mapa stránek || vyhledávání

Sobeckost…

Nedávno se zde na stránkách gnosis, nevím již pod jakým článkem, objevila malá diskuze ohledně pojmu sobeckosti. Není asi člověka, který by nevěděl, co to značí. Můžeme si představit naši sobeckost i v tom, že nepomůžeme nuzným lidem například v Bangladéši či v nějaké bídné oblasti Afriky? Můžeme jim poslat peníze a ve sbírce nějaké charity se sejde třeba 100 tis. Kč. Zakoupí se za to balená voda, léky, přikrývky a možná zbude na sušené mléko pro strádající děti… Pomohli jsme? Ano, ale může zde zůstávat takový hořký pocit, že zatímco my si jdeme na koncerty, sportovat ve značkové oblečení, máme práci, plné regály zboží, oni tam někde prostě strádají každý den! Měli jsme se tím stokorunovým darem na charitu nějak vykoupit?

Nedávný vůdce Libye dostal „na frak“, když chtěl co nejvíce pomoci lidem své země; ve školním vzdělání, v materiálním zabezpečení třeba mladých rodin, výstavby bytů, v dostatku pitné vody i vody pro zavlažování. Neměl zřejmě vypustit z úst, že by se Afrika měla sjednotit proti vykořisťování a dokonce prosazovat ideu zavedení společné měny v tomto světadíle?! Byl zabit a země rozvrácena. A někteří sobci z vyšších kruhů té „vítězné“ strany se chtěli dostat i k nerostnému bohatství této země. Na počtech mrtvých tohoto konfliktu nikomu z nich nezáleželo. Zvítězil vlastní sobecký zájem!

Před chvílí jsem se prošel v hebké trávě s ranní rosou a teď, s heřmánkovým čajem a písněmi The Beatles /právě hrají příznačnou píseň A Day In The Life/ se pokusím podělit se o stručné vysvětlení pojmu sobeckost, který nabízí mé milované učení Sant Mat.

Ten, kdo hledá cestu k duchovnímu osvobození, se musí snažit dosáhnout za každou cenu úplné nezávislosti na všech smyslových objektech a musí se zbavit všech přání tyto objekty vlastnit. Stav mysli takového člověka musí být podoben slunci, jež září na všechny bez rozdílu a odměny nežádá na nikom. (Obdobně je to i v Novém zákoně.) Obdoba takového jednání se musí stát i ideálem duchovně hledajícího člověka. Duše žije věčně tím, že dává, nikoli tím, že dostává. Cítím to jako velký paradox bytí. Nejvíce totiž dostáváme tehdy, když nejvíce dáváme. A naopak, čím více dostáváme, tím více jsme oslabováni. A tady je takový první pohled na téma. Sobeckým shromažďováním přichází takový člověk takto jednající vlastně na mizinu. (Vím, že by to chtělo větší vysvětlení, ale pro tuto chvíli to stačí.) Proto se musíme odpoutat od všeho pomíjivého /nelpět/ a zabránit, abychom cokoliv z toho milovali. Dávat a pouze dávat, nikdy nemyslet na odměnu, to je první krok k nesmrtelnosti. (Trochu obdobná je v tomto tzv. karma jóga.) Žádný člověk se nestane plně osvíceným, Mistrem, mudrcem… tím, že se bude vyhýbat bolestem nebo vyhledávat pohodlí a smyslové radosti nebo závislosti na světských lidech; na druhé straně není možné dosáhnout pokroku na duchovní cestě ani sebeobětováním. Dříve než vstoupíme na cestu svobody, musíme dosáhnout klidné, vyrovnané nezávislosti, která nás zbaví pout ke světu. Když adept duchovní cesty tento stav získá, musí na své méně šťastné spolubližní myslet s laskavostí, soucítit s nimi, eliminovat jakýkoliv stín samolibosti, sobeckosti nebo dokonce pocitu nějaké nadřazenosti. I to je znak, a velmi důležitý, Cesty návratu.

Učí mysticismus sobeckosti? Není snad sobecké, jak by mohli říkat někteří kritici, sednout si někde v odlehlém koutku a snažit se prospět jenom své vlastní duši a přitom opomíjet celý svět? Nebylo by tisíckrát lepší pomáhat pokroku na celém světě a rozvíjet s mým přispěním například humanitu všech společností ve všech kulturách světa, než věnovat svoji pozornost prospěchu sobě či několika osamělých duší v možná neproduktivním usebrání?

Samozřejmě, bylo by opravdu sobecké hledat vlastní vzestup a vlastní zdokonalení a zapomínat na statisíce lidských duší, lidských bytostí, které pláčou, naříkají nad svým osudem a zůstávají bez pomoci. Nepochybně je sobecký ten, kdo zapomíná na prospěch ostatních a snaží se jenom o prospěch vlastního individuálního já.

V podstatě je člověk neznalý a slepý a není si vědom ani svého vlastního já. Kdo zná hlubokou pravdu bytí své bytosti a základní podstatu tohoto pomíjivého světa? Vnímáme pouze jevy, ale jejich skutečná realita, jejich podstata je našemu povrchnímu předpojatému pohledu skryta. Můžeme za těchto okolností, dokud neotevřeme svůj zrak, dokud nejprve nepoznáme sebe a své okolí, dokud neodhalíme jejich skutečný význam a důležitost vůbec poznat, co je dobro? Říkám ne!

Co učí mystika? Neučí nás, abychom se zajímali pouze o své vlastní dobro a nemysleli na dobro ostatních. Mystika, napíši to za sebe, mě učí a pomáhá, jak otevřít svůj vlastní /vnitřní/ zrak, abych mohl vidět a doopravdy poznat sebe samotného a své okolí a tyto znalosti, a to již platí obecně, využít k nalezení opravdového dobra. Jen tak se lze dostat do pozice toho, kdo může doopravdy, bez sobeckosti, pomáhat sobě i ostatním.

Mystický Mistr mi neříká, abych se staral pouze o své dobro a byl sobecký; žádá mě, abych otevřel nejprve své oči a doopravdy viděl, dosáhl transcendentního vědomí a teprve potom je možné, abych dokázat pomáhat i ostatním. Do té doby mohu o této pomoci pouze mluvit a přemýšlet.

Všichni jsme totiž do jistého okamžiku slepí /a slepí vedou slepé/, přesto se každý z nás snaží horlivě ukázat ostatním správnou cestu. Opakuji – nejprve musíme otevřít svůj vlastní zrak a teprve potom přemýšlet, jak pomoci ostatním. Náš pomyslný dům je v plamenech a my jdeme hasit domy ostatních. Víme, jak oheň uhasit?

Sobeckost náleží k jedné z vášní mysli. Kdo je sobecký, myslí si, že má více, má dost? Ne, chce více, profituje z ostatních, neohlíží se na jiné a jde často tvrdě za pofiderním cílem mít, získat víc a víc… Co takový člověk dává? Kam jej vášeň, jeho ego, vede?
 

Václav Žáček /Venda/

Zdroje v učení o duši, jež prochází již celými věky
 

Poslední články autora:


hodnocení: 4.1
hlasů: 9
Print Friendly, PDF & Email

97 komentářů

 1. Matouš 11: 4
  4Ježíš jim odpověděl: „Jděte, zvěstujte Janovi, co slyšíte a vidíte:
  4 Απαντώντας ο Ιησούς τούς είπε: «Πηγαίνετε και αναφέρετε στον Ιωάννη αυτά που ακούτε και βλέπετε:
  4 Světlo jim odpovědělo: „Běžte a přinášejte dovnitř „Bodu spojení milosrdenství“ to,co slyšíte/cítíte/ a vidíte /jste si vědomi/ :

  Matouš 11: 5
  5Slepí vidí, chromí chodí, malomocní jsou očišťováni, hluší slyší, mrtví vstávají, chudým se zvěstuje evangelium.
  5 Οι τυφλοί ξαναβλέπουν+ και οι κουτσοί+ περπατούν, οι λεπροί+ καθαρίζονται και οι κουφοί+ ακούν, και οι νεκροί+ εγείρονται, και στους φτωχούς διακηρύττονται τα καλά νέα·
  5 Ti slepí /nevědomí/ znovu uvidí/budou si vědomi/ a ti chromí chodit/proudit/, malomocní očištěni a hluší /bez citu/ slyšet /cítit/ a mrtví/spící/ probuzeni /pozvednuti/ a uvnitř chudých srdcem skrze kázání /rady/ průchod /průtok/ čerstvý;

  * slepí-> nevědomí
  * chromí-> pudová rovina ,stín
  * malomocní-> absolutní rozklad citové podstaty /psychopati/
  * hluší-> bez citu
  * mrtví -> spící
  * chudí srdcem-> chudoba srdce je zlo,zlo dělá zlo,zlo umí ublížit, no skutečně umí ublížit
  srdce a sebelítost je největší zlo
  * průchod, průtok -> proudění citu /záře, stříbro/ a rozumu /světla, zlato/

  Matouš 11: 6
  6A blaze tomu, kdo se nade mnou neuráží.“
  6 και ευτυχισμένος είναι αυτός που δεν σκανδαλίζεται με εμένα».
  6 a šťastný je ten, kdo kdo veřejně neostouzí/nepohoršuje/ mé jméno .“

  * veřejně urážet,ostouzet,pohoršovat -> projev nevědomosti a egoismu

 2. → Hlavně si myslím, že diskuzi spravuje manželka administrátora. Někde v knihkupectví se rozhodovat, jestli si ve volnější chvilce dát kafe, volat dětem nebo odfajfkovat a schválit nějaký nesmyslný útok na admina, to se nedá potlačovat dlouho.

  __________________ Zdravím Vás Pardále.:-) Tahleta Vaše these, dostává tak nějak trochu za uši. Teď, když píšu tyto řádky, je neděle 23/08/2020/16:56, a je to tady na 3,14ču, jako v každej jinej tzv. „pracovní den“.

  ps: jsem rád a děkuji Bohu, že nemusím nic potlačovat.:-))))

 3. Václave, všiml sis, jak nějaká paní Věra ti tu vytunelovala ze dvou tvých článků něco z diskuze pod nimi a vytvořila si z nich svůj, s prominutím, druhý přiblblý článek o ničem?

  Vidím na ni, že ji došla šťáva a že bez kradení myšlenek jiným by asi tato paní neměla co řešit.

  Luboš

  1. Příteli, Luboši, tohle je mi zcela jedno.
   Ti opravdoví tuneláři mi až tak jedno nejsou, ale co se s tím dá dělat, že?
   Věra z Vysočiny je velmi šťastná žena. Velmi. A já ji to přeji.

   Zdravím.

   1. To je od vás hezké, Václave. Jen jestli to myslíte upřímně.

 4. Dobrý podvečer,

  v čase, kdy to píšu, je odpoledne, ale je tu trochu skluz a tak se to zobrazí později.
  Paní Marie, něco jsem Vám slíbil. Ještě ale úvodem. Dávám ten můj příspěvek pro Vás pod můj poslední článek. Je to z toho důvodu, že doufám, že paní Věra z Vysočiny se nesníží k tomu, aby mě, kterého tu nazývá magorem, to nějak komentovala.

  Slíbil jsem některé odkazy, kde je ke karmě a s tím související inkarnací více. Samozřejmě, že existují slovutní autoři, kteří ji věří a vysvětlují. Níže dám na ně odkaz.
  Kdysi tu chodila psát Slovenka, paní Alžběta K.. Kopíruji něco z jediného jejího příspěvku zde a možná požádám správce o doplnění dalších autorských článků, pokud je ještě má:
  Kde a v čom teda máme možnosť získať záruky v duchovný pokrok? Kto a čo nám naozaj pomôže zvýšiť duchovnú zrelosť?

  Pokorné poznávanie prírodných, univerzálnych zákonov, ktoré sú Božiu Vôľou. Múdro podriadiť svoju vôľu Božej vôli, jej zaradením do praktického života.

  Pokorné poznávanie aspoň základného prehľadu úrovní Stvorenia, ktoré nám pomôže ujasniť si, kde je naše miesto. Kde je náš pôvod a skutočný Domov. Aby sme sa rúhavo nepovyšovali, nepreceňovali, ale ani nepodceňovali voči nášmu Stvoriteľovi, ktorý je Najvyšší.

  V práci na sebapoznaní a sebavýchove, aby sme si dokázali priznať vlastné osobnostné a charakterové slabosti a nedostatky a snažili sa ich vedome zbavovať.

  V úsilí o čistotu myslenia, aby sme ani myšlienkami neubližovali sebe a blízkym.
  V čistote reči a v konaní skutkov s dobrým úmyslom. Aby sme v láske blížnym pomáhali potrebným.

  Čo znamená prevziať za seba zodpovednosť. Za svoje chcenie, túžby, city, myšlienky, reči a skutky.

  V prežívaní vďačnosti a úcty k Stvoriteľovi za milosť bytia, s láskou a podporou všetkého živého, posilňovať a rozvíjať svoj duchovný cit.

  V budovaní si cesty k Svetlu upevňovaním túžby po svetlom Domove Večného Ducha, kde je aj náš skutočný cieľ a Domov, do ktorého sa smieme vrátiť ako zrelé, seba-vedomé duchovné osobnosti.

  Pestovaním krásy, prežívaním lásky a radosti. /konec citace/
  Více je zde: https://hledani.gnosis.cz/k-vyznamu-mystickych-zazitkov/

  A teď již jen pár odkazů:
  Pan Degon – https://hledani.gnosis.cz/reinkarnacia-demonologia-a-ludstvo/
  Pan MVDr.Staněk: https://hledani.gnosis.cz/duchovni-zakony-v-evangeliich-o-jezisi-kristu-1/
  https://hledani.gnosis.cz/pokracovani-duchovnich-zakonu-v-evangeliich-2/
  https://hledani.gnosis.cz/pokracovani-duchovnich-zakonu-v-evangeliich-3/
  https://hledani.gnosis.cz/pokracovani-duchovnich-zakonu-v-evangeliich-o-jezisi-kristu/
  https://hledani.gnosis.cz/princip-krista-a-smysl-zivota/
  A některé moje: https://hledani.gnosis.cz/karmicky-zakon-aneb-jak-si-usteles-tak-si-i-lehnes-1-cast/
  https://hledani.gnosis.cz/karmicky-zakon-jsme-u-samotne-karmy-2-cast/
  https://hledani.gnosis.cz/tajemstvi-reinkarnace-v-jedne-z-moudrych-knih/

  A pár těch autor:

  Již zmíněný E. Cayce – americký senzibil – kniha např.: „Edgar Cayce hovoří“ – na ulož.to jde jeho i jiné dílo stáhnout

  Aldous Huxley – dílo „Věčná filosofie“

  1.až 5. Kniha s názvem „Pavlovy rozpravy“ – přednášky Bedřicha Kočího

  Bhagavadgíta /obrovské dílo/

  Mnohé popisuje E.Tomáš – také lze stáhnout na ulož.to

  Květoslav Minařík – „Malý mystický slovník“ – lze stáhnout i další jeho díla
  atd. . . . . . . . . . . . .

  Milá paní Marie, omlouvám se za to, že je to takový větší rozsah. Ale tuším, že máte o to zájem. A navíc, blíží se delší večery a tak něco k počtení může být k dispozici.
  Poslední věc. Budu psát poslední část článku „Čistota – doplnění třetí……“

  Mějte se hezky.
  Václav Žáček

 5. Kolego Václave, pokud Vám mohu doporučit, nechte již tu Věru na pokoji.
  Ona si vytvoří články, to je pravda, tu sáhne do nějakého Vašeho článku a jeho diskuze, tu zacituje jen jednu větu od Vás a to ji stačí pro výjev „o ničem“ a už to jede.

  Věřte tomu, že kdybyste ji Vy a pan Pavel V. nic nenapsali, že by si sama vystačila – jeden – dva příspěvky Degon či matka a již by to jelo. Vy dva ji tu dáváte podněty a i energii /tu ale Vy spíše ztrácíte/. Věřte prosím staršímu.

  Těším se na další příspěvek od Vás, od pana Staňka, Šupy ……, tam je kvalita. Její články jsou totálně béčkové.

  Zdvořilý dotaz – znáte stránky Lyricus ?

  Krbec

  1. Pane Krbče, i vy jste můj bližní a vaše duše jednou splyne společně s tou mojí v našem Pánu. Velkou radost z toho nemám, pozitivní je, že o tom už nebudu vědět.
   Mějte se krásně a pište dál, jak jste zvyklý, co na srdci (zlo), to na jazyku. Václav jiné spřízněné duše mít ani nemůže, protože vrána k vráně sedá a rovný rovného si hledá.

   Takže: kolego Krbče, nechte tu Věru již na pokoji, nevšímejte si toho, co se vám nelíbí a věnujte se skvělým tématům Václava Žáčka, je jich zhruba patnáctkrát víc, než těch Věřiných. Divím se, proč to už dávno neděláte, Václav by byl jistě rád.

   ad – tu zacituje jen jednu větu od Vás a to ji stačí pro výjev „o ničem“ a už to jede.

   No vidíte – a někdo cituje traktáty dlouhé jak nohavice a prd.
   A vo tom to je ! :-))))))))))))))

  2. Zdravím Vás, vážený pane Krbče,
   napsal mi včera mail jeden zdejší diskutér, asi tak před 4 roky odsud odešel kvůli jedné nejmenované paní a jejímu vlezdoprdelkovi /nebo to bylo naopak?/ a napsal mi vlastně totéž totéž, co Vy. Ano, dám na Vás.

   Ke stránkám Lyricus Vám napíšu mailem. Byl bych docela nerad, kdyby se tu k tomu rozvinula diskuze.

   Díky za Vaše postřehy.
   Václav Žáček

   1. Vy skutečně nevidíte, neslyšíte, necítíte, že jejich paměť srdce zůstává (?) A také to dokáží dát najevo.
    Tomu se žádná domněnka vyrovnat nemůže. A změnit paměť srdce druhých nemůžete. Nijak a nikdy. Ani paměť mého srdce ne.
    Jen svého.

 6. Mého příspěvku se Vám zachtělo, pane Krbče?
  Nu, zde je:

  „…. Vše žije dál.

  Některé duše ví a cítí, že vše, co kdy bylo vytvořeno,
  nezaniká a v energiích žije dál,…ve vzpomínkách žije dál.

  Je zde bytost.

  Vždy je zde.

  Nadnáší nás cestou pozemskou,

  cestou lidských bytostí, cestou svou….

  Záříš,

  nech myšlenky po vodě odplynout,

  nechť tě nematou, svou zdánlivou bezmocí.

  Na loď mou

  jen ty zářivé, láskyplné

  se dostanou,

  k duchovnímu srdci

  je lodi přivezou,,

  Lodivod nebeský je přivítá…. “

  Za Vaše láskyplné myšlenky a slova zde, Vám děkuji.

Diskuse byla ukončena.

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2022

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Tento web používá jen nezbytně nutná cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení.

Odkazy:

Slunovrat Agentura BYTÍ Záhady-Zdraví.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference