mapa stránek || vyhledávání

Oslava – Vyznání

Poslouchej melodii Šabdu
  a zkroť svou vzpurnou mysl. (REFRÉN)

Miliony jiných metod ji nezkrotíš,
  podřídí se jedině tak, že bude naslouchat této melodii.
Jogíni praktikují své vlastní metody,
  zatímco učenci jsou zaneprázdněni
  vědomostmi a diskuzí.
Asketové se unaví pokáním
  a celibátníci svým bojem s chtíčem.
Stoupenci dhján-jógy jen sami sebe klamou
  ve vnitřním rozjímání.
Kněží čtou a přednášejí svatá písma
  -i oni plýtvají energií, když se učí, když kážou.

Inteligence ani bystrost nejsou nic platné
  -učenci se nakonec budou muset kát.
Žádná jiná praxe nebude účinná,
  jedině praxe Šabdu tě sjednotí s Bohem.
Když žák s touhou v srdci
  potká Mistra, který zná tajemství Šabdu,
  a oddá se
  praxi Šabdu,
  jedině tehdy začne kontrolovat svou mysl.

Oddávat se vášním nikam nevede,
  obětuj tedy své tělo a mysl na oltář lásky.
Vznětliví a nečestní
  nebudou nikdy důvěřovat melodii Šabdu,
  neboť tato melodie přichází z nejvyššího nebe
  a vzácný je voják-Sant, jenž ji zachytí.
Ten podřídí svou mysl,
  získá nad ní vládu
  a oblehne pevnost na nebi Trikuty.
Za ní leží zákopy Sunu a dále náhorní planina,
  jež označuje hranice Mahá Sunu.
Pak duše rozrazí bránu Bhanvar Gufy,
  skrze niž ji Mistr ukáže
  křišťálový palác Pána.

Je to naprosto fascinující podívaná
  -každý paprsek září jako slunce,
  každé slunce září neobvyklým světlem,
  každý měsíc vykresluje miliony obrazů.
Nebeskou báň srdce osvětluje
  světlo vyšších oblastí
  odrážející se skrze miliardy vnitřních nebí.
V celé té hře je tajemná zápletka
  -to však potvrdí jen vzácný gurumuk,
  jenž obrátil dolů směřující proud své pozornosti.

Jak daleko mohu zajít v líčení nevyzpytatelných tajemství?
Ti, kdož chtějí vědět, musejí vstoupit do mystického stavu.
Jsem jako němý, pojídající sladkosti,
  neschopný vylíčit chuť, kterou okouší.
Jak jen bych kdy mohl popsat jedinečnost a skvělost
  nevýslovných, nepopsatelných říší?
Avšak Rádhá Svámí je nesmírně potěšen,
  že může tato skrytá tajemství vynést na světlo.

bačan 9, šabd 9

Vysvětlivky:

Šabd – zvuk, hlas, slovo, chvalozpěv; proud božské energie, jenž je v základu všech věcí a jenž stvořil a udržuje vesmír; nazývá se také Slovo, Jméno, Duch Svatý, Logos, Zvukový proud, hudba sfér…atd.. Právě s pomocí Šabdu, věčné Boží moci, byly seslány duše dolů ze svého původního domova, aby osídlily stvoření, a s pomocí téže moci se musejí i vrátit zpět. Avšak nikdo jiný než pravý Mistr nemůže žáku tajemství Šabdu odhalit a napojit na něj jeho vědomí.

Stoupenci dhján-jógy – ti, kdo praktikují tuto jógu, jóga kontemplace a zbožné meditace. Dhján-jóga usiluje o dosažení jemnějších úrovní vědomí pomocí kontemplace.

Sant – mystik nejvyšší úrovně, jenž v sobě realizoval Boha a dosáhl oblasti věčnosti a čistého ducha.

Trikuty – centrum kauzální oblasti a sídlo univerzální mysli neboli Brahma, vládce tří světů – hmotného, astrálního a kauzálního. Trikuty je druhou oblastí na vnitřní cestě popsané Santy.

Sun – toto slovo, odvozené ze sanskrtského šunja, se obvykle překládá jako dutina, prázdnota nebo vakuum. Santové je používají k označení třetí oblasti, zvané též Dasvan Dvár, a výrazem Mahá Sun označují oblast nepropustné temnoty mezi Dasvan Dvárem a Bhanvar Gufou.

Bhanvar Gufá – „rotující“ jeskyně, název nejvyšší oblasti stvoření, ležící na prahu věčnosti. Právě zde zvolá postupující duše „sóhang“ („já jsem toto“), když si uvědomí svou naprostou totožnost s Bohem, je však od něj stále ještě oddělena.

Gurumuk – ten, jehož tvář /muk/ je obrácena ke guruovi; ten, kdo se naprosto oddal guruovi, v protikladu k manmukovi, jenž je otrokem mysli.

Rádhá Svámí – Pán(svámí) duše (rádhá); pán Anámi („bezejmený“) vládce osmé duchovní oblasti)

Bačan – slovo nebo slova, řeč, učení, pokyny, příkazy, přísloví.

Přeji všem ty nejkrásnější svátky s prožíváním klidu v duši, bez připouštění si vlivů světa, v radosti s blízkými.
 

Václav Žáček /Venda/
Z knihy učení Sant Matu – „Sár Bačan ve verších“
 

Poslední články autora:


hodnocení: 3.6
hlasů: 5
Tisk Tisk

258 komentářů

 1. → sledujeme s Václavem hokej USA – ČR

  Hmm, to máte príma, kucí..:-)) Chléb a hry, a celá ta vaše proklamovaná a kulervoucí „duchovnost“, šabd/nešabd, jde šmahem do pr..le..:-))) Díky Bohu, že nemám televýzy. Čumět na blázny, který se honěj po ledě za kusem gumy, můžou zas a jenom blázni. Aneb, svůj k svému, že..:-))

  ps: chlapci A&V, neberte to ve zlým, svět s&h, mezi který idiocie v podobě honění za kusem gumy neodmyslitelně patří, vás (každýho jednoho!) potřebuje, třeba už jenom proto, že bez vás by nebyl.

  1. Konečně jedno moudro! Konečně něco, nad čím se dá i krátce zamyslet. Objevil jsem to až 2.1.2020 v 9:21! Ano, radost veliká začátkem nového roku a těším se, až si to přečte i Alois. Jen mi tam chybí autor, od kterého je toto moudro citováno.

   1. Škoda že Váš tatínek tenkrát nepoužil kousek jiné gumy. Ale zase díky tomu ten svět s&h dokonale doplňujete. Bez Vašich myšlenek by tady sice nic nechybělo, ale někdy je dobré se zasmát, že?

 2. Kdo vidí všechno ve vztahu k Nejvyššímu Pánu,
  kdo vidí všechny bytosti jako Jeho částice
  a kdo spatřuje Nejvyššího Pána ve všem,
  ten nikdy nic a nikoho nemůže nenávidět.

  Kdopak to dokáže praktikovat?

  Hrrrr, všichni na jednoho, že ano…
  Co když onen opovrhovaný spatřuje,
  vidí?

 3. Kdysi tu psal pan V.Berossos. Teď na stránkách „Rukojmí“ má článek. Mám rád český jazyk. Kdyby mu ten článek opravil učitel českého jazyka, tak to vidím tak na -4! Když chce někdo psát o duchovní tématice, měl by nejprve znát svůj mateřský jazyk. Ale možná je tento autor cizincem /Ital, Španěl…?/, a to bych se mu pak i omluvil.

  Tady je odkaz – http://www.rukojmi.cz/clanky/9623-vladimir-berossos-kam-odchazi-duse

  Trochu se to sem hodí.

 4. Alois – 2.1.2020 (17:27)

  Álóis, Álóis… Gumídku..:-))

  „Je to bída, nemá-li člověk dost ducha, aby dobře mluvil, ani dost soudnosti, aby mlčel.“ (Jean de La Bruyere)

  1. Á, Honzo, už jste z hokny doma? Za chvíli zase začíná ta nesmyslná hra s kouskem černé gumy. Česko v. Švédsko. Vy si přetáhněte přes hlavu jinou gumu a pište, pište, pište. Máte dost ducha, tak to bude dobré, nebojte se. Jen prosím nemlčte. To by tu bylo smutno.

 5. → křesťané neví, proč na světě trpí nevinní. Neví, proč se lidé rodí v obrovských nerovnostech.

  Tak „křesťané neví“, pravil pavelvé..:-))))))))))Můžu a mluvím vždy a jen za sebe. Proč na světě trpí nevinní? Proč se lidé rodí v obrovských nerovnostech? Protože tomuto světu vládne Satan. Svět se sice zaklíná Bohem (což je pochopitelně pokrytectví jak z praku), ale ve skutečnosti slouží Satanovi. Až tak je to jednoduchý, vy všichni rozumbradové. Takže milý pavlevé, nemelte nesmysly, s&h, nevytvářejte si žádné domněnky a mluvte vždy a jen za sebe.

  ps: vzorce myšlení, to je masakr, co?…-))) no a to jsou přesně ty s&h, ve kterejch jste mnozí až po uši.

  1. Honzo, za všechno utrpení lidí může satan? Vždyť člověk často vytrestá sám sebe, když udělá něco zlého a ono se mu to vymstí. Například řídí pod vlivem a přizabije se. Jak je potom vděčný, že dostal lekci. Toto utrpení je nakonec člověku ku prospěchu. Bylo by tedy hloupé říkat, že za každé utrpení může satan.

   Když si přečtete knihu Jób, zjistíte, že satan si musel vyžádat Boží svolení, aby mohl Jóba trápit. Je jasné, že Bůh měl na Jóbově utrpení svůj podíl. Ostatně Bůh se v tomto
   příběhu
   odpovědností za Jóbovo trápení vůbec netají.

   Když se člověk narodí jako tělesně postižený, nebo když vlna tsunami smete do moře tisíce lidí, je to satanova vina? Je satan vinen, že svět je stvořen tak, aby v něm řádily přírodní katastrofy. Je to tak, že dobrý Bůh stvořil svět správně jako příjemné místo, ale satan mu to pokazil? Snad uznáte, že pokud je Bůh všemohoucí, tato možnost nepřipadá v úvahu. Bůh sám stvořil svět, že k němu patří utrpení a toto utrpení může mít výchovný charakter. Ne vždy. Jób byl spravedlivý i bez trestání a z čistě lidského hlediska Bůh neměl k jeho trestání důvod. Tím důvodem by z Božího hlediska mohla být Boží schopnost vidět do budoucnosti. Bůh tam mohl vidět, že někdy později Jób spáchá zločin a bude zavržen. Preventivním trestem mu v tom Bůh zabránil. Jde samozřejmě o pouhou možnost, která však neni dpcela od věci. Šalomoun byl pro svou moudrost Bohem milován. Stejně se nakonec zpronevěřil. Měl 700 žen, z nichž mnohé byly pohanky a on jim dovolil ucívat cizí bohy – smutné.

   Já věřím, že utrpení přibližuje člověka k Bohu a že svým způsobem může být pro něj požehnáním. A naopak život v přepychu může způsobit, že se člověk stane sobcem a to životní „štěstí“ povede k jeho záhubě.

   1. “ Například řídí pod vlivem a přizabije se. Jak je potom vděčný, že dostal lekci. Toto utrpení je nakonec člověku ku prospěchu. Bylo by tedy hloupé říkat, že za každé utrpení může satan“.

    A kdo přiměl toho člověka konzumovat alkohol a pak ještě pod vlivem sednout za volant?
    Právě satan, a satan si zde nedělá co ho napadne, ale koná Boží vůli. Vlastně se nikdy nedělo a ani nemůže dít nic, co by Boží vůlí nebylo.
    On je za blankytným nebem, červánky, duhou, přívětivostí, pomocí druhému, ale i za uragánem, záplavami, hladomorem, nenávistí, zabíjením. On je celkem a jednotou a v této dualitní realitě se projevuje rozložením na mnohost a do protipólných stavů. Tím vznikne vnímatelný projev.

    A to, že to málo kdo z lidí chápe a přijímá je také jeho vůlí, je to díky naprogramovanému egoismu a tedy pocitu oddělení od celku a tedy Boha. Pokud nebude pocit oddělenosti od Boha, nebude oddělenost od ostatních lidí a pak již není těžké si uvědomit, že pokud jeden prožívá pozitivní musí druhý prožívat opak. Ale to jeden a druhý je pouhou iluzí, je tu pouze celek a ten prožívá všechny pozitiva i negativa co se odehrávají což v součtu odpovídá střední neutrální poloze. Dokud žuju ve vědomí osoby trpím, pokud žiju ve vědomí jednoty utrpení se vytratí. Ale i to utrpení je pouhou součástí snu, není skutečné, jen je tak osobou vnímané.
    Existuje pouze Bůh. Tento svět, lidé a vše co prožívají je jeho snem, tedy mentálním konstruktem. Ale člověk má toto vědění zablokované egoismem aby tato realita mohla fungovat.
    Každý má někdy možnost si prožít ve spánku jak to tady je, když k ránu přijdou sny. Sen prožíváme taky jako by to byla skutečnost, jako by se to rovnalo dění v bdělém stavu. Až po probuzení si můžeme uvědomit, že to byl pouhý sen ve spánku. Ale stejně při dalším snu opět podlehneme jeho ději jako by byl opravdový. Stejně je to s duchovním stavem kterému se říká probuzení nebo také osvícení. Takový člověk ví, že není tělo a myšlenky, a přesto přijde situace kdy na to zapomene a nechá se vtáhnout na omezenou dobu do nějakého vypjatého děje.
    Pak tu jsou případy, kdy si spící ve snu už uvědomuje, že je to jen sen (lucidní snění), a nebo dokonce může ve snu dělat co chce (astrální cestování) a to má paralelu s jedincem, který již trvale žije uvědoměním si, že je vědomím a tedy Bohem v iluzi těla a tohoto světa a už ho nic nedokáže vtáhnout natolik aby se s tělem a jeho prožíváním ztotožnil a pral si věci osobně. Není to možné, protože osoba už vymizela, a byla nahrazena jednotou se vším. Tomuto duchovnímu stavu se říká vysvobození či konečná realizace. Je to konečným stavem duchovního vývoje v této dimenzi.

   2. Pane Anonyme 2,

    vaše koncepce satana, jako Božího služebníka na špinavou práci je nelogická. Bůh není jako politik, který lidem ukazuje přívětivou tvář a za zády pověřuje někoho jiného, aby páchal zlo. Satan je bytost, která je vůči Bohu v neustálé opozici. Je to někdo, kdo si myslí, že je integentnější než Bůh, kdo si myslí, že on by řídil svět mnohem lépe. Neustále obviňuje Boha, že svět je místem utrpení, že pod jeho taktovkou by svět byl rájem. Aby mu Bůh dokázal opak, dal mu možnost, aby si mezi lidmi získal spojence a jejich prostřednictvím předvedl, co dokáže. Výsledkem satanova úsilí o jeho „ráj na zemi“ jsou desítky milionů zmařených životů (stalinismus, nacismus, maoismus).

    Kdy opilec usedne za volant, není to vina satana, jak tvrdíte. Je to vina toho člověka, protože člověk má svobodnou vůli. Když posléze havaruje, zraní se a trpí, jedná se o trest, který je aktem Boží lásky, aby člověk prozřel a uvědomil si, že žil špatně. Tímto příkladem jsem chtěl ukázat, že utrpení, které Bůh na člověka sesílá, může být pro něj dobrem. Není to aktivita satana, ten o obrácení člověka k Bohu nestojí.

    Vy tvrdíte, že svět je pouhou iluzí – mentálním konstruktem Boha. Zkuste si představit, že já vám z pouhého rozmaru podpálím střechu nad hlavou. Přijmete to stoicky? S tím, že (cituji) „pokud jeden prožívá pozitivní musí druhý prožívat opak. Ale to jeden a druhý je pouhou iluzí, je tu pouze celek a ten prožívá všechny pozitiva i negativa co se odehrávají což v součtu odpovídá střední neutrální poloze. Dokud žuju ve vědomí osoby trpím, pokud žiju ve vědomí jednoty utrpení se vytratí. Ale i to utrpení je pouhou součástí snu, není skutečné, jen je tak osobou vnímané.“ Jsem přesvědčen, že v takové situaci by vaše představa o světě jako o pouhé iluzi ztroskotala.

    Vy tvrdíte: “ Stejně je to s duchovním stavem kterému se říká probuzení nebo také osvícení. Takový člověk ví, že není tělo a myšlenky, a přesto přijde situace kdy na to zapomene a nechá se vtáhnout na omezenou dobu do nějakého vypjatého děje.“ V tomto případě máte pravdu. Kdybyste zažil mučení v proslulé Lubjance, určitě byste se nechal vtáhnout do toho „vypjatého děje“.

    Nejvíce utrpení nevzniká od přírodních katastrof, ale lidé si ho způsobují sami. Takové utrpení je čiré zlo a Bůh na něm nemá ani nejmenší odpovědnost. Pokud přece nějakou má, pak je to skutečnost, že dal člověku svobodnou vůli. Vzhledem ke skutečnosti, že duše člověka je věčná, bude i toto utrpení spravedlivě odměněno (vybalancováno). Bůh má dostatek možností, aby dal vše do pořádku.

   3. pavle v, přijal jste klasický křesťanský koncept a toho se držíte. Je to koncept který věřící drží v pocitu viny, hříchu a nutnosti trpět.
    Svobodná vůle píšete, tomu věří už jen opravdový zaslepenci, už i mnoho vědců vědí, že skutečná svobodná vůle člověka není, nebo o tom alespoň silně pochybují.
    Každý kdo ještě není stejně jako nejste vy probuzený, nebo dokonce osvobozený, tak ten bude při podpálení střechy a nebo mučení trpět, protože je osobou.
    Pokud už budu vyspělý, tak když mi někdo podpálí střechu nad hlavou, tak nebudu nečinný, půjdu podat trestní oznámení na neznámého či známého pachatele, přizvu pojišťovnu, vyhledám řemeslníky a přechodné náhradní bydlení. Ale co nebudu na rozdíl od vás, tak nebudu trpět, nebudu hořekovat, nebudu s lítostí říkat proč se to muselo stát zrovna mě a ach Bože,čím sem si to zasloužil. Dále nebudu ve vzteku řvát, že jsou lidi svině, jsou závistivý a zlí.
    Realizovaní mají dar přijetí věcí jak přicházejí, s nimi již necloumou emoce, ale to nemůžete chápat, protože k tomu nemáte ještě potřebné prožitky.
    Kdyby jste měl tu moc, tak vyhladíte většinu lidí, protože nejsou podle představ vaší morálky.

   4. Píšete – „pavle v, přijal jste klasický křesťanský koncept a toho se držíte.“ Žádný křesťanský koncept však již neexistuje. To je Váš velký omyl, ba přímo nepochopení. Za nejméně 1,5 tisíce roků vývoje křesťanského náboženství je toto velmi pevně usazené.

    ad/ „Svobodná vůle píšete, tomu věří už jen opravdový zaslepenci, už i mnoho vědců vědí, že skutečná svobodná vůle člověka není, nebo o tom alespoň silně pochybují.“ ????
    Tak vědí vědci nebo silně pochybují? Mezi tím je obrovský rozdíl.

    ad/ „Každý kdo ještě není stejně jako nejste vy probuzený, nebo dokonce osvobozený, tak ten bude při podpálení střechy a nebo mučení trpět, protože je osobou.“

    Člověče, jak můžete posuzovat druhého člověka, co o něm víte, co by on dělal v takové mezní situaci? Samozřejmě si něco myslíte, ale jeden můj kamarád říká takové lidové moudro – myslet znamená houby vědět.

    Píšete – „Pokud už budu vyspělý, tak když mi někdo podpálí střechu nad hlavou, tak nebudu nečinný, půjdu podat trestní oznámení na neznámého či známého pachatele, …..“

    Tak nejprve se snad musíte pokusit hasit, ne? Pomáhat zachraňovat rodinu…. Aha, já zapomněl, Vy jste probuzený či osvobozený tak jdete trestně oznamovat. Ale čí vůle Vás vede k těm krokům na policii, na pojišťovnu; manželčina, tatínek Vás do toho tlačí nebo jste se svobodně rozhodl sám podat trestní oznámení. ???

    A tady odsuzujete člověka Pavla V. že nemá prožitky – „Realizovaní mají dar přijetí věcí jak přicházejí, s nimi již necloumou emoce, ale to nemůžete chápat, protože k tomu nemáte ještě potřebné prožitky.“

    Proč takto i tomto člověku uvažujete, jestli jste realizovaný, tak by Vám neměla chybět pokora. Ta především. Proč by neměl mít Pavel V. prožitky? Že Vy jste se při psaní těchto vět velmi emočně rozehřál …..?

    A na závěr jste již ostrý jak břitva a píšete mu- „Kdyby jste měl tu moc, tak vyhladíte většinu lidí, protože nejsou podle představ vaší morálky.“

    To tedy ta něčí vůle, která Vás vede k těmto vývodům, již přehnala,ne? Co víte o jeho morálce a proč ho odsuzujete k takovému hrůznému konání – vyhlazování lidí? Fuj, Anonyme 2!

    Ale i tak, pěkný večer.
    Alois

   5. ad)“ Je to koncept který věřící drží v pocitu viny, hříchu a nutnosti trpět.“

    Můj křesťanský Bůh není žádný policajt. Je milosrdný, jak o tom hovoří následující podobenství:

    L 15;11-32 Řekl také (Ježíš): „Jeden člověk měl dva syny. Ten mladší řekl otci: ‚Otče, dej mi díl majetku, který na mne připadá.‘ On jim rozdělil své jmění. Po nemnoha dnech mladší syn všechno zpeněžil, odešel do daleké země a tam rozmařilým životem svůj majetek rozházel. A když už všechno utratil, nastal v té zemi veliký hlad a on začal mít nouzi. Šel a uchytil se u jednoho občana té země; ten ho poslal na pole pást vepře. A byl by si chtěl naplnit žaludek slupkami, které žrali vepři, ale ani ty nedostával. Tu šel do sebe a řekl: ‚Jak mnoho nádeníků u mého otce má chleba nazbyt, a já tu hynu hladem! Vstanu, půjdu k svému otci a řeknu mu: Otče, zhřešil jsem proti nebi i vůči tobě. Nejsem už hoden nazývat se tvým synem; přijmi mne jako jednoho ze svých nádeníků.‘ I vstal a šel k svému otci. Když ještě byl daleko, otec ho spatřil a hnut lítostí běžel k němu, objal ho a políbil. Syn mu řekl: ‚Otče, zhřešil jsem proti nebi i vůči tobě. Nejsem už hoden nazývat se tvým synem. ‘ Ale otec rozkázal svým služebníkům: ‚Přineste ihned nejlepší oděv a oblečte ho; dejte mu na ruku prsten a obuv na nohy. Přiveďte vykrmené tele, zabijte je, hodujme a buďme veselí, protože tento můj syn byl mrtev, a zase žije, ztratil se, a je nalezen.‘ A začali se veselit. Starší syn byl právě na poli. Když se vracel a byl už blízko domu, uslyšel hudbu a tanec. Zavolal si jednoho ze služebníků a ptal se ho, co to má znamenat. On mu odpověděl: ‚Vrátil se tvůj bratr, a tvůj otec dal zabít vykrmené tele, že ho zase má doma živého a zdravého.‘ I rozhněval se a nechtěl jít dovnitř. Otec vyšel a domlouval mu. Ale on mu odpověděl: ‚Tolik let už ti sloužím a nikdy jsem neporušil žádný tvůj příkaz; a mně jsi nikdy nedal ani kůzle, abych se poveselil se svými přáteli. Ale když přišel tenhle tvůj syn, který s děvkami prohýřil tvé jmění, dal jsi pro něho zabít vykrmené tele.‘ On mu řekl: ‚Synu, ty jsi stále se mnou a všecko, co mám, je tvé. Ale máme proč se veselit a radovat, poněvadž tento tvůj bratr byl mrtev, a zase žije, ztratil se, a je nalezen.‘“

    Pokud lidé trpí v pekle, pak proto, že tam být chtějí – o Boha nestojí – brány pekla jsou zamčeny zevnitř. Jak trpí? Trpí tím, že peklo je plné psychopatů, stejných jako jsou oni. Nikdo nedokáže udělat větší peklo, než člověk.

   6. V tom podobenství o marnotratném synovi je dobré, ne ale nutné, si uvědomit, že ten syn musel ke svému poznání, k cestě návratu dospět, a to s určitou dávkou vlastní pokory. Díky majetku od otce byl bohatý, měl co chtěl, víno – ženy – zpěv. Ale až bída a utrpení mu pomohla odbourat své ego.

    Tak je to s cestou duše, která se sem rodí i pro mnoho životů, než porazí svoji mysl.

 6. Hvězdička: 5.1.2020 (11:07):
  – I když mám vůči Vám někdy své výhrady, tentokrát musím s Vámi a Vaší poznámkou „lež!“ souhlasit! Je až zarážející kolik té lži se tady prezentuje jako zaručená pravda!

 7. Václave, umístil jste sem velmi kvalitní článek. Dokonce i Hvězdička se vyjádřila kladně – „Nádherně vyjádřeno vyznání,jednoduše a výstižně. Vlastní zkušenost je nenahraditelná.“ Matka ta pak vychrlila ze svých hlubin báseň. Přidal jste vysvětlivky k pojmům, které jsou někomu neznámé. Degon vidí na jedné straně Indy a pak část populace s kořeny židovsko – křesťanskými. Tady, jen tak mimochodem, mě napadá myšlenka – jak dlouho ještě budou brát lidé /někteří, ne všichni/, že svět se dělí. Na ty a ony. Ano, navenek to tak vypadá, ale jsme pod jednou Mocí, Silou, Energií, Vibrací, jsme jedním jsoucnem s Bohem byť….. . Ale to bych brousil jinam. Šabd je v každém z nás. Pro ty, co nemají rádi cizí slova zavánějící nějakým orientem, tak si to mohou změnit na – Duch Svatý je v každém z nás. Dýcháme tu stejný vzduch, jíme plody z této země a řešíme vztahy, které neustále vytváříme ve velkém propletenci. Jsme dokonce jedné krve. / i když vědec typu Pardala tu může dát své velké pojednání o skupinách krve a odlišnostech a tak to i vyvrátit. /

  Vendo, všiml jsem si, že nechcete příliš diskutovat o detailech. Život sám je ale z detailů a tvoří s nimi celek. A stejně jste se zapojil.

  Třeba Honza reagoval opět po svém a manipulativně, když jste tu jinému diskutujícímu napsal, že…“Reinkarnace. Je ve všech náboženstvích, filosofiích a mystických naukách. Je to jeden ze zákonů, kterým je tu vyšší mocí řízen život.“ On Vám odepsal – „Zmiňovaná? To jo a o tom žádná. Vendo, rozlišujete mezi faktem a konceptem? Evidentně ne! Hodinky jako holinky, co?.:-) Křesťanství je, spolu s židovstvím a islámem, jedním ze světových náboženství, kterému je koncept reinkarnace cizí….“ Vidíte, jak použil slovo „zmiňovaná“. které jste ale Vy vůbec nepoužil. Honza ano, to je taková jeho manipulace a pak se chytí tohoto svého a chce o tom diskutovat. Vy tu reinkarnaci pojmenováváte jako zákon, já bych ji do souvislosti s náboženstvími či některými filosofiemi dal jak jeden z kořenů. Ale to by byla jen hra se slovíčky. Rozumíme si.

  Fakt je, že Honza se tu ohání svými vyčtenými znalostmi. On, který má po ruce citáty má i víru ve wikipedie a pro Vás Vám dává dokonce i stránky k „opáčku“. Směšné. Honza má jednoho gurua, autora Richarda Rohra. A ten má v knize „Všechno má své místo“, na kterou dává Honza odkaz, ihned na začátku báseň jednoho z nejvýznamnějších perských santů – mystiků – básníků, Haféze /Hafíze, celým jménem Khwāja Shams-ud-Dīn Muḥammad Ḥāfeẓ-e Shīrāzī / báseň, která poukazuje na jeho víru, islám a jeho podstatu. A ta báseň předznamenává celé toto dílko pana Rohra, proto ji i autor použil!

  Podtrhnout židli pod tvým rozumem
  a vidět tě padat na Boha – nic jiného nechce Háfiz udělat to je ta jediná zábava na tomto světě!

  Kdyby Honza uměl alespoň vysvětlit, oč v té básni jde? Ó, jak sladká je nevědomost pana Honzu. Co on asi ví o božském Vadanu súfiů, o mystickém základu islámu? Co ví o podstatě poetického jazyka Thákura, Kabíra, Chana a dalších mystiků a znalců koránu? Kdo by ale chtěl hledat místo reinkarnace v náboženství židovském, křesťanském či v islámu, i přes to, co tvrdí Honza, má svobodnou možnost. Lze ji ale i nehledat a žít tak v jisté částečné temnotě.

  Ještě jsem si povšiml Vaší bohaté diskuze s Pavlem V.. Věnujete se mu dost. Asi i proto, že je zřejmě dost rozpolcen. Chvíli kolem duchovna a pak zase jeho politická orientace? Jiní vaši vzájemnou diskuzi komentují, ale proč si toho všímat. Povšiml jsem si však, jak Hvězdička uváděla některé Vaše věty a označovala je jako lež. Očekával bych, když se takto někdo razantně k mnoha myšlenkám vyjádří, že uvede k těm samým tu pravdu. Ale jak jsem tu paní zde poznal, nedá se to od ní očekávat.

  Vendo, díky za bačan. Je to jen malá část celé moudrosti té „Jógy slyšitelného životního proudu“.

  Přeji pěkný den.

  Krbec

  1. ad. Krbec 6.1.2020 (11:45)
   Zmínil jste, že jsem …vychrlila ze svých hlubin báseň…. (netuším, je-li to báseň).
   Inu zrovna v hlubinách hloubám,
   „Co když onen opovrhovaný spatřuje, vidí?“
   A třeba i v oněch hlubinách dokáže podat pomocnou ruku a vyvést duši ke světlu. Kdo by to od něj čekal, že ano.

   No třeba příště napíši říkání, či báseň z jiných sfér ….

   1*
   Dva poutníci jdou cestou svou.

   Dva poutníci na pouti své.

   Vzpomínají na domov svůj.

   Putují po zemi.

   Po světě.

   Jen tak.

   6*

   Mnoho srdcí jde cestou věčnosti.

   Mnoho srdcí na pouti věčností.

   Rozdávají svá srdce všem.

   Stvoření Otcovo.

   Věčností.

   Září.

   – k – Klaus Wuckelt und Christoph Michael Pesch „Dank ohne Worte“

   https://www.youtube.com/watch?v=Hrrajo5BkFY

   1. → Inu zrovna v hlubinách hloubám,
    „Co když onen opovrhovaný spatřuje, vidí?“
    A třeba i v oněch hlubinách dokáže podat pomocnou ruku a vyvést duši ke světlu. Kdo by to od něj čekal, že ano.

    Kdo by to byl řekl, matičko, že? Svého času ošklivá čočka (od Honzy) a setí „u Sedláčka“, a dnes jako když najdem!..:-) No řekněte sama, není to krásný?…-)) Marná sláva, Bůh ví kdy má vstoupit..:-) Opatrujte se…

   2. ad. Honza6.1.2020 (17:13)“…
    Kdo by to byl řekl, matičko, že? Svého času ošklivá čočka (od Honzy) a setí „u Sedláčka“, a dnes jako když najdem!..:-) No řekněte sama, není to krásný?…-)) Marná sláva, Bůh ví kdy má vstoupit..:-) Opatrujte se…….“

    Tedy přece jen k tomu:

    * Když jsem do „Hospody“ (nejen) někdy v 9/2007 vstoupila, měla jsem v životě za sebou dost nepěkné období. Myslela jsem, že jsem se s tím vším již srovnala, ale nebylo tomu tak a začínala jsem znova.) ****

    * Navíc mne tehdy čekala další krutá „vlna“ v nejbližším období a další „vlna“ proběhla v roce minulém, tedy 2019. ****

    * (že by ten „můj“ Pluto nikdy nepřestal střílet svými šípy?) ****

    * Tehdy od r. 2007 do cca 2010, kdy byly zrušeny blogy na Novinkách, jak si možná vzpomínáte, bylo tam mnoho „nicků“. A zřejmě tak, jak tomu může být i zde, jeden člověk mohl psát pod více nicky.
    Jestli to byla situace pouze schizofrenní, nebo to bylo projevem, či odrazem skutečné schizofrenie? Neptala jsem se. Ale až jsem se v tom ztrácela, více nicků mi v jedno splynulo. ….

    * ad. „Ošklivá čočka“
    – Tehdy jsem ji dostávala i v životě, jak jsem výše napsala a kumulovalo se to s „čočkou“ v komentářích pod různými blogy. ….

    – vzhledem k tomu množství různých nicků, kteří se na tom na webech podílely – co myslíte, co to se mnou, jako s člověkem udělalo? I když to bylo jen virtuální ….

    * Štěstí pro mne bylo, že
    – mi tam nechal v komentáři jednu, či dvě větičky friday …

    – tam následně byl Yřyk, Soňa …

    – i Vy jste se ohradil proti tomu, aby svůj, svá rozhodovali …

    – jsem četla Degona, Jarga, a komentáře některých dalších zde, …

    – jsem ucítila srdce zářící u člověka naprosto neznámého, dodnes přesně nevím, kdo to mohl být (nebyl členem duchovní university, kterou jsem navštěvovala) a navíc nemám paměť na tváře, … a tak jsem byla opět zmatena. ….

    * Ale po zkušenostech, které jsem nabyla, bylo v mnohém cíle dosaženo.
    A blik, cvak, vše se znova začíná s mnohem silnější intenzitou. ****

    Omlouvám se za příliš dlouhý komentář, když tak to nečtěte :-)

  2. → Kdyby Honza uměl alespoň vysvětlit, oč v té básni jde?

   Mystik nic „nevysvětluje“, protože nepotřebuje nic „vysvětlovat“…:-))

  3. ad.Krbec 6.1.2020 (11:45)

   Úplně by stačilo,aby admin zveřejnil IP adresy.A bylo by vymalováno.
   Zcela stejně souhrnně pomlouvá Václav Žáček.:))

   ad.Povšiml jsem si však, jak Hvězdička uváděla některé Vaše věty a označovala je jako lež. Očekával bych, když se takto někdo razantně k mnoha myšlenkám vyjádří, že uvede k těm samým tu pravdu. Ale jak jsem tu paní zde poznal, nedá se to od ní očekávat.
   —–

   Avšak neznáš! Protože neznáš sám sebe vpravdě!
   Jediné na co se zmůžeš,je buď lozit někomu do pr..le nebo pomlouvat!

   Nejsi upřímný,ale zákeřně podlý,rozdělené mysli.Proto jsi tam,kde jsi.

   Šabda/sanskrt./शब्द ->zvuk,slovo není v každém z nás.K tomu je ze všeho nejdřív
   v sobě nalézt to,čemu se říká soucit,lásku bezpodmínečnou a Otec se ti sám ozve.
   Přetvářka ti nepomůže, jen čistá upřímnost k sobě i ostatním.

   1. Hvězdička5.1.2020 (11:07)
    ad.Karmický zákon, kterým si každý jeden z nás připravuje svůj osud a současně každý odžívá dřívější setbu jako sklizeň za minulý život duše v těle, které pochopitelně nebyl životem V.Žáčka či Pavla V. v minulosti.
    /reakce hvězdičky: Lež/
    Lež.
    Souhlasím. Můj komentář je vcelku jednoduchý. Když se kolem něčeho řeční moc, tak to svádí ke lhaní, kterému ten, kdo to říká, může i sám věřit. Často má snahu se ukazovat lepší, než na co má. Pravda je složitá a nikdy nebudeme znát celou, ale směřovat k ní by se mělo přes malé jednoduché pravdy, kterým lze rozumět.
    Karma manipuluje s minulými i budoucími životy. Život je dán početím v těle, vývojem těla fyzickým a duševním. Venda si myslí, že při početí je ještě nějaký karmický asistent za minulou duši z těla někoho dřívějšího Bůh ví odkud. Nebudu říkat, že lže, ale nevěřím tomu, odporuje to všemu životu na zemi. Z předchozích generací se dědí instinkty, to mají i zvířata. Zbytek se musí naučit v prostředí, v němž žije, nejlíp od rodičů.
    Takže karmický zákon = karmický blábol.
    Statistika říká, že muži si víc věří, (než ženy) že jsou dobří lháři. Lže se častěji ve smyslu milosrdná lež, často uvnitř rodiny, aby to vypadalo lépe. Lepší lháři jsou jsou lidé s dobrými schopnostmi řečníka, s inteligencí a vzděláním lhaní souvisí méně.
    Lhal i D.I.Medělejev, který o době říkal, že je potomkem původních Sibiřanů a říkal, že do 17 let nemluvil rusky. Přitom byl synem ředitele gymnázia. Že by chytil karmu nějakého dávného Sibiřana?

   2. Pane Pardale,

    jak jsem tu mnohokrát psal, nezajímá mě ani tak struktura posmrtného života člověka, jako spíše to, co z toho kterého učení vyplývá pro etiku vztahů mezi lidmi. Pokud by tedy karmický zákon a s ním nerozlučně spojené převtělování vedlo lidstvo k ušlechtilosti, nic bych nenamítal. Obávám se, že tomu tak není. Podle křesťanského konceptu si člověk musí na zemi vybrat buď dobro nebo zlo. Žádná zlatá střední cesta neexistuje. Buď věčný život v Božím království nebo věčné zavržení. Karmický zákon tu střední cestu umožňuje. Člověk se může rozhodnout, že v tomto životě se ještě na přikázání Boží vykašle a nahradí to (utrpením) až v tom příštím. Psychologové zjistili, že zločinci uvažují jako ekonomové – srovnávají riziko případného žaláře s tím, co jim zločin vynese. A tak člověk, který má v tomto životě jedinečnou příležitost dosáhnout mimořádné slasti za cenu lži (podvodu), si může říci: I když v příštím životě budu strašně trpět, neznamená to úplný konec – jen oddálení mókši či nirvány – a nynější příležitost se už nemusí opakovat. Je to trošku podobné, jako když je za zločin sazba buď žalář, nebo provaz. V případě žaláře je riziko snesitelné, při riziku trestu smrti je situace diametrálně odlišná.

    Máte pravdu, že rodiče mají rozhodující vliv na formování života člověka. Člověk však nemůže za to, že se narodí do rodiny, kde jsou rodiče například alkoholici a rodinné prostředí připomíná peklo. Je pak velice pravděpodobné, že i jejich potomek bude zkažený grázl (není to však vůbec jisté). Je otázkou, zda takto „osudem“ postižený člověk má pro své příští zlo-činy dojít zavržení. Jsem přesvědčen, že při posledním soudu bude souzen podle jiných měřítek, než člověk, který vyrostl v láskyplném prostředí. Ostatně i světské soudy znají polehčující okolnosti.

   3. Pavle V., vůbec nic k Vaší diskuzi s Pardalem. Jen je tady málo rolování.

    Hvězdička není slečna. Oslovení ženy slečnou, na anonymním webu, je, podle mého takovým drobným pokusem o její potěšení. Je to již paní, má manžela, snad i děti. Jednou tu vyjevila své rodinné trampoty /nebudu to hledat – dokonce jsem s manželkou řešil, jestli ji nějak pomůžeme finančně/ Jí je ale vzájemné oslovení či tykání – vykání jedno. To druhé již tu zdůvodnila.

    Jednou jsem chtěl a navrhl, abychom se ti diskutující sešli, navrhl jsem Pardubice. Abychom se poznali a eventuálně si i potykali. Neprošlo to, není zájem. Někteří umí druhého poslat do pr…e nebo ho nazvat vytečkovaným přirozením. Asi by to osobní setkání neunesli.

    To jen tak na okraj. Pěkný den.
    Václav Žáček

   4. –>pavel v
    Ano, velmi dobře napsáno.
    Člověk potřebuje víru, aby snáze překonával životní těžkosti. Víra by měla vést člověka k tomu, aby se lépe choval k ostatním na zemi. Vymezuje to Desatero. Měl by i odpouštět, protože okolnosti činů jedince jsou široké a mají hluboké kořeny v rodině a společnosti. Posmrtný život je iluze, ale může být motivací k ušlechtile prožitému životu na zemi. To vše v křesťanství a jeho tradici lze nalézt, není třeba věřit všemu, ani co je Bibli, uplynulo 2000 roků a výklad Bible by měl být rozumně obecný.
    Naše společnost byla vykořeněna 70 lety komunistické ideologie. 70 let jsou tři generace. Mnoho lidí tápe zvláště z rodin papalášů po ztrátě postavení a iluzí komunismu, který měl být spravedlivý a k někomu byl spravedlivější. Jedním ze směrů náhrady tohoto tápání jsou východní (indická) náboženství. To lze nastudovat, ale myslím, že chybí základy (křesťanské) na kterých se dá stavět. Když se pak zjistí, že to nové náboženství je někam tlačí, tak honem k jiné verzi, nejlíp k nějakému Mistrovi, až to končí jako blábol astrální duše, jemnohmoty a hrubohmoty atd.
    Mnohdy pak tápání pokračuje a slepuje se jedno náboženství s jinými, aby se našla cesta nejlepší. Takže se hlásá : Bůh je jeden (monotheismus), ale ve skutečnosti se vandruje od jednoho Boha k mnohým jiným (polytheismus). Teď ještě, jestli ten momo-multi Bůh se projevuje, jak si kdo usmyslel. Když ne tak šup zpátky k citátům z Bible. To je podstata mé zjevně marné diskuze s Vendou. Že se to zrovna teď jmenuje Sant Mat je vcelku jedno. Prolezlo to celým Hledání světla zde.
    A jsem zvědav, kdy se dozvím, co tím hledáním nalezli.
    Pisatelé na internetu a v knihách ukazují cestu, kdo to důkladně sestuduje a snad i praktikuje, tak získá falešný pocit, že je něčeho víc, jak člověk, který na to dlabe.
    Souhlasím s Vámi, karma říká, musíš si odžít těžký život, který zdědila Tvá duše. Úplně chybí to, že člověk (jeho fyzické tělo a pozemský duchovní život), který údajně tu těžkou karmu zdědil, tak za to nemůže. A hlavně navozuje, že není třeba mu pomáhat, musí si to tady odžít. Není to dobrá filosofie ignorovat utrpení jiných.

   5. pavle v, tak žádná střední cesta není podle vás akceptovatelná, vy hlásáte a uznáváte jen dobro. Dobro pro koho? pro vás, nebo pro všechny ostatní, nebo si snad myslíte, že pro vás je dobro to stejné jako pro všechny ostatní lidi? Nebo si dokonce myslíte, že zrovna vy máte tu schopnost bezpečně, nestranně a i v kontextu věčnosti rozhodnout co je a co není dobré? Vždyť se již nesčíselněkrát ukázalo, že co se jeví mysli jako nyní zlé se po čase změní v dobré.

    A to jsou i situace, kdy má člověk na vybranou jen dvě možnosti a jedna je horší než druhá, kde je v tu chvíli to vaše jediné správné dobro? Přijdou vojáci a vyzvou vás k prozrazení úkrytu partyzánů, jinak vás i s celou rodinou postřílí.
    Váš problém se posunout v poznání tohoto světa je zaseknutý na svobodné vůli člověka. Nemůžete opustit tuto představu, protože rázem by silně utrpělo ego a ještě by se rozsypala vaše představa o Bohu. A tak zatím nezbývá než se točit v kruhu a dávat otázky těm, co jsou na tom obdobně jako vy.
    Psal jste zde o Satanovi, psal jste o něm jako o někom, jako o osobě, a přitom je to lidská mysl a ego.
    A právě mysl a ego vás jako správný Satan drží v pekle tohoto dualitního světa plného špatnosti a nutí vás (vědomí) se obávat, být nespokojený a chtít měnit koloběh světa k obrazu svému.
    Jako musí být Ardžuna z Bhagavatgíty bojovníkem a tedy zabíjet nepřátele, tak musí Jidáš prodat Ježíše, Hitler chtít dobro pro svůj národ a potírat všechny kteří mu stojí v cestě, housenka jíst listy, pták housenku, dravec ptáka…. Nejde změnit danosti, z kočky býložravce neuděláte a z recidivisty světce také ne. Až přestanete bojovat s větrnými mlýny velmi se vám uleví.

    A k těm vašim dotazům na reinkarnaci, to jak jí popisují východní nauky není zdaleka přesné, stejně jako není přesné co tvrdí o posmrtném životě křesťanství. Je to někde mezi, a zároveň jinak. Ale dokud neodložíte představu svobodné vůle nemá cenu a je naprosto zbytečné vám popisovat jak to je, nemůže to být pochopeno a přijato.

   6. poznámečka ad.
    pavel v pro Pardal7.1.2020 (23:07)

    No vidíte a mě můj nejbližší předhazoval, že mám pití v genech,…
    Než jsem zjistila, že záleží na mé vůli, velmi jsem se obávala toho, že se musím také uchlastat, když to mám v genech.
    Nemluvě o tom, co dalšího dovedou lidé člověku předhodit, jaký že vlastně je, či není.
    Jo, kdyby tu byly koleje, byla bych tehdy pod nimi.
    Ale – vždy je poblíž někdo, dokonce i tzv. něco, co člověka ochrání.
    Kdysi dokonce pomohlo i obyčejné kukání, než se to také zvrtlo,….
    I tu se krásně předhazuje, posuzuje,….
    Jde o to, že: „E.T. se může kdykoliv přiladit k domovu,…již jen nevolá E.T. volat domů. Může se tam kdykoliv vrátit.“ A nikdo a nic mu nemůže zabránit.

   7. ad.Venda – 8.1.2020 (10:25)

    1. Již tomu bude devět let,co v diskuzních příspěvcích vynášíš ze svého srdce
    špínu,jakoby ten tvůj pohár byl bezedný.
    Aniž sis toho vědom,celou dobu píšeš o sobě,o tom,kým ve skutečnosti
    jsi pod tou maskou květnatých a prázdných slov.Píšeš o tom,jak jsi neupřímný,
    lstivý,pomstychtivý,falešný,prodejný a především psychopatický manipulátor
    i se všemi svými „nicky“,nehodlající s tím něco dělat.Taky jen leštíš svůj pohár,
    no tvoje vlastní zlo,které tak dáváš na odiv,je jen tvoje,tvoje chudoba srdce,
    tvoje vlastní špína.

    2.Dokud nebudeš znát sám sebe vpravdě,nemáš šanci znát vpravdě ani mne,
    natož vnitřní zvukový a světelný proud,vnitřní Slovo Otce a Milosrdenství Matky.

    3.Sbíráš a ukládáš si informace i o zdejších diskutujících jako poctivý příslušník státní tajné služby:kdo,kde,s kým a jak.Na jednu stranu je libo hruštičky,na druhou
    manipulátorské pomluvy a překrucování slov,neboť nedokážeš nic řešit z „očí do očí“ přímo a upřímně.Prostě pavlačová drbna.

    „Kdo skrývá nenávist za zrádné rty, i ten, kdo šíří pomluvy, je hlupák.“/Přísloví/

    „Je horší zbraň než pomluva – pravda.“/Ch.M.T./

   8. Hvězdičko, přečtěte si prosím pozorně tato slova :
    Nový Zákon – Matouš – kap.7

    Jak chcete, aby se chovali k vám…

    1 „Nesuďte, abyste nebyli souzeni.
    2 Jakým soudem totiž soudíte, takovým budete souzeni, a jakou mírou měříte, takovou vám bude odměřeno. 3 Proč vidíš třísku v oku svého bratra, ale trámu ve vlastním oku si nevšímáš? 4 Jak můžeš říci svému bratru: ‚Nech mě, ať ti vytáhnu z oka třísku,‘ a přitom máš sám v oku trám!
    5 Pokrytče, vytáhni nejdříve trám z vlastního oka, a tehdy prohlédneš, abys vytáhl třísku z oka svého bratra.
    6 Nedávejte svaté věci psům a neházejte své perly sviním; jinak je zašlapou, otočí se a roztrhají vás.

    Za sebe – odpouštím Vám. Nejste můj nepřítel.

    Pěkný den.
    Václav Žáček

   9. „Hvězdička není slečna. Oslovení ženy slečnou, na anonymním webu, je, podle mého takovým drobným pokusem o její potěšení.“

    Spíše než o lichotku se jedná o poťouchlost – mám takovou nešťastnou povahu utahovat si z lidí. Hvězdička se totiž chová jako nedospělá (slečinka) – jak si jinak vysvětlit to tykání. Čtu zrovna knihu o sociopatech, kteří jsou známější pod pojmem psychopati. Obecně jsou to lidé s úplnou absencí svědomí. Není snadné je poznat, ale jedním z poznávacích znaků je ignorování společenských norem.

    Cosi jsem zde napsal, Hvězdička se k tomu vyjádřila tak, že to okopírovala a napsala, že je to lež. Tak slušný člověk nejedná. Pokud si myslí, že se mýlíte, snaží se vám v ě c n ě vysvětlit, v čem spočívá váš omyl, ale tak, aby se vás nedotkl. Slušný člověk se nestaví do pozice vševědoucího.

    Hvězdička se mi jeví jako člověk zmítaný hněvem. Máme tendenci ustupovat vzteklým lidem, protože scény, které vyvolávají, jsou nepříjemné. Ale to není správné. Je potřeba tomu čelit, aby se to nestalo normou.

    Je hrozně těžké představit si člověka, který vůbec nemá svědomí. Zkuste si přesto představit, jak na takového člověka zapůsobí, když mu řeknete, že mu odpustíte jeho urážku. Je mu to srdečně jedno. Sociopatem nic nepohne (dokonce ani humor).

   10. S překvapením zjišťuji, že v Boha nevěříte a je mi záhadou, že píšete na zdejším „duchařském“ webu. Já jsem ekumenický katolík. Katolická církev dlouho hlásala, že bez víry není spásy. Dnes už se, naštěstí, tohoto nesmyslného názoru nedrží. V evangeliích je jasně napsáno, že vstupenkou do Božího království je (účinný) soucit s trpícím. A je tam také:

    (Lukáš 13,23-30) „Kdosi mu řekl: „Pane, je opravdu málo těch, kteří budou spaseni?“ On jim odpověděl: „Snažte se vejít úzkými dveřmi, neboť mnozí, pravím vám, se budou snažit vejít, ale nebudou schopni. Jakmile už jednou hospodář vstane a zavře dveře a vy zůstanete venku, začnete tlouci na dveře a volat ‚Pane, otevři nám‘, tu on vám odpoví: ‚Neznám vás, odkud jste!‘ Pak budete říkat: ‚Jedli jsme s tebou i pili a na našich ulicích jsi učil!‘ On však vám odpoví: ‚Neznám vás, odkud jste. Odstupte ode mne všichni, kdo se dopouštíte bezpráví.‘ Tam bude pláč a skřípění zubů, až spatříte Abrahama, Izáka a Jákoba i všechny proroky v Božím království, a vy budete vyvrženi ven. A přijdou od východu i západu, od severu i jihu, a budou stolovat v Božím království. Hle, jsou poslední, kteří budou první, a jsou první, kteří budou poslední.“

    Tato Ježíšova slova byla určena především pokryteckým farizeům. Později se slovo farizej stalo synonymem pro jakéhokoliv pokrytce. A já se domnívám, že skutečnost, že jsme nejateističtější země, je právě důsledkem pokrytectví habsburské monarchie, která v rámci rekatolizace udělala z církve cosi jako jeden ze státních úřadů. Spojení trůnu a oltáře je předzvěstí smrti církve.

    Píšete: „Naše společnost byla vykořeněna 70 lety komunistické ideologie.“ Já si myslím, že komunisté navázali na něco, co už tady bylo, na dobu 300 let trvajícího temna, která způsobila, že Čech má duši raba se zásadou: Psí hlas do nebe nevolá. Nebo také: Drž hubu a šlapej brázdu.

    Katolická církev za Habsburka Bibli špatně interpretovala. Avšak i ti, kdo interpretují Bhagavadgítu se mohou dopustit stejné chyby. Je tedy stále možné, že Venda racionálně vysvětlí, proč pomáhat trpícím, kteří si po právu odžívají svoji negativní karmu.

   11. Pavle V.,
    mě Hvězdička ničím neurazila. Znám ji. Např. ji držím palce, aby nepolevila v překladatelské činnosti a aby s každou přeloženou větou bořila hradby. I to je součástí její cesty k poznání a spáse.

    Buďte zdráv a veselé mysli. To je lepší.

    Václav Žáček

   12. pavel v -9.1.2020 (10:05)

    No tak vidíš a tvá vlastní sebelítost,tvé vlastní zlo,opět pracuje.
    Díky,alespoň sis sám odpověděl a názorně ukázal všem,co to ta sebelítost vlastně je a proč je chudoba srdce,tedy zlo, pravou,skutečnou příčinou všech problémů tohoto
    světa,teda podsvětí.

    Tvoje pudy a pudové emoce ukryté v nevědomí,tě přemohly rázem a již ze sebe chrlíš špínu.Inu zlo dělá zlo.Chudoba srdce je zlo.Zlo umí ublížit,no opravdu umí ublížit srdce,což znamená vědomě.Jenže u mne již nepochodíš,neboť za ty roky mi již Otec ukázal,jak to celé funguje.

    Navíc, ty sociopsychopate,psychologie byla a je můj studijní obor.:))
    To,že nedokážeš respektovat jiné názory než ty tvoje,to tady předvádíš již
    dostatečně dlouho.S rozséváním nenávisti,přetvářkou,lhaním,manipulací a nulovou empatií také nemáš problém.Takže ve svém příspěvku nevědomě vyprávíš sám o sobě.
    Takto přes tebe a o tobě vypráví samotný Otec,aby ti ukázal,kým jsi tam v hlubinách
    tvého vlastního nevědomí,protože jsi šel vědomě páchat zlo.

    Mohu tě ubezpečit,že jen Otec mne zná vpravdě,jako i tebe.Jen ty zatím sám sebe
    vpravdě neznáš!

    Všechna srdce jsou si rovna,žádné není ani více ani méně.:))

   13. –>pavel v 9.1 píše:
    „S překvapením zjišťuji, že v Boha nevěříte a je mi záhadou, že píšete na zdejším „duchařském“ webu. “
    No překvapení z toho, co jste zjistil, je to i pro mě. Já v Boha věřím, nebo se alespoň nerouhám. Boha nebo alespoň víru v něj člověk potřebuje, aby snáze překonal životní těžkosti. Věřím v odkaz křesťanství pro rodinu a při zrodu civilizace po skoro dvě tisíciletí.
    To, co citujete z Lukáše se čte i v kostele.
    Nevěřím v nesmrtelnou duši, po smrti je prostě konec. Myslet si samozřejmě může každý, co che a na co chce, když mu to pomáhá. Třeba na ten Šabd a cosi v sanskrtu.
    A čemu to pomáhá se třeba někdy dozvíme od Vendy.

  4. → Ale jak jsem tu paní zde poznal, nedá se to od ní očekávat.

   Krbec, až poznáš sám sebe v pravdě, poznáš (krom fascinujícího světa pravdy, která je vždy „za zrcadlem“) i tu paní, možná i mě. Ale bacha, pozor! Není návratu a není to nic pro sr.če, pro žvanily už vůbec.

  5. Pane Krbče, srdečně Vás zdravím a děkuji za Váš příspěvek. Odpovím na některé Vaše postřehy jen velmi stručně.

   Chodíte sem pod některé články jednou, maximálně 2 x. Prostě sdělíte svůj názor či pocit. A já Vám za to děkuji, protože je to pro mě přínosné. Vím, že jsme stejní fanoušci učení Mistrů a nic na tom nevidím špatného. Naopak. Někteří diskutující zde nepřiznají „barvu“. Mají jen v rukávu odpovědi, nejlépe citací od někoho jiného. I to ale jde a ego takového člověka je uspokojeno.

   Povšiml jste si, jak Vám ta paní poslala vysvětlení k ŠABDU? / včera v 15:26 /

   Dovolím si ještě jedno moudro v latině, která má snad svůj původ v Druhém listu Petra – viz.Nový zákon, kap. 2 – Výstraha před lživými učiteli.
   „SUS MAGIS IN CAENO GAUDET QUAM FONTE SERENO“

   Trošku jste píchl do toho příslovečného vosího hnízda a možná to těm lidem i trochu pomůže, kdo ví? Přál bych jim to.

   Pane Krbče, máte již dost požehnaná léta a jak jsem Vás poznal, tak máte zvládnuty emoce. To je krása, kdy přemýšlíte v intencích miluj bližního svého, odpouštěj ….. .
   Podobně to tu vidím i u pana Degona.

   Dnes, nejpozději zítra Vám mailem pošlu něco k „Meditaci na Boží Jméno“. Pro Vás to bude asi dost zajímavé.

   Mějte se hezky a ještě jednou hlavně pevné zdraví do nového roku.

   Václav Žáček

 8. ad.pavel v  5.1.2020 (21:26)

  ad.Jak to pozoruji na svých vnoučatech, člověk se narodí jako sobecké zvířátko,..

  1. má instinkty/pudy a pudové emoce/, protože člověk je součástí zvířecí říše
  2. učí se napodobováním rodičů,rodiny a později společnosti.
  3. jeho podvědomí nahrává od narození detailní programy/způsoby/ všeho okolo něj,
  ať už to všechno vnímá nebo ne.
  4. když se novorozec ocitne mezi vlky,bude se chovat a vnímat jako vlk

  5. rodiče nemají čas na své děti
  6. při takové technické revoluci se školský vojenský systém od dob Marie Terezie
  nezměnil->doba temna
  7. děti jsou věrným zrcadlem rodiny i společnosti


  ad.Pokud se dítě takto (sobecky) chová, je to zcela obvyklé a je na rodičích, aby z něj soustavným působením udělali člověka.

  Úplně by stačilo,aby šli rodiče příkladem.Ovšem bez přetvářky a hraní si na někoho,
  kým nejsou.

  „Nikdy nechtěj po druchých to,co nedokážeš sám.“/Izajáš/

  ad.V každém případě je na svobodné vůli člověka, zda se rozhodne pro dobro nebo pro zlo.

  Ono jsou důležité vnitřní pohnutky.Vnější projevy nemusí zodpovídat vnitřnímu
  rozhodnutí.To zná jen Otec.Můžeš se rozhodnout pro cestu A,ale Otec tě hodí na
  cestu B a v záloze má cestu C. Co je dnes dobro,zítra může být zlo a naopak.
  Svobodně se můžeš rozhodnout přestat spát a začít se ptát.

  Ezechiel: Řekni:Toto praví Panovník JHVH:Jsem s tebou,pracuj,ať vynikneš zásluhou vlastní tvrdé práce,neboť nezná dobro ten,kdo nezakusil chudobu srdce(=zlo).
  Nepohoršuj se nad chováním jiných,věz,že Já jsem JHVH,vynikající „herec“,takže si nehrej na to,kým nejsi.Budeš potřebovat Lásku k pochopení určité věci,a zlé se v Dobré obrátí.

  ad.Žádný člověk nemá nalajnovaný osud již od narození …

  Ale má tady nějaký ten úkol.Někdo jeden,jiný tři.Aby je splnit/nesplnit/ mohl,
  dostane šaty na míru.Aby dostal šaty na míru/rozuměj osobnost/,je třeba vyrůstat
  v určitém prostředí….
  Sám si můžeš všimnout,že život s tebou nebo bez tebe půjde dál.

  ad.a dokonce jako lotr po pravici se může obrátit a zachránit na poslední chvíli.

  A víš-li,co znamená pravice?->pravá a levá mozková hemisféra,rozum a cit.
  Když něco činí tvá pravice,ať o tom neví tvá levice->nepocítí ponižováním, urážkami,
  tajnostmi,atd.Mají být v jednotě.

  ad.Ostatně i on musel projevit statečnost, když se zastal člověka, kterého dav měl za naprostou nulu a cítil k němu hlubokou nenávist. Ano, lotr po pravici se dokázal postavit davovému šílenství.

  Představy a domněnky.Nic víc.

  ad.Ušlechtilost je v tom, že člověk aktivně dělá něco proto, aby ve světě nebylo tolik utrpení.

  Člověk se může podílet na tom,aby ve světě nebylo tolik utrpení jedině obrácením
  do vlastního nitra a sebepoznáním se vpravdě.Jinak je to jen trapná hra/maska/
  na ušlechtilost.

  ad.Největší ušlechtilost je odpor proti systémovému zlu – proti ideologiím, které brání svobodě myšlení a snímají z lidí odpovědnost za vlastní skutky.Proti ideologiím, které dělají z lidí tupé, snadno ovladatelné stádo.

  Odpor není ušlechtilost,hodí tě vždy na opačnou misku vah a nabiješ si.Bojovat
  proti všem náboženským církevním organizacím a jejich stádům zaslepených ?
  Je zde možnost poznat sám sebe vpravdě,protože bez poznání své vlastní chudoby
  srdce,tedy svého zla,stěží rozlišíš dobro.

  Největší ušlechtilostí je Milosrdenství,schopnost s láskou bezpodmínečnou porozumět
  a odpustit.Proměnit zkušenost na moudrost.

  ad.Takové ideologie jsou hlavní satanovou zbraní.

  Kdybys neměl satana,na koho bys házel vinu?Satan-> znamená rozdělenou mysl,
  a tu máš i ty.Takže viníkem sis jen ty sám sobě.
  Ono jediným viníkem je chudoba srdce.Sebelítost je největší zlo.

  Je to i tobě samém: mluvíš-li tak,jako zde píšeš doma,pak jen rozséváš
  nenávist pro svou sebelítost.Tvá vnoučata budou nenávidět ,a to proto,že jsi
  jejich předlohou.Strach a nenávist bude okupovat jejich podvědomí,čímž ovlivní
  jejich způsob myšlení, a to zase konání,za které budou pykat.Čím se povinila tvá
  vnoučata?Ničím!

  Izajáš :
  Toto praví JHVH,s kterým zvládneš pozitivně naladit svou mysl,zažiješ mnoho nepoznaných a nových věcí v bludišti pro sebe samého(poznání v labyrintu),budeš spokojený,když budeš milovat(budeš milován),protože největší hrůzou lidstva není bída, ale zaslepenost:
  „Já jsem JHVH,Já mám na všechno a na všechny vliv:otevírám duchovní život,abych našel někoho,kdo mě bude chápat a brát takového jaký jsem,protože jsem překonal překážky z minulosti.Kdo je se Mnou?“

  PS: Bible pojednává o vnitřním životě! Bible není historickou dokumentací.

  1. → Člověk se může podílet na tom,aby ve světě nebylo tolik utrpení jedině obrácením do vlastního nitra a sebepoznáním se vpravdě.Jinak je to jen trapná hra/maska/ na ušlechtilost.

   Líp bych to nenapsal! Podílet, podílení, to je to správný slovo!

   ps: pro mě platí Kristovo:

   Nepřidáš se k většině, páchá-li zlo.

   Jinými slovy, nebudeš se na těch současných s&h podílet. A jsem přesvědčenej, že už jenom to, samo o sobě, není málo.

  2. Paní Hvězdičko,

   když čtu, co jste zde napsala, mám z toho pocit, že kdyby vedle vás nějaký člověk umíral hladem, vy byste se obrátila do svého nitra a nechala ho klidně umřít. Je to jen pocit – mohu se mýlit.

   Přestaňte už omílat, že trpím jakousi sebelítostí. Není to pravda a moje trpělivost není nekonečná.

   P.

   1. pavel v 4 – 07.01.2020 14:57

    ad. když čtu, co jste zde napsala, mám z toho pocit, že kdyby vedle vás nějaký člověk umíral hladem, vy byste se obrátila do svého nitra a nechala ho klidně umřít. Je to jen pocit – mohu se mýlit.

    Tvé pocity ze mne nebo si si o mně myslíš,mne nezajímají.Dokud nebuděš znát sám sebe
    vpravdě,nemáš šanci znát vpravdě ani mne.Tím pádem tvé názory na to,jak by mělo Podsvětí vypadat,tvé dedukce Písma a domněnky a představy o Bohu jsou irelevantní,
    jinými slovy zcela mimo mísu.

    ad.Přestaňte už omílat, že trpím jakousi sebelítostí. Není to pravda a moje trpělivost není nekonečná.

    Místo abys nad tím přemýšlel,leštíš si svůj pohár zvnějšku.Jenže sis zapomněl,
    že ten,kdo stvořil vnější stranu, stvořil i ten vnitřek.
    A že nemáš trpělivost, je v tomto případě ryze tvůj problém,který bys měl řešit.

 9. → Otcova slova:“ Žádné srdce není ani více ani méně,všechna jsou si rovna.“

  Tak! Přesně tak. A když říkám, že všichni bez rozdílu, jsme jen „ho.na ve vesmíru“*, vím o čem mluvím. No a jestli z toho má (braní si věcí osobně) někdo vosypky a kopřivku, neřkuli tzv. neslušnost, neřeším. Je to jeho problém.

  * – ve smyslu: nepatrnost, prach.

 10. → Je zde možnost poznat sám sebe vpravdě,protože bez poznání své vlastní chudoby srdce,tedy svého zla,stěží rozlišíš dobro.

  Kolik takovejch (poznat sám sebe vpravdě), „znovuzrozenejch“, který (a hlavně! našli tu odvahu, a odvahu k Pravdě) vyjít a „vystoupit“ z tý svý vlastní bubliny, * znáš?.:-) Že vzorce myšlení, smrádek a teploučko, masky všeho druhu, má tisíce podob, si přece my dva nemusíme říkat a potvrzovat už vůbec ne..:-))

 11. → Víš kolika nesmyslům sis již naletěl právě díky tzv.historikům,kteří spali a spí?

  Dobrá otázka. Ale jen „zdánlivě“. Adresuješ ji „hluchému“ a „slepému“. Jinými slovy, stejně spícímu. Je to začarovanej kruh. Ale jak z něj ven, krom toho, že každej musí začít sám u sebe a „v sobě samým“, uvnitř sebe samýho, to fakt nevím.

 12. → Alois pro Anonyma 2

  Tvl. Álois, gumídku můj milovanej, co to zas „řešíš“?..:-) To máš z toho čumění na bednu, na ten henten hockej, na všechny ty s&h, to kdybys nerozuměl..:-)))

 13. → už i mnoho vědců vědí, že skutečná svobodná vůle člověka není, nebo o tom alespoň silně pochybují.

  Miluju VŠECHNY tyhle buldozeristy. Buldozeristy, který, schovaný za „radlicí poznání“, hrnou ty svý pravdy, hlava nehlava. Hmm, „už i mnoho vědců vědí“, no tak jo, no. Proti gustu žádnej dišputát. Právě a teď jsem projevil skutečnou a svobodnou vůli. Jinejma slovama, obyčenej selskej rozum, to jen pro pořádek. Proč je svět promořenej skrz naskrz 3.14čovinama všeho druhu, nechť ať si větci bádají. A hlavně za svý. Financovat všechny tyhle „srandy“, začíná bejt docela drahý.

 14. Hvězdička – 7.1.2020 (5:40): Hvězdičko, vidím, že si postoupila o stupínek víš, když si přestala s těmi překlady a začala si psát logicky k tematice. Stejně tak by měl udělat i náš Venda s těma „eniky-beniky-Šabdu-bé“ a psát pěkně česky, aby tomu rozuměl každý a ne jenom Alois (Kopíruji to z Václavova článku. Jak srozumitelné, že? :))

  1. ad.vidím, že si postoupila o stupínek víš, …

   Zklamu tě,ale žádné stupínky nejsou.Jsme srdcem jedním.

   ad.když si přestala s těmi překlady

   Ani náhodou,nepřestala.Ba naopak.Navíc s každou přeloženou větou bořím hradby nevědomí.:))

   Filón Alexandrijský/asi 25 př.n.l.- 50 n.l. /vycházel z názoru, že Starý zákon je psán obrazným, jinotajným způsobem vyjadřování (řec. ALLEGOREIN), a při jeho výkladu se musí hledat nějaký hlubší, symbolický, věčně platný význam.

   A ten věčně platný význam jsem díky spojení Otce-Matky/Slovu/ v sobě, rozkódovala.:))

 15. Tykat, či vykat – raději zde vykám, i když nutné to není.
  Změna z vykání na tykání a z tykání na vykání?
  To byl můj problém, dotčené osoby se netýkal, příčinou změny nebyla.

 16. snad mám správnou informaci:
  – dnes 14,25 JOJ Cinema: Chatrč
  – neděle 12.1. 2020 14,15 JOJ Cinema Chatrč.

  Knihu jsem četla, snad bude film podobného skvělého ražení. Pak mohuá doporučit.

 17. Venda pro Hvězdičku – 9.1.2020 (7:32): Ale Vendo, vzpamatujte se! Když někdo řekne o fantazírování někoho, že je to lež, tak to přece není odsuzování jeho osoby…

  1. Chodíte tu kolem asi moc málo a něco Vám uniklo. Tím Matoušem jsem reagoval na Hvězdičku tady: 8.1.2020 (21:46)

   To, že něco z mých myšlenek nazývá lží, to mi ale vůbec nevadí. Sice by mohla k tomu uvést pravdu. Když ji to jako vysvětlení takto stačí, tak je to podle ní dobré.

   S úctou
   Václav Žáček

   1. Pro V.Žáčka: Hviezdička píše, že se svými překladmi snaží rozkódovat „symbolický, věčně platný“ význam starých textů, které jsou více-méně alegorie. To jí slouží jenom ke cti! Ale, Vy se naopak snažíte nám známé pojmy, jako je „Duch sv.“ naopak kódovat do cizího jazyka indů jako „Šabdú“, kterému u nás – v Česku – nikdo nerozumí. Proč to děláte? U nás indové přece nežijí a ti rómové, kteří údajně přišli z Indie už taky mluví jiným jazykem? Tak co s tím sledujete? Proč nemluvíte svojí rodnou řečí? Nebo Vás baví hrát si na toho Honzu, který se učil latinsky???

   2. Proti tomu jak se snaží Hvězdička o rozkódování nic nemám. To je její určitě záslužná činnost. O tom jste mi ale nepsal.

    Ona by se mohla snažit, když jste ji zase vzpomněl, chovat se k bližnímu svému podle toho evangelia, které jsem uvedl a které již nepotřebuje žádné rozkódování. Ale mezi námi, Kolemjdoucí, to je její věc, její karma.

    Sanskrt je jazyk. který se používá v Indii. Byl jsem tam 3 x a zase se tam chystám. Speciální slova tu překládám do srozumitelných slov. Nic na tom nevidím špatného. Vy jste v mém výchozím článku něco nepochopil? Potřebujete nějak význam cizího slova upřesnit? Jakého?

    Václav Žáček

 18. → Nebo Vás baví hrát si na toho Honzu, který se učil latinsky???

  :-))))))))))))))))

 19. tedy manipulace mysli lidí
  probíhá mnoha různými způsoby.
  Takže nebrat :-))))))))))))))
  Ale chce to odvahu (nejen).

 20. ad.Venda pro Hvězdičku -9.1.2020 (7:32)
  Hvězdičko, přečtěte si prosím pozorně tato slova :
  Nový Zákon – Matouš – kap.7
  —-
  Vendo,přečti si prosím pozorně tato slova :

  Matouš 7:1
  1Nesuďte, abyste nebyli souzeni.
  2Neboť jakým soudem soudíte, takovým budete souzeni, a jakou měrou měříte, takovou Bůh naměří vám.
  1 »Μην κρίνετε+ για να μην κριθείτε·
  překlad:
  1 Nerozdělujte /neoddělujte/ , abyste nebyli rozděleni /odděleni/;

  Matouš 7:2
  2Neboť jakým soudem soudíte, takovým budete souzeni, a jakou měrou měříte, takovou Bůh naměří vám.
  2 διότι με όποια κρίση κρίνετε θα κριθείτε·+ και με το μέτρο με το οποίο μετράτε θα μετρήσουν σε εσάς.
  překlad:
  2 skrze spojení mé kdokoli rozlišuje, rozlišuje vůli/pohnutky/ rozhodnutí ;
  a mne s mírou jakoukoli měří,budu měřit uvnitř vás.

  Matouš 7:3
  3Jak to, že vidíš třísku v oku svého bratra, ale trám ve vlastním oku nepozoruješ?
  3 Γιατί, λοιπόν, κοιτάζεις το άχυρο στο μάτι του αδελφού σου, αλλά δεν παρατηρείς το δοκάρι στο δικό σου μάτι;
  překlad:
  3 Proč tedy vidíš/sis vědom/ slámu/plevel/ uvnitř oka/zraku/ bratra/dvojníka/,ale nepozoruješ /necvičíš/ trám/dřevo/ uvnitř vlastního oka/zraku/?

  Matouš 7:4
  4Anebo jak to, že říkáš svému bratru: ‚Dovol, ať ti vyjmu třísku z oka‘ – a hle, trám ve tvém vlastním oku!
  4 Ή πώς μπορείς να λες στον αδελφό σου: “Άφησέ με να βγάλω το άχυρο από το μάτι σου”, όταν ένα δοκάρι είναι στο δικό σου μάτι;
  překlad:
  4 Jak můžeš být schopen říci uvnitř bratru/dvojníku/ svému: Pusť, já odstraním slámu z oka/zraku/ tvého“,když trám/břevno/ je uvnitř tvého vlastního oka/zraku/?

  *trám/břevno/->sexuální závislost nevědomí/podvědomí/,nevědomé části mysli/ducha/
  *bratr/dvojník/-> personifikace vlastní špatné stránky;druhé já

  Matouš 7:5
  5Pokrytče, nejprve vyjmi ze svého oka trám, a pak teprve prohlédneš, abys mohl vyjmout třísku z oka svého bratra.
  5 Υποκριτή! Πρώτα βγάλε το δοκάρι από το δικό σου μάτι και τότε θα δεις καθαρά πώς να βγάλεις το άχυρο από το μάτι του αδελφού σου.
  překlad:
  5 Herče na pódiu! Nejprve zevnitř vynes trám /svou sexuální závislost/ z tvého oka/zraku,vidění/ a v tom případě budeš vidět jasně a čistě/ budeš si vědom/ jakým způsobem zevnitř vynášet plevy z oka/zraku= Syna/ svého dvojníka.

  Matouš 7:6
  6Nedávejte psům, co je svaté. Neházejte perly před svině, nebo je nohama zašlapou, otočí se a roztrhají vás.
  6 »Μη δώσετε ό,τι είναι άγιο στους σκύλους,+ ούτε να ρίξετε τα μαργαριτάρια σας μπροστά στα γουρούνια, για να μην τα ποδοπατήσουν+ ποτέ και γυρίσουν και σας ξεσκίσουν.
  překlad:
  6 Neuctívejte uvnitř psy/pudy/ ani neházejte drahokamy/perly-> čisté/ před pohrdavé pomlouvačné tupce proto, aby neponižovali nohou / sexuálně závislou myslí/ cokoli a nepřekrucovali a vás nepoškrábali /nepoznamenali/.

  *poškrábat->poznamenat ->citově zranit,utvořit zápis->je třeba se umět bránit skutečným milosrdenstvím,tedy porozuměním s láskou bezpodmínečnou

  Matouš 7:7
  7Proste, a bude vám dáno; hledejte, a naleznete; tlučte, a bude vám otevřeno.
  7 »Εξακολουθήστε να ζητάτε+ και θα σας δοθεί· εξακολουθήστε να ψάχνετε και θα βρείτε· εξακολουθήστε να χτυπάτε+ και θα σας ανοιχτεί.
  překlad:
  7 „Uvnitř připojte se / Zdroj následujte/,tam se ptejte a bude vám dáno /příležitost/; zevnitř připojte se /Zdroj následujte/,tam se dívejte/buďte si vědomi,buďte bdělí/ a pochopíte/porozumíte/; uvnitř připojte se /Zdroj následujte/,tam zvoňte /volejte,komunikujte,sjednocujte/ a bude vám odkryto/osvětleno/.

  Matouš 7:
  1 Nerozdělujte /neoddělujte/ , abyste nebyli rozděleni /odděleni/;
  2 skrze spojení mé kdokoli rozlišuje, rozlišuje vůli/pohnutky/ rozhodnutí ; a mne s mírou jakoukoli měří,budu měřit uvnitř vás.
  3 Proč tedy vidíš/sis vědom/ slámu/plevel/ uvnitř oka/zraku/ bratra/dvojníka/,ale nepozoruješ /necvičíš/ trám/dřevo/ uvnitř vlastního oka/zraku/?
  4 Jak můžeš být schopen říci uvnitř bratru/dvojníku/ svému: Pusť, já odstraním slámu/plevy/ z oka/zraku/ tvého“,když trám/břevno/ je uvnitř tvého vlastního oka/zraku/?
  5 Herče na pódiu! Nejprve zevnitř vynes trám /svou sexuální závislost/ z tvého oka/zraku,vidění/ a v tom případě budeš vidět jasně a čistě/ budeš si vědom/ jakým způsobem zevnitř vynášet plevy z oka/zraku= Syna/ svého dvojníka.
  6 Neuctívejte uvnitř psy/pudy/ ani neházejte drahokamy/perly-> čisté/ před pohrdavé pomlouvačné tupce proto, aby neponižovali nohou / sexuálně závislou myslí/ cokoli a nepřekrucovali a vás nepoškrábali /nepoznamenali/.
  7 „Uvnitř připojte se / Zdroj následujte/,tam se ptejte a bude vám dáno /příležitost/; zevnitř připojte se /Zdroj následujte/,tam se dívejte/buďte si vědomi,buďte bdělí/ a pochopíte/porozumíte/; uvnitř připojte se /Zdroj následujte/,tam zvoňte /volejte,komunikujte,sjednocujte/ a bude vám odkryto/osvětleno/.

  *trám/břevno/->sexuální závislost nevědomí/podvědomí/,nevědomé části mysli/ducha/
  *bratr/dvojník/-> personifikace vlastní špatné stránky;druhé já
  *poškrábat->poznamenat ->citově zranit,utvořit zápis->je třeba se umět bránit skutečným milosrdenstvím,tedy porozuměním s láskou bezpodmínečnou

  PS: Velmi důležité je pochopit : „skrze spojení mé“ a „uvnitř se připojte“ !
  Díky vlastní zkušenosti mi již nikdo nenamluví lži a již vůbec lži katolické církve,či
  jakékoliv jiné.Navíc rituály a zvyky-to jsou pouze symboly,připomínající skutečnou
  práci na poli sebepoznání,nic víc.

  1. Určitě nejen za sebe děkuji za nový překlad.
   Není na mně, abych ho hodnotil.
   Václav Žáček

Diskuse byla ukončena.

Magazín Gnosis - Hledání Světla a Moudrosti, příspěvky čtenářů - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2021

Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Odkazy:

Slunovrat Záhady-Zdraví.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference