mapa stránek || vyhledávání

Rituály, obřady…

Proč jsou? V civilním životě může mít rituál třeba sportovní tým; před začátkem utkání spustí bojový pokřik. Krásný příkladem je Haka, kdy se tým ragbistů Nového Zélandu připravuje na sportovní boj. Tady je záznam této obrovské a populární show, která přilákala k obrazovkám na celém světě miliony diváků – člověk má rituál rád:

Šipka http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10345779045-ms-v-ragby-2011/211471294300015-novy-zeland-francie/obsah/182708-haka-noveho-zelandu-ve-finale-ms

Roger FedererProfesionální sportovci jsou vůbec známí svými rituály. Například špičkový švýcarský tenista Roger Federer je velmi pověrčivý na číslici 8, proto mu vedle kurtu vždy stojí osm lahví. Svým rituálem se proslavila i česká snowboardiska Eva Samková, která nenastoupí do závodu bez toho, aniž by měla pod nosem namalovaný typický knírek. Anebo často, a to již je moc známý rituál z televizních přenosů, když například skokan do dálky před rozběhem políbí křížek zavěšený na jeho krku. Mimochodem, jako by Ježíše Krista mělo zajímat a rozhodnout o pomoci v tom, že závodník skočí přes osm metrů. Tady přichází častý pomocník v rituálech, talisman.

Rituálem může být i ranní pití kávy, které předchází začátku práce, obzvláště úředníků. A při něm je jeho součástí i informování se o včerejších zážitcích doma, ve sportu. Pěkný rituál si zavedl jeden můj spolupracovník – ráno přišel do práce a na polévkovou lžíci si nalil svoji domácí slivovici a pak si na ni nabral med od svého včelaře a na závěr snědl jádro vlašského ořechu. Pak si teprve uvařil ranní kávu, její zalévání bylo úplným obřadem, kdy se na jejím povrchu musel vytvořit tzv. mramor a k ní si vykouřil jednu jedinou cigaretu – kupoval si tenkrát vždy ty nejdražší značky.

Obřadů je také mnoho. Obřad křtu nové lodě, která je spouštěna na hladinu s nezbytným rozbitím láhve šampaňského o její trup. Známé jsou nákladné obřady korunovace králů, inaugurace prezidentů či kdysi i obřady předávání občanských průkazů /pamatují to ti starší, nevím, jestli to teď nějaká sláva je?/. Velký a pro přihlížející velmi veselý je obřad pasování za nového myslivce či lovce! Kdo by si chtěl pročíst, jaké všechny zvyky a obřady mají myslivci, dávám odkaz, kde je to parádně shrnuto:

Šipka http://www.ms-smilovice-reka.ic.cz/index.php?id_page=article_zvyky

Ještě přidám takový neobvyklý obřad, který mne v dětském věku zaujal – v našem městečku byl svérázný rybář, který před tím, než navlékl žížalu na háček, tak ji poválel v ústech. A když nic nechytil, tak zbylé žížaly snědl.

Každý může jistě přispět nějakým příkladem, svou zkušeností s rituálem či obřadem.

I v samotném náboženském životě je mnoho obřadů a rituálů. Našel jsem jeden, který dnes vyzní až jako úsměvný:

„Když se mniši jistého kláštera scházeli pří večerní modlitbě, kočka, která tam s nimi žila, zvykla si občas chodit mezi modlící se a klečící mnichy a vyrušovat je. Opat kláštera proto nařídil, aby tuto kočku v době modlitby vždy přivázali ke stolu. Po opatově smrti se to opakovalo a mniši nadále kočku před bohoslužbou přivazovali. O nějaký čas později kočka zemřela. Nový opat nařídil, aby byla zaopatřena nová kočka, aby ji mohli před začátkem modliteb přivazovat. Tato praktika přetrvala několik následujících století a někteří učenější mniši dokonce napsali teologické rozpravy o liturgickém významu přivazování kočky při večerních modlitbách.“ (příběh je volně převzatý z knihy – The Song of the Bird, Anthony de Mello)

Fakt je, že rituál i obřad má za cíl zvýraznit pro jeho účastníky důležitost nějakého aktu, jeho výjimečnosti s prožitkem emoce a upevnění víry. Často tyto obřady či rituály napomáhají i manipulaci s lidmi. Jako základ nějakého pozdějšího rituálu či obřadu se mohla stát i nějaké pověra, tradovaná mezi lidmi.

Další fakt je ten, že pro některé obřady se přinášela oběť, v tom lepším případě „jen“ zvířecí. Staré chrámy, i ty v době Ježíšově, měly část, kde se prováděly rituální vraždy obětovaného zvířete a tekly tam doslova při některých náboženských oslavách potoky krve.

K čemu jsou a čemu slouží náboženské obřady či rituály? Mimo to, že jejich vyznavačům přinášejí nějaký důležitý pocit, jsou těmi, kterými se církve či náboženská vyznání od sebe odlišují. Katolíci uznávají například sedm svátostí; křest, biřmování, přijímání, zpověď, poslední pomazání, manželství a svěcení kněžstva. Při vytváření náboženských obřadů bývala značně využívána mystéria, až tajné obřady, které jdou až k antice či do tzv. pohanských kultů. Otázkou by mohlo být ještě i to, zda i spiritismus je nějakým obřadem, který má lidem hledajícím v něčem pomoci, kupříkladu v tom, zda pravým životem je až ten duchovní? Lidé rádi věří tomu, že jim něco přinese štěstí a opravdu se někdy stává, že se efekt úspěchu vlastního rituálu či obřadu dostaví. Působení například placebo efektu je dokázané; dát někomu nemocnému vzácnou pilulku, o které ještě vytvoříme přímo zázračnou legendu, a přitom je to jen nějaký vitamín. Nemocný člověk však věří o to víc, oč má větší strach z možných zdravotních problémů. I jen to tzv. držení palce někomu pomůže. Věř a víra tvá tě uzdraví.

Dovolím si na závěr své drobné postřehy. Rituál se do náboženství /a nejen do něj/ prosazuje tehdy, když se vytrácí jasné myšlení a začíná převládat zvyk. Často má silnější místo tam, kde chybí mystická, vnitřní modlitba. Rituál odpoutává mysl od koncentrované vnitřní meditace a drží ji připoutanou k tomuto světu. Slyšel jsem názor, že rané křesťanství bylo velmi primitivní a až to pozdější prý neslo znaky sofistikovaného náboženství. Ale to druhé se naopak, podle mne, již více vzdalovalo skutečnému učení Ježíše Krista. Nemyslím si také, že Bůh se radoval nad rituály zapalováním svíček, ze sladké vůně kadidla či zabitého obětního zvířete. Asketické praktiky či půsty, vedené ještě okatě pro veřejnost a tím zdůrazňujíc, jakou oběť přináší dotyčný člověk, také nemají valnou cenu. Mluvil o tom i Ježíš. Existuje podle mého poznání půst, který může Boha potěšit; spočíval by v tom, že člověk rozváže svá pouta závislostí, nepravostí a naplňování vášní mysli. Postit se od toho, co ho vede často až ke zlému působení. Lidé si ve všeobecnosti myslí, že Boha uctívají a dávají mu najevo svoji lásku, když vykonají nějaké ceremonie, praktiky až třeba i sebetrýznění. Spíše tak ale chtějí dokázat lidem, že dokázali pro Boha něco nadlidského a chtějí u nich, a to je hlavní důvod, vzbudit k sobě samým patřičný respekt či úctu. Zase by se dalo vše zjednodušit a dosadit pro vysvětlení – ego.

Ježíš Kristus kladl ve svém učení vždy velký důraz na duchovní a ne ceremoniální a rituální přístupy. V evangeliu Matouše je popsáno, jak Ježíš dává jasně najevo, že láska a odpuštění mezi blízkými lidskými bytostmi jsou o mnoho důležitější, než jakýkoliv vnější ceremoniál. Viz. Matouš 5:23-24:

„Proto když bys přinášel na oltář svůj dar a tam si vzpomněl, že tvůj bratr má něco proti tobě, nech svůj dar tam před oltářem a jdi se nejprve smířit se svým bratrem. Teprve potom přijď obětovat svůj dar.“

Jak krásné vysvětlení se přímo nabízí; když je někdo pohroužen do vykonávání rituálů, ale napadne ho, že rozhněval bližního svého, tak by měl na svůj rituál zapomenout a jít se nejprve svému bližnímu omluvit a urovnat s ním všechny své spory. Jinak řečeno, naše vztahy s žijícími „Božími chrámy“ jsou o mnoho důležitější, než naše zacházení s mrtvými chrámy z kamene a mramoru.

V judaismu je rozšířený rituál umývání rukou, jehož cílem má být očištění. Ale Ježíš opět zdůrazňuje, na výtku farizeje, že si před jídlem neumyl ruce, že očistu potřebuje spíš vnitřní část člověka, jeho mysl:

„Pán mu na to řekl: „Vy farizeové leštíte pohár a mísu zvenku, ale vaše nitro je plné hrabivosti a podlosti. Blázni! Copak Ten, který stvořil vnějšek, nestvořil také vnitřek?“ (Lukáš 11:39-40)

 

A ještě pár odkazů, které mohou inspirovat:

Indie – Ganga – miliony lidí vstupují do této ne zrovna čisté řeky! Kdysi bylo v Indii samozřejmostí, že člověk přistupoval k duchovní očistě tím, že se nejprve umyl, osvěžil tělo a takto byl připraven k praxi na cestě duchovnosti:
http://www.lideazeme.cz/clanek/koupel-v-nektaru-nesmrtelnosti

Dokument Igora Chauna – Indie:
https://www.youtube.com/watch?v=CZzQB-j9hDY

Strava – rituály a obřady:
http://www.iprima.cz/primavareni/gurman-na-cestach/jak-se-hoduje-ve-svete-prectete-si-prehled-ritualu

Rituály, obřady a sex:
http://www.cestypsychotroniky.cz/index.php/souvislosti/419-10-nejpodivnejsich-sexualnich-tradic-a-ritualu
 

Václav Žáček /Venda/
 

Poslední články autora:


hodnocení: 5
hlasů: 4
Print Friendly, PDF & Email

78 komentářů

 1. Když jsem tady napsal o šukacím stroji, tak se všichni svorně pohoršovali. Když tady Venda dá odkaz na článek:
  Faraon slavnostně veřejně masturbuje nad vodami Velké řeky.
  Chlapci pijí spermie svých stařešinů,
  tak jsem se u toho rituálu pití ranní kávy málem poblil.

 2. ….ale jak by řekl doktor, kterého hrál Rudolf Hrušínský ve filmu Vesničko má středisková. „…….. ale nepoblil. A co tam máš ještě, Františku?“

  Vidíte, Lojzo, po tom, co mi píšete, jak se tu projevujete, tak jsem si myslel, že můj článek opět nebudete číst. A vida, zmýlil jsem se. Asi Vás ale zaujal hlavně ten jediný odkaz, který je možná blízký Vašemu naturelu.

  Pěkný den.

  1. Matko, ó matko, že by až táááák? Lojza zmíní svůj stroj a už to u Vás jede?

   1. Vendo – chcete vysvětlení, k čemu se vztahovalo ono „Ach jo?“ Tu ho máte:
    stává se mi, že „stavím myšlenkové konstrukty“ A tak když konečně rozeznám, že jsem postavila konstrukt, zavzdychám si oním „Ách jo“.
    Äle tentokrát jsem viděla cizí konstrukt a tak jsem tentokrát nevzdychala nad sebou. Nebylo to ani nad Lojzou.
    A protože jste vytvořil další výmysl – domněnku, konstrukt („Matko, ó matko, že by až táááák? Lojza zmíní svůj stroj a už to u Vás jede?“), zopakuji Vám: „Ách jo“.
    Pokud to ale bylo míněno jako sranda – je známo, že tomu nerozumím. Pak si klidně zavzdychejte Vy.

    1. To je skvělé, že stavíte myšlenkové konstrukty a že když rozeznáte, že se Vám to podařilo, tak si povzdechnete tím „Ách jo“ a když je při ruce navíc i klávesnice, tak to zadokumentujete a přepošlete. A skvělé je, že Vaše „Ách jo“ zazní i po rozeznání jiných konstruktů i jiných lidí.

     Mimochodem, moc jste těch konstruktů tady na gnosis nerozeznala, to „Ách jo“ jsem četl od Vás poprvé. Nedávno jste napsala ve svém příspěvku na závěr ajajajajajaj, ale to se viditelně od „Ách jo“ liší.

     Díky za objasnění. Je možné, že brzy z toho Vašeho rozeznání myšlenkového konstruktu vznikne i oslavný rituál, který bude doprovázený vzdechy, že?

    2. A dejte pokoj, ještě vymejšlet ke konstruktům nějaký rituály, nebo obřady. Na to vše stačíte Vy sám bohatě.

    3. Matko, drahá, Vy nepotřebujete nic vymejšlet, to si již konečně uvědomte, prosím. Ve Vás to je, jako o Cimrmanovi psali, že on byl gejzírem nápadů, – viz. třeba ty Vaše přenádherné rýmovačky a básničky, kterými tady komentujete leccos. Vytrvejte a hvězdička se Vám vrátí. To smyslné „Ách jo“ je předzvěstí, tou první vlaštovkou, která již přemýšlí o tom, kde si zde postaví své hnízdo. Na rozdíl od vlaštovek, které pak kakají po stěně, Vy ne. Vaše výplody tu překrásně voní. Jen tak dál.
     Děkuji, že jste tu mezi prvními nastartovala diskuzi k tématu mého článku.

    4. Vendo, druhá vlaštovka k Vašemu článku je verzí českého přísloví.
     Nemůžeme zabránit tomu, aby nám ptáci létali nad hlavou, ale můžeme zabránit tomu, aby si na naší hlavě udělali hnízdo.

    5. ad.
     Venda
     6.2.2017 (13:42)

     – Vendo, jsem si toho plně vědoma, že nepotřebuji nic vymejšlet.
     Ani Vy. Víte to?
     – rýmovačky, básničky – zvu to říkáním
     – hvězdička se Vám vrátí – nejde ani o mne, ani o hvězdičku, jde o zázrak, který může pomoci vytvořit jen Pavlína (předpokládám ať již je kdokoliv, Vy jí nejste)
     – mé výplody – zde se projevuje jen velmi malý zlomek a jsem si vědoma, že je možné na druhé straně monitoru je chápat různě. Mnohdy jsou tak i psány. Ale změnit styl vyjadřování? To bych nebyla já.

     – co se týká oněch rituálů, obřadů – pokud vzbuzují krásu,… proč ne. Ale rituály i obřady mohou býti i nedobré a pak je na každém jednotlivci, jestli uvázne v jejich tenatech (nebo tenatách?), …

 3. Vidím, že jste si vytvořil takový odehčující článek. A nabídnul zdejším účastníkům diskuze různá témata.

  Rituály a obřady. Kolik lidí za nedodržování trpělo či i přišlo o život. Pro duchovní cestu k Pravdě však nemají příliš velkou cenu.

  Vendo, položím Vám, když jste nakousl náboženství, snad nezáludnou otázku. Její zodpovězen í i mne dost zajímá. Považujete eucharistii za rituál či obřad ? Možná Vaše případná odpověď někoho pohorší, ale snad to risknete.
  Díky

  1. Tak jsem měl jeden kroužek v DDM, pak návštěva u syna a šlapu si to domů. A nic netušíc otevírám stránky a dotaz jako hrom!! Děkuji však za něj.

   Pravověrný křesťan by mohl říci, Žáčku, na eucharistii nám nesahej. Večeře Páně je popsána, vždy mírně jinak, ve třech synoptických evangeliích. V Matoušovi, Markovi a Lukášovi. Mystické evangelium Jana popisuje jiný velký a důležitý obřad, kdy Ježíš umyl nohy svým učedníkům. O večeři v něm jinak nic.

   Zítra se k tomu vrátím, čeká mne pravidelné cvičení. Pane Krbče, nečekejte ode mne nějaký román.

   Máte pravdu v tom, že jsem napsal odlehčující téma, zvláště ty odkazy – sport, jídlo, sex…..někteří mohou zajásat nad touto širokou platformou. Ani duchovnost a náboženství není vyloučeno. Ale jak jistě víte, každý si může psát, co chce.

   Dobrou noc.

   1. Vendo, ono je to složité. Já jako odpůrce karmy údajně ji nechápu atd. a pak nediskutuji na správném místě, ani když reaguji na pojmy, které sám objasňujete a objasňujte. A najednou se smí diskutovat o čemkoliv. Nedělám si na tom zásluhy, ale jsem rád, že jste se sám rozumně odkarmoval. Jak jsem psal, nenechat si postavit ptačí hnízdo na své hlavě.
    Dnes jsem se díval ČT2 na konstrukci Aerbus 350, trup z uhlíkových kompozitů, počítače zpracovávají 600 tisíc dat, 450 km uvnitř kabelů. Zkušební let jen s posádkou specialistů a zátěží bez pasažérů. Zkušební pilot, zjevně nejschopnější, koho lze pro takovou zkoušku sehnat, si nese talisman velikosti asi půllitru. Už jsem psal, že mozek potřebuje něco, co mu pomůže překonat podvědomý strach z při životní zátěži. Dospívající dívka třeba nosí zlatý řetízek po babičce, „který Tě bude chránit“. Vojáci měli sebou talismany, fotografie od blízkých velmi často. Takže mám spíše opačný názor, jak Vy. Nemyslím, že talisman, rituál, rekvizita odvádí od té nejpravější víry v cokoli. Jak už jsem psal, víra je důsledkem přání mozku, a tím mu pomáhá.

    1. Svobodná vůle = věřit či nevěřit; líbí či nelíbí; chtít či nechtít; mám rád či nemám rád; psát či nepsát…… . To znáte.
     Ne najednou se smí diskutovat o čemkoliv, vždy se mohlo – viz předešlé diskuze, a to i pod jinými autory. ( viz. např. tantrické cvičení vagíny pod článek pana Staňka s tématem „Proč je symbolem spásy v křesťanství umučené tělo Kristovo?“ nebo Vaše kmitání vektorů magnetický (B) a elektrický (E) kolmo k sobě…..pod mým článkem „Mystika (5. část) – souvislosti – SVOBODNÁ VŮLE“ )

     Talisman = mít v.nemít = svobodná vůle.
     Rituál = věřit v něj v.nevěřit v něj = svobodná vůle.
     Obřad = zúčastnit se v. nezúčastnit se = svobodná vůle.

     Pokud ale není rituál, obřad či talisman vyžadován násilím pod pohrůžkou trestu, je to O.K..

     ad/:
     „Nemyslím, že talisman, rituál, rekvizita odvádí od té nejpravější víry v cokoli. Jak už jsem psal, víra je důsledkem přání mozku, a tím mu pomáhá.“

     poznámka – místo víra jste nedávno uvedl Bůh

     No a já jsem k rituálu napsal: „Rituál se do náboženství /a nejen do něj/ prosazuje tehdy, když se vytrácí jasné myšlení a začíná převládat zvyk. Často má silnější místo tam, kde chybí mystická, vnitřní modlitba. Rituál odpoutává mysl od koncentrované vnitřní meditace a drží ji připoutanou k tomuto světu. “

     Nenapsal jsem, že odvádí ( rituál, popř. obřad), ale že se prosazuje, když… .

     Talisman / o rekvizitě nepíšu / je fajn. Sám nosím v peněžence pamětní rubl. Ale představte si, kdyby ten letoun se dostal do silné turbulence a talisman velikosti půllitru by se v pilotní kabině vznesl a uhodil svého majitele do spánku tak, že by mu způsobil smrtelné zranění. Berte to, prosím, jen tak pro odlehčení.

     Pěkný den.

    2. Vendo, jste na zabití a Vaše duše pak na cestě k práčovně karmy.
     Váš odkaz je z roku 2014 a já jsem odpovídal na nesmysly pana Muladiho,který říká, že všechno jsou frekvence, neví sice jaké a kde, ale ví to jistě.
     Pře týdnem jste tu vyskakoval jako četík, že jsem u Slabikáře (3) dal odpověď z Slabikáře (2), když jsem ji pak dal i tam, tak odpově´D bylo- sbohem. Inu, toť, kašleme na to.
     Pilot Aerbusu 350 bude asi vědět, že talisman si musí uložit do skříňky svých osobních věcí, jako každý ví, že není dobré řídit auto s rozsypanými jablky na podlaze.
     Víra a Bůh vznikly a v hlavě lidí a nesydím se za to jsou i v mojí. Všechny superrozbory a objasňování, co se tu dělají o správném vztahu k Bohu, víře nebo rozbory bible a u Váš multináboženství jsou hezké. Připadá mi to jako skříň plná návodů, jak správně sekyrou naštípat košík dříví, donést do kuchyně a zatopit. Jako kluk jsem se to naučil a pochopil. Prostě takový rituál, napřed u špalku sundat kabát, aby si člověk nevrazil při sekání jednou rukou topůrko do kapsy. Místo toho mám mrznout a číst skříň návodů.

    3. ad.Víra a Bůh vznikly a v hlavě lidí a nesydím se za to jsou i v mojí.
     ———————-

     Vaše naučené představy a domněnky(konstrukty)o Bohu rodinou,církví,
     spolešností,ty vznikly skutečně ve Vaší hlavě a jsou produktem mozku,
     tedy naučených neuronových spojů,a zrovna tak víra v tyto představy.

     Věřit neznamená vědět,být si vědom.Proto také píši již několik let,
     že v Boha nevěřím,protože vím,že Je a je Živým,všudypřítomným a
     majícím na všechny a na všechno vliv.Jsem si plně vědoma Boží přítomnosti nejen v sobě samé nebo ve Vás,ale ve všech a ve všem.

    4. Hmm, tak na zabití a ještě práčovna karmy. Kam Vy na to chodíte?

     A heleďte, moje cítění a příklady odklonění od tématu, to je prostě moje. I když té vagíny pod článkem pana Staňka jsem si nemusel všímat.

     Jasně, talismany v kabině letadla nemohou být. zrovna tak zavřené skříňky.

     To násilné pokračování diskuze „na nic“ Slabikář 2 a pak 3, to jsem objasnil. To sbohem nebylo na věky věků.

     To, že máte víru a Boha v hlavě je fajn. Někdo Vám je tam „nalil“, Vy jste je již mozkem nevymyslel. Můj poslední článek je již více jako společenské téma. Ty dva předchozí více v  „Hledání Světla“. A tam někdo hledá, někdo tápe, někdo nachází, druhý ne. A já a mnozí další do této rubriky píšu. Schválně se podívejte, k čemu jste v těch, asi 6ti článcích, psal Vy.

     Vzpomenu jeden rituál na škole. Můj spolužák neměl problém s tím, že když byl vyvolán k tabuli / po r.1968 /, tak se pokřižoval. Pak však přišli noví, tzv. normalizační kantoři, a pěkně narazil u jednoho kovaného. A protože i další učitelé se tohoto nového báli, jeho rituál neslavně skončil zákazem. Chvíli se dohadoval, že to on může, že je věřící, ale znelíbil se „kovanému“ a postupně se mu přestalo jaksi dařit a školu /průmyslovku/ ani nedokončil.

     Mějte se hezky.

  2. Tak, po ranní kávě si na chvíli sedám a jdu k Vašemu dotazu.

   Protože se zajímám o mystiku, začnu citací a mým objasnění z evangelia Jana, které je považováno za mystické. V jeho kapitole 6. je část o chlebu života.

   Tento verš říká:“ 49 Vaši otcové jedli na poušti manu, a zemřeli.“

   Vysvětlení – ti, kteří se připoutají ke světu, světskému majetku, zabíjejí svou duši, jsou duchovně mrtví a ti život věčný nenalezou.

   A Ježíš dodává o sobě ve verších:“ 50 Toto je ten chléb sestupující z nebe, aby ten, kdo z něj jí, nezemřel. 51 Já jsem ten živý chléb, který sestoupil z nebe. Kdokoli by ten chléb jedl, bude žít navěky. Chléb, který dám já, je mé tělo, které dám za život světa.“

   Vysvětlení – do tohoto světa se nevrátíme znovu jen tehdy, když se spojíme se Šabdem / Slovem / – to je pravý chléb života. Kristus říká – pokud jsem na tomto světě, jsem váš chléb. Tato slova se netýkají Ježíšova hmotného těla, ale Slova, jehož jsou Mistři ztělesněním. Tento věčný tvořivý proud je skutečnou esencí hmotného těla Mistrů, podstatou, která jej tvoří. Dávám vám své učení, které mám od Otce, říká tím Ježíš, a to je pravý chléb.

   A poslední k této části – verš: “ 53 Ježíš jim ale řekl: „Amen, amen, říkám vám: Nebudete-li jíst tělo Syna člověka a pít jeho krev, nemáte v sobě život.54 Kdo jí mé tělo a pije mou krev, má věčný život a já ho vzkřísím v poslední den.“

   Vysvětlení – Ježíš tu přirovnává podstatu Slova a učení o něm k masu a krvi /obrazně k chlebu a vínu/, které jsou základem každého lidského těla. A toto Slovo je skutečná forma Mistra, do které se noříme, jak postupujeme na duchovní cestě. A toto duchovní splývání duše člověka s podstatou žijícího Mistra je symbolizováno pojídáním jeho masa a pitím jeho krve / chleba a vína /. A co je vlastně onen život? Je to život Ducha, život věčný. Dokud nebudeme jíst maso a pít krev, pokud nebudeme mít žitý základ s pravou duchovní potravou, nedosáhneme věčného života. Mistrova / i Ježíšova, v tomto případě především jeho /podstata – SLOVO – symbolizované tělem /masem/ a krví, do nás vlévá věčný život. Když vystupujeme po duchovní Cestě, na jisté úrovni nás Mistr doslova připoutá /zasvěcení/ k Šabdu – Slovu, čímž umožní naší duši, aby s ním, Slovem, splynula a pomocí této Boží esence tak dala nám /tomu, kdo je na Cestě/ život věčný.

   Tolik zatím vysvětlení ke chlebu a krvi podle Jana a příště již citace a mé objasnění k poslední večeři.

   /sorry, úkoly dne volají /

   Pěkný den přeji

   /zdroj mého poznání pochází od Mistra Maharaje Charana Sing Ji – z univerzálního učení Sant Mat/

   1. Jak to ten Babiš říká? Sorry jako….

    ad.: Je to život Ducha, život věčný.
    ad.: čímž umožní naší duši, aby s ním, Slovem, splynula a pomocí této Boží esence tak dala nám /tomu, kdo je na Cestě/ život věčný.

   2. No a když jsem větší část objasnil na verších Janova evangelia, napíšu pár myšlenek k některým veršům evangelia – jsou tři, synoptická, která si všímají eucharistie.
    V Markovi 14:22-25; v Lukášovi 22:14-20 a poslední Matouš 26:26-29.

    Cituji z Matouše:
    26 Když jedli, Ježíš vzal chléb, požehnal, lámal a dal učedníkům se slovy: „Vezměte a jezte; toto je mé tělo.
    “27 Potom vzal kalich, vzdal díky a podal jim ho se slovy: „Pijte z něj všichni;
    28 toto je má krev nové smlouvy, která se prolévá za mnohé na odpuštění hříchů.
    29 Říkám vám, že od této chvíle už neokusím plod vinné révy až do dne, kdy ho
    s vámi budu pít nový v království svého Otce.“

    Samozřejmě, že porozumět slovo od slova je celkem zbytečné, někdy až matoucí. Ježíš mluvil v mnoha a mnoho podobenstvích a skryté významy nebyly určeny pro všechny lidi. Číst je sice může každý, ale ne každý jim porozumí.

    O masu, těle,chlebu, krvi, víně, to jsem již vysvětlil na verších z Jana dnes po ránu. Tady, v citovaných verších Marka, Lukáše a Matouše byl položen z příběhu „Ustanovení večeře Páně“ základ budoucího rituálu, jednoho z nejdůležitějších v křesťanských církvích, kde slova chléb a víno jsou symboly.

    Pravým tělem žijícího pravého Mistra je vždy Slovo, on je vždy tím vtěleným Slovem, které je věčné. Tělesné tělo Mistra umírá – ti však, kdo přijmou tělo a krev Mistra, jako to učení, jako to, co v nich zpřístupní poznání Slova v jejich nitru, podstatu tvůrčího principu emanace Ducha svatého – jej budou následovat a on je již neopustí. Cesta může být ještě dlouhá, neboť tělo s myslí konalo ne vždy v zájmu rychlého návratu do pravého Domova, k Otci.
    A tak, prostřednictvím symbolického chleba a vína, se přijímá „tělo a krev“, jako ta podstata Ježíše /Mistra/ a on dával lidem to nejzákladnější – dával jim učení od Otce, kterou potvrzuje rituál jako smlouvu novou. A kdo přijal tuto symbolickou oběť, přijal učení a kdo podle něho žil, jednal, myslel, byl na pravé Cestě. A je, leč není to nic jednoduchého.

    Ta Cesta je však jen v těch čtyřech evangeliích velmi obtížná a k uvědomění si všech provázaností, vztahů, skutků a konání na ní je třeba především zcela změnit sebe sama. To je popsáno v mnoha podobenstvích, v mnoha kázáních a doporučeních.

    Slíbil jsem, že nenapíši k tomu Vašemu dotazu žádný román. Ten dotaz patřil k těm solidním, šel k tématu, je v kontextu mého článku, ale více bych se jim v odpovědi nezaobíral.

    V křesťanství je mnoho dalších rituálů, které byly dodatečně vymyšleny lidmi mnohem pozdější doby po Ježíši. Když opominu neblahý cíl, když instituce církve na některých rituálech bohatla, jednalo se o snahu upevnit v lidech víru. Bohužel, někdy bylo konání dle rituálu – obřadu vyžadováno církví i k její škodě; za co byly například upalovány tzv.čarodějnice v hrůzných procesech v 17.století na Šumpersku?

    Pane Krbče, když si dáte dvě mé odpovědi do jedné, tak si mohu snad i myslet, že ten základ jsem objasnil. /tedy z pohledu, který vyznávám – a doufám, že pravověrní křesťané nemají – nebudou mít zásadní námitky /.

    Samozřejmě, že každý se může k eucharistii vyjádřit – na internetu jsou i bohaté zdroje, které tu přinesla Hvězdička. I za to dodatečně děkuji.

    Pěkný den.
    Václav Žáček

    1. Dobrý den všem,

     dnes budu stručný, ale protože použiji část z jedné knihy, tak se bude jevit příspěvek jako dlouhý.

     Uvedu ze závěru Knihy Mirdad, Mikhaila Naimyho, kapitolu, kde se významně vzpomíná rituál a také podstata života člověka ne zemi. Kniha je pro toho, kdo hledá upřímně, jasná a slova autora inspirující. Pro vysvětlení, postava Mirdad je pravý Mistr !

     „Čeho si žádáte od Mirdada? Vzácnou zlatou lampu, která by ozdobila oltář? Mirdad však není ani zlatník, ani klenotník, je jen maják a přístav.
     Anebo hledáte talisman, jenž by odehnal zlé sousedy? Talismanů má Mirdad mnoho, ale jiného druhu.

     Nebo potřebujete světlo, abyste mohli bezpečně kráčet po cestě, kterou vám ukáže? To je velice zvláštní. Máte Slunce, Měsíc, hvězdy, a přesto se bojíte pádu? Pak jsou vaše oči nespolehlivými průvodci. Jinak by to znamenalo, že máte jen málo světla. Kdo se však odváží říci, že Slunce svítí příliš málo? Kdo ho obviní z lenosti?

     Jakou cenu má oko, jež chrání nohu před klopýtnutím, srdce však nechá dál klopýtat a krvácet při svém marném hledání cesty?
     Jakou cenu má světlo, které naplní oko, nenaplní však ducha a zanechá ho ve stínu?

     Čeho si žádáte od Mirdada? Je-li to prozření srdce a očištění ducha v lázni světla, pak jste nepřišli nadarmo. Starám se totiž o srdce a ducha člověka.
     Jaké dary a oběti jste přinesli k uctění tohoto památného dne, který je dnem, kdy přijde vítězství? Přivedli jste kozly, berany a býčky? Jak levně si chcete koupit vysvobození! Anebo lépe, jaké vysvobození si chcete koupit za takovou cenu?

     Nebylo vítězstvím pro člověka, když překonal kozla. A popravdě je to i veliká hanba, když nabízí za svůj život tak hubené výkupné, jakým je život toho ubohého tvora.

     Co jste vy sami učinili pro to, abyste byli hodni se podílet na duchu tohoto posvátného dne, jenž je svátkem obnovení víry a oslavou nejvyšší lásky?
     Ano, jistě, vykonali jste celou řadu rituálů a oddrmolili mnoho modliteb. Na každém kroku vás však provázela pochybnost a amen za modlitbou za vás pronesla vaše nenávist.

     Cožpak jste se zde neshromáždili proto, abyste oslavili Noemovu plavbu? Proč oslavujete vítězství v bitvě, kterou jste vy sami prohráli? Když Noe pokořil své hlubiny, nepřekonal tak i ty vaše, ale jen vám ukazuje cestu. Vaše hlubiny jsou však plné zloby a hrozí, že v nich utonete. Dokud nepokoříte své hlubiny, nebudete hodni oslavovat tento den.

     Každý z vás je potopa, archa i její kapitán. Dokud se nevylodíte a vaše noha poprvé vstoupí na panenskou, omytou a čistou zem, nespěchejte s oslavami.
     Víte asi, jak to bylo, když na sebe lidé přivolali potopu.

     Svatá prozřetelnost umožnila Adamovi, aby se z něj stali dva, aby si mohl uvědomit sám sebe a realizoval svou jednotu s Jednotou. Stal se mužem a ženou, Adamem a Evou. Byl však naplněn takovou žádostivostí, tolika přáními, která pocházejí z duality, že se na jejich vlnách zmítá člověk doposud. Ty vlny mají různou výšku a moře lidských potřeb zná tisíc odstínů. Jako trosečník na voru tráví člověk svůj čas zmítán na těch vlnách. Zvedají ho do výše a hned zase smetají do hlubin.“

     /konec ukázky /

     – – – – – – – – – – – – – – – –

     Vím, že pro někoho hledat moudro v závěrečné kapitole významné knihy je asi málo pochopitelné, zvláště proto, že neví, co je v předchozích více jak dvěstě stranách. Kdo chce, může si knihu ale stáhnout a přečíst :
     https://www.ulozto.cz/!5SAP8Ly9/mikhail-naimy-kniha-mirdad-docx

     Ta slova rituál, modlitba, talisman, dualita a k tomu žádostivosti, přání člověka a jeho vášně……to zde lze najít. Není mým záměrem to však objasňovat, ale kopíruji ještě pár skvostných vět ze stejné kapitoly :“Od té doby, co se Adam rozdělil a vznikla Eva, sejí lidé vítr a sklízejí bouři. Když převládnou vášně jednoho druhu, vyvede to lidský život z rovnováhy a on klesne do hlubin těchto vášní až do doby, dokud se ve snaze znovu získat ztracenou rovnováhu nezačne topit v hlubinách vášní opačných. Dokud se však lidé nenaučí ovládat své vášně, nemůže být tato rovnováha nikdy nastolena. Musíte je hníst jako těsto. Dokud ho řádně nepromísíte s láskou, nebudete z nich moci napéct chléb svátého pochopení.“

     Chci ještě hledajícím naznačit, že rituál, obřad, talisman…..až kam a koho přivede? Snad k tomu, že bude více ovládán, že se nechá pohodlně svést, ztratit život. Lépe napsat, nevyužít ho k tomu, co by mělo být joho hlavním smyslem.

     Díky, pane Vendo, za Vaše objasnění eucharistie. Asi to „sedlo“ i těm, kteří by jinak proti Vašemu výkladu vystartovali.

     Zdar a sílu do všeho, co kdo k poznání sebe sama podniká.

 4. Vendo,

  ako hovoril šef Dr. Mráčka, keď hrdinov inkriminovaného filmu nachytal polonahých v kancli : No, zase Ty vaše srandičky. Ja vás rozesadím a bude vyblito, či nejak onak…

  Takže tak je to Vendo aj s Tvojím zasvetením do tajov náboženských. Srandičky, srandičky a keď Ťa dostihne Peklo, budeš zdesený, či bude zdesaná Tvoja Dušička zložená len a len z fotónov, ktorá sídli v ,,čičerburgovej suliete“.

  …To je ten orgán medzi črevami tam , nad genitáliumom a je v takej karbonátovej schránke…

  Všetci deklaratívny veriaci si ju môžu nahmatať nad pravým ,,vajcom“. Ženy budú od hmatkania oslobodené, lebo úpodľa učenia a CHOVANIA sa KC k nim, oni dušu nemajú…

  Vendo, uvedom si, že nie si ,,obrezaný“, teda si nezasvätený, a teda nechápeš a ani nemôžeš chápať zmysel ,,Prestarlého zákona“.. Sám si to tak viacmenej vo svojom článku konštatíroval…

  ….Uniká Ti teda ten povestný Duch Protožidov a stačilo by tak málo. Mohol si požiadať o ,,inováciu náboženstva svojeho“. Bol by si obetoval kúsoček, len kúsoček z peniszu svojeho a bol by si už čiastočne zasvätený…

  Tvoje slová by nabrali ,,vážnosť“ čiastočne osvetleného splnom Luny…

  To, že Ťa nejaký buzerant alebo aj pedofil ako niekoľkodňové nemluvňa a nechápača okolitého Sveta oblial ,,aqua vulgaris“, je nedostatočné k tomu ,aby si mohol širiť a dovysvetlovávať slová literárneho hrdinu. Myslým teraz na toho mutanta, toho Ježišťoka kalifornského…

  Nestačí samoštúdium, treba byť aj ten ,,zasvätený“. Ver mi, ináč to ,,nende“…

  Ale pozor, pozor………

  ….Nemôžeš moje slová ,,evanjelické“ brať osobne. Všetko, teda aj JA aj TY a všetci tu prítomní sme v zajatí ,,genus buldogus antivulgáris“ a podliehame zároveň zákonu ,,On nadľahčuje nás, mi nadľahčujeme Jeho …

  A to je niečo hroznejšie, ako opilecké vízie toho inkriminovaného Protožida Jána…

  1. Ano, pane Noho, o zasvěcení, jeho, pro mne nezpochybnitelném významu, jsem tady psal v mém minulém Slabikáři 3.. Kolik že bylo apoštolů? 12, tak myslím i 12 x jsem to zasvěcení zdůraznil.
   Novorozenec křtěný tak, jak je to vyobrazeno na obrázku, ještě neví. Ale zase jde o rituál – obřad.
   A jaká bývá pěkná hostina po křtinách, jídla, sladkostí, pití….., inu, sláva veliká.

   1. A tak lidé rituálně vytvářejí obřady, při nich mimo jiné křtí,
    následuje sláva veliká – …jídla, sladkostí, pití…

    stále berou bez požehnání ze stromu poznání,

    vůbec netuší, že bez požehnání
    je to dar – nedar,
    který je připraví o přítomnost,
    u pramene všeho,
    v Edenu.
    Jen jedno zůstává,
    a to touha navrátit se Domů.
    Mnozí na té cestě zpět nadále
    berou bez požehnání ze stromů poznání,
    ničí svévolně mnohé, i stromy,
    i když jeden každý z nich pak celku chybí,…
    „Sláva veliká,“ o dar celek připravit.

    A tak

    Jak ta pohádka vlastně začala a skončila?
    Princezna se narodila,
    byla maličká,
    na čele jí zazářila malá hvězdička.
    Jak rostla, leštila ji až se rozzářila.
    Nevěděla ovšem,
    že hvězdička, malá, nezbedná,
    kdysi strážci hvězdné brány utekla.
    Její lesk strážci napověděl,
    kde nyní nezbednice je.
    A tak přišel pro ni.
    A pak nelze jinak,
    než s ním okamžitě odejít.
    A přece, ona malá hvězdička ví,
    princeznička bez ní nepřežije.
    Rozhodla se tedy okamžitě,
    na oblohu princezničku s sebou vzít.
    A dnes večer, jestli cestou nezabloudí,
    už tam budou pro Vás všechny rozsvíceny.
    Někde ve znamení berana,
    a budou se rozhlížet, snad i vrtět,
    jestli zase nějaká malá nezbednice hvězdička
    dolů mezi lidi nepadá.

    Jen někdy,
    když slyší nářek lidský,
    dobrovolně sama sebe,
    hvězdička lidem daruje….

 5. @ – To smyslné „Ách jo“ je předzvěstí

  Čeho? Orgasmu? To je potřeba objasnit.

  1. To je povzdech nad tím, že jsou tu takový čuňata.

   1. ….která si vyberou z článku a odkazů jen to, co je nad myšlenkou k rituálům zaujalo, třeba o polykání semene stařešinů či masturbaci faraona nad vodami posvátného Nilu.
    Ja, ja,….

    1. proč se k tomu tedy pořád dokola, až rituálně, vracíte?

 6. ad.Považujete eucharistii za rituál či obřad ?

  Obřad je ritus,rituál.

  Eucharistie (řec. díkuvzdání) je jedna ze základních součástí křesťanského kultu, při kterém se připomíná Poslední večeře Ježíše Krista přijímáním vína a chleba a vzdávají se díky za spasení.[1]

  Pojmem eucharistie se také označuje tento chléb a víno proměněné v tělo a krev Kristovu.
  https://cs.wikipedia.org/wiki/Eucharistie

  obrad:
  1. ustálený, predpísaný, ustanovený postup pri istých úkonoch, ustálená, predpísaná vonkajšia forma nejakého úkonu (najmä náboženského, cirkevného, slávnostného ap.)
  2. cirk. predpis bohoslužobných úkonov, rítus:

  obřad-synonyma:• rituál• ceremoniál• slavnost• ceremonie

  Rituál (z latinského ritualis = obřadný), obřad, ceremonie, ceremoniál je způsob chování založený na tradičních, osvědčených, prověřených pravidlech, normách. Rituály bývají např. náboženské, společenské, individuální, čarodějné, firemní nebo organizační, jednoduché až velmi složité..

  Příklady obřadů či ceremonií jsou svatba, křest, mše, imatrikulace, promoce nebo pohřeb. (obřízka,pečení nekvašených chlebů,zapalování svíček na hrobech,vánoční rituály,atd.atd.)

  Z pohledu psychologie je nicméně rituálem každé jednání člověka, které vykazuje stereotypní opakování a je založené na předem daných pravidlech. V určité míře je takové chování obvyklé u každého jedince (například oblíbená ranní káva), v nadměrné míře však může být příznakem duševní poruchy (například obsedantně-kompulzivní). Rituály mají i zvířata.
  https://cs.wikipedia.org/wiki/Ritu%C3%A1l

  *poznámka:je to porucha naučené mysli

  Považovat vykonání nebo vykonávání rituálu Eucharistie někde v kostele,přijímání oplatku coby těla a vína coby krve a myslet si,že je to úkon,kterým nalňuje biblická slova:

  53Ježíš jim řekl: „Amen, amen, pravím vám, nebudete-li jíst tělo Syna člověka a pít jeho krev, nebudete mít v sobě život.
  54Kdo jí mé tělo a pije mou krev, má život věčný a já ho vzkřísím v poslední den.,

  a tím je to pro něj vybavenou záležitostí,tak tomu se říká nemoc ducha,obsese,
  obsedantně-kompulzivní porucha.
  Navíc vnucovat nebo učit této poruše bludných představ druhé,mnohdy násilným způsobem,je již silná závislost,ulpění na falešných představách,kterému dotyčný/í zcela podřizují své myšlení a tím i jednání.A to je to,co je zjevné všude kolem.

  Kategorie rituálu
  * symbol (metafora) pro „něco jiného“
  *ceremonie (etiketa): způsob chování
  —¨
  Příčina:
  Eucharistie je rituál a rituály jsou přímou cestou do pekel mysli,
  jestliže člověk přestal chápat,rozumět,lépe řečeno rozlišovat mezi podstatou duchovních textů“nekvašeným chlebem“
  a mezi „kvašenými chleby“,tedy ostatní literaturou.Přestal rozlišovat svou podstatu od iluze,Pravdu od Lží.


  Rituály,zvyky,tradice to vše vede k obsesi a následné závislosti,tedy ulpění.

  Obsese
  Na tento článek je přesměrováno heslo Posedlost. Další významy jsou uvedeny v článku Posedlost (rozcestník)*.

  Obsese (z lat. ob-sessio, posedlost) je v psychologii označení pro vtíravé (obsedantní) myšlenky, nápady, nebo nutkání k jednání. Může se objevit po celé řadě „spouštěcích podnětů“, např: při podání ruky s cizí osobou, po zamčení bytu apod. Obsedantní pocity (např. hudební obsese, kdy se stále vtírá určitá melodie) se projevují náhle a nezávisle na vůli postiženého, který se jim často nedokáže bránit.

  Kompulze zmírňuje nepříjemný pocit, který byl navozen obsesí. Při kompulzi jde o nutkavé chování (nebo myšlenkový pochod), které pod vlivem obsese člověk trpící OCD vykonává, i když si to často uvědomuje, že jde o nesmyslnou nebo nadměrnou činnost. Nepříjemné pocity nezmizí, dokud toto chování, tento rituál neuskuteční. Kompulzivní chování může být „nápravné“ (jako např. umývání) a ujišťující (jako kontrolování, ujišťování se u okolí apod.)
  Možné příčiny a léčba

  * Biochemická hypotéza:

  Příčina: porucha v regulaci serotoninu v mozku
  Léčba: antidepresiva SSRI, klomipramin (Anafranil)

  *Psychoanalýza, psychodynamika:

  Psychoanalytik nemůže obvykle sdělit jednotnou hypotézu o této nemoci, je výsledkem zažité minulosti pacienta. Obsese plní nějaký obranný úkol nebo se stala řešením přání.

  ————–

  *Posedlost může být:

  *posedlost – lidská vlastnost (druh obsese)
  *posedlost – v křesťanství stav někoho posedlého ďáblem či démonem, který lze odstranit exorcismem

  pozn.:
  exorcismus=>blud z nevědomosti,absolutní neznalosti sebe samého vpravdě,neznalosti způsobu komunikace mezi člověkem a Bohem.

  —————

  A že by církev do dnešních dní nerozeznala rozdíly mezi
  -biochemickou poruchou,
  -naučenou obranou
  a jejími vlastními výmysly,domněnkami,představami?
  Jak je vůbec možné,že se stále řeší exorcismus?V době,kdy mezi duchovními jsou
  vědci,fyzici,biologové,atomoví fyzici,neurologové atd.?

  Exorcismus (z řeckého ἐξορκισμός exorkismós vyhánění; též vymítání) je úkon, jenž má za cíl z lidí, zvířat či věcí, označených za posedlé, vyhnat ďábla nebo jiné zlé síly. Tento úkon je i v současnosti součástí obřadů mnoha náboženství.

  pozn.:
  Farizejové a zákoníci,saducejové jsou všichni ti na oko „vzdělaní“,ale přitom hluboce něvědomí NEJEN církevní hlupáci,kteří na jednu stranu hustí druhým hromadně, i za cenu násilí,do hlav vlastní představy a domněnky,aby pak na nich posléze vykonávali svoje praktiky nejen exorcismu.Důležité je přece věřit rituálům,provozovat modlářství ,lhát a vydělávat prachy a především své závislosti na moci.


  *Eucharistie je o něčem jiném a je každodenním chlebem nás všech,ať jsme si to vědomi nebo ne.

  *Křest je proces sebepoznání se vpravdě a žáden obsesivní rituál někde v kostele

  *Žáden rituál,zvyky nebo tradice člověku nezajistí důslednou samostatnost,ani
  jistotu v době zkoušek.

  *modlářství = rituály,zvyky a tradice

  *Život je klid duše a pohyb,tedy změna.Nikoliv “ hniloba v iluzích“.

  „ Hle, dal jsem vám moc šlapat po hadech a štírech a po veškeré síle nepřítele, takže vám v ničem neuškodí. “
  — L 10, 19 (Kral, ČEP)

  *šlapat(chůze)po hadech a štírech je podobný obraz jako „chůze po vodě“= mít vládu nad emocemi
  *had=symbol životní síly-sexuality a sexuálních vztahů,které mají vliv na myšlení člověka,které když člověk nedokáže rozlišovat vědomě,stává se jejich otrokem,
  místo aby se po nich naučil chodit bez odsuzování
  *štír= symbol negativní podvědomé obsahy mysli(naučená,vypěstovaná neuronová spojení->např.obsese-rituály,obřady,atd.)
  *síla nepřítele = spočívá jen v jeho nevědomosti a neznalosti sebe samého vpravdě;tzv.nepřítel neumí chodit po vodě ani po hadech a štírech;chovat k němu nenávist je zrovna taková hloupost jako nenávidět sám sebe;může nám být na cestě sebepoznání velkým pomocníkem a iluze síly nepřítele;je vlastně jeho vlastní slabostí-tedy i těch našich->proto miluj svého nepřítele jako sebe samého;
  mnohdy nám nastavuje zrcadlo,mnohdy vypráví svým způsobem,co jej potkalo,s čím se setkal,co jej ovlivnilo,co jej vedlo k různým činům,z čeho má strach,atd.
  Nechat se ovlivnit „nepřítelem“->člověk si nechává vnutit cizí názor a nená schopen vytvořit si vlastní;přeběhnout k „nepříteli“->neschopnost udržet si vlastní názor.

 7. Rituály, obřady – snad jen zázrakem mohou být pochopeny, procítěny. Jinak zůstávají pro příjemce jen prázdnými úkony, jichž si případně ani neváží.

  [0000] *, 23.4.2008 01:28
  Hvězdička se zamyslela.
  Co to bylo,
  proč sem vlastně vstoupila,
  proč zde ještě zůstává?
  Nejde jí to na rozum.
  Tolik lidí už zde není,
  ona stále zůstává,
  nemlčí.
  Žena mechem obrůstá,
  nohy v kořeny se mění,
  tělo brzy ve strom změní se,
  z vlasů větve stromu budou.
  Vánek jemný zavane,
  slzy, jež tiše kanou,
  odnese.
  Tichou píseň pro ni zazpívá,
  na rozloučenou,
  tak, jak jen on zpívat umí,
  tichou píseň jen,
  její srdce navždy rozzáří.

  [0000] xyxy , 23.4.2008 19:10
  ahoj puntíku
  http://youtube.com/watch?v=g9MuJhjsT7U
  http://youtube.com/watch?v=jgLFvrPufOU&feature=related
  http://youtube.com/watch?v=JdNQxHjKqOY

  [0000] *, 24.4.2008 00:39
  Jemnou hudbu z dáli
  hvězdička dnes zaslechla,
  ale Vánku, Tvá hudba to nebyla.
  Šťastna buď ženo stromová,
  ve ztišení přijde pocit úlevy a lásky.

  Na cestu se chystá hvězdička.
  Co se má stát, to jen tuší.
  Co se má stát, bude nádherné.

  Jen jedna ještě slza skanula,
  nad darovanou touto nádherou.
  Vše, co hvězdičku zde potkalo,
  v srdci s láskou jako krásu uchová.
  Snad občas říkanku tam,
  kam se vracívá,
  napíše.

  [0000] 0000, 29.4.2008 23:54
  Pouze srdce stromu živé zůstává.
  Jednou, snad, půjde bezdomovím poutník okolo.
  V stínu stromu pro znaveného
  listím, mechem jemně ustláno.
  Sen mu sedá za víčka,
  v něm celou pravdu
  o tom stromu zví.
  Ve snu mu strom své srdce otevře,
  jeho část mu daruje.
  Spánkem, snem posílen,
  pak poutník odejde.

  Stalo se,poutník odchází.
  Však ještě poprvé, zároveň i naposledy,
  strom ten s láskou objímá.
  Na památku lístek zelený,
  jemně jako motýl,
  vánkem k jeho nohám přilétá.
  Šťasten poutník odchází.
  Nevědomky v kůře stromu
  pár svých vlasů zanechá.

  [0000] Kolemjdoucí, 28.5.2008 14:38
  Hmm, hezký…

  [0000] *, 20.8.2008 12:27
  Bezdomovím tiše další poutník kráčí,
  za svým cílem neznámým,
  netuší, že cíl je cesta samotná.
  Hle, vidíš poutníče?
  Strom tě vítá ševelením listů jemných,
  jeho stín Tě před sluníčkem ochrání,
  mech, listí k odpočinku vybízí.
  Pojď, na chvíli sni svůj sen,
  pojď, jen na chvíli.
  O hvězdičkách dalekých,
  nechť je tvůj sen.
  Maják, měsíc v dáli svítí,
  snad i smečka vlčí vyje na cestu.

  [5207] *, 20.8.2008 12:31
  A tak kolemjdoucí tiše odchází,
  snad pochopil dar,
  který byl pro něj nachystán.
  Snad bude snáze žít.

  A když ne?

  Další poutník přichází

  Na památku lístek zelený,
  jemně jako motýl,
  vánkem k jeho nohám přilétá,
  Chvějícím se živým srdcem stromu
  lístek odeslán….

 8. matko, píšeš:

  ….A tak lidé rituálně vytvářejí obřady, při nich mimo jiné křtí,
  následuje sláva veliká – …jídla, sladkostí, pití…

  Najlepším dôkazom o existencii rituálov, ktoré človek musí dodržiavať , je napr ,, vyprázdňovacie desatoro“ . Je to rituál , ktorý sa vykonáva napr. po dobrom jedle, napr. aj pri krste ,ako si správne napísala..

  Aj tam platí základné pravidlo č.1 , do spodného prádla sa vysrať je zakázané , lebo by si smrdel ako ,,CAP“, či chodiaca toaleta…

  …Preto
  aby sa ,,TO“ nestalo, musíš si dať ako prvé ,dole kabát, potom prstom pravej ruky musíš stahnuť zips na ,,gaťoch“ a ľavou rukou musíš potiahnuť opasok a keď sa uvolní nasledujúce dierka na tom opasku, ten potiahneš a tak sa pripravý ,,gaťa“ na stiahnutie až po členky…

  Ak vtedy začneš hľadať,,záchodovú misu“, bude už neskoro a porušíš príkaz č.1.,

  Tú ,,odľahčovaciu misu“, musíš vyhľadať v dostatočnom predstihu….

  Ďalší postup je taký ľudský a tak známy, že tento vyprázdňovací rituál je už veľmy osobný a individuálny a je rozdiel, či to vykonáva deklaratívny veriaci, presvedčený veriaci, ateista, či neznaboh…

  Že v čom je ten podstatný rozdiel ??

  No to je predsa jasné. Deklaratívny veriaci a aj presvedčený veriaci je väčšinou nevzdelaný jedinec, psychicky nevyrovnaný a hľadajúci vždy niekoho, o koho sa môže oprieť. Najlepšie sa mu opiera o Nehmotné nebytosti, lebo tie čušia ,nič nevidia, dokonca ani nič nepočujú…

  ….Je jasné, že on sa po ,,vyprázdňovacom rituály“ veľmy hanbí, že aj on to musí zrobiť ako nejaký dušou neobdarený pes , teda sa len otrasie a hľadá aquu pastorális a keď ju nenájde, ide svojou cestou k svojmu Svetlu, Láske, Slovu a pod…

  Ateisti, neznabohovia si po ,,akte vyprázdňovania“ umyjú ruky v aque vulgaris a po utretí mokrých rúk do svojich gatí, pokračujú z bodu A do bodu C, cez bod B…

  Medzičlánky, ktoré vznikli evolúciou tohoto postupu sú zrejmé a je možné ich zverejniť bez opisu detailov…

  Ano, všetko je dnes založené na nepísaných rit-uáloch …

  1. Gilgamešova noho,
   …sláva veliká…
   – „Hlučná setkání uvolňují především lidské emoce a utlumují jemnější duchovní vazby duší. Následuje únava a brzy mizí pocit krásného prožitku…“
   – i proto, že při vyprazdňování pak člověk trpí a mnohdy po sobě musí prát.
   – umím prát, je-li to nutné. a že to nutné je. Aby se děti cítily dobře, bylo nutné je dobře umývat a také po nich prát. I po dospělých. Jo a i když dětinštím, plín mi zatím netřeba.
   – Teda ta vaše technika kolem těch gatí mi není nic platná, su poloviční levák a než bych vymyslela, co a jak, čeká mne praní.
   – mezičlánky – vynechejme tedy i to, jak jsem porodila své děti, snad se jen svěřím, že po klistýrku osprchována, abych nenahodila doktora…
   a duše dětí i má, to vše vydržela. :-)

   1. Matička klobúk dolu, moja duša vydržala len raz a trauma na dlho… čo už keď sa nerodí pomocou zipsu ? Dobre že plíny ani pampersky ešte nepotrebuješ, ja som tu nedávno odporučila aj proti inkotinencii cvičenie na spevnenie panvového dna – odporúča 99 zo 1OO lekárov ktorí cviky určite opísali z jógy a pohoršenie veľké vraj celkom mimo :-) Pod Vendovým článkom môže byť diskusia z každého rožku trošku, od cirkevných rituálov, cez stravovacie až po sexuálne… k cirkevným sa možno ešte vrátim. Zo stravovacích mám len kávičkový a posledné idú mimo mňa , tož tak :-)

    1. Díky Vám, „anonymná“. Rodila jsem 3 x, 2 x jsem byla na udržování,… co je rodit pomocí zipsu, netuším.
     Odkaz na cvičení proti inkontinenci by se mi hodil, každá prevence je dobrá.

     Ale jinak má duše věru dnes potřebuje pomoci, protože co se dnes v mé rodině děje, to je fakt síla. Snad doktoři pomohou, druhou záležitost řeší policajti, ke zranění tam nedošlo,… rozmezí 3 hodin… no, nezbývá, jen prosit o pomoc, ať to doktoři ve špitále zvládnou.

    2. ad.

     anonymná
     8.2.2017 (19:21)

     Dík, odkaz si uložím, autonehoda snachy je bez zranění, do jejího auta vrazil traktor, naštěstí nevezla děti a byla již za přechodem, jinak by to byl pro přecházející pěší, masakr, její auto odskočilo nejmíň 5 metrů. Takže tam je jen auto na odpis.
     No a to další – doktoři v našem okresním špitále umí, po operaci by to mělo být v pohodě, aspoň doktor mluvil klidně :-)

   1. fantazie, žádnej zip ani opasek. To bych stíhala dobíhat. Jen ty ponožky – to bych v běhu letu upadla…

 9. ad.
  Venda
  8.2.2017 (20:49)

  Dík, poslední konzultace s doktorem i synem vypadají dobře. Jen nechápu, proč se to zas až takto okolo mne hromadí,… no, budu klíčovat a snažit se nepadnout a všecko tu zvládnout…. :-)

  1. ad.: Jen nechápu, proč se to zas až takto okolo mne hromadí,…

   Matko, mluvíte jen v náznacích, tak nikdo pořádně neví, co se ve Vaší rodině děje. Jestli to nesouvisí s Vašim nedávným rozhodnutím…
   „Ledy se pohnuly“ a věci se začínají dávat do pořádku. Tak vydržte.

   1. Lojzo, i Vám děkuji, kdybych to brala podle té oné karmy, tak manželovi se vrátily zas jednou energie, které vysílá. A proto ta operace, jako varování. No, už se probudil a mělo by to být dobrý. Ale samozřejmě píši zlomek, co se okolo děje, těch marodů je nejen v nejbližší rodině daleko víc, ale vždycky se drží jeden zdravý jedinec, který přebírá na svá bedra co je potřeba zvládnout :-) Jo a začíná fungovat nabídka pomoci i od těch, kde by to člověk nečekal :-)
    Když je hůř, lidi přece jen dokáží pomoct :-)

  2. Matka tomu sa hovorí šťastie v nešťastí. Verím že zvládneš , padlá matka by len pridala deťom starosti, svojich majú dosť …

   1. Anonymný, přesně tak jsem to v noci vyhodnotila – máme štěstí v neštěstí, ale když jsem viděla fotku toho zmasakrovaného auta, děkovala jsem, že tam neseděli vnuci. Dnes by již nežili.
    No, díky, jdu, přece jen mne něco mezi nebem a zemí pomáhá, už „TO“ zas cítím :-)
    Kdybych tak byla Braco, pomohla bych více i ostatním :-)

 10. Taky přeji z celého srdce zdejší nenápadné diskutérce Matce, ať se u ní vše v dobré obrátí.
  Ač nic proč, co, kdy, jak…..se stalo neznám, ale dopadlo to prostě tak, jak to dopadnout mělo. Důkaz? No, že to tak dopadlo. Poučení – to si ti, kterých se to týká nejvíce určitě sami vyhodnotí. Materiální škoda je ale vždy nahraditelná, pokud je zájem.

  Život jde dál……… a přináší radosti, štěstí, ale i bolesti a zármutky.

  S Vendou nemáme žádný rituál, když sledujeme náš oblíbený biatlon. Dnes začíná mistrovství světa!! 14:40 budeme u TV – více informací zde:
  https://www.sport.cz/ostatni/biatlon/clanek/853113-sedmicka-nosi-stesti-veri-biatlonova-stafeta-pomoci-ma-i-nabuseny-bimbo.html#hp-sez

  A pověra, pozor, naši sportovci tam věří na šťastnou sedmičku, jako startovní číslo.

  Po článkem pana Hruštínce jsem zareagoval na Lojzu a Venda to nějak za sebe usměrnil. Chápu pana Lojzu i Vendu.

  Dnes jsem viděl veselý zvířecí rituál. Soused má jezevčíka. Šel ho venčit, dříve se musel obout a jezevčík? Točil se do kolečka, poštěkával a snažil se kousnout do ocasu. Prý to tak dělá vždy – radost a k ní, podle souseda, zaběhnutý rituál.

  Tak odpoledne napětí pro toho, koho to zajímá.

  Pěkný den všem.

  1. Vidíte a naše Peggy – fenka ohaře je jen zmatená, že tu nemá páníčka. I bez rituálu. No, jdu s ní pokecat…:-)

 11. Je dobré se naučit rozlišovat mezi ritusem,obsesí a algoritmem.

  1. Vskutku, rozlišovat správně, osvojit si to a ten princip doslova žít neustále, to je velký krok kupředu. V učení Sant Mat se to nazývá „vivék“.

 12. Syn je jméno.Jméno je název pro : „získáno při zkouškách“.
  To,co je získáno při zkouškách ,je to,co je skryto za jménem YHWH.

  16Šest věcí se YHWH protiví a sedmá je pro pro jeho duši bídou:

  17Povrchní oči, lživý jazyk, ruce, které prolévají nevinnou krev,
  18srdce, které kuje zlé plány, nohy, které rychle běží za zlem,
  19falešného svědka, který šíří lži, a toho, jenž zasévá sváry mezi bratry.

  1. ad. „16Šest věcí se YHWH protiví a sedmá je pro pro jeho duši bídou…“
   Jestliže se mi něco protiví, jsem kvůli tomu bídou, hodnou potrestání, či zatracení? Nebo to znamená, že jsem se konečně dostala na úroveň JHWH ?

 13. ad.: citát z gnosis9.net pro dnešní den: Když dvojí učiníte jedním, stanete se Syny člověka.

  Aneb když jang a jin učiníte jedním ….

   1. Vesmírny otec-jang sa spojí s vesmírnou matkou – jing , nastane vesmírny nesmírny orgazmus , na všetko na chvíľu zabudnú a bude po Kačinej svadbe.
    Howkg

    1. Lojzo samozrejme duchovný orgazmus ten je neporovnateľne lepší ako sex :-)

   1. máti ja len jednu, našťastie pred šoférovaním nepopíjame . Dobre že sa „pobozkali“ navzájom a nie s niekym nevinným …

 14. Matouš 5:23-24:

  „Proto když bys přinášel na oltář svůj dar a tam si vzpomněl, že tvůj bratr má něco proti tobě, nech svůj dar tam před oltářem a jdi se nejprve smířit se svým bratrem. Teprve potom přijď obětovat svůj dar.“

  překlad:
  „Proto,když chceš být samostatným a chceš se podělit o svou zkušenost,ale uvědomíš si,že sám sebe vpravdě ještě neznáš a sám nejednáš podle zkušenosti,o kterou se chceš podělit, nechtěj se silou mocí vzdát toho,čemu ještě důkladně nerozumíš a běž poznávat sám sebe vprabdě,dokud si neuvědoměníš (neuvidíš)sebe samého vpravdě.Teprve potom se přijdi podělit o svou zkušenost .“

 15. Pasáž: jan 13,16-20

  16Amen, amen, pravím vám, sluha není větší než jeho pán a posel není větší než ten, kdo ho poslal.
  17Když to víte, blaze vám, jestliže to také činíte.
  18Nemluvím o vás všech. Já vím, které jsem vyvolil. Ale má se naplnit slovo Písma: ‚Ten, který se mnou jí chléb, zvedl proti mně patu.‘
  19Říkám vám to již nyní předem, abyste potom, až se to stane, uvěřili, že já jsem to.
  20Amen, amen, pravím vám, kdo přijímá toho, koho pošlu, mne přijímá. A kdo přijímá mne, přijímá toho, který mě poslal.“

  překlad:
  překlad:
  16 Jistě,jistě,pravím vám k vašemu pochopení,nevědomí není větší než Vědomí a vyslanec zpráv z citové oblasti,
  není větší než ten,který ho poslal.
  17 Jestliže to víte,dobře pro vás ,pokud si toho jste plně vědomi.
  18 Nevyjadřuji se Slovem ke všem.Vím,koho jsem vpustil k sobě dovnitř.Ale má se naplnit slib Písma :“Ten ,který se Mnou poznává sám sebe vpravdě,pozvedl proti Mně Lásku bezpodmínečnou,Soucit.“
  19Říkám vám to již nyní předem, abyste potom, až se tak stane, uvěřili, že Já jsem to.
  20 Jistě,jistě pravím vám, kdo přijímá toho, koho mu pošlu, mne pouští k sobě. A kdo pouští k sobě mne,bere do svého vědomí toho, který se mnou pohnul(změnil mne).“
  ——
  JAN 10
  1
  „Amen, amen, pravím vám: Kdo nevchází do ovčince dveřmi, ale přelézá ohradu, je zloděj a lupič.
  2
  Kdo však vchází dveřmi, je pastýř ovcí.
  3
  Vrátný mu otvírá a ovce slyší jeho hlas. Volá své ovce jménem a vyvádí je.
  4
  Když je má všecky venku, kráčí před nimi a ovce jdou za ním, protože znají jeho hlas.
  5
  Za cizím však nepůjdou, ale utečou od něho, protože hlas cizích neznají.“

  překlad:
  1.Zajisté,pravím vám:Kdo nevchází na citovou rovinu bez vědomého poznání samého sebe vpravdě(což znamená sestup do sebe samého,do nevědomí,tedy neprobádaných oblastí vlastní psýché),ale obchází pudy a emoce,je zloděj cizích „šatů“,z touhy povýšit svou osobnost v očích druhých přesně o šaty“,které ukradl ,což je přetvářkou,maskou osobnosti falešného ega.

  2.Kdo umožňuje vstup do neprobádaných oblastí vlastní psýché je Vědomí.

  3.Strážce rozhraní mezi rovinami prožívání mu otvírá a Láska zná Jeho Slovo, Světlo a Zvuk.Přináší uvědomění si vlastní individuality,podstaty a Ono je řízenou myslí vyvádí ven z otroctví falešného ega(„Egypta“)

  4.Když se oprostí od nadvlády pudů a emocí nad vlastní myslí,pudy a emoce kráčí za ním,protože jsou si vědomy vědomé mysli s láskou,které jsou podřízeny.

  5.Nebudou poslouchat,ani nepůjdou za řídící myslí někoho jiného,od nepřipravených řídit vlastní emoce a pudy utečou zpět do nevědomí,protože nikdo jiný jim cestu neukáže,než jejich vlastní řídící mysl.

  ->Pro člověka je Bůh centrální inteligencí,nakolik lidské tělo je jím stvořeno a jím samým tvořeno->něco stvořené je umělé->umělá inteligence.

  PS:“Zatracení chudí srdcem,jako vaše království nebe.“

  Zatracení(ztraceni) chudí srdcem ->protože oni vyrábí hranice(mapují) vědomí,
  diktují hranice a úrovně působnosti Vědomí, vytváří falešné konstrukty,
  obrazy,představy,domněnky,atd.

  Chudoba srdce je zlo,tzn.chudoba ducha je zlo,ale také chudoba soucitu je zlo.

  Otcova slova:
  Zlo dělá zlo,
  zlo umí ublížit,
  no opravdu umí ublížit srdce a
  sebelítost je největší zlo.

 16. Rituály, obřady…

  Místo umožnění lidem vstoupit do špinavé řeky Gangy k očistě od lejn (plovoucí popel a další odpadky v řece nevadí), došlo k jinému činu:

  „Diskuse byla ukončena.“

  Je to obřad, či pouhé pokrytectví, stejné, k jakému dochází i mimo gnosis? Ovšem ve jménu jediné správné etiky….

  Lidé se kultivují různě.
  A scarabeus zná lejno zužitkovat, dokonce se stal posvátným, broučínek, a to i bez světýlka, či lampičky, jen s tou nevábnou, leč užitečnou kuličkou….

  Komu blahopřát? Cenzura nic neřeší.

   1. Inu, nejspíš jsme svými slovy a žvaněním překročili jakousi pomyslnou hranici.
    Jde jen o to, že nejen naše žvanění může omezovat druhého, ale i nepochopení, že náš stupínek je velmi důležitým stupínkem a ten, kdo se považuje za duchovní bytost, jí ve skutečnosti být vůbec nemusí, případně je na stejném stupínku, jako my ostatní a …. tak mne napadlo – v tom případě je zbytečné kopat, když poklady v lidech lze velmi jemně a šetrně vymývat a lejna, i ta vlastní, ve špinavé Ganze omýt a na oplátku nabrat špínu toho toku. Nebo už tam mají čističku? No, doufejme, doufejme. Pak nás rituálek lehce nánosů zbaví a nové nezchytáme.

    1. Matko,
     jste tu již nějaký čas a víte, že se to stalo již vícekráte, když autor uzavřel / a nebo vůbec neotevřel / diskuzi pod svým článkem. Jistě k tomu měl či má své důvody.

     Každý zde diskutující se může přihlásit svými články jako autor /i nový/ a pozvat tak zdejší návštěvníky k nové diskuzi. Témat je tu dost. Vy jste nyní přistoupila na téma rituál omývání v Ganze. Ano, to kvituji s povděkem, patří to sem a ostatní se mohou připojit.

     Nikomu, jen namátkou vyjmenuji; Vy, Lojza, Anonym co používá často zavináč, Pardal, Jaromír, Gilgamešova Noha….., není bráněno, aby diskuzi k vlastnostem kravského lejna přenes pod jiný článek. Třeba ten autor Pardal, který se k tomu i vědecky vyjadřoval, by mohl, kdyby chtěl, překopírovat i v časové posloupnosti příslušné příspěvky. A pak byste mohli pracovat s těmito informacemi dále, rozšiřovat je.

     Poslední moje poznámka – v případě, když jsem diskuzi uzavřel, a mám na to právo, nejde o cenzuru. Cenzura je něco jiného, to Vy jistě víte.

     pěkný den.
     Václav Žáček

    2. Vendo,
     1. píši se po té, co se mi po zneužití ekluje používat můj nick “ * “ s malým m, tedy matka. Tož je mé svaté právo, vyvodit ze špatného používání mého nicku, … co vlastně? Zakázat Vám jeho poskvrňování a dalším zneužívání nicku ? Jo aha, nemám právo. Je to pokrytectví? Nebo se mám jít soudit a nicky si patentovat? Nebo si jen myslet své? To je totiž nejúčinnější a úplně to stačí.
     2. …jste tu již nějaký čas a víte…. nevím, mám záhal vědomí. Je to daleko, daleko pohodlnější, myslet si své, než mít sloní paměť. Tak se mi onen záhal velmi hodí. Takže odvolávat se na to, že vím, je kontraproduktivní.
     Ovšem – pokud si komentující diskutují třeba i po svém, je skutečně vůči ním solidní a etické, využít svého jedině správného a pohodlného práva, diskusi uzavřít? Ono někdy využitím práva, přesně dle litery zákona, může být člověk dotlačen až k sebevraždě třeba….Ovšem když je někdo vinen, ať se třeba zabije, že ano…. To je to nejduchovnější, co se s ním i tím dá dělat.
     3….Každý zde diskutující se může přihlásit svými články jako autor…
     No to teda nemůže:
     – Ne každý zvládne techniku přihlášení
     – a např. můj domovský blog je jinde
     – někteří, ač by to zvládli a byly by průměrnými blogery, mohou raději zůstat geniálními diskutéry. Naše volba. Nemusíme se stát veleváženými blogery.
     4. …Banga… – tak je tam již čistička, nebo není? Omývat lejna v lejnech je k ničemu.
     Duše se dá omýt i bez Gangy.
     5. přenést diskusi? Uzavřením diskuse nás k tomu nutíte. Chápu. Vaše svoboda a rozhodnutí je nade vše, Vaše svaté právo… Tím ovšem čtenáře svých článků nezískáte.
     A tak se mi kdysi stalo, že kdysi bylo takovým rozhodnutím, bez mého svolení, zveřejněno mé občanské jméno i internetové adresy, jindy je zas takovým svobodným rozhodnutím, používán můj nick, stejně jako záchodek na lejna….

     6. …mám na to právo, ….
     Ano. Naučil jste se to velmi dobře.
     O Palachovi byla kdysi diskuse též oprávněně zrušena, stejně jako nedávno o Janotovi.
     Blahopřeji.

     7. Hlavně že v zdravém těle zdravý duch.
     Chyba.
     Někdy tělo ducha odežene.
     A tak můj rozum zůstává stát.
     Vida, centrifuga se zastavila…?
     Taky dobrej rituálek.

    3. oprava kouzla nechtěnýho:
     4. …Banga… správně patří Ganga. Banga maže články na iDnes, přesně dle SVÉ etiky a práva jedině správného.

    4. A ještě něco – doma mi veřejně několikrát před celou rodinou bylo řečeno: „Ty mlč“.

     Takže zkoušejte si to každý doma, co to s Vámi udělá, až Vám to někdo řekne…

     Pohrdám některými tzv. etickými činy, to je třeba říci.

    5. Matko, omlouvám se a od nyní, pokud Vás budu oslovovat, budete pro mne matka.

     ad 2/….když nevíte, tak nevíte. S tím nic nenadělám. Pod mými staršími články, které opět mají již diskuzi, se mnou diskutujete od 13.3.2014 (13:12). To by mohl být důvod, že již něco o naší diskuzi snad i víte. To, že máte záhal vědomí? Bohužel, to je Váš problém, bohužel nevím, jak Vám pomoci.

     ad 2/ „Ovšem – pokud si komentující diskutují třeba i po svém, je skutečně vůči ním solidní a etické, využít svého jedině správného a pohodlného práva, diskusi uzavřít?

     Matko, nedávno jsem byl na diskuzi s věhlasným psychologem. Diskuze byla moderována a v jednom momentu se někdo z publika dopustil „úletu“. Psycholog však velmi stručně odpověděl, ale dodal, že je to mimo téma jeho předchozí přednášky. A obecenstvo tomu zatleskalo. Někteří lidé totiž mají silné ego a chtějí být vidět, slyšet, prosadit se, i když to není v zájmu – tady obecenstva a toho psychologa.
     Matko, jestli si myslíte, že do tématu mého článku „Adam a Eva….“ patří diskuze o kravském lejnu, o radioaktivitě, o možnosti stínění jaderných reaktorů, tak já si to nemyslím. Pokud Váš záhal vědomí není velký, mohla byste diskuzi k tématu kravské lejno přenést do jiné části, kde by se ostatní vyřádili :
     Základ je zde : http://forum.gnosis9.net/

     Konkrétně třeba sem:
     http://forum.gnosis9.net/viewforum.php?f=9&sid=327fb40d4b42f3be18f10e2d5c7c5df2

     Jinak jsem využil toho, že autor „může“ diskuzi uzavřít; ustanovil to pan Kukliš, provozovatel – viz:
     http://hledani.gnosis.cz/vyzva-autorum/ A není to žádný zákon. Jen přijetí zdejšího pravidla.

     ad. 3/ No to teda nemůže:
     – Ne každý zvládne techniku přihlášení

     No, podívejte se, matko, na to, co admin po autorech od roku 2004 chce. Myslím, že by to mohl zvládnou každý. Jaký na to máte názor?

     Geniální diskutéři, to by chtělo od Vás konkretizovat. Co např. charakterizuje, podle Vás, geniálního diskutéra?

     ad 5/ Matko, já nepíši proto, abych získal čtenáře mých příspěvků. A ani ten počet nejde nijak rozpoznat. Cituji z „Výzvy autorům“: „Jste-li autorem nebo autorkou zajímavého textu a chcete jeho prostřednictvím oslovit komunitu čtenářů, můžete jej v Magazínu Gnosis publikovat.“ No a to já jsem chtěl, i když si nemyslím, že sem přináším vždy zajímavé články. O tom to není.

     Mé občanské jméno,pod kterým zde píšu, dokonce mou politickou příslušnost a informaci o mých koníčcích tu kdysi uvedl nick Honza. S tím, když se představím celým jménem, riskuji, že si mne někdo vyhledá – pokud tedy je o mně něco k vygooglování. Na matku /jako Vás/ nebo na jiný anonymní nick toho moc nenajdete. Je fakt, že jméno mám, že existuji a pokud píši slušně tak nemám důvod se obávat, že si mne někdo „najde“. Dokonce jsem v loňském roce zdejším diskutujícím navrhl, že se můžeme někde sejít, i třeba s panem provozovatelem. Bez efektu. Anonymové jsou prostě anonymové a mohou si psát, co chtějí. Nedej Bože, aby se s někým potkali osobně a potřásli si třeba rukou.

     ad.6/ Skutečně na to mám určité právo, to uzavření diskuze. je formulováno tím, že „autoři mohou“. Získal jsem ho tím, že jsem akceptoval to přihlášení se zde jako autor.
     Cituji z tzv. „Výzvy autorům“:

     „Diskuse pod články není redigována, autoři však mohou e-mailem požádat o odstranění komentářů obsahujících spam, vulgarity apod. Na výzvu autorů je možné diskusi pod konkrétním článkem zablokovat nebo po určité době uzavřít.“

     A věřte, že jsem tu výzvu panu provozovateli poslal na jeho mailovou adresu a tady o tom informoval. A jak vidíte, on tu diskuzi uzavřel. A víte proč? Odpověď si možná najdete sama.

     A jak píšete v závěru – „A tak můj rozum zůstává stát“. Připomenu jen, že navíc máte ještě ten Vámi zmíněný záhal vědomí. A to je podle mne, laika, špatná kombinace.

     Pěkný den, matko.
     Václav Žáček

    6. ad.: Dokonce jsem v loňském roce zdejším diskutujícím navrhl, že se můžeme někde sejít,

     Vendo,
     a k čemu by bylo takové setkání. Jet někam 300 km, abychom zjistili, že se na ničem neshodneme. Internet a internetové diskuse jsou na „objasňování“ úplně ideální. A ještě ušetříme čas a životní prostředí, když neprojedeme žádný benzín.

    7. Lojzo, díky, to bude ten pravý důvod.
     Jako že zamezit styku lidí, obzvláště k tomu vychovávat naše děti a vnuky a jen komunikovat přes skype a mobily, popř. tu zdejší diskuzi? Inu, i tak to jde.

     Za sebe. Rád se podívám lidem do očí. Rád vidím, jaký mají úsměv. To také o člověku něco napovídá.

 17. K článku : Adam a Eva… Slabikář duchovního života (4.)
  ad.Pro objasnění zmíním v krátkosti známý a velmi důležitý biblický příběh z 1. kapitoly Starého Zákona, knihy Genesis, příběh Adama a Evy, který je samotným prvopočátkem cesty duše. Významnou roli v něm zastává záporná postava, chceme-li Negativní síla, biblický Had či Satan. Tento svůdce přemluví pramáti Evu k ochutnání Bohem zakázaného ovoce poznání a ta pak k tomu svede i druhou část populace, Adama!
  —————-
  Jenže Adam,Eva,žebro,jablko,atd.-o tom v Genesis není ani zmínky!
  KOMPLETNĚ SAMÉ LŽI pro špatný překlad.Někdo jen chtěl,aby to tak lidi četli.A oni tomu ještě i věří.Jsou tomu tak naučeni.Takže každý článek,každá kniha,každičký komentář, názor na tzv.Adama a Evu,je vlastně jen prázdné mlácení přežvýkané slámy-o ničem,tzv.rozumování rozumem.

  Kdyby lidi znali skutečný obsah knih Starého Zákona,zcela jasně by uviděli MANIPULAČNÍ LŽI,tedy PLEVEL toho,kterému říkají Nový.Žádný nový zákon,žádná nová smlouva,jen Nová zkušenost.
  Zkušenosti se v duchovním jazyce říká syn.A jestliže je božím synem,pak je zkušeností Os.

  To znamená,že i květnatá slova : Adam je rozdvojen na Adama-muže a Adama-ženu.“,jsou o ničem.

  A o ničem jsou i všechny komentáře,jako i životy lidí,kteří naletěli manipulacím církví.Nový zákon je slátanina,postavena především
  na květnaté manipulaci zrnek pravdy a LŽÍ.
  V tzv. Novém zákoně byla oživena personifikace zkušenosti .Je tam
  krásně zřetelně vidět neznalost a nechápání Starého Zákona samotnými manipulátory.

  Na Adamovi a Evě,na Lži ,ujeli manipulátoři např.i zde:
  9Rovněž ženy ať se oblékají slušně a zdobí se prostě a střízlivě, ne účesy a zlatem, perlami nebo drahými šaty,
  10nýbrž dobrými skutky, jak se sluší na ženy, které se rozhodly pro zbožný život.
  11Žena ať přijímá poučení mlčky s veškerou podřízeností.
  12Učit ženě nedovoluji. Žena nemá mít moc nad mužem, nýbrž má se nechat vést.
  13Vždyť první byl stvořen Adam a pak Eva.
  14A nebyl to také Adam, kdo byl oklamán, ale žena byla oklamána a dopustila se přestoupení.
  15Spasena bude jako matka, jestliže setrvá ve víře, lásce, svatosti a střízlivosti.

  Důsledky jsou katastrofální především pro mužskou část populace,která
  si tak odřízla cestu domů do svého nitra činí pravý opak.To samé se týká i žen.Zůstávají tak společně v otroctví pudů,emocí a závislostí rozdvojeného ducha,tedy mysli.Mají srdce zlomené,aniž by to jen tušili.
  —–
  12 synů Jákoba jsou personifikace jeho 12 zkušeností,o čemž svědčí i jejich
  12závětí.12 apoštolů je napodobňuje ,o čemž svědčí jejich“mučednická“ smrt.
  Smrt je v Bibli proměnou,změnou myšlení.
  Názvy:muž,žena,dítě,atd. jsou personifikacemi.Z nepochopení došlo
  k rozdělení ducha u lidí/žen i mužů/ tedy v jejich mysli,a tím i konání.
  —–
  Zákoníci přichystali léčku,do které sami spadli a se sebou strhli i slepé,
  kterým násilně slepost způsobili.Zákoníci a farizejové si sami vypíchli oko,
  Boží oko,vidoucí oko.Stali se jednookými.Jednooký slepých král.Zůstali
  slepí,hluší a nevědomí pro svou nenasytnost.

  Nový Zákon je „pole neorané“,v den sklizně se plevel ukáže každému,kdo
  své zbraně promění na pluh a začne konečně orat své vlastní nevědomí.

  ————-
  Bg 8.16

  ā-brahma-bhuvanāl lokāḥ
  punar āvartino ‚rjuna
  mām upetya tu kaunteya
  punar janma na vidyate

  Sluce přehrada Vesmírné Duše říká světec/asketa/,
  mocné srdce Vesmírná Duše rodí v nitru,
  naplňující jej paprskem vnímání rovnající se
  ve všech částech všemocnému Univerzálnímu Vědomí.
  ———-

  brahmaṇā saha te sarve
  samprāpte pratisañcare
  parasyānte kṛtātmānaḥ
  praviśanti paraṁ padam

  Poznání/vědění/ není cestou dozoru/dohledu/
  kdo jsou ostatní nebo co jedí z mého;
  cestou je k Zvuku/Hudbě,Slovu/ příležitost přivinout se,
  tou oblastí jest síla fontány Soucitu/Lásky bezpodmínečné/.

  1. Hvězdičko
   máte svérázný výklad tohoto verše :
   Bg 8.16

   ā-brahma-bhuvanāl lokāḥ
   punar āvartino ‚rjuna
   mām upetya tu kaunteya
   punar janma na vidyate
   Překlad slovo od slova:
   ā-brahma-bhuvanāt — až po Brahmaloku; lokāḥ — planetární soustavy; punaḥ — znovu; āvartinaḥ — vracející se; arjuna — ó Arjuno; mām — Mě; upetya — po docílení; tu — ale; kaunteya — ó synu Kuntī; punaḥ janma — opětovné zrození; na — nikdy; vidyate — nastane.
   Překlad:
   Všechny planety v hmotném světě, od té nejvýše až po tu nejníže ležící, jsou místy utrpení, kde dochází k opakovanému rození a umírání. Ó synu Kuntī, avšak ten, kdo dosáhne Mého sídla, se již nikdy znovu nerodí.

   1. ad.máte svérázný výklad tohoto verše
    ————–
    To není výklad,ale doslovný překlad.Výklad je o hlubším vhledu.

    To,co jste zde uvedl vy,není překlad,nýbrž manipulace tzv.duchovních mistrů-lží.
    Důsledky jsou fatální.Jeden z nich zde připomenul Pardal.
    S Biblí nebo Koránem je to však podobné.Důsledky taktéž tragické pro všechny lháře
    a všechny,kdo jim bez vlastní práce na lži naletěli.

    1. Aha,
     takže jste asi jediná na světě, která umí překládat sanskrt(po svém)

    2. Je jich daleko víc – překladatelů, vykladačů, atd. A všichni mají pravdu, ať již ji mají nebo ne. Je to úžasný svět lidí, kteří si sami vystačí. Jen kdyby se někteří nesnažili obracet ostatní na svoji víru či neviru nebo co. Tolerance – cizí slovo…

Diskuse byla ukončena.

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2022

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Tento web používá jen nezbytně nutná cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení.

Odkazy:

Slunovrat Agentura BYTÍ Záhady-Zdraví.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference