo slova Mistr MANŽELKA a pak to pochopíte.
   Říká se, že žena dělá muže. Platí to ale i naopak.

   1. Napsal jsem :“Pokud máte, Lojzo, manželku, hledejte taky, co má s Mistrem společného.“

    Správně, blafající Lojzo, dosaďte si ji tam.

    Ale nic ve zlém, naopak. Jste tu přínosem. Vždyť jsme jen lidé. Lidé se mají pomáhat, nepotřebujete něco?

    Pěkný den.

    1. Ano, potřebuji tu manželku:-) Nevíte o nějaké mistryni?

    2. Lojzo, 44 žen ze sta odchází od soudu svobodných. Můžete si vybrat, i s dítětem, s dětmi. A měl byste to navíc bez práce.

     Ale, abych to vzal vážně. Máte-li v osudu potkat ženu, tak ji potkáte. Uplatňování karmického zákona, z něhož se promítají do cesty života následky, a to dobré i zlé, je ve svém spolehlivém působení také zázrak.
     Nic nezůstane neodměněno, nic nezůstane nepotrestáno. Úrodu si každý spolehlivě sklízí. kdo říkal – co zasejete, to sklidíte ?? Jestli má být ve Vaší sklizni žena, bude tam.

     Mohl bych Vám poradit z jógy jednu techniku, jmenuje se „SANKALPA“. Tu dnes budeme v jógovém cvičení probírat. A touto technikou byste si mohl ženu „přikouzlit“.

     Ptáte se na mistra ženského pohlaví – jednu znám, ne ale osobně – její jméno je Ching Hai. Tady ji máte i „na živo“ .
     https://www.youtube.com/watch?v=v9EZ9FpejRM

     Pěkný den.

    3. Vendo,
     z toho asi nic nebude. Technika „SANKALPA“ by mi přičarovala nějakou ženu z Himalájí a tam je hrozná zima. Byla by zvyklá na zimu, doma by netopila a já mám rád teplo.

 9. Lojza pro vendu, píšeš:

  ….Říká se, že žena dělá muže. Platí to ale i naopak.

  Toto súdruhovia už je priveľa.

  …. Šaty robia človeka….

  Tretia veta z hora z tajného Desatora pre alibistov tretieho pokánia…

  1. V dnešní době dělá i žena ženu.

   Nazí jsme na svět přišli, nazí odejdeme.

   Když na sobě bude mít mrtvola člověka oblečeny šaty od např. Versace – může – nemůže se říci podle toho, že to byl dobrý člověk?

   Ještě bych doplnil, že šaty nedělají člověka, ale muž a žena! A to je krásný zázrak.

   Nazdáááár, Noho.

  2. ad. ….Říká se, že žena dělá muže. Platí to ale i naopak.
   Platí přece podle 3. věty termodynamické:
   Která si ho nepostaví si ho nezaslouží.

  3. Lojzo ja nemám pre Teba Mistra ženského pohlavia , iba jednu duchovnú poradkyňu čo Ti poradí ako si nájsť spriaznenú dušu . Neviem či Ti bude zrovna topit, (tvoja spriaznená duša) no do krbu priložiť možno zvládne.

 10. Lojza,Ty vtipálek jedon. Píšeš:

  ….Která si ho nepostaví si ho nezaslouží.

  Ano, aj toto platí dnes, ale v biblických časoch to bolo inak. V slipoch Abraháma bola ,,mrtvola“ a preto si zavolal ,,dvoch andelov“ a v jeho mene to zrobili, dlho a kvalitne , čo potvrdila aj Sára…

  Vtedy to bol dar od Hospodina, v dnešných nebibiblických časoch by niekto v tej inkriminovanej spálni ,,opustil toto slzavé údolie“.

  Za predpokladu, že by sa manžel skôr vrátil zo služobky, ako to sväto sväte sľúbil pri odchode…

  ……A poučenie z krízového vývoja ? Nikdy nesľubuj ,,TO“ čo nemôžeš , alebo nechceš dodržať…

  1. Noho,
   jsi v tom novém roce nějaký vtipný, válel jsem se opět smíchy..

   1. …… i já. Slzy smíchu mi rozmazaly oči a musel jsem si pak vyměnit pemprsku. Příště upozorněte, než budete psát něco legračního. Pemprsky jsou dnes drahé.

 11. Vendo, píšeš: …Pemprsky jsou dnes drahé…

  To ano, ale v v domovoch dôchodcov a v ,,umrlčích kobkách“, kde skapínajú starí a bezvládni, už prišli ako na to :

  1. Recyklujú ich tak, že vnútornú časť, ktorá do seba nasaje tie ,,šťanky a hovná“ sa najpr vysušia, potom mechanicky očistenú ,,pempersku“ hodia do práčky v uzavretom podbalíčku, aby da udržala približne v pôvodnej verzii spolu s kyselinou octovou a kyselinou citrónovou v pomere 1:3 . Pred plákaním sa namočí ešte do acidofilného mlieka , potom sa vysušia na Slniečku a znovu použijú…

  2. Tento spôsob je nechutnejší, ale bežne používaný. Pemperska sa otočí , obsah sa vytrasie , vysuší na priamom svetle Luny , ktorá všetko vraj aj dezinfikuje a tá strana, ktorá bola vonku, sa dá na ,,telo“ obeti a cyklus pokračuje..

  Tento postup sa v oboch prípadoch opakuje, až sa TELO pempersky rozsype na padrť. Všetko vzniklo z hliny Edenu a tam sa aj vracia. Teda životný cyklus aj ,,pempersky“ podľa Biblie je zachovávaný …

  ….Po stránke náboženskej je všetko v richtigu…

  Že nechutné, až odporné??

  …..Vendo pochop , to je len spôsob ochrany životného prostredia, pretože ,,ľidí je jako sraček „. Citácia z jedného známeho filmu pre uvedomelých a vekovo pokročilých…

  1. Vendo pampersky sú drahé hlavne kvalitnejšie, občas kupujem vnučke. Mńa pobavila predstava ako sa predcvičuje jóga s pamperskou. Je síce pravda že jóga sa môže cvičiť v každom veku primerane zdravotnému stavu,no keby mali pampers aj cvičenkyne ako povinnú výbavu , možno by sa mohol založiť nový druh jógy – pampers jóga.

   1. No nechci si to ani představovat, kdyby ty pampersky byly plné a dotyčný dělal třeba stoj na hlavě….

 12. anonymná píšeš :

  ……možno by sa mohol založiť nový druh jógy – pampers jóga…

  To Ti bolo vtipné. To Ťa napadlo len tak ,,zhurta“, alebo si použila na to ,,aj ten sopel/ v hlave“…

  …Zaujímavé, moc zaujímavé, aj keď vezmeme do úvahy, že ženy nemajú ,,dušu“ aspoň podľa Katolíckej cirkvi a sú moc rafinované, lebo použivajú svoje ,,vnadidlá“ na zvádzanie bytostí, ktoré podľa rozprávky vraj ,,dušu“ dostali fuknutím do ich veľkého rypáku…

  Asmodej, pomáhaj, jedná sa o našu spásu. Vraj…

  1. g.n. dala som to len tak, z voleja … ja som sa už výkladov kat.cirkvi prestala držať, mám svoj zdroj : keď Eva ponúkla Adamovi inkriminované jablko, bol to tzv. barterový obchod . Adam jej musel na oplátku dať pol svojej duše a už sa viezli po strome života do jeho najhlbších zákutí. Od tých čias všetky duše hľadajú svoju stratenú polovicu. Neviem sa dopátrať akú úlohu mal pri tom had, údajne pokušiteľ. Potom zazvonil zvonec a rozprávky je … pokračovanie nabudúce …

   1. ad. Neviem sa dopátrať akú úlohu mal pri tom had,

    Když si představíte tu monádu, tak ten prostředek to „S“ je ten had. Ten způsobil rozkol na jang a jin.

    1. Lojzo dobre uvažuješ, zakázaný strom dobra a zla v raji môže byť monáda , som o niečo múdrejšia vďaka Tebe :-)

    2. jen tak… :-)
     líbí se mi moc
     vrtící se hvězdičky
     hvězdná monáda

    3. ano matička zimná hviezdna monáda a mesiačik v splne – jang, keď večer vrždí sneh pod nohami je super …

 13. Zdrojem našeho skutečného štěstí je cosi nehmotného a nezachytitelného a závisí pouze na nás. Pokud mysl může dosáhnout stavu, ve kterém je osvobozena od vlastních idejí, představ a přání, může dosáhnout pravého štěstí. Nestačí ale jen dosáhnout klidu mysli. Musíme proniknout ještě hlouběji do Skutečna a dosáhnout radosti srdce. V tichém středu své bytosti nalezneme jen štěstí. Ale na povrchu své bytosti štěstí nikdy nenalezneme, protože zde je mysl neustále v pohybu, neklidná a rozptýlená.
  P. Brunton

 14. Dvojhviezdičkový, píšeš:

  ….Zdrojem našeho skutečného štěstí je cosi nehmotného a nezachytitelného a závisí pouze na nás ..

  Kecy, kecy, asi si aj Ty mal na dedine ťažké detstvo. Doma Ťa mlátili, keď si večer ,,nehodil“ modlitbičku a na staré kolená vyzeráš ako ,,BIGOT“…

  Tá diagnóza má aj pomenovanie TG 123654. Ale neboj, vraj našli na ,,TO“, nejaký ,,macerát“ z hľúzovky osvietenej a niektorí sa aj vyliečili, iní skončili natrvalo v ,,domčeku“ u Sv. Dr. Chocholouška a iní sa pretĺkajú životom len tak……

  1. Nejlepší na tom je, že to video je více než rok staré. Od té doby je všechno ještě 10x horší, akorát se o tom celý rok nemluvilo.

Diskuse byla ukončena.

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2022

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Tento web používá jen nezbytně nutná cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení.

Odkazy:

Slunovrat Agentura BYTÍ Záhady-Zdraví.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference