mapa stránek || vyhledávání

Oslava – Vyznání

Poslouchej melodii Šabdu
  a zkroť svou vzpurnou mysl. (REFRÉN)

Miliony jiných metod ji nezkrotíš,
  podřídí se jedině tak, že bude naslouchat této melodii.
Jogíni praktikují své vlastní metody,
  zatímco učenci jsou zaneprázdněni
  vědomostmi a diskuzí.
Asketové se unaví pokáním
  a celibátníci svým bojem s chtíčem.
Stoupenci dhján-jógy jen sami sebe klamou
  ve vnitřním rozjímání.
Kněží čtou a přednášejí svatá písma
  -i oni plýtvají energií, když se učí, když kážou.

Inteligence ani bystrost nejsou nic platné
  -učenci se nakonec budou muset kát.
Žádná jiná praxe nebude účinná,
  jedině praxe Šabdu tě sjednotí s Bohem.
Když žák s touhou v srdci
  potká Mistra, který zná tajemství Šabdu,
  a oddá se
  praxi Šabdu,
  jedině tehdy začne kontrolovat svou mysl.

Oddávat se vášním nikam nevede,
  obětuj tedy své tělo a mysl na oltář lásky.
Vznětliví a nečestní
  nebudou nikdy důvěřovat melodii Šabdu,
  neboť tato melodie přichází z nejvyššího nebe
  a vzácný je voják-Sant, jenž ji zachytí.
Ten podřídí svou mysl,
  získá nad ní vládu
  a oblehne pevnost na nebi Trikuty.
Za ní leží zákopy Sunu a dále náhorní planina,
  jež označuje hranice Mahá Sunu.
Pak duše rozrazí bránu Bhanvar Gufy,
  skrze niž ji Mistr ukáže
  křišťálový palác Pána.

Je to naprosto fascinující podívaná
  -každý paprsek září jako slunce,
  každé slunce září neobvyklým světlem,
  každý měsíc vykresluje miliony obrazů.
Nebeskou báň srdce osvětluje
  světlo vyšších oblastí
  odrážející se skrze miliardy vnitřních nebí.
V celé té hře je tajemná zápletka
  -to však potvrdí jen vzácný gurumuk,
  jenž obrátil dolů směřující proud své pozornosti.

Jak daleko mohu zajít v líčení nevyzpytatelných tajemství?
Ti, kdož chtějí vědět, musejí vstoupit do mystického stavu.
Jsem jako němý, pojídající sladkosti,
  neschopný vylíčit chuť, kterou okouší.
Jak jen bych kdy mohl popsat jedinečnost a skvělost
  nevýslovných, nepopsatelných říší?
Avšak Rádhá Svámí je nesmírně potěšen,
  že může tato skrytá tajemství vynést na světlo.

bačan 9, šabd 9

Vysvětlivky:

Šabd – zvuk, hlas, slovo, chvalozpěv; proud božské energie, jenž je v základu všech věcí a jenž stvořil a udržuje vesmír; nazývá se také Slovo, Jméno, Duch Svatý, Logos, Zvukový proud, hudba sfér…atd.. Právě s pomocí Šabdu, věčné Boží moci, byly seslány duše dolů ze svého původního domova, aby osídlily stvoření, a s pomocí téže moci se musejí i vrátit zpět. Avšak nikdo jiný než pravý Mistr nemůže žáku tajemství Šabdu odhalit a napojit na něj jeho vědomí.

Stoupenci dhján-jógy – ti, kdo praktikují tuto jógu, jóga kontemplace a zbožné meditace. Dhján-jóga usiluje o dosažení jemnějších úrovní vědomí pomocí kontemplace.

Sant – mystik nejvyšší úrovně, jenž v sobě realizoval Boha a dosáhl oblasti věčnosti a čistého ducha.

Trikuty – centrum kauzální oblasti a sídlo univerzální mysli neboli Brahma, vládce tří světů – hmotného, astrálního a kauzálního. Trikuty je druhou oblastí na vnitřní cestě popsané Santy.

Sun – toto slovo, odvozené ze sanskrtského šunja, se obvykle překládá jako dutina, prázdnota nebo vakuum. Santové je používají k označení třetí oblasti, zvané též Dasvan Dvár, a výrazem Mahá Sun označují oblast nepropustné temnoty mezi Dasvan Dvárem a Bhanvar Gufou.

Bhanvar Gufá – „rotující“ jeskyně, název nejvyšší oblasti stvoření, ležící na prahu věčnosti. Právě zde zvolá postupující duše „sóhang“ („já jsem toto“), když si uvědomí svou naprostou totožnost s Bohem, je však od něj stále ještě oddělena.

Gurumuk – ten, jehož tvář /muk/ je obrácena ke guruovi; ten, kdo se naprosto oddal guruovi, v protikladu k manmukovi, jenž je otrokem mysli.

Rádhá Svámí – Pán(svámí) duše (rádhá); pán Anámi („bezejmený“) vládce osmé duchovní oblasti)

Bačan – slovo nebo slova, řeč, učení, pokyny, příkazy, přísloví.

Přeji všem ty nejkrásnější svátky s prožíváním klidu v duši, bez připouštění si vlivů světa, v radosti s blízkými.
 

Václav Žáček /Venda/
Z knihy učení Sant Matu – „Sár Bačan ve verších“
 

Poslední články autora:


hodnocení: 3.6
hlasů: 5
Tisk Tisk

258 komentářů

 1. → Neříká

  A tím řečeno současně všechno. Proboha, tak o čem chceš asi tak diskutovat? O s&h? To můžeš, sám se sebou, u toho bejt nepotřebuju.:-)

   1. → Já nediskutuju, a s tebou už vůbec ne.

    Na to máš plný právo, o tom žádná. Velkovýroba z nouze ctnosti má tisíce podob,, ale obvykle se tomu říká zoufalství..:-)))

    → Já nediskutuju

    Možná kdybys třeba zkusil upozadit to svý JÁ a nablblý jáství, ví Bůh, ale ledy by se možná pohly. Jak známo, viz. ho..o ve vesmíru, uvědomit si svou nepatrnost, je fakt blahodárný. Fakt, nekecám..:-))

   2. nablblý jáství

    1. nejsem žádné rozplzlé nic

    uvědomit si svou nepatrnost

    2. tvé myšlenkové pochody, jakože cože???!!! je to jen tvé plácání bez souvislostí

 2. → protože ty říkáš že vidíš

  Nic takovýho jsem neřekl! Nelži, nečisté srdce! Co všechno vidím, tak vo tom se tobě může leda tak akorát zdát.

   1. → Takže vidíš???!!! Nebo si to o sobě myslíš.

    Co myslíš?:-) Hádej? Za tu dobu, co sem meleš ty svý s&h, pšouky a bobky všeho druhu, tě mám přečtenýho skrz naskrz. Teda né že by to bylo až tak „ynteluktálně“ něco složitýho..:-))(viz. Seneca). Volíš Mažňáka nebo Losnu?..:-)))

   2. tě mám přečtenýho

    Teď je řeč o tobě, jestli sis nevšiml? Já tě mám taky přečtenýho a nepíšu ti o tom…:D

 3. Proč slavíme vánoce?
  Protože Bůh sestoupil k lidem.
  A proč Bůh sestoupil k lidem?
  No přece proto, aby mohl s lidmi být.

  Takže člověče, buď s Bohem.
  Miluj ho, jako sobě rovného
  (protože láska není vztah povýšenecký, ani otrocký)
  a choď s ním po svých stezkách světských
  a nechej se vést jeho stezkami duchovními

  Prostě věz a buď každou chvíli s Bohem
  Protože on s tebou je a chce být

 4. Zkrátka a jasně, Bůh je náš životní partner, nebo něco – jako kamarát…

 5. → Reinkarnace. Je ve všech náboženstvích, filosofiích a mystických naukách.

  Zmiňovaná? To jo a o tom žádná. Vendo, rozlišujete mezi faktem a konceptem? Evidentně ne! Hodinky jako holinky, co?.:-)

  Křesťanství je, spolu s židovstvím a islámem, jedním ze světových náboženství, kterému je koncept reinkarnace cizí – https://cs.wikipedia.org/wiki/Reinkarnace#K%C5%99es%C5%A5anstv%C3%AD

  opáčko pro Vás: https://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/evidentni

 6. → P.S. ….je ještě mnohé, k čemu bych se mohl vyjádřit.

  Tak to určitě, o tom žádná. No třeba byste mohl začít rozdílem mezi faktem a konceptem. „Osvětlování“ tu už dlouho nebylo, co říkáte?…-)

  Archetypem šílenství v západní civilizaci je ztráta smyslu pro rozdíl mezi mapou a teritoriem. Kdo se snaží nahradit teritorium svou mapou, je blázen. (Václav Bělohradský) – http://lipa.wz.cz/tisk/belohradsky02.html

 7. → Alois – 25.12.2019 (18:53) – Poznám úchylku

  Gratuluji!:-)) Mája, to je prevít, co?…-))

 8. → je to jen tvé plácání bez souvislostí

  Tvoje škoda, že „nevidíš“, že nevidíš „víc“, souvislosti jakbysmet. Marná sláva, přece už liška vyjevila Malému princovi malé velké tajemství: Správně vidíme jen srdcem. Co je důležité, je očím neviditelné.
  Už víš, nebo aspoň mlhavě tušíš, co je nečisté srdce?

  1. Pořád to nechápeš. Teď se bavíme o tobě a tvém špinavé srdci.

   1. Ale no tož tak, to jsem již také tolikrát slyšela, že mi došlo, že záhal vědomí je holt záhal vědomí…..

 9. Křesťanské učení vystavuje člověka požadavku, aby se rozhodl pro dobro (lásku = soucit) nebo zlo (sobectví či lhostejnost).

  Vendo, Vy nás teda tady krmíte s&h.

  1. Že nerozumíte psanému textu, na to jsem si již u Vás zvykl, nic nového.

   Ale že zrovna Vy nedokážete rozlišovat? Podívejte se na závěr příspěvku pavel v pro Vendu 20.12.2019 (17:47).

   1. → Podívejte se na závěr příspěvku pavel v pro Vendu 20.12.2019 (17:47).

    Vendo!, proboha, to snad nemyslíte vážně, tohle po mně přece nemůžete chtít.:-))

   2. Vendo, ako Honzovi vysvetliť čo je „dobro“? Vhodné vysvetlenie je po ruke tuto: https://allatra.eu/publications/co-je-to-dobro . To nie je náboženské vyznanie, ale to, čo publikuje allatra na svojich celosvetových webových stránkach. Ako vidno, dá sa zaobísť aj bez Boha, Ježiška, Šabd, atd…

   3. Degone, děkuji. Odkaz jsem si přečetl. Ta paní /nebo slečna/ má pravdu o dobru.
    Dobro je pro mě tak význačné, že jsem o něm psal již v prvních mých příspěvcích zde na gnosis. / třeba tady: https://hledani.gnosis.cz/dobro-a-zlo-aneb-pozitivni-ci-negativni-v-nas-1-cast/ Zrovna tak, jako jsou důležitá láska, pokora, trpělivost, poznání, schopnost rozlišování, schopnost odpouštět, meditace, modlitba, Mistr, zasvěcení, …….atd..

    Nejsem nepokorný, ale nechci, necítím žádnou potřebu cokoliv vysvětlovat Honzovi. Každý jsme tu nějakým originále. Chci tím říci, každý jsme jiný, i když máme stejnou podstatu. A každý si může přijít ke své cestě tak, jak to cítí sám, že je to dobré a pro něho nejlepší.

    Degone, ještě jednou díky a přeji Vám do nového roku hlavně zdraví.

   4. Pro Degona:
    Přečetl jsem si ten odkaz, Degone, a závidím Vám Vaše prostinké myšlení. Alespoň nemáte s ničím problém a máte „vsjo jásno“.
    Blahoslaveni budiž chudí duchem.

  2. Honzo, já se vám divím, že nerozumíte té Vendovej argumentaci – tady: https://ebranitodshimatnoke.blog.pravda.sk/2011/10/12/-abr-fabr-domine-elce-pelce-do-pekelce-drau-cvik-von/. Vždyť tomu „eniki-beniki-kliky-be“ přece rozumí každé děcko, tak proč to vy nechápete??? Reinkarnace, Šabd a podobně je stejné, jako to „eniky, beniky“. O tom se nemá uvažovat, ale rovno to přijat a opakovat do zblbnutí! Potom budeme žít správně, jako žijou i v té Indii…
   Tak Čau!

   1. → Honzo, já se vám divím

    Máte recht, taky se divím.:-) Sám sobě, a tak vůbec všemu. Asi žijeme v tom nejprapodivnějším „světě“ a nejzhovadilejším systému, jakej tu kdy byl. Není den, abych nekoulel očima, na jakou že to s&h jsem zas „narazil“ a šláp…:-) Tak Čau! A BDĚLÉ VĚDOMÍ!

 10. → Vendo, ako Honzovi vysvetliť čo je „dobro“?

  Degone, to není potřeba. Řídím se celkem „selskou“ úvahou, která říká: co je dobré pro všechny, je dobré i pro mě.

 11. Vendo, píšete: „Chci tím říci, každý jsme jiný, i když máme stejnou podstatu“. – Že sme každý iný je veľmi subjektívna „relativistická pravda“, ktorá je iba našou pozemskou ilúziou. Až keď pochopíme, že sme všetci rovnakí a že sme „jedno“ tak sa priblížime k Pravde, ktorá je v Bohu. Jednota v Bohu, jednota v mysli, jednota v skutkoch!
  Želám pekný deň všetkým a teda aj sebe!

  1. Podstata je stejná. Duše oddělená od Otce je .
   Mysl, tělo, smysly a jejich touhy, karma….to nás však silně odlišuje.

   1. Vendo,
    zaplétáte se do toho čím dál víc. Když je duše oddělená od Otce, pak nemůže být věčná – což, myslím jste psal někde jinde… (Věčný je jenom Otec.)

   2. Kdyby nebyla oddělená, tak proč by bylo nutné se navracet duchovní cestou k Otci? Bůh – Duch Svatý, jak uvádí kolega Václav i pojmenování Šabd, je s námi a kdo se na něj napojí, má návrat duše, té kapky Oceánu Otce samého, zajištěn.

   3. Aloisi,
    to je právě to, proč je tu tolik příspěvků o ničem. Nikdo si ani pořádně příspěvek nepřečte, natož, aby se třeba zamyslel. Já jsem přece nezpochybňoval oddělení duše, ale její věčnost.

    Venda pro Lojzu alias Milana….. 21.11.2019 (10:26)
    Oponuji, duše nikdy nezaniká.

  2. Pozemská iluze – na stránkách jsem našel……“Absolutní pravdou je, že hmotný svět ani lidé neexistují. Ale tato konečná pravda nemůže vstoupit do mysli člověka do té doby, dokud se nalézáme na lidské úrovni; neboť v absolutní realitě neexistuje ani člověk, ani jeho mysl jako taková. (Samozřejmě duše se od mysli odlišuje.) Jak může tedy opravdové poznání vstoupit do iluzorní neskutečné mysli? Naše mysl a i my neexistujeme ve stejném smyslu, v jakém neexistuje náš svět.

   Jsme v nejnižší části stvoření, kde nevládne dokonalost. Pro nás, jako lidské bytosti, tento svět existuje, protože pro oklamanou mysl je tento svět iluze realitou. Tento tzv. svět je realitou stejného řádu jako my samotní; jsme-li tedy my, pak je svět také. Ale jsme-li my neskuteční, pak svět je také neskutečný. Toto je konečná absolutní transcendentní pravda. Poslední ale. Ale jsme-li neskuteční, pak naše činy, skutky, přání, myšlení, vše je neskutečné a pak nevyvstává otázka protimluvu, protože to přináleží myšlení a myšlení je také nereálné. . . . . . .

   Kopíruji to z Václavova článku. Jak srozumitelné, že?

   Tady je klon, však mě znáte.

   1. ad.: Jak srozumitelné, že?

    Pro mě to srozumitelné není vůbec.

   2. Ale Lojzo, k čemu Vám bude dobré, když tomu budete rozumět? Kdyby tomu autor rozuměl sám, tak může napsat: svět existuje nebo svět neexistuje.
    Alois má dvě myšlenky : CTRL+ C a CTRL + V. Nemá letos splněno kopírování odstavců. Tenhle odstavec je z prostředka článku Vendy někdy z dob jarní rovnodennosti 2018 a teď máme chvilku po zimním slunovratu a za 3/4 roku se nevyřešilo nic ani to téma k závěru.
    https://hledani.gnosis.cz/temata-k-zaveru/
    „Absolutní pravdou je, že hmotný svět ani lidé neexistují…
    Tento tzv. svět je realitou stejného řádu jako my samotní; jsme-li tedy my, pak je svět také.“

    Komentář. Z předchozího plyne : Hmotný svět neexistuje. Pak máme ještě tzv. svět, který je realitou a pak je svět také. Takže celkem tři světy: hmotný svět, tzv. svět realitou a svět také. A k tomu máme lidi, kteří existují nebo neexistují a navíc si možná něco myslí.

 12. Pre Lojza28.12.2019 (14:58): Asi ste ma nepochopil, podobne ako aj Venda. Ten odkaz na https://allatra.eu/publications/co-je-to-dobro, bol myslený ako irónia a nie ako Pravda, ktoré bez Boha je nemysliteľná. Ako sa ukazuje, ani Venda to nepochopil. Rovnako tak je zavádzajúci aj výrok Honzu, že: „co je dobré pro všechny, je dobré i pro mě“. Pre väčšinu ľudí je dobré sa najesť, napiť, dobre obliecť, málo pracovať a nemyslieť, lebo myslenie bolí!!!
  Pekný deň!

 13. → Pořád to nechápeš. Teď se bavíme o tobě a tvém špinavé srdci.

  „Člověk, na nějž nadávají blbci***, je hoden důvěry.“ (Jean Paul Sartre)

  *** – mezi který řadím i všechny ty, co mluvěj za druhý, ty můj milovaný bližní, čistého srdce přímo etalon…:-))) kdybys to nechápal, tak ses „zařadil“ sám.

 14. → Rovnako tak je zavádzajúci aj výrok Honzu, že: „co je dobré pro všechny, je dobré i pro mě“. Pre väčšinu ľudí je dobré sa najesť, napiť, dobre obliecť, málo pracovať a nemyslieť, lebo myslenie bolí!!!

  Ale já nemluvím o „většině“, ale o všech lidech. Ale chápu, myslenie bolí. Takže s tím zavádzajúcim opatrně.

 15. Hádat se z Pardalem 28.12.2019 (18:24) o tom, co je realitou a co ne, je stejné, jako hádat se s Honzou, který jako všichni víme, má a musí mít vždy pravdu! S tím nejde nic dělat…

  1. Není fér ponížit Pardala na úroveň Honzy. To si Pardal nezaslouží. Logičtější se mi jeví zamyslet se nad podstatou sporu: Je pravdou, že náš hmotný svět je svět iluzorní? Že žijeme z určitého pohledu jakoby ve snu?

   Chtěl bych předeslat, že já na mystické zážitky věřím. Věřím jim ze stejného důvodu jako věřím historikům, že se v dějinách odehrály různé události. Určitá historická událost může být zcela unikátní a tak bizarní, že uvěřit, že se opravdu stala, je hodně obtížné. Jeb opravdu obtížné uvěřit na existenci zázraku. A přece jsme občas jeho svědky. Například se může stát, že sobec oddaný konzumu má automobilovou nehodu. Během ní si uvědomí svou konečnost a zcela změní svůj hodnotový žebříček – stane se z něj člověk hodný toho jména. Lidé, kteří jej znali, řeknou: „To není on. Stal se zázrak. Nehádá se, neuráží, není už tím narcisem jako dříve, ale je schopen soucitu, je schopen naslouchat a připustit vlastní omyl …“

   My můžeme ve snu zažít tragédii nebo dokonce tu tragédii vyvolat. Když se probudíme, ještě nás nějakou dobu obchází hrůza, ale nakonec jsme šťastní, že to byl pouhý sen, že to zlo, kterého jsme byli svědky, nebylo opravdové. Nicméně zlo, které zažíváme v bdělém stavu, je více než opravdové. Všechno to utrpení ve světě, na němž se podílíme*, je skutečné. Zde je hlavní argument proti teorii o iluzornosti hmotného světa. Pokud by náš hmotný svět byl jakýmsi virtuálním světem, kde by všechny fenomény byly uměle vytvořeny jako v nějaké počítačové hře, kde by i naše vůle byla jen virtuální, znamenalo by to, že neexistuje dobro a zlo, že člověk je hříčkou osudu, který je mu nalajnován „vyššími sférami“, jak tomu věřili staří Řekové, kteří si mysleli, že dějiny jsou výsledkem sporů mezi bohy. Ve skutečnosti je člověk nadán svobodnou vůlí a je plně odpovědný a nejen za sebe, ale podle svého postavení i za celý svět.

   *Ještě jsem dlužen vysvětlení, proč je každý člověk odpovědný za utrpení, které ve světě je. My, lidé žijeme kolektivně a ať chtě nechtě se podílíme na obrazu světa. Otrok má minimální svobodnou vůli, ale vstupuje do vztahu s ostatními otroky a může se k nim chovat hezky nebo bezohledně a tím šířit do světa dobro nebo zlo. Takže i otrok je, byť minimálně, odpovědný za svět. Mnohem vyšší odpovědnost nese politik (král, president, premiér …). Dějiny ukazují, že nejzrůdnější politici byli do vysokých funkcí vyneseni nebo přímo zvoleni prostými lidmi. Tak například za zločiny nacismu nenesl odpovědnost jen Hitler, ale také 44% voličů, kteří volili v roce 1933 Národně socialistickou německou dělnickou stranu. Historie nacismu je „hezkým“ příkladem, jak člověk stojící nízko na společenském žebříčku má obrovský vliv explozi utrpení ve světě. Aby k ní došlo, stačí pouhá lhostejnost lidí, kteří si o sobě myslí, že jsou mírumilovní. Lhostejnost je příčinou, že lidé nedokážou včas rozeznat klíčící zlo. Až se zlo stane zjevným, je už tak silné, že se mu nedá zabránit.

   Karl Popper podrobil kritice totalitní, utopické systémy, jejichž cílem bylo vytvořit šťastnou společnost. Místo toho obhajoval princip takzavaného negativního utilitarismu: nemáme se snažit o maximalizaci štěstí, ale o minimalizaci zla a utrpení. K tomu bych dodal: Pohlédněme kolem sebe a pokusme se včas objevit politiky slibující prebendy, politiky rozdělující společnost na kompatibilní a nekompatibilní lidi (jako Hitler). Pokusme se včas rozeznat politiky, kteří svou legitimitu opírají jen o přízeň davu (jako Hitler).

   1. → Není fér ponížit Pardala na úroveň Honzy.

    Kdo jseš? Co jseš? Na koho si to hraješ? .:-))) Na toho, kdo nejde s námi, jde proti nám? To nemusíš, to totiž kape z každýho tvýho blábolu kterej sem vylepíš. Marná sláva, a jak už blahé paměti pravil Seneca: způsob řeči je obrazem ducha. Holt jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá. Mám oproti takovejm jako jseš ty, ohromnou výhodu a dar: https://www.youtube.com/watch?v=22QHkH1Npp0

    Odpouštím ti, páč nevíš co mluvíš.

   2. Seneca to řekl jinak: Používání výrazu s+h je obrazem ducha.

   3. pavel v 30.12.2019 (14:35)

    ad.Není fér ponížit Pardala na úroveň Honzy.

    To je velká chyba rozděleného ducha/mysli/,od které se odvíjí i ty další.

    Otcova slova:“ Žádné srdce není ani více ani méně,všechna jsou si rovna.“

    Otcova slova i tobě mohou pomoci změnit vnímání ostatních.
    Jestliže nevnímáš všechny bytosti stejně,neznáš jejich podstatu,neznáš pak vpravdě
    ani tu svou.Až poznáš sám sebe vpravdě,až pak budeš schopen vědomě rozlišovat
    kdo zatím tvrdě spí,kdo se probouzí a kdo je vzhůru díky přímému spojení se Zdrojem.Jiného rozlišení mezi námi tady není!

    Žádný církevní hodnostář,žádný vědec,lékař či prezident není více než hladem
    umírající dítě v Senegalu,bezdomovec,zloděj či největší masový vrah,všichni jsou si
    rovni.A rasy nebo náboženství,světské majetky,státní příslušnost či politické názory
    na tom nic nezmění.

    ad.Věřím jim ze stejného důvodu jako věřím historikům, že se v dějinách odehrály různé události.

    Víš kolika nesmyslům sis již naletěl právě díky tzv.historikům,kteří spali a spí?

    ad.Určitá historická událost může být zcela unikátní a tak bizarní, že uvěřit, že se opravdu stala, je hodně obtížné.

    Ale tomu nejbizardnějšímu sis uvěřil taky.Příběhu o Ježíšovi,ačkoliv je to alegorie,
    schéma,symbol,obrazová informace.

    ad.Je opravdu obtížné uvěřit na existenci zázraku.

    Jak říká Otec,existuje jen jediný zázrak a to ten,když se dítě začne ptát.
    Když je v něm zažehnut oheň poznání.

    PS: Jak vnímáš sám sebe?Kdo jsi?Jestlipak znáš odpověď?

    ad.Bůh tam mohl vidět, že někdy později Jób spáchá zločin a bude zavržen.
    ad.Šalomoun byl pro svou moudrost Bohem milován. Stejně se nakonec zpronevěřil. Měl 700 žen, …

    Jak je vůbec možné,že v době technických vymožeností a vědecky ověřených
    poznání,může ještě někdo mluvit o postavách z Bible jako o skutečně reálně žijících
    osobách.

   4. Slečno Hvězdičko, učíte mě vážit si všech lidí. Tak proč mi tykáte? Pavel

   5. pavel v pro Hvězdičku 6.1.2020 (21:42)

    ad.učíte mě vážit si všech lidí.

    Neučím.

    ad.Tak proč mi tykáte?

    Považuješ-li vykání za projev úcty,tak je to jen tvoje převzatá představa.
    Proč by to nemělo být naopak?Jsi třemi,dvěma nebo jeden?
    Vždy se na to ptají moralističtí pokrytci,přetvářky,masky.

   6. Pochybuji, že například lidem na úřadech tykáte. Jestliže tam dodržujete vžité konvence, nic by vám to neudělalo, kdybyste je dodržovala i zde. Vykání je výraz úcty a sotva s někým můžete diskutovat, když mu naznačujete svou nadřazenost, jako policajti obviněnému.

   7. pavel v pro Hvězdičku 7.1.2020 (9:13)

    Tak ještě jednou:“Nikdo není ani více ani méně,všichni jsou si rovni.“
    A tím se také řídím.

    —–
    ad.Jestliže tam dodržujete vžité konvence, nic by vám to neudělalo, kdybyste je dodržovala i zde. Vykání je výraz úcty a sotva s někým můžete diskutovat, když mu naznačujete svou nadřazenost, jako policajti obviněnému.

    To je čistě tvůj problém,tvoje představa,tvoje domněnky,tvoje iluze „slušného“, arogantního,slepého a hluchého diktátora a manipulátora.

   8. To co zde probíhá je dokonalý příklad toho jak mysl pracuje, a jak jsou všichni zde včetně mě pod její větší či menší nadvládou.
    Mysl jede a jede, čte výplody ostatních myslí a generuje reakce na ně. K tomu stačí pouhé dvě, a zde jich je mnoho. A každá mysl má představu, že když vyšle svůj výplod tak přesvědčí ostatní o své pravdě, nebo je obohatí o vědomost. Jak dlouho to tu už běží a kam to dospělo? Jaký je rozdíl diskuse dnešní a té před 5-10 lety?
    Ale smysl to přesto má. Díky tomu, že je to v podstatě stále stejné, tak je to úmorné a díky tomu se mysl může unavit a kapitulovat. Ono se to dílčím způsobem už děle, jeden něco napíše, další na to reaguje. První se to snaží obhájit, či vysvětlit a vede to k rozpoutání koloběhu příspěvků až to jeden vzdá, už ho to přestalo bavit. Mysl se otřepe a znova napíše a zapojí se do další diskuze. Až jednou se unaví natolik, že se to zlomí a člověku dojde, že je tu cesta jak se z tohoto dualitního světa diskuse zde, ale i denního života vysvobodit.

  2. Já jsem citoval Vendu :“„Absolutní pravdou je, že hmotný svět ani lidé neexistují…
   Tento tzv. svět je realitou stejného řádu jako my samotní; jsme-li tedy my, pak je svět také.“
   A nesouhlasím s ním.
   Hmotný svět existuje, lidé existují, lidé myslí.
   Je to fyzikálně chemický projev mozku, tomu se musí dodávat energie , aby se udržely uspořádané statisticky nepravděpodobné jevy myšlení, které je dáno spojením neuronů. Samovolně směřuje hmota k chaosu. Mozek potřebuje glukózu a kyslík, když je nemá, nepracuje a umírá.
   Když jdu po louce vedle svého psa, tak oba mozky pracují podobně : zpracovávají informace z okolí, dávají příkazy k pohybu končetin, k vyrovnání rovnováhy, řídí tělesné funkce. I pes má emoce a chová se podle nich.
   Kromaňonci podle Wiki:“Přibližně před 10 000 lety se mentálně vyvinuli natolik, že se způsobem myšlení a bohatšími výrazovými prostředky začali podobat modernímu člověku. Vytvářeli již první umělecká díla včetně jeskynních maleb ve Francii, Španělsku a na Sahaře. Zhotovovali šperky, figurky, oděvy, přístřešky, nástroje a lovecké zbraně.“
   Tvrdí se, že kdyby kromaňovec byl od narození vychovávám v naší civilizaci, nebyl by od dnešních lidí k rozeznání.
   Ptal jsem se už mnohokrát zdejšího guru Vendy, kde, kdy a jak se člověku dostalo duše, ducha, mysli? Ak čemu tedy je mi z ničeho nic dobrá melodie Šabd, bez které se moji předci obešli? Od kdy máme tu údajnou věčnou astrální duši, když je věčná?
   Místo toho se tu bádá nad nahoře citovanými nesmysly, aby to vypadalo vědecky.
   „“„Absolutní pravdou je, že hmotný svět ani lidé neexistují…
   Tento tzv. svět je realitou stejného řádu jako my samotní; jsme-li tedy my, pak je svět také.“

 16. → jako všichni víme

  Áááá pozor…:-)) Další VŠICHNIsta..:-))

   1. → pro Kolemjdoucí VŠICHNISTY

    Cožééé? Vlastnit pravdu? Tak to si může – „jak všichni víme“ – myslet fakt jen všichnista..:-))))))

 17. V článku verše zkraje říkají o nutnosti zkrocení vzpurné mysli. Takový zde „starý“ a často omílaný požadavek, ale pro duchovní cestu nezbytně nutný. Doslova je tam i toto – „Oddávat se vášním nikam nevede, obětuj tedy své tělo a mysl na oltář lásky.
  Vznětliví a nečestní nebudou nikdy důvěřovat melodii Šabdu, neboť tato melodie přichází z nejvyššího nebe a vzácný je voják-Sant, jenž ji zachytí.“

  Max Kašparů, řeckokatolický kněz odhaluje hříchy a mění ty známé projevy mysli v dnešní moderní pojetí, ve změny, kterou jsou opět hříchem, ale v novém kabátu:

  Hodnotový svět po celé generace znal tzv. sedmero hlavních hříchů:

  Pýchu, lakomství, závist, hněv, smilstvo, nestřídmost a lenost.

  Postupem času se jejich obsah proměnil do dnešní podoby:

  z pýchy se stalo zdravé sebevědomí,

  z lakomství zákon ekonomiky,

  nestřídmost se povýšila na vyšší životní úroveň,

  závist v boj o spravedlnost,

  hněv ve zdravou reakci na nekorektní jednání druhých,

  smilstvo v prevenci proti neurózám,

  lenost se proměnila v prokrastinaci, výraznou a chronickou tendenci odkládat plnění povinností a úkolů na pozdější dobu.

  Díky této moderní nomenklatuře se tak starý kontinent vlastně zbavil těžkých hříšníků.

  – – – – – – –

  V tomto odkazu leze nalézt více :
  http://www.irucz.ru/cz/zpravy/1-/102000000000-ceska-republika/000-/102000610000-praha-hlm/404-ezoterika/30669-jak-se-zmenily-hodnoty-zivota/

  Přeji všem do nového roku lásku a zdraví.
  Václav Žáček

  1. → Max Kašparů, řeckokatolický kněz odhaluje hříchy a mění ty známé projevy mysli v dnešní moderní pojetí, ve změny, kterou jsou opět hříchem, ale v novém kabátu.

   Přesně tak. A tomu všemu říká Honza „souhrně“ s&h, z čehož maj mnozí vosypky a kopřivku. Nazývejme věci a jevy pravými jmény, to je totiž oč tu běží, alfa a omega všeho. Všechno ostatní je jen balast, vata, bohapusté fráze a vítr slov.

  2. Maxe Kašparů já „žeru“. Ale je to humorista, tak je nutné chápat jeho slova jako nadsázku. Předložený článek totiž svádí k domněnce, že pro dosažení království Božího postačí vyvarovat se hlavních (pod jiným názvem smrtelných) hříchů. Lze snadno, myšlenkovým experimentem, dokázat, že tomu tak není. Představte si, Vendo, že jste křivě obviněn z vraždy. Já mám důkaz, že jste nevinný, ale pro vaši záchranu před oprátkou neudělám nic. Nechci mít opletačky se skutečným vrahem. Je to mocný člověk a mně by hrozilo, že bych špatně dopadl. K vaší smůle mě ani neznáte a o mém důkazu nevíte. Představte si, že nemám ani jeden z oněch hlavních hříchů. Co myslíte, že mi řeknou, až jednou zaklepu na pomyslnou nebeskou bránu?

   Křesťanský Bůh je asi jiný, než ten dálněvýchodní. Vyžaduje od člověka, aby byl „solí země“, tedy aby se ve světě angažoval. Být křesťanem často znamená riskovat existenci i život a chce to odvahu. Je příznačné, že slovenština má pro slovo poctivý výraz „statočný“. Jen statečný člověk se dokáže postavit zlu.

   William Wilberforce jako poslanec britského parlamentu dlouhých 18 let každoročně předkládal a křesťanskými argumenty obhajoval návrh zákona na zrušení otroctví, než dosáhl úspěchu. Obchod s otroky byl na sklonku 18. století ohromným byznysem. Co však bylo ještě důležitější: tento obchod zasahoval i zájmy mas obyčejných lidí. Británie byla tehdy největším obchodníkem s otroky na světě. V tomto špinavém obchodě se pohybovaly stovky lodí, tisíce námořníků a stovky milionů liber. Postavit se proti tomuto proudu znamenalo jít téměř „proti všem“.

   Dnes považujeme obchod s otroky za zvrácenost. Otázkou však je, na čí straně bychom stáli, kdybychom v té době žili. Považme, že Evropané považovali černochy za divochy, tedy za méněcenné. Dnešním jazykem za kulturně nekompatibilní. Nemáme dnes i my mezi sebou „vlastence“, kteří šmahem dokážou označit určitou skupinu lidí za kulturně nekompatibilní? Co myslíte, jsou lidé, kteří se vysmívají soucitu (sluníčkářům a pravdoláskařům) hodni nazvat sami sebe křesťany (spirituálními lidmi)?

 18. → Jak se ukazuje, ne všechno, co je ruské je špatné.

  No toto!!!! Koulím očima a lapám po dechu, – Jak se ukazuje, ne všechno, co je ruské je špatné – taková opovážlivost a drzost! To chce ovšem radikální odezvu! A peťycy, podpisový archy, fangle a mávátka, minimálně! Co na to místní vhystblover pavelvé?

Diskuse byla ukončena.

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2021

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Odkazy:

Slunovrat Záhady-Zdraví.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference