mapa stránek || vyhledávání

Zlomí nad námi hůl?

Mám rád tyto krátké povídky. Je v nich moudrost a z ní potom i jasné poučení. Je určeno pro ty, kteří ho chtějí slyšet. Dnes jsem si vybral jednu, která dává naději.

„Jednoho dne jsem se rozhodl, že se vším skoncuji… s prací, se vztahy, s duchovností… Dokonce jsem chtěl i skoncovat se svým životem.

Odešel jsem do lesů, abych si naposledy promluvil s Bohem.

„Bože,“ řekl jsem. „Můžeš mi říci jediný dobrý důvod, proč bych neměl se vším skoncovat?“

Jeho odpověď mě překvapila.

„Podívej se kolem sebe,“ řekl. „Vidíš to kapradí a ten bambus?“

„Ano“, odpověděl jsem.

Poté mi Bůh začal vyprávět svůj příběh: „Když jsem zasadil semínka kapradí a bambusu, velmi jsem se o ně staral. Dal jsem jim světlo a dal jsem jim vodu. Kapradí z půdy rychle vyrašilo a jeho nádherná zeleň pokryla celou zem. Avšak ze semínka bambusu nic nevzešlo. Já jsem ale na bambus nezanevřel. Druhým rokem pak vyrostlo kapradí mnohem více, avšak ze semínka bambusu opět nic. Já jsem ale na bambus ani tehdy nezanevřel. Ve třetím roce ze semínka bambusu opět nic nevzešlo, přesto jsem v něj ale stále věřil. A když se ani čtvrtý rok z tohoto semínka nic neurodilo, já jsem stále nepřestával doufat. V pátém roce pak ze země vyrašil tenký bambusový výhonek. V porovnání s kapradím se zdál titěrný a nevýznamný. Avšak o šest měsíců později již bambus vyrostl do výše 100 stop. Pět let mu trvalo, aby zapustil silné kořeny.“

„Tyto kořeny ho učinily silným a daly mu vše, co potřeboval, aby přežil. Nikdy bych nedal žádnému ze svých stvoření takový úkol, který by nemohl zvládnout.“

Na chvíli se odmlčel a pak pokračoval: „Mé dítě, vědělo jsi, že celou tu dobu, kdy ses ty snažil a usiloval, tak ve skutečnosti rostly a sílily tvé kořeny? Nikdy bych na bambus nezanevřel. A na tebe také nikdy nezanevřu. Nikdy se nesrovnávej s ostatními. Bambus roste v lese za jiným účelem než kapradí. Nicméně oba les tvoří a zkrášlují.“

„Tvůj čas přijde,“ řekl mi dále Bůh. „Jednou vyrosteš vysoko.“

„A jak vysoko vyrostu?“ zeptal jsem se Ho.

„Jak vysoko vyroste bambus?“ zeptal se na oplátku On.

„Tak vysoko, jak jen může?“ vyzvídal jsem.

„Ano,“ odvětil. „Vzdej mi slávu tím, že vyrosteš tak vysoko, jak jen můžeš.“

Odešel jsem z lesa a přinesl si tento příběh. Doufám, že vám tato slova pomohou pochopit, že Bůh nikdy nad vámi nezlomí hůl!

Nikdy ve vás nepřestane věřit!!

Je lepší žít v naději, než zemřít v zoufalství.

Dovolím si na závěr přidat pár veršů z Prvního listu Janova, kap. 3:1-2 (cítím v tom to, že Bůh je skutečná láska):

„Pohleďte, jakou láskou nás Otec zahrnul: smíme se nazývat Božími dětmi – a také jimi jsme! Proto nás svět nezná, že nepoznal jeho. Milovaní, teď jsme Boží děti, ale ještě se neukázalo, co budeme. Víme však, že až se ukáže, budeme podobní jemu, neboť ho uvidíme tak, jak je.“

A ze stejného zdroje kap. 4:7-8:

„Milujme jedni druhé, milovaní – vždyť láska je z Boha. Každý, kdo miluje, se narodil z Boha a zná Boha. Kdo nemiluje, nezná Boha – vždyť Bůh je láska.“

 

Alois Vrobel
 

Poslední články autora:


hodnocení: 4
hlasů: 4
Print Friendly, PDF & Email

6 komentářů

 1. Hůl nezlomí. Ale nějaký dobrý cíl je ohrožen?
  1) Katastrofa Cejlu a Cejlonu.
  21. dubna 2019 „Brno – Prasklé vodovodní potrubí a následná havárie parovodu způsobily v noci na neděli rozsáhlé komplikace v brněnské ulici Cejl a v jejím okolí. Voda zalila trafostanici a bez elektřiny bylo 550 domácností, ulice Cejl byla celé dopoledne uzavřená pro veškerou dopravu včetně hromadné. Vybuchující pára poškodila dvě auta.“
  21.04.2019 „Nejméně 215 mrtvých a na 450 zraněných. Taková je dosavadní bilance explozí na Srí Lance.“
  +++
  2) Katastrofa katedrály v Paříži 15.dubna, právě tak jako potopení Titanicu roku 1912.

  1. Když se nad tímto napsaným zamyslím, tak si říkám, za co z toho může síla, která by byla mimo člověka. I to prasklé vodovodní potrubí, i ta vybuchující pára má asi „původ“ v člověku / staré potrubí=zanedbané, velké zátěž dopravy nad ním; a nějaké vadné pojistné ventily či parní uzávěry?/ I ten Cejlon má v sobě činy člověka. I ta katedrála, i ten dřívější Titanic.

   Použiji citaci z mé povídky:
   „„Ano,“ odvětil. „Vzdej mi slávu tím, že vyrosteš tak vysoko, jak jen můžeš.“

   Ať rosteme k Bohu, jak jen každý jeden z nás můžeme. Jedním znakem našeho růstu bude třeba to, že budeme „jenom“ dělat pořádně a správně svoji práci a své lidské konání, své vztahy zde.

   To si uvědomuju, když se dostávám na cestu návratu. Knihy těch moudrých lidí? Byly sepsány pro to, aby donesly příštím lidem nějaké poselství, říkají třeba jen – buď člověkem s tváří obrácenou k Bohu a tak dělej. Někdo si to přečte……, a po nějakém čase zapomene a koná „s tváří“ naopak odvrácenou od Boha, koná pro svět. Pomůže mu to?

   Ohrožení dobrého cíle, jak píšete pane /nebo paní/ Bo? Cíl je již od počátku daný. Ten počátek byl již formulován v době, kdy člověk ještě neexistoval, formulován na zcela jiné úrovni vědomí tvořivé Síly Boha, jeho Slova či Ducha. A vše se děje tak, krůček za krůčkem, aby ten pozdější život směřoval k bohulibému cíli. Někdo si může myslet, proč zrovna k takovému? „Vzdej mi slávu tím, že vyrosteš tak vysoko, jak jen můžeš.“ A zná někdo jiný, lepší cíl?

   Díky Bo za reakci.

  2. Ještě záleží na tom, jakou cestu k růstu si člověk vybere. Jeden může v jeskyni, krmit ptáčky, meditovat, živit se nejskromněji a dostat se vysoko.
   Jiný se může věnovat lidem, kromě modlení a meditování zachraňovat potřebné přímo mezi lidmi a dostat se vysoko.
   Asi jde o to, jak nejlépe vystihnout metodu pro „jak jen můžeš“.

 2. Exodus 12:44
  44 Ale bude jej jíst každý služebník koupený za stříbro, bude-li obřezán.
  מד וְכָל-עֶבֶד אִישׁ, מִקְנַת-כָּסֶף–וּמַלְתָּה אֹתוֹ, אָז יֹאכַל בּוֹ.

  překlad z hebrejštiny:

  44.A každý sluha člověka,zevnitř získá stříbrnou minci a Slovo Jeho
  tak bude přijímat uvnitř něj.

  *sluha->citový animus
  *člověk-> mysl,duch
  *stříbrná mince->stříbrný->synonymum čirého světla/božské čisté mysli a
  branou moudrosti poznání;kulatý stříbrný předmět se vztahuje k citu,citové animě
  *Slovo= vnitřní zvukový proud,vnitřní hlas->komunikace s Bohem uvnitř nás

  Exodus 12:45
  45Přistěhovalec ani nádeník jej jíst nebude.
  מה תּוֹשָׁב וְשָׂכִיר, לֹא-יֹאכַל בּוֹ.

  překlad z hebrejštiny:

  45.Osadník a příjemce mzdy nebude jíst/přijímat slovo/ uvnitř něho.

  *osadník->obyvatel osady;osada/kolonie/->skupina/organizace/ jedinců
  nebo soubor jednotlivostí/pravidel,názorů,domněnek,ideálů,zvyků,tradic,
  rituálů,atd./viz.náboženské organizace,které vedou k tzv.modlářství,nikoliv
  k sjednocení a osvobození mysli
  *osadníci->usídlenci,konzervativci,vychytralí/rozumáři/,diplomatičtí zástupci,
  přívrženci,sebelítostivci,řadící se do jakékoliv skupiny atd.
  *osadník->od usídlený,skrytý,nezjevný->skrývají vlastnosti pod maskou->
  tzv.přetvářky,jenž si z nevědomosti myslí,že je mohou před Bohem utajit,
  což je k smíchu i pláči a navíc zjevné pro „vidoucího“
  *osadník->staré/naučené/ myšlení a staré nazírání na svět
  *osadník->diplomatičtí zástupci->vydávají se za vznešené,vševědoucí,
  zástupci Boha

  *příjemce mzdy->vyžadovat mzdu za práci na sobě samém,
  za seznamování samého se sebou,za sebepoznání,za duchovní poznání
  *příjemce mzdy/i v naturáliích/->za rituály/křest/bohoslužby,mše,svatby,
  pohřby,atd.;taktéž přijímat mzdu za tzv.zasvěcování,semináře,besedy,přednášky
  *příjemce mzdy-> nechat se opěvovat,uctívat,oslavovat,nechat povyšovat nad druhé,atd.;tzv.zbožštění sebe samého/apoteóza/,oslava hrdiny->většinou
  tam skončí spousta těch,kteří se vydali cestou sebepoznání a padli do pasti,
  ze které lze vylézt jen a jen jako „maličký“,nejmenší na celém světě.

  Ztvrdli v masírování svého falešného ega a egoismu,mají problémy v citové oblasti,
  ale uvnitř s Otcem ani Matkou vědomě nekomunikují.

  Platí:“Zřekni se světa a následuj mne.“

 3. ad.„Milujme jedni druhé, milovaní – vždyť láska je z Boha. Každý, kdo miluje, se narodil z Boha a zná Boha. Kdo nemiluje, nezná Boha – vždyť Bůh je láska.“

  ————

  A co ty,skutečně již víš,co je to láska?
  Protože je to to samé,jako když se tě zeptám: Co je to Pravda?

 4. Dá se o Pravdě napsat stostránkové pojednání a nebo mlčet. Jsem pro to druhé. Na úrovni našich životů nejde na tuto otázku stejně odpovědět. Proč? Protože žádný člověk nepotvrdí, že ta odpověď je pravdivá.

  První krokem je, a Venda to tu popsal několikrát, gnóthi seauton.

  Také tu napsal – viz. úryvek z jeho článku. Ten říká /skoro/ vše:
  „Lidské představy a obrazotvornost zde, v tomto světě, jsou výplody naší mysli, čerpající ze zprostředkovatelské funkce našich smyslů a to, že trvají v životě ty desítky let, neznamená, že nežijeme v iluzi. Náš zdejší žitý sen také jednou skončí smrtí těla a „probudíme“ se proměnou do vyšší úrovně. Zda v ní již zůstaneme /s pozdějším dalším výstupem do vyšších prosvětlených sfér/ či se vrátíme do zdejší pozemské reality, to nemáme zcela ve svých rukou. Mystická cesta však nabízí poznání vyšší reality ještě za života v hmotném těle, což naplňuje hlavní cíl života. Ježíš říkal – tam, kam jdu já, vy nemůžete… Některým nabídl vstup do nitra a vhled do vyšší úrovně – viz. jeho proměnění se na hoře v evangeliu Matouše /kapitola sedmnáctá/. A to je ten primární důvod, že se vybraným duším, které jsou připraveny na cestu sebepoznání přes své nitro, dostává nezištné pomoci mystiků. Ten jeden z nejvýznamnějších poslů Boha-Otce, Ježíš Kristus, říkal: „Dokud máte světlo, věřte ve světlo, abyste se stali syny světla.“ /Jan 13:36/ Stát se synem světla, co to asi je? Odpověď není složitá; zbavit se natrvalo žití v iluzi tohoto světa. Za sebe píši, že ale neželím reality tohoto světa. Z jistého důvodu jsem se do něj musel zrodit /a ne jednou/. Je to region pomíjivosti a nenabízí pravdu. Na závěr odkazuji na Ježíšovo největší přikázání z Matouše, kapitola 22:34 až 40. To je začátek ne lehké cesty vyjití ze světa iluze do reality prosvětlení.“

  Pro ty, kteří by se chtěli zamyslet nad jeho myšlenkami jen částečně doplním, ať to nemusí nikdo hledat, toho Matouše. Je to odpověď na otázku Ježíšovi – jaké je největší přikázání……

  Pěkný den.
  Alois

Diskuse byla ukončena.

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2022

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Tento web používá jen nezbytně nutná cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení.

Odkazy:

Slunovrat Agentura BYTÍ Záhady-Zdraví.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference