mapa stránek || vyhledávání

Zasvěcení… Slabikář duchovního života (3.)

Jméno Albert Einstein se stalo přímo synonymem pro vědeckou genialitu. Tento člověk byl ale současně hluboce věřícím. Byl také pacifista a velký obdivovatel Mahatmá Gándhího. Ve svém životě se zasazoval za etické hodnoty. Své životní pojetí objasnil jasnými slovy:

Albert Einstein na fotografii z 50. let 20. stol.

„Ono přesvědčení o vyšší moudrosti, která se projevuje ve viditelném světě, tvoří mé pojetí Boha… Nic nemůže být krásnějšího, než to, co je zázračné. Ten, kdo tu zůstává bez hlubokého dojmu, kdo se nedokáže ponořit a sklonit s hlubokým chvěním okouzlené duše, ten by mohl být stejně tak dobře mrtev. Má zavřené oči již během svého života.“

Takto, s dávkou ryzího produchovnění a s velkým citem, hovořil nositel Nobelovy ceny za fyziku, vědního oboru materialismu, ve 20. století. Je přesvědčen o působení nejvyšší Moudrosti, věří v Boha a lidskou duši. Zavírat proto oči během života před zázrakem Pravdy? Ne a naopak! Naplno je používat a s každodenní prosbou o otevření duchovního zraku a sluchu vstupovat do svého vlastního nitra. Jeden každý z nás. Tak je to popsáno i ve starých učeních indických Véd. Hledám-li prapůvod všech věcí, dostávám se k jistotě, že veškerý život pramení z lásky jediného tvůrce. Nelze to neříci a nelze před tím být slepý a hluchý. Tato Pravda zní ve všech sférách Stvoření.

Jak se dostat do vyšších úrovní, ke svému Spasiteli, tu již bylo naznačeno. Bez těla, to zůstává v úrovni, do které svoji hmotnou podstatou „prach jsi a v prach se obrátíš“ patří. Cesta do mnoha příbytků mnoha vyšších sfér vede spolu s Mistrem přes knížata, vládce a anděly v nebeské hierarchii. Přes postupný vývoj v eónech, v plnosti a úplnosti, vyjádřeno slovem přes Všechno, což obsahuje jediný a hlavní Kořen, který prorůstá celé nekonečné Stvoření. To celé ještě říká, že On je v každém pohybu a sám je jeho příčinou, On je v každé hmotě, buňce, atomu a ve všech částicích, které vytvořil. Není nic, co by neznal; vše je Jím samotným!

Hlas Slova z počátku, jako Svatý duch promlouvá v duši každého člověka, ale jen zasvěceni –„v tebe a v dalších spravedlivých“- jsou schopni slyšet Ho v celé jeho slávě a neskonalé moci. Kdo má otevřené oko duše, vidí. A jenom tato moc a sláva mění jednotlivce, dělá ho čistým jemným, jasným, svatým a spravedlivým, ve skutečně duchovním, ne náboženském, smyslu. Je proto nepsaným zákonem, uloženým hluboko v srdci každého; hledej Boha, poznej sám sebe, nastav uši a plnou pozornost k zasvěcení a potkáš-li, z vůle Boha, s jeho Milosti, Mistra, naslouchej mu a s oddaností vždy konej v Jeho jménu. V těchto pár lidských slovech je ukryto jedno obrovské tajemství.

I Ježíš Kristus hovořil k Židům své doby a říkal jim, že ví, že ho chtějí zabít /evangelium Jana 8:37-41/. Říká jim, že Abraham, jehož jsou potomky, by to ale nikdy neudělal. Těmto Židům říká prorok, kým on, Ježíš, je ve skutečnosti a jako důvod uvádí, že se jeho božské Slovo v nich neujímá, protože jim nejsou zasvěceni. Co je důležité, k tomu, aby se stali jeho žáky? Nic méně než to, že musí být svým předchozím životem předurčeni. Ale v dalších verších jim i troufale navíc říká, že jsou z otce Ďábla. Vyjevil jim nahou a jistě nepříjemnou pravdu, kterou mnozí neunesli a tato slova se stala i důvodem k jeho pozdějšímu zabití. Ježíš přišel na svět, do lidského těla s posláním od svého Otce, který mu přidělil k zasvěcení vybrané duše. A tak je to vždy, ve všech časech. Ne všichni byli, jsou a budou ti, kteří uslyší jeho Slovo.

Ve verši 8:51 má Ježíš zvláštní zdůraznění:

„Amen, amen, říkám vám: Kdokoli zachová mé slovo, navěky nespatří smrt.“

Zachovávat Slovo, jeho učení, do kterých jsou žáci zasvěcováni skutečným mystikem, znamená, že jsou pak neustále spojeni se Slovem ve svém nitru a nikdy jejich duše nezemřou; a ani se pak již nedostanou do této úrovně jisté smrti a nových zrození. Skuteční hledači mystické Pravdy, jak často říká za svého života v těle člověka i Ježíš, jdou ke Světlu poznání. Ti jsou zasvěceni, poučeni, jsou těmi, kteří se znovu narodili za života a tak přirozeně a s láskou činí skutky Boží a kráčejí po cestě, která vede zpět k Němu. Není to vždy cesta přímá a široká, naopak, je to cesta po hraně ostří, úzká a trnitá. A poutník na ní ještě může sklouznout zpět, na cestu širokou, vydlážděnou a pohodlnou, která však nevede ke spáse. Ne však ten, který byl již vybrán a pro Cestu k Bohu zasvěcen.

Co zásadního přináší zasvěcení a jaké poznání se takovému člověku dostává? Především to je uvědomění si smyslu života na zemi. Ten jistě spočívá v tom, že chceme prožít čistý život. Jestli se to duši v těle daří, podle nejlepšího vědomí a svědomí, přichází s pocitem dobře žitého života i touha najít duchovní pravdu, která ji neustále nabádá hledat dál a dál a všechno si ověřovat, dokud nenajde „mysterium Světla“, zasvěcení, s jehož pomocí se může vrátit zpět k Bohu, zasvěcení, pomocí kterého získá „věčné Světlo“. A potom přichází poznání, že existuje nový život, že člověk se musí znovu narodit v těle za současného života. Jednoduše, dospět k tomu. A to je pak pravým smyslem života /Jan, 3:3-7/.

Mé poslední použití slova „zasvěcení“. Pro toho, kdo jim prošel, kdo se znovu narodil, se tento akt stává hlavním předělem v dosavadním životě a ten, kdo mu je dal, ten se stává příkladem života hodným následování. Jako ten, kdo získal naší velkou důvěru a lásku.

– – – – – – – – – – – – – – –

Omlouvám se těm, kteří by si mohli myslet, že můj krátký článek je již nadbytečný, když jsem se stejnému tématu věnoval již dříve – tady: https://hledani.gnosis.cz/krest-zasveceni-tema-pro-dalsi-male-letni-otazky/

Považoval jsem však za nutné ten velmi důležitý akt zasvěcení, chce-li někdo křtu, ještě jednou zdůraznit a zařadit mu tak i místo ve Slabikáři. Na pravé cestě se s ním dříve či později hledající člověk setká.
 

Václav Žáček /Venda/
S použitím zdrojů z Nového zákona Bible a poznání učení „Jógy slyšitelného životního proudu“
 

Poslední články autora:


hodnocení: 4.7
hlasů: 3
Print Friendly, PDF & Email

146 komentářů

 1. @ – I bibli je třeba brát s rozumem.

  Hezká metafora. Objasněno.

 2. Chudáci rodiče anonyma. Nenaučili svého potomka ani představit se. Určitě ke své lítosti putují na jiné cestě bez podpory svého ukřivděného chudáka potomka.

  Je třeba, aby se nynější generace v podobě seniorského myšlení převalila do stavu, kdy nebude neustále napadat mladší generaci. Neboť si uvědomte starci a stařenky, že mladší generace není na konci Vašeho fyzického života. Ve svém promrhaném a egoistickém životě Vás určitě podpoříme, podobně jako v Japonsku.
  Tedy ponaučení: Každému co jeho jest.

 3. Je tu nějak mrtvo. Vendo a anonyme UV, co jste měli k obědu?

  1. Já Vám to o tom obědě neřeknu.
   Anonym přijde na návštěvu na naše společné fandění biatlonu – mistrovství světa.

   Mrtvo? Přečtěte si třeba můj článek Slabikář 3 – možná je dobré vědět, pod čím jste diskutoval. / vtip /

   Dopisoval jsem jeden příspěvek pro gnosis, kde bude mnoho možností, kam z něj odbočit – téma je široké. A rád bych přivítal i vlastní zážitky diskutujících.

   pěkný večer

    1. Není třeba psát sorry / nevadí, že píši dvě písmena r?/, protože to bylo z Vaší diskuze poznat, že jste článek nečetl.

     Mohu se Vás na něco optat?

    2. Optejte se na co chcete, já na co chci odpovím. Ale až zítra, už jdu spát. Tak dobrou.

    3. Děkuji, já jdu zase cvičit. Tak zítra Vám položím jednoduchou otázku.
     Dobrou noc.

    4. Otázka je jednoduchá.
     Co si Vy představujete pod slovním spojením „Hledání Světla“?

     Děkuji.

    5. Odpověď je taky jednoduchá:
     Kdo chce, ať světlo hledá. Já ho hledat nemusím. Stačí se podívat z okna. Právě vychází sluníčko a dává mi tolik světla…

 4. Vendo už jsem Vám to říkal několikrát. Vydejte transparentně svoji knížku, podobně jako to dělá Vaše konkurence v Brně. Určitě si pak počtete eposy o všem. Je to mnohdy veliká legrace.

 5. V jakém oboru si myslíte, že mám v Brně konkurenci? Snad ne ve vydavatelství Agape? Na tyto dvě otázky neodpovídejte.

  Ale zajímalo by mne, jak si mám vysvětlit toto Vaše spojení. Podle Vás, vydám-li transparentně svoji knížku, tak si pak počtu nějaké výpravné básně /eposy/ o všem. Jakou má souvislost mé hypotetické vydání knížky a následné čtení eposů?
  Můžete mi prosím doporučit nějaký epos, který nabízí velikou legraci?

  Děkuji.

 6. Vendo,

  to je veľký omyl člobdrdu, že sa musí vždy a všade poďakovať, či keď mu vrazili facku, že musí nastaviť aj druhé líco ?? …

  Keď zajatca počas vojny sa chystali zaastreliť, myslýš, že konal tak, ako píšeš?

  Či vtedy, keď v Gulagu potrebovali uvolniť ďalšie ,,postele“, sa dotyčný odsúdenec poďakoval, keď ho zo zadu chystali streliť do tyla?

  Myslýš, že miliony ľudí, čo utopil Boh- Hospodin podľa Biblie vo Veľkej vode, sa mu poďakovali, že im ON umožnil opustiť ono ,,Slzavé údolie“, za to, že JEHO dielo sa mu vymklo z ,,rúk“? …

  Ja osobne si myslým, že už vtedy , keď Kain zamordoval Abelčoka, mal tých ,,troch pozostalých“ šmahom ,,ruky“ zlikvidovať a mal si sadnúť na peň a z hliny Edenu vymodelovať nových opicočlovekov…

  Jeho lenivosť sa mu vypomstila, keď je nás teraz toľko ,,kokotov“ na Zemeplacke…

  Čo teraz s nami ??

  Zase veľká voda, plamene pekelné, asteroid, vtákovu chrípku, lepru, syfilis, či čo , zelené tornádo, nebeský vírus ???

  Alebo to za NEHO zrobí nejaký ,,poloblázon a stisne červené tlačítko“ a bude ,,vymalované“ .

  Či posledný ,,okoloidúci“ zhasne na Zemeplacke to inkriminované Svetlo a bude TMA , ako bolo na počiatku ?????

  1. – Zrovna jsem se chystala nastavit druhou tvář. Nuže, neudělám to.
   – Co nyní s námi ?
   Zvládnou to dva různé trychtýře svým vírem….

   TRYCHTÝŘE
   (překlad Josef Hiršal)

   Dva trychtýře jdou noční tmou.
   Těl jejich úzkou skulinou
   proudí jas luny
   klidně, stále
   na cestu
   lesem
   a t.
   d.

  2. Noho, Vy si vystačíte naprosto sám. Já jsem Lojzovi poděkoval, považuji to za slušnost.
   A Vy z toho uděláte nastavení druhé tváře…..a rozbor až k červenému tlačítku a k tomu, že bude vymalované.

   Něco Vám však sdělím. Kdybyste chtěl porozumět principu karmického zákona, tak byste možná porozuměl i tomu nastavení druhé tváře. To má svůj hluboký význam.

   Pěkný den.

   1. ad.:Kdybyste chtěl porozumět principu karmického zákona, tak byste možná porozuměl i tomu nastavení druhé tváře.

    Tohle místo v Bibli je pro mě taky nepochopitelné, prosil bych objasnit.

    1. Lojzo, Vendův odkaz mě taky zaujal, třeba jak mladí si mají sexulně užívat, ale nesmí při tom jíst.
     Já ráno nastavuji pravidelně obě tváře a je to zdravé pro tělo i pro duši, lze i vypustit ducha. Takže další příklad, že duše se nerovná duch, jak říká Venda.

    2. Lojzo, ze slušnosti počkám na reakci pana G.N.. On s tím začal první.

 7. rituály, obřady, zasvěcení,….. ovšem co to je vše bez přítomnosti zázraku, že ano: „…Nic nemůže být krásnějšího, než to, co je zázračné….“

  No dobrá, pokusím se o zázrak, ale sama ho nevytvořím.

 8. A tak položím několik dotazů, třeba se zázrak stane:

  1. Pavlíno, máte ještě u sebe „hvězdičku“?
  2. pokud ano, můžete mi ji vrátit?

 9. Vendo,píšeš:

  …..Kdybyste chtěl porozumět principu karmického zákona, tak byste možná porozuměl i tomu nastavení druhé tváře. To má svůj hluboký význam.

  …..Tvoje želanie je pre mňa skoro ako vydolovať zo všetkého a všade : Poučenie z krízového …

  A tu sa natíska Otázka čiste nábožná : Ježiš , ten literárny hrdina a plod neresti medzi Mátohou a Protožidovskou devou, nepoznal pojem ,,KARMA“, karmický, karmické, karmická…

  Aj ON, čiže skutoční tvorcovia NZ , tí Protokresťanskí ,,jebulovia“, tiež nepoznali pojem Karma, lebo tento ,,dojem z pojmu “ nevideli ani nepočuli u svojich susedov , čiže u Sumerov, či Protoegypťanov, Protogrékov, či Aztékov tretieho požehnania, teda ako hovoril ten známy vtedajší spoločný náš
  ,,revolucionár“ : … Tady soudruzi jde o hluboké nedorozumění…

  Ano aj ja som sa dal na pochybné cestičky viery a preto verím, že pojem karma je bezvýznamná množina nepodstatných modlitbičiek a želaníčok , tých, čo sa spoliehajú na to, že nejaká paroplynová nebytosť to niekomu niekedy spočíta, za všetko to dobré a aj nedobré, čo počas ,,neživota v živote“ zrobil…

  A to nastavovanie druhého líca je prejav nedôstojného ponižovania, ktorého autormi sú rímsky cisári, neznabohovia, ktorí vymysleli ,,nového Boha“ v starej škatuli…

  …Nové náboženstvo , to kresťanstvo je založené na dvoch princípoch :

  …..Poslušnosti zo strachu a platenia daní vrchnosti, nech je už momentálne taká, či onaká a bez reptania… Však aj ten Protožid Ježišťok to ešte niekoľkokrát zdôraznil vo ,,svojich“ podobenstváchga predpovedal aj to, že bude aj D P H a príde doba, keď bude nutná aj prenosná Registračná pokladňa!!!…

  …Že fuj aj Tebe…

  Cirkev sa na tom priživila, ako voš lonová pri cucaní krvi z okolia genitálií…

  Že by sem patrilo to inkriminované slovíčko Amen , vašnostové ??

  1. Noho,
   špatně, nejde o mé přání, nenapsal jsem sloveso přát, ale chtít.

   Píšete:
   „A tu sa natíska Otázka čiste nábožná ……“ pane Noho, Ježíš věděl o karmě a podal ve své řeči k učedníkům a třeba i farizeům mnohé důkazy. Jednou jsem se Vás ptal, co všechno kolem karmy a reinkarnace bylo v 6.století na ekumenickém konsilu v Konstantinopolu z evangelií vyškrtnuto – mlčel jste. A asi budete mlčet i o těch skutečných tvůrcích NZ – no schválně, zkuste jmenovat.

   A protože tu vyznáváte svoji určitou nevíru – viz.:“Ano aj ja som sa dal na pochybné cestičky viery a preto verím, že pojem karma je bezvýznamná množina nepodstatných modlitbičiek a želaníčok ,….“ tak o nastavování druhé tváře je zbytečné, abych psal.

   No a dál, k Vašemu psaní od části:“…..Poslušnosti zo strachu a platenia daní vrchnosti, nech je už momentálne taká…………,je to již mimo mé konstatování o druhé tváři – viz.:“Kdybyste chtěl porozumět principu karmického zákona, tak byste možná porozuměl i tomu nastavení druhé tváře. To má svůj hluboký význam.“

   A slovo „Amen“? Je zpravidla závěrem modlitby. Ve Vašem příspěvku necítím /za sebe/ že by šlo o Vaši modlitbu. Možná se v tomto mýlím a Vy se takto /obdobně/ modlíte.

 10. Vendo,

  je dobré, že všetko to, čo moja ,,Neduša“ hovorí berieš tak, ako to berieš…

  V opačnom prípade by si už bol v opatere toho Dr. Chroustíka, či Dr. Chocholouška, už si to nepamätám, mám na to už aj svoj nebiblický vek …

  Takže bude to tentoraz bez toho inkriminovaného amen…

 11. Pardale, podívejte se na fotografii pana Einsteina v mém článku. A zamyslete se, prosím. Cítíte také z jeho pohledu určitou oduševnělost?

  A teď se podívejte do zrcadla, chvilku se od klávesnice odpoutejte. Podívejte se do svých očí. A zamyslete se, prosím. …..počkám…… . Díky.

  Znáte literární postavu Eulalie Čubíkové? Trochu mi ji připomínáte. Nic ve zlém.

  Václav Žáček

  1. Dobře, ještě naposledy zareaguji. Ale ne na poslední Váš nesmysluplný a emotivní materiál. nemám teď na to čas. Pozor však na Eulalii, Pardale.

   Před tím velkým příspěvkem jste mi napsal úžasnou větu:
   „Vendo, asi byste o těch vdovách hinduismu měl vědět, protože to je součást hinduistické filosofie,….“

   Proč si myslíte, že vdovy hinduismu /?/ jsou součástí hinduistické filosofie?

   Odpoledne si, když se ozvete, Vaši odpověď přečtu. Ale za chvíli přijde na biatlon můj kamarád AUV. To se nad Vámi zase zasmějeme. Díky, že jste, Pardale.

   1. Vendo, jsem rád, že se nade mnou se svým přikáválkem Anomymem zasmějete. Je zřejmé, jak nade mnou duševně čníte.

   2. Vendo, jsem rád, že se nade mnou se svým přikejváválkem Anomymem u Vendy zasmějete. Je zřejmé, jak nade mnou duševně čníte, stejně jak Einstein, na kterého se mám ve Vašem článku podívat.

    1. ad. duševní čnění + Einstein – kdyby čněl, „nepropadal“ by ve škole a pak to nedoháněl v životě.
     Co je to čnění? Začal čnít? Kdo ční? Jak ční? Nečnít, plynout,…
     Aj, to jsem zase něco napsala. Prosím cedit.

    2. A nyní tedy bez uvozovek – vlastně již k němu nemám co psát. A jeho dílo? Může být, že bude potvrzováno praxi ještě dlouho…

 12. Vendo, chování k vdovám, je součástí hindiustické filosofie, myšlení a chování. A je to špatné v jakéholi lidské kultuře a náboženství, kromě toho hinduismu, který nám sem tlakujte. Už jenom to, že jste reakci na můj příspěvek
  http://hledani.gnosis.cz/vesmirne-zahady-nesmirne/comment-page-2/#comment-19659toto odpověď strčil pod svůj článek
  http://hledani.gnosis.cz/zasveceni-slabikar-duchovniho-zivota-3/comment-page-2/#comment-19660
  jako rekci sama na sebe ukazuje bezradnost a že na to nemáte.
  Objasňujte dále, já na takové šarády kašlu.

Diskuse byla ukončena.

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2022

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Tento web používá jen nezbytně nutná cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení.

Odkazy:

Slunovrat Agentura BYTÍ Záhady-Zdraví.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference