mapa stránek || vyhledávání

Role žen…

Dříve, před tisíci lety, byla tato role pochopitelně jiná. Tzv. domácí krb, tedy oheň, výchova a starost o děti, vaření, ošetřování muže, bojovníka, co zajišťoval jídlo a tím i celé přežívání rodu. Uplynulo však pár století a v dnešní moderní době ženy potřebují budovat i svoji kariéru a muži, pokud do jejich vzorce, kupříkladu podnikání, nepatří, jsou pro ně trochu na vedlejší koleji. Samozřejmě že ne všechny jsou takové, to bychom již byli v demografickém vývoji zcela „na dně“. Nakonec ale připomenu, že je to i karma každého člověka, a ta určuje, jaké místo ten který člověk v životě zaujme a jaké peripetie ho potkají i ve vztazích muž – žena.

Bernardino Luini (1475-1532) – Madona s dítětem a sv. Kateřinou a Barborou.

Když někdo řekne, vyjmenuj pár příkladů duality, je žena – muž, či ženský – mužský princip, mezi prvními, které mě napadnou. Ženy v životě mužů hrají důležitou roli a samozřejmě že to platí i naopak. Kvůli ženám se válčilo, ženy byly předmětem různých loupeží; od těch časů primitivního kmenového uspořádání, ale až i k dnešku. Muži chtěli často ženy ovládat jako tzv. páni tvorstva, ale často se jim to nejen že nepodařilo, ale bylo tomu mnohokráte i přesně naopak. Ale nejde přece o žádný souboj mezi muži a ženami, i když se to tak může někomu jevit. Žena je /měla by být/ pro muže inspirací, žena je „hnacím motorem“, je pro něj zrcadlem. Muž je přece potěšen a je to náplní jeho života, když jeho žena je s ním a s tím, co pro ni dělá, spokojená a když on vytváří životní podmínky, které jí, a pak i celé rodině, prospívají pro radostný a smysluplný společný život. Harmonický vztah muže a ženy prospívá i celé společnosti. Nevím, jestli to dnes ještě platí, tedy na kolik procent to platí, že rodina je základ státu. Klišé to jistě není.

Dostala se mi do rukou kniha, která má v podtitulu název „Co bible neříká“. Podle rozprav Edgara Cayceho ji napsala Anna Read. /Dále budu používat pro tohoto proroka zkratku E.C./ Pro mne byla zajímavá v tom, že jsem se v ní dočetl o ženách, které byly kolem Ježíše a které hrály i pro jeho vývoj značnou roli. Bylo zcela logické, že lidé, kteří chtěli od E.C. něco vědět a využít tak jeho vzácný dar, se často ptali i na život Ježíše Krista. A on své výklady o něm začínal půvabnou úvodní větou: „Ve dnech, kdy Mistr chodil po zemi…“

Z knihy stručný citát:

„On, náš Pán, byl první mezi prvními na zemi jako Adam (jedná se o první Ježíšovu reinkarnaci na zemi – pozn.překladatele), aby pomohl těm, kteří chybovali v duchovních věcech; a pouze skrze řadu reinkarnací byli schopni rozeznat dobro od zla.“

A již k ženám. V knize začíná pohled k esejským. Farizejové je nazývali rebely. A proč? Oni učili tajemství člověka a o jeho vztahu k silám, jež se mohou projevit zevnitř i zvnějšku. Jméno „esej“ vysvětluje E.C jako očekávání. Očekávali narození Syna božího. A tak se v knize dostávám k vybraným dvanácti pannám a jedna z nich měla přivést na svět tohoto Mesiáše. Byla mezi nimi v té době i čtyřletá Maria, dcera Anny. A první dvě ženy jsou tak „na světě“. Maria, Boží matka, ale toto označení vzniklo až mnohem později. A vlastně Ježíš musel po svém narození poznat i babičku Annu. Dvacet čtyři roků před Mistrovým narozením přišla na svět Judita, žena, kterou musel Ježíš také poznat. Měla mimořádné schopnosti a oproti zvyklostem se Judita stala vůdkyní esejské komunity. Judita je označována jako žena záhadná; pro ilustraci, měla schopnost předvídat budoucnost.

Pak tu byla podle E.C. žena z Východu, Sarafa, která ve svých mystických vhledech došla k tomu, že ve Svaté zemi dojde ke změně, k významné události. I proto se přestěhovala a usadila u esejských na Karmelu. Další ženou, která se pohybovala kolem Ježíše, byla matka Jana Křtitele. Ten se narodil Alžbětě, esejce, sestřenici Marie. Ovšem že byla značně starší než Ježíšova matka.

Malá odbočka – prorok E.C. viděl narození Ježíše dne šestého ledna. Byla zima a esejští, kteří Josefa a Marii doprovázeli, našli místo, kde se Syn Boží má narodit. Byla u toho i dcera hostinského, který odmítl Josefa a Marii ubytovat, jako další žena, která se kolem něj později pohybovala. Jmenovala se Sarafa, a ta podle E.C. plakala nad hvězdou, jež se objevila před narozením Mistra. Sarafa byla jen o rok mladší než Maria a byla první ženou, která si novorozeně pochovala. Další ženou byla Mariina přítelkyně Josie. Ta doprovázela Josefa a Marii do Egypta a nebyl to jen doprovod, ale plná starostlivost a péče o děťátko a mladou matku. Po návratu z Egypta do Kafarnaum byl Ježíš vyučován esejským Bratrstvem, jehož vedoucí byla již zmíněná Judita. Výše uvedená Josie měla Ježíše hlídat, ale ten se ztratil do chrámu, kde ho později našli. Tenkrát tam Ježíš řekl učeným: „Nevíte snad, že se musím starat především o záležitosti mého Otce?“ … Těmto slovům porozuměla Josie, a také Sarafa, které byly v chrámu přítomny. Sarafa byla hezká žena, ale byla první, kdo zasvětil svoji mysl, tělo a duši Ježíši.

E.C. krátce popisuje studia Ježíše v zemích Východu, o výuce v Indii, o Persii a co tam Ježíš přijal a také o Egyptě. Jan Křtitel byl zpočátku s Ježíšem, ale když byl Ježíš v Indii, odešel Jan z Persie ve věku sedmnácti let do Egypta. Tam se pak potkali ve starobylém městě Heliopos, kde později oba složili kněžské zkoušky.

E.C. mluví ve svých rozpravách o Rút, další významné ženě. Ta byla sestrou Ježíše. Narodila se poté, když Ježíš odešel na studie, a to až po prvním sourozenci, po bratru Jakubovi. Rút slyšela pojetí Ježíšova kázání v synagoze, jeho první proroctví Iziášovo a Jeremiášovo. Rút byla bratrovým výkladem nadšena a její úcta k němu se ještě prohloubila. Rút se přátelila i s Josií, která po smrti Josefa již zůstala s matkou Marií. Rút se v těch časech seznámila s římských úředníkem Filoasem a ten se časem stal jedním s nejvýznamnějších následníků Ježíše. Rút měla s Filoasem pěkný vztah, který prohlubovala náklonnost obou k Ježíšovi. Ale matka Maria po ní chtěla, aby vztah ukončila. Ta však neposlechla, protože i přes to, že Říman mohl být nenáviděn jako člen národa okupantů, dokazoval svůj vztah k učení Pána a byl i esejskými přijat.

Pak přichází na scénu farizej Nikodém a také jeho žena, původem esejka Marta. Značnou roli sehrály ženy ze Samaří /hovor Ježíše u studny/. Byly to Jodie a její sestry Selma a Josie. To, co ji Ježíš řekl, se dostalo do jejich rodin a takto začalo kázání pro lid jako dobré zprávy pod horou Seir. Velmi zajímavou je kapitola z této knihy, kde je popisováno zázračné léčení, jeho principy. Ježíš tak konal dle E.C. v principu a skrze vědomí – „Já a můj Otec jsme jedno“.

Mé krátké povídání o roli žen „ve dnech, kdy Mistr chodil po zemi“ zakončím tím, že zázraky, které konal Ježíš, vzkříšení mrtvých, se zúčastnily mnohé ženy, příbuzné již jmenovaných lidí z té doby. Pro mě osobně je to vše podkladem mé představy, že Ježíš se lidem nevyhýbal, byl s nimi a mnoho žen hrálo v jeho životě významnou roli.
 

/pokračování/
 

Václav Žáček /Venda/
 

P.S. Ještě si dovolím dokreslit moje pocity k ženám ukázkou – překopírování z jednoho mého více jak pět let starého článku:

„Myslím si, že správná náboženská odpověď na otázku o lásce mezi mužem a ženou může být pouze jedna: tato láska je požehnaná, překrásná a svatá do té míry, pokud jde o lásku tvořivou.

Co mám tím na mysli?

Mám tím na mysli, že nejrozšířenějším druhem tvůrčí lásky v našem eónu je rození a výchova dětí, což však vůbec není jediný druh tvůrčí lásky a láskyplné tvorby. Společná práce v jakékoli oblasti kultury, vzájemná výchova nejlepších stránek osobnosti, vzájemné sebezdokonalování, vzájemná inspirace k náboženské, umělecké a vůbec libovolné tvořivé práci, a nakonec i obyčejné štěstí mladé, svěží, vášnivé lásky, které oba dva obohacuje, posiluje a pozvedá – to vše je božská tvůrčí součinnost, neboť vede k prosvětlování a umocňování jejich osobností, k rozšíření světového oceánu radosti a lásky. Paprsky nádherné lásky mezi mužem a ženou se pozvedají a upevňují nejvyšší světy, které jsem v jedné z předchozích kapitol charakterizoval jako Vlny Světového Ženství. Dokonce i v tom případě, kdy oba zamilovaní zaměřují svou společnou práci chybným směrem, kdy má jejich práce společensky škodlivý smysl, si odsouzení zasluhuje pouze zaměření této práce; naopak impuls společné tvorby, kterým je tato láska poznamenána, duch spojenectví a přátelství, jímž je proniknuta, jsou požehnány shora.“ /citace od ruského autora D.Andrejeva/

 

Poslední články autora:


hodnocení: 5
hlasů: 3
Print Friendly, PDF & Email

34 komentářů

 1. Pane Vendo, díky, za téma k zamyšlení. Mladý muž, Ježíš, který jistě musel cestovat a setkávat se mnoha lidmi, musel potkat ve svém věku před tím, než na něj sestoupil Duch svatý, i mnoho žen. Nemyslím to nijak ve zlém, že by ženy „honil“, jak se děje některým dnešním populárním osobám i v oblasti tzv. duchovna. Nedávno např. ten muž z naší republiky, který důvěřivost žen zneužíval a mnoho „přinutil“ i k pohlavnímu styku.
  Jsem zvědav, jestli se v pokračování dostanete k Máří Magdaléně. Ta zřejmě hrála v životě již Ježíše Krista značnou roli.

  Pěkný den všem.
  Luboš

 2. Zase o jedno nové náboženství s karmou a reinkarnací víc. Škoda každé reinkarnace, která padne vedle.
  Článek:
  „náš Pán, byl první mezi prvními na zemi jako Adam (jedná se o první Ježíšovu reinkarnaci na zemi – pozn.překladatele), “
  Komentář : Adam jako první reinkarnace Krista, to v Bibli opravdu není. Copak asi Kristus kdysi provedl, když se musel znova reinkarnovat a odžít svůj karmický dluh? Očekával bych, že bude směřovat rovnou do nirvány.
  článek:
  „matka Jana Křtitele. Ten se narodil Alžbětě, esejce, sestřenici Marie.“
  Komentář : ( kněží) esejci byli muži a odmítali sex. Viz.
  https://cs.wikipedia.org/wiki/Esejci
  Tam se píše :“Ze starověkých autorů se o esejcích zmiňuje Plinius starší, který mluví o skupině „bez žen a veškeré sexuální lásky, bez peněz, jen ve společnosti palem.“[3] Filón Alexandrijský, řecký Žid, viděl esejskou komunitu v širších souvislostech, a tak zmiňuje navíc i počet esejců – 4000 mužů, kteří „žijí v řadě judských měst a také v mnoha vesnicích a osadách.“[4] O stejném počtu se zmiňuje i Josephus Flavius,..
  Objevují se tedy domněnky, že v celibátu žila pouze kněžská elita nebo že esejci zůstávali v Kumránu a Jeruzalémě jen po nějakou dobu a pak se vraceli do „táborů“ po celé zemi ke svým ženám. Každopádně mimo tato dvě svatá místa žili esejci v manželství.[16]“
  Komentář : nevypadá to na to,
  Článek :
  „studia Ježíše v zemích Východu, o výuce v Indii, o Persii “
  Komentář: Čím je podloženo, že Ježíš byl v Indii? Biblí ne.

  1. Pardale, Vaše postřehy jdou vesměs mimo můj článek. Je o roli žen. Nehledá, jestli esejci odmítali sex.

   ad/ „Copak asi Kristus kdysi provedl, když se musel znova reinkarnovat a odžít svůj karmický dluh? Očekával bych, že bude směřovat rovnou do nirvány.“

   Nevím, jestli rozumíte pojmu „Kristus“? Vaše očekávání ukazuje, že nikoliv.

   Údaje k ženám v době, kdy Pán chodil po zemi čerpám z vhledů E.C. – doslova: „Dostala se mi do rukou kniha, která má v podtitulu název „Co bible neříká“. Podle rozprav Edgara Cayceho ji napsala Anna Read. /Dále budu používat pro tohoto proroka zkratku E.C./ Pro mne byla zajímavá v tom, že jsem se v ní dočetl o ženách, které byly kolem Ježíše a které hrály i pro jeho vývoj značnou roli. Bylo zcela logické, že lidé, kteří chtěli od E.C. něco vědět a využít tak jeho vzácný dar, se často ptali i na život Ježíše Krista. A on své výklady o něm začínal půvabnou úvodní větou: „Ve dnech, kdy Mistr chodil po zemi“

   Není mým záměrem podávat nebo doplňovat toto téma s odkazy Plinia mladšího, Filóna Alexandrijského či Josephuse Flavia…. . Můžete se toho chopit sám, jestliže chcete.

   Nejde v mém článku ani o celibát nějaké kněžské elity, jak píšete.

   Ad/ :Komentář: Čím je podloženo, že Ježíš byl v Indii? Biblí ne.

   Bible o životě Ježíše do doby, než přišel k Janu Křtitelovi pro křest, více méně mlčí. Jeho vzdělávání, kde všude byl a k čemu použil vzácné dary mágů, které obdržel po narození, to není třeba nijak pitvat. Ostatně, není to předmětem mého článku. Opět můžete sám pracovat na rozšíření tohoto Vašeho pohledu.

   Jinak díky za reakci.

   1. Vendo, nevím o tom, že by se Kristus reinkarnoval, takže prosím, co sledujete tím, že to sem motáte?
    Vy citujete :“On, náš Pán, byl první mezi prvními na zemi jako Adam (jedná se o první Ježíšovu reinkarnaci na zemi – pozn.překladatele)“
    Duchovní skupina ( já říkám sekta), byli kazatelé, kněží, tedy muži, ne esejské ženy, které článek uvádí.můžete psát mohou psát své dojmy jak libo.

   2. Máte pravdu, motám to sem, ale, je to přesně přepsáno z té citované knihy.Takže to až tak motáno není.
    Samozřejmě, že když řeknete Kristus, tak si to skoro každý spojí s Ježíšem.
    Ale zde je právě dobré vědět, že byl nejprve Ježíš, a pak, proč a kdy se stal Kristem?
    A nebyl prvním.
    Ale to Vy neuznáváte, reinkarnaci, duše, vtělení se, tělo, které je pro Mistry vždy novým…… .

    Téma mého krátkého článku jsou ženy, které hrály nějakou roli kolem Ježíše, pak Ježíše Krista. A uvádím zdroj. Jistě, mnozí nemusí s E.C. souhlasit, protože se jim nepodaří najít v informačních zdrojích Juditu, Zuzanu….., a pak další ženy, které uvedu v 2.pokračování.

    Pěkný den.

   3. ad.
    Venda 26.7.2019 (6:54)
    „…. A uvádím zdroj. ….“
    Uvádíte zdroj – a věříte mu.
    Věříte v reinkarnaci – a věříte v ni.
    Pak nechápu, proč ne rovnou nenaladíte k tvorbě, kdy jste zajisté žil poblíž Ježíše a bylo by jasno.
    Aha – Vy jen věříte a hledáte zdroj mimo svůj vlastní zdroj, tvorbu prvotní Aha.. Vy jen věříte.

   4. Matko, jaký máte názor na Edgara Cayece a knihy, které byly sepsány z jeho daru jasnovidění?

    Pár zdejších kolegů, diskutujících, autorů článků, spisovatelů ale i těch, kteří přemýšlejí nad tím, co je tu napsáno a sem tam sporadicky přidají nějakou myšlenku, pocit či i otázku k tématu, mají a nebo přesněji mohou mít své vlastní zkušenosti s duchovním vzestupem. Proč ne? A klidně se pak rozepíší o tom, jak „byli“ u Ježíše před jeho smrtí či jak si četli v záznamech mimo sféru naší planety či v čase svého luciidního snění poznali třeba roli Karla IV. Proč ne? Každý tu má jistou svobodu.

    Nerozumí ale tomu, co píšete a proč mi to píšete…….“Pak nechápu, proč ne /asi tam má být se?/rovnou nenaladíte k tvorbě, kdy jste zajisté žil poblíž Ježíše a bylo by jasno.“ ??? Proč si prosím Vás myslíte, že jsem žil poblíž Ježíše? Z čeho tak usuzujete?

    Díky za vysvětlení.
    Václav Žáček

   5. Matko,

    …Vy jen věříte…
    To slůvko „jen“ je zde velmi nepatřičné.
    Není nic silnějšího, než víra.

    Proč myslíte, že platí třeba peníze, které jsou kryté akorát tím papírem,
    na němž jsou vytištěné? Protože lidé VĚŘÍ, že platí.
    A každý člověk žije už v tomto životě pouze tím, komu a čemu věří.
    Tuto víru si pak (ať už je správná, nebo ne) každý odnese s sebou.

    Obecně platí pro každou víru (i ateistickou) totéž, co pro energii:
    nelze ji zničit – lze ji jedině transformovat.
    (Což ovšem leckdy znamená i tuhé boje. Jak zde, tak i tam.)

   6. Vendo – Venda 26.7.2019 (15:22)
    Odpovědí Vám budiž můj předchozí komentář.

   7. ad. JK
    JK 26.7.2019 (15:55)

    Nemám námitek, dejme jen do uvozovek.
    Víra? Nástroje víry. Pokud se „mozaika“ nástrojů i víry uzavře, vše do sebe zapadne, nastane další stupínek, to již víra není, ale dejme tomu vědění.

   8. Vendo, tématem Vašeho článku jsou údajně ženy. takže nějak nechápu, proč píšete i cosi jiné, třeba o esejských ženách, které , když jsou mírně problematické, pak najednou do článku nepatří.
    Píšete: „Samozřejmě, že když řeknete Kristus, tak si to skoro každý spojí s Ježíšem.“
    No a proč ne. Křesťanství je spojeno s Ježíšem Kristem v jeho dospělosti.
    https://cs.wikipedia.org/wiki/Kristus

   9. Matko, položil jsem Vám jednoduchou otázku – opakuji ji :

    Proč si prosím Vás myslíte, že jsem žil poblíž Ježíše? Z čeho tak usuzujete?

    Vaše odpověď byla také stručná:
    Odpovědí Vám budiž můj předchozí komentář.

    Znovu sem tedy dávám Vás komentář, ve kterém je podle Vás odpověď na moji otázku:

    ad.
    Venda 26.7.2019 (6:54)
    „…. A uvádím zdroj. ….“
    Uvádíte zdroj – a věříte mu.
    Věříte v reinkarnaci – a věříte v ni.
    Pak nechápu, proč ne rovnou nenaladíte k tvorbě, kdy jste zajisté žil poblíž Ježíše a bylo by jasno.
    Aha – Vy jen věříte a hledáte zdroj mimo svůj vlastní zdroj, tvorbu prvotní Aha.. Vy jen věříte.

    Tu odpověď tam ale nenacházím. Již také proto ne, že časově jsem Vám položil moji otázku později a Vy mi na ni odpovídáte tak, že jste mi vlastně odpověděla ještě před jejím položením.

    Jak tomu mám rozumět? A ještě se tedy zkusím jednou zeptat – Proč si prosím Vás myslíte, že jsem žil poblíž Ježíše? Z čeho tak usuzujete?

    Snad mi odpovíte, protože, na rozdíl ode mě, je to pro Vás asi jednoduché. Budu Vám velmi vděčný.

    Děkuji.

    Václav Žáček

   10. ad. Venda pro Matku 28.7.2019 (15:17)

    Ale Vendo, já Vám odpovědět přece nemohu. Je to na Vás, abyste se naladil a zjistil, je-li mnou napsané pravda, nebo nikoliv.
    Nyní jste ve fázi zvědavosti, čtení jiných autorů, možná i víry, čeká Vás fáze další, kterou má projít a zpracovat každý člověk sám.
    Já Vám odpovědět na Váš úděl nemohu.
    Nejjednodušší je však říci si: „Ona kecá“ a odložit to, nebo dokonce zablokovat. Ovšem ono se to stejně může vrátit, dokud sám na všech úrovních nepoznáte, co ano a co ne.

   1. Kublajcháne, že o životě Ježíše v jeho věku 12-30 let nic nevíme, není nic divného.
    Nevíme taky skoro nic o mládí Ježíšova vrstevníka Marobuda (Marobud, také Marbod, Marobod, Maroboduus (35 – 30 př. n. l. – 37/38 n. l., Ravenna) byl markomanský král a první historicky doložený panovník, který vládl na dnešním českém území v období 9-6 př. n. l. – 17/18 n. l.
    Nebyl on ten Marobud taky ovlivněn buddhismem, jak tvrdí o Ježíšovi ten Váš odkaz?
    A já si třeba můžu myslet, že genetickým otcem Ježíše byl nějaký předek Vikingů. Doma v našem selském stavení byl nad postelemi rodičů svatý obraz a Ježíšek v náručí Panny Marie byl pěkný blonďáček.
    Prostě trvorbě teologické sci-fi nic nebrání a dobře napsaná kniha plná výmyslů se může dobře prodávat

   2. ad.
    „Pardal 30.7.2019 (20:26)

    Prostě trvorbě teologické sci-fi nic nebrání a dobře napsaná kniha plná výmyslů se může dobře prodávat“

    Pardale, historii píší vítězové a ona se ještě dobře prodává…

 3. Ano, Máří Magdaléna byla zřejmě významnou ženou v čase, kdy Mistr chodil po zemi. Více v pokračování.
  Pěkný den.

 4. Vendo, neměli bychom měnit smysl „Hledání světla“ na vyprávění pohádek pro malé děti…

 5. Nechápu, že někoho baví pořád dokola přežvykovat Bibli.

  1. Lojzo, čerpám z knihy „Co bible neříká“ té Američanky.
   Co furt Vy máte proti Bibli?

 6. Vendo, a bude ještě 2 a 3 pokračování? Doufám, že to bude na tému „Role mužů“ abychom byli spravedliví a následně i „Role dětí“, abychom na ně taky nezapoměli. Vźdyť Ježíško byl taky v dětském věku a už tehdy prý dělal zázraky. Tak se už těším na to Vaše další pokračování…

 7. Tak jsem si vybral malou dovolenou.

  A po dlouhé době jsem na počítači a hned si čtu reakce na článek kolegy Václava. Knihu E.Cayece jsem četl. Zajímavá!! Jsem zvědav, co sem přidá Hvězdička, která překvapuje vlastními překlady a informacemi od Otce.

  Objevil jsem, jsa inspirován JK, článek k Víře. I ten je zajímavý viz. pro osvěžení – síla víry – zde: https://hledani.gnosis.cz/vira/

  Ale nechci odbíhat od tématu – ŽENY a Ježíš a Ježíš Kristus.

  Zdravím všechny.

 8. E.Cayece měl vhledy i k naší současnosti – doporučuji přečíst:
  https://ac24.cz/-/zpravy-ze-sveta/8163-edgar-cayce-putin-zachrani-treti-svetova-valka?redirect=%2Fweb%2Fac24%2Fuvod%3Fp_p_id%3Dcom_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_6LN4ieZ8eFrT%26p_p_lifecycle%3D2%26p_p_state%3Dnormal%26p

  Fakt je, že ženy hrají obrovskou roli i v dnešním světě. Proč by ji tedy nehrály v období Ježíše /pro jeho formování/ a v období již Ježíše Krista, kdy rozšiřovaly jeho učení?

 9. → Venda pro Matku 28.7.2019 (15:17)

  Bóóóže můj!

  ps: Vendo, zapamatujte si jednou a navždy: komu není shůry dáno, v apatyce nekoupí. A že vám není dáno, tak na to vem jed.

 10. Venda se stal trojjediným: Venda – Alois – anonym 4

  1. Co se to jen s tím naším trojjedinym stalo? Že by to tím teplem?

 11. Pro: Venda pro Matku 28.7.2019 (15:17)
  A co, když to naše matka myslela spíš ironicky, to Vás pane Vendo nenapadlo???
  Naše „matka“ někdy projevuje i skrytý humor, který nemusí někteří diskutéri ani postřehnout. V tom případě trvat na objasnění je přinejmenším nevhodné, že jo?

  1. Návštěvníku – že jo, vždyť já už mám z těch dotazů ztrhanej svůj závit maličkej, kovovej, rezavej,… :-))

   Ale stejně je to zvláštní, jeden soused má touhu bít druhého souseda přes 3 baráky níže, aniž by se ho zeptal, jestli mu smí campat po poli a šmírovat, odklánět, co najde, … tak třeba přece jen odpovím, až se sama naladím – ano, či ne :-)

 12. Ještě k článku. Jistě je normální, že /téměř/ každý narozený človíček má dvě babičky a dva dědečky.

  Zajímavé je, že evangelista Matouš spojuje Ježíše s davidovským původem i když Josef nebyl jeho biologickým otcem. Matouš začíná Abrahamem a sleduje linii rodu až k adoptivnímu otci Josefovi.

  Ježíš nemůže mít ale po Josefovi nic, ani to davidovské královské dědictví. Ten ho adoptoval. Možná ho adoptivní otec Josef naučil něco s pilou, dlátem a nebo vyjednávat zakázky pro jeho „tesařskou“ firmu. Je dalším novozákonním faktem dle Matouše, viz. 1-17, že adoptivní otec Josef měl otce Jakóba, tedy dědečka Ježíše. Ve verší 16 – „Jakób pak měl syna Josefa, muže Marie, z níž se narodil Ježíš řečený Kristus“ – dodám jen, že to řečený bylo až po křtu /zasvěcení/ Janem Křtitelem.

  Evangelista Lukáš hledá větev předků od narození Ježíše a postupuje pozpátku, až k Adamovi. Viz. Lukáš, kap.3-23 až 38.

  V článku uvádím Ježíšovu babičku Annu. V NZ se dá najít i další dědeček Heli. Babička ze strany adoptivního otce Josefa není nikde uvedena a možná již v době narození Ježíše ani nežila.

  Podle E.C. se o malého Ježíše babička Anna dost starala a mladé matce Marii pomáhala. Ostatně, tak to dělají i dnešní babičky, matky svých dcer, které se stanou matkami. Zvláště pak, když Marie byla velmi mladičkou maminkou. A byla-li Marie mladá, když porodila Ježíše, tak ten si užíval babičky Anny asi do dost vysokého věku. Možná ho i přežila ?

  Václav Žáček

  P.S. druhé pokračování dnes odešlu

  1. Ježíš nemůže mít ale po Josefovi nic, ani to davidovské královské dědictví. Ten ho adoptoval. Možná ho adoptivní otec Josef naučil něco s pilou, dlátem a nebo vyjednávat zakázky pro jeho „tesařskou“ firmu.

   Ostatně, tak to dělají i dnešní babičky, matky svých dcer, které se stanou matkami. Zvláště pak, když Marie byla velmi mladičkou maminkou. A byla-li Marie mladá, když porodila Ježíše, tak ten si užíval babičky Anny asi do dost vysokého věku.

   :D:D:D… tak na tohle fakt nemám… ani hlavu, ani nervy…D:D:D

  2. Vendo.
   O Anně se cosi zdálo E.C.
   Ano, Anna není v NZ.
   https://cs.wikipedia.org/wiki/Svat%C3%A1_Anna
   „Svatá Anna (též svatá Anna Samodruhá, či svatá Anna Samotřetí) a svatý Jáchym byli údajní rodiče Panny Marie a tedy prarodiče Ježíše Krista. V kanonických evangeliích, která tvoří Nový zákon, o nich zmínky nejsou. Jejich jména jsou uvedena v apokryfním evangeliu svatého Jakuba“
   https://cs.wikipedia.org/wiki/Jakubovo_protoevangelium
   „Jedná se o nejstarší pokus o životopis, který však není uznán za součást kanonického Nového zákona, zejména pro nesoulad s kanonickými evangelii, pozdější vznik a četné chyby způsobené neznalostí židovského prostředí, zbožnosti a života na začátku letopočtu…Od něj též pochází konenčný název, založený na údajném, autorství Jakuba mladšího, Ježíšova bratra. Datace vzniku je nejasná, autorem jistě nebyl Žid,…Text má 25 kapitol. Je to první spis, kde se (v rozporu s kanonickými evangelii) objevují jako Mariini rodiče svatá Anna a svatý Jáchym, podrobně se zabývá také Mariiným narozením a poněkud obskurním důkazem o jejím panenství po porodu (Kap. 14 apokryfu…Podle tohoto apokryfu byla Marie dcerou Jáchyma a neplodné Anny a od útlého dětství byla vychovávána v chrámu Páně jako holubice a svěřena starému vdovci Josefovi, který byl pro to vylosován“
   Komentář : Je dobré věřit, ale ne všemu. Matka Panny Marie byla neplodná a Panna Marie zůstala panna i po porodu, to už je trochu moc.

   1. Pardale, v závěru píšete – Je dobré věřit, ale ne všemu.

    Můj článek a jeho pokračování vychází z citované knihy.

    V mém článku a v jeho dalším pokračování /závěru/ mi můžete ukázat, budete-li chtít, kde jsem napsal, že tomu, co se zdálo E.C., jak trefně píšete, a co později sepsala Anna Read, věřím. Budete tak laskav?

    E.C. neměl žádné vhledy, alespoň o nich není nikde žádná zmínka, o tom, co je pro Vás už trochu moc. Ani Anna Read nic v tom smyslu v knize nepíše: „Matka Panny Marie byla neplodná a Panna Marie zůstala panna i po porodu, to už je trochu moc.“

    Jinak díky za Vaše příspěvky. Jsou dobré.
    Václav Žáček

 13. Vendo, psal jsem a snad jste to i pochopil, že svatá Anna jako matka Panny Marie, je postava ne biblická a její existence nedůvěryhodná. Jestliže s E.C. kolem toho cosi tvoří, je to jeho věc. Jestliže Vy o tomtéž píšete a nevěříte tomu, tak to je groteska. Fajn. Tak já píšu že kachna snáší slepičí vejce a nevěřím tomu. Nejsem přeci blb.

Diskuse byla ukončena.

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2022

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Tento web používá jen nezbytně nutná cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení.

Odkazy:

Slunovrat Agentura BYTÍ Záhady-Zdraví.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference